Cennik - Przeglad oferty produktowej 1/2016

Komentarze

Transkrypt

Cennik - Przeglad oferty produktowej 1/2016
DÄMMEN MIT SYSTEM
L I N I T H E R M ® LIT E C ®
Systemy Dociepleñ
Systemy Budowlane
LINIR EC ®
Budowlana płyta konstrukcyjna
Cennik
Przegl¹d oferty produktowej 1/2016
Ceny dla dystrybutorów (nie dla klienta koñcowego)
obowi¹zuj¹ce od 01.04.2016
Izolacja od zewnątrz – dach, ściana
Izolacja wewnętrzna – dach, sufit, ściana, podłoga
Systemy budowlane – dach, ściana
Konstrukcyjne płyty budowlane
1
Spis treści
Zaufaj sprawdzonemu materia³owi izolacyjnemu,
który sprawdza siê na co dzieñ!
Dodatkowa izolacja pod krokwiami
12
Izolacja wewnętrzna ścian
14
LINITHERM składa się ze sztywnej pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej
(PUR/PIR). Struktura tego poliuretanu zawiera niezliczoną ilość niezwykle drobnych komórek, które bardzo powoli przepuszczają zimno i ciepło. Poliuretany
znajdują wszechstronne zastosowanie w nowoczesnym i bezpiecznym budownictwie. Można je modyfikować (w zależności od przeznaczenia) i stosować w
najró¿niejszych formach, w wersji sztywnej lub miêkkiej. Poliuretan otacza nas
wszędzie – w domu, w biurze, w samochodzie, w czasie uprawiania sportu i na
urlopie.
Suchy jastrych
16
Gdzie stosuje siê poliuretan ...
Strop najwyższej kondygnacji
17
Izolacja dachów stromych LINITHERM
Systemy izolowania dachów stromych, rozwi¹zania standardowe
4
Systemy izolowania dachów stromych, wymagania szczególne
6
Akcesoria do dachów stromych
8
Systemy izolacji LINITHERM do wykoñczenia wnêtrz
Systemy izolacji do pod³óg i stropu najwy¿szej kondygnacji LINITHERM
... w meblach
tapicerowanych ...
Izolacja sufitów LINITHERM
Izolacja stropu piwnicy
18
Systemy izolacji sufitów w halach przemysłowych, halach magazynowych itp. 19
Akcesoria
Izolacja ścian zewnętrznych LINITHERM
20
Izolacja dachów płaskich LINITHERM
21
... w desce rozdzielczej,
fotelach i kierownicy
samochodów ...
... w podeszwach butów ...
Uniwersalne p³yty izolacyjne LINITHERM
… w materacu i w wielu
innych sprzętach.
21
Do podłóg, izolacji rdzeniowej, tarasów itp.
LINITHERM dach płaski, spadkowy
22
Lekki dach przemysłowy LINITHERM
24
... w lodówce …
LITEC : lukarny, ramy podwyższające do okien dachowych
Systemy lukarn prefabrykowanych, płyty zespolone do renowacji lukarn
25
Kołnierz montażowy - okno dachowe w dachu płaskim, ramy montażowe, 26
Porównanie grubości materiałów izolacyjnych
podwyższające do okien dachowych, attyki prefabrykowane
Izolacja miêdzykrokwiowa
Systemy ścienne i dachowe LITEC
28
LITEC Dach produkujący energię
29
300 mm
LINITHERM izolacja nakrokwiowa
320 mm
160 mm
P³yty budowlane LINIREC z prasowanego poliuretanu
belki montażowe do dachów płaskich, węgarkowe listwy okienne
30
kotwy WDVS
31
Płyty budowlane LINIREC z prasowanego poliuretanu
32
Kszta³towa p³yta izolacyjna LITEC
33
Warunki dostawy
34
wartośæ U = 0,15 W/(m²K)
w³ókno mineralne
Izolacja miêdzykrokwiowa
λD = 0,035 W/(mK)
wartośæ U = 0,16 W/(m²K)
w³ókno drzewne
Izolacja miêdzykrokwiowa
λD = 0,040 W/(mK)
wartośæ U = 0,13
0,14 W/(m²K)
LINITHERM izolacja
nakrokwiowa
λD = 0,022 W/(mK)
Zu¿ycie oleju opa³owego a emisja CO2 (na m2 powierzchni dachu /rok)
emisja CO2
26,1 kg
emisja CO2
emisja CO2
7,5 kg
3,5 kg
8,7 Litra
2,5 Litra
ohne
mmung
bez D
izolacji
1,2 Litra
Isolace
mezi krokvemi LINITHERM izolacja na krokwiach
Izolacja
miêdzykrokwiowa
160
mmmm
λD = WLS
0,040 040
W/(mK) 160 mm λD = 0,022 W/(mK)
160
160 mm WLS 022
2
Pianka twarda PUR/PIR – materiał izolacyjny o perfekcyjnych
właściwościach
