ściągnij - Europart.net

Komentarze

Transkrypt

ściągnij - Europart.net
www.europart.net
Zawieszenie pneumatyczne
Przegląd oferty EUROPART
■ Poduszka zawieszenia
■ Tłok
■ Amortyzator kabiny kierowcy
■ Zestawy śrub
■ Wyposażenie dodatkowe
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
2 | Zawieszenie pneumatyczne | Zalety jakościowe
Czym różnią się resory gazowe od stalowych? EUROPART wyjaśnia:
załadowanego. W rezultacie sprężyna ta przy
niedoładowaniu lub przeładowaniu jest zbyt
twarda.
Charakterystykę sprężyny stalowej można
ogólnie opisać linią prostą na wykresie siładroga. amortyzatory pneumatyczne i gazowe
charakteryzowane są poprzez rodzinę krzywych.
Maksymalne ciśnienie robocze stanowi górną
granicę krzywej, minimalne zaś jej dolną granicę.
W poniżej pokazanym wykresie po prawej stronie
obszar ten zaznaczono kolorem niebieskim.
Amortyzatory pneumatyczne lub gazowe,
pracujące w oparciu o zasadę sprężynowania
pojemnościowego, dopasowują się wskutek
zmian ciśnienia roboczego do stanu
załadowania pojazdu.
Resory stalowe działające w oparciu o
zasadę pamięci kształtu mogą być optymalnie
przygotowane odpowiednio tylko do określonego
obciążenia. Chodzi tu o zasadę stanu
Jak skonstruowany jest amortyzator pneumatyczny?
Charakterystyka sprężyny stalowej
Charakterystyka amortyzatora powietrznego i gazowego
60
60
50
50
40
40
7 bar
20
10
-120
-80
-40
0,5 bar
0
40
Ugięcie sprężyny s [mm]
30
Siła sprężyny F [N]
Siła sprężyny F [N]
30
80
120
-120
20
10
-80
-40
0
40
Ugięcie sprężyny s [mm]
80
120
1.1
1
2
4
3
3.1
3.3
3.2
Na ilustracji pokazano amortyzator pneumatyczny
na przykładzie miecha z obustronnymi stożkowymi
uszczelnieniami.
1. Płyta stożkowa
1.1 Kołek mocujący z przyłączem powietrza
2. Miech powietrzny
3. Tłok
3.1 Koszulka tłoka
3.2 Płyta denna
3.3 Mocowanie dolne
4. Odbojnik
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Zalety jakościowe | Zawieszenie pneumatyczne | 3
Przegląd zalet jakościowych
Badanie
podczas przyjęcia
towaru
amortyzatorów
pneumatycznych
marki EUROPART
EUROPART bada i dokumentuje
Wszystkie materiały wyjściowe, takie jak plastikowe i metalowe tłoki,
odbojniki gumowe, płyty metalowe i kalandrowane tkaniny są poddawane
szczegółowej kontroli podczas przyjęcia towaru. Mieszanki gumy
dostarczane są z certyfikatami materiałowymi, a ponadto są testowane
przez autoryzowane laboratoria zewnętrzne. Elementy z tworzyw
sztucznych, takie jak tłoki, również są badane przez zewnętrzne jednostki
pod kątem rozszerzalności i reakcji podczas rozerwania. Wytrzymałość
gumy na rozciąganie i zerwanie zapewniona jest przez regularnie
prowadzone testy. Bardzo ważnym kryterium dla gumy jest gęstość
materiału. Wszystkie dostarczane materiały gumowe — odpowiednio do
danych z receptur — są testowane za pomocą reometru i przekazywane
na produkcję tylko pod warunkiem spełniania parametrów podanych w
specyfikacji.
Testy okresowe (powtarzane)
Test z natryskiem roztworu soli
Powłoki elementów metalowych przed uruchomieniem produkcji seryjnej i zatwierdzeniem serii są badane za pomocą roztworu
soli pod kątem odporności na korozję. Wymaganie wobec pierwotnego zabezpieczenia wynosi 250 godzin — seria zostaje
zatwierdzona tylko pod warunkiem zaliczenia co najmniej 400 godzin.
Nieprzerwane badanie i kalibracja narzędzi
Wszystkie miechy pneumatyczne są poddawane
na każdym stanowisku wzrokowej kontroli pod
kątem wad.
Szczelność wszystkich zawijanych amortyzatorów
Wszystkie czołowe
pneumatycznych badana jest w zbiorniku wodnym,
płyty metalowe po
z użyciem sprężonego powietrza.
zakończeniu procesu
zawijania testowane są
pod kątem wklęsłości i
wypukłości. Amortyzator
pneumatyczny nie może
być ani wklęsły, ani
wypukły, ponieważ w
innym wypadku nie da
się zamontować trzpieni
do podwozia.
www.europart.net
4 | Zawieszenie pneumatyczne | Zalety jakościowe
Test krzywej charakterystyki
(zapotrzebowanie miejsca):
Load-Deflection/Lift Diagram
F [kN]
Hbumper contact=231
50
40
7 bar
Wszystkie amortyzatory pneumatyczne
mają określone zapotrzebowanie miejsca
w pojeździe (wzgl. w podwoziu). Aby
tego zapotrzebowania nie przekroczyć,
wszystkie amortyzatory pneumatyczne
są przez zatwierdzeniem serii badane testem krzywej charakterystyki.
Podczas testów układy zawieszenia pneumatycznego są badane w oparciu
o specyfikację pierwotnego wyposażenia przy wysokości minimalnej,
maksymalnej i statycznej (wysokości montażu) pod zmiennym obciążeniem
ciśnieniem 1, 3 , 5 i 7 bar na krzywych charakterystyki wynikających ze
specyfikacji (objętość/siła). Rejestruje się je na wykresach siła-droga. Test
ten służy do sprawdzania niezębnej ilości miejsca przy zmiennym obciążeniu
(zapobieganie uszkodzeniom amortyzatorów pneumatycznych na skutek
kontaktu z podwoziem).
30
5 bar
20
3 bar
10
1 bar
0
200
250
300
350
400
Hstat.=420
450
500
550
600
650
Hmax.=620
Test eksploatacyjny (test zmęczeniowy):
Amortyzator pneumatyczny jest instalowany na wysokości odpowiadającej
docelowej wysokości w pojeździe i napełniany sprężonym powietrzem
o ciśnieniu 5 bar. Test zmęczeniowy wykonywany jest w warunkach
częstotliwości własnej = 3,3 Hz przy odstępie między cyklami ± 50
mm. Zaleceniem dla pierwotnego wyposażenia jest aby amortyzatory
pneumatyczne wytrzymały co najmniej 3 000 000 cykli bez uszkodzeń
struktury zewnętrznej lub montowanych elementów. Ten test zmęczeniowy
przeprowadza się do celów porównawczych (producenci markowi vs.
EUROPART).
Test na rozerwanie:
Testy na rozerwanie przeprowadza się w nowych systemach zawieszenia
pneumatycznego przed zatwierdzeniem serii oraz w już produkowanych
seryjnie, w celu oznaczenia maksymalnej wytrzymałości na obciążenia i
stwierdzenia, czy odpowiada ona wymaganiom przepisów prawa. Testy
te stosowane są zarówno podczas projektowania nowych amortyzatorów
pneumatycznych, jak również w celu oznaczenia maksymalnej nośności.
Dzięki temu można ustalić specyfikację dla nowych wzorów oraz
przetestować warunki eksploatacyjne wzorów już istniejących.
Amortyzator pneumatyczny napełniany jest wodą pod ciśnieniem aż
zostanie rozerwany. Wartości są rejestrowane i dokumentowane za pomocą manometru. Test ten przeprowadza się i nagrywa z
zachowaniem najściślejszych zasad bezpieczeństwa w zamkniętym pomieszczeniu. Z uwagi na fakt, że ciśnienie powietrza może
spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć, zamiast sprężonego powietrza używa się wody pod ciśnieniem.
Wytyczna dotycząca maksymalnej granicy obciążenia dla pierwotnego wyposażenia wynosi 20 bar. Amortyzatory pneumatyczne
EUROPART znacznie przekraczają tę wartość (>25 bar).
Krótkie podsumowanie:
■ Wszystkie etapy produkcji podlegają pełnej kontroli i są skrupulatnie dokumentowane i archiwizowane
■ Ciągła dokumentacja i oznaczenia na produktach umożliwiają w każdej chwili dokładne wsteczne prześledzenie każdego
podzespołu, serii produkcyjnej, a także poszczególnych pracowników
■ Mamy wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z uznaną międzynarodową normą ISO/TS 16949:2008, który
okresowo kontrolowany jest przez niezależnych audytorów
■ Posiadamy pełną dokumentację wszystkich procesów i stale ulepszamy nasze zdolności procesowe
EUROPART
Dobrze wiedzieć
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
www.europart.net
Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasi
klienci!
Warto odwiedzić naszą nową stronę! Zawsze i wszędzie!
Przegląd asortymentu z prezentacją produktów
Zoptymalizowane dla wszystkich urządzeń końcowych
Interaktywne katalogi
Wyszukiwarka filii i warsztatów
Nowa strefa kariery
Nowa strefa prasy
Wyobraź sobie, że nas potrzebujesz,
a my już tam jesteśmy…
Dzięki nowej konstrukcji jesteśmy do dyspozycji
naszych klientów zawsze i wszędzie, na
wszystkich urządzeniach końcowych.
