Czarno na Białym nr 12 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu

Komentarze

Transkrypt

Czarno na Białym nr 12 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu
Nr 4(12)
Kwartalnik
Lato 2009
Patronem naszej szkoły jest
Henryk
Sienkiewicz - sławny
powieściopisarz,
nowelista
i
publicysta. Pisał „ku pokrzepieniu
serc” sławiąc dawną wielkość
Polski…
I Wolbromska
Parada
Smoków!
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
WYWIAD Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM
MIECZYSŁAWEM RASZEWSKIM
Dnia 5 czerwca 2009 r. w
imieniu
gazetki
„Czarno
na
Białym”
przeprowadziłam wywiad z naszym księdzem
proboszczem
Mieczysławem
Raszewskim.
Spotkała mnie równieŜ miła niespodzianka, gdyŜ
jako pierwszy powitał mnie przyjaciel księdza –
pies Perełka. Oto kilka pytań, na które
odpowiedzi udzielił ksiądz proboszcz:
Czarno na Białym: Jak Ksiądz odkrył
powołanie do kapłaństwa?
Ksiądz proboszcz: Szczerze mówiąc,
zajmowałem się w szkole podstawowej
wieloma rzeczami. Nie myślałem wówczas o
kapłaństwie. Grałem w piłkę dość
profesjonalnie, miałem słuch muzyczny - to
mnie bardzo interesowało. Chciałem iść w
tym kierunku, ale pan Bóg postanowił
inaczej. W jednym momencie, w jednym
roku wszystko się skończyło. Po pierwsze
skręciłem nogę, jak równieŜ w tym czasie
został rozwiązany mój zespół. Wtedy
pojawił się w mojej rodzinnej parafii ksiądz,
który mnie jakoś ukierunkował. Poszedłem
do seminarium, Pan Bóg mnie wybrał sam.
CznB: Od ilu lat pełni Ksiądz posługę
kapłańską?
Kp: Posługę kapłańską pełnię juŜ od 30 lat.
CznB: W ilu parafiach Ksiądz pracował?
parafiach
byłem
Kp:
W
sześciu
wikariuszem,
a
poprzednio
byłem
proboszczem w Chlinie przez czternaście lat.
Teraz jestem w Wolbromiu.
CznB: Jakie wydarzenia wspomina
Ksiądz najmilej z poprzednich parafii?
Kp: Gdybym chciał mówić o tych miłych
wspomnieniach to było ich bardzo wiele.
Nie mam jakiegoś konkretnego wydarzenia,
które wspominałbym bardzo mile spośród
innych wielu. Ale są takie drobne rzeczy, są
takie miejsca, które wspomina się bardzo
miło. I tak było w kaŜdej parafii. Bardzo
miło wspominam pracę z młodzieŜą - chyba
jak kaŜdy ksiądz. Nie jedno wydarzenie, nie
krótką chwilę, ale wspomnienia, które
ciągną się przez całe Ŝycie. To jest właśnie
praca z młodzieŜą.
2
CznB: Jakie ma Ksiądz obowiązki jako
proboszcz?
Kp: Mam duŜo i duŜe obowiązki. Muszę
zapanować nad wszystkim. Jeśli chodzi o
sprawy materialne, gospodarcze jak i
duchowe np. liturgia.
CznB: Jak Ksiądz się czuje w naszej
parafii?
Kp: Na to pytanie trudno jednoznacznie
odpowiedzieć. To są dopiero takie początki,
które muszą pokonać większe przeszkody.
Ale czuję się dobrze.
CznB: Czy jest coś, co chciałby Ksiądz
zmienić w naszej parafii?
Kp:
Jestem rok w parafii p.w. św.
Katarzyny. Chciałbym pewne rzeczy
kontynuować, a na zmiany przyjdzie jeszcze
czas. Są rzeczy, o których myślę, których nie
chciałbym zdradzać, ale trzeba będzie pewne
rzeczy zmienić. ChociaŜ dotyczy to takich
niewielkich szczegółów, jednak nie zdradzę
tajemnicy.
CznB: Dziękuję Księdzu za wywiad.
KP: Dziękuję ślicznie.
Olga Dela kl. 5c
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Rok szkolny 2008/2009 podsumować czas!
Wyniki klasyfikacji klas 4-6
Klasa 4b
Klasa 4a
Klasa 4c
Anna Chmielarz 5,6
Kinga Kantor 5,5
Izabela Chaba 5,1
Ewa Mirek 5,1
Wiktoria Grzanka 5,0
Ewelina Chrabąszcz 4,9
Patrycja Maślisz 4,9
Natalia Jasińska 4,8
Igor Kondziołka 4,8
Sylwia Kemona 4,75
Krzysztof Pokorski 5,4
Magdalena Marchaj 5,4
Karol Pasternak 5,3
Patrycja Murowana 5,25
Aleksandra Kaleta 5,25
Piotr Sosnowski 5,25
Michał Kośmider 5,2
Oliwia Pilarczyk 5,2
Zuzanna Rams 5,2
Tomasz Kossakowski 5,2
Julia Świerczek 5,1
Magdalena Wolska 5,0
Monika Gorgoń 4,9
Klaudia Latos 4,9
Natalia Kaczmarska 4,8
Aleksandra Rogal 4,75
Karolina Haberka 4,75
Gabriela Neupauer 5,75
Agnieszka Mitruś 5,5
Patryk Płowiec 5,41
Michał Pieszczek 5,33
Grzegorz Ciepał 5,33
Karolina Latacz 5,16
Gabriela Chmura 5,08
Klaudia Binkiewicz 5,08
Karolina Trólka 5,08
Kora Kałwa 5,0
Ewelina Imiołek 4,91
Klasa 5a
Klasa 5b
Klasa 5c
Anna Dudek 5,25
Sylwia Skorupka 5,25
Szymon Żuber 5,25
Katarzyna Haberka 5,16
Angelika Trólka 5,16
Kamil Drążkiewicz 5,08
Konstancja Pęczak 5,0
Monika Wąsowicz 4,91
Anna Bratek 4,9
Kacper Szczepankiewicz 4,75
Wojciech Głąb 5,66
Anna Marchaj 5,58
Agata Mudyna 5,33
Julia Strojna 5,5
Karol Barczyk 5,25
Adrianna Chrabąszcz 5,25
Damian Król 5,25
Krzysztof Starzyk 5,25
Damian Pajączkowski 5,08
Anna Rosół 5,08
Julia Hańczyk 5,0
Paulina Głowacka 5,0
Aleksandra Marzec 4,83
Olga Dela 5,66
Szymon Szczepankiewicz 5,33
Łukasz Morawski 5,25
Magdalena Cięszczyk 5,16
Robert Siwek 5,08
Bartosz Fira 4,91
Michał Kyzioł 4,91
Rafał Bałazy 4,75
Maciej Grela 4,75
Klasa 6a
Klasa 6b
Klasa 6c
Aleksandra Dziubdziela 5.8
Kamila Pasternak 5,8
Wojciech Kozieł 5,3
Przemysław Łaskawiec 5,1
Michał Wolczyński 5,1
Kinga Majda 5,0
Monika Szczepara 5,0
Mateusz Strózik 4,9
Wojciech Kaleta 4,9
Łukasz Kaczmarski 4,8
Agnieszka Szczepanek 6,0
Rafał Rogalski 5,54
Kinga Opiłka 5,45
Jakub Gamrat 5,45
Magdalena Ciepał 5,27
Michał Woźniak 5,09
Aleksandra Marcinkowska 5,09
Ada Obrączka 5,0
Damian Latos 5,0
Klaudia Długoszewska 4,9
Karolina Gardeła 4,9
Mariola Tarnówka 4,9
Jagoda Skóra 4,9
Bartłomiej Nowak 4,9
Bartosz Solarski 4,81
Magdalena Bąchór 4,81
Sylwia Gwóźdź 4,81
Anna Gliszczyńska 4,81
Bartosz Substelny 5,3
Borys Kondziołka 5,1
Mateusz Bałazy 5,0
Agnieszka Piekarska 5,0
Maciej Matejkiewicz 5,0
Aleksandra Bielach 4,9
Karolina Bugaj 4,8
Klaudia Flakiewicz 4,8
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
3
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Gratulujemy wszystkim, którzy osiągnęli wspaniałe wyniki w nauce i zachowaniu
oraz pozostałym pilnym i koleŜeńskim uczniom. Nie zapominamy równieŜ o najmłodszych z
klas 1-3, którzy jak co roku dobrym zachowaniem i sukcesami w nauce sprawili swoim
wychowawczyniom wiele radości.
Redakcja
Osiągnięcia uczniów w przeglądach artystycznych i konkursach
przedmiotowych
KL. 4-6
1. I miejsce dla Anny Kośmider z kl. 5a w XXII Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i
Tanecznych Talenty Małopolski 2009. Anię przygotowały panie: Beata Kośmider i
Agnieszka Kołodziej.
2. II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu języka niemieckiego „Der, die, das Kenner”
dla ucznia Bartosza Substelnego z kl. 6c (opiekun – p. Małgorzata Łaksa).
3. III miejsce - Dyplom Laureata dla uczennicy Agnieszki Szczepanek w Ogólnopolskim
Konkursie Olimpus z języka angielskiego (opiekun – p. Paulina Płoszaj).
