Aparaty oddechowe na sprężone powietrze

Komentarze

Transkrypt

Aparaty oddechowe na sprężone powietrze
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Sprzęt oczyszczający
Ochrona głowy, oczu i słuchu
Zabezpieczenie przed upadkiem
Ochrona ciała
Ochrona balistyczna
Kamery termowizyjne
Mierniki przenośne
Stacjonarne systemy detekcyjne
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
safetySCOPE
Europejska paleta produktów
MSA – The Safety Company
Światowy partner, na którym można polegać
MSA jest światowym liderem w produkcji wysokiej jakości produktów
bezpieczeństwa i rozwiązań systemu detekcji gazu, chroniących ludzi na
całym świecie od ponad wieku.
MSA produkuje na pięciu kontynentach w ponad 40 lokalizacjach na świecie
i obsługuje klientów w ponad 140 krajach. Wszystkie produkty MSA
spełniają normy lokalne i międzynarodowe.
Zawsze służymy pomocą
Dzięki obecności MSA na całym świecie dostarczamy odpowiednie rozwiązania
bezpieczeństwa we właściwe miejsce, w odpowiednim czasie, wspierane przez
wykwalifikowany personel w lokalnych biurach MSA.
Ponad 5200 współpracowników MSA pracuje na całym świecie, aby zawsze
dostarczać naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.
Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy w wyborze odpowiedniej opcji i przy
zakupie odpowiedniego sprzętu. Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji
lub porady, dotyczących naszych produktów lub usług, zawsze służymy
pomocą.
Po prostu skontaktuj się z firmą MSA lub najbliższym oddziałem
regionalnym. Patrz strona 131, aby uzyskać dane kontaktowe.
Nasza misja i wizja
Misją MSA jest dopilnowanie, aby mężczyźni i kobiety mogli pracować
bezpiecznie oraz aby oni, ich rodziny i członkowie ich społeczności mogli żyć w
zdrowiu na całym świecie.
Nasza wizja to dostarczanie wysokiej jakości produktów bezpieczeństwa,
instrumentów i usług, które chronią zdrowie ludzi i zapewniają nam ich
zaufanie.
Całkowita ochrona
Zintegrowane rozwiązania systemowe
Różnorodna oferta firmy MSA obejmuje zarówno proste
produkty jak i kompleksowe, zaawansowane technicznie
rozwiązania. Oferujemy wyjątkowy na rynku wybór
technologii, produktów i usług.
Produkty firmy MSA zostały zaprojektowane w sposób
zapewniający zgodność systemów dla produktów ochrony
osobistej i detekcji gazu. Nasze własne oprogramowanie
doskonale współpracuje z różnorodnym sprzętem
komputerowym firmy MSA.
Rynki

Straż pożarna

Usługi nawigacji morskiej

Przemysł budowlany

Władze publiczne

Przemysł chemiczny

Oczyszczanie wody

Przemysł petrochemiczny

Przemysł motoryzacyjny

Przemysł oceanotechniczny

Przemysł farmaceutyczny
Niniejszy katalog safetySCOPE przedstawia w ogólnych zarysach paletę produktów firmy MSA w Europie:

Aparaty oddechowe izolujące

Ochrona balistyczna

Sprzęt oczyszczający

Kamery termowizyjne

Ochrona głowy, oczu i słuchu

Mierniki przenośne

Zabezpieczenie przed upadkiem

Stacjonarne systemy detekcyjne

Ochrona ciała

Serwis i rozwiązania dla warsztatów
3
Spis treści
Grupa produktów
Spis
Nazwy produktów –
Kolejność alfabetyczna
6
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze
Butlowy aparat powietrzny
15
Zawory sterowane pracą płuc
24
Systemy wężowe
33
Aparat oddechowy
16
Maski pełnotwarzowe – SAR
25
Wężowe aparaty oddechowe
sprężonego powietrza
34
Opcje i akcesoria
19
Aparaty krótkotrwałego zastosowania
28
Aparaty wężowe świeżego powietrza
37
Systemy monitorujące
21
Aparaty oddechowe z masą
tlenotwórczą
Urządzenia ewakuacyjne na
sprężone powietrze
38
Sprzęt oczyszczający do ochrony
układu oddechowego
47
Urządzenia ucieczkowe
51
Sprzęt oczyszczający ze
wspomaganiem
Półmaski filtrujące
53
29
Sprzęt oczyszczający
Maski pełnotwarzowe
40
Akcesoria do masek pełnotwarzowych
44
Półmaski
50
45
Ochrona głowy, oczu i słuchu
Ochrona głowy
56
Ochrona oczu
73
Ochrona słuchu
82
Hełmy strażackie
57
Okulary ochronne
74
Ochronniki pasywne
83
Akcesoria do hełmów strażackich 60
Gogle
80
Elektroniczne ochronniki słuchu 85
Systemy komunikacyjne
62
Akcesoria
81
Nauszniki na polowania
87
Hełmy policyjne
63
Nauszniki dla policji i wojska
88
Kaski przemysłowe
65
Akcesoria do nauszników
89
Zatyczki do uszu
90
Akcesoria do hełmów przemysłowych
70
Zabezpieczenie przed upadkiem
Pełne uprzęże
4
92
Linki bezpieczeństwa oraz złączki
kotwiczące
94
Ochrona ciała
Kombinezony chemoodporne
97
Kombinezony ochronne
101
105
Akcesoria
107
Wskazówki dotyczące wyboru
109
Mierniki fotojonizacyjne
115
Pompki
117
Mierniki OX i TOX
110
Rurki wskaźnikowe
116
Akcesoria
118
Mierniki wielogazowe
113
Ochrona balistyczna
Ochrona balistyczna
103
Kamery termowizyjne
Kamery
Mierniki przenośne
Stacjonarne systemy detekcyjne
Stacjonarne systemy detekcyjne 120
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
Serwis firmy MSA
122
Rozwiązania dla warsztatów
123
Wspólne normy dotyczące bezpieczeństwa
Wspólne normy dotyczące
bezpieczeństwa
125
Kontakt
MSA w Europie
131
5
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
Nr
A
6
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
3S
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Maski pełnotwarzowe – SAR
25
3S
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
36
3S
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
43
3S Basic Plus
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
43
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Adapter do spawania i
dodatkowy wizjer
Advantage 200 LS
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
44
Sprzęt oczyszczający, Półmaski
46
Advantage 3100 gwint
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
41
Advantage 3200 bagnet
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
41
Affinity FLS
Sprzęt oczyszczający, Półmaski filtrujące
53
Affinity Plus
Sprzęt oczyszczający, Półmaski filtrujące
54
AirElite 4h
30
AirXpress
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Aparat oddechowy
18
Akcesoria Advantage 200 LS
Sprzęt oczyszczający, Półmaski
46
Akcesoria ALTAIR & ALTAIR PRO
Mierniki przenośne, Mierniki OX i TOX
111
Akcesoria ALTAIR 4X
Mierniki przenośne, Mierniki wielogazowe
113
Akcesoria ALTAIR 5X
Mierniki przenośne, Mierniki wielogazowe
114
Akcesoria ALTAIR QuickCheck
Mierniki przenośne, Mierniki OX i TOX
112
Akcesoria do aparatu Turbo-Flo
Systemy wężowe, Aparaty wężowe świeżego powietrza
37
Akcesoria do maski 3S-H-A
Ochrona głowy, Hełmy policyjne
64
Akcesoria do urządzeń
serii EVOLUTION 5000
Akcesoria SIRIUS
Kamery termowizyjne, Akcesoria
107
Mierniki przenośne, Mierniki fotojonizacyjne
115
alpha SL
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
19
alphaBASE
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
22
alphaCLICK
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
19
alphaCONTROL
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
23
alphaFP
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
19
alphaHUD
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
21
alphaMITTER
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
22
alphaSCOUT
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
21
ALTAIR
Mierniki przenośne, Mierniki OX i TOX
110
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
A
B
C
E
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
ALTAIR 4X
Mierniki przenośne, Mierniki wielogazowe
113
ALTAIR 5X
Mierniki przenośne, Mierniki wielogazowe
114
ALTAIR PRO
Mierniki przenośne, Mierniki OX i TOX
111
ALTAIR QuickCheck
Mierniki przenośne, Mierniki OX i TOX
112
Alternator
Ochrona oczu, Okulary ochronne
75
Altimeter
Ochrona oczu, Okulary ochronne
76
Atest CBRN
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Aparat oddechowy
18
Automatyczny zawór przełączający [ASV]
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
AutoMaXX
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Zawory sterowane pracą płuc
24
Awaryjny system powietrzny
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
BD mini
28
Butle
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty krótkotrwałego zastosowania
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Chempion Elite ET
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
99
Chempion Super
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
99
ChemPro
Ochrona oczu, Gogle
80
Części twarzowe
Sprzęt oczyszczający, Sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem
50
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Elektryczna pompka probiercza
Mierniki przenośne, Akcesoria
118
Element oczyszczający
49
Elementy oczyszczające
Sprzęt oczyszczający, Sprzęt oczyszczający do
ochrony układu oddechowego
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
Elementy oczyszczające Advantage
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
42
Elementy oczyszczające
OpitmAir 3000
Elementy oczyszczające TabTec
Sprzęt oczyszczający, Sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem
50
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
42
Elementy oczyszczające ze
standrdowym gwintem
Etui
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
42
Ochrona oczu, Akcesoria
81
EVOLUTION® 5800
Kamery termowizyjne, Kamery
105
EVOLUTION 5200 HD
Kamery termowizyjne, Kamery
105
EVOLUTION® 5200
Kamery termowizyjne, Kamery
106
20
7
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
E
F
G
H
I
K
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
EVOLUTION® 5600
Kamery termowizyjne, Kamery
106
EXC
Ochrona słuchu, Ochronniki pasywne
84
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
F1E
Ochrona głowy, Hełmy strażackie
58
F1SF
Ochrona głowy, Hełmy strażackie
57
F2 X-TREM
Ochrona głowy, Hełmy strażackie
59
Filtr powietrza
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
Filtropochłaniacz
49
Flex'Com
Sprzęt oczyszczający, Sprzęt oczyszczający do
ochrony układu oddechowego
Ochrona głowy, Systemy komunikacyjne
62
FLEXIfiltr
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
42
FUEGO
Ochrona głowy, Hełmy strażackie
58
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
GALAXY
Mierniki przenośne, Akcesoria
118
Gas-Tester
Mierniki przenośne, Pompki
117
Gas-Tester II H
Mierniki przenośne, Pompki
117
Gogle Responder
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów strażackich
60
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Hełmy z maskami 3S
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Maski pełnotwarzowe – SAR
27
Hełmy z maskami Ultra Elite
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Maski pełnotwarzowe – SAR
27
HPE
Ochrona słuchu, Ochronniki pasywne
84
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Indywidualne wymagania
Serwis i rozwiązania dla warsztatów, Serwis firmy MSA
122
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Zabezpieczenie przed upadkiem,
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
Kombinezon do wybranych zastosowań Ochrona ciała, Kombinezony ochronne
Karabińczyki
8
95
101
Kombinezon odporny na działanie
oleju do wybranych zastosowań
Kompletna oferta
Ochrona ciała, Kombinezony ochronne
102
Serwis i rozwiązania dla warsztatów, Serwis firmy MSA
122
Kwik-Draw
Mierniki przenośne, Pompki
117
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
L
Ł
M
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
L'COM
Ochrona głowy, Systemy komunikacyjne
62
LA 96
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Zawory sterowane pracą płuc
24
Lampa AS-R
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów strażackich
61
Lampa XP
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów strażackich
61
Lampa XP LED
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów strażackich
61
Lampa XS
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów strażackich
61
left/RIGHT
Ochrona słuchu, Ochronniki pasywne
83
left/RIGHT
Ochrona słuchu, Elektroniczne ochronniki słuchu
85
Linki bezpieczeństwa ograniczające
MSA Workman
Linki bezpieczeństwa z amortyzatorem MSA Workman
Zabezpieczenie przed upadkiem,
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
Zabezpieczenie przed upadkiem,
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
94
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Łączony aparat oddechowy
krótkotrwałego zastosowania
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Metropol
Ochrona oczu, Okulary ochronne
76
MICRO
Ochrona głowy, Systemy komunikacyjne
62
Milan
Ochrona oczu, Okulary ochronne
76
miniSCAPE
Sprzęt oczyszczający, Urządzenia ucieczkowe
51
MO 5001R i MO 5011R
Ochrona głowy, Hełmy policyjne
63
MO 5006
Ochrona głowy, Hełmy policyjne
63
Mocowania lamp
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
72
motionSCOUT
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
23
MSA CONTROL F
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
23
MSA Workman Light
Zabezpieczenie przed upadkiem, Pełne uprzęże
92
MSA Workman Premier
Zabezpieczenie przed upadkiem, Pełne uprzęże
92
MSA Workman Utility
Zabezpieczenie przed upadkiem, Pełne uprzęże
92
MSR 1 i MSR 2
Sprzęt oczyszczający, Urządzenia ucieczkowe
51
Multitest i Multitest Plus
Serwis i rozwiązania dla warsztatów, Rozwiązania dla warsztatów
124
94
9
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
N
O
P
10
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Nadajnik wideo
Kamery termowizyjne, Akcesoria
107
Naklejki odblaskowe
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
72
Nauszniki do F2X-TREM
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów strażackich
60
Nośniki
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
44
Nośniki wizjerów
Ochrona słuchu, Akcesoria do nauszników
89
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Ochrona i przechowywanie
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
20
Ochronniki przewodowe
Ochrona słuchu, Elektroniczne ochronniki słuchu
86
Ocieplacze głowy
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
72
Okulary do masek
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
44
Okulary korekcyjne
Ochrona oczu, Okulary ochronne
79
OptimAir 3000
Sprzęt oczyszczający, Sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem
50
OSTEO
Ochrona głowy, Systemy komunikacyjne
62
Osłony karku
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
72
Osłony podbródka V-Gard
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
71
Osłony twarzy
Ochrona oczu, Okulary ochronne
79
Oznakowanie skorupy hełmu
Ochrona głowy, Kaski przemysłowe
68
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Paski podbródkowe
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
71
PERSPECTA 010
Ochrona oczu, Okulary ochronne
77
PERSPECTA 1070
Ochrona oczu, Okulary ochronne
79
PERSPECTA 1320
Ochrona oczu, Okulary ochronne
77
PERSPECTA 1900
Ochrona oczu, Okulary ochronne
78
PERSPECTA 2047 W
Ochrona oczu, Okulary ochronne
79
PERSPECTA 9000
Ochrona oczu, Okulary ochronne
77
PERSPECTA FL 250
Ochrona oczu, Okulary ochronne
79
PERSPECTA GH 3001
Ochrona oczu, Gogle
80
PERSPECTA GIV 2300
Ochrona oczu, Gogle
80
PERSPECTA GV1000
Ochrona oczu, Gogle
80
PLASTIKLOS
Ochrona ciała, Kombinezony ochronne
101
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
P
R
S
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Pochłaniacz
Sprzęt oczyszczający,
Sprzęt oczyszczający do ochrony układu oddechowego
49
Policyjna maska pełnotwarzowa 3S-H-A
Ochrona głowy, Hełmy policyjne
64
Policyjna maska pełnotwarzowa 3S-H-5001
Ochrona głowy, Hełmy policyjne
64
PremAire Combination
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty krótkotrwałego zastosowania
28
ProfiCHECK.net
Serwis i rozwiązania dla warsztatów, Rozwiązania dla warsztatów
123
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Racers
Ochrona oczu, Okulary ochronne
75
Ramki V-Gard
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
70
Reduktor ciśnienia
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
RIGHT
Ochrona słuchu, Zatyczki do uszu
90
Rurki dymne i generatory dymu
Mierniki przenośne, Rurki wskaźnikowe
116
Rurki wskaźnikowe, operacyjne,
szkoleniowe oraz rurki pobiercze
Mierniki przenośne, Rurki wskaźnikowe
116
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Sandblast Cap Light
36
Seria Advantage 400
Systemy wężowe,
Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Sprzęt oczyszczający, Półmaski
Seria AutoMaXX
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
36
Seria LA 88/LA 96 i LA 83 z podciśnieniem
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
36
Seria LA 88/LA 96 z nadciśnieniem
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
36
SIRIUS
Mierniki przenośne, Mierniki fotojonizacyjne
115
SmartCHECK
Serwis i rozwiązania dla warsztatów, Rozwiązania dla warsztatów
123
Smoke Hood
Sprzęt oczyszczający, Urządzenia ucieczkowe
52
Sprężarka membranowa
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
Sprężarki
Serwis i rozwiązania dla warsztatów, Rozwiązania dla warsztatów
124
SSR 30/100
30
31
Stojaki
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Ochrona oczu, Akcesoria
Supreme
Ochrona słuchu, Nauszniki na polowania
87
Supreme MIL CC
Ochrona słuchu, Nauszniki dla policji i wojska
88
SAR 30 L
SavOx
SavOxCap 60
SSR 90
32
31
31
45
81
11
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
S
Ś
T
U
V
12
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Sznurki
Ochrona oczu, Akcesoria
81
S-CAP
Sprzęt oczyszczający, Urządzenia ucieczkowe
52
S-Cap-Air
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze
38
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Środki czyszczące i zapobiegające
parowaniu
Świat bezprzewodowy
Ochrona oczu, Akcesoria
81
Ochrona słuchu, Elektroniczne ochronniki słuchu
86
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Tester powietrza HP i MP
Serwis i rozwiązania dla warsztatów, Rozwiązania dla warsztatów
124
ThermalGard
Ochrona głowy, Kaski przemysłowe
69
Torba dla grupy szybkiego reagowania Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
20
Toximeter II
Mierniki przenośne, Pompki
117
Trójniki
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
20
Turbo-Flo
Systemy wężowe, Aparaty wężowe świeżego powietrza
37
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Ultra Elite
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Maski pełnotwarzowe – SAR
26
Ultra Elite
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
36
Ultra Elite
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
43
Ultra Elite ComKit
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Maski pełnotwarzowe – SAR
27
Urządzenia samohamowne
MSA Workman PFL EN
Urządzenie kontrolne
Zabezpieczenie przed upadkiem,
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
Sprzęt oczyszczający, Maski pełnotwarzowe
95
44
Urządzenie rejestrujące wideo
Kamery termowizyjne, Akcesoria
107
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Vautex Elite 3S-L
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
98
Vautex Elite ET
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
97
Vautex Elite S
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
98
Vautex Elite S Dual Air System
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
98
Vautex SL+ ET
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
97
Vautex SL+ M 1b 3S V CombiAir
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
99
V-Gard
Ochrona głowy, Kaski przemysłowe
65
V-Gard 200
Ochrona głowy, Kaski przemysłowe
66
Spis
Nazwy produktów w porządku alfabetycznym
V
W
X
Z
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
V-Gard 500
Ochrona głowy, Kaski przemysłowe
67
V-Gard 520
Ochrona głowy, Kaski przemysłowe
68
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
W65-2 & W95
Sprzęt oczyszczający, Urządzenia ucieczkowe
51
Wizjery
Ochrona słuchu, Akcesoria do nauszników
89
Wizjery Stow-Away
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
71
Wizjery V-Gard
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
70
Więźby
Ochrona głowy, Akcesoria do hełmów przemysłowych
71
Wstępnie ustawiony: AirGo compact
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Aparat oddechowy
16
Wstępnie ustawiony: AirGo pro
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Aparat oddechowy
16
Wstępnie ustawiony: AirMaXX
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Aparat oddechowy
17
Wstępnie ustawiony: eXXtreme
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Aparat oddechowy
17
Wąż sprężonego powietrza
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
XLS
Ochrona słuchu, Ochronniki pasywne
84
xplore TABLET PC
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Systemy monitorujące
22
Nazwa produktu
Grupa produktów
Strona
Zawiesie kotwiczące MSA Workman
95
Zawiesie linowe MSA Workman
Zabezpieczenie przed upadkiem,
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
Zabezpieczenie przed upadkiem, Pełne uprzęże
Zestaw do kontroli szczelności
Ochrona ciała, Kombinezony chemoodporne
100
Zestaw PERSPECTA 2320
Ochrona oczu, Okulary ochronne
78
Zestaw rurek wskaźnikowych
Mierniki przenośne, Rurki wskaźnikowe
116
Zestaw uprzęży MSA Workman
Zabezpieczenie przed upadkiem, Pełne uprzęże
93
Zestawy ratunkowe
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze, Opcje i akcesoria
20
Złącze
Systemy wężowe, Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
35
93
13
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze
Niezależne od otaczającego powietrza
Firma MSA oferuje szeroki wybór aparatów oddechowych
izolujących [SAR], które pracują niezależnie od otaczającego
powietrza.
Systemy butlowych aparatów powietrznych, łącznie z
modelami AirGo i AirMaXX, pracują niezależnie od otaczającej
atmosfery, co oznacza, że nie są przywiązane do określonego
miejsca. Oferują one szeroki wybór funkcji i zastosowań.
Dotyczy to również aparatów powietrznych krótkotrwałego
zastosowania PremAire Combination.
Firma MSA oferuje systemy monitorujące alpha Personal
Network z możliwością zdalnego przekazywania wyników
pomiaru oraz osobistym systemem ostrzegawczym
motionSCOUT.
14
Aparaty oddechowe z technologią wykorzystującą tlen
związany chemicznie, doskonale nadają się do zastosowania w
przypadku konieczności ucieczki lub pracy w każdym
środowisku zagrożonym wybuchem toksycznego gazu i
cząsteczkami oraz pojawiającym się nagle deficytem tlenu.
Systemy wężowe zostały zaprojektowane do używania przez
dłuższy czas, np. w zamkniętych przestrzeniach. Taki system
zostaje podłączony do zewnętrznego zasilania w powietrze,
zapewniając ochronę przy niskich kosztach. Aby przygotować
się na sytuacje nagłego deficytu tlenu, warto rozważyć opcję
aparatu ucieczkowego na sprężone powietrze MSA.
Informacje na temat stanowisk kontrolnych MSA oraz palety
sprężarek można znaleźć w rozdziale „Serwis i rozwiązania dla
warsztatów” na stronie 131.
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Butlowy aparat powietrzny
Butlowy aparat powietrzny
Alternatywa w sytuacjach awaryjnych
Systemy butlowych aparatów powietrznych firmy MSA zostały
zaprojektowane tak, aby można ich było używać przez długi
czas przy niewielkich nakładach konserwacyjnych. Butlowe
aparaty powietrzne można skonfigurować w zależności od
indywidualnych wymagań, aby nadawały się do każdego
zastosowania przy każdym poziomie wydatków.
W oparciu o dziesięciolecia doświadczeń, firma MSA
opracowała również cztery ustawienia wstępne butlowych
aparatów powietrznych, które zapewniają idealne
skonfigurowanie
w
przypadku
najpopularniejszych
zastosowań.
Wszechstronny system „AirGo pro” jest przeznaczony do
szerokiej gamy zastosowań. Urządzenie „AirMaXX” zapewnia
maksymalną
wygodę
noszenia
i
technologiczne
zaawansowanie do częstych i wymagających zastosowań.
Urządzenie „eXXtreme” to idealne rozwiązanie do stosowania
w treningach typu flashover. Doskonałą ochronę w przypadku
rzadkiego użycia i rzadkiej konieczności ewakuacji zapewnia w
klasie ekonomicznej „AirGo compact”.
Opatentowany system doprowadzania powietrza SingleLine
łączy aż pięć funkcji w jednym przewodzie. Innym
udoskonaleniem jest modułowy, osobisty system
monitorujący i ostrzegawczy alpha Personal Network z
możliwością przesyłania danych pomiarowych.
Osobisty system ostrzegawczy motionSCOUT wykrywa
bezruch użytkownika i oferuje również możliwość alarmu
ręcznego.
Dzięki swoim małym wymiarom i profilowi, aparat oddechowy
PremAire Combination jest idealny do pracy na ograniczonej
przestrzeni lub w ciasnych miejscach.
System uzupełnia szeroka gama masek pełnotwarzowych,
zaworów dozujących i butli MSA.
15
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparat oddechowy
Aparat oddechowy
Optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania
Systemy butlowych aparatów oddechowych MSA
Systemy aparatów oddechowych MSA można całkowicie
dostosować do potrzeb klienta, aby nadawały się do każdego
zastosowania przy każdym poziomie wydatków. Za pomocą
łatwego w użyciu konfiguratora dostępnego na płycie CD lub w
Internecie, można zbudować własny system butlowego aparatu
powietrznego w sposób dokładnie odpowiadający potrzebom.
W oparciu o dziesięciolecia doświadczeń oferujemy również
cztery wstępnie skonfigurowane butlowe aparaty powietrzne,
które zostały opisane poniżej. Wszystkie wysokiej jakości
podzespoły firmy MSA są zaprojektowane tak, aby można ich
było łatwo używać w wymagających warunkach. Wszystkie
regulacje butlowych aparatów powietrznych można na
przykład wykonać w rękawicach roboczych. Dzięki długiej
żywotności i niewielkim nakładom konserwacyjnym
przedstawiają wyjątkową wartość, a koszty ich konserwacji są
niewielkie.
Wstępnie ustawiony: AirGo pro
Gdy potrzebny jest wytrzymały nośnik w przypadku pożaru i wielu innych czynności
konserwacyjnych lub ratunkowych, aparat AirGo pro jest gotowy do drogi. Dzięki
swojej niezawodności, wszechstronności i dużej przydatności jest często używany
przez straż pożarną, w przemyśle, pod ziemią lub na morzu. Ciężar jest rozłożony
równomiernie, przylegając ściśle do ciała, zmniejszając obciążenie i zmęczenie.
System pneumatyczny alpha SingleLine łączy sygnalizator ostrzegawczy, drugie
przyłącze i manometr w łatwo dostępnej rurze rozgałęźnej umieszczonej na klatce
piersiowej [więcej informacji można znaleźć na stronie 19]. Opcjonalny system
alpha Personal Network zapewnia możliwości komunikowania się oraz dodatkowy
monitoring elektroniczny i telemetryczny.
AirGo pro
Strażacy i pracownicy zatrudnieni w przemyśle na całym świecie, którzy szukają
wysokiej jakości, niezawodności i komfortu, używają aparatów AirGo dla ochrony
dróg oddechowych.
EN 137: 2006, typ 2
II 1 G IIA T6 lub II 1 G IIB T6 lub II 1 G IIC T6 [w zależności od konfiguracji]
MED 96/98/EC
10086571
AirGo pro
Ulotka
01-102.2, 01-103.2
Wstępnie ustawiony: AirGo compact
Zasada nr 1: oczekuj niespodziewanego. Wstępnie ustawiony aparat
AirGo compact został specjalnie zaprojektowany do użycia w sytuacjach
awaryjnych i wymagających ucieczki. AirGo compact jest oczywistym wyborem na
statkach lub w obiektach przemysłowych, gdzie użycie takich aparatów jest
obowiązkowe. Do przewodu średniego ciśnienia przymocowany jest zawór
sterowany pracą płuc [więcej informacji dotyczących urządzenia AutoMaXX można
znaleźć na stronie 24]. System w podstawowej wersji pozwala utrzymać wydatki na
minimalnym poziomie bez poświęcania bezpieczeństwa.
Użyte kluczowe podzespoły pneumatyczne i nośne są takie same jak w przypadku
urządzeń MSA z najwyższej półki, co sprawia, że aparat AirGo jest „pełnoprawnym”
urządzeniem do najtrudniejszych zastosowań, łącznie z gaszeniem pożarów.
AirGo compact
16
EN 137: 2006, typ 2
II 1 G IIA T6 lub II 1 G IIB T6 lub II 1 G IIC T6 [w zależności od konfiguracji]
MED 96/98/EC
10086572
AirGo compact
D4080801
Skrzynka ścienna typu A z jedną butlą [gotowy do użycia system wiszący SCBA]
Ulotka
01-102.2, 01-167.2
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparat oddechowy
Wstępnie ustawiony: AirMaXX
W przypadku częstego użycia butlowego aparatu powietrznego, maksymalny komfort
użytkownika oznacza jego większą wydajność i lepszy stan zdrowia. Aparat AirMaXX
łączy najlepsze cechy ergonomiczne z zaawansowaną technologią, aby zapewnić
najwyższy dostępny dzisiaj komfort noszenia butlowego aparatu powietrznego.
Ergonomicznie zaprojektowaną i optymalnie wyważoną płytę nośną AirMaXX
można wyregulować, dopasowując ją do każdego rozmiaru ciała. W połączeniu z
najwyższej jakości paskami na ramiona w kształcie litery S oraz obrotowym pasem
biodrowym wpływa ona na równomierne rozłożenie ciężaru przy jednoczesnym
zwiększeniu swobody ruchów. Nacisk i zmęczenie ulegają zmniejszeniu, ponieważ
ruchy wykonywane są bez ograniczeń. Aparat AirMaXX pozostaje przymocowany,
nawet po obróceniu użytkownika do góry nogami.
AirMaXX
System pneumatyczny alpha SingleLine łączy sygnalizator ostrzegawczy, drugie
przyłącze i manometr w łatwo dostępnej rurze rozgałęźnej umieszczonej na
ramionach. Opcjonalny system alpha Personal Network zapewnia możliwości
komunikowania się oraz dodatkowy monitoring elektroniczny i telemetryczny.
W przypadku częstego lub jednorazowego używania butlowego aparatu
powietrznego przez dłuższy czas lub podczas pracy wymagającej całkowitej
koncentracji, system AirMaXX stanowi najlepszy wybór.
EN 137: 2006, typ 2
II 1 G IIA T6 lub II 1 G IIB T6 lub II 1 G IIC T6 [w zależności od konfiguracji]
MED 96/98/EC
10060803
AirMaXX SL
Ulotka
01-102.2, 01-103.2
Wstępnie ustawiony: eXXtreme
Wystawienie na długotrwałe działanie płomieni i gorąca podczas regularnych
treningów odbija się szczególnie niekorzystnie na wyposażeniu. Aparat eXXtreme
wykorzystuje specjalne materiały, aby zmniejszyć koszty konserwacji i eksploatacji
kluczowych podzespołów, które w przeciwnym wypadku przy ekstremalnych
zastosowaniach wymagałyby częstej wymiany.
Uprząż jest wykonana z wyjątkowo trwałych i niepalnych włókien aramidowych.
Przewód powietrza jest zabezpieczony przed działaniem ognia i gorąca tunelami
izolacyjnymi umieszczonymi na paskach naramiennych. Za pomocą szybkozłącza
alphaCLICK, butla zostaje po prostu zatrzaśnięta w reduktorze ciśnienia [więcej
informacji można znaleźć na stronie 19].
AirMaXX eXXtreme
Wszystkie inne elementy wyposażenia, takie jak płyta nośna AirMaXX i podzespoły
alpha, są takie same jak w przypadku aparatu AirMaXX. Dla trenerów i innych osób
pracujących w środowisku poddanym działaniu gorąca i płomieni, najlepszym
wyborem jest aparat eXXtreme.
EN 137: 2006, typ 2
II 1 G IIA T6 lub II 1 G IIB T6 lub II 1 G IIC T6 [w zależności od konfiguracji]
MED 96/98/EC
10069671
AirMaXX eXXtreme SL-CLICK
Ulotka
01-103.2
17
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparat oddechowy
AirXpress
W ekonomicznym systemie SCBA [aparatów oddechowych krótkotrwałego
działania] AirXpress MSA skoncentrowało się na funkcjach kluczowych dla
bezpieczeństwa i wydajności. Znana na całym świecie jakość MSA w połączeniu z
zaawansowaną technologią czynią z AirXpress sprzęt SCBA o doskonałej wartości.
Reduktor ciśnienia pierwszego stopnia jest taki sam jak we wszystkich systemach
MSA. Ten opatentowany i wybrany komponent wyróżnia się dzięki ograniczonej
liczbie części i niewielkim wymaganiom w zakresie konserwacji - co skutkuje
niskimi kosztami utrzymania.
AirXpress
Jak w naszych innych systemach SCBA, wszystkie komponenty AirXpress są
zaprojektowane tak, aby przetrwały długo w ciężkich warunkach. Spełniają one
wymagania normy EN 137:2006 w zakresie odporności na wysokie temperatury,
płomienie i ciężkie obchodzenie się oraz są wewnętrznie bezpieczne i mają
zatwierdzenie ATEX dla środowisk strefy 0.
EN 137: 2006, typ 2
II 1 G IIA T6 lub II 1 G IIB T6 lub II 1 G IIC T6 [w zależności od konfiguracji]
MED 96/98/EC
10109407
AirXpress z 2. połączeniem
10111838
AirXpress bez 2. połączenia
Ulotka
01-106.2
Atest CBRN
Dzisiejsze grupy reagowania mają do czynienia z szerszym wachlarzem
potencjalnych zagrożeń. Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że zostaną one
wezwane do pomocy po ataku terrorystycznym z wykorzystaniem chemicznych lub
biologicznych środków bojowych, ponieważ wprowadzona została jedyna
właściwa norma obowiązująca poza terenem Stanów Zjednoczonych brytyjska
norma BS8468-1. Aparat oddechowy MSA „CBRN" spełnia wymogi tej normy, jak
również normy EN 137. Większość konfiguracji AirMaXX może zostać
przekształconych w urządzenie CBRN poprzez zastosowanie jednego z
następujących zaworów AutoMaXX wyposażonych w membranę z kauczuku
butylowego:
BS8468-1 / EN 137
10098524
18
AutoMaXX-AS-B-CBRN
10098544
AutoMaXX-AS-B-CBRN krótki
10069702
AutoMaXX-AS-CBRN
10098781
AutoMaXX-ESA-CBRN
10098782
AutoMaXX-ESA-CBRN short
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Opcje i akcesoria
Opcje i akcesoria
Elastyczność aparatów oddechowych MSA
alpha SL
Układ pneumatyczny alpha opiera się na uznanym systemie doprowadzania powietrza
SingleLine [SL]. System alpha SL zaopatruje aparat oddechowy, manometr, sygnalizator
ostrzegawczy, drugie przyłącze oraz przyłącze do szybkiego napełniania poprzez tylko
jeden widoczny przewód. Tajemnicą tego systemu jest opatentowana technologia
przewodu w przewodzie. Przewód wysokociśnieniowy przebiega wewnątrz przewodu
średniego ciśnienia. Ciężar oraz wymagania dotyczące konserwacji zostały ograniczone do
minimum dzięki systemowi alpha SL oraz najnowocześniejszemu reduktorowi ciśnienia.
Następny aparat powietrzny można zamówić z systemem SL lub po prostu
zmodernizować posiadany aparat oddechowy firmy MSA.
EN 137
Technologia przewodu w przewodzie
10065798
Zestaw modernizacyjny alpha SL [reduktor ciśnienia, rura rozgałęźna oraz system SingleLine
w miejsce starego układu pneumatycznego butlowego aparatu powietrznego]
10065799
Zestaw modernizacyjny alpha SL-Q [reduktor ciśnienia ze złączem do szybkiego napełniania,
rura rozgałęźna oraz system SingleLine w miejsce starego układu pneumatycznego
butlowego aparatu oddechowego]
Ulotka
01-050.2
alphaCLICK
Dzięki szybkozłączu butli alphaCLICK można zapomnieć o niewygodnych gwintach.
Wystarczy zatrzasnąć butlę w reduktorze ciśnienia i gotowe. Złącze alphaCLICK
pozwala wymieniać butle dziesięć razy szybciej niż w przypadku połączeń
gwintowanych, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.
EN 137
10075278
adapter butli alphaCLICK 200/300 bar[5 sztuk]
Różne zestawy modernizacyjne oraz rozwiązania dla warsztatów są dostępne, zobacz
Ulotka
01-102.2, 01-103.2, 01-104.4
alphaFP
Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem alphaFP dla SCBA została opracowana dla
zastosowań, które wymagają zarówno zabezpieczenia oddechowego, jaki i przed
upadkiem. Unikalne rozwiązanie 2 w 1 można łatwo podłączyć do jakiejkolwiek tylnej
płyty MSA SCBA. W celu połączenia należy wykonać kilka intuicyjnych kroków.
alphaFP oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w eksponowanych sytuacjach.
Doskonały komfort noszenia sprawia, że uprząż SCBA doskonale nadaje się do
czynności ratunkowych, ochrony dróg oddechowych oraz kanałowych.
Dwie wersje alphaFP pro oraz alphaFP basic są dostępne w rozmiarze
standardowym i dużym. alphaFP pro ma dodatkowo tunele zabezpieczające wąż na
pasach naramiennych oraz szybkozłączne sprzączki pomiędzy uprzężą a SCBA dla
ułatwienia montażu lub zdejmowania w czasie pracy.
alphaFP
EN 361, EN 358, EN 813, EN 137
10116510
alphaFP basic, standard
10117620
alphaFP basic, duża
10116541
alphaFP pro, standard
10117573
alphaFP pro, duża
Ulotka
23-200.2
19
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Opcje i akcesoria
Butla kompozytowa
Butla stalowa
Butle
Ochrona i przechowywanie
Stalowe i kompozytowe butle MSA na
sprężone powietrze mają szeroki wachlarz
zastosowań. Butle kompozytowe są o 50%
lżejsze niż tradycyjne ekonomiczne
konstrukcje stalowe.
W celu ochrony wartościowych butli
kompozytowych, firma MSA oferuje
osłonę wykonaną z niepalnego materiału
w kolorze czarnym lub żółtym z
odblaskowym oznakowaniem.
MSA oferuje butle z ciśnieniem roboczym
od 200 do 300 barów o pojemności od 2 do
9 litrów. Dodatkowe bezpieczeństwo jest
zapewnione dzięki pełnemu wyborowi
opcji zaworów, takich jak zintegrowany
wskaźnik, koło z zapadką zapobiegającą
nieumyślnemu zamknięciu i ogranicznik
przepływu na wypadek awarii zaworu.
Osłona ochronna
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze można przenosić w wytrzymałej
walizce transportowej.
D4075877
Walizka transportowa
Wyposażone w gwint M18 x 1.5 butle MSA
mogą być dostarczone puste lub
napełnione. Zawory spełniają wymagania
normy EN 144.
PED 97/23/EG
Puste butle:
10113769
6,8 l/300 barów, kompozyt, 30 lat
10118597
6,8 l/300 barów, kompozyt,
z ogranicznikiem przepływu, 30 lat
10118598
6,8 l/300 barów, kompozyt,
z ogranicznikiem przepływu,
zawór ze wskaźnikiem, 30 lat
D5103976
6 l/300 bar, kompozytowe
10042070
6 l/300 bar, kompozytowe,
zawór z manometrem
10055168
6,9 l/300 bar, kompozytowe
10055170
6,9 l/300 bar, kompozytowe,
z zaworem blokującym
10072888
6,9 l/300 bar, kompozytowe z
przewężeniem przewodu powietrza
D5103985
4 l/200 bar, stalowe [nie nadają się do
użycia ze złączem QuickFill Q]
D5103986
6 l/300 bar, stalowe
10010967
6 l/300 bar, stalowe,
zawór z manometrem
Ulotka
01-175.2
Trójniki
D4075818
Trójnik 156/300 bar,
do butli kompozytowych 2x 6/6,8 l
D4085817
Trójnik 115/200 bar,
do butli stalowych 2x 4 l
Osłona, czarna
D4075878
Osłona, żółta
10088680
Osłona na butlę kompozytową 156,
reflex
10049021
Walizka transportowa
[mieści dowolny aparat oddechowy
z maksymalnie dwiema butlami]
D4080801
Skrzynka ścienna typu A z jedną
butlą [gotowy do użycia system
wiszący SCBA]
D4074877
Skrzynka ścienna typu D
[do butlowego aparatu
powietrznego ze wszystkimi
dostępnymi butlami. Butlowy aparat
powietrzny zawieszony na
gumowym pasku]
Zestawy ratunkowe
Zestawy ratunkowe oraz kaptur RespiHood
zostały zaprojektowane do ratowania ludzi
z niebezpiecznych obszarów.
Kaptur ratunkowy
RespiHood
10045764
Kaptur ratunkowy RespiHood
10040152
Zestaw ratunkowy w torbie
10040153
Zestaw ratunkowy w walizce
Ulotka
01-110.2
Torba dla grupy szybkiego