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
6 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
Poduszka
zawieszenia
1
2
3
6
7
4
5
8
9
Poduszka zawieszenia
Przyłącze
VOSS 232
Pasuje do
∅ tłoka
Miejsce montażu
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Mercedes-Benz Actros I/MP2, Atego
265 mm
oś tylna
K036
1
1788 418 622
Conti 4186 N P22
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II
265 mm
oś tylna
K036
2
1788 418 722
Conti 4187 N P22
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II, Atego I, Econic
200 mm
oś tylna
K036
3
1788 439 022
Conti 4390 N P22
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II/III
220 mm
oś tylna
K021
4
1788 483 822
Conti 4838 N P22
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II/III
265 mm
oś tylna
K036
5
1788 418 324
Conti 4183 N P26
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor II/III, Atego I/II/III, Econic
280 mm
oś przednia
K021
6
1788 475 721
Conti 4757 N P21
Mercedes-Benz Actros MP2, Axor II/III
265 mm
oś tylna
K021
7
1788 418 323
Conti 4183 N P25
Mercedes-Benz New Atego (2013-), Atego I/II
250 mm
oś tylna
K021
8
1788 418 521
Conti 4185 N P21
Mercedes-Benz New Atego (2013-), Atego I/II
280 mm
oś tylna
K021
9
1788 475 729
Conti 4757 NP 29
Podczas montażu należy przestrzegać
momentów dokręcania.
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poduszka zawieszenia
Przyłącze
VOSS 232
Pasuje do
∅ tłoka
Miejsce montażu
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Mercedes-Benz Actros
280 mm
oś poprzedzająca/
nadążna
K021
1
1780 475 823
Conti 4758 N P23
Mercedes-Benz Actros I/MP2, Atego
265 mm
oś tylna
K036
2
1780 418 624
Conti 4186 N P24
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3
280 mm
oś przednia
K021
3
1780 475 921
Conti 4759 N P21
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II
265 mm
oś tylna
K036
4
1780 418 722
Conti 4187 N P24
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II, Atego I, Econic
200 mm
oś tylna
K036
5
1780 439 022
Conti 4390 N P22
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II/III
220 mm
oś tylna
K021
6
1780 483 822
Conti 4838 N P22
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II/III
265 mm
oś tylna
K021
7
1780 418 326
Conti 4183 N P26
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor II/III, Atego I/II/III, Econic
280 mm
oś przednia
K021
8
1780 475 721
Conti 4757 N P21
Mercedes-Benz New Atego (2013-), Atego I/II
250 mm
oś tylna
K021
9
1780 418 521
Conti 4185 N P21
Mercedes-Benz Atego I/II/III
190 mm
oś przednia
K021
10
1780 478 621
Conti 4786 N P21
Podczas montażu należy przestrzegać
momentów dokręcania.
www.europart.net
8 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
5
4
6
7
Poduszka zawieszenia
New Actros (2012-) (MP4)
Pasuje do
∅ tłoka
Miejsce montażu
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
250 mm
oś tylna
1
1780 612 740
Conti 6127 N P40
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
250 mm
oś tylna
2
1780 612 144
Conti 6121 N P44
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
276 mm
oś tylna
3
1780 612 340
Conti 6123 N P40
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
279 mm
oś tylna
4
1780 612 246
Conti 6122 N P46
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
279 mm
oś tylna
5
1780 612 247
Conti 6122 N P47
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
319 mm
oś tylna
6
1780 613 140
Conti 6131 N P40
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
302 mm
oś tylna
7
1780 612 048
Conti 6120 N P48
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
302 mm
oś tylna
1780 612 049
Conti 6120 N P49
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
300 mm
oś tylna
1780 612 640
Conti 6126 N P40
Mercedes-Benz New Actros (2012-) (MP4)
300 mm
oś tylna
1780 612 641
Conti 6126 N P41
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
ContiTech Air Spring Systems. Technology On Your Side.
The Original!
Made by ContiTech.
ContiTech Luftfedersysteme GmbH
[email protected]
www.contitech.de/as-rpl
10 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
5
6
7
4
8
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Opis
Wersja wykonania
MAN F2000, M2000, L2000
Poduszka zawieszenia
bez elementu mocującego
MAN F2000, M2000M/L, L2000
Poduszka zawieszenia
bez elementu mocującego
MAN TGA
Poduszka zawieszenia
z tłokiem stalowym
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
1
1716 202 002
Nr porównawczy
K033
2
1716 162 002
Conti 882 N1
K033
3
1788 488 406
Conti 4884 N1 P06
Conti 1885 N1
MAN TGX, TGA
Poduszka zawieszenia
z tłokiem stalowym
K033
4
1788 488 205
Conti 4882 N1 P05
MAN TGX, TGS, TGA
Poduszka zawieszenia
z płytą, bez tłoka
K032
5
1788 470 501
Conti 4705 N1 P01
MAN TGX (2013-), TGX, TGS, TGA
Poduszka zawieszenia
bez elementu mocującego
6
1788 188 800
Conti 1888 N
MAN TGX (2013-), TGX (2007-),
TGS (2013-), TGA, TGM
Poduszka zawieszenia
z płytą, bez tłoka
K033
7
1788 488 201
Conti 4882 N1 P01
MAN TGX (2013-), TGX (2007-),
TGS (2013-), TGS, TGA, TGM
Poduszka zawieszenia
z płytą, bez tłoka
K033
8
1788 488 401
Conti 4884 N1 P01
Produkcja amortyzatora pneumatycznego: Proces nacinania gwintu
■R
eceptura oparta na wysokiej jakości
surowcach
■C
iągłe kontrole towaru podczas przyjęcia
zapewniają zachowanie najwyższej jakości
■S
tosowanie wyłącznie surowców
pochodzących z tych samych źródeł, z
których pozyskują je markowi producenci
EUROPART
Dobrze wiedzieć
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 11
1
2
3
4
5
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Opis
Rys.
Nr zamówienia
MAN F2000, M2000, L2000
Poduszka zawieszenia bez elementu mocującego
Wersja wykonania
Zestaw śrub
1
1780 188 401
Conti 1885 N1
MAN F2000, M2000M/L, L2000
Poduszka zawieszenia bez elementu mocującego
2
1780 882 001
Conti 882 N1
MAN TGM
Poduszka zawieszenia
K033
MAN TGX, TGS, TGA
Poduszka zawieszenia z płytą, bez tłoka
K032
MAN TGX (2013-), TGX, TGS, TGA
Poduszka zawieszenia bez elementu mocującego
MAN TGX (2013-), TGS (2013-), TGA, TGM
Poduszka zawieszenia z płytą, bez tłoka
K033
MAN TGX (2013-), TGA, TGM, TGL
Poduszka zawieszenia z płytą, bez tłoka
K033
MAN TGX (2013-), TGS, TGA
Poduszka zawieszenia z płytą, bez tłoka
K033
Nr porównawczy
1780 488 419
Conti 4884 N1 P09
3
1780 470 501
Conti 4705 N1 P01
4
1780 188 800
Conti 1888 N
1780 488 201
Conti 4882 N1 P01
5
1780 486 201
Conti 4862 N1 P01
1780 488 401
Conti 4884 N1 P01
Cykl eksploatacji resora powietrznego w obrazach
Amortyzator pneumatyczny zmienia podczas pracy swój kształt. Odchodzi od kształtu nadanego w procesie wulkanizacji i
przechodzi w kształt roboczy. Dlatego nowy element często wygląda inaczej (ilustr. 1) niż miech wymagający wymiany (ilustr. 2, 3).
W porównaniu z nową częścią zwiększa się średnica, zbliżając się ws ten sposób do średnicy eksploatacyjnej. W przeciwieństwie
do średnicy zmniejsza się natomiast wysokość.
1
2
3
www.europart.net
12 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
7
2
8
13
14
3
9
15
4
5
6
10
11
12
16
17
18
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Renault
K002
1
5043 391 113
Conti 4810 N P05
Renault Magnum I, Premium I
K018
2
1788 491 207
Conti 4912 N P07
Renault Magnum I/II/III, Premium I/II
Volvo FH, FM, FE
K018
3
1788 491 213
Conti 4912 N P13
Renault Magnum II, Premium I│Volvo
K018
4
1714 191 002
Conti 4915 N P06
Renault Magnum II, Premium I/II, Midlum I/II (18 t)
Volvo FL I/II
K018
5
1788 491 210
Conti 4912 N P10
Scania R, G, P
K004
6
1788 670 002
Conti 6700 N P02
Scania R, G, P
K031
7
8000 012 741
Phoenix 1 DF 23 C-1
8
1788 362 510
Firestone W01 M58 6251
Scania R, G, P, 94, 114, 124, 164, 93, 113, 143
Scania R, G, P, 124, 144
K004
9
1788 491 302
Conti 4913 N P02
Scania R, G, P, seria 4
K031
10
8000 012 731
Phoenix 1 DF 23 D-1
Volvo FH, FM low
K005
11
6170 531 989
Conti 6600 N P02
Volvo FH II (2002-)
K005
12
6170 582 206
Conti 6605 N P01
Volvo FH II (2002-)
K005
13
1788 660 701
Conti 6607 N P01
Volvo FH II (2002-), FH12, FH16 II (2002-), FH16 I, FM9, FM12
K005
14
1700 036 416
Conti 6608 N P01
Volvo FH II (2002-), FH12, FM medium
K005
15
1788 660 601
Conti 6606 N P01
Volvo FH12, FH16 I, FL7, FL10, FL12, FM7 I (-2001), FM12
K006
16
1788 471 300
Conti 4713 N P02
Volvo FH12, FH16, FM9, FM12
K006
17
6170 554 762
Conti 6613 N P01
Volvo FH12, FM9, FM12
K006
18
6170 554 760
Conti 6612 N P01
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 13
1
5
2
3
4
6
7
8
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Renault Magnum II/III, Premium I/II
Volvo FH, FM, FE
K018
1
1710 491 213
Conti 4912 N P13
Renault Magnum, Premium II
Volvo FH, FM
2
1780 491 901
Conti 4919 N P01
Renault Magnum, Premium II
Volvo FH, FM, FE
3
1780 415 406
Conti 4154 N P06
Renault Midlum
Volvo FL II (2006-)
4
1780 492 701
Conti 4927 N P01
Firestone W01 M58 6251
5
1788 788 003
Scania R, G, P
Scania
K004
6
1780 670 002
Conti 6700 N P02
Scania R, G, P, seria 4
K004
7
1780 491 301
Conti 4913 N P02
8000 000 908
Firestone W01 M58 6891
K031
8
1325 025 850
Phoenix 1 DF 23 B-3
Scania seria 3
Scania seria 4
Produkcja amortyzatora pneumatycznego: Proces nawijania
Proces nawijania/pakowanie (ręczne)
■ Miechy pneumatyczne mogą być nawijane zarówno ręcznie
jak i maszynowo
■ Należy unikać powietrza pomiędzy poszczególnymi
warstwami
Proces nawijania/pakowanie (automatyczne)
EUROPART
Dobrze wiedzieć
www.europart.net
14 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
DAF
K002
1
5043 391 113
Conti 4810 N P05
DAF XF105, XF95, CF85, CF65
K008
2
1780 836 001
Conti 836 M K1
DAF XF105, XF95, CF85, CF75, CF65, LF55, LF45
K008
3
1780 836 021
Conti 836 M2 K1
1
2
3
4
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Zestaw śrub
DAF LF Euro 6 (2013-), LF45 II (2006-)
DAF XF105, XF95, CF75/85, LF45/55
DAF XF105, XF95, CF75/85, LF45/55
K008
Iveco EuroCargo
Rys.