Nasze systemy izolacyjne i elementy budowlane wyróżniają się zastosowaniem wysoko wydajnej pianki
twardej PUR/PIR jako materiału
izolacyjnego. Połączenie jej pozytywnych właściwości jest unikatowe:
Odporne na gnicie, neutralne zapachowo, obojętne fizjologicznie
Niska przewodność cieplna λD = 0,022 wzgl. λD = 0,025 /
0,026/ 0,028
Optymalna ochrona przed zimnem
i ciepłem
Ochrona przed elektrosmogiem
Minimalne grubości izolacji przy maksymalnej efektywności
izolacji, a więc idealne, by spełniać coraz bardziej surowe
wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej
Nadaje się do ponownego przetworzenia
Elementy izolacji są łatwe w transporcie i układaniu,
a także odporne na ściskanie (120 kPa),
odkształcenia oraz zmianę wymiarów
Zrównoważona oszczędność energii
Ekologiczny materiał budowlany
Systemy izolacyjne na bazie pianki twardej PUR/PIR są oferowane
w klasie E według europejskiej normy EN 13501 – normalnie palne;
produkt LINITHERM PAL W o właściwościach pożarowych klasy
C-s2 według austriackiej normy EN 13501-1 odpowiada
oznaczeniu „trudnopalny” niemieckiego nadzoru budowlanego,
zgodnie z dopuszczeniem Z-23.15-1436.
Odporne na działanie wilgoci, trwałe, odporne na
grzyby i mikroorganizmy, nie gnij¹
Odporne na pleśń
Tabela wartości U – porównanie grubości warstw izolacyjnych
Na podstawie poniższej tabeli można sprawdzić, jak doskonałe właściwości izolacyjne można uzyskać za pomocą produktów LINITHERM. Wartość U zależy od grubości materiału
izolacyjnego i od przewodności cieplnej.
LINITHERM
grubość
płyty lub
panelu
LINITHERM
przewodzenie przewodzenie ciepła
ciepła
< 80 mm λD = 0,028
λD = 0,022
80-119 mm λD = 0,026
W/(mK)
≥ 120 mm λD = 0,025
w³ókno mineralne
PS lub w³ókno mineralne
PS lub w³ókno mineralne
We³na drzewna
przewodzenie ciepła
λD = 0,032 W/(mK)
przewodzenie ciepła
λD = 0,035 W/(mK)
przewodzenie ciepła
λD = 0,040 W/(mK)
przewodzenie ciepła
λD = 0,045 W/(mK)
wartość U
materiał
izolacyjny
wartość U *
izolacji
wartość
U*
izolacji
cakowita wartość
U**
izolacja
miêdzykrokwiowa
wartość
U*
izolacji
cakowita wartość
U**
izolacja
miêdzykrokwiowa
wartość
U*
izolacji
cakowita wartość
U**
izolacja
miêdzykrokwiowa
wartość
U*
izolacji
cakowita wartość
U**
izolacja
miêdzykrokwiowa
[mm]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
0,90
0,64
0,50
0,40
0,34
0,30
0,26
0,21
0,18
0,15
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
1,09
0,79
0,61
0,50
0,43
0,37
0,31
0,25
0,20
0,17
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
1,21
0,88
0,69
0,57
0,48
0,42
0,37
0,30
0,25
0,22
0,19
0,17
0,16
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
1,48
1,11
0,88
0,73
0,63
0,55
0,49
0,40
0,34
0,30
0,26
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,11
1,30
0,95
0,74
0,61
0,52
0,45
0,40
0,33
0,28
0,24
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
1,55
1,16
0,93
0,78
0,67
0,58
0,52
0,43
0,36
0,31
0,28
0,25
0,22
0,21
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
1,43
1,05
0,83
0,69
0,59
0,51
0,45
0,37
0,31
0,27
0,24
0,21
0,19
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
1,66
1,25
1,00
0,84
0,72
0,63
0,56
0,46
0,39
0,34
0,30
0,27
0,24
0,22
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
1,55
1,15
0,92
0,76
0,65
0,57
0,51
0,41
0,35
0,30
0,27
0,24
0,22
0,20
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12
1,76
1,33
1,07
0,90
0,78
0,68
0,61
0,50
0,42
0,37
0,33
0,29
0,26
0,24
0,22
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
* We współczynniku przewodzenia ciepła według PN-EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m2K/W] a Rse = 0,10 [m2K/W].
