stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa

Transkrypt

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa
Październik 2012r.
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
Echo
Miechowa
(Karl Mannheim)
TAKICH WYBRALIŚMY !!!
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" – rota ślubowania radnego.
Od lewej: Jerzy Muszyński (przew. Rady), Mateusz Sobecki (wiceprzew. Rady), Jarosława Florek (wiceprzew. Rady), Jarosław Czekaj (przew.
Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego), Roman Wąwoźny (przew. Komisji Rewizyjnej), Mieczysław Kądziołka – wszyscy Samorządny Region
Miechowski, Paweł Wilk, Andrzej Wachacki – Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Głosy tych ośmiu radnych mogą spowodować m.in. opóźnienie rozpoczęcia prac nad budową południowej
obwodnicy naszego miasta, uniemożliwić funkcjonowanie stołówki charytatywnej w Środowiskowym Domu
Samopomocy i świadczenie usług opiekuńczych. Zapamiętajcie ich wyborcy !!!
Czytaj str. - 3
Prywatne wojenki w powiecie. Czytaj str. - 2
Trzecia próba wyeliminowania radnego Marka Boligłowy (ZM)
ze składu Rady Powiatu … i trzeci blamaż szefostwa powiatu.
Starosta traci poparcie. Większość radnych ma już dość prywatnej wojny.
Sprawiedliwi: Lidia Baranowska (SRM), Marian Kajdas (PO), Stanisław Pietrzyk (SRM), Grzegorz Placek (ZM),
Regina Siudak (PSL), Krzysztof Świerczek (WS), Ewa Wojciechowicz (ZM).
Kunktatorzy: Przemysław Kwieciński (WS), Adam Motyka (PSL), Maria Orłowska (WS)
Władza: Marian Brodowicz (przewodniczący Rady – PSL), Marian Gamrat (starosta - PSL), Bogusław Miś (wicestarosta PSL), Paweł Osikowski (czł. Zarządu - SLD), Anna Werys (czł. Zarządu – PSL), Mariusz Wolny (czł. Zarządu – PSL).
Skróty nazw Komitetów Wyborczych: PO-Platforma Obywatelska, PSL-Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD-Sojusz Lewicy
Demokratycznej, SRM - Samorządny Region Miechowski, WS - Wspólnota Samorządów, ZM - Ziemia Miechowska.
W numerze:
Prywatne wojenki w samorządzie powiatowym - str. 2
„Szkodniki” – mówią sołtysi o radnych. Pola Nadziei – str. 3
Brawo harcerze - str. 4
Jaka przyszłość „Przyszłości” – str. 5
Ciekawostki z kraju i ze świata - str. 6
Sport. Nowy Prezes PZPN. Piłka nożna, tenis - str. 7
Poczynania Burmistrza, humor, korespondencja - str. 8
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
10/12
(71)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
–
Echa z powiatu
Echa z gminy i miasta
Echa wydarzeń
Felieton o „Przyszłości”
Z kraju i ze świata
Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU
Minister Gowin podpisał rozporządzenie.
Minister Sprawiedliwości J. Gowin podpisał rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Od stycznia
2013 reforma ta obejmie 79 placówek, w Małopolsce - 4. Zdegradowane będą sądy o limicie etatów do 9 sędziów włącznie.
Na liście sądów, które mają zostać przekształcone w wydziały zamiejscowe większych sądów rejonowych jest m.in. placówka
miechowska, która ma limit etatów 7 sędziów. Na nic więc zdały się protesty władz
powiatu i gmin miechowskich oraz zawiązanego do obrony sądu komitetu obywatelskiego.
Starosta Marian Gamrat decyzję Gowina określa jako niekorzystną dla działalności sądownictwa
i powiatu miechowskiego. - Mam nadzieję, że projekt ustawy złożony przez PSL i zaskarżenie
reorganizacji sądów rejonowych do Trybunału, wyprostuje tę sytuację i uratuje sąd w Miechowie - mówi
starosta. Również burmistrz Dariusz Marczewski negatywnie ocenia zapowiedzianą reformę
sądownictwa. Ujawnia, że podczas pobytu w Miechowie minister Gowin mówił, że poważnie rozważa
wariant reformy, w której zostałoby zniesione tylko 30 najmniejszych w kraju sądów o limicie etatów
sędziowskich 6. Jedyną rzeczą, którą udało się wynegocjować to wydział zamiejscowy w Miechowie
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, a nie SR w Olkuszu. Teraz cała nadzieja samorządowców
w Trybunale Konstytucyjnym, do którego PSL i Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła inkryminowane
rozporządzenie. A co o pomyśle Gowina sądzą sami zainteresowani czyli sędziowie. Pytany w tej sprawie jeden z nich uważa, iż szermowanie przez
ministra argumentem ekonomicznym nie ma pokrycia w praktyce. Oszczędność na dodatku funkcyjnym dla prezesa sądu nie zrównoważy dodatkowych
kosztów i uciążliwości w działaniu miechowskiego sądu po wprowadzeniu reformy. Diabeł tkwi w szczegółach i sędzia enumeratywnie wymienił te
czynniki, które spowodują pogorszenie „jakości” pracy sądu. Uważa, że Jarosławowi Gowinowi, nie będącemu prawnikiem, wiele takich szczegółów po
prostu umknęło uwadze. Sam Gowin na spotkaniu w Krakowie bronił swego pomysłu. - Wszyscy widzimy, nawet na przykładzie sprawy Amber Gold, że
polskie sądownictwo nie funkcjonuje tak jakbyśmy tego oczekiwali. Konieczne są głębokie zmiany ustawowe i organizacyjne. Jedną z takich zmian
będzie przekształcenie mniejszych sądów w wydziały zamiejscowe sądów większych, tak żeby sędziowie orzekali wtedy, kiedy mają trochę więcej
czasu, już nie w jednym sądzie - jak obecnie - ale w dwóch, a czasami nawet w trzech - mówił. Minister podkreślił, że ostateczna liczba
zreorganizowanych sądów to efekt wielomiesięcznych konsultacji ze środowiskiem sędziowskim, środowiskami lokalnymi i konsultacji politycznych. Ostatecznie przyjęliśmy kryterium całkowicie obiektywne. O tym, który sąd stanie się wydziałem zamiejscowym decyduje wyłącznie liczba sędziów. To
jest najlepszy dowód na to, że te zmiany nie mają charakteru politycznego. Kryterium jest maksymalnie zobiektywizowane. Po wprowadzeniu reformy w
praktyce zmieni się tylko nazwa, bo zniesiony sąd będzie teraz wydziałem zamiejscowym większego sądu rejonowego. Nadal w tym samym miejscu
obywatele będą mogli załatwić swoje sprawy, bez konieczności udania się do innego miasta. Nie będzie również przeszkód, by nadal działały kasy, czy
biura podawcze. Decyzje w tej sprawie podejmować będą prezesi sądów – przekonywał. Resort sprawiedliwości uzasadnia, że celem zmian jest przede
wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów. Decyzja ministra wywołała ostry spór w koalicji rządowej. Szef
PSL wicepremier Pawlak nazwał decyzję Gowina błędem. PSL już we wrześniu złożył w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji przepisów, który ma
zablokować reorganizację. Zebrano pod nim 150 tys. podpisów. Reformie przeciwny jest także Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej.
XVIII Sesja Rady Powiatu czyli prywatnych wojenek ciąg dalszy.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Helena Kruszec
złożyła sprawozdanie z działalności Centrum w roku 2011 a dyrekcja
Szpitala Św. Anny poinformowała o aktualnej sytuacji jedynej
miechowskiej lecznicy. Pani Kruszec posługując się prezentacją
audiowizualną przybliżyła obecnym finanse i zakres działalności
kierowanej przez nią placówki. Sprawozdanie dyrektora Drożdża ze
stanu finansów szpitala zabrzmiało bardzo optymistycznie.
Po rozpatrzeniu spraw dotyczących funkcjonowania opieki społecznej w powiecie, obiecującej informacji dyrektora miechowskiego
szpitala oraz wysłuchaniu prelekcji dr Wojciecha Skucha nt. „Rak płuc w Polsce – wczesne wykrywanie”, aktualne szefostwo
samorządu powiatowego zaprezentowało obecnym kolejną odsłonę prywatnej wojenki z radnym Markiem Boligłową. Podjęto kolejną
próbę pozbawienia mandatu radnego. Zarzut w stosunku do Marka Boligłowy jest ciągle ten sam. Starosta zarzuca mu naruszenie
ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego powiatu z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu.
