Wykład 3-6, Biblioteki cyfrowe na świecie

Komentarze

Transkrypt

Wykład 3-6, Biblioteki cyfrowe na świecie
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W. M. Kolasa
Tworzenie kolekcji
Cyfrowych (wykład 3-6)
1.
2.
3.
4.
Pierwsze projekty
Biblioteki i projekty międzynarodowe
Wybrane projekty narodowe
Wybrane repozytoria specjalistyczne
Źródła informacji
1. British Columbia International Digital Library
2. UNESCO - Memory of the World
3. IFLA. Digital Libraries - Resources and Projects (ang.)
Linki:
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/text?id=dlib_world
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Przypomnienie – wykład 1
‰ Modele bibliotek cyfrowych
‰ Etapy rozwoju bibliotek cyfrowych
‰ Modele
W. M. Kolasa
Historia i statystyka
Etapy
1. Okres pionierski (1971-1995)
2. Biblioteki pierwszej generacji [1995-2002-]
3. Biblioteki drugiej generacji [2002-]
4. Biblioteki rozproszone [2004-]
Cechy bibliotek I generacji
Cechy bibliotek I generacji:
1. Zasób - dzieła z domeny publicznej
2. Dostęp - nielimitowany
3. Formaty dokumentów (tekstowe lub graficzne)
4. Brak kontroli dostępu i zarządzania zasobem
5. Słabe mechanizmy zarządzania metadanymi
Zwykle proste witryny HTML zawierające wykazy
hiperłączy do publikacji (tzw. model „strona www”),
W miarę powiększania się zbiorów, wyposażono w
mechanizmy wyszukiwawcze i system metadanych (tzw.
model „katalog obiektów cyfrowych”)
Cechy bibliotek II generacji
Wybrane cechy bibliotek II generacji:
1. Zasób - dowolny
2. Dostęp - kontrolowany (lub możliwość kontroli)
3. Formaty dokumentów – dominują hybrydowe
4. Zaawansowane mechanizmy zarządzania zasobem
5. Zaawansowane mechanizmy zarządzania metadanymi
6. Obsługa specj. standardów komunikacyjnych
7. Współpraca z repozytoriami rozproszonymi
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Pierwsze projekty (1971-1995)
- biblioteki cyfrowe I generacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Gutenberg Project (1971)
1971 r. - Michael Hart na serwerze w University of Illinois
wprowadza do systemu "Deklarację Niepodległości”;
‰ Następne 100 pozycji Hart wprowadza własnoręcznie;
‰ Idea: powszechny i bezpłatny dostęp do pełnych tekstów
publikacji należących do tzw. domeny publicznej, a więc
takich, które nigdy nie były objęte prawem autorskim lub na
które wygasła ochrona praw autorskich. Nieznaczna liczba
tekstów PG jest objęta ochroną prawa i umieszczona
za zgodą autorów.
‰ W latach 70. I 80. inicjatywa rozwija się głównie siłami
wolontariuszy.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - zasady
Zasady tworzenia tekstów do PG:
‰ Każdy tekst winien być dostępny w postaci
elementarnej – czyste ASCI (vanila text), a więc
pozbawiony formatowania;
‰ Każdy tekst przed publikacją jest weryfikowany przez
dwóch niezależnych korektorów;
‰ Każdy tekst jest poprzedzony dokładną informacją o
jego statusie prawnym i źródle, na którym jest oparty.
Publikację poprzedza preambuła PG.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG – TXT - preambuła
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - rozwój
W latach 90. wzbogacono interfejs o warianty tekstów:
‰ tekst w postaci skompresowanej i wersję HTML;
‰ dostęp do tekstów z mirrorów (w tym z Polski)
Po 2002 roku w PG pojawiły się formaty multimedialne:
‰ książki mówione (mp3 – lektor lub automat)
‰ filmy; integracja z Wikipedią i Google
Aktualnie PG działa jako fundacja: Project Gutenberg
Literary Archive Foundation;
W 2004 Hart występuje z nową inicjatywą: Project
Gutenberg Consortia Center (aktualnie – 75 tys. poz.).
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG – statystyka 2006
Ponad 20 tys. publikacji. Głownie klasyka literacka.
Dominują: j. angielski, francuski, niemiecki, włoski,
hiszpański, duński, portugalski, chiński (< 50);
W mniejszym zakresie lit. w innych językach (> 50):
Afrikaans Aleut Bulgarian Catalan Czech Danish
Esperanto Frisian Friulano Gamilaraay Gascon
Greek Hebrew Hungarian Icelandic Iloko
Interlingua Irish Iroquoian Japanese Khasi Korean
Latin Lithuanian Mayan Languages Middle English
Nahuatl Napoletano-Calabrese North American Indian
Norwegian Old English Polish Romanian Russian
Sanskrit Serbian Slovak Swedish Welsh Yiddish
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG – indeks
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - metadane
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG – audio book
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - download
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - download
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG – partnerzy i następcy
Project Gutenberg DE (1994 - Niemcy)
http://gutenberg.spiegel.de/
Ponad 1500 tyt. (aut. niem. i lit. powszechna)
Project Runeberg (1992 - Skandynawia)
http://runeberg.org/
Ponad 635 tyt. (100 tys. stron tekstu) - pdf, txt
Project Gutenberg of Australia (od 2001)
http://gutenberg.net.au/
Ponad 20 tys. tytułów o Australii i aut. australijskich
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - AU
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - AU
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - DE
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PG - DE
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Runeberg
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Runeberg
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Perseus Digital Library
‰ Powołana 1985/1987 (tworzyły ją trzy uniwersytety:
Tufts, Harvard, Boston)
‰ http://www.perseus.tufts.edu/
‰ Teksty klasyki literackiej:
‰ literatura starogrecka i łacińska;
‰ literatura włoskiego renesansu;
‰ klasyka angielska (w tym Shakespeare)
Rozbudowany i skomplikowany system nawigacji
Ponad 1440 tytułów
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Perseus
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Perseus
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
– F. Bacon Nowa Atlantyda
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
CLASS (1991)
Projekt digitalizacji i udostępniania zasobów
edukacyjnych on-line
Założyciel: Uniwersytet Cornell we współpracy z Xerox
oraz Komisja Ochrony Dostępu
http://www.cs.cornell.edu/
Ok. 1000 książek
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Complete Works of Shakespeare (1993)
http://shakespeare.mit.edu/
Projekt digitalizacji i udostępnienia dzieł Szekspira
realizowany w Massachusetts Institute of Technology
w 1993
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Complete Works of Shakespeare
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Bartleby (1993)
• http://www.bartleby.com/
• Biblioteka cyfrowa Columbia University (pierwszy etap
1993-1996), aktualnie funkcjonuje jako niezależna
instytucja.
• Zbiór znanych utworów literatury angielskiej, tekstów
naukowych, słowników i encyklopedii;
• Kryterium kwalifikacji tekstu do Bartleby była przezde
wszystkim przydatnośc w edukacji, legalność
(uregulowany stosunek prawny) i ranga autora.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Bartleby
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Humanities Text Initiative (1994)
http://www.hti.umich.edu/
Inicjatywa University of Michigan
Repozytorium zawierające dwie duże kolekcje:
• teksty amerykańskie teksty literackie, głownie
poetyckie z XVIII, XIX i pocz. XX wieku oraz
• Making of America (dot. historii społecznej)
Łącznie kilkadziesiąt tys. książek i numerów czasopism
Format: HTML
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Humanities Text Initiative
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
American Memory (1995)
http://memory.loc.gov/
Cyfrowa kolekcja dziedzictwa historycznego USA.
