/4/ iwp.com.pl

Komentarze

Transkrypt

/4/ iwp.com.pl
/4/ 2008
iwp.com.pl
02-03
na dobry początek
UCIECZKA DO PRZODU
Wzornictwo jest szansą
dla biznesu
04-05
NOWOCZESNE CENTRUM
DESIGN
Co to znaczy? Jak to robimy
w IWP?
06-07
JEDYNY TAKI SŁOWNIK
IWP tworzy „Słownik
projektantów polskich”
on-line
08-09
UWIERZYĆ W MŁODYCH
Pierwsza edycja
Fortis Young Design
– konkursu o stypendium
dla najlepszego młodego
projektanta – rozstrzygnięta
10-11
KREATORZY PRZYSZŁOŚCI
Konkurs Microsoft Imagine
Cup połączył młodych
technologów, projektantów
i grafików
21
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
Organizujemy studia,
konferencje, warsztaty
22-23
GAUDEAMUS IGITUR...
Startuje pierwsza edycja
studium podyplomowego
„Projektowanie wzornicze
w zarządzaniu rozwojem
nowego produktu”
24-25
DLA LUDZI Z INICJATYWĄ
Konferencje Klubu
Przedsiębiorców to forum
wymiany doświadczeń
nt. roli wzornictwa
w podnoszeniu
konkurencyjności firm
12-16
WRÓCIMY TU ZA ROK
Gdynia Design Days 2008
i szanse na przyszłość
28-29
RUCH BEZ TAJEMNIC
IWP ma najwyższej jakości
aparaturę do badania
ruchu. Zapraszamy
do współpracy
30-31
ERGONOMIA
W CYFROWYM ŚWIECIE
Wnioski z Międzynarodowej
Konferencji Naukowej
32-35
INWESTUJESZ
(WE WZORNICTWO) ­
– ZYSKUJESZ
Po co nam raport
„Analiza aplikacji
wzornictwa przemysłowego
w polskich
przedsiębiorstwach”
35
IWP OTWARTY
NA WSPÓŁPRACĘ
Pracowaliśmy z MKiDN
i prywatną firmą Cormay
17
YVES BEHAR
Jego projekty to fuzja
humanizmu i technologii.
Pokażemy je w IWP
18-19
CO NOWEGO
W BIBLIOTECE
W stronę wiedzy
o zarządzaniu rozwojem
nowego produktu
27
WSPIERAMY
WZORNICTWO OPARTE
O WIEDZĘ
…bo to niezbędny element
innowacyjności
Biuletyn IWP nr 4/2008
Opieka merytoryczna Elżbieta Opiła
Redaktor prowadzący Ewa Siemieńska
Opracowanie graficzne i DTP Zdanowicz&Pawrowski
Wydawca
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
tel. + 48 22 860 00 66, faks + 48 22 831 64 78,
[email protected]
01
U
akzceic
do przod
Beata Bochińska, prezes IWP,
[email protected]
02
Gospodarka rozwija się nadal stabilnie. Złotówka jest coraz silniejsza.
Fundusze unijne płyną i będą płynąć szerokim strumieniem aż do 2012 roku.
Konsumenci się cieszą, producenci już nie tak bardzo, mimo że powinni.
Nareszcie nie ma wątpliwości, że nadszedł właściwy czas dla inwestycji
we wzornictwo przemysłowe!
Polska jest, pod względem ilościowym, czwartym producentem mebli na świecie. Meble są,
pod względem wartościowym, naszym trzecim
produktem eksportowym. Ale to właśnie w tej
branży jeden z największych producentów zgłosił w sądzie upadłość i zwalnia 450 z 900 pracowników. Dlaczego tak się stało ?
Silna złotówka i niekorzystny przelicznik walutowy oraz to, że polskie meble pod cudzymi
markami były sprzedawane na najniższą półkę, wystarczyło, by kilkunastoletnia, świetnie
prosperująca firma nie wytrzymała konkurencji
tańszych dostawców z innych, wschodzących
gospodarczo krajów. Polska przestała być
dostawcą taniej produkcji, ale niestety nasza
oferta w większości przypadków nadal odpowiada najniższemu segmentowi rynku i jest dzisiaj,
jak na tę niską jakość, zwyczajnie za droga.
W tym samym czasie media donoszą, że inna
polska firma meblowa otwiera fabrykę w... USA
i zwiększa swoje udziały w rynku krajowym
i za oceanem. Jak interpretować tak zmienne
komunikaty? Jak je rozumieć? I co z tego wynika
dla współpracy z projektantami?
Czas polskich fabryk jako tanich podwykonawców skończył się. O tym wiedzieli wszyscy.
Ale nie wszyscy znaleźli we właściwym czasie
rozwiązania dla swoich firm. Tylko niektórzy
od kilku lat zmieniali profil własnych ofert i stopniowo wprowadzali produkty coraz bardziej
zaawansowane, przede wszystkim pod względem jakościowym. Zamawiali projekty wzornicze, stosowali segmentację rynku. W przygotowanym przez IWP raporcie dla Ministerstwa
Gospodarki umownie nazwaliśmy ich liderami
wzornictwa i okazało się, że słusznie. Deklarowali, że ich produkty są od 20 do 40% droższe
na rynku dzięki skorzystaniu z profesjonalnej
współpracy z projektantami. Nie tylko został
im zapas finansowy, ale i oferta oraz marki tych
firm są dzisiaj rozpoznawane przez wyższy segment rynku. Branża meblowa nie kojarzy się
z innowacjami, a jednak, jak w każdej dziedzinie, tak i w tej można „wynaleźć koło”. Trzeba
tylko analizować konkurencję, szukać niszy i podejmować decyzje we właściwym momencie.
Niektórzy poszli jeszcze dalej i zaczęli inwestować w badania i rozwój nowych produktów
EFEKT MASOWEJ SKALI JEST DLA NAS
POZA ZASIĘGIEM. W KONKURENCJACH
BIZNESOWYCH ZOSTAŁA NAM JUŻ TYLKO UCIECZKA DO PRZODU.
DESIGN
PRODUKTU MOŻE
W NIEJ POMÓC
w oparciu o rozwiązania zarówno designerskie, jak i inżynierskie. Nowe, innowacyjne mechanizmy, nowe funkcje produktów, związane
ze zmieniającymi się potrzebami klientów,
pozwoliły na przetrwanie i pozyskanie nowych,
bardziej wymagających rynków.
To nie jedyna branża, w której drgnęło. Środki
transportu, w których Polska jest równie silna,
też radzą sobie coraz lepiej, między innymi
dzięki stałej współpracy z polskimi projektantami i inżynierami.
Inwestorzy zagraniczni rzadko przenoszą do
nas najprostszą produkcję. Zorientowali się,
że cenniejsza jest wykwalifikowana kadra generująca innowacyjne rozwiązania. Motorola, Google, Microsoft, Lucent i wielu, wielu
innych producentów wykorzystuje nasz potencjał. I dobrze.
Chiny przy okazji olimpiady pokazały, że efekt
masowej skali jest dla nas poza zasięgiem.
W konkurencjach biznesowych została nam
już tylko ucieczka do przodu. Design produktu
może w niej pomóc.
Beata Bochińska
03
Uwaga, nowość!
Wkrótce
Wystawa PROJEKTANCI DZIECIOM.
Zaprosiliśmy m.in. YVESA BEHARA, pokażemy jego słynny laptop dla każdego
za 100 dolarów (zdj. na górze) i butelki
Y Water, z których można budować przestrzenne konstrukcje (zdj. poniżej).