Nr zamówienia
1
1722 012 301
Phoenix 1 D 23 G-1
Nr porównawczy
2
1780 792 001
Conti 792 N P01
3
1780 088 704
Conti 887 M K4
4
1788 587 313
Firestone W01 M58 7313
1
2
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Iveco EuroCargo I/II
1
2590 002 127
Iveco 98411807
Iveco Stralis II/III (Hi-Way), EuroStar, EuroTech
2
1715 250 190
Iveco 41006926
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poduszka zawieszenia
odpowiedni zestaw śrub – K029
Pasuje do
Opis
Wersja wykonania
Rys.
Nr zamówienia
BPW 30
Poduszka zawieszenia
z tłokiem z tworzywa sztucznego
1
6165 305 431
Nr porównawczy
BPW 05.429.43.20.0
BPW 30 K
Poduszka zawieszenia
z płytą, bez tłoka
2
6165 305 315
BPW 05.429.42.04.0
BPW 30 K
Poduszka zawieszenia
z płytą, bez tłoka
3
6165 305 288
BPW 05.429.41.77.0
BPW 30 K
Poduszka zawieszenia
z tłokiem z tworzywa sztucznego
4
6165 305 432
BPW 05.429.43.21.0
BPW 30 K
Poduszka zawieszenia
z tłokiem z tworzywa sztucznego
5
6165 305 434
BPW 05.429.43.23.0
BPW 30 K
Poduszka zawieszenia
z tłokiem z tworzywa sztucznego
6
6165 305 435
BPW 05.429.43.24.0
BPW 36
Poduszka zawieszenia
z tłokiem z tworzywa sztucznego
7
6165 305 462
BPW 05.429.43.51.0
BPW 36-1
Poduszka zawieszenia
z tłokiem stalowym
8
6165 305 270
BPW 05.429.41.69.0
BPW 36 K
Poduszka zawieszenia
z tłokiem z tworzywa sztucznego
9
6165 305 452
BPW 05.429.43.41.0
Oznaczenie
8
25
Ø
8
Ø
50B
W przyszłości na wybranych amortyzatorach pneumatycznych i miechach
pasujących do BPW będą umieszczane obydwa numery artykułu: numer
kompletnego resora pneumatycznego oraz miecha pneumatycznego. Na
przedstawionym przykładzie numer artykułu 6165 305 114 odnosi się do
miecha pneumatycznego bez tłoka, a numer 6165 305 431 odnosi się do
kompletnego miecha z tłokiem.
Wszystkie rodzaje dostępne również bez tłoka.
6165 305 114
6165 305 431
EUROPART
Dobrze wiedzieć
www.europart.net
16 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
7
2
8
3
9
4
5
6
10
11
12
Poduszka zawieszenia
odpowiedni zestaw śrub — K029
Pasuje do
Wersja wykonania
Rys.
Nr zamówienia
BPW 30
z tłokiem z tworzywa sztucznego
1
6054 294 324
BPW 05.429.43.24.0
Nr porównawczy
BPW 30
z tłokiem z tworzywa sztucznego
2
6054 294 329
BPW 05.429.43.29.0
BPW 05.429.43.21.0
BPW 30 K
z tłokiem z tworzywa sztucznego
3
6054 294 219
BPW 30 K
z tłokiem z tworzywa sztucznego
4
6054 294 323
BPW 05.429.43.23.0
BPW 30 K
z tłokiem z tworzywa sztucznego
5
6054 294 327
BPW 05.429.43.27.0
BPW 30 K
z tłokiem stalowym
6
6054 294 205
BPW 05.429.42.05.1
BPW 36
z tłokiem z tworzywa sztucznego
7
6054 294 218
BPW 05.429.43.20.0
BPW 36
z tłokiem z tworzywa sztucznego
8
6054 294 351
BPW 05.429.43.51.0
BPW 36 K
z tłokiem z tworzywa sztucznego
9
6054 294 341
BPW 05.429.43.41.0
BPW 36-1
z tłokiem stalowym
10
6054 294 058
BPW 05.429.41.69.0
BPW 36-2
z tłokiem stalowym
11
6054 294 185
BPW 05.429.41.85.0
BPW 36-2
z tłokiem stalowym
12
6054 294 186
BPW 05.429.41.86.0
Przedstawione w niniejszej publikacji poduszki zawieszenia i miechy
stanowią jedynie wycinek naszej bogatej oferty. Więcej artykułów do
pojazdów znajdą Państwo w EWOS po adresem www.europart.net
lub w Państwa filii EUROPART.
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 17
Amortyzatory pneumatyczne w porównaniu
Amortyzator pneumatyczny instalowany jest na wysokości odpowiadającej docelowej wysokości w pojeździe i napełniany
sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 bar. Test zmęczeniowy wykonywany jest w warunkach częstotliwości własnej = 3,3 Hz przy
odstępie między cyklami ± 50 mm. Zaleceniem dla pierwotnego wyposażenia jest aby amortyzatory pneumatyczne wytrzymały co
najmniej 3 000 000 cykli bez uszkodzeń struktury zewnętrznej lub montowanych elementów. Ten test zmęczeniowy przeprowadza
się do celów porównawczych (wyposażenie pierwotne vs. EUROPART).
Amortyzatory
pneumatyczne EUROPART
Amortyzator pneumatyczny
producenta o znanej marce
Masa: 13,6 kg
Masa: 13,6 kg
Amortyzator pneumatyczny EUROPART
wbudowano razem z resorem jednego
ze znanych markowych producentów.
Oba resory badano na wahaczu przy
częstotliwości własnej 3,3 Hz przy
odstępie między cyklami ± 50 mm i
5 bar ciśnienia wewnętrznego. Oba
resory przekroczyły wymagania wobec
wyposażenia pierwotnego. Po 4 250 000
cyklach oba amortyzatory pneumatyczne
wymontowano.
Oba resory nie uległy awarii podczas
testu i nie straciły sprężonego powietrza.
Części montażowe, jak płyta czołowa i
tłok, nie wykazały uszkodzeń. Tylko w
dolnej partii ramion pokazały się drobne
pęcherze spowodowane tarciem o
tłok. Oba amortyzatory pneumatyczne
mają taki sam wygląd po teście
zmęczeniowym i w użyciu wykazały te
same właściwości.