Przypominamy, że 1-szą próbę wyrzucenia Boligłowy ze składu Rady Powiatu podjęto 4 stycznia br. Wówczas radni przegłosowali
uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. 3 miesiące później Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność tej uchwały. Nie
zraziło to jednak adwersarzy radnego. Ponownie projekt uchwały o pozbawieniu radnego mandatu pojawił się na sesji w czerwcu.
Jednak radni przegłosowali usunięcie inkryminowanej uchwały z porządku obrad. Ale i to nie podziałało otrzeźwiająco na starostę
i przewodniczącego Rady. Na XVIII sesji znów w porządku obrad pojawiła się uchwała o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego
Boligłowy. Tym razem autorzy projektu uchwały powoływali się na żądanie Wojewody Małopolskiego w tej sprawie. I znów Starosta
i jego Zarząd, wspierani przez Przewodniczącego Rady, ponieśli spektakularną porażkę. Tylko 6 radnych: Brodowicz, Gamrat, Miś,
Osikowski, Wolny, Werys zagłosowało za wykluczeniem radnego. Czyli Zarząd plus Przew. Rady. Przeciw byli: Baranowska,
Siudak, Wojciechowicz, Kajdas, Pietrzyk, Placek, Świerczek, wstrzymali się: Kwieciński, Motyka i Orłowska. Nie mam
wątpliwości, że to nie koniec. Co najmniej do czterech razy sztuka. Rodzi się pytanie o granice śmieszności a może i przyzwoitości.
Z sesji: Dziękuję za odwołanie z Komisji Rewizyjnej bo Rada, przy takim przewodniczącym, już zatraciła poczucie misji - M. Kajdas.
Brawo Antolka!
17 października w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VII
edycji ogólnopolskiego konkursu „Czysty Las”. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Leśnego SGGW prof. dr hab. Henryk
Żybura. Nagrody i dyplomy otrzymali laureaci VII edycji konkursu – 24 szkoły i placówki wychowawcze z terenu całego kraju.
W kategorii „Leśna Edukacja Dzieci” laureatem została Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce.
Ciekawostka czyli co pokazują sobie radni.
To co działo się na październikowym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu jest kolejnym przyczynkiem do oceny pracy samorządu
powiatowego obecnej kadencji. Wspomniane obrady prowadził radny Krzysztof Świerczek, przewodniczący Komisji Zdrowia. Myliłby się ten
z naszych czytelników, który oczekiwałby debaty nad problemami będącymi w gestii samorządu powiatu. Inkryminowane spotkanie długimi momentami
przypominało prace osławionych sejmowych komisji śledczych. Zebrani radni postanowili sprawdzić czy przewodniczący Rady Powiatu Marian
Brodowicz użył pod adresem swego adwersarza Marka Boligłowy sformułowania „ja ci pokażę”. Tak twierdził „poszkodowany” a fakt ten potwierdzał
radny Marian Kajdas. W celu dojścia do prawdy radni przesłuchali nawet nagranie z posiedzenia komisji, na którym pan przewodniczący miał straszyć
pana Boligłowę. Niestety podła jakość nagrania nie dała odpowiedzi na kluczowe pytanie. Sprawa zagmatwała się jeszcze bardziej, gdy Boligłowa
stwierdził, iż taśma jest zmanipulowana! Dowodem na to ma być fakt, że nie ma na niej żadnych wypowiedzi Brodowicza. Doradzałbym próbować
zwekslować „śledztwo” radnych w nieco innym kierunku. Wystarczy odpytać przewodniczącego Brodowicza o intencję jego rzekomej wypowiedzi. Zwrot
„ja ci pokażę’ nie musi w naszym ojczystym języku oznaczać groźby. Może pan przewodniczący chciał po prostu swojemu ulubionemu sąsiadowi
z Boczkowic pokazać coś naprawdę ciekawego?! Nie mam oczywiście na myśli jakichś szczegółów anatomicznych ale prostą wymianę ciekawej
informacji, jak to między rolnikami bywa. Chyba jednak panowie radni nie pójdą tym tokiem rozumowania. Niewykluczone, że sprawa rzekomych gróźb
oprze się o sąd bo przewodniczący Brodowicz uznał, iż został pomówiony o rzucanie gróźb karalnych i zapowiedział zwrócenie się w tej sprawie do
prokuratury. I tak nasi wybrańcy miast czynić rzeczy, do których ich wybraliśmy, za publiczne niemałe pieniądze toczą swoje prywatne wojenki.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Burmistrz wnioskował o sesję RM.
Na wniosek Burmistrza Dariusza Marczewskiego, 27 września radni zebrali się na XXII sesji Rady Miasta Miechowa. Ich obecność
była niezbędna aby Rada mogła podjąć uchwałę o przyjęciu w poczet zadań inwestycyjnych wpisanych na 2014 rok do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miechów, inwestycji pn. Modernizacja Placu Targowego przy ul. Wesołej. Burmistrz poinformował
radnych, że gmina otrzymała 993 tys. zł dofinansowania na w/w inwestycję z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to aż
75% wartości netto całego zadania! Przy okazji zmieniono Wieloletnią Prognozę w celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie pożyczki na budowę kanalizacji w ulicy Powstańców i dokończenie kanalizacji w ul.
Sienkiewicza. Ewentualna pożyczka zostanie przez Fundusz częściowo umorzona po wykonaniu miejskich nitek kanalizacji.
Pola Nadziei.
4 października zorganizowano w naszym mieście 10. już edycję akcji „Pola Nadziei”. Uczestnicy spotkali się jak zwykle przed
budynkiem miechowskiego Hospicjum. W akcji wzięli udział także Starosta Marian Gamrat i Burmistrz Dariusz Marczewski.
Głównym punktem akcji było tradycyjne sadzenie żonkili przed miejscowym hospicjum. Kwiaty poświęcone przez kapelana hospicjum
ks. Andrzeja Satro, sadzili pracownicy hospicjum, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i zakładów pracy,
nauczyciele oraz dzieci i młodzież szkolna. Pracę przy sadzeniu kwiatów umilały uczestnikom przedszkolaki z Przedszkola Nr 2
w Miechowie śpiewając: "Rośnij więc kwiatuszku na nadziei polach, bo taka jest właśnie twa żonkilu wola".
Sesja Rady Miejskiej.
29 października odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej poświęcona głównie gminnej oświacie. Emocje rozpoczęły się gdy
zaczęto głosowania nad projektami uchwał a konkretnie przy uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Sygnał do ataku dał
weteran samorządowych podchodów przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Muszyński. Spytał niewinnie burmistrza dlaczego
w projekcie uchwały pod hasłem „budowa sieci kanalizacyjnej w gminie” nie wymieniono miejscowości, których ten zapis dotyczy.
Zdziwiony burmistrz wyjaśnił, że sprawa ta była szczegółowo dyskutowana na przed sesyjnych Komisjach Rady ale powtórzył, że
dotyczy to kanalizacji we wsi Przesławice. Poza tym przypomniał, iż zadanie to zostało już zaakceptowane przez radnych na
poprzednich sesjach i to nie jest nic nowego. Po tym niewinnym prologu przystąpiono do głosowania. I tu konsternacja. Tylko
7 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały o prognozie finansowej. 8 radnych: Jerzy Muszyński, Jarosław Florek, Mateusz
Sobecki, Jarosław Czekaj, Roman Wąwoźny, Mieczysław Kądziołka, Paweł Wilk i Andrzej Wachacki wstrzymali się od głosu.
Okazało się, że przygotowany na taką ewentualność Muszyński natychmiast, z nutą satysfakcji w głosie, oznajmił, że uchwała nie
została podjęta. Stało się tak ponieważ uchwały dotyczące zobowiązań finansowych gminy muszą być podejmowane bezwzględną
większością głosów. Dwukrotnie ogłaszane przez przewodniczącego przerwy w obradach nic nie mogły już zmienić. Teraz dopiero
dotarło do „parszywej ósemki” czy też „ośmiu szkodników” jak nazwali ich niektórzy obecni i oburzeni sołtysi, że zachowali się fatalnie
bo ich niefrasobliwa decyzja oznacza de facto działanie na szkodę naszej lokalnej społeczności. Jak bowiem wyjaśnił Burmistrz
Dariusz Marczewski ta decyzja Rady oznacza, że np. burmistrz nie będzie mógł ogłosić konkursu na prowadzenie stołówki
charytatywnej w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na świadczenie usług opiekuńczych gdyż aby to zrobić, gmina musi
mieć zabezpieczone na ten cel środki. Ale to nie wszystko! Swoją bezmyślną decyzją radni zablokowali burmistrzowi możliwość
podpisania umowy z województwem małopolskim w sprawie przekazania 53 tys. zł na opracowanie dokumentacji związanej
z budową północnej obwodnicy Miechowa! Gmina nie będzie mogła też poręczyć pożyczki jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sławicach. W uchwale o prognozie finansowej był również zapis o umorzeniu pożyczek zaciągniętych w poprzednich
latach, co zmniejsza zadłużenie gminy o ponad 770 tys. zł. To tylko niektóre szkody jakie mogą być udziałem naszej jednostki
samorządowej przez lekkomyślność ośmiu naszych wybrańców. Nie wiem co radni chcieli pokazać blokując realizację ważnych
dla mieszkańców naszej gminy zadań – stwierdził poruszony Burmistrz Dariusz Marczewski po zakończeniu sesji Rady Miejskiej.