** Wartość U przy wykorzystaniu izolacji międzykrokwiowej 13%
3
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
1 PAL N+F
Systemy izolacji dachów skośnych – rozwiązania standardowe
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust, w długości płyty połączenie pióro-wpust
wyposażone w 6cm zakładkę uszczelniającą
taśma uszczelnijąca1060x40mm do uszczelnienia pionowych styków płyt dostarczana
razem z dostaw¹
2420 x 1000 mm (= wymiarom obliczeniowym)
£¹czenie krawêdzi:
Uwaga:
Wymiary kryj¹ce:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
2 PAL Polymer
grubość mm
PUR/PIR
80
100
120
140
160
*180
*200
*240
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary kryj¹ce:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
3 PAL 2U
grubość mm
PUR/PIR
80
100
120
140
160
*180
*200
Warstwa wierzchnia:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary kryj¹ce:
4
grubość mm
PUR/PIR
100
120
140
160
*180
*200
*240
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,25
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
0,11
0,09
€ / m2
bez Vat.
21,50
25,60
29,60
33,80
37,30
40,70
44,00
50,80
PH 210000
DN ≥ 14°
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E, obustronnie pokryty folią aluminiową
zewnętrzna powierzchnia płyty wyposażona w wysokiej jakości, odporną na rozerwanie
membranę polimerową, w pionie i poziomie z 8cm szerokości zakładką z uszczelnieniem z
taśmy butylkauczukowej.
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust, w długości płyty połączenie pióro-wpust
wyposażone w 6cm zakładkę uszczelniającą
2420 x 1000 mm (= wymiarom obliczeniowym)
Zawartość palety
sztuki
m2
30
72,6
24
58,1
20
48,4
17
41,1
15
36,3
13
31,5
12
29,0
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,25
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
0,11
€ / m2
bez Vat.
23,00
27,00
31,10
35,20
38,80
41,90
45,10
PH 210000
DN ≥ 20°
LINITHERM PAL 2U
Rdzeñ izolacyjny:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
zawartość palety
sztuki
m2
30
72,6
24
58,1
20
48,4
17
41,1
15
36,3
13
31,5
12
29,0
10
24,2
LINITHERM PAL Polymer
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa wierzchnia:
PH 210000
DN ≥ 20°
LINITHERM PAL N+F
Rdzeñ izolacyjny:
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
zewnętrzna powierzchnia płyty wyposażona w dyfuzyjną, odporną na rozerwanie
membranę dachową, w pionie i poziomie z 8cm szerokości zakładką z uszczelnieniem
z taśmy butylkauczukowej.
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust
2420 x 1180 mm (= wymiarom obliczeniowym)
Zawartość palety
sztuki
m2
24
68,5
20
57,1
17
48,5
15
42,8
13
37,1
12
34,3
10
28,6
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
Inne grubości po złożeniu zapytania
* produkty o dłuższym terminie dostawy
** Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi i Rse oraz deskowanie o grubości 19mm.
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
0,11
0,09
€ / m2
bez Vat.
26,00
30,20
34,00
37,30
41,00
44,50
51,60
Warstwa wierzchnia:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary kryj¹ce:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
grubość mm
PUR/PIR
80
100
120
140
160
*180
*200
*240
Elementy Budowlane
PH 210000
DN ≥ 12°
LINITHERM PAL 2U Plus
Rdzeñ izolacyjny:
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
Strona wierzchnia pokryta wysokiej jakości paroprzepuszczalną, odporną na rozerwanie
membraną z powłoką TPU, zakładki ok. 8 cm po stronie wzdłużnej i poprzecznej z fabrycznie
naklejoną taśmą uszczelniającą
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust
2420 x 1180 mm (= wymiarom obliczeniowym)
Zawartość palety
sztuki
m2
30
85,7
24
68,5
20
57,1
17
48,5
15
42,8
13
37,1
12
34,3
10
28,6
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,25
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
0,11
0,09
€ / m2
bez Vat.