Wysokość odbojnika:
30,09 mm
Płyta stalowa: 3 mm
Twardość odbojnika gumowego:
80 Shore
Korpus odbojnika:
3,5 mm
Powłoka:
Chrom III
Grubości warstw:
8-30 µm
Rdzeń z
drutu
pełnego:
∅ 5 mm
Rdzeń z
drutu
pełnego:
∅ 6 mm
Długość kołka
sześciokątnego:
51,11 mm
Długość kołka
gwintowanego:
160,09 mm
Składniki
gumy:
NR/BR
(natural
rubber/
butadiene
rubber)
Grubość ścianki:
5,5 mm
1 x guma wewnętrzna
2 x warstwy tkaniny
1 x guma zewnętrzna
(grubość ścianki
4,32 mm)
Klasa twardości: 10.9 HR Grubość
krawędzi:
Powłoka: Zn DIN 960
20 mm
Materiał
Poliamidy 66
+ 30 % włókno
szklane (PA66 +
30 % GF)
Wysokość odbojnika:
30,11 mm
Płyta stalowa: 3 mm
Twardość odbojnika gumowego:
80 Shore
Korpus odbojnika:
3,5 mm
Rdzeń z
drutu
pełnego:
∅ 5 mm
Powłoka:
Chrom III
Grubości warstw:
8-30 µm
Rdzeń z
drutu
pełnego:
∅ 6 mm
Długość kołka
sześciokątnego:
51,15 mm
Długość kołka
gwintowanego:
160,01 mm
Składniki
gumy:
NR/BR
(natural
rubber/
butadiene
rubber)
1 x guma wewnętrzna
2 x warstwy tkaniny
1 x guma zewnętrzna
(grubość ścianki
4,31 mm)
Grubość ścianki:
5,5 mm
Klasa twardości: 10.9 HR
Powłoka: Zn DIN 960
www.europart.net
Grubość
krawędzi:
20 mm
Materiał
Poliamidy 66
+ 30 % włókno
szklane (PA66 +
30 % GF)
18 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Wersja wykonania
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
SAF 1608
dwufałdowa, Skok 165 mm
K023
1
5053 302 115
SAF 4.229.1004.00
Nr porównawczy
SAF 1608
dwufałdowy, Skok 200 mm
K023
2
5053 302 116
SAF 4.229.1005.01
SAF 2618
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
3
5043 303 718
SAF 3.229.0007.02
SAF 2618 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
4
5043 303 230
SAF 3.229.0029.00
SAF 2918 V
z tłokiem stalowym
K001
5
5043 301 138
SAF 3.229.0027.00
SAF 2619 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K013
6
5043 301 144
SAF 3.229.0033.00
SAF 2919 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
7
5043 301 153
SAF 3.229.0042.00
SAF 2626 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K013
8
5043 301 149
SAF 3.229.0038.00
SAF 2626 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K013
9
5043 301 140
SAF 3.229.0039.00
SAF 2923 E2
z tłokiem stalowym
K002
10
5043 391 114
SAF 2.229.0003.00
SAF 2923 VK
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
11
5043 301 139
SAF 3.229.0028.00
SAF 2923 VK
z tłokiem stalowym
K001
12
5043 301 142
SAF 3.229.0031.00
SAF 2924 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
13
5043 301 152
SAF 3.229.0041.00
SAF 2926 V
z tłokiem stalowym
K001
14
5043 301 141
SAF 3.229.0030.00
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Wersja wykonania
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
SAF 2618 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
1
5032 290 029
SAF 3.229.0029.00
SAF 2918 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K001
2
5032 290 027
SAF 3.229.0027.00
SAF 2619 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K013
3
5032 290 033
SAF 3.229.0033.00
SAF 2919 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
4
5032 290 042
SAF 3.229.0042.00
SAF 2923 VK
z tłokiem stalowym
K001
5
5032 290 031
SAF 3.229.0031.00
SAF 2923 VK
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
6
5032 290 028
SAF 3.229.0028.00
SAF 2924 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K014
7
5032 290 041
SAF 3.229.0041.00
SAF 2626 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K013
8
5032 290 038
SAF 3.229.0038.00
SAF 2626 V
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K013
9
5032 290 039
SAF 3.229.0039.00
SAF 2926 V
z tłokiem stalowym
K001
10
5032 290 030
SAF 3.229.0030.00
SAF 3138
z tłokiem z tworzywa sztucznego, z
lewej
11
5032 280 023
SAF 3.228.0049.00
SAF 3138
z tłokiem z tworzywa sztucznego,
prawa strona
12
5032 280 022
SAF 3.228.0048.00
www.europart.net
Nr porównawczy
20 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
4
5
6
7
8
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Wersja wykonania
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Mercedes-Benz
Schmitz | Weweler
z tłokiem stalowym
K011
1
1788 283 001
Meritor (ROR)
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K025
2
7600 001 080
Weweler US 07074 F
Meritor (ROR)
SAF
Schmitz | Weweler
miech dwufałdowy z zawinięciem obwodowym obrzeża
K023
3
1788 586 910
Schmitz 016793
Schmitz
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K009
4
1788 750 999
Schmitz 750999
Schmitz | Weweler
z tłokiem stalowym
K028
5
1788 402 800
Schmitz 015323
Schmitz | Weweler
z tłokiem z tworzywa sztucznego
Schmitz 016512
6
7770 165 120
Schmitz 016512
Schmitz | Weweler
z tłokiem stalowym
K028
7
1722 012 805
Schmitz 017685
Schmitz | Weweler
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K009
8
7777 510 650
Schmitz 751065
1
Nr porównawczy
Schmitz 017924
Schmitz S015323
2
3
4
5
6
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Wersja wykonania
Marka
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Meritor (ROR)
Schmitz
dwufałdowa
Phoenix
K023
1
7770 167 930
Nr porównawczy
Schmitz 016793
Meritor (ROR)
Weweler
z tłokiem z tworzywa sztucznego
Firestone
K025
2
8000 005 099
Weweler US 07074 F
Schmitz
z tłokiem z tworzywa sztucznego
Schmitz
Schmitz 016512
3
7770 016 512
Schmitz 016512
Schmitz
z tłokiem z tworzywa sztucznego
Firestone
K009
4
1788 586 185
Schmitz 750999
5
7770 410 189
Schmitz FAG041-0189
z tłokiem stalowym
Phoenix
K011
6
1714 283 001
Schmitz S015323
Schmitz
Schmitz
Schmitz
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 21
1
2
3
5
6
7
4
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Wersja wykonania
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Fruehauf
z tłokiem z tworzywa sztucznego i pokrywą
K016
1
9180 003 688
Fruehauf
trójfałdowa
2
1700 026 660
Nr porównawczy
Fruehauf M001774
Fruehauf UJB 0358001
Conti FT 412-32 S
Dunlop SP 2666 (12 x 3)
Fruehauf
Meritor (ROR) FL11000
z tłokiem aluminiowym
K030
3
1700 012 015
Meritor 21215891
Fruehauf
SMB
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K010
4
9180 060 924
Fruehauf UJB 0975
Fruehauf
SMB
Trailor
dwufałdowa
5
7565 052 720
Fruehauf M078246
Meritor 21226039
SMB M060924
Gigant
z tłokiem stalowym
Mercedes-Benz DCA, DLS
Meritor (ROR)
z tłokiem z tworzywa sztucznego
K011
Mercedes-Benz HT250
z tłokiem stalowym
K027
6
7
5210 166 252
Gigant 166252
1788 415 704
Meritor 21221307
9463 280 401
Firestone W01 M58 8747
Wabco 951 813 150 0
Produkcja amortyzatora pneumatycznego: Wulkanizacja
Metoda Multipoint-Heating
Na amortyzator
pneumatyczny
działają różne
temperatury
Metoda
elektryczna
równomierna
temperatura
Wszystkie amortyzatory pneumatyczne EUROPART są produkowane metodą Multipoint-Heating. Chodzi tu o
proces z wykorzystaniem gazu, w którym różne strefy resora mogą być w różnym stopniu nagrzewane przez
okres od 9 do 11 minut. W ten sposób np. te miejsca, w których guma styka się z metalem, dają się nagrzewać
silniej, niż inne. Metoda ta ma istotne zalety w porównaniu z trwającą 30 minut metodą elektryczną, w której
uzyskiwana jest wyrównana temperatura. Jeśli amortyzator pneumatyczny zostanie nagrzany zbyt
mocno, to guma się spali; natomiast temperatura zbyt niska może spowodować powstanie
miejsc powodujących przedwczesną awarię resora pneumatycznego.
EUROPART
Dobrze wiedzieć
www.europart.net
22 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
4
5
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Wersja wykonania
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Mercedes-Benz TAS
z tłokiem stalowym
K001
1
1722 012 813
Phoenix 1 D 28 A-13
Mercedes-Benz TAS
Hendrickson
z tłokiem z tworzywa sztucznego
1788 586 276
Firestone W01 M58 6276
Mercedes-Benz TAS
Weweler
z tłokiem stalowym
2
1780 415 704
Conti 4157 N P14
Meritor (ROR)
z tłokiem z tworzywa sztucznego
3
1788 038 608
Firestone W01 M58 8608
Meritor (ROR)
z tłokiem z tworzywa sztucznego
4
1788 588 587
Firestone W01 R88 8587
Weweler
z tłokiem z tworzywa sztucznego
5
1788 586 318
Firestone W01 M58 6318
1
2
K011
Nr porównawczy
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Wersja wykonania
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
BPW
dwufałdowa z zawulkanizowanym
pierścieniem i progiem ciągowym
pierścieniowym
K011
1
1722 208 902
Phoenix 2 B20 R-9
Gigant
z płytą, bez tłoka
2
1788 400 701
Gigant 247104
1
Nr porównawczy
2
Poduszka zawieszenia
Wersja wykonania
∅ tłoka
Wysokość maks.
Rys.
Nr zamówienia
bez odbojnika
300 mm
450 mm
1
8080 130 001
Nr porównawczy
Valx 80 130 001
z odbojnikiem
300 mm
450 mm
2
8080 130 002
Valx 80 130 002
bez odbojnika
335 mm
500 mm
8080 131 001
Valx 80 131 001
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 23
Produkcja amortyzatora pneumatycznego: Proces zawijania
Płyta zawijana
(płyta czołowa) jest
naprężana w prasie
zawijającej (zacisk
magnetyczny).
Amortyzator
pneumatyczny
wkładany jest do prasy.
Szczęki zaciskowe
zamykają się i
narzędzie przygotowuje
górne obrzeże stożka
do procesu:
Obudowa płyty zjeżdża
i podwija obrzeże
resoru:
Na koniec prasa się
otwiera. Podwinięty
amortyzator
pneumatyczny może
teraz zostać wyjęty.