Komentarz: Dla mnie głównym „winowajcą” wyżej opisanych wyczynów radnych jest bez wątpienia aktualny przewodniczący
Rady Miejskiej Jerzy Muszyński. Bowiem rolą szefa gminnego samorządu nie jest toczenie prywatnych batalii czy
odreagowywanie osobistych animozji. Jeśli ktoś tak pojmuje tą rolę, to znaczy że nie dorósł do piastowania tej zaszczytnej
funkcji. I wiek nie ma tu nic do rzeczy. Przewodniczący Rady ma szczególny obowiązek dołożenia należytej dbałości aby Rada
działała tak jak stanowi ustawa i przyzwoitość czy dbałość o interesy gminy. Nie przyjmując zmian w prognozie finansowej, ośmiu
radnych nie zrobiło na złość burmistrzowi, ale wstrzymując realizację ważnych zadań działają na szkodę swoich wyborców!
Czy ta oczywista konstatacja dotarła już do mózgownic Pana Przewodniczącego i Jego ośmiu kolegów? Pożyjemy zobaczymy.
Powszechny obowiązek deratyzacji.
Urząd Gminy i Miasta poinformował mieszkańców gminy Miechów, że zarządzeniem burmistrza z dnia 5 października został
wprowadzony w naszej gminie powszechny obowiązek przeprowadzania akcji odszczurzania. Deratyzacja ma być przeprowadzana
w dniach od 15 października do 15 listopada. Kontrola właściwego przeprowadzania akcji będzie prowadzona przez Straż Miejską.
Poniżej skrót instrukcji przeprowadzania w/w akcji wg zaleceń Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:
#/ do odszczurzania należy użyć trutki gryzoniobójczej w ilości 250g na 100 metrów powierzchni użytkowej lokalu.
#/ oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć art. Spożywcze i karmę dla zwierząt oraz
uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
#/umieścić tabliczki z napisem „Uwaga trucizna” w miejscach wyłożenia trutki.
#/ w czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutkę.
#/ uniemożliwić dostęp do trutki zwierzętom domowym i ptactwu.
#/ zbierać na bieżąco padłe szczury i palić je lub zakopywać w ziemi na głębokości co najmniej 1 m.
Ciekawostka. Z okazji ślubowania pierwszych klas, nauczyciele miechowskiego gimnazjum otrzymali nagrody i upominki od dyrektor
szkoły. Ale to nie wszystko. Pomysłowi uczniowie ustanowili i wręczyli swym wychowawcom swoje doroczne „nagrody” w wymyślonych
przez młodzież kategoriach. I tak Wykładowcą Roku został Mateusz Sobecki, Sportowcem Roku - Piotr Król, Bratnią Duszą - Marek
Podyma, Luzakiem Roku - Stanisław Kara, Pretty Woman - Monika Czapnik. Gratulujemy młodzieży pomysłu.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Harcerze sprzątali las.
Dnia 27 września 2012 roku odbył się tzw. „Harcerski start
2012 roku” w tunelskim lesie. Udział wzięło 160 uczestników
(harcerze , zuchy i instruktorzy). Na początku wszyscy
zgromadzili się na polanie meldując dh. Komendantce Hufca
ZHP Miechów swoje przybycie. Potem pan leśniczy W.
Bielawski przywitał zgromadzonych i opowiedział ciekawostki
dotyczące lasu, a następnie młodzież wraz z instruktorami
przystąpili do akcji „Czysty las” czyli do zbierania śmieci.
Nadleśnictwo Miechów zapewniło worki, rękawiczki, środek
transportu do wywiezienia zebranych śmieci i … kiełbasę.
Po pracy, przy wspólnym ognisku pieczono kiełbaski oraz prowadzono gry i zabawy terenowe. Komenda Hufca ZHP w Miechowie
serdecznie dziękuje Nadleśnictwu za pomoc w organizacji akcji. Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!
Komenda Hufca.
Nowe władze SM „Przyszłość” działają.
#/ Jak już informowaliśmy, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość odwołało radę nadzorczą i wybrało
nową. Nowa Rada Nadzorcza wyznaczyła sobie inauguracyjne spotkanie w pierwszych dniach bieżącego miesiąca. Na posiedzeniu
tym ukonstytuowały się nowe władze. Przewodniczącym Rady został wybrany Bartosz Soczówka. W internecie można przeczytać, iż
ten pan jest wiceprezesem firmy Berndson sp. z o.o. (czytaj notkę biograficzną na str.-5) Cokolwiek by to oznaczało, był jedynym
chętnym na to stanowisko. Jego zastępcami zostali: Marta Banach, która jednocześnie będzie pełniła funkcję przewodniczącej komisji
rewizyjnej oraz Konrad Wesołowski, który będzie też przewodniczącym Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjnej
i Społeczno - Wychowawczej. Sekretarzem została Izabela Mikuła. Ponadto w skład komisji rewizyjnej weszli: Agnieszka
Banaśkiewicz, Agnieszka Ocieczek i Roman Wąwoźny, a w skład komisji GZMIiSW: Andrzej Banaś, Zbigniew Suchodolski,
Paweł Włodarczyk i Tomasz Wszół. Radca prawny spółdzielni został zobowiązany, by zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego
skład obecnej RN. Istotne, zdaniem przewodniczącego rady, jest także wprowadzenie w statucie spółdzielni zmiany, dotyczącej
wyboru prezesa i członków zarządu. Według nowego zapisu nie będą oni musieli być członkami Spółdzielni. Poza tym radca ma
przygotować oświadczenia o ew. zrzeczeniu się wynagrodzenia za pracę w RN i przeznaczenie tych środków na wybrany cel
społeczny. Jednak będzie to indywidualna decyzja każdego z członków Rady. W posiedzeniu RN uczestniczył Robert Szmigielski,
jeszcze prezes SM "Przyszłość" oraz członek zarządu S-pni Halina Krzyżkiewicz. B.Soczówka zadeklarował, że Rada będzie chciała
dokładnie poznać jaką wizję kierowania spółdzielnią ma prezes Szmigielski. Wtedy podejmie decyzję o jego ewentualnym dalszym
zatrudnieniu. Podstawową „wadą” obecnego prezesa wydaje się być fakt, iż został wybrany przez członków odwołanej RN.
#/ Roszad w „Przyszłości” ciąg dalszy. Pan Prezes Szmigielski, jak brzmi oficjalna wersja, zrezygnował z piastowanego stanowiska. 16
października odbyło się kolejne posiedzenie nowej Rady Nadzorczej, która w trybie natychmiastowym, bez ogłaszania konkursu,
wybrała prezesa spółdzielni - Witolda Skrzypka. Nowemu prezesowi obniżono wynagrodzenie o ok. 30% w stosunku do zarobków
Bogdana Paweli. Będzie więc zarabiał ok. 5 tys. zł netto. W nowym rozdaniu wolę oszczędzania zadeklarowało także 12 z 14
członków nowej Rady Nadzorczej, którzy zrzekli się przysługującego im wynagrodzenia. Przypominamy, że Przewodniczący Rady
Nadzorczej pobierał dotychczas za każde posiedzenie Rady 375zł, dwóch wiceprzewodniczących po 225zł a członkowie po 130zł.
W ten sposób w kasie spółdzielni pozostanie ponad 20 tys. zł rocznie. Brawo! Tak trzymać!
Gdzie się podziała kasa z Kasy?.