Projekt realizowany od 1995 przez Library of
Congress. Udostępnia zasoby związane z kulturą i
historią USA. Ponad 100 kolekcji zawierających:
książki, mapy, ikonografię, muzykalia, dokumenty
archiwalne oraz materiały dźwiękowe i filmowe.
Ponad 240 tys. jednostek (9 mln stron)
Dominują formaty graficzne (jpg)
Poszczególne kolekcje są wyposażone we własne (bardzo
zróżnicowane) mechanizmy nawigacyjne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
American Memory
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Pierwsze projekty digit. czasopism
-
Tulip (1991-1995) - wspólna inicjatywa Elseviera i
dziesięciu amerykańskich uniwersytetów digitalizacji
60 czasopism naukowych. W ramach projektu
wypracowano standardy techniczne pełnotekstowych
baz czasopism. Aktualnie są wykorzystywane w
serwisie Elsevier Science.
-
Uniwersytet Cornell (1991)
-
Projekt Swetscan (1992)
-
Projekt Galen (1991) i Galen II (1995)
-
Projekt Red Sage (1996-1997) – cz. Medyczne
-
JSTOR (Journal Storage Project) – 1995 (F. Mellona)
-
inne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Współczesne projekty
międzynarodowe
1. Repozytoria rozproszone (bramki)
2. Projekty uniwersalne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OAISTER
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
Serwis umożliwiający wyszukiwanie rozproszone za
pośrednictwem protokołu OAI PMH w repozytoriach
cyfrowych.
Aktualnie (2007 rok) z serwisem współpracuje 752
biblioteki cyfrowe z całego świata (w tym wszystkie
polskie biblioteki oparte na systemie dLibra).
Serwis daje dostęp do ponad 10 mln rekordów.
Mechanizm wyszukiwawczy bazuje na atrybutach
DublinCore.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OAISTER
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DOAJ
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://www.doaj.org/
Największe światowe repozytorium czasopism naukowych
udostępnianych bezpłatnie;
Ok. 2500 tytułów (ok. 128 tys. artykułów)
Zakres uniwersalny
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DOAJ
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OpenDOAR
http://www.opendoar.org/
Portal akademickich repozytoriów naukowych Open
Access
Liczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy
852 repozytoria
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OpenDOAR
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Institutional Archives Registry
http://archives.eprints.org/
Portal repozytoriów naukowych Open Access
Liczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy
853 repozytoria z całego świata
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Institutional Archives Registry
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Institutional Archives Registry
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Internet Archive (IA)
http://www.archive.org/
Jedno z największych światowych repozytoriów
uniwersalnych.
Założone w 1996 (San Francisco) przez Alexa Internet,
aktualnie związane z inicjatywą Open Content Alliance
Portalem partnerskim jest – Yahoo! Technologicznym
m.in. Adobe
Ponad 153 tys. publikacji (bezpłatne)
Subkolekcje: American Libraries, Canadian Libraries,
Universal Library, Open Source Books, Project
Gutenberg, Children's Library, Arpanet
Publikacje w kilku formatach: txt,pdf, djvu
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
IA
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Google Book Search
http://books.google.com/
Archiwum tekstów – nowa usługa Google. Projekt
rozwijany od 2005 roku przez Google i partnerów
(biblioteki i wydawców). Część zasobów w wersji
pełnotekstowej; zawiera linki do księgarń i bibliotek;
Partnerzy: Bavarian State Library, Princeton University,
University of California, The National Library of
Catalonia, University Complutense of Madrid, Harvard
University, University of Michigan, The New York Public
Library, Oxford University, Stanford University,
University of Texas at Austin, University of Virginia,
University of Wisconsin–Madison
Format: PDF; współpracuje z usługą WorldCat
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Google Book Search
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Project Gutenberg Consortia Center
http://gutenberg.cc/index.htm
Ogólnoświatowe repozytorium tekstów należących do
domeny publicznej. Nieformalny następca Projektu
Gutenberg. Aktualnie ściśle współpracuje z
WorldLibrary.net
Projekt zainicjował w 2004 roku Michael Hard.
Ponad 75 tys. pozycji
Dominują formaty: HTML, DJVu, PDF i f. graficzne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Project Gutenberg Consortia Center
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
World Library.net
http://WorldLibrary.net/
Utworzona w 1996 roku i zarządzana przez The World
eBook Library Consortia
Ok. 400 tys. tytułów
Serwis komercyjny, część zasobów udostępniana
bezpłatnie (ok. 75 tys.);
Serwis tworzy 125 kolekcji. Cześć zasobów tworzą m.in.
bezpłatne kolekcje: Project Gutenberg Consortia
Center i Rosetta Project Collection
Formaty: HTML, PDF, DJVu, JPG
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
World Library.net
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NetLibrary
http://company.netlibrary.com/
Pełnotekstowe serwis OCLC
Serwis komercyjny udostępniający zbiory o zakresie
uniwersalnym.
Ponad 100 tys. tytułów
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NetLibrary
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
TEL (The European Library)
Portal integrujący zasoby cyfrowe UE. Inicjatywa KE z
2004 roku.
System TEL wykorzystuje kilku protokołów
komunikacyjnych: z39.50, OAI PMH i SRU
Aktualnie z TEL współpracuje 45 europejskich bibliotek
narodowych oraz liczne repozytoria wolnodostępne.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
TEL – schemat logiczny
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
TEL - działania
8 kwietnia 2005 r. sześciu przedstawicieli najwyższych
władz państwowych opowiedziało się za utworzeniem
wirtualnej biblioteki europejskiej.
30 sierpnia 2005 Komisja Europejska opublikowała
dokument i2010: communication on digital libraries, w
którym ogłosiła obraną strategię promowania
Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, w ramach realizacji
celu strategicznego Europejskiej Inicjatywy
Społeczeństwa Informacyjnego i2010 tj. wspierania
rozwoju i nowych miejsc pracy w myśl budowy
społeczeństwa informacyjnego.
2005 – ankiety (225 zainteresowanych instytucji)
2006 –powołanie grupy ekspertów ds. bibliotek cyfrowych
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
TEL
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
European Digital Library Project
http://edlproject.eu/
Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach projektu
eContentplus (od września 2006 r.). Kookdynatorem
projektu jest Niemiecka Biblioteka Narodowa.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
European Digital Library Project
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
World Digital Library (WDL)
... brak url ...
Nowa inicjatywa Biblioteki Kongresu oraz Google .
Przedsięwzięcie jest wspierane z funduszy publicznych
i prywatnych partnerstw, głównie firmy Google.
Koncepcja Światowej Biblioteki Cyfrowej została
zaczerpnięta z przemówienia Dyrektora Biblioteki
Kongresu Jamesa H. Billingtona do nowopowołanej
U.S. National Commission for UNESCO, wygłoszonego
6 czerwca 2005 r. w Georgetown University
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
World Digital Library (WDL)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
International Children's Digital Library
http://www.childrenslibrary.org/
Książki dla dzieci w kilkunastu językach. Serwis
utworzony w ramach współpracy Internet Archive oraz
Uniwersytetu Maryland.
