huśtawka metalowa snake kod: 1652

Transkrypt

huśtawka metalowa snake kod: 1652
HUŚTAWKA METALOWA SNAKE
KOD: 1652
URZĄDZENIE ŁATWO DOSTĘPNE
DANE TECHNICZNE





gabaryty urządzenia
3,28 x 1,42 m
strefa funkcjonowania
5,28 x 3,42 m
głębokość posadowienia
- 0,60 m
wysokość upadkowa
1,00 m
wykonana zgodnie z:
PN-EN1176-1-7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
MATERIAŁY
 sprzęgło tłumiące ruch: przegub stalowo-gumowy
 rury stalowe: konstrukcja – ø 139,7 x 3,6 mm, ramiona – ø 88,9 x 2,9 mm, uchwyt – 33,7 x 2,0 mm
 siedzisko: gumowe z wkładem aluminiowym
ZABEZPIECZENIA
 elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone poprzez cynkowanie galwaniczne,
podkład epoksydowo-cynkowy, farba proszkowa
 pozostałe elementy stalowe: cynkowanie ogniowe i farba proszkowa
 wbudowany mechanizm antywstrząsowy
 śruby oraz inne elementy osłonięte kapslami z tworzywa
MONTAŻ
 wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia
PLACE ZABAW „SATERNUS” SP. Z O.O. Zastrzega się wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy .

Podobne dokumenty