P łyta CD – linki do stron - Multico Oficyna Wydawnicza

Komentarze

Transkrypt

P łyta CD – linki do stron - Multico Oficyna Wydawnicza
MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 14
02-589 Warszawa
tel. 22 564 08 00
faks 22 564 08 03
www.multicobooks.pl
MULTICO Oficyna
Wydawnicza jest wydawcą:
•najlepszych książek o polskiej przyrodzie,
•doskonałych poradników ogrodniczych,
•poradników dla miłośników zwierząt domowych,
•ciekawych książek dla hobbystów,
•przepięknych albumów o Polsce.
Wśród publikacji są poradniki, przewodniki, lek­
sykony i atlasy. Zawsze na najwyższym pozio­­­mie
edytorskim, z doskonałymi zdjęciami, realistyczny­­
mi rysunkami, opracowane przez najlepszych spe­
cjalistów i znawców przedmiotu.
W ofercie znajdują się cenione wśród czytelników
książki dla hobbystów – wędkarzy, ogrodników,
hodowców zwierząt, miłośników dobrej kuchni,
właścicieli zwierząt domowych – pełne użytecz­
nych wskazówek, sprawdzonych metod i facho­
wych porad.
Z profesjonalnych publikacji korzystają ludzie,
którzy swoje życie zawodowe związali z przyrodą
– leśnicy, botanicy, strażnicy przyrody, weterynarze.
Najnowsze tytuły MULTICO Oficyna Wydawnicza
adresuje do dzieci i młodzieży. Celem jest rozbu­
dzanie aktywności i ciekawości młodych ludzi tak,
by w przyszłości byli w pełni świadomymi obser­
watorami i rzecznikami niezakłóconego trwania
przyrody.
Najnowszą ofertę wydawniczą
znajdziesz na stronie
www.multicobooks.pl
Dział Sprzedaży Bezpośredniej
Monika Kowalska
dyrektor sprzedaży bezpośredniej
tel. 22 564 08 85, 502 066 682
e-mail: [email protected]
Jolanta Adamska
koordynator ds. sprzedaży bezpośredniej i specjalnej
tel. 22 564 08 80, 513 169 223
e-mail: [email protected]
Edyta Karawacka
specjalista ds. sprzedaży
tel. 022 564 08 82, 502 070 944
e-mail: [email protected]
Łukasz Sylwestrzuk
specjalista ds. Sprzedaży
tel. 22 564 08 87, 515 072 007
e-mail: [email protected]
Dorota Trojańczyk
specjalista ds. sprzedaży
tel. 22 564 08 84, 502 070 966
e-mail: [email protected]
Piotr Węgrzyński
specjalista ds. sprzedaży
tel. 22 564 08 81, 509 754 598
e-mail: [email protected]
Adam Zieliński
specjalista ds. sprzedaży
tel. 22 564 08 83, 509 489 096
e-mail: [email protected]
Klaudia Lewandowska
asystent działu sprzedaży
tel. 22 564 08 06
e-mail: [email protected]
Łukasz Rejer
asystent działu sprzedaży
tel. 22 564 08 86
e-mail: [email protected]
Dział Sprzedaży Hurtowej
Zbigniew Wojtkowski
dyrektor sprzedaży hurtowej
tel. 22 564 08 90, 509 809 513
e-mail: [email protected]
Wojciech Karczyński
koordynator ds. sprzedaży hurtowej
tel. 22 564 08 91, 509 490 395
e-mail: [email protected]
Dział Reklamy i Sponsoringu
Aneta Redzińska
dyrektor reklamy i sponsoringu
tel. 22 564 08 40, 502 070 996
e-mail: [email protected]
Dział Marketingu & PR
Olga Fornalczyk
Marketing & PR Manager
tel. 22 564 08 30, 509 809 516
e-mail: [email protected]
Spis treści
przyroda
2
2
przyroda dla profesjonalistów
14
14
edukacja dzieci
18
18
nagrody szkolne
29
29
Polska
30
30
albumy
32
32
ogród
38
38
kuchnia
46
46
wędkarstwo
50
50
zdrowie
53
53
hobby zwierzęta
54
54
przyroda
Skarby przyrody i krajobrazu Polski
Pełna i aktualna prezentacja skarbów natury
– 23 parki narodowe, 1000 rezerwatów, około
100 parków krajobrazowych, pomników przy­
rody, pojedynczych roślin i zwierząt oraz kom­
pletne opracowanie całości zjawisk przyrod­
niczych w Polsce. Dokumentuje stan polskiej
przyrody, pokazuje jej piękno i złożoność, siłę
oraz wolę przetrwania. Zwraca uwagę na jej
kruchość w starciu z cywilizacją. Uświadamia,
że powinniśmy się opiekować skarbami, które
posiadamy, ponieważ to nasze dziedzictwo
narodowe, a więc największy kapitał.
Skarby przyrody i krajobrazu Polski
autor: Romuald Olaczek
format: 24 x 30 cm
objętość: 768 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-240-0
cena detaliczna: 160 zł
PRZYRODA
seria> Zwierzęta Polski
Książki, które tworzą nową serię wydawniczą
stały się od razu bestsellerami na polskim ryn­
ku. Wspólną cechą publikacji jest szczególny
sposób opisywania przyrody – pokazywania jej
piękna, różnorodności i potęgi. Te książki nie
poddają się żadnym schematom, bo napisane
są z wielką pasją i niespotykanym znawstwem,
popartymi ogromnym doświadczeniem.
* Wydanie z płytą DVD
Zwierzęta Polski.
Owady Polski. Chrząszcze
autor: Marek W. Kozłowski
format: 24 x 30 cm
objętość: 366 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-784-9
cena detaliczna: 88 zł
Zwierzęta Polski.
Owady Polski autor: Marek W. Kozłowski
format: 24 x 30 cm
objętość: 360 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-666-8
cena detaliczna: 88 zł
*
Wydanie z płytą DVD
Zwierzęta Polski.
Ptaki Polski tom I autor: Andrzej
G. Kruszewicz
format: 24 x 30 cm
objętość: 392 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-360-5
cena detaliczna: 88 zł
*
Wydanie z płytą CD
Zwierzęta Polski.
Ptaki Polski tom II
autor: Andrzej
G. Kruszewicz
format: 24 x 30 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-455-8
cena detaliczna: 88 zł
*
Wydanie z płytą CD
Zwierzęta Polski.
Zwierzęta Polski.
Spotkania.
autor: Sławomir Wąsik
format: 24 x 30 cm
objętość: 304 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-379-7
cena detaliczna: 88 zł
*
Wydanie z płytą DVD
3
4
PRZYRODA
seria> Przewodnik do plecaka
Te przewodniki to niezastąpieni, mądrzy towarzysze przyrodni­
czych obserwacji i wypraw na łono natury. Prawdziwa gratka dla
wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu i bliskiego
kontaktu ze światem roślin i zwierząt.
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy tropy i ślady
zwierząt
autor: Jerzy Romanowski
format: 11 x 18 cm
objętość: 104 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-622-4
cena detaliczna: 21 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy rośliny
chronione
autorzy: Inga Szwedler,
Zbigniew Nawara
format: 11 x 18 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-422-0
cena detaliczna: 19,90 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy owady
autor: Robert
J. Dzwonkowski
format: 11 x 18 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-608-8
cena detaliczna: 19,90 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy zwierzęta
i rośliny lasów
autor: Dorota Zawadzka
format: 11 x 18 cm
objętość: 128 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-646-0
cena detaliczna: 25 zł
Przewodnik do plecaka.
Zbieramy grzyby
autor: Grzegorz Okołów
format: 11 x 18 cm
objętość: 72 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-442-8
cena detaliczna: 14,90 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy zwierzęta
i rośliny wodne
autor: Michał Brodacki
format: 11 x 18 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-770-2
cena detaliczna: 21 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy wybrzeże
Bałtyku
autorzy: Dirk Schories,
Ute Wilhelmsen
format: 11 x 18 cm
objętość: 126 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-447-3
cena detaliczna: 24,90 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy ptaki wokół nas
autor: Andrzej
G. Kruszewicz
format: 11 x 18 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-541-8
cena detaliczna: 19,90 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy ptaki
drapieżne
autor: Andrzej
G. Kruszewicz
format: 11 x 18 cm
objętość: 120 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-540-1
cena detaliczna: 24,90 zł
Przewodnik do plecaka.
Poznajemy zwierzęta
chronione
autorzy: Edward Tranda,
Wacław Jaroniewski
format: 11 x 18 cm
objętość: 104 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-421-3
cena detaliczna: 19,90 zł
PRZYRODA
seria> Spotkania z przyrodą
Doskonale opracowane zbiory najważniejszych wiadomości
ze świata przyrody. Przekazują niezbędną wiedzę o gatunkach
roślin i zwierząt, opisują zjawiska. Precyzyjne informacje i do­
brej jakości zdjęcia ułatwiają dokonanie identyfikacji każdego
elementu przyrody. Książki są niezastąpione do prowadzenia
obserwacji w terenie.
Spotkania z przyrodą.
Minerały, kamienie szlachetne, skały
autor: Rupert Hochleitner
format: 13 x 19 cm
objętość: 448 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-816-7
cena detaliczna: 65 zl
w przygotowaniu
››Spotkania z przyrodą. Grzyby
Spotkania z przyrodą.
Pogoda i klimat
autor: Hans Häckel
format: 13 x 19 cm
objętość: 336 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-655-2
cena detaliczna: 50 zł
Spotkania z przyrodą.
Sowy i ptaki szponiaste
autor: Felix Heintzenberg
format: 13 x 19 cm
objętość: 256 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-606-4
cena detaliczna: 55 zł
Spotkania z przyrodą.
Ptaki w Polsce
autor: Andrzej
G. Kruszewicz
format: 13 x 19 cm
objętość: 216 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-605-7
cena detaliczna: 50 zł
Spotkania z przyrodą.
Las
autorzy: Dorota Zawadzka,
Marek Sławski
format: 13 x 19 cm
objętość: 336 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-369-8
cena detaliczna: 59 zł
Spotkania z przyrodą.
Drzewa
autorzy: Mark Bachofer,
Joachim Mayer
format: 13 x 19 cm
objętość: 288 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-451-0
cena detaliczna: 45 zł
Spotkania z przyrodą.
Rośliny + Zwierzęta
autor: praca zbiorowa
komplet: 400 + 448 stron
isbn: 978-83-7073-532-6
cena kompletu
w kartonowym etui: 55 zł
Spotkania z przyrodą.
Owady
autor: Heiko Bellmann
format: 13 x 19 cm
objętość: 448 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-418-3
cena detaliczna: 59 zł
5
6
PRZYRODA
seria> Czy wiesz...?
Seria skierowana do przyrodników hobbystów chcących po­
szerzyć dotychczas zdobytą wiedzę. Obszerne charakterystyki
gatunków, uzupełnione dużymi fotografiami, łatwy klucz wy­
szukiwania i praktyczne tabele cech rozpoznawczych to atuty
przewodników tworzących serię.
Czy wiesz….
Jaki to kwiat?
autor: Zbigniew Nawara
format: 11 x 18 cm
objętość: 232 strony
oprawa: kartonowa ze
skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-634-7
cena detaliczna: 37 zł
Czy wiesz...
Jaki to kamień?
autor: Rupert Hochleitner
format: 11 x 18 cm
objętość: 224 strony
oprawa: kartonowa ze
skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-626-2
cena detaliczna: 37 zł
Czy wiesz...
Jaki to grzyb?
autorzy: Walter Pätzold,
Hans E. Laux
format: 11 x 18 cm
objętość: 296 stron
oprawa: kartonowa ze
skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-452-7
cena detaliczna: 39 zł
Czy wiesz...
Jaki to pająk?
autorzy: Barbara i Martin Baehr
format: 11 x 18 cm
objętość: 144 strony
oprawa: kartonowa ze
skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-635-4
cena detaliczna: 37 zł
Czy wiesz...
Jakie to drzewo?
autor: Bruno P. Kremer
format: 11 x 18 cm
objętość: 192 strony
oprawa: kartonowa ze
skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-632-3
cena detaliczna: 37 zł
PRZYRODA
seria> Vademecum miłośnika przyrody
Każdy z przewodników to zbiór najważniejszych informacji
o najpopularniejszych gatunkach zwierząt, roślin i grzybów.
Podręczny katalog z portretowymi fotografiami umożliwia ła­
twe zidentyfikowanie napotkanego okazu fauny czy flory. Daje
odpowiedź na pytania o jego wygląd, występowanie, typowe
cechy, znaczenie w naturze.
Vademecum miłośnika przyrody.
Drzewa i krzewy
autor: Tomasz Hryniewicki
format: 13 x 19 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa z ochronną
obwolutą
isbn: 978-83-7073-667-5
cena detaliczna: 27 zł
Vademecum miłośnika przyrody.
Nad wodą
autorzy: Frank i Katrin Hecker
format: 13 x 19 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-607-1
cena detaliczna: 27 zł
Vademecum miłośnika przyrody.
Ptaki
autor: Andrzej G. Kruszewicz
format: 13 x 19 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-533-3
cena detaliczna: 24,90 zł
Vademecum miłośnika przyrody.
Las
autorzy: Dorota Zawadzka,
Marek Sławski
format: 13 x 19 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-477-0
cena detaliczna: 24,90 zł
Najnowszą ofertę wydawniczą znajdziesz na stronie www.multicobooks.pl
7
8
PRZYRODA
Biologia
Światowy bestseller. Biblia biologii, która przed­
stawia przyrodę naszej planety na każdym
poziomie organizacji: od atomu do biosfery.
