Pomiar przepływu i regulacja

Komentarze

Transkrypt

Pomiar przepływu i regulacja
®
Badger Meter Europa
Pomiar przepływu
i regulacja
Pomiar przepływu, dozowanie, regulacja
2
3
Jakość nie jest przypadkiem jest rezultatem filozofii naszej firmy
Firma
Długoterminowy serwis
i fachowość
Jakość jest tradycją
Badger Meter Europa GmbH jest w całości zależne
od Badger Meter, Inc., USA, z siedzibą Milwaukee, Wisconsin. Z obrotem powyżej 350 milionów
Euro i poświęceniem ponad 1450 pracowników
na całym świecie, Badger Meter jest czołowym
sprzeawcą i producentem urządzeń do pomiaru
przepływu i regulacji od 1905. Badger Meter
był pionierem w pomiarze przepływu co jest
potwierdzone wieloma patentami w tej dziedzinie.
Pomagamy w odpowiedni sposób rozwiązać
problemy z pomiarami przepływu, doradzając
i optymalizując rozwiązanie, technologię i miejsce
zanim podejmiesz decyzję. Rozbudowana sieć
dystrybucji i serwisu zapewnia najlepszą obsługę
na świecie. Lokalni przedstawiciele są dużą
zaletą dla naszych klientów. Nasi przedstawiciele
są szkoleni w zakresie produktów w siedzibie
Badger Meter lub we własnych biurach.
Firma, która z powodzeniem dostarcza
przemysłowi przepływomierze od ponad 110 lat
jest zawsze świadoma jak ważna jest jakość w jej
produktach. Jakość jest procesem ciągłym, który
my jako firma wykonujemy każdego dnia.
W Badger Meter Europa GmbH, uznajemy jakość
jako całość. Jest to jakość naszej pracy, której
jako Klient masz prawo oczekiwać. Jakość
zaczyna się od jednostki, naszych pracowników
i wymaga odpowiedniej filozofii firmy.
Badger Meter Europa GmbH odpowiada za
działania międzynarodowe, za wyjątkiem Stanów
Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, które są
obsługiwane przez Badger Meter, Inc., USA.
Wysoko wykwalifikowany personel jak również
wysoki poziom wiedzy produkcyjnej oraz zaplecze
badawczo-rozwojowe zapewniają najlepsze
wsparcie sprzedaży i serwis dla naszych klientów.
Nasza marka zapewnia że wszystkie produkty
zostały wyprodukowane z największą
starannością i zgodnie z wszystkimi dyrektywami
DIN ISO 9001:2008.
Badger Meter Europa GmbH posiada certyfikat
DIN ISO 9001:2008, i od 1997, jedno ze stanowisk posiada dopuszczenie PTB i certyfikat Urzędu
Wag i Miar zgodnym z OIML R 117.
Nasza jakość powinna towarzyszyć przez cały
proces: od zapytania, do zamówienia i produktu
aż do serwisu.
W temacie jakości nie pozostawiamy żadnego
kompromisu.
4
Pomiar przepływu, dozowanie regulacja
Potrafimy mierzyć przepływy wszystkich płynów w prawie wszystkich branżach
przemysłu zarówno dla małych i dużych instalacji włączając w to rurociągi
pod ciśnieniem, częściowo wypełnione, kanały otwarte wykorzystując różne
metody pomiaru.
Nasz szeroki zakres produktów oferuje rozwiązania dla prawie każdej aplikacji
pomiaru jak woda i ścieki, oczyszczalnie, uzdatnianie, przemysł chemiczny,
ciepłowniczy, farmaceutyczny, betonowy, spożywczy, morski, energetyczny,
rafineryjny, papierniczy, metalurgiczny, motoryzacyjny, fotograficzny, tekstylny…
Nasze produkty
Przepływomierze elektromagnetyczne
6
Przepływomierze do cieczy przewodzących – Detektory
7
Detektor typu II do szerokiego zakresu zastosowań
7
Detektor typu III z krótką długością zabudowy
8
Detektor sanitarny do pomiaru przepływu żywności
8
Przetworniki
10
Przetwornik do szerokiego zakrtesu zastosowań – ModMAG® M2000 10
Przetwornik zasilany bateryjnie – B-MAG | M5000 11
Przetwornik niskobudżetowy – ModMAG® M1000
12
Przetwornik do stref zagrożenia wybuchem – ModMAG® M3000/M4000
12
Przepływomierze do ciężkich warunków, cieczy korozyjnych,
żywności i przemysłu farmaceutycznego
Seria 1100/1200 i QuikSert Seria FloClean z certyfikatem 3-A
19
Sumatory B2800 / B3000 dla serii Blancett ®
Przepływomierze turbinowe do cieczy nieagresywnych i o małej lepkości
14
Przepływomierze z pojedynczą turbiną
15
Przepływomierze precyzyjne do szerokiego zakresu zastosowań
15
Seria LoFlo do małych przepływów
16
Seria CPG do gazów
16
Przepływomierze z podwójną turbiną
Seria Exact do wysokoprecyzyjnych pomiarów
17
17
21
22
Seria VISION
22
Wyświetlacze do serii VISION
23
Przepływomierze nutacyjne-dyskowe
Przepywomierze do czystych i częściowo zabrudzonych cieczy
Przepływomierze turbinowe
19
19
®
Przepływomierz Recordall®
Przepływomierze do AdBlue® i cieczy agresywnych
24
25
25
28
Przepływomierz Recordall® RCDL M 25
28
Przepływomierze owalno-zębate do AdBlue® 28
Wyświetlacze
29
5
Przepływomierze wirnikowe
Przepływomierze do systemów nawadniania, budynków i przemysłu
30
Przepływomierze masowe
31
Przepływomierze masowe
62
63
Czujniki przepływu
31
Seria FCB 300 do przemysłu wodnego, chemicznego/petrochemicznego i papierniczego
63
Wyświetlacze i przetworniki
33
Seria FCH 300 do żywności
64
Przepływomierze ultradźwiękowe
34
Przepływomierze różnicy ciśnień/Zwężki Venturiego
66
Przepływomierze do całkowicie wypełnionych rurociągów
35
Przepływomierze różnicy ciśnień
67
®
Przepływomierze stacjonarne TFX Ultra , TFXL i DFX 36
Model Coin do cieczy, gazów, pary, powietrza i szlamów
67
Przepływomierze przenośne DXN i UFX
36
Rurki Pitota Ellipse® do cieczy, gazów i pary
68
Zwężki Venturiego
68
Pomiar przepływu i poziomu w kanałach otwartych, rurociągach częściowo
wypełnionych i zbiornikach
Przepływomierz ultradźwiękowy iSonic 4000
38
38
Ciepłomierze i akcesoria
40
Stacjonarne i przenośne urządzenia do pomiaru przepływu ciepła
41
Ciepłomierze ultradźwiękowe DXN i TFX Ultra 41
Ciepłomierz wirnikowy Btu 380
42
Przepływomierz elektomagnetyczny – ModMAG® M1000 / M2000
42
Licznik ciepła typ 212
44
Moduły transmisji bezprzewodowej GSM / GPRS
44
®
®
Diagnostyka układów hydraulicznych
Testery hydrauliczne i analizatory
71
Kalibratory przepływu
72
Kalibratory przepływu do kalibracji i testowania przepływomierzy
73
Usługi kalibracji
73
Systemy dystrybucji cieczy
74
Bezprzewodowy system zarządzania gospodarką olejową
Przepływomierze owalno-zębate
Przepływomierze owalno-zębate dla aplikacji przemysłowych
Seria IOG
45
46
46
Modele LM OG-I serii IOG
Przepływomierze dozujce do cieczy smarnych
48
70
System LMS-RF z technologią ZigBee ®
Przewodowy system zarządzania gospodarką cieczami
76
76
78
System zarządzania olejami - MDS 2000
78
System FMS Compact
79
Małe zawory regulacyjne
80
50
Przepływomierze elektroniczne
50
Przepływomierze elektroniczne do dużych przepływów
51
Zawory ReCo®
81
Przepływomierze mechaniczne do cieczy smarnych o dużej lepkości
51
Zawory procesowe
82
Przepływomierze liniowe i impulsatory
52
Zawory sanitarne
83
Przepływomierze liniowe
52
Pozycjonery
84
Impulsatory – Przepływomierze liniowe z wyjściem impulsowym
52
RCVcalc – Oprogramowanie do doboru zaworu
85
Przepływomierze o zmiennym przekroju
54
Przepływomierze o zmiennym przekroju
55
Seria EZ-View do olejów, wody i innych cieczy
55
Seria H – Przepływomierze liniowe o zmiennym przekroju
56
Przetwornik Flow-Alert
57
Przetwornik serii MR
57
Przepływomierze Vortex
58
®
Precyzyjne przepływomierze do gazu, biogazu, cieczy i powietrza
59
Modele międzykołnierzowe ze stali nierdzewnej – RWG i RWBG
59
Modele sztycowe ze stali nierdzewnej – RNG
60
Modele do cieczy z materiałów termoplastycznych – RVL
60
Stanowisko testowe w Centrum Innowacji Badger Meter
6
Przepływomierze
elektromagnetyczne
Przepływomierze elektromagnetyczne przeznaczone są do pomiaru przepływu
cieczy o minimalnej przewodności 5 µS/cm (20 µS/cm dla wody demineralizowanej).
Przepływomierze te charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru, który jest
niezależny od gęstości, temperatury i ciśnienia cieczy.
Zasada pomiaru
Zasada pomiaru przepływomierza elektromagnetycznego opiera się na
prawie Faradaya dotyczącym indukcji magnetycznej: napięcie wyindukowane
w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym jest proporcjonalne do
prędkości tego przewodnika. Indukowane napięcie w cieczy jest mierzone przez
dwie naprzeciwległe elektrody.
Wyindukowane napięcie jest proporcjonalne do iloczynu natężenia pola
magnetycznego, odległości pomiędzy elektrodami i średniej prędkości przepływu
cieczy.
7
Przepływomierze do cieczy
przewodzących – Detektory
• Przyłącza kołnierzowe
• średnice DN 6 – 2000
• Ciśnienie nominalne do PN 100
Detektor typu II do szerokiego
zakresu zastosowań
Detektor elektromagnetyczny typu II jest
dostępny z różnymi przyłączami (DIN, ANSI, JIS,
AWWA, etc.) jak również z różnymi wykładzinami
jak twarda i miękka guma, PTFE, PFA lub Halar.
Detektor może być dostarczony z czterema
elektrodami do pomiaru przepływu, detekcji
pustej rury i uziemiającą.
Dostępny w zakresie średnic DN 6 do DN 2000
i ciśnieniu nominalnym do PN 100, detektor typu
II znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach
przemysłowych jak i w gospodarce wodnościekowej. Materiały wykładzin posiadają
dopuszczenie do wody pitnej: KTW/DVGW,
NSF-61, WRAS, ACS.
Pr zep ł y womier ze elek tromagnet yczne
8
Detektor typu III z krótką
długością zabudowy
Dzięki krótkiej długości zabudowy, detektor typu
III jest często odpowiednią alternatywą w wielu
aplikacjach.
Dostarczany z wykładziną PTFE, detektor typu III
posiada nominalne ciśnienie PN 40.
• Połączenie międzykołnierzowe
• Średnice DN 25 – 100
• Ciśnienie nominalne PN 40
Detektor sanitarny do
pomiaru przepływu żywności
Detektor sanitarny przeznaczony jest do pomiaru
przepływu płynnych produktów spożywczych.
Model jest dostępny z przyłączami Tri-Clamp®
BS 4825/ISO 2852, DIN 11851 oraz innymi
według specyfikacji klienta. Detektor w wersji
spożywczej posiada obudowę ze stali nierdzewnej
oraz wykładzinę PTFE.
• Przyłącza Tri-Clamp® BS 4825/
ISO 2852, DIN 11851
• Średnice DN 10 – 100
• Ciśnienie nominalne PN 10/16
Pr zep ł y womier ze elek tromagnet yczne
9
Dane techniczne: Detektory
Typ
Typ II
Typ III
Typ Food
Średnica
DN 6 – 2000 (1/4“...80“)
DN 25 – 100 (1“...4“)
DN 10 – 100 (3/8“...4“)
Przyłącza
Kołnierze: DIN, ANSI, JIS, AWWA i inne.
Międzykołnierzowe,
(montaż między kołnierzami)
Tri-Clamp® BS 4825/ISO 2852, DIN 11851 i inne
Ciśnienie nominalne
Do PN 100
PN 40
PN 10/16
Stopień ochrony
IP 67, opcjonalnie IP 68
IP 65, opcjonalnie IP 68
IP 65, opcjonalnie IP 68
Min. przewodność
5 µS/cm
(min. 20 µS/cm dla wody demineralizowanej)
5 µS/cm
(min. 20 µS/cm dla wody demineralizowanej)
5 µS/cm
(min. 20 µS/cm dla wody demineralizowanej)
Materiał wykładziny
Twarda / miękka guma | od DN 25 | 0 do+80 °C
PTFE | DN 6 – 600 | -40 do +150 °C
Halar (ECTFE) | od DN 300 | -40 do +150 °C
PTFE | -40 do +150 °C
PTFE | -40 do +150 °C
Materiał elektrod
Hastelloy C (standard)
Tantal
Platyna / pokrywana złotem
Platyna / Rod
Hastelloy C (standard)
Tantal
Platyna / pokrywana złotem
Platyna / Rod
Hastelloy C (standard)
Tantal
Platyna / pokrywana złotem
Platyna / Rod
Materiał korpusu
Stal węglowa / opcjonalnie stal nierdzewna
Stal węglowa / opcjonalnie stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Długość zabudowy
DN 6 – 20 | 170 mm
DN 25 – 50 | 225 mm
DN 65 – 100 | 280 mm
DN 125 – 200 | 400 mm
DN 250 – 350 | 500 mm
DN 400 – 700 | 600 mm
DN 750 – 1000 | 800 mm
DN 1200 – 1400 | 1000 mm
DN 1600 | 1600 mm
DN 1800 | 1800 mm
DN 2000 | 2000 mm
lub zgodnie z ISO 13359
DN 25 – 50 | 100 mm
DN 65 – 100 | 150 mm
Przyłącza Tri-Clamp®:
DN 10 – 50 | 145 mm
DN 65 – 100 | 200 mm
Przyłącza DIN 11851:
DN 10 – 20 | 170 mm
DN 25 – 50 | 225 mm
DN 65 – 100 | 280 mm
Pr zep ł y womier ze elek tromagnet yczne
10
Przetworniki
Przetwornik do szerokiego zakresu
zastosowań – ModMAG® M2000 • Do wszystkich detektorów
• Dokładność ±0,2 % odczytu
• Zakres pomiaru 0,03 – 12 m/s
• Średnice DN 6 – DN 2000
• Stopień ochrony IP 67
• Komunikacja ModBus®, HART®, M-Bus,
Profibus DP
Urządzenie
weryfikacyjne
Przetwornik ModMAG® M 2000 przeznaczony
jest do dwukierunkowego pomiaru przepływu
cieczy o przewodności > 5 µS/cm (> 20 µS/cm
do wody demineralizowanej).
ModMAG® M 2000 wykazuje się dużą
dokładnością pomiaru, łatwością użycia i może
być użyty do szerokiego spektrum aplikacji.
Podświetlany, czteroliniowy wyświetlacz
wyświetla wszystkie dane pomiarowe oraz inne
informacje, włączając w to informacje alarmowe.
Standardowy przetwornik posiada
4 programowalne wyjścia cyfrowe, jedno wejście
cyfrowe, wyjście analogowe i różne interfejsy.
Zintegrowany system samosprawdzający pozwala
na łatwą instalację i obsługę.
Funkcja kopii zapasowej pozwala na odzyskanie
parametrów przepywomierza podczas serwisu bez
potrzeby przeprogramowywania lub przenoszenia
danych na inne urządzenie.
Urządzenie weryfikacyjne pozwala na
sprawdzenie przetworników ModMAG®
M 2000 i B-MAG|M 5000 w miejscu
instalacji w regularnych interwałach po
niskich kosztach i bez przerywania procesu.
Wszystkie parametry przepływomierza są
sprawdzane, zapisywane i szacowane.
Pr zep ł y womier ze elek tromagnet yczne
11
Przetwornik zasilany bateryjnie –
B-MAG | M5000 The B-MAG™ | M 5000 jest przepływomierzem elektromagnetycznym zasilanym
bateryjnie o wysokiej dokładności pomiaru nawet przy małych przepływach.
Wspaniała powtarzalność jak również ponad przeciętna żywtoność baterii czynią
ten innowacyjny przepływomierz niezastąpionym w pomiarach przepływu wody.
Typowe aplikacje to wykrywanie przecieków, pomiar zużycia wody, instalacje
nawadniania.
Przepływomierz przeznaczony jest do aplikacji
bez dostępu zasilania i tam gdzie wymagany jest
pomiar przepływu lub zużycia. B-MAG | M 5000
może być użyty przy dostępności zasilania.
Przepływomierz może być zasilany z głównego
źródła a w przypadku braku zasilania zostaje
zasilony z baterii wewnętrznej. Wszystkie ważne
dane są cały czas zapisywane.
W standardzie przepływomierz posiada
wewnętrzny rejestrator, który może zostać
odczytany przez wyjście IrDA lub M-Bus
z protokołem ModBus® RTU. Zebrane dane mogą
zostać wysłane przez modem GSM/GPRS
a następnie przetworzone.
• Do detektorów kołnierzowych
• Dokładność pomiaru lepsza niż ±0,4 %
odczytu
• Zakres pomiaru 0,03 – 10 m/s
• Średnice DN 15 – DN 600
• Stopień ochrony IP 67 / IP 68
• Komunikacja IrDA, ModBus® RTU,
M-Bus
• Żywotność baterii do 20 lat pracy
B-MAG | M 5000 jest przeznaczony do pomiarów
w trudnych warunkach. Przepływomierz nie
posiada żadnych części ruchomych i może być
użyty do pomiaru wody zawierającej
zanieczyszczenia takie jak piasek lub żwir.
B-MAG™ | M 5000 posiada obudowę IP 67
(opcjonalnie IP 68), która pozwala na działanie
nawet w przypadku zatopienia.
ZASILANIE BATERYJNE
Pr zep ł y womier ze elek tromagnet yczne
12
Przetwornik niskobudżetowy – ModMAG® M1000
Przetwornik ModMAG® M 1000 przeznaczony jest
do dwukierunkowego pomiaru przepływu cieczy
o przewodności >5 µS/cm (>20 µS/cm dla
wody demineralizowanej). Łączy w sobie zarówno
wysoką jakość jak i niską cenę. Informacje takie
jak natężenie przepływu, objętość przepływu,
dzienny przepływ lub nawet informacje o błędach
mogą być odczytane z wyświetlacza LCD.