Poniższe rysunki prezentują proces zawijania:
Kontrola wypukłości/wklęsłości po procesie zawijania
EUROPART
Dobrze wiedzieć
www.europart.net
24 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
4
5
6
7
8
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Fast Syter
MAN Lion's City (A20/A21/A23/A26/A37/A39/A47/A78), Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07/R08/R09),
Lion's Regio (R12/R13), Lion's Star (R02/R03), EL (A12), NG (A11/A23), NL (A10/A15/A21), NÜ (A20)
Neoplan Centroliner (N 45XX), Cityliner (N 12XX), Skyliner (2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)
Temsa Safari HD
1
1716 215 002
Conti 916 N1
Irisbus
2
1789 786 003
Conti 944 N
Irisbus Arès, Arway, Axer, Evadys, Récréo
Setra S 309/312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315/317 HDH/3, S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF,
S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 431 DT
Van Hool A300/308L/320/330, T815/816 Alicron, Acron, Altano, T915/917 Astron, T916 Acron, T924/925/927 Astromega
Volvo B7R, B9R, B10M
3
1715 661 003
Conti 661 N
Irisbus Eurorider
MAN EL (A12), NG (A11), NL (A10/A15)
4
1716 203 002
Conti 884 N
Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Intouro II, Tourismo II, Travego II
Setra S 415 HD, S 417 HDH, S 416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/419 UL, S 519 HD, S 516 HDH, S 515 MD
5
1788 946 000
Conti 946 N
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), O 404, O 405 N, O 407, O 408, Tourismo I/II (O 350),
Travego I (O 580)
Setra S 309/312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315/317 HDH/3, S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF,
S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD,
S 415/417/419 UL
Van Hool A300/508, CL, TL, T8 Alizee, T815/816 Altano, T916 Acron, T917 Astron, T924/925/927 Astromega
Volvo B10B, B10M, B12
6
1715 285 003
Conti 644 N
Neoplan
Volvo B58
7
1788 802 003
Conti 720 N
Neoplan Skyliner (N 1122)
Setra Seria 300
Van Hool A320
VDL
8
1715 662 003
Conti 662 N
Wybranie miechy, jak np. 1715 661 003, 1715 285 003, 1715 662 003 i 1788 802 003
są oferowane przygotowane do montażu — z wywiniętą końcówką.
Takie rozwiązanie ułatwia montaż.
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Poduszka zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne | 25
1
2
3
Poduszka zawieszenia
Wersja wykonania
z tłokiem stalowym
Pasuje do
Zestaw śrub
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Mercedes-Benz Citaro I (O 530)
K021
1
1780 064 421
Solaris Urbino III, Vacanza
K007
2
7750 101 060
Phoenix 1 DF 25A-1
Solaris Urbino III, Vacanza
K007
2
1722 012 520
Phoenix 1 DF 25 A-20
3
7750 101 052
Phoenix 1 DF 25A-11
Solaris Urbino III (U18)
Conti 644 N P21
Produkcja amortyzatora pneumatycznego: Montaż tłoka
Maszyna do montażu tłoków — amortyzator pneumatyczny
bez płyty dennej
Maszyna do montażu tłoków — amortyzator pneumatyczny z
wulkanizowaną płytą denną lub tarczą mocującą
EUROPART
Dobrze wiedzieć
www.europart.net
26 | Zawieszenie pneumatyczne | Poduszka zawieszenia
1
2
3
7
8
4
5
9
6
10
11
Poduszka zawieszenia
Pasuje do
Rys.
Nr zamówienia
Nr porównawczy
Fast Syter
1
MAN Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47/A78), Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13),
Lion's Star, NG (A23), NL (A10/A21), NÜ (A20)
Neoplan Centroliner (N 45XX), Cityliner (N 12XX), Skyliner (2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)
Temsa Safari HD
1780 916 001
Conti 916 N1
Heuliez GX 107, 187
Mercedes-Benz Travego I/II (O 580)
Setra S 417 HDH
2
1780 921 001
Conti 921 N
Irisbus 220, 320
3
1715 270 003
Phoenix 1E 21-6
Irisbus Arès, Arway, Axer, Evadys, Récréo
Setra S 431 DT
Van Hool A300/308/320/330, T815/816 Alicron, Altano, T915/917 Astron, T916 Acron, T924/925/927 Astromega
4
1780 661 001
Conti 661 N
Irisbus Eurorider
MAN NL (A10)
5
1780 884 001
Conti 884 N
Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Intouro II, Tourismo II, Travego II
Setra S 415 HD, S 417 HDH, S 431 DT, S 416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/419 UL, S 519 HD, S 516 HDH, S 515 MD
6
1780 946 000
Conti 946 N
Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), O 405 N, O 407, O 408, Tourismo I/II (O 350),
Travego I/II (O 580)
Setra S 315 UL, S 411/415 HD, S 416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415/417/419 UL
Van Hool A300/508, CL, TL, T8 Alizee, T815/816 Altano, T916 Acron, T917 Astron, T924/925/927 Astromega
Volvo B10B, B10M, B12
7
1780 644 001
Conti 644 N
Neoplan Skyliner (N 1122)
Van Hool A320
8
1780 662 001
Conti 662 N
Optare│Temsa
9
1780 819 001
Conti 819 N
1722 012 507
Phoenix 1 DF 25A-7
Solaris Urbino, Vacanza
VDL
1780 929 001
Conti 929 N P01
VDL Bova Magiq
10
1722 012 600
Phoenix 1 E 26 A
Volvo B58
11
1780 720 001
Conti 720 N
1780 661 101
Conti 6611 N P01
Volvo B7RLE 6 x 2 PX, B9RLE 6 x 2 PX, B11R, B12MA, B13R
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
www.europart.net
Numer
1
w europie — witamy
... części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i
autobusów!
EUROPART jest wiodącym dystrybutorem części zapasowych i akcesoriów do pojazdów
użytkowych, autobusów i pojazdów specjalnych wszelkich typów w Europie. Ponadto
EUROPART oferuje klientom prowadzącym działalność warsztatową i operatorom flot
samochodów ciężarowych szeroki wachlarz wyposażenia warsztatowego, takiego jak:
chemia, sprzęt warsztatowy, elementy mocujące i wyposażenie BHP.
Firma EUROPART ma rozbudowaną, międzynarodową sieć dystrybucji, a jej biura i siedziby
partnerów znajdują się w 27 krajach, tworząc siatkę 230 lokalizacji.
www.europart.net
28 | Zawieszenie pneumatyczne | Tłok | Amortyzator kabiny kierowcy
Tłok
Amortyzator kabiny
kierowcy
Tłok
Tłok
do miecha resora pneumatycznego
Conti 882 N/883 N
Pasuje do
do miecha zawieszenia Conti 644 N
Pasuje do
MAN
DAF, Mercedes-Benz, Neoplan, Setra, Van Hool, Volvo
Nr zamówienia
Nr zamówienia
Nr porównawczy
5236 030 041
1788 000 021
Nr porównawczy
Mercedes-Benz 357 320 15 34 | Neoplan 100110300 | Setra 4.771.110.000
Van Hool 624319-610 | Volvo 1134445
MAN 81.43603-0041
Tłok
Tłok
do miecha resora pneumatycznego Conti 661 N/644 N
Pasuje do
Miejsce montażu
do miecha zawieszenia Conti 644 N
Mercedes-Benz, Setra, Volvo
z przodu
Pasuje do
Miejsce montażu
mocowanie dolne: M14 x 1,5
mocowanie dolne: M14 x 1,5
Nr zamówienia
Nr porównawczy
1788 000 008
Mercedes-Benz, Setra
tył
Mercedes-Benz 410 327 00 01 | Setra 107-23.10.101.04D
Nr zamówienia
1788 000 007
Volvo 1137888
Nr porównawczy
Mercedes-Benz 629 320 00 18
Setra 103-23.10.103.03D
Płyta mocująca
do miecha zawieszenia Conti 644 N
Pasuje do
Miejsce montażu
Wersja wykonania
Setra
oś tylna
u góry
Nr zamówienia
1788 000 002
Nr porównawczy
Setra 107-23.36.102.11C
Tłok
do poduszki zawieszenia
pneumatycznego Conti 916 N1
Pasuje do
Materiał
Zderzak gumowy
MAN
aluminium
do tłoka
Pasuje do
mocowanie dolne: M18 x 2
Nr zamówienia
1788 000 023
Nr porównawczy
MAN 81.43603-0055
MAN
Nr zamówienia
1788 000 034
Nr porównawczy
MAN 81.96020-0186
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Tłok | Amortyzator kabiny kierowcy | Zawieszenie pneumatyczne | 29
Tłok
Tłok
do miecha zawieszenia Conti 916 N1
Pasuje do
do miecha zawieszenia Conti 661 N
MAN
Pasuje do
mocowanie dolne: M18 x 2
Neoplan
mocowanie górne: M12 x 1,75
Miejsce montażu
Nr zamówienia
oś przednia
1788 000 039
MAN 36.43603-0008
Nr zamówienia
oś tylna
1788 000 038
MAN 36.43603-0009
1788 000 011
1
Nr porównawczy
2
8
3
9
4
10
Nr porównawczy
Neoplan 100112250
5
6
7
11
12
13
Amortyzator kabiny kierowcy
Pasuje do
Wersja wykonania
Mocowanie
Rys.
