Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór

Komentarze

Transkrypt

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Księgowa (y)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
Wymagania :
• wykształcenie średnie (doświadczenie min. 10-letnie) lub wyższe ekonomiczne - rachunkowość, finanse
(doświadczenie min. 5-letnie)
• znajomość przepisów:
−
Ustawa o rachunkowości
−
Ustawa o Podatku od Towarów i Usług
−
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
• dyspozycyjność
Zakres zadań:
−
dekretowanie dokumentów księgowych ,
−
kontrola dokumentów w zakresie prawidłowego stosowania stawek podatku VAT
−
analiza kont rozrachunkowych,
−
windykacja należności ,
−
współpraca z Radcą Prawnym w zakresie egzekucji należności spornych,
−
sporządzenie deklaracji podatku od nieruchomości,
−
terminowe regulowanie zobowiązań Spółki,
−
rozliczanie inwentaryzacji składników majątku trwałego i obrotowego Spółki.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem, list motywacyjny, dokumenty
potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na
stanowisko Księgowa/y” na adres mailowy: [email protected] , [email protected] lub:
MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19
Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Podobne dokumenty