Wprowadza najważniejsze pojęcia współcze­
snej nauki, ścisłe i aktualne wiadomości. Przy­
stępnym językiem opisuje największe zawiłości
ewolucji życia, przekazywania informacji biolo­
gicznej i przepływu energii przez układy żywe.
CD – linki do stron
* Płyta
internetowych, angielska terminologia
biologiczna, aktywne ryciny
Biologia
Ville • Solomon • Berg • Martin
format: 22 x 27 cm
objętość: 1248 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-412-1
cena detaliczna: 195 zł
PRZYRODA
seria> Fakty o zwierzętach świata
Ile gatunków zwierząt potrafisz wymienić? Czy wiesz, do jakiej
rodziny należą, gdzie żyją, czym się żywią, jakie mają umiejęt­
ności? Poznaj z nami najważniejsze fakty o zwierzętach świata.
Przedstawiamy nową, kompetentną, bogato ilustrowaną serię
edukacyjną. Dzięki niej dowiesz się, jak fascynujące stworzenia
zamieszkują naszą planetę. Poznasz ich naturę i zwyczaje, na­
uczysz się je rozpoznawać i odkryjesz zaskakujące ciekawostki
z ich życia. Obowiązkowa seria w bibliotece ludzi ciekawych
świata!
Fakty o zwierzętach świata.
Ptaki
autor: praca zbiorowa
format: 10 x 24 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda, grzbiet ze spiralą
isbn: 978-83-7073-583-8
cena detaliczna: 44 zł
Fakty o zwierzętach świata.
Ssaki
autorzy: Amy-Jane Beer,
Pat Morris
format: 10 x 24 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda, grzbiet
ze spiralą
isbn: 978-83-7073-582-1
cena detaliczna: 44 zł
Fakty o zwierzętach świata.
Ryby
autor: praca zbiorowa
format: 10 x 24 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda, grzbiet
ze spiralą
isbn: 978-83-7073-585-2
cena detaliczna: 44 zł
Fakty o zwierzętach świata.
Owady i inne bezkręgowce
autor: praca zbiorowa
format: 10 x 24 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda, grzbiet
ze spiralą
isbn: 978-83-7073-586-9
cena detaliczna: 44 zł
Fakty o zwierzętach świata.
Gady i płazy
autorzy: praca zbiorowa
format: 10 x 24 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda, grzbiet ze
spiralą
isbn: 978-83-7073-584-5
cena detaliczna: 44 zł
9
PRZYRODA
10
Przewodnik Collinsa. Drzewa
1600 gatunków i odmian drzew rosnących w Europie. Ponadcza­
sowy przewodnik dendrologiczny z rysunkami! Poznaj gatunki
i odmiany rodzime w Europie Środkowej i Północnej, a także
przywiezione z Azji i Ameryki Północnej oraz z rejonu śródziem­
nomorskiego.
Przyjrzyj się znakomitym rysunkom, precyzyjnie i wiernie od­
dającym urodę liści, kwiatów, owoców, kory, pędów i pąków.
Dzięki nim bezbłędnie i bez trudu nazwiesz wszystkie drzewa.
Przeglądaj ilustracje, aż dopasujesz jedną z nich do drzewa,
które chcesz rozpoznać. Opisy pomogą Ci poznać inne podobne
gatunki.
Przeczytaj opis, a dowiesz się, na co zwrócić uwagę, by nie po­
mylić się przy rozpoznawaniu. Przewodnik Collinsa to klasyka
przyrodnicza. Tak wyglądają drzewa w naturze!
Przewodnik Collinsa.
Drzewa
autorzy: Owen Johnson,
David More
format: 13 x 19 cm
objętość: 464 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-643-9
cena detaliczna: 89 zł
12
w przygotowaniu
››Przewodnik Collinsa. Gwiazdy i planety
Klucz do iglastych
Klucz do iglastych
Liście szerokie
zimozielone:
Ginkgo biloba
(s. 20)
Araucaria araucana
(s. 28)
Podocarpus
totara (s. 26)
Podocarpus salignus
(s. 26)
Cunninghamia
lanceolata (s. 66)
Liście bardzo krótkie lub łuskowate
Pędy płaskie
opadające na zimę:
Cedrus (s. 90)
Larix (s. 94)
W pęczkach po 2–8
Rozpostarte końce liści
powodują „kolczastość” pędu:
Pseudolarix amabilis (s. 98)
W okółkach
W pęczkach po 3
Sciadopitys
verticillata
(s. 66)
Pędy ułożone przestrzennie
liście drobne i krótkie:
13
Liście wąskie
W pęczkach (na starszych pędach) po 10–50
Pinus (s. 122)
Juniperus (s. 54)
Pojedynczo wzdłuż pędu
Chamaecyparis lawsoniana (s. 36)
liście grubsze,
bardziej błyszczące:
Fitzroya cupressoides (s. 52)
Sequoiadendron giganteum
(s. 62)
Thujopsis dolabrata (s. 32)
liście dłuższe:
Pędy niezdrewniałe lub ukryte pod nasadami liści
igły miękkie, opadają na zimę
liście w dwóch płaszczyznach po obu stronach pędu
Boczne pędy i pąki naprzeciwległe:
Metasequoia
glyptrostroboides
(s. 64)
Athrotaxis laxifolia (s. 58)
Thuja (s. 32)
Pęd szybko drewnieje; szarawy lub brązowawy
×Cupressocyparis
leylandii (s. 46)
Boczne pędy i pąki naprzemianległe:
Taxodium
distichum
(s. 64)
Cupressus lindleyi (s. 48)
Pędy gładkie:
liście lekko żółtawozielone
na spodzie:
Taxus (s. 22)
liście spiralnie na pędzie
Saxegotheca
conspicua (s. 26)
liście sztywne, zimozielone
Pęd z trzoneczkami przy każdym liściu
Xanthocypais nootka-
tensis (s. 44) boczne liście
z rozpostartymi końcami
Calocedrus decurrens
(s. 30) pędy wyciągnięte
liście delikatnie
rozpostarte:
Austrocedrus chilensis
(s. 30)
Picea (s. 100)
Cupressus (s. 48)
Juniperus (s. 56) mogą
tworzyć szyszkojagody
zaokrąglone, zdrewniałe szyszki
Athrotaxis
cupressoides (s. 58)
liście ze stopką u nasady:
Nieregularne pęczki krótkich igieł:
Tsuga (s. 116)
Hesperopeuce
martensiana (s. 118)
Juniperus chinensis i J. virginiana (s. 56)
Cephalotaxus (s. 24)
liście raczej miękkie:
liście o szerokiej nasadzie:
Prumnopitys andina (s. 26)
liście bez szerokiej nasady:
Cryptomeria japonica
(s. 60)
Juniperus (s. 54)
odmiany
Chamaecyparis
Athrotaxis laxifolia (s. 58) pisifera
(s. 42)
Athrotaxis legainoides Cryptomeria
(s. 58) japonica
W inny sposób:
Psedotsuga (s. 120)
(małe stopki u nasady igły)
Sequoia sempervirens (s. 62)
Podocarpus totara (s. 26)
Torreya (s. 24)
liście silnie skórzaste:
liście rozmieszczone równomiernie na całym pędzie
Abies (s. 66)
igły spłaszczone równolegle do pędu:
Zarówno liście łuskowate, jak i długie, wąskie igły
Łuski na pędzie głównym, igły na pędach bocznych:
liście z białymi smugami lub
białozielone na spodzie
liście ostro zakończone:
Araucaria heterophylla
(s. 28) ‘Elegans’ (s. 60)
220
Dęby MIESZAńCOWE ZIMOZIELONE
Quercus ×hispanica ‘Lucombeana’
Synonim: Q. ×crenata ‘Lucombeana’, Q. lucombeana.
W płd. Francji i we Włoszech dęby burgundzki i korkowy swobodnie się krzyżują. Krzyżówka najczęściej
spotykana w Anglii i Irlandii powstała w szkółce Williama Lucomba w Exeter w 1762 roku. Jest ona płodna,
w brytyjskiej populacji tego dębu występują krzyżówki
wsteczne z oboma rodzicami.
Wygląd Pokrój. Wysoki (do 35 m); ciężkie, poskręcane konary są mocno zgrubiałe u nasady; pień
krótki, korona otwarta, wnętrze czyste, liście ciemne,
błyszczące, wyglądają jak opadające na zimę, ale pozostają na gałęziach do wiosny. Kora. Czerwonawoszara, z głębokimi, klinowatymi bruzdami; nie korkowa.
Pędy. Szaro owłosione; pąki szczytowe z frędzelkami
przylistków, pąki boczne zawsze bez. Liście. Od spodu
szaro omszone; klapy zwykle regularne, trójkątne,
mają drobne ościste wyrostki na szczytach.
Porównaj Dąb burgundzki (s. 218). Quercus variabilis (s. 230). Quercus ×turneri ‘Pseudoturneri’ (poniżej).
Quercus castaneifolia (s. 226): liście mają więcej (9–14)
par płycej wciętych klap.
Odmiany ‘Crispa’ różni się od dębu korkowego (s. 224)
silniejszym wzrostem i wyraźniejszym klapowaniem.
Rozłożyste, niskie drzewo o gęstej koronie, boczne
pędy zwisające, wiele faliście powyginanych konarów;
w pełni zimozielony. Kora kremowa lub szara; szybko
w dużej części staje się korkowa. Liście drobne (7 cm),
jajowate, o bardziej zaokrąglonych klapach niż u ‘William Lucombe’; część silnie zredukowana.
‘Fulhamensis’: odmiana podobna do ‘William Lucombe’, ale ma bardziej korkową korę, zwisające pędy
boczne, liście wyraźnie jajowate, zwykle z 6 parami
dokładnie trójkątnych klap.
Dęby mieszańcowe zimozielone
Q. ×HISPANICA
‘LUCOMBEANA’
Niektóre drzewa mają wiele głęboko i nieregularnie
klapowanych liści często z wyraźnym przewężeniem,
zdarzają się liście silnie zredukowane, nitkowate:
‘Diversifolia’: o lekkiej, z wyglądu rozpierzchłej koronie; konary wznoszące się, następnie łukowato wygięte. Inny klon przypomina ‘William Lucombe’, ale jest
mniejszym, bardziej błyszczącym i wyjątkowo zwartym drzewem bez zwisających pędów, o ciemnej, lekko
korkowej korze; pąki boczne mogą mieć frędzelkowate
przylistki.
‘Cana Major’: klon zrzucający liście na zimę.
część liści
opada
jesienią
Quercus ×turneri ‘Pseudoturneri’
Krzyżówka dębu szypułkowego z Quercus ilex powstała w szkółce Spencera Turnera w Leyton (obecnie
w granicach Londynu) przed 1776 rokiem. Oryginalna krzyżówka jest dziś właściwie niespotykana; ‘Pseudoturneri’ (krzyżówka wsteczna?) stylowa, ale często
ignorowana.
Wygląd Pokrój. Zwarty, wys. do 25 m, o faliście
wygiętych gałęziach wyrastających od dołu pnia; pojedyncze zielone liście utrzymują się przez całą zimę
(por. ‘William Lucombe’). Kora. Ciemnoszara z gruzłowatymi lub kwadratowymi pęknięciami. Pędy. Gęsto owłosione. Liście. Wydają się wyciągnięte; nasada
długa, klinowata; klapy zgrabne, płytkie, skierowane
szczytami do góry, zaokrąglone. Ciemne, nieco błyszczące z wierzchu, omszone poniżej nerwów głównych.
Porównaj Quercus canariensis (s. 228) i Q. prinus
(s. 232): większe liście z większą liczbą klap (8–12 par).
Odmiany ‘Spencer Turner’ ma wyższą, mniej zwartą
koronę, bardziej chropowatą korę, krótsze liście o zaokrąglonej nasadzie, może być mylony.
tylko szczytowe
pąki mają
nitkowate
przylistki
miseczka
z frędzelkowatymi
łuskami
‘WILLIAM LUCOMBE’
‘FULHAMENSIS’
szczyty klap zwrócone
ku górze
prawie w pełni
zimozielony
QUERCUS ×HISPANICA ‘LUCOMBEANA’
zwykle zimozielony
Drewno do pieca
i kominka
autor: Christa Klus-Neufanger
format: 18 x 23 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-691-0
cena detaliczna: 35 zł
221
kora (typ bardziej korkowy)
‘WILLIAM LUCOMBE’
typ kory
zygzakowata
szypułka
QUERCUS ×TURNERI
‘PEUDOTURNERI’
nisko rozgałęziony pień
PRZYRODA
seria> Flora i fauna lasów
Seria przewodników ze znakomitymi rysunkami i szczegóło­
wymi opisami gatunków żyjących w lasach Europy Środkowej.
Kompendium wiedzy o roślinach i zwierzętach dla przyrodników
amatorów i profesjonalistów. W przygotowaniu kolejne tomy.
Flora i fauna lasów.
Drzewa i krzewy
autor: Gottfried Amann
format: 13 x 21 cm
objętość: 220 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-799-3
cena detaliczna: 45 zł
Flora i fauna lasów.
Ślady i tropy zwierząt
autor: praca zbiorowa
format: 12 x 20 cm
objętość: 352 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-741-2
cena detaliczna: 55 zł
Flora i fauna lasów.