4. I miejsce dla zespołu teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 1 za spektakl „ Ciemno
wszędzie, głucho wszędzie” w Międzyszkolnych Potyczkach z Kulturą 2009 w Konkursie
Teatralnym oraz wyróżnienie w XIX Powiatowym Festiwalu Kultury 2009 – Teatraliach w
Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Spektakl przygotowany przez panie: Agnieszkę Maj,
Jadwigę Mizurę, Renatę Kaczmarczyk.
5. I miejsce w XIX Powiatowym Festiwalu Kultury 2009 - Formy taneczne oraz wyróżnienie
specjalne w Międzyszkolnych Potyczkach z Kulturą w Centrum Kultury w Wolbromiu dla
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 Anny Kośmider z kl. 5a za solo dance.
Opiekunki: p. Agnieszka Kołodziej, p. Beata Kośmider.
6. I miejsce dla zespołu tanecznego Carmen ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Międzyszkolnych Potyczkach z Kulturą 2009 - Konkurs muzyczno - taneczny.
Zespół działa pod kierunkiem p. Agnieszki Kołodziej i p. Beaty Kośmider.
7. II miejsce w Miejsko – Gminnym Konkursie Grup Jasełkowych Wolbrom 2009 za
Misterium o Bożym Narodzeniu - Nie było miejsca w zagrodzie pod kierunkiem
s. Jurandy.
8. I miejsce dla uczennicy Agnieszki Szczepanek z kl. 6b w kategorii indywidualnej i dla
zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w kategorii drużynowej w składzie: Agnieszka
Szczepanek z kl. 6b, Rafał Rogalski z kl. 6b, Damian Pajączkowski z kl. 5b w MiejskoGminnym Konkursie Języka Angielskiego o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
(opiekun: p. Paulina Płoszaj, p. Barbara Olewińska).
9. I miejsce Michała Kośmidra z kl. 4b podczas Klubowego Turnieju Tańca Towarzyskiego
Olkusz 2009 oraz złoty medal na XX Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o
Krakowską Czapeczkę Kraków 2009 (kategoria 12-13 lat). Michał jest uczestnikiem zajęć
popołudniowych w Szkole Tańca "WENA" w Olkuszu.
10. Wyróżnienie dla zespołu S.K.Z.W z kl. 5a w kategorii ZESPOŁY WOKALNE I SOLIŚCI w
Międzyszkolnych Potyczkach z Kulturą. Opiekunka: p. Aneta Piekarska.
11. I miejsce naszej szkoły w I Wolbromskiej Paradzie Smoków i Szewczyków Od Smoka
Wawelskiego do szewca Kilińskiego. Pomysłodawczyniami i nadzorującymi wykonanie
smoka były panie: Renata Kaczmarczyk, Barbara Kocioł, Aneta Bąchor i Beata Kośmider, a
prezentowała go drużyna harcerska działająca w naszej szkole.
4
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
1.
2.
3.
4.
KL. 1-3
I miejsce w etapie powiatowym konkursu „ Omnibus - wiem wszystko” dla drużyny
klas I ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu (opiekun: p. Barbara Kocioł) i III
miejsce dla drużyny klas II (opiekun: p. Maria Dziuba).
I miejsce w etapie gminnym konkursu „Omnibus - wiem wszystko” dla drużyny klas I
(opiekun: p. Barbara Kocioł) i klas II (opiekun: p. Maria Dziuba).
II miejsce w etapie gminnym i VII miejsce w etapie powiatowym dla ucznia Dominika
Karonia z kl. 3a w konkursie matematycznym „DEXTER” (opiekun: p. Edyta Oleksy).
III miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Cztery pory roku” dla uczennicy
Natalii Kuś z kl. 3c (opiekun: p. Katarzyna Mąka).
WaŜniejsze sukcesy uczniów z naszej szkoły w judo w roku 2008/2009
Zuzanna Rams
Aleksandra Kaleta
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” –
BOCHNIA 6.12.2008r. - 2 miejsce
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta
Konstytucji 3 Maja - Warszawa - 2.05.2009r. – 2 miejsce
Międzynarodowy Turniej Dzieci - Domaszek (Węgry)
25.04.2009 r. – 1 miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 1
miejsce
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta Konstytucji 3
Maja - Warszawa - 2.05.2009r. – 1 miejsce
Międzynarodowy Turniej Dzieci - Domaszek (Węgry)
25.04.2009 r. – 2 miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 1 miejsce
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” – BOCHNIA
6.12.2008r. – 2 miejsce
Marta Kuraś
Marcin Ciepał
Justyna Pogłódek
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta
Konstytucji 3 Maja - Warszawa - 2.05.2009r. – 1 miejsce
Międzynarodowy Turniej Dzieci - Domaszek (Węgry)
25.04.2009 r. – 2 miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 1
miejsce
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” –
BOCHNIA 6.12.2008r. – 1 miejsce
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” –
BOCHNIA 6.12.2008r. - 1 miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 1
miejsce
Międzynarodowy Turniej Majowy Dzieci w Judo - Czeski
Cieszyn - 2.05.2009r. – 1 miejsce
Międzynarodowy Turniej Dzieci - Domaszek (Węgry)
25.04.2009 r. – 2 miejsc
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” –
BOCHNIA 6.12.2008r. – 2 miejsce
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
5
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Dagmara Adamczyk
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta
Konstytucji 3 Maja - Warszawa - 2.05.2009r. – 3 miejsce
Międzynarodowy Turniej Dzieci - Domaszek (Węgry)
25.04.2009 r. – 3 miejsce
Karol Barczyk
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta
Konstytucji 3 Maja - Warszawa - 2.05.2009r.– 2 miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 2
miejsce
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” –
BOCHNIA 6.12.2008r. – 1 miejsce
Konrad Wójcikowski
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta
Konstytucji 3 Maja - Warszawa - 2.05.2009r. – 2 miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 2
miejsce
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta
Konstytucji 3 Maja - Warszawa - 2.05.2009r. – 2 miejsce
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” –
BOCHNIA 6.12.2008r. – 1 miejsce
Grzegorz Ciepał
Magdalena Ciepał
Weronika Maciąg
Międzynarodowy Turniej Majowy Dzieci w Judo - Czeski
Cieszyn - 2.05.2009r. – 1 miejsce
Międzynarodowy Turniej Dzieci - Domaszek (Węgry)
25.04.2009 r. – 3 miejsce
Anna Dudek
Wiktor Barczyk
Adrian Furman
Dominik Karoń
Szymon Żuber
Piotr Adamczyk
6
Międzywojewódzki Turniej Młodzików w Judo 16.05.2009r. – Tuchów – 1 miejsce
Międzynarodowy Turniej Majowy Dzieci w Judo - Czeski
Cieszyn - 2.05.2009r. – 2 miejsce
Międzynarodowy Turniej Majowy Dzieci w Judo - Czeski
Cieszyn - 2.05.2009r. – 2 miejsce
Turniej Towarzyski Dzieci „MIKOŁAJKOWY” –
BOCHNIA 6.12.2008r. – 3 miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 2
miejsce
Towarzyski Turniej Dzieci - Kielce - 22.03.2009r. – 3
miejsce
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Ponadto w/ w zawodnicy
osiągali wiele sukcesów w
towarzyskich turniejach w
Sosnowcu,
Krakowie,
Bochni i Wolbromiu.
Wszystkim sportowcom i
laureatom
konkursów
serdecznie gratulujemy i
Ŝyczymy jeszcze wielu
sukcesów.
Inne osiągnięcia sportowe
1. I miejsce w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt
Opiekun: p. Ewelina Hudzińska
2. II miejsce w Powiatowych Zawodach w Mini piłce koszykowej dziewcząt.
Opiekun: p. Ewelina Hudzińska
3. II miejsce dla ucznia Łukasza Kaczmarskiego z kl. 6a i III miejsce dla uczennicy Magdaleny
Ciepał z kl. 6b w Powiatowych Zawodach w Szachach Indywidualnych (awans na zawody
wojewódzkie).
Opiekun: p. Beata Kośmider
Redakcja
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
7
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Test kompetencji klas szóstych
Co roku szóstoklasiści zdają egzamin z wiedzy, którą nabyli w szkole podstawowej. Taki sam
sprawdzian piszą uczniowie z całej Polski, dlatego moŜna później porównać, jak wypadła dana
szkoła na tle innych polskich szkół.
JuŜ o 8.15 uczniowie klas 6 naszej
szkoły z niecierpliwością, ale teŜ strachem
czekali, aby wejść na salę gimnastyczną i
do pozostałych sal. Czy juŜ wiecie o czym
mowa? Tak, to tekst kompetencji, który
odbył się 02.04.2009r.
Kiedy weszliśmy na salę pani
dyrektor powitała nas i Ŝyczyła
powodzenia. Wszyscy otrzymali arkusze.
Następnie została odczytana instrukcja. O
9.00 zaczęliśmy pisać. Na sali było cicho
„Jak makiem zasiał”. Uczniowie skupieni
czytali teksty i dawali odpowiedzi. O 10.00
zakończyliśmy sprawdzian i wyszliśmy z
sali. Szóstoklasiści po oddaniu testu
konsultowali się odnośnie rozwiązywanych
zadań. My teŜ zapytaliśmy niektórych
uczniów, co sądzą o stopniu trudności
pytań. A oto kilka wypowiedzi:
Jagoda: Egzamin był rzeczywiście trudny.
Sama matematyka i przyroda…
Magda: Moim zdaniem ten test był dość
trudny, a pytania bardzo podchwytliwe.
Sylwia: Nie poszło mi zbyt dobrze,
poniewaŜ ten test rzeczywiście nie był
łatwy.