reagowania
Torba dla grupy szybkiego reagowania
służy do zapewnienia powietrza osobom
uwięzionym w zagrożonym otoczeniu.
Trójnik 115/200 bar
20
10103749
Torba dla grupy szybkiego
reagowania
10104597
Torba dla grupy szybkiego
reagowania, SL długa
10104598
Torba dla grupy szybkiego
reagowania, SL-Q
Ulotka
01-190.2
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Systemy monitorujące
Systemy monitorujące
System alarmowy z funkcjami zdalnego pomiaru i PASS
Sieć Osobista alpha
Podzespoły modułowego i bezprzewodowego systemu alpha
Personal Network można pojedynczo podłączać w celu
zwiększenia bezpieczeństwa pracy i funkcjonalności.
Podstawowa wersja obejmuje monitoring osobisty, dane
dotyczące ciśnienia oraz alarm braku ruchu.
Można ją rozszerzyć o urządzenia zdalnego pomiaru oraz alarm
ewakuacyjny. Systemy butlowych aparatów powietrznych
AirGo, AirMaXX oraz BD 96 można wyposażyć w system
alpha Personal Network.
alphaSCOUT
Sercem elektronicznego układu alpha jest wyjątkowe
urządzenie monitorujące oraz urządzenie ostrzegawcze o
nazwie alphaSCOUT. Bezprzewodowe i całkowicie niezależne
urządzenie otrzymuje z nadajnika umieszczonego na płycie
nośnej informacje dotyczące ciśnienia, a następnie oblicza
pozostały czas pracy. Czujnik braku ruchu oraz sygnalizator
alarmowy są wbudowane w urządzenie.
alphaSCOUT
Każdy użytkownik może podać swoją tożsamość za pomocą
używanego przez siebie urządzenia alphaSCOUT poprzez
urządzenie alphaTAG. Urządzenia alphaTAG są programowane
za pomocą urządzenia TAGwriter.
TAGwriter
EN 137
II 1G EEx ia II C T3/T4
Urządzenie alphaSCOUT i rura rozgałęźna
10058213
alphaSCOUT [kompletny zestaw z bateriami i alphaTAG]
10058212
alphaSCOUT TM
[zestaw z radiem długodystansowym, bateriami i alphaTAG]
10078682
Wyposażenie urządzenia alphaSCOUT w moduł radiowy
10065874
Pałąk mocujący alphaSCOUT[10 sztuk]
10065873
alphaTAG[5 sztuk]
10071717
Etykiety do alphaTAG[10 arkuszy po 42 etykiety]
10065875
TAGwriter [łącznie z przewodem USB]
Ulotka
01-050.2
alphaHUD
Wielofunkcyjny
wyświetlacz
maski
wykorzystujący
nieodwracające uwagi użytkownika diody LED umieszczone na
obwodzie pola widzenia, pozwala kontrolować zapasa
powietrza, pozostawiając ręce wolne. Bezprzewodowe
urządzenie alphaHUD informuje o ciśnieniu i alarmach. Można
je łatwo przymocować wewnątrz maski Ultra Elite.
Jego zaletą jest znacznie zwiększona wydajność pracy i
bezpieczeństwo. Urządzenie alphaHUD jest niezastąpione w
połączeniu z kombinezonami chemoodpornymi, przy których
możliwość ręcznej obsługi manometru jest ograniczona.
W połączeniu z urządzeniem alphaSCOUT i alphaBASE,
alphaHUD może również przekazywać sygnał ewakuacji.
alphaHUD w masce Ultra Elite
10086118
alphaHUD [łącznie z bateriami]
Ulotka
01-050.2
21
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Systemy monitorujące
alphaMITTER
Nadajnik średniego zasięgu alphaMITTER, umieszczony na płycie nośnej butlowego
aparatu powietrznego, co sekundę wysyła dane dotyczące ciśnienia do urządzenia
alphaSCOUT.
Bezprzewodowe urządzenie alphaSCOUT jest niezależne od płyty nośnej,
wymagana liczba urządzeń dla brygady jest więc mniejsza nawet o 75%, co stanowi
wielką oszczędność środków wydawanych na inwestycje.
EN 137
II 1G EEx ia T3/T4
alphaMITTER na płycie nośnej AirMaXX
10058211
alphaMITTER, możliwy montaż w aparatach AirMaXX, eXXtreme lub AirGo z technologią
SingleLine [Q], łącznie z pałąkiem mocującym do urządzenia alphaSCOUT
10069803
alphaMITTER, możliwy montaż w aparacie BD 96 z technologią SingleLine [Q],
łącznie z pałąkiem mocującym do urządzenia alphaSCOUT
Ulotka
01-050.2
alphaBASE
Stacja alphaBASE base współpracuje z każdym komputerem PC. Komunikuje się ze
wszystkimi aktywnymi jednostkami alphaSCOUT, aby zapewnić pełną zdolność
telemetryczną.
alphaRACK łączy w sobie jednostkę alphaBASE standard z odpornym komputerem
w pojeździe. Może być wbudowany w pojazd ratunkowy i jest bezpośrednio
podłączony do jego zasilania.
alphaBASE w wersja zasilanej z akumulatora może być stosowana z TABLETEM xplore. To
połączenie zapewnia pełną swobodę przemieszczania się dla zastosowań mobilnych.
alphaBASE jest wyposażone w oprogramowanie alphaCONTROL do
automatycznego monitorowania bez konieczności interwencji operatora.
Szczegóły, dotyczące alphaCONTROL, znajdują się na stronie 23.
alphaBASE standard
EN 60950/ EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3
10058214
alphaBASE standard [łącznie z oprogramowaniem, zasilaczem, kierunkową i
zewnętrzną anteną z podstawą magnetyczną]
10070795
alphaBASE w wersji zasilanej bateriami [łącznie z 2 bateriami i ładowarką]
10124324
alphaRACK [alphaBASE standard + car PC]
Ulotka
01-050.2, 01-053.2, 50-200.2
xplore TABLET PC
Tablet PC xplore dysponujący wysoką mocą obliczeniową i zwartą budową jest
najlepszym narzędziem do zarządzania informacjami w ruchu. Dzięki wyjątkowo
wytrzymałej i wodoszczelnej obudowie [sprawdzonej zgodnie z normą IP65]
nadaje się do użycia w sytuacjach awaryjnych lub innych ekstremalnych
warunkach. Ekran o wysokiej rozdzielczości zapewnia dobrą widoczność przy
każdym oświetleniu, również przy bezpośrednio padającym świetle słonecznym.
Tablet PC xplore ze stacją alphaBASE
22
10068805
xplore TABLET PC
10076041
Zestaw: tablet PC xplore, stacja alphaBASE w wersji zasilanej bateriami, akcesoria
[oprogramowanie, 2 baterie, ładowarka] w sztywnym pudle
10070562
Zestaw do montażu tabletu PC xplore w samochodach [z zasilaczem 12/24 V]
10096348
Uchwyt [z zasilaczem i replikatorem portów dla pełnego połączenia sieciowego]
Ulotka
01-050.2
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Systemy monitorujące
motionSCOUT
Niezależny, osobisty system ostrzegawczy motionSCOUT nowej generacji wykrywa
brak ruchu ciała i uruchamia automatyczny alarm. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa alarm można również aktywować ręcznie. Dobrze widoczne diody
LED i alarm o głośności co najmniej 95 dB umożliwiają lokalizację zagrożonej osoby.
Wrażliwy elektroniczny czujnik rozpoznaje wszystkie normalne ruchy ciała.
Dwukolorowa dioda LED wyraźnie sygnalizuje gotowość systemu. Niewymagające
konserwacji i trwałe urządzenie [zgodne z normą IP67] oferuje optymalny stosunek
ceny do wydajności. Alarm motionSCOUT jest wyjątkowo prosty w obsłudze i
można go łatwo przymocować do paska na ramieniu lub biodrach. Dostępne są
wersje: łatwa w użyciu wersja z kluczem [włączanie przez wyciągnięcie kluczyka],
wersja z funkcją ręcznego resetowania alarmu oraz z opcjonalnym czujnikiem
temperatury.
motionSCOUT
EMC: 89/336 EEC, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
EX II 1G EEx ia IIC T4
10088031
motionSCOUT
10088032
motionSCOUT K [wersja z kluczem]
10088033
motionSCOUT T [z czujnikiem temperatury]
10088034
motionSCOUT K-T [z kluczem i czujnikiem temperatury]
Na życzenie opcja „ręczne resetowanie alarmu” dostępna dla wszystkich wersji
Ulotka
01-318.2
MSA CONTROL F
MSA CONTROL F umożliwia centrum operacji na bliższy monitoring pozycji
indywidualnych pracowników i ich zasilania powietrza. Informacja ta jest ręcznie
zapisywana na odpornej na wodę [IP54] tablicy wraz z danymi czasowymi.
Opcjonalne klucze motionSCOUT i znaczniki aparatu, umożliwiają centrum
operacyjnemu monitorowanie sytuacji w sposób specyficzny i zgodny z
wytycznymi.
10125668
MSA CONTROL F bez wydruku tekstu
Ulotka
01-316.2
alphaCONTROL
Oprogramowanie alphaCONTROL w pełni zastępuje konwencjonalne tablice.
Zapisywane są na niej wszelkie szczegóły systemu odpowiedzialności. Wyświetlacz
w czasie rzeczywistym zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.
Oprogramowanie alphaCONTROL pokazuje: użytkownika, zadania zespołu, ciśnienie
w butli oraz pozostały czas i stężenie gazu [ALTAIR 5X z bezprzewodowym USB].
Alarmy ruchu, ręczny, niskiego ciśnienia w butli i gazu są sygnalizowane poprzez
wyskakujące okienko i sygnały dźwiękowe. Kompletne dane z wypadku są również
zapisywane i analizowane, pozwalając uniknąć czasochłonnych raportów ręcznych i
maksymalizując możliwości identyfikacyjne.
10072272
alphaCONTROL, oprogramowanie do monitorowania
Ulotka
50-200.2
23
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Zawory sterowane pracą płuc
Zawory sterowane pracą płuc
Poręczne i Wytrzymałe
AutoMaXX
Zawór sterowany pracą płuc AutoMaXX jest poręczny, lekki i
posiada wygodny okrągły kształt. Prace nad jego konstrukcją
rozwijały się razem z aparatem oddechowym na sprężone
powietrze AirMaXX, ale można go również stosować z
systemami AirGo i BD 96. Zawór jest odporny na uderzenia
[uderzające przedmioty są odbijane], a kształt półkuli pozwala
na pewny uchwyt. Obudowa jest wyposażona w elastomerowe
paski zapobiegające wyślizgiwaniu się z rąk. Duże
różnokolorowe przyciski mogą łatwo obsługiwać osoby prawooraz leworęczne nawet w rękawicach. Przewód średniego
ciśnienia jest zamontowany obrotowo i pozostaje elastyczny
nawet przy niskich temperaturach. Zawór AutoMaXX jest
bardzo łatwy w konserwacji.
AutoMaXX-N
AutoMaXX-AE
AutoMaXX-N z 3S
EN 137
AutoMaXX-AS z Ultra Elite H-PS-MaXX-F1
10023686
AutoMaXX-N
10043464
AutoMaXX-ESA
10023687
AutoMaXX-AE
10023688
AutoMaXX-AS
10023689
AutoMaXX-AS-C
10038296
AutoMaXX-AS-B
10043133
AutoMaXX-AS krótki
10036271
AutoMaXX-AE-G
10038410
AutoMaXX-AS-B-G
10036273
AutoMaXX-AS-C-G
10036272
AutoMaXX-AS-G
Ulotka
01-103.2, 01-104.4
AutoMaXX-AS
N: podciśnienie z okrągłym złączem gwintowym
AE: nadciśnienie ze złączem gwintowym M 45 x 3
AS: nadciśnienie ze złączem wtykowym MaXX
AS-C: połączenia AE i AS
ESA:nadciśnienie ze złączem wtykowym DIN
G:gumowa linia średniego ciśnienia dla zastosowań przemysłowych
B:zawór by-pass oferuje regulowany stały strumień powietrza
Short:krótszy przewód średniociśnieniowy [50 cm]
LA 96
Seria niezwykle zwartych i lekkich zaworów LA 96 zapewnia
użytkownikowi nieograniczoną widoczność. Automat LA 96
posiada serwomechanizm kontrolujący dostarczanie
powietrza, wyjątkowo elastyczny przewód średniego ciśnienia
z wysokiej jakości materiałów. Sprężone powietrze precyzyjnie
dawkowane w niewielkich porcjach [LA 96 AE/AS] zwiększa
komfort oddychania i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Do wyboru jest kilka wersji: normalnociśnieniowa,
nadciśnieniowa, ze złączem gwintowym lub wtykowym.
LA 96-N
EN 137
LA 96-N i 3S-H-F1
D4075852
LA 96-N
D4075851
LA 96-AE
D4075850
LA 96-AS
Ulotka
01-103.2, 01-104.4
N= normalne ciśnienie, dla masek N z okrągłym złączem gwintowym
AE= nadciśnienie, dla masek ze złączem M 45 x 3
AS= nadciśnienie, dla masek PS z szybkozłączem MSA
24
LA 96-AE
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Maski pełnotwarzowe – SAR
Maski pełnotwarzowe – SAR
Aparaty oddechowe na sprężone powietrze
Kompetencje firmy MSA w dziedzinie ochrony dróg
oddechowych odzwierciedla paleta oferowanych masek
pełnotwarzowych. Dzięki komfortowi, jakości oraz przydatnym
akcesoriom, maski sprostają każdemu możliwemu wyzwaniu.
Maski aparatów na sprężone powietrze zostały zaprojektowane
do użycia z wężowymi aparatami sprężonego powietrza [patrz
strona 34] i butlowymi aparatami oddechowymi. Informacje na
temat masek APR [sprzęt oczyszczający] można znaleźć na
stronie 40.
Informacje na temat akcesoriów można znaleźć na stronie 44.
3S
Model 3S, najlepiej sprzedająca się maska na świecie w ciągu
ostatnich 30 lat, została powiększona w celu zwiększenia
wygody. Poza sprawdzonym wyglądem, maska 3S oferuje
wszystko, czego potrzebuje użytkownik. Dobre materiały,
dobra komunikacja poprzez membranę głosową, przepływ
powietrza zapobiegający parowaniu, niewielka waga, brak
punktów uciskowych, niski opór przepływu powietrza, dobra
widoczność. Ze złączem gwintowym EN 148. Dostępna
również w wersji nadciśnieniowej z gwintem M 45 x 3 lub
złączem wtykowym MSA.
3S
EN 136, klasa 3
3S silikonowa
3S-PS-MaXX z AutoMaXX-AS
3S-PF z LA 96-AE
D2055000
3S
D2055779
3S mała
10013877
3S z transponderem
D2055767
3S-EZ
D2055718
3S silikonowa
10031394
3S-PF-ESA
D2055741
3S-PF
D2055763
3S-PF-Si, silikonowa
D2055791
3S-EZ-PF
D2055751
3S-PS
D2055792
3S-EZ-PS
D2055764
3S-PS-Si, silikonowa
10031422
3S-PS-MaXX
10031388
3S-PS-MaXX-Si, silikonowa
Ulotka
05-405.2
3S-PF
3S-PS
EZ= Uprząż Easy-Don Nomex
MaXX= do nadciśnienia z szybkozłączem MSA do AutoMaXX-AS
PF= do nadciśnienia z gwintem M 45 x 3
PS= do nadciśnienia ze złączem wtykowym MSA
ESA= do nadciśnienia ze złączem wtykowym DIN
25
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Maski pełnotwarzowe – SAR
Ultra Elite
Innowacyjna maska pełnotwarzowa wykonana ze specjalnie
zaprojektowanej czarnej gumy [dostępna również wersja
silikonowa]
umożliwiająca
oddychanie
dwudrożne
[oddychanie przez zawór], ze standardowym gwintem do
elementów oczyszczających, urządzeń wężowych i aparatów
oddechowych na sprężone powietrze. Bezuciskowe osadzenie
dzięki wygodnej uszczelce umieszczonej na krawędzi i
głębokiej części podbródkowej. Dla optymalnego
dopasowania dostępna w dwóch rozmiarach.
Ultra Elite z AutoMaXX-N
Wizjer pokryty jest silikonem, zapewniając widok prawie
całkowicie pozbawiony zniekształceń. Widok przez
niezaparowany wizjer dzięki nadmuchowi. Pięciopunktowe
nagłowie z przesuwanymi klamrami oraz dobra komunikacja
głosowa. Dostępna również jako maska nadciśnieniowa z
gwintem M 45 x 3 lub złączem wtykowym MSA.
Ultra Elite
Ultra Elite Silicone
EN 136, klasa 3
Ultra Elite-PS-MaXX Silicone z AutoMaXX-AS
D2056700
Ultra Elite
D2056779
Ultra Elite mała
10013876
Ultra Elite z transponderem
D2056718
Ultra Elite silikonowa
D2056770
Ultra Elite-EZ
10031393
Ultra Elite-PF-ESA
D2056741
Ultra Elite PF
D2056785
Ultra Elite-PF mała
D2056763
Ultra Elite-PF-Si, silikonowa
D2056771
Ultra Elite-PF-EZ
D2056751
Ultra Elite PS
D2056789
Ultra Elite-PS mała
10026552
Ultra Elite-PS z transponderem
D2056764
Ultra Elite-PS-Si, silikonowa
D2056772
Ultra Elite-PS-EZ
10031385
Ultra Elite-PS-MaXX
10031383
Ultra Elite-PS-MaXX, mała
10031384
Ultra Elite-PS-MaXX-Si, silikonowa
10031382
Ultra Elite-PS-MaXX-EZ
10031381
Ultra Elite-PS-MaXX-EZ mała
Ulotka
05-418.2
EZ= Uprząż Easy-Don Nomex
MaXX= do nadciśnienia z szybkozłączem MSA do AutoMaXX-AS
PF= do nadciśnienia z gwintem M 45 x 3
PS= do nadciśnienia ze złączem wtykowym MSA
ESA= do nadciśnienia ze złączem wtykowym DIN
26
Ultra Elite PF
Ultra Elite PS
Ultra Elite-PF-EZ
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Maski pełnotwarzowe – SAR
Hełmy z maskami 3S
Firma MSA, jako producent masek i hełmów, oferuje
innowacyjne, bezpieczne i proste połączenie hełmu i maski.
EN 136, klasa 3
3S-H-PS-MaXX-F1 z AutoMaXX-AS
10042635
3S-H-F1
10044435
3S-H-F1, mała
10042639
3S-H-PF-ESA-F1
10042636
3S-H-PF-F1
10044437
3S-H-PF-F1, mała
10042637
3S-H-PS-F1
10044439
3S-H-PS-F1, mała
10042638
3S-H-PS-MaXX-F1
10044441
3S-H-PS-MaXX-F1, mała
3S-H-F1
3S-H-PF-F1
Hełmy z maskami Ultra Elite
Maski połączone z hełmem pozwalają użytkownikowi zakładać
i zdejmować maskę pełnotwarzową bez ściągania hełmu.
Firma MSA jako jedyny producent masek i hełmów oferuje
innowację w dziedzinie bezpieczeństwa: „niesprężynujące”
regulowane adaptery.
Ultra Elite-H-F1
EN 136, klasa 3
Ultra Elite PS-MaXX z AutoMaXX-AS
10045891
Ultra Elite-H-F1
10045892
Ultra Elite-H-F1, mała
10045895
Ultra Elite-H-PF-ESA-F1
10045893
Ultra Elite-H-PF-F1
10045894
Ultra Elite-H-PF-F1, mała
10045897
Ultra Elite-H-PS-F1
10045898
Ultra Elite-H-PS-F1, mała
10045899
Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1
10045910
Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1, mała
Ultra Elite-H-PF-F1
Ultra Elite ComKit
Łącząc łatwość użycia i doskonałą zrozumiałość mowy, Ultra
Elite ComKit zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa w
czasie interwencji jednostek strażackich. Można go łatwo
zintegrować z pełną maską Ultra Elite i zdemontować z niej.
Jest wszechstronny i bezpieczny dzięki jego wtykowemu
połączeniu słuchawek i PTT.
10113273
System komunikacyjny Ultra Elite ComKit
D2056731
Adapter HSG-Elite [do wszystkich masek Ultra Elite]
Ulotka
05-450.2
Przycisk PTT z przewodem i wtyczką dla radia należy zamówić oddzielnie. Informacje dotyczące zamawiania
znajdują się w prospekcie.
Ultra Elite ComKit
27
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparaty krótkotrwałego zastosowania
Aparaty krótkotrwałego zastosowania
Uniwersalne rozwiązanie
PremAire Combination
PremAire Combination Respirator to połączenie aparatu
oddechowego izolującego z butlą ucieczkową, zaprojektowany
tak, aby był wszechstronny, komfortowy i przystępny cenowo.
Uproszczony projekt zawiera reduktor ciśnienia pierwszego
stopnia i zawór butli w jednym elemencie, zapewniając bardzo
mały rozmiar i profil, o który będzie trudniej zaczepić w czasie
pracy w ciasnych miejscach.
Zespół nośny kabury butli jest odpowiedzialny za mocowanie
butli do elementu nośnego, umożliwiając podłączenie i
odłączenie butli jedną ręką. Funkcja ta umożliwia również
regulowanie nieprzerwanego powietrza oddechowego w
czasie manewrowania na ograniczonej powierzchni.
PremAire Combination
PremAire Combination
Zespół nośny
kabury butli
PremAire Combination może być wyposażony zarówno pełną
maskę 3S jak i Ultra Elite w połączeniu z zaworem sterowanym
pracą płuc AutoMaXX-AS.
Aby ułatwić zamawianie, stworzyliśmy gotowe zestawy
PremAire Combination z opcjami QuickFill [QF] oraz Automatic
Switch Valve [ASV].
EN 402
10124784
PremAire Combination, z 3S, butla stalowa 2l/300 barów
[pusta]
10124796
PremAire Combination, z 3S, butla kompozytowa 2l/300 barów
[pusta]
10124787
PremAire Combination, z 3S, butla kompozytowa 2l/300 barów
[pusta] & ASV
10124789
PremAire Combination, z Ultra Elite, butla kompozytowa
3l/300 barów z gwizdkiem [pusta] & QF [EN 137]
Ulotka
01-226.2
BD mini
Aparat oddechowy na sprężone powietrze BD mini firmy MSA nadaje się
szczególnie do krótkotrwałej pracy w zamkniętych przestrzeniach. Jego niewielkie
rozmiary oraz zmienna konstrukcja umożliwiają różne sposoby noszenia. Za
pomocą złącza dla wężowych aparatów oddechowych na sprężone powietrze
[dostępne jako akcesoria] urządzenie BD mini można podłączyć do stacjonarnego
systemu powietrznego lub kaskadowego systemu butli.
EN 137 [dyrektywa ciśnieniowa 97/23/WE dla butli]
BD mini
28
D4075713
BD mini
10050853
3 l/300 bar butla kompozytowa z przewężeniem przewodu powietrza [napełniona]
10058821
3 l/300 bar butla kompozytowa z przewężeniem przewodu powietrza [pusta]
D5103969
2 l/300 bar butla kompozytowa [napełniona]
D5103974
2 l/300 bar butla kompozytowa [pusta]
D5103964
2 l/300 bar butla stalowa [napełniona]
D5103984
2 l/300 bar butla stalowa [pusta]
Ulotka
01-154.2
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
Sprawdzona technologia – zoptymalizowane działanie
Butlowy aparat powietrzny firmy MSA wykorzystujący tlen
związany chemicznie [KO2] do stosowania w otoczeniu z
niedoborem tlenu oraz w niebezpiecznej atmosferze
zawierającej dym i toksyczne gazy, zapewnia ochronę przez
okres od 15 minut do 4 godzin w przypadku wielu zastosowań,
od udzielania prostej pomocy i ratowania mienia do trudnego
gaszenia pożarów i akcji ratunkowych.
Aparat wykorzystujący tlen związany chemicznie opiera się na
sprawdzonej technologii regeneracji wydychanego powietrza
za pomocą tlenu wytworzonego przez nadtlenek potasu.
Aparaty tlenowe zatrzymują jednocześnie dwutlenek węgla
oraz wilgoć w wydychanym powietrzu, są niezawodne i nie
wymagają prawie konserwacji przez dłuższe okresy
przechowywania.
Aparat oddechowy AirElite 4h został zaprojektowany do
długich akcji, w szczególności w tunelach, wieżowcach lub
dużych magazynach. W górnictwie jest wykorzystywany przez
zespoły ratunkowe do krótkich akcji ratunkowych.
Urządzenia SSR 30/100, SavOx i SSR 90 są standardowymi
tlenowymi aparatami ucieczkowymi zapewniającymi ochronę
dróg oddechowych ewakuujących się osób przed ogniem i
dymem oraz w otoczeniu zawierającym gazy lub
niedostateczną ilość tlenu. Są stosowane na całym świecie w
górnictwie i podczas budowy tuneli.
Poza tymi trzema modelami, urządzenie SavOx Cap 60 posiada
kaptur dla dodatkowej ochrony oczu i twarzy.
Małe aparaty oddechowe S15 i SAR 30 L zostały specjalnie
zaprojektowane do stosowania w sytuacjach wymagających
natychmiastowej i niezawodnej ochrony dróg oddechowych w
przypadku szybkiej i nieoczekiwanej zmiany składu
niebezpiecznej atmosfery.
Wszystkie aparaty oddechowe firmy MSA wykorzystujące tlen
związany chemicznie można przechowywać przez długi okres
w stanie ciągłej gotowości i przy minimalnych wymaganiach
dotyczących konserwacji.
29
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
AirElite 4h
AirElite 4h
Aparat oddechowy o zamkniętym obiegu powietrza, o okresie pracy
wydłużonym do maks. 4 godzin. Waga: 15 kg, szerokość: 36 cm.
Wyjątkowy komfort oddychania dzięki bezobsługowemu
systemowi chłodzenia, zapewniającemu suche i chłodne
powietrze. Wygodna uprząż, węże oddechowe pod ramieniem.
Bardzo małe wymagania dotyczące konserwacji, bezproblemowa
obsługa oraz przygotowanie do ponownego użycia. System
pozbawiony ciśnienia, bez butli ze sprężonym tlenem.
Elektroniczny system kontroli oraz monitorowanie zużycia tlenu
[IC-Air], alarm wizualny i akustyczny, automatyczny i ręczny alarm
braku ruchu. W pełni zautomatyzowany start i opcje monitorujące.
Zestaw treningowy dla prowadzenia wydajnego i oszczędnego
treningu w otaczającym powietrzu. Element oczyszczający PlexTec
do stosowania w czasie treningu w otoczeniu o wysokim stopniu
zapylenia.
Do wyboru są następujące maski twarzowe: 3S-R AirElite lub
Advantage AirElite.
DIN 58652-2, vfdb 0802, łącznie z testem pochłaniania płomieni
[górnictwo i straż pożarna]
10065152
AirElite 4h [bez maski, bez zestawu z pojemnikiem tlenowym]
10065153
Maska pełnotwarzowa 3S-R AirElite
10065154
Maska pełnotwarzowa Advantage AirElite
10065373
Pojemnik tlenowy AirElite 4h
10100126
AirElite 4h-TR HD, zestaw treningowy
10094376
Element oczyszczający P3 PlexTec
Ulotka
27-430.2
SSR 30/100
Tlenowy aparat ucieczkowy SSR 30/100 jest małym, lekkim i
wytrzymałym urządzeniem chroniącym drogi oddechowe,
umieszczonym w pojemniku ze stali nierdzewnej, które można
zastosować wszędzie tam, gdzie atmosfera zawiera zbyt mało
tlenu lub toksyczne substancje zanieczyszczające. Aparat został
zaprojektowany do noszenia na pasku, można go założyć w
ciągu kilku sekund, aby dostarczał użytkownikowi tlenu
podczas ucieczki lub oczekiwania na pomoc.
EN 13794
SSR 30/100
30
D1123701
SSR 30/100, klasa 20S
D1123711
SSR 30/100-TR, urządzenie treningowe
Ulotka
27-414.2
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
SavOx
Aparat SavOx jest urządzeniem bardzo zbliżonym do
urządzenia SSR 30/100, które oferuje dodatkowe elementy,
takie jak gogle chroniące oczy, automatyczny system
uruchamiania oraz wskaźnik. Aparat został zaprojektowany do
noszenia przy pasku lub na ramieniu, można go założyć w
ciągu kilku sekund, aby dostarczał użytkownikowi tlenu
podczas ucieczki lub oczekiwania na pomoc.
EN 13794
10023263
SavOx, klasa 30S
10024538
SavOx-TR, urządzenie treningowe
Ulotka
27-418.2
SavOx
SSR 90
Aparat ucieczkowy wykorzystujący tlen związany chemicznie,
umieszczony w solidnym pojemniku ze stali nierdzewnej.
Waga podczas użycia: 3.4 kg.
EN 13794
D1118701
SSR 90, klasa 60S
D1118709
SSR 90-TR, urządzenie treningowe
Ulotka
27-412.2
SSR 90
SavOxCap 60
SavOxCap 60 jest jedynym aparatem ucieczkowym
wykorzystującym tlen związany chemicznie z kapturem i
urządzeniem uruchamiającym, który zapewnia 60 minut
działania. Jasnopomarańczowy kaptur posiada zintegrowaną
półmaskę z membraną umożliwiającą komunikację głosową.
Aparat umieszczony w solidnym pojemniku ze stali nierdzewnej,
jest zaprojektowany specjalnie do użycia w budynkach i
obiektach, gdzie występuje niebezpieczeństwo nagłego
pojawienia się toksycznych gazów i oparów i/lub deficytu tlenu.
Waga podczas użycia: 3,4 kg.
SavOx Cap 60
Dyrektywa 89/686/EEC
DIN 58639
EN 13794
10073550
SavOxCap 60
10075670
SavOxCap 60-TR, urządzenie treningowe
Ulotka
27-419.2
31
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
Aparaty oddechowe z masą tlenotwórczą
SAR 30 L
Aparat SAR 30 L jest zwartym i wytrzymałym urządzeniem
chroniącym drogi oddechowe z maską pełnotwarzową,
membraną głosową, licznikiem pozostałego czasu pracy i
automatycznym systemem uruchamiającym. Aparat został
zaprojektowany do prowadzenia lekkich prac. Można go
używać w atmosferze z niedoborem tlenu lub zawartością
toksycznych substancji.
W razie niebezpieczeństwa aparat można założyć w ciągu kilku
sekund, aby dostarczał tlenu użytkownikowi podczas pracy lub
ucieczki z zagrożonego obszaru.
DIN 58652-1
D1131701
SAR 30 L,
aparat oddechowy wykorzystujący tlen związany chemicznie
D1131702
SAR 30 L TR, urządzenie treningowe
SAR 30 L
32
Systemy wężowe
Systemy wężowe
Połączenie wydajności i ergonomii
Systemy wężowe są przeznaczone do długotrwałych prac
ograniczonych do jednej lokalizacji lub miejsc, gdzie panują
niekorzystne warunki, np. w przypadku ograniczonego wejścia,
uniemożliwiającego użycie aparatu oddechowego na sprężone
powietrze.
Dostępne są systemy sprężonego powietrza [strona 34] i
aparaty wężowe świeżego powietrza [strona 37].
33
Systemy wężowe
Wężowe aparaty oddechowe sprężonego
powietrza
Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza
Oddychanie niezależne od otoczenia
WĘŻE I
ŁĄCZNIK
Elementy oczyszczające
Butla
Filtr powietrza
Aparat oddechowy
Reduktor ciśnienia
Awaryjny system
powietrzny
ASV
Złącze
ZAWORY
DOZUJĄCE
MASKI
TWARZOWE
Wąż
sprężonego
powietrza
Seria AutoMaXX
Ultra Elite
34
Sprężarka membranowa
Powietrze zanieczyszczone
ŹRÓDŁA/SCBA
Instalacja zakładowa
lub w miejscach, gdzie urządzenia filtrujące nie zapewniają
odpowiedniej ochrony. Sprężone powietrze jest dostarczane z
zewnętrznego źródła [np. fabrycznej instalacji sprężonego
powietrza], z butli ze sprężonym powietrzem lub sprężarki.
Powietrze czyste
Wężowe aparaty oddechowe sprężonego powietrza firmy MSA
zgodne z normą EN 14593-1 działają niezależnie od
otaczającego powietrza. Można ich używać wszędzie tam,
gdzie powietrze jest niezdatne do oddychania z powodu
zanieczyszczeń, występuje deficyt tlenu
Seria LA 96 i LA 88,
podciśnienie
3S
Seria LA 96 i LA 88,
nadciśnienie
Sandblast Cap
Light
Systemy wężowe
Wężowe aparaty oddechowe sprężonego
powietrza
Sprężarka membranowa
Reduktor ciśnienia
V-Meko 400: przenośna sprężarka o
wydajności na wlocie o wartości 360 l/min
i średnim ciśnieniu około 5 barów.
Bezpośrednio podłączony do butli 200 lub
300 bar.
R-Meko 720: ma silnik 400 V i wydajność na
wlocie o wartości 720 l/min. Jest
przymocowana do stałej ramy z kołami.
Obie sprężarki dostarczają powietrze bez
oleju.
D4066843
V-Meko 400
10014875
R-Meko 720
D4066804
Trójnik typu Y
Łączony aparat oddechowy
krótkotrwałego zastosowania
Łączony
aparat
oddechowy
krótkotrwałego zastosowania PremAire
Combination i BD mini mogą być
stosowane w połączeniu z linią powietrza
jako urządzenie awaryjne. Szczegóły
znajdują się na stronie 28.
10124784
PremAire Combination, z 3S,
butla stalowa 2l/300 barów [pusta]
D4075713
BD mini
Elementy oczyszczające
D4066830
Reduktor ciśnienia
Automatyczny zawór
przełączający [ASV]
ASV łączy linię sprężonego powietrza z
PremAire Combination lub jakąkolwiek
inna jednostką MSA SCBA. To zapewnia
nieprzerwane zasilanie powietrzem w
przypadku awarii zewnętrznego źródła
powietrza [np. instalacji fabrycznej].
D4066700
Automatyczny zawór przełączający
Awaryjny system powietrzny
Awaryjny system powietrzny podłącza się
do butli 200 lub 300 bar, trójnik typu Y do
systemu
dostarczania
powietrza
[np. sprężarki MEKO] oraz przez wąż
zasilający do złącza przy pasku. Przy
spadku ciśnienia roboczego, powietrze
automatycznie płynie z butli.
D4066845
Awaryjny system powietrzny z
trójnikiem typu Y
Oczyszczanie powietrza dla maks.
4 użytkowników w dwóch etapach:
1] usunięcie zanieczyszczeń, oleju i mgły
2] usunięcie oparów oleju i zapachów
D4066851
Jednostka filtrująca sprężone
powietrze [bez złączek]
10041367
Komplet łączników
Filtr powietrza
Wąż sprężonego powietrza
Wąż zapewniający dopływ sprężonego
powietrza, antystatyczny, z bezpiecznymi
złączkami obsługiwanymi jedną ręką.
D4066847
Wąż sprężonego powietrza,5 m
D4066848
Wąż sprężonego powietrza,10 m
D4066849
Wąż sprężonego powietrza,20 m
Element oczyszczający sprężone powietrze
[dla maks. 2 użytkowników]
D3043986
Obudowa filtra
D3043994
Złącza filtra
D3043987
Wkład oczyszczający CO węża
powietrza
D3043989
Wkład oczyszczający AB/St węża
powietrza
D3043993
Wkład oczyszczający A węża
powietrza
D4066804
Trójnik typu Y
Złącze
Służące do łączenia maski pełnotwarzowej
i automatu z systemem wężowym.
D4066803
Złączka
D3043918
Skórzany pasek biodrowy
35
Systemy wężowe
Wężowe aparaty oddechowe sprężonego
powietrza
Seria AutoMaXX
Ultra Elite
Najwyższej jakości zawór sterowany pracą
płuc AutoMaXX jest poręczny, lekki i ma
wygodny okrągły kształt. Dostępna jest
również wersja G z gumową linią
średniociśnieniową
dla
zastosowań
przemysłowych.
Innowacyjna maska pełnotwarzowa ze
specjalnej czarnej gumy, umożliwiająca
oddychanie dwudrożne. Idealna do urządzeń
wężowych. Dostępne są różne wersje,
informacje można znaleźć na stronie 26.
Szczegóły dotyczące zamawiania znajdują
się na stronie 24.
EN 136
D2056751
Ultra Elite PS
D2056741
Ultra Elite PF
D2056700
Ultra Elite
PS= dla wersji nadciśnieniowej ze złączem wtykowym MSA
PF= dla wersji nadciśnieniowej z gwintem M 45 x 3
Seria LA 88/LA 96 i LA 83 z
podciśnieniem
Zawór sterowany pracą płuc do
normalnego ciśnienia. Połączenie z maską
za pośrednictwem okrągłego pokrętła z
gwintem EN 148-1 [gwint okrągły].
Maska pełnotwarzowa 3S zapewnia
wszystko, czego potrzebuje użytkownik.
Dostępne są różne wersje, informacje
można znaleźć na stronie 25.
EN 136
LA 88 i LA 96 mają małą i lekką konstrukcję.
Oba urządzenia są identyczne z wyjątkiem
gumowej linii średniego ciśnienia w LA 88.
D2055751
3S-PS
D2055741
3S-PF
D2055000
3S
LA 83 ma solidną metalową obudowę.
PS= dla wersji nadciśnieniowej ze złączem wtykowym MSA
PF= dla wersji nadciśnieniowej z gwintem M 45 x 3
Szczegóły dotyczące zamawiania serii
LA 96 na stronie 24.
D4075960
LA 88-N [gwint okrągły]
D4074808
LA 83 [gwint okrągły]
Seria LA 88/LA 96 z
nadciśnieniem
Małe, lekkie zawory sterowane pracą płuc
do nadciśnienia, które automatycznie
przełączają na nadciśnienie przy
pierwszym oddechu. Oba urządzenia są
identyczne z wyjątkiem gumowej linii
średniego ciśnienia w LA 88.
Szczegóły dotyczące zamawiania serii
LA 96 na stronie 24.
36
3S
D4075906
LA 88-AS [złącze wtykowe MSA]
D4075909
LA 88-AE [M 45 x 3]
Sandblast Cap Light
Idealna do piaskowania. Zestaw składa się
z silikonowej maski pełnotwarzowej,
kaptura ochronnego, reduktora ciśnienia z
manometrem, węża powietrza oraz
skórzanego paska biodrowego.
EN 14593-1, EN 14594
D3050720
Sandblast Cap light
Systemy wężowe
Aparaty wężowe świeżego powietrza
Aparaty wężowe świeżego powietrza
Bezciśnieniowa alternatywa
Turbo-Flo
Aparat oddechowy świeżego powietrza Turbo-Flo dostarcza
użytkownikowi świeże powietrze spoza zagrożonego
otoczenia, za pomocą elektrycznej dmuchawy lub bez niej. Bez
dmuchawy możliwe jest dostarczanie powietrza wężem na
odległość do 18 metrów, za pomocą dmuchawy do 54 metrów.
Dmuchawy dostępne są do wszystkich zastosowań w wersjach
12 V, 110 V lub 240 V.
EN 138
Turbo-Flo
B1260006
Turbo-Flo, kompletny zestaw [maska 3S, rura oddechowa,
pas z przyłączem, wąż 9 m, bez dmuchawy]
B1260007
Turbo-Flo, kompletny zestaw [rura oddechowa, pas z
przyłączem, wąż 9 m, bez maski i dmuchawy]
D3029900
Dmuchawa Turbo-Flo, 240 V AC z przyłączem
B1260009
Dmuchawa Turbo-Flo, 240 V AC bez przyłącza
B1260011
Dmuchawa Turbo-Flo, 110 V AC
Ulotka
01-225.2
Akcesoria do aparatu Turbo-Flo
D2055000
3S
10027724
Advantage 3111, mała
10027723
Advantage 3121, średnia
10027725
Advantage 3131, duża
B1260021
Walizka transportowa
B1260012
Podwójna rura oddechowa
B1260013
Pas z przyłączem
B1260014
Wąż powietrzny,9 m
B1260018
Wąż powietrzny,18 m
B1266000
Złącze węża
B1260015
Klips z bolcem
B1260016
Filtr końcowy
37
Urządzenia ewakuacyjne na sprężone
powietrze
Urządzenia ewakuacyjne na sprężone powietrze
Dla bezpiecznej ewakuacji
S-Cap-Air
Urządzenie S-Cap-Air jest ucieczkowym aparatem
oddechowym na sprężone powietrze ze stałym przepływem,
umożliwiającym ucieczkę z niebezpiecznego obszaru, w
którym mogą występować toksyczne substancje lub niedobór
tlenu. Jest bardzo łatwe w obsłudze – wystarczy otworzyć
zestaw i założyć kaptur.
3-litrowa butla z powietrzem o ciśnieniu 200 bar jest dostępna
w dwóch wersjach: stalowej i kompozytowej [S-Cap-Air light].
EN 1146
S-Cap-Air
38
10017668
S-Cap-Air z pustą butlą
10032181
S-Cap-Air z pełną butlą
10033919
S-Cap-Air light z pustą butlą
10034561
S-Cap-Air light z pełną butlą
Ulotka
10-214.2
Sprzęt oczyszczający
Sprzęt oczyszczający
Ochrona dróg oddechowych zależna od otaczającego powietrza
Ochrona dróg oddechowych z użyciem elementów
oczyszczajacych jest zależna od otaczającego powietrza.
Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących użycia
urządzeń oczyszczających.
Aby zastosować elementy oczyszczające, należy znać typ,
właściwości i skład niebezpiecznego czynnika w otaczającym
powietrzu. Zawartość tlenu we wdychanym powietrzu musi
być wystarczająca [na przykład zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Niemczech: co najmniej 17 vol %].
Podczas używania elementów oczyszczających nie mogą być
obecne niebezpieczne gazy; podczas stosowania pochłaniaczy
– niebezpieczne cząstki. W razie wątpliwości należy stosować
filtropochłaniacz.
Najczęściej stosuje się filtry typu ABEK, które chronią
jednocześnie przed wieloma zagrożeniami. Te filtry są
przeznaczone do zastosowań oznaczonych zgodnie z normą
EN 14387 symbolami A, B, E i K. Korzyści dla użytkownika to:
pewny wybór, brak pomyłek, oszczędności przy zakupach,
prostsze magazynowanie.
Wszechstronne elementy oczyszczające o wysokiej jakości
mają nawet większy obszar zastosowań, tak jak np.
filtropochłaniacz 93 ABEK CO NO Hg/St lub 93 A2B2E2K2 Hg/St.
Aby uzyskać pomoc na temat wyboru właściwego elementu
oczyszczającego, należy zapoznać się z osobną częścią
„Wskazówki dotyczące wyboru” [Zestawienie filtrów ID 05-100.2].
39
Sprzęt oczyszczający
Maski pełnotwarzowe
Maski pełnotwarzowe
Sprzęt oczyszczający
Kompetencje firmy MSA w dziedzinie ochrony dróg
oddechowych odzwierciedla paleta masek pełnotwarzowych.
Komfort i jakość, przydatne akcesoria i nieprawdopodobny
wybór filtrów spełnią każde wymaganie.
Maski pełnotwarzowe zostały zaprojektowane do stosowania z
elementami oczyszczającymi i urządzeniami wspomagającymi
[Informacje można znaleźć na stronie 50]. Informacje na temat
masek SAR [aparaty oddechowe na sprężone powietrze]
można znaleźć na stronie 25.
Przegląd masek pełnotwarzowych
Maska
Advantage 3000
3S Basic Plus
3S
Ultra Elite
Uniwersalne rozwiązanie do Oszczędne rozwiązanie do Popularny wybór do różnych
zastosowań przemysłowych zastosowań przemysłowych
zastosowań
Najwyższej jakości
rozwiązanie do różnych
zastosowań
 Wygodne nagłowie
 Zwarta budowa
 Korzystanie z jednego  Optymalny stosunek
lub dwóch elementów
ceny do wydajności
oczyszczających
 Szeroki wybór
 Panoramiczny widok
akcesoriów
 Wybór specjalnych
elementów
oczyszczających
 Łatwa konserwacja
 3 rozmiary




