Podstawy nowoczesnej edukacji terapeutycznej w cukrzycy

Komentarze

Transkrypt

Podstawy nowoczesnej edukacji terapeutycznej w cukrzycy
Program finansowany z „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.:
„Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
Centrum Medyczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Katedra i Klinika Gastroenterologii
i Chorób Przemiany Materii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul.Banacha 1A
Podstawy nowoczesnej edukacji terapeutycznej w cukrzycy
3 dniowy interaktywny- kurs dla edukatorów
Terminy kursów:
Wtorek
Środa
1
2
3
4
5
16.XI.10
23.XI
30.XI
7.XII
14.XII
17.XI
24.XI
1.XII
8.XII
15.XII
Czwartek
18.XI
25.XI
2.XII
9.XII
16.XII
Miejsce: Katedra i Klinika Gastroenterologii
i Chorób Przemiany Materii
WUM, Warszawa ul.Banacha 1A, blok D IIIp.
Kurs jest przeznaczony dla pielęgniarek.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają dyplomy
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów
kursów
PROGRAM KURSU
Wtorek: godz.10.00-16.00
zajęcia prowadzi zespół z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM
10.00-11.30
dr n.med. Janusz Krzymień
11.30-13.00
dr n.med. Mariusz Tracz
13.00-14.00
piel.Elżbieta Puławska
14.00-15.00
piel.Małgorzata Śmigielska
15.00-16.00
piel.Mirosława Młynarczuk
Podstawowe tematy z zakresu edukacji diabetologicznej (podział
cukrzycy, rozpoznawanie, zagrożenia zdrowotne i możliwości zapobiegania,
elementy monitorowania i terapii cukrzycy, istniejące standardy, gdzie szukać
aktualnej wiedzy o cukrzycy).
Nowoczesna edukacja terapeutyczna kluczem do sukcesu w
profilaktyce i terapii cukrzycy (najważniejsze terminy, programy edukacji w
Polsce i na świecie, zyski, bariery, metodologia edukacji, rola edukatora, co
decyduje o sukcesie, jak organizować lokalne programy)
Warsztaty: Rola pielęgniarki w motywowaniu chorego do
prawidłowych zachowań zdrowotnych (analiza błędów popełnianych przez
pacjenta, zasady samokontroli, technika wstrzyknięć insuliny)
Warsztaty: Jak korzystać z pomocy do edukacji ?
Prewencja zespołu stopy cukrzycowej
Środa: godz.10.00-16.00
10.00-13.00
mgr inż.Aleksandra Cichocka
Instytut Żywności i Żywienia
W Warszawie; wykładowca WUM
13.00-16.00
mgr Ilona Makowska
Zakad Rehabilitacji, WUM
Warsztaty: Podstawowe zasady zdrowego żywienia (wywiady
żywieniowe, dieta w cukrzycy' jak uczyć pacjentów, WW, WBT, praktyczne
układanie jadłospisów)
Warsztaty: Wysiłek fizyczny w cukrzycy (korzyści zdrowotne związane z
wysiłkiem fizycznym, zalecane formy, wskazania i przeciwwskazania, jak
motywować chorych do aktywności fizycznej)
Czwartek: godz.10.00-13.00
10.00-13.00
dr Katarzyna Zinken, psycholog
zdrowia, wykładowca w Katedrze
Psychologii Klinicznej i Zdrowia w
Wyższej Szkole Psychologii
Społecznej we Wrocławiu
Warsztaty: Aspekty psychologiczne edukacji chorych (zasady
komunikacji edukator'pacjent, „empowerment”, jak motywować chorego do
prawidłowych zachowań zdrowotnych, depresja a cukrzyca, zespół
psychologicznej „insulinooporności”)
mgr psych.Katarzyna Goljan,
trener szkolenia rozwoju osobistego
i zawodowego
Informacje i zapisy: tel. 504 189 402 (8.00-15.00)

Podobne dokumenty