Wielorakość wejść, wyjść i interfejsów pozwala
na szerokie zastosowanie przetwornika ModMAG®
M1000 w wielu aplikacjach.
Dzięki aluminiowej obudowie o stopniu ochrony
IP 67 ModMAG® M1000 nadaje się doskonale
do pracy w warunkach zewnętrznych i ciężkich
warunkach otoczenia.
• Do wszystkich detektorów
• Dokładność ±0,3 % odczytu
• Zakres pomiaru 0,03 – 12 m/s
• Średnice DN 6 – DN 200
Przetwornik do stref zagrożenia wybuchem –
ModMAG® M3000/M4000
Przetwornik o modułowej budowie pozwalający
na pomiar przepływu w strefie 1 i 2 zagrożenia
wybuchem, zarówno w wersji rozdzielnej jak
i kompaktowej. Aluminiowa, malowana
proszkowo obudowa o stopniu ochrony IP 67
posiada osobną komorę przyłączeniową.
Programowalna częstotliwość pobudzenia
pozwala na zastosowanie przepływomierza do
trudniejszych aplikacji. Dzięki nowemu sposobowi
kompensacji przetwornika przepływomierz
wykazuje dużą dokładność pomiaru w niskim
zakresie przepływu.
Programowanie może odbyć się przy zamkniętej
obudowie za pomocą pióra magnetycznego lub
przy otwartej obudowie za pomocą trzech
przycisków. Cztero-liniowy wyświetlacz
wyświetla wszystkie dane pomiarowe jak bieżący
przepływ, sumę i status.
ModMAG® M 3000/4000 jest przeznaczony
szczególnie do pomiaru przepływu w przemyśle
chemicznym i farmaceutycznym, jak również
w gospodarce wodno-ściekowej i w strefach
zagrożenia wybuchem.
• Do wszystkich detektorów
• Dokładność ±0,2 % odczytu
• Zakres pomiaru 0,03 – 12 m/s
• Stopień ochrony IP 67
• Wersje Ex
Pr zep ł y womier ze elek tromagnet yczne
13
Dane techniczne: Przetworniki
Typ
ModMAG® M1000
ModMAG® M2000
ModMAG® M3000/M4000
B-MAG I M5000
Średnica
DN 6 – DN 200
DN 6 – DN 2000
DN 6 – DN 600 (M3000)
DN 6 – DN 300 (M4000)
DN 15 – DN 600
Dokładność
±0,3 % odczytu,
±2 mm/s odczytu
±0,2 % odczytu,
±1 mm/s odczytu
±0,2 % odczytu,
±1 mm/s odczytu
±0,4 % odczytu,
±2 mm/s odczytu
Powtarzalność
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
Zakres pomiaru
0,03 – 12 m/s
0,03 – 12 m/s
0,03 – 12 m/s
0,03 – 10 m/s
Przewodność
Min. 5 μS/cm (min. 20 µS/cm dla
wody demineralizowanej)
Min. 5 μS/cm (min. 20 µS/cm dla
wody demineralizowanej)
Min. 5 μS/cm (min. 20 µS/cm dla
wody demineralizowanej)
Min. 20 μS/cm
Zasilanie
92 – 275 VAC (50/60 Hz) < 14 VA,
opcjonalnie 9 – 36 VDC, 4 W
85 – 265 VAC (50/60 Hz) < 20 VA,
opcjonalnie 9 – 36 VDC
85 – 265 VAC (50/60 Hz) < 20 VA,
opcjonalnie 24 VDC
Wewnętrzna bateria litowa 3,6 V
Opcjonalnie jako zasilanie awaryjne
(100 – 240 VAC lub 9 – 36 VDC)
Wyświetlacz
Wyświetlacz graficzny LCD
LCD 4 linie / 20 znaków
LCD 4 linie / 16 znaków
LCD, 2 linie
Wyjścia cyfrowe
2 x open collector
1 x przekaźnik
4 x open collector
2 x przekaźniki
2 x open collector
2 x przekaźniki (M3000)
4 x open collector
Wejścia cyfrowe
Tak
Tak
Tak
Tak
Wyjście analogowe
0/4 – 20 mA, 0 – 10 mA
0/4 – 20 mA, 0/2 – 10 mA
0/4 – 20 mA, 0 – 10 mA
–
Interfejs
ModBus® RTU RS232/RS485
ModBus®/TCP
M-Bus, HART®
ModBus® RTU RS232/RS485
Profibus DP, M-Bus, HART®
–
ModBus® RTU RS232 (opcjonalnie
RS485), M-Bus, IrDA
Detekcja pustej rury
Osobna elektroda
Osobna elektroda
Osobna elektroda
Osobna elektroda
Rejstrator
30.000 wartości pomiarowych
10.000 wartości pomiarowych
(opcjonalnie)
–
7.224 wartości pomiarowych
Obudowa
Aluminium, IP 67
Aluminium, IP 67
Aluminium, IP 67 (NEMA 4x)
Aluminium, IP 67 (opcjonalnie IP 68)
Wersja rozdzielna
Maks. 50 m
Maks. 100 m
Maks. 30 m
Maks. 30 m
Temperatura otoczenia
-20 °C do +60 °C
-20 °C do +60 °C
-20 °C do +50 °C
-20 °C do +60 °C
Dopuszczenia
–
OIML R49, MID M-001 (w trakcie)
M3000 ATEX Zone 2, FM/CSA Class
I, Div. 2
M4000 ATEX Zone 1, FM/CSA Class
I, Div. 1
OIML R49, MID M-001 (w trakcie)
14
Przepływomierze turbinowe
Przepływomierze turbinowe przeznaczone są do gazów
i cieczy o małej lepkości.
Zasada pomiaru
Przepływomierze turbinowe są przepływomierzami wolumetrycznymi.
Podczas przepływu cieczy turbina wprawiana jest w ruch a wytworzony
dzięki temu sygnał jest przekazywany na zewnątrz w postaci mechanicznej
lub elektronicznej.
15
Przepływomierze z pojedynczą turbiną
Przepływomierze precyzyjne do szerokiego zakresu zastosowań
Wysokoprecyzyjne przepływomierze precyzyjne
ze stali nierdzewnej są przeznaczone do pomiaru
przepływu cieczy i gazów.
Ciśnienie, lepkość i kompensacja temperaturowa
zapewniają wysoką powtarzalność i liniowość.
Przepływomierze turbinowe mogą być
montowane w dowolnym położeniu, zarówno
w poziomie jak i pionie.
Dla każdego przepływomierza wystawiany jest
certyfikat kalibracji przez akredytowane przez
NVLAP laboratorium. Dostępna jest również
szeroka gama przetworników impulsów,
procesorów i wyświetlaczy.
Typowe aplikacje:
•• Pomiar wydajności obiegów chłodniczych
•• Pomiar zużycia paliwa, olejów, płynów
hamulcowych i wody chłodniczej
w kalibratorach
• Wysoka dokładność ±0,25 % odczytu
• Szeroki zakres pomiaru
• Duży wybór przyłączy procesowych
• Wersje do wysokich ciśnień
Przep ł y womierze turbinowe
16
Seria LoFlo do małych przepływów
• Mała masa wewnętrznych części
pozwalająca na szybką odpowiedź przy
zmianach przepływu
• Pomiary natężenia przepływu
mniejszych niż 5 l/min
• Precyzyjny pomiar
Osiowe przepływomierze serii LoFlo wykazują
wyjątkową powtarzalność rzędu ±0,25 %
odczytu. W połączeniu z komputerem przepływu
EC 80, dane kalibracyjne są liniowe w przedziale
±0,1 % odczytu, pozwalając na precyzyjny
pomiar przepływu w całym użytkowym zakresie
pomiarowym przepływomierza.
Typowe aplikacje:
•• Pomiar zużycia paliwa i chłodziw
•• Detekcja wycieków
•• Idealne do wody, hydrazyny (N2H4)
i cieczy kriogenicznych
Seria przepływomierzy do gazów przeznaczona
jest do precyzyjnego pomiaru wszystkich gazów
ściśliwych zachowując jednocześnie mały spadek
ciśnienia. Seria składa się z trzech modeli: dla
gazów z małą, średnią i dużą gęstością.
Różnorodność modeli pozwala na dokładne
pomiary przy gęstościach pomiędzy 0,16
i 240 kg/m³ (dla przepływów od 0,1 do 180 l/s).
Ta seria pozwala na pomiar każdego czystego
gazu: argonu, powietrza, helu, tlenu, amoniaku,
metanu, azotu, itp.
Zapewniona jest powtarzalność ±0,25 % odczytu.
Dzięki układowi turbiny możliwy czas odpowiedzi
wynosi 30 ms.
Seria CPG do gazów
• Do czystych gazów o gęstości od 0,16 do
240 kg/m³
Typowe aplikacje:
•• Czyszczenie azotem
•• Osłona argonowa (dla zapewnienia beztlenowej
atmosferyt)
•• Sprężone powietrze
•• Procesy gazowania
•• Chłodzenie
•• Idealne dla argonu, powietrza, helu, tlenu,
amoniaku, metanu, azotu
Przep ł y womierze turbinowe
17
Przepływomierze z podwójną turbiną
Seria Exact™ to najbardziej precyzyjne przepływomierze w swoim rodzaju
o rozszerzonym zakresie nieosiągalnym przez klasyczne konstrukcje z jedną
turbiną. Używane w lotnictwie, przemyśle samochodowym i aplikacjach OEM.
• Najbardziej precyzyjny przepływomierz
turbinowy
• Możliwość pomiaru w dwóch kierunkach
• Specjalne łożyska dzięki którym przepływomierz jest odporny na wibracje z zewnątrz
• Możliwość diagnostyki łożysk przez
porównanie prędkości
• Oszczędność miejsca instalacji przez brak
konieczności stosowania prostownic
Seria Exact do wysokoprecyzyjnych pomiarów
Unikalna dokładność przepływomierzy Exact
została osiągnięta dzięki innowacyjnej konstrukcji
podwójnej turbiny. Zastosowanie krzywych UVC*
poprawia dokładność odczytu i poszerza użytkowy
zakres pomiaru. Stosowanie prostownic
strumienia nie jest konieczne z uwagi na
podwójny układ turbiny który redukuje zjawisko
przyspieszania turbiny. Przy użyciu prostownic,
może zostać przeprowadzona diagnostyka zużycia
lub czystości łożysk przez określenie ich
*UVC = Universal viscosity curve / Uniwersalna krzywa lepkości
wzajemnego stosunku. Seria Exact wyposażona
jest w unikalny przetwornik sygnału który jest
odoprny na wibracje i minimalizuje wymagane
miejsce. Pozwala to na bezpośredni montaż
elektroniki na przepływomierzu zmniejszając tym
samym jego profil. Zarówno kompaktowa jak
i rozdzielna elektronika jest dostępna do
przetwarzania sygnału wyjściowego.
Przepływomierz ma możliwość pomiaru w dwóch
kierunkach i przy wysokich ciśnieniach.
Przepływomierze Exact posiadają wzmocniony
system łożysk z podwójnymi łożyskami
ceramicznymi na każdej turbinie uzyskując tym
samym wysoką powtarzalność. Typowe aplikacje:
•• Pomiar wydajności obiegów chłodnizych
•• Sprawdzanie silników lotniczych i komponentów na stanowiskach testowych
•• Pomiar zużycia paliwa i cieczy smarnych
•• Monitoring układów hydraulicznych, pomiar
zużycia paliwa w samolotach
Przep ł y womierze turbinowe
18
Dane techniczne: Przepływomierze turbinowe Cox z pojedynczą turbiną
Typ
Seria Precision
Seria LoFlo
Seria CPG do gazów
Zakres pomiaru
0,8 – 2 300 l/min
0,02 – 5 l/min
Do 1000 SCFM
Średnica
1/4“ do 2“
3/8“
1/2“ do 2“
Dokładność
±0,25 % odczytu
±0,5 % odczytu
±2 % odczytu
Powtarzalność
±0,02 % odczytu
±0,25 % odczytu
±0,25 % odczytu
Liniowość
z elektronicznym procesorem przepływu
±0,5 % odczytu
±0,1 % odczytu
–
–
Ciśnienie*
345 bar (AN)
410 bar (AN)
410 bar (NPT)
Korpus
316 SST
316 SST
316 SST
*w zależności od przyłączy
Dane techniczne: Przepływomierze turbinowe Cox z podwójną turbiną
Typ
Seria Exact
Zakres pomiaru
0,1 – 5 700 l/min
Średnica
1/4“ do 4“
Dokładność
±0,15 % odczytu
Powtarzalność
±0,02 % odczytu
Liniowość z elektronicznym procesorem
przepływu
±0,1 % odczytu
Ciśnienie*
210 bar (standard)
Korpus
316 SST
*w zależności od przyłączy
Przep ł y womierze turbinowe
19
Przepływomierze do ciężkich warunków,
cieczy korozyjnych, żywności i przemysłu
farmaceutycznego
• Szeroki zakres pomiaru
• Duży wybór przyłączy
• Łatwy montaż
Seria 1100/1200 i QuikSert®
Przepływomierze tubinowe Blancett®
przeznaczone są do pracy w ciężkich warunkach
przemysłowych a seria 1200 do cieczy
korozyjnych. Komponenty ze stali nierdzewnej
i węgliku wolframu zapewniają długą żywotność.
Przepływomierze Blancett® doskonale sprawdzają
się w aplikacjach o wysokiej temperaturze
i wysokim ciśnieniu, np. we wtórnym wydobyciu
ropy, przemyśle półprzewodnikowym
i chemicznym.
Typ 1200
Typ 1100
Seria FloClean z certyfikatem 3-A
Przepływomierze serii FloClean 3-A spełniają
standardy 3-A. Przepływomierze idealnie nadają
się do użycia z żywnością, napojami oraz w
przemyśle farmaceutycznym.
W połączeniu z sumatorami Blancett®
B2800/B3000, przepływomierz dostarcza informacji o natężeniu przepływu i objętości.
• Spełnia standardy 3-A
• Odporność na działanie kwasów,
alkalicznych środków czystości
i środków dezynfekujących
Przep ł y womierze turbinowe
20
Dane techniczne: Przepływomierze turbinowe Blancett®
Typ
1100
1200
QuikSert®
do cieczy
do gazów
Materiał
Korpus: stal nierdzewna 316
Turbina: stal nierdzewna CD4MCU
Łożyska: stal nierdzewna 316
Korpus: stal nierdzewna 303
Turbina: stal nierdzewna CD4MCU
Łożyska: stal nierdzewna 440
Korpus: stal nierdzewna 316 L
Turbina: stal nierdzewna CD4MCU
Łożyska: Węglik wolframu
Korpus: stal nierdzewna 316 L
Turbina: stal nierdzewna 410/304
Łożyska: Węglik wolframu
Zakres pomiaru
2,3 – 19 000 l/min
0,95 – 95 l/min
2,3 – 19 000 l/min
7 – 350 ACFM
Średnica
½“ do 10“
¼“, ½“, ¾“
3/8“ do 10“
2“
Średnica
±1 % odczytu dla modeli 7/8“
i większych
±1 % odczytu w górnym 70 %
zakresie pomiaru dla modeli 3/8“,
1/2“ i 3/4“
±0,5 % odczytu
±1 % odczytu dla modeli 7/8“
i większych
±1 % odczytu w górnym 70 %
zakresie pomiaru dla modeli 3/8“,
1/2“ i 3/4“
±2 % odczytu w określonym zakresie
pomiaru
Powtarzalność
±0,1 %
±0,1 %
±0,1 %
±0,5 %
Kalilbracja
Woda (zgodnie z NIST);
inne ciecze na zapytanie
Woda (zgodnie z NIST);
inne ciecze na zapytanie
Woda (zgodnie z NIST);
inne ciecze na zapytanie
–
Ciśnienie*
Maks. 345 bar
Maks. 275 bar
Zależnie od przyłączy kołnierzowych
do 255 bar
Maks. podciśnienie 15,3 mPa
Temperatura
Do 177 °C
Do 162 °C
Do 177 °C
-40 °C do +165 °C
Przyłącza
NPT, BSP, Victaulic®, Kołnierze, Króćce
wężowe lub Grayloc®
NPT
Międzykołnierzowe ASME/ANSI
B16.5 – 1996
Międzykołnierzowe ASME/ANSI
B16.5 – 1996
Dopuszczenia
CSA Klasa I Div 1, Grupy C i D;
Klasa II Div 1, Grupy E, F i G:
iskrobezpieczeństwo
CSA Clasa l Div 1 Grupy C, D;
Zgodność z UL 1203 i CSA 22.2 No. 30
Met Labs File No. E112860
(tylko modele przeciwwybuchowe)
–
Tylko modele przeciwwybuchowe:
Klasa l Div 1 Grupy C, D;
Zgodność z UL 1203
i CSA 22.2 No. 30
Met Labs File No. E112860
Klasa l Div 1 Grupy C, D;
Zgodność z UL 913 i CSA 22.2
Nr. 157-92
*w zależności od przyłączy
Typ
FloClean
Materiał
Korpus: stal nierdzewna 316 L
Turbina: stal nierdzewna CD4MCU, niklowana
Standardowe łożyska: węglik wolframu z niklem
Wał łożyska: węglik wolframu z niklem
Zakres pomiaru
2,5 – 1.500 l/min
Średnica
¾“ do 2 ½“
Średnica
±1 %
Powtarzalność
±0,1 %
Kalilbracja
Woda (zgodnie z NIST);
inne ciecze na zapytanie
Ciśnienie*
69 bar
Temperatura
Do 150 °C
Przyłącza
Tri-Clamp®
Dopuszczenia
3-A
Przep ł y womierze turbinowe
21
Sumatory B2800 / B3000
dla serii Blancett®
Sumatory B2800 i B3000 stanowią uzupełnienie przepływomierzy serii Blancett®.
Są łatwe w obsłudze i mogą być montowane w różny sposób jak np. na złączu
obrotowym dla ułatwienia odczytu.
Sumator B2800
Sumator B3000
Typ
B2800
B3000
Zasilanie
Bateria alkaliczna 1.5 VDC
lub zasilane pętlą 4 – 20 mA / 30 VDC z pętli
Bateria litowa 3.6 V
Zasilanie pętlą 4 – 20 mA
Zasilanie słoneczne
Możliwość montażu
Montaż na przepływomierzu
Montaż rozdzielny
Montaż na uchwycie obrotowym
Montaż panelowy
Montaż na przepływomierzu
Montaż rozdzielny
Montaż na uchwycie obrotowym
Model przeciwwybuchowy
Wyjścia
4 – 20 mA
Wyjście impulsowe
4 – 20 mA
Wyjście impulsowe
ModBus® RTU przez RS 485
Dopuszczenia
CSA iskrobezpieczeństwo (dla modeli na przepływomierzu, rozdzielnych
i z uchwytem obr.): Klasa I, Division 1, Grupy C i D / (Klasa II, Division
1, Grupy E, F & G
CE (dla modeli na przepływomierzu, rozdzielnych i z uchwytem obr.):
IEC 61326-1
CSA strefy niebezpieczne (przeciwwybuchowość): Klasa I, Division 1,
Grupy B, C i D / Klasa II, Groups E, F i G / Klasa III, Type 4, [email protected] C
B30 Advanced/Base/Solar: Klasa I, Division 1, Grupy C. D /
Klasa II, Division 1, Grupy E, F, G / Klasa III dla USA i Kanady.