W Centrum Design, w miejscu historycznego sklepu IWP, teraz
została otwarta restauracja INSTYTUT Restaurant & Cafe
z kuchnią fusion oraz sklepik z produktami młodych polskich
projektantów. Świetne miejsce na kawę, lunch, kolację czy zakupy na ostatni moment. Z designerskim pazurem.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
04
Biznes coraz
bardziej kreatywny!
Cieszy nas, że coraz więcej firm
organizuje
swoje
spotkania
w CENTRUM DESIGN. Zawsze
mogą liczyć na towarzystwo ciekawej wystawy.
Jesteśmy otwarci
WYSTAWY w Centrum Design otwarte są codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków, w godzinach 11.00 – 19.00. Bilety
w cenach dostępnych.
Dlaczego Małpiarnia
W październiku otwieramy NOWĄ SALĘ wystawienniczo-konferencyjną. Powstała w miejscu, które zwyczajowo w Instytucie
od lat nazywane jest Małpiarnią. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, przyjdź i zobacz.
Jesteśmy w centrum
wydarzeń
We wrześniu gościliśmy dziennikarzy, którzy dla TELEWIZJI BBC
(oglądalność, bagatela, 10 mln)
przygotowują program Grand Designes. Rekomendowaliśmy polskie
produkty i polskich projektantów.
Odwiedziła nas również STYLEVISION, francuska firma zajmująca się badaniem i kreowaniem
trendów w designie na świecie.
Interesowało ich dzisiejsze polskie
wzornictwo.
CE
Nowoczesne CENTRUM DESIGN
To przede wszystkim zespół ludzi – zdolnych, kompetentnych, pełnych entuzjazmu. Wrażliwych estetycznie, przywiązanych do detalu,
ale widzących go w szerokim kontekście. Ludzi, dla których design
jest zjawiskiem wszechobecnym, obejmującym wiele sfer naszego
życia. Ludzi, którzy poszukują zmian, wiedzy, są ciekawi wszystkiego,
co dzieje się na świecie; którzy chcą ten świat nam przybliżać,
ale też rozumieją uwarunkowania lokalne.
Właśnie taki zespół udało nam się stworzyć w CENTRUM DESIGN.
Tylko taki zespół jest w stanie przygotować duże, międzynarodowe
wydarzenia na miarę gdyńskich dni wzornictwa Gdynia Design Days
(str. 12-16), zorganizować konkurs dla młodych projektantów,
jak Fortis Young Design (str. 8-9), czy doprowadzić do premiery jedynego w swoim rodzaju Słownika projektantów polskich (str. 6-8).
CENTRUM DESIGN to również miejsce. Tuż obok warszawskiej
Starówki. Dysponujące dwiema świetnie wyposażonymi salami
wystawienniczymi. Gotowe na przyjęcie wystaw, konferencji, wykładów dla projektantów i przedsiębiorców, naukowców i publiczności.
Z restauracją i sklepem z najnowszymi wydawnictwami o designie
i produktami młodych designerów.
Krzysztof Bielski,
dyrektor Centrum Design,
[email protected]
N
TR
U
M
D
ES
IG
N
05
Jedyny taki
Marta Sztanka,
[email protected]
www.slownikprojektantow.pl to nowa strona dla wszystkich zainteresowanych
polskim wzornictwem od lat 50. do dziś. Kompendium wiedzy o projektantach,
największa baza zdjęć produktów. Słownik jest tworzony przez ekspertów IWP,
aktualizowany na bieżąco i dostępny bezpłatnie.
06
docelowo
Słownik będzie się składał z trzech części, odpowiadających podziałowi chronologicznemu
w powojennym polskim wzornictwie.
Część 1: „Lata 50. – 60.” już działa.
Dokumentuje historię polskiego wzornictwa
w najciekawszym i najbardziej dynamicznym
pod względem rozwoju okresie, będącym
uzasadnionym powodem naszej dumy i wciąż
bogatym ŹRÓDŁEM INSPIRACJI.
Część 2: „Lata 70. – 80.”, jej start planujemy
na wiosnę 2009.
Część 3: „Projektanci współcześni od 1990 r.”
zostanie uruchomiona 15 października.
Zawiera biogramy projektantów OBECNIE
tworzących i pracujących na polskim rynku
oraz zdjęcia najlepszych produktów powstałych
w ostatnich latach.
mapa polskiego wzornictwa
Słownik gromadzi wiedzę o projektantach
ze wszystkich dziedzin projektowania, od mebli
i tkanin użytkowych, przez ceramikę, szkło czy
sprzęt AGD, po maszyny i środki transportu.
W biogramach znajdują się informacje o wykształceniu i działalności zawodowej projektantów, lista wdrożonych projektów, czas ich
powstania, nazwiska współprojektantów oraz
dane o zleceniodawcach. Biogramom towarzyszy największa baza zdjęć polskich projektów. W ten sposób powstaje dokładna mapa
polskiego wzornictwa.
autorytet ekspertów
Słownik to wieloletni projekt badawczy IWP.
Efekt pracy skupionych wokół niego naukowców i praktyków z różnych dziedzin wzornictwa, historyków i teoretyków designu.
Wykorzystuje istniejące w Instytucie, unikalne
w skali światowej, archiwum dokumentacji
projektów oraz jedyną w Polsce bibliotekę
wzornictwa przemysłowego. Nie ma instytucji
bardziej predestynowanej do roli wydawcy
takiego projektu.
Co daje Słownik
profesjonaliści on-line
Publikacja w internecie umożliwia bieżące
uzupełnianie słownika. To największa i najaktualniejsza, redagowana przez ekspertów
baza danych nt. stanu polskiego wzornictwa.
Centrum informacji i promocji oraz środowiskowe forum.
PRZEDSIĘBIORCOM
wiedzę o czynnych zawodowo projektantach
PROJEKTANTOM
informacje o producentach inwestujących
we wzornictwo
WSZYSTKIM
rzetelną wiedzę o polskim designie
narzędzie dla przedsiębiorców
Najobszerniejszą i stale aktualizowaną częścią
słownika jest część 3 o projektantach współczesnych. Dlatego stanowi najpełniejszą bazę
informacji o czynnych zawodowo twórcach
wzornictwa w Polsce.
Z analizy przeprowadzonej przez IWP wynika, że W ŻADNYM słowniku
on-line na świecie NIE MA ŻADNEGO nazwiska polskiego projektanta.
To najlepszy dowód na to, jak bardzo potrzebny jest Słownik, który tworzymy.
07
kto za tym stoi
Redaktorem naukowym słownika jest historyk
sztuki, teoretyk designu, wykładowca Instytutu Historii Sztuki UW oraz prezes Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego Beata Bochińska.
Konsultantami merytorycznymi cz. 1 „Lata 50.
– 60.” są historyk sztuki i krytyk prof. Irena Huml
oraz projektanci wzornictwa Ryszard Bojar
i Danuta Paprowicz-Michno. Konsultantem cz. 3
„Projektanci współcześni” jest historyk sztuki
i wzornictwa Krystyna Łuczak-Surówka. Słownik
współtworzą eksperci IWP. Szefem projektu
jest Katarzyna Rutka, współpracuje Janusz
Wasilewski.
Zdjęcia projektów z lat 50. – 60., znajdujące się w archiwum IWP, można kupić.
Szczegółowe informacje pod adresem
[email protected]
„Słownik projektantów polskich” udostępniamy bezpłatnie
www.slownikprojektantow.pl i przez www.iwp.com.pl
Wspólny projekt IWP i Fortis Banku
Uwierzyć
w młodych
08
Marta Noszka,
[email protected]
Przygotowujemy się już do kolejnej edycji programu Fortis Young
Design, jedynego w Polsce konkursu o stypendium dla młodych projektantów.
Jednak emocje towarzyszące pierwszej, jeszcze nie opadły. I dla nas, i dla uczestników konkursu było to nowe i bardzo inspirujące doświadczenie.
