Informacje o produkcie FORCE 5i Air Winch

Komentarze

Transkrypt

Informacje o produkcie FORCE 5i Air Winch
Informacje o
produkcie
PL
FORCE 5i Air Winch
Model
FA10i i FA10i-CE
(-CE: zgodny z dyrektywami
europejskimi)
(Rys. MHP2947)
Save These Instructions
Formularz MHD56439
Wydanie 3
październik 2013
45899812
© 2013 Ingersoll-Rand
PL
Zezwalać wyłącznie przeszkolonym technikom Ingersoll Rand na dokonywanie konserwacji tego produktu. Więcej informacji można uzyskać w zakładach
Ingersoll Rand lub u najbliższego dystrybutora.
Dodatkowa dokumentacja jest omówiona w Tabela 1 ‘Instrukcje informacyjne o produktach’ na stronie 2
Instrukcje obsługi można pobrać z witryny www.ingersollrandproducts.com.
Używanie innych części zamiennych niż oryginalne części Ingersoll Rand może powodować niebezpieczeństwo, zmniejszenie wydajności, konieczność częstszego
wykonywania czynności konserwacyjnych oraz utratę wszelkich gwarancji. Instrukcja została pierwotnie napisana w języku angielskim.
Wszelkie uwagi należy kierować do najbliższego biura Ingersoll Rand lub dystrybutora.
Tabela 1: Instrukcje informacyjne o produktach
Publikacja
Numer części /
dokumentu
Instrukcja informacyjna o bezpieczeństwie produktu (NonMan Rider)
MHD56250
Instrukcja informacyjna o częściach produktu
MHD56400
Numer części /
dokumentu
Publikacja
Instrukcja informacyjna o konserwacji produktu
MHD56401
OPIS URZĄDZENIA
Wciągarki serii Infinity są urządzeniami pneumatycznymi z przekładnią obiegową,
przeznaczonymi do pracy jako wciągarki użytkowe, z mechanizmem kategorii M5. Nie
wolno ich używać do podnoszenia ani przemieszczania osób. Mogą być stosowane
do przeciągania i podnoszenia ładunków pod różnymi kątami wybierania liny.
Wciągarki mogą być wyposażone w wewnętrzny automatyczny hamulec tarczowy
bądź ręczny lub automatyczny hamulec taśmowy albo oba jednocześnie.
Moc z zamontowanego na zewnątrz tłokowego silnika pneumatycznego przenoszona
jest poprzez sprzęgło i wał do zespołu obiegowej przekładni redukcyjnej. Moc z
zespołu obiegowej przekładni redukcyjnej przenoszona jest na bęben linowy poprzez
wał zdawczy.
Trwałość projektowa wciągarki zależy od jej zastosowania. Patrz część „Częstość
konserwacji” w instrukcji informacyjnej o konserwacji produktu. Po wykonaniu
zaplanowanych przeglądów konserwacyjnych wciągarka powinna być szczegółowo
sprawdzona przez technika przeszkolonego przez firmę Ingersoll Rand, który
określi pozostały czas eksploatacji.
Oprócz wyżej wymienionych części wciągarki -CE mają na wyposażeniu
standardowym osłonę bębna, górny i dolny wyłącznik krańcowy, zabezpieczenie
przeciążeniowe i wyłącznik awaryjny oraz spełniają wymagania dyrektyw
europejskich.
Zespół hamulca tarczowego składa się z tarcz ciernych umieszczonych na piaście,
która z kolei jest podłączona do wału napędowego silnika pneumatycznego. Tarcze
cierne hamulca dociskane są do wału bębna przez tłok sprężynowy. Hamulec
pozostaje zaciągnięty do momentu uruchomienia zaworu regulacyjnego wciągarki i
rozpoczęcia wysuwania lub wsuwania liny. Sprężone powietrze wprowadzane jest do
komory pomiędzy tłokiem hamulca a obudową hamulca, powodując reakcję tłoka,
ściśnięcie sprężyn hamulca i zwolnienie tarcz ciernych, co umożliwia obracanie się
wału silnika. Awaria zasilania lub gwałtowny spadek ciśnienia powietrza powoduje
natychmiastowe zaciągnięcie hamulca przez sprężynę. Zasada działania hamulca
taśmowego polega na zastosowaniu siły tarcia pomiędzy taśmą hamulca a bębnem
wciągarki. Ręczny hamulec taśmowy wymaga obrócenia przez operatora pokrętła
znajdującego się z boku hamulca taśmowego. Automatyczny hamulec taśmowy
działa na podobnej zasadzie, co hamulec tarczowy; oba są całkowicie zwalniane w
przypadku wsuwania i wysuwania liny.
2
Formularz MHD56439 Wydanie 3
PL
DANE TECHNICZNE
Objaśnienia kodów modeli
Przykład: FA10i-36MK320P
FA10i
-
36
M
K
320
P
Seria (udźwig):
FA10i
=
10 ton metrycznych (22.000 funtów)
Wysokość kołnierza bębna:
-
=
Kołnierz standardowy
Długość bębna (odległość pomiędzy kołnierzami bębna):
36
=
Standardowa (długości bębnów: patrz Tabela 3 ‘Dane techniczne’ na stronie 4)
Hamulec tarczowy:
A
=
Automatyczny hamulec taśmowy
M
=
Ręczny hamulec taśmowy
X
=
Brak
K
=
Automatyczny hamulec tarczowy
X
=
Brak
Hamulec tarczowy:
Sterowanie:
1
=
Dźwignia regulacyjna zamontowana na wciągarce (standard)
*
2XX
=
Zdalna główna dźwignia regulacyjna [XX = podać długość przewodu (w stopach). Maksymalnie 20 stóp (6 metrów)]
*
3XX
=
Regulator konsoli pilota [XX = podać długość przewodu (w stopach). Maksymalnie 20 metrów (66 stóp)]
*
4XX
=
Dźwignia regulacyjna pilota [XX = podać długość przewodu (w stopach). Maksymalnie 20 metrów (66 stóp)]
*
5XXX
=
Zdalny regulator typu EOA (Electric Over Air) †
Opcje: **
7
=
Rowki bębna (liczba = średnica liny stalowej w szesnastych częściach cala, np. 7/16 cala) †
B
=
Rozszerzona gwarancja
CM
=
Części z materiałów do pracy w niskich temperaturach; C1M3 = -20° ABS, C2M3 = -20°
D
=
Kołnierz rozdzielający bębna z dodatkową kotwą liny stalowej †
E
=
Klatka konstrukcyjna †
G
=
Osłona bębna
J
=
Wyposażenie dodatkowe linii sprężonego powietrza (niezamontowane we wciągarce)
L
=
Kołek zabezpieczający bębna
**
M1
=
Identyfikowalność materiałów (wyniki typowe) ††
**
M2
=
Identyfikowalność materiałów (wyniki rzeczywiste) ††
**
M3
=
Identyfikowalność materiałów (wyniki rzeczywiste dla materiałów gotowych, takich jak dostarczone) ††
N4
=
American Bureau of Shipping (ABS)
N5
=
Det Norske Veritas (DNV)
P
=
Powłoka antykorozyjna klasy Marine 812
P1
=
Powłoka antykorozyjna klasy Marine 812-X
Q
=
Regulowany układ Accu-Spool™ (patrz MHD56390) †
S
=
Wyłącznik krańcowy (górny i
dolny)
W1 =Próba ABS
U
=
Zwijanie/rozwijanie liny od dołu
bębna
W2 =Próba DNV
V
=
Walec prasujący
W3 =Próba LRS
-CE
=
Zgodność z europejską dyrektywą
maszynową i normą EN 14492–1
W4 =Próba klienta
**
Y
Zabezpieczenie przeciążeniowe z wyłącznikiem awaryjnym na zaworze dźwigni
=
regulacyjnej
Uwagi:
*
Regulatory zdalne wyposażone są w przewody o długości 2 metrów (6 stóp). Wyszczególnić przewody o długości powyżej 2 metrów. W przypadku długości powyżej
6 metrów (20 stóp) ze zdalnym regulatorem głównym lub powyżej 20 metrów (66 stóp) z dźwignią regulacyjną pilota i dźwignią regulacyjną konsoli pilota należy
skontaktować się z dystrybutorem lub zakładem produkcyjnym Ingersoll Rand w celu uzyskania akceptacji. Długości w metrach podawane są tylko w celach
orientacyjnych; na zamówieniu długości należy podawać w stopach.
**
Dostępna jest dokumentacja, wyniki prób oraz dane identyfikowalności materiałów; prośbę o ich dołączenie należy umieścić na zamówieniu. Określić opcje
dodatkowe albo skontaktować się z zakładem produkcyjnym lub najbliższym dystrybutorem Ingersoll Rand w celu uzyskania szczegółowych informacji.
†
Nieopisane w tej instrukcji.
††
Różnice pomiędzy wersjami M1, M2 i M3 opisane zostały w ‘Identyfikowalność’ na stronie 4.
Wszystkie modele -E produkowane są zgodnie z wcześniejszymi europejskimi dyrektywami maszynowymi. Model urządzenia podany jest na tabliczce znamionowej wciągarki.
W przypadku wciągarki wyprodukowanej na zamówienie należy także sprawdzić rozszerzenie numeru seryjnego podane w deklaracji zgodności.
Tabela 2: Dane techniczne
Układ pneumatyczny
Modele
FA10i
FA10i-CE
Znamionowe
ciśnienie robocze
90 psig (630 kPa / 6,3
bar)
Parametry znamionowe (przy ciśnieniu/pojemności znamionowej)
Zużycie
powietrza (przy
ciśnieniu i
obciążeniu
znamionowym)
Naciąg liny
przy pełnym
bębnie
norm.
stopy
sześc.