Zgodność z UL 913 i CSA C22.2 n° 157-92.
B30 przeciwwybuchowy: Klasa I, Division 1, Grupy B, C, D /
Klasa II, Division 1, Grupy E, F, G / Klasa III dla USA i Kanady.
Zgodność z UL 1203 i CSA C22.2 n° 30-M1986.
ATEX II 2 G Ex d IIC T4 Gb i ATEX II D Ex tb IIC T125 °C Db
Przep ł y womierze turbinowe
22
Przepływomierze turbinowe do cieczy
nieagresywnych i o małej lepkości
Seria VISION
Przepływomierze turbinowe VISION przeznaczone
są do pomiaru przepływu małych ilości cieczy.
Istnieje możliwość wyświetlania bieżącego
natężenia przepływu i objętości.
Seria VISION 1000 przeznaczona jest do pomiaru
natężeń przepływu do 2,5 l/min. Seria VISION
2000 może być użyta w zakresie przepływów
od 0,5 do 35 l/min a seria VISION 3000 oferuje
zakres szeroki od 2 do 60 l/min.
Przepływomierze przeznaczone są do pomiaru
przepływu wody demineralizowanej, roztworów
alkalicznych, olejów, olejów sałatkowych, paliw,
napojów, roztworów wodnych lub zużycia paliwa.
Szczególnie nadają się do pralek i zmywarek,
maszyn do kawy, chłodzenia laserów, elektrowni
słonecznych, piekarni, maszyn gotujących, kuchni
lub czyszczenia CD.
VISION 1000
z wtyką DIN
VISION 2000
z wtyką DIN
VISION 3000
z wtyką DIN
VISION 2000
ze złączami AMP Faston
VISION 2000
z połączeniem kablowym
VISION 2000
z połączeniem kablowym
• Dobry stosunek ceny do możliwości
• Kompaktowa konstrukcja
• Łatwa instalacja
• Bezobsługowe
• Wysokie ciśnienie robocze
• Montaż w dowolnej pozycji
Przep ł y womierze turbinowe
23
Wyświetlacze do serii VISION
Wyświetlacz elektroniczny ILR 700 dostępny jest
w dwóch wersjach:
•• Jako wyświetlacz bezprzewodowy,
do zdalnego odczytu natężenia przepływu
i objętości w zakresie 5 m od przepływomierza
VISION 1000, 2000 i 3000.
Zasilany bateryjnie (1 bateria CR123A),
z sygnałem radiowym 2,4 GHz
•• Zasilany bateryjnie, montowany na
przepływomierzu VISION 2000 i VISION 3000
do odczytu natężenia przepływu i objętości
Rejestrator elektroniczny serii ILR 700
Dane techniczne: Przepływomierze turbinowe VISION
Typ
VISION 1000
VISION 2000
VISION 3000
Materiał
Trogamid (PA 12)
Grilamid TR 55 (PA 12) / Trogamid / Mosiądz
Trogamid
Zakres lepkości
0,8 – 16 mm²/s
0,8 – 16 mm²/s
0,8 – 16 mm²/s
Dokładność
±3 % odczytu
±3 % odczytu
±3 % odczytu
Powtarzalność
< 0,5 %
< 0,5 %
< 0,5 %
Temperatura
-20 °C do +100 °C
-20 °C do +100 °C
-20 °C do +100 °C
Ciśnienie
Maks. 25 bar
Maks. 25 bar
Maks. 25 bar
Przyłącze elektryczne
Złącze elektryczne EN 60529
lub połączenie kablowe
Złącze elektryczne EN 60529 / AMP Faston
lub połączenie kablowe
Złącze elektryczne EN 60529
lub połączenie kablowe
Zasilanie
5 – 24 VDC
5 – 24 VDC
5 – 24 VDC
Sygnał wyjściowy
Impulsowy, Open collector NPN
Impulsowy, Open collector NPN
Impulsowy, Open collector NPN
Przyłącza
G ¼“, NPT ¼“
G 3/8“, NPT 3/8“, o-ring
G ¾“, NPT ¾“
Dopuszczenia
KTW, NSF, WRAS
KTW, NSF, WRAS
KTW, NSF, WRAS
Specyfikacja
Type
1000 2F 66
2006 4F 44
2006 2F 66
2008 4F 16,5
2008 4F 22
2008 4F 44
2008 2F 66
3012 4F 17
Zakres pomiaru l/min
0,1 – 2,5
1 – 10
0,5 – 5
2 – 35
1,5 – 25
1 – 15
0,5 – 7,5
5 – 65
Współczynnik K, PPL*
18 500 / 22 000
3300
6900
750
1000
2200
4700
210
Średnica DN (mm)
5
6
6
8
8
8
8
12
* PPL = ilość impulsów na litr
24
Przepływomierze
nutacyjno-dyskowe
Przepływomierze nutacyjno-dyskowe przeznaczone są do
pomiaru przepływu cieczy o małych i średnich lepkościach.
Zasada pomiaru
Przepływomierze nutacyjno-dyskowe są przepływomierzami wyporowymi. Górna
i dolna część komory ma kształt sferyczny. Łożyskowanie kulowe centruje dysk
pomiędzy dwoma sferami. Ruch nutacyjny dysku jest wymuszany gdy ciecz
przepływa przez komorę. Całkowita separacja pomiędzy objętością wpływającą
a wypływającą jest zachowana dzięki stałej średnicy dysku. Część wlotowa
i wylotowa komory przepływomierza są odseparowane przez płytkę
rozdzielającą.Trzpień pozycjonujący wymusza ruch nutacyjny dysku wokół osi
komory, napędzając tym samym magnes.
25
Przepływomierze do czystych
i częściowo zanieczyszczonych cieczy
Przepływomierze Recordall®
Seria Recordall® to przepływomierze wyporowe.
Przeznaczone są do pomiaru przepływu cieczy
o lepkości do 700 mPas i temperaturach do
50 °C i do 120 °C.
Typowe aplikacje to: czyste i lekko zanieczyszczone
ciecze, twarda i miękka woda, oleje, paliwa, roztwory,
itp.
Komora pomiarowa zawiera dysk, trzpień pozycjonujący
i magnes. Komora osadzona jest w korpusie
przepływomierza. Filtr po stronie napływowej ochrania
komorę przed dostaniem się większych części stałych.
Przepływomierz posiada budowę modułową i umożliwia
stosowanie liczników mechanicznych lub
elektronicznych na wszystkich modelach.
• Sprzężenie magnetyczne
• Do wielu rodzajów cieczy
• Szeroki zakres pomiaru
• Mały spadek ciśnienia
• Mała waga
Pr zep ł y womier ze nu t acy jno - d yskowe
26
Przepływomierz posiada budowę modułową i umożliwia
stosowanie liczników mechanicznych lub elektronicznych
na wszystkich modelach.
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL
z brązu i rejestratorem elektronicznym
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL
z brązu i rejestratorem elektronicznym
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL
ze stali nierdzewnej i rejestratorem
elektronicznym
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL
ze stali nierdzewnej i rejestratorem
elektronicznym
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL
z plastiku i rejestratorem mechanicznym
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL M 25
do AdBlue® z rejestratorem elektronicznym
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL
niklowany z wyświetlaczem ER-500
Przepływomierz nutacyjno-dyskowy RCDL
niklowany z wyświetlaczem serii F
Pr zep ł y womier ze nu t acy jno - d yskowe
27
Dane techniczne: Przepływomierze Recordall®
Typ
Średnica DN
M 25
M 35
M 40
M 70
M 120
M 170
Plastik
Brąz
Stal nierdzewna Brąz
Brąz niklowany
Brąz niklowany
Plastik
Stal nierdzewna Brąz
Brąz niklowany
Brąz
Brąz niklowany
Brąz
Brąz niklowany
15, 20
15, 20
25
25
40
50
20
20
25
Ciśnienie nominalne PN
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Maks. temperatura (PPO)
50 °C
50 °C
50 °C
50 °C
50 °C
50 °C
50 °C
50 °C
50 °C
Maks. temperatura (Vectra)
–
120 °C
120 °C
–
–
–
120 °C
120 °C
–
Zakres pomiaru l/min (PPO)
1 – 100
1 – 100
1 – 100
2 – 132
2 – 160
2 – 160
4 – 265
8 – 454
8 – 643
Zakres pomiaru l/min (Vectra)
–
3 – 100
3 – 100
–
–
–
19 – 265
18 – 454
–
Dokładność (1:10)
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
Dokładność (pełny zakres)
±1,5 %
±1,5 %
±1,5 %
±1,5 %
±1,5 %
±1,5 %
±1,5 %
±1,5 %
±1,5 %
Waga
1,2 kg
1,8 kg
5,8 kg
2,7 kg
1,8 kg
7 kg
5,5 kg
10,5 kg
13,6 kg
Wymiary (mm)
Typ
M 25
M 35
M 40
M 70
M 120
M 170
Plastik
Brąz
Stal nierdzewna Brąz
Brąz niklowany
Brąz niklowany
Plastik
Stal nierdzewna Brąz
Brąz niklowany
Brąz
Brąz niklowany
Brąz
Brąz niklowany
Przyłącze
R ¾“, 1“
R ¾“, 1“
R 1“
R 1“
R 1 – ¼“
R 1 ¼“
R 1 – ¼“
1 – ½“ NPT
2“ NPT
Długość zabudowy
190
190
190
230
270
230
270
321
387
Szerokość
122
122
110
133
151
135
184
223
240
Materiały
Typ
M 25
M 35
M 40
M 70
M 120
M 170
Korpus
Nylon
Brąz
Stal nierdzewna Brąz
Brąz niklowany 1.4571
Brąz niklowany
Polikarbonat
Stal nierdzewna Brąz
1.4571
Brąz niklowany
Brąz
Brąz niklowany
Brąz
Brąz niklowany
Komora pomiarowa
PPO / Vectra
PPO / Vectra
PPO / Vectra
PPO
PPO
PPO
PPO / Vectra
PPO / Vectra
PPO
Buna / Viton
Buna / Viton
Buna
Buna
Buna
Buna / Viton
Buna / Viton
Buna
O-ringi
Buna / Viton
Zabezpieczenie (PPO)
Nylon
Zabezpieczenie (Vectra)
Stal nierdzewna 316 / 316 S/S
Filtr
PPO
Pokrywa (PPO)
Nylon
Żeliwo
Żeliwo nikl.
Stal
nierdzewna
Żeliwo
Żeliwo nikl.
Polikarbonat
Stal
nierdzewna
Żeliwo
Żeliwo nikl.
Żeliwo
Żeliwo nikl.
Żeliwo
Żeliwo nikl.
Pokrywa (Vectra)
–
Brąz
Brąz niklowany
Stal
nierdzewna
–
Brąz niklowany
–
Stal
nierdzewna
Brąz
Brąz niklowany
Brąz
Brąz niklowany
–
Brąz niklowany
–
–
–
Polikarbonat
–
–
–
–
Pierścień zabezpieczający
Nylon
Magnes
Barowo-ferrytowy
Poprzeczka
Nylon
Trzpień
Nylon
Wkładka
Stal nierdzewna 316 / 316 S/S
Pr zep ł y womier ze nu t acy jno - d yskowe
28
Przepływomierze do AdBlue®
i cieczy agresywnych
Nutating disc meter Recordall® RCDL M 25
• Sprzężenie magnetyczne
Ultra czysty 32,5 % roztwór mocznika, znany
również pod nazwą AdBlue®, stanowi podstawę
redukcji toksycznych tlenków azotu w spalinach
silników diesla. AdBlue® jest wytwarzany
syntetycznie. Wysoka czystość i jakość określana
jest przez normę DIN V 70070. AdBlue® może
być mierzone przez modele plastikowe Recordall®
RCDL M 25 lub M 40. Wszystkie wyświetlacze
Badger Meter mogą być instalowane na tej serii.
• Mocna konstrukcja
• Mała waga
• Modułowa budowa
AdBlue® jest zastrzeżonym znakiem Verband der Automobilindustrie (VDA).
Przepływomierze owalno-zębate do AdBlue®
Przepływomierz dozujący LM OG-I-PVC
Typ
Przepływomierz liniowy LM OG-I-PVC
RCDL M 25
Przepływomierz liniowy LM OG-TI-PVC
RCDL M 40
LM OG-I-PVC
LM OG-TI-PVC
Przyłącza
R ¾“, R 1“
R 1 – ¼“
½“ BSPP
½“ BSPP
Maks. ciśnienie
16 bar
16 bar
10 bar
10 bar
Zakres pomiaru
1 – 100 l/min
2 – 160 l/min
0,5 – 35 l/min
0,5 – 35 l/min
Temperatura
50 °C
50 °C
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +50 °C
Dokładność
±1,5 %
±1,5 %
±0,5 %
±0,5 %
Zakres lepkości
–
–
1 – 2000 mPas
Do 2000 mPas
Ilość impulsów na litr
100
23,7
–
100
Dłogość zabudowy
190 mm
270 mm
82 mm
82 mm
Stopień ochrony
IP 67
W zależności od rejestratora
IP 67
IP 67
Pr zep ł y womier ze nu t acy jno - d yskowe
29
Wyświetlacze
Wyświetlacze elektroniczne mogą być instalowane na
każdym przepływomierzu. Wiele z nich może być użyta
w strefie zagrożenia wybuchem. Dostępne z wieloma
rodzajami wyjść.
Sumator F012 / F110 / F131
System dozowania PC200
Od prostych wyświetlaczy wskazujących natężenie przepływu i objętość do
systemów dozowania. Dostępne są modele z ModBus®, HART® oraz innymi
rodzajami wyjść.
Idealne do procesów dozowania. Przystosowane do szaf sterowniczych.
Sumator ER-500
Sumator B3000
Modele dostępne z: wyjściem analogowym 4 – 20 mA, wyjściem
impulsowym, wyjściami alarmowymi, ModBus® RTU przez RS 485.
Podobnie do modelu ER-500, B3000 wyposażony jest w różne rodzaje wyjść
i opcji przy możliwości stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.
30
Przepływomierze
wirnikowe
Przepływomierze wirnikowe są ekonomiczną alternatywą w systemach nawadniania (zraszacze,
dodatki chemiczne w procesach uzdatniania wody, gospodarka wodą, itd.), w gospodarce komunalnej
(fluoryzacja, sterowanie pompami, itp.) w zarządzaniu energią (HVAC, zarządzanie budynkami, monitoring
zużycia energii, itp.) w przemyśle (procesy dozowania w piekarniach, dodawanie barwników do wody
w tekstyliach, przetwarzanie żywności, farby i inne dodatki mieszanek kolorów, dodawanie płynnych
witamin i odżywek do wody dla zwierząt hodowlanych, automatyzacja w przemyśle fotograficznym, itp.).
Zasada pomiaru
Przepływomierze wirnikowe posiadają sześcioostrzowy wirnik z opatentowanym
niemagnetycznym mechanizmem wykrywania. Kształt wirnika połączony
z brakiem tarcia magnetycznego zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność
w całym zakresie pomiaru. Podczas przepływu cieczy wirnik wprawiany jest
w ruch dzięki któremu wytwarzany jest sygnał prostokątny o niskiej impedancji
z częstotliwością proporcjonalną do natężenia przepływu.
31
Przepływomierze do systemów
nawadniania, budynków i przemysłu
• Średnice od 2“ do 48“
• Specialne modele do 120“
• Duży zakres temperatury
i do wysokich ciśnień
• Możliwość pomiaru w dwóch kierunkach
• Dobry stosunek ceny do możliwości
Seria 4000
Seria 200
Seria SDI hot tap
Czujniki przepływu
Serię 200 czujników przepływu stanowią czujniki
o konstrukcji metalowej i tworzywowej. Czujniki
te przeznaczone są do pomiarów cieczy
korozyjnych i niekorozyjnych. Seria ta może być
instalowana na średnicach od 3” do 40” (specjalne
modele do 120”). Istnieje również wersja
irrygacyjna do systemów nawadniania (modele
IR), umożliwiająca bezpośrednie umieszczenie ich
w gruncie.
Czujniki typu T są przeznaczone do pracy
w aplikacjach takich jak HVAC, monitoring ciepła /
energii, systemy chłodzenia, sterowanie pompami
i monitoring procesów przemysłowych.
Seria 4000 to czujniki liniowe z sześcioostrzowym
wirnikiem. Seria obejmuje czujniki o przyłączach
1/2”, 3/4”, 1” z materiału PVC lub PVDF.
Kompaktowa konstrukcja pozwala na użycie
czujników serii 4000 w szerokim zakresie aplikacji
przemysłowych takich jak pomiar przepływu ultra
czystej wody w produkcji półprzewodników.
Seria SDI oferuje nieporównywalne możliwości
pomiaru przepływu w rurociągach zamkniętych.
Czujnik wirnikowy doskonale sprawdza się
w regulacji przepływu, monitoringu i dozowaniu.
Czujnik może być montowany w rurociągach
od 1,5” do 48”. Czujnik ten może być użyty do
pomiaru przepływu wody lub w wykonaniu ze
stali nierdzewnej do pomiaru cieczy agresywnych
o wysokich temperaturach i ciśnieniu.
Pomiar dwukierunkowy i zasilanie bateryjne
dostępne są opcjonalnie.
Przep ł y womierze wirnikowe
32
Dane techniczne: Czujniki przepływu
Seria
200
225
226
250
228
4000
SDI
Materiał
Mosiądz
X
X
X
X
Brąz
X
X
Stal nierdzewna
X
PVC
X
X
X
X
X
X
X
PVDF
X
PVCS
X
Stal węglowa
X
Maks. temperatura w °C
105
150
Wersja irrygacyjna (do 66 °C)
X
X
60
105
150
105
105
150
105
60
X
X
X
X
X
X
X
60
104
135
150
Maks. ciśnienie w barach
3 bar / 60 °C
X
7 bar / 20 °C
X
X
7 bar / 25 °C
X
7 bar / 38 °C
X
9,5 bar / 150 °C
X
11 bar / 150 °C
X
12 bar / 38 °C
X
14 bar / 38 °C
X
17 bar / 150 °C
X
20 bar / 38 °C
X
14 bar / 150 °C
X
22 bar / 150 °C
X
X
X
X
X
24 bar / 22 °C
X
19 bar / 18 °C
27 bar / 38 °C
X
X
X
X
X
X
41 bar / 60 °C
X
68 bar / 150 °C
X
Seria
200
225 / 226
250
228
4000
SDI
PVC
Montaż w zakresie średnic DN
80 – 1000
3 – 40“
80 – 1200*
3 – 48“
6 – 32
0,5 – 1,5“
50 – 65
2 – 2,5“
Zakres pomiaru w m/s (standard)
0,15 – 9
0,15 – 9
0,1 – 4,5
0,15 – 9
Dokładność (pełna skala / Qmaks.)