Dla nas – IWP – jako organizatora najważniejsza w programie FYD była praca z partnerem
(po raz pierwszy była to instytucja finansowa),
który „złapał bakcyla”, by młodym projektantom ułatwić start w życie zawodowe. Laureatką
głównej nagrody – stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej – została Magdalena Sikorska,
za projekt dyplomowy Grandphone, telefonu dla osób starszych, który powstał na ASP
w Poznaniu, w Pracowni Designu Inspirującego,
u prof. Bogumiły Jung.
Wspólny konkurs na tyle spodobał się Fortis Bank Polska, że już podczas jego trwania
postanowił ufundować dodatkową nagrodę
specjalną, a w jej przyznanie zaangażował
wszystkich pracowników. W wewnętrznym głosowaniu internetowym zdecydowali, że Tomasz
Brzeziński, absolwent ASP w Warszawie, autor
składanego stojaka na rowery, dostanie profesjonalny tablet graficzny.
Dla finalistów konkursu największym wyzwaniem było wyjście z projektami poza mury
uczelni i środowisko akademickie. Większość
po raz pierwszy prezentowała swoje prace przed
zawodowym jury złożonym z przedstawicieli
czołowych producentów obecnych na polskim
rynku, takich jak Zelmer, Vox, IKEA, Balma,
Noti, Globaldom, Nowy Styl, Leroy Merlin,
Mikomax. „Gdy dowiedziałam się, że udało
mi się zakwalifikować do finału i będę musiała zaprezentować się przed jury złożonym
z producentów najważniejszych marek, byłam
przerażona, ponieważ, pewnie jak większość
finalistów, nie miałam wcześniej takiej okazji
– wspomina Magda Sikorska. – Na szczęście
prezentacja bardziej przypominała ciekawą
1)
2)
i sympatyczną rozmowę, niż stresujący egzamin. To doświadczenie na pewno pomoże
mi w rozmowach rekrutacyjnych i biznesowych
w przyszłości”.
Jurorzy byli pod wrażeniem umiejętności młodych, ich ciągłej chęci doskonalenia, znajomości programów graficznych i entuzjazmu. Żywo
reagowali na prezentacje i chętnie udzielali
wskazówek na temat wdrożenia lub opatentowania wzoru. Aby wyjść naprzeciw potrzebom
adeptów projektowania, dodatkowo zaprosili
ich na staże do swoich firm. Dzięki temu, zwyciężczyni konkursu nawiązała kontakt z Noti
i Balmą, a inni finaliści – z Nowym Stylem i Mikomaksem.
„Wygrana pozwoliła mi bardziej uwierzyć w siebie – mówi Magda Sikorska. – A za stypendium
kupiłam świetny sprzęt komputerowy do dalszej
4)
Na zdjęciach: 1) Magdalena Sikorska odbiera główną nagrodę FYD
2008 z rąk prezes IWP Beaty Bochińskiej. 2) Nagrodzony projekt
Magdy – Grandphone, telefon dla osób starszych. 3) Waldemar
Leszczyński z Fortis Bank Polska wręcza nagrodę Tomaszowi Brzezińskiemu. 4) Nagrodzony projekt Tomka – składany stojak na rowery.
nauki programów. Przede mną jeszcze staż
u Tomasza Rudkiewicza, Designera Roku 2007,
i specjalnie dla mnie zorganizowane szkolenia.
Nie mogę się doczekać”.
Życzymy sukcesów.
09
3)
Więcej informacji o projekcie
Fortis Young Design na www.iwp.com.pl/fyd
Konkurs Microsoft Imagine Cup 2008
rozstrzygnięty
Kreatorzy
przyszłości
Część przyszłego biznesu kreatywnego rodzi się w IWP.
10
Krzysztof Bielski,
[email protected]
Po raz pierwszy część największego międzynarodowego konkursu Microsoft-u dla studentów
– Imagine Cup 2008, dotycząca projektowania
oprogramowania, została przeprowadzona
przy współpracy IWP. Naszym pomysłem
było wprowadzenie do studenckich zespołów
projektujących oprogramowanie studentów
wzornictwa i grafiki użytkowej. Uważaliśmy,
że w takim teamie powstaną innowacyjne, profesjonalne technologicznie, użytkowo i wizualnie projekty, gotowe do wdrożenia.
W ramach konkursu zainaugurowano także prowadzony przez Microsoft program Innovation
Accelerator, którego celem jest przekazywanie
uczestnikom konkursu technologicznego wiedzy biznesowej potrzebnej do przekształcania
stworzonych aplikacji konkursowych w realne
produkty rynkowe. Zespoły uczestniczyły w specjalnie przygotowanych warsztatach na temat
zakładania biznesu, marketingu, promocji,
sprzedaży i autoprezentacji.
„W obecnych czasach umiejętność współdziałania i dzielenia się doświadczeniem
i zdolnościami z innymi członkami zespołu jest
nie mniej ważna, niż indywidualne zdolności.
Podejmij wyzwanie i sprawdź swoje umiejętności pracy zespołowej. Dzięki wspólnemu
wysiłkowi i wzajemnej inspiracji, możecie zmienić pomysły w rzeczywistość. Zbierz przyjaciół
i razem stwórzcie rozwiązania technologiczne,
które zapewnią lepszą ochronę i rozwój środowiska” – brzmiało główne przesłanie do uczestników konkursu.
W kategorii projektowania oprogramowania
zadanie polegało na przekształceniu własnych
pomysłów w prawdziwe aplikacje, które mogą
przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Zwycięzcą finału została drużyna Demoscene
Spirit z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w składzie: Agata Czapracka,
Szymon Majewski, Łukasz Michniewicz, Wiktoria Szydło, Agata Majewska, z opiekunem
Tomaszem Gdalą. Zespół ten zaprezentował
aplikację o nazwie LifeTracker, która umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym zwierząt
należących do gatunków zagrożonych wyginięciem.
1)
2)
11
3)
Dodatkowo Instytut Wzornictwa Przemysłowego przyznał specjalne wyróżnienie najlepszemu konsultantowi designu tegorocznej
edycji. Laureatką została studentka Politechniki Poznańskiej Agata Nowacka z zespołu
PUTatoes, za projekt Seenergy. Agata otrzymała wyróżnienie „za próbę ergonomicznego
podejścia do projektowania usług oraz przyjazne rozwiązania oswajające technologię
i czyniące ją przyjazną dla ostatecznego
użytkownika”– tak uzasadnia wybór prezes
IWP Beata Bochińska.
Patronat honorowy nad polską częścią konkursu objęło Ministerstwo Gospodarki. W jury
uczestniczyli przedstawiciele czołowych polskich firm informatycznych: Sage Symfonia,
Ewosoft Systemy Informatyczne, K2 Internet,
PI ORHMET, BPD, Integral Technologies,
Teta, Datacom System, Asseco Business Solutions, Comarch, Wind Mobile i InsERT oraz
przedstawiciele Microsoft-u i IWP. Na uroczystości ogłoszenia wyników obecni byli również: Michał Boni – szef doradców premiera,
Jan Muehlfeit – Chairman Europe, Microsoft,
Marek Roter – dyrektor generalny Microsoft
Polska i Ronald Binkofski – Microsoft Developer & Platform Group Manager.
Gratulujemy wszystkim zespołom! Trwają przygotowania do Imagine Cup 2009. Czekamy na
kolejną grupę kreatywnych. Będzie się działo!
Na zdjęciach: 1) Uczestnicy Imagine Cup na specjalnie zorganizowanych warsztatach poznawali tajniki zakładania biznesu, marketingu,
promocji, sprzedaży, autoprezentacji. 2) Trójka ze zwycięskiego
teamu Demoscene Spirit z UAM w Poznaniu. 3) Prezes IWP Beata
Bochińska wręcza nagrodę jednemu z laureatów konkursu.