Środowisko miechowskich pedagogów jest zbulwersowane faktem, że Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Pracowników Oświaty w Miechowie okazała się być pusta. Według szacunków samych zainteresowanych powinno być w niej
ponad ćwierć miliona złotych! Pieniądze te to skrzętnie gromadzone przez lata składki stu kilkudziesięciu miechowskich
pracowników oświaty, którzy teraz nie mogą wycofać swoich wkładów członkowskich, do czego mają pełne prawo. Obecnie trwa
prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Miechowie postępowanie przygotowawcze w sprawie przywłaszczenia środków
pieniężnych z kasy MZKZP. W ramach tych czynności przesłuchano już ok. 120 osób, które wpłacały składki a kolejne kilkadziesiąt
czeka na przesłuchanie. Prokuratura odebrała też zeznania od osób, które pracowały w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Jest także
zabezpieczana dokumentacja bankowa związana z tą sprawą. Ze względu na dużą liczbę pokrzywdzonych, rozmiar czynności
prokuratorskich i konieczności sporządzenia opinii przez biegłego postępowanie może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Miechowie w obecnym kształcie została
powołana do życia w 1995 roku. Powstała w miejsce zlikwidowanej przez ówczesny ZEAS istniejącej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Miechowskie placówki oświatowe podpisały stosowne umowy, w których zadeklarowały środki finansowe na koszty obsługi Kasy.
Posłowie wśród wiekowych studentów.
27 października, w auli Urzędu Gminy i Miasta, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w
Miechowie. Miechowski Uniwersytet III Wieku "Aktywne Życie", wraz z UTW z Wieliczki, Niepołomic i Kłaja realizuje program na rzecz
aktywności osób starszych. Uroczystość zaszczycili swą obecnością posłowie PO z Małopolski Elżbieta Achinger i Minister
Sprawiedliwości Jarosław Gowin a wykład inauguracyjny o światowych religiach wygłosiła siostra Halina Mol (zdj-1). Na zakończenie
części oficjalnej ok. 40 uczestników spotkania stanęło do pamiątkowego zdjęcia wraz z dostojnymi gośćmi i gospodarzem gminy
Dariuszem Marczewskim (zdj-2). Część oficjalną zakończył występ zespołu „cygańskiego” Mirella (zdj-3).
Burmistrz Marczewski w Ambasadzie Ukrainy.
18 października w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli regionów partnerskich
Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej. Gminę Miechów reprezentowali: Burmistrz Dariusz Marczewski, dyrektor
Samorządowego Zespołu Edukacji Jerzy Pułka, oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Burmistrz z rąk
Markijana Malskiego, Ambasadora Ukrainy, otrzymał dyplom uznania i podziękowanie za współpracę.
Współpraca gminy Miechów z miastem partnerskim Wołoczyska trwa od 2004 roku. Obejmuje poszerzanie więzi
kulturalnych, a także wymianę doświadczeń na temat struktur gminnych, szkolnictwa, kultury i sportu.
Zamiast FELIETONU.
Czy Bartosz Soczówka poprowadzi SM „Przyszłość” ku świetlanej przyszłości ?
Prezes Bogdan Pawela i Rada Radzorcza pod kierownictwem Bolesława Sokoła to już przeszłość w Spółdzielni Mieszkaniowej
Przyszłość. Na fali buntu lokatorów w gabinetach władzy spółdzielni zasiedli nowi ludzie. Szefem nowej Rady Nadzorczej został
wybrany Bartosz Soczówka. Poszperałem trochę w Internecie i chcę PT czytelnikom przekazać nieco efektów moich poszukiwań. Aby
nie być posądzonym o stronniczość czy uprzedzenie do nowej spółdzielczej władzy oddaję głos samemu przewodniczącemu RN.
Credo zawodowe nowego szefa Rady Nadzorczej brzmi: Ludzie, którym dobrze się powodzi na świecie, to ci, którzy ruszają
przed siebie i szukają sprzyjających warunków, a jeśli nie mogą ich znaleźć, to je po prostu tworzą. Myślę, że w kontekście
ostatnich wydarzeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” przedstawiona w nim filozofia działania wiele wyjaśnia.
BARTOSZ SOCZÓWKA – MOJE OSOBISTE CV. Nazwisko mam nie od parady. Większości osób kojarzy się
ono ze słowem „soczewka”…i bardzo dobrze! W opinii ludzi, którzy mnie znają potrafię bardzo dobrze
obserwować otaczającą mnie rzeczywistość. Patrzę na procesy, w które jestem zaangażowany w sposób szeroki
i wyjątkowo ostry zarazem. Każdego dnia pomagam ludziom wokół mnie, głównie dzięki spoglądaniu wraz z nimi
na szereg zdarzeń i spraw. Dzięki temu dostrzegają oni więcej perspektyw i możliwości, a w efekcie podejmują
słuszne decyzje. DATA URODZENIA: 1982-05-08. W kalendarzu 8 maja obchodzony jest jako Dzień Zwycięstwa
i choć z sukcesem osobistym nie ma to zbyt wiele wspólnego, żywię przekonanie, że jestem na tym świecie po to,
aby zwyciężać. Sekretem jest jednak to, co uważam za zwyciężanie… WYKSZTAŁCENIE: Nic na tym świecie
nie fascynuje mnie bardziej niż ludzie. Jestem socjologiem, który z zacięciem ucznia pogłębia swoją wiedzę
w obszarze ludzkich zachowań. Pasjonuje mnie obserwacja ludzi w konkretnych sytuacjach, to, jak reagują i w jaki sposób wpływa na
nich otoczenie. Wszystko, czym zajmowałem się w swoim życiu związane było z ludźmi. Od zawsze pracuję w zespołach i uwielbiam
osiągać efekty, będące wypadkową doskonałej współpracy wielu osób. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: Pracowałem w mediach
i public relations. Byłem liderem kabaretu i konferansjerem. Z firmą BERNDSON, na czele której obecnie stoję, związany jestem od
początku jej istnienia. Dzień, w którym połączyły się nasze drogi uważam za jeden z najważniejszych w moim życiu. Charlie
„Tremendous” Jones powiedział kiedyś, że „Jedyną różnicą między tym, gdzie jesteś teraz, a tym, gdzie będziesz za rok, są ludzie,
których spotkasz i książki, które przeczytasz.”. W BERNDSONie jestem już od 7 lat, albowiem to firma, która stale przyciąga do siebie
wartościowych ludzi. Nie chcę spotykać na swej drodze sław, ale ludzi, dzięki którym się rozwinę. BERNDSON niezmiennie daje mi tę
możliwość. OSOBOWOŚĆ: Jestem człowiekiem czynu – cholerykiem, z dużą dozą perfekcjonizmu i duszą sangwinika. Uczestniczę
w procesach planowania, ale moje prawdziwe „ja” pragnie dokonywać przełomowych działań, obserwować skutki i rezultaty, cieszyć
się z sukcesów i dziękować za błędy, bo na tych ostatnich najwięcej się uczę. MOJE MOCNE STRONY: Pracowitość, kreatywność,
zaangażowanie, oryginalność spojrzenia na problem i solidność to moje najważniejsze zalety. Tematy, nad którymi pracuję stają się
częścią mnie, pochłaniając bez reszty mój umysł. Uwielbiam pracować w ciszy, kiedy moje myśli mówią do mnie i przyciągają
najlepsze pomysły. Kocham przyciągać do siebie innych ludzi, angażować ich do swoich działań i widzieć, że chcą wspólnie ze mną
pracować. Podoba mi się zadawanie pytań światu i nerwowe czekanie na przyjście odpowiedzi. Podnieca mnie odczytywanie
sygnałów, jakie przesyła nam los i umiejętne ich wykorzystywanie. MOJE WADY: Często podejmuję bojowe próby udowadniania
swoich racji. Bywam wybuchowy i mam cięty język. Lubię przeklinać – mam to we krwi i choć jest to przypadłość, to uważam (niestety),
że mnie ona wyjątkowo pasuje. W INNYCH LUDZIACH CENIĘ: Mądrość, dystans do własnej osoby, poczucie humoru, punktualność,
posiadanie pomysłu na siebie, własne zdanie. W INNYCH LUDZIACH NIE LUBIĘ: Zapominalstwa, braku odpowiedzialności, pychy,
lenistwa. GDY WSTAJĘ RANO MÓWIĘ DO SIEBIE: „Wykorzystaj ten dzień. Zrób wiele dla innych i dla siebie. Przybliż się dzisiaj do
tego, o czym marzysz.” GDY KŁADĘ SIĘ SPAĆ MYŚLĘ SOBIE: „Jestem zmęczony, ale to znak, że przeżyłem ten dzień,
wykorzystałem go, a nie minął on obok mnie.” W WOLNYM CZASIE: Moim hobby jest moje życie. Każda jego minuta jest dla mnie na
wagę złota. W czasie wolnym cieszę się swoją Rodziną, domem i bardzo dużo czytam. Staram się, jak najwięcej rozmawiać z ludźmi,
słuchać ich opinii na rozmaite tematy. Jestem zapalonym kibicem i interesuje mnie większość istniejących dyscyplin sportowych.