Iveco Stralis I/II/III (Hi-Way)
gazowa, system dwururowy
ucho/ucho
1
Nr zamówienia
1788 128 012
Nr porównawczy
Iveco 500357351
Iveco Stralis I/II/III (Hi-Way)
gazowa, system dwururowy
ucho / ucho
2
1788 128 016
Iveco 500357352
MAN TGA, F2000
gazowa, system dwururowy
ucho/ucho
3
9200 001 256
MAN 81.41722-6052
MAN F2000
gazowa, system dwururowy
ucho/trzpień
4
9200 001 255
MAN 81.41722-6051
MAN F2000, F90
ciśnienie gazu, podwójna rura
ucho/trzpień
5
9200 001 085
MAN 81.41722-6012
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3
gazowa, system dwururowy
ucho/ucho
6
9200 001 277
Mercedes-Benz 942 890 59 19
Renault Premium I/II
hydrauliczna, system dwururowy
widełki/ucho
7
1788 228 879
Renault 5010615879
Renault Premium I/II, Kerax I
Poduszka zawieszenia
8
1780 509 003
MAN 81.41722-6048
MAN 81.41722-6033
Scania R, G, 94, 114, 144
Poduszka zawieszenia, bez elementu mocującego
9
8000 012 736
Scania 1424231
Scania R, P, 4
Poduszka zawieszenia, bez elementu mocującego
10
8000 012 660
Scania 1476415
Volvo FH II (-2008), FM, FMX, NH
hydrauliczna, system dwururowy
ucho/trzpień
11
6172 045 325
Volvo 20889132
Volvo FH II (2002-), FH16
hydrauliczna, system dwururowy
ucho/ucho
12
6170 003 617
Volvo 20889134
Volvo FH, FH12, FH16, FM
hydrauliczny, podwójna rura
ucho/ucho
13
6170 003 414
Volvo 1622227
*
Volvo 20453256
* do 2008
www.europart.net
stara wersja
stosowana do numeru podwozia:
- A544596
- B311774
30 | Zawieszenie pneumatyczne | Tłok | Amortyzator kabiny kierowcy
1
2
8
9
3
10
4
5
6
11
12
13
7
Amortyzator kabiny kierowcy
Wersja wykonania
Mocowanie
Rys.
Nr zamówienia
DAF XF105, XF95, 95XF, F95
Pasuje do
hydrauliczne, system dwururowy
ucho/trzpień
1
6001 387 326
DAF 1319673
DAF XF105, XF95, CF65/75/85, 75/85CF
hydrauliczne, system dwururowy
ucho/trzpień
2
6011 622 211
DAF 1371065
DAF XF105, XF95, F95, CF65
hydrauliczne, system dwururowy
ucho/trzpień
3
6001 353 454
DAF 1353454
MAN TGA
pneumatyczna, system dwururowy
ucho/ucho
4
5234 172 200
MAN 85.41722-6022
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor I/II
hydrauliczny, podwójna rura
ucho/ucho
5
9200 001 278
Mercedes-Benz 942 890 61 19
Renault Magnum
z tłokiem stalowym
6
1780 816 003
Renault 5010320096
Renault Magnum
hydrauliczne, system dwururowy
7
6420 228 849
Renault 5010228849
Renault Magnum II/III
Poduszka zawieszenia
8
1788 121 086
Renault 5010491301
Renault Premium I/II, Kerax
pneumatyczna, system dwururowy
9
9201 310 410
Renault 5010228908A
trzpień/widełki
ucho/ucho
Nr porównawczy
Renault 5010228908B
Renault 5010228908C
Scania G, 114, 124, 144
hydrauliczna, podwójna rura
Scania R, G, P, seria 4
Poduszka zawieszenia, bez elementu
mocującego
Volvo FH, FH16, FM
hydrauliczne, system dwururowy
Volvo FH, FMX, NH
hydrauliczny, system dwururowy
10
8000 012 735
Scania 1435859
11
6170 122 722
Scania 1444016
trzpień/ucho
12
6173 198 836
Volvo 3092136
ucho/ucho
13
6171 629 719
trzpień/trzpień
Volvo 3198836
Volvo 1629719
Volvo 1629724
Volvo 3172984
1
2
Amortyzator kabiny kierowcy
Mocowanie
ucho/ucho
Pasuje do
Miejsce montażu
Rys.
Nr zamówienia
MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA
z przodu
1
0620 060 010
Nr porównawczy
MAN 81.41722-6069
MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA
tył
1
0620 060 030
MAN 81.41722-6073
MAN TGX (2007-), TGS, TGA, TGM, TGL
tył
2
3800 060 220
MAN 81.41722-6056
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Tłok | Amortyzator kabiny kierowcy | Zawieszenie pneumatyczne | 31
Produkcja amortyzatora pneumatycznego: Proces montażu miechów kabinowych
Maszyna do zaciskania pierścienia
Maszyna podwijająca
Pełna kontrola szczelności w zbiorniku wodnym pod ciśnieniem 1,0–1,5 bar sprężonego powietrza
Wszystkie miechy pneumatyczne
są poddawane na każdym
stanowisku wzrokowej kontroli
pod kątem wad.
Szczelność wszystkich zawijanych amortyzatorów pneumatycznych
badana jest w zbiorniku wodnym, z użyciem sprężonego powietrza.
EUROPART
Dobrze wiedzieć
www.europart.net
32 | Zawieszenie pneumatyczne | Zestawy śrub
Zestaw śrub
Zestaw śrub
Pasuje do
Nr zamówienia
Schmitz Cargobull
1722 084 958
Nr porównawczy
Schmitz 016512
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
SAF
Phoenix K001
Nr zamówienia
1722 052 726
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Hendrickson│Meritor
(ROR)│SAF│Weweler
Phoenix K002
Nr zamówienia
1722 052 727
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Scania
Phoenix K003
Nr zamówienia
1722 052 728
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Scania R, seria 4
Phoenix K004
Nr zamówienia
1722 052 729
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Volvo
Phoenix K005
Nr zamówienia
1722 052 730
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Volvo
Phoenix K006
Nr zamówienia
1722 052 731
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Solaris
Phoenix K007
Nr zamówienia
1722 052 732
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Zestawy śrub | Zawieszenie pneumatyczne | 33
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
DAF│VDL
Phoenix K008
Nr zamówienia
1722 052 733
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Schmitz Cargobull│Weweler
Phoenix 009
Nr zamówienia
1722 052 734
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Acerbi│Fruehauf│SMB
Phoenix K010
Nr zamówienia
1722 052 735
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Mercedes-Benz TAS│
Meritor (ROR)│Schmitz
Cargobull│Weweler│
Holland Hitch
Phoenix K011
Nr zamówienia
1722 052 736
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
SAF
Phoenix K013
Nr zamówienia
1722 052 738
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
SAF
Phoenix K014
Nr zamówienia
1722 052 739
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Fruehauf│Hendrickson│
Meritor (ROR)│SMB│Weweler
Phoenix K015
Nr zamówienia
1722 052 740
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Cardi│Fruehauf│Samro│SMB
Phoenix K016
Nr zamówienia
1722 052 741
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Den Ousten│VDL
Phoenix K017
Nr zamówienia
1722 052 742
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Renault│Volvo
Phoenix K018
Nr zamówienia
1722 052 743
www.europart.net
34 | Zawieszenie pneumatyczne | Zestawy śrub
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Setra
Phoenix K019
Nr zamówienia
1722 052 744
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Mercedes-Benz Actros
Phoenix K021
Nr zamówienia
1722 052 746
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Heuliez│Irisbus
Phoenix K022
Nr zamówienia
1722 052 747
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Miech 1/4", M10
Phoenix K023
Nr zamówienia
1722 052 748
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Volvo
Phoenix K024
Nr zamówienia
1722 052 749
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Meritor (ROR)│Weweler
Phoenix K025
Nr zamówienia
1722 052 750
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
BPW
Phoenix K026
Nr zamówienia
1722 052 751
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Mercedes-Benz TAS
Phoenix K027
Nr zamówienia
1722 052 752
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Zestawy śrub | Zawieszenie pneumatyczne | 35
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Schmitz Cargobull│Weweler
Phoenix K028
Nr zamówienia
1722 052 753
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
BPW
BPW K029
Nr zamówienia
1723 052 754
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Bertoja│Fruehauf│SMB
Phoenix K030
Nr zamówienia
1722 052 755
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Scania
Phoenix K031
Nr zamówienia
1722 053 106
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
MAN
Phoenix K032
Nr zamówienia
1722 053 107
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
MAN
Phoenix K033
Nr zamówienia
1722 053 108
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
MAN
Phoenix K034
Nr zamówienia
1722 053 110
Zestaw śrub
Pasuje do
Wersja wykonania
Mercedes-Benz
Phoenix K036
Nr zamówienia
1722 053 112
www.europart.net
36 | Zawieszenie pneumatyczne | Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe
Śruba kołpakowa
Adapter do połączań śrubowych VOSS, przejście z VOSS 232 na
VOSS 230
Skład zestawu
z O-ringiem
Pasuje do
Nr zamówienia
0307 000 030
Actros (-2005)
Proste szybkozłącze wtykowe
Pasuje do
Typ
Rura polietylenowa 4 x 1 mm
G-L 4 SV-T
Nr zamówienia
9010 030 000
Rura polietylenowa 5 x 1 mm
G-L 5 SV-T