Elżbieta Opiła,
dyrektor Gdynia Design Days,
[email protected]
Gdynia Design Days
to pierwsze masowe wydarzenie
upowszechniające wzornictwo
w Polsce. Przez trzy tygodnie lipca
prezentowane były produkty
z Polski i 5 krajów nadbałtyckich.
Imprezę zorganizował IWP
na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni.
Wrócimy
tu
za
rok
„Jestem przekonany, że to święto designu
zachęci projektantów i przedsiębiorców
do nowatorskich poszukiwań” – mówił prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek na inauguracji
Gdynia Design Days 2008.
Udało się. Włodarze miasta zapowiedzieli
kolejne edycje. Więc dziś pokazujemy, jak było
i już zapraszamy do Gdyni za rok.
12
>>>>>>>>>>>>>>>
Dlaczego Gdynia?
Nie bez powodu. Bo to miasto młode i nowoczesne, od początku mądrze zaprojektowane, z funkcją otwarcia na świat. I tę tradycję obecne władze chcą kontynuować.
1)
Ponad
podziałami
2)
3)
13
Krzesło, szczotka do zamiatania, filiżanka czy
dywan... Dobry design nie ma ograniczeń.
Dotyczy wszystkich produktów. Budzi zainteresowanie i równie dobrze się prezentuje w przestrzeni publicznej, jak i w murach szacownej
galerii. Przez 17 dni w portowych kontenerach
najbardziej znane studia projektowe prezentowały i sprzedawały (!) swoje produkty. Nawiązały niekiedy pierwsze bezpośrednie relacje
z konsumentem oraz relacje biznesowe. Podobnie efektywna była wystawa w Muzeum Miasta
Gdyni. Pokazała 100 „ikon designu”
– przedmiotów codziennego użytku
dostępnych na rynkach krajów nadbałtyckich. Wystawę obejrzało kilkanaście tysięcy osób. Większość
nie kryła zaskoczenia nowoczesnymi materiałami,
technologiami i rozwiązaniami. I przyznała, że po
raz pierwszy zdała sobie
sprawę, co to znaczy
dobre projektowanie.
5)
4)
Na zdjęciach: Po lewej teren Dworca Morskiego w Gdyni. Tuż obok,
w starych dworcowych magazynach odbywały się niektóre imprezy
GDD. 1) Design w kontenerach na pl. Grunwaldzkim. 2) Design jest
demokratyczny. Rosyjscy marynarze z wizytą w kontenerze Alelale.
3) Prezentacja prac powstałych podczas warsztatów Fruuutapeta.
4) Ikony designu – wystawa w Muzeum Miasta Gdyni. 5) Jednym
z prezentowanych na niej obiektów było krzesło Spider, projekt
Michała Biernackiego dla Ikera.
Wizje
przyszłości
>>>>>>>>>>>>>>>
Co nam się udało?
14
Młodzi wykorzystali swoją szansę. Przekonali,
że z pewnością mają przedsiębiorstwom sporo
do zaoferowania. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym prezentowali się laureaci
konkursu Fortis Young Design – dla młodych
projektantów o największym potencjale biznesowym – oraz polscy finaliści największego na
świecie konkursu nowych technologii Imagine
Cup 2008 (więcej o konkursach na str. 8 – 11).
Prezentacje tych ostatnich były naprawdę
profesjonalne – rozwiązania poparte badaniami ergonomicznymi, znajomością sytuacji
rynkowej i zapotrzebowań konsumentów.
Młodzi projektanci oprogramowania wzbudzili
żywe zainteresowanie firm z obszaru nowych
technologii.
W modernistycznych magazynach Dworca
Morskiego, który pamięta czasy wielkiej emigracji i legendarnego statku Stefan Batory odpływającego z marzeniami pokoleń Polaków
do Ameryki, inne młode grupy projektowe
wystawiały się pod hasłem „Future design. Pora
relaksu”. Wśród instalacji i multimedialnych
prezentacji można było odpocząć na huśtawce
z pierścionkiem Ba-lans na palcu, który odcinał
nas od wszelkich cywilizacyjnych komunikato-
Oprócz Polaków na GDD przyjechali wystawcy
i projektanci ze Szwecji, Finlandii, Litwy, Danii
i Niemiec. We wszystkich imprezach uczestniczyło ponad 35 tysięcy mieszkańców i turystów
Trójmiasta, przedsiębiorców i oczywiście projektantów. Każdy mógł się spotkać z każdym.
Projektanci z producentami, producenci z konsumentami i na odwrót, projektanci między
sobą. Trudno w to uwierzyć, ale to prawda
– po raz pierwszy w jednym czasie swoje
projekty i produkty prezentowali projektanci
oprogramowania i interfejsu, produktu i usług.
GDD w przystępny i lekki sposób promowały
dobre projektowanie, a jednocześnie stworzyły
podstawy rozwoju biznesu w obszarze wzornictwa w Trójmieście i samej Gdyni.
rów, a zachęcał do nawiązania więzi z ludźmi.
Tak właśnie młodzi widzą naszą potrzebę
odpoczynku w przyszłości. Kto wie, może ich
wizje kiedyś zamienią się w rynkowy produkt?
Wszak tak było z laptopem i pracą on-line,
na przykład na plaży. 30 lat temu nikt nawet
o nich nie marzył… „Perfectly” – podsumował
Louis Saul, projektant z Niemiec, który podczas GDD wystawiał swoje lampy w kontenerze
na pl. Grunwaldzkim.
1)
2)
3)
15
Warsztaty z projektowania maski samochodu
z Januszem Kaniewskim – polskim projektantem
współpracującym od lat z globalnymi markami
motoryzacyjnymi – cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Spośród wielu chętnych, aby
w nich uczestniczyć, wybraliśmy 20 najlepszych.
Wynieśli z nich dwa odkrycia. Po pierwsze,
poznali technikę „clay”, byli prekursorami tej
metody w Polsce. A po drugie, uczyli się o roli
emocji w projektowaniu. „Może nadszedł czas,
aby wartość dodaną w tym dotychczas ‘męskim’ produkcie zaczęły projektować kobiety?
Wszak autorzy reklam znaczenie emocji, jakie
wywołuje sam samochód i proces jego zakupu,
już zaczęli umieszczać w kontekście pragnień
i zachowań konsumenckich kobiet” – zwracał
uwagę Kaniewski.
—
5)
4)
Na zdjęciach: 1, 2, 3) Warsztaty z Januszem Kaniewskim z projektowania maski samochodu. 4, 5) Młodzi w Pomorskim Parku
Naukowo-Technologicznym: Magda Sikorska – laureatka Fortis
Young Design i finaliści Microsoft Imagine Cup.
Dobry
wzór
16
Wystawa pod takim tytułem, podsumowująca
XV edycję konkursu IWP na najlepiej zaprojektowane produkty na polskim rynku, była
swoistym przewodnikiem dla konsumenta.
Pokazywała produkty spełniające wymagania estetyczne, ergonomiczne, funkcjonalne.
Po prostu dobre projekty i, co ważne, za dobrą
cenę.
Więcej informacji na www.iwp.com.pl
i www.gdyniadesigndays.eu
>>>>>>>>>>>>>>>
Nasze plany i marzenia?
Chcielibyśmy, aby Gdynia Design Days wkrótce stały się na mapie Europy tym, czym dla
designerów, producentów i dystrybutorów dziś
są Design Mai w Berlinie czy 100% Design
w Londynie. Mamy szansę, bo udział w kolejnej edycji zapowiedziały już studia projektowe
z Niemiec, Rosji, Danii i Szwecji. Spotkamy się
w Gdyni za rok!