Ok. 500 poz.
Interfejs wielojęzyczny
Format: java, jpg
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
International Children's Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
EUROPA
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Austria
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ALO (Austrian Literature)
http://www.literature.at/
Austriackie repozytorium o aspiracjach narodowych
Ok. 13 tys. dokumentów
Format: PDF
Język interfejsu: niemiecki
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ALO
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ALO
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ANNO AustriaN Newspapers Online
http://anno.onb.ac.at/
Narodowa kolekcja austriackich gazet z lat 1810-1935.
Serwis prowadzi Österreichischen Nationalbibliothek.
Format: PDF
Język: angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ANNO
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Belgia
Kolekcje - Koninklijke Bibliotheek van België
http://www.kbr.be/accueil_nl.html
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Chorwacja
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digitalizirana baština
Digitized Heritage in the National and University Library,
Croatia
http://www.nsk.hr/Heritage.aspx?id=25
Kolekcja o aspiracjach narodowych prowadzona przez
Chorwacką Bibliotekę Narodową.
Rękopisy, starodruki, mapy,ikonografia
Ok. 359 pozycji
Format: jpg, flash
Język interfejsu: chorwacki
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digitalizirana baština
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digitalizirana baština
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Hrcak
http://hrcak.srce.hr/
Naukowy portal chorwacki OA (Portal Znanstvenih
Casopisa Republike Hrvatske)
Ok. 6,500 publikacji
Współpracuje z bramkami OAI (teksty dwujęzyczne)
Język interfejsu: chorwacki, ang.
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Czechy
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kramerius Digital Library
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/
Jeden z narodowych programów digitalizacji Republiki
Czeskiej zainicjowany w 2000 r., mający na celu
ochronę i konserwację materiałów bibliotecznych na
kwaśnym papierze, zwłaszcza gazet, czasopism i
kruszących się publikacji książkowych (XIX-XX w.).
Biblioteka obejmuje obecnie około 1,2 miliona stron
materiałów zdigitalizowanych, z rocznym przyrostem
ok. 400 000 stron.
Format: djvu
Język: czeski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kramerius Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kramerius Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Manuscriptorium (Memoria Digital Library)
http://www.manuscriptorium.com/
Inicjatywę rozpoczęto w 1992 r. jako pilotażowy projekt
w ramach pierwszego programu UNESCO „Pamięć
świata”. Aktualnie koordynowana przez Bibliotekę
Narodową Republiki Czeskiej i firmę komputerową AiP
Beroun Ltd. Większość zasobów dostępna dla
zalogowanych użytkowników.
Zawiera przeszło 1 000 rękopisów i starych druków –
blisko 550 000 stron pełnych tekstów.
Język: czeski, angielski
Format: własny (MS Viewer)
Na stronie projektu bezpłatne narzędzia: M-Tool M-Edit
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Manuscriptorium (Memoria Digital Library)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Manuscriptorium (Memoria Digital Library)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Manuscriptorium (Memoria Digital Library)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Manuscriptorium - M-Tool i M-Edit
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Czech Assemblies Digital Library
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/kps/knih/a_snemy.htm
Wspólny projekt parlamentów Czech i Słowacji, którego
celem jest udostępnienie wszystkich zasobów
związanych z historią polityczną obu państw.
Obejmuje digitalizację wybranych dokumentów od
średniowiecza, aż po rok 1848. Stanowi uzupełnienie
wcześniejszego projektu zatytułowanego Joint Czech
and Slovak Digital Parliamentary Library;
Format: html
Język: czeski, słowacki, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
CADL
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Dania
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Royal Library Collection
http://www.kb.dk/en/nb/samling
Kolekcje o charakterze narodowym Duńskiej Biblioteki
Królewskiej (The Royal Library; Det Kongelige
Bibliotek)
Kolekcje: dziedzictwo kulturowe Danii (The Danish
National Collections), czasopisma, rękopisy,
kartografia, ikonografia, muzykalia
Język: duński, angielski
Format: jpg
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Royal Library Collection
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Royal Library Collection
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Estonia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
National Library of Estonia - digital collections
http://www.nlib.ee/17535
Reporytorium Narodowej Biblioteki Estonii (National
Library of Estonia; Eesti Rahvusraamatukogu)
Kolekcje: ilustracja książkowa, druki XVII w., mapy.
Format: jpg
Język: estoński, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
National Library of Estonia - digital collections
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
National Library of Estonia - digital collections
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DIGAR
http://digar.nlib.ee/
Archiwum cyfrowe estońskich dokumentów
elektronicznych (tzw. digital-born material)
opublikowanych przez publiczne i państwowe
instytucje Estonii.
Utworzone przez Bibliotekę Narodową Estonii w ramach
międzynarodowego projektu reUSE.
Dostępne od 2005 r.
Formaty: PDF, HTML, TXT, TIFF, GIF, JPEG, DOC
Język: estoński
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DIGAR
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Finlandia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Helmi Digitised
http://www-db.helsinki.fi/helmi/en/
Kolekcja cyfrowa Biblioteki Narodowej Finlandii
(Helsingfors Universitetsbiblioteks).
Rękopisy, starodruki, muzykalia, mapy, ikonografia,
ksiązki, archiwalia
OK. 600 tytułow
Format: jpg
Język interfejsu: fiński i angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Helmi Digitised
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Helmi Digitised
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digitoidut aineistot
http://digi.lib.helsinki.fi/index.html
Narodowa kolekcja finlandzkich gazet i czasopism z lat
1771-1890 prowadzona przez Bibliotekę Narodową
Finlandii (Helsingfors Universitetsbiblioteks)
Ok. 190 tys. numerów (ok. 600 tys. stron tekstu)
Format: png i pdf
Język interfejsu: fiński i angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digitoidut aineistot
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Francja
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Gallica
http://gallica.bnf.fr/
La Bibliotheque Numerique de la Bibliotheque Nationale
de France – narodowe repozytorium francuskie.
Ponad 70 tys. dokumentów tekstowych, ponad 250 tys.
ikonografii i klika tysięcy jednostek audio.
Encyklopedie, klasyka, historia, literatura, nauki
przyrodnicze, filozofia, prawo, ekonomia i politologia.
Najcenniejszy zasób: Gallica Classique (kanon literatury
francuskiej)
Formaty: html, tekst, PDF
Język: francuski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Gallica
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Gallica
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Mandragore
http://mandragore.bnf.fr/
Narodowe repozytorium francuskich rękopisów
średniowiecznych. Projekt Bibliothèque nationale de
France.
Język: francuski
Ok. 16 tys. pozycji (tylko część pełnotekstowa)
Format: jpg
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Mandragore
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Mandragore
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Poésie française
http://poesie.webnet.fr/
Kolekcja wierszy poetów francuskich od średniowiecza do
XX wieku. Projekt realizowany od 1996 roku.
Format: HTML
Ok. 6 tys. pozycji
Język interfejsu: francuski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Poésie française
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ABU : la Bibliothèque Universelle
http://abu.cnam.fr/
Kolekcja klasyki francuskojęzycznej.
