Jak głosowano na Warmii i Mazurach

Komentarze

Transkrypt

Jak głosowano na Warmii i Mazurach
„Kochaj, szanuj,
nie krzywdź, nie bij…”
XIV edycja konkursu
“Pejzaż Polski”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji ponownie organizuje
marsz przeciw przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie
krzywdź, nie bij…” ►5►
Otwarcie wystawy 11 listopada (środa)
o godz. 17.00 w Galerii Kętrzyńskiego
Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 A
W ŚRODKU
TVprogram
CZWARTEK, 29 października 2015, Nr 22 (68)
DWUTYGODNIK
www.nmketrzyn.pl
Funkcjonariusze apelują o ostrożność
Wybory parlamentarne 2015
Policyjna Akcja „Znicz”
P
Jak głosowano na Warmii i Mazurach
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
30,42%
27,07%
8,97%
8,76%
• Procentowy wynik wyborów parlamentarnych na Warmii i Mazurach.
8,44%
6,82%
7,60%). W Sejmie reprezentowana będzie również mniejszość niemiecka. Po
raz pierwszy w historii w Sejmie nie
To, że wybory parlamentarne 2015 będzie reprezentantów lewicy, która
zmieniły obraz Polski, nikogo prze- jako koalicja nie przekroczyła wymakonywać nie trzeba. W całym kraju ganych 8% poparcia wyborców.
frekwencja wyborcza wyniosła W wyborach do Senatu również PiS
ponad 50%, a niekwestionowanym odnotował niekwestionowane zwycięzwycięzcą z 37,58% poparciem zos- stwo, wprowadzając 61 swoich przedtało Prawo i Sprawiedliwość i to re- stawicieli, drugie miejsce zajęła
prezentanci tej właśnie partii będą Platforma Obywatelska, która w Senaprzez najbliższe cztery
kształtocie uzyskała
34 miejsca.
Pozostałe pięć
Rachellata
obudzi
się rano w łóżku
z Dexem. Nie
dość,
wać żpolską rzeczywistość i budować miejsc obsadzą senatorzy niezależni:
obraz naszego kraju za granicą.
Lidia Staroń, Marek Borowski,
Grzegorz Biernacki, Jarosław ObPrawo i Sprawiedliwość będzie też mu- rębski oraz Józef Zając z PSL.
siało pamiętać, aby nie stracić ogrom- W wyborach do Senatu w okręgu nr 87,
nego zaufania wyborców jakim zostało gdzie frekwencja wyniosła 38,71%,
przez nich obdarzone. W sejmie za- obejmując swoim zasięgiem Powiat
siądą również posłowie Platformy Kętrzyński, zwyciężyła Małgorzata
Obywatelskiej, która po 8 latach spra- Kopiczko (PiS) uzyskując 36,44 % powowania władzy uzyskała poparcie parcia wyborców pokonując Marka
24,09% wyborców. Swoich reprezen- Konopkę z PO (35,74%) oraz znanego
tantów w Sejmie będą mieć również: kętrzynianom Stanisława TołwińPSL (poparcie 5,13%), Kukuz' 15 (po- skiego - Porozumienie dla Mazur
parcie 8,81%), Nowoczesna (poparcie (27,82%).
FRANCISZEK JAROŃSKI
5,10%
3,74%
ISSN 2300-309X
KOLEJNE WYDANIE JUŻ 12 LISTOPADA
0,68%
W wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 35 obejmującym Powiat
Kętrzyński, podobnie jak w całej Polsce, wyborcy największym zaufaniem
obdarzyli PiS, na który swój głos oddało 30,42 % wyborców. Na drugim
miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z 27,07 % poparciem, a na kolejnych miejscach: Kukiz’ 15 (8,97 %),
Zjednoczona Lewica (8,76%), PSL
(8,44%), Nowoczesna (6,82%), KORWIN (5,10%), Razem (3,74%) oraz
KWW Zbigniewa Stonogi (0,68%).
A jak głosowano w powiecie kętrzyńskim i poszczególnych gminach, gdzie
frekwencja wyniosła 36,54%? Tutaj
niekwestionowanym zwycięzcą został
również PiS, na który oddało swoje
głosy 29,78% wyborców. Na Platformę
Obywatelską głosowało 27,42% wyborców, na Zjednoczoną Lewicę
(10,65%), Kukiz’ 15 (10,64%), PSL
(7,84%), Nowoczesna (5,01%), KORWIN (4,15%), Razem (3,75%) oraz
KWW Zbigniewa Stonogi (0,76%).
►►s.4
Plebiscyt - 25 inwestycji na 25-lecie samorządu
Głosuj na inwestycję 25-lecia
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, nasze wizyty na cmentarzach są coraz częstsze. Kętrzyńscy policjanci apelują o czujność i rozwagę, by nie
stać się ofiarą kieszonkowców i złodziei, którzy tylko czyhają na każdą chwilę naszej nieuwagi. Dla niektórych
wiąże się to z długimi wyjazdami i pokonaniem dziesiątek, bądź setek kilometrów.
W ramach corocznej Akcji „Znicz” funkcjonariusze kętrzyńskiej komendy w dniach 30 października - 2 listopada będą
przeprowadzać wzmożone kontrole ruchu drogowego ukierunkowane m.in. na sprawdzanie stanu trzeźwości kierowców, stanu technicznego pojazdu, prędkości czy
bezpiecznego przewożenia dzieci. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na to, że Dzień Wszystkich Świętych to okres
wzmożonego ruchu na drogach, dlatego też policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o przestrzeganie przepisów drogowych, nie pozostawianie samochodów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, dostosowanie prędkości do panujących, często trudnych warunków atmosferycznych. Należy także zwiększyć uwagę na znaki drogowe
i sygnały nadawane przez funkcjonariuszy, którzy podczas
święta będą we wszystkich newralgicznych dla ruchu miejscach. Należy pamiętać, aby prowadzić swój pojazd z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze.
Szczególnie w tych dniach, kiedy ten ruch jest znacznie
większy, istotne jest, aby utrzymywać niezbędny odstęp między pojazdami. W podróży dopilnujmy, żeby wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. Nie
zapominajmy o prawidłowym przewożeniu dzieci. Niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicę po alkoholu.
►►str. 3
Miasto i WSIiE TWP w Olsztynie
podpisało porozumienie
o współpracy. ►3
Sympozjum poświęcone Janowi
Pawłowi II. ►10
WIEŚCI Z MIASTA
ROZMAITOŚCI
W Straży Granicznej trwa nabór
do pracy. ►4
Narodowy Dzień Niepodległości
i nadanie praw miejskich,
szczegółowy program obchodów
w Kętrzynie. ►11
WIEŚCI Z MIASTA
Krystian Łukaszewicz Mistrzem
Świata w kulturystyce. ►8
SPORT
HISTORIA
Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety, Teatr Jaracza
ponownie w naszym mieście. ►13
KULTURA
Kupon do głosowania
i pełna lista inwestycji na str. 7
Pod koniec XIX w. Kętrzynie dominował głównie przemysł spożywczy, w ramach którego funkcjonowały nie istniejące już: browar,
cukrownia, fabryka drożdży oraz mleczarnia. Obecnie, do przemysłu spożywczego dołączyły: przemysł elektrotechniczny oraz odzieżowy. Największe zakłady to ZPO „Warmia” (odzież), Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie (oświetlenie), MTI-Furninova POLSKA (meble tapicerowane), SPPH „Majonezy” (przemysł spożywczy) i inne (FPK, MST, FOR-MECH Sp. z o.o.).
Przemysł w Kętrzynie
Szkolenie dla przedsiębiorców
na rozwój ich działalności
W Ratuszu 15 października odbyło się kolejne szkolenie skierowane do lokalnych
przedsiębiorców. Spotkanie miało charakter indywidualnych konsultacji. Temat:
„Wsparcie dla przedsiębiorstw w finansowaniu eksportu oraz rozwoju działalności” przyciągnął głównie świeżych
biznesmenów, ale i duże firmy.
Jednym z nich jest Piotr Moroz, który ze
wspólnikiem dopiero wszedł na rynek biznesowy. Ich firma świadczy usługi głównie
w branży ogrodniczej. Jakie wnioski wyciągnął ze szkolenia?
- Szkolenie to bardzo przydatna rzecz, tym
bardziej, że jako młode przedsiębiorstwo będziemy się starać o finansowanie. Takie
spotkania są potrzebne, bo wiadomo, że
z tymi wnioskami o dotacje nie każdy sobie
radzi, a tak to wiemy gdzie i do kogo udać
się po pomoc. My będziemy na pewno brać
udział w kolejnych szkoleniach – zapewnia
Piotr Moroz.
Na spotkaniu pojawiła się także przedstawicielka dużej firmy odzieżowej Warmia. Jakie
wrażenia miała po szkoleniu?
- Byłam pod wielkim wrażeniem, ponieważ
przyjechały osoby, które konkretnie zajmują
się rejonem Warmii i Mazur, bezpłatnie oferując szeroką pomoc. To jest fajnie, że prowadzą danego przedsiębiorcę indywidualnie,
pośredniczą w składaniu wniosków, dobierają im odpowiednich partnerów, tak naprawdę otwierają firmy lokalne na świat.
Bardzo się cieszę, że Miasto organizuje takie
spotkania, bo one są nam bardzo pomocne –
ocenia Anna Kaczmarska z działu eksportu
w Warmii.
Informacje dotyczące możliwości wsparcia
firm prezentowały osoby z Projektu Enterprise Europe Network Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie.
- Ideą takich spotkań jest to, aby przychodzili na nie przedsiębiorcy zainteresowani
wsparciem, więc nie zależało nam na ilości,
tylko na firmach rozwojowych. My często
jeździmy nawet do dwóch czy trzech firm,
ponieważ to szkolenie na charakter dwukierunkowy, przedsiębiorca dowiaduje się co
my robimy, a my co robi przedsiębiorca. Te
spotkania mają mieć charakter kameralny,
po to, aby potem był czas na indywidualne
konsultacje. Rozmawiamy wtedy o konkretnych potrzebach danego biznesmena, jakie
są jego oczekiwania i potem w biurze zastanawiamy się jak mu pomóc. W takich szkoleniach chodzi o to, aby dwie strony były
czynne, ponieważ nasza praca nie polega na
tym, aby przyciągać tłumy – wyjaśnia Katarzyna Bartnik, Kierownik Projektu EEN
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie.
Współorganizatorem szkolenia był Krzysztof Hećman, przewodniczący Rady Nadzorczej WMARR, a współprowadzącym
Krzysztof Bućko, Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości przy Urzędzie Miasta.
Ewa Brzostek
e-Gazela z Bartnika Mazurskiego
Fot. Archiwum Prywatne
► Agnieszka Pucer, właścicielka “Bartnika Mazurskiego”
Rok 2015 jeszcze się nie skończył, ale Agnieszka i Robert Pucer - właściciele Gospodarstwa
Pasiecznego
„Bartnik
Mazurski” - już teraz mogą go ocenić bardzo pozytywnie. Rodzinna firma z Gnatowa (gm. Kętrzyn) zdobyła w tym roku
prestiżowe nagrody, m.in. zajęła pierwsze
miejsce w prestiżowym rankingu „Pulsu
Biznesu”, pokonując 303 firmy z całego
kraju.
Bartnika Mazurskiego doceniono także podczas tragów Polagra Food, właściciele pasieki są również laureatami konkursu Rolnik
- Farmer Roku. Państwo Pucer nie spoczywają na laurach; oferta gospodarstwa sukcesywnie się powiększa, by sprostać
oczekiwaniom miłośników naturalnych wyrobów. Tegoroczne bardzo dobre zbiory
sprzyjają rozwojowi gospodarstwa.
Wzrost przychodów i zysków (porównywano dane z ostatnich trzech lat), polski kapitał i sprzedaż wyrobów za pośrednictwem
Internetu - takie warunki musiały spełnić
firmy biorące udział w XVI Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2015. Najlepszym
z nich, które zanotowało najwyższy przyrost
przychodów jest „Bartnik Mazurski”. Gospodarstwo zyskało tytuł e-Gazeli; najdynamiczniejszej w Polsce małej firmy
działającej w e-commerce.
- To dla nas wielkie wyróżnienie. Nie spodziewaliśmy się, że zajmiemy pierwsze
miejsce, bo konkurencja była bardzo duża.
W tym roku zestawienie e-Gazel obejmuje
304 małe i średnie przedsiębiorstwa. Tym
bardziej cieszymy się, że ta nagroda promuje
nie tylko naszą działalność, ale i cały region
- mówi Agnieszka Pucer. - Miód kojarzy się
z tradycyjnymi produktami, dostępnymi na
targach, czy jarmarkach żywności. Naszym
celem było dostarczenie naturalnego, prawdziwego miodu wszystkim konsumentom.
Uruchomiliśmy sprzedaż internetową i jak
się okazało - to był strzał w dziesiątkę. Zainteresowanie jest bardzo duże, do tego stopnia, że nieraz trudno nam sprostać
wszystkim zamówieniom. Czerpiemy jednak dużo satysfakcji z tego, że konsumenci
z całej Polski mogą cieszyć się smakiem specjałów z Kętrzyna - dodaje Agnieszka
Pucer. Nagroda została wręczona podczas
specjalnej gali zorganizowanej w Sopocie.
W wydarzeniu uczestniczyli laureaci
z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Ewa Brzostek
Porady prawne
Opieka nad mamą a spadek
Mój brat nigdy nie opiekował się rodzicami, nie kontaktował się z nimi od 20 lat.
Czy ma takie same prawa do spadku po
nich jak ja? Bez porozumienia ze mną
(siostrą) udało mu się też załatwić prawne
ubezwłasnowolnienie mamy. Jakie będzie
miało znaczenie przejęcie opieki nad
mamą w kontekście praw do spadku po
niej (ojciec nie żyje)? Testamentu prawdopodobnie nie ma.
Odpowiada: Iryna Kowalczuk
Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu
Spraw
Wewnętrznych
Ukrainy, uzyskany tytuł:
magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie
Warszawskim. Doświadczenie nabyła
w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Udziela porad z zakresu prawa
spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach
związanych z prawem ukraińskim.
Zaznaczmy na wstępie, że udział w spadku
wynikający z reguł dziedziczenia ustawowego może zostać zmniejszony tylko przez
spadkodawcę w testamencie. Również tylko
on może w testamencie pozbawić niewdzięcznego członka najbliższej rodziny jakiegokolwiek udziału w zgromadzonym
majątku, czyli go wydziedziczyć. Jak rozumiem, pani ojciec nie żyje, a więc po jego
śmierci, jeśli zmarły nie zostawił testamentu,
spadek dziedziczą pani mama, pani brat oraz
pani, każdy po 1/3 udziału w spadku. Natomiast po śmierci mamy cały spadek zostanie
podzielony w równych częściach między
panią, a bratem na podstawie art. 931 Kodeksu Cywilnego.
Spadkobierca, który opiekował się zmarłym
i opłacał jego rachunki, ma szansę na zwrot
przynajmniej części wydatków od pozostałych spadkobierców. Nie może jednak żądać
od nich większego udziału w spadku z tego
tytułu, że opiekował się zmarłym.
Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego
z 7 sierpnia 1975 r. (sygn. akt III CZP
60/75), spadkobierca może domagać się od
pozostałych spadkobierców także wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad spadkodawcą oraz poniesionych przez siebie
wydatków na leczenie i utrzymanie spadkodawcy. Sąd stwierdził jednak, że nie jest to
roszczenie z tytułu „spłaconych długów
spadkowych”, gdyż domaga się go nie spadkobierca, który spłacił wierzyciela spadkodawcy, lecz taki, który sam był wierzycielem
spadkodawcy od chwili powstania długu.
Sąd uznał, że roszczeń jednych spadkobierców przeciwko pozostałym spadkobiercom
z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych
na leczenie i utrzymanie spadkodawcy oraz
roztoczenie nad nim pieczy nie można rozpatrywać w postępowaniu o dział spadku. To
znaczy, że spadkobierca, który np. poniósł
koszty związane z ostatnią chorobą spadkodawcy, nie może w postępowaniu o dział
spadku domagać się ich zwrotu w całości
czy części od pozostałych spadkobierców.
Musiałby wystąpić o taki zwrot z osobnym
pozwem.
Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie
ma zdolności testowania, czyli nie może
sporządzić ważnego testamentu. Testament
sporządzony przez osobę niemającą zdolności testowania jest bezwzględnie nieważny.
Potwierdza to art. 944 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu: „sporządzić i odwołać testament może tylko
osoba mająca pełną zdolność do czynności
prawnych”. Osoby ubezwłasnowolnione są
pozbawione zdolności do czynności prawnych (art. 12). Tym samym majątek osoby
ubezwłasnowolnionej podlega dziedziczeniu
ustawowemu. Według Kodeksu Cywilnego
(art. 931 § 1) „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni
w częściach równych (…)”.
Jednakże proszę zwrócić uwagę, że opiekun
prawny mamy może podjąć kroki, żeby za
jej życia przepisać na siebie jej majątek.
Musiałoby to nastąpić jeszcze za życia osoby
ubezwłasnowolnionej w drodze: darowizny
albo umowy o dożywocie – jeśli w majątku
jest nieruchomość lub udział w nieruchomości.
Należy jednak pamiętać, że na dokonanie
powyższych czynności rozporządzających
opiekun musiałby uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich
ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby
lub majątku ubezwłasnowolnionego (art.
156 w związku z art. 175 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego). Powyższe czynności
dokonane bez zgody sądu byłyby nieważne.
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na
rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 Kodeksu Cywilnego).
Oświadczenie darczyńcy wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
Umowa o dożywocie również wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Polega
ona na tym, że w zamian za przeniesienie
własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Ponadto powinien on, z braku
odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić
mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie
w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom
miejscowym (art. 908).
Warto dodać, iż w przypadku darowizny
„nieobdarowany” zstępny mamy (czyli pani)
miałby uprawnienia do żądania zachowku
od poczynionej darowizny na rzecz opiekuna, natomiast jeśliby została zawarta
umowa dożywocia, to niestety nie ma możliwości od tej umowy dochodzić zachowku.
Reasumując, poprzez opiekę nad mamą nie
należy się ani pani, ani pani bratu większy
udział w spadku po jej śmierci.
Źródło: ww.eporady24.pl
Miasto Kętrzyn zawarło porozumienie z WSIiE w Olsztynie
Wiedza studentów i absolwentów
będzie połączona z praktyką
Fot. Franciszek Jaroński
► Burmistrz Kętrzyna i Prorektor WSIiE TWP w Olsztynie podczas wymieniania porozumienia o współpracy.