Ponad 50 różnych wersji
Opcjonalny transponder
Membrana głosowa
Przepływ powietrza
zapobiegający
parowaniu
 2 rozmiary
 Szeroki wybór
akcesoriów





TAK [Advantage 3100]
TAK
TAK
TAK
Podwójne filtry TAK [Advantage 3200]
bagnetowe
NIE
NIE
NIE
Inne
Sprzęt oczyszczający o
wymuszonym obiegu
powietrza
Sprzęt oczyszczający ze
Wąż powietrza, aparat
wspomaganiem, wąż
oddechowy
powietrza, aparat
oddechowy, specjalna wersja
dla aparatów KO2
EN 136
klasa 2
EN 136
klasa 3
EN 136
klasa 3
Opcje nagłowia Opatentowane łatwe w
użyciu nagłowie
Advantage, nagłowie
silikonowe
Nagłowie 5-punktowe
Nagłowie 5-punktowe,
nagłowie specjalne,
kombinacja maski z
hełmem
Nagłowie 5-punktowe,
nagłowie specjalne,
kombinacja maski z
hełmem
Opcje wizjera
Poliwęglan [PC]
Poliwęglan, poliwęglan
powlekany silikonem,
szkło potrójne
Guma NBR, Silikon
Guma NBR, Silikon
633 g
Poliwęglan powlekany
silikonem
Główne zalety
Ponad 40 różnych wersji
Opcjonalny transponder
Membrana głosowa
Panoramiczny widok
Przepływ powietrza
zapobiegający
parowaniu
 2 rozmiary
Złącza
Stand. filtry
gwintowane wg
EN 148
Wersje specjalne dla sprzętu
oczyszczającego ze
wspomaganiem oraz
aparatów KO2
Dane techniczne
Norma
EN 136
klasa 2 [Advantage 3200]
klasa 3 [Advantage 3100]
Powlekany, nie
zniekształcający
poliwęglan
Część twarzowa Silikon
Część nosowa TPE
Waga
480 g
40
Guma NBR
Guma NBR
515 g
Guma specjalna, silikon
Guma NBR, Silikon
714 g
Sprzęt oczyszczający
Maski pełnotwarzowe
Seria Advantage 3000
Maski serii Advantage 3000 ustanawiają nowe standardy
masek pełnotwarzowych, zapewniając zarówno ochronę jak i
niezrównaną wygodę. Aby spełnić wszystkie wymagania
dotyczące urządzeń chroniących drogi oddechowe, maski
Advantage 3000 dostępne są w dwóch wersjach, każda w
trzech różnych rozmiarach.
Wybór maski Advantage 3000
Zakładanie maski Advantage 3000 wyposażonej w
opatentowane nagłowie Advantage jest niezwykle szybkie,
proste i odbywa się bez bolesnego ciągnięcia włosów. Poza
swoją funkcjonalnością posiada również duży, poprawiony
optycznie wizjer zapewniający czysty, niezniekształcony widok.
Oraz: niebiesko szary kolor nadaje masce estetyczny wygląd.
4] 1 = nagłowie Advantage lub
2 = nagłowie Advantage z silikonową taśmą
Wybór maski Advantage ułatwia czterocyfrowy numer wersji:
1] 3 = linia produktów 3000
2] 1 lub 2 = połączenie gwintowe EN lub bagnetowe
3] 1, 2 lub 3 = mały/średni/duży rozmiar
Advantage 3200 bagnet
Tę wersję określa druga cyfra 2, oznaczająca złącze bagnetowe. Z maską
Advantage 3200 można używać gamy filtrów serii Advantage oraz unikalnych
TabTec i FLEXfilter. Więcej informacji dotyczących elementów oczyszczających
można znaleźć na stronie 42.
EN 136, klasa 2
[w kartonie 22 sztuk]
Advantage 3200 i Advantage 3100
10027727
Advantage 3211, mała
10027726
Advantage 3221, średnia
10027728
Advantage 3231, duża
10042732
Advantage 3212, mała
10042733
Advantage 3222, średnia
10042734
Advantage 3232, duża
Ulotka
05-517.2
Advantage 3100 gwint
Tę maskę Advantage 3100 określa druga cyfra 1, oznaczająca pojedynczy element
oczyszczający. Można ją używać z serią filtrów wyposażonych w złącze gwintowe
zgodne z normą EN 148 [Informacje można znaleźć na stronie 48].
EN 136, klasa 3
[w kartonie 22 sztuk]
10027724
Advantage 3111, mała
10027723
Advantage 3121, średnia
10027725
Advantage 3131, duża
10042664
Advantage 3112, mała
10042730
Advantage 3122, średnia
10042731
Advantage 3132, duża
Ulotka
05-517.2
Advantage 3100
41
Sprzęt oczyszczający
Maski pełnotwarzowe
Elementy oczyszczające
Elementy oczyszczające
Advantage
Seria Advantage obejmuje całą linię wkładów
oczyszczających, przeciwchemicznych i
filtropochłaniaczy dopuszczonych zgodnie z
normą EN 14387 oraz EN 143 i zapewniających
wysoką wydajność przy niewielkiej wadze.
EN 14387, EN 143
[w opakowaniu 1 para]
430375
P3 R, EN 143[w kartonie 50 par]
430371
A2, EN 14387[w kartonie 25 par]
430373
A2B2E1K1, EN 14387
[w kartonie 30 par]
430372
A2-P3 R, EN 14387
[w kartonie 25 par]
430374
A2B2E1K1-P3 R, EN 14387
[w kartonie 25 par]
10011347
P2 R [10 par] + 2 adaptery, EN 143
[w kartonie 12 zestawów]
Ulotka
05-517.2
FLEXIfiltr
Filtr FLEXIfiltr MSA dzięki bardzo płaskiej
budowie stanowi znakomitą alternatywę
dla
konwencjonalnych
elementów
oczyszczających. Dostępny w wersji P2 lub
P3 oraz z warstwą usuwającą przykre
zapachy [OR], chroniącą również przed
ozonem.
EN 143
[w opakowaniu 5 par, w kartonie 8 opakowań]
10027699
P2 R FLEXIfiltr
10027639
P3 R FLEXIfiltr
10027697
P3 R FLEXIfiltr OR
Ulotka
05-517.2
OR= Usuwający przykre zapachy
R= Nadający się do ponownego użycia zgodnie z normą
EN 143:2000 / A1:2006
R= Nadający się do ponownego użycia zgodnie z normą
EN 143:2000 / A1:2006
Elementy oczyszczające
TabTec
Elementy oczyszczające ze
standrdowym gwintem
Opatentowana technologia elementów
TabTec
umożliwia
zastosowanie
zminimalizowanej
obudowy
przy
zachowaniu
wysokiej
wydajności
oczyszczania. Można je stosować z maskami
pełnotwarzowymi i półmaskami Advantage.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie 49.
EN 14387
[w opakowaniu 1 para]
42
10030510
Pochłaniacz A1 TabTec
[w kartonie 72 pary]
10030511
Pochłaniacz A2 TabTec
[w kartonie 60 par]
10038476
Pochłaniacz A2B2E1K1 TabTec
[w kartonie 60 par]
10030514
Adapter do TabTec/FLEXIfilter
[w kartonie 80 par]
Ulotka
05-517.2
Sprzęt oczyszczający
Maski pełnotwarzowe
3S Basic Plus
Ekonomiczny model 3S Basic Plus firmy MSA jest używany głównie w przemyśle,
rzemiośle oraz przy usuwaniu niebezpiecznych materiałów. Maska pełnotwarzowa
3S Basic Plus została zaprojektowana do użycia z elementami oczyszczającymi [złącze
gwintowe EN 148] i sprzętem oczyszczającym ze wspomaganiem. Informacje dotyczące
elementów oczyszczających można znaleźć na stronie 49.
EN 136, klasa 2
[w kartonie 12 sztuk]
D2055790
3S Basic Plus
Ulotka
05-413.2
3S
Maska 3S oferuje wszystko, czego potrzebuje użytkownik. Komfortowe dopasowanie,
dobrą komunikację przez membranę foniczną, przepływ powietrza zabezpieczający
przed parowaniem, niską masę, brak punktów ucisku, mały opór oddychania i dobrą
widoczność. Ze złączem gwintowanym EN 148. Szczegóły dotyczące elementów
oczyszczających, znajdują się na stronie 49.
EN 136, klasa 3
[w kartonie 22 sztuki]
D2055000
3S
D2055779
3S mała
D2055718
3S silikonowa
D2055767
3S-EZ
Informacje na temat maski do butlowego aparatu powietrznego można znaleźć na stronie 25
Informacje na temat wersji policyjnej można znaleźć na stronie 63
Ulotka
05-405.2
EZ= Nagłowie Easy-Don Nomex
Ultra Elite
Innowacyjna maska pełnotwarzowa ze specjalnej czarnej gumy [dostępna również wersja
silikonowa], umożliwiająca oddychanie dwudrożne [przez zawór], ze standardowym
gwintem do elementów oczyszczających, urządzeń wężowych i aparatów oddechowych
na sprężone powietrze. Bezuciskowe osadzenie dzięki wygodnej uszczelce na krawędzi i
głębokiej części podbródkowej. Dla optymalnego dopasowania dostępna w dwóch
rozmiarach. Wizjer pokryty jest silikonem, zapewniając widok prawie całkowicie
pozbawiony zniekształceń. Widok przez niezaparowany wizjer dzięki nadmuchowi.
Pięciopunktowe nagłowie z przesuwanymi klamrami oraz dobra komunikacja głosowa.
Informacje dotyczące elementów oczyszczających można znaleźć na stronie 49.
EN 136, klasa 3
[w kartonie 22 sztuki]
D2056700
Ultra Elite
D2056779
Ultra Elite mała
10013876
Ultra Elite z transponderem
D2056718
Ultra Elite silikonowa
D2056770
Ultra Elite-EZ
Informacje na temat maski do aparatu powietrznego na stronie 26
Ulotka
05-418.2
EZ= Nagłowie Easy-Don Nomex
43
Sprzęt oczyszczający
Maski pełnotwarzowe
Akcesoria do masek pełnotwarzowych
Torba 3S-H
Nośniki
Okulary do masek
Nośniki do masek pełnotwarzowych serii
Ultra Elite,
3S,
3S Basic Plus
oraz
Advantage 3000
D2055811
Oprawka okularów do maski 3S-M
[metalowa]
D2055954
Oprawka okularów do maski 3S
[plastikowa]
D2056733
Oprawka okularów do maski
Ultra Elite-M [metalowa]
D2055709
Nośnik 3S [plastikowy]
D2056734
Nośnik Ultra Elite [plastikowy]
10026179
Nośnik Advantage do wszystkich
masek [plastikowy]
D2056730
Oprawka okularów do maski
Ultra Elite [plastikowa]
D2055400
Torba Elite [miękka torba nylonowa]
10037282
Oprawka okularów do maski
Advantage 3000 [metalowa]
D6125067
Torba 3S-H [miękka torba nylonowa]
Ulotka
05-402.2
Plastikowe okulary
do maski
Pojemnik Advantage
Urządzenie kontrolne
D6063705
Urządzenie kontrolne
44
Adapter do spawania i
dodatkowy wizjer
Urządzenie sprawdzające szczelność
masek wszystkich typów
D2055781
Adapter do spawania do maski 3S
[do wizjera 90 x 110 mm]
D2056701
Adapter do spawania do maski
Ultra Elite [do wizjera 90 x 110 mm]
D2055706
Dodatkowy wizjer 3S[10 sztuk]
10037238
Dodatkowy wizjer Advantage 3000,
bezbarwny[10 sztuk]
10037237
Dodatkowy wizjer Advantage 3000,
barwiony[10 sztuk]
D2056702
Dodatkowy wizjer Ultra Elite
[10 sztuk]
Adapter do spawania
Sprzęt oczyszczający
Półmaski
Półmaski
Wygoda to standardowy wymóg ...
Firma MSA posiada doświadczenie w produkcji półmasek
wysokiej jakości.
Wygoda, wydajność oraz estetyka to jedne z najważniejszych
cech określających produkty firmy MSA.
Wszystkie półmaski dostępne są z pełną paletą elementów
oczyszczających i akcesoriów. Dzięki wyjątkowej technologii
wykorzystanej do stworzenia filtrów nowej generacji, produkty
firmy MSA wyprzedziły wszystkie inne istniejące produkty.
Seria Advantage 400
Innowacyjne półmaski Advantage 400 wyróżniają się wyjątkowym komfortem
użytkowania i zaawansowaną konstrukcją. Ten przyjazny dla użytkownika sprzęt
oczyszczający składa się zaledwie z trzech głównych elementów, które można
bardzo łatwo wyczyścić, a są to: nagłowie, część nosowa oraz 4-punktowe jarzmo.
Zgłoszone do opatentowania nagłowie składające się z pojedynczej pętli jest jedyne
w swoim rodzaju. Pozwala użytkownikowi na intuicyjną obsługę i zapewnia wygodę
oraz elastyczność. Opcja opuszczania pozwala użytkownikowi na zdjęcie maski z
twarzy bez konieczności zdejmowania innego sprzętu ochronnego [np. hełmu,
nauszników lub okularów]. Aparat oddechowy może być przewieszony na szyi do
czasu następnego użycia. Zamek pozwala odpowiednio dopasować nagłowie.
Maska może zostać ponownie użyta bez konieczności ponownej regulacji.
Advantage 410 z elementem oczyszczającym PlexTec
Lita część nosowa MultiFlex została wykonana z miękkiego i gładkiego silikonu oraz
sztywnego tworzywa sztucznego. To unikalne połączenie nadaje części twarzowej
ogromnej wytrzymałości i niespotykanej stabilności podczas użytkowania,
zapewniając jednocześnie komfort noszenia.
Model Advantage 400 jest dostępny z pojedynczym połączeniem gwintowym
EN 148-1 [Advantage 410] lub z podwójnym połączeniem bagnetowym MSA
[Advantage 420]. Dla obu wersji MSA oferuje szeroki wachlarz elementów
oczyszczających odpowiednich do wszelkich zastosowań.
EN 140
Advantage 420 z elementem oczyszczającym TabTec
10102276
Advantage 410, mała
10102277
Advantage 410, średnia
10102278
Advantage 410, duża
10102273
Advantage 420, mała
10102274
Advantage 420, średnia
10102275
Advantage 420, duża
Ulotka
05-520.2
Waga pojedynczego elementu oczyszczającego nie przekracza 300 g w przypadku stosowania z modelem Advantage 410
45
Sprzęt oczyszczający
Półmaski
Advantage 200 LS
Półmaska Advantage 200 LS nadaje się idealnie do zastosowań, w których
pracująca osoba w zależności od wykonywanej czynności jest narażona na
niebezpieczeństwo, takie jak wysokie stężenie dymu, mgły lub gazów. Oferuje ona
niezrównane dopasowanie i wygodę, jest pierwszą maską wykorzystującą
opatentowany system firmy MSA MultiFlex, który stanowi miękkie i elastyczne
połączenie gumy i plastiku zapewniające ciągłe dopasowywanie się do unikalnych
kształtów twarzy użytkownika. Dostępność w trzech rozmiarach podnosi standardy
dopasowania i wygody na wyższy poziom.
Advantage 200 LS z TabTec
Do półmaski Advantage 200 LS dostępny jest pełny asortyment elementów
oczyszczających, wkładów antychemicznych i filtropochłaniaczy zgodnych z normą
EN 14387 i 143. Aby umożliwić spełnienie indywidualnych potrzeb, dostępne są
klasyczne elementy oczyszczające Advantage i paleta wyjątkowych filtrów TabTec i
FLEXIfilters. Więcej informacji można znaleźć na stronie 42.
EN 140
[w kartonie 48 sztuk]
430357
Advantage 200 LS, mała
430356
Advantage 200 LS, średnia
430358
Advantage 200 LS, duża
10015770
Zestaw do malowania natryskowego [Advantage 200 LS, średnia, para wkładów A2,
para prefiltrów P2 i 2 adaptery], EN 140, 14387, 143
Ulotka
05-517.2
Akcesoria Advantage 200 LS
10016038
Torba na maski Advantage 200 LS i Comfo
Ulotka
05-517.2
Torba
Advantage 200 LS
Advantage 200 LS i seria elementów oczyszczających
46
Sprzęt oczyszczający
Sprzęt oczyszczający do ochrony układu oddechowego
Sprzęt oczyszczający do ochrony układu
oddechowego
Niezawodna ochrona przed gazami i cząstkami
Żywotność elementów oczyszczających zależy od warunków
użytkowania. Upłynięcie czasu użytkowania pochłaniaczy lub
filtropochłaniaczy stosowanych dla ochrony przed gazami
sygnalizuje zazwyczaj nieprzyjemny zapach, smak lub
podrażnienie pojawiające się podczas wdychania powietrza.
Maksymalny czas użytkowania niektórych elementów
oczyszczających jest określony [wkłady zabezpieczające przed CO,
filtropochłaniacze 93 Hg/St].
W przypadku filtropochłaniaczy – w zależności od głównej funkcji
ochronnej, którą pełnią – należy zwracać uwagę na obydwa te
kryteria. Elementy oczyszczające można stosować do ochrony
przed skażeniami radioaktywnymi, zarodnikami, bakteriami,
wirusami i enzymami proteolitycznymi tylko jeden raz.
Na upłynięcie czasu użytkowania elementów oczyszczających
lub filtropochłaniaczy stosowanych dla ochrony przed
cząstkami wskazuje zwiększony opór podczas wdychania
powietrza.
Informacje dotyczące elementów oczyszczających Advantage i
palety wyjątkowych filtrów TabTec i FLEXfiltrów można znaleźć
na stronie 42.
Seria elementów oczyszczających MSA 9X jest w pełni zgodna
z regulacją REACH i nie zawiera żadnych toksycznych
materiałów, wyszczególnionych w regulacji europejskiej.
Zakres, oznaczenia
Oznaczenie barwne
Typ
Zakres
A
Gazy i opary organiczne
[punkt wrzenia > 65°C]
B
Klasa
Maks. dopuszczalne stężenie gazu
Norma
1
2
3
1000 ml/m3 [0,1% obj.]
5000 ml/m3 [0,5 % obj.]
10000 ml/m3 [1,0 % obj.]
EN 14387
Gazy i opary nieorganiczne
[bez CO] np. chlor, H2S, HCN
1
2
3
1000 ml/m3 [0,1 % obj.]
5000 ml/m3 [0,5 % obj.]
10000 ml/m3 [1,0 % obj.]
EN 14387
E
Dwutlenek siarki oraz kwasowe
gazy i opary
1
2
3
1000 ml/m3 [0,1 % obj.]
5000 ml/m3 [0,5 % obj.]
10000 ml/m3 [1,0 % obj.]
EN 14387
K
Amoniak oraz organiczne
pochodne amoniaku
1
2
3
1000 ml/m3 [0,1 % obj.]
5000 ml/m3 [0,5 % obj.]
10000 ml/m3 [1,0 % obj.]
EN 14387
AX
Gazy i opary organiczne
[punkt wrzenia < 65°C] lub poniżej
1 i 2 grupy substancji
niskowrzących
–
Gr. 1 [100 ml/m3 maks. 40 min.]
Gr. 1 [500 ml/m3 maks. 20 min.]
Gr. 2 [1 000 ml/m3maks. 60 min.]
Gr. 2 [5 000 ml/m3 maks. 20 min.]
EN 14387
NO-P3
Tlenki azotu
np. NO, NO2, NOXoraz cząstki
–
Maksymalny dopuszczalny czas
użytkowania 20 minut
EN 14387
Hg-P3
Opary rtęci
i cząstki
–
Maksymalny dopuszczalny czas
użytkowania 50 godzin
EN 14387
CO*
Tlenek węgla
–
Regulacje lokalne
DIN 58620
EN 14387
Reaktor Jod radioaktywnyoraz cząstki
P3*
–
Regulacje lokalne
DIN 3181*
P
1
2
3
Maks. penetracja filtra 20%
Maks. penetracja filtra 6 %
Maks. penetracja filtra 0,05 %
EN 143
EN 14387
Cząstki
*ustandaryzowane tylko oznaczenia barwne i typ
47
Sprzęt oczyszczający
Sprzęt oczyszczający
oddechowego
do
ochrony
układu
Fragment naszej szerokiej oferty
Opakowani
a w kartonie
Prefiltr do wkładu oczyszczającego D1070754 12
-
ognioodporny
3g
107/35
Element oczyszczający P3 PlexTec 10094376 10
20
P3 R
80 g
104/46
P3 PlexTec,
serie 92 i 93
EN 148-1
Pochłaniacz 90 A
10115187 1
60
A2
230 g
107/70
EN 148-1
Pochłaniacz 90 AB
10098113 1
60
A2, B2
230 g
107/70
EN 148-1
Pochłaniacz 90 E
10115349 1
60
E2
> 300 g 107/70
EN 148-1
Pochłaniacz 90 K
10115320 1
60
K2
> 300 g 107/70
EN 148-1
Pochłaniacz 90 ABEK
10098114 1
60
A2, B2, E2, K1
255 g
107/70
EN 148-1
Pochłaniacz 90 AX
10108408 1
60
AX, A2
230 g
107/80
EN 148-1
Pochłaniacz 90 ABEK2
10098112 1
60
A2, B2, E2, K2
290 g
107/77
EN 148-1
Filtropochłaniacz 92 A/St
10115188 1
60
A2-P2 R D
260 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 92 AB/St
10097994 1
60
A2, B2-P2 R D
270 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 92 ABEK/St
10097995 1
60
A2, B2, E2, K1-P2 R D
295 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 92 ABEK2/St
10097996 1
60
A2, B2, E2, K2-P2 R D
350 g
107/93
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 A/St
10115189 1
60
A2-P3 R D
260 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 AX/St
10108409 1
60
AX-P3 R D
260 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 AB/St
10097993 1
60
A2, B2-P3 R D
270 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 K/St
10115190 1
60
K2-P3 R D
295 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 ABEK-Hg/St
10097231 1
60
A2, B2, E2, K1, Hg-P3 R D
295 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 ABEK2-Hg/St 10097232 1
60
A2, B2, E2, K2, Hg-P3 R D
350 g
107/93
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 Hg/St
10115201 1
60
Hg-P3 R D
270 g
107/85
EN 148-1
Filtropochłaniacz 93 NO-CO/St
10115314 1
60
NO-P3 R D
470 g
107/85
EN 148-1
Elementy
oczyszcz.
Pochłaniacze
Filtropochłaniacze
Filtropochłani
acze specjalne
Nr. artykułu
Opakowanie
szt.
Zgodność z DIN/EN
Opis
Waga
[około]
A1, B2, E2, K1, CO, NO,
420 g 107/93 EN 148-1
Hg-P3 R D
R= Nadający się do ponownego użycia zgodnie z normą EN 143:2000 / A1:2006; D = testowany przy użyciu testowego pyłu dolomitowego
Filtropochłaniacz 93 ABEK-CO-NO-Hg/St 10115315 1
Element oczyszczający
48
∅/
Wysokość
Złącze
w mm
gwintowe
[około]
60
Pochłaniacz
Filtropochłaniacz
Sprzęt oczyszczający
Sprzęt oczyszczający do ochrony układu
oddechowego
Elementy oczyszczające z gwintem standardowym
Element oczyszczający
Posiada dużą zdolność retencyjną, służy do ochrony przed
toksycznymi cząstkami ciał stałych i cieczy, np. cząstek
radioaktywnych i rakotwórczych.
Element oczyszczający P3 PlexTec wyposażony również w bardzo
skuteczną powierzchnię oczyszczającą zmniejsza opór przy
wdychaniu, poprawia wydajność i zwiększa czas użytkowania, a
jednocześnie pozwala na łatwiejsze oddychanie.
Element oczyszczający
P3 PlexTec
EN 143
[10 szt. w opak.]
10094376
Element oczyszczający P3 PlexTec
Ulotka
05-100.2
Maska Advantage 3100 z elementem oczyszczającym
Pochłaniacz
Służy do ochrony przed organicznymi lub nieorganicznymi
gazami i oparami, zgodnie z wymaganym zakresem ochrony.
Pochłaniacz klasy 1 lub 2, element oczyszczający jedno- lub
wielozadaniowy [ABEK].
EN 14387
Pochłaniacz 90
Informacje na temat różnych rodzajów można znaleźć na stronie 48
Ulotka
05-100.2
Maska 3S z pochłaniaczem
Filtropochłaniacz
Służy do ochrony przed organicznymi lub nieorganicznymi
gazami i oparami, zgodnie z wymaganym zakresem ochrony,
jak również przed cząstkami ciał stałych i cieczy. Elementy
oczyszczające jedno lub wielozadaniowe [ABEK/St]. Dostępny
jest również filtropochłaniacz służący do ochrony przed
radioaktywnym jodem i jego organicznymi związkami,
szczególnie jodkiem metylu. Ponadto specjalne elementy
oczyszczające chroniące przed tlenkiem węgla, związkami
niskowrzącymi, gazami azotowymi, rtęcią itd.
Filtropochłaniacz 93
Filtropochłaniacze
zostały
zmodernizowane
dzięki
zastosowaniu PlexTec, aby zagwarantować użytkownikowi
większy komfort użytkowania.
Maska 3S z filtropochłaniaczem
EN 14387
Informacje na temat różnych rodzajów można znaleźć na stronie 48
Ulotka
05-100.2
49
Sprzęt oczyszczający
Sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem
Sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem
Wygodny i inteligentny
Szeroki zakres osób zatrudnionych wymaga długich okresów
czasu w niezdrowych lub nawet toksycznych środowiskach.
Typowe zastosowania to praca z niebezpiecznymi materiałami,
takie jak usuwanie azbestu, malowanie i lakierowanie
natryskowe, spawanie, fabryki chemiczne, rolnictwo i
medycyna. Zastosowanie tradycyjnego nie zasilanego systemu
oczyszczania w perspektywie czasu daje znaczące obciążenie
układu oddechowego i powoduje wzrost temperatury ciała.
Jeżeli jest wymagana długofalowa ochrona dróg
oddechowych, rozwiązaniem jest Sprzęt oczyszczający ze
wspomaganiem [PAPR]. Oddychanie jest cały czas łatwe i
wolne od oporu nawet po wielu godzinach pracy. Maksymalne
bezpieczeństwo, elastyczność i łatwość obsługi umożliwiają
użytkownikowi skupienie uwagi na jego pracy.
OptimAir 3000
Urządzenie OptimAir 3000 stanowi nową generację sprzętu oczyszczającego ze
wspomaganiem, chroniącego przed szkodliwymi cząstkami, gazami i oparami.
Specjalnie zaprojektowane przez nas urządzenie OptimAir 3000 EX można używać
również w obszarach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem. Zasilane wydajną,
niskoprofilową dmuchawą, urządzenie OptimAir 3000 jest najbardziej zaawansowanym
systemem wykorzystującym wyjątkowy system filtrów, posiadający możliwość ułożenia
piętrowego. Łatwe w użyciu [obsługa za pomocą jednego przycisku] i ergonomiczne.
EN 12941, EN 12942
OptimAir 3000
10049557
OptimAir 3000 [Jednostka Standard z przepływem powietrza 130 l,
akumulator NiMH, ładowarka i komfortowy pasek]
10049558
OptimAir 3000 A [Jednostka z przepływem 160 l, maska OptimAir w/Hose, element
oczyszczający (opakowanie 10 szt.), akumulator NiMH, ładowarka i pasek Decon]
10049559
OptimAir 3000 [Jednostka z przepływem powietrza 130 l, akumulator NiMH,
ładowarka i komfortowy pasek]
Ulotka
10-402.2
Elementy oczyszczające
OpitmAir 3000
Części twarzowe
[10 sztuk]
10049632
Elementy oczyszczające
OptimAir 3000
10049635
Elementy oczyszczające
OptimAir 3000 ABEK
10049637
Elementy oczyszczające
OptimAir 3000 A2
EN 12941, EN 12942
Ulotka
10-402.2
10051810
Maska OptimAir z wężem [TM3]
10051807
OptiTop [hełm z kapturem] [EN 397],
[TH3] z wężem
10051805
OptiHood Demi [TH2] bez węża
10051806
OptiHood Demi [TH2] bez węża
10049638
OptiVizor [osłona twarzy] bez węża
[TH2] [EN 166]
10049639
OptiVizor W [osłona spawalnicza],
kompletny zestaw [TH2] bez węża
[EN 166, EN 175]
Maska OptimAir
OptiVizor
OptiTop
50
Do urządzenia OptimAir 3000 dostępna jest
szeroka paleta specjalnie zaprojektowanych
części twarzowych [maski pełnotwarzowe,
kaptury, hełmy z kapturami, osłony
spawalnicze i wizjery], które można
wykorzystać w większości zastosowań.
10049630
Węże do masek
10049631
Wąż do kapturów i wizjerów
Ulotka
10-402.2
Sprzęt oczyszczający
Urządzenia ucieczkowe
Urządzenia ucieczkowe
Zabezpiecz się
miniSCAPE
Urządzenie miniSCAPE wykorzystujące najnowszą technologię
elementów oczyszczających TabTec, jest jednorazowym
pochłaniaczem ucieczkowym, który może pracować 5 minut. Jest
wyposażone w ustnik i zatyczkę na nos. Urządzenie miniSCAPE jest
małe i poręczne, można jest włożyć do kieszeni laboratoryjnego
fartucha lub innego ubrania roboczego. Dzięki bardzo
praktycznemu klipsowi, można je również nosić przy pasku. W
razie niebezpieczeństwa urządzenie można bardzo szybko nałożyć
i jest ono natychmiast gotowe do pracy. Dzięki urządzeniu
miniSCAPE personel może szybko i bezpiecznie opuścić zagrożony
obszar w przypadku nagłego i nieoczekiwanego pojawienia się w
miejscu pracy toksycznych gazów i oparów.
miniSCAPE
Higieniczny i poręczny plastikowy pojemnik pozwala wielokrotnie
przekazywać jeszcze nieużyte urządzenie do różnych osób, np.
mechaników, gości lub pracowników zmianowych.
ABEK-5 DIN 58647-7
10038560
miniSCAPE w plastikowej obudowie
Ulotka
10-312.2
MSR 1 i MSR 2
Urządzenie MSR 1 chroni przed niebezpiecznymi gazami typu
A, B, E i K. MSR 2 zabezpiecza również przed cząstkami [P2].
Obydwa urządzenia są umieszczone w wytrzymałej torbie z
klipsem do mocowania przy pasku.
ABEK-15 DIN 58647-7
D2264700
Półmaska ucieczkowa MSR 1
D2264701
Półmaska ucieczkowa MSR 2
Ulotka
10-012.2
MSR 2
W65-2 & W95
Urządzenia ucieczkowe MSA W65-2 oraz W95 do jednorazowego
użycia, zapewniają ochronę przed toksycznym tlenkiem węgla
[CO] i innymi gazami emitowanymi w podziemnych pożarach w
kopalniach lub eksplozjach. W65-2 to standardowe urządzenie
ucieczkowe. W95 jest zaprojektowany do dłuższych tras ucieczki.
Oba urządzenia są dostępne w wersjach do noszenia na ramieniu
lub zintegrowanej pętli pasa oraz w wersji treningowej.
Pętla pasa
EN 404 (FSR 4BR)
D1035701
W65-2
W65-2
10064638
W65-2 BL [z pętlą pasa]
D1034700
W95
10014932
W95 BL [z pętlą pasa]
Ulotka
10-300.2
Tryb do noszenia
na ramieniu
51
Sprzęt oczyszczający
Urządzenia ucieczkowe
Smoke Hood
Kaptur Smoke Hood jest urządzeniem ewakuacyjnym,
zaprojektowanym na specyficzne potrzeby przemysłu
naftowego na Morzu Północnym, służącym do ucieczki z
obszarów objętych pożarem, gdzie może pojawić się dym,
tlenek węgla i inne toksyczne gazy.
Kaptur zabezpiecza przed działaniem ciepła, a taśma szyjna
dodatkowo przed wniknięciem dymu do środka kaptura.
Kaptur jest dostępny w jednym, uniwersalnym, regulowanym
rozmiarze, a dzięki pasom nagłowia można go szybko nałożyć.
Kaptur Smoke Hood
w torbie
EN 403:1993
Smoke Hood
B1440005
Smoke Hood
B1446021
Kaptur treningowy Smoke Hood
[bez przyłącza na element oczyszczający]
B1446031
Przyłącze elementu oczyszczającego do kaptura
treningowego Smoke Hood
B1446030
Wkłady oczyszczające do kaptura treningowego Smoke Hood
[100 sztuk]
Ulotka
10-012.2
S-CAP
Kaptur ucieczkowy S-CAP został zaprojektowany specjalnie do
ochrony osób zagrożonych dymem i gazami powstającymi
podczas pożaru. Najgroźniejszym z nich jest tlenek węgla.
Kaptur S-CAP zapewnia skuteczną ochronę oczu, głowy, a
zwłaszcza dróg oddechowych, umożliwiając w ten sposób
ucieczkę przy niewielkim ryzyku. Zakładanie urządzenia jest
szybkie i łatwe nawet dla osób noszących okulary.
Skrzynka ścienna
Poza czterema sprawdzonymi opcjami opakowania, kaptur S-CAP
jest teraz również dostępny w wytrzymałym pojemniku Elite.
EN 403:2004
S-CAP
10064644
S-CAP w kartonie
10064645
S-CAP w luminescencyjnej skrzynce ściennej
10064646
S-CAP w pojemniku strażackim[3 sztuki]
10081637
S-CAP w torbie
10113222
S-CAP w torbie bez paska do noszenia
10101163
Kaptur S-CAP w pojemniku Elite[2 szt. w opak.]
Ulotka
10-201.2
Pojemnik strażacki
Torba
Pojemnik Elite
52
Sprzęt oczyszczający
Półmaski filtrujące
Półmaski filtrujące
Komfort i Bezpieczeństwo
Seria Affinity
Pełna paleta jednorazowych masek zarówno dla
profesjonalistów jak i majsterkowiczów. Różne typy masek
zapewniają ochronę na poziomie od FFP1 do FFP3,
umożliwiając bezpieczną pracę w różnych warunkach. Wersje
OR oferują funkcję usuwania nieprzyjemnych zapachów np.
kwaśnych gazów [łącznie z HF], przy stężeniach poniżej
wartości TLV [granicy wyczuwania zapachu].
Zastosowania
Typ
Szlifowanie, piaskowanie, cięcie, zamiatanie,
piłowanie, sprzątanie
FFP1
Obróbka skrawaniem, spawanie, lutowanie
twarde
FFP2
Przemysł farmaceutyczny, procesy
przemysłowe
FFP3
Urządzenie Affinity [podobieństwo] jest godne swojej nazwy:
automatycznie dopasowuje się do twarzy. Seria urządzeń
Affinity dostępna w wersjach FLS i Plus oferuje maski zgodne z
najnowszymi europejskimi normami.
Wszystkie półmaski Affinity można stosować razem z
okularami ochronnymi PERSPECTA firmy MSA [zob. strona 74].
Zezwolenia
Produkty zatwierdzone według aktualnej normy EN 149:2008
[cząstki ciał stałych i ciekłych], która obejmuje test obciążenia
przyjęty jako poprawka A1 do normy EN 143:2000. Produkty
te zostaną sklasyfikowane jako NR [nienadające się do
ponownego użycia], tzn. przeznaczone do użycia tylko
podczas jednej zmiany.
Affinity FLS
Affinity FLS to nowa generacja składanego sprzętu oczyszczającego
jednorazowego użytku firmy MSA. Jego skuteczny, cienki i lekki środek
oczyszczający doskonale się dopasowuje nawet podczas długotrwałego
użytkowania. Kształt i pionowe zagięcie maski sprawiają, że doskonale nadaje się do
stosowania pod maską spawalniczą i w każdym innym ciasnym miejscu.
Uformowany zacisk na nos pozwala na dopasowanie kształtu maski w celu
uzyskania idealnego uszczelnienia i uniemożliwienia wydostania się wydychanego
powietrza, powodującego parowanie okularów ochronnych. System kolorów
zapewnia łatwą identyfikację poziomu ochrony i pomaga użytkownikowi dobrać
odpowiedni rodzaj maski do określonych warunków.
Z uwagi na wyjątkową jakość elementu oczyszczającego, maski Affinity FLS mogą
być przechowywane przez okres 5 lat od daty produkcji.
Affinity FLS
EN 149:2001
[15 szt. w opak., 12 opak. w kartonie]
10097425
Maska Affinity FLS FFP1 D, zielona
10097426
Maska Affinity FLS-V FFP1 D, zielona
10097427
Maska Affinity FLS FFP2 D, żółta
10097428
Maska Affinity FLS-V FFP2 D, żółta
10097429
Maska Affinity FLS-V FFP3 D, czerwona
Ulotka
28-111.2
D= testowana pyłem dolomitowym
V= z zaworem
53
Sprzęt oczyszczający
Półmaski filtrujące
Affinity Plus
Dzięki uszczelce AnthroCurve maska o kształcie kubeczka jest pewnie i wygodnie
osadzona. Wyprofilowany zacisk na nos i wewnętrzna wyściółka ułatwiają ponadto
regulację i zapewniają większą wygodę. Wersja FFP3D jest dodatkowo dostępna z
regulowaną elastyczną taśmą ułatwiającą zakładanie i ściąganie.
Wybrane materiały półmasek Affinity Plus zostały przetestowane za pomocą pyłu
dolomitowego, aby zapewnić większy komfort oddychania, szczególnie w
otoczeniu o dużym stopniu zapylenia.
EN 149:2001
Affinity Plus
10042750
Affinity Plus FFP1 D, zielona[10 sztuk w opakowaniu, 12 opakowań w kartonie]
10042751
Affinity Plus-V FFP1 D, zielona[10 sztuk w opakowaniu, 12 opakowań w kartonie]
10042752
Affinity Plus FFP2 D, żółta[10 sztuk w opakowaniu, 12 opakowań w kartonie]
10042753
Affinity Plus-V FFP2 D, żółta[10 sztuk w opakowaniu, 12 opakowań w kartonie]
10070804
Affinity Plus OR FFP2 D, żółta[10 sztuk w opakowaniu, 12 opakowań w kartonie]
10070805
Affinity Plus-V OR FFP2 D, żółta[10 sztuk w opakowaniu, 12 opakowań w kartonie]
10069902
Affinity Plus-V FFP3 D, czerwona[5 sztuk w opakowaniu, 12 opakowań w kartonie]
10080651
Affinity Plus FFP1 D, zielona, duże opakowanie[500 sztuk w kartonie]
10080652
Affinity Plus-V FFP1 D, zielona, duże opakowanie[500 sztuk w kartonie]
10071268
Affinity Plus FFP2 D, żółta, duże opakowanie[500 sztuk w kartonie]
10071269
Affinity Plus-V FFP2 D, żółta, duże opakowanie[400 sztuk w kartonie]
Ulotka
28-100.2
D= Testowana za pomocą pyłu dolomitowego
OR= Usuwająca przykre zapachy
V= z zaworem
54
Ochrona głowy, oczu i słuchu
Ochrona głowy, oczu i słuchu
Wszechstronność. Niezawodność. Komfort.
Ponieważ głowa, twarz, oczy i uszy są ważne i wrażliwe, należy
zwrócić szczególną uwagę na ich ochronę w wielu
środowiskach pracy.
Firma MSA zapewnia wielki wybór najlepszych zabezpieczeń
głowy, zintegrowanych lub przymocowanych osłon twarzy,
zaawansowanych systemów komunikacyjnych, wyposażenia
ochrony słuchu oraz modnych okularów ochronnych, aby
spełnić zarówno specjalne, najtrudniejsze wymagania straży
pożarnej i policji, jak i wymagania związane z zastosowaniami
w przemyśle.
Przedstawione produkty są wyjątkowo niezawodne i wygodne
oraz zostały zaprojektowane, aby idealnie współpracować ze
wszystkimi elementami wyposażenia firmy MSA, np.
urządzeniami chroniącymi drogi oddechowe.
Ponadto dostępna jest pełna paleta akcesoriów spełniająca
indywidualne wymagania.
55
Ochrona głowy
Ochrona głowy
Systemy prawdziwej ochrony
W bardzo wielu zawodach wymagane jest dzisiaj, noszenie
hełmów zabezpieczających przed wieloma zagrożeniami.
Celem firmy MSA, wiodącego w Europie producenta
wyposażenia zabezpieczającego głowę, jest ochrona życia
dobrze wyszkolonych pracowników, takich jak strażacy, piloci
samolotów i śmigłowców, żołnierze oraz policjanci.
Przemysł
Hełmy ochronne firmy MSA, dostępne w kilku wersjach dla
wymaganych poziomów zabezpieczeń i w różnych kolorach,
zapewniają skuteczną ochronę przed uderzeniami i przebiciem
oraz wygodę podczas noszenia.
Hełmy bojowe i lotnicze
Firma MSA opracowuje rozwiązania zapewniające większe
bezpieczeństwo i skuteczność systemów całościowej ochrony
głowy, łącznie z zamontowanymi akcesoriami, takimi jak lampy
i systemy komunikacji.
Dostarczane przez firmę MSA hełmy bojowe, są zaprojektowane
do potrzeb i życzeń klienta oraz zabezpieczone przed
przebiciem kulami, spełniając tym samym rygorystyczne
wymagania sił zbrojnych na całym świecie.
Gaszenie pożarów
Firma MSA produkuje ponadto oparte na najnowszej technice i
nowo zaprojektowane hełmy lotnicze dla pilotów samolotów
odrzutowych i śmigłowców na całym świecie.
Pełna paleta hełmów strażackich zapewnia ochronę głowy
podczas gaszenia pożarów różnych typów, np. pożarów w
budynkach, lasach, podczas akcji ratunkowych, w ratownictwie
drogowym oraz podczas akcji w niebezpiecznym otoczeniu.
Policja
Hełmy dla sił porządkowych, z zabezpieczeniem przed kulami
lub bez zabezpieczenia, zaprojektowane dla specjalnych grup
wsparcia, narażonych na ostrzał lub ataki terrorystyczne.
56
Więcej informacji dotyczących tych hełmów można uzyskać w
lokalnym przedstawicielstwie firmy MSA.
Ochrona głowy
Hełmy strażackie
Hełmy strażackie
Systemy prawdziwej ochrony
Optymalna ochrona w przypadku strażaków wykonujących
trudne i niebezpieczne misje ma zasadnicze znaczenie.
Zaawansowany system ochrony głowy F1 został zaprojektowany
we współpracy ze strażami pożarnymi całego świata. Jego
wyjątkowa budowa zabezpiecza strażaków przed przebiciem,
porażeniem elektrycznym i termicznym oraz ogniem.
Systemy hełmów dostępne są w wielu opcjach, takich jak
szeroka paleta osłon nakarkowych i wizjerów, regulowane
maski twarzowe, lampy i systemy komunikacyjne. Kombinacja
maski z hełmem zapewnia nawet większą ochronę dróg
oddechowych. Butlowy aparat oddechowy można
przymocować bezpośrednio bez konieczności ściągania
hełmu, zapewniając w ten sposób ciągłość ochrony głowy.
F1SF
Hełm F1 SF, oparty na hełmie F1, został zaprojektowany
specjalnie dla strażaków na całym świecie w celu gaszenia
pożarów w budynkach. Po obu stronach hełmu F1SF znajdują
się zintegrowane zaczepy, aby umożliwić zamocowanie
różnego rodzaju akcesoriów. Adapter do maski KitFix można
łatwo regulować, zapewniając idealne mocowanie maski i
wygodę noszenia.
F1SF
Hełm F1SF został wyposażony w więźbę ratchet [szybka
regulacja na głowie] oraz 3-punktowy, ognioodporny,
regulowany pasek podbródkowy, który zapewnia większą
wygodę i stabilność. Hełm jest wyposażony w przezroczystą lub
złotą osłonę twarzy, spełniającą wymogi EN 14458. Dodatkowo
składany wewnętrzny wizjer zapewnia ochronę oczu.
Dostępnych jest wiele kolorów hełmu i plakietek przednich
systemu F1SF.
EN 443:2008
GAC1121100000-XXYY F1SF, przezroczysta osłona twarzy,
aluminiowa osłona nakarkowa
GAC2121100000-XXYY F1SF, złota osłona twarzy,
aluminiowa osłona nakarkowa
GAC1121200000-XXYY F1SF, przezroczysta osłona twarzy,
zintegrowana osłona nakarkowa
GAC2121200000-XXYY F1SF, złota osłona twarzy,
zintegrowana osłona nakarkowa
Ulotka
36-106.2
XXYY: kolory i modele plakietek przednich
To tylko kilka z możliwych konfiguracji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat innych opcji.
57
Ochrona głowy
Hełmy strażackie
F1E
Hełm F1E to urządzenie o bardzo wysokich parametrach
przeznaczone do gaszenia pożarów w budynkach, jest
dostępne w dużych rozmiarach, od 58 do 64 cm.
Hełm jest wyposażony w więźbę typu ratchet oraz 3-punktowy
pasek podbródkowy. Hełm jest wyposażony w przezroczystą lub
złotą osłonę twarzy, spełniającą wymogi EN 14458. Dodatkowo
składany wewnętrzny wizjer zapewnia ochronę oczu.
Hełm F1E posiada system KitFix z 3-pozycyjnym mechanizmem
regulacji służącym do optymalnego naprężenia maski
butlowego aparatu powietrznego i zapewniającym wygodę
noszenia. Ponadto posiada 3-punktowy pas podbródkowy z
automatyczną sprzączką dla uzyskania optymalnej stabilności.
F1E
Dostępnych jest wiele kolorów hełmu i plakietek przednich
systemu F1E.
EN 443:2008
GAG1121100000-XXYY F1E, bezbarwna osłona twarzy,
aluminiowa osłona nakarkowa
GAG2121100000-XXYY F1E, złota osłona twarzy,
aluminiowa osłona nakarkowa
GAG1121200000-XXYY F1E, bezbarwna osłona twarzy,
zintegrowana osłona nakarkowa
GAG2121200000-XXYY F1E, złota osłona twarzy,
zintegrowana osłona nakarkowa
Ulotka
36-107.2
XXYY: kolory i modele plakietek przednich
To tylko kilka z możliwych konfiguracji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat innych opcji.
FUEGO
System FUEGO jest idealnym rozwiązaniem w zakresie ochrony
głowy dla służb pożarniczych, ratunkowych i awaryjnych, które
wymagają wysokiej wydajności oraz oszczędności bez
kompromisów.
Hełm FUEGO jest wyposażony w wygodny system mocowania
z wyściełaną opaską [w tym więźbą typu ratchet w wersji
komfortowej] dla zachowania optymalnej stabilności na
głowie użytkownika. 4-punktowy pasek podbródkowy oraz
regulacja wysokości umożliwiają użytkownikowi uzyskanie
idealnej wygody podczas różnych rodzajów działań.
EN 443:2008
FUEGO
GAE0011100000-XXYY FUEGO, opaska standardowa,
aluminiowa osłona nakarkowa
GAE0021100000-XXYY FUEGO, wygodna opaska,
aluminiowa osłona nakarkowa
GAE0011200000-XXYY FUEGO, opaska standardowa,
zintegrowana osłona nakarkowa
GAE0021200000-XXYY FUEGO, wygodna opaska,
zintegrowana osłona nakarkowa
GA2919
Osłona twarzy EN 14458
Ulotka
36-110.2
XXYY: kolory i modele naklejek
To tylko kilka z możliwych konfiguracji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat innych opcji.
58
Ochrona głowy
Hełmy strażackie
F2 X-TREM
F2X-TREM to hełm do wielu zastosowań w misjach ratunkowych, takich jak pożary
lasów, katastrofy naturalne, wypadki drogowe i w środowisku przemysłowym.
Chroni przed skutkami upadku i bocznego uderzenia obiektów jak również przed
perforacją, oferuje dużą odporność przed deformacją boczną i działaniem
podwyższonych temperatur.
Różne wersje hełmu są dostępne w wielu kolorach [włączając w to odblaskowe i
fotoluminescencyjne] i mogą być zamówione z indywidualnymi naklejkami
odblaskowymi, goglami, paskami podbródkowymi i osłonami nakarkowymi. Wśród
akcesoriów znajdują się również wizjery, ochronniki słuchu, lampy i systemy
komunikacyjne. Dzięki możliwości wyboru z tych wszystkich opcji, hełm F2X-TREM
może być skonfigurowany indywidualnie. Szczegóły znajdują się w prospekcie 36-103.2.
W poniższej tabeli znajduje się wybór standardowych konfiguracji do
najpopularniejszych zastosowań.
Zastosowania
Zakres
Konfiguracja standardowa
Zezwolenia
Gaszenie pożarów
lasów