21,60
26,50
30,70
34,50
37,90
41,50
45,00
52,00
Możliwa jest zabezpieczona przed deszczem wzgl. wodoszczelna konstrukcja dachowa z dodatkowymi elementami
5 PAL 2
Rdzeñ izolacyjny:
£¹czenie krawêdzi:
Uwaga:
Wymiary kryj¹ce:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
6 PGV T
grubość mm
PUR/PIR
80
100
120
140
160
*180
*200
*240
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust
wymaga zastosowania folii dachowej
2420 x 1180 mm (= wymiarom obliczeniowym)
zawartość palety
sztuki
m2
30
85,7
24
68,5
20
57,1
17
48,5
15
42,8
13
37,1
12
34,3
10
28,6
Warstwa wierzchnia:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary kryj¹ce:
grubość mm
PUR/PIR
50
60
80
100
120
140
160
*180
*200
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,25
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
0,11
0,09
€ / m2
bez Vat.
20,10
23,90
28,20
32,00
35,80
39,10
42,80
50,10
PH 210000
DN ≥ 20°
LINITHERM PGV T
Rdzeñ izolacyjny:
Auch als Kombidämmung
zur Dämmverbesserung bei
Zwischensparrendämmung
PH 210000
LINITHERM PAL 2
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty warstwą z włókna mineralnego
zewnętrzna powierzchnia płyty wyposażona w dyfuzyjną, odporną na rozerwanie
membranę dachową, w pionie i poziomie z 8cm szerokości zakładką z uszczelnieniem
z taśmy butylkauczukowej.
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust
2420 x 1180 mm (= wymiarom obliczeniowym)
zawartość palety
sztuki
m2
48
137,1
40
114,2
30
85,7
24
68,5
20
57,1
17
48,5
15
42,8
13
37,1
12
34,3
wartość λ
PUR/PIR
0,028
0,028
0,026
0,026
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
Inne grubości po złożeniu zapytynia
* produkty o dłuższym terminie dostawy
** Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi i Rse oraz deskowanie o grubości 19mm.
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,47
0,40
0,29
0,24
0,19
0,17
0,15
0,13
0,12
€ / m2
bez Vat.
18,90
20,90
21,40
24,30
28,80
32,30
35,70
39,00
42,10
5
Izolacja dachów stromych
4 PAL 2U Plus
LINITHERM ®
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Systemy izolacji dachów skośnych wykonywane na
specjalne zapotrzebowanie
Systemy izolacji dachów skośnych dla dachów łukowych, lukarn, izolacji międzykrokwiowej lub międzybelkowej
7 PGV Flex
PH 210000
LINITHERM PGV Flex
Rdzeñ izolacyjny:
³¹czenie krawêdzi:
Wymiary kryj¹ce:
grubość mm
PUR/PIR
60
80
120
140
160
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty warstwą z włókna mineralnego
Płyta obustronnie nacinana
krawędzie proste – bez felcu
2440 x 1200 mm (= wymiarom obliczeniowym)
zawartość palety
sztuki
m2
40
117,1
30
87,8
wartość λ
PUR/PIR
0,028
0,026
wartość U***
[W/(m2K)] p³yta
(60+60)
(60+80)
(80+80)
€ / m2
bez Vat.