Agnieszka:
Przyznam,
iŜ
egzamin
faktycznie był dość trudny.
Jagoda: Najtrudniejsza była matematyka.
Sylwia: Według mnie matematyka i
przyroda były najtrudniejsze.
Magda Ciepał, Agnieszka Szczepanek kl. 6b
Dzieci mogą już jeździć bezpiecznie
Przy
współpracy
z
Komendą Policji w Olkuszu
nauczycielki:
p.
Małgorzata
Sosnowska, p. Aneta Bąchor i p.
Aneta Gajowiec zorganizowały
egzamin na kartę rowerową dla
uczniów naszej szkoły. Prawie
wszyscy uczniowie mają rowery i
z nich aktywnie korzystają, dlatego
tak waŜne jest, aby znali i umieli
stosować
zasady
ruchu
drogowego.
Egzamin
został
poprzedzony
teoretycznym
przygotowaniem
uczniów
na
zajęciach techniki i wychowania
komunikacyjnego. KaŜdy uczeń
dodatkowo otrzymał broszurę do
samodzielnej nauki. Egzamin teoretyczny na kartę rowerową odbył się 25 i 26 maja 2009r. –
wiedzę uczniów oceniały organizatorki. Egzamin praktyczny sprawdzający umiejętność jazdy
na rowerze przeprowadził policjant z Komendy Policji w Olkuszu – sierŜant Łukasz CzyŜ. Do
zmagań o uzyskanie karty rowerowej przystąpiło 72 uczniów, którzy bardzo dobrze zdali
egzamin. Na pewno dzięki temu, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, będą bezpiecznie
poruszać się rowerami po drogach.
Kinga Bratek, Zuzia Gardeła kl.4 a
8
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
WaŜna rocznica –
Dzień Patrona Szkoły
Uroczysty apel
ku czci Henryka Sienkiewicza
Kilka słów o Henryku Sienkiewiczu.
Patronem naszej szkoły jest Henryk
Sienkiewicz - sławny powieściopisarz,
nowelista i publicysta. Pisał „ku
pokrzepieniu
serc”
sławiąc
dawną
wielkość Polski. W 1900r. z okazji 25lecia pracy pisarskiej otrzymał w darze od
narodu polskiego dworek w Oblęgorku
koło Kielc. To często miejsce naszych
szkolnych wycieczek. Sławę przyniosła mu
powieść Quo Vadis. Za swą twórczość w
1905r. został nagrodzony literacką
Nagrodą Nobla.
Sprawdź swoją wiedzę o Patronie
Szkoły!
- Jaki był pseudonim pisarza?
- Co łączyło Ŝony Henryka Sienkiewicza ?
-Wymień 4 utwory Henryka Sienkiewicza
w których występują dzieci.
- Jaki był pierwszy utwór napisany przez
pisarza?
Uroczysty apel, który odbył się 3
maja, poświęcony był naszemu Patronowi
Henrykowi
Sienkiewiczowi.
Piękny
występ o Ŝyciu i twórczości pisarza
wystawiła kl. 4b pod kierunkiem pani
Małgorzaty Łaksy. Uczniów najbardziej
zainteresowały odegrane przez aktorów
scenki z powieści pisarza takich jak:
KrzyŜacy, W pustyni i puszczy czy Janko
Muzykant. Występ został nagrodzony
zasłuŜonymi brawami. Wagę święta
podkreśliła piękna dekoracja. Na koniec
apelu cała szkoła zaśpiewała patriotyczną
pieśń Nie rzucim ziemi skąd nasz ród.
Przy
popiersiu
Henryka
Sienkiewicza czuwali wzorowi uczniowie
z klas 5 i 6 pełniąc honorowe warty.
MoŜna było
takŜe obejrzeć wystawę
najsłynniejszych
utworów
sławnego
pisarza. Z honorem i oddaniem uroczyście
uczciliśmy ten dzień.
Olga Dela kl. 5c
Karolina Latacz, Agnieszka Mitruś,
Gabrysia Neupauer kl. 4c, Marlena Wójcikowska kl. 4b
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
9
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Obchody uroczystości 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Święta
narodowe
uczniowie naszej szkoły
obchodzą
bardzo
uroczyście.
Święto
3
Maja, które upamiętnia
rocznicę
uchwalenia
pierwszej
w
Europie
postępowej konstytucji na
trwałe
weszło
do
kalendarza
świąt
narodowych.
Na zaproszenie
Burmistrza Miasta i Gminy
Wolbrom
uczniowie
i
nauczyciele uczestniczyli w
uroczystych
obchodach
święta
na
wolbromskim
Rynku.
W
programie
uroczystości był przemarsz
uczestników
ulicami
Staszica, Piłsudskiego, 3
Maja, Krakowską wraz z
władzami miasta i pocztami
sztandarowymi
reprezentującymi
szkoły,
instytucje
i
organizacje
Wolbromia. O 12.00 odbyła
się Msza Święta polowa
prowadzona
przez
ks.
proboszcza
Mieczysława
Raszewskiego. Uroczystość
uświetnił koncert orkiestr
Ochotniczych
StraŜy
PoŜarnych.
Obchodom
święta sprzyjała piękna majowa pogoda.
Nazajutrz obchodziliśmy uroczyście święto 3 Maja takŜe
w szkole. Na apelu - po wystąpieniu pocztu sztandarowego,
odśpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniu pani dyrektor
ElŜbiety Sojki, która krótko przypomniała historię Konstytucji część artystyczną przedstawiła klasa 6a. O losach Polski uczniowie
opowiadali zza stołu sejmowego wcielając się w rolę bohaterów
narodowych
tamtych
czasów:
króla
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica i innych. Za
występ otrzymali zasłuŜone brawa.
.
Redakcja
Bardzo ważny dzień
Każdy z nas pamięta ten dzień: niezwykła Msza
Święta, biały strój, rodzina, prezenty. Na te słowa każdy
wspomina właśnie uroczystość I Komunii Świętej. W tym
roku ta szczególna chwila miała miejsce 9 maja w Kościele św.
Katarzyny. Każdy przeżywa ją na swój sposób, rodzice
również. Niektórzy bardzo się boją, stresują inni zaś cieszą się
ogromnie.
W tym roku dzieci klas drugich do pełnego udziału we Mszy
Świętej przygotowały – katechetka pani Edyta Kuś oraz siostra
Juranda. Dzieci cały rok oczekiwały na spotkanie z Panem
Jezusem, miejmy nadzieję, że radość z tego spotkania będzie
towarzyszyć im przez całe życie.
Anna Marchaj, Ada Chrabąszcz, Agata Mudyna kl. 5b
10
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Dzień
Dzień Matki - święto wszystkich Mam
Dzień
Matki
obchodzony jest 26 maja.
W dowód wdzięczności w
tym dniu wszystkie dzieci
składają Ŝyczenia swoim
mamom i kupują im róŜne
prezenty lub kwiatki.
W ten dzień kaŜdy
powinien być dobry dla
swojej ukochanej mamy.
To właśnie ona pomaga
nam i pociesza w róŜnych
sytuacjach. Powinniśmy
podziękować
jej
za
wszystko, co dla nas robi.
Dlatego kaŜde dziecko 26 maja
wybiera się do kwiaciarni lub do
innych sklepów i kupuje coś dla
swojej mamusi! Robimy to,
poniewaŜ ją bardzo, ale to bardzo
kochamy! KaŜda dziewczynka i
kaŜdy chłopiec w ten wyjątkowy
dzień powinien powiedzieć do
swojej mamy „ Kocham cię”.
Mówcie to miłe słowo swoim
kochającym Was mamom nawet
codziennie!!
Ania Chmielarz, Kinga Kantor 4a
Dzień Matki na świetlicy
26 maja odbyło się w świetlicy
szkolnej uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Matki.
Wychowawczynie świetlicy pani
Lidia Kozieł i pani Erleta Trzebińska
uroczyście powitały wszystkie Mamy i
dzieci oraz podziękowały za przybycie.
Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali
wierszyki, a w programie imprezy znalazł
się teŜ układ taneczny. Taniec wykonały
dziewczynki z 2 c: Paulina Haberka,
Natalia
Krzysztofowicz,
Weronika
Kowalczyk, Kinga Konopna i Kornelia
Serwatka. Następnym punktem był koncert
Ŝyczeń. Przebojem okazała się piosenka pt.
Jak anioła głos w wykonaniu Bartka
Sosnowskiego i Rafała Białasa. DuŜą
radość sprawiło Mamom uroczyste
wręczenie laurek. Dzieci przygotowały się
do
swojego
występu
z
wielkim
Niespodzianką
był
zaangaŜowaniem.
słodki poczęstunek dla Mam.
Kinga Bratek, Zuza Gardeła kl.4 a
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
11
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Najbardziej Ŝyczliwi w szkole
Co roku 28 maja
obchodzimy w naszej
szkole Dzień Szczególnej
śyczliwości
zorganizowany
przez
panią pedagog Małgorzatę
Sosnowską i panią Lidię
Kozieł. Ma on nam
przypominać o miłym i
koleŜeńskim zachowaniu,
uśmiechu na twarzy dla
kaŜdego.
„
Bądźmy
Ŝyczliwi na co dzień” –
to było hasło tego dnia. Z
kaŜdej z klas uczniowie
wybrali jedną osobę - tę
najŜyczliwszą.