DESIGNLAB
O jeszcze jednym ważnym
wydarzeniu GDD – Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Ergonomia
w cyfrowym świecie”
piszemy na str. 30-31.
Wielkie wzornictwo
to fuzja
humanizmu
i technologii
Yves
Behar
Krzysztof Bielski,
[email protected]
Myślenie o przyszłości, optymizm i nowe technologie. Humanizm i doświadczanie. Odpowiedzialność. To cechy projektów jednego z najciekawszych współczesnych designerów – Yves’a Behara. Jego produkty
pokażemy w Centrum Design.
„My, projektanci, stoimy jedną nogą po
stronie konsumenta, a drugą po stronie naszego klienta producenta ­mówi o procesie
projektowania Yves Behar. ­ Musimy działać jak most albo jak klej. Jeśli docenisz
klienta, jego inteligencję, oraz jeśli odpowiesz na potrzeby estetyczne, emocjonalne
i te związane ze środowiskiem naturalnym,
prawdopodobnie zrobisz dobry design”.
W Centrum Design chcemy pokazywać dobre
praktyki wzornictwa, zjawiska ważne i ciekawe.
Takie, które zainspirują projektantów, dadzą
do myślenia ludziom odpowiedzialnym za produkcję i wdrażanie nowych produktów, zainteresują każdego.
W grudniu i styczniu wystawa PROJEKTANCI
DZIECIOM: Yves Behar, Polacy projektujący
specjalnie dla dzieci, warsztaty dla najmłodszych i dużo zabawy.
Więcej na
www.iwp.com.pl/wydarzenia
Laptop XO to słynny komputer przeznaczony dla
dzieci w wieku od 6 do 12 lat, przede wszystkim
z krajów rozwijających się i z krajów Trzeciego Świata. Jest dla nich narzędziem do uczenia się, zdobywania informacji i do komunikacji. To przykład projektowania zaangażowanego i odpowiedzialnego,
łamiącego ograniczenia i bariery. Powstał z inicjatywy OLPC, czyli One Laptop per Child (Jeden
Laptop dla Jednego Dziecka), fundacji non-profit
(laptop.org). Jego pomysłodawcą był Nicholas
Negroponte, pionier komputerowego designu, a zaprojektował go Yves Behar.
17
Co nowego w Bibliotece
Biblioteka Instytutu JEST największym w Polsce księgozbiorem o designie i jednym z największych na świecie księgozbiorów wyspecjalizowanych we wzornictwie
przemysłowym. Co miesiąc przybywa w niej ponad 50 nowych tytułów. Teraz
dodatkowo – z myślą o przedsiębiorcach i menadżerach – PROFILUJEMY swoje
zbiory pod kątem wydawnictw o zarządzaniu produktem z uwzględnieniem projektowa­
nia wzorniczego. Towarzyszy temu oferta przygotowania bibliografii na zadany temat.
Wszystkie usługi są dostępne on-line.
Katarzyna Rutka,
[email protected]
18
Design inspirations,
Cologne; London; New York: Daab, 2007
700 stron najciekawszych projektów i produktów współczesnego światowego wzornictwa.
Genialne zdjęcia, czysta forma – do patrzenia i zachwycania się. A na końcu indeks autorów
i producentów z dokładnymi kontaktami.
Biblioteka on-line: www.iwp.com.pl/biblioteka
Czytelnia: IWP, Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, czynna wt. – piąt. w godz. 10.00 – 19.00.
lem projektów podczas
tworzenia produktu.
Paul Budnitz: I am plastic: the designer
toy explosion, New
York: Abrams, 2006
Plastikowe stwory robią
światową karierę. Kolekcje
transformowanych na tysiące sposobów kolorowych misiów,
zombie, superwoman
i supermenów z prywatnych mieszkań młodych
fashion lovers śmiało
maszerują do prestiżowych galerii. To już nie
kicz, to sztuka. Z tego
albumu można się dowiedzieć dlaczego.
Shu Hagiwara: Origins. The Creative
Spark behind Japan’s Best Product Design, Tokyo: Kodansha
International, 2006
40 ikon japońskiego
wzornictwa powojennego. Krok po kroku poznajemy kolejne etapy
projektowania, od koncepcji do produktu finalnego, z szacunkiem
dla kilku tysięcy lat
tradycji, a jednocześnie z uwzględnieniem
współczesnych wymagań i trendów. Forma
ściśle związana z funkcją. Synteza japońskiego stylu. Do inspiracji.
Ross Lovegrove:
Supernatural, London: Phaidon Press Ltd,
2004
Pełne dossier czołowego brytyjskiego projektanta Rosa Lovegrove’a.
Jego styl to inspirowane naturą, organiczne
kształty wykonane z supernowoczesnych materiałów i z zastosowaniem awangardowych
technologii. Od krzeseł,
przez prysznice i umywalki, po rowery.
Ireneusz Rutkowski:
Rozwój
nowego
produktu: metody
i uwarunkowania,
Warszawa: PWE, 2007
Globalizcja, rozwój technologii, coraz ostrzejsza konkurencja stawiają przed przedsiębiorstwem nowe wymagania.
Autor prezentuje nowoczesne metody strukturyzacji i programowania
procesu rozwoju nowego produktu, jego projektowania i testowania
oraz zarządzania portfe-
Linda Gorchels: Zarządzanie produktem:
od badań i rozwoju
do
budżetowania
reklamy, Gliwice: Helion, 2007
Cenny przewodnik po
świecie zarządzania produktem. Dostosowny do
współczesnych realiów,
uwzględnia
wszystkie
zagadnienia związane
z tym złożonym procesem. Wiedzę teoretyczną ilustruje praktycznymi przykładami, dzięki
czemu każdy może odnieść zaprezentowane
informacje do swojej
konkretnej sytuacji, bez
względu na to, w jakiej
branży pracuje.
Gavin Ambrose, Paul
Harris: The Production Manual: A Graphic Design Handbook, Lausanne: AVA,
2008
Od projektu po gotowy
produkt graficzny: plakat, ilustrację w książce,
witrynę sklepu, neon...
Zasady kompozycji, wybór czcionek, jak zaprojektować layout, co się
dzieje z kolorami podczas skanowania, skalowania, drukowania…?
Niezliczona liczba praktycznych porad czyni tę
książkę techniczną instrukcją obsługi, a jednocześnie twórczym narzędziem dla każdego
grafika.
19
David Bramston: Basics Product Design:
Idea Searching, Lausanne: AVA, 2008
W jaki sposób wykonać
projekt szybciej, prościej lepiej? Na te pytania odpowiada David
Bramston, uznany projektant, pracujący dla
takich firm jak: Motorola, Swatch i Christian
Dior. I ilustruje swój wykład licznymi przykładami projektów. Kopalnia
wiedzy dla nauczycieli
i studentów kierunku
projektowanie produktu.
020
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
Niektórym działalność EDUSIGN – młodej „organizacji”,
odpowiedzialnej za obszar aktywności edukacyjnej IWP,
jest już znana. W ramach EDUSIGN zostały zorganizowane kolejne już konferencje tematyczne, mające formę
cyklicznych spotkań Klubu Przedsiębiorców, pod wspólnym
tytułem: „Wzornictwo jako element strategii wzrostu konkurencyjności firm”. Menedżerowie, kierownicy produktów
i projektanci z różnych firm mieli na nich okazję wysłuchać
wykładów ekspertów z dziedziny zarządzania rozwojem
nowego produktu i spotkać się z polskimi projektantami,
takimi jak Janusz Kaniewski czy Marek Adamczewski.