±1 %
±1 %
±1 % v. M.
±1 %
< 1 %
±1 %
Dokładność (odczytu)
±4 %
±4 %
Powtarzalność (pełna skala / Qmaks.)
±0,3 %
±0,3 %
±0,7 %
±0,3 %
±0,5 %
±0,5 %
Zakres pomiaru w m/s (niski przepływ)
*Specialne modele do DN 3000 / 120“
32 – 100
1,5 – 4“
6 – 25
0,5 – 1“
32 – 900**
1,5 – 36“
0,6 – 6
0,1 – 6
0,09 – 2,5
**większe na zapytanie
Przep ł y womierze wirnikowe
33
Wyświetlacze i przetworniki
• Uniwersalne
• Systemy pomiaru energii
• Dozowniki
• Różne rodzaje wyjść
Wyświetlacze
Typ 3000
Montaż naścienny /
Montaż panelowy
Typ 3100
Montaż panelowy
Typ 3050
BTU
Wyświetlacz 3000
Wyświetlacz 3050
Seria 3000 to liczniki z alfanumerycznymi
wyświetlaczami LCD. Mogą być konfigurowane
przez użytkownika do wyświetlania aktualnego
przepływu, objętości lub innych parametrów jak
np. stan przekaźników.
Model 3050 w połączeniu z czujnikami serii 200
lub SDI stanowią wyjątkowe urządzenie do
pomiaru zużycia energii w budynkach
zarządzanych centralnie. Możliwy jest pomiar
procesów HVAC w pojedynczych lokalizacjach
lub dużych kompleksach jak również
w zastosowaniach przemysłowych.
Seria Btu 340 BN/MB
Seria Btu 380
Możliwość rozszerzenia o sygnały wyjściowe.
Seria 310
Wszystkie czujniki mogą być połączone
z przetwornikami serii 300, umożliwiająć tym
samym połączenie do systemów PLC lub prostych
monitorów.
Przetworniki
Seria 380
Typ 310
Wyjście analogowe, nastawne
Typ 320
Wyjście impulsowe, nastawne
Typ 330
Wyjście przekaźnikowe, nastawne
Typ 340 LW-LonWorks®
BTU
Typ 340 N2
BTU
Typ 340 BN/MB
BTU
Typ 380
BTU
Montaż w zakresie średnic DN
20 – 50
¾“ – 2“
Zakres pomiaru w m/s (standard)
0,1 – 4,5
Dokładność (pełna skala / Qmaks.)
±2 %
Powtarzalność (pełna skala / Qmaks.)
±0,5 %
34
Przepływomierze
ultradźwiękowe
Przepływomierze ultradźwiękowe przeznaczone są do
pomiaru przepływu cieczy w rurociągach pod ciśnieniem,
częściowo wypełnionych jak również w kanałach otwartych.
35
Przepływomierze do całkowicie
wypełnionych rurociągów
Przepływomierze ultradźwiękowe Dynasonics® – zależnie od modelu – używają
metody Dopplera lub czasu przejścia. Stosowane w pomiarach przepływu wody,
oczyszczaniu ścieków, chłodzeniu półprzewodników i w systemach HVAC.
Zwarta konstrukcja zapewnia długą żywotność nawet w ekstremalnych warunkach
otoczenia.
Zasada pomiaru
w metodzie czasu przejścia
Sygnały ultradźwiękowe są wysyłane
naprzemiennie zgodnie i przeciwnie do kierunku
przepływu cieczy. Serie sygnałów są wysyłane
i odbierane po ustalonej ścieżce przebiegającej
przez strumień cieczy. Prędkość przepływu jest
mierzona na podstawie różnicy czasu przejścia
z czujnika po stronie napływu i po stronie
odpływu. Różnica czasu przejścia (∆t = t 2/1 –
t 1/2) określa średnią prędkość przepływu.
0000
t 1/2
t 2/1
Pr zep ł y womierze ultradź więkowe
36
Przepływomierze stacjonarne TFX Ultra®, TFXL i DFX
• Elastyczne w użyciu
• Pomiar bezinwazyjny
• Długa żywotność
Typ TFX Ultra®
Typ TFX Ultra® jest przepływomierzem do cieczy
i ciepłomierzem z czujnikami clamp-on do wielu
rodzajów cieczy i aplikacji HVAC włączając w to
pomiar przepływu zimnej i gorącej wody.
Typ TFXL to niskobudżetowy bezinwazyjny
przepływomierz niewymagający obsługi.
Model DFX to przepływomierz z technologią
Dopplera posiadający czujniki ultradźwiękowe
clamp-on do stosowania w stałych instalacjach.
Typ TFXL
Typ DFX
Przepływomierze przenośne DXN i UFX
• Szybka i łatwa instalacja
• Pomiar bezinwazyjny
• Zasilanie bateryjne
• Czujniki clamp-on
Typ DXN to całkowicie przenośny, hybrydowy
przepływomierz z czujnikami clamp-on, ekranem
dotykowym pozwalającym na łatwą obsługę,
automatycznie przełączający się pomiędzy metodą
Dopplera a metodą czasu przejścia.
DXN posiada zintegrowaną pamięć do zapisu
wyników pomiaru i przeznaczony jest do pomiaru
cieczy czystych, zanieczyszczonych i z zawartością
gazu w zamkniętych rurociągach.
Typ UFX to mały, bateryjny, przepływomierz
przeznaczony do sprawdzania przepływu
w rurociągach metalowych lub tworzywowych.
Przep ł y womierze ultradź więkowe
37
Dane techniczne: Przepływomierze stacjonarne
Typ
TFX Ultra®
TFXL
DFX (Doppler)
Typy cieczy
Większość czystych cieczy lub z małą zawartością
zawiesiny lub cząstek stałych
Większość czystych cieczy lub z małą zawartością
zawiesiny lub cząstek stałych
Ciecze zawierające minimum 100 ppm*
użytecznych cząstek stałych większych niż
35 mikronów gdzie przynajmniej 25% całej
objętości cząstek jest większe niż 100 mikronów.
Średnice rurociągów
DN 15 do DN 3000
DN 15 do DN 3000
DN 6 do DN 1500
Dokładność
±1 % odczytu lub ±0,003 m/s
±1 %
±2 % pełnej skali
Zasilanie
AC: 95 – 264 VAC 47 – 63 Hz @ 17 VA maks.
20 – 28 VAC 47 – 63 Hz @ 0,35 A maks.
DC: 10 – 28 VDC @ 5 W maks.
11 – 28 VDC @ 0.25 A
115/100/230 VAC 50/60 Hz ±15 % @
17 VA maks.;
12 – 28 VDC @ 7 VA maks.
Temperatura otoczenia
-40 °C do +85 °C
-40 °C do +85 °C
-40 °C do +85 °C
Zakres pomiaru
2-kierunkowo od 0,03 do 12 m/s
0,03 do 12 m/s
0,05 do 9 m/s
Wyświetlacz
2 linie, LCD, podświetlanie LED
2 linie, LCD, podświetlanie LED
2 linie, LCD, podświetlanie LED
*ppm = częsci na milion
Dane techniczne: Przepływomierze przenośne
Typ
DXN (hybrydowy)
UFX (ręczny)
Typy cieczy
Dowolna ciecz jednofazowa zdolna do przewodzenia fal ultradźwiękowych
100 ppm* cząstek stałych lub gazu o wielkości 100 mikronów
w rurociągach od DN 6 do DN 3050 (¼" to 120")
Dokładność
±1 % odczytu w warunkach idealnych
±2 % pełnej skali
Zasilanie
Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy 11,1 V, 6–9 godzin ciągłej pracy przy
zasilaniu akumulatorowym i bez ograniczeń przy zasilaniu sieciowym
Zasilanie bateryjne; Baterie alkaliczne (4 baterie AAA),
pozwalające na 30 godzin ciągłej pracy
Temperatura otoczenia
-20 °C do +45 °C / -30 °C do +60 °C
-20 °C do +60 °C
Typ czujników
Clamp-on
Clamp-on
Zakres pomiaru
2-kierunkowo od 0,03 do 12 m/s
0,1 do 9 m/s
Wyświetlacz
Dotykowy
1 linia LCD
Jednostki
m³, litry, miliony litrów, kg, stopy, galony, stopy³
Sekunda, minuta, godzina, dzień
l/s, stopy/s
Obudowa
Odporna na wodę i kurz (IP 64)
NEMA 4 (IP 65) ABS plastik; 0,7 kg
Wymiary
Szer. 240 mm x wys. 197,6 mm x głęb. 95,7 mm
Szer. 101,6 mm x wys. 195,6 mm x głęb. 43,2 mm
*ppm = częsci na milion
Dane techniczne: Czujniki
Typ
Czujniki DXN
Czujniki TFX Ultra®
Średnica rurociągu
DN 15 – DN 3000
Obudowa
DTTSU
DTTL / DTTR / DT94 Doppler
Ultem®
Ultem®
DTTR
DTTC/DTTL / DTTN (IS) / DTTN/DTTL
DTTH
DTTS
Ultem®
CVPC, Ultem®
PTFE
PVC, Ultem®
Termperatura powierzchni
rurociągu
DTTSU / DTTL / DTTR
DTTH
DTTL
DTTR
-40 °C do +90 °C
-40 °C do +175 °C
-40 °C do +90 °C
-40 °C do +175 °C
DTTR
DTTC / DTTL
DTTN
DTTN / DTTL
DTTH
DTTS
-40 °C do +120 °C
-40 °C do +90 °C
-40 °C do +90 °C
-40 °C do +90 °C
-40 °C do +175 °C
-40 °C do +60 °C
Częstotliwość czujników
DTTSU
DTTR
DTTL
2 MHz
1 MHz
500 kHz
DTTS / DTTC
DTTR / DTTN / DTTH
DTTL
2 MHz
1 MHz
500 KHz
DN 15 – DN 3000
Przep ł y womierze ultradź więkowe
38
Pomiar przepływu i poziomu w kanałach otwartych,
rurociągach częściowo wypełnionych i zbiornikach
• Natężenie przepływu / Objętość
• Pomiar poziomu i objętości
• Pomiar różnicowy
• Rejestracja danych
• Wysoka dokładność
Przepływomierz ultradźwiękowy iSonic 4000
iSonic 4000 to inteligentny i uniwersalny
przepływomierz ultradźwiękowy/regulator
przeznaczony do pomiaru poziomu, objętości
i przepływu w kanałach otwartych.
Wyjątkowe cechy iSonic 4000 pozwalają na
dokładne pomiary w ciężkich warunkach otoczenia. iSonic 4000 wykorzystuje dane pomiarowe
do regulacji i rejestracji w wewnętrznej pamięci.
W aplikacjach przepływu świeżej wody i ścieków
iSonic 4000 dokonuje pomiaru poziomu
w połączeniu z przelewami lub zwężkami
wykorzystując ich charakterystyki do 35
punktów. Dzięki możliwości pomiaru na wielu
kanałach przepływomierz może sumować,
różnicować lub uśredniać wyniki pomiaru.
Funkcjonalność sumowania jest zapewniona dla
każdego kanału.
iSonic 4000 używany jest w pomiarach napływu
i odpływu, regulacji przepływu i rejestracji.
Przep ł y womierze ultradź więkowe
39
Dane techniczne: iSonic4000
Typ
Dane techniczne: Czujniki
iSonic 4000
Typ
DL 10
DL 24
ULM 53
ULM 70
Obudowa
Aluminiowa
Zakres pomiaru
0 – 1250 mm
0 – 3000 mm
0 – 6000 mm
0 – 2000 mm
Wymiary wys. x szer. x głęb.
164 x 148 x 80 mm
Dokładność pomiaru*
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
Stopień ochrony
IP 67
Zakres martwy
50 mm
100 mm
200 mm
200 mm
Temperatura pracy
-20 °C do +60 °C
Kąt wiązki
2°
2°
14°
10°
Wyjścia
1 wyjście analogowe 0/4 – 20 mA / 0 – 10 mA,
kierunek przepływu sygnalizowany na osobnym wyjściu
1 wyjście impulsowe, 2 x open collectors, passive
32 VDC, 0 – 100 Hz 100 mA, 10 – 10 000 Hz 20 mA,
opcjonalnie aktywne
1 wyjście częstotliwościowe, maks. 10 kHz (open
collector)
1 wyjście statusowe, alarm min./maks. preselekcja,
kierunek przepływu, błąd, dowolna konfiguracja
Materiał
PVDF
PVDF
PVC/PVDF
PVC/PVDF
Dopuszczenie
–
–
–
II 1/2G Ex ia
IIB T5
Wejścia
1 wejście analogowe 4 – 20 mA
Wyświetlane funkcje
Natężenie przepływu, objętość i status
Zasilanie
92 – 275 VAC lub 9 – 36 VDC
Programowanie
Oprogramowanie PC (chronione hasłem)
Rejestrator
Karta SD 2 MB, programowalny interwał, dane zapisywane tabelarycznie
Komunikacja
Mini USB IP 67
RS232, RS422, RS485, ModBus®, RTU, Ethernet
* w całym zakresie
Zwężki
Zwężka Parshalla
Koryto spiętrzające
Zwężka Parshalla to jeden z szerokiej klasy
elementów spiętrzających do kanałów
otwartych znany jako zwężka Venturiego
o przepływie krytycznym.
Zwężka Parshalla zalecana jest w aplikacjach
z dużą zawartością piasku, żwiru lub innych
zanieczyszczeń i gdzie prędkości przepływu cieczy
na dolocie zwężki są podkrytyczne.
Koryto spiętrzające jest samoczyszczącym się
elementem pomiarowym o małym spadku
ciśnienia i pasującym do standardowych
rurociągów. Wybór koryta jest zależny od średnicy rurociągu. Koryta dostępne są w średnicach
100, 150, 200, 250 i 300 mm (4“, 6“, 8“, 10“
i 12“) spełniając wymagania większości aplikacji.
40
Ciepłomierze
i akcesoria
Ciepłomierze używane są w zarządzaniu budynkami, przemyśle chemicznym
i petrochemicznym oraz w przemyśle spożywczym do pomiaru ilości ciepła/chłodu.
41
Stacjonarne i prznośne urządzenia
do pomiaru przepływu ciepła
Ciepłomierze ultradźwiękowe
DXN i TFX Ultra®
• Technologia ultradźwiękowa
• DN 50 – DN 3000
• Dokładność ±1 % odczytu
• -40 °C do + 85 °C/120 °C
Ciepłomierz stacjonarny
Ciepłomierze ultradźwiękowe DXN i TFX Ultra®
są montowane po zewnętrznej stronie rurociągu
i nie mają kontaktu z mierzoną cieczą.
Ciepłomierz mierzy natężenie przepływu i zużycie
energii w jedostkach BTU, MBTU, MMBTU,
tonach, kJ, kW, kWh, MW i idealnie nadaje się
do aplikacji HVAC.
Ciepłomierz przenośny
Zasada pomiaru
Pomiar zużycia energii w systemach grzewczych i chłodzenia na przykładzie
pomiaru ultradźwiękowego.
Dwa czujniki temperatury zainstalowane na rurociągu zasilania i powrotu są
podłączone do przepływomierza ultradźwiękowego. Wynik zużycia bazuje na
obliczeniach różnicy temperatur pomiędzy rurociągiem zasilającym a powrotem
oraz wartości natężenia przepływu cieczy.
Zużycie energii jest obliczane przez przetwornik i wyświetlane w jednostkach
kWh, BTU, MBTU, MMBTU, Watach, MW, Dżulach, kJ i tonach.
Ciep ł omierze
42
Ciepłomierz wirnikowy Btu 380
Przepływomierz wirnikowy Btu 380 to prosty
model do instalacji liniowych. W standardzie
wyposażony jest w protokoły BACnet® MSTP
i ModBus® RTU. Wybrany protokół może być
konfigurowany przez użytkownika. Wartości
natężenia przepływu, energii, objętości,
temperatury 1, temperatury 2 i różnicy
temperatur mogą być przesyłane przez RS 485.
• Technologia wirnikowa
• DN 20 – DN 50
• Dokładność ±2 % pełnej skali
• -20 °C do +60 °C
Przepływomierz elektromagnetyczny –
ModMAG® M1000 / M2000
• Technologia elektomagnetyczna
• DN 6 – 200 lub 2000
(w zależności od modelu)
• Dokładność ±0,2 % lub 0,3 % odczytu
(w zależności od modelu)
• -20 °C do +60 °C
Przepływomierze elektromagnetyczne ModMAG®
M1000 i ModMAG® M2000 wyświetlają
wszystkie konieczne informacje jak natężenie
przepływu, objętość a także alarmy.
Informacje mogą być odczytane z wyświetlacza
lub poprzez różne wyjścia i interfejsy.
Te przepływomierze współpracują
z licznikiem ciepła typu 212 w pomiarach
w instalacjach grzewczych lub chłodzenia.
Ciep ł omierze
43
Dane techniczne: Ciepłomierze
Typ
DXN
TFX Ultra®
Btu 380
Średnica
DN 15 – DN 3000
DN 15 – DN 3000
Dokładność
±1 % odczytu
±1 % odczytu
±2 % pełnej skali
Powtarzalność
±0,1 % odczytu
±0,5 % odczytu
±0,5 %
Wejścia
0 – 5 V lub 0 – 10 V, 1 % dokładności
2x RTDs PT1000, zewnętrzne;
zakres pomiaru temperatury -50 °C do +300 °C
4–20 mA aktywne/pasywne, 1 % dokładności
Wyjście częstotliwościowe: 0 do 1000Hz
USB 2.0
RS 485 ModBus® RTU, BACnet® MS/TP (pcjonalnie)
10/100 Base-T: RJ 45, Komunikacja przez
ModBus® TCP/IP, EtherNet/IP™ lub BACnet®/IP
ModBus® RTU
BACnet® MSTP
Wyjścia
0 – 5 V lub 0 – 10 V,
1 % dokładności
Wyjście impulsowe:
Optoizolowany tranzystor open collector
Skalowalne impulsowe
Zasilanie
Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy 11,1 V,
6–9 godzin ciągłej pracy przy zasilaniu akumulatorowym i bez ograniczeń przy zasilaniu sieciowym
AC: 95–264 VAC 47–63 Hz @ 17 VA maks.
20–28 VAC 47–63 Hz @ 0,35 A maks.
DC: 10–28 VDC @ 5 W maks.