/min
m3/min
funty
kg
stopy/
min
m/min
800
22.7
22000
10000
23
7
Prędkość liny
przy pełnym
bębnie
Maksymalna
wolna
przestrzeń
Masa netto **
cale
mm
funty
kg
brak
1/2
13
3500
1588
1.6
2.2
56
3720
1687
Naciąg maksymalny,
pierwsza warstwa Współczy
nnik
graniczny
siły
funty
kg
52650
23880
** Masa wciągarki standardowej bez liny
Formularz MHD56439 Wydanie 3
3
PL
Tabela 3: Dane techniczne
Modele
FA10i i
FA10i-CE
Średnica
kołnierza bębna
Wielkość bębna
Zalecana
średnica liny
stalowej
cale
mm
cale
mm
cale
mm
20
508
38
965
1-1/8
28
Poziom Poziom
ciśnienia mocy
akustyczn akusty
ego
cznej
101
Minimalna
Średnica
średnica
wlotowa rury wewnętrzna
silnika
przewodu
pneumatyczne
układu
go
pneumatyczne
go
Maksymalna siła
ścinająca kotwy
fundamentowej przy
jednej śrubie z łbem
zmniejszonym
113
funty
N
cale
mm
cale
mm
3655
16260
1.25
32
1.50
38
Pomiary hałasu zostały wykonane zgodnie z wytycznymi norm ISO 11201, ISO
3744-3746 i ISO 4871 dotyczącymi hałasu generowanego przez urządzenia
pneumatyczne. Pokazane odczyty dotyczą średniego poziomu hałasu poszczególnych
wersji wciągarek, proporcjonalnie do czasu, w zwykłym cyklu roboczym.
M1 – certyfikaty identyfikowalności materiałów zgodnie z normą EN 10204 (Ex DIN
50049) 2.2 dotyczącą części nośnych. Certyfikaty zgodności (wystawiane przez
producenta) potwierdzają zgodność części z zamówieniem na podstawie kontroli i
prób niespecyficznych (tj. wyniki są typowymi własnościami materiału na te części).
Wartość Lpc (maksymalne ciśnienie akustyczne) nie przekracza 130 dB. Parametry
zmierzone przy ciśnieniu roboczym 90 psig (6,3 bar / 630 kP).
M2 – certyfikaty identyfikowalności materiałów zgodnie z normą EN 10204 (Ex DIN
50049) 3.1b dotyczącą części nośnych. Certyfikaty zgodności (wystawiane przez dział
niezwiązany z działem produkcji) potwierdzają zgodność konkretnych części z
zamówieniem na podstawie kontroli i prób specyficznych (tj. wyniki są rzeczywistymi
własnościami materiału na te części).
INFORMACJA
•
Wszystkie modele -E wciągarek produkowane są zgodnie z
wcześniejszymi europejskimi dyrektywami maszynowymi. Model
urządzenia podany jest na tabliczce znamionowej wciągarki. W
przypadku wciągarki wyprodukowanej na zamówienie należy także
sprawdzić rozszerzenie numeru seryjnego podane w deklaracji
zgodności.
n Identyfikowalność
Identyfikowalność części nośnych zapewnia dokumentacja. Obejmuje ona
właściwości fizyczno-chemiczne surowca, obróbkę termiczną, hartowanie, testy
rozciągania i próby udarnościowe Charpy'ego zgodnie z wymaganiami dla danej
części.
M3 – certyfikaty identyfikowalności materiałów zgodnie z normą EN 10204 (Ex DIN
50049) 3.1b dotyczącą części nośnych. Certyfikaty zgodności (wystawiane przez dział
niezwiązany z działem produkcji) potwierdzają zgodność konkretnych części
zastosowanych w urządzeniu z zamówieniem na podstawie kontroli i prób
specyficznych (tj. wyniki są rzeczywistymi własnościami materiału na te części w
postaci gotowej, dostarczanej do klienta).
Części o numerach katalogowych zakończonych literami CH są częściami
spełniającymi wymagania próby udarnościowej Charpy'ego, przeznaczonymi do
stosowania w bardzo niskich temperaturach. W celu przedłużenia certyfikatu na
kolejnym zamówieniu na te części muszą zostać podane wymogi dotyczące
identyfikowalności.
Urządzenia z oznaczeniem M1, M2 lub M3 w kodzie modelu mają identyfikowalne
części nośne.
INSTALACJA
Przed zainstalowaniem tego produktu należy dokładnie sprawdzić, czy nie został on
uszkodzony w trakcie transportu.
Urządzenia są dostarczane jako całkowicie naoliwione fabrycznie. Przed
uruchomieniem wciągarki należy sprawdzić poziomy oleju i uzupełnić, jeśli jest to
konieczne. W części SMAROWANIE na stronie 8 podane są zalecane oleje i
częstości smarowania.
6. Do żadnej części wciągarki nie wolno spawać żadnych elementów.
Tabela 4: Tolerancja powierzchni montażowej
Długość bębna
OSTRZEŻENIE
•
Product not installed properly may fall or cause a load to fall resulting
in sever injury or death. Before installation refer to Product Safety
Manual and all safety warnings pertaining to this product.
UWAGA
•
Przed instalacją lub oddaniem do eksploatacji zalecane jest zapoznanie
się z przepisami specjalistycznymi, lokalnymi i innymi, w tym
przepisami Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacji i/lub
OSHA, które mogą dotyczyć konkretnych zastosowań tego produktu.
n Montaż
Podczas przemieszczania, ustawiania i montowania wciągarki należy zachowywać
ostrożność. W większości przypadków dostępne są uszy do podnoszenia, ułatwiające
przemieszczanie wciągarki. Jeżeli rozmieszczenie uszu jest nieodpowiednie do danej
instalacji, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wyważenie wciągarki po
podniesieniu. Masa wciągarki została podana w części ’DANE TECHNICZNE’
na stronie 3. Do tej masy należy dodać masę liny i wszelkich zainstalowanych opcji
dodatkowych. Unieść wciągarkę na wysokość 75–100 milimetrów (3–4 cale) nad
podłoże. Przed kontynuowaniem podnoszenia sprawdzić, czy wciągarka jest
wyważona i zabezpieczona. Zamontować wciągarkę w taki sposób, by oś bębna
znajdowała się poziomo, a zaślepka odpowietrznika silnika nie była odchylona o
więcej niż 15° od osi pionowej. Jeśli wciągarka ma być zamontowana w pozycji
odwróconej, należy tak obrócić obudowę silnika, aby zaślepka odpowietrznika była
skierowana do góry.
1. Powierzchnia montażowa wciągarki powinna być płaska i na tyle wytrzymała, by
udźwignąć ładunek znamionowy oraz masę wciągarki i podłączonego osprzętu.
Nieodpowiedni fundament może doprowadzić do odkształcenia lub skręcenia
pionowych wsporników i poziomych szyn, powodując uszkodzenie wciągarki.
2. Powierzchnia montażowa powinna być płaska w zakresie 0,127 milimetrów
(0,005 cala) na każdy cal (25 milimetrów) długości bębna. W razie potrzeby
należy ją wyrównać za pomocą podkładek regulacyjnych. Patrz: Tabela 4
‘Tolerancja powierzchni montażowej’ na stronie 4.
3. Śruby montażowe muszą mieć klasę 8 lub lepszą. Użyć nakrętek
samozabezpieczających lub nakrętek z podkładkami zabezpieczającymi. Patrz:
Tabela 5 ‘Śruby montażowe’ na stronie 4.
4. Dokręcić równomiernie śruby montażowe momentem podanym w tabeli
momentów dokręcania. Patrz ’Tabela momentów dokręcania’ w instrukcji
konserwacji produktu.
5. Pomiędzy krążkiem linowym a wciągarką utrzymywać minimalny kąt, nie większy
niż 1,5°. Krążek wiodący musi znajdować się w jednej osi z bębnem oraz w
odległości co najmniej 0,5 metra (1,6 stopy) od bębna na każdy cal (25
milimetrów) długości bębna. Patrz: Instrukcja informacyjna o bezpieczeństwie
produktu.
4
Minimalna płaskość powierzchni montażowej
cale
mm
cale
mm
24
610
0.12
3.05
30
762
0.15
3.81
36
914
0.18
4.57
40
1016
0.20
5.08
50
1270
0.25
6.35
Tabela 5: Śruby montażowe
Śruby montażowe
Model
FA10i
cale
mm
7/8
22
Patrz Rys. MHP0920 na stronie 10, A. Bęben.
Tabela 6: Wymiary montażowe otworów pod śruby
Długość wciągarki (cale)
Wymiary
’A’
’B’
’C’
’D’ (z hamulcem taśmowym)
’D’ (bez hamulca
taśmowego)
24
30
cale
36
40
50
42.25
mm
1073
cale
6
8
mm
152
203
cale
15/16
mm
24
cale
14
12
18
22
32
mm
356
305
457
559
813
cale
10
8
14
18
28
mm
254
203
356
457
711
n Lina stalowa
UWAGA
•
•
•
•
Na bębnie należy przez cały czas utrzymywać co najmniej 3 ciasne
zwoje liny.
Lin stalowych nie wolno używać jako uziemienia przy spawaniu.
Do wciągarki ani liny nie wolno podłączać elektrod spawalniczych.
Do przeprowadzania operacji zwijania/rozwijania od góry bębna
(zwykłe zastosowanie) zainstalować linę tak, aby spływała z bębna.
Formularz MHD56439 Wydanie 3
PL
INFORMACJA
•
Do zwijania/rozwijania od dołu bębna zamówić wersję U lub przed
rozpoczęciem użytkowania skontaktować się z zakładem
produkcyjnym.
n
Dobór liny stalowej
Biorąc pod uwagę wymagania względem lin, należy uwzględnić fakt, że obciążenie
rzeczywiste to nie tylko obciążenie statyczne, ale także obciążenia będące wynikiem
przyspieszania, zwalniania i wstrząsów. Należy też wziąć pod uwagę rozmiary bębna
linowego wciągarki i krążków linowych oraz metodę zwijania. Maksymalna średnica
liny stalowej ograniczona jest średnicą otworu kotwowego liny. Zaleca się, by lina
była prawoskrętna, z niezależnym rdzeniem (IWRC) 6 X 19 lub 6 X 37. Zalecane
średnice podane zostały w Tabela 7 ‘Minimalna i maksymalna średnica liny
stalowej’ na stronie 5.