Runo leśne
autor: Gottfried Amann
format: 13 x 21 cm
objętość: 416 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-798-6
cena detaliczna: 65 zł
Flora i fauna lasów.
Owady
autor: Gottfried Amann
format: 12 x 20 cm
objętość: 320 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-781-8
cena detaliczna: 60 zł
w przygotowaniu
w przygotowaniu
››Flora i fauna lasów. Ssaki i zwierzęta zmiennocieplne
››Flora i fauna lasów. Ptaki
Atlas ptaków świata
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 28 cm
objętość: 384 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-556-2
cena detaliczna: 110 zł
››Ptaki Polski od A do Z
Sokolnictwo. Gatunki, utrzymanie,
układanie, polowanie
autor: Marek Cieślikowski
format: 21 x 26 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-792-4
cena detaliczna: 100 zł
Przewodnik. Jaki to ptak?
autorzy: Peter H. Barthel,
Paschalis Dougalis
format: 13 x 19 cm
objętość: 192 strony
oprawa: kartonowa ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-688-0
cena detaliczna: 35 zł
11
12
PRZYRODA
seria> Przewodniki
Poznając przyrodę, nie trzeba od razu zaczynać od naukowych
rozpraw i trudnych, fachowych terminów. Wystarczy „piguł­
ka” najważniejszych wiadomości – kilka ciekawostek i proste
wskazówki, co, gdzie i jak najlepiej obserwować. W taki właśnie
sposób dziesiątki gatunków roślin i zwierząt przedstawiają te
przewodniki.
Przewodnik.
Nietoperze Europy i Afryki
północno-zachodniej
autor: praca zbiorowa
format: 20 x 28 cm
objętość: 400 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-673-6
cena detaliczna: 150 zł
Nietoperze Polski
autorzy: Konrad Sachanowicz,
Mateusz Ciechanowski
tekst po polsku i angielsku
format: 17 x 24 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-401-5
cena detaliczna: 95 zł
Przewodnik przyrodniczy
na wycieczkę
autor: praca zbiorowa
format: 12 x 20 cm
objętość: 352 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-448-0
cena detaliczna: 42 zł
Wiem, jakie to zwierzę
autor: Ulrich Schmid
format: 13 x 19 cm
objętość: 128 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-374-2
cena detaliczna: 40 zł
Przewodnik.
Skały i minerały
autor: Jaroslav Bauer
format: 13 x 20 cm
objętość: 220 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-050-5
cena detaliczna: 36 zł
Ślimaki i małże Polski
autorzy: Rafał Wąsowski,
Aleksander Penkowski
format: 13 x 19 cm
objętość: 128 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 83-7073-347-6
cena detaliczna: 31 zł
Pomagamy ptakom
autor: Andrzej G. Kruszewicz
format: 17 x 25 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-410-7
cena detaliczna: 25 zł
Motyle dzienne
autor: Tristan Lafranchis
format: 13 x 19 cm
objętość: 352 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-476-3
cena detaliczna: 99 zł
PRZYRODA
seria> Flora Polski
Książki napisane przez znakomitych polskich botaników pro­
wadzą krok po kroku przez zadziwiająco różnorodny świat ro­
ślinności. Dają możliwość bliskiego poznania najważniejszych
gatunków polskiej flory. Uczą obserwowania i rozpoznawania
roślin. Pozwalają prześledzić systematykę gatunków występu­
jących w tej części Europy. Rozmieszczenie gatunków przed­
stawiono na mapie Polski.
Flora Polski.
Atlas roślinności lasów
autor: Leokadia
Witkowska-Żuk
format: 21 x 30 cm
objętość: 592 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-649-1
cena detaliczna: 160 zł
Flora Polski.
Rośliny wodne i bagienne
autorzy: Stanisław
i Grzegorz Kłosowscy
format: 16 x 21 cm
objętość: 336 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-248-8
cena detaliczna: 60 zł
Flora Polski.
Rośliny górskie
autorzy: Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek
format: 16 x 21 cm
objętość: 264 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-276-9
cena detaliczna: 59 zł
Flora Polski.
Storczyki
autor: Dariusz L. Szlachetko
format: 16 × 21 cm
objętość: 168 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-339-1
cena detaliczna: 55 zł
Flora Polski.
Rośliny łąkowe
autor: Zbigniew Nawara
format: 16 x 21 cm
objętość: 272 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-397-1
cena detaliczna: 57 zł
Flora Polski.
Porosty, mszaki, paprotniki
autor: Hanna Wójciak
format: 16 x 21 cm
objętość: 368 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-552-4
cena detaliczna: 69 zł
Flora Polski.
Rośliny chronione
autorzy: Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek
format: 13 x 20 cm
objętość: 420 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-444-2
cena detaliczna: 65 zł
Najnowszą ofertę wydawniczą znajdziesz na stronie www.multicobooks.pl
13
przyroda
dla profesjonalistów
Atlas owadów uszkadzających drzewa leśne. Tom I i II
Fachowy dwutomowy atlas przeznaczony dla leśników. Opisy 195
najważniejszych owadów leśnych powodujących uszkodzenia
drzew leśnych. Zdjęcia i rysunki wszystkich postaci rozwojowych
szkodników oraz śladów ich żerowania.
w przygotowaniu
››Atlas owadów uszkadzających
drewno. Tom I
››Atlas owadów uszkadzających
drewno. Tom II
Poradnik leśnika
Atlas owadów uszkadzających drzewa leśne.
Tom I
autorzy: Andrzej Kolk, Jerzy Starzyk
format: 17 x 23 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-858-7
cena detaliczna: 69 zł
Poradnik leśnika.
Atlas hub
autorzy: Hanna Kwaśna,
Piotr Łakomy
format: 13 x 19 cm
objętość: 176 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-650-7
cena detaliczna: 60 zł
Poradnik leśnika.
Drzewa iglaste i owady
na nich żerujące
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 228 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-661-3
cena detaliczna: 65 zł
Poradnik leśnika
Atlas owadów uszkadzających drzewa leśne.
Tom II
autorzy: Andrzej Kolk, Jerzy Starzyk
format: 17 x 23 cm
objętość: 288 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-859-4
cena detaliczna: 69 zł
Poradnik leśnika.
Drzewa liściaste i owady
na nich żerujące
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 236 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-662-0
cena detaliczna: 65 zł
Poradnik leśnika.
Szkodniki nasion
i owoców drzew
i krzewów leśnych
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 80 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-305-6
cena detaliczna: 60 zł
PRZYRODA DLA PROFESJONALISTÓW
Atlas uszkodzeń drzew leśnych. Tom I i II
Kompletna wiedza o chorobach i uszkodzeniach drzew oraz
krzewów. Opisy ponad 600 chorób i szkodników występujących
na drzewach rosnących w lasach, parkach i arboretach. Ponad
1000 fotografii, latami kolekcjonowanych przez praktyków, po­
kazuje charakterystyczne zniekształcenia i zmiany chorobowe.
Precyzyjne opisy pozwalają bezbłędnie rozpoznać przyczynę
uszkodzeń.
Atlas uszkodzeń drzew leśnych. Tom I
autor: praca zbiorowa
format: 14 x 21 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-700-9
cena detaliczna: 65 zł
Atlas drewna
autor: Jean-Denis Godet
format: 21 x 30 cm
objętość: 128 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-601-9
cena detaliczna: 129 zł
Pędy i pąki
autor: Jean-Denis Godet
format: 11 x 18 cm
objętość: 432 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-143-4
cena detaliczna: 39 zł
w przygotowaniu
››Atlas uszkodzeń drzew leśnych. Tom II
Tablice miąższości drewna okrągłego
autor: Marian Czuraj
format: 14 x 18 cm
objętość: 94 strony, foliowane
oprawa: kartonowa, grzbiet ze spiralą
isbn: 978-83-7073-139-7
cena detaliczna: 37 zł
Zwierzęta w mieście. Interwencje
Zwierzęta w mieście.
Interwencje
autorzy: Andrzej G.
Kruszewicz, Agnieszka
Czujkowska
format: 11 x 18 cm
objętość: 128 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-549-4
cena detaliczna: 25 zł
Pierwszy i jedyny w Polsce praktyczny poradnik
dla służb miejskich i lekarzy weterynarii.
• Gatunki, z jakimi można się zetknąć
w mieście
• Opisy technik chwytania
• Bezpieczny transport i łagodzenie stresu
• Niepokojące zachowania zwierząt
• Postępowanie w przypadku zbyt bliskiego
kontaktu z chorym osobnikiem lub ugryzienia
• Wskazania do eutanazji
15
16
PZYRODA DLA PROFESJONALISTÓW
Fauna Polski. Atlas zwierząt chronionych
Książka niezbędna w biblioteczce podręcznej każdego biologa
i miłośnika zwierząt. Przedstawia szczegółowo: cechy charakte­
rystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski,
zamieszkiwane środowiska, zagrożenia około 450 wybranych
gatunków zwierząt chronionych. Opisuje zwierzęta ze wszystkich
grup systematycznych występujących w Polsce, przedstawiając
prawne i praktyczne aspekty ich ochrony.
Fauna Polski.
Atlas zwierząt chronionych
autor: Henryk Garbarczyk
i Małgorzata Garbarczyk
format: 21 x 30 cm
objętość: 448 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-788-7
cena detaliczna: 160 zł
Flora świata.
Rośliny śródziemnomorskie
autor: Andreas Bärtels
format: 12 x 19 cm
objętość: 352 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-683-5
cena detaliczna: 69 zł
Flora świata.
Storczyki Europy i obszarów
sąsiednich
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 328 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-698-9
cena detaliczna: 69 zł
PRZYRODA DLA PROFESJONALISTÓW
Seria> Przewodnik entomologa
Seria dla osób pragnących zostać prawdziwymi znawcami
owadów. Przewodniki kompetentne i przejrzyście opracowane.
W każdym tomie opisy i zdjęcia wszystkich środkowoeuro­
pejskich gatunków owadów należących do opisywanej grupy.
W przygotowaniu kolejne tomy.
Przewodnik entomologa.
Szarańczaki
autor: Heiko Bellmann
format: 13 x 19 cm
objętość: 344 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-705-4
cena detaliczna: 69 zł
Przewodnik entomologa.
Ważki
autor: Heiko Bellmann
format 13 x 19 cm
objętość: 280 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-706-1
cena detaliczna: 69 zł
w przygotowaniu
››Przewodnik entomologa. Błonkówki
››Przewodnik entomologa. Motyle
seria> Szkoła mistrzów
Nowe poradniki stworzone przez zawodowców z myślą o wszyst­
kich miłośnikach fotografii.
Fotografujemy ptaki
Szkoła mistrzów.
Fotografujemy ptaki
autorzy: Grzegorz i Tomasz Kłosowscy
format: 25 x 22 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-503-6
cena detaliczna: 59 zł
Ta książka to poradnik fotograficzny, album z fascynującymi
zdjęciami i jednocześnie barwna opowieść o ptakach, pasji
poznawania i przygodzie poszukiwania. Wraz z autorami, zna­
nymi i cenionymi fotografikami, podglądamy rzadkie gatunki
ptaków, poznajemy ich zwyczaje i środowisko. I uczymy się
robić dobre zdjęcia. Książka jest skarbnicą porad i kopalnią
wiedzy – zawodowcy odkryją w niej tajemnice warsztatu mi­
strzów, a amatorzy znajdą wskazówki, jak robić zdjęcia, nawet
z okna własnego domu.
Najnowszą ofertę wydawniczą znajdziesz na stronie www.multicobooks.pl
17
edukacja dzieci
seria> Mój pierwszy przewodnik
Seria kieszonkowych przewodników, które uczą jak obserwować
i poznawać przyrodę, na co zwracać uwagę. Dostarczają infor­
macji i ciekawostek o popularnych gatunkach roślin i zwierząt,
zjawiskach i elementach przyrody – w każdym przewodniku
jest ich 50. Poddają wiele pomysłów na proste, ciekawe do­
świadczenia, udzielają bezcennych rad i przestróg dla każdego
młodego przyrodnika.
Mój pierwszy przewodnik.
Jaki to ptak?
autor: Holger Haag
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-445-9
cena detaliczna: 15 zł
Mój pierwszy przewodnik.
Jaka to gwiazda?
autorzy: Thorsten
i Susanne Dambeck
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-624-8
cena detaliczna: 14,90 zł
EDUKACJA DZIECI
Mój pierwszy przewodnik.
Jakie to drzewo?
autor: Tomasz Hryniewicki
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-534-0
cena detaliczna: 12,90 zł
Mój pierwszy przewodnik.
Jaki to owad?
autorzy: Henryk i Małgorzata
Garbarczykowie
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-623-1
cena detaliczna: 14,90 zł
Mój pierwszy przewodnik.
Jakie to zwierzę?
autorzy: Henryk i Małgorzata
Garbarczykowie
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-531-9
cena detaliczna: 12,90 zł
Mój pierwszy przewodnik.
Jaki to grzyb?
autorzy: Henryk i Małgorzata
Garbarczykowie
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-449-7
cena detaliczna: 12,90 zł
Mój pierwszy przewodnik.
Jaki to motyl?
autorzy: Henryk i Małgorzata
Garbarczykowie
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-450-3
cena detaliczna: 12,90 zł
Mój pierwszy przewodnik.
Jaki to kwiat?
autor: Ursula Stichmann-Marny
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-446-6
cena detaliczna: 12,90 zł
19
20
EDUKACJA DZIECI
seria> Odkrywam świat przyrody
Pięknie ilustrowane książeczki opowiadają o zwierzętach, ro­
ślinach, zjawiskach przyrody – jej różnorodności i zmienności.
