REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO „HUMOR PO

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO „HUMOR PO
REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO
„HUMOR PO ANGIELSKU”
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdańsku im.
hetmana Stefana Czarnieckiego.
Celem naszego konkursu, oprócz charakterystycznej dla tego typu imprez
popularyzacji języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży, jest przede wszystkim
wyeksponowanie roli humoru w kulturze brytyjskiej oraz rozwijanie umiejętności
twórczych i artystycznych uczniów.
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.
Każda szkoła może zgłosić tylko jednego uczestnika lub jeden zespół.
Grupa może liczyć do 8 osób.
2. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 17 w
Gdańsku.
3. Forma prezentacji: scenki dramowe, skecze oraz inne formy sceniczne o
charakterze humorystycznym w języku angielskim.
4. Czas prezentacji: do 10 minut.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia
dostępnej na stronie internetowej organizatora i przesłanie jej do dnia
28 października 2011 r. na adres Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku.
tel./fax (58) 341 09 20,
e-mail: [email protected]
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „HUMOR PO ANGIELSKU”
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa szkoły, dokładny adres, nr. telefonu, e-mail, fax
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Informacje o uczestniku/ uczestnikach – imię, nazwisko, wiek
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tytuł prezentacji
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
4. Przewidywany czas trwania występu
…………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………..

Podobne dokumenty