Tabela 7: Minimalna i maksymalna średnica liny stalowej
FA10i
Min.
Maks.
cale
mm
cale
mm
3/4
20
1- 1/8
28
Uwaga 1: Maksymalna średnica liny stalowej ograniczona jest średnicą otworu
kotwowego. Numery katalogowe kotew lin stalowych znajdują się w instrukcji
informacyjnej o częściach produktu.
Uwaga 2: W przypadku stosowania bębna rowkowanego średnica liny stalowej jest
stała.
n
Zakładanie liny stalowej
INFORMACJA
•
Podczas zakładania liny do hamulca tarczowego należy podłączyć ze
źródła pomocniczego sprężone powietrze o ciśnieniu minimum 45 psi
(3,1 bara).
Patrz Rys. MHP2686 na stronie 10, A. Kotwa; B. Lina stalowa.
1. Przyciąć linę stalową do odpowiedniej długości zgodnie z instrukcjami producenta
liny.
2. Przewlec końcówkę liny stalowej przez otwór w gnieździe kotwy bębna.
3. Z kawałka liny o długości około 560 milimetrów (22 cale) utworzyć pętlę i owinąć
wokół kotwy.
4. Przeciągnąć kotwę liny do właściwego położenia w gnieździe kotwy bębna. Z
gniazda kotwy bębna nie powinien wystawać wolny koniec liny.
UWAGA
•
Sprawdzić, czy pętla liny jest ciasna i nie wystaje nad kołnierz bębna.
n
Procedura bezpiecznego manipulowania liną stalową
-
n
Do manipulowania liną zawsze używać rękawic roboczych.
Nigdy nie używać liny postrzępionej lub skręconej.
Nigdy nie używać liny jako zawiesia.
Zawsze sprawdzać, czy lina jest prawidłowo nawinięta, a pierwsza warstwa
mocno dociśnięta do bębna.
Zawsze przestrzegać zaleceń producenta liny dotyczących użytkowania i
konserwacji.
Prowadzenie liny stalowej
W celu skompensowania nierównego prowadzenia liny i zmniejszenia zdolności
naciągania jej w miarę zapełniania się bębna należy zastosować jak najkrótszą (ale
jednocześnie użyteczną) linę. Podczas przewijania końcówka liny powinna być
naprężona, aby wyeliminować luzy. Pozwoli to uzyskać równomierny, ciasny zwój.
n
Osprzęt
Wszystkie zblocza, wielokrążki i łączniki powinny mieć margines bezpieczeństwa
wystarczający do podnoszenia wymaganych ładunków we wszystkich warunkach. Nie
wolno dopuszczać, by lina stykała się z ostrymi krawędziami ani tworzyła zagięcia,
które mogłyby spowodować jej uszkodzenie; stosować krążki linowe. W sprawie
doboru średnic oraz użytkowania i konserwacji lin kierować się zaleceniami
producenta lin.
n
OSTRZEŻENIE
•
W sprawie doboru odpowiedniego typu i średnicy liny (oraz ewentualnie powłoki
ochronnej) poprosić o pomoc uznanego producenta lub dystrybutora lin. Zastosować
linę o odpowiednim współczynniku bezpieczeństwa, dostosowaną do rzeczywistych
ładunków i spełniającą wszystkie przepisy branżowe, zrzeszeń branżowych
producentów, federalne, stanowe i lokalne.
Model
Osłony bębna należy ustawić w taki sposób, by dostosować je do kąta wysuwania
liny. Aby zmienić ustawienie osłon bębna, należy wykręcić nakrętki i wysunąć belkę
poprzeczną. Ustawić osłony w taki sposób, aby nie stykały się z liną, a następnie
zainstalować belkę poprzeczną i dokręcić nakrętki.
Procedury bezpiecznej instalacji
1. Lin stalowych nie wolno używać jako uziemienia przy spawaniu.
2. Do wciągarki ani liny nie wolno podłączać elektrod spawalniczych.
3. Liny stalowej nie wolno przeciągać przez ostre krawędzie. Stosować krążki linowe
o odpowiednim rozmiarze.
4. W przypadku zużycia wiodącego krążka linowego należy wyosiować go z bębnem.
Średnica wiodącego krążka linowego powinna być co najmniej 18 razy większa
od średnicy liny. Patrz Rys. MHP2449 w Instrukcji informacyjnej bezpieczeństwa
produktu.
5. Zawsze utrzymywać co najmniej trzy pełne, ciasne zwoje liny na bębnie.
n Osłona bębna
Nie dopuszczać do stykania się liny z osłonami bębna podczas pracy
wciągarki. W przeciwnym razie może dojść do zużycia lub uszkodzenia
liny. Osłony bębna powinny być ustawione w taki sposób, by nie
zachodziły na kąt przesuwu liny.
n Sprężone powietrze
Sprężone powietrze powinno być czyste, suche i naolejone, co zapewni optymalne
osiągi silnika. Głównymi przyczynami przedwczesnego zużycia i uszkodzenia silnika
są cząsteczki obce, wilgoć i brak smarowania. Zastosowanie filtra powietrza,
smarownicy i oddzielacza wilgoci poprawi ogólne parametry urządzenia i ograniczy
nieplanowane przestoje. Patrz Rys. MHP0191 na stronie 10, A. Wylot powietrza;
B. Smarownica; C. Regulator; D. Wlot powietrza; E. Filtr.
Zużycie powietrza przez silnik i znamionowe ciśnienie robocze zostało podane w
Tabela 2 ‘Dane techniczne’ na stronie 3. Jeśli sprężone powietrze różni się od
zalecanego, parametry urządzenia ulegną zmianie.
Smarownicę układu sprężonego powietrza, filtr i regulator należy zamontować jak
najbliżej wlotu powietrza do silnika. Smarownica musi być zainstalowana nie dalej niż
3 metry (10 stóp) od silnika. Na osłonie wciągarki, po stronie operatora lub
przeciwnej, można też zamontować pakiet wyposażenia dodatkowego układu
sprężonego powietrza.
n
Przewody sprężonego powietrza
Średnica wewnętrzna przewodów sprężonego powietrza nie może być mniejsza niż
określono w Tabela 2 ‘Dane techniczne’ na stronie 3. Przed wykonaniem końcowych
połączeń wszystkie przewody powietrza należy przed podłączeniem do głównego
wlotu powietrza przedmuchać czystym, suchym powietrzem lub azotem. Przewody
sprężonego powietrza, zależnie od warunków instalacji, powinny być jak najkrótsze
i jak najbardziej proste. Długie linie przesyłowe i nadużywanie złączek, kolanek,
trójników, zaworów kulowych itp. powoduje obniżenie ciśnienia z powodu zwężeń i
tarcia o powierzchnię przewodów.
n
Smarownica powietrza
Do tych silników należy zawsze stosować smarownice powietrza. Smarownica musi
mieć wlot i wylot co najmniej tak duży, jak wlot w silniku.
UWAGA
•
•
Smarownica musi być zainstalowana nie dalej niż 3 metry (10 stóp) od
silnika.
Przed napełnieniem smarownicy należy odciąć dopływ sprężonego
powietrza.
Smarownica powietrza powinna być uzupełniana raz dziennie i ustawiona na
dozowanie 6–9 kropli na minutę oleju ISO VG 32 (SAE 10W). Gdy smarownica
powietrza działa prawidłowo, z zaworu regulacyjnego wydmuchiwana będzie drobna
mgiełka.
n
Filtr powietrza
Zaleca się zainstalowanie przed smarownicą filtra / filtra siatkowego powietrza,
zapobiegającego dostawaniu się zanieczyszczeń do silnika. Filtr / filtr siatkowy
powinien zapewniać filtrację cząsteczek powyżej 20 mikronów i być wyposażony w
oddzielacz wilgoci. W celu utrzymania skuteczności filtra / filtra siatkowego należy go
okresowo oczyszczać.
INFORMACJA
•
n
W przypadku zastosowania używanego filtra powietrza należy
sprawdzić, czy umożliwia on przepływ powietrza z prędkością
znamionową danego urządzenia. Patrz:
“DANE TECHNICZNE” na stronie 3.
Regulator ciśnienia powietrza
W przypadku zastosowania regulatora ciśnienia powietrza należy go zainstalować
pomiędzy smarownicą a filtrem.
n
Wilgoć w układzie sprężonego powietrza
Wilgoć dochodząca do silnika pneumatycznego poprzez przewody sprężonego
powietrza to podstawowy czynnik decydujący o częstości ich remontów generalnych.
W wyeliminowaniu wilgoci mogą pomóc oddzielacze wilgoci. Można także skorzystać
z innych rozwiązań, takich jak odbiornik powietrza absorbujący wilgoć przed
dostaniem się do silnika lub chłodnica końcowa na sprężarce, która ochładza
powietrze, aby skroplić i zebrać wilgoć przed rozprowadzeniem powietrza przez
przewody.
n
Tłumiki
Tłumiki powinny być zainstalowane w kolektorze wylotowym wciągarki i na otworze
wylotowym zaworu regulacyjnego. Aby zapewnić prawidłowe działanie tłumików,
należy je okresowo sprawdzać.
n
Zawór odcinający
Informacje na jego temat znajdują się w instrukcji informacyjnej o bezpieczeństwie
produktu.
Zaleca się stosowanie osłon bębna we wszystkich wciągarkach; osłony są
wyposażeniem standardowym we wciągarkach -CE. Patrz: Instrukcja informacyjna
o częściach produktu.