12–35 VDC
12–28 VAC
Temperatura
-20 °C do +45 °C
-30 °C do +60 °C
-40 °C do +85 °C
-20 °C do +60 °C
(model do wody zimnej BTU 380 CS)
+4 °C do +125 °C
(model do wody ciepłej BTU 380 HS)
RTD; platin 385, 1000 ohm, 3-żyły
kabel w osłonie PVC
–
6 – 595 l/min w zależności od modelu
Czujniki
DTTSU / DTTN / DTTL
DTTH
Typ czujnika temperatury
DN 20 – DN 50
-40 °C do +90 °C
-40 °C do +175 °C
RTD; 2 x platin 385, 1000 ohm, 3-żyły
kabel w osłonie PVC
Zakres pomiaru
0,03 do 12 m/s, 2-kierunkowo
> 12 m/s, 2-kierunkowo
Wyświetlacz
Dotykowy
Two line LCD, LED backlit
Jednostki energii
BTU, MBTU, MMBTU, Dżule, kJ, Waty, kW, MW,
tony
BTU, MBTU, MMBTU, tony, kJ, kW, MW
kBTU/min, kBTU/h, kW, MW, HP, tony,
definiowane przez użytkownika
Obudowa
Odporna na wodę i pył (IP 64)
Type 4 (IP 65): Aluminium malowane proszkowo,
polikarbonat, stal nierdzewna, poliuretan, uchwyty
ze stali niklowanej
Polikarbonat
Typ
ModMAG® M1000
ModMAG® M2000
Średnica
DN 6 – DN 200
DN 6 – DN 2000
Dokładność
±0,3 % odczytu, ±2 mm/s odczytu
±0,2 % odczytu, ±1 mm/s odczytu
Powtarzalność
0,1 %
0,1 %
Wejścia
Wejście cyfrowe
Wejście cyfrowe
Wyjścia
Wyjście analogowe 0/4–20 mA, 0–10 mA
Wyjście analogowe 0/4–20 mA, 0/2–10 mA
Zasilanie
92–275 VAC (50/60 Hz) <14 VA,
opcjonalnie 9–36 VDC, 4W
85–265 VAC (50/60 Hz) <20 VA,
opcjonalnie 9–36 VDC
Temperaturea
-40 °C do +150 °C
-40 °C do +150 °C
Typ detektora
Typ II i typ III
Typ II i typ III
Zakres pomiaru
0,03 – 12 m/s
0,03 – 12 m/s
Wyświetlacz
Wyświetlacz graficzny LCD
LCD 4 linie / 20 znaków
Jednostki energii
–
–
Obudowa
Aluminium, IP 67
Aluminium, IP 67
Ciep ł omierze
44
Licznik ciepła 212
Licznik ciepła typ 212 jest przeznaczony do pomiaru zużycia energii
w systmach grzewczych i chłodzenia.
Model 212 dostarczany jest z czujnikiami temperatury i jest przystosowany
do pracy z przepływomierzami elektromagnetycznymi i wirnikowymi.
• Zgodność ze standardem OIML R75 i EN1434
• Menu wielojęzykowe
• Do stosowania w systemach grzewczych i chłodzenia
• Komunikacja zgodna z CEN/TC176, protokół IEC 870-5)
• Opcjonalnie Mbus i ModBus® RTU RS 485
• Jednostki brytyjskie i metryczne
• Wejścia temperaturowe, 4-żyłowe PT100 RTD
• Obliczanie i wyświetlanie objętości, energii i temperatury
• IP 66 (Nema 4x)
• Wysoka dokładnoość
• Opcjonalnie wyjście 4 – 20 mA
• Zgodność CE
Moduły transmisji bezprzewodowej GSM / GPRS
• Pomiar bezprzewodowy
• Idealne do miejsc pomiaru w niedostępnych miejscach
• Dostęp przez Internet niezależnie
od lokalizacji
Badger Meter oferuje możliwość bezprzewodowej
transmisji danych o pomiarach z przepływomierzy
do monitorowania zużycia, redukcji przecieków
w systemach zopatrywania wodą, precyzyjnych
pomiarów w dużych kanałach i rzekach w celu
monitorowania spławności i prognoz
powodziowych, monitorowania przepełnienia
zbiorników retencyjnych, oczyszczalni ścieków,
monitorowania przepełnienia zbiorników wód
deszczowych, regulacji systemów nawadniania
lub monitorowania poziomu, alarmowania
w systemach automatycznego nalewania
i połączenia z systemami nadrzędnymi.
Dane te są przesyłane i zapisywane na centralnym
serwerze za pomocą modułu GPRS. Informacje
mogą być przetwarzane, wizualizowane
i pobierane przez dostęp za pomocą hasła
użytkownika.
Moduł jest kompatybilny z następującymi
przepływomierzami Badger Meter:
elektromagnetyczne, RCDL®, turbinowe,
owalno-zębate, wirnikowe, ultradźwiękowe
i masowe.
45
Przepływomierze
owalno-zębate
Przepływomierze owalno-zębate są przepływomierzami wyporowymi
i przeznaczone są do pomiaru przepływu cieczy o lepkości do 5.000 mPas
(specjane modele do 1.000.000 mPas). Typowe aplikacje to pomiar olejów
mineralnych, hydraulicznych, roztworów, płynów hamulcowych, chłodziw,
olejów przekładniowych, itp.
Zasada pomiaru
Przepływająca przez komorę przepływomierza ciecz wymusza obrót
dwóch owalnych zębatek. Każdy obrót przemieszcza stałą objętość
cieczy. Podczas obrotu zębatek, magnes umieszczony na ich końcu
mija kontaktron i przekazuje impuls do licznika lub wyjścia impulsowego.
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
46
Przepływomierze owalno-zębate
do aplikacji przemysłowych
Seria IOG
Seria IOG to przepływomierze o budowie
modułowej charakteryzujące się wysoką
dokładnością i mocną konstrukcją. Dzięki tej
szczególnej metodzie pomiaru mogą być użyte
w aplikacjach gdzie inne typy przepływomierzy
nie mogą być zastosowane.
Przepływomierze są przeznaczone do cieczy
o wysokich lepkościach lub wysoce korozyjnych.
Są stosowane do cieczy opartych na bazie ropy,
roztworach wodnych i innych kompatybilnych
z materiałami konstrukcyjnymi.
• Wysoka dokładność i powtarzalność
• Zakres pomiaru od 0,04–700 l/min
• Montaż w dowolnej pozycji
• Mały spadek ciśnienia
• Minimalna ilość części ulegających
zużyciu
• Opcjonalnie dowolna długość zabudowy
• Dopuszczenie ATEX
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
47
IOG ze stali nierdzewnej
IOG z aluminium lub stali nierdzewnej
IOG z PVDF
Dane techniczne: seria IOG
1/4“
(l/min)
Zakres pomiaru
Lepkość (cP)
1/2“
(l/min)
3/4“
(l/min)
1“
(l/min)
1“ HF
(l/min)
1 ½“
(l/min)
2“
(l/min)
3“
(l/min)
0,04 –
1,6
0,09 –
1,6
0,25 –
8,3
0,44–
8,3
1 –
30
2 –
25
2 –
60
4,5 –
53
2,3 –
68
5,3 –
60
5,7 –
170
9,5 –
150
9,5 –
246
9,5 –
227
15 –
360
15 –
303
19 –
738
45 –
700
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
> 5,0
< 5,0
±2,0
±0,5
±2,0
±0,5
±1,0
±0,5
±1,0
±0,5
±1,0
±0,5
±1,0
Maks. 500.000 mPas z owalami zębatymi do wysokich lepkości.
Dokładność (%)
±1,0
Powtarzalność
±0,03 %
Ilość imp. na litr
2170
±2,5
±1,0
±2,5
390
±0,5
±2,0
±0,5
100
66
66
43
17
9
3
200 bar (Stal n.)
135 bar (Alu)
16 bar (PVDF)
200 bar (Stal n.)
135 bar (Alu)
16 bar (PVDF)
200 bar (Stal n.)
135 bar (Alu)
16 bar (PVDF)
135 bar (Stal n.)
100 bar (Alu)
100 bar (Stal n.)
68 bar (Alu)
68 bar (Stal n.)
50 bar (Alu)
Temperatura
Stal nierdzewna
-30 °C do +120 °C
Aluminium/PPS/
LCP
-30 °C do +80 °C
PVDF
-30 °C do +80 °C
Ciśnienie
NPT/BSP
100 bar (Stal n.)
55 bar (Alu)
16 bar (PVDF)
200 bar (Stal n.)
135 bar (Alu)
16 bar (PVDF)
Modele
kołnierzowe
–
–
–
150 lbs – 285 psi (Alu, SS)
300 lbs – 740 psi (SS)
DIN PN 16, 16 bar
Dla wyższych ciśnień należy skonsultować się z producentem.
Korpus/przyłącza
Aluminium
NPT, BSP
NPT, BSP, 150#, 300#, PN 16
Stal nierdzewna
NPT, BSP
NPT, BSP, 150#, 300#, PN 16
PVDF
NPT, BSP
NPT, BSP
Materiały
Korpus
Stal nierdzewna/Aluminium/PVDF
Osłona
Stal nierdzewna/Aluminium/PVDF
Owale zębate
Stal nierdzewna
O-ring
Viton, Aflas, EPDM, Kalrez
Stal nierdzewna lub LCP (plastik)
Stal nierdzewna
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
48
Modele LM OG-I serii IOG
• Kompatybilne z wszystkimi wyświetlaczami
• Dostępne w różnych wykonaniach materiałowych
• Do wysokich ciśnień i temperatur
• Magnetyczne sprzężenie
Przepływomierze LM OG-I z serii IOG® to przepływomierze przeznaczone
do pomiaru przepływu cieczy do 115 l/min. Mogą być użyte do pomiaru
cieczy takich jak węglowodory, paliwa, ciecze oparte na bazie wody, oleje
silnikowe, przekładniowe, chłodziwa i inne podobne ciecze jak również
niektóre ciecze agresywne.
• Tylko dwie części ruchome redukujące zużycie i potrzebę konserwacji
• Dostępne modele w wersji ATEX
LM OG-I PVC
LM OG-I HF
Impulsator LM OG-TI HF
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
49
Dane techniczne: Typ LM OG-I / LM OG-I PVC / LM OG-I ze stali nierdzewnej
Typ
Chłodziwo / płyn do
spryskiwaczy*
Płyn hamulcowy / zużyty
olej**
LM OG-I HF ¾“
LM OG-I HF 1“
Zakres pomiaru*
0,5 – 35 l/min
0,5 – 35 l/min
3 – 60 l/min
3 – 115 l/min
Ciśnienie
10/100 bar
100 bar
up to 100 bar
up to 100 bar
Temperatura
-10 do +60 °C
-20 do +45 °C
-10 do +60/120 °C
-10 do +60/120 °C
Dokładność (wersja bez dopuszczenia)
±1,0 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
Waga bez uchwytu
1,0 kg / 1,4 kg
1,0 kg / 1,4 kg
0,8 kg
0,8 kg
5-cyfrowy wyświetlacz LCD,
Wysokość znaków: 8 mm
Litry / Pinty / Ćwiartki / Galony
Litry / Pinty / Ćwiartki / Galony
Litry / Pinty / Ćwiartki / Galony
Litry / Pinty / Ćwiartki / Galony
Przyłącza
½“ BSPP
½“ BSPP
¾“ BSP
1“ BSP
Obudowa
Aluminium / PVC / Stal nierdzewna
Aluminium / PVC / Stal nierdzewna
Aluminium Aluminium
Owale-zębate
Delrin / Vectra
Delrin / Vectra
Vectra Vectra
* Testowane na wodzie w temperaturze otoczenia.
** Testowane na oleju silnikowym Mobil DTE-25 w temperatirze otoczenia. Wartości Min./maks. natężenia przepływu są zależne od lepkości cieczy.
Dane techniczne: Impulsatory LM OG-TI
Typ
Zakres pomiaru
LM OG-TI 100 Alu
0,5 – 35 l/min
LM OG-TI 100 PVC
0,5 – 35 l/min
LM OG-TI HF ¾“ Alu
3 – 60 l/min
LM OG-TI HF 1“ Alu
3 – 115 l/min
Ciśnienie
0,35 – 100 bar
0,30 – 10 bar
up to 100 bar
up to 100 bar
Temperatura
-10 do +60 °C
-10 do +45 °C
-10 do +60 °C
-10 do +60 °C
Dokładność
±0,75 %
±0,5 %
±0,75 %
±0,75 %
Rozdzielczość wyjścia impulsowego
100 impulsów/litr
100 impulsów/litr
66,75 impulsów/litr
66,75 impulsów/litr
Maks. rezystancja kontaktronu
150 VAC @ 10 W
150 VAC @ 10 W
150 VAC @ 10 W
150 VAC @ 10 W
Waga
0,9 kg
0,9 kg
0,7 kg
0,7 kg
Przyłącza
½“ BSPP
½“ BSPP
¾“ BSP
1“ BSP
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
50
Przepływomierze dozujące
do cieczy smarnych
Przepływomierze elektroniczne
Przepływomierze elektroniczne posiadają konstrukcję modułową. Odporność na
ciężkie warunki, łatwa obsługa i konserwacja to główne cechy tych modeli.
Prosta w obsłudze elektronika, dowolnie programowane ilości, zintegrowana
pamięć oraz duży i czytelny wyświetlacz to główne cechy serii LM OG-P. Baterie
mogą być wymienione bez utraty zapisanych danych.
• Mocna konstrukcja
• Łatwa obsługa
• Łatwa wymiana baterii
LM OG-PNDK
LM OG-CNDA
z dopuszczeniem MID
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
51
Dane techniczne: Przepływomierze elektroniczne LM-OG
Type
LM OG-CND
LM OG-PND
LM OG-PNDK
LM 1800 PG-E
LM OG-CND
LM OG-HF CND
Przyłącze
½“ BSP
½“ BSP
½“ BSP
½“ BSP
½“ BSP
¾“ BSP
Ciśnienie
100 bar
100 bar
100 bar
70 bar
100 bar
100 bar
Zakres pomiaru
1 – 35 l/min
1 – 30 l/min
1 – 30 l/min
1 – 15 l/min
1 – 35 l/min
3 – 60 l/min
Temperatura
-10 °C do +50 °C
-5 °C do +50 °C
-5 °C do +50 °C
-5 °C do +50 °C
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +50 °C
Dokładność
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
Zakres lepkości
20 – 2000 mPas
do 2000 mPas
do 2000 mPas
do 50.000 mPas
do 5000 mPas
do 5000 mPas
Stopień ochrony
IP 42
IP 42
IP 42
IP 42
IP 67
IP 67
Wyświetlacz
5-cyfrowy LCD
5-cyfrowy LCD*
6-cyfrowy LCD
6-cyfrowy LCD
6-cyfrowy LCD
6-cyfrowy LCD
Kalibracja
może być kalibrowany
może być kalibrowany
może być kalibrowany
może być kalibrowany
może być kalibrowany
może być kalibrowany
* Dowolnie programowane jednostki pomiaru: Litry, ćwiartki, pinty, galony
Przepływomierze elektroniczne do dużych przepływów
Seria przepływomierzy High Flow jest przenaczona do pomiaru przepływu
o natężeniu do 115 l/min. Przepływomierze posiadają modułową i zwartą
konstrukcję. Są też odporne na uderzenia. Mikroprocesorowy licznik
elektroniczny zasilany jest baterią litową. Pomiar odbywa się w litrach,
pintach, ćwiartkach lub galonach.
Przepływomierze przeznaczone są do wydawania oleju w warsztatach
samochodowych i stacjach obsługi pojazdów. Typowe ciecze to oleje
silnikowe i przekładniowe o lepkości do 5.000 mPas.
Typ
LM OG-HF 1“
LM OG-HF ¾“
LM OG-HF CND ¾“
Dokładność
±0,5 % odczytu
±0,5 % odczytu
Zakres pomiaru
3 – 115 l/min
3 – 60 l/min
Ciśnienie
100 bar
100 bar
Temperatura
-10 °C do +60 °C
-10 °C do +60 °C
Stopień ochrony
IP 67
IP 67
Przepływomierze mechaniczne do
cieczy smarnych o dużych lepkościach
Przepływomierze dołączane do końcówek węży na zwijadłach są
szeroko stosowane w przemyśle samochodowym do wydawania
olejów silnikowych i przekładniowych. Przepływomierze doskonale
nadają się do wydawania lepkich cieczy jak oleje mineralne w aplikacjach
nie wymagających rozliczeń.
Typ
LM 1800 PG-B
LM 1800 PG-M
Przyłącze
½“ BSP
½“ BSP
Ciśnienie
70 bar
70 bar
Zakres pomiaru
1 – 15 l/min
1 – 15 l/min
Temperatura
-10 °C do +70 °C
-10 °C do +70 °C
Dokładność
±0,75 %
±0,75 %
Zakres lepkości
50 – 50.000 mPas
50 – 50.000 mPas
Stopień ochrony
IP 67
IP 67
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
52
Przepływomierze liniowe i impulsatory
Impulsator LM OG-T 100
Przepływomierz liniowy LM OG-A-MID
Przepływomierze liniowe
• Wysoka dokładność
• Mocna konstrukcja
• Dopuszczenie MID
Przepływomierze posiadają budowę modułową
i są przeznaczone do montażu na rurociągach
i na wylewkach w instalacjach olejowych.
Przeznaczone są głównie do pomiaru zużycia
środków smarnych w warsztatach.
Typowe ciecze to oleje silnikowe i przekładniowe
o lepkości do 5.000 mPas.
Licznik elektroniczny zlicza impulsy generowane
przez magnesy umieszczone w zębatkach.
Odporność na ciężkie warunki, łatwa obsługa
i konserwacja to główne cechy tej serii. Obudowa
jest odporna na uderzenia oraz zabezpieczona
przed przedostawaniem się do niej oleju.
Przepływomierz mechaniczny UH-M nadaje się
do użycia w aplikacjach z wysoką temperaturą.
Przepływomierz wyposażony jest w kasowalny
i niekasowalny sumator.
Impulsatory – Przepływomierze z wyjściem impulsowym
LM OG-T 100 jest liniowym przepływomierzem
z wyjściem impulsowym. Dostępny jest z jednym
wyjściem impulsowym (100 ppl) lub dwoma
wyjściami (100 ppl na kanał z przesunięciem
fazowym 90°).
Przeznaczony do aplikacji zarządzania gospodarką
olejową, pomiarach przepływu bez rozliczeń i do
połączeń z licznikami elektronicznymi.
Impulsator LM OG-TAERM z dopuszczeniem MID
wyposażony jest w dwuliniowy wyświetlacz,
wyświetlacz daty i czasu, pamięć wewnętrzną
oraz rejestrator. Impulsator może być kalibrowany
i posiada dwukanałowe wyjście impulsowe (na
kanał z przesunięciem fazowym 90°).