 Oznaczenie CE, zgodnie z EN 12492
 Odporność na płomienie EN 443:1997
Obszary dzikie i
Szeroki zakres akcji
ratunkowych
 Wentylowana skorupa
 3 punktowy pasek podbródkowy
Wentylowana skorupa
3 punktowy pasek podbródkowy
Gogle Responder [EN 166]
Naklejki odblaskowe
Uchwyt lampy
Ratownictwo drogowe  Niewentylowana skorupa
 3 punktowy pasek podbródkowy
 Naklejki odblaskowe
Środowiska
przemysłowe
 Niewentylowana skorupa
 Bez paska podbródkowego /
opcjonalnie 2 punktowy pasek
podbródkowy
 Oznaczenie CE
 EN 12492
 Oznaczenie CE, zgodnie z EN 12492
[z wyjątkiem wentylacji]
 Dodatkowa izolacja
elektryczna 440 V AC
 Oznaczenie CE
 EN 397 włącznie z opcjonalnymi
wymogami:
Bardzo niska temperatura [-30°C]
Deformacja boczna [LD]
Izolacja elektryczna [440 V AC]
Prosimy o kontakt, aby uzyskać szczegóły dotyczące zamawiania lub inne konfiguracje.
59
Ochrona głowy
Akcesoria do hełmów strażackich
Akcesoria do hełmów strażackich
Zintegrowana ochrona
Nauszniki do F2X-TREM
W rożnych aplikacjach ratunkowych oprócz ochrony głowy,
wymagana jest także ochrona słuchu, ponieważ użytkownicy
są często narażeni na bardzo wysokie poziomy hałasu. MSA ma
w swojej ofercie pasywne i elektroniczne ochronniki słuchu,
zaprojektowane do hełmów F2X-TREM.
Zabezpieczenie słuchu CutOff X-TREM oferuje filtrowanie
osłabiające dźwięków otoczenia i transmisję głosu. Posiada
również wejście AUX, które umożliwia podłączenie urządzenia
zewnętrznego.
SOR12015
Pasywna ochrona słuchu X-TREM
SOR35015
Elektroniczna ochrona słuchu CutOff X-TREM
Ulotka
36-304.2
Gogle Responder
Te zaprojektowane dla jednostek ratunkowych i strażaków
leśnych gogle zapewniają zaawansowaną ochronę oczu przed
wieloma zagrożeniami, takimi jak uderzenia, rozpryski cieczy,
dym, wysoka temperatura, gorące ciała stałe, pył, wiatr i
promieniowanie ultrafioletowe.
Dodatkowo w połączeniu z hełmem F2X-TREM stanowią
optymalne rozwiązanie dla długotrwałych interwencji we
wszystkich rodzajach zastosowań ratunkowych i gaśniczych.
EN 166
GA3027B
60
Gogle Responder, szkło bezbarwne, pakowanie indywidualnie
GA3027C
Zapasowy pasek na głowę [10 szt.]
Ulotka
36-310.2
Ochrona głowy
Akcesoria do hełmów strażackich
Lampy
Lampa XP
Lampa XP LED
Lampa XP jest wyjątkowo wytrzymała i
można ją przymocować do hełmu za
pomocą różnych uchwytów do latarek
[w hełmach F1SF i FUEGO uchwyty są już
wbudowane]. Zapewnia 4,5 godziny czasu
świecenia i 30 lumenów.
Moduł ksenonowego światła laserowego
umożliwia lepsze przenikanie światła
przez wodę, dym, mgłę i deszcz.
Lampa XP to wysokiej mocy lampa diodowa
LED, zapewniająca wysoką penetrację w
bardzo zadymionych środowiskach, dzięki
swojemu unikalnemu odbłyśnikowi. Jest
zaprojektowana do 7 godzinnego czasu
pracy z 4 baterii i daje natężenie
45 lumenów z diody LED 1 W.
Dostępne są różne uchwyty do hełmów
[hełmy F1SF i FUEGO maja już zintegrowane
uchwyty].
ATEX Zone 1, T4
GA1457
Lampa XP [z bateriami, bez uchwytu]
ATEX Zone 0, T4
GA1431
Uchwyt do hełmów F1S, F1E
GA1464
GA1426
Uchwyt do wentylowanych
hełmów F2X-TREM
Lampa XP LED
[z bateriami, bez uchwytu]
GA1431
Uchwyt do hełmów F1S, F1E
Ulotka
36-201.2
GA1426
Uchwyt do wentylowanych
hełmówF2X-TREM
Ulotka
36-201.2
Lampa XS
Lampa AS-R
Lampa XS to lampa diodowa LED
krótkiego zasięgu 0,18 W. Dzięki białej
barwie światła i natężeniu 8,9 lumenów
jest idealna do czytania map lub
oświetlania miejsca pracy. Lampa XS ma
wydłużony czas świecenia [do 130 godzin]
i niewielką masę. Jest dostarczana z
zasilaczem i paskiem.
Akumulatorowa lampa AS-R do hełmów i
operacji strażackich, łączy w sobie
doskonałe
osiągi,
zwiększoną
funkcjonalność,
kompaktową
i
ergonomiczną konstrukcję. Dioda LED o
wysokiej intensywności świecenia działa
3 godziny, dając natężenie 135 lumenów
lub 6 godzin w trybie oszczędności energii.
Migająca czerwona dioda LED wskazuje
położenie użytkownika w ciemności i
dymie. Z akumulatorem Li-ion, wskaźnikiem
ładowania i opcją wielu ładowarek.
ATEX Zone 0, T6
GA1466
Lamp XS [z bateriami i podstawą]
Ulotka
36-201.2
ATEX Zone 0, T4
GA1481
lampa AS-R bez uchwytu
GA1483A
Pojedyncza ładowarka do lampy AS-R
GA1431
Uchwyt do hełmów F1S, F1E
GA1426
Uchwyt do wentylowanych
hełmów F2X-TREM
61
Ochrona głowy
Systemy komunikacyjne
Systemy komunikacyjne
Komfort i wysoka wydajność
Flex'Com
Ta nowa koncepcja pozwala na bezpieczne i bezprzewodowe połączenie z radiem PTT.
 Moduł hełmowy z mikrofonem i głośnikiem [3 baterie typ AAA lub akumulator]
 Naciśnij i mów FlexCom z przenośnym mikrofonem, głośnikiem i sterowaniem telefonami alarmowymi
[przez radio]
Ulotka
36-304.2
MICRO
System MICRO to mikrofon i głośnik w jednym. Urządzenie MICRO jest niewielkie i lekkie, można je łatwo
dopasować do hełmu lub używać niezależnie, np. w kombinezonach gazoszczelnych. Ten system jest dostępny
dla ponad 100-u rodzajów urządzeń radiowych.
GA0103X11XX System MICRO z wtyczką do hełmów F1
GA0103X12XX System MICRO z wtyczką do hełmów F2
Ulotka
36-304.2
OSTEO
Działanie systemu OSTEO opiera się na zasadzie rezonansu kostnego, przy którym hałas zewnętrzny zostaje
skutecznie wytłumiony. Ten system jest dostępny dla ponad 100-u rodzajów urządzeń radiowych. Odłączenie
wtyczki powoduje automatyczne przełączenie systemu z powrotem do trybu radio PTT. Duża moc transmisji i
wysoka jakość dźwięku.
GA0102X11XX System OSTEO z wtyczką do hełmów F1
GA0102X12XX System OSTEO z wtyczką do hełmów F2
Ulotka
36-304.2
L'COM
Urządzenie L’COM jest niezależnym zestawem komunikacyjnym, noszonym oddzielnie wewnątrz hełmu. Uszy
pozostają wolne, co pozwala użytkownikowi pozostawać w ciągłym kontakcie z otoczeniem. Dzięki
zastosowanej rewolucyjnej technologii jest ono jednym z najbardziej zaawansowanych systemów
komunikacyjnych w swojej klasie. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia samołamiąca się wtyczka oraz
automatyczne przełączanie do trybu radio PTT.
GA0104X11XX System L'COM z wtyczką
Informacje o systemach komunikacyjnych dla masek pełnotwarzowych znajdują się na stronie 27.
62
Ochrona głowy
Hełmy policyjne
Hełmy policyjne
Hełmy dla sił porządkowych o wysokiej jakości
Policjanci oraz funkcjonariusze służb porządkowych, są podczas
pracy narażeni na wiele zagrożeń i fizyczne ataki. Dlatego też,
potrzebują sprzętu ochrony osobistej, na którym mogą zawsze
polegać. Firma MSA oferuje szeroki wybór hełmów dla sił
porządkowych wysokiej jakości, wykorzystywanych do
tłumienia rozruchów podczas demonstracji lub innych
zamieszek, gdzie użytkownik jest narażony na atak przy użyciu
broni palnej, gazu, dymu i inne niebezpieczeństwa. Hełmy i
maski pełnotwarzowe tworzą razem kompletny system
zabezpieczający głowę i układ oddechowy.
MO 5006
Skorupa hełmu typu jet posiada wygodną, miękką wewnętrzną wyściółkę,
3-punktowy pas podbródkowy z blokującą sprzączką i system zapobiegający
uduszeniu, zakrzywioną osłonę twarzy oraz osłonę nakarkową z 4 zatrzaskami.
Istnieje możliwość zintegrowania systemów komunikacyjnych. Hełm jest odporny
na uszkodzenie oraz przebicie spowodowane tępymi i ostrymi narzędziami,
zabezpiecza przed działaniem substancji chemicznych oraz ognia i żaru.
Hełm MO 5006 można połączyć z maską 3S-H-A, tworząc tym samym zintegrowany
system ochrony, spełniający międzynarodowe wymagania.
Hełm jest dostępny dla rozmiarów głowy od 51 do 64 cm w kolorze białym, czarnym
i oliwkowozielonym.
Akcesoria: pokrowiec ochronny, torba transportowa, pasek na sprzączkę
Hełm MO 5006 z maską 3S-H-A
Dopuszczony zgodnie z: techniczną specyfikacją policji w Niemczech,
normą motocyklową EN 22-03 dla amortyzacji wstrząsów, kombinacja maski z
hełmem 3S/MO5006: prEN 137:2002 [pochłanianie płomieni], EN 136:1998.
GA5006*X
Hełm MO 5006 z zakrzywioną osłoną twarzy i osłoną nakarkową z 4 zatrzaskami
GA5016*X
Hełm MO 5006 z zakrzywioną osłoną twarzy oraz systemem Pinlock
zapobiegającym parowaniu oraz osłoną nakarkową z 4 zatrzaskami
Ulotka
37-102.2
* oznaczenia kolorów hełmu:biały= BE, oliwkowozielony= VK, czarny= NE, zielony= VA, czarny matowy= BU [tylko dla GA5006*X]
X: W zależności od rozmiaru[dostępne od XXXS do XXXL]
MO 5001R i MO 5011R
MO 5001R
Hełmy MO 5001R / MO 5011R zostały zaprojektowane do użycia podczas tłumienia
zamieszek oraz operacji sił porządkowych narażonych na atak z użyciem broni
palnej, działanie gazu, dymu itp. Można jest stosować razem z maskami oraz z
osłoną twarzy odporną na uderzenia w kształcie półkuli [MO 5001R] lub osłoną
zakrzywioną [MO 5011R].
Skorupa wykonana z poliwęglanu jest formowana wtryskowo. Więźba jest bardzo
wygodna i można ją regulować za pomocą elementów samomocujących.
Wykonany ze skóry pas podbródkowy posiada system zapobiegający uduszeniu.
Dwa otwory umieszczone z boków skorupy hełmu ułatwiają słyszenie, a trzy otwory
z tyłu zapewniają lepszą wentylację.
Jest dostępny w rozmiarach od 52 do 62 cm [6 1/2 do 7 3/4].
Dostępne są trzy kolory: biały, niebieski i czarny.
Wydajność: zgodność z normą EN 397 [słabe uderzenia, przebicie, płomienie, retencja],
zabezpieczona przed porysowaniem i skutecznie zabezpieczona osłona twarzy.
GA5001R*
MO 5001R z osłoną twarzy odporną na uderzenia w kształcie półkuli [2 mm]
GA5011R*
MO 5011R z zakrzywioną osłoną twarzy odporną na uderzenia [4 mm]
Ulotka
37-108.2
* oznaczenia kolorów hełmu:biały= BA, niebieski= IA, czarny= NE
63
Ochrona głowy
Hełmy policyjne
Policyjna maska pełnotwarzowa 3S-H-A
Jeżeli konieczne jest zapewnienie ochrony dróg oddechowych,
maskę 3S-H-A można połączyć z hełmem MO 5006 bez jego
zdejmowania. Regulowane gumowe paski umożliwiają szybkie
i pewne przymocowanie maski do hełmu.
Jeżeli maska jest noszona bez hełmu, dostępne jest dodatkowe
nagłowie, które można łatwo i szybko przymocować do maski.
Maska 3S-H-A posiada okrągłe złącze gwintowe [EN 148-1]
oraz adaptery do hełmu.
EN 136
10058157
3S-H-A policyjna, z paskiem nośnym
10061667
3S-H-A policyjna, mała, z paskiem nośnym
10058272
3S-H-A policyjna, bez paska nośnego
10061666
3S-H-A policyjna, mała, bez paska nośnego
Ulotka
05-431.2
Akcesoria do maski 3S-H-A
10056607
Dodatkowa uprząż 3S-H-A Advantage
10060802
Filtropochłaniacz M89 ABEK2 Hg P3
Policyjna maska pełnotwarzowa 3S-H-5001
64
10044208
3S-H-5001
10045465
3S-H-5001, mała
Ochrona głowy
Kaski przemysłowe
Kaski przemysłowe
Naturalny wybór hełmu ochronnego
Ochrona głowy jest wymagana prawie w każdej gałęzi
przemysłu, gdzie ograniczona wysokość, upadające przedmioty
lub praca na niebezpiecznej wysokości, stwarzają ryzyko
groźnego wypadku. Na wielu stanowiskach pracy ochrona
głowy jest obowiązkowa i stanowi główną formę osobistego
wyposażenia ochronnego, noszonego codziennie przez miliony
osób. Mając ponad 40 lat doświadczenia w rozwijaniu i
produkcji hełmów ochronnych i zabezpieczeń głowy/twarzy,
firma MSA osiągnęła wiedzę i wyprodukowała szeroką gamę
produktów, spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Nasz program nieustannego rozwoju polega również na
ciągłych próbach przewidywania i spełniania wszystkich
przyszłych potrzeb użytkowników. Dzięki waszej nieocenionej
pomocy stworzyliśmy serię hełmów MSA V-Gard,
zapewniających największą wygodę i najlepszą ochronę.
V-Gard
Popularny V-Gard charakteryzuje się skorupą z polietylenu o
wysokiej gęstości [HDPE] i materiałowym zawieszeniem. Można
ją stosować z pełną paletą akcesoriów do hełmów ochronnych
firmy MSA, jest dostępna w dobrze widocznym odblaskowym
kolorze pomarańczowym oraz gamie standardowych kolorów.
Hełm został dopuszczony zgodnie z normą EN 397, spełnia
również następujące opcjonalne wymagania:
 bardzo niska temperatura [-30 °C]
 izolacja elektryczna [440 V AC]
Spełnia również wymogi następujących norm:
 EN 50365 - Hełmy izolujące elektrycznie dla instalacji
niskonapięciowych
 EN 13463-1 - Stosowanie w potencjalnie wybuchowej
atmosferze [ATEX]
 GOST [Rosja] z wymaganiami opcjonalnymi [-50°C]
Szczegóły znajdują się w prospekcie 06-104.2.
V-Gard
Kolor
V-Gard z uprzężą Fas-Trac
V-Gard, z uprzężą Staz-on
Biały
GV112-0000000-000
GV111-0000000-000
Żółty
GV122-0000000-000
GV121-0000000-000
Czerwony
GV132-0000000-000
GV131-0000000-000
Zielony
GV142-0000000-000
GV141-0000000-000
Niebieski
GV152-0000000-000
GV151-0000000-000
Pomarańczowy
GV162-0000000-000
GV161-0000000-000
Pomarańczowy Fluo
GV192-0000000-000
GV191-0000000-000
65
Ochrona głowy
Kaski przemysłowe
V-Gard 200
V-Gard 200 to stylowy hełm o wysokim profilu odpowiedni do
wielu zastosowań. Posiada najwyższej jakości wentylowaną
skorupę wykonaną z tworzywa ABS z krótkim daszkiem i jest
doskonale przystosowany do zintegrowania urządzeń
chroniących słuch i oczy.
Hełm został dopuszczony zgodnie z normą EN 397, spełnia
również następujące opcjonalne wymagania:
 bardzo niska temperatura [-30 °C]
Szczegóły znajdują się w prospekcie 06-104.2.
V-Gard 200
Kolor
66
V-Gard 200 z uprzężą Fas-Trac
V-Gard 200, z uprzężą Staz-on
Biały
GV612-0000000-000
GV611-0000000-000
Żółty
GV622-0000000-000
GV621-0000000-000
Czerwony
GV632-0000000-000
GV631-0000000-000
Zielony
GV642-0000000-000
GV641-0000000-000
Niebieski
GV652-0000000-000
GV651-0000000-000
Pomarańczowy
GV662-0000000-000
GV661-0000000-000
Żółty Fluo
GV6A2-0000000-000
GV6A1-0000000-000
Ochrona głowy
Kaski przemysłowe
V-Gard 500
V-Gard 500 to wysokiej jakości hełm odpowiedni do wielu
zastosowań. Posiada wysokiej jakości skorupę wykonaną z
tworzywa ABS [wentylowaną lub nie] oraz rynienkę,
materiałowe zawieszenie i jest przystosowany w szczególności
do zintegrowania z urządzeniami chroniącymi słuch. Hełm
został dopuszczony zgodnie z normą EN 397, spełnia również
następujące opcjonalne wymagania:
 bardzo niska temperatura [-30 °C]
 deformacja boczna [LD]
 izolacja elektryczna [wyłącznie wersja niewentylowana - 440 V AC]
 odpryski stopionego metalu [MM]
Spełnia również wymogi następujących norm:
 EN 50365 - Hełmy izolujące elektrycznie dla instalacji
niskonapięciowych
 EN 13463-1 - Stosowanie w potencjalnie wybuchowej
atmosferze [ATEX]
 GOST [Rosja] z wymaganiami opcjonalnymi [-50°C / +90°C]
Szczegóły znajdują się w prospekcie 06-104.2.
V-Gard 500
V-Gard 500 wentylowany V-Gard 500 wentylowany
z uprzężą Fas-Trac
z uprzężą Staz-On
Kolor
V-Gard 500 nie
wentylowany
z uprzężą Fas-Trac
V-Gard 500 nie
wentylowany
z uprzężą Staz-On
Biały
GV412-0000000-000
GV411-0000000-000
GV512-0000000-000
GV511-0000000-000
Żółty
GV422-0000000-000
GV421-0000000-000
GV522-0000000-000
GV521-0000000-000
Czerwony
GV432-0000000-000
GV431-0000000-000
GV532-0000000-000
GV531-0000000-000
Zielony
GV442-0000000-000
GV441-0000000-000
GV542-0000000-000
GV541-0000000-000
Niebieski
GV452-0000000-000
GV451-0000000-000
GV552-0000000-000
GV551-0000000-000
Pomarańczowy GV462-0000000-000
GV461-0000000-000
GV562-0000000-000
GV561-0000000-000
Szary
GV472-0000000-000
GV471-0000000-000
GV572-0000000-000
GV571-0000000-000
Czarny
GV482-0000000-000
GV481-0000000-000
GV582-0000000-000
GV581-0000000-000
67
Ochrona głowy
Kaski przemysłowe
V-Gard 520
V-Gard 520 to wersja V-Gard 500 z krótkim daszkiem,
przeznaczona szczególnie do prac wysokościowych pod dużym
kątem. Charakteryzuje się nie wentylowaną skorupą ABS z
rynienką i może być wyposażony w określony 4-punktowy pasek
podbródkowy. Hełm został dopuszczony zgodnie z normą
EN 397, spełnia również następujące opcjonalne wymagania:
 bardzo niska temperatura [-30 °C]
 deformacja boczna [LD]
 izolacja elektryczna [440 V AC]
 odpryski stopionego metalu [MM]
Spełnia również wymogi następujących norm:
 EN 50365 - Hełmy izolujące elektrycznie dla instalacji
niskonapięciowych
 EN 13463-1 - Stosowanie w potencjalnie wybuchowej
atmosferze [ATEX]
Szczegóły znajdują się w prospekcie 06-104.2.
V-Gard 520
Kolor
V-Gard 520 z uprzężą Fas-Trac
V-Gard 520, z uprzężą Staz-on
Biały
GV912-0000000-000
GV911-0000000-000
Żółty
GV922-0000000-000
GV921-0000000-000
Czerwony
GV932-0000000-000
GV931-0000000-000
Zielony
GV942-0000000-000
GV941-0000000-000
Niebieski
GV952-0000000-000
GV951-0000000-000
Pomarańczowy
GV962-0000000-000
GV961-0000000-000
Szary
GV972-0000000-000
GV971-0000000-000
Czarny
GV982-0000000-000
GV981-0000000-000
Oznakowanie skorupy hełmu
MSA oferuje profesjonalną ekspresową usługę drukowania
bloczków do wszystkich hełmów V-Gard. Najwyższej jakości
druk jest wytrzymały i odporny na warunki pogodowe. Loga /
tekst mogą być umieszczone z przodu, z tyłu, po lewej lub po
prawej stronie hełmu, zapewniając wyraźną widoczność.
Logo 2-kolorowe
Logo umieszczone na hełmie szybko i skutecznie promuje
wizerunek firmy. Obecność logo na hełmach zachęca do ich
używania. Dodatkowo jest możliwa identyfikacja pracowników
i innych współpracowników w czasie pracy na miejscu budowy.
Szczegóły znajdują się w prospekcie 06-105,2.
Logo 1-kolorowe
Maszyna drukująca
68
Ochrona głowy
Kaski przemysłowe
ThermalGard
ThermalGard to hełm do specjalnych aplikacji w środowiskach
o podwyższonej temperaturze. Charakteryzuje się
wysokowytrzymałą skorupą ze wzmocnionego włóknami
szklanymi nylonu i tekstylnym zawieszeniem z więźbą. Posiada
gniazda do zamocowania nauszników i/lub wizjera. Hełm
został dopuszczony zgodnie z normą EN 397, spełnia również
następujące opcjonalne wymagania:
 bardzo niska temperatura [-30 °C]
 deformacja boczna [LD]
 odpryski stopionego metalu [MM]
EN 397
GV815-0000000-000ThermalGard, biały łącznie z więźbą Fas-Trac
ThermalGard
GV825-0000000-000ThermalGard, żółty łącznie z więźbą Fas-Trac
GV895-0000000-000ThermalGard, pomarańczowy fluo z uprzężą Fas-Trac
69
Ochrona głowy
Akcesoria do hełmów przemysłowych
Akcesoria do hełmów przemysłowych
Zintegrowana ochrona
Jeżeli potrzebujesz więcej niż tylko sam hełm, możesz dodać
do niego wszechstronny zakres kompatybilnych akcesoriów,
zapewniając dodatkową ochronę, komfort i przystosowanie do
warunków środowiskowych. Dzięki konfiguratorowi MSA
możesz skonfigurować swój indywidualny hełm.
Solidne akcesoria V-Gard, takie jak ramki, wizjery i paski
podbródkowe oferują ten sam wysoki standard ochrony co
popularny hełm V-Gard.
Informacje o nausznikach mocowanych na hełmie,
kompatybilnych z hełmami V-Gard, znajdują się na stronie 83
oraz 85.
Ramki V-Gard
System akcesoriów V-Gard oferuje ramki montowane na hełmie do różnorodnych
warunków pracy i hełmów użytkownika. Nachylona konstrukcja umożliwia
samoczynne zsuwanie się cieczy, odłamków i innych materiałów z ramki i z pola
widzenia. Każda ramka idealnie integruje się z innymi akcesoriami MSA, takimi jak
ochronniki słuchu. Wymienny element zabezpieczający przed drobnymi cząstkami
tworzy szczelną barierę pomiędzy hełmem a ramką, podczas gdy przesuwne
zapadki regulacyjne umożliwiają współpracę wizjera z większością półmasek.
EN 166, EN 1731
Ramka V-Gard z ochroną przed drobnymi cząstkami
10115730
Ramka do hełmów MSA z poprzecznymi rowkami z zabezpieczeniem przed
drobnymi cząstkami
10121266
Ramka do hełmów MSA z poprzecznymi rowkami bez zabezpieczenia przed
drobnymi cząstkami
10115822
Ramka uniwersalna do hełmów, z zabezpieczeniem przed drobnymi cząstkami
10121268
Ramka uniwersalna do hełmów, bez zabezpieczenia przed drobnymi cząstkami
Ulotka
06-106.2
Wizjery V-Gard
System akcesoriów V-Gard zawiera pełną linię wizjerów V-Gard do różnych
zastosowań: od ogólnych do zastosowań z podwyższoną temperaturę. Wiele z
wizjerów V-Gard jest zaprojektowanych do użycia z nausznikami montowanymi na
hełmie. I ponieważ wszystkie wizjery V-Gard pasują do wszystkich ramek V-Gard,
można łatwo wybrać kombinację, która jest kompatybilna i spełnia wszelkie
potrzeby bezpieczeństwa. Wizjery z ochroną podbródka umożliwiają użycie osłony
podbródka V-Gard dla dodatkowej ochrony.
EN 166, EN 1731
Wizjer siatkowy V-Gard
70
10116557
Wizjer siatkowy, krawędź plastikowa [D 19 cm x Sz 43,2 cm]
10116558
Wizjer siatkowy, krawędź plastikowa, osłona podbródka [D 19 cm x Sz 43,2 cm]
10117750
Przezroczysty wizjer PC, płaski [D 19 cm x Sz 43,2 cm x 1,02 mm]
10117781
Przezroczysty wizjer PC, płaski, osłona podbródka [D 19 cm x Sz 43,2 cm x 1,02 mm]
10117782
Przezroczysty wizjer PC, płaski [D 19 cm x Sz 43,2 cm x 1,52 mm]
10117783
Przezroczysty wizjer PC, płaski, osłona podbródka [D 19 cm x Sz 43,2 cm x 1,52 mm]
10115844
Przezroczysty wizjer PC [D 24,1 cm x Sz 43,2 cm x 2,49 mm]
10116555
Przezroczysty wizjer PC, odblaskowy, gładki [D 24,1 cm x Sz 43,2 cm x 2,49 mm]
10115855
Przezroczysty wizjer Propionate [D 19 cm x Sz 43,2 cm x 2,49 mm]
10115856
Przezroczysty wizjer Propionate, osłona podbródka [D 19 cm x Sz 43,2 cm x 2,49 mm]
Ulotka
06-106.2
Ochrona głowy
Akcesoria do hełmów przemysłowych
Chowany wizjer
przezroczysty
Wizjery Stow-Away
Osłony podbródka V-Gard
Całkowicie zintegrowana ochrona głowy i
słuchu. Stow-away umożliwia "schowanie"
wewnątrz hełmu, gdy ochrona oczu nie jest
potrzebna - chroniąc wizjer przed
uszkodzeniem. Doskonały komfort bez
punktów ucisku za uszami. Pasek
podbródkowy utrzymuje hełm bezpiecznie
na jego miejscu. Kompatybilne z hełmami
V-Gard i V-Gard 200 i mocowanymi na
hełmach nausznikami.
Osłony podbródka V-Gard działają jako
system wraz z wybranymi osłonami
V-Gard, aby zapewnić dodatkową ochronę
przed uderzeniem lub rozpryskiem
niebezpiecznych substancji na twarz lub
szyję.
Osłony podbródka
V-Gard
10115828
Składana osłona podbródka
10115827
Standardowa osłona podbródka
Ulotka
06-106.2
EN 166, klasa 1F
Chowany wizjer barwiony
10002674
Fas-Trac
Staz-On
Wizjer Stow-away, przezroczysty
10002675
Wizjer Stow-away, barwiony
Ulotka
06-105.2
Więźby
Paski podbródkowe
Więźba Fas-Trac z możliwością szybkiej
regulacji za pomocą pokrętła ręcznego, dla
zapewnienia
największej
wygody
noszenia hełmu ochronnego.
Regulowane
paski
podbródkowe,
dostępne jako taśmy nylonowe lub
elastyczne,
zapewniają
dodatkową
ochronę podczas pracy na niebezpiecznej
wysokości lub przy silnym wietrze.
Regulacja więźby Staz-On odbywa się
przez przesuwanie, co zapewnia
dodatkową stabilność.
10109230
Więźba Staz-On*
10109261
Więźba Fas-Trac*
10110604
Staz-On ze skórzanym potnikiem*
10110605
Fas-Trac ze skórzanym potnikiem*
817146
Fas-Trac dla ThermalGard
Ulotka
06-105.2
* niekompatybilne z hełmami ThermalGard
3 punktowy pasek
podbródkowy
EN 397
B0258213
2 punktowy pasek podbródkowy,
taśma
B0259378
2 punktowy pasek podbródkowy,
elastyczny
GA218488
3 punktowy pasek podbródkowy,
taśma [do stosowania z
zawieszeniem Fas-Trac]
B0262103
4 punktowy pasek podbródkowy
[tylko do V-Gard 520]
GA8403
Element podbródkowy
[może być dodany do 3 punktowego
paska podbródkowego]
Ulotka
06-100.2
2 punktowy pasek
podbródkowy
71
Ochrona głowy
Akcesoria do hełmów przemysłowych
Ocieplacz Value
Ocieplacz Select,
odblaskowy
Zakrzywiona naklejka
pomarańczowa
Ocieplacze głowy
Osłony karku
Ocieplacze zimowe V-Gard oferują wysoki
poziom ochrony przed zimnem i
warunkami pogodowymi. Idealne dla
pracowników chłodni i w innych
wymagających środowiskach. Są dostępne
różne materiały, grubości i konstrukcje,
aby sprostać wszystkim wymaganiom.
Ocieplacze można łatwo wyjąć z hełmu w
celu uprania/wysuszenia.
Ochrony karku zabezpieczają przed
wiatrem, deszczem, pyłem, gruzem i
ochlapaniem.
10118417
Ocieplacz V-Gard dziany nakładany
10118419
Ocieplacz V-Gard Value
10118424
Ocieplacz V-Gard Select, rozszerzony,
opóźniający działanie płomienia,
odblaskowy
10118426
Ocieplacz szyi V-Gard Select,
opóźniający działanie płomienia
Ulotka
06-105.2
Osłona karku PCW
GA90005
Osłona karku, Nomex
Ulotka
06-105.2
Naklejki odblaskowe
Mocowania lamp
W wielu środowiskach pracy na zewnątrz,
stosowanie ubrań odblaskowych jest
kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników.
Dostępne w 3 kolorach i 2 kształtach naklejki
MSA zwiększają widoczność, zwłaszcza w
warunkach niskiego natężenia światła.
MSA oferuje 3 opcje uchwytów lamp, które
są montowane w procesie produkcji
[muszą być zamówione wraz z hełmem].
 plastikowy uchwyt lampy przód
 metalowy uchwyt lampy przód
 plastikowy uchwyt lampy bok
[MSA oferuje możliwość
zainstalowania lamp ATEX]
Informacje, dotyczące zamawiania lamp
MSA, znajdują się na stronie 61.
Plastikowy uchwyt lampy
GA90001-JO Zestaw naklejek zakrzywionych,
żółtych
GA90001-ROZestaw naklejek zakrzywionych,
czerwonych/pomarańczowych
GA90002-JO Zestaw naklejek prostych, żółtych
V-Gard i V-Gard 500 z dwoma plastikowymi
uchwytami lamp zachowuje swoje
właściwości izolacyjności elektrycznej
[440 VAC] i antystatyczne.
GA90002-ROZestaw naklejek prostych,
czerwonych/pomarańczowych
Szczegóły znajdują się w prospekcie 06-105.2.
GA90001-BOZestaw naklejek zakrzywionych,
srebrnych
GA90002-BOZestaw naklejek prostych, srebrnych
Ulotka
72
Osłona karku, PCW
T1900700
Nakładka szyi Nomex
EN 471
Prosta naklejka srebrna
Dostępna jest również wersja z materiału
ognioodpornego Nomex.
06-105.2
Metalowy uchwyt lampy
Ochrona oczu
Ochrona oczu
Ochrona, estetyka, wygoda
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, najnowocześniejszym
materiałom i technologii projektowania, okulary ochronne
firmy MSA nie mają sobie równych pod względem solidności,
stylu, wygody i dopasowania.
Okulary i gogle firmy MSA posiadają oznaczenie CE, certyfikat
zgodny z normą EN 166:2001 oraz w zależności od typu: z
normą EN 170: filtry UV EN 172: filtry przeciwsłoneczne do
zastosowań przemysłowych.
W okularach ochronnych firmy MSA użytkownik pozostaje w
zgodzie z wymagającymi przepisami bezpieczeństwa i
zabezpiecza oczy przed urazami mechanicznymi, urazami
spowodowanymi przez substancje chemiczne lub
promieniowanie, stanowiące niebezpieczeństwo w bardzo
wielu środowiskach pracy.
Szeroki wybór atrakcyjnych cenowo modeli, funkcjonalne
opcje barwienia lub powłok oraz praktyczne akcesoria zostały
zaprojektowane, aby spełnić indywidualne wymagania w
przypadku każdego zastosowania.
Bez względu na perspektywę można znaleźć okulary firmy
MSA, które spełnią różnorodne oczekiwania.
Wszystkie okulary i gogle firmy MSA są wykonane ze szkieł
optycznych najwyższej jakości [klasa 1].
73
Ochrona oczu
Okulary ochronne
Okulary ochronne
Wygoda i bezpieczeństwo w różnych stylach
Okulary ochronne firmy MSA chronią przed następującymi
zagrożeniami [z przykładami]:
OŚLEPIENIE[patrz tabela szkieł poniżej]
UDERZENIA LATAJĄCYMI CZĄSTKAMI[45 m/s]
 wystawienie na działanie silnego światła słonecznego,
światła odbitego lub intensywnego światła sztucznego
 czynności obróbkowe/przy tokarce
 prace montażowe/ogólne prace w warsztacie
PROMIENIOWANIE UV
 światło słoneczne podczas wykonywania czynności na
zewnątrz
 dla kierowców podnośników widłowych i innych urządzeń
W licznych środowiskach pracy, jak np.: przemysł
samochodowy, elektroniczny, odzieżowy, metalowy,
chemiczny, petrochemiczny i farmaceutyczny oraz w zakładach
komunalnych, na budowach w instytucjach edukacyjnych oraz
podczas majsterkowania.
 kontrola jakości, praca w laboratorium itp.
Powłoki
Filtry UV
Kolory szkieł
Kolory szkieł, charakterystyka oraz opcje wykończenia
74
Kolor szkła
Filtr
Obszar zastosowania
Przepuszczalność
światła
Filtr UV
Bezbarwne
2C-1,2
Najpopularniejsze szkła do ogólnego użytku
wewnątrz/na zewnątrz
92%
99,9%
Bursztynowy
2-1,2
Zwiększenie kontrastu [kontrola jakości],
środowisko o słabym oświetleniu [nocna zmiana]
86%
99,9%
Lustrzane
5-1,7
Zmieniające się oświetlenie, prowadzenie pojazdu,
filtr UV najwyższej jakości
55%
UV 400
Fioletowo niebieski
5-2
Zwiększenie kontrastu podczas wykonywania
czynności na zewnątrz
34%
99,9%
Przydymione
5-2,5
Najpopularniejszy filtr przeciwsłoneczny
18%
99,9%
Srebrne/Niebieskie,
lustrzane
5-2,5
Nowoczesny filtr przeciwoślepieniowy do
wykonywania czynności na zewnątrz
21/19%
99,9%
Ciemnobrązowy
5-2,5
Poprawa widoczności na zewnątrz
25%
99,9%
Tęczowe, lustrzane
5-3,1
Silny i stylowy filtr przeciwoślepieniowy
25%
99,9%
UV 400
Skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV. Zatrzymuje 100% szkodliwego promieniowania UV
[do 400 nm]. Zalecana w przypadku pracy w otoczeniu poddanym silnemu działaniu promieni UV.
Norma
Wszystkie szkła poliwęglanowe firmy MSA zatrzymują 99,9% promieni UV [do 385 nm].
TuffStuff
Wyłożony czas eksploatacji, powłoka chroniąca przed zarysowaniem zgodna z normą EN 166.
Sightgard
Popularna powłoka firmy MSA chroniąca przed parowaniem i zarysowaniem.
OptiRock 4X
Wytrzymała powłoka zapobiegająca parowaniu z doskonałą ochrona przed zarysowaniem zgodnie z
normą EN 166.
Ochrona oczu
Okulary ochronne
Alternator
Kompletne rozwiązanie, oferujące różne poziomy ochrony i komfortu w
ekskluzywnym stylu. Wentylowane zauszniki z dobrą ochroną boczną. Stylowe
dwukolorowe oprawki. Wymienne szkła.
Okulary Alternator posiadają w komplecie miękkie etui i sznurek. Dostępne są
również wentylowane i niewentylowane wkładki przeciwpyłowe oraz praktyczne
etui i zapasowe szkła.
EN 166 1 FT
[6 szt. w opak., 12 opak. w kartonie]
10104619
Alternator, bezbarwne szkła, powłoka Sightgard
10104620
Alternator, bursztynowe szkła, powłoka Sightgard
10104661
Alternator, przydymione szkła, powłoka Sightgard
10104662
Alternator, lustrzane szkła, powłoka Sightgard
10104667
zapasowe szkła Alternator, bezbarwne, powłoka Sightgard
10104668
zapasowe szkła Alternator, bezbarwne, powłoka OptiRock 4x
10104663
Wentylowana wkładka piankowa Alternator
10104664
Niewentylowana miękka wkładka Alternator
10104666
Opakowanie Alternator; w tym: etui, okulary ze szkłami na zewnątrz i do wewnątrz,
wkładki przeciwpyłowe, woreczek na zapasowe szkła, sznurek, miękki woreczek
[opakowanie 6 szt.]
Ulotka
03-030.2
Opakowanie Alternator
Racers
Idealne połączenie dynamicznego stylu i najwyższej ochrony. Pojedyncze szkła o dużej
odporności na uderzenia zgodne z MIL-V-43511C pkt. 3.5.10. oraz MIL-PRF-31013
pkt. 3.5.1.1 [198 m/s]. Regulowane miękkie noski doskonale dopasowują się do
różnych kształtów nosa. Formowalne zauszniki dopasowują się do różnych kształtów i
rozmiarów głowy. Dynamiczny wygląd oprawek dostępnych w kolorze czarnym
srebrnym z czerwonym wykończeniem łączy się z tęczowymi szkłami lustrzanymi.
Okulary Racers posiadają w komplecie miękkie etui i sznurek.
EN 166 1 FT
[12 szt. w opak., 12 opak. w kartonie]
10104614
Racers, bezbarwne szkła, powłoka Sightgard
10104615
Racers, bursztynowe szkła, powłoka Sightgard
10104617
Racers, przydymione szkła, powłoka Sightgard
10104616
Racers, lustrzane szkła, powłoka Sightgard
10104618
Racers, tęczowe szkła lustrzane, powłoka Sightgard,
połyskujące srebrno-czerwone oprawki
Ulotka
03-030.2
75
Ochrona oczu
Okulary ochronne
Metropol
Atrakcyjne przezroczyste oprawki. Szerokie zauszniki ze stylową metalową
dekoracją. Miękkie noski zapobiegają ześlizgiwaniu się okularów i zapewniają
większą wygodę.
EN 166 1 FT
[12 szt. w opak., 12 opak. w kartonie]
10104669
Metropol, bezbarwne, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
Milan
Ekstrawaganckie okulary Milan do pracy na zewnątrz. Ekskluzywne dwukolorowe
oprawki. Solidne brązowe szkła o wysokiej jakości ochronie UV400. Dobra ochrona
w płaszczyźnie pionowej.
EN 166 1 S
[12 szt. w opak., 12 opak. w kartonie]
10104670
Milan, ciemnobrązowe, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
Altimeter
Hybrydowy charakter do uniwersalnego zastosowania. Miękkie oprawki osłaniające
całe oczy i posiadające znakomite właściwości amortyzacji. 18 dużych otworów
wentylacyjnych zapewnia poczucie komfortu. Regulowany mechanizm zapadkowy
pozwala na zastosowanie opaski lub miękkich zauszników o regulowanej długości.
Okulary Altimeter posiadają dzieloną opaskę i zestaw zauszników.
EN 166 1 FT
[12 szt. w opak.]
76
10104674
Altimeter, bezbarwne, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
Ochrona oczu
Okulary ochronne
PERSPECTA 1320
Lekkie [29 gramów], nowoczesne i wygodne okulary PERSPECTA 1320 z 3-pozycyjną
regulacją długości części skroniowej i nachylenia szkieł, umożliwiającą dopasowanie
niemal do każdego kształtu twarzy. Miękkie noski i zauszniki zapobiegają zsuwaniu się
okularów i zapewniają użytkownikowi dużą wygodę noszenia. Odporne na uderzenia,
panoramiczne okulary, zapewniają niezniekształcony obraz przy kącie widzenia 180°.
Szkła pokryte powłoką Sightgard dostępne są również w odcieniu fioletowoniebieskim, zwiększającym kontrast podczas wykonywania czynności na zewnątrz.
EN 166 1 FT
[w opakowaniu 12 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
10075296
PERSPECTA 1320, bezbarwne, powłoka Sightgard
10075287
PERSPECTA 1320, fioletowo-niebieskie, powłoka Sightgard
10075286
PERSPECTA 1320, przydymione, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
PERSPECTA 010
Zapewniają maksymalną ochronę przed urazami oczu. Zasłaniające całą twarz
okulary, dostępne w 9-ciu rodzajach szkieł, zapewniają większą ochronę, nie
zniekształcając obrazu przez łączenia lub tradycyjne boczne osłony. Specjalna
wielostopniowa regulacja z 5-cio pozycyjną zapadką do ustawiania kąta nachylenia
oraz 4-pozycyjną regulacją do ustawiania długości części skroniowej. Dzięki
półoprawkom i wąskim częściom skroniowym okulary ważą tylko 32 gramy.
EN 166 1 FT
[w opakowaniu 12 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
10045641
PERSPECTA 010, bezbarwne, powłoka TuffStuff
10045642
PERSPECTA 010, bezbarwne, powłoka Sightgard
10045643
PERSPECTA 010, bursztynowe, powłoka Sightgard
10045644
PERSPECTA 010, przydymione, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
PERSPECTA 9000
Niezwykle lekkie, elastyczne i wytrzymałe okulary ochronne do noszenia przez cały
dzień. Świetnie dopasowanie, zakrzywione wokół twarzy szkła zapewniają
doskonałą ochronę w okolicy oczu.
Specjalne poduszeczki nosowe utrzymują okulary na twarzy, zapobiegając ich
zsuwaniu się. Dobrze przylegająca, jednolita część czołowa z podwójnymi soczewkami
o współczynniku załamania 9,75, zapewnia nieograniczone pole widzenia.
Zintegrowane zauszniki z najnowszego mocnego i miękkiego materiału zwiększają
wygodę noszenia. Są niezwykle lekkie – ważą tylko 26 gramów.
EN 166 1 FT
[w opakowaniu 12 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
10045516
PERSPECTA 9000, bezbarwne, powłoka TuffStuff
10045517
PERSPECTA 9000, bezbarwne, powłoka Sightgard
10045519
PERSPECTA 9000, bursztynowe, powłoka Sightgard
10045518
PERSPECTA 9000, przydymione, powłoka Sightgard
10045640
PERSPECTA 9000, niebieskie lustrzane, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
77
Ochrona oczu
Okulary ochronne
PERSPECTA 1900
Stylowe okulary zapewniające czyste i panoramiczne pole widzenia. Są
niewiarygodnie lekkie [27 gramów] i wygodne. Połączone z przednią częścią, proste
zauszniki [bez regulacji długości lub nachylenia] z dwóch materiałów, pozwalają
zapomnieć, że nosi się okulary.
EN 166 1 FT
[w opakowaniu 12 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
10045648
PERSPECTA 1900, bezbarwne, powłoka TuffStuff, czarne oprawki
10045647
PERSPECTA 1900, bezbarwne, powłoka Sightgard, czarne oprawki
10045645
PERSPECTA 1900, złote lustrzane, powłoka Sightgard, UV 400
10045646
PERSPECTA 1900, ciemnobrązowe, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
Zestaw PERSPECTA 2320
Atrakcyjnie wyglądające okulary przeciwsłoneczne o wyjątkowych cechach.
Srebrne, lustrzane szkła bardzo odporne na zarysowanie, wyposażone w powłokę
zapobiegającą parowaniu. Miękkie wypustki nosowe i zauszniki zapobiegają
zsuwaniu się okularów i zapewniają użytkownikowi dużą wygodę noszenia. Zestaw
zawiera praktyczne, sztywne etui PERSPECTA, umożliwiające bezpieczne
przechowywanie cennych okularów i szybki dostęp do nich w razie potrzeby.
EN 166 1 F
[w opakowaniu 6 sztuk, w kartonie 15 opakowań]
78
10075288
Zestaw PERSPECTA 2320, duże opakowanie ze sztywnym etui PERSPECTA,
powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
Ochrona oczu
Okulary ochronne
PERSPECTA FL 250
PERSPECTA 1070
Jedne z najlżejszych okularów o wadze
zaledwie 25 g., smukłe, pojedyncze szkła o
kształcie
„kocich
oczu”,
dobrze
dopasowane, szczególnie nadają się do
mniejszych twarzy. Płaskie okulary o
bardzo gładkiej powierzchni.
„Klasyczne” okulary panoramiczne z
pojedynczym szkłem i wbudowanymi
osłonami bocznymi, które można również
nosić na większości okularów korekcyjnych.
Okulary posiadają możliwość 5-stopniowej
regulacji długości zauszników.
EN 166 1 FT K
[w opakowaniu 12 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
EN 166 1 FT K
[w opakowaniu 12 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
10064842
PERSPECTA FL 250, bezbarwne,
powłoka TuffStuff
10064797
PERSPECTA 1070, bezbarwne,
powłoka TuffStuff
Ulotka
03-030.2
Ulotka
03-030.2
PERSPECTA 2047 W
Okulary korekcyjne
Stylowe okulary z pojedynczym szkłem
zapewniają wszechstronną ochronę,
posiadają wentylowane osłony boczne.
Można je nosić na większości okularów
korekcyjnych.
Informacje
na
temat
okularów
korekcyjnych noszonych pod maskami
pełnotwarzowymi można znaleźć na
stronie 44.
EN 166 1 FT
[w opakowaniu 12 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
10064800
PERSPECTA 2047 W, bezbarwne
Ulotka
03-030.2
Osłony twarzy
Informacje dotyczące osłon twarzy można
znaleźć na stronie 70.
79
Ochrona oczu
Gogle
Gogle
Zwiększona ochrona
Dzięki ścisłemu przyleganiu wokół oczu, gogle ochronne
zapewniają ich doskonałe zabezpieczenie. Wszystkie gogle
PERSPECTA firmy MSA posiadają doskonałe szkła z powłoką
zapobiegającą zarysowaniu i parowaniu, o najlepszej jakości
optycznej [klasa 1]. Zapewniają zarówno wyjątkową wygodę
jak i ochronę, zgodną z indywidualnymi potrzebami, przed
następującymi zagrożeniami [przykłady]:
KROPLE I ROZBRYGUJĄCE CIECZE
UDERZENIA LATAJĄCYMI CZĄSTKAMI O ŚREDNIEJ SILE[120 m/s]
 piaskowanie z wykorzystaniem strumienia wody
 obróbka kamienia
PYŁ GRUBOZIARNISTY[>5μm]
 obróbka minerałów i włókien
 mieszanie cementu
W licznych środowiskach pracy, jak np.: w przemyśle
chemicznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym oraz
zastosowaniach medycznych i budowlanych.
 prace laboratoryjne
 operowanie płynami
ChemPro
Świeży wygląd, wygodne dopasowanie i całkowita ochrona. Miękka oprawa, która
idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy. Łatwe w wymianie szkła dostępne jako
elementy zapasowe. Wygodna opaska o regulowanej długości. Pośrednia wentylacja
pozwala na przepływ powietrza, chroniąc jednocześnie przed rozbryzgującymi się
cieczami i gruboziarnistym pyłem. Szkła z powłoką Sightgard zapewniają odporność na
uderzenia w skrajnych temperaturach i chronią przez odpryskami roztopionego metalu.
EN 166 349 BT
[6 szt. w opak., 15 opak. w kartonie]
10104671
ChemPro, powłoka Sightgard
10104672
Szkła zapasowe ChemPro, bezbarwne, powłoka Sightgard[12 szt. w opakowaniu]
10104673
Szkła zapasowe ChemPro, bezbarwne, powłoka Optirock 4x[12 szt. w opakowaniu]
Ulotka
03-030.2
PERSPECTA GIV 2300
Gogle o ergonomicznej budowie z zaawansowanym systemem wentylacji dla zapewnienia użytkownikowi wyjątkowej wygody.
11 pośrednich otworów wentylacyjnych doskonałe chroni przed kroplami cieczy i gruboziarnistym pyłem, zapewniając
dobrą cyrkulację powietrza. Zwiększoną ochronę użytkownika zapewniają elastyczne, doskonale zamknięte gogle oraz
panoramiczna szyba pokryta powłoką zabezpieczającą przed parowaniem, odporna na uderzenia przy skrajnych
temperaturach. Elastyczne uszczelnienie twarzy oraz opaska o regulowanej długości zapewniają wygodne dopasowanie
nawet w przypadku noszenia przez dłuższy czas.
EN 166 34 BT
[w opakowaniu 6 sztuk, w kartonie 15 opakowań]
10076384
PERSPECTA GIV 2300, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
80
PERSPECTA GH 3001
PERSPECTA GV1000
Komfortowe gogle o anatomicznej budowie,
przeznaczone dla pracowników laboratoriów.
Można je nosić na większości okularów
korekcyjnych. Posiadają powłokę Sightgard.
Lekkie i tanie gogle do podstawowych
zastosowań. Nadają się również do wykonywania
amatorskich
prac
rękodzielniczych
i
majsterkowania. Posiadają powłokę Sightgard.
EN 166 34 B
[w opakowaniu 6 sztuk, w kartonie 15 opakowań]
EN 166 B
[w opakowaniu 10 sztuk, w kartonie 12 opakowań]
10064844
PERSPECTA GH 3001, powłoka Sightgard
10064843
PERSPECTA GV 1000, powłoka Sightgard
Ulotka
03-030.2
Ulotka
03-030.2
Ochrona oczu
Akcesoria
Akcesoria
Utrzymanie środków ochrony oczu w czystości i pod ręką.
Środki czyszczące i
zapobiegające parowaniu
Płyn klar-pilot
Usuwa plamy oleju lub tłuszczu. Żel lub
spray klar pilot zabezpiecza szkła przed
parowaniem. Nadaje się do szkieł w
hermetycznych kombinezonach, maskach
pełnotwarzowych, okularach ochronnych i
goglach.
GA1616
Żel klar-pilot, butelka [25 ml]
10032164
Płyn klar-pilot, rozpylacz [100 ml]
10104680
Wilgotne chusteczki do czyszczenia
szkieł [100 szt.]
Etui
Umożliwia bezpieczne przechowywanie, a
w razie potrzeby dostęp do okularów
ochronnych.
Sztywne etui
Sznurek ze stoperem
10058134
Miękkie etui PERSPECTA
[12 sztuk w opakowaniu,
10 opakowań w kartonie]
10081939
Sztywne etui PERSPECTA
[6 sztuk w opakowaniu,
15 opakowań w kartonie]
Pudełko
D8241079
Rozpylacz [110 ml]
D8133039
Chusteczki do wycierania,
dodatkowe opakowanie [280 sztuk]
10104677
Miękki woreczek
[12 szt. w opak., 10 opak. w kartonie]
Ulotka
03-030.2
10104665
Etui na okulary, wkładki piankowe,
zapasowe szkła
[6 szt. w opak., 10 opak. w kartonie]
Ulotka
03-030.2
Sznurki
Stojaki
Regulowane sznurki na szyję, pasują do
wszystkich okularów.
Atrakcyjny, kompaktowy, stojak biurkowy
przeznaczony do całej palety okularów
ochronnych firmy MSA. Metalowa,
pomalowana na szaro, solidna konstrukcja
z plastikowymi elementami.
[w opakowaniu 12 sztuk,
w kartonie 200 opakowań]
Sznurek PERSPECTA
Praktyczne etui do okularów, dostępne w
wersji z miękkiego lub sztywnego
materiału. Posiada zamek, pasek na rzep i
haczyk, pasuje do wszystkich okularów.
10058135
Sznurek PERSPECTA
10104679
Sznurek ze stoperem
Ulotka
03-030.2
Stojaki
Nieruchomy
stojak
MINI 5
jest
zaprojektowany na maksymalnie 5 par
okularów lub gogli. Wymiary: 15x13x48 cm
[dł. x szer. x wys.].
Obrotowy
stojak
MINI 20
jest
zaprojektowany na maksymalnie 20 par
okularów lub gogli. Wymiary: 18x18x72 cm
[dł. x szer. x wys.].
10085093
Stojak MINI 5
10085094
Stojak MAXI 20
Ulotka
03-030.2
81
Ochrona słuchu
Ochrona słuchu
Ochrona w pracy, w czasie wolnym i przy majsterkowaniu
Najważniejsze czynniki przy wybieraniu ochrony słuchu to
odpowiednia wydajność i komfort użytkownika. Niezależnie od
tego czy ma być używana w środowisku o dużym natężeniu
hałasu przez kilka minut lub wiele godzin - ochrona słuchu jest
zawsze potrzebna. Pracownik, który zdejmuje swoją ochronę
słuchu, ponieważ nie zapewnia mu 100% komfortu, jest
narażony na ryzyko.
82
MSA oferuje szeroki zakres pasywnych i elektronicznych
nauszników jak również zatyczek do uszu do użycia DIY
[samodzielnego] do zastosowań w budownictwie, policji i
innych. Wszystkie produkty to komfortowe ochronniki słuchu,
zaprojektowane tak, aby zabezpieczyć użytkownika przez
uczuciem odizolowania. Nauszniki są dostępne w wersjach
opaski na głowę i mocowanych do hełmu.
Ochrona słuchu
Ochronniki pasywne
Ochronniki pasywne
Komfort, ochrona, dostępność
Niezależnie od tego który produkt MSA wybierzesz, masz
gwarancję najlepszej klasy ochrony słuchu. Dzięki bardzo
miękkim poduszkom nausznym, niskiej masie i płaskiej
konstrukcji, wszystkie pasywne
ochronniki słuchu gwarantują komfort przez cały dzień.
Dodatkowo linie HPE i EXC są wyposażone w opatentowany
system regulacji nacisku opaski na głowę.
left/RIGHT
Nowe nauszniki left/RIGHT różnią się od wszystkich istniejących
ochronników słuchu. Osobne nauszniki, specjalnie zaprojektowane
dla lewego i prawego ucha, kompensują asymetryczne położenie
uszu na głowie. Innowacyjna konstrukcja pałąka oraz węższe,
bardziej elastyczne pierścienie uszczelniające, zapewniają
użytkownikowi optymalne dopasowanie i wygodę. Większe
nauszniki zapewniają więcej miejsca na ucho, gwarantując
prawidłową ochronę w przypadku wszystkich kształtów i rozmiarów
ucha. Unikalne na rynku nauszniki left/RIGHT uwzględniają
indywidualny charakter anatomicznej budowy użytkownika.
Urządzenia left/RIGHT dostępne są w różnych opcjach, a nauszniki
w zależności od zastosowania i indywidualnych preferencji można
całkowicie dostosować do potrzeb klienta. Wszystkie opcje można
łączyć: niski, średni lub wysoki poziom tłumienia; z pałąkiem lub
montowane do hełmu; żółte, niebieskie, białe lub szare.
Odpowiednia ochrona dla danego zastosowania.
Typ
WYSOKI
Pas nagłowny
mocowane na hełmie*
zestawy higieniczne
ŚREDNI
Pas nagłowny
mocowane na hełmie*
zestawy higieniczne
NISKI
Pas nagłowny
mocowane na hełmie*
zestawy higieniczne
Prospekt 09-250.2
Żółte
Niebieskie
Białe
Szare
Współczynniki wyciszenia
Nauszniki z pałąkiem
Nauszniki zamontowane
na hełmie
Norma
10087399
10087422
10087400 10087421
10087423 10087424
10092880
10101164 SNR 33dB, H=33dB, M=31dB, L=23dB EN 352-1
10101997 SNR 31dB, H=31dB, M=28dB, L=21dB EN 352-3
10087425
10087428
10087426 10087427
10087429 10087430
10092879
10099847 SNR 28dB, H=32dB, M=26dB, L=17dB EN 352-1
10101996 SNR 28dB, H=29dB, M=25dB, L=17dB EN 352-3
10087434
10087437
10087435 10087436
10087438 10087439
10092878
10100455 SNR 24dB, H=27dB, M=22dB, L=14dB EN 352-1
10101995 SNR 25dB, H=27dB, M=22dB, L=15dB EN 352-3
* Pasują do hełmów V-Gard orazV-Gard 500. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania numerów części kompatybilnych z innymi hełmami.
83
Ochrona słuchu
Ochronniki pasywne
Classic Line
XLS
Nauszniki XLS to połączenie jakości, wygody i dużej wartości.
Posiadają wiele funkcji, które zwykle można znaleźć tylko w
droższych nausznikach. Nauszniki XLS zostały zaprojektowane
głównie do użytku w lżejszym otoczeniu przemysłowym lub
przy majsterkowaniu.
XLS
EN 352-1
SNR 25 dB, wys. = 27, śr. = 22, nis. = 15
[w kartonie 20 sztuk/par]
