Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie otrzymał w roku

Transkrypt

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie otrzymał w roku
Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie otrzymał w roku 2015
wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
na realizację projektu w ramach programu Infrastruktura Kultury –
priorytet "Infrastruktura Domów Kultury"
"Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
dla jedynej instytucji kultury na prawobrzeżu Szczecina"

Podobne dokumenty