INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA GS – 911 I OPROGRAMOWANIA 1.1. Pobieranie oprogramowania

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA GS – 911 I OPROGRAMOWANIA 1.1. Pobieranie oprogramowania
INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA GS – 911 I OPROGRAMOWANIA
1. Informacje podstawowe
1.1. Pobieranie oprogramowania
1.2. Instalowanie oprogramowania
1.3. Podłączenie GS – 911 do motocykla BMW
2. Aplikacja GS - 911
2.1. Wygląd aplikacji
2.2. Zakładka Setup
2.3. Zakładka About
2.4. Używanie GS – 911
2.5. Aktualizacje
3. Pomoc i wsparcie
3.1. Gdzie szukać pomocy
1. Informacje podstawowe
Od czego zacząć, skąd pobrać oprogramowanie i jak je zainstalować.
1.1. Pobieranie oprogramowania
Oprogramowanie GS-911 może zostać pobrane ze strony http://www.hexcode.co.za lub
http://www.gs911.eu/polishdownload.aspx
!! Urządzenia GS-911 nie należy podłączać do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania GS-911 Downloader (plik znajduje się na dołączonej płycie CD)!!
1.
Nie podłączaj urządzenia GS–911 do komputera przed instalacją oprogramowania.
2.
Pobierz program GS-911 Downloader z zakładki Pobierz. Uruchom program.
Po zainstalowaniu sterownika program poprosi o podłączenie urządzenia GS–911
do komputera. Następnie połączy się z serwerem i sprawdzi, jakie wersje oprogramowania
są dostępne. Zostanie uruchomione okno przeglądarki ze szczegółowymi informacjami
o podpiętym urządzeniu GS–911 i listą programów do pobrania.
3.
Jeżeli GS-911 nie został jeszcze zarejestrowany, to przed wskazaniem dostępnego
oprogramowania zostanie uruchomione okno ze stroną do logowania.
Na urządzeniu GS-911 znajduje się naklejka z numerem seryjnym (zakreślony na żółto na
poniższym rysunku, rozpoczyna się go liter GS i zawiera 8 cyfr) i tak zwaną “checksum” (na
rysunku zakreślona na czerwono). W ten sposób zakupione urządzenie zostanie
zarejestrowane i przypisane do użytkownika.
4.
Z listy programów wymienionych w oknie przeglądarki można wybrać i zainstalować
dowolną wersję programu.
5.
Po uruchomieniu programu z menu Tools należy wybrać [Setup]. Aby sprawdzić
urządzenie GS–911 trzeba kliknąć [Test interface]. Zostaną pobrane informacje o wersji
firmware’u, numerze seryjnym, napięciu akumulatora motocykla itd. Jeśli występują
problemy to pojawi się komunikat o nich.
6.
Oprogramowanie GS–911 w wersji mobilnej pobierane jest także poprzez GS–911
Downloadera. Aplikacje Java, WM oraz Android mogą być instalowane na wiele sposobów w
komórce. W razie wątpliwości najlepiej zajrzeć do instrukcji telefonu lub poszukać informacji
na Internecie.
7.
Na płycie CD znajduje się także GS-011 Verifier, który sprawdzi kompatybilność
urządzenia z telefonem komórkowym.
8.
Pod adresem (strona produktu www.GS-911.eu) znajduje się polska instrukcja
obsługi. Został ona także zapisana na płycie CD dołączonej do urządzenia.
9.
Więcej informacji znajduje się w zakładce Pomoc oraz Informacje Techniczne.
Instrukcja obsługi skupiła się na opisaniu działania oprogramowania i urządzenia pod
Windowsem PC (Windows XP oraz Vista). Informacje o pozostałym oprogramowaniu
(Windows Mobile, Java itd.) znajdują się na stronach internetowych WWW.gs911.eu oraz
www.hexcode.co.za/products/gs-911/support/how-tos
1.2. Instalowanie oprogramowania
W rozdziale tym znajdują się informacje o instalacji oprogramowania GS – 911pod Windows
XP SP2 i Vista oraz sterowników USB.
Oprogramowanie należy zainstalować PRZED podłączeniem urządzenia GS – 911 do
komputera!!
Oprogramowanie samo dobierze odpowiedni sterownik i zainstaluje go. Nie należy instalować
sterownika sugerowanego przez system Windows.
Instalacja pod Windows:
1. Nie należy podłączać urządzenia GS–911 do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania GS-911. Jeśli GS–911 zostanie podpięty za wcześnie to system
operacyjny automatycznie zainstaluje sterownik USB. Będzie to niewłaściwy
sterownik.
2. Pobierz Downloadera GS–911. Program ten działa tylko na komputerze pod
Windowsami XP, Vista, 7 i 8. Downloader służy do pobierania pozostałych wersji
oprogramowania (np.: wersja mobilna) i przesyłania ich na inne urządzenia.
3. Należy uruchomić aplikację Downloader. Aplikacja poprosi o podpięcie urządzenia GS911 do komputera po zainstalowaniu odpowiedniego sterownika. Następnie zostanie
uruchomione okno przeglądarki z listą plików do pobrania.
4. Jeżeli urządzenie jest nowe i nie było jeszcze rejestrowane, przed wyświetleniem
plików do pobrania wyskoczy okienko z prośbą o rejestrację.
5. Po zakończeniu instalacji (pobraniu odpowiedniego pliku) należy wykonać test
narzędzia GS-911 w zakładce Tools -> Setup -> [Test interface]
6. GS–911 jest gotowy do użycia.
Windows Mobile 5&6 SmartPhone (brak ekranu dotykowego)
Uruchomienie połączenia Bluetooth na urządzeniu z Windows Mobile 5 i 6 SmartPhone
Menu Start -> Ustawienia-> Połączenia -> Bluetooth
Parowanie:
należy upewnić się, że GS – 911 jest zasilane albo do komputera (kabel USB) albo do
motocykla. Na urządzeniu musi świecić się zielona dioda
W oknie Urządzenia Powiązane:
-> Dodaj nowe urządzenie -> wybierz urządzenie GS-911 -> wybierz [Dodaj] -> wprowadź PIN
0000 (cztery zera) -> wybierz [Dalej]
Na ekranie powinna pojawić się informacja o udanym połączeniu urządzeń.
Przypisz nazwę krótką (zaleca się pozostawienie nazwy domyślnej) -> wybierz [Dalej] ->
upewnij się, że uaktywniona jest usługa portu szeregowego ->wybierz [Zakończ]
Konfiguracja portu COM dla Bluetooth’a:
W menu urządzenia powiązane :
Wybierz [Menu] -> Wejdź w opcje portów COM-> wybierz [Menu] -> wybierz Nowy port
wychodzący -> [Dalej] -> Wybierz pot COM i zapisz go -> [Zakończ]
Uwaga: jeśli na liście nie zostanie wyświetlony ustawiony wcześniej port COM, należy wybrać
inny i upewnić się, że Bluetooth jest włączony (ikonka Bluetooth’a powinna być widoczna w
górnej Części ekranu wyświetlacza )