Projekt realizowany od 1993 roku
288 poz. pozycji (101 autorów)
Format: html i txt (na różne platformy – Windows i MAC)
Język interfejsu: francuski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ABU : la Bibliothèque Universelle
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Persée
Périodiques Scientifiques en Édition Électronique
http://www.persee.fr/
Narodowe repozytorium czasopism francuskich
Ponad 67 tys. rekordów
Format: PDF
Język interfejsu: francuski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Persée
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
HAL (Hyper Article on Line)
http://hal.archives-ouvertes.fr/
Francuski serwis naukowy OA (fizyka, informatyka,
matematyka) związany pośrednio z „arXiv”.
Ponad 40 tys. publikacji
Format: PDF, Postscript
Język interfejsu: francuski [i angielski]
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
HAL (Hyper Article on Line)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PASTEL
http://pastel.paristech.org/
Grandes Écoles d'Ingenieurs de Paris (Paris Institute of
Technology) Service de Thèses en Ligne
Repozytorium klasyki francuskiej techniki i nauk ścisłych
Ponad 1 tys. publikacji
Format: PDF
Język interfejsu: francuski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PASTEL
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Gruzja
http://www.nplg.gov.ge/en/index.html
National Library of Georgia – Databases
Kilka kolekcji : HTML Collection, Greenstone Digital
Collections, PDF Collection – (jęz. gruz. i ang.)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Gruzja
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Grecja
e-Fimeris kolekcja gazet (od 1893 r.) – 220 tys. stron.
http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html
Interfejs
grecki
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Hiszpania
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Collections - National Library of Spain
http://www.bne.es/eng/catalogues/coleccionesdigitales.h
tm
Narodowa biblioteka cyfrowa Hiszpanii
Ponad 9200 obiektów (książki, rękopisy, starodruki,
muzykalia, mapy)
Format: jpg
Język: hiszpański, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Collections - National Library of Spain
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Collections - National Library of Spain
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DIALNET OAI
http://dialnet.unirioja.es/
Hiszpańskie repozytorium artykułów naukowych
Ponad 1,2 mln artykułów (3600 tytułów czasopism)
- baza w formie pełnotekstowej
Format: PDF
Język interfejsu: hiszpański, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DIALNET OAI
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Holandia
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Koninklijke Bibliotheek - collection
http://www.kb.nl/index-en.html
Kilka kolekcji o charakterze narodowym prowadzonych
przez Bibliotekę Narodową Holandii.
Rękopisy, ikonografia, czasopisma, książka podróżnicza
(część kolekcji udostępnia tylko tylko fragmenty), inne
pełne teksty, np. rękopisy:
http://www.kb.nl/kb/manuscripts/
Język interfejsu: niderlandzki, angielski
Format: jpg
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Koninklijke Bibliotheek - collection
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Koninklijke Bibliotheek - collection
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Koninklijke Bibliotheek - collection
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Memory of the Netherlands
http://www.geheugenvannederland.nl/gvnnl/
Obszerny zbiór cyfrowy ilustracji, fotografii i tekstów, a
także filmów i fragmentów audialnych zgromadzony
przez holenderskie instytucje kultury.
Projekt realizowany w ramach inicjatywy Pamięć świata,
koordynowany Bibliotekę Narodową Holandii.
Około 350 tys. obiektów cyfrowych.
Format: JPG (i inne multimedialne)
Język: niderlandzki, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Memory of the Netherlands
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Memory of the Netherlands
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Metamorfoze
Program digitalizacji gazet holenderskich 1869-1945
realizowany od 1997 roku przez Bibliotekę Narodową
Holandii i Narodowe Archiwum Holandii.
http://www.metamorfoze.nl/over.html
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Metamorfoze
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DS Universiteit Nijmegen
http://dare.ubn.kun.nl:8080/dspace/
Holenderskie repozytorium naukowe OA prowadzone
przez Radboud Universiteit Nijmegen.
Ponad 13 tys. publikacji
Platforma: Dspace
Format: PDF
Język interfejsu: angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DS Universiteit Nijmegen
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Leiden University Repository
http://openaccess.leidenuniv.nl/
Holenderskie repozytorium naukowe OA (nauki ścisłe i
technologia)
Ok. 10 tys. publikacji
Platforma: Dspace
Format: PDF
Język interfejsu: angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Repository TU/e
http://library.tue.nl/catalog/Vubis.csp?Profile=Repository
Holenderskie repozytorium techniczne OA – wspólna
inicjatywa wszystkich politechnik (koordynuje
Technische Universiteit Eindhoven)
Ponad 14 tys. publikacji
Format: PDF
Język: angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UMEDR
Universiteit Maastricht Electronic Documents Repository
http://edata.ub.unimaas.nl/www-digiarchum/
Holenderskie repozytorium naukowe OA (Universiteit
Maastricht)
Ponad 5 tys. publikacji
Format: PDF
Język: niderlandzki, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UMEDR
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UUIA
Universiteit Utrecht Igitur Archief
http://www.igitur.uu.nl/igiturarchief/index.php
Holenderskie repozytorium naukowe OA (Universiteit
Utrecht)
Ponad 18 tys. publikacji
Format: PDF
Język: niderlandzki, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UvA-DARE
http://dare.uva.nl/
Holenderskie repozytorium naukowe OA
(Universiteit van Amsterdam )
Ok. 9 tys. publikacji
Format: PDF
Język: niderlandzki
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Islandia
http://www.bok.hi.is/
Kolekcje The National and University Library of Iceland
Timarit.is - czasopisma
Saganet - starodruki, rękopisy
Antique maps of Iceland – mapy
Format: djvu, jpg, inne
Język: islandzki, angielski i in.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Islandia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Litwa
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Pergamentř kolekcija
http://pergamentai.mch.mii.lt/
Repozytorium litewskich rękopisów (XVI-XIX w.),
głownie dokumentów historycznych. Projekt
realizowany przez Litewska Bibliotekę Narodową
(Lietuvos Nacionaliné Martyno Mazvydo)
Język: litewski, angielski, rosyjski, polski
Format: jpg
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Pergamentř kolekcija
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
LETDA
Lithuanian Electronic Theses and Dissertations Archive
http://submit.library.lt/
Litewskie repozytorium naukowe (dostęp autoryzowany)
Ponad 4 tys. publikacji
Język interfejsu: litewski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Łotwa
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NLL - Digital Library
http://www.lnb.lv/digitala_biblioteka/index_anglu.htm
Biblioteka cyfrowa Łotewskiej Biblioteki Narodowej
(National Library of Latvia = Latvijas Nacionālā
Bibliotēka). Projekt realizowany od 2000 r.