W tym dniu klasa
I a przygotowała krótki
spektakl. Składał się on z
wierszyków i piosenek o
byciu
Ŝyczliwym
i
serdecznym,
unikaniu
kłótni,
bójek,
przezywania. Po występie
nasi
młodzi
aktorzy
otrzymali
owacje
na
stojąco i pochwałę od pani dyrektor. Klasę przygotowała
pani Aneta Gajowiec, której naleŜą się podziękowania,
poniewaŜ dzięki temu apelowi zrozumieliśmy, Ŝe warto być
miłym i Ŝyczliwym.
Podczas apelu usłyszeliśmy znaną piosenkę pt.
PapuŜki nierozłączki, przy której wszyscy świetnie się
bawili.
A wracając do najmilszych z naszej szkoły, to tytuł NajŜyczliwszy uczeń w klasie
otrzymali:
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
Ola Trólka
Maja Borowiecka
Karolina Frączek
Zosia Pietrasik
Jakub Bąchor
Emilka śuber
Aleksandra Rogal
Jakub Witek
Gabriela Dudek
4a Iza Chaba
4b Krzysztof Pokorski
4c Michał Pieszczek
5a Kamil DrąŜkiewicz
5b Wojciech Głąb
5c Katarzyna Habryn
6a Łukasz Karczmarski
6b Kinga Opiłka
6c Iwona Pierścionek
Bierzmy z nich wszyscy przykład!
Zuzia Rams, Magda Wolska kl. 4b
12
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Nasi najmilsi koledzy i koleŜanki
kole anki
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
13
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
WAKACJE!!!
KaŜdy z nas kocha wakacje. To czas wspaniałej zabawy. Wielu z Was wyjedzie nad
morze, w góry, za granicę lub na obozy i kolonie. Jednak nie kaŜdy wyjeŜdŜa. Co robić latem
w naszym mieście? Wymyśliłyśmy dla Was kilka propozycji!
• Pójdź na basen, pływanie to świetna zabawa i sposób na utrzymanie dobrej kondycji.
• Wybierz się do kina. Co weekend moŜna obejrzeć w Kinie „ Radość” w Wolbromiu
fajny film.
• A moŜe wycieczka rowerowa? To dobry sposób na spędzenie czasu z rodziną lub
koleŜankami. Polecamy Smoleń, Rabsztyn i Dolinę Wodącą.
• Razem z przyjaciółmi zaplanujcie piknik! Z fajnymi ludźmi, w miłej okolicy i przy
dobrej muzyce - dobra zabawa gwarantowana☺
• Zaproś przyjaciół na nocowanie w namiocie.
Urządźcie ognisko i wymyślcie odlotowe gry i
zabawy.
A teraz lista 10 piosenek, przy których będziecie się
świetnie bawić:
1. We Made You- Eminem ft. Jessica Simpson
2. My life Vould Suck Without You- Kelly Clarkson
3. La Bamba – King Africa
4. The Good Life- Miley Cyrus
5. Single Ladies- Beyonce
6. When I’m Gone- Eminem
7. In The Club- Us 5
8. Sker Boi- Avril Lawigne
9. It’s Alright, It’s ok- Ashley Tisolale
10. Cicho- Ewa Farna
Wspaniałych wakacji Ŝyczą:
Agata Mudyna, Ada Chrabąszcz, Ania Marchaj kl. 5b
Nasze wakacyjne plany i marzenia
ZbliŜają się wakacje. W związku z nimi redakcja „Czarno na
Białym” postanowiła sprawdzić, jakie są nasze plany
wakacyjne.
Oto wyniki naszej ankiety, którą przeprowadziliśmy w klasach
piątych i szóstych.
1. Gdzie najchętniej chciałabyś/ chciałbyś pojechać na wakacje?
do Egiptu – 21%, w góry- 16%, nad morze – 35%, inne
propozycje- 29%
Jakie propozycje? Oto one: wyjazd do Francji, Japonii,
Chorwacji, Portugalii, Austrii, Norwegii, Libii, na Hawaje,
Karaiby, do ZSRR!!!, oraz …..zostać w domu!!!!
14
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
2. Jakie miasta chciałabyś/chciałbyś zwiedzić?
Warszawę- 21%, Gdańsk- 53%, Wrocław- 26%
3. Co byś przywiózł/ przywiozła z nad morza?
figurkę konika morskiego- 16%, pocztówki- 7%,
muszelki- 53%, inne- 11%
A co? Bursztyn i … piasek!!!
4. Jak twoim zdaniem jest w górach?
wspaniale- 73%, męcząco-2%, tak sobie- 25%
5. Gdy nudzisz się na wakacjach, jaką czytasz książkę?
przygodową- 55%, baśnie- 2%, kryminał- 25%,
historyczną- 7%
Ale niestety 11% nie czyta w wakacje...oby tylko
dlatego, że się nie nudzą.
6. Czy rodzice często zabierają Cię na wakacje?
co roku- 77%, rzadko- 16%, raz na 4 lata- 7%
7.Czy lubisz zwiedzać różne zabytki na wakacjach?
bardzo- 55%, niezbyt chętnie- 7%, zależy od miasta i zabytku- 38%
Twoje wakacyjne marzenia?
Można je podzielić na kilka grup:
- turyści- chcą zwiedzać różne kraje świata: Tybet
i Himalaje, Włochy, Grecję, Francję i w ogóle
grzać się na piasku nad morzem;
-miłośnicy sportów ekstremalnych- chcą
zdobywać
wszystkie
ośmiotysięczniki
w
Himalajach, jeździć quadem po pustyni w Libii
oraz zdobywać nasze polskie szczyty Rysy i
Giewont, a jeden miłośnik tej dyscypliny z chęcią
zburzyłby Wielki Mur Chiński;
- zdobywcy Kosmosu;
- Ci, co marzą o rowerach, skuterach i
komputerach;
- domatorzy- nie mają ochoty ruszać się z domu;
- miłośnicy „wiecznych” wakacji - chcą, aby rok
szkolny trwał dwa miesiące, a nawet więcej, żeby po skończeniu wakacji nie było powrotu do
szkoły.
Z powyższej ankiety wynika, że bardziej wolimy wylegiwać się nad morzem, niż chodzić po
górach. Wolimy też bardziej zwiedzać kraje zagraniczne niż zakątki Polski.
Życzymy zatem wszystkim wspaniałych, aktywnych i wymarzonych wakacji!!!
Wyniki na podstawie przeprowadzonych ankiet opracowała: Kinga Kantor kl. 4a
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
15
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
16
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
17
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Sprawdź,
czy
potrafisz
1.Find eleven more sports.
2. Look and write.
She’s Mike’s sister.
→
…Laura...
1. She’s Bob’s niece.
……………
2.They’re Laura’s
grandparents.
……………
3.He’s Nick’s uncle.
……………
4.She’s Pam’s aunt.
……………
5.He’s Nick’s cousin.
……………
6.He’s Henry’s nephew.
……………
7.She’s Pam’s mother.
……………
8.They’re Laura’s parents.
…………and………
→
→
3. CROSSWORD
1. CHOMIK
2.STARY
3.JASZCZURKA
4.LÓD
5.PIES
6.JABŁKO
7.śÓŁTY
1
2
3
4
5
6
7
Hasło: ............................
4. Wykreśl odpowiednią ilość psów, kotów i świń i przeczytaj rozwiązanie.
DOHGACPAPTYDOMOTGHCERATP’ISDGDOAGCYAT
Michał Kośmider kl. 4b
18
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Ania Chmielarz, Kinga Kantor kl. 4a
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
19
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Jak działa szkolna biblioteka?
złoŜone z 4 stanowisk komputerowych z
oprogramowaniem edukacyjnym, drukarką i
skanerem. Korzysta z niego systematycznie
bardzo wielu uczniów i nauczycieli.
Biblioteka prowadzi równieŜ zajęcia Aktywu
Bibliotecznego
oraz
Klubu
Motyli
KsiąŜkowych
( zajęcia odbywają się
codziennie).
Organizowane
są
lekcje
biblioteczne dla wszystkich klas.
Dzięki
wsparciu Rady Rodziców i współpracy z
wydawnictwami systematycznie wzbogacany
jest księgozbiór biblioteki. Zapraszam w
przyszłym roku do częstego odwiedzania
biblioteki.
