CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Europejski Fundusz

Transkrypt

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Europejski Fundusz
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia
poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
Projekt
,, Jestem aktywny ,,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ,,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie informuje, iż realizuje projekt finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są
w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Dalików.
W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje wsparcia :
Szkolenia zawodowe
Doradztwo zawodowe
Konsultacje z psychologii rozwoju zawodowego
Biuro projektu :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie,
99-205 Dalików, ul. Legionów Polskich 1, tel. 043 678 01 23
Realizator projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dalikowie
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

Podobne dokumenty