Pomagają dzieciom poznać i zrozumieć naturę, która je otacza.
Do każdego zeszytu dołączony jest notatnik z propozycjami
zadań, doświadczeń i zagadek oraz mała lupa, która pozwoli
obserwować także mikroświat.
Odkrywam świat przyrody.
Jaka będzie pogoda?
autor: Barbara Wernsing-Bottmeyer
format: 17 x 24 cm
objętość: 48 stron
oprawa: kartonowa z lupą
isbn: 978-83-7073-518-0
cena detaliczna: 14,90 zł
Odkrywam świat przyrody.
Idziemy do parku
autor: Barbara Wernsing-Bottmeyer
format: 17 x 24 cm
objętość: 48 stron
oprawa: kartonowa z lupą
isbn: 978-83-7073-516-6
cena detaliczna: 14,90 zł
Odkrywam świat przyrody.
Idziemy nad rzekę
autor: Barbara Wernsing-Bottmeyer
format: 17 x 24 cm
objętość: 48 stron
oprawa: kartonowa z lupą
isbn: 978-83-7073-519-7
cena detaliczna: 14,90 zł
Odkrywam świat przyrody.
Idziemy na łąkę
autor: Barbara Wernsing-Bottmeyer
format: 17 x 24 cm
objętość: 48 stron
oprawa: kartonowa z lupą
isbn: 978-83-7073-654-5
cena detaliczna: 14,90 zł
Odkrywam świat przyrody.
Idziemy nad staw
autor: Barbara Wernsing-Bottmeyer
format: 17 x 24 cm
objętość: 48 stron
oprawa: kartonowa z lupą
isbn: 978-83-7073-653-8
cena detaliczna: 14,90 zł
Odkrywam świat przyrody.
Idziemy nad morze
autor: Barbara Wernsing-Bottmeyer
format: 17 x 24 cm
objętość: 48 stron
oprawa: kartonowa z lupą
isbn: 978-83-7073-652-1
cena detaliczna: 14,90 zł
Odkrywam świat przyrody.
Podpatrujemy owady i pająki
autor: Barbara Wernsing-Bottmeyer
format: 17 x 24 cm
objętość: 48 stron
oprawa: kartonowa z lupą
isbn: 978-83-7073-651-4
cena detaliczna: 14,90 zł
EDUKACJA DZIECI
seria> Drużyna majora Limfocyta
To opowieść o tym, jak groźni najeźdźcy z planety Wirs przy­
puszczają atak na spokojną planetę Antro. Nie jest to jednak
historia since fiction, lecz... wyprawa do wnętrza ciała człowieka
i poznanie, jak ludzki organizm radzi sobie z otaczającymi go
i stale atakującymi mikrobami. Dzięki pokazaniu walki człowiek
kontra wirusy jako prawdziwej, kosmicznej batalii, młodemu
czytelnikowi łatwiej jest wyobrazić sobie procesy zachodzące
w organizmie. Autorem ilustracji jest Anna Niemierko.
Drużyna majora Limfocyta.
Inwazja wirusów
autor: Anna Zgierun
format: 20 x 20 cm
objętość: 30 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-539-5
cena detaliczna: 14,90 zł
Drużyna majora Limfocyta.
Wielki napad
autor: Anna Zgierun
format: 20 x 20 cm
objętość: 30 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-665-1
cena detaliczna: 14,90 zł
w przygotowaniu
››Tato, a dlaczego? 50 prostych
odpowiedzi na piekielnie trudne
pytania
Skąd się biorą dziury w serze…
czyli wielka księga o jedzeniu
autor: Sonja Floto-Stammen
format: 21 x 24 cm
objętość: 144 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-564-7
cena detaliczna: 39 zł
Globalne ocieplenie.
Co Ty możesz zrobić?
autor: Glenn Murphy
format: 23 x 27 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-647-7
cena detaliczna: 25 zł
Mały medyk
autor: Dietrich Grönemeyer
format: 15 x 21 cm
objętość: 360 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-453-4
cena detaliczna: 39,90 zł
21
22
EDUKACJA DZIECI
seria> Moje odkrycia
Zeszyty edukacyjne z kolorowymi nalepkami – każdy w całości
poświęcony jednemu tematowi. Ilustracje w zeszytach są celo­
wo „niedokończone”. Obok krótkich wiadomości i ciekawostek
o zwierzęciu lub zjawisku pojawia się tylko jego kształt. Dziecko
musi wybrać odpowiednią nalepkę i przykleić ją we właściwym
miejscu. Na końcu zeszytu czeka quiz pozwalający sprawdzić
zdobytą wiedzę.
Moje odkrycia.
Konie. Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-670-5
cena detaliczna: 12,90 zł
Moje odkrycia.
Gady. Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-589-0
cena detaliczna: 12,90 zł
Moje odkrycia.
Ludzkie ciało. Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-590-6
cena detaliczna: 12,90 zł
Moje odkrycia.
Psy. Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-669-9
cena detaliczna: 12,90 zł
Moje odkrycia.
Niebezpieczne zwierzęta.
Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-587-6
cena detaliczna: 12,90 zł
Moje odkrycia.
Owady i pająki.
Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-588-3
cena detaliczna: 12,90 zł
Moje odkrycia.
Dinozaury. Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-672-9
cena detaliczna: 12,90 zł
Moje odkrycia.
Zwierzęta. Nalepkowa książeczka
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 29 cm
objętość: 8 + 4 strony
nalepek
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-671-2
cena detaliczna: 12,90 zł
EDUKACJA DZIECI
seria> Aktywny przyrodnik
Każda książka z tej serii to bilet wstępu do niezwykłego świata
przyrody. Kilkadziesiąt zadań i pomysłów na ciekawe i łatwe
do przeprowadzenia eksperymenty przyrodnicze zebranych
w jednym przewodniku, pozwala młodemu przyrodnikowi lepiej
zrozumieć życie roślin i zwierząt oraz zjawiska zachodzące
w przyrodzie.
Aktywny przyrodnik.
Pogoda
autor: John Woodward
format: 14 x 21 cm
objętość: 72 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-750-4
cena detaliczna: 23 zł
Aktywny przyrodnik.
Owady i inne bezkręgowce
autor: David Burnie
format: 14 x 21 cm
objętość: 72 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-749-8
cena detaliczna: 23 zł
Aktywny przyrodnik.
Skały i skamieniałości
autor: Ben Morgan
format: 14 x 21 cm
objętość: 72 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-628-6
cena detaliczna: 23 zł
Aktywny przyrodnik.
Ptaki
autor: David Burnie
format: 14 x 21 cm
objętość: 72 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-627-9
cena detaliczna: 23 zł
Najnowszą ofertę wydawniczą znajdziesz na stronie www.multicobooks.pl
23
24
EDUKACJA DZIECI
seria> Młody obserwator przyrody
Kolorowe zeszyty, przygotowane we współpracy z doświadczo­
nymi leśnikami, pomagają dzieciom poznać, zrozumieć i poko­
chać przyrodę. Poprzez zabawę i rozmaite ćwiczenia rozbudzają
ciekawość przyrodniczą najmłodszych i zwiększają wrażliwość
na świat istot żywych. Wykonanie zadań, które dzieci znajdą
w zeszytach wymaga od nich różnego rodzaju aktywności i uru­
chomienia wszystkich zmysłów. Dla dzieci od 5. roku życia.
Młody obserwator przyrody.
Ekologia i ochrona środowiska
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-860-0
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Las
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-618-7
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
ZOO
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-618-7
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Natura 2000
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-844-0
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Co nam daje las
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-746-7
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Warstwowa budowa lasu
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-769-6
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Ptaki wokół nas
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-505-0
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Polskie parki narodowe
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-520-3
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Młody obserwator przyrody.
Co wiosną kwitnie w lesie
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-684-2
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Owady
Młody obserwator przyrody.
Płazy i gady
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-551-7
cena detaliczna: 14,90 zł
O zachowaniu się w lesie
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-521-0
cena detaliczna: 14,90 zł
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-522-7
cena detaliczna: 14,90 zł
EDUKACJA DZIECI
Młody obserwator przyrody.
Ślady i tropy zwierząt
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-561-6
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Krzewy leśne
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-485-5
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Rośliny chronione
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-559-3
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Zwierzęta chronione
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-560-9
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Runo leśne
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-484-8
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Co w trawie piszczy
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-616-3
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
W krainie mchów i paproci
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-619-4
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Nad brzegiem morza
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-600-2
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Pogoda
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-524-1
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Królestwo grzybów
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-620-0
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Zwierzęta w domu
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-625-5
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Drzewa leśne
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-467-1
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Ptaki jezior i rzek
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-693-4
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Myślistwo
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-641-5
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Dinozaury oraz inne zwierzęta
i rośliny prehistoryczne
z terenu Polski
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-617-0
cena detaliczna: 14,90 zł
Młody obserwator przyrody.
Ssaki lasów i łąk
format: 21 x 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: zeszytowa
isbn: 978-83-7073-469-5
cena detaliczna: 14,90 zł
25
26
EDUKACJA DZIECI
seria> 365 zabaw dla Ciebie i Twojego dziecka
Poradniki dla rodziców, którzy szukają dobrych pomysłów na
kształcące zabawy z dziećmi. Każda książka podaje 365 propo­
zycji mądrych gier, zabaw i różnych aktywności dostosowanych
do możliwości i potrzeb dziecka w danym wieku. Proponowane
zajęcia wzmacniają koncentrację, koordynację ruchową, logicz­
ne myślenie, pomagają skupiać uwagę, pobudzają wyobraźnię
i wrażliwość na bodźce, pomagają dziecku odkrywać otaczający
je świat.
365 zabaw dla Ciebie i Twojego dziecka.
Pierwszy rok życia
autor: Susan Elizabeth Davis
format: 15 x 20 cm
objętość: 256 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-591-3
cena detaliczna: 35 zł
365 zabaw dla Ciebie i Twojego dziecka.
Od 1 roku do 3 lat
autor: Nancy Wilson Hall
format: 15 x 20 cm
objętość: 256 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-682-8
cena detaliczna: 35 zł
365 zabaw dla Ciebie i Twojego dziecka.
Od 3 do 6 lat
autor: Nancy Wilson Hall
format: 15 x 20 cm
objętość: 256 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-742-9
cena detaliczna: 35 zł
seria> W co się bawić
Kolorowe książeczki pękają w szwach od propozycji ciekawych
zajęć dla dzieci. Znalazły się w nich różne pomysły na rysowa­
nie, malowanie, gotowanie, wycinanie, wyplatanie, ozdabianie,
a także na wykonanie rozmaitych zabawek, ozdób, a nawet stro­
jów karnawałowych. Dzięki instrukcjom i czytelnym rysunkom
dzieci krok po kroku bez trudu wykonają każdą pracę.
W co się bawić.
Pomysły na wakacje, ferie i święta
autor: Ray Gibson
format: 13 x 17 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-596-8
cena detaliczna: 27 zł
W co się bawić.
Obserwuję, podglądam,
eksperymentuję
autor: Angela Wilkes
format: 13 x 17 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-550-0
cena detaliczna: 24,90 zł
EDUKACJA DZIECI
seria> Mrówka Zofia podpatruje
Razem z mrówką Zofią dzieci odbędą pasjonujące wyprawy
przyrodnicze. W lesie, parku czy ogrodzie odszukają różne
gatunki drzew i krzewów. Dowiedzą się, które zwierzęta miesz­
kają w ich pobliżu. Obejrzą pędy, liście, nasiona i owoce oraz
kwiaty i grzyby. Poznają dary natury, z których czerpie człowiek.
Mrówka Zofia podpatruje.
Księga grzybów mrówki Zofii
autorzy: Stefan Casta,
Bo Mossberg
format: 19 x 25 cm
objętość: 48 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-637-8
cena detaliczna: 19,90 zł
Mrówka Zofia podpatruje.
Księga kwiatów mrówki Zofii
autorzy: Stefan Casta,
Bo Mossberg
format: 19 x 25 cm
objętość: 48 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-638-5
cena detaliczna: 19,90 zł
Mrówka Zofia podpatruje.
Księga drzew mrówki Zofii
autorzy: Stefan Casta,
Bo Mossberg
format: 19 x 25 cm
objętość: 48 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-636-1
cena detaliczna: 19,90 zł
Mrówka Zofia podpatruje.
Księga jagód mrówki Zofii
autorzy: Stefan Casta,
Bo Mossberg
format: 19 x 25 cm
objętość: 48 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-639-2
cena detaliczna: 19,90 zł
27
28
EDUKACJA DZIECI
seria> Plansze edukacyjne
Plansze opisują gatunki zamieszkujące róż­
ne środowiska. Portret każdego zwierzęcia
tworzą dobrej jakości zdjęcia, naturalistyczne
rysunki, krótkie opisy. Plansze mogą służyć
jako pomoc na zajęciach przyrodniczych.
Mogą też być wykorzystane do edukacyjnej,
a przy tym bardzo efektownej dekoracji sali
lekcyjnej. Każdy zestaw zawiera karty memo
i wskazówki metodyczne dla nauczycieli.
Plansze edukacyjne.
Płazy i gady
autor: Michał Brodacki
format: 48 x 32 cm
objętość: 15 barwnych plansz
oprawa: tekturowa koperta
isbn: 978-83-7073-615-6
cena detaliczna: 35 zł
dydaktyczny
* Środek
zalecany do użytku szkolnego
i wpisany do wykazu środków
dydaktycznych przeznaczonych
do kształcenia ogólnego
Plansze edukacyjne.