Formularz MHD56439 Wydanie 3
5
PL
n Silnik
W celu uzyskania najwyższych parametrów i maksymalnej trwałości części na wlocie
silnika należy zapewnić sprężone powietrze o zalecanych parametrach. Patrz: Tabela
2 ‘Dane techniczne’ na stronie 3. Silnik pneumatyczny należy zainstalować jak
najbliżej sprężarki lub odbiornika powietrza.
n Wyłączniki krańcowe
Wyłączniki krańcowe stanowią wyposażenie standardowe we wszystkich wciągarkach
-CE.
Wstępnie nastawione wyłączniki krańcowe zapobiegają rozwijaniu i zwijaniu liny
poprzez zatrzymanie dopływu sprężonego powietrza do wciągarki po dotarciu do
określonego punktu nastawy. Przed rozpoczęciem użytkowania wciągarki użytkownik
i operator muszą ustawić granice robocze urządzenia.
INFORMACJA
•
Ustawienia wyłączników krańcowych dotyczą tylko operacji nawijania.
Aby wyregulować punkty nastawy:
Wykonać instrukcje ustawiania wyłączników krańcowych w kolejności, w jakiej
występują (ustawień powinny dokonywać dwie osoby). Patrz Rys. MHP2688
na stronie 10, A. Nakrętka środkowa; B. Wysuwanie; C. Wsuwanie:
1. Zdjąć nasadkę z pokrywy wyłącznika krańcowego.
2. Odkręcić częściowo nakrętkę.
3. WYSUWANIE: Obracać śrubę nr 1 w lewo, jednocześnie powoli wysuwając linę,
aż wciągarka wyłączy się.
4. WCIĄGANIE: Obracać śrubę nr 2 w prawo, jednocześnie powoli wsuwając linę,
aż wciągarka wyłączy się.
5. Dokręcić nakrętkę środkową.
6. Założyć ponownie nasadkę na pokrywę wyłącznika krańcowego i dokręcić.
n Kontrole przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia
Działanie wciągarek jest testowane przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego.
Przed rozpoczęciem eksploatacji wciągarki należy wykonać poniższe kontrole.
1. Przed pierwszym uruchomieniem silnika na złącze wlotowe należy nanieść
niewielką ilość lekkiego oleju w celu zapewnienia smarowania wstępnego.
2. Sprawdzić, czy poziom oleju w silniku, przekładni redukcyjnej i hamulcu
tarczowym jest prawidłowy. Przed uruchomieniem urządzenia olej powinien
sięgać poziomu maksymalnego, jak to opisano w
“SMAROWANIE” na stronie 8.
3. Włączyć wciągarkę w obu kierunkach (bez obciążenia) na 1–2 minuty.
4. Procedura docierania nowych okładzin hamulców taśmowych: Wszystkie nowe
okładziny hamulców taśmowych wymagają okresu docierania. Uruchomić
wciągarkę bez obciążenia w kierunku opuszczania, stopniowo zaciągając
hamulec. Umożliwić ślizganie się hamulca przez około jedną minutę. W przypadku
całkowitego zaciśnięcia się okładzin hamulca taśmowego bębna silnik może się
zablokować. Nie dopuszczać do przegrzania hamulców.
5. Sprawdzić działanie hamulców. W razie potrzeby wyregulować zgodnie z opisem
w części ’KONSERWACJA’ w instrukcji informacyjnej o konserwacji produktu.
6. Sprawdzić działanie wyłączników krańcowych, mechanizmów blokujących i
wszystkich urządzeń zabezpieczających, o ile są na wyposażeniu.
7. Sprawdzić, czy elementy montażowe fundamentu są dobrze dokręcone.
8. Zainstalować osłonę bębna, o ile jest na wyposażeniu.
W wypadku wciągarek, które nie były używane przez dłuższy czas, należy wykonać
następujące procedury rozruchowe:
1. Przeprowadzić przegląd wciągarki zgodnie z wymogami
‘Wciągarki użytkowane nieregularnie’ na stronie 8.
2. Do otworu wlotowego silnika wlać niewielką ilość oleju ISO VG 32 (SAE 10W).
3. Uruchomić silnik na 15 sekund w obu kierunkach, aby wypłukać wszelkie
zanieczyszczenia.
4. Wciągarka jest teraz gotowa do normalnego użytkowania.
OSTRZEŻENIE
•
Przed rozpoczęciem użytkowania wciągarki należy sprawdzić, czy
dokonano nastawy punktów wyłączników krańcowych oraz czy
wyłączniki działają prawidłowo.
n Walec dociskowy (wyposażenie opcjonalne)
Lina stalowa powinna być ustawiona pomiędzy walcem dociskowym a bębnem, a
sprężyny powinny mocno dociskać walec do liny.
OBSŁUGA
Zaleca się, aby przed oddaniem wciągarki do eksploatacji użytkownik i właściciel
zapoznali się ze wszystkimi odpowiednimi przepisami. Przed rozpoczęciem
użytkowania wciągarki należy zapoznać się z instrukcją informacyjną o
bezpieczeństwie produktu.
Cztery najważniejsze aspekty obsługi to:
1. W czasie obsługi przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.
2. Do obsługi wciągarki powinny być dopuszczone jedynie osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie zasad bezpiecznej obsługi urządzenia.
3. Wszystkie wciągarki powinny być objęte programem regularnych przeglądów i
konserwacji.
4. Należy mieć zawsze na uwadze udźwig wciągarki i masę ładunku.
OSTRZEŻENIE
•
Nie wolno przemieszczać ładunków ponad ludźmi.
INFORMACJA
•
Rysunki zawarte są w instrukcji informacyjnej o częściach produktu, o
ile nie określono inaczej.
n Elementy sterujące wciągarki
W tym modelu wciągarki wyposażeniem standardowym jest ręczny sprężynowy
pneumatyczny zawór regulacyjny zamontowany na silniku. Dostępne są opcjonalne
zdalne elementy sterujące. W celu określenia konfiguracji urządzenia należy
sprawdzić model podany na tabliczce znamionowej i porównać z
“DANE TECHNICZNE” na stronie 3. Elementy sterujące umożliwiają operatorowi
regulowanie prędkości obrotowej silnika i kierunku obrotów bębna.
n Dźwignia regulacyjna zamontowana na wciągarce
(wyposażenie standardowe)
Patrz Rys. MHP1809 na stronie 10, A. Wsuwanie; B. Otwór wylotowy; C. Aby
odblokować, przestawić dźwignię przesuwną DO GÓRY; D. Wysuwanie; E. Otwór
wlotowy; F. Otwór zwalniania hamulca.
Sprężynowy, pełnoprzepływowy zawór regulacyjny wciągarki zamontowany jest na
obudowie obrotowej silnika.
Aby uruchomić zawór regulacyjny, należy umieścić dłoń na pokrętle sterującym i
chwycić palcami kołnierz dźwigni przesuwnej. Zacisnąć palce i unieść dźwignię
przesuwną, aby odblokować dźwignię sterującą. Przestawić dźwignię sterującą w
wymaganym kierunku, aby wysuwać lub wsuwać linę. Patrząc od strony silnika
pneumatycznego: aby wysunąć linę, dźwignię sterującą należy obrócić w prawo
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara); aby wsunąć linę, dźwignię należy obrócić w
lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). W celu zapewnienia płynnego
działania wciągarki należy unikać gwałtownych ruchów dźwigni. Puszczona dźwignia
powróci do położenia neutralnego (środkowego); dźwignia przesuwna opadnie i
uruchomi oraz zablokuje dźwignię sterującą w danym położeniu.
n Zdalna główna dźwignia regulacyjna sprężonego powietrza
(wyposażenie opcjonalne)
Patrz Rys. MHP2043 na stronie 11, A. Do hamulca; B. Otwory gwintowane.
Pozwala na zamontowanie elementów sterujących w pewnej odległości od
urządzenia, w stałym miejscu, maksymalnie 6 metrów (20 stóp) od silnika wciągarki.
Dźwignia regulacyjna połączona jest z silnikiem wciągarki przewodami sprężonego
powietrza umożliwiającymi sterowanie urządzeniem.
Aby wysunąć linę, dźwignię sterującą należy obrócić w prawo (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara); aby wsunąć linę, dźwignię należy obrócić w lewo (przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara). W celu zapewnienia płynnego działania wciągarki należy
unikać gwałtownych ruchów zaworu regulacyjnego.
n Zdalna dźwignia regulacyjna konsoli (wyposażenie
opcjonalne)
Patrz Rys. MHP2398 na stronie 11, A. Czerwony – sprężone powietrze; B. Zielony;
C. Żółty; D. Opuszczanie ładunku; E. Wciąganie ładunku.
Umożliwia zdalne sterowanie wciągarką z odległości do 20* metrów (66 stóp).
Dźwignia regulacyjna konsoli jest zamontowaną na stałe dźwignią do sterowania
wciągarką. Ciśnienie sterujące z dźwigni konsoli uruchamia zawór regulacyjny
wciągarki. Znajdujący się na silniku zawór regulacyjny wciągarki steruje prędkością
obrotową silnika i kierunkiem obrotów bębna. Kierunek obrotów bębna zmieniany
jest dźwignią konsoli / przyciskiem.
n Zdalna dźwignia regulacyjna pilota (wyposażenie
opcjonalne)
Umożliwia zdalne sterowanie wciągarką z odległości do 20* metrów (66 stóp).
Dźwignia regulacyjna pilota jest zamontowaną na stałe dźwignią do sterowania
wciągarką. Ciśnienie sterujące z dźwigni regulacyjnej uruchamia zawór regulacyjny
wciągarki. Znajdujący się na silniku zawór regulacyjny wciągarki steruje prędkością
obrotową silnika i kierunkiem obrotów bębna. Kierunek obrotów bębna zależy od
kierunku, w jakim przestawiana jest dźwignia.
* Dla odległości powyżej 15 metrów (50 stóp) należy skontaktować się z działem
sprzedaży urządzeń firmy Ingersoll Rand.