Instalacja oprogramowania GS-911 na Windows Mobile:
Można to zrobić na dwa sposoby
1) pobierając plik .CAB na komputer i instalując go na telefonie przy użyciu Active Sync lub
Centrum Urządzeń Mobilnych Windows (Vista) lub
2) wpisując w wyszukiwarce internetowej telefonu adres: www.hexcode.co.za/products/gs911/software/GS-911WM5-PPC-709-1.CAB
Instalacja powinna zakończyć się komunikatem: "GS-911WM5.CAB was successfully installed
on your device" (GS – 911WM5.CAB został zainstalowany)
Aby sprawdzić połączenie Bluetooth:
Należy uruchomić aplikację GS – 911i zaakceptować umowę licencyjną (License Agreement)
Na ekranie głównym wybierz [Menu] -> Setup -> Wybierz wcześniej ustawiony port COM ->
[Zastosuj]
Operacja ta powinna wyświetlić informacje o urządzeniu GS – 911 – wersję, numer seryjny,
stan K-line itp.
Windows Mobile 5&6 Pocket PC (ekran dotykowy)
Uruchomienie połączenia Bluetooth na urządzeniu z Windows Mobile 5:
Menu Start -> Ustawienia-> Połączenia -> Bluetooth
Aby ustanowić połączenie Bluetooth z GS – 911:
-
należy upewnić się, że GS – 911 jest zasilane albo do komputera (kabel USB) albo do
motocykla. Na urządzeniu musi świecić się zielona dioda.
-> Zakładka Urządzenia -> Nowe połączenie -> wybierz urządzenie GS-911 -> [Dalej] ->
wprowadź kod 0000 (cztery zera) -> [Dalej] -> upewnij się, że uaktywniona jest usługa portu
szeregowego -> [Zakończ]
Aby skonfigurować port COM dla Bluetootha:
-> Porty COM -> Nowy port wychodzący -> wybierz urządzenie GS-911 -> [Dalej] -> Wybierz
pot COM i zapisz go -> [Zakończ]
Aby zainstalować oprogramowanie GS - 911 na Windows Mobile:
Można to zrobić na dwa sposoby
3) pobierając plik .CAB na komputer i instalując go na telefonie przy użyciu Active Sync lub
Centrum Urządzeń Mobilnych Windows (Vista) lub
4) wpisując w wyszukiwarce internetowej telefonu adres: www.hexcode.co.za/products/gs911/software/GS-911WM5-PPC-709-1.CAB
Instalacja powinna zakończyć się komunikatem: "GS-911WM5.CAB was successfully installed
on your device" (GS – 911WM5.CAB został zainstalowany)
Aby sprawdzić połączenie Bluetooth:
Należy uruchomić aplikację GS – 911i zaakceptować umowę licencyjną (License Agreement)
Na ekranie głównym wybierz [Menu] -> Setup -> Wybierz wcześniej ustawiony port COM ->
[Zastosuj i sprawdź]
Operacja ta powinna wyświetlić informacje o urządzeniu GS – 911 – wersję, numer seryjny,
stan K-line itp.
BlackBerry
Pobieranie oprogramowania:
Aplikacja GS-911Downloader wskaże stronę internetową z odpowiednimi plikami do
pobrania. Program dla BlackBerry można zainstalować na trzy sposoby:
1.
Można pobrać program bezpośrednio ze strony klikając prawym klawiszem myszy na
pliku i wybierając Zapisz jako”. Następnie, przy użyciu oprogramowania BlackBerry, należy
przenieść plik do telefonu. Ze względu na to, że Oprgramowanie BlackBerry przestało
wspierać plik .JAD, pozostają i tak dwie poniższe opcje, aby zainstalować program GS – 911.
2.
Można wysłać link pocztą e-mail i odebrać wiadomość w telefonie. Po odczytaniu
wiadomości trzeba kliknąć w zawarty w niej link, pobrać oprogramowani i zainstalować je
bezpośrednio na BalckBerry.
3.
Można przesłać link do strony z programme do pobrania SMS-em lub e-mailem do
telefonu. Kliknięcie pobierz zachowa plik w telefonie. Link do strony jest ważny przez dwie
godziny. Po tym czasie trzeba powtórzyć proces pobierania pliku przy użyciu aplikacji GS911Downloader.
Konfigurowanie urządzenia:
Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania należy:
1.
Włączyć Bluetooth’a.
2.
W Opcje/ Bluetooth wybrać Dodaj urządzenie.
3.
Połączyć telefon z GS – 911 (urządzenie musi być połączone z komputerem albo z
motocyklem). Jeśli podany kod PIN zostanie odrzucony, spróbuj wpisać 0000.
4.
Uruchomić aplikację GS-911 w telefonie.
5.
Z menu wybrać Setup.
6.
Wybrać “Search for devices" (wyszukaj urządzenia).
7.
Z listy wykrytych urządzeń należy wybrać GS911-xxxx.
8.
W menu kliknąć "Select device" (wybierz urządzenie).
9.
Następnie wybrać "Test device" (testuj połączenie), aby sprawdzić czy połączenie
działa poprawnie.
Java (Nokia, Motorola etc)
Aplikację GS911 Mobile trzeba skonfigurować przed użyciem. Trzeba także zestawić
połączenie Bluetooth pomiędzy telefonem a narzędziem GS – 911. Numer PIN do nawiązania
połączenia to 0000.
Sposób konfiguracji aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz parowanie połączeń Bluetooth
przedstawiono na przykładzie telefonu Nokia E70. Mogą wystąpić drobne różnice w
wyglądzie menu i umiejscowieniu poszczególnych funkcji w różnych modelach telefonów.
2. Po zaakceptowaniu warunków umowy
1. Po uruchomieniu aplikacji GS911Mobile na
użytkownik zostanie przeniesiony na
ekranie pojawi się monit o akceptację umowy
ekran główny. Tu można wybrać serię i
licencyjnej. Jest to jednorazowa operacja.
model motocykla oraz kontroler. Można tu
także zmienić ustawienia aplikacji.
3. Po kliknięciu Opcje na głównym ekranie
4. W menu Setup (ustawienia) można
rozwinie się lista poleceń. Należy wybrać
skonfigurować urządzenie oraz
Setup.
przeprowadzić test GS – 911.
5. Urządzenie GS – 911 musi być zasilane albo
z komputera poprzez kabel USB albo
bezpośrednio z motocykla. Zielona dioda
będzie świeciła na urządzeniu. Na ekranie w
menu setup należy wybrać Szukaj urządzeń
(serach for devices).
7. Na ekranie pojawi się nazwa urządzenia GS
– 911. Aby mieć pewność, że jest ono
poprawnie połączone wykonamy test.
6. W wynikach wyszukiwania powinno
być widoczne urządzenie GS – 911. Po
wybraniu GS- 911 z listy dostęnych
urządzeń zostaniemy poproszeni o
podanie kodu, czyli 0000.
8. W zakładce Opcje należy wybrać test.
Zostanie zainicjowane połączenie.
9. Telefon poprosi o potwierdzenie nawiązania
połączenia poprzez Bluetooth.
10. Urządzenie GS-911 zostało
zaakceptowane, przetestowane i
zweryfikowane.
Można spokojnie używać aplikacji
moblinej dla urządzenia GS – 911.
Trzeba pamiętać o:

Odpaleniu motocykla

Bieg musi być w pozycji Neutral

Przycisk Kill w opzycji RUN

Alarm i immobilizermusza być
wyłączone.
11. Na ekranie powinien wyświetlać się status
urządzenia “zweryfikowano” (device verified)
oraz informacje o wersji oprogramowania GS –
911.
1.3. Podłączenie GS – 911 do motocykla BMW
Urządzenie GS-911 jest gotowe do używania po zainstalowaniu oprogramowania na
komputerze.
Żeby podłączyć urządzenie do motocykla należy:
1.
Upewnić się, że obręcz złączki jest przekręcona do końca w lewą stronę. Silnik musi
być wyłączony! Dobrze też wyjąć kabel USB z urządzenia.
2.
Urządzenie powinno być tak ułożone, aby czerwona kreska na złączce znajdowała się u
dołu. Jeśli tak jest to można włożyć GS-911 do gniazda.
3.
Należy przekręcić obręcz złączki do końca w prawo, aby zablokować urządzenie.
4.
Można podłączyć kabel USB, jeśli używane jest urządzenie z interfejsem USB.
2. Aplikacja GS-911
W tym rozdziale zostało omówione działanie oprogramowania GS – 911.
2.1. Wygląd aplikacji GS-911
Opisano tu ogólny wygląd okienek programu GS-911
Pasek menu - Menu bar:
Pasek menu składa się z zakładek: File (Główne), Tools (Narzędzia), Help (Pomoc). W każdej
zakładce dostępne są opcje:

o

o
File (Główne)
Exit (Wyjście) – zamyka aplikację
Tools (Narzędzia)
Setup (Ustawienia): choose connection type – wybierz rodzaj połączenia, unit
selection (Celsius/Fahrenheit and km/miles) – wybór systemu miar (stopnie Celcjusza/
Fahrenheita i km/ mile), Test – sprawdzenie i pobranie informacji o urządzeniu GS - 911
o
Check for Updates (Wyszukaj aktualizacji): jeśli computer jest podłączony do
internetu, to zostaną wyświetlone informacje o dotępnych do pobrania nowych wersjach
oprogramowania

o
Help (Pomoc)
View License (Licencja): wyświetla umowę licencyjną End User License Agreement
EULA
o
Online help (pomoc on-line): w przeglądarce otwiera strony producenta z instrukcją
obsługi (konieczny dostęp do Internetu)
o
About (O urządzeniu): tu zawarte są informacje o wersji urządzenia GS – 911,
numerze seryjnym, wersji firmware’u. Znajdują się tu także informacje o sprzedawcy, lista
zapisanych numerów VIN (tylko w wersji Hobbystycznej (Enthusiast).
Pasek nawigacji – navigation bar:
Wskazuje on ścieżkę aktualnie otwartej opcji.
Na obrazku widać, że użytkownik znajduje się aktualnie w zakładce „Special Functions”
(Funkcje specjalne):
Okno nawigacji – navigation pane:
Z poziomu okna nawigacji obsługuje się aplikację GS – 911.
Pasek stanu - status bar:
Na pasku stanu widać, czy aplikacja działa, czy występują jakieś błędy… itd.
Pasek postępu i wskaźnik połączenia - the progress bar and communication indicator
Pasek postępu wskazuje, czy dany proces jest w trakcie wykonywania. Jeśli urządzenie GS –
911 komunikuje się z komputerem ikonka znajdująca się obok paska stanu będzie zmieniała
kolor z czerwonego na zielony.
Linki do informacji na stronie producenta - Quick links to information on the website
Linki te przekierowują do strony producenta (wersja angielska) z często zadawanymi
pytaniami (FAQ) i instrukcji użytkownika (User Manuals and How-To ).
Numer wersji i link do strony głównej producenta - Version and link to Website
Tuż po uruchomieniu aplikacji otrzymasz infomracje o numerze wersji używanego
oprogramowania.
2.2. Zakładka Setup (Ustawienia)
Zakładka Setup znajduje się w zakładce Tools (Narzędzia) na pasku Menu (Menu bar). Okno z
ustawieniami zostanie automatycznie wyświetlone po każdorazowej instalacji
oprogramowania, także po zainstalowaniu aktualizacji. Z tego poziomu można przetestować
połączenie z urządzeniem GS – 911 oraz skonfigurować jednostki miary.
W oknie zakładki Setup (ustawienia) można przeprowadzić cztery rodzaje operacji:
Wybrać rodzaj połączenia z komputerem - Select connection method:

Domyślnie ustawione jest USB. Zaleca się, aby nie zmieniać tego ustawienia. Port COM
może być wybrany jako rodzja połączenia wp r wypadku konfigurowania wirtualnego portu
COM do połączeń poprzez Bluetooth. Pomimo, że jest taka możliwość to oficjalnie nie jest ten
wariant połączenia wspierany przez producenta. Sterowniki Bluetooth’owe bardzo często
pełne są wad i ze względu na to, że jest ich bardzo dużo HexCode nie zajmuje się ich obsługą.
Jednakże samo połączenie urządzenia GS – 911 z komputerem poprzez port wirtualny jest
proste.
Jednostki miary - measurements

Tu określa się, czy temperatura ma być wyświetlana w stopniach Celsjusza czy
Fahrenheita i czy odległości mają być mierzone w kilometrach czy milach.
Poziom logów/ Logi - Log level

Ta opcja wykorzystywana jest jedynie na wewnętrzne potrzeby HexCode. Zaleca się
pozostawienie ustawień domyślnych w pozycji Trace.
Przycisk „Wykonaj test urządzenia” - [Test interface] button

Opcja ta wywołuje połączenie między komputerem a urządzeniem GS – 911. Należy
określić sposób połączenia. Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, to otrzymamy
okno z informacjami o urządzenie:
Opis okna GS911 Intercae Information:
Wersja - Version

Wersja zainstalowanego oprogramowania (firmware)
Stan K-Line - K-Line status:

W czasie testu sprawdzane jest dodatnie i ujemne napięcie (uziemienie) na
akumulatorze . Zwarcie na którymkolwiek biegunie wpłynie negatywnie na komunikację
pomiędzy kontrolkami silnika a urządzeniem GS – 911. W przypadku, gdy obydwie linie będą
zwarte zostanie to rozpoznane. Dzięki temu dowiemy się co jest przyczyną usterki
przewodów. Zwarcie należy usunąć przed połączeniem urządzenia GS – 911 do którejkolwiek
kontrolki.
Numer seryjny - Serial No.:

To numer seryjny nadawany każdemu urządzeniu GS – 911indywidualnie.
Interfejs Bluetooth - Bluetooth support:

Urządzenia GS-911 występują w dwóch wersjach – tylko z portem USB oraz z portem
USB i dodatkowo z interfejsem Bluetooth. Jeżeli podłączone urządzenie wyposażone jest w
obydwa złącza to przy opcji Bluetooth support będzie napisane „Yes” (tak).
Data licencji - License Date(mm/yy):

Jest to data wystawienia licencji przez producenta. Nie ma ona związku z
jednorocznym okresem aktualizacji urządzenia.
Data utworzenia - Build date:

Data, kiedy został opracowany aktualny firmware.
Stan akumulatora - Battery Voltage:

Jeden z pinów w porcie, do którego wpinane jest GS – 911 informuje o napięciu w
akumulatorze motocykla. Dzięki temu wiemy, czy GS – 911 jest poprawnie podpięty do
motocykla i jaki jest stan akumulatora. Większość kontrolek nie będzie przesyłało informacji
do narzędzia diagnostycznego jeżeli akumulator będzie miał niskie napięcie.
2.3. Zakładka O - About
Zakładka O (About) znajduje się w zakładce Help (Pomoc) na pasku menu (Menu bar). Jeżeli
urządzenie GS – 911 nie zostało podpięte do komputera na ekranie zostanie wyświetlone
okno z informacjami o wersji oprogramowania GS – 911 oraz kontaktem do sprzedawcy.
Okno będzie wyglądało mniej więcej tak:
Znacznie więcej informacji jest wyświetlanych po podłączeniu urządzenia do komputera. Po
podpięciu GS – 911 do komputera należy kliknąć przycisk [Interface information] (informacje
o urządzeniu). Na ekranie pojawi się jedno z dwóch okien, w zależności czy posiadamy wersję
Hobbystyczną (Enthusiast) czy wersję Professional (Profesjonalną).
Okno z informacjami o urządzeniu GS – 911 w wersji Profesjonalnej:
Okno z informacjami o urządzeniu GS – 911 w wersji Hobbystycznej:
Obydwa ekrany zawierają informacje o:

Wersji oprogramowania GS – 911: w tym przypadku jest to 904.1

Informacje o urządzeniu GS – 911: numer seryjny (np.: GS40000202-709E), czy
obsługuje Bluetooth, wersja firmware’u

Dane kontaktowe do sprzedawcy.
W oknie wersji Hobbystycznej dodatkowo znajdują się takie informacje jak:

Przycisk [Upgrade to Professional version] – upgrade do wersji Profesjonalnej:
dzięki tej opcji w dowolnym momencie można dokonać upgrade z wersji Hobbystycznej do
Profesjonalnej. Kilknięcie na przycisk przekieruje nas na stronę płatności on-line. Należy
podążać za wskazówkami na ekranie, aby sfinslizować zakup upgrade’u.

Lista numerów VIN - The VIN list : lista numerów VIN, które zostały przypisane do
urządzenia. Widać dzięki temu ile pozostało jeszcze wolnych numerów do zapamietania. Lista
numerów VIN wyświetlana jest tylko w wersji Hobbystycznej, bo tylko ona posiada to
ograniczenie. Limit numerów VIN do 10 obowiązuje tylko w zakresie funkcji serwisowych.
Urządzenie GS – 911 nie ma ograniczenia w zakresie funkcji awaryjnych obejmujących
czytanie informacji z ECU, odczytywanie i kasowanie kodów błędów z wszystkich
obsługiwanych modułów sterujących oraz odczyty wartości wszystkich modułów sterowania
silnika w czasie rzeczywistym.
2.4. Używanie GS-911
Rozdział ten omawia podstawowe funkcje oprogramowania GS – 911.
Wybór serii i modelu
Po wybraniu z listy wyświetlonej na ekranie głównym odpowiedniej serii motocyklu rozwinie
się lista z modelami, które dana seria obejmuje. Jako przykład wybrano serię F. Ekran z listą
modeli motocykli będzie wyglądał tak:
Na potrzeby niniejszej instrukcji wybrano model F800GS. Należy pamiętać, że zakres funkcji
zależy od modelu oraz typów kontrolek silnika (ECU). I tak na przykład F650GS/ Dakar będzie
miał inne wartości w czasie rzeczywistym niż F800GS. Również zakres funkcjonalności
Service & Maintenance (serwis i utrzymanie) będzie różny dla każdego z tych modeli.
Po wybraniu modelu F800GS wyświetlona zostanie lista dostępnych kontrolek silnika (ECU)
[Select a controller].
Dla innego modelu może zostać wyświetlona osobna lista o innym zakresie funkcjonalności!!
Funkcje specjalne - Special functions
W panelu nawigacyjnym z listą sterowników (pod [Select a controller]) znajduje się opcja
funkcje specjalne [Special funkctions]. Obejmuje ona glównie fukcje serwisowe
[Service&Maintenace], które nie są obsługiwane przez jedną kontrolkę silnika. Umieszczona
tam także te funkcje, do których uzytkownik chciałby mieć łatwy dostęp (bez konieczności
przeglądania wszytkich kontrolek sterownika). Zakładka z funkcjami specjalnymi jest
powiązana z typem motocykla, jego serią i modelem oraz serią i rodzajem ECU.
Lista niektórych dostępnych funkjcji specjlanych:

Przypomnienia serwisowe - Service reminder – umożliwoa ustawienie aktualnej
daty, daty kolejnego przeglądu oraz ilości kilometrów przy której należy wykonać następny
przegląd;

Sprawdzenie zaworów - Distance to valve check – dla wszystkich modeli serii K i F z
CAN-bus funkcja ta nie jest już używana. BMW zrezygnowało z niej i zawory są sprawdzane w
czasie obowiązkowych wizyt serwisowych