Do zawarcia porozumienia pomiędzy
Miastem Kętrzyn, a Wyższą Szkołą
Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie doszło 16 października
2015 roku podczas rozpoczętego tego
dnia sympozjum poświęconego Janowi Pawłowi II. Porozumienie podpisali: w imieniu Miasta Kętrzyn
burmistrz Krzysztof Hećman,
a w imieniu WSIiE TWP rektor dr
hab. Adam Sosnowski.
- Porozumienie jest wyrazem wspólnej
troski o aktywność intelektualną na-
szego środowiska. Mamy bowiem prosty drogowskaz jeśli chodzi o ludzi
młodych. Dzisiaj poza wiedzą, która
jest podstawą, powinna towarzyszyć jej
umiejętność praktycznego zastosowania. Im będzie więcej stażowych praktyk
dotyczących
kierunków
ekonomicznych, informatycznych, czy
pedagogicznych w naszych jednostkach samorządowych dla przyszłych
absolwentów uczelni, tym więcej będą
mieć oni naturalnej umiejętności bycia
wśród ludzi i służenia drugiemu człowiekowi - stwierdził burmistrz Krzysz-
Budżet Obywatelski z dziesięcioma zadaniami do realizacji
tof Hećman.
Stronę praktyczną porozumienia oraz
dobrze układającej się współpracy
z miastem podkreślał również prorektor uczelni Tadeusz Pawlus.
- Współpraca dotyczy przede wszystkim umacniania naszej obecności
w Kętrzynie i okolicach. Uczelnia za
rok na studiach licencjackich, a za dwa
lata na studiach magisterskich przechodzi na praktyczny profil kształcenia.
W związku z tym będziemy potrzebować specjalistów konkretnych dziedzin
– specjalistów praktyków. Więc będą to
dwa szczególne obszary, w ramach których będziemy umacniać tę współpracę
z władzami miasta – podkreślił prorektor.
Niezależnie od strony praktycznej porozumienia, jego intencją jest również
współpraca w zakresie realizacji projektów finansowych z funduszy europejskich, organizowanie uroczystości,
wykładów, paneli dyskusyjnych, konferencji naukowych i innych form aktywności, a także współpracę
w zakresie upowszechniania informacji
o efekcie kształcenia, wspieranie kontaktów pomiędzy pracownikami obu
partnerów oraz inicjowanie wspólnych
przedsięwzięć mających na celu wsparcie studentów i absolwentów w wejściu
na rynek pracy.
Franciszek Jaroński
Policyjna Akcja „Znicz” c.d. ze str. 1
- Piesi również powinni pamiętać o wyposażeniu swojego
ubioru w elementy odblaskowe, poruszaniu się po chodnikach i przechodzeniu przez jezdnię w miejscach do tego
przeznaczonych - mówi Monika Danielak z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.
Jednocześnie funkcjonariusze zauważają, że lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie w tych dniach z komunikacji
miejskiej, która bezpieczniej i łatwiej dowiezie nas na lokalne nekropolie. Jak się okazuje o bezpieczeństwo warto
zadbać nie tylko na drodze. Okres odwiedzin grobów naszych bliskich mogą wykorzystać również złodzieje. Ci z reguły działają w grupie, często wykorzystują tłok, aranżują
sytuacje, mające na celu odwrócić uwagę osoby okradanej.
Podczas robienia porządków przy grobach, nie należy pozostawiać torebek, płaszczy czy innych drogocennych przedmiotów bez nadzoru. Pieniądze, dokumenty, czy telefony
komórkowe, w miarę możliwości należy trzymać przy sobie,
w wewnętrznej kieszeni ubrania. Taką postawą możemy
utrudnić złodziejowi ewentualną kradzież. Udając się na
OGŁOSZENIA
cmentarz ograniczmy się także do zabierania ze sobą niewielkiej ilości pieniędzy.
- Oddając się refleksji i wspomnieniom, nie zapominajmy,
że sprawą najważniejszą jest nasze bezpieczeństwo, dlatego
też policjanci apelują, by omijać ciemne uliczki czy parki.
Warto wybrać dłuższą, ale o wiele bardziej bezpieczną drogę
do domu. Cmentarz po zmroku odwiedzajmy tylko w towarzystwie innych osób - ostrzega Monika Danielak.
W tym okresie okazją dla złodziei i włamywaczy są także
puste domy i mieszkania. Dlatego też przed wyjściem na
cmentarz dokładnie sprawdźmy czy drzwi i okna są zamknięte. Dobrym zabezpieczeniem może okazać się również
sąsiad, który zwróci uwagę na nasze mieszkanie, podczas
naszej nieobecności. W przypadku, gdy staniemy się ofiarą
przestępstwa, należy o tym fakcie natychmiast poinformować policję. Pamiętajmy by nie zacierać śladów i zapamiętać
jak najwięcej szczegółów, które w znacznej mierze ułatwią
pracę policji w zatrzymaniu sprawcy.
Wojciech Caruk
INFORMACJA DLA PASAŻERÓW
Zarząd PGK „KOMUNALNIK „Sp. z o.o. w Kętrzynie uprzejmie informuje pasażerów, że
w dniu 01.11.2015 r. autobusy na linii Nr 2 - OSIEDLE PIASTOWSKIE – DW.PKP –
CMENTARZ /MAŁA NOWA WIEŚ/ będą kursowały według następującego rozkładu jazdy:
OSIEDLE PIASTOWSKIE/p. JAGIEŁŁY/do CMENTARZA – w MAŁEJ NOWEJ WSI
ODJAZDY: godz. 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 14:30x, 15:10x
x – dworzec PKP/PKS
DWORZEC – DO CMENTARZA w M. NOWEJ WSI
ODJAZDY: 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:30
CMENTARZ – DO OSIEDLA PIASTOWSKIEGO/przez CHROBREGO/
ODJAZDY: godz. 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 14:00, 14:45
DWORZEC - DO OSIEDLA PIASTOWSKIEGO/przez CHROBREGO/
ODJAZDY: 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:55, 14:15, 14:55
UWAGA ! W DNIU 1 LISTOPADA 2015 r. PRZEJAZDY BEZPŁATNE
Głosowanie nad przedsięwzięciami do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok zakończyło się 19 października. Jak widać
zainteresowanie tą formą decydowania o swoim mieście z roku na rok
wzrasta. Do realizacji na kolejny
rok budżetowy przeszło aż
10 inwestycji.
W tym roku do urn zlokalizowanych w dwunastu punktach
miasta wrzucono aż 2846 ankiet. Dla porównania w 2014
roku – 2337 ankiet, a w 2013 roku – 1981 ankiet. Widać
zatem, że świadomość mieszkańców Kętrzyna co do kreowania swojego miejsca zamieszkania jest coraz większa,
a sama idea Budżetu Obywatelskiego coraz bardziej popularna.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, Miasto przeznaczyło
na Budżet Obywatelski kwotę 1 miliona złotych. Po zakończonym głosowaniu do realizacji z 17 inwestycji przeszło aż
10 na łączną kwotę 980 tysięcy złotych. Jakie zadania zostaną zapisane w budżecie miasta na rok 2016?
1. Plac zabaw dla niepełnosprawnych – Kazimierza Wielkiego 12 (958 głosów)
2. Budowa drogi wewnętrznej z ul. Wojska Polskiego na
posesję (podwórze) przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz
z odwodnieniem oraz opracowaniem projektu (859 głosów)
3. Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego
jeziorka (775 głosów)
4. Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem – ul.
Sikorskiego 46 (571 głosów)
5. Zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych – okolice jeziorka
i amfiteatru (550 głosów)
6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do
garaży przy ul. Mazowieckiej/Orkana (461 głosów)
7. Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci ul. Powstańców Warszawy
6-8 (391 głosów)
8. Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywną
zbiórkę odpadów na osiedlu piastowskim (332 głosy)
9. Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ul. Westerplatte (321 głosów)
10. Zielona Górka – zagospodarowanie terenu zielonego
i powiększenie parkingu ul. Sikorskiego 36-42 (292 głosy)
11. Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Kwiatowa 2
i chodnika przed blokiem (280 głosów)
12. Remont chodnika od ul. Bydgoskiej, wykonanie zatoki
parkingowej przy budynku 13 i 13 a (280 głosów)
13. Oświetlenie parkingu ul. Kaszubskiej 14 (247 głosów)
14. Naprawa drogi dojazdowej do budynków przy ul.
Mielczarskiego 1 i 1 a (206 głosów)
15. Budowa miejsc parkingowych, doświetlenie wjazdu
i wyjazdu ulic Konopnickiej i Orzeszkowej (182 głosy)
16. Żyjmy wygodniej - zagospodarowanie terenu przy ul.
Chopina 11 a do 13 a (145 głosów)
17. Utwardzenie drogi wjazdowej do bydynków przy ul.
Zatorze 7 i 9 (142 głosy)
Ewa Brzostek
INFORMACJA DLA PASAŻERÓW
Zarząd PGK „KOMUNALNIK „Sp. z o.o. w Kętrzynie
uprzejmie informuje pasażerów, że w dniach od 28 do
30 października 2015 r. oraz dnia 2 listopada 2015 r. zostaną
wprowadzone w rozkładzie jazdy 3 dodatkowe kursy z Osiedla
Piastowskiego do Cmentarza w Nowej Wsi.
Odjazdy z Osiedla Piastowskiego do Cmentarza w godz. 12:14,
13:10, 14:40
Odjazdy z Cmentarza do Osiedla Piastowskiego w godz. 12:45,
13:35, 15:03
31 października 2015 r. (sobota)
Autobusy Komunikacji Miejskiej będą kursować według rozkładu
jazdy jak w soboty wolne z dodatkowymi kursami do Cmentarza
w Nowej Wsi:
Odjazdy z Osiedla Piastowskiego do Cmentarza w godz. 11:12,
12:08
Odjazdy z Cmentarza do Osiedla Piastowskiego w godz. 11:45,
12:45
REKLAMA
Sprzątanie świata w liczbach
W akcji Sprzątania Świata, która odbyła
się 18 września wzięło udział ok. 2650
osób. Na Placu Piłsudskiego gościliśmy
ok. 125 przedszkolaków z opiekunami
z przedszkoli: Kluczyk, Malinka, Krasnal,
Puchatek, Miś.
Nie zabrakło gier i zabaw edukacyjnych,
które miały na celu zachęcenie najmłodszych do segregacji odpadów. Dzieci doskonale poradziły sobie z pytaniami
konkursowymi imponując nam swoją wiedzą. Podczas zbiórki elektroodpadów pod
Ratuszem Miejskim mieszkańcy Kętrzyna
przynieśli ok. 200 kg baterii oraz 500 kg innych, małych elektroodpadów, co jest naszym rekordem podczas dotychczasowych
akcji Sprzątania Świata.
Równocześnie starsze dzieci dały przykład
sprzątając tereny miejskie. W ten sposób pokazały wszystkim, jak ważna jest kultura
osobista, a wyrzucanie śmieci w miejscach
do tego nieprzystosowanych jest “obciachem.”
2 500 ochotników łącznie zebrało 370 worków śmieci o pojemności 60 l w tym: 99
worków ze szkłem, 100 worków makulatury,
136 worków z tworzywami sztucznymi oraz
35 worków wypełnionych aluminium.
Każda szkoła sprzątała wyznaczony teren,
dzięki czemu uniknięto kumulacji uczniów
w tym samym obszarze oraz oczyszczono
większy areał.
Dzięki pozyskanym odpadom oszczędziliśmy:
1. Energię, jakiej potrzebowałoby 2000 żarówek o mocy 100 W, aby świecić przez 4h.
2. 10 drzew.
3. Energię uzyskaną ze spalenia 175 litrów
benzyny, co jest równoważne do ilości energii potrzebnej na wyprodukowanie zebranego aluminium (35 worków 60 litrowych).
Jak przedstawiają powyższe liczby dbanie
o środowisko nie jest zwykłym wymysłem,
jest sposobem na oszczędność!
Teresa Kozłowska
Jak zrobić własny kompostownik?
Sezon działkowy dobiega końca, więc
może warto założyć własny kompostownik. Kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbywania się
odpadów organicznych (resztek jedzenia,
skoszonej trawy, itp.).
Odpady składuje się w plastikowym lub
drewnianym kompostowniku, a po ok. roku
zmieniają się one w żyzny nawóz, przypominający wyglądem świeżą ziemię. Zajmuje
on mało miejsca, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu i można go umieścić bezpośrednio na działce lub w ogródku.
Kompostowanie zmniejsza ilość śmieci, wyrzucanych do kosza i jest oznaką dbałości
o środowisko.
Co nadaje się do kompostowania: odpadki
kuchenne (resztki warzyw i owoców,
obierki, skorupki z jaj), chusteczki higieniczne, papier śniadaniowy, szary karton,
tektura, skoszona trawa, fusy z herbaty
i kawy (torebki ekspresowe, filtry po kawie),
nadziemne części chwastów, resztki roślin,
ziemia z doniczek, liście oraz gałązki drzew
i krzewów (cieńsze niż 2 cm).
Zakładanie kompostownika i tworzenie
kompostu
1. Kompostownik należy zakładać przy dodatnich temperaturach w okresie wiosna –
jesień.
2. Umieszczamy go w miejscu zacienionym
i osłoniętym od wiatru, by uniknąć nadmierOGŁOSZENIA
REKLAMA
nego wysuszenia kompostu.
3. Na dnie układamy wysoką na 20 cm warstwę połamanych gałęzi i cieńszych gałązek,
tworząc w ten sposób warstwę drenażową.
4. Następną warstwę tworzymy z zeszłorocznego kompostu lub ziemi ogrodowej.
5. Kolejne warstwy stanowią odpadki, przekładane warstwami ziemi lub drobnymi gałęziami.
6. Aby kompostowany materiał ulegał prawidłowemu procesowi mineralizacji (przemiany w żyzny nawóz), konieczne jest
przemieszanie kompostu co dwa miesiące,
z wyjątkiem najniższej warstwy gałęzi. Jeśli
kompost jest suchy, należy dodatkowo podlewać go wodą.
7. Proces kompostowania możemy wspomóc, dodając dojrzały zeszłoroczny kompost
oraz zebrane na działce dżdżownice. Przyspieszy to przemianę odpadów na nawóz.
8. Po ok. 9-12 miesiącach powstanie dojrzały kompost, przypominający wyglądem
i zapachem świeżą ziemię. Można go wykorzystać w ogródku jako nawóz naturalny.
Wystrzegaj się układania grubych warstw
zbitej trawy, liści lub innych odpadów, które
zatrzymują przepływ powietrza. Może to
spowodować niepożądany proces gnicia odpadów w kompostowniku.
Źródło: Plansza edukacyjna projektu
„Akademia Odpadowa”
INFORMACJA DLA PASAŻERÓW
Zarząd PGK „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. w Kętrzynie uprzejmie informuje pasażerów, że w dniu 1 listopada 2015 r. przejazdy autobusami komunikacji miejskiej są bezpłatne.
Straż Graniczna otwiera drzwi do służby
Fot. Archiwum SG
► Dzięki pracy w Straży Granicznej możesz zdobyć cenne doświadczenia i stabilizację.
Komendant Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Straży Granicznej kontynuuje
nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału. Praca w Straży Granicznej
daje możliwość służby w instytucji stojącej na straży przepisów prawa jako gwaranta ładu porządku publicznego,
rozwoju osobistego, stabilizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Od kandydatów oczekujemy: umiejętności
współpracy w zespole, zainteresowania tematyką bezpieczeństwa publicznego, nastawienia
na
rozwój
zawodowy,
komunikatywności, kreatywności w działaniu, zaangażowania w realizacji w dążeniu
do wyznaczonego celu.
Osoby zainteresowane ubieganiem się
o przyjęcie do służby w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o osobiste zgłaszanie się w celu
złożenia dokumentów wymienionych na
stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do czwartku
w godz. 8.00 – 14.00.
Postępowanie kwalifikacyjne jest wieloetapowe, szczegółowe zasady i tryb rekrutacji
na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl w zakładce Nabór do służby.
Kandydaci, którzy pozytywnie ukończą postępowanie kwalifikacyjne, zasilą szeregi
Straży Granicznej i po ślubowaniu oraz kilkumiesięcznym szkoleniu zostaną skierowani do bezpośredniej ochrony granicy
w Placówkach Straży Granicznej na Warmii
i Mazurach.
por. SG Mirosława Aleksandrowicz
Jak głosowano na Warmii i Mazurach /c.d. ze str. 1/
Miasto Kętrzyn – frekwencja wyborcza
wyniosła 43,66%. Z ogólnej liczby 9818 kart
wydanych do głosowania, na PIS głosowało
30,69 % wyborców, a na Platformę Obywatelską 30,48%. Kolejne miejsca zajęły: Zjednoczona Lewica 10,40%, Kukiz’ 15 (9,38%),
Nowoczesna (5,83%), PSL (4,70%), KORWIN (4,01%), Razem (3,68%) oraz KWW
Zbigniewa Stonogi (0,83%).
Gmina Korsze – frekwencja w gminie wyniosła 29,02%, a swoje głosy mieszkańcy
gminy oddali na: PiS – 36,35%, PO –
21,97%, Kukiz’ 15 – 11,72%, Zjednoczona
Lewica - 8,58%, PSL – 7,90%, KORWIN –
4,81%, Razem – 4,16%, Nowoczesna –
3,78% oraz KWW Zbigniewa Stonogi –
0,73%.
Gmina Reszel – frekwencja wyniosła
37,45%. Z ogólnej liczby 2436 ważnych kart
do głosowania mieszkańcy gminy oddali na:
PiS – 27,99%, PO – 22,50%, Zjednoczona
Lewica – 14,61%, PSL – 12,19%, Kukiz’ 15
– 9,80%, Nowoczesna – 4,30%, KORWIN –
4,22%, Razem – 3,92% oraz KWW Zbigniewa Stonogi – 0,47%.
Gmina Srokowo - frekwencja w gminie wyniosła 30,86%. Z ogólnej liczby 1010 kart
wydanych do głosowania, wyborcy oddali
swój głos na: PO – 29,33%, PiS – 20,46%,
PSL - 13,26%, Kukiz’ 15 – 12,94%, Zjednoczona Lewica – 10,54%, Nowoczesna –
4,59%, KORWIN – 4,38%, Razem – 3,34%
oraz KWW Zbigniewa Stonogi – 1,15%.