6
Formularz MHD56439 Wydanie 3
PL
n Tryb zwijania/rozwijania od dołu (funkcja
opcjonalna)
Tryb ten umożliwia wsuwanie i wysuwanie liny od dołu bębna. Jest to specjalny tryb
pracy i wymaga zastosowania wciągarki zaprojektowanej specjalnie do tego rodzaju
eksploatacji.
n Wyłącznik awaryjny i zabezpieczenie
przeciążeniowe
n Automatyczny hamulec taśmowy bębna (wyposażenie
standardowe)
Automatyczny hamulec taśmowy bębna zaciągany jest za pomocą sprężyny, a
zwalniany za pomocą sprężonego powietrza. Jest on wyposażony w sprężynowy
siłownik pneumatyczny, który automatycznie zwalnia hamulec po włączeniu silnika.
Hamulec zwalniany jest przez sprężone powietrze, które eliminuje siłę nacisku
sprężyny. Ustawienie zaworu regulacyjnego w położeniu neutralnym powoduje
odpowietrzenie siłownika i automatyczne zaciągnięcie hamulca przez sprężynę w celu
zatrzymania bębna.
Obejma siłownika musi być prawidłowo wyregulowana, aby mogła utrzymać
wymagany ładunek.
Wyłącznik awaryjny i zabezpieczenie przeciążeniowe są wyposażeniem
standardowym we wciągarkach -CE.
Patrz Rys. MHP2619 na stronie 10, A. Przycisk wyłącznika awaryjnego; B. Wcisnąć,
aby zatrzymać ruch wciągarki; C. Przycisk resetowania zaworu przeciążeniowego;
D. W celu zresetowania obrócić czerwony przycisk; E. Śruba regulacyjna zaworu
przeciążeniowego.
Uruchomienie wyłącznika awaryjnego lub zaworu przeciążeniowego powoduje
natychmiastowe zatrzymanie bębna wciągarki.
UWAGA
•
Jeśli po naciśnięciu wyłącznika awaryjnego wciągarka nadal się
porusza (opuszcza ładunek), oznacza to, że hamulce nie utrzymują
ładunku i mogą wymagać regulacji lub naprawy.
Gdy zawór regulacyjny wykryje nastawioną różnicę ciśnienia pomiędzy otworami,
wysyłany jest sygnał sterujący zatrzymujący przepływ powietrza, a bęben
natychmiast przestaje się obracać.
n
Wyłącznik awaryjny
Wyłącznik awaryjny znajduje się na zaworze regulacyjnym. Jego uruchomienie
powoduje natychmiastowe zatrzymanie bębna wciągarki. Aby uruchomić wyłącznik
awaryjny, należy wcisnąć czerwony przycisk grzybkowy znajdujący się u góry zaworu
regulacyjnego.
INFORMACJA
•
W przypadku przeciążenia wciągarki jest ona również zatrzymywana
przez zabezpieczenie przeciążeniowe (o ile jest na wyposażeniu). Aby
uruchomić ponownie wciągarkę po wystąpieniu przeciążenia, należy
zmniejszyć ładunek i zresetować zabezpieczenie przeciążeniowe.
Resetowanie wyłącznika awaryjnego:
1. Obracać czerwony przycisk wyłącznika awaryjnego w lewo (przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara), aż „wyskoczy” do góry.
2. Wciągarka jest gotowa do wznowienia pracy.
Sterowanie z konsoli:
Patrz część ’Emergency Stop’ i Rys. MHP1892 na stronie 11, A. Dźwignia konsoli;
B. Przycisk ’Wyłącznik awaryjny’; C. Przycisk zasilania; D. Dźwignie sterowania
wciągarką.
n
Zabezpieczenie przeciążeniowe (tylko w modelach CE)
Wciągarka wykorzystuje bezpośredni ogranicznik obciążenia w celu ograniczania
maksymalnego naciągu liny do 160% naciągu znamionowego. Ogranicznik ten jest
regulatorem ciśnienia ograniczającym ciśnienie sprężonego powietrza do wartości
uniemożliwiającej naciągnięcie liny powyżej 160% wartości znamionowej.
Sprawdzanie ustawienia zaworu przeciążeniowego:
Odpowiedni test i procedura ustawienia przeciążenia powinny być wykonane przez
technika przeszkolonego przez firmę
Ingersoll Rand. Wciągarka nie powinna mieć możliwości podniesienia ładunku
cięższego niż 160% udźwigu znamionowego. Jeżeli jest w stanie to zrobić, należy
wykonać regulację.
1. Podpiąć linę do ładunku o masie równej maksymalnemu udźwigowi
znamionowemu wciągarki.
2. Przestawić dźwignię sterującą do położenia wciągania. Jeżeli wciągarka nie
podnosi ładunku, przestawić śrubę regulacyjną. Patrz część ’Regulacja zaworu
przeciążeniowego’ w instrukcji informacyjnej o konserwacji produktu.
INFORMACJA
•
n
Narażenie przez dłuższy czas na działanie atmosfery korozyjnej może
spowodować przyklejenie się okładziny hamulca taśmowego do bębna.
Zaleca się zwolnienie hamulca taśmowego we wciągarce nieużywanej
i bez obciążenia.
Automatyczny hamulec tarczowy
Automatyczny hamulec tarczowy zaciągany jest przez sprężynę, a zwalniany przez
sprężone powietrze. Tłok sprężynowy uruchamiany sprężonym powietrzem
powoduje automatyczne zwolnienie hamulca po włączeniu silnika oraz zaciągnięcie
hamulca w wyniku przestawienia dźwigni do położenia neutralnego.
Sprężone powietrze podawane do obudowy hamulca eliminuje siłę nacisku sprężyny
i przesuwa tłok, który zwalnia hamulec. Ustawienie zaworu regulacyjnego w
położeniu neutralnym powoduje spuszczenie powietrza; siła nacisku sprężyny jest
większa od siły sprężonego powietrza i przesuwa tłok, który zaciąga hamulec i
zatrzymuje bęben.
n Kołek zabezpieczający bębna (wyposażenie
opcjonalne)
Patrz Rys. MHP2772 na stronie 11, A. Zespół kołka zabezpieczającego bębna; B.
Wsunięty; C. Wysunięty.
Zespół kołka zabezpieczającego bębna montowany jest na wsporniku zewnętrznym,
po przeciwnej stronie silnika. Ruch uchwytu musi odbywać się równolegle do
podstawy wciągarki. Powinien być aktywowany, gdy ładunek jest zawieszony. Na
uchwycie wytłoczone jest słowo „TOP”, wskazujące prawidłową orientację; musi ono
być widoczne od góry.
Aby wsunąć kołek zapezpieczający bębna:
Stojąc przodem do uchwytu, odsunąć go od wspornika zewnętrznego i obrócić w
lewo. Śruba osi przegubu będzie w położeniu najbliższym kołnierza bębna. Włączyć
wciągarkę z bardzo małą prędkością, aż kołek zabezpieczający wsunie się do jednego
z otworów w kołnierzu bębna.
OSTRZEŻENIE
•
•
Przed wysunięciem kołka zabezpieczającego upewnić się, że wszystkie
hamulce są zaciągnięte, a w pobliżu ładunku i osprzętu nie ma żadnych
pracowników.
Bardzo trudne wysuwanie kołka zabezpieczającego oznacza, że
ładunek utrzymywany jest przez kołek, a mechanizmy hamujące nie
działają prawidłowo. Nie wysuwać kołka zabezpieczającego, zanim
ładunek nie zostanie unieruchomiony.
Aby wysunąć kołek zapezpieczający bębna:
Stojąc przodem do uchwytu, odsunąć go od wspornika zewnętrznego i obrócić w
prawo. Śruba osi przegubu będzie w położeniu najdalszym od kołnierza bębna.
n Wyłączniki krańcowe
Wyłączniki krańcowe stanowią wyposażenie standardowe we wszystkich wciągarkach
-CE.
Wstępnie nastawione wyłączniki krańcowe zapobiegają rozwijaniu i zwijaniu liny
poprzez zatrzymanie dopływu sprężonego powietrza do wciągarki po dotarciu do
określonego punktu nastawy. Przed rozpoczęciem użytkowania wciągarki użytkownik
i operator musi ustawić granice robocze wciągarki. Aby ustawić wyłączniki krańcowe,
patrz ‘Wyłączniki krańcowe’ na stronie 6.
Ustawianie przeciążenia:
Podpiąć linę do ładunku o masie równej 160% udźwigu znamionowego wciągarki.
Przestawić dźwignię sterującą do położenia wciągania.
1. Jeżeli uruchomi się zawór przeciążeniowy, zresetować go. Wciągarka jest gotowa
do normalnej pracy.
2. Jeśli wciągarka jest w stanie podnosić ładunki o masie powyżej 160% udźwigu
znamionowego, zmniejszyć wartość przeciążenia. Obracać przeciwnakrętkę w
lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) co 1/4 obrotu, do momentu gdy
przestawienie dźwigni sterującej do położenia wciągania spowoduje
uruchomienie zaworu przeciążeniowego. Sprawdzać wciągarkę po
każdorazowym wykonaniu 1/4 obrotu.
n Hamulce wciągarki
n
Ręczny hamulec taśmowy bębna (wyposażenie opcjonalne)
Ręczny hamulec taśmowy zaciągany jest poprzez obrócenie pokrętła hamulca (104)
w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a zwalniany poprzez obrócenie
pokrętła w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Hamulec musi być
prawidłowo wyregulowany, aby mógł utrzymać wymagany ładunek. Instrukcje
znajdują się w punkcie ’Regulacje’ w części ’KONSERWACJA’ instrukcji informacyjnej
o konserwacji produktu.
Formularz MHD56439 Wydanie 3
7
PL
PRZEGLĄD
Informacje o przeglądach zostały opracowane na podstawie przepisów
bezpieczeństwa Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (ASME
B30.7).
