Portal A Sp. z oo „Interaktywna platforma kompleksowego

Komentarze

Transkrypt

Portal A Sp. z oo „Interaktywna platforma kompleksowego
Portal A Sp. z o.o.
realizuje projekt pn.
„Interaktywna platforma kompleksowego wspomagania
rozwoju potencjału osobistego”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego można znaleźć na stronach: www.poig.gov.pl; www.mir.gov.pl; www.parp.gov.pl
Portal A Sp. z o.o. I 90-249 Łódź, ul. Jaracza 47 I NIP 725-206-57-35 | REGON 101521494 I [email protected] I www.imigomo.com

Podobne dokumenty