Tej jesieni EDUSIGN startuje pełną parą. W październiku
zaczynamy mocnym akcentem – wspólnym przedsięwzięciem
ze Szkołą Główną Handlową. 10 października rusza pierwsza edycja Studium Podyplomowego „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu”. Zajęcia
prowadzić będą doświadczeni wykładowcy i praktycy
z różnych dziedzin z obszaru „Design management” (więcej
o Studium na str. 22 – 23 i na www.iwp.com.pl/studia).
Zapraszamy też na kolejne spotkanie Klubu Przedsiębiorców,
poświęcone etapowi przygotowania projektu koncepcyjnego w ramach procesu rozwoju nowego produktu.
Tym razem gości specjalnych mamy aż dwóch: Tomasza
Rudkiewicza, polskiego projektanta mającego na koncie
wiele nagród zagranicznych i polskich, w tym tytuł Designera
Roku 2007, oraz Kathryn Best – wykładowcę, autorkę
bestsellera „Design Management” (więcej o Konferencji
Klubu Przedsiębiorców na str. 24 – 25 i na www.iwp.com.pl/
szkolenia-i-konferencje).
Kathryn Best będzie również gościem uroczystej inauguracji
Studium Podyplomowego.
Wiedzy i emocji nie zabraknie.
E
D
U
SI
G
N
021
Gaudeamus
igitur
Iwona Palczewska,
[email protected]
Startuje pierwsza edycja Studium Podyplomowego „Projektowanie
wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu”.
22
Odliczamy godziny do rozpoczęcia roku akademickiego. Na studentów czekają nowo
wyremontowane sale wykładowe. Prace merytoryczne nad programem studium zostały już
zamknięte. Podobnie jak lista studentów.
Program studiów został opracowany tak,
by dać jak najpełniejszą wiedzę potrzebną
przyszłym menadżerom produktu. Obejmuje
ekonomię finansów, marketing, teorię wzornictwa, ergonomię, zarządzanie i prawo. Prowadzone w trybie warsztatów zajęcia praktyczne
pozwolą słuchaczom na uczestniczenie w symulacji rzeczywistych etapów procesu rozwoju nowego produktu, a także na zapoznanie
się z najnowocześniejszą aparaturą badawczą
IWP (w tym z systemem analizy ruchu „motion-cap” firmy VICON, znanym miłośnikom gier
i animacji komputerowych), jej możliwościami, ofertą usług i współpracy z przemysłem.
Studenci będą również prowadzić samodzielnie badania biomechaniczne wykorzystywane
w ergonomicznej ocenie przedmiotów użytkowych.
Najlepsi nauczyciele
Szkoła Główna Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Akademia
Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk
Pięknych w Gdańsku – wykładowcy z tych
czterech uczelni
oraz
praktycy – projektanci wzornictwa i specjaliści
z IWP
poprowadzą zajęcia na Studium Podyplomowym „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu
rozwojem nowego produktu”.
To pierwsza i jedyna w Polsce oferta kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania
nowym produktem wzorniczym.
Zapraszamy wszystkich studentów na pierwsze
zajęcia 10 i 11 października w salach wykładowych IWP. Uroczysta inaugurcja roku akademickiego, na której wykład wygłosi Kathryn Best
– wykładowca Design Management w University College for the Creative Arts w Farnham,
odbędzie się 15 października.
>
>
>
>
>
>
>
Nie ma rozwoju bez wiedzy
„Usprawnianie procesów innowacji w produktach
jest niezbędne do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych elementów procesu tworzenia nowego produktu jest
projektowanie wzornicze. Jego funkcja to nie tylko
zapewnienie wyróżników estetycznych, ale także
nadanie produktom cech użytkowych, warunkujących zaspokojenie wymagań nabywców. Znajomość
tych zagadnień jest więc niezbędna zarówno product managerom, jak i pracownikom pionów marketingu, B+R (badawczo-rozwojowych) i produkcji.
Dostarczenie tej wiedzy jest celem Studium Podyplomowego „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu
rozwojem nowego produktu” prowadzonego przez
SGH i IWP. Renomowani wykładowcy i praktycy
z tych instytucji ujmują w programie studiów
w sposób kompleksowy aspekty marketingowe,
organizacyjne, prawne i finansowe, w powiązaniu
z kwestiami wzornictwa przemysłowego i ergonomii 23
w kształtowaniu nowych produktów, co zapewnia
wysoką wartość merytoryczną studium dla jego
uczestników. Absolwenci studium będą specjalistami w pełni przygotowanymi do zarządzania rozwojem nowych produktów, wdrażania ich do produkcji
oraz efektywnego wprowadzania na rynek”.
—
Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski,
kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego
w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, kierownik
Studium „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu
rozwojem nowego produktu”
Wszystkich zainteresowanych studiami odsyłamy na www.iwp.com.
pl. Można będzie na bieżąco śledzić ich przebieg, aby… rezerwować miejsca na następny rok.
Konferencje Klubu Przedsiębiorców
Dla ludzi
z inicjatywą
Statystyka jest nieubłagana: wskaźniki konkurencyjności polskich przed­
siębiorstw są nierzadko niższe niż w innych krajach o podobnym poziomie rozwoju. IWP chce wspierać rozwój wzornictwa, które – jak wynika z naszych
badań – jest efektywnym narzędziem podnoszenia konkurencyjności firm.
Jedną z inicjatyw są Konferencje Klubu Przedsiębiorców.
24
Konferencje mają nietypową formułę. W tym
samym miejscu i czasie spotykają się naukowcy
– teoretycy akademiccy, praktycy – przedsiębiorcy i projektanci oraz goście specjalni,
jedyni w świecie specjaliści w swojej dziedzinie.
Ci, którzy odnieśli sukces, dzielą się doświadczeniami, pokazują swój punkt widzenia
na jedno określone zagadnienie dotyczące
procesu rozwoju nowego produktu. Dzięki
temu, uczestnictwo w kolejnych konferencjach cyklu nie tylko gwarantuje uzyskanie
i pogłębienie wiedzy, ale także daje szansę
na skonfrontowanie jej z opiniami ekspertów,
jest okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm z całego kraju, a także inspiracją do dalszych działań, pozwala spojrzeć
na rutynowe zagadnienia z innej perspektywy.
Klub Przedsiębiorców jest otwarty dla wszystkich chętnych. Wśród uczestników są właściciele i dyrektorzy firm, szefowie produktów
i marek, pracownicy działów badawczo-rozwojowych, marketingu, logistyki, projektanci,
graficy i konstruktorzy – wszyscy, którym bliska
jest idea podnoszenia jakości wzornictwa, podnoszenia własnych kwalifikacji oraz zwiększania
konkurencyjności własnych przedsiębiorstw.
Gorąco zapraszamy
do udziału w najbliższej konferencji, która
odbędzie się 16 października 2008 r.
Omawiane na niej będą:
>> proces tworzenia projektu koncepcyjnego,
>> teoretyczne i praktyczne aspekty powstawania nowego produktu,
>> zagadnienia związane z zarządzaniem
projektem wzorniczym.
25
16 października na KKP wystąpią goście specjalni
Kathryn Best
specjalistka z dziedziny design management, współpracowała z takimi firmami jak Orange czy Starbucks. Jej książka „Design Management” będzie
podręcznikiem na naszym Studium Podyplomowym
(więcej na str. 22 – 23), będzie ją można zamówić/
kupić w IWP.
Tomasz Rudkiewicz
projektant, pracował m.in. dla firm Nokia, Amica,
Volvo, Solaris; Designer Roku 2007.
Kolejne edycje Klubu Przedsiębiorców dotyczyć będą:
>> procesu modelowania i prototypowania (luty 2009),
>> praktycznych aspektów tworzenia harmonogramu projektowego
(kwiecień 2009),
>> wdrażania projektów (czerwiec 2009),
>> trendów i kierunków w rozwoju polskiego wzornictwa
(październik 2009).