Gmina Barciany - frekwencja w gminie
wyniosła 26,15%. Poszczególne komitety
wyborcze uzyskały poparcie: PiS – 27,61%,
PO – 26,05%, PSL – 13,81%, %, Kukiz’ 15
– 10,92%, Zjednoczona Lewica – 9,83%,
Nowoczesna – 4,52%, KORWIN – 3,51%,
Razem – 3,04% oraz KWW Zbigniewa Stonogi – 0,70%.
Gmina Kętrzyn – frekwencja w gminie wyniosła 32,03%. Poszczególne komitety uzyskały poparcie wyborców: PiS – 25,77%, PO
– 24,88%, Kukiz’ 15 – 15,14%, PSL –
11,27%, Zjednoczona Lewica – 10,18%,
KORWIN – 4,22 %, Razem – 4,02%, Nowoczesna – 3,87% oraz KWW Zbigniewa Stonogi – 0,65%.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Komunalnik” Spółka z o.o. w Kętrzynie
zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. Termin przeprowadzenia badania do 31.03.2016 r.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, proponowaną cenę netto obejmującą wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, dokumenty poświadczające doświadczenie
w przedmiocie zamówienia.
Oferty z dopiskiem “BILANS 2015“ należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki “Komunalnej “Komunalnik Spółka z o.o. 11 -400 Kętrzyn ul. Plac Słowiański 2, w terminie do 05
listopada 2015 r. do godz. 10.00.
Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr telefonu (89) 751 38 05. Osoba do kontaktu
Elżbieta Sobczuk.
Zastrzega się możliwość unieważnienia procedur, prawo swobodnego wyboru oferty bez podania
przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo – prawnych.
PREZES ZARZĄDU
Andrzej Degórski
Z październikowej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie
Marsz pod hasłem
Bliżej nieokreślona przyszłość Szpitala Powiatowego „Kochaj, szanuj,
21 października 2015 r. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Z uwagi na potrzebę przedstawienia radnym
wielu informacji oraz podjęcia bieżących uchwał mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie powiatu obrady przeistoczyły się w iście maratoński wyścig
z czasem. Nie mniej jednak nie tyle uchwały, a raczej informacja Jerzego Godlewskiego w sprawie funkcjonowania szpitala, zmiana opcji Zarządu Powiatu w sprawach
przekazania (sprzedaży) nieruchomości dla miasta skupiły uwagę radnych.
Zanim jednak te dwa zagadnienia znalazły swoje miejsce
w programie sesji, radni powiatowi przystąpili do uzupełnienia składu Zarządu Powiatu. Na wniosek Ryszarda Niedziółki kandydatem na członka Zarządu Powiatu został - nie
tak dawno jeszcze zasiadający w tym gremium - Waldemar
Kuczyński. W tajnym głosowaniu większością głosów został ponownie wybrany na członka Zarządu.
Więcej emocji wzbudziły wśród radnych, zwłaszcza radnych
opozycyjnych, sprawy dotyczące aktualnej sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, szpitalu, który jeszcze nie
tak dawno miał być niemalże wzorcową kliniką, słynną nie
tylko w okolicznych powiatach, ale również za granicą. Niestety, kiedy drogi obecnego starosty i burmistrza Kętrzyna
się rozeszły, to o klinice pozostały tylko marzenia.
Szpital i jego przyszłość?
Informację na temat funkcjonowania szpitala przedstawił
p.o. dyrektora Jerzy Godlewski. W trakcie swojego wystąpienia poinformował radnych, że na koniec III kwartału
2015 r. strata Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wyniosła
ponad 1,6 miliona złotych, a to oznacza wzrost w porównaniu do miesiąca sierpnia o kolejne 213 tysięcy złotych. Oskarżył także poprzednich „fachowców”, że zaniedbali
procedury przetargowe na najpotrzebniejsze zakupy, a on
musi w tej chwili korzystać z pomocy pracowników starostwa. Przyznał też, że w tej chwili zadłużenie szpitala wynosi
około 9,3 miliona złotych.
- Pomimo tych zawirowań atmosfera wśród pracowników
jest bardzo dobra – stwierdził Jerzy Godlewski.
Z kolei starosta odnosząc się do spraw ewentualnej przyszłości szpitala dodał:
- Za chwilę zostanie przygotowany program naprawczy szpi-
tala. Naprawimy ten szpital, jednak nie za miesiąc, ani za
rok – zapowiedział Ryszard Niedziółka.
Jerzy Godlewski zaprzeczył jednocześnie, że nieprawdą
jest, aby ordynator oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej miał zakaz wykonywania zabiegów dodając jednocześnie, że szpital w dalszym ciągu poszukuje lekarzy, którzy
chcieliby pracować w kętrzyńskim szpitalu.
Sprawa trafiła do sądu
Podczas tej samej sesji były dyrektor szpitala Mirosław Kochański i jego zastępca Robert Budkiewicz poinformowali
pisemnie Radę Powiatu, że takie osoby jak: Ryszard Niedziółka, Michał Krasiński, Jerzy Godlewski i Grzegorz
Drzazga nie zaprzestały wygłaszania nieprawdziwych i godzących w ich dobre imię informacji, co – według nich –
w dalszym ciągu zniesławia ich publicznie i narusza ich
dobra osobiste. W związku z tym, informują Radę Powiatu,
że został przez nich złożony wniosek do Sądu Rejonowego
w Kętrzynie o wszczęcie postępowania karnego wobec wymienionych, w związku z popełnieniem przez te osoby
czynu ściganego z art. 212 i 216 Kodeksu Karnego.
9,3 mln zł
Tyle wynosi obecnie zadłużenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Zawiadamiają także Radę Powiatu, że mając na względzie
zapisy Kodeksu Karnego mówiące o obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, zostało przez nich złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa korupcji
politycznej oraz innych bezprawnych działań z tego obszaru,
w tym nepotyzmu i kumoterstwa przez starostę Ryszarda
Niedziółkę wraz z wicestarostą Michałem Krasińskim.
Ponadto wyjaśnili radnym powiatowym, że nie mając szansy
przedstawienia uczciwego i prawdziwego obrazu stanu rzeczy w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, skorzystali z drogi
pisemnej powiadomienia radnych, a stosowne pismo zostało
odczytane podczas sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Łukasza Wiśniewskiego.
Franciszek Jaroński
REKLAMA
Rys historyczny
- jak wykryto boreliozę
Pierwsze podejrzenia, że ukłucie przez kleszcza może skutkować występowaniem niektórych znanych dzisiaj objawów, pojawiły się na początku XX wieku.
Na spotkaniu Szwedzkiego Towarzystwa Dermatologii w 1909 roku szwedzki
dermatolog Arvid Afzelius przedstawił wyniki swoich badań nad rumieniem
wędrującym i zasugerował, że może mieć on związek z ugryzieniami kleszcza.
Była to pierwsza oficjalna praca wyjaśniająca etiologię choroby, znanej dziś
jako borelioza.
Charles Garin i Antoine Bujadoux w 1922 roku, niezależnie od siebie, opisali przypadki neuroboreliozy, a powiązanie ukąszeń kleszczy z objawami neurologicznymi
udowodnił niemiecki neurolog Alfred Bannwarth w latach 40. W 1975 roku borelioza została rozpoznana w okolicy miasta Lyme, w stanie Connecticut (Stany Zjednoczone). Od nazwy tej miejscowości wzięła się nazwa – choroba z Lyme. Kolejne
serie badań doprowadziły naukowców do odkrycia drobnoustroju odpowiedzialnego
za rozwój choroby z Lyme w organizmie ludzkim.
Dokonał tego doktor Willy Burgdorfer. W 1982 roku wyizolował z kleszcza krętki,
które później na jego cześć nazwano Borrelia burgdorferi, ponieważ to on udowodnił związek między ukłuciem kleszcza a występowaniem choroby. Nazwa gatunkowa bakterii Borrelia pochodzi z kolei od nazwiska strasburskiego bakteriologa
Amédée Borrela, który odkrył ją w 1905 roku.
nie krzywdź, nie bij…”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy
współpracy z Komendą Powiatową Policji kontynuuje
ubiegłoroczne działania projektu socjalnego pn. „Mój
bezpieczny świat”, w ramach którego ponownie organizuje marsz przeciw przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”
Marsz odbędzie się 27 listopada w Kętrzynie o godzinie
12:00 przy Kompleksie Rekreacyjno Sportowym „Kętrzynianka”. Uczestnicy marszu będą się zbierali o godz. 11:45.
Przemarsz nastąpi ulicami: Szpitalną, M. C. Skłodowskiej,
Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego
do Kina “Gwiazda”.
- Ideą i celem marszu jest wyrażenie protestu przeciw przemocy, promowanie wartości miłości, szacunku i tolerancji
oraz podnoszenie świadomości i uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem przemocy – tłumaczy Izabela Narwojsz, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kętrzynie.
Uwieńczeniem marszu będzie spotkanie w Kinie “Gwiazda”,
podczas którego nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego oraz projekcja filmowa spektaklu pt.„Infermo amore – nie milcz na mnie”, zrealizowanego przy
współpracy Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE” i Mazurskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalno-Oświatowego, jako realizacja zadania publicznego z zakresu
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Aby wziąć udział w konkursie plastycznym pod hasłem
„Mój świat bez przemocy” należy do 5 listopada złożyć
swoją pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11 pok. nr 246 (sekretariat).
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
wykonanie pracy plastycznej (nie mniejszej niż format A4
i nie większej niż format A3). Każde dziecko powinno złożyć jedną pracę wykonaną indywidualnie. Każda praca musi
być zaopatrzona w karteczkę z danymi autora tj. imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły dziecka.
Ewa Brzostek
Rozmowa z Emilią Kaczmarek, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
Chciałbym, aby MOSiR w Kętrzynie stał się bardziej zauważalny
Fot. Franciszek Jaroński
Funkcję dyrektora MOSiR w Kętrzynie
objęła pani zaledwie kilka dni temu. Proszę zatem przedstawić się czytelnikom
i powiedzieć kilka zdań o sobie.
Mieszkam w Giżycku. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
i tam uzyskałam dyplom na Wydziale Turystyki i Rekreacji o specjalności turystyka aktywna. Ukończyłam także kurs menagera
sportu oraz studium podyplomowe z zakresu
zarządzania obiektami sportowymi. Obecnie
jestem na trzecim semestrze studiów MBA
w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów
w Białymstoku. Przez 10 lat pracowałam
w Centralnym Ośrodku Sportu, a dokładniej
w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, gdzie przez ostatnie trzy
lata zarządzałam ośrodkiem pełniąc obo-
przedstawiał dla mieszkańców swoją sportową ofertę w celu skutecznego propagowania sportu, turystyki i rekreacji. Chciałabym
też nawiązać współpracę z wszystkimi podmiotami działającymi na terenie Kętrzyna
w celu organizowania czynnego wypoczynku np. rolki, nordic walking, biegi. Bardzo ważnym jest też organizowanie imprez
sportowych z okazji różnych świąt, jak i imprez sportowych np. o Puchar Burmistrza,
czy Przewodniczącego Rady Miasta. Byłyby
to imprezy kierowane ściśle do mieszkańców Kętrzyna i w konkretnych dyscyplinach
sportowych zwłaszcza w tych, które cieszą
się tutaj największym zainteresowaniem.
Kolejny element mojego planu, to ukierunkowanie na otwartość organizacji imprez
kulturalno-sportowych. W tym względzie
liczę na ścisłą współpracę z Kętrzyńskim
Centrum Kultury. Chciałabym także rozszerzyć imprezy cykliczne, a mam tu na myśli
chociażby różnego rodzaju rozgrywki ligowe takie jak: siatkówka, koszykówka czy
piłka nożna i ręczna. Wiem, że w Kętrzynie
te dyscypliny cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodam tylko, że jest kilka programów rządowych, jak chociażby: Szkolne
Ośrodki Siatkarskie, Szkolny Młodzieżowy
Ośrodek Koszykówki czy też Lekkoatletyka
dla każdego. To są bardzo ważne dyscypliny,
które ucząc rozwijają i co ważne, edukacyjnie wpływają na dzieci. Zatem ważną rolę
będziemy przywiązywać do tych programów. Mam tu na myśli również takie programy jak: MultiSport, Mały Mistrz i Stop
wiązki dyrektora. Tam miałam bardzo dużą
styczność ze związkami sportowymi, działaczami i różnego rodzaju podmiotami działającymi w sferze kultury fizycznej.
A jakie plany zamierza pani zrealizować
w związku z obecną funkcją, czyli dyrektora kętrzyńskiego MOSiR-u?
Objęłam to stanowisko 19 października,
a zatem jestem na etapie zapoznawania się
z infrastrukturą należącą do MOSIR-u
w Kętrzynie, w tym również z zespołem,
który tworzą pracownicy. Dopiero głębsze
zapoznanie się da obraz, aby stworzyć jakąkolwiek ścisłą koncepcję funkcjonowania
MOSiR-u. Co do planów, to chciałbym podjąć szereg działań, aby MOSiR stał się bardziej zauważalny i bardziej intensywnie
Straż Graniczna
z Zieloną Kartą
Po raz kolejny Warmińsko - Mazurski
Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
został uhonorowany
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ZieFot. Rafał Kupryjaniuk
loną Kartą Lidera
► Nagrodzona praca w konkursie
Bezpiecznej Pracy.
“Bezpieczeństwo pracy w obiektywie”
Uroczyste wręczenie
wyróżnienia nastąpiło podczas XVIII Konferencji Forum
Liderów Bezpiecznej Pracy w Sali Kongresowej Pałacu
Czartoryskich w Puławach.
Karty Lidera przyznawane są dla firm i instytucji prowadzących szczególnie aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Forum Liderów
skupia 119 przedsiębiorstw oraz instytucji legitymujących
się wymiernymi wynikami na rzecz bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Ponadto podczas uroczystości wręczono nagrody za udział
w konkursie fotograficznym pn. „Bezpieczeństwo pracy
w obiektywie” organizowanym przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Konkurs
skierowany był do pracowników przedsiębiorstw i instytucji
należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i ich rodzin. Spośród 32 prac, które napłynęły do organizatorów,
Jury konkursu wybrało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.
Dwie nagrody główne trafiły do rąk funkcjonariuszy
W – MOSG: sierż. SG Rafała Kupryjaniuka i sierż. sztab.
SG Pawła Piątka, natomiast wyróżnienie otrzymał sierż.
sztab. SG Marcin Bełczącki.
por. SG Mirosława Aleksandrowicz
Zwolnieniom z WF-u.
Nie bez znaczenia jest też dla mnie rola rehabilitacji i profilaktyki pro zdrowotnej.
Przez moich poprzedników zostały już poczynione pewne kroki dotyczące stworzenia
dla mieszkańców możliwości takiej rehabilitacji. W tym względzie bardzo ważną rzeczą jest utrzymanie współpracy ze
wszystkimi stowarzyszeniami i instytucjami
działającymi w obszarze kultury fizycznej,
bo MOSiR powinien być właśnie głównym
partnerem. Oczywiście, to wiąże się z wytężoną pracą wszystkich, dla których dobro
sportu jest bardzo ważne, i którym zależy na
jego rozwoju. Liczę na to, że uda nam się
stworzyć taką ofertę, gdzie zostaną zaspokojone wszystkie oczekiwania mieszkańców.
Czym się pani kierowała decydując się na
start w konkursie na dyrektora kętrzyńskiego MOSiR-u?
W Giżycku pełniłam tylko obowiązki dyrektora Centralnego Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich. Jednak chcąc dalej się rozwijać uznałam, że Kętrzyn to miasto, które daje
szeroki wachlarz możliwości. Przede
wszystkim ma świetne obiekty i świetne
władze lokalne, które kładą nacisk na rozwój
wszelkich dyscyplin sportowych. Mam więc
nadzieję, że uda mi się spełnić oczekiwania
nie tylko moje, ale także władz Kętrzyna
i mieszkańców.
Rozmawiał Franciszek Jaroński
Dzień Edukacji Narodowej w Kętrzynie
Każdy z nas ma swoje powołanie
Fot. Franciszek Jaroński
► Krzysztof Hećman wręcza bukiet emerytowanej nauczycielce.
Dzień Edukacji Narodowej, to szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność
wszystkim
pracownikom
oświaty zarówno tym aktywnym zawodowo, jak i tym, którzy odeszli już
na zasłużony odpoczynek. Jest to też
okazja do wyrażenia uznania za codzienny trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Kim
bowiem jest nauczyciel?
Zapewne jest nie tylko przewodnikiem
po świecie nauki, ale także dla młodego
człowieka wychowawcą i wzorem postępowania. Wreszcie, to nauczyciel
doskonaląc równocześnie swoje umiejętności, pobudza pasję, zainteresowania uczniów, inspiruje i motywuje do
podejmowania wyzwań, jest również
współautorem uczniowskich sukcesów.
Miejskia
uroczystość
związana
z Dniem Edukacji Narodowej z udziałem władz samorządowych odbyła się
w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku.
Obok władz samorządowych i grona
nauczycieli ze wszystkich szkół, dla
których organem prowadzącym jest
Miasto Kętrzyn na uroczystość przybyli również zaproszeni goście,
a wśród nich Ryszard Kawczyński –
dyrektor ZS CKR w Karolewie, a zarazem radny sejmiku wojewódzkiego, dr
Agnieszka Górska - dziekan Wydziału
Zamiejscowego WSIiE TWP w Olsztynie, radni Rady Miejskiej, emerytowani
nauczyciele, przedstawiciele zakładów
pracy, duchowieństwa i instytucji
współpracujących z miastem i szko-
„
Nie ma większego bogactwa w narodzie
nad światłych obywateli.
Jan Paweł II
łami, stowarzyszeń i jednostek kultury.
- Dzień Edukacji Narodowej, to dzień
wdzięczności twórcom kultury duchowej. To dzień wdzięczności nauczycielom, którym słusznie tego dnia wręcza
się nagrody i wyróżnienia za ich osiągnięcia – powiedział ks. Zygmunt
Klimczuk, zwracając się do obecnych
na uroczystości pracowników placówek oświatowych i składając im życzenia oraz gratulacje.