SOR24010
Nauszniki XLS z pałąkiem
SOR60088
Zestaw higieniczny XLS
EXC
Nauszniki tak wygodne, że nigdy nie chce się ich zdejmować!
Unikalne, odlewane wtryskowo wkładki, zapewniają zarówno
doskonałe tłumienie hałasu jak i maksymalną wygodę.
Nauszniki EXC są przeznaczone do użycia w większości
środowisk, gdzie wymagana jest ochrona słuchu.
EXC
EN 352-1, EN 352-3
Pałąk: SNR 27 dB, wys. = 31, śr. = 24, nis. = 16
Montowane do hełmu: SNR 26 dB, wys. = 29, śr. = 23, nis. = 15
[w kartonie 20 sztuk/par]
SOR20010
Nauszniki EXC z pałąkiem
SOR10012
Nauszniki EXC montowane do hełmu*
SOR60080
Zestaw higieniczny EXC
*Pasują do hełmów V-Gard orazV-Gard 500.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania numerów części kompatybilnych z innymi hełmami.
HPE
Nauszniki HPE zostały zaprojektowane do ochrony podczas
pracy przy bardzo wysokim poziomie hałasu, w szczególności o
niskiej częstotliwości. Grube, miękkie, wypełnione gąbką
poduszki łączą maksymalną wygodę z doskonałym
uszczelnieniem.
EN 352-1, EN 352-3
Pałąk: SNR 32 dB, wys. = 32, śr. = 29, nis. = 23
Montowane do hełmu: SNR 31 dB, wys. = 32, śr. = 28, nis. = 22
[w kartonie 20 sztuk/par]
SOR22010
Nauszniki HPE z pałąkiem
SOR12012
Nauszniki HPE montowane do hełmu*
SOR60083
Zestaw higieniczny HPE
*Pasują do hełmów V-Gard orazV-Gard 500.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania numerów części kompatybilnych z innymi hełmami.
84
HPE
Ochrona słuchu
Elektroniczne ochronniki słuchu
Elektroniczne ochronniki słuchu
Lepsza komunikacja, zredukowana izolacja, zwiększone
bezpieczeństwo
MSA oferuje szeroki zakres ochronników słuchu z wbudowaną
elektroniką – od funkcji podstawowych po wysoko
wyspecjalizowane urządzenia komunikacyjne.
Wszystkie produkty to komfortowe ochronniki słuchu,
zaprojektowane tak, aby użytkownik nie czuł się odizolowany i
w ten sposób zachęcają go do ich użycia i chronią jego słuch.
left/RIGHT
Unikalne na rynku nauszniki left/RIGHT uwzględniają
indywidualny charakter anatomicznej budowy użytkownika.
Osobne nauszniki, specjalnie zaprojektowane dla lewego i
prawego ucha, kompensują asymetryczne położenie uszu na
głowie. Anatomicznie ukształtowane poduszki i duże słuchawki z
większą przestrzenią na uszy, zapewniają optymalny komfort.
left/RIGHT FM
left/RIGHT FM
Wyposażone we wbudowany odbiornik radiowy FM. Duże pokrętła
obrotowe umożliwiają łatwe strojenie i regulację głośności.
left/RIGHT FM Pro
Wyposażone we wbudowany odbiornik radiowy FM i wejście AUX do
podłączenia MP3 lub komunikacji radiowej. Doskonały odbiór radia i
wysoka jakość dźwięku. Funkcja automatycznego strojenia i
regulacja głośności za pomocą trzech prostych w użyciu przycisków.
left/RIGHT Dual Pro
left/RIGHT CutOff Pro
Ochronnik słuchu z odtwarzaniem uzależnionym od poziomu
natężenia, który umożliwia rozmowę twarzą w twarz przy
jednoczesnej ochronie. Wyposażony w wejście AUX do
podłączenia MP3 lub komunikacji radiowej.
left/RIGHT FM Pro
left/RIGHT CutOff Pro
left/RIGHT Dual Pro
Łączy w sobie funkcje CutOff Pro oraz FM Pro. Funkcja indywidualnej
regulacji balansu pomiędzy odtwarzaniem uzależnionym od
poziomu natężenia hałasu a radiem FM umożliwia użytkownikowi
ustawienie funkcjonalności w zależności od środowiska pracy.
Funkcja wciśnij, aby mówić dla łatwej komunikacji twarzą w twarz.
Typ
Żółty
Niebieski
Biały
left/RIGHT FM
Pas nagłowny
10114477 10114478 10114476
left/RIGHT FM Pro
Pas nagłowny
10108381
mocowane na hełmie*
10111829
left/RIGHT CutOff Pro
Pas nagłowny
10111789 10108383
mocowane na hełmie* 10111823 10111826
left/RIGHT Dual Pro
Pas nagłowny
10108385
mocowane na hełmie*
10111832
Zestaw higieniczny do elektroniki left/RIGHT
zestawy higieniczne
10094605
Prospekt 09-200,2
Współczynniki wyciszenia
Norma
SNR 24dB, H=25dB, M=21dB, L=16dB
EN 352-1, EN 352-8
SNR 27dB, H=31dB, M=24dB, L=15dB
SNR 27dB, H=31dB, M=24dB, L=16dB
EN 352-1, EN 352-6, EN 352-8
EN 352-3, EN 352-6, EN 352-8
SNR 27dB, H=31dB, M=24dB, L=15dB
SNR 27dB, H=31dB, M=24dB, L=16dB
EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6
EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6
SNR 27dB, H=31dB, M=24dB, L=15dB EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
SNR 27dB, H=31dB, M=24dB, L=16dB EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
* Pasują do hełmów V-Gard orazV-Gard 500. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania numerów części kompatybilnych z innymi hełmami.
85
Ochrona słuchu
Elektroniczne ochronniki słuchu
Ochronniki przewodowe
Ta seria komfortowych ochronników słuchu jest dostępna z
mikrofonem, z funkcją redukcji szumów jako wyposażenie
standardowe, umożliwiającym dwudrożną komunikację z
minimalnymi zakłóceniami powodowanymi przez hałas
otoczenia oraz przewodem do przyłączenia dwudrożnego
urządzenia radiowego. Dostępna jest również wersja z funkcją
tłumienia zależnego od poziomu hałasu CutOff.
Ochronniki
przewodowe
Uwaga:Podane poniżej numery części odnoszą się do modeli z
wtyczką typu jack 2,5 mm. Wersje z innymi wtyczkami są
dostępne na życzenie.
EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4
Pałąk: SNR 28 dB, wys. = 32, śr. = 26, nis. = 18
Montowane do hełmu: SNR 27 dB, wys. = 30, śr. = 24, nis. = 17
SOR41000
Nauszniki przewodowe z pałąkiem[4 sztuki w kartonie]
SOR41502
Nauszniki przewodowe montowane do hełmu*
[4 pary w kartonie]
SOR45000
Nauszniki przewodowe CutOff z pałąkiem[4 sztuki w kartonie]
SOR45502
Nauszniki przewodowe CutOff montowane do hełmu*
[4 pary w kartonie]
SOR60084
Zestaw higieniczny CC & WW[20 par w kartonie]
Ulotka
09-200.2
*Pasują do hełmów V-Gard orazV-Gard 500.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania numerów części kompatybilnych z innymi hełmami.
Świat bezprzewodowy
Technologia bezprzewodowa Bluetooth zapewnia olbrzymią
wolność komunikacji. Rzemieślnik, inżynier instalacji,
ogrodnik, pracownik budowlany i leśny, zatrudniony w
przemyśle lub pracujący w przydomowym garażu – każdy
może się teraz komunikować w „bezprzewodowym świecie”
bez angażowania rąk i niewygodnych przewodów.
EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6
Pałąk: SNR 24 dB, wys. = 30, śr. = 20, nis. = 13
Montowane do hełmu: SNR 25 dB, wys. = 30, śr. = 22, nis. = 14
SOR81000
z pałąkiem[4 sztuki w kartonie]
SOR81502
montowane do hełmu*[4 pary w kartonie]
SOR85000
CutOff z pałąkiem[4 sztuki w kartonie]
SOR85502
CutOff montowane do hełmu*[4 pary w kartonie]
SOR60084
Zestaw higieniczny CC & WW[20 par w kartonie]
Ulotka
09-200.2
*Pasują do hełmów V-Gard orazV-Gard 500.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania numerów części kompatybilnych z innymi hełmami.
86
Świat bezprzewodowy
Ochrona słuchu
Nauszniki na polowania
Nauszniki na polowania
Wybór ochrony podczas wypoczynku
Supreme
Paleta nauszników z odtwarzaniem uzależnionym od poziomu
natężenia hałasu stosowanych podczas polowań i strzelania,
które odwzorowują naturalny i realistyczny dźwięk.
Wszystkie produkty z palety Supreme zostały zaprojektowane,
aby sprostać skrajnym warunkom. Dzięki Supreme Pro możliwe
jest utrzymywanie łączności ze znajomymi na strzelnicy nawet
w trakcie strzelania. Używając nauszników Supreme Pro
dostajesz coś więcej niż tylko ochronniki słuchu: komunikację i
wzmocnienie z wykorzystaniem zaawansowanej i łatwej w
użyciu technologii.
EN 352-1, EN 352-4
Pas nagłowny: SNR=25 dB, H=28 dB, M=21 dB, L=16 dB
Pas na szyję: SNR=24 dB, H=26 dB, M=21 dB, L=15 dB
SOR75300
Supreme Basic z pałąkiem[10 sztuk w kartonie]
SOR75301
Supreme Basic z pałąkiem i wejściem AUX[10 sztuk w kartonie]
SOR75302
Pas nagłowny Supreme Pro, zielony[10 sztuk w kartonie]
Supreme Basic
Supreme Pro
SOR75302-X Pas nagłowny Supreme Pro X, zielony[10 sztuk w kartonie]
SOR76302
Pas na szyję Supreme Pro, zielony[10 sztuk w kartonie]
Supreme Pro X
SOR76302-X Pas na szyję Supreme Pro X, zielony[10 szt. w kartonie]
SOR75318
Supreme Pro WW z pałąkiem[10 szt. w kartonie]
SOR60089
Zestaw higieniczny Supreme[20 par w kartonie]
SOR60092
Zestaw higieniczny Supreme [żel][20 par w kartonie]
Ulotka
09-330.2
Supreme jest również dostępny w kolorze czarnym i z opcjonalnymi poduszkami żelowymi.
Szczegółowe informacje można uzyskać u dystrybutora.
Supreme Pro z
pałąkiem karkowym
Supreme Pro WW
87
Ochrona słuchu
Nauszniki dla policji i wojska
Nauszniki dla policji i wojska
Optymalne rozwiązania komunikacyjne dla profesjonalistów
Supreme MIL CC
Paleta ochronników słuchu dla wojska i sił porządkowych.
Nauszniki Supreme MIL CC zostały zaprojektowane tak, aby
spełnić wojskowe specyfikacje i działać w skrajnych
warunkach. To słuchawki z odtwarzaniem uzależnionym od
natężenia hałasu, które chronią słuch i jednocześnie
umożliwiają dobrą komunikację. Słuchawki te są wyposażone
w redukujący szumy mikrofon na wysięgniku i odporny
przewód dolny.
Supreme MIL CC
EN 352-1, EN 352-4
Pas nagłowny: SNR=25 dB, H=28 dB, M=21 dB, L=16 dB
Pas na szyję: SNR=24 dB, H=26 dB, M=21 dB, L=15 dB
SOR75332-06Supreme MIL CC z pałąkiem, pojedynczy system komunikacji
z mikrofonem, zielony wojskowy
SOR75332
Supreme MIL CC z pałąkiem, pojedynczy system komunikacji
z mikrofonem, czarny
SOR75332-08Supreme MIL CC z pałąkiem, podwójny system komunikacji
z mikrofonem, zielony wojskowy
SOR75332-09Supreme MIL CC z pałąkiem, podwójny system komunikacji
z mikrofonem, czarny
SOR76332-06Supreme MIL CC z pałąkiem karkowym, pojedynczy system
komunikacji z mikrofonem, zielony wojskowy
SOR76332
Supreme MIL CC z pałąkiem karkowym, pojedynczy system
komunikacji z mikrofonem, czarny
SOR76332-08Supreme MIL CC z pałąkiem karkowym, podwójny system
komunikacji z mikrofonem, zielony wojskowy
SOR76332-09Supreme MIL CC z pałąkiem karkowym, podwójny system
komunikacji z mikrofonem, czarny
SOR60089
Zestaw higieniczny Supreme[20 par w kartonie]
SOR60092
Zestaw higieniczny Supreme [żel][20 par w kartonie]
SOR75802
Sniper PTT
Ulotka
09-320.2
Prosimy o kontakt, aby uzyskać informacje o systemach Push-To-Talk [PTT].
88
Sniper PPT
Ochrona słuchu
Akcesoria do nauszników
Akcesoria do nauszników
Optymalna ochrona
Wizjery
Paleta wizjerów firmy MSA SORDIN została zaprojektowana do
prowadzenia prac w środowiskach, gdzie konieczna jest ochrona
twarzy. Wszystkie wizjery można nosić z hełmami V-Gard,
pasywnymi nausznikami; XLS, EXC i HPE oraz nausznikami
elektronicznymi bezprzewodowymi i przewodowymi.
Wizjer z poliwęglanu
EN 166, EN 1731
[w kartonie 20 sztuk]
Wizjer z metalową siatką
SOR60040
Wizjer PC 20 cm [1, F, 3, 9]
SOR60041
Wizjer PC 16 cm [1, F]
SOR60042
Wizjer PC 10 cm [1, F]
SOR60043
Wizjer PC 20 cm, ochrona przed łukiem elektrycznym [B, 3, 8, 9]
SOR60044
Wizjer PC 23 cm [B, 3, 9]
SOR60045
Wizjer PC 20 cm, z ochroną przedparowaniem/zarysowaniem
[F, 3, 9]
SOR60060
Wizjer z metalową siatką [S]
SOR60065
Wizjer z nylonową siatką [S]
Ulotka
09-200.2, 09-250.2
Osłona siatkowa
PC= poliwęglan
1= klasa optyczna 1
Odporność mechaniczna:
B= 120 m/sek
S= 12 m/sek
F= 45 m/sek
Ochrona przed:
3= ochlapaniem
8= łukiem elektrycznym występującym przy zwarciu
9= stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi
Nośniki wizjerów
Nośniki służące do łączenia wizjerów z nausznikami lub hełmem.
EN 166, EN 1731
[w kartonie 20 sztuk/par]
SOR60020
Nośnik do mocowania wizjera na hełmie
SOR60030
Nośnik wizjera do nauszników z pałąkiem WW, CC EXC i HPE.
SOR60034
Nośniki wizjerów brzegiem z włókna dla pałąków WW, CC,
EXC i HPE
SOR60035
Nośnik wizjera do nauszników XLS z pałąkiem
SOR60022
Mocowanie wizjera do hełmów bez nauszników
Ulotka
09-200.2, 09-250.2
Nośnik do hełmów
Nośnik do pałąków
89
Ochrona słuchu
Zatyczki do uszu
Zatyczki do uszu
Wygoda i skuteczność dzięki budowie
Zatyczki do uszu firmy MSA, zaprojektowane dla zapewnienia
największej wygody i ochrony, spełniają różne potrzeby ludzi
pracujących w hałaśliwych i niebezpiecznych środowiskach.
Nadają się idealnie do takich branż jak służby utrzymania ruchu
lotniczego, przemysł odzieżowy, obróbka drewna i metalu oraz
budownictwo.
RIGHT
Seria RIGHT stanowi pełną paletę zatyczek do uszu o wysokim tłumieniu hałasu,
zapewniających wyjątkową wygodę podczas noszenia. Seria RIGHT obejmuje
zatyczki jednorazowe, jednorazowego użytku, bez sznurka, ze sznurkiem, z
pałąkiem oraz zatyczki wykrywane przez detektory.
Piankowe zatyczki jednorazowe dostępne są w dwóch rozmiarach, gwarantujących
idealne dopasowanie.
Wersja wyposażona w pałąk posiada oddzielne zatyczki do lewych i prawych uszu,
aby zapewnić najwyższy poziom ochrony i wygody.
Dozownik
EN 352-2
Piankowe zatyczki rozmiar M/L ze sznurkiem i bez sznurka
Zatyczki do uszu wielorazowego użytku
Piankowe zatyczki, małe/średnie[SNR 33 dB, wys. = 33, śr. = 30, nis. = 29]
Zatyczki wielorazowego użytku
90
10087441 200 par
Bez sznurka, opakowanie dodatkowe
10087442 200 par
Ze sznurkiem
10087443 100 par
Piankowe zatyczki, średnie/duże[SNR 37 dB, wys. = 36, śr. = 34, nis. = 34]
Bez sznurka
10087444 200 par
Bez sznurka, opakowanie dodatkowe
10087445 200 par
Ze sznurkiem
10087446 100 par
Ze sznurkiem, wykrywane przez detektory
10087447 100 par
Dozownik
Dozownik zatyczek piankowych
Zatyczki wielorazowego użytku ze sznurkiem i bez sznurka
Zatyczki z pałąkiem
Bez sznurka
10087448 1 sztuka
Zatyczki wielorazowego użytku[SNR 23 dB, wys. = 24, śr. = 20, nis. = 17]
Bez sznurka
10087449 50 par
Ze sznurkiem
10087450 50 par
Ze sznurkiem, wykrywane przez detektory
10087451 50 par
Zatyczki z pałąkiem[SNR 24 dB, wys. = 27, śr. = 19, nis. = 18]
Zatyczki z pałąkiem
10087452 10 sztuk
Wymienne nakładki
10087453 100 par
Prospekt 09-250.2
Zabezpieczenie przed upadkiem
Zabezpieczenie przed upadkiem
Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na wysokości
Osobisty sprzęt ochronny, zabezpieczający przed upadkiem
używany jest przez pracowników w wielu gałęziach przemysłu.
Jest skonstruowany i używany w celu zapobiegania wypadkom
w pracy oraz w celu ochrony przed konsekwencjami takich
wypadków.
Statystyki dowodzą, że rok do roku brak zabezpieczenia przed
upadkiem jest główną przyczyną obrażeń a nawet śmierci.
Linia produktów MSA Workman to dobrej jakości i komfortowe
systemy zatrzymania upadku dla pracowników Twojej firmy. Te
wartościowe produkty łączą w sobie jakość oraz komfort.
Nasz szeroki wachlarz produktów to innowacje, np. linie
materiałów jak MSA Workman oraz asortyment obejmujący
urządzenia samohamowne oraz wyposażenie do zastosowań
w ograniczonej przestrzeni. Stanowią one uzupełnienie
produktów ratunkowych MSA, które mają zapewnić
pracownikom ciągłą ochronę na wysokości.
Dla zastosowań, wymagających jednoczesnej ochrony dróg
oddechowych i zabezpieczenia przed upadkiem, MSA
opracowało uprząż alphaFP SCBA [patrz strona 19].
Aby uzyskać szczegółowe informacje o naszym zakresie
produktów zabezpieczających przed upadkiem, patrz
prospekt 23-100.2.
91
Zabezpieczenie przed upadkiem
Pełne uprzęże
Pełne uprzęże
Odpowiedni wybór do tego zadania
MSA Workman Light
Uprzęże MSA Workman Light z pojedynczym pierścieniem D zapewniają komfort i
ochronę dzięki lekkim komponentom oraz wytrzymałym pasom. Uprząż w formie
kamizelki nadaje się prawie na każdą sylwetkę oraz gabaryty. Kontrastowe
kolorowe pasy udowe i piersiowe. Pasy udowe Qwik-fit z łatwą regulacją.
EN 361
10115526
Uprząż MSA Workman Light, mała
10115527
Uprząż MSA Workman Light, średnia
10115528
Uprząż MSA Workman Light, duża
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
MSA Workman Premier
MSA Workman Premier oferuje użytkownikowi dodatkowy punkt mocowania z
przodu, z dodatkowymi nastawiaczami na torsie w celu umożliwienia jeszcze
dogodniejszego nastawienia. Uprząż ma również pętle naramienne pozwalające na
zastosowanie z zawiesiem linowym MSA.
Uprząż MSA Workman Premier dostępna jest z pasami udowymi Qwik-fit
[tradycyjna zapinka] lub typu bagnetowego [automatyczne zapięcie, podwójne
wypięcie]. Obydwa style umożliwiają łatwe i szybkie połączenie oraz regulację.
EN 361, EN 1497
10115541
Uprząż MSA Workman Premier, mała, pasy udowe Qwik-fit
10115542
Uprząż MSA Workman Premier, średnia, pasy udowe Qwik-fit
10115543
Uprząż MSA Workman Premier, duża, pasy udowe Qwik-fit
10115544
Uprząż MSA Workman Premier, mała, pasy udowe Bayonet
10115545
Uprząż MSA Workman Premier, średnia, pasy udowe Bayonet
10115546
Uprząż MSA Workman Premier, duża, pasy udowe Bayonet
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
MSA Workman Utility
MSA Workman Utility zapewnia wszystko to, co oferuje uprząż Premier oraz dużo
więcej. Posiada zintegrowany pas w miejscu talii, podkładkę dla lepszego komfortu
oraz pierścienie typu D do pozycjonowania bioder. Wszystko to czyni tę uprząż
produktem idealnym do pracy.
EN 358, EN 361, EN 1497
10115547
92
Uprząż MSA Workman Utility, mała
10115548
Uprząż MSA Workman Utility, średnia
10115549
Uprząż MSA Workman Utility, duża
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
Zabezpieczenie przed upadkiem
Pełne uprzęże
Zawiesie linowe MSA Workman
Zawiesie linowe MSA Workman używane jest w połączeniu z uprzężą Premier lub
Utility do podnoszenia lub opuszczania ratowanej osoby. Dołączone pętle mogą
być używane do unieruchomienia ramion ofiary podczas podnoszenia lub
opuszczania.
EN 354
10115550
Zawiesie linowe MSA Workman, stalowy zatrzaśnik
10115551
Zawiesie linowe MSA Workman, aluminiowy zatrzaśnik
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
Zestaw uprzęży MSA Workman
Podstawowe potrzeby ochrony przed upadkiem podczas prac konstrukcyjnych oraz
ogólnych prac konserwacyjnych są teraz w zasięgu ręki dzięki jednemu i łatwemu
do zamówienia zestawowi. Wszystkie zestawy ochrony przed upadkiem zawierają
uprząż MSA Workman Light, linkę bezpieczeństwa z amortyzatorem [taśma] oraz
złączkę kotwiczącą w pojemnej torbie.
EN 354, EN 355, EN 361
10115529
Mały MSA Workman Light, pojedyncza linka bezpieczeństwa,
karabińczyk aluminiowy
10115530
Średni MSA Workman Light, pojedyncza linka bezpieczeństwa,
karabińczyk aluminiowy
10115531
Duży MSA Workman Light, pojedyncza linka bezpieczeństwa,
karabińczyk aluminiowy
10115532
Mały MSA Workman Light, pojedyncza linka bezpieczeństwa,
aluminiowy karabińczyk do rusztowań
10115533
Średni MSA Workman Light, pojedyncza linka bezpieczeństwa,
aluminiowy karabińczyk do rusztowań
10115534
Duży MSA Workman Light, pojedyncza linka bezpieczeństwa,
aluminiowy karabińczyk do rusztowań
10115535
Mały MSA Workman Light, podwójna linka bezpieczeństwa,
karabińczyk aluminiowy
10115536
Średni MSA Workman Light, podwójna linka bezpieczeństwa,
karabińczyk aluminiowy
10115537
Duży MSA Workman Light, podwójna linka bezpieczeństwa,
karabińczyk aluminiowy
10115538
Mały MSA Workman Light, podwójna linka bezpieczeństwa,
aluminiowy karabińczyk do rusztowań
10115539
Średni MSA Workman Light, podwójna linka bezpieczeństwa,
aluminiowy karabińczyk do rusztowań
10115540
Duży MSA Workman Light, podwójna linka bezpieczeństwa,
aluminiowy karabińczyk do rusztowań
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
93
Zabezpieczenie przed upadkiem
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
Twoje połączenie pomiędzy uprzężą a punktem kotwiczenia
Linki bezpieczeństwa z amortyzatorem - MSA Workman
Linki bezpieczeństwa z amortyzatorem zapewniają połączenie pomiędzy
mocowaniem systemu zatrzymującego pełnej uprzęży MSA a kotwiczeniem oraz
złączką kotwiczącą. Pochłaniacz energii utrzymuję siłę ochrony przed upadkiem
poniżej wartości granicznych EN, a odległość zwalniania jest sterowana do
maksymalnie 175 cm. Linka bezpieczeństwa dostępna jest w konfiguracji z pasem,
liną kernmantel wraz z pełną gamą zatrzaśników.
Linki bezpieczeństwa z amortyzatorem MSA Workman mają lekką konstrukcję oraz
niskoprofilowy korpus. Pochłaniacz energii zawiera przezroczystą i wytrzymałą
osłonę ochronną nad etykietami mającą na celu wydłużenie żywotności oraz
ułatwienie przeprowadzania kontroli inspekcyjnych.
EN 354, EN 355
10115741
Linka bezpieczeństwa MSA Workman z amortyzatorem pojedyncza, pas,
2 m regulacji, stalowy karabińczyk zakręcany
10115759
Linka bezpieczeństwa MSA Workman z amortyzatorem pojedyncza,
lina kernmantel, stała długość 1,5 m, stalowy karabińczyk zakręcany
10115768
Linka bezpieczeństwa MSA Workman z amortyzatorem pojedyncza,
lina kernmantel, stała długość 2 m, stalowy karabińczyk zakręcany
10115750
Linka bezpieczeństwa MSA Workman z amortyzatorem podwójna, pas,
2 m regulacji, stalowy karabińczyk zakręcany
10115777
Linka bezpieczeństwa MSA Workman z amortyzatorem podwójna,
lina kernmantel, stała długość 1,5 m, stalowy karabińczyk zakręcany
10115786
Linka bezpieczeństwa MSA Workman z amortyzatorem podwójna,
lina kernmantel, stała długość 2 m, stalowy karabińczyk zakręcany
Aby uzyskać informacje o pozostałych wersjach zatrzaśników, patrz
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
Linki bezpieczeństwa ograniczające MSA Workman
Linki bezpieczeństwa ograniczające używane są przede wszystkim do ograniczenia
upadku [w celu ochrony pracownika przed wypadnięciem] oraz pozycji pracy
[stabilizacja pracownika]. Łączy ona punkt kotwiczenia z uprzężą i nie powinna być
nigdy używana do zatrzymywania upadku.
Aby spełnić wszystkie wymagania zastosowania oraz otoczenia pracy, linki
ograniczające MSA Workman dostępne są w wariancie pasa oraz liny kernmantel.
EN 358
94
10115795
Linka bezpieczeństwa ograniczająca MSA Workman, z pasem, stała długość 1,5 m,
stalowy karabińczyk zakręcany
10115796
Linka bezpieczeństwa ograniczająca MSA Workman, z pasem, stała długość 1,5 m,
aluminiowy karabińczyk zakręcany
10115797
Linka bezpieczeństwa ograniczająca MSA Workman, z pasem, stała długość 2 m,
stalowy karabińczyk zakręcany
10115798
Linka bezpieczeństwa ograniczająca MSA Workman, z pasem, stała długość 2 m,
aluminiowy karabińczyk zakręcany
10115799
Linka bezpieczeństwa ograniczająca MSA Workman, z pasem, regulowana długość 2 m,
stalowy karabińczyk zakręcany
10115800
Linka bezpieczeństwa ograniczająca MSA Workman, z pasem, regulowana długość 2 m,
aluminiowy karabińczyk zakręcany
10115801
Linka bezpieczeństwa ograniczająca MSA Workman, lina kernmatel,
regulowana długość 2 m, aluminiowy karabińczyk
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
Zabezpieczenie przed upadkiem
Linki bezpieczeństwa oraz złączki kotwiczące
Zawiesie kotwiczące MSA Workman
Złączki kotwiczące są kompatybilne w użyciu z komponentami do pracy w
ograniczonej przestrzeni. Mają minimalną wytrzymałość na rozerwanie o sile
22,24 kN. Dostępne w długościach 1,5 lub 2 m zawiesie kotwiczące MSA Workman
jest wykonane z pasa 25 mm.
EN 354, EN 795
10115802
Zawiesie kotwiczące MSA Workman, 1,5 m
10115803
Zawiesie kotwiczące MSA Workman, 2 m
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
Urządzenia samohamowne MSA Workman PFL EN
Urządzenia samohamowne są szybkodziałającymi elementami systemu
zapobiegania upadkowi, które ograniczają odległość swobodnego spadania,
odległość zwalniania oraz siłę swobodnego spadania, pozwalając użytkownikowi
jednocześnie na swobodny ruch.
Dzięki solidnej konstrukcji oraz szybkodziałającemu mechanizmowi hamującemu
można być pewnym, że ogranicznik upadku [PFL] MSA Workman będzie na swoim
miejscu zawsze wtedy, kiedy użytkownik będzie go potrzebował. Jest wyposażony
w zintegrowany wskaźnik obciążenia i zintegrowane połączenie obrotowe PFL/SRL.
MSA Workman PFL EN jest doskonały do wspinania się po drabinach lub do innych
zastosowań, w których konieczna jest pionowa mobilność.
EN 360
10119078
MSA Workman PFL EN, linka o długości 3,6 m, stalowy zatrzaśnik
10119079
MSA Workman PFL EN, linka, 3,6 m, aluminiowy zatrzaśnik
10119080
MSA Workman PFL EN, linka, 3,6 m, aluminiowy karabińczyk
10119081
MSA Workman PFL EN, linka, 3,6 m, stalowy karabińczyk do rusztowań,
tylna złączka typu D
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
Karabińczyki
Karabińczyki MSA mają minimalną wytrzymałość na rozerwanie o sile 22,24 kN.
EN 362
10113001
Stalowy karabińczyk zakręcany, zatrzask 17 mm
10080675
Stalowy karabińczyk samozamykający, zatrzask 22 mm
10080678
Stalowy karabińczyk samozamykający, zatrzask 25 mm
10080676
Stalowy karabińczyk samozamykający, zatrzask 52 mm
10113006
Aluminiowy karabińczyk zakręcany, zatrzask 19 mm
10080677
Aluminiowy karabińczyk samozamykający do rusztowań, zatrzask 52 mm
Ulotka
23-110.2, 23-100.2
95
Ochrona ciała
Ochrona ciała
Sprytny wybór przeciw niebezpiecznym substancjom
Skóra jest nie tylko największym organem, jest również jednym
z najbardziej wrażliwych. Specjalne robocze ubrania ochronne
zapewniają „grubą skórę” chroniącą „cienką skórę”, którą nam
dała natura.
Niezależnie od tego, czy ma to być praca przy katastrofie
naturalnej, odkażaniu, uszczelnianiu toksycznych wycieków, MSA
ma odpowiedni typ kombinezonu na każdą ewentualność.
Gazoszczelna chemiczna odzież ochronna jest zaprojektowana
tak, aby chronić przed zagrożeniami w postaci substancji stałej,
gazowej lub oparami. Hermetyczne kombinezony całkowicie
odgradzają ciało, izolując je od otaczającego powietrza.
Powietrze jest dostarczane z aparatu oddechowego izolującego
lub wężowego aparatu oddechowego na sprężone powietrze
zasilanego z węża sprężonego powietrza lub sprężarki.
96
Ubrania firmy MSA są wykonane ze sprawdzonych materiałów,
takich jak Vautex SL+ i Chempion Elite, paleta materiałów
zawiera jednak również najnowszy wielowarstwowy materiał
Vautex Elite, składający się z tkaniny pokrytej elastomerem i
warstwy laminatu.
Do innych zastosowań firma MSA oferuje kombinezony
chemoodporne wykonane z innych materiałów.
Ochrona ciała
Kombinezony chemoodporne
Kombinezony chemoodporne
Niezależne od otaczającego powietrza
Vautex Elite ET
Kombinezony chemoodporne dla Drużyn Wypadkowych są wykonane z włókna
pokrytego elastomerem, połączonego z wielowarstwowym laminatem. Materiał
Vautex Elite ET zapewnia optymalną ochronę przed niebezpiecznymi substancjami
stałymi, płynnymi i gazowymi. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na
działanie czynników mechanicznych, płomieni i niskich temperatur [–60 °C],
zachowując elastyczność i zapewniając swobodę ruchów. Duża, zintegrowana
szyba pozwala zmniejszyć ciężar w obszarze głowy dla większej wygody noszenia.
Kombinezon posiada dodatkowo wymienną tylne wzmocnienie, funkcję
elektronicznej identyfikacji poprzez urządzenie odzewowe, gazoszczelny zamek z
osłoną oraz wymienne rękawice i buty.
Vautex Elite ET
Kombinezon można opcjonalnie wyposażyć w:
 System Dual Air [wentylacja, bez możliwości regulacji]
 Dual LVS 600 D [wentylacja, z możliwością regulacji]
 Dual SCBA [bez wentylacji, możliwość podłączenia zewnętrznego źródła powietrza]
Informacje można znaleźć w naszym osobnym prospekcie.
PPE 89/686/EEC
EN 943 [część 1 i 2, typ 1a ET], EN 533, EN 1073-2, EN 14126
II 1G IIC T6
SOLAS 74/88 Sekcja II-2 Rozporządzenie 19.3.6.1, aktualna wersja
VFDB 0801: 2006
Może być konfigurowany według indywidualnych wymagań
Ulotka
13-100.2, 13-154.2
Vautex SL+ ET
Kombinezon chemoodporny dla zespołów ratowniczych [ET] jest wykonany za
specjalnego materiału kompozytowego Vautex SL+. Dzięki bardzo elastycznemu
materiałowi kombinezon ten zapewnia doskonałą swobodę ruchów. Duża,
zintegrowana szyba pozwala zmniejszyć ciężar w obszarze głowy dla większej
wygody noszenia. Kombinezon posiada dodatkowo wymienne tylne wzmocnienie,
funkcję elektronicznej identyfikacji poprzez urządzenie odzewowe, gazoszczelny
zamek z osłoną oraz wymienne rękawice i buty.
PPE 89/686/EWG
EN 943 [część 1 i 2, typ 1a ET]
EN 1073-2, EN 14126 [w toku]
VFDB 0801: 2006 [w toku]
Vautex SL+ ET
10121028
Vautex SL+ ET
Ulotka
13-100.2, 13-153.2
Może być konfigurowany według indywidualnych wymagań [w przygotowaniu]
97
Ochrona ciała
Kombinezony chemoodporne
Vautex Elite S
Wszystkie kombinezony Vautex Elite S oferują niezawodną ochronę przed gazami,
oparami, substancjami chemicznymi w stanie stałym i płynnym, środkami
zakaźnymi, niskimi temperaturami [- 60°C] oraz przed skażeniem radioaktywnym.
W wyposażeniu standardowym znajdują się system podwójnej rękawicy,
wymienne buty i rękawice oraz zintegrowane urządzenie odzewowe. MSA oferuje
różne modele Vautex Elite S, aby sprostać wszystkim potrzebom i wymaganiom.
Ekonomiczny Vautex Elite S Expert posiada całkowicie zintegrowane soczewki.
Pojemna część górna umożliwia noszenie różnych hełmów.
PPE 89/686/EEC
EN 943, część 1, typ 1a
D3020826
Vautex Elite S
Vautex Elite S
D3020867
Vautex Elite S Expert
Ulotka
13-100.2, 13-156.2
Vautex Elite S Dual Air System
Automatyczny zawór przełączający pomiędzy aparatem oddechowym izolującym a
wężowym aparatem oddechowym jest zintegrowany w kombinezonie [nie jest
dostępny oddzielnie]. Nieograniczony dopływ powietrza z wężowego aparatu
oddechowego umożliwia klimatyzowanie powietrza wewnątrz kombinezonu.
Jeżeli ciśnienie wężowego źródła zasilania powietrza spadnie poniżej określonego
poziomu, zawór automatycznie przełącza na aparat oddechowy izolujący,
wyłączając klimatyzowanie powietrza i emituje alarm dźwiękowy.
PPE 89/686/EEC
EN 943, część 1, typ 1a
10015300
Vautex Elite S z systemem Dual Air
Ulotka
13-159.2
Vautex Elite S Dual Air System
Vautex Elite 3S-L
Połączenie materiałowe tkaniny pokrytej elastomerem i dodatkowej warstwy
laminatu. Ochrona przed zagrożeniami stałymi, cieczowymi i gazowymi. Wysoka
odporność mechaniczna. Podwyższona odporność przed płomieniami. Wysoka
odporność na niskie temperatury [–60 °C]. Część górna ze zintegrowaną wymienną
maską pełnotwarzową 3S. Zewnętrzne zasilanie powietrza, np. z aparatu
oddechowego izolującego, noszonego na zewnątrz kombinezonu. System
podwójnej rękawicy i wymienne buty.
PPE 89/686/EC
EN 943, część 1 i 2, typ 1b ET
D3020851
Vautex Elite 3S-L
98
Vautex Elite 3S-L
10023262
Vautex Elite 3S-L-P
Ulotka
13-100.2
Ochrona ciała
Kombinezony chemoodporne
Vautex SL+ M 1b 3S V CombiAir
Hermetyczny kombinezon dla ochrony przed niebezpiecznymi substancjami w
postaci ciał stałych, ciekłych, gazowych lub oparów. Zaprojektowany specjalnie dla
firm z branży utylizacji odpadów. Zasilanie powietrza z wężowego aparatu
oddechowego. Ciągła wentylacja powietrza o natężeniu pomiędzy 25 a 50l/min
wewnątrz kombinezonu. Część górna ze zintegrowaną wymienną maską
pełnotwarzową 3S. Specjalny materiał Vautex SL+ [Viton-Butyl]. Wysoka odporność
na niskie temperatury [–60°C] przy jednoczesnym zachowaniu dobrej elastyczności
materiału.
PPE 89/686/EEC
EN 943-1 Typ 1b
10010939
Vautex SL-M-1b-3S-V-CombiAir [V= pokryte warstwą silikonu szkło do maski 3S]
10057734
Vautex SL-M-1b-3S-Vg-CombiAir [Vg= potrójne szkło do maski 3S]
Vautex SL+ M 1b 3S V CombiAir
Chempion Elite ET
Hermetyczny kombinezon do wybranych zastosowań dla ochrony przed
niebezpiecznymi substancjami w postaci ciał stałych, ciekłych, gazowych lub
oparów [typ 1a ET]. Powietrze jest dostarczane z aparatu oddechowego izolującego
umieszczonego wewnątrz kombinezonu. Materiał kombinezonu: wielowarstwowy
laminat na włóknach nośnych. Lekki, bardzo wygodny w noszeniu.
PPE 89/686/EEC
EN 943, część 1 i 2, typ 1a ET
VFDB 0801:2006 [w trakcie]
D3020895
Chempion Elite ET
Ulotka
13-100.2, 13-124.2
Chempion Elite
Chempion Super
Hermetyczny kombinezon dla ochrony przed niebezpiecznymi substancjami w
postaci ciał stałych, ciekłych, gazowych lub oparów [typ 1a]. Powietrze jest
dostarczane z aparatu oddechowego izolującego umieszczonego wewnątrz
kombinezonu. Materiał kombinezonu: wielowarstwowy laminat na włóknach
nośnych. Lekki, bardzo wygodny w noszeniu.
PPE 89/686/EWG
EN 943, część 1, typ 1a
D3020896
Chempion Super
Chempion Super
99
Ochrona ciała
Kombinezony chemoodporne
Akcesoria
Zestaw do kontroli szczelności
Służy do szybkiej i prostej kontroli szczelności kombinezonów hermetycznych
podczas regularnej konserwacji lub po użyciu, naprawie i wymianie podzespołów.
Kontrolę można przeprowadzić na miejscu akcji, np. za pomocą aparatu
oddechowego na sprężone powietrze.
D3022800
100
Urządzenie do kontroli szczelności
D5135047
Zamknięcie uszczelniające zaworu wydechowego
Ulotka
13-191.2
Ochrona ciała
Kombinezony ochronne
Kombinezony ochronne
Pewna i niezawodna ochrona ciała
PLASTIKLOS
Odzież zabezpieczająca przed płynnymi substancjami chemicznymi [typ 4].
Dostępny jako kombinezon z kapturem lub jako dwuczęściowe ubranie [kurtka i
spodnie], każda wersja w 6 rozmiarach. Materiał został wykonany z plastycznych
włókien powlekanych z obydwu stron materiałem Hypalone, jest również odporny
na uderzenia mechaniczne, zużycie i rozerwanie.
PPE 89/686/EEC
EN 14605:2005+A1:2009
Różne wersje dostępne na życzenie
Ulotka
13-100.2, 13-421.2
PLASTIKLOS
Kombinezon do wybranych zastosowań
Kombinezon do wybranych zastosowań zapewnia ochronę przed cząsteczkami,
ograniczonymi zachlapaniami i rozpryskami, elektrostatyką oraz skażeniem od
cząsteczek radioaktywnych. Dodatkowo kombinezon ten chroni wrażliwe procesy
produkcyjne przed produktami skażenia od ludzi w środowiskach sterylnych.
Jednorazowy fartuch z kapturem jest noszony na odzież roboczą i zapewnia wysoki
poziom komfortu, dzięki swojemu dokładnemu wzornictwu. Jest dostępny w
trzech różnych rozmiarach i jest dostarczany z elastycznymi uszczelkami wokół
kaptura, rąk, nóg i pasa. Lekki i elastyczny materiał to polar wykonany z włókien
polietylenowych.
PPE 89/686/EEC
EN ISO 13982-1 [Typ 5]
EN 13034 [Typ 6], EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002
Kombinezon do wybranych zastosowań
D3052715
Kombinezon do wybranych zastosowań,L
D3052716
Kombinezon do wybranych zastosowań,XL
D3052739
Kombinezon do wybranych zastosowań,XXL
101
Ochrona ciała
Kombinezony ochronne
Kombinezon odporny na działanie oleju do wybranych
zastosowań
Kombinezon ochronny firmy MSA do wybranych zastosowań jest odporny na
działanie oleju i zabezpiecza przed cząstkami, ograniczoną ilością rozbryzganej
cieczy i aerozolami, ładunkami elektrostatycznymi oraz skażeniem radioaktywnymi
cząstkami, jak również czynnikami przenoszącymi choroby.
Kombinezon chroni ponadto wrażliwe procesy robocze oraz produkty przed
skażeniem ze strony człowieka w sterylnym środowisku.
Jednorazowy kombinezon z kapturem noszony na zwykłe ubranie robocze
zapewnia użytkownikowi dużą wygodę dzięki swojej przemyślanej budowie. Jest
dostępny w sześciu różnych rozmiarach, z elastycznym uszczelnieniem wokół
kaptura, ramion, nóg i pasa. Lekki, elastyczny materiał jest wykonany z przędzy
polipropylenowej powlekanej warstwą laminatu.
Kombinezon odporny na działanie oleju do
wybranych zastosowań
102
PPE 89/686/EEC
EN ISO 13982-1 [Typ 5]
EN 13034 [Typ 6], EN 1149-1, EN 1073-2:2002, EN369, EN 14126:2003
10073541
Kombinezon odporny na działanie oleju do wybranych zastosowań,XXXL
10073542
Kombinezon odporny na działanie oleju do wybranych zastosowań, XXL
10073543
Kombinezon odporny na działanie oleju do wybranych zastosowań,XL
10073544
Kombinezon odporny na działanie oleju do wybranych zastosowań,L
10073545
Kombinezon odporny na działanie oleju do wybranych zastosowań,M
10073546
Kombinezon odporny na działanie oleju do wybranych zastosowań,S
Ochrona balistyczna
Ochrona balistyczna
Dla policji, sił specjalnych i wojska
Ratownicy, policja, obrona cywilna, specjalne urządzenia i
służby odpowiadają za nasze bezpieczeństwo i muszą zmierzyć
się z rzeczywistością przygotowując się na przypadki
zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
W rezultacie nasilonych działań terrorystycznych, rządy wielu
krajów przywiązują znacznie więcej uwagi do zagrożeń i
przeznaczają znaczące środki finansowe na poprawę
bezpieczeństwa obywateli.
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich
zaufały firmie MSA, zaopatrując żołnierzy już od lat w najlepszy
sprzęt ochrony osobistej, w tym w maski przeciwgazowe MSA. W
ostatnich latach wojsko zaufało sprawdzonemu w warunkach
bojowych hełmowi ACH i systemowi komunikacji MICH.
Z uwagi na zwiększające się potrzeby w zakresie ochrony
osobistej, firma MSA zainwestowała znaczące środki w badania i
zasoby inżynieryjne, w tym komory do testów balistycznych. MSA
poważnie traktuje bezpieczeństwo żołnierzy i sił specjalnych. Jako
producent posiadający certyfikat ISO 9001-2000, MSA stara się
ulepszać i wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie
wyglądu swoich produktów, zamawiania materiałów i procesu
produkcyjnego. Produkty MSA są poddawane bardzo
szczegółowym badaniom i spełniają lub przewyższają
wymagania i normy. Celem MSA jest zapewnienie maksymalnej
wydajności i komfortu.
Paleta produktów MSA z zakresu ochrony balistycznej
obejmuje ochronę głowy [hełmy dla sił porządkowych, hełmy
taktyczne, hełmy bojowe] i ochronę ciała [kamizelki maskujące,
kamizelki taktyczne, kamizelki typu plate carrier].
Poproś o nasze ulotki „Rozwiązania dla policji i wojska",
„Ochrona ciała" oraz nasze specyfikacje hełmów.
103
Kamery termowizyjne
Kamery termowizyjne
Do najtrudniejszych warunków
Najnowocześniejsze kamery termowizyjne firmy MSA, stanowią
nieocenione narzędzie dla straży pożarnej i policji, służące np.
do szybkiego i bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniach
wypełnionych dymem lub w ciemnym otoczeniu.
Cztery modele kamer termowizyjnych mają tę samą
ergonomiczną budowę, solidne podzespoły i są skrajnie
wytrzymałe. Jakość obrazu jest najlepsza w swojej klasie. Każdy
z modeli kamery termowizyjnej firmy MSA oferuje jednak inną
rozdzielczość, aby zapewnić optymalny stosunek ceny do
jakości dla poszczególnych zastosowań.
104
Praktyczny system modułowy umożliwia wszystkim czterem
typom kamer rozszerzenie o system transmisji obrazu lub
urządzenie rejestrujące wideo. System transmisji obrazu
umożliwia zespołowi kierującemu niezakłócony wgląd w
wydarzenia na miejscu pożaru w czasie rzeczywistym. W celu
udokumentowania akcji, do wszystkich czterech kamer można
ponadto łatwo podłączyć urządzenie rejestrujące wideo.
Kamery termowizyjne
Kamery
Kamery
Do każdego zastosowania optymalny model kamery termowizyjnej
EVOLUTION® 5800
Kamera EVOLUTION 5800 jest najbardziej uniwersalną
dostępną kamerą termowizyjną. Pod względem ergonomii jest
podobna do pozostałych trzech modeli z serii EVOLUTION, ale
model 5800 wyróżnia się technologią wizualizacji. Użytkownik
ma możliwość wyboru spośród pięciu różnych palet kolorów
zgodnie z wymaganiami otoczenia i własnymi preferencjami.
EVOLUTION 5800
Rozwiązanie IDE gwarantuje ostrość obrazu we wszystkich
temperaturach i zachowuje rozdzielczość źródła ciepła wtedy,
gdy inne kamery tracą je z widoku. Dzięki 2-krotnemu
powiększeniu cyfrowemu, możliwe jest bliższe przyjrzenie się
obserwowanemu obiektowi. Duży ekran sprawia, że jest to
idealne narzędzie, umożliwiające oglądanie obrazu wielu
użytkownikom jednocześnie.
Fuzja obrazów
Dzięki połączeniu z innymi cechami takimi, jak wysoka
wytrzymałość,
wskaźnik
migawki,
natychmiastowe
przełączanie trybów, kamera ta plasuje się w czołówce
technologii termowizyjnych.
Wyjście wideo, funkcja Heat Seaker oraz Quick-Temp stanowią
wyposażenie standardowe
10098049
EVOLUTION 5800 standard z trybem czuwania
10098048
EVOLUTION 5800 z 2-krotnym powiększeniem cyfrowym
[bez trybu czuwania]
Ulotka
34-315.2
EVOLUTION 5200 HD
EVOLUTION 5200 HD uzyskuje najlepsze dostępne obrazy
wysokiej rozdzielczości. Dzięki czujnikowi o rozdzielczości
320 x 240 pikseli i opcjonalnemu 2-krotnemu powiększeniu
cyfrowemu, jest idealnym narzędziem do wykorzystania
podczas akcji policji i straży pożarnej.
Normalny obraz
Jest lekka, kompaktowa i ma ergonomiczne kształty. Funkcje
Heat Seeker PLUS oraz Quick-Temp umożliwiają szybkie
lokalizowanie źródeł ognia i wysokiej temperatury dzięki
graficznemu i numerycznemu odczytowi temperatury.
Wyjście wideo, funkcje Heat Seeker PLUS i Quick-Temp jako
wyposażenie standardowe.
EVOLUTION 5200 HD
10081715
EVOLUTION 5200 HD standard z trybem czuwania
10081714
EVOLUTION 5200 HD z 2-krotnym powiększeniem cyfrowym
[bez trybu czuwania]
Ulotka
34-315.2
Obraz 2-krotnie
powiększony
105
Kamery termowizyjne
Kamery
EVOLUTION® 5200
Uniwersalna kamera EVOLUTION 5200 firmy MSA oferuje obraz
wysokiej jakości oraz najszerszy kąt widzenia. Kamera
zaprojektowana, aby spełnić różne wymagania, idealnie nadaje
się do szerokiej gamy zastosowań.
Funkcja Heat Seeker PLUS tworzy odwzorowujące odcienie,
pokazujące ciepło kolorowe piksele. Spektrum barw obejmuje
kolory od jasnożółtego do ciemnoczerwonego, które wskazują
wzrost temperatury konstrukcji i intensywność oraz kierunek
rozprzestrzeniania się ognia.
Dodatkowymi zaletami dla użytkownika są wytrzymała, zwarta
i lekka konstrukcja oraz wskaźnik migawki, funkcje Instant-on
oraz Quick-Temp.
EVOLUTION 5200
Wyjście wideo oraz tryb czuwania stanowią wyposażenie
standardowe.
10063770
EVOLUTION 5200 standard
10063772
EVOLUTION 5200 z funkcją Quick-Temp
10063773
EVOLUTION 5200 z funkcją Heat Seeker PLUS
10063775
EVOLUTION 5200 z funkcjami Heat Seeker PLUS i Quick-Temp
Ulotka
34-315.2
EVOLUTION® 5600
Kamera EVOLUTION 5600 oferuje obraz o najwyższej
rozdzielczości. Dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do
jakości, stanowi optymalne rozwiązanie w przypadku
zastosowań wymagających szybkiego przeglądu sytuacji.
Zaawansowane funkcje Heat Seeker PLUS oraz Quick-Temp
firmy MSA zapewniają niezrównaną jakość przy wszystkich
temperaturach. Lekka kamera o zwartej i wytrzymałej
konstrukcji z funkcją wskaźnika migawki i natychmiastowym
przełączaniem trybu, jest urządzeniem bardzo przyjaznym dla
użytkownika.
Tryb czuwania, funkcje Heat Seeker PLUS i Quick-Temp jako
wyposażenie standardowe.
EVOLUTION 5600
106
10083575
EVOLUTION 5600 standard
10083576
EVOLUTION 5600 z wyjściem wideo
Ulotka
34-315.2
Oryginalny obraz
Kamery termowizyjne
Akcesoria
Akcesoria
Dodatkowe oczy dla drużyn ratowniczych
Nadajnik wideo
Dzięki funkcji wysyłania termicznych obrazów z miejsca akcji
do centrum zarządzania, osobie kierującej można udostępnić
ważne informacje na temat wydarzeń w czasie rzeczywistym.
Ułatwia to szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji,
wzrost bezpieczeństwa i pozwala szybko wybrać i rozmieścić
zasoby konieczne do opanowania sytuacji. Nadajnik wideo
można w ciągu kilku sekund podłączyć do każdej kamery
termowizyjnej serii EVOLUTION5000 oraz od niej odłączyć.
EVOLUTION 5000 z wideo odbiornikiem
10048841
Nadajnik wideo
[łącznie z zestawem baterii litowo-jonowych 10043960]
10067721
Wideo odbiornik [bez monitora i walizki]
10039300
Wideo odbiornik z walizką
10049271
Wideo odbiornik z monitorem i walizką
Ulotka
34-315.2
Wideo odbiornik z
monitorem LCD
Urządzenie rejestrujące wideo
Dokumentacja staje się coraz ważniejsza w straży pożarnej.
Unikalne Video Capture [przechwytywanie sygnału wideo]
MSA do kamer termowizyjnych EVOLUTION 5000 umożliwia
bezpośrednie nagrywanie sygnału wideo ze sprzętu
obrazowania termowizyjnego dla celów dokumentacyjnych i
treningowych i jest łatwe w konfiguracji.
Video capture to małe i łatwe w użyciu urządzenie
wolnostojące, które jest integrowalne i może być
przekształcone w dowolną kamerę termowizyjną serii
EVOLUTION 5000 w bardzo krótkim czasie. Zintegrowana
standardowa karta pamięci flash zapewnia ponad 2 godziny
nagrywania w formacie MPEG-4.
Obraz z zapisu wideo
10064785
Urządzenie rejestrujące wideo
[łącznie z czytnikiem kart pamięci MMC 10069791 i kartą
pamięci RS-MMC 1 GB 10069792]
Ulotka
34-315.2
Urządzenie
rejestrujące wideo
Akcesoria do urządzeń serii EVOLUTION 5000
Więcej informacji na temat akcesoriów można znaleźć w prospekcie.
Walizka na kamerę
10043951
Biurkowa ładowarka do baterii
10043960
Bateria litowo-jonowa
10040223
Walizka na kamerę
10038970
Jednorazowe osłony wyświetlacza [3 sztuki]
10101312
Ładowarka samochodowa
10067707
Uchwyt do zamontowania na pojeździe
Ładowarka
samochodowa
GA10007002Stałe zasilanie elektryczne
Ulotka
34-315.2
107
Mierniki przenośne
Mierniki przenośne
Niezawodna ochrona bez względu na potrzeby
2. Wysoka temperatura lub źródło zapłonu
Każdy producent starający się o certyfikat ATEX EC musi
wykazać, że jego produkt jest zgodny z normą EN 60079 jako
minimalnym wymogiem koniecznym do uzyskania
zatwierdzenia ATEX. Wszystkie mierniki gazów palnych firmy
MSA zostały zaprojektowane, aby w pełni odpowiadać
standardom ATEX i z tego powodu można je stosować jako
urządzenia zabezpieczające.
3. Tlen dla podtrzymania spalania
Tlen
Elementy te tworzą „trójkąt wybuchowości”. W przypadku
usunięcia jednego z nich, do spalania nie dojdzie. Ważne jest
również procentowe stężenie gazu palnego w powietrzu.
Przyrządy służące do wykrywania niedoboru tlenu lub jego
zwiększonej zawartości [pomiar w vol. %], ostrzegania o
niebezpieczeństwie uduszenia lub monitorowania napełnienia
zbiorników i pojemników gazem obojętnym.
Mierniki przenośne i osobiste urządzenia monitorujące można
ze względu na zastosowanie podzielić na trzy grupy:
Gazy palne
Do zapłonu gazów palnych potrzebne są trzy czynniki:
1. Paliwo lub gaz palny
Zgodnie z dyrektywą dotyczącą producenta ATEX 94/9/WE
oraz dyrektywą dotyczącą użytkownika 99/92/WE, każde
osobiste urządzenie wykrywające obecność gazów palnych
musi przejść próbę eksploatacyjną, jeżeli jest używane jako
urządzenie zmniejszające niebezpieczeństwo eksplozji.
108
Gazy toksyczne
W celu wykrycia i zmierzenia zawartości substancji toksycznych
w otaczającym powietrzu [zazwyczaj wyrażonej w ppm – ilości
cząsteczek na milion], stosuje się mierniki jedno lub
wielogazowe takie jak ALTAIR 5X.
Mierniki przenośne
Wskazówki dotyczące wyboru
Wskazówki dotyczące wyboru
Palny.
0 - 100% LEL
O2
Tlen [O2]
1–3* 1–5* 1–5