17,50
20,60
0,23
0,20
0,17
Systemy izolacji dachów skośnych wykonywane na specjalne zapotrzebowanie
8 PAL 2UM
LINITHERM PAL 2UM z płytą izolacji akustycznej
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa wierzchnia:
³¹cznie krawêdzi:
Uwaga:
Wymiary kryj¹ce:
Zwiększona izolacyjność
akustyczna, skuteczna
ochrona przed
elektrosmogiem
PH 210010
DN ≥ 20°
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
zewnętrzna powierzchnia płyty wyposażona w dyfuzyjną, odporną na rozerwanie
membranę dachową, w pionie i poziomie z 8cm szerokości zakładką z uszczelnieniem
z taśmy butylkauczukowej.
od strony wewnętrznej z płytą grubości 40mm poprawiającej parametry akustyczne
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust, w długości płyty połączenie pióro-wpust
dla zwiększenia parametrów izolacji akustycznej przewidziane zaleca się zastosowanie
śrub z podwójnym gwintem (patrz świadectwo kontroli)
2420 x 1180 mm (= wymiarom obliczeniowym)
grubość mm grubość mm grubość mm zawartość palety
m2
razem
PUR/PIR
p³yt¹ izolacji sztuki
akustycznej
120
80
40
20
57,1
140
100
40
17
48,5
160
120
40
15
42,8
180
140
40
13
37,1
200
160
40
12
34,3
Inne grubości po złożeniu zapytynia
wartość λ
PUR/PIR
wartość λ
p³yt¹ izolacji
akustycznej
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
wartość U*
[W/(m2K)]
p³yta
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
€ / m2
bez Vat.
34,60
39,70
44,40
49,40
54,10
Systemy izolacji termicznej dachów skośnych z płytą wykonaną z wełny drzewnej
podnosz¹c¹ parametry izolacji akustycznej
9 PAL HT
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa wierzchnia:
³¹cznie krawêdzi:
Uwaga:
Wymiary kryj¹ce:
Zwiększona izolacyjność
akustyczna, skuteczna
ochrona przed
elektrosmogiem
6
PH 210010
LINITHERM PAL HT z płytą akustyczną z wełny drzewnej DN ≥ 20°
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
zewnętrzna powierzchnia płyty wyposażona w dyfuzyjną, odporną na rozerwanie
membranę dachową, w pionie i poziomie z 8cm szerokości zakładką z uszczelnieniem
z taśmy butylkauczukowej, od strony wewnętrznej z płytą akustyczną z wełny drzewnej, 40 mm
obwodowe połączenie pióro-wpust
w celu poprawy parametrów izolacji akustycznej zalecane jest użycie
specjalnych śrub z podwójnym gwintem
2420 x 1180 mm (= wymiarom obliczeniowym)
grubość mm grubość mm grubość mm zawartość palety
m2
razem
PUR/PIR
p³yt¹ z we³ny sztuki
drzewnej
120
80
40
20 57,1
140
100
40
17 48,5
160
120
40
15 42,8
180
140
40
13 37,1
200
160
40
12 34,3
Inne grubości po złożeniu zapytynia
wartość λ
PUR/PIR
wartość λ p³yt¹
z we³ny drzewnej
wartość U*
[W/(m2K)] p³yta
€ / m2
bez Vat.
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
35,40
40,10
44,90
49,70
54,60
Inne grubości po złożeniu zapytania
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi i Rse oraz deskowanie o grubości 19mm.
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
*** Wartość U wyliczana z uwzględnieniem połączenia na wpust przy deskowaniu o grubości 19 mm.
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Elementy Budowlane
Systemy izolacyjne do dachów stromych ze stroną wewnętrzną gotową do tynkowania, malowania lub tapetowania
PH 210010
LINITHERM PAL SIL T
10 PAL SIL T
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
zewnętrzna powierzchnia płyty wyposażona w wysokiej jakości, odporną na rozerwanie
membraną polimerową, w pionie i poziomie z 8cm szerokości zakładką z uszczelnieniem
z taśmy butylkauczukowej. Strona wewnętrzna – płyta silikatowa 6mm (niepalna ,
odporna na działanie wilgoci, powierzchnia gotowa do malowania lun tapetowania
połączenie obwodowe pióro-wpust, płyta silikatowa sfazowana na całym obwodzie
2480 x 1180 mm (= wymiarom obliczeniowym)
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa wierzchnia:
£¹czenie krawêdzi::
Wymiary kryj¹ce:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
grubość mm
razem
66
grubość mm
PUR/PIR
60
grubość mm
p³yta silikatowa
6
zawartość palety
sztuki
m2
36
105,35
wartość λ
PUR/PIR
0,022
wartość U*
[W/(m2K)] p³yta
0,34
€ / m2
bez Vat.