MOJE WARTOŚCI: DOBRO – Postępuj tak, jak chciałbyś by inni postąpili wobec Ciebie. POMOC – Pomagaj ludziom, którzy są wokół
Ciebie. DOSKONAŁOŚĆ – Zawsze do niej zmierzam. Gdy coś robię, chcę to zrobić najlepiej, jak potrafię – dać z siebie wszystko.
Nigdy nic nie robię na pół gwizdka – z rzeczy, które są dla mnie ważne. ZAANGAŻOWANIE – Jestem zaangażowany w to, co robię
i staram się współdziałać z podobnymi osobami. KONTAKTY Z LUDŹMI – Ludzie, których znam stanowią dla mnie największą
wartość. UCZCIWOŚĆ – Zdecydowanie chciałbym, by było jej wokół mnie, jak najwięcej. WIEDZA – Cały czas ją zdobywam i nigdy nie
przestanę. Cenię ludzi mądrych, od których można się uczyć. RADOŚĆ – Chcę, by wokół mnie były osoby szczęśliwe, bo dają mi
pozytywną energię. SUKCES – Każdego dnia chcę go osiągać. AUTORYTET – Chciałbym nim być i jeśli mogę dla drugiego człowieka
stać się nim (choćby na poziomie porady, czy pomocy) to robię to. LOJALNOŚĆ – Ludzie, na których mogę polegać w trudnych dla
mnie chwilach, są dla mnie szczególnie wartościowi. OPTYMIZM – Cenię go u innych, pod warunkiem, że nie jest oderwany od
rzeczywistości. ROZWÓJ – Stale do niego dążę i otaczam się ludźmi, u których widzę postawę prowadzącą ich do rozwoju samych
siebie. EMPATIA – Doskonalę ją u siebie i podziwiam ludzi empatycznych. Są osobami niezbędnymi w skutecznych zespołach.
Aby sylwetka Pana Przewodniczącego była bardziej kompletna należy wzbogacić ją krótkimi informacjami o jego miejscu pracy. Oto
jak reklamuje się firma Berndson. Zajmujemy się wsparciem naszych Klientów i Otoczenia w trójkącie głęboko rozumianych: Rozwoju, Wartości
i Sukcesu. Na co dzień prowadzimy ludzi do Sukcesów Zawodowych przez organizację szkoleń biznesowych w wielu obszarach. Zdajemy sobie sprawę
jak istotny jest komfort z odniesienia Sukcesu Zawodowego i posiadania bezpieczeństwa finansowego na drodze pełni Rozwoju. Wiemy, że jest to
element konieczny by wykonywać swoją pracę dla własnej Satysfakcji i by finanse były tylko efektem ubocznym - pożądanym, potrzebnym, miłym, ale
ubocznym - płynącym z wartości realizowanej pracy. I znów pan Bartosz o sobie: W ramach Zarządu współuczestniczę w kształtowaniu Wizji
oraz Strategii Firmy. Jako Dyrektor Zarządzający jestem odpowiedzialny za realizację zarówno projektów strategicznych, jak również
bieżącej działalności operacyjnej. Pracuję z ludźmi i dla ludzi. Z wykształcenia jestem socjologiem, z szeroką wiedzą na temat ludzkich
zachowań i procesów. Na co dzień, jako lider, wspólnie z całym Zespołem zajmujemy się wspieraniem tych, którzy chcą się Rozwijać,
osiągać Sukcesy i budować swoją Wartość - szkolenia realizujemy jakby przy okazji. Każdego dnia wdrażam w życie mądrość
"Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz w życiu, jeśli tylko pomożesz ludziom osiągnąć to, czego oni pragną". Jako Lider, pierwszy
docieram do celu - przed czasem, i motywuję do tego innych. Kolejną sferą zainteresowań Przewodniczącego RN są/były
cywilizacje pozaziemskie. W 2002 roku będąc gościem „Czaterii”, gdzie został przedstawiony jako „Ufolog”, dzielił się swymi
spostrzeżeniami i przemyśleniami jako przedstawiciel Centrum Badań UFO w Krakowie. Ujawnił w tym programie, że w 1996 roku
widział UFO nad Miechowem i od tego zaczęło się jego zainteresowanie tym zjawiskiem.
( Patrz - adres URL: czateria.interia.pl/goscie-czaterii,czat,809,strona,1 Szukać Bartosza Soczówkę wśród gości czaterii)
Komentarz: Jak wynika z powyższych ustaleń nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej wydaje się być człowiekiem nietuzinkowym.
Mam nadzieję, że w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Trudno zrozumiałą jest, w kontekście zaprezentowanych tu poglądów Pana
Przewodniczącego, jego determinacja w dążeniu do rządzenia miechowską spółdzielnią mieszkaniową. Pozostaje mi życzyć lokatorom
zasiedlającym budynki administrowane przez SM „Przyszłość” aby dokonana zmiana okazała się dla nich korzystna. AMEN.
Z KRAJU I ZE ŚWIATA.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY II IIN
NTTEER
RN
NEETTU
U..
U
Uw
waaggaa kkoorruuppccjjaa !! B
Biieeddnnii kkrreezzuussii !!
#/ Sędzia ze sprawy założyciela Amber Gold oskarżony o przyjmowanie łapówek. Sędzia, który
kilka lat temu wyjątkowo łagodnie ukarał założyciela Amber Gold sam jest teraz oskarżony o przyjmowanie łapówek od
oskarżonych. Chodzi o sędziego Janusza K., który przez wiele lat był sędzią sądu rejonowego oraz pełnił funkcję przewodniczącego całego wydziału
karnego w Kościerzynie. W 2006 roku przed oblicze sędziego Janusza K. trafił przyszły założyciel Amber Gold, Marcin S. (jeszcze przed zmianą
nazwiska, które przyjął po żonie). Początkujący biznesmen był oskarżony o to, że na przełomie 2004 i 2005 roku jako zastępca prezesa firmy SAMPI
oszukał 10 osób na ponad tysiąc złotych oraz usiłował wyłudzić sto złotych. Kodeks karny, za takie oszustwo przewiduje od pół roku do 8 lat więzienia.
Sędzia Janusz K. wydał jednak bardzo łagodny wyrok, ponieważ przyjął, że w przypadku Marcina S. miał do czynienia z „wypadkiem mniejszej wagi”
(kodeks nie precyzuje co to znaczy). Skazał go na zapłatę tylko tysiąca złotych grzywny. W wyroku nie ma mowy o obowiązku naprawienia szkody, czyli
oddania ludziom pieniędzy. Ponadto sędzia Janusz K. powinien wówczas wiedzieć, że dwa miesiące wcześniej Marcin S. został skazany przez sąd
rejonowy w Gdańsku na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata za pomoc w podrobieniu dokumentów i usiłowanie oszustwa. W 2008 roku sędzia
Janusz K. sam zaczął mieć problemy z prawem. Po policyjnej prowokacji został zatrzymany i usłyszał zarzuty przyjęcia łapówek od kilku oskarżonych,
których sądził, w łącznej kwocie 140 tysięcy złotych. Ponadto postawiono mu zarzuty przyjęcia dwóch półmisków ryb w galarecie (łososie i węgorze) o
wartości 300 zł oraz korzystania przez kilka dni z mercedesa pożyczonego od oskarżonego. Według słupskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w
tej sprawie, sędzia przyjmował łapówki przez dziesięć lat od 1998 do 2008 roku. Sędzia Janusz K. nigdy nie trafił do aresztu. Jest zawieszony w
sprawowaniu funkcji sędziego i wciąż pobiera pensję. Jego proces toczy się przed sądem rejonowym w Koszalinie, odpowiada z wolnej stopy, nie
przyznaje się do winy. Obecnie nie są stosowane wobec niego żadne środki zapobiegawcze w postaci np. kaucji, dozoru policyjnego czy choćby zakazu
opuszczania kraju. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiada pośrednik, który miał pomóc we wręczeniu sędziemu 40 tysięcy złotych łapówki. Obu
oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Sędzia Janusz K. twierdzi, że nie pamięta sprawy Marcina S.
#/ W czasie kryzysu biednieją też miliarderzy. Którzy Polscy miliarderzy stracili najwięcej po kryzysie. Poniżej
porównanie majątków rodzimych krezusów z 2007 r. i w 2012r. Łącznie rekordziści w ciągu 5 lat stracili blisko 16 800 mln zł. Kto stracił najwięcej?
Miejsce 1. Ryszard Krauze
Strata: 3 460 mln zł (Majątek w 2007 r: 4 500 mln zł - Majątek w 2012 r: 1 040 mln zł).