Z relacji pani bibliotekarki – Lucyny Dymek:
W kończącym się roku szkolnym szkolna
biblioteka była „oblegana” przez uczniów – o
czym świadczy rekordowa liczba wypoŜyczeń7366, co daje 17 wypoŜyczonych ksiąŜek na
kaŜdego ucznia. Jest to dowód duŜej
aktywności w czytaniu – czytacie coraz więcej
i chętniej. W szkole podejmuje się wiele
działań propagujących czytelnictwo wśród
uczniów, takich jak konkursy czytelnicze,
spotkania z pisarzem, rankingi czytelnictwa, „
Kiermasz taniej ksiąŜki”, maraton fundatorów
ksiąŜek i wiele innych. Przy bibliotece
sprawnie działa Centrum Multimedialne
Mistrzowie czytelnictwa w naszej szkole w roku szkolnym 2008/2009
Z klas 1-3 najwięcej przeczytała:
1. klasa 2b bo aŜ 399 ksiąŜek
2. klasa 3a - 398 ksiąŜek
3. klasa 3c - 345 ksiąŜek
Z klas 4-6 najwięcej przeczytała:
1. klasa 6b - aŜ 535 ksiąŜek
2. klasa 4c - 477 ksiąŜek
3. klasa 4b - 360 ksiąŜek
Kl. 1-3
klasa
Ilość przeczytanych
ksiąŜek
Uczeń, który przeczytał
najwięcej ksiąŜek w klasie
Ilość przeczytanych
ksiąŜek
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
298
103
198
244
399
329
398
240
345
Patrycja Kupczyk
Julia Rosół
Karolina Janusz
Kamila Lewandowska
Patrycja Pryk
Anna Kaleta
Nicola Kmita
Gabriel Pieczyrak
Dominika Pajączkowska
48
12
20
25
73
65
50
44
47
Kl. 4-6
klasa
Ilość przeczytanych
ksiąŜek
Uczeń, który przeczytał
najwięcej ksiąŜek w klasie
Ilość przeczytanych
ksiąŜek
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c
253
360
477
285
354
155
151
535
58
Anna Chmielarz
Klaudia Latos
Łukasz Krzysztofowicz
Monika Wąsowicz
Justyna Strojna
Olga Dela
Wojtek Kozieł
Jagoda Skóra
Agnieszka Piekarska
38
53
35
112
60
31
14
63
11
Gratulujemy najlepszym czytelnikom, a wszystkim uczniom polecamy czytanie książek jako dobry
sposób na wakacje, szczególnie na deszczowe dni!
Kinga Bratek kl. 4a
20
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Dziewięć kroków do szesnastki
Bracia Lwie Serce
C. Plaisted
Astrid Lindgren
To ksiąŜka o dwóch dziewczynach –
Annie i Bleth, które za rok mają obchodzić
szesnaste urodziny. Robią listę, na której jest
dziewięć punktów z zadaniami. Przez rok
mają się zmienić. PrzeŜywają kilka wpadek,
ale takŜe duŜo fajnych chwil. Co dalej...
dowiecie się sami. Serdecznie zapraszam i
zachęcam do przeczytania tej ksiąŜki,
poniewaŜ opowiada
o młodzieŜowych
problemach, poraŜkach i uniesieniach.
Trudno się od niej oderwać!
Akcja ksiąŜki rozgrywa się w dwóch
światach, w rzeczywistości i w fantastycznej
krainie Nangijali. Bohaterami są bracia
Karol i Jonathan Lew. Karol cięŜko choruje,
starszy brat, który się nim opiekuje, pociesza
go i mówi, Ŝe po śmierci trafia się do
zaczarowanej krainy Nangijali. Bracia
przeŜywają wiele fascynujących przygód, w
których świat realistyczny miesza się z
fantastycznym.
Polecam
tę
ksiąŜkę
wszystkim, którzy lubią przenieść się w
krainę marzeń.
Klaudia Długoszewska kl.6b
Karolina Latacz kl. 4c
Wywiad z kosmetyczką - panią Joanną Trzcionkowską
prowadzącą Studio Stylizacji Paznokci
Czarno na Białym: Skąd taki pomysł,
Ŝeby zostać kosmetyczką i załoŜyć swoje
studio?
Joanna Trzcionkowska: Po prostu to lubię.
To bardzo ciekawa praca.
CznB: Jak duŜo ma pani klientów
codziennie?
J.T.: ZaleŜy od dnia i usług, na jakie jest w
danym dniu zapotrzebowanie. Raz więcej,
raz mniej.
CznB: Czy są jakieś zabiegi dla młodzieŜy?
J.T.: Tak. Jednak w duŜej mierze
uproszczone. Głównie zabiegi oczyszczania
cery.
CznB: Jakie najczęściej zabiegi pani
wykonuje?
J.T.: PrzedłuŜanie i stylizacje paznokci,
manicure oraz henna i regulacja brwi.
CznB: Czy jest pani zmęczona po całym
dniu pracy?
J.T.: Jeśli mam duŜo klientów to owszem
jestem zmęczona, ale równieŜ zadowolona,
Ŝe tak duŜo osób odwiedza moje studio. To
dla mnie satysfakcja.
CznB: Dziękujemy za wywiad. śyczymy
wielu klientów.
Wywiad przeprowadziły:
Patrycja Murowana, Julia Świeczek kl. 4b
Burza w redakcji!
Czy lubicie burzę? Ostatnio rozpętała się ona w redakcji naszej gazetki. A raczej za
oknem. Przeczytajcie, to się dowiecie jak to było.
Podczas jednego ze spotkań kółka dziennikarskiego Dziewczyny doszły do siebie i
zrobiło się ciemno za oknem, atmosfera stała się mroczna. teŜ śmiały się ze swojego
Nagle rozpętała się szalona i straszna burza. W pewnym strachu. Wszystko wróciło do
momencie zaczęło migać światło. Wszyscy się śmiali normy. UwaŜamy, Ŝe to było
oprócz dwóch redaktorek Julii i Patrycji. Obydwie zaczęły fantastyczne przeŜycie. Bo
piszczeć ze strachu. Po pewnym czasie burza ucichła. przecieŜ lubimy się bać!
Ola Kaleta, Julia Świeczek kl. 4b
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
21
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Kącik młodego twórcy
…
Ryby, rybki i rybeczki,
karpi stoją pełne beczki.
Gdzieś pod wodą na dnie morza,
błyszczą łuski, jak ta zorza.
Tam delfiny w górę płyną
więc rekina teŜ ominą.
Nad ocean do zatoki
płyną, suną, robią skoki.
Tam, gdzie rafa koralowa
mały raczek szczypce chowa.
-Na dno morza chcę nurkować
i pod muszlę głowę chować.
Chcę, jak kaŜda piękna ryba
z bliska ujrzeć wieloryba.
Móc ocean wzdłuŜ przepływać,
a na brzegu sobie wzdychać.
Marzyć o tym co na dnie
nie licząc czasu, który mknie.
W królestwie wyobraźni
Gdy zamykam oczy
Pająk za stonogą kroczy.
Dziwne dźwięki słychać wszędzie
Co to będzie? Co to będzie?
Czasem waŜka za motylem goni
A tu kroczy stado słoni.
To mój bajeczny świat
KaŜdy moŜe go zobaczyć
Wystarczy tylko zamknąć oczy.
Gabrysia Chmura kl. 4c
Wiktor Zawisza kl.1a
Moja Bajka
Moja bajka
Dawno, dawno temu w kraju króla
Jakuba I mieszkał w ubogiej zagrodzie
pewien chłopak o imieniu Witek.
Pewnego dnia do miasta wtargnął
smok i porwał KsięŜniczkę. Wieść
rozniosła się szybko. Witek, kiedy to
usłyszał bez zastanowienia postanowił
ratować KsięŜniczkę. Kiedy chłopak
dotarł do smoczej jamy, zastał w niej
smoka. Postanowił z nim walczyć,
chociaŜ nie miał miecza. Zdecydował się
wyjąć igłę, którą wziął z domu. Przekuwał
smoka raz po raz, a ten zionął ogniem,
lecz ciągle chybiał. W końcu smok padł z
wycieńczenia. Wtedy Witek wszedł do
smoczej jamy i uwolnił KsięŜniczkę. Smok
wyzdrowiał i słuŜył im przez wiele lat, a
Król dał Witkowi połowę królestwa i rękę
KsięŜniczki. śyli długo i szczęśliwie.
Dawno,
dawno
temu Ŝył król z królową.
Byli bardzo szczęśliwi,
lecz nie mieli dzieci. Po
kilku latach urodziła im
się córka. Nadali jej imię
Aureola. Dziewczynka
rosła bardzo szybko.
Pewnego dnia porwała ją zła
czarownica i zamknęła w wieŜy. Gdy
dowiedział się o tym ksiąŜę Michał,
postanowił ją uratować. Nie było to łatwe,
bo na drodze stał mu smok ziejący
ogniem. Po długiej walce ksiąŜę zabił
smoka. Idąc do Aureoli musiał się
przedzierać przez ciernisty las. W końcu
uwolnił ją z wieŜy.
śyli długo i szczęśliwie. Po
krótkim czasie urodziły im się dzieci, ale
to juŜ inna bajka.
Milena Maślisz kl. 2b
Wiktor Siewiorek kl. 2b
22
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Cudze chwalicie, swego nie znacie…
Czasami zastanawiacie się, gdzie pojechać na krótką niedzielną
wycieczkę? W pobliŜu naszej miejscowości znajduje się kilkanaście miejsc
wartych odwiedzenia.
Oto niektóre z nich :
W
Inwałdzie
znajduje się Park Miniatur
„ŚWIAT MARZEŃ” miejsce
spotkania
z
modelami
najsławniejszych cudów
architektonicznych
z
całego świata. Zwiedzając
park moŜna podziwiać m.
in.: Świątynię Akropolu,
Colosseum,
Krzywą
WieŜę w Pizie, Statuę
Wolności, Mur Chiński,
WieŜę Eifflla, Big Bena,
Łuk Triumfalny, Sfinksa,
Biały Dom. Park Miniatur
to
równieŜ
ciekawa
architektura
ogrodowa
oraz
przepiękne
kompozycje
roślinne.
Czas spędzany w parku to
nie tylko nauka lecz
równieŜ doskonały relaks.
W
pobliskich
Wadowicach
moŜna
zwiedzić Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła
II. Obecnie mieści się tam
muzeum dokumentujące
Ŝycie
i
działalność
kapłańską,
a
takŜe
związki
papieŜa
z
Wadowicami.