OSTRZEŻENIE
•
•
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy z parametrami znamionowymi
wszystkie nowe i naprawione urządzenia powinny zostać sprawdzone
i przetestowane przed rozpoczęciem eksploatacji przez techników
serwisowych przeszkolonych przez firmę Ingersoll Rand.
Nie wolno używać wciągarki, w której podczas przeglądu stwierdzono
uszkodzenie.
Regularnie użytkowane urządzenia powinny być poddawane przeglądom częstym i
okresowym. Częste kontrole dotyczą wzrokowego sprawdzania stanu urządzeń
wykonywanego przez operatorów lub personel obsługi technicznej przeszkolony
przez firmę Ingersoll Rand; obejmują one również obserwację w trakcie normalnej
pracy urządzenia. Przeglądy okresowe są dokładnymi kontrolami przeprowadzanymi
przez techników serwisowych przeszkolonych przez firmę Ingersoll Rand. Norma
ASME B30.7 stwierdza, że odstępy czasu między przeglądami zależą od rodzaju
newralgicznych elementów urządzenia i intensywności użytkowania. Informacje o
zalecanych odstępach znajdują się w częściach ’Klasyfikacja przeglądów’ i ’Częstość
konserwacji’ w instrukcji informacyjnej konserwacji produktu.
Regularne staranne przeglądy umożliwiają wykrycie potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji na wczesnym etapie, co pozwala na podjęcie czynności naprawczych, zanim
niebezpieczeństwo będzie stanowiło realne zagrożenie.
8. Konsola (wyposażenie opcjonalne). Sprawdzić, czy dźwignie konsoli działają
swobodnie, a wciągarka reaguje na ruch dźwigni. Dźwignie konsoli powinny po
zwolnieniu powracać pod wpływem sprężyny do położenia neutralnego.
9. Ręczna dźwignia regulacyjna. Sprawdzić, czy ręczna dźwignia regulacyjna
działa swobodnie, a wciągarka reaguje na ruch dźwigni. Zwolnienie dźwigni
powinno powodować jej powrót do położenia neutralnego i zablokowanie w tej
pozycji. Jeżeli wciągarka reaguje z opóźnieniem lub elementy sterujące zacinają
się, należy zaprzestać jej użytkowania do momentu usunięcia wszystkich
problemów.
10. Lina stalowa. Sprawdzić wzrokowo wszystkie liny stalowe, które mają być
używane w danym dniu. Sprawdzić pod kątem zużycia i uszkodzeń
sygnalizowanych przez odkształcenia liny, takie jak skręcenia, rozluźnienia
splotu, wystawanie rdzenia, przemieszczenie splotu głównego, korozja,
uszkodzone lub zerwane sploty. W przypadku wyraźnego uszkodzenia nie
włączać wciągarki do momentu sprawdzenia usterek i wykonania dodatkowego
przeglądu przez osoby znające zasady bezpieczeństwa i konserwacji lin.
11. Prowadzenie liny stalowej. Sprawdzić wzrokowo prowadzenie liny stalowej
oraz czy swobodnie rozwija się i nawija na bęben. Sprawdzić, czy kierunek
prowadzenia liny (od góry lub od dołu bębna) jest prawidłowy dla danej wciągarki
i zastosowania.
12. Hamulce. Lekko unieść i opuścić ładunek w celu sprawdzenia hamulców.
Hamulce powinny utrzymywać ładunek bez ślizgania się. Przestawienie dźwigni
regulacyjnej wciągarki powinno powodować zwolnienie hamulca
automatycznego. Jeżeli hamulce nie utrzymują ładunku lub nie zwalniają się
prawidłowo, należy je wyregulować lub naprawić.
OSTRZEŻENIE
Usterki wykryte w trakcie przeglądu lub zauważone podczas pracy urządzenia należy
zgłosić odpowiednim pracownikom, którzy podejmą działania naprawcze.
•
Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy określić, czy jego stan zagraża
bezpieczeństwu, skorygować wykryte usterki powodujące zagrożenia oraz
udokumentować je w raporcie.
13. Smarowanie. Zalecane procedury i środki smarne: patrz
“SMAROWANIE” na stronie 8.
14. Wyłączniki krańcowe. Wyposażenie standardowe we wszystkich modelach
CE. Sprawdzić, czy wyłączniki krańcowe uruchamiają się w wymaganym punkcie,
a bęben obraca się w prawidłowym kierunku. Sprawdzić, czy wyłączniki krańcowe
prawidłowo powracają do stanu początkowego.
15. Wyłącznik awaryjny. Wyposażenie standardowe we wszystkich modelach CE.
Włączyć wciągarkę i uruchomić wyłącznik awaryjny. Wciągarka powinna szybko
się zatrzymać. Sprawdzić, czy zawór prawidłowo powraca do stanu
początkowego.
n Rejestry przeglądów liny stalowej
W ramach długoterminowego programu przeglądów lin stalowych należy prowadzić
rejestry przeglądów lin. W rejestrach tych powinny być zawarte informacje o stanie
lin stalowych wycofanych z eksploatacji. Dokładne zapisy pozwolą określić związek
pomiędzy oględzinami zanotowanymi podczas częstych przeglądów a faktycznym
stanem liny stalowej ustalonym podczas przeglądów okresowych.
n Częste przeglądy
Urządzenia regularnie używane powinny być kontrolowane przez operatorów na
początku każdej zmiany roboczej. Oprócz tego podczas normalnej eksploatacji należy
przeprowadzać kontrole wzrokowe i słuchowe w poszukiwaniu objawów uszkodzenia
lub nieprawidłowego działania (takich jak nietypowe dźwięki).
W efekcie ustaleń dokonanych w trakcie częstego przeglądu lub w celu prawidłowego
skontrolowania poszczególnych części konieczny może się okazać demontaż
urządzenia. Etapy demontażu opisane zostały w instrukcji informacyjnej o
konserwacji produktu.
1. Obszar w pobliżu wciągarki. Sprawdzić wzrokowo, czy nie ma wycieków
oleju. Nie eksploatować wciągarki, jeśli wystąpią wycieki oleju. Na obszarze w
pobliżu urządzenia nie powinno być śliskich powierzchni ani żadnych przeszkód.
2. Węże i łączniki. Sprawdzić wzrokowo, czy nie ma uszkodzeń, wycieków
powietrza ani luźnych połączeń. Przed rozpoczęciem codziennej pracy naprawić
wszystkie miejsca wycieków lub uszkodzeń i dokręcić luźne połączenia.
3. Tłumik. Sprawdzić wzrokowo, czy nie jest zatkany lub uszkodzony na zewnątrz.
Udrożnić lub w przypadku uszkodzenia wymienić.
4. Ręczny zawór odcinający. Sprawdzić zawór odcinający pod kątem
prawidłowości działania i swobody ruchu.
5. Osłony. Sprawdzić, czy podczas pracy wciągarki lina stalowa nie styka się z
osłoną, a osłony są dobrze zamocowane i nieuszkodzone.
6. Wciągarka. Sprawdzić wzrokowo pod kątem uszkodzeń obudowy, elementy
sterujące, hamulec zewnętrzny, szyny boczne i bęben. Sprawdzić, czy wszystkie
śruby zewnętrzne znajdują się na swoich miejscach i czy są dobrze dokręcone.
Uszkodzenia zgłosić kierownikowi i poprosić o wykonanie dodatkowego
przeglądu technika serwisowego przeszkolonego przez firmę Ingersoll Rand.
7. Działanie wciągarki. Uruchomić wciągarkę w obu kierunkach. Wciągarka
powinna pracować swobodnie, bez blokowania się, zakleszczania i nietypowego
hałasu, a wibracje powinny być minimalne.
INFORMACJA
•
Kontrola wzrokowa nie pozwala na ocenę stopnia zużycia liny stalowej.
Przy jakimkolwiek objawie zużycia liny należy dokonać przeglądu
zgodnie z instrukcjami zawartymi w części ’Przeglądy okresowe’.
Patrz: Instrukcja informacyjna o konserwacji produktu.
Zużyte lub nieprawidłowo działające hamulce mogą spowodować
wzrost temperatury urządzenia i iskrzenie.
n Wciągarki użytkowane nieregularnie
1. Przed uruchomieniem urządzenia, które nie było używane przez jeden do sześciu
miesięcy, należy wykonać przegląd w oparciu o wymagania opisane w
części ’Częste przeglądy’ na stronie 8.
2. Przed uruchomieniem urządzenia, które nie było używane przez ponad sześć
miesięcy, należy wykonać pełny przegląd w oparciu o wymagania opisane w
części ’Przeglądy okresowe’. Patrz: Instrukcja informacyjna o konserwacji
produktu.
3. Urządzenia nieużywane należy sprawdzać co najmniej raz na pół roku w oparciu
o wymagania opisane w części ’Częste przeglądy’ na stronie 8.
4. Wszystkie oleje należy spuścić i zastąpić nowymi, a wszystkie otwory na smar
wypełnić do zelecanego poziomu. Szczegóły znajdują się w części ’SMAROWANIE’
na stronie 8. Urządzenie należy włączyć na co najmniej 15 sekund w obu
kierunkach, z suchym i dobrze naolejonym powietrzem.
n Przechowywanie wciągarki
1. Wciągarkę należy zawsze przechowywać bez obciążenia.
2. Wytrzeć zabrudzenia i wodę.
3. Aby zapobiec rdzewieniu w wyniku skrapalania pary wodnej wewnątrz
urządzenia, otworzyć smarownicę w celu lepszego nasmarowania wciągarki, a
następnie uruchomić urządzenie bez ładunku. Jeżeli wciągarka jest
przechowywana bez podłączonego sprężonego powietrza, na otwór wlotowy
powietrza nanieść niewielką ilość smaru.
4. Nasmarować linę stalową.
5. Umieścić urządzenie w suchym miejscu.
6. Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi wciągarek użytkowanych nieregularnie zawartymi w części
„PRZEGLĄDY” na stronie 8.