Kolekcje: gazety, ikonografia, kartografia, książki,
plakaty, muzykalia
Format: PDF, JPG
Język: łotewski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NLL - Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NLL - Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Niemcy
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ZVDD
Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke - Digitale
Sammlungen (nach Städten)
http://www.zvdd.de/sammlungen.html
Portal informacyjny o zasobach cyfrowych Niemiec
(wg miast)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ZVDD
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kolekcje DNB
http://www.d-nb.de/eng/sammlungen/index.htm
Kolekcje Deutsche Nationalbibliothek (Lipzig)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ED (Exilpresse Digital)
http://deposit.ddb.de/online/exil/exil.htm
Projekt digitalizacji prasy niemieckiej z lat 1933-1945
realizowany przez Deutsche Nationalbibliothek i
Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main
Format: GIF
Język interfejsu: niemiecki
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
ED (Exilpresse Digital)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Eldorado
http://dspace.hrz.uni-dortmund.de:8080/dspace/
Naukowe reporytorium Uniwersytetu w Dortmundzie
(dostęp autoryzowany)
Ok. 8 tys. pozycji
Platforma: Dspace
Format: PDF
Język: niemiecki
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Elektronische Hochschulschriften
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/
Naukowe repozytorium OA Universytetu w Stuttgarcie
Ok. 3 tys. publikacji
Format: PDF
Język interfejsu: niemiecki, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Elektronischen Publikationen der UM
http://epub.ub.uni-muenchen.de/
Naukowe repozytorium OA Uniwersytetu w Monachium
Ok. 1000 publikacji
Format: PDF
Platforma: EPrints
Język interfejsu: niemiecki
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Bibliotheca Augustiana
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html
Inicjatywa prof. Ulricha Harscha. Repozytorium i linki do
tekstów literatur europejskich (w tym polskiej).
Kolekcje w układzie językowym i chronologicznym.
Kilkaset pozycji
Format: HTML, PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Bibliotheca Augustiana
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Portugalia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca Nacional Digital
http://bnd.bn.pt/
http://purl.pt/
Portugalska kolekcja cyfrowa o aspiracjach narodowych
prowadzona przez Bibliotekę Narodową Portugalii
(National Library of Portugal)
Rękopisy, czasopisma, ikonografia
Format: JPG, TIF, PNG, PDF, inne (zwykle kilka wersji)
Zasoby www (kopie stron)
Standard: PURL
Język interfejsu: portugalski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca Nacional Digital
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca Nacional Digital
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca Nacional Digital
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca Nacional Digital
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca Nacional Digital
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca Nacional Digital
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UdMRUM
Universidade do Minho RepositoriUM
http://repositorium.sdum.uminho.pt/
Naukowe repozytorium OA Universidade do Minho =
University of Minho (Portugalia).
Ponad 5 tys. publikacji
Język: portugalski, ang., fr., hiszp.
System: Dspace
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Rosja
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Электронная Ленинка РГБ
http://www.rsl.ru/
Repozytorium Russian State Library in Moscow
(Российскaя Государственнaя Библиотекa)
Naukowe publikacje autorów rosyjskich: literatura,
czasopisma, prace naukowe, dysertacje
Składa się z kilku niezależnych części.
Interfejs ros. i ang.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Электронная библиотека РГБ
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Электронная библиотека РГБ
Wybrane projekty, które koordynuje Российскaя
Государственнaя Библиотекa:
Национальная электронная библиотека:
http://rusnel.ru/index.php
Ok. 3500 poz. (interfejs eng., rus) – PDF; OA
Электронная библиотека диссертаций:
http://diss.rsl.ru/
Ok. 1000 poz. (interfejs eng., rus) – PDF ; autoryz.
Open Russian Electronic Library:
http://orel.rsl.ru/index.html
Ok. 10 tys. pozycji (DJVU) - OA
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Open Russian Electronic Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Электронная библиотека РHБ
Российская Hациональная библиотека - Электронная
библиотека
http://www.nlr.ru/eng/
Biblioteka cyfrowa Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w St.
Petersburgu. Biblioteka specjalizuje się z gromadzeniu
i udostępnianiu dziedzictwa narodowego Rosji.
Udostępnia całość lub fragmenty dzieł.
Interfejs cyryliczny i angielski
60 tys. obiektów
Format: JPG, PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Электронная библиотека РHБ
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Электронная библиотека РHБ
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Библиотека Максима Мошкова
Библиотека Максима Мошкова = Biblioteka Maksima
Moshkova (interfejs cyryliczny i tranliterowany)
http://www.lib.ru/
Biblioteka prywatna w wolnym dostępie
Ok. 40 tys. tekstów (HTML, txt)
Ważniejsze kolekcje: bardzo duży wybór tekstów
literackich (autorów rosyjskich i zagranicznych);
Beletrystyka (fantastyka naukowa, powieści
sensacyjne, przygodowe); Literatura dziecięca;
Historia; teksty naukowe i dydaktyczne (podręczniki,
opracowania); literatura faktu; muzyka (mp3); gazetki
subkulturowe.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Библиотека Максима Мошкова
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Библиотека Максима Мошкова
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Библиотека Максима Мошкова
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Serbia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Дигитална Народна библиотека Србије
Digital National Library of Serbia
http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/eng/
Narodowe repozytorium Serbii prowadzone przez
Narodową Bibliotekę Serbii (Народна библиотека
Србије)
Kolekcje: literatura dla dzieci, rękopisy, gazety,
czasopisma, kartografia, muzykalia, fotografia,
ikonografia.
Format: jpg, flash
Język: serbski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Дигитална Народна библиотека Србије
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NLS DOIR
http://www.doiserbia.nbs.bg.ac.yu/
National Library of Serbia Digital Object Identifier
Repository – naukowe repozytorium chemiczne i
astronomiczne OA Serbii (pisma z DOAJ)
Interfejs ang.
Pond 1100 jednostek
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Słowacja
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Memoria Slovaca
https://www.memoria.sk/
Narodowe repozytorium Słowacji. Większość zasobów
dostępna dla zarejestroweanych użytkowników.
Język: słowacki, angielski
Stystem: Virtua
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Memoria Slovaca
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Słowenia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library of Slovenia
http://www.dlib.si/dlib_eng.asp
Repozytorium cyfrowe o aspiracjach narodowych
udostępniający zdigitalizowane zasoby Słowenii
Czasopisma, książki, rękopisy, mapy, fotografie,
muzykalia i publikacje informacyjne.
Format: pdf, html
Język: słoweński, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library of Slovenia
Treść
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Szwajcaria
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
RERO DOC
http://doc.rero.ch/
Biblioteka cyfrowa OA Sieci Bibliotecznej Zachodniej
Szwajcarii.
Udostępnia zasób naukowy i dziedzictwo kulturowe.
Część zasobu dostępna dla zarejestrowanych użytk.
Ok. 3600 poz.
Format: PDF
Język: niem., fr., ang., włoski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
RERO DOC
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
RERO DOC
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Codices Electronici Sangallenses (CESG)
http://www.cesg.unifr.ch/en/index.htm
Biblioteka wirtualna Opactwa St. Gallen (St. Gallen
Abbey, Szwajcaria).
Udostępnia 131 zdigitalizowanych kodeksów
średniowiecznych pochodzących ze zbiorów Biblioteki
Opactwa.
