III FORUM BIBLIOTEK SZKOLNYCH WOJEW2DZTWA LUBUSKIEGO

Transkrypt

III FORUM BIBLIOTEK SZKOLNYCH WOJEW2DZTWA LUBUSKIEGO
III FORUM
BIBLIOTEK SZKOLNYCH
WOJEW2DZTWA LUBUSKIEGO
Dyrekcja i Pracownicy
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
serdecznie zapraszają
nauczycieli bibliotekarzy lubuskich szkół
na III Forum Bibliotek Szkolnych
Województwa Lubuskiego
pn. „Polubić czytanie.
Czytelnictwo dzieci i młodzieży",
które odbędzie się 6 października
6 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Biblioteki
(II piętro, p. 214)
Zielona Góra
al. Wojska Polskiego 9
PROGRAM FORUM
9.45 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15
Otwarcie forum – Marzena Szafińska-Chadała,
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
10.15 – 11.00
Czytać każdy może – dr hab. Pola Kuleczka, prof.
Uniwersytetu Zielonogórskiego
11.00 – 11.20
Książki w życiu najmłodszych. Pozytywny wpływ
czytania książek na rozwój dziecka – Anna Woźnicka,
nauczyciel bibliotekarz PBW w Zielonej Górze
11.20 – 11.50
Przerwa kawowa
11.50 – 12.10
Lubuskie Centrum Bibliotek Szkolnych – projekt
unijny w ramach działania . Rozwój społeczeństwa
informacyjnego – Adam Jeske, Prezes RdB. Expert
12.10 – 12.30
Program „Książki naszych marzeń” w Publicznej
Szkole Podstawowej w Drzonkowie i jego wpływ
na wzrost poziomu czytelnictwa uczniów –
Lilla Wójkiewicz, nauczyciel bibliotekarz Zespołu
Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze
12.30 – 12.50
Promocja czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej – Marzena
Szafińska-Chadała, Dyrektor PBW w Zielonej Górze
12.50– 13.10
Nowe formy promocji biblioteki i czytelnictwa –
Anna Aleksandrowicz, nauczyciel bibliotekarz PBW
w Zielonej Górze
13.10 – 14.00
Dyskusja i wymiana doświadczeń
14.00 – 14.30 Zwiedzanie wystawy towarzyszącej forum pod
tytułem „Książki naszych dzieci”
14.30
Poczęstunek

Podobne dokumenty