Miejsce 2. Aldona Wejchert z dziećmi
Strata: 2 450 mln zł (3 600 mln zł - 1 150 mln zł)
Miejsce 3. Roman i Grażyna Karkosikowie Strata: 2 240 mln zł (5 300 mln zł - 3 060 mln zł)
Miejsce 4. Aleksander Gudzowaty
Strata: 2 100 mln zł ( 3 600 mln zł - 1 500 mln zł)
Miejsce 5. Bogusław Cupiał
Strata: 2 000 mln zł (3 600 mln zł - 1 600 mln zł)
Miejsce 6. Grażyna Kulczyk
Strata: 1 350 mln zł (3 200 mln zł - 1 850 mln zł)
Miejsce 7. Józef Wojciechowski
Strata: 1 082 mln zł (2 000 mln zł - 918 mln zł)
Miejsce 8. Jerzy Wiśniewski z żoną
Strata: 1 000 mln zł
(1 200 mln zł - 200 mln zł)
Miejsce 9. Andrzej Rybicki
Strata: 660 mln zł
(760 mln zł - 100 mln zł)
Miejsce 10. Mariusz Walter
Strata: 450 mln zł
(1 200 mln zł - 750 mln zł)
ZNALEZIONE W INTERNECIE .
#/ Lech Wałęsa znalazł sposób na brak przejrzystości w polityce.
Futurystyczna wizja byłego prezydenta zakłada, że każdy kandydat na
polityka musiałby się "zachipować". Wszczepiony podskórny czujnik
zapisywałby każdy krok państwowych urzędników.
#/ Otrzęsiny kotów.
Na
stronach
salezjańskiego
Gimnazjum im. św. Dominika
Savio w Lubinie opublikowano
zdjęcia z otrzęsin "kotów".
Elementem
otrzęsin
było
klęczenie i zlizywanie z kolan
dyrektora (ks. Marcina Kozyry)
bitej
śmietanki.
Młodzież
gimnazjum broni księdza, pisząc:
że to nie bita śmietanka, ale… pianka do golenia. - Ksiądz miał za
zadanie przyjąć jedynie, hołd "kociaków", po czym symbolicznie
pasował ich na uczniów. Dyrektor ks. Marcin Kozyra jest egzorcystą.
Stwierdził, że otrzęsiny są tradycją i są praktykowane od lat.
#/Rodzice?!
Do makabrycznej zbrodni doszło w Warszawie. Dwumiesięczna
dziewczynka została tam zakatowana na śmierć przez swoich
rodziców. Dziecko było też niedożywione i nie miało nawet imienia.
#/ Pięcioraczki w Australii.
W Australii matka dwanaściorga dzieci urodziła pięcioraczki.
48-letnia kobieta oraz dwie dziewczynki i dwóch chłopców czują
się dobrze; piąte dziecko, dziewczynka, zmarło wkrótce po
urodzeniu. Dzieci przyszły na świat w wyniku cesarskiego cięcia. Przy
operacji asystował zespół lekarski liczący 30 osób. Rzecznik szpitala
Monash Medical Centre w Clayton na przedmieściach Melbourne,
gdzie odbył się poród, zapewnił, że 48-letnia kobieta nie brała leków
hormonalnych, a jej ciąża nie była wynikiem sztucznego zapłodnienia.
Statystycznie Pięcioraczki urodzone w wyniku naturalnej ciąży
przypadają raz na 55 milionów kobiet. Ostatnie pięcioraczki urodziły
się w Australii w 1980 roku, jednak wtedy wszystkie noworodki zmarły.
CYTATY.
#/ "Nie wierzę w przemiany Kaczyńskiego ani gospodarczy wizerunek PiS. Ta partia widzi agentów i spiski u wszystkich.
Polska prawica byłaby lepsza bez Jarosława Kaczyńskiego”.
(b. wicepremier Roman Giertych)
#/ "Tusk powinien zaczynać każdy dzień od modlitwy za zdrowie Kaczyńskiego".
( Senator niezależny Włodzimierz Cimoszewicz )
#/”Drogą papieża będę szedł”.
(deklaracja inauguracyjna Grzegorza Laty – prezesa PZPN)
#/ ” U Jarosława Kaczyńskiego występuje huśtawka nastrojów. Wciąż bardzo cierpi po stracie brata, my tego elementu
bliźniactwa nie rozumiemy. Potrzebuje ciepła, dlatego otacza się ludźmi z dawnego PC i nikomu nie ufa” (Prof. Jadwiga Staniszkis)
SONDAŻE, NOTOWANIA …
#/ 15.10.2012r. Sondaż CBOS PO – 28%, PiS – 24%, SLD – 8%, PSL – 5%, RJP – 4%, SP – 3%, PJN – 1% .
Ciekawostki z kraju i ze świata - Artystki ?!
Niektóre celebrytki za wszelką cenę chcą zatrzymać czas. Operacje plastyczne, drogie zabiegi kosmetyczne i dobór garderoby zupełnie nie
pasującej do wieku to dla nich codzienność. Oto gwiazdy związane z branżą muzyczną, które z powodzeniem mogłyby być straszakami dla
niegrzecznych dzieci. Kolejno na zdjęciach: Amanda Lepore, Lili Kim, Coco, Nicky Minaj, La Toya Jackson, Amanda Lear.
SPORT.
Zbigniew Boniek nowym sternikiem polskiej piłki.
Na odbytym 26 października Walnym Zebraniu PZPN wybrano nowego Prezesa. Został nim znany były piłkarz
Zbigniew Boniek. Boniek uzyskał w drugiej turze wyborów wymaganą większość 61 głosów, wygrywając
walkę o fotel prezesa piłkarskiej centrali. To 25. szef w 93-letniej historii tej organizacji, zastąpi na stanowisku
Grzegorza Latę. Stanowisko wiceprezesa ds. szkolenia Boniek zaproponował innemu wybitnemu byłemu
piłkarzowi Romanowi Koseckiemu. Wiceprezesem ds. zagranicznych będzie Marek Koźmiński. Trzecia
nominacja wiceprezesa ds. organizacyjnych i finansowych powędrowała do Eugeniusza Nowaka.
Ciekawostki.
#/ 26 października Agnieszka Radwańska i Sara Errani ustanowiły nowy rekord w długości gry podczas pojedynku o półfinał turnieju WTA
Championships. Mecz z udziałem Polki i Włoszki trwał dokładnie 3 godziny i 29 minut. Wygrała Polka 6:7 (6), 7:5, 6:4
#/ Joshua Pepple, 24-letni piłkarz z Nigerii, zmarł na boisku podczas meczu zachodniopomorskiej ligi okręgowej w Nowogardzie. W 15.
minucie meczu Pepple był faulowany - został uderzony łokciem. Udzielono mu pomocy poza linią boczną i wrócił do gry. Dziesięć minut później nagle
stracił przytomność. Wezwano karetkę, zawieziono go do pobliskiego szpitala. Akcja reanimacyjna jednak nie przyniosła skutku. Piłkarz zmarł.
Sport w Miechowie.
Sukcesy sportowców Gimnazjum w Pucharze Orlika.
Finał województwa małopolskiego w Kamienicy 3 października zakończył III Turniej Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Chłopcy z Gimnazjum nr 1 w Miechowie, jako jedyni
z powiatu miechowskiego, wystąpili w turnieju finałowego i zajęli w nim 7 miejsce. Awans do rozgrywek
finałowych wywalczyli we wrześniu, wygrywając eliminacje gminne i powiatowe oraz zajmując
premiowane drugie miejsce w półfinale wojewódzkim w Wadowicach. Ambitni młodzi piłkarze czują
pewien niedosyt jednak sam udział w finale wojewódzkim jest niewątpliwie znaczącym osiągnięciem i
zdobyciem cennych doświadczeń. Na co dzień chłopcy uczą się i podnoszą swe umiejętności piłkarskie
w nowopowstałej klasie sportowej pod okiem Marka Podymy i Piotra Króla. W drużynie występują:
Dawid Bielawski, Oliwier Błaszczyk, Daniel Czerwonka, Oskar Dąbrowski, Patryk Dziubdziela,
Bartosz Grudzień, Kamil Mrożek, Mateusz Nowak, Jakub Polewczak. Warto nadmienić, iż
w rozgrywkach tych bardzo dobrze radziły sobie prowadzone przez Dariusza Skrzyniarza dziewczynki
z miechowskiego Gimnazjum, które dotarły do półfinału wojewódzkiego. Zajęły tam trzecie miejsce co
nie dało im przepustek do rozgrywek finałowych. Gratulacje!
Finał rozgrywek samorządowców.