Z kolei burmistrz miasta Krzysztof
Hećman zabierając głos, poprosił o minutę ciszy poświęconą pamięci tych,
którzy odeszli na wieczny spoczynek,
po czym zawrócił się do obecnych:
- Spotkaliśmy się w zamku średniowiecznym, a za mną widnieją dwie
dumne flagi. Flaga biało czerwona, to
nasza polska flaga, a druga niebieskobiała to flaga naszego miasta. Każdy
z nas ma swoje powołanie. Dzisiaj powiem kilka zdań o powołaniu jakże
szlachetnym, jakże pięknym i wdzięcznym, a zarazem odpowiedzialnym i zobowiązującym, jakim jest powołanie
nauczyciela. Każdy w swoim powołaniu, raz tu na ziemi i tu w Kętrzynie coś
powinien budować i kształtować, pracując dla naszego wspólnego dobra
publicznego. Jakże więc piękne i zobowiązujące jest powołanie nauczyciela,
pedagoga, wychowawcy – człowieka,
który prowadzi i jest ze swoim uczniem
na różnych poziomach jego życia,
który wręcz codziennie modeluje jego
osobowość. Dopiero po latach zauważa
się jego rękę, umysł, jego słowo i ducha
i jest częścią każdego z nas.
Dzień Edukacji Narodowej stał się też
znakomitą okazją nie tylko do złożenia
życzeń pracownikom oświaty, ale również do nadania nagród. Za szczególne
osiągnięcia w roku szkolnym
2011/2012 burmistrz miasta wraz z Ryszardem Kawczyńskim wręczył pięciorgu pedagogom akty mianowania na
stopień nauczyciela mianowanego oraz
przyznał z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody pieniężne również dla
pięciorga nauczycieli.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej zwieńczył program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II.
Franciszek Jaroński
Plebiscyt 25 inwestycji na 25-lecie samorządu
Wybierzmy inwestycję 25-lecia
Zapraszamy do udziału w Plebiscycie 25-inwestycji na
25-lecie samorządu, w którym można zagłosować na
jedną spośród 25 inwestycji, które do tej pory zrealizowało Miasto Kętrzyn. Przypadający w tym roku jubileusz 25-lecia samorządności to dobra okazja, aby
przypomnieć sobie, jakie ważne przedsięwzięcia zostały
w tym okresie zrealizowane.
Zapraszamy wszystkich do udziału w naszej zabawie. Wystarczy za pomocą kuponu dostępnego w gazecie Nasze
Miasto Kętrzyn.pl wybrać, Waszym zdaniem, Inwestycję
25-lecia z 25 podanych propozycji. Wypełniony kupon należy wrzucić do jednej z trzech urn dostępnych w Informacji
Turystycznej przy pl. Piłsudskiego 10/1, w Urzędzie Miasta
przy ul. Wojska Polskiego 11 lub wKinie „Gwiazda” przy
ul. Sikorskiego 24a. Wypełnione kupony można również
wysłać na powyższe adresy, koniecznie wpisując jako tytuł
„Plebiscyt – inwestycja 25-lecia”. Plebiscyt ruszył już 1 października 2015 r. i będzie trwał do 15 grudnia 2015 r. do godziny 16. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może
oddać jeden głos na wypełnionym kuponie typując jedną inwestycję 25-lecia z 25 zaprezentowanych. Wśród Czytelników rozlosujemy atrakcyjne nagrody, które zostaną
wręczone podczas uroczystej gali.
Dziś prezentujemy opis kolejnych pięciu inwestycji i listę
dwudziestu pieciu, które biorą udział w plebiscycie. W każdym numerze będziemy publikowali prezentacje następnych
pięciu inwestycji.
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach dwutygodnika Nasze Miasto Kętrzyn.pl oraz na stronie
www.nmketrzyn.pl po jego zakończeniu.
Ewa Brzostek
3OHELVF\WLQZHVW\FML
QDOHFLHVDPRU]êGX
SRGKRQRURZ\P3DWURQDWHP%XUPLVWU]D0LDVWD.ĄWU]\Q
,QZHVW\FMDOHFLD
3HæQDOLVWDLQZHVW\FML]QDMGXMHVLĄZGZXW\JRGQLNX1DV]H0LDVWR.ĄWU]\QSO
15 grudnia 2015 r. na adres:
.XSRQQDOHî\GRVWDUF]\ĂGROLVWRSDGDURNXQDDGUHV
1DV]H0LDVWR.ĄWU]\QSO3O3LæVXGVNLHJR.ĄWU]\Q
]GRSLVNLHP3OHELVF\W
11, 11-400 Kętrzyn.
OXEGR8U]ĄGX0LDVWDXO:RMVND3ROVNLHJRD.ĄWU]\Q
8ZDJD.DîGDRVREDELRUêFDXG]LDæZSOHELVF\FLHPRîHZ\SHæQLĂW\ONRMHGHQNXSRQ
,PLĄLQD]ZLVNR
$GUHV
25 inwestycji na 25-lecie samorządu
Kino „Gwiazda” i Kętrzyńskie Centrum Kultury
WHOHPDLO
Termomodernizację budynku kina „Gwiazda” zrealizowano
w latach 2010 – 2011 w ramach zadania inwestycyjnego
„Modernizacja kina „Gwiazda” w Kętrzynie na potrzeby
Kętrzyńskiego Centrum Kultury”. Koszt inwestycji to kwota
8.121.998,44 zł z czego 2.572.144,70 zł to dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013.
Nowoczesny kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej
nr 4 w Kętrzynie przy ulicy Moniuszki 1 stanął w miejscu
starej i małej hali sportowej. Cała inwestycja pochłonęła
7.007.933 zł z czego 1.600.000 zł dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Rozwoju
Bazy Sportowej. Wsparcia przy inwestycji udzielił również
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwestycja była realizowana w systemie
dwuletnim w latach 2013-2014.
Budynki socjalne przy ul. Chopina
Schronisko dla Zwierząt w Pudwągach
W 2014 roku dwadzieścia rodzin oczekujących na mieszkania socjalne w końcu spełniło swoje marzenia. Dwa budynki
przy ul. Chopina zostały oddane do użytku w listopadzie.
Cała inwestycja wraz z infrastrukturą zamknęła się w kwocie
około 2.500.000,00 mln zł, z czego ponad 600 tysięcy złotych to dofinansowanie z programu rządowego wsparcia
z BGK.
Inwestycja została zrealizowana w 2010 roku. W ten sposób
Miasto rozwiązało problem bezdomnych zwierząt. W schronisku znajduje się 95 boksów dla psów, budynki gospodarcze wraz z całą infrastrukturą.
LED-owie oświetlenia uliczne miasta
Hala Sportowa Mistrzów Świata w Piłce Siatkowej 2014
wraz z Bałtyckim Centrum Bilardowym, salą fitness, siłownią i sauną przy Szkole Podstawowej nr 4
W 2014 roku na ulicach Kętrzyna pojawiło się 1155 opraw
Philips Selenium LED, generujących białe światło. Miasto
Kętrzyn znalazło się na pierwszej liście rankingowej do
przyznania środków w ramach programu „System zielonych
inwestycji Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie
uliczne”, uzyskując dotację w wysokości 1.173.486,00 zł
oraz pożyczkę w wysokości 1.434.261,00 zł, co daje łączną
kwotę 2.607.747,00 zł.
KƑǁŝĂĚĐnjĂŵ͕ǏĞnjĂƉŽnjŶĂųĞŵƐŝħŝĂŬĐĞƉƚƵũħƌĞŐƵůĂŵŝŶWůĞďŝƐĐLJƚƵ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞŵ
ĚĂŶLJĐŚŽƐŽďŽǁLJĐŚƉŽĚĂŶLJĐŚŶĂŬƵƉŽŶŝĞũĞƐƚ<ħƚƌnjLJŷƐŬŝĞĞŶƚƌƵŵ<ƵůƚƵƌLJnjƐŝĞĚnjŝďČ
ǁ<ħƚƌnjLJŶŝĞƉƌnjLJƵů͘^ŝŬŽƌƐŬŝĞŐŽϮϰĂ͘
WŽĚĂŶĞĚĂŶĞďħĚČƉƌnjĞƚǁĂƌnjĂŶĞǁLJųČĐnjŶŝĞǁĐĞůƵƉƌnjĞƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂƉůĞďŝƐĐLJƚƵ͘
hĐnjĞƐƚŶŝŬŽŵƉƌnjLJƐųƵŐƵũĞƉƌĂǁŽĚŽƐƚħƉƵĚŽƚƌĞƑĐŝƐǁŽŝĐŚĚĂŶLJĐŚŽƐŽďŽǁLJĐŚŽƌĂnjŝĐŚ
ƉŽƉƌĂǁŝĂŶŝĂ͘WŽĚĂŶŝĞĚĂŶLJĐŚŽƐŽďŽǁLJĐŚũĞƐƚĚŽďƌŽǁŽůŶĞ͕ůĞĐnjŶŝĞnjďħĚŶĞĚůĂ
ƉŽƚƌnjĞďƉƌnjĞƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĞƉůĞďŝƐĐLJƚƵ͘
ZĞŐƵůĂŵŝŶũĞƐƚĚŽƐƚħƉŶLJǁƌĞĚĂŬĐũŝŐĂnjĞƚLJ͘
ĂƚĂŝƉŽĚƉŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Lista inwestycji:
1. Oczyszczalnia ścieków w Trzech Lipach
2. Ogród różany
3. Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Kętrzynianka”
4. Amfiteatr
5. Targowisko Miejskie
6. Zespół Szkół oraz Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza
Wielkiego
7. Budynek dawnej Loży Masońskiej
8. Fontanny
9. Budynki Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
10. Orliki 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4, nr 1 i nr 3
11. Kino „Gwiazda” i Kętrzyńskie Centrum Kultury
12. Schronisko dla zwierząt w Pudwągach
13. Hala Sportowa Mistrzów Świata w Piłce Siatkowej 2014 wraz z Bałtyckim Centrum Bilardowym, salą fitness, siłownią i sauną przy Szkole
Podstawowej nr 4
14. Budynki socjalne przy ul. Chopina
15. LED-owe oświetlenie uliczne miasta
16. Budynek dworca
17. Ulice na terenie Kętrzyna
18. Skwery przy Sezamie i przy kościele św. Jerzego
19. Ratusz Miejski
20. Iluminacje zabytków (Zamek, Ratusz, Dworzec, Kino „Gwiazda”, Budynek dawnej Loży Masońskiej)
21. Teren wokół jeziorka wraz z budową ścieżek rowerowych
22. Plac AK wraz z pomnikiem W Hołdzie Poległym, Pomordowanym
i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny 1939-1956
23. Miasteczko rowerowe przy ul. Kazimierza Wielkiego
24. Miejskia Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
25. Wieża ciśnień przy MTI
Liczba tygodnia
10
tyle zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie wpisanych do budżetu miasta na rok 2016.
KALENDARZ
IMPREZ SPORTOWYCH
29.10.2015
3LáND.RV]\NRZD | Eliminacje Miejskie Zawodów SZS
JRG]_3LáND.RV]\NRZD']LHZF]ąW
+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZDXO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
02.11.2015
3LáND1RĪQD_(WDS5HMRQRZ\=DZRGyZ6=6
JRG]_3LąWNL3LáNDUVNLH6]Nyá3RGVWDZRZ\FK
%RLVNRSU]\XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
03.11.2015
3LáND.RV]\NRZD_(WDS0LHMVNLL3RZLDWRZ\=DZRGyZ6=6
JRG]_3LáND.RV]\NRZD&KáRSFyZ
+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZDXO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
04.11.2015
3LáND6LDWNRZD | Eliminacje Miejskie Zawodów SZS
JRG]_3LáND6LDWNRZD&KáRSFyZL3LáND6LDWNRZD']LHZF]ąW
+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZDXO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
3LáND1RĪQD_(WDS5HMRQRZ\=DZRGyZ6=6
JRG]_3LąWNL3LáNDUVNLH*LPQD]MD
%RLVNRSU]\XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
07.11.2015
3LáND1RĪQD_0HF]*UDQLFD.ĊWU]\Q-DJLHOORQLD,,%LDá\VWRN66$
godz. 14.00 |6WDGLRQ0LHMVNLXO%\GJRVND
3LáND6LDWNRZD_6SDULQJ3LáNL6LDWNRZHM&KáRSFyZ
godz. 10.00 |+DOD0LWU]yZXO0RQLXV]NL
08.11.2015
3LáND5ĊF]QD_7XUQLHM3LáNL5ĊF]QHM&KáRSFyZ
godz. 13.00_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
09.11.2015
3LáND6LDWNRZD | Eliminacje Miejskie Zawodów SZS
JRG]_0LQL3LáND6LDWNRZDF]ZyUNLFKáRSFyZ
+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZDXO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
10.11.2015
3LáND6LDWNRZD | Eliminacje Miejskie Zawodów SZS
JRG]_0LQL3LáND6LDWNRZDF]ZyUNLG]LHZF]ąW
+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZDXO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
11.11.2015
%LDUG_7XUQLHM%LODUGRZ\]RND]ML'QLD1LHSRGOHJáRĞFL
godz. 10.00 | +DOD0LVWU]yZXO0RQLXV]NL
7HQLV_9,,/LVWRSDGRZ\7XUQLHM7HQLVRZ\GOD']LHFL
godz. 11.00 | .RUW\0LHMVNLHXO6]SLWDOQD
6]DFK\_,97XUQLHM6]DFKRZ\R3XFKDU%XUPLVWU]D0LDVWD.ĊWU]\Q
godz. 11.00 | 6DOD.RQIHUHQF\MQD+DOL:LGRZLVNRZR6SRUWRZHM
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
ZLĊFHMLQIRUPDFMLQD
ZZZPRVLUNHWU]\QSO
VII Listopadowy
Turniej Tenisowy dla Dzieci
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie zaprasza
najmłodszych tenisistów z Kętrzyna na VII Listopadowy
Turniej Tenisowy dla Dzieci, który odbędzie się w środę 11
listopada na Kortach Miejskich znajdujących się przy ulicy
Szpitalnej 1. Zapisy na turniej trwają do 9 listopada pod numerem telefonu 695 747 999 (M. Krzyśków).
Harmonogram Turnieju:
godz. 11.00 – kategoria do 6 lat
godz. 12.00 – kategoria do 8 lat
godz. 13.00 – kategoria do 10 lat
Michał Kasperowicz
Kętrzynianin zdobył tytuł Mistrza Świata w kulturystyce
Warto walczyć o swoje marzenia
W wieku 23 lat zdobył tytuł Mistrza Świata w Kulturystyce Federacji WBBF w kategorii "perfomance". Na zawody pojechał dzięki zdobyciu kilka tygodni wcześniej
Pucharu Polski. O sukcesach i wytrwałości w dążeniu do
celu opowiada Krystian Łukaszewicz.
Jak to się stało, że trafił pan na Mistrzostwa Świata?
Kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, które odbyły się 17
października w Gdańsku uzyskałem wygrywając Puchar
Polski 3 tygodnie wcześniej. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, że otrzymałem szansę, aby wziąć udział w imprezie takiej rangi, a jednocześnie ogromna motywacja, aby
z jak najlepszej strony pokazać swoją sylwetkę w ostatniej
imprezie mojego sezonu startowego.
Czy spodziewał się pan jakiegoś sukcesu i co dla pana
oznacza mistrzowski tytuł?
Dokonując ostatnich szlifów sylwetki przed Mistrzostwami
Świata planowałem po prostu pokazać się z jak najlepszej
strony. Nie czułem żadnej presji ze strony rywali, presji atmosfery zawodów czy też możliwości zawiedzenia kibicujących mi osób. Wiedziałem, że zrobiłem wszystko, co
mogłem, aby przygotować się jak najlepiej. W przypadku
niepowodzenia nie miałbym żadnych pretensji do siebie, ponieważ sam awans na taką imprezę jest już ogromnym zaszczytem dla każdego zawodnika. W momencie, gdy
usłyszałem ogłoszenie wyników nie mogłem uwierzyć w to
co się stało. Był to niesamowity szok i urzeczywistnienie
marzeń. Dopiero teraz, już po zawodach chyba dociera do
mnie jaki wielki sukces udało mi się osiągnąć. Tytuł Mistrza
Świata w kulturystyce utwierdza mnie w przekonaniu, że
ciężka praca popłaca i warto walczyć o swoje marzenia za
wszelką cenę. Na kilka tygodni przed zawodami przypadkowo na jednym z banerów ujrzałem ciekawy cytat Paulo
Coelho: “I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu”. Wydaje mi
się, że czegoś podobnego doświadczyłem w tym sezonie
startowym, ponieważ miałem kilka niesamowitych zbiegów
okoliczności, które spowodowały, że udało mi się osiągnąć
taki sukces. Jeszcze kilka lat temu w szkole średniej, kiedy
mówiłem otwarcie o tym, że chcę być kulturystą, znajomi
z klasy drwili ze mnie i śmiali się z tego co mówiłem. Zarzucano mi lekkomyślność, a czasami wręcz głupotę. W tym
miejscu chciałbym skierować kilka słów do ludzi, którzy są
w podobnej sytuacji, jak ja wtedy. Nie bójcie się działać
i nie pozwalajcie innym kierować swoim życiem. Realizujcie własne plany i marzenia bez względu na to, co myślą
wszyscy wokół. Głęboko wierzę w to, że nie będziecie żałować.
Jakie ma pan kolejne plany sportowe?
Na obecną chwilę Mistrzostwa Świata były ostatnią imprezą,
w której wziąłem udział. Planuję zrobić około roku przerwy,
poprawić swoje słabsze punkty sylwetki i zaskoczyć rywali
podczas kolejnych startów. Dodatkowo planuję rozwijać
swoje umiejętności trenerskie w tym sporcie i pomagać
innym ludziom w udoskonalaniu ich sylwetek.
Czy kulturystyka jest pana sposobem na życie?
Kulturystyka stała się niespodziewanie moim sposobem na
życie i jestem pewny, że tak już przez dłuższy czas zostanie.
Chciałbym podziękować jeszcze raz mojemu pierwszemu
trenerowi Rafałowi Truszkowskiemu, który zaraził mnie tą
pasją, poprowadził do pierwszych sukcesów i przekazał fundamentalną wiedzę. Rafał prowadzi treningi w kętrzyńskiej
siłowni "Dragon" i po za mną zmienił już życie wielu innych
ludzi.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Sekcje MOSiR
– Bałtyckie Centrum Bilardowe
Niezły start naszych
młodych pięściarzy
III Ogólnopolski Turniej Bokserski imienia Mariana Karolaka odbył się 11 października w Gdyni. W Memoriale
wzięło udział 10 klubów takich jak: Babardier Gdynia, Sako
Gdańsk, Sako Gdynia, Wisła Tczew, Czarni Słupsk, Kontra
Elbląg, Gryf Wejherowo i Niedźwiedzie Kętrzyn. W kat.