Format: JPG
Język interfejsu: niem., fr., ang., włoski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
CESG
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
CESG
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Schweizer Plakatsammlung
Ang: Swiss poster collection
http://posters.nb.admin.ch/
Narodowa kolekcja szwajcarskich plakatów XIX-XX wieku
(prowadzi Szajcarska Biblioteka Narodowa
[Schweizerischen Nationalbibliothek])
System Virtua
Format: JPG
Język: niemiecki, francuski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Schweizer Plakatsammlung
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Szwecja
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digitala Vetenskapliga Arkivet
http://www.diva-portal.org/
Szwedzkie repozytorium naukowe OAI Uppsala University
Ponad 15 tys. publikacji
Format: PDF lub txt
Język interfejsu: ang., szwedzki, duński, norweski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Ukraina
Biblioteki cyfrowe Ukrainy:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Węgry
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MEK - Hungarian Electronic Library
Magyar Elektronikus Könyvtár
http://mek.oszk.hu/indexeng.phtml
Biblioteka cyfrowa o aspiracjach narodowych.
Udostępnia materiały nie chronione prawem
autorskim. Biblioteka początkowo funkcjonowała na
zasadzie ruchu społecznego. Obecnie jako agenda
Węgierskiej Biblioteki Narodowej.
Ok. 4600 pozycji
Język: węgierski, angielski
Formaty: HTML, RTF, PDF, LIT, DjVu, PostScript,
JPEG MP3, MPEG.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MEK - Hungarian Electronic Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MEK - Hungarian Electronic Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MEK - Hungarian Electronic Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
EPA Elektronikus Periodika Adatbázis
http://epa.oszk.hu/
Narodowe archiwum węgierskich gazet.
Ponad 1000 jednostek
Język: węgierski
Format: PDF, HTML
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
EPA
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Electronic Periodicals Archive & Database
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Hungarian National Digital Data Archive
http://nda.hu/
Inicjatywa finansowana przez państwo, mająca na celu
udostępnienie węgierskiego dziedzictwa kulturowego.
Ok. 95 jednostek
Język: węgierski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Hungarian National Digital Data Archive
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Hungarian National Digital Data Archive
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Neumann Digital Library
http://www.neumann-haz.hu/
Biblioteka o profilu uniwersalnym.
Pełnotekstowe kolekcje dokumentów, źródeł, obrazów,
dokumentów dźwiękowych i witryn związanych z
węgierskim dziedzictwem kulturowym.
Język: węgierski, angielski
Format: html
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Neumann Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Neumann Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Neumann Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Policy Documentation Center
http://pdc.ceu.hu/
Węgierskie repozytorium naukowe z zakresu nauk
społecznych współtworzone przez naukowców z
Europy środkowej i wschodniej (w tym Polski).
Ponad 2 tys. publikacji (głownie raportów)
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Policy Documentation Center
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Map Collection NSL
http://www.topomap.hu/oszk/eng/
Map Collection of the National Széchényi Library of
Hungary
Narodowa lokelcja węgirskich map historycznych.
Kilkaset obiektów
Format: jpg, bmp, java, sid (LizardTech)
Język: węgierski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Map Collection NSL
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wielka Brytania
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The British Library Collections
http://www.bl.uk/collections/
http://www.bl.uk/onlinegallery/homepage.html
Uniwersalna kolekcja zbiorów cyfrowych British Library
Kilkaset tysięcy obiektów (tylko nieliczne są dostępne
przez www).
Książki, czasopisma, rękopisy, mapy, ikonografia
Format: JPG, java, flash
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The British Library Collections
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The British Library Collections
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Internet Library of Early Journals
http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/
Repozytorium dawnych czasopism angielskich
(XVIII-XIX w.)
Projekt realizowany w latach 1996-1999 przez
uniwersytety: w Birmingham, Leeds, Manchester i
Oxford.
Format: GIF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Internet Library of Early Journals
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Internet Library of Early Journals
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
English Heritage ViewFinder
http://viewfinder.english-heritage.org.uk/
Portal - repozytorium OA zawierający ikonografię
związaną z historią i kulturą Anglii.
Ok. 42 tys. obiektów
Format: JPG, HTML
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
English Heritage ViewFinder
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Oxford Text Archive
http://ota.ahds.ac.uk/
Założone w 1976 roku archiwum tekstów z zakresu sztuki
i nauk humanistycznych. Jedno z najstarszych
światowych repozytoriów.
Dostęp bezpłatny. Teksty przesyłane są poczta
elektroniczną po zaakceptowaniu regulaminu.
Ok. 2500 tytułów (w 25 językach)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Oxford Text Archive
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Oxford Eprints
http://eprints.ouls.ox.ac.uk/
Repozytorium naukowe OA Oxford University. Część
zasobów dostępna dla zarejestrowanych użytk.
Ponad 500 publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Oxford Eprints
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Joint Information Systems Committee (JISC)
[Komitet Połączonych Systemów Informacyjnych]
http://www.jisc-collections.ac.uk/
Oficjalna witryna organizacji koordynującej szereg
inicjatyw i projektów bibliotek cyfrowych w Wielkiej
Brytanii.
Zawiera wyczerpujący wykaz narodowych kolekcji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Joint Information Systems Committee (JISC)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Resource Discovery Network (RDN)
http://www.intute.ac.uk/
Sieć RDN, to narodowy portal zasobów internetowych
Wielkiej Brytanii przeznaczonych dla środowisk
naukowych i edukacyjnych.
Serwis umożliwia obecnie dostęp do przeszło 100 000
zasobów poprzez szereg bramek (lub koncentratorów)
dziedzinowych. Powstał on w wyniku współpracy
przeszło 70 organizacji m.in. British Library.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Resource Discovery Network (RDN)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library - NL of Scotland
http://www.nls.uk/digitallibrary/index.html
Dziedzictwo kulturowe Szkocji. Kilkadziesiąt kolekcji.
Format: gif, inne graficzne, java
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library - NL of Scotland
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The NL of Wales - Collections
http://www.llgc.org.uk/index.php
Dziedzictwo kulturowe Walii. Kilkadziesiąt kolekcji.
Format: gif, java, inne graficzne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The NL of Wales - Collections
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Włochy
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca digitale
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
Kolekcja cyfrowa Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
(w fazie wdrożenia)
Format: jpg
Język: włoski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Biblioteca digitale
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
EDIT 16
http://edit16.iccu.sbn.it/
Kolekcja włoskich starodruków XVI stulecia.
Udostępniane są tylko fragmenty dzieł.
Format: jpg
Język interfejsu: włoski, angielski
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
EDIT 16
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The IntraText Digital Library
http://www.intratext.com/
Włoskie repozytorium tekstów z różnych dziedzin (religia,
kultura łacińska, literatura, nauki ścisłe)
Ok. 6800 tytułów (764 autorów) w 40 językach.
Format: HTML, txt
Interfejs wielojęzyczny
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The IntraText Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Inne dot. Europy
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Electronic Text Collections in Western European Literature
http://www.lib.virginia.edu/wess/etexts.html
Linki do bibliotek wirtualnych z tekstami lit. europejskich
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Stany Zjednoczone
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Berkeley Digital Library SunSITE
http://sunsite.berkeley.edu/
Cyfrowa biblioteka Berkeley University i SUN
Microsystems. Czołowe repozytorium Kaliforni.
Kilkanaście kolekcji, w tym kolekcje literackie i
historyczne (m.in. Heritage Archive Project) oraz
kolekcje poświęcone naukom ścisłym.
Format: txt, html, gif, inne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Berkeley Digital Library SunSITE
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Berkeley Digital Library SunSITE
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Berkeley Digital Library SunSITE
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Berkeley Digital Library SunSITE
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
California Digital Library (CDL)
http://www.cdlib.org/
Zasoby cyfrowe stanu Kalifornia: rękopisy, fotografie i
dzieła sztuki z bibliotek, muzeów, archiwów i innych
instytucji.