9010 030 060
Rura polietylenowa 6 x 1 mm
G-L 6 SV-T
9010 030 010
Rura polietylenowa 8 x 1 mm
G-L 8 SV-T
9010 030 020
Rura polietylenowa 9 x 1,5 mm
G-L 9 SV-T
9010 030 070
Rura polietylenowa 10 x 1 mm
G-L 10 SV-T
9010 030 030
Rura polietylenowa 11 x 1,5 mm
G-L 11 SV-T
9010 030 080
Rura polietylenowa 12 x 1,5 mm
G-L 12 SV-T
9010 030 040
Rura polietylenowa 15 x 1,5 mm
G-L 15 SV-T
9010 030 050
Walizka ze złączami śrubowymi
1 x Rotolock, regular hex 22 mm
2 x Rotolock, regular hex 28 mm
3 x zatyczka do złącza wtykowego, ∅ rury 8 x 1 mm
3 x zatyczka do złącza wtykowego, ∅ rury 12 x 1,5 mm
2 x bezgwintowe złącze wtykowe ABC threadless, regular,
∅ rury 6 x 1 mm
5 x bezgwintowe złącze wtykowe ABC threadless, regular,
∅ rury 8 x 1 mm
5 x bezgwintowe złącze wtykowe ABC threadless, regular,
∅ rury 12 x 1,5 mm
2 x bezgwintowe złącze wtykowe ABC threadless, regular,
∅ rury 16 x 2 mm
5 x łącznik prosty ABC, regular, długość 45 mm
5 x kolanko, 90°, regular, długość 29 mm
2 x kolanko, 90°, heavy duty, długość 34 mm
3 x trójnik i kolanko, regular, długość 62/26 mm
1 x trójnik i kolanko, heavy duty, długość 73/31 mm
2 x łącznik Y i kolanko, regular, długość 55 mm
2 x redukcja ABC, regular, długość 15 mm
2 x zatyczka do złącza wtykowego, ∅ rury 6 x 1 mm
2 x zatyczka do złącza wtykowego, ∅ rury 8 x 1 mm
2 x zatyczka do złącza wtykowego, ∅ rury 12 x 1,5 mm
do systemu RAUFOSS ABC
Skład zestawu
3 x króciec podłączeniowy, ABC, regular, M12 x 1,5
2 x króciec podłączeniowy ABC, regular, M14 x 1,5
5 x króciec podłączeniowy ABC, regular, M16 x 1,5
3 x króciec podłączeniowy ABC, regular, M22 x 1,5
2 x króciec podłączeniowy ABC, heavy duty, M16 x 1,5
2 x króciec podłączeniowy ABC, heavy duty, M22 x 1,5
3 x złącze wtykowe ABC New Line, M12 x 1,5, ∅ rury: 6 x 1 mm
3 x złącze wtykowe ABC New Line, M16 x 1,5, ∅ rury: 6 x 1 mm
5 x złącze wtykowe ABC New Line, M12 x 1,5, ∅ rury: 8 x 1 mm
5 x złącze wtykowe ABC New Line, M16 x 1,5, ∅ rury: 8 x 1 mm
3 x złącze wtykowe ABC New Line, M22 x 1,5, ∅ rury: 8 x 1 mm
5 x złącze wtykowe ABC New Line, M16 x 1,5, ∅ rury: 12 x 1,5 mm
3 x złącze wtykowe ABC New Line, M22 x 1,5, ∅ rury: 12 x 1,5 mm
2 x złącze wtykowe ABC New Line, M16 x 1,5, ∅ rury: 16 x 2 mm
3 x złącze wtykowe ABC New Line, M22 x 1,5, ∅ rury: 16 x 2 mm
1 x Rotolock, regular hex 18 mm
2 x Rotolock, regular hex 20 mm
Wersja wykonania
Nr zamówienia
6302 600 960
101-częściowy
Rura z tworzywa sztucznego
ze zmiękczaczem do wytłaczania, odporny na zmęczenie termiczne, odporny na działanie światła
Długość
Materiał
Kolor
25 m
Poliamid 12
czarny
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 45 bar
Zakres zastosowania
do układów pneumatycznych
∅ zewnętrzne
Grubość ściany
Promień gięcia
Wersja wykonania
4 mm
1 mm
30 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 45 bar
Nr zamówienia
9194 310 021
5 mm
1 mm
30 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 34 bar
9176 720 161
6 mm
1 mm
30 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 27 bar
0492 519 177
8 mm
1 mm
40 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 19 bar
0492 519 167
9 mm
1,5 mm
60 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 27 bar
9176 720 131
10 mm
1 mm
60 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 15 bar
0492 519 157
10 mm
1,5 mm
60 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 23 bar
9176 720 081
11 mm
1,5 mm
60 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 21 bar
9194 270 001
12 mm
1,5 mm
60 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 19 bar
0492 519 147
14 mm
2 mm
75 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 22 bar
9176 720 141
15 mm
1,5 mm
90 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 15 bar
0492 519 137
16 mm
2 mm
100 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 19 bar
9010 060 445
18 mm
2 mm
100 mm
dopuszczalne ciśnienie robocze przy +20°C: 17 bar
0492 519 127
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Wyposażenie dodatkowe | Zawieszenie pneumatyczne | 37
Przecinak
Obcinak do rur
Materiał
Materiał
do rur z tworzywa sztucznego
do rur z tworzywa sztucznego
metal
tworzywo sztuczne
Nr zamówienia
Nr zamówienia
9172 090 130
9172 090 100
Części zamienne
Części zamienne
Opis
Nr zamówienia
Opis
9172 090 280
Nóż zastępczy
Nr zamówienia
9172 090 270
Nóż zastępczy
Zestaw łomów
Pasta montażowy
z uchwytem jednoczęściowym, hartowane
Kolor
Materiał
Zakres zastosowania
do montażu opon oraz amortyzatorów pneumatycznych samochodów ciężarowych, osobowych i
autobusów
stal chromowo-molibdenowa
Zakres zastosowania
do prac montażowych i demontażowych
Wersja wykonania
Nr zamówienia
9509 118 100
4-częściowy
biały
Zawartość
Pojemnik
5 kg
Wiadro
Nr zamówienia
9547 250 003
Spray do wykrywania nieszczelności
Odporność temperaturowa
od -20 do +50 °C
Zakres zastosowania
środek do sprawdzania szczelności układów ciśnieniowych, do wykrywania nieszczelności
znajdujących się pod ciśnieniem rurociągów i zbiorników, np. kompresorów, butli stalowych,
armatury, zaworów odcinających, aparatów tlenowych, spawarek gazowych i spawarek z atmosferą
gazu ochronnego, palników Bunsena, zaworów, połączeń śrubowych, hamulców pneumatycznych
itd., nadaje się do sprężonego powietrza, chłodziwa, acetylenu, butanu, gazu ziemnego, dwutlenku
węgla, tlenu, propanu, gazu miejskiego, azotu, wodoru i amoniaku
Nietoksyczny zgodnie z normami DIN Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazowniczej i
Wodociągowej (DVGW)
Zawartość
Pojemnik
400 ml
Pojemnik ze sprayem
Specjalny pędzel
do pasty i kremu montażowego
Długość
Głowica, ∅
500 mm
50 mm
Nr zamówienia
Nr zamówienia
9230 000 150
2300 016 852
www.europart.net
38 | Zawieszenie pneumatyczne | Wyposażenie dodatkowe
Komplet kluczy nasadowych
1/4, 1/2 ", CLASSIC
Materiał
Powierzchnia
stal chromowo-wanadowa
mat satynowy
Skład zestawu
11 x nasadka 1/4", sześciokąt: SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/13 mm
13 x nasadka1/2“, sześciokąt: SW 10/11/12/13/14/15/17/19/21/24/27/30/32 mm
10 x nasadka bitowa 1/4“:
3 x płaska, rowkowa 4,0/5,5/7,0 mm
3 x PHILLIPS PH 1/PH 2/PH 3
4 x gniazdo sześciokątne 3,0/4,0/5,0/6,0 mm
8 x nasadka bitowa 1/2“:
2 x płaska, rowkowa 8/10 mm
1 x PHILLIPS PH 3
5 x gniazdo sześciokątne 7/8/10/12/14,0 mm
1 x przedłużenie 1/4“, 50 mm
1 x przedłużenie 1/4“, 100 mm
1 x przedłużenie 1/2“, 125 mm
1 x przedłużenie 1/2“, 250 mm
1 x wkrętak czworokątny 1/4“ z gniazdem czworokątnym 1/4“
1 x przegub Kardana 1/4“
1 x przegub Kardana 1/2“
1 x uchwyt typu T-z głowicą ślizgową1/4“
1 x grzechotka przełączalna 1/4“, długość 145 mm
1 x grzechotka przełączalna 1/2“, długość 250 mm
Zestaw kluczy płasko-oczkowych
Skład zestawu
po 1 kluczu 8, 10, 13, 17, 19 mm
pierścień grzechotka - i klucz płaski
w solidnej metalowej walizce
Wersja wykonania
Nr zamówienia
9509 174 052
52-częściowy
Nr zamówienia
8000 035 905
Klucz dynamometryczny
Klucz dynamometryczny
nastawny, z napędem czworokątnym i zintegrowaną grzechotką
do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo, przekładany
zabierak grzybkowy 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym,
dodatkowa skala mikrometryczna, z certyfikatem zgodnym z
DIN EN ISO 6789
Podziałka skali
Napęd
Obszar roboczy
Wersja wykonania
5-częściowy
1 Nm
1/2"
20-200 Nm, 15-150 lbf/ft
nastawny, z napędem czworokątnym i zintegrowaną grzechotką do kontrolowanego dokręcania
w prawo i w lewo, kwadrat przetyczka z zabezpieczeniem trzpieniowym, mechaniczny układ
ograniczający z rolką ślizgową gwarantuje wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwolenia, dodatkowa
skala mikrometryczna, podwójna skala z podziałką Nm i lbf.ft. pod wziernikiem z efektem lupy, z
certyfikatem zgodnym z DIN EN ISO 6789:2003, na podstawie norm krajowych
Napęd
Obszar roboczy
Podziałka skali
3/4"
250-850 Nm
1 Nm
Dokładność wyzwolenia +/- 3 % ustawionej wartości
kontrolowane dokręcanie śrub w pojazdach użytkowych w typowym zakresie 250-850 Nm
Dokładność wyzwolenia +/- 3 % ustawionej wartości
Nr zamówienia
Nr zamówienia
9856 860 200
9856 860 300
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Wyposażenie dodatkowe | Zawieszenie pneumatyczne | 39
www.europart.net
40 | Zawieszenie pneumatyczne | Przyczyny usterek i ich usuwanie
Przyczyny usterek i
ich usuwanie
Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez
wyszkolony personel; należy przestrzegać wskazówek
montażowych producentów pojazdów!