LM OG-TK przeznaczony jest do pomiaru
przepływu takich cieczy jak glikol i płyn do
spryskiwaczy.
Pr zep ł y womier ze owalno -zębate
53
Dane techniczne: Przepływomierze liniowe
Typ
LM OG-A-MID
LM OG
LM OG-K UH-M
Przyłącza
½“ BSP
½“ BSP
½“ BSP
½“ BSP
Ciśnienie
100 bar
100 bar
100 bar
70 bar
Zakres pomiaru
1 – 10 l/min
1 – 35 l/min
1 – 35 l/min
1 – 15 l/min
Temperatura
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +70 °C
Dokładność
±0,3 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
Zakres lepkości
20 – 2000 mPas
do 5000 mPas
do 5000 mPas
50 – 50.000 mPas
Stopień ochrony
IP 42
IP 42
IP 42
IP 42
Kalibracja
może być kalibrowany
może być kalibrowany
może być kalibrowany
–
Dane techniczne: Impulsatory
Type
LM OG-T 100
LM OG-TAERM
LM OG-TK 100
LM OG-HFT ¾“
LM OG-HFT 1“
Przyłącza
½“ BSP
½“ BSP
½“ BSP
¾“ BSP
1“ BSP
Ciśnienie
100 bar
100 bar
100 bar
100 bar
100 bar
Zakres pomiaru
1 – 35 l/min
1 – 35 l/min (1 – 10)*
1 – 35 l/min
3 – 60 l/min
3 – 115 l/min
Temperatura
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +50 °C
-10 °C do +60 °C
-10 °C do +60 °C
Dokładność
±0,5 %
±0,3 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
Zakres lepkości
do 5000 mPas
20 – 2000 mPas
do 5000 mPas
do 5000 mPas
do 5000 mPas
Ilość impulsów na litr
100
100 na kanał
100
66,75
66,75
Stopień ochrony
IP 42
IP 42
IP 42
IP 42
IP 42
Kalibracja
–
może być kalibrowany
–
–
–
* Dane w nawiasach dotyczą wersji z dopuszczeniem.
54
Przepływomierze
o zmiennym przekroju
Przepływomierze Hedland® o zmiennym przekroju są wskaźnikami przemysłowymi.
Produkt tej linii urósł do liczby ponad 15 000 wyprodukowanych przepływomierzy
z aluminium, brązu i stali nierdzewnej i jest stosowany do pomiaru olejów, wody,
sprężonego powietrza oraz innych cieczy i gazów.
Przepływomierze Hedland® są zalecane do użycia w chłodzeniu i smarowaniu
maszyn, produkcji półprzewodników, w aplikacjach o wysokim ciśnieniu, przemyśle
motoryzacyjnym i lotniczym jak również w górnictwie.
Zasada pomiaru
Zasada pomiaru oparta na zmiennym przekroju pozwala na określenie przepływu
strumienia cieczy lub gazu. Poruszająca się ostrokrawędziowa zwężka,
umieszczona w zespole tłoka, tworzy pierścieniowe otwarcie wraz
z wyprofilowanym stożkiem pomiarowym. Zespół tłoka wyposażony jest
w magnes ceramiczny/PPS, który jest sprzężony z zewnętrznym magnesem
wskaźnika poruszającym się odpowiednio do ruchów zespołu tłoka, jednocześnie
wskazując natężenie przepływu.
55
Przepływomierze o zmiennym przekroju
Ekonomiczny przepływomierz EZ-View®
do oleju, wody i innych cieczy
• Mocna konstrukcja
• Montaż pionowy lub poziomy
• Odporny na uderzenia i wibracje
• Natychmiastowy i bezpośredni odczyt
• Do wysokich ciśnień
Seria EZ-View® to mocne, ekonomiczne przepływomierze o zmiennym
przekroju z bezpośrednim odczytem. Łatwe do montażu w dowolnej pozycji;
pionowo, poziomo lub całkowice odwrócone bez pogorszenia dokładności
pomiaru. Umieszczone na wlocie i wylocie strumienice pomniejszają czułość
przepływomierza na warunki przepływu turbulentnego. Inne dodatkowe
prostownice strumienia nie są wymagane.
Ciecz
Zakres pomiaru
Ciecze na bazie wody
2 – 100 l/min
Woda
2 – 380 l/min
Olej
10 – 380 l/min
Dzięki mocnemu materiałowi PPSU, przepływomierze EZ-View® posiadają
mocną strukturę i odporność chemiczną na szerokim zakresie rodzajów
cieczy.
Przepływomierze EZ-View® wskazują ciągły i bezpośredni odczyt natężenia
przepływu w rurociągach pod ciśnieniem. Przezroczysty korpus wykonany
z PPSU pozwala na ciągłą inspekcję warunków przepływu cieczy jak również
na obserwację wskaźnika przepywu.
Przep ł y womierze o zmiennym przekroju
56
Seria H – Przepływomierze liniowe
o zmiennym przekroju
Woda
Ciecze na bazie wody
Olej, nafta
Powietrze i sprężone
gazy
Powietrze, gazy żrące
i agresywne
Powietrze
Zestaw testowy
do wody
Zestaw testowy
do oleju
Zestaw testowy do
sprężonych gazów
Do wysokich
temperatur
• Odporna konstrukcja wykonana
z aluminium, mosiądzu lub stali nierdzewnej
• Montaż pionowy lub poziomy
• Średnice od G ¼” do G 3”
• Bezpośredni odczyt
• Obrotowa skala, 360 °
Unikalna konstrukcja z obciążoną sprężyną
tych przepływomierzy o zmiennym przekroju,
przeznaczonych do większości cieczy redukuje
wpływ lepkości na pomiar.
Przepływomierze Hedland® charakteryzują się
najlepszym odczytem w swojej klasie do
monitorowania przepływu cieczy na bazie ropy,
estrów fosforowych, wody, cieczy na bazie wody
lub emulsji wodno-olejowych.
Dostępne są modele do pomiaru przepływu
powietrza i sprężonych gazów.
Wszystkie modele dostępne są w wersji
podstawowej, zestawie testowym, do wysokich
temperatur lub cieczy korozyjnych i gazów.
Model
podstawowy
Zestaw testowy
Do wysokich
temperatur
Na bazie ropy
X
X
X
Na bazie estrów fosforowych
X
X
X
Na bazie wody, woda/olej
X
X
X
Woda i inne ciecze
X
Olej, ciecze korozyjne
X
Typ
Przepływomierze do cieczy
Wersje 240/410 bar
X
Przepływomierze do aplikacji pneumatycznych
Wersje 70/100 bar
Wersje 41 bar
X
X
Przep ł y womierze o zmiennym przekroju
57
Przetwornik Flow-Alert
Przetwornik Flow-Alert to przemysłowy przepływomierz o zmiennym
przekroju do pomiaru natężenia przepływu. Dostarcza lokalny odczyt
o przepływie i automatycznie sygnalizuje operatorowi lub wysyła sygnał
do sterownika PLC jeśli przepływ jest za wysoki lub za niski. Na życznie
klienta dostępne są specjalne skale. Przetworniki Flow-Alert dostępne
są z jednym przełącznikiem, dwoma przełącznikami, kontaktronem lub
mikroprzełącznikami. Nie wymaga się stosowania prostownic lub prostych
odcinków rurociągu przed i za miejscem pomiaru.
Przetwornik MR
Przetwornik serii Hedland® MR może pracować
jako część zintegrowanego procesu regulacji/
zapisu danych z cyfrowym odczytem natężenia
przepływu i objętości przy użyciu bezkontaktowego czujnika elektronicznego. Dodatkową
zaletą jest kompensacja dla gęstości i lepkości
w przypadku cieczy oraz kompensacja
temperatury dla gazów.
• Montaż w dowolnej pozycji
• Automatyczny sygnał alarmowy
58
Przepływomierze
Vortex
Przepływomierze Vortex wykorzystują technologię ultradźwiękową do pomiaru
drobnych wirów wytworzonych podczas przepływu medium wokół bardzo cienkiej
przegrody. W rezultacie, spadek ciśnienia oraz zakresowość pomiaru znacząco
wzrasta. Przepływomierze posiadają szeroki zakres pomiarowy (do 70:1) oraz dużą
dokładność (1% odczytu). Przy użyciu inteligentnej elektroniki i protokołu HART®
przepływomierze wirowe są idealnym zastosowaniem procesach przemysłowych
i rafineriach. Przepływomierze nie posiadają żadnych części ruchomych przez co
nie wymagają konserwacji.
59
Precyzyjne przepływomierze do
gazu, biogazu, cieczy i powietrza
Zasada pomiaru
Wewnątrz przepływomierza, wiry powstałe w wyniku przepływającego
wokół przegrody medium również drgają lecz na małą skalę.
Przepływomierz transmituje ultradźwiękowy sygnał poprzecznie do
przepływu wirów. Podczas przepływu wirów przez falę ultradźwiękową
sygnał ulega modulacji. Modulacja ta jest mierzalna i proporcjonalna do
ilości wirów. Cyfrowa obróbka sygnału pozwala na zliczenie ilości wirów
a wartość ta jest konwertowana następnie na prędkość przepływu.
Przetwornik nadawczy
Przepływ
Przegroda
Oderwane
wiry
Przetwornik odbiorczy
Modele międzykołnierzowe
ze stali nierdzewnej – RWG i RWBG
Modele RWG i RWGB charakteryzują się wysoką
dokładnością i niskim spadkiem ciśnienia.
Przepływomierze nie posiadają żadnych części
ruchomych a po zainstalowaniu nie wymagają
obsługi. Modele RWG przeznaczone są do
większości gazów.
Typ RWBG posiada podobną konstrukcję i jest
przeznaczony szczególnie do aplikacji pomiaru
gazu wysypiskowego i mieszanin, np. CH4 + CO2
Wszystkie przepływomierze posiadają komunikację HART® dla ułatwienia programowania
i integracji.
• Duża dokładność
• Mały spadek ciśnienia
• Komunikacja HART®
Przep ł y womierze wirowe
60
Modele sztycowe ze stali nierdzewnej – RNG
• Duża dokładność
• Mały spadek ciśnienia
• Komunikacja HART®
Modele sztycowe RNG przeznaczone są do precyzyjnych pomiarów przepływu gazów. Seria RNG
nadaje się do pomiaru gazów z pochodni, gazów
kominowych, gazu ziemnego, biogazu i powietrza.
Modele do cieczy z materiałów
termoplastycznych – RVL
Seria RVL wykorzystuje technologię vortexshedding do zapewnienia powtarzalnego pomiaru
o dokładności do 1% pełnej skali. Przepływomierz
nie posiada żadnych części ruchomych
a jakiekolwiek zagrożenie zanieczyszczenia
cieczą jest wyeliminowane poprzez zastosowanie
plastikowej konstrukcji odpornej na korozję.
Przepływomierz zawiera kompaktowy,
2-przewodowy (4-20mA) lub 3-przewodowy
(0-5 VDC lub impulsy) przetwornik, umieszczony
wewnątrz modułu elektronicznego.
Cała część elektroniczna jest umieszczona
w odpornej na korozję obudowie.
W przeciwieństwie do przepływomierzy
metalowych lub z częściami ruchomymi, seria RVL
jest idealna do pomiaru cieczy agresywnych
i zanieczyszczonych. Zakres aplikacji zawiera się
od ultra czystej wody po wysoko korozyjne
chemikalia i zawiesiny. Urządzenie może być
skalibrowane a wyjście zaprogramowane już
na miejscu instalacji. Przepływomierze RVL są
dostępne w wykonaniu z materiałów: CPVC, PVC,
PVDF i polipropylenu (PP).
Przepływomierz liniowy RVL - końcówki
z gwintami
Przepływomierz liniowy RVL - końcówki
stożkowe
• Do cieczy agresywnych i wody
dejonizowanej
• Duża dokładność
• Brak części ruchomych
Przepływomierz liniowy RVL - montaż
międzykołnierzowy
Przep ł y womierze wirowe
61
Dane techniczne: Przepływomierze Vortex
Typ
RWG / RWBG
RNG sztycowy
Medium
Gaz/Biogaz
Zakres pomiaru
0,1 – 7,5 do 9,5 – 280 l/s
0,6 – 43 m/s
Dokładność
±1 % odczytu w górnym 90 % zakresie
pomiaru
±1 % odczytu w górnym 90 % zakresie
pomiaru
Powtarzalność
0,5 % odczytu
0,5 % odczytu
Gaz/Powietrz
Sygnał wyjściowy
2-żyły, pętla 4 – 20 mA
2-żyły, pętla 4 – 20 mA
Zasilanie
24 VDC
24 VDC
Certyfikaty
CE: EN61326-1:2002
Opcjonalnie: ATEX II 2G Ex ib IIB T4
Zone 1 Group IIB T4 i AEx ib IIB T4
CE: EN61326-1:2002
Opcjonalnie: ATEX II 2G Ex ib IIB T4
Zone 1 Group IIB T4 i AEx ib IIB T4
Dane techniczne: Seria RVL
Typ
RVL-Liniowy
RVL-Liniowy ze stożkami
RVL międzykołnierzowy
Przyłącza
Doczołowe lub gwinty NPT
Rurowe (końcówki stożkowe)
Międzykołnierzowe
Średnica
DN 15 – DN 50 (½” do 2”)
DN 15 – DN 25 (½” do 1”)
DN 15 – DN 75 (½” do 3”)
2,3 – 18,9 l/min do 7,9 – 94,6 l/min
4,7 – 56,8 l/min do 94,6 – 1135,5 l/min
Zakres pomiaru
2 – 18 l/min do 60 – 750 l/min
Dokładność
±1 % pełnej skali, 4 – 20 mA i 0 – 5 VDC
±2 % pełnej skali, wyjście impulsowe
Powtarzalność
±0,25 % odczytu
Sygnał wyjściowy
4 – 20 mA, 0 – 5 VDC lub impulsowe (source/sink-driver; 1A source / 1.5A sink; typowa rezystancja wyjścia 10 ohm)
Zasilanie
13 do 30 VDC
Certyfikaty
CSA standard C22.2 no. O-M and no. 142-M, CE
Materiały
PVC, CPVC, PVDF
PVDF
PVC, CPVC, PP, PVDF
62
Przepływomierz masowe
Przepływomierze masowe Coriolisa przenaczone są do bezpośredniego i ciągłego
pomiaru płynnych mas niezależnie od ich przewodności, gęstości, temperatury,
ciśnienia i lepkości w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym.
Doskonale sprawdzają się pomiarach przepływu chemikaliów, płynnej żywności,
zawiesin, melasy, farb, lakierów, past, itd.
Zasada pomiaru
Zasada pomiaru w przepływomierzu masowym opiera się na zjawisku zwanym
siłą Coriolisa, działającą na ciało przybliżające się lub oddalające się od osi obrotu
w układzie obrotowym.
Symetrycznie ułożone rury pomiarowe 1 i 2 wprawiane są w drgania w osiach
X i Y. Siła Coriolisa powoduje zmianę faz amplitudy drgań między częścią
napływową i odpływową. Wynikająca różnica faz mierzona jest przez czujniki
elektrodynamiczne i jest proporcjonalna do natężenia przepływu mierzonej masy.
y
RS 1
Fc
Przekrój poprzeczny rury
Masa
Prędkość kątowa
Prędkość przepływu
Q
Przepływ objętościowy
Fc
Siła Coriolisa
1 i 2
Rury pomiarowe
RS 1, RS 2Czujniki
Q
RS 2
w
A
M
w
v
1 2
x
w
v=
w
Fc
Q
A
63
Przepływomierze masowe
Seria FCB 300 do przemysłu chemicznego,
petrochemicznego, papierniczego
• Dokładność 0,1 % odczytu
• Mocna budowa
• Brak części zużywających się
• Do temperatury 200 °C
• Nieczuły na zewnętrzne wibracje lub
pochodzące od cząstek lub gazu zawartego w cieczy
• Wykonania Ex
Przepływomierz masowy MultyMass FCB 330 pozwala na pomiar masy,
objętości, gęstości, stężenia i temperatury za pomocą jednego urządzenia.
Doskonale nadaje się do pomiaru gęstości mleczka wapiennego. Inne typowe
aplikacje to dozowanie drogich biocydów i wysoce precyzyjne dodawanie
paliw to kotłów w elektrowniach, gdzie wzrost efektywności jest
zapewniony dzięki bezpośrednim pomiarom przepływu masowego.
W przemyśle chemicznym i petrochemicznym doskonale nadaje się do
napełniania i dozowania olejów, roztworów i chemikaliów. Dokonuje ciągłych
pomiarów przepływu masy, objętości, gęstości, stężenia i temperatury.
W przemyśle celulozowo-papierniczym przepływomierze masowe są szeroko
używane w powlekaniu i koloryzacji papieru. Jest idealny do pomiaru drogich
chemikaliów i precyzyjnych pomiarów cieczy o dużych lepkościach
zachowując jednocześnie dużą zakresowość pomiaru.
Pr zep ł y womier ze masowe
64
Seria FCH 300 do żywności
• Dokładność 0,1 % odczytu
• Certyfikat EHEDG
• CIP i SIP do temperatury 200 °C
• Polerowane elementy mokre
• Nieczuły na zewnętrzne wibracje lub
pochodzące od cząstek lub gazu zawartego w cieczy
The Coriolis MultyMass FCH 330 używany
jest w wielu aplikacjach w przemyśle browarniczym,
alkoholowym, spożywczym i produkcji skrobi.
Bezpośrednie pomiary stężenia w Brixach, Plato
lub Baumé wspomagają procesy mieszania np.
soków owocowych lub regulacji zawartości
tłuszczu w mleku.
W związku z odpornością na możliwe zakłócenia
odczytu spowodowane zawartością gazu lub
cząstek stałych w cieczy FCH 330 jest idealny
do wymagających aplikacji w przemyśle
farmaceutycznym i spożywczym.