Młodzik do 48 kg Kacper Szwajdych wygrał walkę z zawodnikiem z Gdyni przed czasem. W tej samej kategorii wiekowej Szymon Piotrowski w wadze 59 kg wygrał na punkty
z zawodnikiem Sako Gdańsk. Niestety zabrakło szczęścia
naszej zawodniczce Paulinie Sobieskiej, która przegrała
z zawodniczką Czarnych Słupsk. Trzymajmy kciuki za dalsze sukcesy naszych zawodników! Wyjazd był możliwy
dzięki pomocy MTI Furninova i Foldruk Kętrzyn za co serdecznie dziękujemy!!!
Kamil Kondej
Fot. Karolina Łukianiuk
► Krystian Łukaszewicz spełnił swoje marzenie i został Mistrzem
Świata w kulturystyce.
Fot. Archiwum MOSiR
► Próba umiejętności gry w bilard.
W nowo wybudowanej Hali Mistrzów przy SP nr 4
18 października 2014 r. otwarto Bałtyckie Centrum Bilardowe. W obecności władz miasta Prezes Polskiego
Związku Bilardowego wręczył nowemu centrum Licencję Klubu PZB przez co stało się ono 197 placówką pod
skrzydłami tej organizacji. Wraz z powstaniem centrum
powołany został również klub o tej samej nazwie działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Bałtyckie Centrum Bilardowe stworzone zostało specjalnie
z myślą o dzieciach i młodzieży z miasta i okolic Kętrzyna,
które łącząc naukę z przyjemnością zyskają kolejną formę
na urozmaicenie swoich zajęć pozalekcyjnych. Oferta placówki skierowana jest do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich. Wszystkie dzieci w wieku od
7 lat i młodzież do 18 roku życia mogą nauczyć się gry
w bilard. Do dyspozycji uczestników jest osiem stołów bilardowych do poola oraz dwa do karambola. W treningach
mogą wziąć udział zarówno osoby, które nigdy nie grały
w bilard, jak i te, dla których sport ten nie jest obcy. W programie zajęć uczestnicy zapoznają się z przepisami i regułami gry w bilard, ćwiczą utrzymywanie prawidłowej
postawy przy stole, precyzję, celność oraz zagłębiają się
w rotacje i techniki poszczególnych odmian gry. Obecnie
odbywają się treningi w dwóch grupach wiekowych:
Grupa I: 7-11 lat - zajęcia odbywają się w poniedziałek
w godz. 16:00 – 17:30
Grupa II: 11-18 lat - zajęcia odbywają się we wtorek w godz.
16:00 – 17:30
Grupa III: 7-18 lat – zajęcia odbywają się w piątek w godz.
17:00-20:00 i w sobotę w godz. 10:00-14:00
Zgłoszenia można dokonać u instruktora przed zajęciami lub
codziennie w recepcji Hali Mistrzów, ul. Moniuszki 1 (tel.
89 751-31-98).
Dodatkowo w Bałtyckim Centrum Bilardowym odbywają
się również jedyne zajęcia w województwie w ramach Ogólnopolskiej Akademii Bilardowej, których najlepsi uczestnicy
pod koniec roku wezmą udział w ogólnopolskim turnieju
w Łodzi.
Michał Kasperowicz
Herbert Schibukat (Schibu) urodził się 27 października 1914 roku w Rastenburgu. Najlepszy w historii miasta hokeista, który grał na poziomie klubowym dla
Rastenburger SV w East Prussia. 64-krotny reprezentant drużyny Niemiec. Brał udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Garmisch-Partenkirchen,
a w 1952 roku w Oslo. W 1951 roku zdobył tytuł Mistrza Niemiec. Zmarł w czerwcu 1999 roku w Eckernforde.
Nareszcie pierwsza wygrana w III lidze
Fot. Franciszek Jaroński
► Mimo wygranej Granica Kętrzyn jest wciąż na końcu tabeli.
KKS Granica – Start Działdowo 3:1
W sobotnim spotkaniu (24.10) padł wreszcie wynik satysfakcjonujący zarówno kibiców, trenera, jak i samych
zawodników Granicy. Po raz pierwszy bowiem w rozgrywkach jesiennych piłkarze biało - niebiesko - zielonych odnieśli sukces wygrywając tym razem na własnym
boisku z zespołem Start Działdowo 3:1.
Zanim jednak piłkarze Granicy zanotowali na swoim koncie
pierwsze zwycięstwo, 17 października doznali wysokiej porażki w meczu wyjazdowym z MKS-em Ełk przegrywając
spotkanie aż 5:0. Na szczęście nie przekreśliło to ambicji naszych piłkarzy, którzy udowodnili swoją postawą w meczu
ze Startem Działdowo, że stać ich na lepsze wyniki. Co
ważne, w spotkaniu ze Startem Działdowo można było zauważyć, że na napastnika nr „1” wyrasta w zespole Granicy
Damian Awtuch, który popisał się klasycznym hattrickiem
zdobywając bramki w 31., 69. i 73. minucie spotkania. Co
prawda trzy punkty nie poprawiły pozycji kętrzynian w tabeli III ligi, ale zapewne poprawiły morale zespołu.
W obecnym sezonie Granica rozegra jeszcze trzy spotkania,
w tym jedno na własnym boisku z Jagielonią II Białystok (7
listopada). Pozostałe dwa spotkania, to mecze wyjazdowe
z niezwykle trudnymi przeciwnikami. I tak 31 października
biało-niebiesko-zieloni zagrają z Concordią Elbląg, a 11 listopada z Warmią Grajewo.
Niestety, sukcesów nie odniósł też zespół Granicy II, który
po pierwszych wygranych, będąc beniaminkiem w A klasie,
przegrał ostatnie dwa spotkania z Unią Olecko (0:7) oraz
z zespołem MKS Ruciane-Nida (0:2). Mimo to, z dorobkiem
16. punktów zajmuje piąte miejsce w tabeli.
Nie wiedzie się też drugiemu III- ligowcowi z powiatu kętrzyńskiego. MKS Korsze przegrał dwa ostatnie spotkania
i tak z Olimpią Elbląg 0:11 i ze Zniczem Biała Piska 0:2
i po 14. kolejkach rozgrywek zajmuje 16. miejsce w tabeli
rozgrywek z dorobkiem zaledwie 6 punktów – o 2 punkty
więcej niż ostatnia w tabeli Granica.
Franciszek Jaroński
III liga 2015/2016, grupa: podlasko-warmińsko-mazurska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nazwa
Olimpia Elbląg
MKS Ełk
Sokół Ostróda
ŁKS 1926 Łomża
Huragan Morąg
Finishparkiet Drwęca
Nowe Miasto Lubawskie
Znicz Biała Piska
Jagiellonia II Białystok
Wissa Szczuczyn
Rominta Gołdap
MKS Olimpia Olsztynek
Concordia Elbląg
KS Wasilków
Warmia Grajewo
GKS LZS Wikielec
Start Działdowo
MKS Korsze
Granica Kętrzyn
Mecze Pkt.
Z.
R. P.
Bramki
11
0 3
33-9
14
36
11
14
30
10
0 4
34-20
14
29
9
2 3
29-11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
33
29
26
23
23
21
19
19
18
12
12
10
6
6
4
9
7
6
7
6
5
6
5
3
3
2
1
2
1
3 0
2 3
5 2
5 3
2 5
3 5
4 5
1 7
3 6
3 8
3 8
4 8
3 10
0 12
1 12
46-2
34-15
10 października rozpoczęły się rozgrywki ligowe w piłkę
siatkową dziewcząt w kategorii kadetek. Startuje w nich
15 zespołów podzielonych na 5 grup (po 3 zespoły).
W tym roku po raz pierwszy wystąpiły reprezentantki
LUKS „Wilczek” Wilkowo, które po dobrym starcie zdobyły prawo do organizacji drugiej kolejki turnieju, który
odbył się 18 października.
W grupach rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu turnieju - pierwszy zespół awansował
do wyższej grupy, a ostatni spadał do niższej. W tym roku
po raz pierwszy wystąpiły reprezentantki LUKS „Wilczek”
Wilkowo. Jako beniaminek wystartowały w najniższej 5 grupie. Oprócz drużyny z Wilkowa w grupie tej grały zespoły
UKS „Piątka” Olsztyn i UKS „Absolwent” Olsztyn.
W pierwszym turnieju „Wilczek” pokonał UKS „Piątka” 3:1
Trzecia edycja maratonu organizowanego przez MOSiR
Kętrzyn cieszyła się ponownie ogromną popularnością.
18 października w Hali Mistrzów odbyła się kolejna – trzecia
już impreza dla fanów fitness sygnowana hasłem „Jesienne
Warsztaty Fitness”. W skład październikowej edycji maratonu weszły zajęcia: Kettlebells, ABT, Roller i Streching,
w których udział wzięło ponad trzydzieści mieszkanek
miasta. Dodatkowo MOSiR Kętrzyn przygotował niespodziankę – spośród wszystkich uczestniczek maratonu rozlosowane zostały karnety na obiekty sportowe naszego miasta.
Maraton trwał 3,5 godziny i cieszy nas fakt, że siedemnaście
pań, pomimo ciężkiego treningu, wzięło udział we wszystkich zajęciach. W związku z ogromnym zainteresowaniem
ofertą fitness wśród mieszkańców miasta, planujemy kolejne
imprezy tego typu. Szczegóły pojawią się wkrótce na naszej
stronie internetowej www.mosir-ketrzyn.pl i profilu na facebooku.
Michał Kasperowicz
Dzieci uprawiających
lekkoatletykę jest coraz więcej
28-13
25-16
18-19
22-21
24-20
18-27
20-18
17-23
13-27
14-29
7-43
7-48
10-36
Siatkówka. II kolejka rozgrywek ligowych dziewcząt
Fot. Edward Szudzich
► Kolejnym przeciwnikiem “Wilczków” będzie “Piątka” z Olsztyna.
Maraton fitness
bardzo popularny
(15:25, 25:7, 25:21, 25:17) i uległ UKS „Absolwent” 0:3
(25:8, 25:19, 25:10), zajmując II miejsce i zdobywając
prawo organizacji następnego turnieju u siebie.
II kolejka rozgrywek kadetek w piłkę siatkową odbyła się
18 października w Wilkowie, gdzie wystąpiły zespoły: UKS
Salos Ełk, UKS “Piątka” Olsztyn oraz LUKS Wilczek Wilkowo.
Pierwszy mecz pomiędzy Wilkowem a Ełkiem zakończył się
zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy 3:0 (25:13; 25:16;
25:8). W drugim meczu pomiędzy Wilkowem a Olsztynem
nasze kadetki zagrały ambitnie i po wyrównanej walce odniosły drugie w tych rozgrywkach zwycięstwo 3:1 (25:16;
24:26; 25:13; 25:21).
Niestety wygrana nie dała awansu do wyższej ligi, ponieważ
UKS Salos Ełk pokonał Olsztyn i zajął pierwsze miejsce
w grupie, jednocześnie awansując wyżej.
Jednak utrzymany przez dziewczyny poziom gry daje nadzieję, że kolejne turnieje będą przynosiły rozwój, a w efekcie wyniki w postaci awansów.
Następna III kolejka odbędzie się 14 listopada (sobota)
w Kętrzynie – gospodarzem będzie MKS MOSiR Kętrzyn,
który walczył będzie z UKS “Piątka” Olsztyn i LUKS “Wilczek” Wilkowo.
Skład zespołu: Kozłowska Klaudia (kapitan), Kuberska
Kornelia, Siemaszko Pola, Staniszewska Laura, Kuberska
Weronika, Nicewicz Joanna, Harkot Magdalena, Grabias
Malwina, Obolewicz Weronika, Szerszeń Paulina. Trener Edward Szudzich.
Edward Szudzich
Fot. Archiwum MOSiR
► Uczniowie walczyli między sobą w kilku konkurencjach.
W Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Kazimierza
Wielkiego 12A 23 października odbył się event lekkoatletyczny w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekkoatletyka dla każdego”.
Wzięło w nim udział pięć kętrzyńskich szkół podstawowych,
z których dzieci klas I-III i IV-VI zmierzyły się ze sobą
w siedmiu konkurencjach: rzut piłką lekarską zza głowy,
bieg wahadłowy na 10 metrów, rzut mini oszczepem, drabinka, wyścig szkół oraz sztafeta szkół.
Podsumowanie eventu:
Klasy I – III
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie
2 miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kętrzynie
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie
5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie
Klasy IV-VI
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie
2 miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kętrzynie
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie
5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie
Dla wszystkich młodych zawodników przygotowane zostały
pamiątkowe medale. Kętrzyński miting lekkoatletyczny był
jednym z największych organizowanych w województwie
Warmińsko-Mazurskim i wzięło w nim 100 zawodników.
Organizatorami zawodów byli Urząd Miasta Kętrzyn, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Michał Kasperowicz
Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem
rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup
za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
1 List do Tymoteusza 2.1-6
Sympozjum podsumowujące rok Jana Pawła II
„Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności”
Ksiądz dr hab. Stanisław Kozakiewicz,
prof. UWM w Olsztynie wzbudził refleksję
słuchaczy nad słowami Jana Pawła II „wymagajcie od siebie”. Człowiek wymagający
od siebie, a nie od innych, to człowiek pracujący nad sobą uczciwie i rzetelnie, to człowiek uporządkowany moralnie, to człowiek
wartościowy dla którego ważne jest, aby
„być” a nie „mieć”, to człowiek, który wiąże
się z Bogiem i drogą wyznaczoną przez
Boga podąża. Jan Paweł II mówił o potrzebie wymagania od siebie na spotkaniach
z młodzieżą, rozważał tę kwestię z młodzieżą, a ksiądz dr hab. Stanisław Kozakiewicz przybliżył ją wszystkim uczestnikom
seminarium.
Fot. Franciszek Jaroński
►Prelegenci, którzy zaprezentowali wykłady poświęcone papieżowi Polakowi podczas sympozjum.
DR AGNIESZKA GÓRSKA
W dniu 16 października 2015 roku w Sali
Rycerskiej kętrzyńskiego zamku odbyło
się sympozjum popularno-naukowe pt.
Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności, którego organizatorami byli: Burmistrz miasta Kętrzyn, Wyższa Szkoła
Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie,
Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kętrzynie oraz Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Kętrzynie.
Sympozjum honorowym patronatem
objął JM Rektor WSIiE TWP w Olsztynie
dr hab. Adam Sosnowski oraz burmistrz
Kętrzyna Krzysztof Hećman Sympozjum
to było uwieńczeniem obchodów w 2015
w Kętrzynie roku św. Jana Pawła II.
Sympozjum było także inauguracją nawiązania współpracy pomiędzy WSIiE TWP
w Olsztynie a Urzędem Miasta w Kętrzynie.
Podczas uroczystego otwarcia sympozjum
zostało wymienione podpisane porozumienie o współpracy na zasadzie non profit pomiędzy Burmistrzem Kętrzyna mgr
Krzysztofem Hećmanem, a Rektorem
WSIiE TWP w Olsztynie dr hab. Adamem
Sosnowskim. Wzajemna współpraca obejmować będzie między innymi: realizację
projektów badawczych i rozwojowych, organizację uroczystości, wykładów konferencji, upowszechnianie informacji o ofercie
kształcenia WSIiE TWP, realizację praktyk
i staży zawodowych a także wsparcie studentów i absolwentów wchodzących na
rynek pracy.
Podczas sympozjum wystąpili znakomici
goście, pracownicy naukowi z różnych
ośrodków akademickich – WSIiE TWP
w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezentowali oni stanowisko najpierw arcybiskupa
metropolity krakowskiego Karola Wojtyły,
a potem papieża Jana Pawła II wobec różnych kwestii społecznych.
Dr hab. Michał Strzelecki, prof. WSIiE
TWP w Olsztynie ukazał swoim wystąpieniem podejście najpierw Karola Wojtyły,
a potem Jana Pawła II wobec Soboru Watykańskiego II. Przedstawił okoliczności zwołania oraz ważność Soboru Watykańskiego
II, który wprowadzał liczne zmiany w funkcjonowaniu i roli rodziny europejskiej. Jan
Paweł II w czasie tego Soboru zabierał głos
w wystąpieniach 24 razy. To, jakie stanowisko zajmował, o czym mówił (powstawanie
nowych idei – liberalizm, komunizm, socjalizm, rozwój mediów i kultury masowej)
bardzo mocno rzutowało potem na dalsze
losy kościoła katolickiego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Jan Paweł II o godności i prawach człowieka
„
Należy przypomnieć, że fundamentem, na którym opierają się wszystkie
prawa ludzkie jest godność osoby. „Arcydzieło Boże, człowiek, jest obrazem
i podobieństwem Boga. Jezus przyjął całą naszą naturę, z wyjątkiem grzechu;
bronił godności każdej osoby ludzkiej bez wyjątku; umarł za wolność wszystkich.
Ewangelia pokazuje nam, że Chrystus uznał centralne miejsce osoby ludzkiej
w porządku natury (por. Łk 12,22-29), w porządku społecznym i religijnym,
jak również w odniesieniu do Prawa (por. Mk 2,27), występując w obronie tak
mężczyzny, jak kobiety (por. J 8,11) i dzieci (por. Mt 19,13-15), które w Jego czasach
i w ówczesnej kulturze zajmowały miejsce podrzędne w obrębie społeczeństwa.
Prawa i obowiązki człowieka mają uzasadnienie w godności człowieka jako dziecka
Bożego". Z tego powodu „wszelkie naruszenie godności człowieka stanowi obrazę
samego Boga, którego jest obrazem". Godność ta jest wspólna wszystkim ludziom
bez wyjątku, ponieważ wszyscy zostali stworzeni na obraz Boga (por. Rdz 1,26).
Odpowiedź Jezusa na pytanie „kto jest moim bliźnim?" (Łk 10,29) domaga się od każdego postawy szacunku dla godności drugiego i troskliwej postawy wobec niego, także
wtedy, gdy jest cudzoziemcem lub wrogiem (por. Łk 10,30-37)”.
Prof. dr hab. Wiesław Mysłek z WSIiE
TWP w Olsztynie ukazał postawy Jana
Pawła II i obecnego papieża Franciszka
wobec godności i praw człowieka. Mówił
o zmianie papieskiej myśli społecznej, o roli
papieży jako rzeczników problemów społecznych, a przede wszystkim uzmysłowił,
w jaki sposób papieże Jan Paweł II rozwijał
i Franciszek nadal rozwija swoją myśl społeczną w różnych układach i warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych na
świecie. Pokazał stosunek tych papieży do
różnych problemów społecznych w ciągle
zmieniającym się świecie.