35,80
jako izolacja uzupełniająca mogą być zastosowane elementy ze stron 4,5 i strony 6
grubość
cała warstwa
(mm)
116
126
146
166
186
206
226
246
266
izolacja nakrokwiowa Linitherm PAL SIL T
w połączeniu z izolacją uzupełniającą
LINITHERM PAL N+F
grubość
PAL SIL T
λ (022)
(mm)
66
66
66
66
66
66
66
66
66
grubość
izolacja
dodatkowa
(mm)
50
60
80
100
120
140
160
180
200
wartość U* [W/(m2K)] p³yta
PAL N+F
PAL 2UM
PGV T
PAL Polymer (λD = 0,022 + 0,039)
(λD = 0,028)
PAL 2U
PAL HT
(λD = 0,026)
(λD = 0,022) (λD = 0,022 + 0,040)
(λD = 0,025)
0,21
0,20
0,15
0,17
0,13
0,15
0,12
0,13
0,13
0,11
0,12
0,12
0,10
0,11
0,11
0,09
0,10
0,10
0,08
0,09
0,09
izolacja nakrokwiowa LINITHERM PAL SIL T
w połączeniu z izolacją uzupełniającą
LINITHERM PAL 2UM
Systemy izolacji termicznej dachów skośnych krytych blachą płaską i łupkiem dachowym
11 PAL HW
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa wierzchnia:
³¹cznie krawêdzi:
Uwaga:
Wymiary kryj¹ce:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
PH 210010
LINITHERM PAL HW
twarda pianka PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryty folią aluminiową
płyta 22mm – powierzchnia mocowania pokrycie dachowe
na obwodzie płyty połączenie pióro-wpust, płyta łączona na pióro-wpust
przy układaniu warstwy wstępnego krycia oraz wszystkich warstw dachu należy
przestrzegać reguł oraz wskazówek i wytycznych zawartych w broszurach
firmy Linzmeier
2420 x 580 mm (= wymiarom obliczeniowym)
grubość mm grubość mm grubość mm
zawartość palety
wartość λ
razem
PUR/PIR
p³yt¹
sztuki
m2
PUR/PIR
102
80
22
21
29,5
0,022
122
100
22
17
23,9
0,022
142
120
22
15
21,1
0,022
162
140
22
13
18,2
0,022
182
160
22
11
15,4
0,022
płyta w wykonaniu z dodatkową izolacją akustyczną grubości 40mm za dodatkową dopłatą
Inne grubości po złożeniu zapytania
* Wartość U przy uwzględnieniu oporów cieplnych przejmowania Rsi = 0,1 [m²K/W] i Rse = 0,1 [m²K/W].
Nie uwzględniono charakterystycznych właściwości obiektu wg PN-EN ISO 6946.
** Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi i Rse oraz deskowanie o grubości 19mm.
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,24
0,20
0,17
0,15
0,13
€ / m2
bez Vat.
45,20
47,50
49,20
51,40
53,40
9,50
7
Izolacja dachów stromych
LINITHERM ®
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
systemy izolacji dachów skośnych - akcesoria montażowe
produkty zapewniające wiatroszczelność
PH 210090
LINITHERM L+D folia NSK
membrana paroizolacyjna i wiatroizolacyjna do konstrukcji dachowych, sufitowych i ściennych
włóknina polipropylenowa, aluminiowany polipropylen, beżowo-srebrny, klasa pożarowa E,
Sd-Wert 40 m -10/+5, odporność temperaturowa od -40°C do +80°C
zakładka wzdłużna obustronna z akrylową taśmą klejącą o szerokości 40 mm
szerokość
m.b.
1,5
NOWOŚĆ
długość
m.b.
50
wielkość
rola m2
75
zawartość
palety
24 rolki
jednostka
miary
m2
LINITHERM LiFo Pro
2,30
PH 210090
membrana paroizolacyjna i wiatroizolacyjna do konstrukcji dachowych (insbesondere für Konstruktionen bei welchen eine Austrocknung nach innen gewünscht ist), aluminiowany polipropylen mit innenliegendem Film, tabacco, tøída reakce na oheò E, Sd-Wert 5 m ± 2, odporność
temperaturowa od -40°C do +80°C, zakładka wzdłużna obustronna z akrylową taśmą klejącą o
szerokości 40 mm
szerokość
m.b.
1,5
długość
m.b.
