List motywacyjny

Transkrypt

List motywacyjny
Gdańsk, ….....................................
….........................................
imię i nazwisko
…........................................
…........................................
adres
…........................................
telefon
…........................................
e-mail
Biuro Karier
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
List motywacyjny
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie pragnę złożyć swoją aplikację na stanowisko Stażysty w Projekcie
Praktycznie najlepsi – Program rozwoju praktycznego kształcenia w WSB w Gdańsku. Jestem przekonana/y,
że spełniam Państwa wymagania.
Jestem studentką/em II/III roku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku/Gdyni, na kierunku
…........................ Potrafię biegle wykorzystać komputer w pracy, znam system operacyjny Windows oraz
oprogramowanie Office. Moim atutem jest dyspozycyjność oraz silna motywacja do podjęcia stażu.
Chciałbym/Chciałabym wziąć udział w Waszym projekcie i nabyć praktycznych umiejętności
podczas stażu. Tego typu doświadczenie pozwoliłoby mi zdobyć cenne doświadczenie na stanowisku, do
którego zmierza moja kariera zawodowa oraz sprawdzenia w praktyce wiedzy teoretycznej nabytej podczas
studiów.
Wyrażam nadzieję, że zainteresowałam/em Państwa swoją osobą i będę miał/a przyjemność spotkać
się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której mogłabym/mógłbym zaprezentować swoje
umiejętności.
Z wyrazami szacunku,
…......................................................
podpis
Projekt "Praktycznie najlepsi – Program rozwoju praktycznego kształcenia w WSB w Gdańsku"
POKL.04.01.01-00-240/13

Podobne dokumenty