Promocja polskich technologii IT w Tokio

Transkrypt

Promocja polskich technologii IT w Tokio
Promocja polskich technologii
IT w Tokio
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio za pośrednictwem
Marszałka Województwa Podlaskiego zaprasza instytuty badawcze,
startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które są
zainteresowane działalnością w sektorze FinTech, do udziału w
seminarium promującym polskie technologie IT.
Jakkolwiek liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, to
organizatorzy uważają, że samo zgłoszenie będzie okazją do
promocji zgłoszonych firm, a tym samym promocji Polski w
Japonii.
Nabór potrwa do 28 lutego 2017 r. do końca dnia czasu
japońskiego (JST), a seminarium odbędzie się 16 czerwca 2017
r.
Więcej:
http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/170123_s
eminariumTokio.htm

Podobne dokumenty