Udostępnia także amerykańskie kolekcje literackie XIX w.
180 tys. publikacji
Format: PDF, txt, formaty graficzne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
California Digital Library (CDL)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Central Florida Memory (CFM)
http://www.cfmemory.org/
Repozytorium dziedzictwa kulturowego stanu Floryda.
Projekt realizowany od 2002 przez The University of
Central Florida Library, The Orange County Regional
History Center.
Ok. 2000 publikacji (40 tys. skanów)
Format: PDF, formaty graficzne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Central Florida Memory (CFM)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DM Washington State University
Digital Manuscripts, Archives, and Special Collections –
http://www.wsulibs.wsu.edu/holland/masc/masc.htm
Jedna z największą amerykańskich kolekcji rękopisów,
map, fotografii, archiwaliów. Nadto repozytorium
zasobów kulturowych Stanu Washington.
Ok. 53 tys. pozycji
Format: PDF, java i formaty graficzne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DM Washington State University
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DRL
The University of Pittsburgh Digital Research Library
Collections
http://digital.library.pitt.edu/
Biblioteka cyfrowa University of Pittsburgh koncentrujaca
się na gromadzeniu dziedzictwa kulturowego Stanu
Pensylwania. Nadto kolekcje specjalne, np. dot.
Stalinina, Washingtona i in.
Ponad 15 tys. publikacji
Format: graficzne, PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DRL
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DRL
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
DSpace at MIT
http://dspace.mit.edu/
Repozytorium naukowe OA Massachusetts Institute of
Technology.
Ponad 22 tys. pozycji (nauki ścisłe i technologia)
Platforma: DSpace (na stronie także demo systemu)
Formaty: HTML i PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
eScholarship Repository
http://repositories.cdlib.org/escholarship/
Biblioteka cyfrowa The University of California. Zasoby
naukowe i edukacyjne OA.
Ponad 16 tys. publikacji
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
eScholarship Repository
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
HighWire Press
http://highwire.stanford.edu/
Serwis naukowy Stanford University Libraries działający
do 1995 roku.
Pond 4,2 mln artykułów (ponad 1 tyt. czasop.) – w tym
ok. 1,7 mln w wolnym dostępie.
Serwis udostępnia 71 czasop. z wysokim wskaźnikiem
cytowań SCI.
Format: HTML, PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
HighWire Press
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Historic American Sheet Music
http://scriptorium.lib.duke.edu/sheetmusic/
Repozytroium Duke University specjalizujące się w
zbiorach muzycznych.
Ok. 18 tys. publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Historic American Sheet Music
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Historic American Sheet Music
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Indiana University DLP
The Indiana University Digital Library Program
http://www.dlib.indiana.edu/
Regionalna biblioteka cyfrowa o aspiracjach narodowych.
Wśród kilkudziesięciu kolekcji udostępnia m.in.
Amerykańskie pełnotekstowe kolekcje literackie XIX
wieku (Victorian Women Writers i Wright American
Fiction 1851-1875)
Ok. 28 tys. publikacji
Formaty: HTML, graficzne, formaty audio i video
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
IDLP
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
IMAGES
http://digital.lib.umn.edu/
Naukowe repozytorium University of Minnesota
Formaty: graficzne
Ok. 35 publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
IMAGES
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kentuckiana Digital Library
http://kdl.kyvl.org/
Regionalne repozytorium Stanu Kentucky. Dziedzictwo
kulturowe, archiwalia, kartografia, ikonografia, klasyka
literacka, dawne czasopisma.
Ok. 37 tys. publikacji
Formaty: PDF, gif
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kentuckiana Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
LOUISiana Digital Library
http://louisdl.louislibraries.org/
Regionalne repozytorium Stanu Louisiana
Ponad 42 tys. publikacji
Formaty: PDF, DJVu, RealPlayer
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
LOUISiana Digital Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MADID
Manuscripts and Archives Digital Image Database
http://mssa.library.yale.edu/madid/
Repozytorium publikacji tekstowych, ikonografii i
rękopisów Yale University Library
Ponad 6700 jednostek
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MADID
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MSU
Michigan State University Libraries Digital and Multimedia
Center – regionalna biblioteka cyfrowa Stanu Michigan
http://digital.lib.msu.edu/
Ponad 13 tys. publikacji
Formaty: JPG, GIF, PDF, HTML, SGML, XML, f. multimedialne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
MSU
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NYPL Digital Library Collections
http://www.nypl.org/digital/
Cyfrowa kolekcja The New York Public Library –
kilkanaście kolekcji tematycznych: dziedzictwo
kulturowe, klasyka literacka (np. African American
Women Writers of the 19th Century), historia i różne
kolekcje monograficzne
Książki, rękopisy, ikonografia.
Kilkadziesiąt tys. publikacji
Formaty: HTML, graficzne, flash, java
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NYPL Digital Library Collections
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OSU
Oregon State University Library Digital Collections
http://digitalcollections.library.oregonstate.edu/
Regionalna biblioteka cyfrowa Stanu Oregon
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UMDL
The University of Michigan Digital Library Production
Service Collection
http://www.umdl.umich.edu/
Repozytorium University of Michigan (działa od 1996
roku). Ponad 60 kolekcji tematycznych.
Ponad 338 tys. publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UC LDA&C
The University of Chicago Library Digital Activities and
Collections
http://www1.lib.uchicago.edu/cgi-bin/nand/search/diglist
Biblioteka cyfrowa University of Chicago. Kilkadziesiąt
kolekcji tematycznych – w tym m.in. F. Chopin
Ponad 15 tys. publikacji
Format: graficzne, PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UC LDA&C
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UOLDC
University of Oregon Libraries Digital Collections
http://boundless.uoregon.edu/digcol/
Biblioteka cyfrowa University of Oregon
Ponad 18 tys. publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
USC DA
University of Southern California Digital Archive
http://digarc.usc.edu:8089/cispubsearch/
Biblioteka cyfrowa University of Southern California
Ponad 125 tys. publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UTeXAS
The University of Texas at Austin Libraries Repository
http://www.lib.utexas.edu/
Biblioteka cyfrowa University of Texas
Ponad 23 tys. publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UTeXAS
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UWDC
University of Wisconsin Digital Collections
http://www.library.wisc.edu/
Naukowa biblioteka cyfrowa University of Wisconsin
Ponad 42 tys. publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UWDC
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
AMNH
American Museum of Natural History (AMNH) =
Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej
http://digitallibrary.amnh.org/dspace/
5550 pozycji z zakresu zoologii, paleontologii, geologii, i
antropologii
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
AMNH
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Arizona Memory Project
http://azmemory.lib.az.us/
Repozytorium stanowe Arizony.
Formaty: JPG, inne graficzne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Arizona Memory Project
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Electronic Text Center
http://etext.lib.virginia.edu/
Projekt realizowany od 1992 roku przez University of
Virginia.
Ok. 51 000 tekstów z 350 000 ilustracji, w 12 językach.
