Typology of heritage-led regeneration

Komentarze

Transkrypt

Typology of heritage-led regeneration
Typologia projektów rewitalizacji
opartej na dziedzictwie – przyklad
Edinburgh World Heritage Trust
i rekomendacje dla polskich miast
Aleksandra Jadach-Sepiolo
Kinga Czenczek
Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
Plan prezentacji
Rewitalizacja oparta na dziedzictwie
kulturowym w Polsce
•
Projekty rewitalizacji bazujace na
dziedzictwie dominuja w polskiej
rewitalizacji
•
Ogromne repozytorium
dokumentów, analiz oraz ekspertyz
dotyczacych kultury, symboliki oraz
materialnej wartosci dziedzictwa.
•
PROBLEM: Dziedzictwo materialne
traktowane jest przede wszystkim
jako czynnik ulatwiajacy uzyskanie
wyzszej dotacji dla projektu.
•
Istnieje jedynie kilka programów w
Polsce, w których bogactwo
dziedzictwa kulturowego wzbogaca
wartosc stosowania tradycyjnych
metod, materialów itp.
Czas na nauke ? Czas na
wzorowanie sie
Edinburgh World Heritage Trust
Edinburgh World Heritage
Trust zostalo utworzone w
1999 poprzez polaczenie
the Old Town Renewal Trust
wraz z the New Town
Conservation Committee.
Edinburgh World Heritage
Trust jest organizacja
pozarzadowa, wspierana
przez Miasto Edynburg,
Historic Scotland oraz
prywatnych darczynców,
koncentrujaca sie na
ochronie, konserwacji oraz
promocji Swiatowego
Dziedzictwa.
Zródlo: archiwum EWHT
Edinburgh World Heritage Trust – zadania
Typologia projektów EWHT
• Wykorzystanie opuszczonych budynków zabytkowych na
potrzeby spoleczne (Panmure House, The Calton Hill City
Observatory)
Zródlo:
wikimedia.org
Zródlo:
wikimedia.org
Zródlo: henniker.org.uk
• Wspólpraca wielu wlascicieli nieruchomosci (Well Court)
Source: K.Czenczek
Zródlo: archiwum EWHT
Typologia projektów EWHT
• Reorganizacja przestrzeni publicznej i poprawa
bezpieczenstwa (The Scotsman Steps)
Zródlo: archiwum EWHT
Zródlo: archiwum EWHT
Zródlo: archiwum
K.Czenczek
• Projekty edukacyjne (Coinyie House Close, Panmure St.
Ann’s Special School)
Zródlo: archiwum EWHT
Zródlo: archiwum EWHT
Typologia projektów EWHT
• Wyznaczanie standardów przeksztalcania przestrzeni
zabytkowych (The Twelve Closes)
• Enforced works (24 Shandwick Place)
Zródlo: archiwumA. JadachSepiolo
Zródlo: archiwum EWHT
Partnerzy w projektach EWHT
Role partnerów w projektach EWHT – wsparcie
finansowe
Tytul projektu
Well court,
Dean Village
Partner
Edinburgh World Heritage Trust
Wsparcie finansowe
Czesciowe odrestaurowanie glównego
budynku.
Wsparcie finansowe
Czesciowe odrestaurowanie glównego
budynku.
Wsparcie finansowe i merytoryczne
Miller Construction
Financial role
Scottish Power
Financial role
Miasto Edynburg
Wsparcie finansowe i doradcze
Edinburgh World Heritage Trust
Wsparcie finansowe
Edinburgh Business School
at Heriot-Watt University & inni
partnerzy
Lider projektu
Edinburgh World Heritage Trust
55 wlascicieli
Gardner’s
Crescent
Panmure
House
Rola partnera w projekcie
24 Shandwick Edinburgh World Heritage Trust
Place
Wlasciciele
Wsparcie finansowe
Wsparcie finansowe
Role partnerów w projektach EWHT – … i duzo
wiecej
Tytul
projektu
Partner
Miasto Edynburg
The Twelve
Closes
Napier University
Sasiadujacy wlasciciele
Rola partnera w projekcie
Czesciowe finansowanie /Wsparcie techniczne i
doradcze/klient; wlasciciel malej architektury np. latarnie,
kosze, itp. Lightning Department or Roads Department –
procedura prac
(budowanie nowych relacji partnerskich) Prace nad
kreowaniem krajobrazu/ specyfikacje oswietlenia.
Potencjalny partner do dalszych projektów w obszarze
animacji swietlnych.
Sponsors, possible links to City Dodatkowe pomysly na finansowanie
of Literature, Poetry Library,
Cannongate Initiative
Edinburgh World Heritage
Inicjator, Fundraiser, Koordynator
Trust
Miasto Edynburg
Wlasciciel, klient, finansowanie prac konserwatorskich
The
Scotsman
Steps
MacKenzie
Place
allotments
Fruitmarket Gallery
Prace artystyczne (p.Martin Creed - artysta
Edinburgh Art Festival
Edinburgh World Heritage
Trust
Miasto Edynburg (Housing
Dep.)
Edinburgh World Heritage
Trust
Finansowanie prac artystycznych
Wspólfinansowanie prac konserwatorskich, inicjator
projektu
Wlasciciel nieruchomosci, kierownik projektu, inicjator
Finansowanie/promocja/konserwacja
Projekt EWHT – Ogródki dzialkowe MacKenzie
Place
Zródlo: archiwum EWHT
Projekt EWHT – Ogródki dzialkowe MacKenzie
Place
Source: K.Czenczek
Wnioski
Dziekuje za uwage!

Podobne dokumenty