Muzeum otworzono 18
maja 1984, w 64. rocznicę
urodzin Jana Pawła II,
dzięki staraniom
proboszcza parafii. Obsługę muzeum sprawują siostry
Nazaretanki, na pamiątkę faktu, Ŝe prowadziły one
przedszkole, do którego uczęszczał Karol Wojtyła.
Na WyŜynie Krakowsko-Częstochowskiej usytuowany
jest Ojcowski Park Narodowy
jeden z 23 parków
narodowych w Polsce. Park słynie z licznych jaskiń.
NajdłuŜsze z nich to: Jaskinia Łokietka, Ciemna, Zbójecka,
Okopy, Wielka Dolna, Sąspowska , Krakowska, Biała i
Koziarnia. Dwie pierwsze są udostępnione do turystycznego
zwiedzania.
Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego połoŜony
jest Zamek w Ojcowie – wzniesionym przez Kazimierza
Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się
jedynie jego ruiny. Tradycja głosi, Ŝe nazwa warowni, w swej
pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez
samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca,
Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach
znajdował schronienie.
Zamek znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd, podobnie
jak Zamek w Pieskowej Skale . Kazimierz III Wielki
wybudował tu zamek jako element łańcucha obronnych "Orlich
Gniazd". Zamek dość często pojawiał się w filmach. „Zagrał”
m.in. w serialach Janosik oraz Stawka większa niŜ Ŝycie. Do
zamku przylega park krajobrazowy. W pobliŜu stoi wapienna
skała zwana Maczugą Herkulesa, Czarcią Skałą lub Sokolicą.
Na pograniczu województwa małopolskiego i śląskiego
rozciąga się Dolina Wodącej. Najbardziej charakterystyczne
miejsca to Skały Zegarowe z Jaskinią Zegarową i Jaskinią
Jasną, Skała Biśnik z Jaskinią Biśnik i Jaskinią Psią, Grodzisko
Pańskie i Grodzisko Chłopskie. W dolinie znaleziono
najstarsze w Polsce ślady obecności człowieka, pochodzące
sprzed 150-120 tys. lat. Dolina została przygotowana dla ruchu
turystycznego. Przecinają ją liczne szlaki jurajskie.
Zachęćcie więc rodziców do zwiedzenia i odpoczynku
w tych urokliwych miejscach. W Parku Miniatur miałam cały
świat w zasięgu ręki, w Wadowicach poczułam bliskość z
Ojcem Świętym. Natomiast Dolina Wodącęj to kolebka natury,
niedotknięta niszczącym działaniem człowieka.
MoŜe
spotkamy się w jednym z nich. Polecam !
Olga Dela kl. 5c
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
23
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Dokąd pojechali młodzi redaktorzy?
Redakcja gazetki
Czarno na Białym
oraz uczniowie z
Samorządu
Uczniowskiego na
wycieczce w
Krakowie
11 maja w nagrodę za pracę w gazetce
pojechaliśmy z wizytą do Radia Kraków oraz
krakowskiego ZOO. Na wycieczkę pojechali z
nami
takŜe
członkowie
Samorządu
Uczniowskiego. Wizyta w Radiu Kraków okazała
się bardzo ciekawa. Pan redaktor Andrzej
Rehman opowiedział nam o historii radia. Stąd
między innymi wiemy, Ŝe w 1994 roku powstał
abonament, by radio mogło się utrzymać.
Siedziba radia trzykrotnie zmieniała swoje
miejsce. Odwiedziliśmy teŜ reŜyserkę i studio
nagraniowe. Tam pan przewodnik pokazał nam
tzw. historyczne dla radia rekwizyty, np. sprzed
60
lat.
Dowiedzieliśmy
się
teŜ
o
pomieszczeniach
zwanych
magazynami
taśmotek. Były w nich przechowywane taśmy, do
momentu, w którym radio przestało ich uŜywać.
Jest tam równieŜ Archiwum. Następnym
miejscem było studio S-5. MoŜna w nim było
zarejestrować róŜnorodne dźwięki złoŜone
nawet z 30 elementów. Studio to jest szare,
poniewaŜ ten kolor uspokaja muzyków.
Odwiedziliśmy teŜ studio S-4, w którym znajdują
się sprzęty akustyczne. Studio to słuŜy do
nagrywania piosenek wraz z wokalistą.
Obejrzeliśmy teŜ studio emisyjne. Tam
widzieliśmy, jak pani czyta wiadomości, a potem
słyszeliśmy je na fonii. Na koniec zadaliśmy
panu redaktorowi kilka pytań i serdecznie
podziękowaliśmy. Jednak na tym nie skończyła
się nasza wycieczka. Byliśmy takŜe w ZOO,
gdzie widzieliśmy cudowne zwierzęta. Ale o tym
opowie wam juŜ Ania, Ada i Agata.
Gabrysia Neupauer kl. 4c
Nasze doniesienia z krakowskiego ZOO
JuŜ mijamy ostatnie klatki w ZOO. My jednak
idziemy zawiedzione, gdyŜ nie spotkałyśmy Ŝadnej
małpki. A one czekały na nas na sam koniec!
Niewątpliwie spędziliśmy przy nich najwięcej czasu
oglądając Ŝycie pawianów i szympansów. Było małe
pawianiątko i zdecydowany przywódca pawianów niby ten sam gatunek, a tak się róŜnili, ale to tak jak
z ludźmi. A teraz krótki wierszyk o małpkach:
Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle,
Niech pan spojrzy na pawiana:
Co za małpa, proszę pana!
O jeszcze byśmy zapomniały:
Przykro nam, Aniu, Ŝe ten szympans cię opluł. ;)
Anna Marchaj, Ada Chrabąszcz, Agata Mudyna kl. 5b
24
Sprawca zamieszania
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Szkolne konkursy Sienkiewiczowskie
W dniu 20 kwietnia 2009r. odbył się
„Szkolny konkurs o Ŝyciu i twórczości
Henryka Sienkiewicza- Patrona Szkoły”.
W komisji zasiadły panie, które
zorganizowały konkurs: Aneta Piekarska,
Anna Pałka i Lucyna Dymek. Uczestniczyło
w nim 32 uczniów klas 4-6. Komisja po
sprawdzeniu prac konkursowych ustaliła
następujące wyniki:
I miejsce - Agnieszka Szczepanek kl. 6b, II
miejsce - Aleksandra Dziubdziela kl. 6a,
III miejsce - Olga Dela kl. 5c.
Warto nadmienić, iŜ Agnieszka po raz
trzeci zdobyła pierwsze miejsce. Natomiast
laureatki konkursów zdobyły prawie
maksymalną liczbę punktów, co świadczy o
duŜej wiedzy ( o pisarzu) i odpowiednim
przygotowaniu do konkursu. W dniu święta
Patrona Szkoły został rozstrzygnięty takŜe
konkurs plastyczny przygotowany przez
panią Renatę Kaczmarczyk. W tym roku
naleŜało wykonać ilustracje do noweli Janko
Muzykant lub Sachem.
Wyniki konkursu były następujące:
I miejsce - Anna Chmielarz kl. 4a, II
miejsce - Olga Dela kl. 5c, III miejsce Jakub Gamrat kl. 6b
Na uroczystym apelu z okazji Święta
Patrona
Szkoły
laureaci
konkursów
otrzymali z rąk pani dyrektor ElŜbiety Sojki
nagrody i dyplomy.
Gratulujemy!
Olga Dla kl. 5 c
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY
W dniu 27 kwietnia 2009 roku, w Gimnazjum nr 1 w
Wolbromiu odbył się V Międzyszkolny Konkurs
Informatyczny. Opiekę nad konkursem sprawował pan Piotr
Siewiorek, który był głównym organizatorem i oceniającym
konkursu. Wzięło w nim udział 6 dwuosobowych druŜyn z
5 szkół podstawowych z terenu gminy Wolbrom.
Uczestnicy pokonali 3 etapy konkursu, w których musieli
się wykazać znajomością edytora tekstu Word, arkusza
kalkulacyjnego Excel oraz programu Logomocja
umoŜliwiającego
tworzenie
animacji.
Uczniowie
prezentowali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności
praktyczne. W zmaganiach informatycznych brali teŜ udział
uczniowie naszej szkoły. Uczeń Michał Wolczyński zajął
II miejsce w zmaganiach indywidualnych. DruŜynowo
naszą
szkołę
reprezentowali
uczniowie:
Michał
Wolczyński (kl.6 a) oraz Rafał Rogalski ( kl.6 b), którym
równieŜ przypadło II miejsce. Uczniowie Ci przygotowali
się do konkursu na kółku
informatycznym, pod okiem
pani Edyty Oleksy i pani
Agnieszki Kołodziej. W
konkursie
brali
udział
równieŜ uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Łobzowie, w
Kąpielach
Wielkich
i
Chełmie oraz ze Szkoły
Podstawowej
nr
2
w
Wolbromiu. Reprezentanci
szkół otrzymali z rąk
organizatora
dyplomy,
akcesoria komputerowe i
gorące gratulacje.
Michał Kośmider kl. 4b
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
25
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Najlepsi szkolni recytatorzy
W dniu 24.05. 2009r. odbył się w
naszej szkole konkurs recytatorski dla klas
4-6.
Uczniowie prezentowali wiersze Adama
Mickiewicza, Juliana Tuwima, Jana
Brzechwy, Władysława Noskowskiego,
Wisławy
Szymborskiej,
Ryszarda
Twardocha i innych poetów.