Adres kontaktowy dla wszystkich zainteresowanych: [email protected]
D
E
S
I
G
N
L
A
B
Dr Iwona Palczewska,
dyrektor Pionu Badań i Rozwoju,
[email protected]
WSPIERAMY WZORNICTWO
OPARTE O WIEDZĘ
W 2000 roku Rada Europy przyjęła 10-letnią Strategię Lizbońską, której
celem jest „przekształcenie do 2010 roku Unii Europejskiej w najbardziej
dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę na świecie opartą o wiedzę”.
Tym samym w gospodarce XXI wieku to wiedza stała się najcenniejszym
zasobem, który decyduje o rozwoju i innowacyjności.
Jednym z najważniejszych źródeł innowacji w przemyśle jest działalność
badawczo-rozwojowa. Nie ma zaś innowacyjności bez wzornictwa. Wzornictwa opartego o wiedzę.
Misją pionu B+R (badawczo-rozwojowego IWP) jest budowa najbardziej
kompleksowego centrum wzornictwa opartego o wiedzę w Polsce.
Współpraca dwóch niezależnych działów: DESIGNLAB i EDUSIGN,
zapewnia tworzenie i przekazywanie wiedzy jej odbiorcom, przede wszystkim projektantom i przedsiębiorcom. W ciągu ostatniego roku udało nam
się rozpocząć proces budowy znakomicie wyposażonego laboratorium
badawczego o profilu ergonomicznym, kompletujemy i rozszerzamy zespół
badawczy, nawiązujemy współpracę z partnerami zewnętrznymi, rozwijamy
ofertę badawczą i działalność edukacyjną: od szkoleń poprzez konferencje
naukowe, po studia na poziomie podyplomowym. Pozyskujemy środki
publiczne na dofinansowanie, by wiedza, tak kosztowna, stała się dostępna
dla wszystkich odbiorców.
27
R
R uch
ta
t jeabezmnic
je
Ruch bez ta jemnic
u
m
Iwona Palczewska,
[email protected]
Zakład Badań Ergonomicznych IWP wzbogacił się o najwyższej klasy aparaturę
do badania ruchu. To nowoczesne narzędzie dla projektantów, producentów,
ośrodków badawczych. Zapraszamy do współpracy.
28
Teraz w skład laboratorium IWP wchodzą trzy
niezależne systemy pomiarowe, które zostały
zsynchronizowane w czasie rzeczywistym. Są to:
- system do trójwymiarowej analizy ruchu
firmy VICON (USA),
- 24-kanałowy bezprzewodowy
elektromiograf firmy NORAXON (USA) rejestrujący obciążenie układu mięśniowego,
-
zestaw czujników, które pozwalają
na określenie mechanicznego obciążenia
towarzyszącego wykonywanej pracy firm
AMTI, BIOMETRICS LTD, NORAXON,
TekScan Inc.
Nasz system pomiarowy umożliwia symulację
zachowania człowieka w przestrzeni oraz testowanie urządzeń w interakcji z użytkownikiem w fazie
projektowania. W ten sposób podobną aparaturę
wykorzystują Pratt & Witney, Airbus, John
Deere, wszystkie czołowe firmy motoryzacyjne,
producenci zaawansowanych siedzisk biurowych,
a systemy „mo-cap” stosowane są przez producentów gier komputerowych.
Do wykorzystania w dziedzinach:
ergonomia, biomechanika, sport, multimedia,
motoryzacja, lotnictwo, medycyna, ekspertyzy
sądowe.
Co można zyskać
projektanci – możliwość symulacji zachowań
człowieka w określonych sytuacjach bez konieczności budowania kosztownych prototypów
oraz testowania urządzeń w interakcji z użykownikiem jeszcze w fazie projektowania,
producenci – zaawansowane badania technicznie, symulacje prototypów,
jednostki badawcze – możliwość podjęcia
badań poznawczych i aplikacyjnych na najwyższym światowym poziomie technologicznym.
uch
bez
mnic
29
Kontakt:
[email protected]
Zakup aparatury był możliwy dzięki funduszom
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
z programu Kreator Innowacyjności, oraz dofinansowaniu podstawowej działalności statutowej IWP. Aparatura będzie wykorzystywana
m.in. w ramach warsztatów ergonomicznych
przez uczestników Studium Podyplomowego
„Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu” (o studium przeczytaj
na str. 22 – 23).
Co łączy Airbusa z Wiedźminem?
Zarówno do projektowania ergonomicznego kokpitu pilota największego samolotu
na świecie, jak i produkcji gry Wiedźmin,
komputerowej adaptacji książkowej sagi
Andrzeja Sapkowskiego, bijącej rekordy
sprzedaży w Polsce, wykorzystano możliwości systemu do bezprzewodowej analizy
ruchu w przestrzeni 3D – VICON.
Zdjęcia za zgodą firmy Vicon
Zapraszamy
jednostki badawcze,
producentów mebli do siedzenia, siedzisk
specjalistycznych, stanowisk pracy,
uczelnie,
firmy informatyczne,
producentów gier komputerowych,
zakłady opieki zdrowotnej.
Ergonomia
w cyfrowym świecie
Komputeryzacja nie jest zagrożeniem. Jest ogromną szansą na kreowanie
otoczenia przyjaznego dla człowieka. Trzeba zrobić wszystko, żeby tę szansę
wykorzystać.
Ważnym krokiem w stronę „przyjaźni” z nowo- ale w oparciu o wiedzę o interakcji człowieka
czesnymi technologiami była IV Międzynaro- ze światem cyfrowym, jest ogromną szansą
dowa Konferencja Naukowa pt. „Ergonomia na kreowanie otoczenia przyjaznego dla wszyw cyfrowym świecie” (Ergonomics in the Digi- stkich.
tal World). Odbyła się 16 lipca w Pomorskim Obecnie w serii Prac i Materiałów IWP przygoParku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, towywana jest dwujęzyczna (polsko-angielska)
w ramach Gdynia Design Days. Wzięło w niej monografia, zawierająca teksty wystąpień preudział blisko stu uczestników z kraju i zagra- legentów podczas konferencji. Powinna zaintenicy – pracowników naukowych, specjalistów resować wszystkich zajmujących się badaniaergonomii, studentów, pedagogów oraz pro- mi, rozwojem, wdrażaniem i wprowadzaniem
jektantów i producentów. Obecny był również na rynek produktów cyfrowych: naukowców,
wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. Duże za- studentów, pedagogów oraz projektantów
interesowanie wzbudziły referaty prezentujące i producentów. Będzie ją można nabyć w bimożliwości zastosowania cyfrowych narzędzi bliotece IWP on-line.
badawczych w nauce
i projektowaniu oraz
Monografia „Projektowanie ergonomicz­
opisujące kontekst
ne dla szkół” pod red. Ewy Nowak, Ewy
społeczny funkcjonoKalki, Iwony Palczewskiej to plon powania urządzeń i proprzedniej, III Konferencji Naukowej. Augramów cyfrowych.
torami tekstów są specjaliści z Francji,
Wniosek z konferenWielkiej Brytanii, USA i Polski.
cji jest jeden: komcena
puteryzacja otacza25 zł.