Sprawdzenie zużycia hamulców - Brake wear check – tylko w modelu K1200GT.
SPrawdzany jest i ponownie ustawiany wskaźnik zużycia tarczy hamulcowej
Przypomnienia serwisowe - Service reminders
Przypomnienie serwisowe zostanie automatycznie usunięte (po uruchomieniu zapłonu???),
gdy nowowprowadzony dystans do przejechania do kolejnego przeglądu [distance to next
service] przekracza o więcej niż 1000km aktualny odczyt licznika, a data następnej wizyty
serwisowej [data of the next service] przekracza miesiąc.
Jak widać na powyższym obrazku, funkcjonalność serwisowa z przypomnieniem serwisowym
składa się z trzech opcji:

Aktualna data - Motorcycle date : aby przypisać datę przeglądu do przypomnienia
serwisowego, trzeba wprowadzić poprawną aktualną datę. Domślna data w urządzeniu GS –
911 jest ustawiana zgodnie ze wskazaniem komputera. Bardzo ważne jest, aby ustawienia
daty i czasu w komputerze były właściwe! Ustawienie bieżącej daty jest bardzo ważne dla
prawidłowego działania funkcji przypomnień serwisowych. Zostaniemy poinformowani przez
aplikację GS – 911, gdy data bieżąca ustawiona w funkjci serwisowej będzie różna od daty
wskazywanje przez computer (czerwona ikonka);

Data następnej wizyty serwisowej - Next service due date – wskazanie daty
przypomnienia serwisowego, która została wcześniej ustawiona. Obok znajduje się okienko
do wprowadzenia nowej daty. Domyślnie data ta ustawiana jest na rok do przodu od daty
bieżącej. Można jednak wpisać dowolną przyszłą datę (odleglejszą niż miesiąc od daty
bieżącej);

Ilość kilometrów, przy której należy zrobić przegląd - Next service due at
odometer – wskazany jest tu bieżący odczyt licznika oraz ilość kilometrów zapisana w
pamięci motocykla po przejechaniu której nalezy wykonać przegląd. Obok znajduje się pole, w
którym można wpisać ilość kilometów przy której trzeba udać się na Serwis. Domyślna ilość
kilometrów do przejechania ustawiona jest na 10000km. Można jednak ręcznie wprowadzić
wartość kilometrów w polu [Set next service due at odom eter]. Ilość podanych kilometrów
musi być większa od bieżącego stanu licznika. Dystans może być podany zarówno w w milach
jak i kilometrach, w zależności od wybranych ustawień w zakładce Setup (Tools -> Setup).
Główna funkcjonalność (narzędzie alarmowe)
Większość kontrolek obsługuje takie funkcje jak:

czytanie informacji z ECU

odczytywanie i kasowanie kodów błędów

odczyty wartości w czasie rzeczywistym

funkcje serwisowe (Service & Maintenance)
Wyżej wymienione funkcjonlaności są wyświetlone jako funkcje główne, czasem nazywane są
funkcjami alarmowymi. Niezależnie od posiadanej wersji oprogramowania,GS – 911
(Hobbystyczna czy Profesjonlaną) funkcje alarmowe mogą być wykonywane na
nieograniczonej ilości motocykli. Tylko i wyłącznie funkcje serwisowe (Service &
Maintenance) są ograniczone w obsłudze d o10 motocykli dla wersji Hobbystycznej. Limitu
tego nie ma w przypadku wersji Profesjonalnej.
Omówienie funcjonlaności głównej na przykładzie modelu F800GS:
Read ECU info - Czytanie informacji z ECU - pokazuje informacje o numerach podzespołów,
numer wersji itd. Poniżej zrzut ekranu z danymi z ECU o kontrolce silnika w motocyklu
F800GS:
Odczytywanie kodów błędów - Read Fault codes – informacje o kodach błędów (DTC's Diagnostic Trouble Codes) i wyświetla ich numery wraz z opisem tekstowym. Poniżej zrzut
ekranu listy z kodami błędów i opisami z motocykla F800GS:
Kasowanie kodów błędów - Clear Fault codes – funkcja ta służy do kasowania kodów
błędów. Kody błędów są ponownie sczytywane po poprawnym wykonaniu polecenia
czyszczenia kodów. Pokazywane są wtedy te kody błędów, które nie zostały skasowane. Jeśli
na ekranie widać numery kodów to oznacza to, że jednostka sterująca wykryła nienaprawiony
błąd. Nie mógł on być zatem skanowany. Niektóre błędy muszą być naprawione zanim
informacje o ich wystąpieniu zostaną usunięte.
Wartości w czasie rzeczywistym - Real-time values - jest to opcja, która pokazuje dane „na
żywo”. To, czy dla danej jednostki sterującej dane te będą widoczne zależy od rodzaju
kontrolera oraz modelu i serii motocykla. Poniżej zrzutka ekranu z odczytami w czasie
rzeczywistym z danymi z ECU motocykla F800GS:
Na ekranie wyświetlone są informacje o “Input signals" – sygnały wyjściowe, "Output signals"
– sygnały wejściowe, "Digital outputs" – cyfrowe wyjścia i "Switch positions" – pozycja
włącznika. W górnej części ekranu z wartościami w czasie rzeczywistym znajdują się dwa
przyciski. Jeden, który generuje pliki .CSV z wszystkimi danymi odczytanymi w czasie
rzeczywistym (plik jest rozdzielony średnikiem). Można dzięki temu przeglądać i edytować
wyeksportowane dane. Drugi przycisk to “Plot O2", który wykonuje graficzne odwzorowanie
napięcia sondy Lambda w czasie rzeczywistym. Jest to doskonały sposób na rozbudowanie
funkcji sondy Lambda. Należy pamiętać, że dokonywanie zmian na sondzie Lambda jest
możliwe tylko, gdy temperatura silnika osiągnęła temperaturę około 80° Celsjusza.
Dokonywanie odczytów z sondy Lambda przy niższej temperaturze silnika nie ma sensu. W
momencie nagrzewania się silnika otrzymamy błędne dane. Jednakże można w tej fazie
obserwować zachowanie się sondy i samemu przekonać się dlaczego odczyty nie będą
przydatne od interpretacji.
Uzyskamy wykres z odczytów kontrolki sondy Lambda, który obejmuje zakresy pomiędzy
liniami odniesienia zaznaczonymi na zielono. Zazwyczaj sonda osiąga zakresy poniżej 200mV
oraz większymi niż 650mV do 700mV. Standardowy wykres będzie wyglądał tak:
Kilka informacji, o których należy pamiętać generując wykres pracy sondy Lambda:

im większa wartość, tym bogatsza mieszanka

i oczywiście im niższa wartość, tym gorsza mieszanka;

linia prosta świadczy o wadliwej pracy sondy Lambda;

skoki od około 200 mV do 650/700 mV świadczą o poprawnej pracy układu
Silnik typu boxer z CAN – bus w motocyklu R1200 czujniki sondy lambda ma umiejscowione
w przedniej rurze wylotowej/ wydechowej każdego cylindra. Można dzięki temu badać
działanie każdego z cylindrów z osobna. Dlatego też grafy napięcia czujnika sondy Lambda
(O2) dla cylindra 1 i cylindra 2 prezentowane są na jednym wykresie. Ten sposób pozwala na
wykrycie względnych odchyleń. Widać to na obrazku poniżej:
Funkcje serwisowe - Service & Maintenance
Wraz z pojawieniem się wersji oprogramowania 904 została dodana funkcjonalność
serwisowa (Service & maintenance). Funkcjonlaność ta jest nadal rozbudowywana.
Oprócz funkcji specjalnych opisanych we wcześniejszym podrozdziale funkcjonlaność
serwisowa obejmuje:

Kalibrację biegu jałowego - Idle Actuator Calibration – dla wszystkich modeli
R1200 z CAN – bus. Obydwa siłowniki ustawiane są w pozycję zerową. Funkcja ta jest
niezbędna do wyregulowania biegu jałowego w konkretny modelu R1200;

Pełna funkcjonalność serwisowa dla ABS – N - Full Service functionality for ABS-
N – opracowane z myślą o jednocylindrowych F650 i C1. Funkcja ta obejmuje odpowietrzanie
przednich i tylnych hamulców. Z czasem opjawi się też obsługa ABS-u.
Wersja Profesjonalna (Professional)
W roku 2009 dodano funkcjonlaność serwisową (Service & Maintenance). Wraz z tym
urządzenia zostały podzielone na dwie wersje – Hobbystyczną (Enthusiast) i Profesjonalną
(Professional).
Porównanie wersji Hobbystycznej (Enthusiast) i Profesjonalnej (Professional):
W funkcjonalności serwisowej (Service Functionality) w wersji Enthusiast wprowadzono
ograniczenie co do ilości obsługiwanych motocykli. GS – 911 Enthusiast w tym zakresie może
obsłużyć maksymalnie 10 numerów VIN. Nie wpływa to na obsługę opcji „Awarie”
(Emergency functionality), czyli odczyty informacji ECU, czytanie i czyszczenie kodów błędów
oraz wartości w czasie rzeczywistym). Zakres tej funkcjonalności nie został ograniczony i
nadal działa dla dowolnej ilości numerów VIN.
Różnica pomiędzy wersją Enthusiast a Professional występuje tylko na poziomie
oprogramowania dla komputerów, gdyż tylko z tym oprogramowaniem urządzenie GS – 911
obsługuje informacje serwisowe (Service Functionality). Dla urządzeń mobilnych GS – 911
pozostaje narzędziem diagnostyczny służącym do odczytów informacji ECU, czytania i
czyszczenia kodów błędów oraz wartości w czasie rzeczywistym.
Przejście z wersji Hobbystycznej (Enthusiast) na Profesjonalną (Professional) –
upgrade:
Wersja Profesjonalna została opracowana z myślą o zakładach serwisowych, natomiast
wersja Hobby – o zwykłych użytkownikach, którzy chcą obsługiwać więcej motocykli niż
jeden przy założeniu, że nie przekroczą 10 maszyn.
Z wersji Hobbystycznej (Enthusiast) można w każdym momencie przejść na wersję
Profesjonalną (Professional). Wystarczy, po uruchomieniu na komputerze oprogramowania
GS – 911 w wersji 904 lub nowszej, kliknąć przycisk [Upgrade to Professional version] w
okienku About. Urządzenie GS-911 musi być podpięte do komputera a komputer musi mieć
dostęp do Internetu.
Upgrade krok po kroku:
1.
Upewnij się, że masz zainstalowaną wersję 904 lub nowszą oprogramowania
GS –
911.
2.
Kliknij Help a następnie About w programie GS – 911. Na ekranie pojawi się okienko z
przyciskiem[Upgrade to Professional version]. Kliknij go.
3.
W oknie przeglądarki zostanie uruchomiona strona płatności on-line.
4.
Po zakończeniu procedury płatności, program poprosi o ponowne kliknięcie przycisku
[Upgrade to Professional version]. W ten sposób informacje o zmianie wersji zostaną
zaktualizowane.
Koszt upgrad’u to 220USD.
2.5. Aktualizacje
Rozdział ten opisuje funkcję sprawdzająca aktualizacje dla oprogramowania [Check for
update] oraz wpisy na forum i ogłoszenia (tylko w wersji angielska).
Aktualizowanie oprogramowania GS-911
Aby urządzenie GS – 911 działało jak najlepiej należy dbać o aktualizowanie oprogramowania.
Aktulane wersje opgrogeamowania są dostępne na stronie
http://www.gs911.eu/polishdownload.aspx. Można także sprawdzić dostępne aktualizacje z
poziomu aplikacji GS – 911.
Aktualizacje są sprawdzane tylko, gdy komputer ma łączność z Internetem. W oknie
programu pojawi się okienko z informacją o dostępności nowej wersji, jej numerem oraz
pytaniem czy użytkownik chce dokonać aktualizacji.
Wraz z pojawieniem się nowej funkcjonlaności pojawiają się aktualizacje firmware’u GS – 911.
Aktualizacje wykonywane są automatycznie po kliknięciu [Test inrerface] – wykonaj test
urządzenia w oknie Setup. Najpierw jednka należy pobrac aktualne oprgramowanie na
komputer.
Czy użytkownik otrzymuje powiadomienia o aktualizacjach?
Tak. Informacje o publikacji nowych wersji pojawiają się na forum GS – 911 oraz w zakładce
Aktualności na WWW.gs911.eu
Forum dyskusyjne jest dostępne w usłudze Google (wersja angielska).