50
wielkość
rola m2
75
zawartość
palety
24 rolki
jednostka
miary
m2
€ / jednostka
miary bez Vat.
2,30
PH 210090
LINITHERM L+D taśma uszczelniająca
szerokość
mm
60
wielkość
rola m
25
zawartość
kartonu
10 rolek
jednostka
miary
m.b.
LINITHERM Dichtfix
€ / jednostka
miary bez Vat.
1,00
PH 210090
LINITHERM Dichtfix to wysokiej jakości masa klejąca, trwale sklejająca izolacje
przeciwwilgociową oraz paroizolacje z twardymi podłożami- bez konieczności stosowania
łaty dociskowej.
awarto
kartonu
20 tub
wielkość
Tuba
310 ml
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
5,60
PH 210090
Ko³nierz ³¹cz¹cy LINITHERM
odporna na rozerwanie, rozciągliwa folia polimerowa, z obustronna warstwą flisu,
zintegrowana z taśmą rozprężną 3x15mm
szerokość
mm
200
400
600
wielkość
rola m.b.
10
10
10
zawarto
kartonu
5 rolek
5 rolek
5 rolek
jednostka
miary
m.b.
m.b.
m.b.
€ / jednostka
miary bez Vat.
3,80
5,85
7,30
PH 210090
LINITHERM Taśma rozprężna
(do uszczelnia przestrzeni pomiędzy murem a izolacją - w stanie zabudowanym skompresowana w około 30%) impregnowana i jednostronnie samo klejąca.
Oryginalna
grubość x
szerokość samo
klej¹ca mm
20 x 15
40 x 20
60 x 30
dla fug
mm
skompresowany
format dostawy
mm
długość
rolki m
zawartość
kartonu
m
jednostka
miary
€ / jednostka
miary bez Vat.
3-7
7-12
10-18
4 x 15
8 x 20
12 x 30
7,5
4,3
5,0
150,00
64,50
50,00
m.b.
m.b.
m.b.
2,10
4,20
8,30
Pozosta³e
PH 210090
pianka monta¿owa poliuretanowa LINITHERM
łącznie z opłatą recyklingowa
opakowanie/
zawartość
puszka 600ml
zawartość
kartonu
12 puszki
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
7,70
PH 210090
pianka monta¿owa poliuretanowa pistoletowa LINITHERM
łącznie z opłatą recyklingowa
opakowanie/
zawartość
puszka 750 ml
8
zawartość
kartonu
12 puszki
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
7,90
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Elementy Budowlane
Uszczelnienia
PH 210090
taśma do fug LINITHERM PAL N+F
Zalecane zastosowanie:
Zapotrzebowanie:
szerokość
mm
40
do systemów izolacji dachów stromych 1
do uszczelnienia pionowych połączeń płyt
zapotrzebowanie na 1 płytę – 1 sztuka
długość
mm
1060
wielkość/
zawartość
5 szt/wiązka
PH 210090
taśma uszczelniająca
Zalecane zastosowanie:
do systemów izolacji dachów stromych 1 2
t. butylkauczukowa 1mm / uszczelnienie kosz, kalenica
szerokość
mm
200
300
wielkość
rola m
10
10
zawartość
kartonu
5 rolek
4 rolek
PH 210090
do systemów izolacji dachów stromych 3 4 6 8 9 10
taśma uszczelniająca z połączeniem T taśma polyakrylatowa
szerokość
mm
200
wielkość
rola m
25
zawartość
kartonu
4 rolek
jednostka
miary
m.b.
szerokość
mm
1,5
do systemów izolacji dachów stromych 5
paroprzepuszczalna membrana dachowa (po stronie wewnętrznej) z obustronną powłoką
TPU, do klejenia na gor¹co lub
za pomocą klejów rozpuszczalnikowych, klasa materiału budowlanego E
odporność na temperaturę -40°C do +80°C
odporność na przenikanie wody W1
długość
m
50
wielkość
rola m2
75
zawartość
palety
20 rolek
€ / jednostka
miary bez Vat.
6,95
jednostka
miary
m2
PH 210090
LINITHERM UD- taśma paroprzepuszczalna do łączenia membrany dachowej
Zalecane zastosowanie:
€ / jednostka
miary bez Vat.
3,20
PH 210090
LINITHERM U Plus membrana dachowa
Zalecane zastosowanie:
€ / jednostka
miary bez Vat.