Ssaki zestaw I
autor: Michał Brodacki
format: 48 x 32 cm
objętość: 11 barwnych plansz
oprawa: tekturowa koperta
isbn: 978-83-7073-563-0
cena detaliczna: 29 zł
Plansze edukacyjne.
Ssaki zestaw II
autor: Michał Brodacki
format: 48 x 32 cm
objętość: 11 barwnych plansz
oprawa: tekturowa koperta
isbn: 978-83-7073-609-5
cena detaliczna: 35 zł
Plansze edukacyjne.
Ssaki zestaw III
autor: Michał Brodacki
format: 48 x 32 cm
objętość: 11 barwnych plansz
oprawa: tekturowa koperta
isbn: 978-83-7073-610-1
cena detaliczna: 35 zł
Plansze edukacyjne.
Ssaki zestaw IV
autor: Michał Brodacki
format: 48 x 32 cm
objętość: 11 barwnych plansz
oprawa: tekturowa koperta
isbn: 978-83-7073-611-8
cena detaliczna: 35 zł
w przygotowaniu
››Plansze edukacyjne. Drzewa
nagrody szkolne
seria> Nagrody szkolne
Dobra książka, która uzupełnia wiedzę, a przy tym rozbudza
ciekawość świata jest zawsze doskonałym prezentem dla
uczniów. Nasze ekskluzywne publikacje, z czytelnym układem
i przystępnym tekstem zachęcają do czytania i są nieocenioną
pomocą w nauce.
Nagrody szkolne.
Województwa Polski
autor: Małgorzata
Mroczkowska
format: 21 x 30 cm
objętość: 48 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-694-1
cena detaliczna: 15 zł
Nagrody szkolne.
Natura 2000
autor: Hanna Będkowska
format: 21 x 30 cm
objętość: 48 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-757-3
cena detaliczna: 15 zł
Dyplomy
(50 egz. w pakiecie)
format: 21 x 29
oprawa: papier – karton
cena detaliczna pakietu: 49 zł
Najnowszą ofertę wydawniczą znajdziesz na stronie www.multicobooks.pl
Polska
seria> 50 miejsc na weekend
Seria powstała, by zaspokoić oczekiwania Czytelników szu­
kających z jednej strony inspiracji w podróżowaniu po Polsce,
a z drugiej – przewodnikowej wiedzy. Inspirujący jest zarówno
wybór miejsc do każdego z wydań (sugerujący, dokąd warto
pojechać), jak i piękne fotografie, ilustrujące turystyczne atrakcje.
Praktyczny tekst wsparty aktualnymi informacjami teleadreso­
wymi będzie pomocny w zwiedzaniu.
22 | Polskie muzea, skanseny i kolekcje | 50 miejsc na weekend
| Karpacz | Kielce | Kudowa-Zdrój | Pilzno
50 miejsc na weekend | Polskie muzea, skanseny i kolekcje | 23
Niezbędnik
50 miejsc na weekend.
Polskie miasteczka z klimatem
autor: Katarzyna Sołtyk
format: 21 x 26 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-545-6
cena detaliczna: 30 zł
50 miejsc na weekend.
Polskie muzea, skanseny
i kolekcje
autor: Robert Pasieczny
format: 21 x 26 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-737-5
cena detaliczna: 30 zł
Polska. Pocztówki
z podróży
autor: praca zbiorowa
format: 21 x 26 cm
objętość: 312 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-723-8
cena detaliczna: 50 zł
Miejskie Muzeum Zabawek
ul. Karkonoska 5, 58-540 Karpacz,
tel.: 075 761 85 23.
[email protected]
www.muzeumzabawek.pl
Czynne: V-X – wtorek – 9.00-17.30, środa-piątek – 9.00-15.30, sobota – 10.00-15.30,
niedziela – 10.00-16.30, XI-IV – wtorek – 9.00-16.30, środa-piątek – 9.00-15.30, sobota
– 10.00-15.30, niedziela – 10.00-16.30.
Bilety: normalny – 6 zł, ulgowy – 3 zł.
Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2, 25-367 Kielce,
tel.: 041 344 40 78,
faks: 041 344 48 19.
[email protected]
www.muzeumzabawek.eu
Czynne: wtorek-niedziela – 9.00-17.00.
Bilety: normalny – 6 zł, ulgowy – 3 zł.
Muzeum Zabawek „Bajka"
ul. Zdrojowa 46b, 57-350 Kudowa-Zdrój,
tel.: 074 866 49 70,
faks: 074 867 08 05.
[email protected]
www.kudowa.zdroj.pl/bajka
Czynne: V-IX – poniedziałek-niedziela
– 9.00-17.00, X-IV – poniedziałek-niedziela
– 10.00-16.00.
Bilety: normalny – 6 zł, ulgowy – 4 zł.
Muzeum Lalek
ul. Grodzka 24, 39-220 Pilzno,
tel.: 014 672 13 21, 014 672 24 36,
faks: 014 672 17 03.
[email protected]
www.muzeumlalek.pl
W CO Się BAWić?
Nieśmiertelny pluszowy miś narodził się w Niemczech dopiero w ostatniej ćwierci XIX stulecia. Zabawki mają jednak tak samo długą historię jak ludzki gatunek.
N
iegdyś zabawką mogło być dosłownie wszystko. Kamyki, patyki, niepotrzebne rękawiczki czy kapsle od butelek. Wyobraźnia dziecięca nie znała granic. W XXI wieku, w dobie masowej produkcji, komputerów i telewizji jest coraz bardziej ograniczana. Pragnieniem dziecka jest lalka bądź wojownik ujrzane w telewizyjnej reklamie, a nie w witrynie sklepu z zabawkami. Dzieci na stare zabawki zgromadzone w muzeum patrzą często jak na rupiecie – wszak samochodzik nakręcany kluczykiem to nie to samo co zdalnie sterowana terenówka, a szmaciana lalka to nie Barbie. Inaczej spoglądają na te eksponaty dorośli. Dla nich są wspomnieniem dzieciństwa, podróżą sentymentalną. To ich świat, a nie świat ich dzieci.
Polskie muzea zabawek nieco się od siebie różnią. I tak np. kolekcję muzeum w Karpaczu niejako podświadomie konfrontuje się z „poważnymi” dokonaniami jej założyciela Henryka Tomaszewskiego. Nie wiadomo, czy były dla niego inspiracją, czy jedynie przejawem wrażliwości. Znalazły się wśród nich uduchowione anioły i lalki japońskie, szopki krakowskie i miniatury zabytkowych samochodów, lalki kościotrupów z Meksyku i dziwnie wyglądające postacie zakonnicy i księdza przy ołtarzu. Ogromna różnorodność! To wszystko uzupełniają jeszcze książki i ryciny przedstawiające świat dziecięcych zabaw i strojów.
Z kolei zbiorom zgromadzonym w Kudowie- -Zdroju patronują filmowi bohaterowie – miś Coralgol i pingwin Pik-Pok. Obie lalki przekazał do muzeum reżyser tych bajek Tade-
usz Wilkosz. W kolekcji liczącej ponad 4000 eksponatów uwagę przyciąga np. 700-letnia zabawka znaleziona w Kruszwicy, wykonana z popiołu zmieszanego z łojem, pluszowy miś, podobny do tego, którego zaprezentowano w 1903 roku na targach w Lipsku, oraz lalka mająca ludzkie włosy i ta o twarzy Shirley Temple. Wśród cynowych żołnierzyków wyróżniają się wodzowie zwycięskich armii: Napoleon, Juliusz Cezar, Czyngis-chan. Najwartościowsze są jednak historie poszczególnych zabawek i to, z jaką pasją potrafi o nich opowiadać Maria Ozierańska.
Przybywających do największego polskiego muzeum zabawek (w Kielcach) wita Baba Jaga wylatująca w samo południe na miotle z wieży zegarowej. Zbiory muzealne podzielono tu na działy: historyczny (najstarsza Lalki i misie to tylko część
kolekcji muzeum w Kudowie-Zdroju
jest niemiecka lalka z końca XVIII wieku), etnograficzny z zabawkami ludowymi z różnych krajów oraz artystyczny, w którym zgromadzono lalki konkretnych twórców i dokumentację ikonograficzną związaną z zabawkami. Najbliższe maluchom są działy zabawek współczesnych oraz modeli. Nader interesujące są organizowane tu wystawy czasowe, np. ekspozycja poświęcona postaciom z bajek Andersena.
Natomiast w muzeum w Pilźnie znajdują się najstarsze lalki w polskich zbiorach. Uwagę zwracają lalki koptyjskie z okolic Aleksandrii, pochodzące z przełomu III i IV wieku. Głównie są tu jednak lalki polskie. Przy okazji warto odwiedzić baśniową krainę w Lipinach – filii pilźnieńskiego muzeum.
Czynne: poniedziałek-piątek – 7.30-15.30.
Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy – 7 zł,
rodzinny – 20 zł.
Bohaterowie polskich dobranocek
Historia i ludzie
Henryk Tomaszewski, twórca Wrocławskiego Teatru Pantomimy, przez lata był związany z Karpaczem. Tu mieszkał i tutaj po śmierci został pochowany. Jego pasją były zabawki, które traktował niemal jak przedmioty magiczne. W 1994 roku przekazał swoją
kolekcję miastu Karpacz, a rok później powołano do życia Miejskie Muzeum Zabawek.
Prywatna kolekcja stała się również zaczątkiem otwartego w 2002 roku w Kudowie-Zdroju Muzeum Zabawek „Bajka". Jego twórcami są Maria i Mirosław Ozierańscy.
Z kolei założone w 1979 roku Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach jest najstarszym
tego typu obiektem w Polsce. Powstało pod patronatem Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich. Kolekcję tworzy kilka tysięcy eksponatów.
Natomiast Muzeum Lalek w Pilźnie powstało przy założonej w 1981 roku Pracowni
Artystycznej „Kasia". Co ciekawe, tutejsze lalki znajdują się także w zbiorach muzeum
kieleckiego.
50 miejsc na weekend.
Polskie skarby sakralne
autor: Robert Pasieczny
format: 21 x 26 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-548-7
cena detaliczna: 30 zł
Cuda Polski i polskiej natury
autor: praca zbiorowa
format: 21 x 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-809-9
cena detaliczna: 39 zł
POLSKA
seria> Praktyczny przewodnik
Praktyczny przewodnik.
Kampinoski Park Narodowy
autor: Grzegorz Okołów
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-497-8
cena detaliczna: 19,90 zł
Praktyczny przewodnik.
Słowiński Park Narodowy
autorzy: Monika i Paweł
Witkowscy
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-569-2
cena detaliczna: 21 zł
Praktyczny przewodnik.
Narwiański Park Narodowy
autorzy: Marzenna Bielonko,
Iwona K. Laskowska
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-498-5
cena detaliczna: 19,90 zł
Praktyczny przewodnik.
Pieniński Park Narodowy
autor: Paweł Wroński
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-568-5
cena detaliczna: 21 zł
Przewodnik dla całej
rodziny. Zakopane
autor: praca zbiorowa
format: 14,8 x 21 cm
objętość: 32 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-483-1
cena detaliczna: 12,90 zł
Kompetentne, pięknie ilustrowane przewodni­
ki po polskich parkach narodowych. W prosty
sposób przybliżają skarby natury, chronione
w obrębie parku i jego otulinie. Porządkują
wiedzę o parku i regionie, w którym jest poło­
żony. Służą aktualnymi mapkami. Podpowia­
dają, jak sprawnie dojechać, gdzie się zatrzy­
mać na nocleg i posiłek, podają informacje
o cenach, godzinach otwarcia.
Praktyczny przewodnik.
Ojcowski Park Narodowy
autor: Katarzyna Sołtyk
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-496-1
cena detaliczna: 19,90 zł
Praktyczny przewodnik.
Bieszczadzki Park Narodowy
autor: Paweł Wroński
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-499-2
cena detaliczna: 19,90 zł
Praktyczny przewodnik.
Wigierski Park Narodowy
autor: Marek Waśkiel
format: 13 x 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
isbn: 978-83-7073-567-8
cena detaliczna: 21 zł
Atrakcje turystyczne
Polski od A do Ż
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 27 cm
objętość: 416 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-543-2
cena detaliczna: 89 zł
31
albumy
Przyroda Polski. Cztery pory roku
Ekskluzywny album w eleganckim etui.
Książka w subtelny i pełen uroku sposób przybliża zmiany za­
chodzące w przyrodzie wraz z nadejściem kolejnych pór roku.
Pokazuje wiosenny rozkwit, letni wybuch obfitości, jesienne
przygotowanie na trudne chwile i wreszcie zimową walkę o prze­
trwanie. Przybliża życie roślin i zwierząt w ciągle zmieniającej
się rzeczywistości, oczarowuje bajkowymi krajobrazami Polski
o wszystkich porach dnia i roku. Pozwala bardziej docenić urodę
otaczającego nas świata.
Przyroda Polski. Cztery pory roku
autor: Tomasz Kłosowski
tekst po polsku i angielsku
format: 25 x 29 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda z twardym etui
z okienkiem
isbn: 978-83-7073-777-1
cena detaliczna: 199 zł
ALBUMY
seria> Prawdziwa Polska
Powstała z... potrzeby serca. Bo choć rynek książki pełen jest
albumów o Polsce, to jednak nikt dotychczas nie wpadł na to,
by pokazywać nie tylko przyrodę albo zabytki, ale także kulina­
ria, życie ludzi oraz tradycje, czyli wszystko to, co składa się na
polską (i regionalną) kulturę. Stąd też i nazwa serii. I choć każdy
z albumów jest inny (bo i każdy region ma swoją specyfikę), to
jednak zawsze autorom przyświeca cel, by pokazać dane miejsce
możliwie pełnie.