7. Tłumiki i odpowietrzniki. Wszystkie tłumiki i odpowietrzniki należy
wymontować, a w ich miejsce założyć korki gwintowane, aby zapobiec
przedostawaniu się kurzu i wilgoci do silnika i zaworów.
8. Obrotowy wyłącznik krańcowy. Urządzenia wyposażone w obrotowe
wyłączniki krańcowe należy przechowywać z wyłącznikiem nieuruchomionym.
9. Hamulec bębna. Urządzenia wyposażone w ręczny hamulec taśmowy należy
przechowywać ze zwolnionym hamulcem.
SMAROWANIE
Aby zapewnić stałą i wydajną pracę wciągarki, we wszystkich punktach
wymagających smarowania należy nanosić odpowiedni środek smarny, z określoną
częstością wskazaną dla każdego podzespołu.
Patrz ’Częstość konserwacji’ w instrukcji informacyjnej konserwacji produktu. Używać
tylko zalecanych środków smarnych. Inne środki smarne mogą mieć wpływ na
sprawność produktu. Przed użyciem innych środków smarnych należy uzyskać zgodę
dystrybutora firmy Ingersoll Rand. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może
spowodować uszkodzenie wciągarki i/lub jej podzespołów.
Tabela 8: Częstość smarowania
Podzespół
Częstość
Sprawdzić smarownicę powietrza
Sprawdzić poziom oleju silnikowego
Sprawdzić olej w przekładni redukcyjnej i
hamulcu tarczowym
Wymienić olej silnikowy
Wymienić olej w przekładni
Wymienić olej w hamulcu tarczowym
8
Codziennie
Co 3 miesiące
Co 1 rok lub 1000
roboczogodzin
Formularz MHD56439 Wydanie 3
PL
n Smarowanie ogólne
Prawidłowe smarowanie jest jednym z najważniejszych sposobów utrzymania
sprawności urządzenia.
1. Zawsze należy stosować olej odpowiedniego gatunku. Użycie nieodpowiedniego
oleju może powodować nadmierny wzrost temperatury, spadek sprawności, a
nawet uszkodzenie smarowanych podzespołów. Patrz część ’Zalecane środki
smarne’na stronie 9.
2. Pierwszą wymianę oleju należy wykonać po około 50 pierwszych godzinach pracy
urządzenia. Olej należy spuścić i zastąpić nowym stosownie do Tabela 8 ‘Częstość
smarowania’ na stronie 8.
3. Spuszczony olej należy zawsze sprawdzić pod kątem oznak uszkodzeń
wewnętrznych i zanieczyszczeń (wiórów metalowych, pyłu, wody itd.). W
przypadku stwierdzenia oznak uszkodzenia należy ustalić je i naprawić przed
ponownym oddaniem wciągarki do eksploatacji.
4. Po wyłączeniu wciągarki przed uzupełnieniem oleju należy odczekać, aż się
ustabilizuje.
5. Spuszczony olej należy zbierać w odpowiednich zbiornikach i utylizować w sposób
niezagrażający środowisku.
Przekładnia redukcyjna napełniana jest do odpowiedniego poziomu przed wysyłką
urządzenia z fabryki. Przed pierwszym uruchomieniem wciągarki należy sprawdzić
poziom oleju. Przekładnia smarowana jest rozbryzgowo olejem z obudowy; nie ma
innych sposobów smarowania. Dlatego celem zapewnienia najwyższych osiągów i
minimalnej liczby przestojów na naprawę ważne jest stosowanie tylko dobrego
jakościowo oleju przekładniowego Extreme Pressure (EP) z inhibitorami korozji i
utleniania.
UWAGA
•
•
Nie wlewać nadmiernej ilości. Zbyt duża ilość oleju spowoduje spadek
sprawności roboczej i wzrost temperatury oleju.
Do przekładni redukcyjnej należy stosować tylko olej syntetyczny.
W celu zapewnienia prawidłowego działania, najwyższej skuteczności i dużej
trwałości ilość oleju powinna być utrzymywana na prawidłowym poziomie. Obrócić
bęben w taki sposób, by korek wlewu znalazł się u góry, a następnie dolać olej do
korka poziomu oleju. Pojemności podane zostały w Tabela 13 ‘Pojemność przekładni
redukcyjnej i hamulca tarczowego’ na stronie 9.
n
Zespół hamulca tarczowego
OSTRZEŻENIE
•
Wciągarki pneumatyczne używają oleju jako środka zapobiegającego
przegrzaniu i zużyciu, co może powodować iskrzenie. Należy
utrzymywać prawidłowe poziomy oleju.
UWAGA
•
•
n Zalecane środki smarne
Tabela 9: Zalecane gatunki olejów do przekładni i hamulców tarczowych
Temperatura
Typ oleju
Poniżej 32°F (0°C)
2 EP (ISO VG 68)
32° do 80°F (0° do 27°C)
3 EP (ISO VG 100) *
Powyżej 80°F (27°C)
4 EP (ISO VG 150)
* Urządzenia wysyłane są z fabryki z olejem 3 EP (ISO VG 100).
Tabela 10: Zalecane gatunki olejów do silników pneumatycznych
Temperatura
Typ oleju
Poniżej 32°F (0°C)
ISO VG 32 (SAE 10W)
32° do 80°F (0° do 27°C)
ISO VG 68 (SAE 20W) *
Powyżej 80°F (27°C)
ISO VG 100 (SAE 30W)
Patrz Rys. MHP1348 na stronie 12, A. Korek odpowietrznika; B. Korek spustowy;
C. Korek poziomu oleju.
Tarcze cierne i tarcze dociskowe znajdują się w zamkniętej kąpieli olejowej; nie ma
innych sposobów smarowania. Po wymianie oleju lub remoncie wciągarki należy
zdjąć korek odpowietrznika i wlać niewielką ilość oleju przez otwór odpowietrzający
w obudowie hamulca. Pomiędzy kolejnymi etapami napełniania umożliwić spłynięcie
oleju. Patrz: Tabela 13 ‘Pojemność przekładni redukcyjnej i hamulca tarczowego’
na stronie 9.
INFORMACJA
•
n
Temperatura
Typ oleju
-20° do 50°F (-30° do 10°C)
Uniwersalny smar litowy EP1
30° do 120°F (-1° do 49°C)
Uniwersalny smar litowy EP2
Zespół silnika
Patrz Rys. MHP2126 na stronie 12, A. Korek wlewu; B. Korek odpowietrznika; C.
Korek spustowy; D. Korek poziomu oleju.
Pojemność
Model
•
W silniku pneumatycznym nie należy stosować środków smarnych
syntetycznych ani zawierających substancje czyszczące. Zastosowanie
syntetycznych środków smarnych spowoduje wyrzucanie oleju przez
pierścienie tłokowe.
Silnik smarowany jest rozbryzgowo olejem z obudowy silnika; nie ma innych
sposobów smarowania. Dlatego celem zapewnienia najwyższych osiągów i
minimalnej liczby przestojów na naprawę ważne jest stosowanie tylko dobrego
jakościowo oleju silnikowego niezawierającego substancji czyszczących. Patrz:
‘Zalecane środki smarne’ na stronie 9.
Dolewać olej przez otwór wlewowy do momentu, aż zacznie wypływać z otworu korka
poziomu oleju. Dolewać powoli, aby zapobiec rozlaniu. Patrz: Tabela 12 ‘Pojemność
oleju silnikowego’ na stronie 9.
Poziom oleju silnikowego należy sprawdzać codziennie lub na początku każdej zmiany
roboczej po spuszczeniu wszelkiej nagromadzonej wody. Gdy silnik pracuje w
temperaturach ujemnych, na końcu zmiany roboczej należy poczekać, aż woda
oddzieli się od oleju, ale nie na tyle długo, by doszło do zamarznięcia wody. Spuścić
wodę, a następnie uzupełnić olej do korka poziomu oleju znajdującego się z boku
obudowy silnika. W razie potrzeby pod koniec zmiany roboczej można spuścić cały
olej i zastąpić go świeżym olejem silnikowym.
Tabela 12: Pojemność oleju silnikowego
Pojemność
n
FA10i
n
kwarty
litry
3
2.8
Przekładnia
redukcyjna
Hamulec tarczowy
kwarty
litry
uncje
litry
5
4.8
4–6
0.2
Dźwignia hamulca taśmowego
Napełniać smarowniczkę 3–4 razy w miesiącu (2–3 dawki smarownicy). Patrz
część ’Zalecane środki smarne’ na stronie 9.
n
Uszczelki i łożyska
Jeśli wciągarka zostanie zdemontowana, należy dokładnie oczyścić wszystkie części
i pokryć łożyska oraz uszczelki czystym smarem. Patrz część ’Zalecane środki
smarne’na stronie 9. Podać wystarczającą ilość smaru dla zapewnienia dobrej powłoki
ochronnej. Smarować smarowniczki raz w miesiącu 2–3 dawkami ze smarownicy.
n
UWAGA
W przypadku dolania nadmiernej ilości oleju będzie on wyrzucany
przez korek odpowietrznika po uruchomieniu zaworu regulacyjnego.
Tabela 13: Pojemność przekładni redukcyjnej i hamulca tarczowego
* Urządzenia wysyłane są z fabryki z olejem ISO VG 68 (SAE 20W).
Tabela 11: Zalecane gatunki smarów
Nie smarować hamulca tarczowego smarem. Korka odpowietrznika u
góry obudowy hamulca nie wolno używać jako smarownicy.
Do hamulców tarczowych stosować tylko syntetyczne środki smarne.
Kołek zabezpieczający bębna (wyposażenie opcjonalne)
Patrz Rys. MHP2675.
Smarować co najmniej raz w miesiącu, zależnie od środowiska i cyklu pracy, poprzez
smarowniczkę w obudowie; wtrysnąć smarownicą 2 lub 3 dawki smaru. W przypadku
wymontowania kołka zabezpieczającego bębna dokładnie oczyścić wszystkie części i
nanieść warstwę czystego smaru. Patrz część ’Zalecane środki smarne’ na stronie 9.