Amoniak [NH3]





Rurki wskaźnikowe






Chlor [Cl2]



Dwutlenek chloru [ClO2]



Cyjanowodór [HCN]



Siarkowodór [H2S]






Dwutlenek azotu [NO2]



Fosforowodór [PH3]



Dwutlenek siarki [SO2]




Lotne związki organiczne [VOC]
Wewnętrzna pompa
Funkcje


Dwutlenek węgla [CO2]
Gazy toksyczne

1

0 – 100 Vol.%
Tlenek węgla [CO]
SIRIUS
1
ALTAIR 5X [IR]
1
ALTAIR 4X
ALTAIR PRO
Liczba sensorów
ALTAIR
Wybór odpowiedniego przyrządu



Alarmy [akustyczne i wizualne]




Alarm wibracyjny




MotionAlert


InstantAlert


24 godzinny symbol potwierdzający wykonanie testu działania




Rejestracja zdarzeń





Rejestracja danych




Autokalibracja







Kompatybilny z ALTAIR QuickCheck


Kompatybilny z systemem GALAXY


* Dostępny sensor Dual-Tox CO/H2S
109
Mierniki przenośne
Mierniki OX i TOX
Mierniki OX i TOX
Osobisty monitoring w formacie kieszonkowym
ALTAIR
Niewymagający konserwacji miernik jednogazowy oferuje do
wyboru sensory wykrywające tlenek węgla, siarkowodór lub
tlen, posiada gwarancję obejmującą dwa lata lub 1080 minut
alarmowych i w normalnych warunkach powinien z łatwością
pracować dłużej niż 24 miesiące.
Wbudowany port podczerwieni umożliwia analizę 25 ostatnich
zdarzeń lub zmianę progów alarmowych poprzez komputer
PC. Po przeprowadzeniu kalibracji na wyświetlaczu urządzenia
ALTAIR przez 24 godziny, będzie obecny znak wykonania
kontroli [ptaszek], zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.
Potrójny system alarmowy nieprzerwanie informuje
użytkownika o każdej zmianie warunków otoczenia, szeroki
wybór klipsów zapewnia ponadto wygodę noszenia.
II 2G Ex ia IIC T4
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 50270, EN 61000-6-3
10092523
ALTAIR, O2, 19,5/23 Vol %
10071364
ALTAIR, O2, 19,5/18 Vol %
10092522
ALTAIR, CO, 25/100 ppm
10071334
ALTAIR, CO, 30/60 ppm
10071336
ALTAIR, CO, 35/400 ppm
10071361
ALTAIR, H2S, 5/10 ppm
10092521
ALTAIR, H2S, 10/15 ppm
10071363
ALTAIR, H2S, 7/14 ppm
Ulotka
08-527.2
Wszystkie wersje miernika ALTAIR są dostarczane z klipsem służącym do zawieszenia urządzenia.
Inne progi alarmowe są dostępne na życzenie.
110
ALTAIR CO
Mierniki przenośne
Mierniki OX i TOX
ALTAIR PRO
ALTAIR PRO to niezawodny i kompaktowy detektor jednogazowy
o dużej wydajności ze sprawdzonymi i szybkimi czujnikami
serii 20. 24 godzinny znak wykonania testu działania i pełny zapis
danych, zapewniają jeszcze większe zaufanie użytkownika. Dane
mogą być analizowane i można zmieniać zadane punkty alarmu
na PC za pośrednictwem połączenia w podczerwieni.
ALTAIR PRO NH3
Posiadamy szeroki zakres opcji czujników, aby spełnić Państwa
potrzeby: tlenek węgla, siarkowodór, tlen, amoniak, chlor,
dwutlenek chloru, cyjanowodór, dwutlenek azotu,
fosforowodór oraz dwutlenek siarki.
Stężenie gazu, warunki alarmu, zadane punkty, wartości
szczytowe są czytelnie wyświetlane, a potrójny system
alarmowy zapewnia kompletną ochronę.
Zarówno czujniki jak i baterie można łatwo i szybko wymienić w
razie potrzeby, minimalizując jakiekolwiek przestoje
konserwacyjne.
II 2G Ex ia IIC T4
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 50270, EN 61000-6-3, EN 50271, EN 50104
MED 2008/67/EC
10074137
ALTAIR PRO, O2, 19,5/23 Vol %
10074135
ALTAIR PRO, CO, 25/100 ppm
10076723
ALTAIR PRO, ogień CO, 25/100 ppm
10076724
ALTAIR PRO, stal CO, 75/200 ppm
10076725
ALTAIR PRO, H2S, 5/10 ppm
10076730
ALTAIR PRO, NH3, 25/50 ppm
10076716
ALTAIR PRO, Cl2, 0,5/1 ppm
10076717
ALTAIR PRO, ClO2, 0,1/0,3 ppm
10076729
ALTAIR PRO, HCN, 4,7/10 ppm
10076731
ALTAIR PRO, NO2, 2/5 ppm
10076735
ALTAIR PRO, PH3, 0,3/1 ppm
10076736
ALTAIR PRO, SO2, 2/5 ppm
Ulotka
08-528.2
Wszystkie wersje miernika ALTAIR PRO są dostarczane z klipsem służącym do zawieszenia urządzenia oraz baterią.
Zapasowe sensory oraz inne progi alarmowe są dostępne na życzenie.
Akcesoria ALTAIR & ALTAIR PRO
Sznurek, klips do telefonu komórkowego,klips ze stali
nierdzewnej
10040002
Klips, do zawieszania
10069894
Klips, stal nierdzewna
10041105
Klips do telefonów komórkowych
10073346
Klips do hełmu ochronnego
10041107
Sznurek
10088099
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem MSA Link
10082834
Jet-eye do MSA Link [bez oprogramowania]
10073231
Butla z gazem [34 l] 60 ppm CO
10011727
Butla z gazem [34 l] 40 ppm H2S w N2
10081672
Butla z gazem [34 l] 5 Vol% O2 w N2
478359
Zawór redukujący ciśnienie 0,25 l/min
10030325
Przewód, 40 cm, dla O2, CO, H2S, HCN, SO2, NO2, PH3
10080534
Rurki, 40 cm [16”], do Cl2, ClO2, NH3
111
Mierniki przenośne
Mierniki OX i TOX
ALTAIR QuickCheck
Dzięki ALTAIR QuickCheck można szybko i łatwo sprawdzić
mierniki jednogazowe ALTAIR i ALTAIR PRO. Łatwa w użyciu
stacja testowa jest dostępna z automatycznym
doprowadzaniem gazu lub regulatorem ręcznym.
Wszystkie automatyczne wersje ALTAIR QuickCheck są
dostarczane ze standardowym zasilaczem, automatycznym
regulatorem i rurkami.
Wersje ręczne dostępne tylko ze standardowym zasilaczem.
Regulator i rurki należy zamówić oddzielnie.
10076693
ALTAIR QuickCheck O2, CO, H2S, SO2, NO2 – ręczny
10076705
ALTAIR QuickCheck O2, CO, H2S, SO2, NO2 – automatyczny
10076702
ALTAIR QuickCheck Cl2, ClO2 – ręczny
10076714
ALTAIR QuickCheck Cl2, ClO2 – automatyczny
10076696
ALTAIR QuickCheck NH3 – ręczny
10076708
ALTAIR QuickCheck NH3 – automatyczny
10076699
ALTAIR QuickCheck HCN – ręczny
10076711
ALTAIR QuickCheck Automatic HCN – automatyczny
Informacje dotyczące gazu kalibracyjnego można znaleźć na stronie 119
Akcesoria ALTAIR QuickCheck
112
478359
Zawór redukujący ciśnienie 0,25 l/min
10077384
Rurki regulatora
10080534
Rurki, 40 cm [16”], do Cl2, ClO2, NH3
10047343
Zasilacz sieciowy, ogólny
10049410
Ładowarka samochodowa do baterii litowo-jonowych [12 V DC]
10075893
System automatycznego doprowadzania gazu
710386
Pojedynczy uchwyt butli
ALTAIR QuickCheck
Mierniki przenośne
Mierniki wielogazowe
Mierniki wielogazowe
Rozwiązania adekwatne do Twoich potrzeb
ALTAIR 4X
Urządzenie ALTAIR 4X jest niezawodnym i kompaktowym
miernikiem wielogazowym w niezwykle wytrzymałej obudowie
pokrytej gumą. Mierzy zawartość O2, H2S, CO oraz gazów palnych.
Wyposażenie standardowe obejmuje potrójny system alarmowy,
wyświetlany przez 24 godziny znak wykonania testu działania oraz
pełną rejestrację danych. Miernik ALTAIR 4X może pracować z
jedną baterią przez 20 godzin, a dzięki intuicyjnej obsłudze za
pomocą trzech przycisków oraz przejrzystemu wyświetlaczowi
jest łatwy w użyciu.
Prawdziwa siłą ALTAIR 4X jest technologia czujnika MSA XCell. Czujniki
MSA XCell oferują lepszą stabilność, dokładność, powtarzalności i
przedłużoną żywotność. Podwajając średnią w tym przemyślne,
przyspieszają one czasy odpowiedzi, czyszczenia i kalibracji.
ALTAIR 4X jest wyposażony w unikalne funkcje alarmowe.
MotionAlert wykrywa brak ruchu i może przenikliwym sygnałem
akustycznym powiadomić każdego w pobliżu, jeżeli użytkownik
pozostaje w bezruchu. Opcja InstantAlert pozwala użytkownikowi
na ręczne aktywowanie systemu alarmowego miernika.
Dostępna jest opcjonalna wersja z fluorescencyjną obudową, która
jest idealna do zastosowań w kopalniach lub ciasnych przestrzeniach.
ALTAIR 4X
ALTAIR 4X z
fluorescencyjną obudową
Czujniki MSA XCell
II 2G Ex ia d mb IIC T4, IP 67 – Strefa 1 [z czujnikiem palnym]
II 1G Ex ia IIC T4, IP 67 – Strefa 0 [bez czujnika palnego]
I M1 Ex ia I Ma
MED 2008/67/EC
10110453
ALTAIR 4X [LEL, O2, CO, H2S]
10110456
ALTAIR 4X [LEL, O2, CO, H2S] fluorescencyjny
10110454
ALTAIR 4X [LEL, O2, CO]
10110457
ALTAIR 4X [LEL, O2, CO] fluorescencyjny
10110455
ALTAIR 4X [LEL, O2]
10110458
ALTAIR 4X [LEL, O2] fluorescencyjny
Ulotka
08-538.2
Miernik ALTAIR 4X jest dostarczany w zestawie z ładowarką, nasadką kalibracyjną oraz rurkami. Inne
konfiguracje na żądanie.
Akcesoria ALTAIR 4X
10047596
Elektryczna pompka probiercza
10088099
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem MSA Link
10082834
Jet-eye do MSA Link [bez oprogramowania]
10095774
Ładowarka samochodowa
478359
Zawór redukujący ciśnienie 0,25 l/min
10111202
Ładowarka multi na 5 jednostek ALTAIR 4X, EU
10111204
Ładowarka multi na 10 jednostek ALTAIR 4X, EU
113
Mierniki przenośne
Mierniki wielogazowe
ALTAIR 5X
Uniwersalny miernik ALTAIR 5X potrafi mierzyć stężenie nawet 6
gazów jednocześnie i może być wyposażony w wiele sensorów
podczerwonych, jak i badających toksyczność. Może zostać
skonfigurowany według indywidualnych wymagań i dopasowany
do bardzo różnorodnych warunków. Wielofunkcyjne alarmy,
MotionAlert oraz InstantAlert są standardowym elementem
wyposażenia. ALTAIR 5X posiada sprawdzony i wysokowydajny
potrójny system alarmowy, 24 godzinny znak wykonania testu
działania oraz pełną rejestrację danych.
Prawdziwa siłą ALTAIR 5X jest technologia czujnika MSA XCell.
Czujniki MSA XCell oferują lepszą stabilność, dokładność,
powtarzalności i przedłużoną żywotność. Podwajając średnią
w tym przemyślne, przyspieszają one czasy odpowiedzi,
czyszczenia i kalibracji.
Dane dotyczące stężenia gazu i inne informacje są dostępne na
pierwszy rzut oka na monochromatycznym lub opcjonalnym
kolorowym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości, który
natychmiast zapewnia podstawowe, ale pełne informacje i
może zawierać logo firmy.
ALTAIR 5X może być wyposażony w opcję bezprzewodowego
USB, które umożliwia integrację miernika z systemem alpha
Personal Network.
II 2G Ex d ia mb IIC Gb IP65 – Strefa 1 [z czujnikiem XCell Ex]
II 1G Ex ia IIC Ga IP65 – Strefa 0 [bez czujnika XCell Ex]
II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP65 [ALTAIR 5X IR]
EN 50270 Typ 2, EN 61000-6-3
10119600
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2-CO-H2S] Monochromatyczny
10120567
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2-CO-H2S] Monochromatyczny, z 3 m
linią próbkowania i 30 cm próbką
10119614
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2-CO-H2S] Kolorowy
10120568
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2-CO-H2S] Kolorowy,
z 3 m linią próbkowania i 30 cm próbką
10119649
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2-CO-H2S] Kolorowy,
bezprzewodowy USB
10119616
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2-CO-H2S, SO2] Kolorowy
10119615
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2, CO, H2S, 0-10% CO2] Kolorowy
10120569
ALTAIR 5X [LEL (Pen), O2, CO, H2S, 0-10% CO2] Kolorowy,
z 3 m linią próbkującą i 30 cm próbką
Ulotka
08-537.2
Miernik ALTAIR 5X występuje z zestawem baterii akumulatorowych, ładowarką, zintegrowaną pompą,
nasadką kalibracyjną oraz rurkami. Inne konfiguracje na żądanie.
Akcesoria ALTAIR 5X
114
10099648
Skórzany pokrowiec
474555
Pas do noszenia
10103189
Przewód do pobierania próbek, 3 m, PU przewodzący
10065764
Przewód do pobierania próbek, na metry, PU przewodzący
10103191
Sonda do pobierania próbek, elastyczna, 30 cm
10114838
Akumulator alkaliczny ALTAIR 5X, EU
10111203
Ładowarka multi na 5 jednostek ALTAIR 5X, EU
10111205
Ładowarka multi na 10 jednostek ALTAIR 5X, EU
ALTAIR 5X,
monochromatyczny
ALTAIR 5X, kolorowy
Czujniki MSA XCell
Mierniki przenośne
Mierniki fotojonizacyjne
Mierniki fotojonizacyjne
Wielofunkcyjność w jednej ręce
SIRIUS
Miernik SIRIUS PID [miernik fotojonizacyjny] łączy w sobie
niezwykłą skuteczność, wszechstronność oraz łatwość użycia.
Wszechstronny miernik fotojonizacyjny SIRIUS, służący do
pomiaru
lotnych
związków
organicznych,
można
skonfigurować z maksymalnie czterema dodatkowymi
sensorami: gazów palnych, tlenu, tlenku węgla oraz
siarkowodoru. Miernik obsługiwany w prosty sposób jedną
ręką, jest doskonałym przyrządem pomiarowym oraz
osobistym urządzeniem monitorującym nadającym się do
szerokiej palety zastosowań.
SIRIUS
Miernik SIRIUS jest dostarczany z gumową nasadką ochronną
oraz paskiem na ramię. Dostawa obejmuje zasilacz sieciowy
oraz uchwyt ładowarki dla wersji litowo-jonowych.
II 2G EEx ia d IIC T3/T4
EN 50014, EN 50018, EN 50020, EN 50104, EN 50270, EN 50271,
EN 61779-1/-4
MED 2008/67/EC
10064026
SIRIUS, Ex/Ox, H2S, Li-ion
10064025
SIRIUS, Ex/Ox, CO, Li-ion
10064024
SIRIUS, Ex/Ox, CO, H2S, Li-ion
10064027
SIRIUS, Ex/Ox, Li-ion
10064028
SIRIUS, Ex, Li-ion
10064029
SIRIUS, Ox, Li-ion
10064030
SIRIUS, Li-ion
10064031
SIRIUS, Ex/Ox, CO, H2S, Li-ion, rejestracja danych
10064032
SIRIUS, Ex/Ox, CO, Li-ion, rejestracja danych
10064033
SIRIUS, Ex/Ox, H2S, Li-ion, rejestracja danych
10064034
SIRIUS, Ex/Ox, Li-ion, rejestracja danych
10064035
SIRIUS, Ex, Li-ion, rejestracja danych
10064036
SIRIUS, Ox, Li-ion, rejestracja danych
10064037
SIRIUS, Li-ion, rejestracja danych
Ulotka
08-180.2
Akcesoria SIRIUS
10050123
Gumowa nasadka ochronna, czarna
474555
Pas do noszenia
10068655
Uchwyt ładowarki z zasilaczem sieciowym
10066628
Uchwyt ładowarki
10047343
Zasilacz sieciowy, ogólny
10049410
Ładowarka samochodowa do baterii litowo-jonowych [12 V DC]
10052296
Zestaw baterii litowo-jonowych
10051980
Zestaw baterii alkalicznych
D6203723
Sonda do pobierania próbek, elastyczna, 30 cm
10065764
Przewód do pobierania próbek, na metry, PU przewodzący
Zestaw baterii litowo-jonowych i uchwyt ładowarki
115
Mierniki przenośne
Rurki wskaźnikowe
Rurki wskaźnikowe
Ochrona dla ludzi i środowiska
Rurki wskaźnikowe stanowią najprostsze rozwiązanie, jeżeli
konieczne jest wykonanie pomiaru wielu różnych substancji.
Rurki wskaźnikowe nadają się najlepiej
do wykonywania sporadycznych pomiarów z powodu
długiego okresu ich przechowywania. Obsługa rurek
wskaźnikowych jest bardzo prosta i łatwa.
Rurki wskaźnikowe, operacyjne,
szkoleniowe oraz rurki pobiercze
Rurki wskaźnikowe: są używane do wykrywania
niebezpiecznych substancji w miejscu pracy i w środowisku.
Rurki operacyjne: mają skróconą procedurę pobierczą
[zaledwie 2 zassania], aby szybko ocenić niebezpieczną
sytuację, na przykład podczas akcji straży pożarnej
[z oznaczeniami ostrzegawczymi].
Rurki pobiercze
Rurki szkoleniowe: wykorzystuje się do pokazów i szkoleń.
Zawierają testowe substancje gazowe, reagujące z rurkami
wskaźnikowymi po połączeniu ich wężem.
Rurki wskaźnikowe, do szybkiego pomiaru oraz szkoleniowe
Rurki pobiercze: są ważne do analizy mieszanin różnych
związków. Pobieranie próbki następuje w miejscu
zastosowania, natomiast analiza w laboratorium. Wynik
pomiaru nie jest więc od razu znany. Zalecane przez MSA usługi
laboratoryjne są dostępne na życzenie.
Ulotka
08-610.2
Zestaw rurek wskaźnikowych
Rurki dymne i generatory
dymu
Różne rurki wskaźnikowe zostały
zaprojektowane do różnych zastosowań,
np. zestaw Indoor Air, zestaw BiogasReactor Set oraz alkotest.
Zestaw Indoor Air
Zestaw Indoor Air
Został zaprojektowany do sprawdzania
jakości powietrza w biurach, restauracjach,
szkołach, szpitalach itd. Służy do pomiaru
poziomu wilgotności, stężenia tlenku
węgla, dwutlenku węgla, formaldehydu i
ozonu oraz temperatury.
Zestaw Biogas Reactor
Prosta
i
ekonomiczna
metoda
monitorowania procesu fermentacji w
reaktorach biogazu poprzez określenie
stężenia dwutlenku węgla w zakresie od
5 do 40 Vol%.
116
D5086848
Zestaw Indoor Air
10012107
Zestaw Biogas-Reactor
D5091770
Alkotest
Ulotka
08-610.2
Rurki dymne
Rurki dymne zostały stworzone do
wykrywania i wyznaczania prędkości oraz
kierunku prądów powietrznych w
systemach
wentylacyjnych,
do
wykrywania nieszczelnych rur, pieców i
okien oraz do sprawdzania systemów
wentylacyjnych w kopalniach.
D5019702
Generator dymu
D5019701
Rurki dymne [10 sztuk]
Ulotka
08-610.2
Mierniki przenośne
Pompki
Pompki
Do rurek wskaźnikowych
Toximeter II
Toximeter II jest wielofunkcyjną, sterowaną elektronicznie pompką do rurek
wskaźnikowych. Prosta aktywacja przez jeden przycisk i włożenie rurki.
Toximeter II został stworzony do różnych zadań pomiarowych. Sygnał optyczny i
akustyczny zakończenia pomiaru. Możliwość wymiany akumulatora w strefie
niebezpiecznej.
II 2G EEx ia IIC T4
I M1 EEx ia I
D5142705
Toximeter II bez ładowarki
10082212
Bateria, 2100 NiMH/LB/T4*
10085561
Ładowarka pojedyncza Delta [do jednego urządzenia]
10031507
Ładowarka Delta II [100-240 V/12-28 V]
Ulotka
08-613.2
* ze złączem do ładowania jack 3,5 mm
Gas-Tester
Gas-Tester
Gas-Tester II H
Jest to ręcznie obsługiwana pompka do
rurek wskaźnikowych. Bardzo prosta w
obsłudze i ekonomiczna.
Obsługiwana ręcznie pompka do rurek
wskaźnikowych GT II H posiada wbudowany
mechanizm blokujący, wskaźnik rozprężenia
mieszka oraz licznik zassań. Pozwala na wygodną
i prostą obsługę jedną ręką. Pompkę można
używać do wykonywania precyzyjnych pomiarów
z wszystkimi rurkami wskaźnikowymi firmy MSA.
EN 1231
Gas-Tester II H
D5140904
Gas-Tester
D5140911
Nośnik do urządzenia Gas-Tester,
plastikowy
[do jednego opakowania rurek
wskaźnikowych]
Ulotka
ll 1G c llC T6
I M1 c
II 1D c
08-610.2
D5146760
Gas-Tester II H
D5146770
Torba, plastikowa [do jednego
opakowania rurek wskaźnikowych]
D5146705
Przewód do pobierania próbek, 4 m,
z uchwytem rurki
10015366
Przewód do pobierania próbek, 15 m,
z uchwytem rurki
Ulotka
08-610.2
Kwik-Draw
Tę obsługiwaną jedną ręką pompkę ze stałą objętością pobieranej próbki
wynoszącą 100 ml, można stosować z paletą rurek wskaźnikowych firmy MSA do
wykonywania prób wybiórczych otoczenia pod kątem obecności wielu toksycznych
substancji.
Pompka nadaje się szczególnie do wykrywania wysoce toksycznych substancji,
ponieważ nie jest konieczne użycie adaptera.
D5146761
Kwik-Draw Basic [bez wskaźnika zassań]
D5146762
Kwik-Draw Deluxe [ze wskaźnikiem zassań]
117
Mierniki przenośne
Akcesoria
Akcesoria
Zwiększ wydajność swoich mierników
GALAXY
Wielofunkcyjna stacja GALAXY umożliwia proste lecz
inteligentne testowanie i kalibrację przenośnych mierników gazu
firmy MSA, np. SIRIUS, ALTAIR, ALTAIR PRO, ALTAIR 4X ORAZ
ALTAIR 5X.
Ta łatwa w obsłudze automatyczna stacja kontrolna zapewnia
wysoką wydajność, jako wolnostojąca jednostka oraz
wielojednostkowy system połączony z komputerem PC.
Ponieważ wszystkie przewody i rury są już podłączone do
każdej stacji kontrolnej GALAXY i opcjonalnego uchwytu butli
[proces patentowy w toku], wymagane miejsce pracy zostało
zmniejszone do minimum. Miernik gazu po umieszczeniu w
stacji GALAXY jest testowany, kalibrowany i/lub ładowany bez
konieczności wciśnięcia jednego przycisku.
Na standardowej przemysłowej karcie pamięci flash można
przechowywać ponad 1000 zapisów poszczególnych testów.
Dostępne jest również opcjonalne połączenie przewodowe.
Stacja GALAXY dla mierników gazu:
SIRIUS
ALTAIR/
ALTAIR PRO
Podstawowy zestaw wolnostojący
System podstawowy
10061875
10078261
Standardowy zestaw wolnostojący [łącznie z regulatorem]
System standardowy
10061877
10078262
System standardowy + funkcja ładowania, uchwyt butli
10061878
10078263*
Zestaw wolnostojący Smart [z regulatorem, kartą pamięci]
System Smart
10061879
10078264
System Smart + funkcja ładowania, uchwyt butli
10061880
10078265*
Zestawy przenośne [z regulatorem, zestaw baterii]
System przenośny
10061881
10078266
System przenośny + karta pamięci, uchwyt butli
10061882
10078267
Zestawy sieciowe [z regulatorem, dostępem przewodowym do sieci Ethernet]
Przewodowy system sieciowy
10061883
10078268
Przewodowy system sieciowy + funkcja ładowania, uchwyt butli 10061884
Ulotka 08-530.2
Stacja GALAXY dla
mierników ALTAIR
ALTAIR 4X
ALTAIR 5X
10089999
10090604
10090001
10090000
10090606
10090605
10089970
10089966
10090595
10090591
10089991
10089992
10090956
10090957
10089995
10089994
10090610
10090609
* Brak możliwości ładowania mierników ALTAIR i ALTAIR PRO w stacji GALAXY.
Elektryczna pompka probiercza
Elektryczna pompka probiercza jest zasilaną bateryjnie pompką do pobierania
próbek, która podobnie jak inne przenośne mierniki firmy MSA wykorzystuje
sprawdzoną technologię Pulse-Check. Pompkę probierczą można używać do
zdalnego pomiaru z rurką o maksymalnej długości 15 m.
ll 2G EEx ia IIC T3/T4
118
10047596
Elektryczna pompka probiercza
Ulotka
08-610.2
Mierniki przenośne
Akcesoria
10122425 Butla z gazem [34 l] CH4-1.45%, CO-60, H2S-20, O2-15%, SO2-10%
10122426 Butla z gazem [58 l] CH4-1.45%, CO-60, H2S-20, O2-15%, SO2-10%
10102853 Butla z gazem [58 l] CH4-1.45%, CO2-2.5%, CO-60, H2S-20, O2-15%
10053022 Butla z gazem [58 l] CH4-1,45%, CO-60, H2S-20, O2-15%
10086549 Butla z gazem [58 l] C3H8-0.4%, CO-60, H2S-20, O2-15%
10029473 Butla z gazem [34 l] 100 Vol% metan
10029500 Butla z gazem [34 l] 50 Vol% metan w N2
10022595 Butla z gazem [34 l] 20 Vol% metan w N2
10029471 Butla z gazem [34 l] 2,5 Vol% metan w powietrzu syntetycznym
10029472 Butla z gazem [34 l] 2 Vol% metan w powietrzu syntetycznym
10029475 Butla z gazem [34 l] 50 Vol% Propan w N2
10078013 Butla z gazem [34 l] 8 Vol% Propan w N2
10029476 Butla z gazem [34 l] 1 Vol% propan w powietrzu syntetycznym
10029477 Butla z gazem [34 l] 0,5 Vol% propan w powietrzu syntetycznym
10029478 Butla z gazem [34 l] 0,4 Vol% propan w powietrzu syntetycznym
10078011 Butla z gazem [34 l] 0,5 Vol% Butan w powietrzu syntetycznym Powietrze
10078012 Butla z gazem [34 l] 8 Vol% Butan w N2
10022596 Butla z gazem [34 l] 0,3 Vol% heksan w powietrzu syntetycznym
10029496 Butla z gazem [34 l] 2 Vol% H2 w powietrzu syntetycznym
10029497 Butla z gazem [34 l] 1 Vol% H2 w powietrzu syntetycznym
10083457 Butla z gazem [58 l] 0,75 % obj. pentan w syntetycznym powietrzu
10069618 Butla z gazem [34 l] 2,5 Vol% CO2 w N2
10029498 Butla z gazem [34 l] 1,5 Vol% CO2 w N2
10073231 Butla z gazem [34 l] 60 ppm CO w powietrzu syntetycznym Powietrze
10011727 Butla z gazem [34 l] 40 ppm H2S w N2
711072
Butla z gazem [34 l] 10 ppm HCN w N2
10029521 Butla z gazem [34 l] 10 ppm NO2 w powietrzu syntetycznym
10079807 Butla z gazem [34 l] 25 ppm NH3 w powietrzu syntetycznym Powietrze
10079806 Butla z gazem [34 l] 10 ppm SO2 w powietrzu syntetycznym Powietrze
10011939 Butla z gazem [34 l] 10 ppm Cl2 w N2
711082
Butla z gazem [34 l] 2 ppm Cl2 w N2
10029522 Butla z gazem [34 l] 0,5 ppm PH3 w N2
10081672 Butla z gazem [34 l] 5 Vol% O2 w N2
10029510 Butla z gazem [34 l] 100 Vol% w powietrzu syntetycznym Powietrze
D0715896 Butla z gazem [34 l] 100 ppm izobutylen
478359
Zawór redukujący ciśnienie 0,25 l/min
710288
Reduktor ciśnienia gazu
10079801 Reduktor ciśnienia gazów rzadkich [Cl2, HCN, PH3, NH3]
Opcje z innymi gazami kalibracyjnymi są dostępne na życzenie.
Azot [N2] lub syntetyczne powietrze są używane jako gazy wyrównawcze.




























































