Regulamin dla dzieci i młodzieży

Transkrypt

Regulamin dla dzieci i młodzieży
REGULAMIN
VII MISTRZOSTWA CZELADZI
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
o Puchar Burmistrza miasta Czeladź
_______________________________________________
1. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi,
Miejski Czeladzki Klub Sportowy
Miejski Szkolny Związek Sportowy
2. Cel imprezy:
Popularyzacja narciarstwa wśród dzieci i młodzieży
Wyłonienie najlepszego narciarza z Czeladzi
3.
Termin i miejsce: 17.02.2012 roku godz. 10.00, Andrychów
4. Kategorie wiekowe:
1. Klasy I – III (szkoła podstawowa r. u.’02– ‘04)
2. Klasy IV – VI (szkoła podstawowa r .u. ’99 - `01)
3. Gimnazja (r. u. ‘96-’98)
4. Szkoły średnie ( do 18 roku życia r. u. ’95) – punktacja indywidualna
5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 zawodników (5 dziewczyny i
5 chłopców w każdej kategorii wiekowej, szkoły gimnazjalne po 8 zawodników tj. 4 dz. i 4 chł.)
6. Dzieci, które nie zakwalifikowały się do reprezentacji szkoły lub nie są uczniami szkół
czeladzkich oraz kategoria 4, mogą uczestniczyć w zawodach pod opieką rodziców bądź
opiekunów. Dojazd na zawody uzależniony od ilości wolnych miejsc w autokarze.
7. Prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa
8.
O zwycięstwie drużynowym decydować będzie suma najlepszych czasów:
a. 2 zawodników (1 dziewczynka i 1 chłopiec) kategoria wiekowa I – III
puchar za I, II i III miejsce
b. 4 zawodników (2 dziewczynki i 2 chłopców) kategoria wiekowa IV – VI
puchary za I, II i III miejsce
c. 4 zawodników (gimnazja – 2 dziewczęta i 2 chłopców) puchar za I, II, III miejsce
9. Każdy uczestnik musi posiadać obowiązkowo zgodę rodziców na udział w zawodach i dowód
wpłaty.
10. Każda szkoła przekazuje zgłoszenie na zawody oraz ilość zawodników najpóźniej do
16.02.2012 roku godz. 10.00 do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi
ul. Sportowa 2 pod nr tel. 032/269-02-36 lub osobiście. [email protected]
11.
Każda szkoła musi mieć opiekunów odpowiedzialnych za zawodników z danej szkoły.
12.
Organizator zapewnia przejazd, przeprowadzenia zawodów, opiekę medyczną.
13. Uczestniczyć w zawodach mogą dzieci ubezpieczone przez szkołę za co odpowiada opiekun
grupy.
14. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać własny sprzęt narciarski, kask oraz zobowiązany
jest uiścić opłatę w wysokości 25 złotych (przejazd, gorący posiłek, karnet na wyciąg).
15. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy ustalone przez organizatora i sędziego
głównego zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
W Mistrzostwach uczestniczyć mogą tylko mieszkańcy Czeladzi
16. Wyjazd w dniu zawodów tj. 17.02.2012 roku
I autokar – godz. 6.30 ( MZS) godz. 6.40 ( Urząd Miasta, SP1), godz. 6.50 (Lidl SP7)
II autokar – godz. 6.30 ( Urząd Miasta G2, SP3 ) godz. 6.40 Hala MOSiR, godz. 6.50 (Lidl G3)
17. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać
zawody.

Podobne dokumenty