Prawdziwa Polska.
Skarby nadwiślańskiej krainy
autor: praca zbiorowa
tekst po polsku i angielsku
format: 24 x 30 cm
objętość: 300 stron
oprawa: twarda, grzbiet płócienny
isbn: 978-83-7073-472-5
cena detaliczna: 99 zł
Prawdziwa Polska.
Wielkopolska. Historia zaklęta w obrazach
autor: Piotr Skórnicki
tekst po polsku i angielsku
format: 24 x 30 cm
objętość: 184 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-580-7
cena detaliczna: 89 zł
Prawdziwa Polska.
Biebrza – sześć pór roku
autorzy: Grzegorz i Tomasz
Kłosowscy
tekst po polsku i angielsku
format: 24 x 31 cm
objętość: 192 strony
oprawa: twarda, grzbiet
płócienny
isbn: 978-83-7073-495-4
cena detaliczna: 89 zł
Prawdziwa Polska.
Parki Narodowe.
23 skarby przyrody
autor: praca zbiorowa
tekst po polsku i angielsku
format: 24 x 30 cm
objętość: 300 stron
oprawa: twarda, grzbiet
płócienny
isbn: 978-83-7073-504-3
cena detaliczna: 99 zł
Prawdziwa Polska.
Warmia i Mazury.
Tajemnice siostrzanych krain
autor: Ireneusz Dziugieł
tekst po polsku, angielsku
i niemiecku
format: 24 x 30 cm
objętość: 192 strony
oprawa: twarda, grzbiet
płócienny
isbn: 978-83-7073-501-2
cena detaliczna: 89 zł
33
34
ALBUMY
Polska. Najpiękniejsze, najciekawsze,
najcenniejsze
Album ten przedstawia wyjątkowe i unikalne
skarby naszego kraju. Poznajemy najwspanial­
sze zamki i pałace, piękne miasta, malownicze
miasteczka, uzdrowiska i wyniosłe klasztory.
Podziwiamy perły przyrody i krajobrazu, lasy,
puszcze i żyjące w nich dzikie zwierzęta. Przyglą­
damy się jedynej w swoim rodzaju architekturze
drewnianej i ciągle żywym, lokalnym tradycjom.
Zapraszamy do pasjonującej podróży po Polsce
tradycyjnej i nowoczesnej, pięknej i gościnnej.
Polska. Najpiękniejsze, najciekawsze,
najcenniejsze
(książka w etui)
autor: praca zbiorowa
tekst po polsku i angielsku
format: 23 x 28 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda w twardym etui
isbn: 978-83-7073-898-3
cena detaliczna: 89 zł
Polska. Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze
autor: praca zbiorowa
tekst po polsku i angielsku
format: 23 x 28 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-803-7
cena detaliczna: 69 zł
ALBUMY
Głosy ptaków
To niezwykłe połączenie albumu i książki do
słuchania. Masz okazję podpatrzeć przedsta­
wicieli 50 gatunków często w niecodziennych
sytuacjach. Oglądając zdjęcia, możesz jedno­
cześnie słuchać ptasich opowieści Andrzeja
G. Kruszewicza czytanych przez Krystynę Czu­
bównę oraz nagrań głosów polskich ptaków.
Głosy ptaków
autor: Andrzej G. Kruszewicz
format: 22 x 28 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-736-8
cena detaliczna: 50 zł
płyta CD
* Dołączona
z głosami ptaków oraz z ptasimi opowieściami Andrzeja G. Kruszewicza,
które czyta Krystyna Czubówna
Bałtyk. Morze o wielu obliczach
autorzy: Agnieszka
i Włodek Bilińscy
tekst po polsku i angielsku
format: 28 x 30 cm
objętość: 200 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-542-5
cena detaliczna: 99 zł
35
36
ALBUMY
Lasy Polski
Album „Lasy Polski” pokazuje unikalne w skali Europy bogactwo
naszych lasów. Autor tekstu, znawca tematyki leśnej Edward
Marszałek prowadzi przez wszystkie najważniejsze typy lasów
występujących w Polsce. Wraz z nim odkrywamy ich specyfikę,
urodę o różnych porach roku, a także poznajemy rośliny runa
i mieszkające tam zwierzęta. Interesujący tekst jest doskonałym
uzupełnieniem wspaniałych zdjęć najlepszych polskich fotogra­
fików przyrody. Tworzy z nimi prawdziwą ucztę dla oczu i duszy.
Lasy Polski
autor: Edward Marszałek
tekst po polsku i angielsku
format: 24 x 30 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-581-4
cena detaliczna: 99 zł
30 najdzikszych miejsc w Polsce
autor: Paweł Fabijański
tekst po polsku i angielsku
format: 24 x 30 cm
objętość: 184 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-488-6
cena detaliczna: 69 zł
Zwierzęta Polski
autor: praca zbiorowa
tekst po polsku i angielsku
format: 23 x 28 cm
objętość: 200 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-657-6
cena detaliczna: 89 zł
ALBUMY
Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka
Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka
(książka w etui)
autor: Irena Poniatowska
tekst po polsku i angielsku
format: 22 x 28 cm
objętość: 200 stron
oprawa: twarda w twardym etui
isbn: 978-83-7073-896-9
cena detaliczna: 99 zł
Niezwykła książka – album składający się z pięciu bogato ilu­
strowanych esejów, z których każdy poświęcony został innemu
aspektowi życia i twórczości kompozytora. Mogą być one trak­
towane osobno, ale dopiero złączone w całość ukazują wielo­
rakość spojrzeń na Chopina i dzieło, jakie zostawił. Napisane
z pasją teksty autorstwa prof. Ireny Poniatowskiej, wybitnej
znawczyni Chopina, wprowadzają w świat jego życia i muzyki.
Piękne ilustracje archiwalne, współczesne zdjęcia, liczne re­
produkcje rysunków, obrazów oraz pierwodruków i rękopisów
dzieł Chopina pozwalają lepiej zrozumieć kompozytora i wczuć
się klimat jego czasów.
Książka ta, wydana na obchody Roku Chopinowskiego 2010
we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, jest
obowiązkową pozycją nie tylko dla wielbicieli polskiego kompo­
zytora, ale także dla tych, którzy dopiero odkrywają jego dzieło.
Fryderyk Chopin.
Człowiek i jego muzyka
autor: Irena Poniatowska
tekst po polsku i angielsku
format: 22 x 28 cm
objętość: 200 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-775-7
cena detaliczna: 69 zł
37
ogród
seria> ABC ogrodnika
Podstawowe poradniki dla początkujących. Ich niewielkie roz­
miary, przystępna treść i niska cena zachęcają do rozpoczęcia
przygody z ogrodnictwem. Porady uzupełnione są o katalog
najpopularniejszych roślin. Autorami książek z serii są znani
i cenieni znawcy tematyki ogrodniczej w Polsce.
ABC ogrodnika.
Ogród kwiatowy
autorzy: Ewa i Mariusz Chojnowscy
format: 18 x 21 cm
objętość: 112 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-711-5
cena detaliczna: 25 zł
ABC ogrodnika.
Trawy ozdobne
autor: Jarosław Rak
format: 18 x 21 cm
objętość: 88 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-712-2
cena detaliczna: 21 zł
ABC ogrodnika.
Warzywnik
autor: Elżbieta Sikora
format: 18 x 21 cm
objętość: 112 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-713-9
cena detaliczna: 25 zł
ABC ogrodnika.
Ogrody skalne
autor: Jarosław Rak
format: 18 x 21 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-572-2
cena detaliczna: 21 zł
ABC ogrodnika.
Żywopłoty
autor: Maciej Mynett
format: 18 x 21 cm
objętość: 88 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-570-8
cena detaliczna: 21 zł
OGRÓD
Rok w ogrodzie
W książce dzień po dniu opisane są najważniejsze czynności
pielęgnacyjne, które powinniśmy wykonać, aby mieć piękne
i zdrowe rośliny w swoim otoczeniu.
Dzięki chronologicznemu ułożeniu tematów szybko znajdziesz potrzebne informacje. Uzupełnieniem poradnika są portrety
365 gatunków roślin polecanych do uprawy w przydomowych
ogrodach.
Rok w ogrodzie
autorzy: Maria Łopatek-Zakrzewska,
Marek Zakrzewski
format: 22 x 29 cm
objętość: 408 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-899-0
cena detaliczna: 57 zł
seria> Krok po kroku
Poradniki dla początkujących, prowadzące krok po kroku przez
ostępy wiedzy ogrodniczej. W przystępny i logiczny sposób po­
kazują następstwo czynności, porządkują wiedzę oraz ułatwiają
organizację prac w ogrodzie. Aby stworzyć piękny ogród, wystar­
czy postępować zgodnie z zaleceniami autorów.
Krok po kroku.
Jak założyć ogród
autorzy: Ewa i Mariusz Chojnowscy
format: 19 x 25 cm
objętość: 184 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-411-4
cena detaliczna: 42 zł
Krok po kroku.
Jak pielęgnować ogród
autorzy: Ewa i Mariusz Chojnowscy
format: 19 x 25 cm
objętość: 192 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-716-0
cena detaliczna: 45 zł
39
40
OGRÓD
seria> Katalog
Katalogi roślin dostępnych na polskim rynku. Niezbędne przy
wyborze gatunków do własnego ogrodu. Do każdego gatunku
dołączony jest opis, zawierający szczegółowe informacje o sa­
dzeniu i pielęgnacji rośliny oraz zdjęcie. Część katalogową po­
przedza krótki poradnik oraz zestawienia roślin. Katalogi roślin
powstają we współpracy z polskimi szkółkarzami.
Katalog.
Drzewa i krzewy liściaste
autorzy: Katarzyna
Łazucka-Cegłowska,
Maciej Mynett
format: 18 x 21 cm
objętość: 114 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-714-6
cena detaliczna: 28 zł
Katalog.
Krokusy, lilie, nagietki
autor: Jadwiga Treder
format: 18 x 21 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-739-9
cena detaliczna: 25 zł
Katalog roślin.
Rośliny wieloletnie
autor: Barbara Mika
format: 18 x 21 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-491-6
cena detaliczna: 29,90 zł
Katalog roślin.
Najlepsze rośliny na balkon i taras
autor: Jarosław Rak
format: 18 x 21 cm
objętość: 60 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-490-9
cena detaliczna: 29,90 zł
Katalog roślin.
Rośliny pokojowe
autor: Jarosław Rak
format: 18 x 21 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-553-1
cena detaliczna: 19,90 zł
Katalog roślin.
Iglaki
autor: Ewa Chojnowska
format: 18 x 21 cm
objętość: 152 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-577-7
cena detaliczna: 25 zł
OGRÓD
Seria> Ekspert w ogrodzie
Poradniki dla zaawansowanych i profesjonalistów. Szczegó­
łowo informują o wszystkich gatunkach i odmianach dostęp­
nych w Polsce z konkretnej grupy roślin ogrodowych. Precy­
zyjne porady i obszerne zestawienia zilustrowane są ogromną
liczbą profesjonalnych zdjęć. Autorami książek z serii są osoby
o największym autorytecie z dziedzin ogrodniczych w Polsce,
a zarazem praktycy i znani szkółkarze.
Ekspert w ogrodzie.
Clematis i inne pnącza
ogrodowe
autor: Szczepan Marczyński
format: 21 x 26 cm
objętość: 280 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-409-1
cena detaliczna: 55 zł
w przygotowaniu
››Ekspert w ogrodzie. Co niszczy rośliny w ogrodzie
Kwiaty we wnętrzu
autor: Jarosław Rak
format: 22 x 28 cm
objętość: 262 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-846-4
cena detaliczna: 40 zł
Najnowszą ofertę wydawniczą znajdziesz na stronie www.multicobooks.pl
41
42
OGRÓD
seria> Ogrodnik doskonały
Obszerny poradnik dla początkujących i bardziej zaawansowanych. Duży format, fachowy tekst, pięknie wyeksponowane
fotografie służą zgłębianiu wiedzy i inspirują do eksperymento­
wania we własnym ogrodzie. Fachowe porady uzupełnione są
katalogiem roślin.
Ogrodnik doskonały.
Róże w ogrodzie
autor: Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz
format: 22 x 26 cm
objętość: 168 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-571-5
cena detaliczna: 39 zł
Ogrodnik doskonały.
Piękny trawnik
autor: Maciej Mynett,
Maria i Sławomir Prończukowie
format: 13 × 26 cm
objętość: 112 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-808-2
cena detaliczna: 37 zł
Poradnik dobrego ogrodnika.
Rośliny ogrodowe
autor: Jarosław Rak
format: 18 x 21 cm
objętość: 112 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-494-7
cena detaliczna: 19,90 zł
OGRÓD
43
Ogrodnik doskonały.
Krzewy i drzewa ozdobne
liściaste i iglaste
autorzy: Maciej Mynett,
Magdalena Tomżyńska
format: 21 x 26 cm
objętość: 136 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-513-5
cena detaliczna: 35 zł
Ogrodnik doskonały.
Hosty do ogrodów i na
balkony
autorzy: Robert
Gabarkiewicz, Jarosław Rak
format: 21 x 26 cm
objętość: 72 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-678-1
cena detaliczna: 32 zł
Ogrodnik doskonały.