Przedstawione poniżej przyczyny awarii oraz pomoc w ich
rozwiązaniu podzielone zostały według podstawowych objawów
uszkodzeń sprzęgła
Zdeformowana strefa stożkowa
Przyczyna
Rozwiązanie
– Niewłaściwe przechowywanie
– Niewłaściwe obchodzenie się
– Niewłaściwy transport
– Nieodpowiednia próba montażu (łom itp.)
– Składować zgodnie z normą DIN 7716/ISO 5285, w miejscu zaciemnionym,
suchym, w temperaturze normowej
– Zapobiegać niewłaściwemu transportowaniu
– Przestrzegać wskazówek montażowych producenta
Zniszczenie stożkowej płaszczyzny uszczelniającej
Przyczyna
Rozwiązanie
– Niepoprawnie zamontowana płyta stożkowa
– Zakleszczenie miecha pneumatycznego w elementach mocujących
– Nieodpowiednia próba montażu za pomocą przedmiotu o ostrych krawędziach
– Strefa stożkowego uszczelnienia musi być wolna od rdzy, brudu i zadziorów
– Wyprostować wbudowywane elementy miecha pneumatycznego
– Przestrzegać wskazówek montażowych producenta
Miech resora pneumatycznego ociera/uszkodzenie wskutek starcia
Przyczyna
Rozwiązanie
– Kontakt miecha z innymi częściami pojazdu
– Kontakt miecha z ciałami obcymi
– Zastosowanie zbyt długiego miecha
– Sprawdzić miejsce zamontowania
– Regularnie sprawdzać, czy w strefie toczenia nie ma ciał obcych i w razie
potrzeby usunąć je
– Przestrzegać wskazówek montażowych producenta
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Przyczyny usterek i ich usuwanie | Zawieszenie pneumatyczne | 41
Uszkodzenie spowodowane przez chemikalia
Przyczyna
Rozwiązanie
– Stosowanie rozpuszczalników
– Unikać stosowania rozpuszczalników i środków czyszczących opartych na
olejach mineralnych
– Okresowo kontrolować układ amortyzacji pneumatycznej
Pęknięcie miecha amortyzatora pneumatycznego (pęknięcie tłoka)
Przyczyna
Rozwiązanie
– Przeładowanie pojazdu (zwiększenie ciśnienia wewnętrznego do wartości
maksymalnej)
– Uwzględnianie maksymalnego dozwolonego ciężaru całkowitego, zgodnie z
zaleceniami producenta
Zerwanie kołka gwintowanego
Przyczyna
Rozwiązanie
– Za wysoki moment dokręcania
– Użycie smaru lub oleju
– Należy przestrzegać zaleceń producenta zgodnie z książką serwisową
– Unikać stosowania oleju lub smaru na gwincie
Uszkodzenia części montażowych/zużycie gwintu
Przyczyna
Rozwiązanie
– Niewłaściwe przechowywanie
– Niewłaściwe obchodzenie się
– Niewłaściwy transport
– Nieodpowiedni montaż
– Zapobiegać niewłaściwemu transportowi
– Przestrzegać wskazówek montażowych producenta
www.europart.net
42 | Zawieszenie pneumatyczne | Zalecenie do składowania miechów pneumatycznych
Zalecenie do składowania
miechów pneumatycznych
4. Wilgotność
Należy unikać przechowywania w pomieszczeniach wilgotnych
i powstawania kondensatu. Idealna wilgotność w magazynie to
65 %.
5. Oświetlenie
Wyciąg z DIN 7716
Przepisy dotyczące składowania elastomerów odnoszą się
do normy DIN 7716 (wyroby z kauczuku i gumy — wymogi
odnośnie do składowania, czyszczenia i konserwacji). Tutaj
przedstawiono wyciąg najistotniejszych warunków.
1. Ogólne informacje na temat
magazynowania
Prawidłowo przechowywane i traktowane wyroby z gumy —
wyłączając niewulkanizowane mieszanki kauczuku — z reguły
zachowują swoje właściwości prawie bez zmian przez kilka lat.
W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi lub
w razie niekorzystnych warunków magazynowych większość
produktów z gumy i kauczuku zmienia swoje właściwości
fizyczne.
Przykładowo wpływ ciepła, wilgoci, światła, tlenu, ozonu,
rozpuszczalników lub ich przechowywanie w warunkach
naprężenia może spowodować skrócenie ich okresu
eksploatacji lub doprowadzić do nieużyteczności wskutek:
– nadmiernego stwardnienia,
– zmiękczenia,
– trwałego odkształcenia,
– złuszczenia,
– powstania rys,
– innych uszkodzeń powierzchni.
2. Pomieszczenia magazynowe
Pomieszczenie magazynowe powinno być suche, chłodne,
możliwie mało zapylone i tylko umiarkowanie wentylowane.
Przechowywanie na otwartej przestrzeni — bez
wystarczającego zabezpieczenia przed wpływem czynników
atmosferycznych — jest niedozwolone.
3. Ogrzewanie
Jeżeli wyroby gumowe i kauczukowe
przechowywane są w ogrzewanych
magazynach, to muszą być osłonięte
przed źródłem ciepła, przy czym
między materiałem a grzejnikami
należy zachować odległość
co najmniej jednego metra. W
pomieszczeniach ogrzewanych
nawiewowo ten odstęp musi być
jeszcze większy.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i przechowywania!
Światło może uszkadzać produkty z gumy. Dlatego należy je
chronić w szczególności przed silnym sztucznym światłem
o wysokiej zawartości składnika ultrafioletowego oraz
przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Należy preferować
oświetlanie klasycznymi żarówkami. Czerwona lub
pomarańczowa — w żadnym wypadku jednak nie niebieska
— powłoka ochronna na szybach magazynu pomaga uniknąć
uszkodzeń wywoływanych przez światło.
6. Tlen i ozon
Produkty należy również chronić przed intensywną wymianą
powietrza, zwłaszcza przed przeciągami. Najlepiej robić to przez
przechowywanie wyrobów w hermetycznych pojemnikach,
opakowywanie ich lub podjęcie innych środków zaradczych.
Dotyczy to przede wszystkim produktów, takich jak materiały
pokryte gumą lub o komórkowej strukturze, które mają
dużą powierzchnię w porównaniu z objętością. Szczególnie
szkodliwie na tego rodzaju produkty działa ozon. Dlatego
w pomieszczeniu magazynowym nie mogą się w żadnym
wypadku znajdować urządzenia wytwarzające ozon. Do takich
należą między innymi silniki elektryczne i inne urządzenia
mogące generować iskry lub innego rodzaju wyładowania
elektryczne. Bezwzględnie unikać należy lub usuwać pary i
gazy spalinowe, które wskutek procesów fotochemicznych
mogą prowadzić do powstawania ozonu.
7. Pozostałe informacje
W magazynie pod żadnym pozorem nie wolno składować paliw,
smarów, kwasów, środków dezynfekcyjnych, rozpuszczalników
ani innego rodzaju chemikaliów. Dla roztworów gumy
obowiązują przepisy urzędowe na temat przechowywania
i transportu cieczy zapalnych. Należy je przechowywać w
oddzielnym pomieszczeniu.
8. Przechowywanie i sposób obchodzenia się
Informacje ogólne
Nacisk, rozciąganie lub inne czynniki powodują naprężenia
sprzyjające powstawaniu trwałych odkształceń, a także
spękaniu produktów . Dlatego produkty należy przechowywać w
stanie nienaprężonym i bez obciążeń mechanicznych.
Podobnie szkodliwy wpływ na wyroby gumowe mają określone
metale, szczególnie mangan i miedź. Należy w związku z tym
bezwzględnie unikać przechowywania produktów w kontakcie
z tymi metalami. Alternatywnie produkty można zabezpieczyć
przez ich zamknięcie lub opakowanie odpowiednim materiałem.
Do materiałów takich należą antystatyczne folie lub torebki z
papieru, nylonu albo polietylenu.
Unikać należy również folii zawierających plastyfikatory, jak
również pojemników opakowujących i przykrywających, których
składowe mogą zawierać substancje szkodliwe, takie jak miedź
lub stopy miedzi, benzynę, olej i tym podobne.
Czas przechowywania powinien być możliwie krótki.
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!
Zalecenie do składowania miechów pneumatycznych | Zawieszenie pneumatyczne | 43
Miechy amortyzatorów powietrznych EUROPART
■ Produkcja zgodna z najwyższymi standardami motoryzacji; certyfikat TÜV i stały nadzór, TS16949:2008
■ Bardzo nowoczesna produkcja ze:
– 100-procentową kontrolą całego procesu produkcji
– Ciągłe udoskonalanie możliwości procesu produkcyjnego
– Stałe testy takie, jak np. test odporności na działanie mgły solnej, test charakterystyki, badanie odporności na rozerwanie,
test trwałości, testy pod kątem szczelności i odkształcenia
■ Przestrzegane są wszystkie wymogi europejskich dyrektyw oraz norm, ponadto jest to monitorowane przez niemieckich
partnerów
■ Zastosowanie wysokiej jakości mieszanki gumy według własnej receptury
■ Duża wiedza na temat produktów dzięki ścisłej współpracy z producentami oryginalnego wyposażenia
■ Bogaty asortyment: amortyzatory/miechy kabiny kierowcy, dwufałdowe i trójfałdowe, miechy osi pojazdu, miechy osi
wleczonych
■ Trwałe, najwyższej jakości oznakowanie produktów bezpośrednio na gumie
■ Wulkanizacja za pomocą procesu „Multipoint-Heating” (proces parowy)
EUROPART
Dobrze wiedzieć
www.europart.net
EUROPART – międzynarodowy
partner warsztatów
230 lokalizacji w 27 krajach
Placówkę sprzedaży EUROPART w Państwa pobliżu
można znaleźć w Internecie pod adresem:
www.europart.net
EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Podobne dokumenty