Wszyscy uczestnicy starali się jak
najlepiej
zaprezentować
przygotowane
utwory. Jury w składzie p. Aneta Piekarska,
p. Jadwiga Mazura i p. Anna Pałka
przyznały następujące miejsca:
I miejsce – Anna Chmielarz kl. 4a, II
miejsce – Ola Dziubdziela kl. 6a, III
miejsce – Sylwek Cieślik kl.4b i Michał
Pieszczek kl. 4c
WyróŜnienia otrzymały: Zuzanna Rams z
kl. 4b, Kasia Haberka z kl. 4a, Kinga
Kantor z kl. 4a.
Kolejny etap konkursu odbył się
08.05.09r. w Centrum Kultury w
Wolbromiu. Spośród wielu uczestników
gminy Wolbrom jury wytypowało do
konkursu powiatowego uczennicę naszej
szkoły Annę Chmielarz. Przed komisją
zaprezentowała
wiersz
Władysława
Noskowskiego i fragment Opowieści z
Narnii.
Ania Chmielarz, Kinga Kantor 4a
Konkurs pięknego czytania w języku niemieckim.
W dniu 29.04. 2009r. odbył się konkurs
pięknego czytania w języku niemieckim dla
klas szóstych. Zorganizowała go pani
Małgorzata Łaksa. Uczniowie mieli za
zdanie przeczytać w 3 minuty fragment
ksiąŜki pt.: 35 maja autora Ericha Kästlera.
Najlepiej w konkursie wypadli: I miejsce
Kinga Opiłka kl. z 6b, II miejsce Borys
Kondziołka z kl. 6c, III miejsce
Magdalena Bąchor z kl. 6b.
Zdobywcy trzech czołowych miejsc
pojadą do Instytutu Goethego w Krakowie
na finałowy etap konkursu pięknego
czytania w języku niemieckim.
Patrycja Murowana, Magdalena Wolska kl. 4b
WIELCY POLACY, SŁYNNE POLKI – KONKURS NA PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ
15 maja 2009 r. zakończył się
konkurs informatyczny na najciekawszą
prezentację multimedialną w programie
Power Point. W tym roku temat prezentacji
był następujący: Wielcy Polacy, słynne
Polki. Organizatorzy konkursu wymagali od
uczniów m.in. interesujących rozwiązań
graficznych, narracji głosowej, efektów
dźwiękowych, zdjęć. Komisja w składzie: p.
Edyta Oleksy, p. Agnieszka Kołodziej, p.
Barbara Starzyk i p. Edyta Kuś wyróŜniła
dwie prace, przyznając następujące miejsca:
I miejsce – Olga Dela kl. 5c, II miejsce –
Anna Chmielarz kl. 4a.
Zwycięzcom gratulujemy ciekawych
pomysłów, natomiast pozostałych uczniów
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
za rok.
.
Olga Dela kl. 5 c
26
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Konkurs Piosenki
Niemieckojęzycznej
„Singt Mix” – etap gminny
24 kwietnia odbył się gminny etap
Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej
„Singt Mix”. Został on przygotowany i
przeprowadzony przez nauczycielkę języka
niemieckiego p. Małgorzatę Łaksę przy
współpracy z innymi nauczycielami. Brało
w nim udział 10 szkół z gminy Wolbrom.
Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy
etapu szkolnego. Wspaniale pokazali swoje
umiejętności wokalne i językowe. W
przerwie konkursu wystąpili uczniowie z
naszej szkoły, którzy zaprezentowali
ciekawą część artystyczną. Uczniowie
liceum przedstawili po niemiecku Dziady
Adama Mickiewicza. Po przerwie jury
ogłosiło wyniki. Oto sukcesy uczniów z
naszej szkoły:
I miejsce – Anna Chmielarz, Ewa
Mirek, Wiktoria Grzanka i Ewelina
Chrabąszcz z kl. 4a, IV miejsce – Julia
Świerczek i Krzysztof Pokorski z kl. 4b.
Celem konkursu było szerzenie i
rozwijanie znajomości języka niemieckiego
oraz jego popularyzowanie.
.
Ania Chmielarz, Kinga Kantor kl. 4a
Komers klas VI
Tradycyjnie,
tuŜ
przed zakończeniem roku
szkolnego
odbywa
się
komers klas VI, czyli bal
poŜegnalny, który kończy
etap szkoły podstawowej.
W tym roku odbył się 6
czerwca
w
sobotę.
wraz
z
Wcześniej
wychowawcami uczniowie
przygotowali dekorację sali
złoŜoną z ponad 500
balonów. Opiekę w czasie
balu sprawowała Rada
Rodziców, dyrekcja szkoły
oraz wychowawcy klas:
pani Edyta Kuś, pani
Renata Kaczmarczyk i pani Ewelina Hudzińska. Rodzicom naleŜą się podziękowania za
przygotowanie wspaniałego poczęstunku. Przy dobrej muzyce wszyscy świetnie się bawili.
Magda Bąchór, Klaudia Długoszewska kl. 6b
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
27
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Najwięcej dziecka jest w …dziecku
Kto z nas nie lubi tego święta? To
oczywiste! KaŜde dziecko uwielbia swoje
święto. Pierwszego czerwca organizuje się
wiele konkursów, zabaw i atrakcji dla
najmłodszych. W naszej szkole jest to dzień
wolny od nauki. Chowamy podręczniki i
nastawiamy się na wspaniałe przeŜycia. Do
zorganizowania atrakcyjnego Dnia Dziecka
przyczynili się wychowawcy klas. Jak
spędzili go uczniowie naszej szkoły?
Klasy czwarte wybrały się do Bałtowa,
gdzie znajduje się wspaniały Park Jurajski –
z dinozaurami i zwierzyńcem oraz w Góry
Świętokrzyskie. Uczniowie obejrzeli teŜ pokaz tresury psa, co dostarczyło wielu emocji.
Klasy 6c i 5b odwiedziły pizzerię Primavera. Na basen wybrały się klasy 6a, 5a i 5c.
Po pływaniu piekli kiełbaski, grali w tenisa i wspólnie się bawili. Klasa 6b zorganizowała
rozgrywki na „Orliku”, a później odwiedzili kawiarnię Verde.
Myślimy, Ŝe wspaniale jest być dzieckiem, dlatego warto pielęgnować dziecko, które jest w
nas. Czasem kaŜdy ma ochotę poskakać z przyjaciółmi na skakance, pograć w gumę czy w
klasy. W Dzień Dziecka dobrym pomysłem jest powspominanie swojego wczesnego
dzieciństwa i taki własny skok w czasie. Chodzi nam o to, by poudawać przynajmniej jeden
dzień malucha, razem z przyjaciółmi zjeść masę słodyczy, pojeździć na hulajnodze i pogadać
językiem najmłodszych. Oczywiście tylko ten jeden dzień.
Anna Marchaj, Ada Chrabąszcz, Agata Mudyna kl. 5b
28
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
15 maja - Święto Polskiej Niezapominajki
Niezapominajka
kojarzy
się
z
życzliwością, dobrem i ciepłem. Stała się
symbolem polskiego święta na wzór krajów
europejskich, których mieszkańcy mają ulubione
kwiaty: tulipany, fiołki, narcyzy czy wrzosy.
Święto Polskiej Niezapominajki obchodzone jest
od 2002 roku. Powstało dzięki inicjatywie
Andrzeja Zalewskiego z Eko- Radia. Ten dzień
jest okazją, aby dać dowód naszej sympatii
osobom bliskim i kochanym. Ale przede
wszystkim
niezapominajka
ma
nam
przypominać o ochronie przyrody i ekologii.
Tegoroczne
obchody Święta Polskiej
Niezapominajki w naszej szkole przebiegały pod
hasłem „ Nie wypalaj, nie zabijaj”- co miało
przypominać o zgubnych dla przyrody skutkach
wypalania traw. Uczniowie z Ligi Ochrony
Przyrody, pod kierunkiem pań: Edyty Kołodziej,
Izabeli Klimek, Edyty Kuś i Barbary Starzyk,
przygotowali tego dnia uroczysty apel. Przy
pięknej dekoracji uczniowie zaprezentowali
ciekawe scenki związane z ochroną przyrody - ze
zwierzętami w roli głównej. W fantastycznych
kostiumach członkowie Ligi Ochrony Przyrody
zaprezentowali nam również niezwykłą poezję o
pięknie przyrody. Warto wspomnieć o
zaproszonych gościach, którzy wygłosili
pogadanki, o tym jak bezpiecznie obcować z
przyrodą. Byli to: komendant Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wolbromiu - pan Janusz Bucki oraz
młodszy aspirant Policji w Wolbromiu pan
Jarosław Antos. W ten sposób 15 maja i w
naszej szkole został uczczony należycie, a
skromne niezapominajki zdają się mówić - „nie
zapomnij o mnie, o miejscu w którym żyjesz, o
tradycji, przyrodzie, o serdecznych ludziach”.
Kinga Bratek kl. 4a
Szóste klasy w Warszawie
21 maja wszystkie 6 klasy wybrały się na dwudniową wycieczkę do Warszawy pod
opieką wychowawczyń - pani Edyty Kuś i pani Renaty Kaczmarczyk oraz pani Pauliny
Płoszaj. Jak wiemy Warszawa - stolica naszej Ojczyzny, posiada bardzo wiele pięknych
zabytków m.in. Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki, Pałac w Wilanowie i
inne, które zwiedzaliśmy z duŜym zainteresowaniem. Piękno stolicy podziwialiśmy takŜe z
okien naszego autokaru. Warszawa to wspaniałe miasto.