Azalie, różaneczniki,
wrzosy i inne wrzosowate
autorzy: Ewa i Mariusz
Chojnowscy
format: 21 x 26 cm
objętość: 200 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-679-8
cena detaliczna: 42 zł
Ogrodnik doskonały.
Byliny słońca i cienia
autor: Barbara Mika
format: 21 x 26 cm
objętość: 140 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-681-1
cena detaliczna: 35 zł
Ogrodnik doskonały.
Wiklina w ogrodzie
autor: Marion Fröhlich,
Hans-Peter Sturm
format: 21 x 26 cm
objętość: 152 strony
oprawa kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-754-2
cena detaliczna: 39 zł
Ogrodnik doskonały.
Cięcie drzew i krzewów
autor: Peter Himmelhuber
format: 21 x 26 cm
objętość: 264 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-420-0
cena detaliczna: 48 zł
Ogrodnik doskonały.
Wybierz ogród dla siebie
autor: Hanna Masternak
format: 21 x 26 cm
objętość: 132 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-704-7
cena detaliczna: 37 zł
Ogrodnik doskonały.
Najpiękniejsze kwiaty letnie
autorzy: Ewa i Mariusz
Chojnowscy
format: 21 x 26 cm
objętość: 280 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-554-8
cena detaliczna: 39 zł
Ogrodnik doskonały.
Orchidee – amatorska
uprawa storczyków
autor: praca zbiorowa
format: 21 x 26 cm
objętość: 192 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-680-4
cena detaliczna: 42 zł
Ogrodnik doskonały.
Altany, pergole, pawilony
ogrodowe
autor: Joachim Breschke
format: 21 x 26 cm
objętość: 80 stron
oprawa kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-702-3
cena detaliczna: 32 zł
Ogrodnik doskonały.
Ogród japoński – elementy
i zasady kompozycji
autor: Marek Majorowski
format: 21 x 26 cm
objętość: 144 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-782-5
cena detaliczna: 37 zł
Ogrodnik doskonały.
Iglaki w ogrodzie
autor: Ewa Chojnowska
format: 21 x 26 cm
objętość: 264 strony
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkiem
isbn: 978-83-7073-420-0
cena detaliczna: 48 zł
44
OGRÓD
seria> Mój ogródek
Kompozycje ogrodowe można tworzyć z różnych gatunków ro­
ślin i rozmaitych, naturalnych materiałów. Można tworzyć je
na otwartej przestrzeni ogrodu czy działki, ale także na tarasie,
balkonie czy parapecie. Zawsze jednak dobrze stosować się
do sprawdzonych rad i ciekawych pomysłów doświadczonych
ogrodników i architektów zieleni.
Mój ogródek.
Iglaki – cięcie i formowanie, żywopłoty
autor: Marek Majorowski
format: 17 x 23 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-346-9
cena detaliczna: 27 zł
Mój ogródek.
Iglaki w kompozycjach
ogrodowych
autor: Marek Majorowski
format: 17 x 23 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-663-7
cena detaliczna: 22 zł
Mój ogródek.
Kamień naturalny w kompozycjach ogrodowych
autor: Marek Majorowski
format: 17 x 23 cm
objętość: 176 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-364-3
cena detaliczna: 32 zł
Poradnik ogrodniczy
autor: Monika Latkowska
format: 19 x 27 cm
objętość: 280 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-656-9
cena detaliczna: 35 zł
Mój ogródek.
Małe kompozycje ogrodowe
z roślin, kamienia, drewna
autor: Marek Majorowski
format: 17 x 23 cm
objętość: 128 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-399-5
cena detaliczna: 27 zł
Wszechstronny poradnik.
Wszystko o ogrodzie
autor: Jurgen Wolff
format: 19 x 27 cm
objętość: 320 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-515-9
cena detaliczna: 39,90 zł
OGRÓD
seria> Rośliny moje hobby
Bonsai to miniaturowe dzieła sztuki ogrodniczej, której trady­
cja sięga wielu stuleci. Te żywe, zielone arcydzieła możemy
tworzyć sami, nawet z popularnych roślin pokojowych. Warto
przedtem wyposażyć się w podręcznik fachowych porad i cen­
nych wskazówek. Książki z tej serii pomogą zgłębić tajemnice
sztuki bonsai.
Rośliny moje hobby.
Bonsai z drzew rodzimych
autorzy: Horst Stahl,
Helmut Rüger
format: 16 x 22 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-424-4
cena detaliczna: 19 zł
Rośliny moje hobby.
Bonsai z roślin pokojowych
autorzy: Horst Stahl,
Helmut Rüger
format: 16 x 22 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-423-7
cena detaliczna: 19 zł
Rośliny moje hobby.
Bonsai to może być proste
autorzy: Horst Stahl,
Helmut Rüger
format: 16 x 22 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-457-2
cena detaliczna: 19 zł
Bonsai dla każdego
autor: Werner M. Busch
format: 20 x 26 cm
objętość: 144 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-717-7
cena detaliczna: 39 zł
Najnowszą ofertę wydawniczą znajdziesz na stronie www.multicobooks.pl
45
kuchnia
Kuchnia wielkich mistrzów
zakonu krzyżackiego w Malborku
50 potraw inspirowanych zakonnymi recepturami poleca Bogdan Gałązka
• aromatyczne zupy
• wykwintne ryby
• soczyste mięsa
• apetyczne desery
zdjęcia: Marek Gerstmann, G-M Studio
stylizacje: Marta Smarzyńska
Kuchnia wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku
autor: Bogdan Gałązka
tekst po polsku i angielsku
format: 25 x 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-794-8
cena detaliczna: 39 zł
▼ W
przygotowaniu druga książka z serii, poświęcona kuli­
narnym zwyczajom polskich królów ryzydujących na zamku
w Malborku i naszej tradycyjnej kuchni dworskiej.
Kuchnia królów Polski
na zamku w Malborku
autor: Bogdan Gałązka
tekst po polsku i angielsku
format: 25 x 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-934-8
cena detaliczna: 39 zł
KUCHNIA
seria> Kuchnia na co dzień i od święta
Każdy tom poświęcony jest potrawom jednego rodzaju. Przepi­
sy przedstawiono przejrzyście, wykonywanie czynności opisa­
no krok po kroku i wzbogacono licznymi radami dotyczącymi
przygotowania dań. Efektowne zdjęcia potraw ułatwią podjęcie
decyzji, co ugotować.
Kuchnia na co dzień i od święta.
Dziczyzna i inne dary lasu
autor: praca zbiorowa
format: 17 x 24 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-825-9
cena detaliczna: 35 zł
Kuchnia na co dzień
i od święta.
Sałatki
autor: praca zbiorowa
format: 17 x 24 cm
objętość: 152 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-819-8
cena detaliczna: 35 zł
Kuchnia na co dzień
i od święta.
Ryby
autor: Lutz Behrendt,
Jens Stumpf
format: 17 x 24 cm
objętość: 176 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-823-5
cena detaliczna: 35 zł
Kuchnia na co dzień
i od święta.
Ziemniaki
autor: Lutz Behrendt,
Jens Stumpf
format: 17 x 24 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-818-1
cena detaliczna: 35 zł
w przygotowaniu
››Kuchnia na co dzień i od święta.
Warzywa
››Kuchnia na co dzień i od święta.
Wieprzowina
Domowe przysmaki
autor: praca zbiorowa
format: 22 x 28 cm
objętość: 328 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-778-8
cena detaliczna: 50 zł
Mafijna książka kucharska
autor: Joe Cipolla
format: 12 x 18 cm
objętość: 64 strony
oprawa: kartonowa, z dziurą
po kuli
isbn: 978-83-7073-598-2
cena detaliczna: 19,90 zł
Książka kucharska
dla studentów
autor: Thomas Hoeren,
Christiane Leesker
format: 14 x 23 cm
objętość: 80 stron
oprawa: twarda, grzbiet ze spiralą
isbn: 978-83-7073-481-7
cena detaliczna: 24,90 zł
47
48
KUCHNIA
seria> Zrób to sam
Seria polecana wszystkim, którzy chcą zdrowo i wartościowo się
odżywiać, a przy tym cenią sobie smaczne i aromatyczne jedze­
nie. Każda pozycja z tej serii to doskonałe połączenie książki
kucharskiej i praktycznego poradnika. W książkach znalazły się
najważniejsze informacje o właściwościach produktów i przy­
gotowaniu półproduktów oraz wypróbowane, proste sposoby
na przygotowanie, przetwarzanie, utrwalanie i przechowywanie
domowego jedzenia.
Zrób to sam.
Wina, likiery, soki owocowe
własnego wyrobu
autor: Heinrich Thönges
format: 13 x 19 cm
objętość: 120 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-439-8
cena detaliczna: 25 zł
Zrób to sam.
Kiełbasy własnego wyrobu
autor: Bernhard Gahm
format: 13 x 19 cm
objętość: 144 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-437-4
cena detaliczna: 27,90 zł
Zrób to sam.
Wędzenie mięsa, kiełbas i ryb
autor: Egon Binder
format: 13 x 19 cm
objętość: 120 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-441-1
cena detaliczna: 25 zł
Zrób to sam.
Przysmaki z kapusty kiszonej
autor: Susanne Martin
format: 13 x 19 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-507-4
cena detaliczna: 25 zł
Zrób to sam.
Chleb własnego wypieku
autor: Mirjam Beile
format: 13 x 19 cm
objętość: 120 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-438-1
cena detaliczna: 25 zł
Zrób to sam.
Grzyby z własnej uprawy
autor: Jolanda Englbrecht
format: 13 x 19 cm
objętość: 124 strony
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-599-9
cena detaliczna: 25 zł
KUCHNIA
49
seria> Tradycyjny smak
Polecamy tą serię kulinarną wielbicielom dobrego, tradycyjnego
jedzenia i wszystkim świadomym wagi zdrowego żywienia. Z po­
radnikami z tej serii przygotowanie własnych, zdrowych i smacz­
nych produktów nie jest wcale trudne. Korzystając z praktycznych
rad i cennych wskazówek z łatwością wybierzemy najlepsze skład­
niki, dobierzemy przyprawy i dodatki smakowe, skompletujemy
niezbędne akcesoria. Instruktażowe rysunki i zdjęcia prac ułatwią
wykonanie trudniejszych czynności.
Tradycyjne smaki.
Miód, propolis, pyłek, wosk
autor: Wolfgang Oberrisser
format: 15 x 22 cm
objetość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-765-8
cena detaliczna: 35 zł
Tradycyjny smak.
Sery, masło, jogurt, kefir
autor: Lotte Hanreich,
Edith Zeltner
format: 15 x 22 cm
objętość: 175 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-763-4
cena detaliczna: 35 zł
Tradycyjny smak.
Mięso i inne przysmaki
z ogniska
autor: Carsten Bothe
format: 15 x 21 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-762-7
cena detaliczna: 35 zł
Tradycyjny smak.
Wino z winogron i innych
owoców
autor: Wolfgang Vogel
format: 15 x 21 cm
objętość: 152 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-629-3
cena detaliczna: 35 zł
Tradycyjny smak.
Wędliny. Wędzonki, szynki,
kiełbasy
autor: Franz Siegfried Wagner
format: 15 x 21 cm
objętość: 136 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-766-5
cena detaliczna: 35 zł
Tradycyjny smak.
Piwo warzone w domu
autor: Wolfgang Vogel
format: 15 x 21 cm
objętość: 112 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-630-9
cena detaliczna: 35 zł
Tradycyjny smak.
Chleb z własnego pieca
autorzy: Margret Merzenich,
Erika Thrier
format: 15 x 21 cm
objętość: 128 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-631-6
cena detaliczna: 35 zł
Tradycyjny smak.
Ryby – wędzenie, grillowanie,
marynowanie
autor: Wolfgang Hauer
format: 15 x 21 cm
objętość: 88 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-761-0
cena detaliczna: 35 zł
wędkarstwo
seria> Poradnik dla początkujących
Seria przeznaczona jest – jak sama nazwa ­wskazuje – dla osób
pragnących dopiero rozpocząć poważne wędkowanie. Autorami
książek są uznani polscy dziennikarze, a zarazem zawodowi
wędkarze. Krok po kroku prowadzą adepta przez arkana naj­
ważniejszych typów łowienia. Przyjazny język, liczne rysunki
i praktyczne porady pozwalają uniknąć podstawowych błędów
oraz szybko opanować najważniejsze umiejętności. Poradnik dla początkujących.
Spinning
autor: Jacek Kolendowicz
format: 18 x 21 cm
objętość: 176 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-725-2
cena detaliczna: 35 zł
Poradnik dla początkujących.
Spławik i grunt
autor: Tadeusz Zalewski
format: 18 x 21 cm
objętość: 136 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-565-4
cena detaliczna: 35 zł
w przygotowaniu
››Poradnik dla początkujących.
Wędkarstwo muchowe
››Poradnik dla początkujących.
Wszystko o wędkarstwie
Poradnik dla początkujących.
Złów i wypuść
autor: Mateusz Baran
format: 18 x 21 cm
objętość: 56 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-578-4
cena detaliczna: 25 zł
WĘDKARSTWO
ABC Wędkowania
Książka, która zbiera w jednym miejscu i porządkuje wszystkie
najważniejsze informacje dla początkującego wędkarza.
Dzięki niej nauczysz się rozpoznawać najpopularniejsze gatunki
ryb, poznasz ich zwyczaje i sposoby łowienia, a także poznasz
zasady etyczne obowiązujące każdego wędkarza.