Na Orliku w Szreniawie (gm. Gołcza) drużyny samorządowców z Gołczy, Miechowa, Słaboszowa i Charsznicy rozegrały Turniej o Puchar
Wójta Gminy Gołcza. Trofeum zdobyła drużyna z Miechowa. II miejsce przypadło gospodarzom, III zawodnikom ze Słaboszowa, a IV z Charsznicy. W
cyklu rozgrywek Miechowskiej Ligii Powiatowej o Puchar Starosty odbyły się turnieje w poszczególnych gminach naszego powiatu. W Szreniawie
odbyło się oficjalne zakończenie całego cyklu. Po podsumowaniu wszystkich wyników Puchar Starosty zdobyli miechowianie, tuż za nimi uplasowała się
Gołcza, na III miejscu była Charsznica, IV zajął Słaboszów, V - Racławice. Nagrodę dla najlepszego strzelca otrzymał Jarosława Siółko z Miechowa,
najlepszy bramkarz to Radosław Jurkowski z Miechowa, nagrodę fair play otrzymali zawodnicy ze Słaboszowa.
Tenis w Dosłońcu.
14 października TKKF : Gryf” Miechów zorganizował Turniej Tenisa Ziemnego ( debel), na korcie przy hotelu w Dosłońcu.
Po 5-godzinnych zmaganiach rozegrano gry finałowe. Wyniki zawodów: I m. –Miechów (Mateusz Krawiec i Mariusz
Jurkowski), II. m. -Miechów (Dariusz Skrzyniarz i Tomasz Łukowski), III m. – Zawiercie (Mirosław Stelmaszczyk i Marcin
Stelmaszczyk). Nagrodę dla Seniora zawodów, odebrał Jarosław Ciepielak. Głównym sponsorem nagród ( karnety na
basen, jacuzzi, ścianę, kort tenisowy) był hotel Dosłońce Conference&SPA w Dosłońcu, który także ufundował kiełbasę
z grilla i napoje. Zwycięzcy otrzymali również nagrody ufundowane przez winnice Św. Urszuli z Kaliny w Wielkiej.
PIŁKA NOŻNA w powiecie - sezon 2012/2013.
A klasa Olkusz - MKS „Pogoń” Miechów walczy o awans.
10. kolejka: Wielmożanka Wielmoża - Pogoń 1 : 7 (0:1). W ciągle padającym deszczu miechowianie lepiej radzili sobie na śliskiej
trawie jednak worek z bramkami rozwiązał się dopiero w II połowie. Hat tricka ustrzelił Dudziński a pozostałe gole zdobyli: Pamuła – 2
oraz Kozak i Czekaj z rzutu karnego. Po tym meczu miechowianie na dobre usadowili się w czubie tabeli.
11. kolejka: Pogoń – Spójnia II Osiek 3 : 0 wo. Goście nie przyjechali do Miechowa. Bardzo ciekawe spotkanie rozegrano w
Gorenicach gdzie lider podejmował Trzy Korony z Żarnowca trenowane jak wiemy przez Janusza Paczyńskiego. Podopieczni trenera z
Miechowa zagrali bardzo ambitnie i odnieśli wyjazdowe zwycięstwo. Cztery z 5-ciu bramek dla Żarnowca zdobył Grzegorz Jaros.
Gospodarze do końca próbowali odwrócić losy meczu ale strzelone 4 bramki to okazało się za mało. Wobec porażki dotychczasowego
lidera Pogoń usadowiła się na 1-szym miejscu w tabeli z identycznym dorobkiem punktowym jak Leśnik Gorenice.
12. kolejka: Sokół Gołaczewy – Pogoń 0 : 10 (0:4)! Zawodnicy z Miechowa rozstrzelali „sokołów” i odnieśli pierwsze dwucyfrowe
zwycięstwo w rozgrywkach. Łupem bramkowym podzielili się: Pamuła, Dudziński, Kozak po 2, Lipowiecki, Owczarski, Wędzony i
Dąbrowski po 1. Pogoń pozostała na fotelu lidera a konkurentów do 1-go miejsca ubywa.
13. kolejka: Pogoń – Ospel Wierbka 3:1 (2:1). Bramki dla Miechowa: Kozak-2 i Czekaj z rzutu karnego. Goście momentami toczyli
równorzędną walkę z zawodnikami miechowskimi. Już w 3 min. meczu opuścił boisko grający trener Szot. Pogoń nadal liderem.
A klasa Kraków I. Jak wiemy pozostałe drużyny A-klasowe z terenu powiatu miechowskiego nadal grają w okręgu Krakowskim.
8. kolejka: TS Węgrzce - Spartak Ch. 5:0, Spartak W-G – Sokół Kocmyrzów 0:5, Jastrzębiec Książ Wielki – Orzeł Iwanowice 4:6.
9. kolejka: Bibiczanka Bibice – Jastrzębiec 0:5, Juvenia Prandocin – Spartak W-G 11:0!, Spartak Ch. – Czarni Grzegorzowice 1:8.
10. kolejka: Spartak Wielkanoc-Gołcza – Spartak Charsznica – 2:4, Jastrzębiec – Sokół Kocmyrzów 0:4.
Bolesław Ściepura, prezes PPN Olkusz poinformował, że wszystkie mecze w Podokręgu Olkusz, zaplanowane na
niedzielę 28 października 2012 r., zostały odwołane ze względu na złe warunki atmosferyczne.
Poczta – czyli od Was do nos
#/ Panie Janie. Widziałem, że był pan na meczu Pogoni z Żarnowcem. Jak wiemy Żarnowiec trenuje były trener i działacz Pogoni Janusz Paczyński.
Zapewne musiał pan słyszeć te rynsztokowe komentarze, które padały pod adresem pana Janusza i jego rodziny. Ich autorami była grupka aktualnych
władz i działaczy klubu. W złośliwościach i obelgach celował sam pan prezes Krzysztof P. a otaczający go działacze usłużnie rechotali i sami starali się
wymyślić jeszcze coś bardziej obraźliwego. Ci ludzie swoim postępowaniem sami wystawili sobie świadectwo. Mnie jako starego kibica Pogoni boli to,
że dla każdego kolejnego zarządu klubu poprzednicy to najgorsi wrogowie. I tak to się toczy od lat a jaki jest poziom sportowy drużyny każdy widzi.
Słusznie pan porównał w ostatnim numerze Żarnowiec 700 mieszkańców i Miechów 11,5 tys. Czy w naszym mieście nie znajdzie się 11 młodych
piłkarzy grających na przyzwoitym poziomie. Jak słysze w Pogoni gra aktualnie 6 obcych zawodników. Mimo to i mimo faktu, że przeniesiono drużynę
pod Olkusz wyniki są nadal mierne. Ta drużyna jest kompletnie bez przyszłości. Już od wielu lat sytuacja na Konopnickiej jest nieciekawa. Kolejne
zarządy obwiniają się nawzajem o wszystkie możliwe bezeceństwa a problem szkolenia swoich zawodników jak leżał tak leży. Dokąd gmina będzie
dawała nasze wspólne pieniądze na tak działający klub? Co na to burmistrz i rada miejska?
stary kibic
Od redakcji: rzeczywiście byłem na tym meczu i słyszałem żenujące „komentarze” pana prezesa. No cóż klasę się ma albo się jej nie ma.
ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014 działa.
Data i miejsce urodzenia: 28-03-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik samorządowy.
Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków
Burmistrz Miechowa działa.
#/ Pływalnia gotowa.
Dobiega końca budowa krytej pływalni. Trwają odbiory techniczne. To
najkosztowniejsza inwestycja w naszej gminie. Budżet wydał na nią
ponad 16 mln. zł! Prace rozpoczęto w 2010 roku, choć konkurs
projektowy odbył się już w 2006r. Na pow. ponad 5000 m2 powstał
zespół basenów z widownią na antresoli, zapleczem szatniowo–
sanitarnym, salą do squash’a, salami fitness, pomieszczeniami
odnowy biologicznej, sauną, kręgielnią oraz kawiarnią.
Inwestycję dofinansowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 3 800 000 zł, Powiatu Miechowskiego - 600 000 zł oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 71 000 zł. Szacunkowy koszt rocznego utrzymania pływalni
to ok. 2,2 mln. zł. Szacunkowe roczne przychody ok. 800 tys. zł. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej pływalnią będzie zarządzało
Stowarzyszenie „Siemacha”. M.in. ma to tę zaletę, że gmina odzyska kwotę podatku VAT z inwestycji. Obecnie Stowarzyszenie
prowadzi rekrutację personelu m.in.: kasjerek/recepcjonistek, ratowników oraz technologów wody. CV należy wysłać na adres:
[email protected] Szczegóły można znaleźć na plakatach rozwieszonych w mieście.
#/ Zakończono remont drogi przy ul. Taborowicza. Wartość inwestycji wyniosła 735 580zł, z czego 690 420zł to
dofinansowanie z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania
wykonano roboty przygotowawcze, ziemne i odwodnieniowe, podbudowę oraz nawierzchnię.