Pr zep ł y womier ze masowe
65
Dane techniczne: Czujnik
Typ
FCB 300 do standardowych aplikacji
FCH 300 do aplikacji higienicznych
Przyłącza
– Kołnierze DIN 2501 / EN 1092-1
DN 10 do 200, PN 40 do 100
–
– Kołnierze ASME B16.5
DN ¼“ do 8“ PN CL150 do CL600
–
– Gwintowane DIN 11851
DN 10 do 100 (¼“ do 4“)
DN 25 do 80 (1“ to 3“)
– Tri-Clamp®
DIN 32676 (ISO 2852)
BPE Tri-Clamp®
DN 10 do 100 (¼“ do 4“)
DIN 32676 (ISO 2852)
BPE Tri-Clamp®
DN 20 do 100 (¾“ do 4“)
– Inne przyłącza
Na zapytanie
Materiały mające kontakt z cieczą
Stal nierdzewna
Stop niklu C4/C22
Stal nierdzewna, polerowana 1.4404 (AISI 316L)
lub 1.4435 (AISI 316L)
Stopień ochrony zgodnie z EN 60529
IP 65/67, NEMA 4X
IP 65/67, NEMA 4X
– Zabezb. przed wybuchem ATEX / IECEx
Strefa 0, 1, 2, 21, 22
Strefa 0, 1, 2, 21, 22
– Zabezb. przed wybuchem cFMus
Class I Div. 1, Class I Div. 2, Zone 0, 1, 2, 20, 21
Class I Div. 1, Class I Div. 2, Zone 0, 1, 2, 20, 21
– Zabezb. przed wybuchem NEPSI
Strefa 0, 1, 2, 21, 22
Strefa 0, 1, 2, 21, 22
– Dopuszczenia higieniczne
–
EHEDG, FDA
– Inne dopuszczenia
On request
Obudowa
Integral mount design, remote mount design
Dokładność pomiaru dla cieczy
FCB 330
FCB 350
FCH 330
FCH 350
– Przepływ masowy*
0,4 % i 0,25 %
0,1 % i 0,15 %
0,4 % i 0,25 %
0,1 % i 0,15 %
– Przepływ objętościowy*
0,4 % i 0,25 %
0,15 %
0,4 % i 0,25 %
0,15 %
– Gęstość
0,01 kg/l
0,002 kg/l
0,001 kg/l (opcja)
0,0005 kg/l**
0,01 kg/l
0,002 kg/l
0,001 kg/l (option)
0,0005 kg/l**
– Temperatura
1K
0,5 K
1K
0,5 K
Dokładność pomiaru dla gazów*
1 %
0,5 %
1 %
0,5 %
Dopuszczalna temperatura medium
-50 °C do 160 °C
-50 °C do 200 °C
-50 °C do 160 °C
-50 °C do 200 C
Dopuszczenia i certyfikaty
* Dokładnoś pomiaru % wartości pomiaru (% odczytu)
** Dokładność pomiaru przeprowadzona na miejscu w warunkach pomiaru
Dane techniczne: Przetwornik
Typ
Obudowa
Przetwornik FCT xxx
Kompaktowa
Długość kabla
Rozdzielna
Maks. 10 m, tylko w opcji rozdzielnej
Zasilanie
100 – 230 V AC, 24 V AC/DC
Wyjście prądowe
Wyjście prądowe 1: 0/4 – 20 mA aktywne lub 4 – 20 mA pasywne
Wyjście prądowe 2: 4 – 20 mA pasywne
Wyjście impulsowe
Aktywne (nie dla strefy 1 / Kat. 1) lub pasywne
Zewnętrzne wyłączenie wyjścia
Tak
Zewnętrzne zerowanie licznika
Tak
Pomiar w przód/w tył
Tak
Komunikacja
Protokół HART®
Detekcja pustej rury
Tak, przez ustawiony wstępnie alarm gęstości < 0.5 kg/l
Autokontrola i diagnoza
Tak
Wyświetlacz lokalny / sumator
Tak
Optymalizacja pola dla przepływu i gęstości
Tak
Stopień ochrony zgodnie z EN 60529
Wersja kompaktowa: IP 65/67, NEMA 4X
Wersja rozdzielna: IP 67, NEMA 4X
66
Przepływomierze różnicy ciśnień/
Zwężki Venturiego
Zwężki Venturiego są tanie i praktycznie bezobsługowe. Elementy pomiarowe
są używane do dokładnych odczytów różnicy ciśnień aby otrzymać informację
odnośnie natężenia przepływu gazów i cieczy oraz pary.
Rurki Pitota używane są w aplikacjach pomiaru wody, cieczy czystych, powietrza,
gazów i pary. Standardowe wartości ciśnienia i temperatury oscylują
w zakresie 55 bar i 425 °C. Systemy Hot-tap są szczególnie przeznaczone do użycia
przy wysokich temperaturach i ciśnieniu.
67
Przepływomierze różnicy ciśnień
Zasada pomiaru
Dzięki stożkowej konstrukcji zwężki Venturiego, przepływ medium (gazu, wody,
powietrza) w najwęższym miejscu niskiego ciśnienia (p2=ciśnienie dynamiczne)
daje w rezultacie jego akumulację, a na wylocie zwężki formowanie się
wysokiego ciśnienia (p1 = ciśnienie statyczne). Różnica ciśnień określana jest
równaniem Bernoulliego.
Rurki Pitota również działają w oparciu o równanie Bernoulliego.
W przeciwieństwie do zwężek Venturiego, pomiar realizowany jest przy pomocy
drugiej rurki umieszczonej równolegle do kierunku przepływu medium, w taki
sposób aby przepływ wpływał w umieszczone w niej otwory. Na przedniej
powierzchni tworzy się ciśnienie dynamiczne podczas gdy za rurką tworzy
się ciśnienie statyczne.
Różne kształty elementów odpowiednio oddziaływują na wynik pomiaru.
Przy eliptycznym przekroju osiągany jest najmniejszy stały spadek ciśnienia
(typ Ellipse®). Dla odmiany kształt trapezoidalny wytwarza silne zawirowania
w elemencie pomiarowym ograniczając przepływ w rezultacie tworząc duży
opór. Wszystkie urządzenia mogą pracować zarówno pionowo jak i poziomo.
Równanie Bernoulliego
Różnica ciśnień
v1² + p1 = v2² + p2
2DS
2DS
p1 - p2
p1
p2
v2
v1
p1
p2
Współczynnik przewężenia
d/D
D
d
d
D
p1
p2
v1
v2
D S
Średnica zwężki
Średnica wewnętrzna rurociągu
Ciśnienie przed zwężką
Ciśnienie na zwężce
Pomiar prędkości #1
Pomiar prędkości #2
Gęstość medium
Model Coin® do cieczy, gazów, pary,
powietrza i szlamów
Podstawowe równanie przepływu serii Coin®
jest pochodną twierdzenia Bernoulliego (bilans
energetyczny i równanie ciągłości). Przewężenie
wytwarza różnicę ciśnień równą masie lub
objętościowemu natężeniu przepływu. Różne
stosunki wysokości (H) do średnicy (D) pozwalają
na pokrycie różnych zakresów przepływów. Model
Coin® może stać się rozwiązaniem w trudnej
aplikacji pomiaru przepływu. Przepływomierz
Coin® charakteryzuje się wysoką dokładnością
pomiaru.
Dzięki mocnej konstrukcji seria Coin® może być
zastosowana do pomiaru przepływów czystych
cieczy, pary, gazów, powietrza, zawiesin, nawet
ściernych i korozyjnych włącznie z cieczami
o wysokiej lepkości.
• Wysoka dokładność
• Mały spadek ciśnienia
Pr zep ł y womier ze róż nicy ciś nień / Zwę ż k i Ven t uriego
68
Rurki Pitota Ellipse® do cieczy, gazów i pary
• DN 50 do DN 3050 (2” do 120”)
• Dokładność ±0,75 % odczytu
• Mały spadek ciśnienia
Seria Ellipse® linii Preso® pokrywa cały zakres
pomiaru na zasadzie różnicy ciśnień.
Opatentowany eliptyczny kształt posiada szeroką
zakresowość na poziomie 17:1 i najmniejszy
spadek ciśnienia.
Modele przeznaczone do cieczy, gazów lub pary
w rurociągach o średnicach od DN 50 do DN 3050
(2“ do 120”) z dokładnością pomiaru ±0,75 %
odczytu.
Zwężki Venturiego
Zwężki Venturiego linii Preso® charakteryzują się
obniżonymi kosztami utrzymania, udowodnioną
dokładnością oraz szerokim zakresem. Mały stały
spadek ciśnienia zagwarantowany jest przez
unikalny kształt “low-loss”.
Zwężki Preso® Venturi mogą być montowane
w dowolnej pozycji. Zwężki znajdują zastosowanie
w gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle
spożywczym, aplikacjach HVAC oraz w wielu
innych procesach.
Kryza pomiarowa
Zwężka Venturi model SSL
Zwężka Venturi serii V
Zwężka Venturi model SSM
Pr zep ł y womier ze róż nicy ciś nień / Zwę ż k i Ven t uriego
69
Dane techniczne: Ellipse®
Typ
Medium
Średnica
Ciśnienie
Temperatura
Dokładność
Materiał
Ellipse® AR – pierścieniowy
Ciecze, gazy
DN 50 do DN 1800
55 bar maks.
425 °C maks.
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna
Ellipse AF – Pitot, pierścieniowy,
kołnierzowy
Powietrze, ciecze,
gazy
DN 50 do DN 1800
W zależności od
przyłączy
W zależności od
przyłączy
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna
Ellipse® AS – pierścieniowy do pary
Para
DN 50 do DN 1200
40 bar
250 °C maks.
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna
Ellipse® ASF – pierścieniowy do pary,
kołnierzowy
Para
DN 50 do DN 1200
W zależności od
przyłączy
W zależności od
przyłączy
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna
Ellipse® AHR – pierścieniowy,
niskie ciśnienia
Powietrze, ciecze,
gazy
DN 50 do DN 900
5/10 bar
65 °C
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna
Ellipse® AHL – Pitot,
wysokie ciśnienia
Powietrze, ciecze,
gazy
DN 50 do DN 750
55 bar maks.
425 °C maks.
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna
Ellipse® AHL-GD – wysokie ciśnienia
Powietrze, ciecze,
gazy
DN 50 do DN 750
55 bar maks.
425 °C
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna,
stal węglowa
Ellipse® AHS – Pitot,
gwintowany do pary
Para nasycona
i przegrzana
DN 50 do DN 600
55 bar maks.
425 °C maks.
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna
Model BIN – pierścieniowy okrągły
Powietrze, gazy
DN 50 do DN 150
27 bar
120 °C
BAR Ellipse – Pitot, pierścieniowy
Ciecze, gazy
DN 50 do DN 600
27 bar
120 °C
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna,
mosiądz, polikarbonat
BHL Ellipse® – Pitot, Hot-tap
Ciecze, gazy
DN 50 do DN 600
27 bar
120 °C
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna,
mosiądz, polikarbonat
PFA – Water pump system Ellipse®
Ciecze
DN 50 do DN 400
27 bar
120 °C
±0,75 % odczytu
Stal nierdzewna,
mosiądz, polikarbonat
®
®
Dane techniczne: Zwężki Venturiego
Typ
Aplikacja
Stal nierdzewna
Dane techniczne: Przepływomierze Coin®
Materiał
SSL – układ klasyczny
(Herschel)
Ciecze, gazy, para
Odpowiednio do aplikacji
SSM – układ hydrauliczny
(Typ dyszy)
Ciecze, gazy, para
Stal nierdzewna,
stal węglowa, mosiądz
LPL – układ Low-loss
(short-form)
Ciecze, gazy, para
Stal nierdzewna
VISSL – międzykołnierzowa
układ klasyczny
Ciecze, gazy, para
Stal nierdzewna
VISSM – międzykołnierzowa Ciecze, gazy, para
układ hydrauliczny
Stal nierdzewna
VILPL – międzykołnierzowa
układ low-loss
Ciecze, gazy, para
Stal nierdzewna
Seria CV
Ciecze, gazy
Stal węglowa, polikarbonat,
mosiądz
Seria V – układ Low-loss
Aplikacje przemysłowe
Stal węglowa, polikarbonat,
mosiądz
Typ
Materiał
Ciśnienie
Temperatura
®
Coin NW
Międzykołnierzowy NPT
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
20 bar maks.
90 °C
Coin® NN
NPT
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
68 bar maks.
200 °C
Coin® NB do spawania
króćce ciśnienia NPT
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
68 bar maks.
200 °C
Coin® NF kołnierzowy
z króćcami ciśnienia
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
W zależności od
kołnierzy
W zależności od
kołnierzy
Coin® FF kołnierzowy
z króćcami ciśnienia
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
W zależności od
kołnierzy
W zależności od
kołnierzy
Coin® Chem kołnierzowy
z króćcami ciśnienia
chemical-tee
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
20 bar maks.
425 °C
TransCoin® kołnierzowy
ze zintegrowanym
przetwornikiem
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
100 bar maks.
150 °C
MassCoin® kołnierzowy ze zintegrowanym przetwornikiem
i czunikiem temperatury
Stal nierdzewna,
stal węglowa
lub inny
100 bar maks.
150 °C
70
Diagnostyka układów
hydraulicznych
71
Testery hydrauliczne i analizatory
Przenośne testery hydrauliczne Flo-tech to kompaktowe i przenośne urządzenia
przeznaczone do szybkiej diagnostyki mobilnych i stacjonarnych układów hydraulicznych.
Przenośny tester hydrauliczny,
PFM6
Dwukierunkowy tester hydrauliczny,
PFM6 BD
Cyfrowy tester hydrauliczny z dynamometrem,
PFM8
Flo-Check® USB
Cyfrowy tester hydrauliczny USB
Zestaw czujników Activa/Ultima
Przenośny analizator hydrauliczny
MC 4000
Analizator układu hydraulicznego Flo-Check®
zawiera moduł zapisu parametrów roboczych
systemu a następnie przesyła go do komputera
użytkownika, gdzie takie parametry jak przepływ,
ciśnienie, temperatura mogą być monitorowane
w czasie rzeczywistym.
Flo-Check® jest idealnym narzędziem do
testowania, diagnostyki oraz naprawy mobilnych
i przemysłowych ukłaów hydraulicznych.
Zestawy czujników Activa i Ultima to testery
przepływu temperatury i ciśnienia.
Zestaw diagnostyczny MC 4000 to przenośny
analizator z wejściami na dwa czujniki ciśnienia, jeden czujnik temperatury, jeden czujnik
przepływu i jeden aktywny czujnik RPM1.
Model
PFM6
Przenośny tester
hydrauliczny
Obudowa
PFM6 BD
Dwukierunkowy tester
hydrauliczny
PFM8
Cyfrowy tester hydrauliczny z dynamometrem
Activa/Ultima
Zestaw czujnikw
Flo-Check® USB
Tester hydrauliczny USB
MC 4000
Przenośny analizator
układu hydraulicznego
Aluminium anodyzowane
Plastil
Dokładność
±1 % pełnej skali
–
Powtarzalność
±0,2 %
–
Temperatura
-20 °C do +150 °C
Ciśnienie
Do 414 bar
Zasilanie
4 baterie alkaliczne AA
1] Obrotów na minutę
-40 °C do +85 °C
–
–
10 – 24 VDC
dla wyjścia 4 – 20 mA
+4,6 VDC min.,
+5,25 VDC maks.
Akumulatorowe
72
Kalibratory przepływu
Poza usługą kalibracji, nasze stanowiska kalibracyjne są również dostępne
w sprzedaży.
Kalibratory Flow Dynamics® – oddział Badger Meter, Inc. – to bardzo precyzyjne
kalibratory służące do kalibracji wielu typów przepływomierzy.
73
Kalibratory przepływu do kalibracji
i testowania przepływomierzy
• Zgodne z NIST
• Sporządzanie i wydruk wyników
kalibracji
• Automatyczny zapis danych
• Niepewność < ±0,05 % odczytu
Wyporowe kalibratory przepływu to
wolumetryczne urządzenia pomiarowe, które
dokonują bardzo dokładnego pomiaru przepływu
cieczy przez kalibrowany przepływomierz
z jednoczesną kompensacją lepkości
i temperatury. Kalibratory wykazują się bardzo
dużą dokładnością pomiaru przepływu. Przy
powtarzalności pomiaru±0,01 % odczytu, kalibratory są najbardziej dokładnymi urządzeniami.
Laboratorium do pomiaru przepływu NIST używa
tego typu kalibratorów do kalibracji swoich
Model
przepływomierzy. Kalibratory są łatwe w użyciu
a ich żywotność wynosi ponad 50 lat. Spełniają
wymagania NIST dotyczące testu Round Robin.
Dostępne są trzy modele do kalibracji
przepływomierzy w zakresie 1/8“ do 4“.
Kalibratory PDLC posiadają możliwość
przeprowadzania testu na różnych typach
przepływomierzy włączając w to przepływomierze
turbinowe, zwężkowe, o zmiennym przekroju,
Coriolisa i inne.
PDLC 10
Ciecz
Węglowodory i woda
Zakres pomiaru
0,003 – 38 l/min
Zakres lepkości
0,5 – 1000 mPas
Niepewność
±0,05 % oodczytu
Temperatura cieczy
4 – 60 °C
Ciśnienie
Do 8 bar
PDLC 60
0,2 – 225 l/min
PDLC 400
0,39 – 1515 l/min
Usługi kalibracji
Badger Meter oferuje również usługi kalibracji
dla innych producentów i użytkowników
przepływomierzy.
Istnieje możliwość weryfikacji wszystkich
typów przepływomierzy: elektromagnetycznych,
ultradźwiękowych, turbinowych, owalno-zębatych, nutacyjnych-dyskowych, oscylacyjnych, wirnikowych, o zmiennym przekroju,
zwężkowych i ciepłomierzy.
Nasz kalibrator ma możliwość testowania
przepływomierzy od DN 2 do DN 150 przy
zakresie przepływu od 0,37 do 1.515 l/min,
przy zachowaniu niepewności rzędu ±0,05 %.
• Kalibracje akredytowane/
kalibracje wtórne
• Do przepływomierzy wszystkich
producentów
• Indywidualne certyfikaty kalibracji
• Zgodność z międzynarodowymi
standardami
• Opcjonalna usługa hot-shot w 24 godziny
74
Systemy dystrybucji cieczy
75
Systemy kontroli
i wydawania cieczy
Zarówno w wersji przewodowej jak i bezprzewodowej, systemy kontroli
i wydawania cieczy Badger Meter są przeznaczone do zarządzania gospodarką
cieczami w warsztatach samochodowych.
Systemy kontroli wydawania cieczy wymagają przepływomierzy i impulsatorów
o wysokiej dokładności, bezawaryjnych i zabezpieczonych urządzeń transmisji
w połączeniu z trwałą pamięcią danych, umożliwiającą dostęp do zapisanych
informacji w dowolnym momencie. Radiowy system z dopuszczeniem MID
umożliwia bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy terminalem
a przepływomierzem.
S ys temy dys tr ybucji ciecz y
76
Bezprzewodowy sytem zarządzania
gospodarką olejową
System LMS-RF z technologią ZigBee®
System zarządzania LMS-RF zapewnia bezprzewodową komunikację pomiędzy
terminalem a przepływomierzem wypoażonym w moduł radiowy przystosowany
w szczególności do użycia w warsztatach samochodowych. System może
komunikować się z dowolnym komputerem posiadającym programowalny interfejs
RS232. W połączeniu z mobilnymi zestawami, system LMS-RF staje się całkowicie
niezależny.
• 2,4 GHz
• Brak konieczności przeróbek rurociągów
• 2-kierunkowa wymiana danych
• Łatwa modernizacja
• Dostarczany z oprogramiwaniem
(wersja High End)
• Podłączenie do czytnika kodów
KOD
KRESKOWY
Terminal LMS-RF
LMS-RF Master
LM OG-RF
ZigBee® jest zastrzeżonym znakiem ZigBee® Alliance, Inc.