ABC Wędkowania
autor: Jacek Stępień
format: 21 x 26 cm
objętość: 128 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-593-7
cena detaliczna: 37 zł
seria> Wędkarz doskonały. Monografia
Praktyczne poradniki dla wędkarzy napisane przez… wędkarzy.
Swoim wieloletnim doświadczeniem, wiedzą, a nierzadko także
własnymi sprawdzonymi patentami dzielą się najlepsi polscy
wędkarze – mistrzowie kraju i świata w poławianiu. Każdy tytuł
to skarbnica cennych informacji o technikach połowu, wyborze
dobrego sprzętu i pewnego łowiska, najlepszych zanętach i przy­
nętach, ale też o samych rybach i ich zwyczajach.
Wędkarz doskonały. Monografia
Boleń
autor: Jacek Stępień
format: 18 x 21 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-489-3
cena detaliczna: 35 zł
51
52
WĘDKARSTWO
Wędkarstwo gruntowe tom I
autorzy: Jacek Kolendowicz,
Tadeusz Zalewski
format: 17 x 24 cm
objętość: 280 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-099-4
cena detaliczna: 43 zł
Wędkarstwo gruntowe tom II
autorzy: Jacek Kolendowicz,
Tadeusz Zalewski
format: 17 x 24 cm
objętość: 344 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-165-6
cena detaliczna: 47 zł
Wędkarstwo muchowe
autor: Adam Sikora
format: 17 x 24 cm
objętość: 204 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-142-7
cena detaliczna: 39 zł
Wędkarstwo morskie
autorzy: Jacek Kolendowicz,
Władysław Owcarz
format: 17 x 24 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-368-1
cena detaliczna: 50 zł
Leszcz
autor: Tadeusz Zalewski
format: 13 x 20 cm
objętość: 126 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 83-7073-273-9
cena detaliczna: 28 zł
Pstrąg i lipień
autorzy: Jan Błachuta,
Karol Zacharczyk
format: 13 x 20 cm
objętość: 208 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 83-7073-201-1
cena detaliczna: 33 zł
Łowienie w zbiornikach
zaporowych
autor: Tomasz Krzyszczyk
format: 16 x 22 cm
objętość: 208 stron
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-343-8
cena detaliczna: 45 zł
Wędkarstwo rzeczne.
Spinning
autor: Marek Szymański
format: 17 x 24 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-302-5
cena detaliczna: 45 zł
Karp
autor: Przemysław Mroczek
format: 13 x 20 cm
objętość: 224 strony
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-458-9
cena detaliczna: 29,90 zł
Troć wędrowna
autor: Janusz Nyk
format: 13 x 20 cm
objętość: 208 stron
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-134-2
cena detaliczna: 18,70 zł
Miętus i węgorz
autorzy: Karol S. Napora,
Mariusz Kleszcz
format: 13 x 20 cm
objętość: 128 stron
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-243-7
cena detaliczna: 31 zł
zdrowie
seria> Uzdrawiająca moc
Poznaj uzdrawiającą moc natury. Dowiedz się więcej o zioło­
lecznictwie i oddziaływaniu kamieni. Sprawdź różnice mię­
dzy metodami leczenia, doceń ich potęgę i efekty działania.
Naturalne substancje pomagają poprawić nastrój, podnieść
odporność na stres, zwiększyć radość życia oraz pozytywnie
wpłynąć na kondycję i urodę. Holistyczne przewodniki pomogą
Ci wybrać prostą drogę do zdrowia i dobrego ­samopoczucia.
Uzdrawiająca moc kamieni szlachetnych
autor: Jennie Harding
format: 12 x 21 cm
objętość: 320 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-675-0
cena detaliczna: 39 zł
Raz-dwa i po bólu
autor: Josef Schadhauser,
Christian Nusser
format: 17 x 24 cm
objętość: 184 strony
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-640-8
cena detaliczna: 48 zł
Uzdrawiająca moc ziół
autor: Penelope Ody
format: 12 x 21 cm
objętość: 208 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-644-6
cena detaliczna: 39 zł
hobby zwierzęta
Koń. Kompendium wiedzy
Książka poprowadzi Cię cwałem przez wszystkie dziedziny
wiedzy tajemnej koniarzy: ewolucję, historię, biologię, rasy,
zachowanie, trening, zawody, zdrowie i opiekę. Znajdziesz tu
mnóstwo ważnych informacji, faktów i fascynujących ciekawo­
stek, wszystko opisane ciekawie i przystępnie.
Koń. Kompendium wiedzy
autorzy: Julie Whitaker,
Ian Whitelaw
format: 14 x 24 cm
objętość: 320 stron
oprawa: kartonowa
ze skrzydełkami
isbn: 978-83-7073-692-7
cena detaliczna: 50 zł
w przygotowaniu
››Pies. Jak prowadzić domową hodowlę
Konie i kuce
autor: Christane Gohl
format: 20 x 27 cm
objętość: 155 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-927-0
cena detaliczna: 39 zł
Jazda konna
autor: Christane Gohl
format: 20 x 27 cm
objętość: 155 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-926-3
cena detaliczna: 39 zł
psów i nie zwariować
››Jak pielęgnować psa. Codzienne życie
z psem
Minileksykon.
Małe ssaki terraryjne
autor: Marcin Jan
Gorazdowski
format: 16 x 20 cm
objętość: 64 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-537-1
cena detaliczna: 21 zł
Minileksykon.
Ptaki ozdobne
autor: Marcin Jan
Gorazdowski
format: 16 x 20 cm
objętość: 80 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-538-8
cena detaliczna: 23 zł
Minileksykon.
Psy rasowe
autor: Marcin Jan
Gorazdowski
format: 16 x 20 cm
objętość: 128 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-536-4
cena detaliczna: 25 zł
Homeopatia w leczeniu
psów i kotów
autor: Barbara Rakow
format: 16 x 21 cm
objętość: 128 stron
oprawa: kartonowa
ISBN: 978-83-7073-841-9
cena detaliczna: 30 zł
HOBBY ZWIERZĘTA
seria> 101 pytań o…
101 pytań… o psy.
Czemu pies sąsiada od wczoraj nie szczeka
autor: Dorota Kozińska
format: 15 x 18 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-805-1
cena detaliczna: 25 zł
Książki z serii „101 pytań…” przeznaczone są dla miłośników
zwierząt domowych, hobbystów na różnym poziomie zaawan­
sowania, ale przede wszystkim dla tych, którzy dopiero zastana­
wiają się, czy chcą wziąć pod opiekę jakieś zwierzę. W książce
zamieszczono 101 najczęściej zada­
wanych pytań i fachowych, choć
często żartobliwych odpowie­
dzi. Poruszono najważniejsze
aspekty ludzko-zwierzęcej
koegzystencji: zdrowie, ży­
cie codzienne, pielęgna­
cja, zabawy.
101 pytań… o koty.
Czemu kot jest gałgan
i zeżarł kanarka
autor: Dorota Kozińska
format: 15 x 18 cm
objętość: 80 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-396-4
cena detaliczna: 20 zł
Dorota Sumińska radzi
Co warto wiedzieć o psie
autor: Dorota Sumińska
format: 18 x 20 cm
objętość: 128 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-728-3
cena detaliczna: 35 zł
Dorota Sumińska radzi
Co warto wiedzieć o kocie
autor: Dorota Sumińska
format: 18 x 20 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-727-6
cena detaliczna: 35 zł
101 pytań… o konie.
Czemu koń rusza, gdy woźnica cmoka
autor: Dorota Kozińska
format: 15 x 18 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-394-0
cena detaliczna: 25 zł
Mój kot i ja
autorzy: Brian Kilcommons,
Sarah Wilson
format: 17 x 24 cm
objętość: 200 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-748-1
cena detaliczna: 37 zł
Mój pies świadczy o mnie
autorzy: Brian Kilcommons,
Sarah Wilson
format: 17 x 24 cm
objętość: 272 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-747-4
cena detaliczna: 42 zł
55
56
HOBBY ZWIERZĘTA
Zwierzęta moje hobby.
Akwarium dla początkujących
autor: Peter Beck
format: 16 x 21 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-427-5
cena detaliczna: 19 zł
Akwarium słodkowodne
autorzy: Stephan Dreyer,
Rainer Keppler
format: 20 x 27 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-710-8
cena detaliczna: 39 zł
Zwierzęta moje hobby.
Kociak przybywa do domu
autor: Hannelore Grimm
format: 16 x 22 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-426-8
cena detaliczna: 19 zł
Zwierzęta moje hobby.
Szkoła szczeniąt
autor: Renate Jones
format: 16 x 21 cm
objętość: 64 strony
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-425-1
cena detaliczna: 19 zł
Rasy psów
autor: Eva-Maria Krämer
format: 16 x 21 cm
objętość: 352 strony
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-372-7
cena detaliczna: 55 zł
Rasy kotów
autorzy: Ulrike Herrscher,
Harald Theilig
format: 16 x 22 cm
objętość: 192 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-597-5
cena detaliczna: 45 zł
Utrzymanie i pielęgnacja kota
autor: Dagmar Thies
format: 16 x 22 cm
objętość: 144 strony
oprawa: twarda
isbn: 83-7073-208-9
cena detaliczna: 32 zł
Poradnik hodowcy kotów
autor: Elżbieta Wirth-Dzięciołowska
format: 18 x 21 cm
objętość: 136 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-668-2
cena detaliczna: 37 zł
Rasy koni
autor: Martin Haller
format: 16 x 22 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-428-2
cena detaliczna: 48 zł
Bażanty. Gatunki,
pielęgnacja, choroby
autorzy: Andrzej
G. Kruszewicz,
Błażej Manelski
format: 16 x 22 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
isbn: 978-83-7073-341-4
cena detaliczna: 29 zł
250 ryb akwariowych
autor: Hans W. Kothe
format 11 x 18 cm
objętość: 288 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-526-5
cena detaliczna: 45 zł
250 ras psów
autor: Eva-Maria Krämer
format: 11 x 18 cm
objętość: 288 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-527-2
cena detaliczna: 45 zł
HOBBY ZWIERZĘTA
seria> Nasze zwierzęta
Książki z tej serii to praktyczne poradniki dla obecnych lub przy­
szłych hodowców zwierząt gospodarskich. Zawierają sprawdzo­
ne rady dla każdego, kto marzy o prowadzeniu małej hodowli
lub trzymaniu przy domu chociażby pary królików, kilku kur albo
kozy.
Nasze zwierzęta.
Chów bydła w małym
gospodarstwie
autor: Teresa Nałęcz-Tarwacka
format: 16 x 21 cm
objętość: 88 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-759-7
cena detaliczna: 25 zł
Nasze zwierzęta.
Przydomowy chów królików
autor: Alice Stern
format: 16 x 21 cm
objętość: 80 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-602-6
cena detaliczna: 16 zł
Nasze zwierzęta.
Kurnik przydomowy
autor: Wilhelm Bauer
format: 16 x 21 cm
objętość: 112 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-755-9
cena detaliczna: 25 zł
Nasze zwierzęta.
Chów świń w małym
gospodarstwie
autor: Anna Rekiel
format: 16 x 21 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-760-3
cena detaliczna: 25 zł
Nasze zwierzęta.
Chów kóz
autor: Roman Niżnikowski
format: 16 x 21 cm
objętość: 80 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-604-0
cena detaliczna: 22 zł
Nasze zwierzęta.
Pszczoły moje hobby
autor: Irmgard Diemer
format: 16 x 21 cm
objętość: 96 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-767-2
cena detaliczna: 25 zł
Nasze zwierzęta.
Sam wychowasz swego psa
autorzy: Bogusław Górny,
Zofia Mrzewińska
format: 18 x 21 cm
objętość: 104 strony
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-592-0
cena detaliczna: 29,90 zł
Nasze zwierzęta.
Przydomowy chów drobiu
autor: Alice Stern
format: 16 x 21 cm
objętość: 112 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-603-3
cena detaliczna: 16 zł
Nasze zwierzęta.
Mam szczeniaka
autor: Ludmiła Parynow
format: 18 x 21 cm
objętość: 80 stron
oprawa: kartonowa
isbn: 978-83-7073-579-1
cena detaliczna: 25 zł
57
Najnowszą ofertę wydawniczą
znajdziesz na stronie
www.multicobooks.pl
Zamów książkę u wydawcy
telefonicznie
pon.-pt. 8.00-16.00
801 70 33 42 tylko z telefonów stacjonarnych*
22 564 08 00
22 564 08 03
faksem
przez sklep internetowy
www.multicobooks.pl
pocztą elektroniczną
[email protected]
odwiedź księgarnię Las Książek
ul. Kazimierzowska 14
02-589 Warszawa-Mokotów
Szanowni Czytelnicy,
• gwarantujemy profesjonalną obsługę
• doradzamy w wyborze książek
• błyskawicznie realizujemy każde zamówienie –
na terenie całego kraju przesyłka kurierska do 48 godzin
Zapraszamy
MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o.o jest spółką prawa handlowego wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy | KRS: 0000187871 | z siedzibą: 02-589 Warszawa,
ul. Kazimierzowska 14 | NIP: 525-10-03-524 | REGON: 011302014 | Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 2 800 000 zł
*Koszt całego połączenia jak za jedną jednostkę taryfikacyjną według cennika zgodnego z taryfą operatora Twojej sieci telefonicznej.
Wybierz najwygodniejszy sposób złożenia zamówienia:

Podobne dokumenty