Obejmuje nauki humanistyczne: historię, literaturę,
filozofię, religię, historię nauki i in.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NewspaperARCHIVE.com
http://www.newspaperarchive.com/
Repozytorium amerykańskich, angielskich i kanadyjskich
gazet z XVIII-XX w.
Ponad 2,5 tys. tyt. (62 mln stron)
Dostęp płatny (wybrane tyt. bezpłatne)
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NewspaperARCHIVE.com
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NewspaperARCHIVE.com
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NSDL
The National Science Digital Library
http://nsdl.org/
Repozytorium naukowe o aspiracjach narodowych –
nauki ścisłe i technologia
Ponad 35 tys. rekordów
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NSDL
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Online Books Page
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
Biblioteka uniwersalna (teksty z domeny publicznej).
Projekt Carnegie Mellon University realizowany w
latach 1993-1999.
Format: HTML
Ok. 25 tys. poz.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Online Books Page
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Project MUSE
http://muse.jhu.edu/
Amerykańskie repozytorium uniwersalne – powstające od
1993 roku w kooperacji bibliotek i wydawców.
Projekt miał charakter pionierski (od 1993 – Johns
Hopkins University). Istnieje też australijski mirror.
Aktualnie ponad 100 tys. publikacji (część dostępna
bezpłatnie)
Format: HTML, PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Project MUSE
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wybrane projekty innych państw
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NLA Digital Object Repository
http://www.nla.gov.au/digicoll/oai/
Narodowe repozytorium OA Austrialii – prowadzone przez
National Library of Australia
Ponad 120 tys. jednostek (książki, ikonografia,
muzykalia, rękopisy)
Skany b. wysokiej jakości
Format: JPG, mp3
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NLA Digital Object Repository
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
NLA Digital Object Repository
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
APP
Australian Periodical Publications 1840-1845
http://www.nla.gov.au/ferg/
Narodowe repozytorium australijskich gazet XIX w.
Projekt prowadzony od 1999 roku przez cztery
największe australijskie biblioteki, w tym National
Library of Australia.
Ok. 75 tyt.
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
APP
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Demetrius (Australia)
http://dspace.anu.edu.au/
Naukowe repozytorium OA prowadzone przez Australian
National University
Ok. 45 tys. publikacji
Platforma: DSpace
Format: TIF, PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PictureAustralia
http://www.pictureaustralia.org/
Narodowe repozytorium fotografii i ikonografii
australijskich.
Ponad 850 tys. jednostek
Format: JPG
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PictureAustralia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
SLV
State Library of Victoria Repository
http://www.slv.vic.gov.au/
Regionalna biblioteka australijska
Ponad 216 tys. publikacji (książki, ikonografia, mapy,
rękopisy)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
New Zealand Electronic Text Centre
http://www.nzetc.org/
Narodowe repozytorium Nowej Zelandii i Oceanii.
Prowadzi Victoria University of Wellington.
Kolekcje historyczne i literackie.
Format: html, JPG, lit (Microsoft)
Wysoka jakość i standardy!!!
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
New Zealand Electronic Text Centre
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kanada
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
LAC ETR
Library and Archives Canada Electronic Theses Repository
http://www.collectionscanada.ca/
Narodowe repozytorium Kanady (łączy zasoby bibliotek i
archiwów). Kilkadziesiąt kolekcji literackich i
historycznych i monograficznych.
Ponad 45 tys. jednostek
Język interfejsu: ang., fr.
Format: PDF, JPG, RTF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
LAC ETR
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Japonia
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
AKF
Nagoya University Academic Knowledge Factory
http://akf.nul.nagoya-u.ac.jp/
Japońskie repozytorium naukowe OA Nagoya University
Ponad 34 tys. publikacji
Język: japoński, ang.
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Hiroshima University IR
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/portal/index_e.html
Japońskie repozytorium naukowe
Ponad 8 tys. publikacji
Język: japoński, ang.
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
HUSCAP
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/
Naukowe repozytorium OA Hokkaido University (nauki
ścisłe)
OK. 13 tys. poz.
Język: japoński, ang.
Platforma: DSpace
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kyoto University RIR
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/
Japońskie repozytorium naukowe OA (n. ścisłe i
technologia).
Ok. 12 tys. publikacji
Język: japoński/ang.
Platforma: DSpace
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library of India
http://dli.iiit.ac.in/
Narodowe repozytorium Indii (w trakcie tworzenia) –
uczestniczy 21 najwiekszych indyjskich bibliotek.
Koordynuje Indian Institute of Science.
Język: angielski
Formaty: TIF, GIF, HTML, txt
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library of India
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library of China
http://www.d-library.com.cn/index.jsp
Narodowe repozytorium chińskie (na etapie wdrożenia)
Język: chiński (częściowo ang.)
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Digital Library of China
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
JNUL Digitized Book Repository
http://www.jnul.huji.ac.il/eng/digibook.html
Cyfrowe kolekcje The Jewish National and
University Library – repozytorium o aspiracajach
narodowych.
Udostępnia głownie dziedzictwo kulturowe.
Język: hebrajski, ang.
Ok. 1500 publikacji
Format: djvu
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
JNUL Digitized Book Repository
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
JNUL Digitized Book Repository
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
JNUL Digitized Book Repository
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Digital Asia Library
http://digicoll.library.wisc.edu/PAIR/
Interfejs wyszukiwawczy scalający zasoby cyfrowe Azji.
Portal prowadzi University of Wisconsin-Madison
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
The Digital Asia Library
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wybrane repozytoria specjalistyczne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
arXiv.org Eprint Archive
http://arXiv.org/
Największe światowe repozytorium OA publikacji z
zakresu fizyki, matematyki, informatyki i biologii
(415 tys. publikacji)
ArXiv.org powołano w 1991. Przedsięwzięcie koordynuje
Cornell University Library.
Obecnie z repozytorium korzysta 35,000 użytkowników
z 70 krajów (70,000 transakcji dziennie)
Format: PDF, PostScript, inne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
arXiv.org Eprint Archive
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
RePEc
Research Papers in Economics
http://www.repec.org/
Międzynarodowe repozytorium OA z zakresu ekonomii –
tworzone przez wolontariuszy. W przedsięwzięciu
uczestniczy 40 podmiotów z całego świata.
Ponad 346 tys. publikacji
Formaty: PDF, HTML, inne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
RePEc
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PubMed Central
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
Repozytorium OA National Library of Medicine
(medycyna, biologia, biotechnologia)
Ponad 880 tys. tekstów
Format: PDF
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PubMed Central
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
PANGAEA
Publishing Network for Geoscientific and Environmental
Data (Niemcy)
http://www.pangaea.de/
Niemieckie repozytorium OA publikacji naukowych z
zakresu nauk o ziemi i ekologii.
Ponad 520 tys. publikacji
Format: HTML, PDF, inne
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OSTI OAI Repository
http://www.osti.gov/
Repozytorium naukowe publikacji z zakresu energetyki
(Department of Energy USA)
Ponad 140 tys. publikacji
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OSTI OAI Repository
W. M. Kolasa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wykazy
Wikipedia:
List of digital library projects
•
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_library_projects
Category:Digital libraries
• http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Digital_libraries
Pamięć Świata
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_
%C5%9Awiata
W. M. Kolasa
Dziękuję

Podobne dokumenty