SIRIUS
ALTAIR 5X
ALTAIR 4X
ALTAIR
W niektórych przypadkach przenośne mierniki gazu należy skalibrować odpowiednią mieszanką gazową.
Firma MSA oferuje szeroki wybór butli z gazami wzorcowymi przeznaczonymi do różnych mierników MSA.
ALTAIR PRO
Gazy kalibracyjne

















Zalecane






Dostępne
119
Stacjonarne systemy detekcyjne
Stacjonarne systemy detekcyjne
Całościowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
Monitorowanie poziomu gazów i oparów w zakładach
przemysłowych i na dużych obszarach jest konieczne we
wszystkich gałęziach przemysłu. Dyrektywy i przepisy
dotyczące zabezpieczenia zakładów przemysłowych i
personelu oraz monitorowania poziomu emisji, wymagają
zastosowania odpowiednich detektorów gazów. Poza
osobistymi urządzeniami monitorującymi dla ciągłego
monitorowania stosuje się stacjonarne systemy detekcyjne
[detektory i regulatory].
Paleta stacjonarnych systemów detekcji gazów i ognia firmy
MSA obejmuje:
Firma MSA jest jednym z kilku dostawców technologii
stacjonarnych detektorów gazu, który rozwija i wytwarza pełną
paletę czujników, regulatorów i monitorów, oraz łączy je w
rozwiązania systemowe. W ten sposób możliwe jest
zaprojektowanie optymalnych systemów, które spełnią
wszystkie wymagania użytkownika przy doskonałym stosunku
ceny do wydajności. Argument nie do odparcia przemawiający
za bezpieczeństwem i elastycznością.
Firma MSA oferuje „szyte na miarę” rozwiązania, zarówno
wolnostojące jak i zintegrowane z istniejącymi systemami
kontrolno-pomiarowymi.
Informacje na temat stacjonarnych systemów detekcji
gazów można znaleźć w prospekcie 07-160.2.
120
 Regulatory
 Detektory
 Sensory
 Monitory
 Systemy wykrywania ognia i gazów
Obok szerokiej palety produktów opisanych powyżej, firma
MSA zapewnia również dostosowany do potrzeb klienta serwis
na wysokim poziomie, który obejmuje: planowanie i
rozwijanie, pomoc przy instalacji i uruchamianiu, konserwację
oraz przebudowę systemu.
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
Kompetentny, niezawodny i elastyczny
Oprócz szerokiego zakresu najwyższej jakości środków ochrony
osobistej i systemów detekcji gazów, MSA zapewnia również
wysoki poziom usług indywidualnych. Obszerny i
wszechstronny zakres usług MSA zapewni, że Państwa sprzęt i
systemy będą zawsze niezawodne, ekonomiczne i gotowe do
użycia. MSA jest zawsze do Państwa usług, zapewniając
potrzebne wsparcie.
MSA oferuje stanowiska kontrolne do Państwa warsztatów z
ręcznie lub automatycznie zapisywanymi wynikami testów. Od
mobilnej walizki testowej Multitest do najnowszych rozwiązań
w modułowym testowaniu i zarządzaniu sprzętem MSA,
kompaktowy i w pełni automatyczny SmartCHECK sprawi, że
Państwa sprzęt będzie zawsze testowany zgodnie z
najwyższymi standardami profesjonalnymi.
Wszystkie stanowiska kontrolne MSA spełniają normy
przemysłowe i przepisy producenta do testowania aparatów
oddechowych izolujących, masek pełnotwarzowych, zaworów
sterujących i kombinezonów ochrony chemicznej.
Stanowiska testowe SmartCHECK i ProfiCHECK są dostarczane z
oprogramowaniem "TecBOS.Tech Standard", które umożliwia w
pełni automatycznie testowanie. Aby uzyskać szczegóły o innych
modułach oprogramowania MSA, patrz prospekt 50-020.2.
Sprężarki wysokociśnieniowe MSA posiadają filtry powietrza
na wlocie, separatory wstępne, filtry oleju, osuszacze powietrza
oraz łapacze kondensatu. Są dostępne różne wersje sprężarek,
aby spełnić Państwa indywidualne potrzeby.
121
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
Serwis firmy MSA
Serwis firmy MSA
Twój klucz do osiągnięcia trwałych wyników
Kompletna oferta
Przy planowaniu kształtu wyposażenia zabezpieczającego, może być potrzebna
rada, dotycząca zakupu właściwego rodzaju sprzętu. Firma MSA chętnie pomoże
wybrać pomiędzy dostępnymi opcjami. Poza rekomendowaniem wyposażenia
ochrony osobistej i przenośnych mierników gazu, oferta firmy MSA obejmuje
profesjonalne planowanie projektowe, instalację i uruchomienie stacjonarnych
systemów detekcji gazów.
Usługi posprzedażne firmy MSA obejmują naprawy i konserwacje, modyfikacje
systemu oraz dostawy części zamiennych. Można ponadto wziąć udział w
szkoleniach, które pozwolą w największym stopniu korzystać z palety produktów i
usług firmy MSA.
Indywidualne wymagania
Firma MSA jest zwolennikiem rozwijania i optymalizowania swoich rozwiązań
serwisowych wspólnie z klientem. Oznacza to, że klient decyduje o zakresie
potrzebnych usług oraz długości obowiązywania umowy. Kluczem do osiągnięcia
długotrwałych wyników jest rozwój indywidualnych, dostosowanych do wymogów
klienta usług, które obejmują jego potrzeby i spełniają jego życzenia.
 Planowanie projektowe i rozwój
 Instalacja i uruchamianie
 Modyfikacja systemu
 Konserwacja
 Naprawa i serwis
 Szkolenie
122
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
Rozwiązania dla warsztatów
Rozwiązania dla warsztatów
Rodzina wszechstronnych stanowisk kontrolnych i sprężarek
SmartCHECK
SmartCHECK to kolejna generacja kompaktowego i w pełni automatycznego
stanowiska kontrolnego dla dostępnych na rynku butlowych aparatów
powietrznych. Nowozaprojektowana głowa testowa zapewnia łatwą obsługę i
dobre dopasowanie masek pełnotwarzowych. Jest ono wyposażone w
zintegrowany system komputerowy i ekran dotykowy. Oprogramowanie
TecBOS.Tech z kreatorem umożliwia intuicyjną obsługę. Użytkownik jest
prowadzony krok po kroku przez proces kontrolny. TecBOS.Tech nagrywa i zarządza
np. datami testowania sprzętu, nadchodzącymi serwisami, całą dokumentacją
powiązaną z wykonywaną pracą, częściami zamiennymi i wynikami testów.
SmartCHECK
W pełni zautomatyzowane stanowisko SmartCHECK wykonuje pełen zakres testów
dla: masek pełnotwarzowych, zaworów sterowanych pracą płuc, aparatów
oddechowych izolujących oraz kombinezonów chemoodpornych zgodnie z
normami EN i normami krajowymi, tj. VFdB. Sztywność materiału głowy testowej
gwarantuje idealne dopasowanie i ułatwia korzystanie z masek. SmartCHECK.basic
oferuje wszystkie standardowe testy statyczne dla średniego i niskiego ciśnienia.
W zależności od potrzeb stanowisko kontrolne SmartCHECK może zostać
rozszerzone o następujące moduły:
 regulowane sztuczne płuco
 wysokie ciśnienie
 testowanie aparatu oddechowego z zamkniętym obiegiem
10107176
SmartCHECK.basic
[jednostka podstawowa z przewodem zasilającym, czytnik urządzenia odzewowego
(transpondera), 3 szt. kart do zapisu, szmatka micro fibre, rysik, olej sylikonowy,
pokrywa zabezpieczająca na głowę testową i jedna licencja TecBOS.Tech standard]
Ulotka
01-750.2
ProfiCHECK.net
Niezawodny sprzęt jest najważniejszy dla efektywności brygad. W pełni
automatyczny ProfiCHECK.net wykonuje kompletny zakres testów komponentów
aparatu oddechowego i kombinezonów chemoodpornych. Sztuczne płuco
umożliwia testowanie dynamiczne. Zawiera pełne oprogramowanie zarządzania
sprzętem TecBOS.Tech i może pracować w sieci.
10028223
ProfiCHECK.net bez komputera PC
10028224
ProfiCHECK.net z komputerem PC
Ulotka
01-749.2
ProfiCHECK.net
123
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
Rozwiązania dla warsztatów
Multitest i Multitest Plus
Pulpit Multitest Plus
Przenośne urządzenie kontrolne do wykonywania statycznych testów masek,
zaworów sterowanych pracą płuc oraz kombinezonów hermetycznych. Posiada
manometr niskociśnieniowy +/–30 mbar. Rozszerzona wersja urządzenia
Multitest Plus posiada dodatkowo manometr średniociśnieniowy 0–16 bar.
Rozszerzona wersja urządzenia Multitest Plus-HP posiada dodatkowo manometr
wysokociśnieniowy 0-400 bar. Idealne dla małych i średnich warsztatów lub jako
uzupełnienie wyposażenia stacjonarnego.
10073519
Multitest ND [walizka]
D5175743
Multitest Plus [walizka]
D5175744
Multitest Plus [wersja z pulpitem]
10031753
Multitest Plus, 230V [wersja z pulpitem]
10073651
Multitest Plus-HP, 230 V [wersja z pulpitem]
Ulotka
01-744.2
Sprężarki
Firma MSA oferuje sprężarki napełniające jednocześnie butle sprężonym
powietrzem 200 i 300 bar. Jakość powietrza do oddychania odpowiada normie
EN 12021.
Sprężarka 260/330 EF cicha
Paleta sprężarek obejmuje modele posiadające różne funkcje: obudowy
standardowe lub tłumiące hałas w przypadku sprężarek „supercichych” [64 dB],
panele napełniające posiadające maksymalnie 9 połączeń, wydajność tłoczenia
powietrza od 160 do 450 l/min, sprężarki z trzema ustawieniami ciśnienia. Inne
funkcje: w pełni automatyczne usuwanie kondensatu oraz łatwa wymiana wkładów
oczyszczających/osuszających. Licznik godzin pracy lub dodatkowy wskaźnik
wilgotności określają konieczność wymiany filtrów. Sprężarki i panele napełniające
są oferowane z opcją oddzielnego montażu zgodnego z niemiecką normą
DIN 14092 [remizy strażackie, warsztaty zajmujące się urządzeniami chroniącymi
drogi oddechowe].
Ulotka
01-660.2
Tester powietrza HP i MP
Zestaw monitoringu do sprężonego powietrza oddechowego z instalacji
zakładowych, sprężarek i butli. Szybkie i łatwe określenie zawartości wody, tlenku
węgla, dwutlenku węgla i oleju jak i zawartości związków azotu za pomocą rurek
wskaźnikowych na instalacjach zakładowych, sprężarkach i jednostkach filtrujących.
Airtester HPdla sprężarek i butli z powietrzem oddechowym o wysokim ciśnieniu
w zakresie 200 do 300 barów.
Airtester MPdla sprężarek i instalacji zasilających powietrze średniego ciśnienia. Do
10 barów.
EN 12021
Tester powietrza HP
124
D3188701
Tester powietrza HP
D5185710
Tester powietrza MP
Ulotka
08-610.2
Wspólne normy dotyczące
bezpieczeństwa
Wspólne normy dotyczące bezpieczeństwa
EN 136
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Maski pełnotwarzowe.*
EN 354
Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem linki bezpieczeństwa.
EN 137
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Butlowy aparat oddechowy izolujący z
otwartym układem.
EN 355
Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości - Pochłaniacze energii.
EN 358
EN 138
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Wężowy aparat oddechowy świeżego
powietrza przeznaczony do użycia z maską
pełnotwarzową, półmaską lub ustnikiem.*
Sprzęt zabezpieczający do pozycjonowania
pracy i chronicy przed upadkiem z wysokości
- Pasy do pozycjonowania i ograniczania
pracy i linki pozycjonowania pracy.
EN 140
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Półmaski i ćwierćmaski.*
EN 360
Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości - Sprzęt zapobiegający upadkowi
typu samocofający.
EN 143
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Elementy oczyszczające.*
EN 361
Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości - Uprzęże pełne.
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Zawory butli gazowych.
EN 362
Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości - Łączniki.
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Gwinty części twarzowych.
EN 369
Patrz EN ISO 6529.
EN 397
Przemysłowe hełmy ochronne.
EN 402
Urządzenia chroniące drogi oddechowe Sterowany pracą płuc butlowy aparat
oddechowy izolujący z maską
pełnotwarzową lub ustnikiem do ucieczki.*
EN 403
Urządzenia chroniące drogi oddechowe;
przeznaczone do aparatów ucieczkowych Urządzenia oczyszczające z kapturem służące
do ucieczki przed ogniem.*
EN 404
Urządzenia chroniące drogi oddechowe;
przeznaczone do aparatów ucieczkowych Ucieczkowe urządzenia chroniące przed
tlenkiem węgla z ustnikiem.
EN 443
Hełmy strażackie.
EN 144
EN 148
EN 149
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Półmaski oczyszczające służące do ochrony
przed cząstkami.*
EN 166
Osobista ochrona oczu – specyfikacje.
EN 172
Filtry przeciwsłoneczne stosowane w
osobistych środkach ochrony oczu do
zastosowań przemysłowych.
EN 352
Ochronniki słuchu - Wymagania
bezpieczeństwa i testowanie.
Część 1: nauszniki.
Część 2: zatyczki do uszu.
Część 3: nauszniki mocowane do
przemysłowegohełmu zabezpieczającego.
Część 4: nauszniki z tłumieniem zależnym od
poziomu natężenia.
Część 6: nauszniki z elektrycznym wejściem audio.
Część 8: nauszniki z funkcją rozrywkową
audio.
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
125
Wspólne normy dotyczące
bezpieczeństwa
EN 471
Odzież odblaskowa do zastosowań
profesjonalnych - Metody testowania i
wymagania.
EN 1231
Atmosfery przy stanowisku pracy - Systemy
krótkotrwałego
pomiaru za pomocą rurek wskaźnikowych Wymagania i metody kontroli.
EN 533
Odzież ochronna - Ochrona przed wysoką
temperaturą i płomieniami - Materiały i
zestawy materiałów narażone na ograniczone
działanie płomieni. [ISO 14116:2008]
EN 1497
Osobiste środki ochrony przed upadkiem Uprząż ratownicza.
EN 1731
EN 795
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości
- Przyrządy kotwiczące - Wymagania i
testowanie.
Osłony oczu i twarzy z siatką do zastosowań
przemysłowych i nieprzemysłowych,
chroniące przed uszkodzeniami
mechanicznymi i/lub wysoką temperaturą.
EN 813
Osobiste środki ochrony przed upadkiem Uprząż do siedzenia.
EN 12021
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Aparat powietrzny butlowy izolujący.
EN 12492
Sprzęt alpinistyczny; Hełmy dla alpinistów;
Wymagania bezpieczeństwa i
metody kontroli.
EN 12941
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Sprzęt oczyszczający z wymuszonym
obiegiem powietrza z z hełmami lub
kapturami.*
EN 12942
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Elektryczne urządzenia filtrujące z maskami
pełnotwarzowymi, półmaskami lub
ćwierćmaskami.*
EN 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi związkami
chemicznymi – Wymagania dotyczące
skuteczności odzieży chemoodpornej o
ograniczonej odporności na działanie
płynnych związków chemicznych [Typ 6 i Typ
PB(6) wyposażenia].
EN 13463
Nie elektryczny sprzęt do stosowania w
potencjalnie wybuchowych atmosferach –
Część 1: Podstawowe metody i wymagania.
EN 13794
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Butlowy zamknięty ucieczkowy aparat
oddechowy.*
EN 943
Odzież chroniąca przed płynnymi i gazowymi
związkami chemicznymi, łącznie z ciekłymi
aerozolami i cząstkami stałymi.
Część 1: Wymagania dla wentylowanych i nie
wentylowanych gazoszczelnych
[Typ 1] i nie gazoszczelnych [Typ 2]
kombinezonów chemoodpornych.
Część 2: Wymagania dotyczące
chemoodpornych kombinezonów
gazoszczelnych [Typ 1] dla zespołów
awaryjnych.
EN 1073
EN 1146
EN 1149
Odzież chroniąca przed skażeniem
radioaktywnym - Część 2: Wymagania i
metody testowania dla niewentylowanej
odzieży chroniącej przed skażeniem
drobinami radioaktywnymi.
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Butlowy aparat oddechowy izolujący z
otwartym układem z kapturem [aparat
ucieczkowy na sprężone powietrze z
kapturem].*
Odzież ochronna – Właściwości
elektrostatyczne
Część 1: Metoda kontroli stosowana w
pomiarach oporu właściwego powierzchni.
Część 5: Właściwości materiału i wymogi
projektowe.
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
126
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
Wspólne normy dotyczące
bezpieczeństwa
EN 14126
Odzież ochronna - Wymagania dotyczące
skuteczności i metody kontroli odzieży
chroniącej przed czynnikami zakaźnymi.
EN 14387
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Pochłaniacz[e] i filtropochłaniacz[e].*
[Zawiera poprawkę A1:2008].
EN 14458
EN 14593
EN 14594
EN 14605
EN 50014
Osłony twarzy i wizjery do stosowania w
hełmach strażackich i wysokiej wydajności
hełmach przemysłowych, stosowanych przez
strażaków, karetki i służby ratownicze.
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Aparat oddechowy izolujący z zaworem
sterującym - Część 1: Aparat z maską
pełnotwarzową.*
EN 50270
Kompatybilność elektromagnetyczna Urządzenie elektryczne służące do
wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów
toksycznych lub tlenu.
EN 50271
Urządzenie elektryczne służące do
wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów
toksycznych lub tlenu - Wymagania i kontrole
dotyczące urządzenia korzystającego z
oprogramowania i/lub technologii
cyfrowych.
EN 50365
Hełmy izolowane elektrycznie do stosowania
w instalacjach niskonapięciowych.
EN 60079-0
Urządzenie elektryczne wykorzystywane w
atmosferze gazów wybuchowych - Część 0:
Wymogi ogólne.
EN 60079-11
Atmosfery wybuchowe - Część 11: Ochrona
sprzętu poprzez bezpieczeństwo samoistne "i".
EN 60950
Sprzęt informatyczny Bezpieczeństwo - Część 1: Wymogi ogólne.
EN 61000
Kompatybilność elektromagnetyczna [EMC]
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Aparat oddechowy wężowy o ciągłym
przepływie. *
Odzież zabezpieczająca przed płynnymi
substancjami chemicznymi – Wymagania
dotyczące skuteczności odzieży wyposażonej
w połączenia nieprzepuszczające cieczy [Typ
3] lub rozpylonych cieczy [Typ 4], łącznie z
elementami zabezpieczającymi tylko części
ciała [Typ PB (3) i PB (4)].
Urządzenie elektryczne wykorzystywane w
atmosferze zagrożonej wybuchem – Ogólne
wymagania.
EN 50018
Urządzenie elektryczne wykorzystywane w
atmosferze zagrożonej wybuchem – Osłony
ognioszczelne „d”.
EN 50020
Urządzenie elektryczne wykorzystywane w
atmosferze zagrożonej wybuchem –
bezpieczeństwo samoistne „i”.
EN 50104
Urządzenie elektryczne służące do
wykrywania i pomiaru ilości tlenu –
Wymagania dotyczące skuteczności i metody
kontroli.
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
Część 6-2: Normy rodzajowe – Odporność na
działanie otoczenia przemysłowego.
Część 6-3: Norma rodzajowe - Emisja
dla otoczenia mieszkalnego, handlowego i
środowiska przemysłu lekkiego.
EN 61779
Urządzenie elektryczne służące do
wykrywania i pomiaru ilości palnego gazu.*
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
127
Wspólne normy dotyczące
bezpieczeństwa
EN ISO 6529
Odzież ochronna – Ochrona przed
substancjami chemicznymi – Określanie
odporności materiałów odzieży ochronnej na
przenikanie cieczy i gazów.
EN ISO 13982
Odzież zabezpieczająca przed cząstkami
stałymi – Część 1: Wymagania dotyczące
skuteczności odzieży chemoodpornej
chroniącej całe ciało przed działaniem cząstek
stałych znajdujących się w powietrzu
[typ 5 odzieży].
BS 8468-1
Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed
czynnikami chemicznymi, biologicznymi,
radiologicznymi i nuklearnymi [CBRN]. Aparat
oddechowy nadciśnieniowy, z butlą i z
otwartym obiegiem - Specyfikacja.
DIN 3181
Urządzenia chroniące drogi oddechowe Elementy oczyszczające CO i reaktor Klasyfikacja, oznaczenie.
DIN 58620
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Pochłaniacz[e] i filtropochłaniacz[e]
chroniące przed tlenkiem węgla.*
DIN 58639
Urządzenia chroniące drogi oddechowe
przeznaczone do aparatów ucieczkowych –
Butlowy aparat oddechowy na sprężony tlen
z zamkniętym układem z kapturem.*
ATEX
ATmospheres EXplosible oznacza po
francusku atmosferę zagrożoną wybuchem.
Zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/EC wszystkie
elektroniczne detektory gazu i osobiste
urządzenia monitorujące używane w
atmosferze zagrożonej wybuchem, muszą
posiadać oznaczenie oraz “ATEX”. Jeżeli
system wykrywania gazu [detektory i
element sterujący] lub osobiste urządzenie
monitorujące poziom gazów palnych jest
wykorzystywane jako urządzenie
zmniejszające ryzyko wybuchu, oprócz
posiadania oznaczenia „ATEX” musi przejść
próbę eksploatacyjną.
Zatwierdzenie działania
Zgodnie z dyrektywą ATEX dotyczącą
producenta 94/9/WE oraz dyrektywą
dotyczącą użytkownika 99/92/WE, każdy
system wykrywania gazu [detektory i
element sterujący] oraz każde osobiste
urządzenie monitorujące poziom palnych
gazów musi przejść próbę eksploatacyjną,
jeżeli jest używane jako urządzenie
zmniejszające niebezpieczeństwo wybuchu.
Certyfikat typu ATEX WE dla produktu musi
następnie wykazać zgodność co najmniej z
normą EN 61779 [wcześniej EN 50054].
MED
Dyrektywa w sprawie wyposażenia
morskiego 96/98/WE, Wheelmark, certyfikat
wydawany przez organizację
„See-Berufsgenossenschaft”. Zamieniona
przez 2008/67/EC oraz 2011/75/EC.
PED
Dyrektywa dla urządzeń
ciśnieniowych 97/23/WE.
DIN 58647
Urządzenia chroniące drogi oddechowe dla
aparatów ucieczkowych - Część 7: Urządzenia
oczyszczające do aparatów ucieczkowych.*
PPE
Dyrektywa dotycząca sprzętu ochrony
osobistej 89/686/EWG.
DIN 58652
Urządzenia chroniące drogi oddechowe –
Butlowy aparat oddechowy z zamkniętym
układem.
VFDB
0801: Wybór kombinezonów
chemoodpornych do wykonywania zadań w
straży pożarnej.
Część 1: Krótkotrwały tlen związany
chemicznie [KO2] dla średnich parametrów
roboczych.*
0802: Wybór wyposażenia ochrony dróg
oddechowych do wykonywania zadań w
straży pożarnej.
Część 2: Tlen związany chemicznie [KO2] do
pracy i działań ratowniczych.*
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
128
* Wymagania, testowanie, oznaczenie
Notatki
Notatki
129
Notatki
130
MSA w Europie
MSA w Europie
www.MSAsafety.com
Europa Północna
Europa Południowa
Europa Wschodnia
Europa Środkowa
Holandia
MSA Nederland
Kernweg 20
1627 LH Hoorn
Telefon +31 [229] 25 03 03
Faks +31 [229] 21 13 40
[email protected]
Włochy
MSA Italiana
Via Po 13/17
20089 Rozzano [MI]
Telefon +39 [02] 89 217 1
Faks +39 [02] 82 59 228
[email protected] msa-europe.com
Polska
MSA Safety Poland
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn k/Warszawy
Telefon +48 [22] 711 50 33
Faks +48 [22] 711 50 19
[email protected]sa-europe.com
Niemcy
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Telefon +49 [30] 68 86 0
Faks +49 [30] 68 86 15 17
[email protected]
Belgia
MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Telefon +32 [3] 491 91 50
Faks +32 [3] 491 91 51
[email protected]
Hiszpania
MSA Espańola
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
[Barcelona]
Telefon +34 [93] 372 51 62
Faks +34 [93] 372 66 57
[email protected]
Republika Czeska
MSA Safety Czech
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Telefon +420 [59] 6 232222
Faks +420 [59] 6 232675
[email protected]
Austria
MSA AUER Austria
Vertriebs GmbH
Modecenterstrasse 22
MGC Office 4, Top 601
A-1030 Wien
Telefon +43 [0] 1 / 796 04 96
Faks +43 [0] 1 / 796 04 96 - 20
[email protected]
Wielka Brytania
MSA Britain
Lochard House
Linnet Way
Strathclyde Business Park
BELLSHILL ML4 3RA
Scotland
Tel. +44 [16 98] 57 33 57
Fax +44 [16 98] 74 0141
[email protected]
Szwecja
MSA NORDIC
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Telefon +46 [40] 699 07 70
Faks +46 [40] 699 07 77
[email protected]
MSA SORDIN
Rörläggarvägen 8
33153 Värnamo
Telefon +46 [370] 69 35 50
Faks +46 [370] 69 35 55
[email protected]
Francja
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Telefon +33 [474] 55 01 55
Faks +33 [474] 55 47 99
[email protected]
Węgry
MSA Safety Hungaria
Francia út 10
1143 Budapest
Telefon +36 [1] 251 34 88
Faks +36 [1] 251 46 51
[email protected]
Rumunia
MSA Safety Romania
Str. Virgil Madgearu, Nr. 5
Ap. 2, Sector 1
014135 Bucuresti
Telefon +40 [21] 232 62 45
Faks +40 [21] 232 87 23
[email protected]
Rosja
MSA Safety Russia
Pokhodny Proezd, 14
125373 Moscow
Telefon +7 [495] 921 1370/74
Faks +7 [495] 921 1368
[email protected] msa-europe.com
Szwajcaria
MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Telefon +41 [43] 255 89 00
Faks +41 [43] 255 99 90
[email protected]
European Head Office
[Siedziba na Europę]
MSA EUROPE
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Telefon +49 [30] 68 86 0
Faks +49 [30] 68 86 15 58
[email protected]
131
Aparaty oddechowe na sprężone
powietrze
strona 14
Sprzęt oczyszczający
strona 39
Ochrona głowy, oczu i słuchu
strona 55
Zabezpieczenie przed upadkiem
strona 91
Ochrona ciała
strona 96
Ochrona balistyczna
strona 103
Kamery termowizyjne
strona 104
Mierniki przenośne
strona 108
Stacjonarne systemy detekcyjne
strona 120
Serwis i rozwiązania dla warsztatów
strona 121
ID 00-105.2 PL/07/01.12
Informacje mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Twój dystrybutor:

Podobne dokumenty