Podać wystarczającą ilość smaru dla zapewnienia dobrej powłoki ochronnej.
Smarowanie pomoże zapobiec rdzewieniu i ułatwi działanie kołka zabezpieczającego.
n
Lina stalowa
Przestrzegać zaleceń producenta liny. Minimalnym wymogiem jest przestrzeganie
poniższych zaleceń.
1. Czyścić szczotką lub parą w celu usunięcia z powierzchni liny brudu, pyłu i innych
obcych materiałów.
UWAGA
•
NIE stosować rozpuszczalników na bazie kwasu. Używać tylko
środków myjących zalecanych przez producenta liny.
2. Nasmarować olejem do lin LUBRI-LINK-GREEN® firmy Ingersoll Rand lub
olejem ISO VG 100 (SAE 30W).
3. Co tydzień lub częściej, zależnie od warunków eksploatacji, nasmarować linę przy
użyciu szczotki albo metodą kropelkową lub aerozolową.
Zespół przekładni redukcyjnej
Patrz Rys. MHP0140 na stronie 12, A. Położenie korka wlewu; B. Bęben; C. Zespół
przekładni redukcyjnej; D. Wspornik wewnętrzny; E. Położenie korka poziomu oleju.
Formularz MHD56439 Wydanie 3
9
PL
INSTRUKCJA INFORMACYJNA PRODUKTU – RYSUNKI
C
Lift Slider
Handle
UP to Unlock
A
D
Haul-In
Payout
E
(Rys. MHP0920)
Air Inlet Port
1-1/4 NPT
F Brake
Release
Port
1/4 NPT
B
Exhaust Port
1-1/2 NPT
(Rys. MHP1809)
(Rys. MHP2686)
A
Air Out
C
Regulator
D
Air In
B
Lubricator
E
Filter
(Rys. MHP2619)
(Rys. MHP0191)
(Rys. MHP2688)
10
Formularz MHD56439 Wydanie 3
PL
TOP
INSTRUKCJA INFORMACYJNA PRODUKTU — RYSUNKI (CIĄG DALSZY)
B
(Rys. MHP2772)
“Emergency
Stop” Button
C “ON”
Button
A
Pendant
Handle
D Function
Levers
(Rys. MHP1892)
A
To Brake
B
Threaded
Ports
(Rys. MHP2398)
(Rys. MHP2043)
Formularz MHD56439 Wydanie 3
11
PL
INSTRUKCJA INFORMACYJNA PRODUKTU — RYSUNKI (CIĄG DALSZY)
A
B
Fill Cap
C
Drain Plug
(Rys. MHP1348)
Vent Cap
D
Level Plug
(Rys. MHP2126)
A
B
Fill Plug
Position
Drum
C
Reduction Gear
Assembly
E
Level Plug
Position
D
Inboard
Upright
(Rys. MHP0140)
12
Formularz MHD56439 Wydanie 3
PL
UWAGI SERWISOWE
Formularz MHD56439 Wydanie 3
13
PL
UWAGI SERWISOWE
14
Formularz MHD56439 Wydanie 3
PL
DECLARATION OF CONFORMITY
(CS) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DA) OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DE) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (EL) ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (ES)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (FI) VAKUUTUS NORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ (FR) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (HU) MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (LT) ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (LV) ATITIKTIES DEKLARACIJA (NL) SCHRIFTELIJKE
VERKLARING VAN CONFORMITEIT (NO) KONFORMITETSERKLÆRING (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(SK) PREHLÁSENIE O ZHODE (SL) IZJAVA O SKLADNOSTI (SV) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Ingersoll Rand
529, Avenue Roger Salengro, 59450 Sin Le Noble, France
Declare under our sole responsibility that the product: Pneumatic Winches
(CS) Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že produkt: Pneumatický kladkostroj (DA) Erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt: Pneumatisk lift
(DE) Erklären hiermit, gemäß unserer alleinigen Verantwortung, daß die Geräte: Druckluft-Kettenzugn (EL) Δηλώνουμε ότι με δική μας ευθύνη το προϊόν:
Πνευματικός ανυψωτήρας (ES) Declaramos que, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, el producto: Polipasto neumático (FI) Vakuutamme ja kannamme
yksin täyden vastuun siitä, että tuote: Paineilmanostin (FR) Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: Palans pneumatiques (HU) Kizárólagos
felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék: Pneumatikus emelő (IT) Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto: Paranco
pneumatico (LT) Prisiimdami visà atsakomybæ pareiðkiame, kad gaminys: Pneimatiskās vinčas (LV) Deklarejam tikai uz musu atbildibu, ka šis ražojums:
Pneumatiniai suktuvai (NL) Verklaren, onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het produkt: Pneumatische takel (NO) Erklærer på ære og samvittighet
at produktet: Pneumatiske vinsjer (PT) Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: Guinchos Pneumáticos (PL) Przyjmując pełną
odpowiedzialność, oświadczamy, że produkt: Wciągnik pneumatyczny (SK) Záväzne prehlasujeme, že výrobok: pneumatický kladkostroj (SL) Pod polno
odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek: Pnevmatsko dvigalo (SV) Intygar enligt vårt ansvar att produkten: Tryckluftsdrivna lyftdon
Model: FA10i-CE / Serial Number Range: A023737 and up
(CS) Model: / Rozsah výrobních čísel: (DA) Model: / Serienummerområde: (DE) Modell: / Seriennummernbereich: (EL) Μοντέλο: / Κλίμακα σειριακών
αριθμών: (ES) Modelo: / Números de serie: (FI) Malli: / Sarjanumeroalue: (FR) Modèle: / Gamme de numéros de série: (HU) Modell: / Gyártási számtartomány: (IT) Modello: / Gamma delle matricole: (LT) Modelis: / Serijos numeriø eilë: (LV) Modelis: / Sçrijas numuru diapazons: (NL) Model: /
Serienummer: (NO) Modell: / Serienr: (PT) Modelo: / Gama de Nos de Série: (PL) Model: / Zakres numerów serii: (SK) Model: / Rozsah výrobných čísiel:
(SL) Model: / Območje serijskih številk: (SV) Modell: / Serienummer, mellan:
To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (machinery), 94/9/EC (ATEX)
(CS) Ke kterým se toto prohlášení vztahuje, odpovídají ustanovením směrnic: (DA) som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i følgende
direktiv(er): (DE) auf das sich diese Erklärung bezieht, der folgenden Richtlinie entspricht: (EL) στο οποίο αναφέρεται αυτή η δήλωση, πληροί τις διατάξεις της
Οδηγίας: (ES) a los que se refiere la presente declaración, cumplen con todo lo establecido en las directivas: (FI) johon tämä vakuutus viittaa, täyttää
direktiiveissä: (FR) Objet de ce certificat, est conforme aux prescriptions des Directives: (HU) Amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő
irányelvek előírásainak: (IT) a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle normative delle direttive: (LT) Uz kuru šī deklarācija attiecas, atbilst
direktīvas(u) nosacījumiem: (LV) Kuriems taikoma ši deklaracija, atitinka šios direktyvos (-ų) nuostatas: (NL) waarop deze verklaring betrekking heeft overeenkomt
met de bepalingen van directieven: (NO) som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i direktivene: (PT) Ao qual se refere a presente declaração,
está de acordo com as provisões da(s) Directiva(s): (PL) Którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z wymogami dyrektyw: (SK) Na ktorý sa toto prehlásenie
vzt’ahuje, je v súlade s ustanoveniami Smernice (Smerníc): (SL) Na katerega se ta izjava o skladnosti nanaša, v skladu z določili smernic. (SV) Som detta intyg
avser, överensstämmer med följande direktiv:
By using the following Principle Standards: ISO 12100: 2010, EN 14492-1: 2006+A1, EN 13463-1: 2009 and EN 13463-5: 2011
(CS) Použitím následujících zákonných norem: (DA) ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er): (DE) Unter Anlehnung an die folgenden
Grundnormen entsprechen: (EL) Χρησιμοποιώντας ια παρακάτω κύρια πρότυπα: (ES) conforme a los siguientes estándares: (FI) esitetyt vaatimukset seuraavia
perusnormeja käytettäessä: (FR) En observant les normes de principe suivantes: (HU) A következő elvi szabványok alkalmazása mellett: (IT) Seguendo i principi
standard indicati di seguito: (LT) Izmantojot šādus galvenos standartus: (LV) Remiantis šiais pagrindiniais standartais: (NL) overeenkomstig de volgende
hoofdstandaards: (NO) Ved å bruke følgende prinsipielle standarder: (PT) observando as seguintes Normas Principais: (PL) Spełniając wymogi nastźpujących
głównych norm: (SK) Pri dodržaní nasledovných noriem: (SL) Uporabljeni osnovni standardi: (SV) Genom att använda följande principstandard:
Date: October, 2013
(CS) Datum: Říjen, 2013 (DA) Dato: Oktober, 2013 (DE) Datum: Oktober,2013 (EL) Ηµεροµηνία: Οκτώβριος, 2013 (ES) Fecha: Octubre, 2013 (FI) Päiväys:
Lokakuu, 2013 (FR) Date: Octobre, 2013 (HU) Dátum:október, 2013 (IT) Data:Ottobre, 2013 (LT) Datums: Oktobris, 2013 (LV) Datums: Spalis, 2013 (NO)
Dato: Oktober, 2013 (NL) Datum: Oktober, 2013 (SV) Datum: Oktober, 2013 (PT) Data: Outubro, 2013 (PL) Data: Październik, 2013 (SK) Dátum: Október,
2013 (SL) Datum: Oktober, 2013
Approved By:
Secondary:
Wayne Osborn
Chief Engineer
20017 72nd Avenue South
Kent, WA 98032 USA
Jean-Luc Faillon
Global New Product Development Engineering Manager
Douai, France
Formularz MHD56439 Wydanie 3
15
www.ingersollrandproducts.com

Podobne dokumenty