Magda Bąchór kl. 6b
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
29
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
Smoki i smoczy
smoczyska
moczyska na wolbromskich ulicach
W dniu 5 czerwca
2009r. na Rynku w
Wolbromiu odbyła się
inauguracja
Dni
Wolbromia 2009, której
towarzyszył śmiech dzieci
i
szum
smoczych
skrzydeł. Władzę nad
miastem przejęły dzieci
przybyłe
na
I
Wolbromską
Paradę
Smoków i Szewczyków
pod hasłem Od Smoka
Wawelskiego do Szewca
Kilińskiego, przejmując
symboliczny klucz do
miasta z rąk Burmistrza
30
Jana Łaksy. Impreza zorganizowana była z inicjatywy
dyrektorki Centrum Kultury i Promocji w Wolbromiu p.
Teresy Flakiewicz.
Przez ulice Wolbromia ruszyły smoki, smoczyska,
szewczyki i szewcy, a takŜe licznie zgromadzone dzieci i
młodzieŜ z okolicznych szkół. Barwny korowód przywędrował
pod Centrum Kultury, gdzie oceniono dzieła konkursowe i
wybrano figury najpiękniejszego smoka i szewca. Nasza szkoła
zajęła zaszczytne I miejsce, II miejsce zdobyło Przedszkole nr
2 w Wolbromiu przed Szkołą Podstawową nr 2 w Wolbromiu.
WyróŜniono takŜe smoka, którego zaprezentowały dzieci i ich
opiekunki z OREW-u. Wszystkie figury były wspaniałe i
niezwykle
pracochłonne,
wykonawcom
gratulujemy
pomysłowości!
Olga Dela kl. 5c
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
A to ciekawe…
Czy moŜna osiwieć ze strachu?
Panująca obiegowa opinia odpowiada na to
pytanie twierdząco. Niektórzy twierdzą, Ŝe po
przeŜyciu traumatycznego wydarzenia włosy
mogą nagle zmienić swój kolor na śnieŜnobiały.
Z medycznego punktu widzenia taka sytuacja
jest jednak niemoŜliwa, podobnie jest równieŜ z
sytuacją odwrotną (naturalne przywracanie
koloru martwym włosom). śadne psychologiczne
ani fizjologiczne przyczyny nie są w stanie
spowodować nagłego zbielenia włosów. Efekt
byłby dopiero widoczny po kilku tygodniach,
gdyŜ zaatakowana komórka zmieniłaby kolor
włosa stopniowo. Faktem jest natomiast to, Ŝe
czynniki stresogenne powodują przedwczesne
siwienie. Znane są przypadki nastolatków,
których kolor włosów jest całkowicie biały.
Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?
Bardzo często podczas przebywania w
towarzystwie moŜna zauwaŜyć, Ŝe po ziewnięciu
jednej osoby zaczynają tę czynność powtarzać
kolejni ludzie z grupy. Jest to odruch
bezwarunkowy i nie jesteśmy w stanie nad nim
zapanować. Dlaczego się tak dzieje?
OtóŜ, najnowsze badania obrazujące pracę
mózgu potwierdziły, Ŝe nasze mózgi podczas
rozmowy ulegają wzajemnej synchronizacji.
Bardzo waŜną rolę w tym procesie odgrywają
neurony
lustrzane
(komórki
nerwowe
uaktywniane podczas przygotowywania do
określonych
zachowań,
jak
i
podczas
obserwowania zachowania innych osób).
Potrafią one odbijać ruchy rozmówcy niemalŜe
jak w lustrze. Gdy spędzamy czas z osobą, która
nagle zaczyna ziewać, nasze komórki nerwowe
przygotowują nas do podobnego ruchu. Sytuacja
będzie wyglądać podobnie, gdy podczas dialogu
z drugą osobą zaczniemy się śmiać. Neurony
lustrzane tworzą zatem połączenie między
mózgami dwóch osób, z jednej strony
kierowanego przez nas samych, a z drugiej
przez zachowania naszego rozmówcy.
Ile nóg ma stonoga?
Na pytanie postawione wyŜej odpowiedź nie
istnieje. Zwierzęcia takiego jak stonoga po
prostu nie ma. Ludzie mówiąc o tym stworzeniu
zazwyczaj mają na myśli stonoga murowego,
albo wija drewniaka. Ten pierwszy ma od 10 do
12 par odnóŜy, a ten drugi 15 par.
Istnieje natomiast zwierzę, które posiada ponad
400 par odnóŜy. Jest to krocionóg. Nie naleŜy
jednak
do
stonóg,
lecz
do
wijów.
Opracowała Olga Dela kl. 5c
Humor z zeszytów uczniów SP1
"Buruś trafił do domu bohaterki poprzez przybłąkanie"
"Czy ludzie w końcu nauczą się segregować własne odchody?"
"W Dzień Patrona uczniowie stali na warcie przy piersi Sienkiewicza"
"Po niektórych ulicach jeździ tysiące samochodów, które unosząc się w atmosferze
powodują kwaśne deszcze"
Humor z zeszytów dostarczyła p. Jadwiga Mizura
LETNIA KRZYśÓWKA
1. Miesiąc, w którym kończy się rok
szkolny.
2. Ulica, na której znajduje się nasza
szkoła ( nazwa ulicy).
3. Dzień …, obchodzony 1 czerwca.
4. Drobne ziarenka, których jest
bardzo duŜo na plaŜy.
5. Nosimy w nim do szkoły m.in.
zeszyty, podręczniki.
6. Nazwisko Pani dyrektor naszej
szkoły.
7.Miejsce, w którym moŜna wypoŜyczyć
ksiąŜki.
Olga Dela kl. 5c
Wygraj ksiąŜkę – wrzuć kupon z rozwiązaniem do skrzynki kontaktowej
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU
31
CZARNO NA BIAŁYM NR 4(12), LATO 2009
SPORT
SPORT
ELIMINACJE DO ROZGRYWEK COCA COLA CAP
27 kwietnia 2009
I miejsce - SP 1 Wolbrom
II miejsce – SP Kwaśniów
III miejsce – SP Bydlin
Sprawozdanie z Czwórboju Lekkoatletycznego - etap powiatowy
W dn.7-05-2009r. na stadionie
MOSiR w Olkuszu odbyły się zawody na
szczeblu powiatowym w Czwórboju LA"
dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę
reprezentowały
uczennice:
Rosół
Magdalena - kl.6a (151 pkt.), Głowacka
Paulina - kl.5b (135pkt.), Szczepara
Monika - kl.6a (125pkt.), Pasternak
Kamila – kl. 6a (120pkt.), Dziubdziela
Aleksandra - kl.6a (119pkt.), Majda Kinga
- kl.6a (115pkt.).
Nasza druŜyna zdobyła łącznie 650
pkt. co pozwoliło na zajęcie IV miejsca w
powiecie. ZwycięŜyła druŜyna z Bukowna (
884pkt), II miejsce SP Bolesław (855pkt),
III miejsce SP 3 Olkusz (802pkt), IV miejsce
SP1 Wolbrom (650pkt.),V miejsce SP
Klucze (512pkt), VI miejsce SP śurada
(501pkt).
Informacji udzieliła p. Beata Kośmider
U W A G A!
Rozlosowano nagrody ksiąŜkowe za
rozwiązanie krzyŜówki z poprzedniego
numeru „CZARNO NA BIAŁYM”
Nagrody otrzymują :
• Sara Szczepankiewicz kl. 5b
• Michał Woźniak kl. 6b
• Kasia Habryn kl. 5c
Poprawne rozwiązanie to: Orkiestra
symfoniczna
Ciszę w lesie zachowujesz –
Na pochwałę zasługujesz,
Bo hałasy, wycia, krzyki
Dobre są… dla ludów dzikich.
Przypominamy, Ŝe na pierwszym piętrze znajduje się skrzynka kontaktowa gazetki
„CZARNO NA BIAŁYM”, do której moŜna wrzucać róŜne pytania do redakcji, wasze opowiadania i
ciekawe materiały, wiersze i historyjki, tematy do dyskusji, rozwiązania konkursów, a my zamieścimy
je na łamach gazetki.
Zapraszamy do wspólnego redagowania naszej szkolnej gazetki!
Redakcja zastrzega sobie prawo do przeredagowywania i skracania dostarczonych materiałów.
Wszystkie zamieszczone w tym numerze zdjęcia pochodzą z archiwum redakcji.
Red. naczelny: Ada Obrączka z-cy red. nacz.: Olga Dela, Klaudia Długoszewska
Skład redakcji: Anna Marchaj, Agata Mudyna, Ada Chrabąszcz, Kinga Kantor, Julia Świerczek, Kinga
Bratek, Ola Kaleta, Ola Rogal, Magda Marchaj, Natalia Kaczmarska, Gabrysia Neupauer, Ania Chmielarz,
Zuzia Gardeła, Zuzia Rams, Magda Wolska, Monika Gorgoń, Agnieszka Mitruś, Magda Ciepał, Oliwia
Pilarczyk, Patrycja Murowana, Magda Bąchór, Agnieszka Szczepanek, Dominika Stachurska, Michał
Kośmider, Karolina Latacz, Marlena Wójcikowska, Karol Pasternak, Ewelina Imiołek, Gabrysia Chmura, Ola
Gorzkowska, Klaudia Flakiewicz.
Opiekunowie: Jadwiga Mizura, Katarzyna Mąka, Izabela Klimek
e-mail: [email protected]
32
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W WOLBROMIU