S ys temy dys tr ybucji ciecz y
77
System LMS-RF dostępny jest w dwóch wersjach
LMS-RF
System Basic
LMS-RF
System High End
LMS-RF Master
LMS-RF
Terminal LMS-RF
…36
LM OG-RF
LM OG-RF
…30
…30
… 250/system
Dane techniczne: LMS-RF
LMS-RF
System Basic
LMS-RF
System High End
Przepływomierz
LM OG-RF
Terminal wydawczy
Terminal Master
Wyświetlacz
2-linie, LCD
2-linie, LCD
Terminal wydawczy
Wyświetlacz graficzny
Ilość użytkowników / system
1 – 49
1 – 250
Preselekcja
Ilość terminali / system
1
1 – 36
Ilość przepływomierzy / system
1 – 30
1 – 250
Do 30 przepływomierzy na terminal wydawczy
Brak możliwości operacji bez wcześniejszej komendy
z terminala wydawczego
Zintegrowany zawór elektromagnetyczny
Ilość rodzajów cieczy
1–8
1 – 16
Pełny monitoring nawet w trybie ręcznym
Ilość zbiorników
1–8
1 – 16
Łatwa wymiana baterii
Możliwość zarządzania
Tak
Tak
Standardowe baterie 1,5 V AA
Pamięć operacji
Nie
Tak (opcjonalnie MID, 32.000 operacji)
Żywotność baterii na 15 000 operacji
Port RS 232
Drukarka
Czytnik kodów
Oprogramowanie PC
Drukarka
Host/DMS*
Stopień ochrony
IP 42
IP 42
* Połączenie sieciowe realizowane przez oprogramowanie
Drukarka
Czytnik kodów
S ys temy dys tr ybucji ciecz y
78
Przewodowy sytem zarządzania
gospodarką olejową
System zarządzania olejami - MDS 2000
• Technologia oparta na szynie CAN
• Kompatybilny z asanet
• Możliwość integracji
z oprogramowaniem warsztatowym
• Stopień ochrony IP 42
• Dopuszczeni PTB
System MDS 2000 jest przeznaczony to kontroli
i zarządzania produktami olejowymi w celu
zwiększenia profitów użytkownika. System jest
dedykowany do małych i dużych warsztatów,
spedycji i przemysłu.
System składa się z jednej klawiatury alfanumerycznej, sieci połączonej do modułu I/O sterującego
maksymalnie 8 punktami dystrybucji z których
każdy może stanowić ten sam lub różny produkt.
Dane o operacjach mogą być wydrukowane przez
standardową drukarkę. System może być łatwo
rozszerzony do 64 punktów dystrybucji, działających jednocześnie z dostępem z wielu klawiatur.
Drukarki mogą być podłączone do każdej
klawiatury jako dodatkowa kontrola lub
możliwość wydruku w różnych miejscach
warsztatu. Dane mogą być archiwizowane,
odczytywane lub eksportowane do głównego
serwera. System ma możliwość komunikacji
z każdym komputerem poprzez dowolnie
konfigurowany interfejs RS 232.
EDV
Zawór odcinający
1 x 100 impulsów na litr
Klawiatura
Moduł I/O
Impulsator
Klawiatura alfanumeryczna pozwala na operacje
wydawania cieczy i konfigurację systemu MDS.
Moduł I/O to serce systemu MDS sprawujący
kontrolę nad wszystkimi funkcjami.
Dzięki zaworom zaprogramowana objętość jest
odcinana w danym momencie.
Impulsatory dokonują pomiaru objętości a liczba
impulsów jest przesyłana do modułu I/O.
S ys temy dys tr ybucji ciecz y
79
System FMS Compact
Zawór odcinający
Impulsator
KOD
KRESKOWY
FMS Compact to prosy i łatwy system do obsługi
maksymalnie 4 punktów dystrybucji. System
wyposażony jest w zintegrowaną drukarkę,
alfanumeryczną klawiaturę oraz duży graficzny
wyświetlacz.
Dzięki wbudowanej kontroli zużycia system
pozwala na przeprowadzenie operacji tylko
po wprowadzeniu osobistego kodu (do 99 użytkowników). Po każdej operacji system drukuje
potwierdzenie oraz zapisuje do 1600 operacji
w pamięci wewnętrznej. Wszystkie wejścia i
wyjścia są dostępne przez złącza na obudowie
przez co nie ma potrzeby jej otwierania.
Mocna obudowa oraz wysokiej jakości złącza
gwarantują niezawodną pracę w ciężkich
warunkach. Na życznie dostępne są wersje
pod klienta ze specjalnym oprogramowaniem,
skalowalnymi impulsatorami lub wewnętrznymi
izolatorami impulsów.
FMS Compact może być używany jako system
dozujący lub monitorujący stan poziomu
w zbiornikach. System może być łączony
z wieloma typami przepływomierzy za pomocą
wyjść impulsowych przez co może znaleźć
zastosowanie w kontroli takich cieczy jak oleje
mineralne, paliwa, węglowodory, detergenty,
alkohole, farby lub jako dozownik dodatków do
paliw lub betonu.
• 4 punkty dystrybucji
• 4 rodzaje cieczy
• Zintegrowana drukarka
• Alfanumeryczna klawiatura
• Port szeregowy RS 232
• Złącze do czytnika kodów
• Stopień ochrony IP 42
80
Małe zawory regulacyjne
Zawory regulacyjne firmy Badger Meter są szczególnie przeznaczone do regulacji
małych i średnich przepływów cieczy lub pary w rurociągach o średnicach od 1/4“ do 2“.
Pokrywają zakres współczynnika Cv od 0.0000018 do 54 w zależności od modelu.
Zawory specjalne
Teoretycznie istnieją miliony kombinacji konfiguracji zaworów do szerokiego
zakresu aplikacji i specjalnych wymagań. Dostępne są zawory procesowe
(standardowe zawory z brązu, kołnierzowe ze stali nierdzewnej lub innych
materiałów), zawory higieniczne (z materiałów prętowych lub odlewów,
z różnymi przyłączami), zawory specjalne (3-drożne, kątowe, do wysokich
ciśnień i temperatur oraz kriogeniczne).
Zawory mogą posiadać różne typy przyłączy. Pomimo że standardowym
materiałem jest stal nierdzewna dostępne są również inne wykonania do
mediów agresywnych włączając w to tantal i tytan. Zawory dostępne są
z różnymi wersjami trzpieni, często wykonywanymi ręcznie, różnymi osłonami,
uszczelnieniami konwencjonalnymi i o zmniejszonej emisji, różnymi typami
siłowników jak równie rozmaitymi akcesoriami aby spełnić wymagania danej
aplikacji.
81
Zawory ReCo® do aplikacji R&D, instalacji pilotowych,
technicznych i aplikacji dozowania
SERWIS
Ważne zamówienia mogą być
dostarczone usługą „Hot-Shot“
w 24 godziny.
Siłownik
Seria RC to standardowe, małe zawory regulacyjne przeznaczone do instalacji
pilotowych i aplikacji badawczych we wszystkich gałęziach przemysłu.
Poza standardowym wykonaniem ze stali nierdzewnej dostępne są
wykonania z innych materiałów. Szeroki zakres kombinacji materiałów,
trzpieni i innych komponentów jest praktycznie nieograniczony.
Obudowa
Siłowniki pneumatyczne mogą być wyposażone w pozycjonery, regulatory,
zawory elektromagnetyczne i wskaźniki ciśnienia a to wszystko w jednym
kompaktowym wykonaniu odpowiednio do średnicy zaworu.
Istnieje możliwość wykonania zaworu specjalnie do danej aplikacji.
Przyłącza procesowe
Zawory ReCo®
Typ
Zawór
standardowy
Zawór
kołnierzowy
Zawór kątowy
Zawór wysokociśnieniowy
Zawór
kriogeniczny
Zawór
Barstock
Zawór 3-drożny
Przyłącza
Gwinty wewnętrzne
NPT lub BSP-P
Kołnierze
Gwinty wewnętrzne
NPT
Gwinty wewn. NPT
lub Autoclave
Gwinty wewnętrzne
NPT lub BSP-P
Gwinty wewnętrzne
NPT
Gwinty wewnętrzne
NPT
Średnica
DN ¼“ – 1“
DN ½“ – 1“
DN ¼“ – 1“
DN ¼“ – ½“
DN ¼“ – 1“
DN ¼“ – 1“
DN ¼“ – 1“
Cvs
0.0000018 – 6.0
0.00008 – 6.0
0.0000018 – 6.0
0.0000018 – 2.5
0.0000018 – 6.0
0.0000018 – 6.0
0.05 – 5.0
Maksymalne ciśnienie
do PN 340
do PN 340
do PN 340
do PN 700
do PN 170
do PN 340
do PN 100
Zakres temperatury
-70 °C do +530 °C
-70 °C do +530 °C
-70 °C do +530 °C
-70 °C do +530 °C
-270 °C do +530 °C
-70 °C do +530 °C
-70 °C do +530 °C
Ma ł e zawor y regulacy jne
82
Zawory procesowe do regulacji przepływu cieczy,
pary i gazów w procesach przemysłowych
• Mocna konstrukcja
• Łatwa konserwacja
• Brak korozji
• Prosta obsługa
Ta seria zaworów jest szczególnie przeznaczona do pracy w ciężkich
warunkach przemysłowych. Zawory te prznaczone są do regulacji przepływu
cieczy, pary i gazów w procesach przemysłowych, gdzie ważne są
niezawodność, jakość i małe gabaryty. Zwarta konstrukcja i odporność na
korozję to cechy które są zazwyczaj oferowane w droższych rozwiązaniach.
Kompaktowy, wysokiej klasy, całkowicie stalowy siłownik wraz ze
standardowym korpusem ze stali nierdzewnej, przeznaczony jest do długoletniej pracy i cechuje się prostotą i łatwością obsługi. Inne dodatkowe opcje
to: nastawna sprężyna obciążająca, ogranicznik skoku, wymienne
uszczelnienia i inne.
Dane techniczne: Zawory procesowe
Typ
Przyłącza
Zawór standardowy
Międzykołnierzowe z gwintami
wewnętrznymi NPT
Zawór kołnierzowy
Kołnierze
Zawór kriogeniczny
Międzykołnierzowe z gwintami
wewnętrznymi NPT
Zawór z brązu
Gwinty wewnętrzne NPT
Średnica
DN 1“ – 2“
DN 1“ – 2“
DN 1“ – 2“
DN ¾“ – 2“
Cvs
0.02 – 25
0.02 – 25
0.02 – 25
8 – 54
Maksymalne ciśnienie
do PN 50
do PN 50
do PN 50
do PN 20
Zakres temperatury
-70 °C do +530 °C
-70 °C do +530 °C
-270 °C do +530 °C
-30 °C do +200 °C
Ma ł e zawor y regulacy jne
83
Zawory sanitarne do aplikacji higienicznych, przemysłu
farmaceutycznego i spożywczego
Seria SC jest przeznaczona do aplikacji higienicznych, farmaceutycznych
i spożywczych. Zawory dostępne są z kołnierzami lub przyłączami specjalnymi,
wydłużonymi wspornikami do cieczy zimnych lub bardzo gorących, lub jako
3-drogowe. Wszystkie wykonania mogą posiadać siłowniki pneumatyczne
oraz inne akcesoria.
• Brak martwych przestrzeni
• Łatwe czyszczenie
Zawór sanitarny
Dane techniczne: Zawory sanitarne
Zawór sanitarny,
odlewany
Typ
Zawór sanitarny,
Barstock
Przyłącza
Tri-Clamp©
Tri-Clamp©
Średnica
DN 1“ – 2“
DN ½“ – 2“
Cvs
0.05 – 50
0.05 – 50
Maksymalne ciśnienie
do PN 20
do PN 20
Zakres temperatury
-20 °C do +150 °C
-20 °C do +150 °C
Ma ł e zawor y regulacy jne
84
Pozycjonery do komunikacji
i monitorowania zaworu
• Funkcje diagnostycznee
• Dokładne
W zależności od zapotrzebowania – dostępne są cyfrowe, analogowe lub
pneumatyczne pozycjonery I/P. Przetworniki I/P, zawory elektromagnetyczne,
regulatory i manometry różnych producentów dostępne są jako dodatkowe
wyposażenie. Pozycjonery mogą być stosowane z całą serią zaworów
regulacyjnych (RC, OR i SC).
• Pewne
SRD 991 / SRI 990 (Eckardt)
Model Badger Meter
8049 digital (Schubert & Salzer)
BLRA / TLDA (Badger Meter)
3730 (Samson)
TZID-C (ABB)
SIPART PS 2 (Siemens)
Ma ł e zawor y regulacy jne
85
RCVcalc – Oprogramowanie do doboru zaworu
RCVcalc jest oprogramowaniem do doboru zaworu zgodnie
z wymaganiami aplikacji danej instalacji i pozwala
użytkownikowi na prawidłowy dobór do każdego projektu.
Z bazą powyżej 2000 różnych mediów - gazów, cieczy, 2-fazowych lub pary
- RCVcalc dostarcza dokładnych i wszechstronnych informacji, automatycznej
identyfikacji stanu medium i oferuje możliwość stworzenia własnych mediów
do lepszego odzwierciedlenia parametrów instalacji.
RCVcalc w połączeniu z pakietem RefProp z NIST doda informacje z bazy
danych wykorzystując równania termodynamiki różnych stanów mediów
uzyskując większą dokładność dla aplikacji o wysokim ciśnieniu i/lub o niskiej
temperaturze.
Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na podgląd punktów pracy
i przejrzenie charakterystyk z różnymi typami iglic i gniazd, które są dostępne
dla danej aplikacji. Pozwala na przejrzenie wyników z użyciem iglic i punktów
kontrolnych uwzględniając zakresowość zaworu dla każdego z nich.
Do obliczeń małych przepływów, RCVcalc został wyposażony
w rozszerzone równania obejmujące sytuacje warunków przepływu przejściowego i laminarnego. Pozwala również użytkownikowi na wprowadzenie
własnych jednostek. Oprogramowanie podaje siły docisku siłownika uwzględniając tarcie w usczelnieniu i klasę szczelności.
Oprogramowanie poda jednocześnie informacje alarmowe (kawitacja
i sytuacje alarmowe) do stworzenia scenariuszy z punktami pracy dla
lepszego zdefiniowania ograniczeń aplikacji i dokładniejszego doboru zaworu.
86
Biura
Przedstawiciele
Długoterminowy serwis i fachowość
Pomagamy w odpowiedni sposób rozwiązać problemy
z pomiarami przepływu, doradzając i optymalizując
rozwiązanie, technologię i miejsce zanim podejmiesz decyzję.
Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu zapewnia
najlepszą obsługę na świecie.
Lokalni przedstawiciele są dużą zaletą dla naszych klientów.
Nasi przedstawiciele są szkoleni w zakresie produktów
w siedzibie Badger Meter lub we własnych biurach.
Nasza marka zapewnia że wszystkie produkty zostały
wyprodukowane z największą starannością i zgodnie
z wszystkimi dyrektywami DIN ISO 9001:2008.
Tel. 0800 588 897 801
Bezpłatna infolinia na
terenie Niemiec
You can reach us within Germany free of
charge on 0800-588 897 801.
Dla połączeń spoza Niemiec
Phone +49-7025 9208-0
Od poniedziałku od piątku
8.00 – 12.00 and 13.00 – 17.00 (CET)
87
®
Badger Meter Europa
Przepływowierze elektromagnetyczne
Przepływomierze ultradźwiękowe
Przelewy i zwężki
Przepływomierze turbinowe
Przepływomierze owalno zębate
Przepływomierze z tłokiem oscylującym
Przepływomierze nutacyjno-dyskowe
Przepływomierze wirnikowe
Przepływomierze wirowe Vortex
Przepływomierze o zmiennym przekro
Przepływomierze różnicy ciśnień
Zwężki Venturiego
Przepływomierze masowe
Ciepłomierze
Testery hydrauliczne
Kalibratory przepływu
Usługi kalibracji
Przepływomierze do cieczy smarnych
Systemy zarządzania
Zawory regulacyjne
Badger Meter Europa GmbH
Nürtinger Str. 76
72639 Neuffen
Germany
Tel.+49-70 25-92 08-0
Fax+49-70 25-92 08-15
[email protected]
www.badgermeter.de
Sywajcaria
Remag AG
Mess- und Regeltechnik
Mittelholzerstr. 8
3006 Bern
Schweiz
Tel.+41-31-93 20 111
Fax+41-31-93 10 867
[email protected]
www.remag.ch
Bliski Wschód
Badger Meter Europe
Middle East Branch Office
Dubai Silicon Oasis
Head Quarter Building
Wing C, Office #C209
Dubai / UAE
Tel. +971-4-371 2503
Fax +971-4-371 2504
[email protected]
badgermeter.com
USA, Kanada
i Amerzka Łacińska
Azja
Słowacja
Badger Meter, Inc.
P.O. Box 245036
Milwaukee, WI 53224-9536
USA
Tel.+1-414-355-04 00
Fax+1-414-355-74 99
[email protected]
www.badgermeter.com
Badger Meter Europa GmbH
Singapore Branch
80 Marine Parade Road
#21–06 Parkway Parade
Singapore 449269
Singapore
Tel.+65-63 46 48 36
Fax+65-63 46 48 37
[email protected]
Badger Meter Slovakia s. r. o.
Racianska 109 / B
83102 Bratislava
Slovakia
Tel.+421-2-44 63 83 01
Fax+421-2-44 63 83 03
[email protected]
www.badgermeter.sk
Meksyk
Chiny
Republika Czeska
Badger Meter de las
Americas S. A. de C. V.
Pedro Luis Ogazon #32
Col. Guadalupe Inn
Mexico, D. F. 01020
Mexico
Tel.+52-55-56 62-08 82
Fax+52-55-56 62-75 81
[email protected]
Badger Meter, Inc.
Shanghai Representative
Office 7-1202
99 Hangzhong Road
Minhang District
Shanghai 201101
China
Tel +86-21-57 63-54 12
Fax+86-21-57 63-54 12
[email protected]
Badger Meter Czech
Republic s. r. o.
Maríkova 2082/26
62100 Brno
Czech Republic
Tel.+420-5-41 42 04 11
Fax+420-5-41 22 97 24
[email protected]
www.badgermeter.cz
Katalog BME-KAT-OS-02-1601 W związku z ciągłym rozwojem, ulepszeniami i poprawą produktów , Badger Meter zastrzega sobie prawo do
zmian specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Projekt graficzny: quintessence-design.de
Kontakty międzynarodowe

Podobne dokumenty

Katalog produktów

Katalog produktów potwierdzone wieloma patentami w tej dziedzinie.

Bardziej szczegółowo