Forum dyskusyjne GS – 911 - GS-911 Discussion Forum – dostęp do bieżących
informacji i dyskusji na temat diagnostyki motocykli BMW oraz urządzenia GS – 911

Aktualności - GS-911-announce : informacje tylko o nowych wersjach programu oraz
zmianach w zakresie działania urządzenia. Na stronie WWW.gs911.eu można
zasubskrybować newsletter lub kanał RSS.
Osoby zapisane na forum GS – 911 nie muszą subskrybować dodatkowo aktualności, gdyż
informacje pojawiają się i tu i tu. Wystarczy wybrać jedną z opcji w zależności od upodobań.
3. Pomoc i wsparcie
3.1. Wsparcie
Jeśli masz pytania techniczne...
Wiele odpowiedzi znajduje się w na stronie www.gs911.eu w zakładce Pomoc (FAQ).
Jeśli szukasz instrukcji…
W zakładce Informacje Techniczne znajdują sie informacje o tym jak zainstalować
oprogramowanie, sterowniki, gdzie znajduje się gniazdo do podpięcia urządzenia GS – 911 do
motocykla itp.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi w zakładce Pomoc ani w Informacjach Technicznych...

Skontaktuj się z nami:
[email protected]
Tel.: 12 292 58 30
W zapytaniu prosimy o podanie:

Opisu problemu – dokładne zacytowanie pojawiającego się komunikatu (najlepiej
zrzutka ekranu)

Wersji posiadanego urządzenia GS – 911 (w programie w zakładce About znajdują się
szczegółowe informacje o urządzeniu)

Numeru seryjnego urządzenia (w zakładce About lub na naklejce na urządzeniu,
rozpoczyna się do znaków GS)

Wersji oprogramowania (w zakładce About)

Rodzaju systemu operacyjnego, którego używasz lub markę i model telefonu

Informacje o sprzęcie komputerowym (rodzaj komputera, ilość pamięci itp.)

Rodzaj oprogramowania antywirusowego. Często bywa ono przyczyną problemów w
działaniu GS – 911

Czy GS – 911 nawiązuje połączenie (Tools-> Setup->[TestInterface] – dla komputerów
lub Options->Test – dla telefonów)

Czy masz połączenie z innymi funkcjami urządzenia?

Zrzuty ekranu były by wielce pomocne – kombinacja klawiszy Alt+ PrtScr zapisuje
aktualny widok okna. Obrazek wystarczy wkleić do programu Paint albo Word, zapisać jako
JPG i wysłać mailem do nas
Wysyłając kod błędu skopiuj cały wyświetlany kod, czyli numer z opisem słownym oraz
status. Dobrze jeśli otrzymamy też informacje o:
- modelu motocykla i jego roku produkcji
- nr VIN, jeśli to możliwe. Ewentualnie przynajmniej 10 pierwszych cyfr (unikatowe jest tylko
siedem ostatnich cyfr numeru)
- pełne informacje z ECU motocykla byłyby wielce pomocne.
Uwaga!! Udzielamy wsparcia technicznego w zakresie działania urządzenia GS – 911 i
powiązanego z nim oprogramowania. Nie rozwiązujemy problemów technicznych z
motocyklami ani nie pomagamy naprawić motocykli.
Kontakt:
BUI INFORMER
Dział MOTO GS – 911
E-mail: [email protected]
www.gs911.eu
rewilak
twitter.com/GS911_Polska
http://gs911.blip.pl/
Tel.: 12 292 58 30
Ul. Malborska 96
30-624 Kraków
https://www.facebook.com/GS911Polska

Podobne dokumenty