Dr Paweł Machalski z UMK w Toruniu
przedstawił stanowisko Jana Pawła II wobec
konkordatu z Rzeczpospolita Polską, który
miał ukształtować nowoczesny model relacji
państwo-kościół, a także nowoczesną politykę wyznaniową państwa polskiego.
Dr Tadeusz Pawlus z WSIiE TWP
w Olsztynie rzucił nowe spojrzenie na teologię wyzwolenia w świetle pontyfikatu Jana
Pawła II i Franciszka. Przedstawił, że Jan
Paweł II traktował inaczej, niż Franciszek
teologów i teologię wyzwolenia i krytycznie
odnosił się do niektórych wartości głoszonych przez teologów wyzwolenia. Aby ograniczyć ich działalność we współpracy
z ówczesnym kardynałem Josephem Raezingerem opracował instrukcję o niektórych
aspektach teologii wyzwolenia, która została
poddana ostrej krytyce przez osoby świeckie, a także niektórych hierarchów kościoła.
Personalnie ograniczał także działalność niektórych teologów. Natomiast papież Franciszek postanowił rehabilitować teologię
wyzwolenia, przyjął u siebie na audiencji
ojca teologii Gustavo Gutierresa i dopuścił
do opublikowania jego dzieła pt. Teologia
wyzwolenia.
Sympozjum uwieńczyła barwna dyskusja
oraz podsumowanie obrad przez Prorektora
WSIiE TWP dr Tadeusza Pawlusa.
Z papieskiego kalendarium
16 października 1978 r.
Karol Wojtyła zostaje 264. papieżem; przyjmuje imię Jan Paweł II. To pierwszy od 1522
roku wybór na Stolicę Piotrową kardynała
spoza Italii. Podczas inauguracji pontyfikatu
mówi do wiernych: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Te słowa stały się zapowiedzią nowego nurtu w Kościele prawdziwego otwarcia na człowieka.
Kiedy 16 października 1978 r. zadano mi pytanie: „Czy przyjmujesz?", odpowiedziałem:
„W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa
mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa
i Kościoła - świadom wielkich trudności przyjmuję" (Redemptor hominis, 2).
„W imię Boże, Amen. Wiedzieć powinni wszyscy, którzy ten dokument będą oglądać, słuchać lub czytać, tak obecnie żyjący, jak i w przyszłości, że my brat Johann Schindekop, komtur Bałgi i wójt Natangii, za zgodą (…) Winrycha von Kniprode naszego Wielkiego Mistrza
oraz za wolą i radą naszych braci z Bałgi, nadaliśmy miastu zwanemu Kętrzyn (Rastinburc) sto dwa łany. Toż samo miasto nadajemy na
prawie chełmińskim czcigodnemu Heinrichowi Padeluche, sołtysowi” – tak zaczyna się tekst aktu lokacyjnego Kętrzyna datowany
w dniu św. Marcina (11 listopada) A.D. 1357.
11 listopada – Narodowy Dzień Niepodległości i nadanie praw miejskich
Dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości, ustanowionym „dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń
Polaków o wolność i niepodległość”. Jednocześnie tego dnia w 1357 roku nadano
ówczesnemu Rastenburgowi przywilej lokacyjny.
Dzień Niepodległości
Zanim jednak 123-letnia niewola skończyła
się wreszcie w 1918 r., przez ponad stulecie
Polacy wznosili błagania wyrażone w Litanii
pielgrzymskiej Mickiewicza: „Od niewoli
moskiewskiej, austriackiej i pruskiej, wybaw
nas Panie. (…) O wojnę powszechną za wolność ludów (…). O broń i orły narodowe,
Prosimy Cię, Panie”.
Przyjęło się świętować rocznicę odzyskania
niepodległości właśnie 11 XI, choć wybór tej
daty jest nieco arbitralny. Tego dnia Rada
Regencyjna przekazała jedynie władzę nad
wojskiem przybywającemu do stolicy Józefowi Piłsudskiemu, niegdyś dowódcy I brygady
legionowej.
Popularność
współorganizatora polskich formacji posiłkujących państwa centralne wzrosła po osadzeniu go w Magdeburgu, gdzie trafił (przez
Gdańsk, Spandau i Wesel) po kryzysie przysięgowym. Rada Regencyjna, organ władzy
zwierzchniej Królestwa Polskiego, powołana jeszcze przez okupacyjne władze niemieckie i austriackie, już 7 października
1918 r. ogłosiła utworzenie „niepodległego
państwa obejmującego wszystkie ziemie
polskie, z dostępem do morza, z polityczną
i gospodarczą niezawisłością, jako też terytorialną nienaruszalnością, co przez traktaty
międzynarodowe zagwarantowanem będzie”. Rada rozwiązała się 14 listopada,
przekazując zwierzchnią władzę państwową
Piłsudskiemu, który jako głowa państwa 15
listopada zastąpił nazwę Królestwa Polskiego nową: Republika Polska. Po pertraktacjach z Piłsudskim (11 XI) wojska
niemieckie wycofywały się z Republiki Polskiej do 15 XI 1918 r.
Ale 11 listopada 1918 r. był datą przełomową z innego względu. Tego dnia Niemcy
podpisały akt kapitulacji, co zakończyło
I wojnę światową. 27 zwycięskich państw
sprzymierzonych miało zadecydować o losie
Niemiec i ich sojuszników na konferencji
pokojowej w Wersalu. Pokonani nie zostali
na nią dopuszczeni (podobnie nieuznawana
przez mocarstwa bolszewicka Rosja), zobowiązani byli podpisać dopiero gotowy już
traktat pokojowy.
O swoje granice Polacy musieli także walczyć zbrojnie z sąsiadującymi narodami:
z Niemcami (powstania wielkopolskie i trzy
śląskie), z Czechosłowacją, z Litwinami
i Ukraińcami. Wielkie zasługi w odparciu
agresji bolszewickiej Rosji miał z pewnością
marszałek J. Piłsudski, jeden z głównych
twórców niepodległości. Odzyskanie i zachowanie niezawisłości odradzającej się Polski było jednakże wspólną zasługą Narodu,
Polaków wielu środowisk, ze wszystkich
trzech zaborów. Obecnie winni jesteśmy im
wszyscy, jako przedstawiciele wielkiej ponadpokoleniowej wspólnoty, wdzięczną pamięć o zbiorowym wysiłku i sukcesie
Narodu, czym było po latach zaborów odzyskanie przez Polskę niepodległości
w 1918 roku.
Rastenburg z przywilejem
11 listopada to również święto naszego
miasta, ponieważ w dniu św. Marcina (przypadającym właśnie na 11 listopada) A.D.
1357 r. brat Johann Schindekop, komtur
Bałgi i wójt Natangii, za zgodą Winrycha
von Kniprode Wielkiego Mistrza nadał przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim sołtysowi Rastenburga Heinrichowi Padeluche.
Z okazji 650-lecia nadania Kętrzynowi praw
miejskich w 2007 r. ze środków miasta wydano tłumaczenie aktu z niemieckiego przez
prof. G. Białuńskiego. Z treści przywileju
wynika, że miasto funkcjonowało już przed
jego wystawieniem (wzmiankowano m.in.
bramy), a dokument prawdopodobnie stanowił rozszerzenie wcześniejszych nadań. Wystawca powiększał dotychczasowe „stare
miasto” o „nowe” przy zachowaniu wspólnego sołtysa. Uposażeniem miasta były 102
łany, z czego 4 przypadły plebanowi kościoła św. Jerzego, 8 przypadało sołtysowi,
który otrzymał zwolnienia od podatków, był
przedstawicielem władzy zakonu krzyżackiego, czerpiącym zysk m.in. ze sprawowania sądów. Urząd ograniczał samorządność
miasta, dlatego mieszczanie wkrótce go wy-
kupili. Na zwolnioną z czynszu tzw. wolę
przeznaczono 40 łanów.
Dokument regulował też lata wolne od podatku, sytuację Prusów, warunki warzenia
piwa i rybołówstwa na własne potrzeby,
określał dziesięcinę na rzecz plebana i zakres
obciążeń podatkowych oraz termin wnoszenia opłaty (tradycyjnie w dzień św. Marcina,
11 XI). Zachowany akt lokacyjny na pergaminie i z pieczęcią znajduje się w berlińskim
archiwum: Geheimes Staatsarchiv Preusßischer Kulturbesitz.
Jan Szymon Parda
Uroczystości upamiętniające 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
658. rocznicę nadania praw miejskich.
11 listopada (środa) 2015 r.
Program:
11. – Msza św. (Bazylika św. Jerzego)
12. – Przemarsz spod Bazyliki św. Jerzego na
Plac Armii Krajowej
12.15 – Uroczyste obchody pod pomnikiem
W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 19391956
Imprezy towarzyszące:
15 – “IX Mazurskie Morcinki” (Hala MOSiR,
ul. Kazimierza Wielkiego 12 A)
17. – „Pejzaż Polski” – rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej (Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul.
Sikorskiego 24 A)
18. – Msza św. za wszystkich Marcinów, inscenizacja o św. Marcinie w Bazylice św. Jerzego,
Pochód świętomarcinowy ulicami mias- ta do
Amfiteatru przy ul. Kajki 2, na zakończenie
pokaz sztucznych ogni przy jeziorku
Dwie bitwy pod Parkanami 1683 r. (cz. II z III)
Sam król donosił żonie w liście z 8 X (który zaczął słowami:
„Dzień wczorajszy nie bardzośmy mieli szczęśliwy”) o pogłoskach na temat swej śmierci: „Po wszystkim wojsku naszym i cesarskim udano było, żem poległ na placu; jakoż że
się to nie stało, jest to cud nad cudami, za co niech P. Bogu
będzie chwała (…). P. wojewoda ruski, lubelski i inni szukali
mię jako już nieżywego za powieścią różnych. Żeby to tedy
i tam nie zaleciało, dlatego piszę i oznajmuję, żem za łaską
bożą zdrów. Nie wątpimy, że nieprzyjacielowi przybyło hardości, i że się podobno i wezyr przeprawić tu zechce; ale my,
da P. Bóg, jutro, byle piechota nadeszła cesarska i armata,
przecię ten Parkan i most atakować będziemy, przyjąwszy
to za sprawiedliwą karę od P. Boga za rabunki kościołów,
zdzierstwa, cudzołóstwa, za co najmniejszej żaden nie zniósł
kary. Widziałem ja to wszystko jako we zwierciadle i groziłem nieraz odjazdem, że ja przy takim wojsku być nie mogę,
nad którym wisi kara boża”. 9 października 1683 r. pod tymi
samymi Parkanami w mądrze poprowadzonej bitwie udało
się rozbić armię Kara Mehmeta. Pasza uratował się z bitwy
wraz z około 800-900 żołnierzami, którzy przeszli na drugi
brzeg przed zawaleniem się mostu oraz około 2000 innych
żołnierzy, którym udało się inaczej przedostać przez rzekę.
Sobieski mógł po bitwie posłać żonie szczęśliwe wieści:
„O jako to dobry P. Bóg, moja jedynie kochana Marysieńku!
Za małą konfuzję dał większe zwycięstwo niżeli pod Wiedniem. Nie ustawać Mu tedy dziękować, przez miłość moją
i ustawicznie nie przestawać prosić, aby i dalej pokazał miłosierdzie nad ludem swym. (…) Jam za łaską bożą zdrów
po wczorajszym zwycięstwie, jakoby mi dwadzieścia lat
nazad się wróciło; ale tamte dwie nocy dały mi się we znaki,
najbardziej żałując sławy narodu naszego. Ale się to
wszystko za łaską bożą poprawiło i Niemcy znowu wychwa-
lić się nie mogą, lubo już byli poczęli mówić: A Polacy, Polacy, nie godniście takiego króla! A odstąpiliście go!” Pisał
też król o znakach proroczych, że przed przegraną bitwą we
czwartek jakiś pies czarny bez uszu nie dawał się przegonić
i ustawicznie zachodził im drogę, a czarny orzeł nisko przeleciał nad nimi na tyły, gdy do nieprzyjaciela szli: „Teraz zaś
wczora naprzód gołąb biały upadł po kilka razy przed chorągwiami, a orzeł biały śliczny, obleciawszy nisko nade mną,
prowadził mię do nieprzyjaciela. Więcej już nie mając czasu,
całuję bez przestanku wszystkie śliczności jedynego serca
mego. (…) Dzieci całuję i obłapiam; książęta pozdrawiam”.
Sobieski w liście kazał też egzekwie odprawić za tych, co
w potrzebach poumierali i zapewniał, że „dobrze krwią szlachecką obleli tę przysługę cesarską i całego chrześcijaństwa”.
20 X pisał król jeszcze: „Turków w ostatniej potrzebie pod
Parkanem zginęło piętnaście tysięcy wybornego wojska
i pięć paszów, szóstego zaś, tj. wezyra budyńskiego, przywieziono wodą postrzelonego. Tak tedy już wezyr za odejściem swym wszystkie porzucił królestwo węgierskie, które
byli od kilkuset lat zawojowali Turcy; bo i to Strygonium,
które dobywać mamy, jest już w ręku ich sto czterdzieści lat,
Beligrad zaś, do którego ustępuje, już nie w Węgrzech, ale
w Serbii”. Ostrzyhom (Strygonium) poddał się królowi Polski 28 X, co przypieczętowało los wielkiego wezyra, uduszonego z rozkazu sułtana 25 XII 1683 r., dwa dni po
triumfalnym wjeździe Jan Sobieskiego z Marysieńką do
Krakowa.
(Cytowane teksty wg wydań: M. K i J. Sobiescy, Listy okresu
odsieczy wiedeńskiej, Warszawa 1983; J.Ch. Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1987)
Szymon Jan Parda
KALENDARIUM HISTORYCZNE
3 listopada 1772 r. - Nieudana próba porwania Stanisława
Augusta przez konfederatów barskich
4 listopada 1794 r. - Rzeź Pragi – ostatnia bitwa insurekcji kościuszkowskiej w obronie przed wojskami rosyjskimi
5 listopada 1916 r. - Akt 5 listopada, w Warszawie i Lublinie
została wydana odezwa podpisana przez cesarzy Austrii i Niemiec, w której proklamowano przywrócenie Królestwa Polskiego.
6 listopada 1479 r. - biskup warmiński zaproponował kapita-
nowi miasta Rastenburg Veit Feuchterowi i proboszczowi Kas-
prowi Bedeke kandydata na wikariusza przy kościele Św.
Jerzego - Andreasa Schonewaldta.
7 listopada 1612 r. - rząd pruski nadał przywilej kołodziejom
Ratsenburga.
8 listopada 1632 r. - Wybór Władysława IV na króla Polski.
11 listopada 1357 r. - komtur Bałgi i wójt Natangii Johan
Schidenkop nadają miastu akt lokacyjny. Pierwszym prokuratorem Rastenburga zostaje Marquarta.
11 listopada 1426 r. - rada miasta Rastenburg nadała i przekazała Hannes Prange (Miejski Las - obecnie Pręgowo). Nadanie
to zostało zatwierdzone przez Wielkiego Mistrza Zakonu Paula
von Russdorfa i prokuratora Johanna von Benhausena.
11 listopada 1918 r. - odzyskanie niepodległości przez Polskę
Rozmowa z Grzegorzem Stróżniakiem, liderem zespołu Lombard
Chcemy być zespołem z przekazem
Fot. Dorota Gawerska
W przyszłym roku zespół Lombard będzie obchodził jubileusz 35 – lecia swojej działalności. Jednak mimo takiej
metryki potrafią dalej być nie tylko wiernymi orędownikami przyświecających im idei, ale również potrafią zaskakiwać. Szczyptę historii zespołu, przyświecającej mu
ideologii oraz plany związane z nowym wydawnictwem
przedstawił nam klawiszowiec, wokalista i współzałożyciel grupy, Grzegorz Stróżniak.
Jakie masz wrażenia z pierwszej w prawie 35 – letniej
historii Lombardu wizyty w naszym mieście?
Muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Dzisiaj
nie łatwo zaprosić ludzi do klubu. Jesteśmy zaskoczeni, że
było tak dużo fajnej publiczności. Myślę, że macie tutaj do
czynienia z koncertami, bo publika jest bardzo wyrobiona,
dobrze się bawiąca. To jest świetne jeśli chodzi o recenzje
dla Kętrzyna.
Wasz sztandarowy hymn „Przeżyj to sam” w 1982 roku
praktycznie po kilku dniach zaistnienia na antenie radiowej „trójki” został z niej zdjęty przez cenzurę. Czy
w tamtych czasach spotkaliście się również z innymi objawami ówczesnego systemu?
Ta cenzura dotykała wszystkich w różnym stopniu. Akurat
z utworem „Przeżyj to sam” była taka historia, że wszedł on
na antenę, lecz nie zdążył na niej zagościć na dłużej i już go
wyrzucono po kilku emisjach. Nawet słyszałem, że podobno
zniszczono taśmę. Cenzura ingerowała też chociażby w taki
tekst, jak „Nasz ostatni taniec”. Zabroniono go śpiewać
w takiej wersji, w jakiej śpiewam go obecnie. To był „Wasz
ostatni taniec” i chodziło o ostatnie podrygi komuny, co od
razu zauważono. Tekst zmieniliśmy na relacje damsko – męskie, żeby móc go w tamtym okresie wykonywać.
Płyta „Śmierć dyskotece!” osiągnęła wtedy status „Złotej
Płyty” sprzedając się w ilości 400 tys. egzemplarzy. Teraz
te „cyferki” za taką nagrodę są dużo niższe. Nie śmieszą
cię wymogi stawiane obecnie polskim wykonawcom?
Owszem, ale nie można tych dwóch sytuacji porównywać.
To dwa różne światy. Mimo, że minęło od tego okresu prawie 35 lat to nadal nie mamy „show biznesu”, rynku muzycznego. Nadal rządzi tu „prawo buszu”. Dlatego my
wycofaliśmy się i nie uczestniczymy w tym medialnym
cyrku. Mimo, że jesteśmy pop rockową kapelą, to jesteśmy
pewną alternatywą, której się nie puszcza w komercyjnych
radiach, bo nie pasujemy do tego mustra. I nie chcemy pasować, wymyślać i komponować utworów pod radia komercyjne, ponieważ to się nie godzi z naszymi podstawowymi
założeniami. My chcemy być zespołem z przekazem i na
pewno nie będziemy słuchać nikogo, kto będzie nam narzucał stylistykę i formę, w jakiej mamy grać żeby nas słuchano.