CD do kupienia:
jącego nas świata
www.iwp.com.pl/biblioteka/Sprzedaz/Prace-i-Materialy,
nie jest zagrożeniem,
Już jest
Iwona Palczewska,
[email protected]
30
Ergonomiczne
stanowisko
komputerowe
Zabawa i nauka
Znakomitym uzupełnieniem wykładów naukowców na „dorosłej” konferencji były odbywające się równocześnie warsztaty edukacyjne
dla dzieci pt. „Ergonomia w cyfrowym świecie
dziecka”. Maluchy, ich rodzice, pedagodzy
i wychowawcy mogli zobaczyć ergonomiczne
i nieergonomiczne stanowiska komputerowe,
zestawione z mebli, które można kupić w naszych sklepach. Dzieciaki samodzielnie sprawdzały, co to znaczy komfort siedzenia: siadały
31
na różnych krzesłach, o zróżnicowanych wymiarach, z podłokietnikami i bez, wykonanych
z różnych materiałów (drewna, plastiku, wyściełanych materiałem, skórzanych). Był też
ciekawy wykład i pytania do eksperta. I o to
chodziło. Podczas zabawy dzieci uczyły się
zasad zdrowego korzystania z komputera.
Instytut Wzornictwa Przemysłowego,
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki,
przygotował raport „Analiza aplikacji
wzornictwa przemysłowego
w polskich przedsiębiorstwach”
32
INWESTUJESZ
(WE WZORNICTWO)
– ZYSKUJESZ
Wreszcie jest! I już przynosi wymierne korzyści! Profesjonalny, rzetelny i przejrzysty raport o stanie polskiego wzornictwa. I o zyskach, jakie dla firmy – w skali mikro
– i dla gospodarki – w skali makro – niesie wzornictwo.
Raport jest pierwszą na taką skalę analizą
stanu wzornictwa przemysłowego w Polsce.
Został opracowany na próbie ponad 300
przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże i regiony.
Celem raportu było pokazanie, jaki jest poziom
wykorzystania wzornictwa wśród polskich
przedsiębiorstw i jak wpływa ono na konkurencyjność i zyskowność, a także uświadomienie konieczności inwestowania we wzornictwo.
Wyniki badań wskazują na dużą i ciągle
rosnącą świadomość roli wzornictwa wśród
polskich przedsiębiorców. Doceniają oni znaczenie wzornictwa w promocji produktów,
osiąganiu przewagi konkurencyjnej oraz strategicznym rozwoju firm. Widoczny jest też duży
potencjał rozwoju przedsiębiorstw stosujących
innowacje oparte na wzornictwie.
76% przedsiębiorstw uważa, że wzornictwo
odgrywa kluczową lub ważną rolę dla ich rozwoju, a 27% dostrzega istotny wpływ wzornictwa w ostatnim okresie.
86% firm uważa, że opłaca się inwestować
we wzornictwo. Wśród liderów wzornictwa
(przedsiębiorstw w nie inwestujących w stopniu
znacznie wykraczającym ponad przeciętną)
takiego zdania jest aż 98%.
4 x więcej produktów wprowadziły na rynek
firmy oceniające rolę wzornictwa jako kluczową dla swojej działalności.
Od 20 do 40% może wzrosnąć cena dobrze
zaprojektowanego produktu według jednej
czwartej badanych.
60% liderów wzornictwa wskazuje na duży
wpływ wzornictwa na wzrost satysfakcji konsumenta i wizerunek firmy.
51% liderów wzornictwa dostrzega duży wpływ
wzornictwa na konkurencyjność ich produktów
na rynku.
65% firm jest przekonanych, że w najbliższych
latach nastąpi dalszy wzrost roli wzornictwa.
Raport został bogato zilustrowany przykładami dobrego polskiego wzornictwa. Wśród
nich znalazły się zdjęcia produktów laureatów
takich konkursów, jak Dobry Wzór, PRODECO
czy Śląska Rzecz.
33
15 maja w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja prasowa wprowadzająca raport na rynek. Jej gospodarzami byli (od lewej):
Krzysztof Gulda – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w MG, Dariusz Bogdan – podsekretarz stanu w MG oraz Beata Bochińska
– prezes IWP.
34
Raport już pomaga przedsiębiorstwom uzyskać wsparcie państwa.
Wielką zasługą raportu jest to, że uświadomił firmom konieczność inwestowania
we wzornictwo. Te, które chcą to robić,
mogą włączyć się do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
na lata 2007 – 2013.
Program ten stwarza możliwość finansowania działań prowadzących do rozwoju
i wdrożenia innowacji, rozumianej jako
nowe lub znacząco ulepszone rozwiązanie
w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji.
gi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (działanie 5.2),
>> zarządzanie własnością intelektualną,
czyli wspieranie uzyskania i ochrony praw
autorskich (działanie 5.4).
>> wspieranie projektów celowych oraz wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych
(działanie 1.4-4.1),
>> stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wspieranie w zakresie wzornictwa (działanie 4.2),
>> dyfuzja innowacji, czyli wspieranie instytucji z otoczenia biznesu świadczących usłu-
Złożono 90 wniosków na kwotę przekraczającą 253 mln euro, a do wydania było „tylko” 50 mln euro.
Te działania to:
12 maja PARP ogłosiła konkurs
wniosków o dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe (działanie 4.2),
a już pod koniec czerwca przestała
je zbierać.
„Wzornictwo przemysłowe jest najtańszym
i najprostszym sposobem podnoszenia
konkurencyjności produktu. Może być także
kluczem do jego sukcesu na rynku”
– mówił wiceminister Dariusz Bogdan.
IWP otwarty
na współpracę
Oto dwa przykłady naszych wspólnych
działań z instytucją administracji
państwowej i z prywatną firmą.
Raport o stanie kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przygotowuje „Raport o stanie kultury”. Uwzględni on wzornictwo przemysłowe jako jedną z branż
przemysłów kultury. Opracowanie tej części (dot.
wzornictwa) MKiDN powierzyło Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego. Nasi specjaliści przedstawią
diagnozę stanu polskiego wzornictwa, wskażą główne trendy jego rozwoju oraz zaproponują przyszłe
kierunki działań. Raport będzie gotowy pod koniec
tego roku, a wydany w 2009. (ap)
Drugie życie produktu
Zachęcamy do zapoznania się
z wnioskami i wynikami raportu.
2-tomowa, polsko-angielska publikacja
jest dostępna w:
Ministerstwie Gospodarki
pl. Trzech Krzyży 3/5, w hallu głównym,
IWP
ul. Świętojerska 5/7, w sekretariacie.
—
Można go także ściągnąć ze strony IWP:
www.iwp.com.pl/artykuly/Prace-badawcze
Raport jest BEZPŁATNY.
To ciekawy przykład, jak nowoczesna obudowa
może zmienić urządzenie o znakomitych parametrach technicznych, ale nieatrakcyjne wizualnie,
w produkt nowej generacji. W kwietniu IWP rozpoczął współpracę z firmą PZ Cormay S.A. – producentem odczynników diagnostycznych
i dystrybutorem aparatury medycznej
– oraz krakowskim studiem projektowym
Triada Design. Tematem była obudowa
analizatora medycznego ACCENT 200.
Triada Design nie zaproponowało jedynie
prostego „face-liftingu”. Unowocześnienie
obudowy podniosło estetykę urządzenia,
ale przede wszystkim, dzięki gruntownej
przebudowie, poprawiły się jego cechy
funkcjonalne: łatwość obsługi i serwisowania oraz wydłużenie czasu bezobsługowego działania dzięki zwiększeniu
pojemności przestrzeni na odczynniki.
W lipcu model był zaprezentowany na największych targach branży diagnostycznej
na świecie – Clinical Lab Expo w Waszyngtonie, organizowanych przez American Associaton for Clinical Chemistry (AACC).
Wzbudził zainteresowanie osób poszukujących nowości i ciekawych rozwiązań.
Nowy Accent 200 Cormay zamierza dołączyć do oferty od przyszłego roku. (ip)
—
Zapraszamy do współpracy z IWP.
Najwięcej informacji można znaleźć na
www.iwp.com.pl
35

Podobne dokumenty