#/Gmina Miechów udzieliła dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie w kwocie 105 000 zł. Dotacja
została przeznaczona na rozbudowę wodociągu dla Miasta Miechowa z włączeniem ujęcia Biskupice.
#/ 17 października w UGiM odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Marczewski podziękował
wszystkim osobom, które budują miechowską oświatę oraz życzył, aby ich praca przynosiła im wiele satysfakcji. Podczas spotkania
odbyło się ślubowanie pedagogów, którzy zdali egzamin na nauczyciela mianowanego. Akty nadania stopnia awansu otrzymali:
Ewelina Faracik z Gimnazjum Nr 1, Agnieszka Sroka oraz siostra Jadwiga Podkowiak ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Beata
Michalska ze Szkoły Podstawowej w Jaksicach oraz Marta Jodłowska ze Szkoły Podstawowej w Pojałowicach. Burmistrz wręczył
nagrody nauczycielom, którzy wyróżnili się w sposób szczególny: Gimnazjum Nr 1: Beata Broda, Joanna Dróżdż, Ewa Pituch,
Szkoła Podstawowa Nr 1: Krystyna Kunzig, Renata Glanas Szkoła Podstawowa Nr 2: Beata Kwadrans, Joanna Filipek Szkoła
Podstawowa w Bukowskiej Woli: Małgorzata Zawartka Szkoła Podstawowa w Jaksicach: Halina Piskorz, Przedszkole Samorządowe
Nr 1: Danuta Pieczara Przedszkole Nr 2: Edyta Pypłacz. Dyrektorzy poszczególnych placówek także wręczyli nagrody swoim
pracownikom. Na zakończenie spotkania uczniowie Gimnazjum pod opieką Doroty Małodobry zaprezentowali program artystyczny.
HUMOR – nadesłane przez czytelników.
#/ - Halo ? - Cześć maleńka, tu tatuś, daj mi mamusię. - Tatusiu, mamusia jest na górze w sypialni z wujkiem Frankiem. - Ależ
córeczko, nie masz żadnego wujka Franka. - Nieprawda, mam i jest teraz z mamusią w sypialni. - Ok, no cóż....posłuchaj uważnie,
chcę, żebyś cos dla mnie zrobiła. Dobrze ? - Dobrze tatusiu. - Idź na górę do sypialni, zapukaj do drzwi i powiedz, że tata właśnie
parkuje przed domem....... Chwilkę później: - Już zrobiłam - I co się stało ? - Mama bardzo się przestraszyła, wyskoczyła z łóżka bez
ubrania i zaczęła biegać po pokoju i krzyczeć, a potem potknęła się o dywan i wypadła przez okno i leży nieżywa. - Boże, a wujek
Franek ? - On też wyskoczył z łóżka bez ubrania i krzyczał i w końcu wyskoczył przez okno, ale to z drugiej strony, i wskoczył do
basenu. Ale tatusiu, tam nie było wody, miałeś napełnić go w zeszłym tygodniu i zapomniałeś. No i wujek upadł na dno i też jest
nieżywy. Bardzo długa chwila ciszy, aż wreszcie : - Hmm, ja nie mam basenu. Czy to na pewno numer 555-67-89 ?
Gmina Smarczewo pow. Śmiechow. (66)
Smarczewskie gimnazjum normalnieje. Nasza ulubienica Nacia Kawon nadal chodzi nabzdyczona po szkole a po pracy siada na
ławeczce w przydomowym ogrodzie i rozmyśla nad marnościami tego świata. Tak ją to wciągnęło, że często zapomina o posiłku
czego efekty są już widoczne (fot. obok). Ostatnie wydarzenia chyba ją jednak czegoś nauczyły bo widać oznaki zmiany jej
zachowania wobec dawnych podwładnych. Kiedyś na przykład wprowadziła w kompletne osłupienie panie sprzątające placówkę,
które grupą stały na szkolnym korytarzu. Ku swemu niepomiernemu zdziwieniu panie te usłyszały od przechodzącej mimo Natalii
dobre słowo pt. „dzień dobry”! Były tak zszokowane, że zapomniały języka w gębie i nie odpowiedziały podobną galanterią.
Również dawny przełożony Kawon były wójt Sosenka odnalazł się w nowej roli radnego powiatu i wykorzystuje swoje
doświadczenie samorządowe knując intrygi przeciwko staroście Gamidorowi. Ma ułatwione zadanie bo Gamidor zajmuje się
głównie załatwianiem prywatnych porachunków przez co ważne dla samorządu problemy leżą odłogiem. Np. od początku kadencji starosta wraz ze
szwagrem przew. rady Nosowiczem poświęcają swój czas i energię na wymyślanie sposobów pozbycia się z rady osobistego wroga rodziny – radnego
Bolipały. Chcą to zrobić w majestacie prawa tak jak oni GO pojmują. Postawili radnemu ciężki zarzut – działanie na szkodę powiatu. Na czym to
działanie miałoby polegać? Otóż szefowie powiatu twierdzą, że widzieli jak radny Bolipała oddawał mocz na działkę rolną będącą własnością powiatu.
Poza tym utrzymują, iż tylko ich zdecydowana interwencja sprawiła, że radny Bolipała zaniechał zamiaru wypróżnienia się na wyżej wspomnianą
działkę. Taka zbrodnia nie może ujść na sucho! Niestety pozostali radni nie podzielają gniewu szefostwa i ciągle głosują przeciw decyzji o usunięciu
Bolipały ze swych szeregów. Ale Gamidor i Nosowicz nie zrażają się. Kolejne odsłony batalii wkrótce. Czytaj tylko u nas!!!
Poczta – czyli od Was do nos
Od czytelnika: Witam. To się nadaje go gazety! http://www.youtube.com/watch?v=-nIOCRHhi5U&feature=share
powstańczyk miechowski
Od redaktora: zaintrygowany nagranym przez Pana filmikiem udałem się po informacje do źródła czyli do UGiM. Oto co się dowiedziałem w temacie
odmulania „wyspy”. To co naszego czytelnika tak zaintrygowało czyli wrzucanie ziemi z brzegu na środek toru wodnego jest pierwszym etapem
transportu ziemi i mułu na samą „wyspę” z zewnętrznego brzegu. Po zgromadzeniu materiału na środku toru koparka wjechała na wyspę i wygarnęła na
nią zgromadzony w w/w sposób materiał. Tak przewiduje plan prac ustalony przez fachowców-meliorantów. Jeśli jest Pan w posiadaniu filmu z tego
drugiego etapu prac to prosimy o jego udostępnienie. Na zakończenie usłyszałem apel urzędnika
odpowiedzialnego za inwestycję aby pan Zbyszek Powstańczyk był optymistą. Roboty są w toku.
ECHO MIECHOWA
Z ostatniej chwili: Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „Odmulenie zbiornika wodnego w Parku
Miejskim w Miechowie”. Wartość zadania wyniosła 34 280,24 zł, z czego 50% kosztów poniosła Gmina
Miechów, a kolejne 50% Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach. Zakres robót obejmował m.in.:
odmulenie zbiornika oraz jego poszerzenie, wykoszenie porostów oraz prace porządkowe. Zadanie miało
na celu poprawę stanu zbiornika i uporządkowanie wyspy. W przyszłym roku zostaną wyrównane brzegi
oraz zostanie zasiana trawa – deklaruje Burmistrz Marczewski.
ISSN 1898-0716 Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
32-200 Miechów
Redakcja : os. Młodych 5
Red. nacz : J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
http://echomiechowa.iap.pl/

Podobne dokumenty

Nepotyzm chorobą samorządów - Echo Miechowa

Nepotyzm chorobą samorządów - Echo Miechowa uprawia te grunty? Pod kogo jest przygotowywana umowa dzierżawy? Dlaczego w swojej sprawie głosuje przewodniczący Rady Powiatu? To nie ja jestem dzierżawcą tylko mój syn - wyjaśnił przewodniczący B...

Bardziej szczegółowo

stronniczy przegląd prasy

stronniczy przegląd prasy i młodzieży-organizuje dla nich Andrzejki, zabawę Sylwestrową, a także akcję "Święty Mikołaj dzieciom. Jako opiekun Akcji Katolickiej przyczynił się do materialnej pomocy dzieciom młodszych klas mi...

Bardziej szczegółowo

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa Ciekawostki z kraju i ze świata -– str. 6 Sport. Ze świata, z kraju i z Miechowa -– str. 7 Poczynania Burmistrza, humor -– str. 8

Bardziej szczegółowo