To, że się realizujemy na koncertach i mamy nadal wierne
grono fanów i słuchaczy jest dowodem na to, że nasze
utwory nie muszą być popularyzowane przez największe
media. Nie będziemy im płacić, żeby nas słuchano i nie będziemy się podporządkowywać.
Początek lat 80 – tych to taka eksplozja polskiego rocka.
To był czas takich kapel jak m.in. Lombard, Perfect czy
Lady Pank. Z kolei końcówka tamtej dekady to taki trochę spadek formy większości zespołów, mniejsza ilość
sprzedawanych płyt i rozpad wielu kapel. Z czego to wynikało? Ludzie przestali słuchać rocka?
To było naturalne. Lata 80 – te były kilkunastoma czy kilkudziesięcioma kapelami, które jakby nie było „mieliły” tym
biznesem. Teraz mamy setki artystów, którzy docierają do
nas w zupełnie innej formie. To są dwa różne światy. Wtedy
to był naturalny spadek zainteresowania tymi kapelami. Lata
90 – te to narodziny nowych wykonawców. Potem też straciliśmy ochotę do ich słuchania. Narodzili się kolejni artyści,
z nowymi pomysłami. Programy telewizyjne w zupełnie
nowy sposób zaczęły promować wykonawców.
W latach 80 – tych mieliście problemy z cenzurą w Polsce. Teraz jak się okazuje macie problemy z koncertami
w Białorusi. W 2008 roku przedstawiliście tam widowisko z hasłami wolnościowymi, nawiązującymi do Solidarności i nie spodobało się to tamtejszym władzom. W tym
roku sytuacja się powtórzyła?
Zagraliśmy wtedy koncert, który nam uświadomił, że wystarczy przekroczyć granicę, przejechać kilkadziesiąt kilometrów, żeby znaleźć się w totalnie innym świecie,
w którym przypomnieliśmy sobie lata 80 – te. Okres zagrożenia, prześladowań, inwigilacji, czas kiedy milicja śledziła
wszystkie ruchy obywateli i artystów. Tak to wyglądało
właśnie wtedy na Białorusi. Żartowaliśmy, że nasz koncert
był nagrywany przez największą ilość kamer, jaka nam się
w całej historii zdarzyła. Ludzie, którzy brali udział w tym
wydarzeniu byli prześladowani. W tym roku władze odmówiły koncertu. W ten sposób zrodził się pomysł zagrania
w Białymstoku, żeby ludzie mogli autokarami na niego przyjechać.
Dalej utożsamiasz się z tymi wszystkimi hasłami „solidarnościowymi”?
Ten projekt, który zrealizowaliśmy, czyli „Lombard w hołdzie Solidarności” promuje te hasła i jesteśmy z niego
dumni. Poświęciliśmy temu wiele czasu i wiele środków.
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być promotorami takich
idei. Ne wstydzimy się być takimi cichymi ambasadorami
„Solidarności”. Mieliśmy tyle dowodów uznania i sympatii
za to co robimy, że naprawdę sprawia nam to satysfakcję.
Ten koncert dedykujemy tym ludziom, którzy poświęcili siebie, abyśmy mogli żyć w demokratycznym i wolnym kraju.
To jest dla nas ważne i nie wstydzimy się tego pozytywnego
patriotyzmu, który ma właśnie bić z tego projektu.
Co dla ciebie w 2015 roku oznacza hasło „solidarność”?
Nadal jest to walka o idee i prawa. Hasło „solidarność” zostało na pewnym etapie wciśnięte w politykę i tylko dlatego
straciło na wartości. Nadal jest jednak aktualne i niesie taki
potencjał w sobie, że każdy z nas potrafi do tego hasła dobudować sobie całą historię stojącą za faktem, że dzięki „Solidarności” wyzwoliliśmy się spod sowieckiego jarzma.
Już niedługo premiera nowego wydawnictwa Lombardu.
Dlaczego warto mieć na półce nową płytę twojego zespołu?
Ponieważ jesteśmy niepowtarzalni i zaskakujący. Nowa
płyta będzie na pewno zaskakująca, ponieważ będzie to
„Lombard Swing”. Marta wiele lat przed Lombardem śpiewała w big bandzie i bardzo dobrze porusza się w tej konwencji. Ja również lubię ten gatunek, więc postanowiliśmy
tak eksperymentalnie utwory Lombardu zagrać w wersji
swingowej. Oddaliśmy je do aranżacji Jasiowi Zejlandowi,
który zrobił z nich kapitalne wersje. Mamy je już praktycznie
nagrane, kończymy wokale i niebawem będziemy ją wydawać i promować koncertując w salach filharmonicznych.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Kętrzynianka z nagrodą w prestiżowym konkursie fotograficznym Tematem Morcinek
Barbara Dukszta zdobyła Brązowe Szkło, czyli III miejsce w
Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych. Artystka znalazła się
w gronie wielu cenionych fotografów, którzy zostali wyróżnieni
i zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej. Organizatorem był
Miejski
Ośrodek
Kultury
w Olsztynie.
Olsztyńskie Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne to jedne
z najbardziej prestiżowych konkursów w naszym kraju, organizowany od 2004 roku. W środowisku fotografów często
uważany jest za nieoficjalne Mistrzostwa Polski. Artyści
mogli w tym roku zgłaszać prace w trzech kategoriach: człowiek, architektura, natura. W komisji konkursowej zasiedli
tak uznani fotografowie, jak m.in. Mieczysław Wieliczko
czy Paweł Staszak. Na konkurs wpłynęło 528 prac, w tym
zdjęcie, które dało kętrzyniance Barbarze Dukszcie trzecie
miejsce w kategorii "Człowiek".
- Kadr powstał w tym roku, a uwieczniona jest na nim moja
siostra Aleksandra. Na konkurs natrafiłam przypadkiem na
facebooku. Na początku długo wahałam się czy wziąć w nim
udział, ale jak widać opłaciło się. Wybierając któreś ze zdjęć
z mojej galerii po części sugerowałam się pracami wyróżnionymi w poprzednich konkursach. Jestem bardzo szczęśliwa, że moja praca znów została zauważona i nagrodzona.
Kolejne marzenie spełniło się i bardzo za to dziękuję. Nic
mnie tak nie uszczęśliwia, jak fotografowanie, które daje mi
ogromną satysfakcję. Biorąc udział w konkursie marzyłam
o wyróżnieniu, jednak III miejsce to dla mnie prawdziwy
sukces i wielka zachęta do kontynuowania przygody z fotografią - cieszy się Barbara Dukszta.
Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace znajdą się na
wystawie pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się wraz
z galą wręczenia nagród 5 listopada w Galerii Amfilada
Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Dąbrowszczaków
3 w Olsztynie. Sam konkurs cieszy się co roku zainteresowaniem kętrzyńskich fotografów, jednak tegoroczny sukces
jest największym osiągniętym do tej pory. Wcześniej w 2004
roku wyróżnienie w kategorii "Fauna i Flora" otrzymała
Barbara Kokoryn wychowanka kętrzyńskiego Klubu
"FOTO MX". Barbara Dukszta swoje pierwsze fotograficzne kroki stawiała m.in. w Klubie "FOTO MX" oraz Mazurskim Towarzystwie Fotograficznym "Kontrast". Na
swoim koncie ma m.in. nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii "Pejzaż Polski" 2013, organizowanym przez
Kętrzyńskie Centrum Kultury.
Wojciech Caruk
będzie szkoła
Morcinki to impreza, która już na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych 11 listopada. Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Kulturalne
„Konik Mazurski” tym razem przygotowały bogaty program, którego głównym tematem będzie szkoła.
Morcinki odbędą się 11 listopada o godz. 15.00 w hali
MOSiR. Organizatorzy zabiorą nas w podróż po szkole
z XIX wieku i szkole współczesnej. Zobaczymy film nagrany w Kadzidłowie pokazujący klasę lekcyjną z XIX
wieku, usłyszymy wywiad z najstarszą nauczycielką Gabryjelą Jocz. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr. 3 opowiedzą o tym jak w dzisiejszych czasach wygląda szkoła.
Morcinkom będzie towarzyszyła wystawa eksponatów
„Szkoła”. Odbędzie się również konkurs kaligrafii. Tradycyjnie już nie zabraknie wróżb z kości pieczonej gęsi i rogalików z białym makiem, a także dawnej muzyki
w wykonaniu chóru „Wrzos” z Uniwersytetu III Wieku, Zespołu Ludowego z Karolewa oraz Zespołu Ludowego z Piecek.
Organizatorzy proszą o udostępnianie eksponatów związanych ze szkołą XIX wieczną. Można je przynosić do siedziby Konika Mazurskiego w zamku.
Ewa Brzostek
Wojna nie ma w sobie nic z kobiety
Z wielką przyjemnością przyjęliśmy informację, że
Swietłana Aleksijewicz, autorka m.in reportażu „Wojna
nie ma w sobie nic z kobiety” została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Po raz pierwszy literacka Nagroda Nobla trafiła do rąk reportera.
Aleksijewicz otrzymała ją za „polifoniczne pisarstwo, pomnik cierpienia i odwagi w naszych czasach”.
Laureatka urodziła się na Ukrainie, mieszka na Białorusi,
a pisze w języku rosyjskim. Pracowała jako wychowawczyni
w internacie, nauczycielka, dziennikarka. Spektakl „Wojna
nie ma w sobie nic z kobiety” na podstawie reportażu
i książki Swietłany Aleksijewicz w reżyserii Krzysztofa Popiołka, od 28 lutego 2015 roku znajduje się w repertuarze
Teatru Jaracza, natomiast w ramach Teatru Polska, 23 listopada o godz. 18.00 kętrzyńska publiczność będzie mogła go
obejrzeć na deskach sceny Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
Swietłana Aleksijewicz w swojej książce oddała głos kobietom, które doświadczyły okrucieństwa wojny. Ich historie są
pełne smutku, bólu, wzruszeń, stawiają pytania o istotę zła,
poświęcenia, ale także miłości. Krzysztof Popiołek, reżyser
spektaklu, pragnie pokazać na scenie przede wszystkim autentyzm przeżyć i ekstremalnych doświadczeń: „Co dzieje
się z twarzą człowieka, który wspomina? Coś niesamowitego. Na oczach wyświetla się film, człowiek błądzi wzrokiem, podąża za widmami, nasłuchuje odgłosów, które
mogłyby przecież zabrzmieć. Dlaczego nie? To wielkie
szczęście, móc zaglądać wtedy ludziom w twarze. Wiedzieć,
że nie ma się dostępu do wszystkiego, że część jest tylko
tam, w nich, nie dla nas. Intymny proces, z którym się skrywają. Babcia opowiada o swoim dzieciństwie – nie mam do
niego dostępu, ale mógłbym godzinami siedzieć
i patrzeć, jak prowadzi przede mną swoje ciało i sadza je nad
jeziorem. Jak zatapia najpierw stopy, łydki, biodra, brodę.
Wszystko znajduje się gdzie indziej, jakby pod wodą. Wchodzi tam cała. Ostatnie zatapia oczy. Jeszcze długo potem jej
włosy falują. A może wcale tam nie wchodzi. Może tylko
siedzi i coś w niej płacze, coś wyje, coś tęskni za nią. Coś ją
woła. I dobrze wiem, że naiwną rzeczą byłoby sądzić, że
chce się pamiętać wszystko. Nieraz wchodzi do jeziora po
czubek głowy, żeby nie pamiętać. ”
Beata Szuksztul
Miejsce: Sala kinowo - widowiskowa
Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 a
Termin: 23 listopada (poniedziałek), godz. 18.00
Cena biletu: 25 zł /do nabycia w kasie Kina “Gwiazda”/
Koncert bluesowo-rockowy Makara
Współpracował z Gienkiem Loską, finalistą X-Factor.
Wspólnie przez kilka lat tworzyli zespół Gienek Loska
Band, gdzie Makar był gitarzystą i twórcą tekstów. Laureat
Rawa Blues w 2002 roku, bluesowy zespół roku w 2003
roku, bluesowa płyta roku 2003-rocktails, siódme miejsce
na liście przebojów w radio Dublin, trzy tygodnie w pierwszej dziesiątce Radio Oregon (USA).
Makar znany jest też z innych zespołów. Wraz z Gienkiem
Loską był współzałożycielem zespołu Seven B, gitarzystą
i wokalistą Bum Bum Bros, Heavy Horse Show (Szkocja),
Shoes on Fire (Szkocja), a w 2012 roku stworzył wraz z Jackiem Chruścińskim (Wawele, Seven B, Bluesmobile, Krecia
robota) i Grzegorzem Schneiderem (Dżem, Pod Budą, Andrzej Zaucha, GLB, Chłopcy z placu broni) zespół Makar
Trio.
Styl muzyczny Makara, czyli Andrzeja Makarewicza to
Texas Boogie, czyli w starej czystej formie Blues & Rock.
Makar rozpoznawany jest dzięki niekonwencjonalnym
tekstom, dużej ekspresji i charyzmie swoich gitarowych
brzmień.
REKLAMA
Piotr Pietras
Miejsce: City Club, ul. Lanca 3
Termin: 6 listopada (piątek), godz. 20.00
Cena biletu: 10 zł (w cenę wliczona dyskoteka)
/do nabycia w klubie i kasie Kina “Gwiazda”/
OKNA DRZWI ROLETY
• Sprzedaż
• Montaż,
• Fachowe
doradztwo
• Oferujemy: naprawę okien, drzwi i rolet,
konserwację, regulację, serwis
tel. 89 752 21 29, kom. 607 331 607
[email protected]
Kętrzyn, ul. Mazurska 7
Kalendarz Imprez Kulturalnych
29.10 (czwartek), godz. 17.00
Wystawa fotograficzna “Magnum in Parvo” Mariusza Hartela
Loża, ul. Mickiewicza 1
wstęp wolny
29.10 (czwartek), godz. 18.00
Zaduszki Jazzowe Breakout Tour – Piotr Nalepa
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Bilety: 30 zł do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
05.11 (czwartek), godz. 18.00
Szlachetna Paczka w Kętrzynie
koncert charytatywny zespołu Ukryta Strona Miasta
Sala kinowo-widowiskowa, ul. Sikorskiego 24 a
Wstęp wolny
06.11 (piątek), godz. 20.00
Koncert bluesowo-rockowy Makara
City Club, ul. Lanca 3
Bilety: 10 zł do nabycia w klubie i kasie Kina “Gwiazda”
11.11 (środa), godz. 15.00
IX Mazurskie Morcinki
Hala MOSiR, ul. Kazimierza Wielkiego 12 a
Wstęp wolny
11.11 (środa), godz. 17.00
Otwarcie wystawy fotograficznej „Pejzaż Polski”
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 a
Wstęp wolny
11.11 (środa), godz. 18.00
Msza św za wszystkich Marcinów, inscenizacja o św. Marcinie
w Bazylice św. Jerzego,
Pochód Świętomarcinowy ulicami miasta do Amfiteatru przy
ul. Kajki 2, na zakończenie pokaz sztucznych ogni przy jeziorku
19.11 (czwartek), godz. 18.00
Przeboje Starego Dobrego Małżeństwa (Gimnazjum JP II)
Sala kinowo-widowiskowa, ul. Sikorskiego 24 a
Wstęp 5 zł
22.11 (niedziela), godz. 10-12.00
„Giełda znaczków pocztowych, kart telefonicznych i monet”
Kawiarenka Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 a
Wstęp wolny
23.11 (poniedziałek), godz. 18.00
Teatr Jaracza „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”
Sala kinowo-widowiskowa, ul. Sikorskiego 24 a
Bilety: 25 zł /do nabycia w kasie Kina “Gwiazda”
Biblioteka bardziej
dostępna dla
niepełnosprawnych
Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Kętrzyńskiego
w Kętrzynie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi
przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie
umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą
wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia
"Larix" otrzymała bezpłatnie także pakiet cyfrowych książek
mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.
Dzięki wsparciu Ministra Kultury czytelnicy z dysfunkcją
wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych
w postaci audiobooków.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem
i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka
będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób
z wadą wzroku. Zapraszamy państwa do korzystania z czytaka i audiobooków.
Witold Gagacki
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, CO, 64m2, Kętrzyn Ul. Żeromskiego, Garaż –
w sąsiedztwie tel. 600 353 449 po godz. 18:00
• Sprzedam mieszkanie 52m2 , piwnica 10m2, II piętro, po remoncie. Kętrzyn,
Sikorskiego 76E. Cena do negocjacji 125.000,- tel. 601 91 61 46
• Zamienię na większe lub sprzedam mieszkanie 50m2 z garażem i działką tel.
667 724 681
• Zamienię mieszkanie w Warszawie 33m2 media miejskie po remoncie, widna
kuchnia, z zasobów 26m na mieszkanie w Kętrzynie ok. 50m2. 539 040 912
• Sprzedam działki w Nowej Różance pow. 3 tys. m. kw. 601 206 037
• Sprzedam dom w Nowej Wsi Kętrzyńskiej tel. 604 407 996
• Sprzedam tanio działkę budowlaną - wszystkie media, Nowa Wieś Kętrzyńska,
piękna okolica, 11 arów, 54.000, tel. 513 429 501
• Sprzedam małe mieszkanie, 1 pokój, około 25 m2, dogodna lokalizacja, parter,
po remoncie, Kętrzyn, ul. Mazurska 11, do obejrzenia po 15 sierpnia, cena 70 tysięcy do negocjacji, tel. 537 016 326 w godz. 20-21.
• Sprzedam dom o powierzchni 220 m2, działka 757 m2 w Kętrzynie, ul. Polna
12, tel. 606 934 962.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 102,35 m2. Tel. 505 961 274
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu 915 m2. Tel. 693 852 399
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171-872
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel. 503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka
30 a. Tel. 508 414 048.
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance.
Tel. 728-340-432
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub 660 166
192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie
biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel.
508414048
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel.
790 515 206.
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka
budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200 744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem
miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel.
692 974 604.
• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel. 89 751 34 86.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel 505 961 274
• Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum,
37 m kw. Kętrzyn, tel. 518 279 025
• Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel. 516 096 856 po 17.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513 027 648
INNE
• Sprzedam niedrogo rower rehabilitacyjny, stacjonarny. Tel. 881 524 046
• Sprzedam telewizor marki Daewoo 21 cali w bardzo dobrym stanie. Tel. 723 96
85 26
• Sprzedam elegancki, czerwony telefon Samsung C170. Tel. 723 96 85 26
• Oddam psa rasy husky tel. 694 544 504
• Sprzedam choinkę sztuczną 180 cm wysokości (nowa), muszlę klozetową białą
(nowa), rower treningowy, szafkę na RTV, robótki szydełkowe na zamówienie. Tel:
512 587 389
• Sprzedam: frytkownicę; suszarkę do ziół, owoców i grzybów; masażer do stóp.
Tel: 512 618 897
• Pilnie oddam dwa średniej wielkości kundelki - samczyki, tel. 693 699 823
• Sprzedam kocioł CO 1,5 m2, typ gejzer ma 2 lata gwarancji, tanio. Tel. 664 24
68 74.
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, zabytek rok 1937. Tel. 508
750 305.
• Sprzedam Dyma 8, pilarka „Rema” pilarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
• Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie,
tel. 691 739 336
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35
55
• Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel. 602-530-281
• Szukamy budy dla dwóch niedużych kundelków. Kto ma niepotrzebną? Tel. 89
751 33 72
• Sprzedam butlę gazową, 50 zł. Tel: 500 663 095
• Sprzedam wirówkę do miodu (nową) ramki do uli warszawskie poszerzane oraz
podkarmiaczki. Tel: 509 777 057
USŁUGI
• Wykonuje usługi remontowe malowanie szpachlowanie glazura inne. Tanio!
Tel. 513 648 784
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież,
dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego te. 503895828
15 powodów,
dla których warto jeść nasiona chia
Małe i drobne ziarenka przyciągają swoją uwagę w każdym sklepie ze zdrową żywnością. Chętnie po nie sięgamy, ale czy wiemy jakich wartości odżywczych
dostarczają?
we krwi.
12. Dzięki zawartym w nich flawonoidom wzmacniają układ
odpornościowy.
13. Pomagają w lepszym wchłanianiu się pokarmów, tym
samym składników odżywczych.
14. Obniżają poziom złego cholesterolu i chronią jelita.
15. Zapewniają właściwy wzrost i regenerację tkanek.
Nasiona chia pochodzą z szałwii hiszpańskiej. Słyną z wyjątkowych wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych.
Do Polski przywędrowały aż z Meksyku i robią furorę na
blogach kulinarnych. Wykorzystywane są do puddingów,
ciast, owsianek, sałatek, koktajlów, a nawet stosowane są do
wypieku pieczywa. Pomimo tego, że smakują bardzo dobrze,
to są wyjątkowym źródłem zdrowia i znakomicie wpływają
na nasz organizm. A to co ucieszy większość z nas - zawierają mało kalorii (28 g nasion dostarcza ok 137 kcal). Porcja
(2 łyżki stołowe) wystarczy, aby zaspokoić 1/3 naszego zapotrzebowania na ważne minerały.
Zastosowanie w kuchni:
• dodatek do koktajli, sałatek, owsianki, musli, posypka do
warzyw, ugotowanych kasz, ziemniaków
• zmielone nasiona można stosować wraz z mąką do wypieku chleba, ciast
• do puddingów
• sproszkowane ziarna można zastosować do zagęszczania
zup i sosów
• zmiksowane z miodem, suszonymi owocami i cynamonem
dają alternatywę dżemu
• nadają się do kiełkowania
mgr Natalia Szymańska
e-mail: [email protected]
Dlaczego warto jeść nasiona chia?
1. Zawierają więcej kwasów omega-3 niż dziki łosoś.
2. Nasiona chia są bogatym źródłem przeciwutleniaczy,
które zwalczają wolne rodniki, powodując spowolnienie starzenia się organizmu.
3. Dostarczają więcej magnezu niż brokuły i więcej żelaza
niż szpinak.
4. Zawierają 6 razy więcej wapnia niż mleko.
5. Dostarczają 2 razy więcej błonnika niż otręby.
6. Bogate są w wysokiej jakości białka w porównaniu do innych roślin.
7. Dostarczają wysoką zawartość błonnika i białka, dzięki
czemu mogą przyspieszyć przemianę materii.
8. Prawie wszystkie dostarczane przez nich węglowodany
stanowi błonnik.
9. Poprawiają niektóre parametry krwi ze względu na wysoką zawartość błonnika, kwasów omega-3. Zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2.
10. Poprawiają wydolność, dlatego są idealnym składnikiem
diety dla sportowców i kulturystów.
11. Zalecane są dla diabetyków, ponieważ spowalniają
wchłanianie cukrów i pomagają regulować poziom glukozy
REKLAMA
OSZK - A. Kluczkowski
Kętrzyn, ul. Powstańców W-wy 1
(biuro PSS - II piętro)
zapisy - tel. 606 859 468
oferuje kursy prawa jazdy
B, B+E, C, C+E, D
SZKOLENIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
W ZAKRESIE:
• szkolenia okresowe
• kwalifikacja wstępna
• kwalifikacja wstępna przyspieszona
• ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
• kursy na wózki widłowe różnych typów
• pracownia psychologiczna
(badanie kierowców i inne)
PRACA
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
• Poszukuję osób do pracy w charakterze Doradcy Ubezpieczeniowego, gotowych otworzyć Działalność Gospodarczą. Oferuję atrakcyjny system wynagradzania, dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy,
profesjonalny system szkoleń przygotowujących do zawodu Doradcy Ubezpieczeniowego. Teren: Sępopol, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze, Reszel, Bisztynek, Kiwity, Lidzbark Warm., Orneta. Kontakt 666 887 130.
• Szukam pracy manualnej – w domu. tel: 512 587 389
• Rzetelna, sumienna, uczciwa poszukuje pracy w charakterze sprzątaczki
lub opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej. Tel. 500 662 316
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie
twojego domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel.
510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie:
trzy lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
MOTORYZACJA
• Sprzedam Renault Cango, 1,9 dti, diesel, 2001 r., pierwszy właściciel w kraju,
tel. 502 188 525
• Sprzedam koła KPL 12 cali do przyczepki samochodowej Fiata 126 p Tico. Tel.
692 490 278
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
ma
Kupon należy
należy wypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
Koncert Pieśni
Patriotycznych
Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości uczniowie
Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
zapraszają wszystkich na Koncert Pieśni Patriotycznych,
który odbędzie się 12 listopada 2015 roku o godzinie 16:00
w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 12. Koncert
przygotowuje młodzież Zespołu Szkół pod kierunkiem Ewy
Mieszkowskiej - nauczycielki historii. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania.
Szymon Komorowski
Regionalny konkurs
rękodzieła artystycznego
rozstrzygnięty
Regionalny konkurs rękodzieła artystycznego pod hasłem „Po Warmińsko-Mazurskiej Ziemi” został rozstrzygnięty 17 października. Była to już szesnasta edycja
organizowanej przez Kętrzyńskie Centrum Kultury wystawy.
Na konkurs wpłynęły 204 prace w kategorii dorosłych, 53
autorów. Po obejrzeniu wszystkich prac Komisja w składzie
Justyna Żołnierowicz – Jewuła, Justyna Kamińska oraz Paulina Waszczuk postanowiła przyznać podziękowania za
udział, wyróżnienia rzeczowe i nagrody pieniężne za I, II,
III miejsce w dwóch kategoriach: „Tradycyjne rękodzieło
motywy warmińsko – mazurskie” oraz „Rękodzieło nowoczesne”.
I Kategoria: „Tradycyjne Rękodzieło Motywy Warmińsko – Mazurskie”
Nagrody Finansowe:
I miejsce: Ewa Ilasz
II miejsce: Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”
III miejsce: Marianna Żybula
II Kategoria: „Nowoczesne Rękodzieło”
Nagrody Finansowe:
I miejsce: Mira Stasiewicz
II miejsce: Ryszard Nestorowicz
III miejsce: Alicja Naworska Kotelon
Wyróżnienia rzeczowe otrzymują:
1. Mateusz Trzaska – (Obraz z koniem)
2. Karolina Mysłowska – (Ptaki na drzewie)
3. Sylwia Sieniakowska – (Szydełko)
4. Anna Krawiel – (Ceramika)
5. Alina Podbereźna – (Kwiaty)
KONDOLENCJE
OGŁOSZENIA
INFORMACJA
Burmistrz Miasta Kętrzyn na podstawie art. 37b ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
199 ze zmianami) wprowadzonego ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) informuje, że
Rada Miejska w Kętrzynie podjęła Uchwałę Nr XIII/97/15 z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta
Kętrzyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 13,25 m2 położonej przy ul Henryka
Sienkiewicza w Kętrzynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 145/2
o pow. 217 m 2, obręb 6, KW- OL1K/00013430/6, przeznaczonej pod urządzenie
miejsc postojowych. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 1500,
1000, 300 i 100.
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 300,00 zł, wadium: 2 800,00 zł
Nieruchomość jest obecnie wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Działka nr 145/2 nie jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna. Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – obszar o funkcji mieszkalnej i usługowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 11. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 23 listopada 2015 r. w godz. 9. - 14.
Oglądanie budynku w dniu 23 listopada 2015 r. w godzinach 10. – 10.30.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska
Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
Ewa Brzostek
Redaktor naczelna: Ewa Brzostek
Franciszek Jaroński - dziennikarz
Wojciech Caruk - dziennikarz
Współpraca: Natalia Szymańska, Justyna Tokarzewska,
Michał Kasperowicz, Piotr Pietras, Beata Szuksztul, Szymon
Jan Parda, Paulina Waszczuk, Szymon Komorowski, Teresa
Kozłowska, Mirosława Aleksandrowicz, Agnieszka Górska,
Kamil Kondej, Edward Szudzich, Witold gagacki
Festiwal Młodych
Wykonawców Piosenki
XI Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki - Kętrzyn
2015, który odbył się 24 października w Kętrzyńskim Centrum Kultury wyłonił lokalne talenty. Komisja w składzie:
Tomasz Kolenda, Michał Kasperowicz oraz Monika Grudzińska wysłuchała 29 wykonawców.
Pierwsza grupa wiekowa – 7-9 lat:
Wyróżnienia: Anna Wojtkiewicz (Kętrzyn), Izabela Ławrywianiec (Kętrzyn), Nikola Rogińska (Kętrzyn)
III miejsce: Zuzanna Wielgus (Kętrzyn)
II miejsce: Sandra Powaga (Kętrzyn)
I miejsce: Maciej Golian (Szczytno)
Druga grupa wiekowa – 10-12 lat:
II miejsce: Paulina Prokop (Kętrzyn)
I miejsce: Magdalena Demianiuk (Reszel)
Trzecia grupa wiekowa – 13-15 lat:
Wyróżnienia: Emilia Paszkiewicz (Kętrzyn), Weronika Żołędziowska (Kętrzyn), Oliwia Cwalina (Kętrzyn)
III miejsce: Maria Lender (Kętrzyn)
II miejsce: Sandra Stadnik (Kętrzyn)
I miejsce: Aleksandra Jeznach (Kętrzyn)
Czwarta grupa wiekowa – 16 i 19 lat:
III miejsce: Dominika Siwek (Kętrzyn)
II miejsce: Olga Łucek (Reszel)
I miejsce: Maria Poćwiardowska (Kętrzyn)
Paulina Waszczuk
Koledze
„A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa”
Jan Paweł II
Stanisławowi Ruszczykowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu odejścia do Domu Ojca
Syna Tomasza
Łączymy się w bólu i żałobie,
zapewniamy o naszej solidarnej pamięci i modlitwie.
Krzysztof Hećman wraz z koleżankami
i kolegami z Klubu „Kętrzyn 2000”
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Termin przeprowadzenia badania: 31 marzec 2016 rok.
Oferta powinna zawierać:
1 dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
2 dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia,
3 proponowaną cenę usługi łącznie z kosztami delegacji (bez VAT).
Badanie Sprawozdania Finansowego winno być przeprowadzone z uwzględnieniem zapisów art.44 ustawy Prawo energetyczne.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność
z dopiskiem „Bilans 2015” na adres:
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn, w terminie do dnia 06 listopada 2015 r.
Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej www.komec.ketrzyn.pl
Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel. 89/751-21-13 lub 89/75129-89.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość unieważnienia procedur bez
podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo – prawnych.
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
Łowca czarownic
Współczesny Nowy Jork. Ostatni łowca czarownic staje
do walki przeciwko wiedźmom.
REPERTUAR
30.10.2015 r.
15:30 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
Pięćset lat temu wybuchła wyniszczająca wojna między
ludźmi, a zastępami czarownic pragnącymi pogrążyć Ziemię
w chaosie. Dzięki męstwu i poświęceniu łowców czarownic
udało się uchronić świat przed zagładą. Jeden z nich - Kaulder (Vin Diesel) uśmiercił ich Królową, która umierając rzuciła na niego klątwę nieśmiertelności.
DO NIBYLANDII – 3D, dubbing
18:00 – ŁOWCA CZAROWNIC
20:30 – DEMON
31.10 – 01.11.2015 r.
WZGÓRZE KRWI
18:00 – ŁOWCA CZAROWNIC
DO NIBYLANDII 3D dubbing
15:30 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
13.00 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
15.30 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
18.00 – OBCE NIEBO
20.30 – CRIMSON PEAK.
WZGÓRZE KRWI
DO NIBYLANDII – 3D, dubbing
09-11.11.2015 r.
20:30 – DEMON
DO NIBYLANDII 3D dubbing
18:00 – ŁOWCA CZAROWNIC
.pl
www.kino.ketrzyn
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
20.30 – CRIMSON PEAK.
DO NIBYLANDII 2D dubbing
02.11 – 04.11.2015 r.
Terminy: 30.10 - 4.11., godz. 18.00
18.00 – OBCE NIEBO
15:30 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
20:30 – DEMON
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
DO NIBYLANDII 3D dubbing
07-08.11.2015 r.
DO NIBYLANDII – 3D, dubbing
Justyna Tokarzewska
15.30 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
13:00 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
DO NIBYLANDII – 2D, dubbing
Dziś Kaulder wciąż błąka się po świecie poszukując renegatów, którym udaje się przedostać z mrocznych odmętów
w świat ludzi. Jego jedynymi sprzymierzeńcami są proboszcz nowojorskiej świątyni oraz młoda czarownica
o dobrym sercu Chloe. Ich pomoc może jednak nie wystarczyć, gdy okaże się, że światu grozi powrót Królowej, którą
wskrzesić pragnie Belial – potężna, zbuntowana czarownica
śniąca o panowaniu zła.
06.11.2015 r.
Ceny biletów: normalny 13 zł, ulgowy – 11 zł
15.30 – PIOTRUŚ. WYPRAWA
18.00 – OBCE NIEBO
20.30 – CRIMSON PEAK.
WZGÓRZE KRWI
12.11.2015 r.
KINO KONESERA
19.00 - MŁODOŚĆ
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii
Demon
Piotr przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub
z piękną Żanetą. Urządzając gniazdko
w starym domu znajduje ludzkie szczątki,
zakopane nieopodal posesji.
Chwilę po makabrycznym odkryciu Piotr
traci przytomność, a po odzyskaniu świadomości odkrywa, że jego znalezisko zniknęło,
a on sam nie potrafi przypomnieć sobie niczego z ostatnich godzin. Tymczasem rozpoczyna się wesele. Zaproszeni na ceremonię
goście, na czele z bratem Żanety – Jasnym
(Tomasz Schuchardt) dostrzegają, że
z panem młodym zaczyna dziać się coś niepokojącego…
Chłopiec sierota zostaje wysłany do magicznego świata Nibylandii, gdzie odkrywa swoje przeznaczenie i staje się
bohaterem znanym jako Piotruś Pan.
"Piotruś. Wyprawa do Nibylandii" ("Pan")
w reżyserii Joe Wrighta ("Duma i uprzedzenie", "Pokuta", "Solista") to kolejna wariacja
na temat doskonale wszystkim znanej historii. Głównym bohaterem jest tytułowy Piotruś (debiutant Levi Miller), niesforny
chłopiec, który nie chce dorosnąć. Przez
przypadek trafia do tajemniczej krainy, gdzie
przeżyje niezapomniane przygody.
Obok Millera w filmie zobaczymy m.in.
Hugh Jackmana (w roli Czarnobrodego),
Rooney Marę (jako Tiger Lily) czy Amanę
Seyfried (Mary). Scenariusz napisał Jason
Fuchs.
Justyna Tokarzewska
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 30.10, 2-4.11., 6.11 oraz 9-11.11, godz. 15.30
oraz 31.10-1.11. i 7-8.11., godz. 13.00 i 15.30
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: 3 D – normalny – 15 zł, ulgowy – 13 zł
2D – normalny 13 zł, ulgowy – 11 zł
Uwaga konkurs!
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy
wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (30 października) od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane: imię, nazwisko
i numer telefonu.
A oto pytanie: Podaj tytuły seriali, których reżyserem był Marcin Wrona.
Nowy film zdobywcy Srebrnych Lwów Festiwalu Filmowego w Gdyni – Marcina
Wrony, autora głośnego „Chrztu” pokazywanego m.in. na prestiżowych festiwalach
w San Sebastian i Toronto. W międzynarodowej koprodukcji, obok Itaya Tirana –
gwiazdy nagrodzonego Złotym Lwem MFF
w Wenecji i Europejską Nagrodą Filmową
„Libanu”, plejada znakomitych polskich aktorów, m.in. Andrzej Grabowski, Adam Woronowicz, Tomasz Schuchardt i Cezary
Kosiński, wspieranych przez młode pokolenie – Agnieszkę Żulewską („Bejbi blues”)
i Tomasza Ziętka („Kamienie na szaniec”).
Justyna Tokarzewska
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
Terminy: 30.10 - 4.11., godz. 20:30
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
WYNIKI KONKURSU
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: “Wymień minimum dwa tytuły filmów Ridleya
Scott’a, których akcja rozgrywa się w kosmosie.” brzmi np. “Obcy. Ósmy pasażer Nostromo”, “Prometeusz”.
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie “Gwiazda” wygrali
Anna Kowalska i Mateusz Kwiatkowski.
Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.

Podobne dokumenty

OJCA - Nasze Miasto Kętrzyn

OJCA - Nasze Miasto Kętrzyn nakładów dowa Samorządowego Domu Pomocy cicielami są w większości firmy mające Rachel obudzimiasta, się rano w łóżku z Dexem.dla Nie –dość, Społecznej niestety - coraz star- swoje siedziby poza Kęt...

Bardziej szczegółowo