StomIV_Gosp.CaP PBienias

Komentarze

Transkrypt

StomIV_Gosp.CaP PBienias
Piotr Bienias
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
PBienias
2
Patogeneza
Obraz kliniczny
Nadmierna pobudliwość
nerwowo-mięśniowa
TĘŻYCZKA JAWNA
Zaburzenia aktywności
enzymów
TĘŻYCZKA UTAJONA
RÓWNOWAŻNIKI TĘŻYCZKI
Zaburzenia procesów
krzepnięcia
PBienias
3
Drętwienie i symetryczne kurcze
toniczne mięśni
rąk („ręka położnika”)…..
przedramion i ramion
twarzy, powiek („usta karpia”)
klatki piersiowej
kończyn dolnych (ustawienie
końsko-szpotawe)
świadomość zachowana
PBienias
4
Objaw Chvostka - skurcz mm.
twarzy po uderzeniu młoteczkiem
w n. twarzowy 2 cm do przodu od
płatka ucha poniżej wyrostka
jarzmowego
Objaw Trousseau – ręka położnika
po uciśnięciu ramienia
mankietem przez ok. 3 min do 20
mmHg powyżej RR skurczowego
Napad tężyczki wywołany
hiperwentylacją
PBienias
5
Napady tężyczki
Równoważniki tężyczki
Zmiany troficzne narządów
(zaćma, sucha i szorstka skóra,
zmiany paznokci, łamliwość włosów)
Zmęczenie, osłabienie pamięci
Stany lękowe, psychozy
Pierścieniowate lub punkcikowate ubytki
szkliwa zębów
PBienias
6
Patogeneza
Obraz kliniczny
Efekt depresyjny na komórki
nerwowe
ZESPÓŁ
HIPERKALCEMICZNY
Uszkodzenie nerek
PRZEŁOM
HIPERKALCEMICZNY
Nadwrażliwość
kardiomiocytów i efekt
inotropowododatni
↑ wydzielania gastryny
PBienias
7
1.
Nerki:
wielomocz, hiperkalciuria,
wapnica, kamica nerek
4.
Układ krążenia:
nadciśnienie tętnicze,
tachykardia, zaburzenia rytmu
2.
Przewód pokarmowy:
utrata łaknienia, nudności,
wymioty, zaparcia, choroba
wrzodowa, zapalenie trzustki,
kamica dróg żółciowych
5.
Układ nerwowo-mięśniowy:
osłabienie mięśni, wzmożenie
odruchów ścięgnistych,
przemijające porażenie mięśni
twarzy
3.
Odwodnienie
6.
Ośrodkowy układ nerwowy:
bóle głowy, zaburzenia
orientacji, depresja, senność,
śpiączka
PRZEŁOM HIPERKALCEMICZNY: szybka progresja, stęż. wapnia > 3,75 mmol/l,
zaburzenia świadomości, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia rytmu serca
PBienias
8
1.
Objawy hiperkalcemii
2.
Brak objawów lub obraz skąpoobjawowy
3.
Obraz jednoobjawowy (maski narządowe)
nawracająca kamica nerek, OOdmZN, PNN
bóle kostno-mięśniowe
nawrotowa choroba wrzodowa
zapalenie trzustki (nawracające OZT, PZT)
depresja
nadciśnienie tętnicze, arytmie
anemia oporna na leczenie
PBienias
9
Zmiany w kościach typu osteitis
fibrosa cystica
Nadziąślak (epulis) – guz dziąsła
PBienias
10
Przyczyny
Obraz kliniczny
↓ w pokarmach
np. alkoholicy
Hiperwentylacja
↓ wchłanianie z p. pok.
np. węglan wapnia, preparaty
glinu w leczeniu nadkwasoty
zasadowica oddechowa
intensywne leczenie kwasicy
cukrzycowej ketonowej
PBienias
Osłabienie/drżenie mięśni
szkieletowych
Drgawki
Śpiączka
+ ew. objawy przyczyny
wywołującej hipofosfatemię
11
Przyczyny
↓ wydalanie przez nerki
↑ w pokarmach np. dieta mleczna
kwasica
↑ uwalniania z tkanek np. faza katabolizmu (urazy, zakażenia), rozpad
nowotworu, rabdomioliza
nadmierna podaż wit. D
Obraz kliniczny
Dominują objawy choroby podstawowej
Hiperfosfatemia → hipokalcemia → wtórna nadczynność przytarczyc
PBienias
12