5,75
8,30
jednostka
miary
m.b.
m.b.
Taśma uszczelnijąca z połączeniem T
Zalecane zastosowanie:
€ / jednostka
miary bez Vat.
1,95
jednostka
miary
sztuka
do systemów izolacji dachów stromych 4
paroprzepuszczalna, zgrzewana membrana dachowa z powłoką TPU, do klejenia na gorąco
lub za pomocą klejów rozpuszczalnikowych
na podkładzie klasy premium, klasa materiału budowlanego E
odporność na temperaturę -40°C do +80°C, odporność na przenikanie wody W1
szerokość
mm
300
wielkość
rola m
25
zawartość
kartonu
5 rolek
PH 210090
LINITHERM Klej rozpuszczalnikowy
Zalecane zastosowanie:
w systemach dachów stromych 4 warstwa U Plus / warstwa osłonowa UD
klej rozpuszczalnikowy (THF) do łączenia warstwy osłonowej LINITHERM UD
z warstwą podkładową premium LINITHERM. Klej nanosi się za pomocą butelki z pędzlem.
zużycie ok. 5-10 g/m.
stosować tylko na suchym podłożu i przy temperaturze powyżej +5°C.
wielkość/
zawartość
puszka 1,25 l
zawartość
kartonu
6 puszki
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
26,00
PH 210090
LINITHERM Butelka z pêdzlem
Zastosowanie:
€ / jednostka
miary bez Vat.
3,25
jednostka
miary
m.b.
do pobierania kleju LINITHERM
pędzlem
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
28,80
9
Izolacja dachów stromych
LINITHERM ®
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Elementy mocuj¹ce
systemy izolacji dachów skośnych - akcesoria montażowe
PH 210090
LINIFIX specjalne śruby
Zapotrzebowanie:
mocujące , z dopuszczeniem do mocowania kontrłat (40x60 lub 40x80) i
elementów izolacyjnych Linitherm PUR/PIR, w równych odstępach i pod kątem 67˚
zapotrzebowanie na m2 około 1,5-2,5 szt
wysokość zabudowy
mm
izolacja 50 mm*
izolacja 80 mm*
izolacja 80/100 +deskowanie19 mm*
izolacja 120 + deskowanie 19 mm*
izolacja 140 + deskowanie 19 mm*
izolacja 160 + deskowanie 19 mm*
izolacja 180 + deskowanie 19 mm*
izolacja 200 + deskowanie 19 mm*
izolacja 220 + deskowanie 19 mm*
izolacja 240 + deskowanie 19 mm*
∅ długość
mm
8 x 180
8 x 200
8 x 225
8 x 250
8 x 275
8 x 300
8 x 325
8 x 350
8 x 375
8 x 400
opakowanie/
zawartość
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
jednostka
miary
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
0,82
0,87
0,95
1,04
1,15
1,23
1,34
1,46
1,57
1,66
* rozstaw krokwi <=0,75m, obciążenie śniegiem 0,65kN/m2,ciężar pokrycia dachowego 0,55 kN/m2 każde pudełko zawiera bezpłatną końcówkę do
wkrḙtarki. Z każdą dostawą dostarczany jest 1 szablon do wkręcania śrub. W przypadku elementów PAL 2UM względnie PAL HT z płytą akustyczną
należy zwrócić uwagę na specjalne wyliczenia statyki .
PH 210090
LINIFIX śruby z podwójnym gwintem
Zalecane zastosowanie:
Zapotrzebowanie:
wysokość zabudowy **
mm
izolacja 80 mm
izolacja 100 mm
izolacja 120 mm
izolacja 140 mm
izolacja 160 mm
izolacja 180 mm
izolacja 200 mm
izolacja 220 mm
8
9
do systemów izolacji dachów stromych
z dopuszczeniem do mocowania kontrłat (4x60 lub 40x80) oraz
systemów izolacyjnych LINITHERM PUR/PIR
na m2 ok. 3 szt.
∅ długość
mm
7,5 x 210
7,5 x 230
7,5 x 250
7,5 x 270
7,5 x 300
7,5 x 330
7,5 x 360
7,5 x 400
opakowanie/
zawartość
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
jednostka
miary
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
1,71
1,77
1,88
1,98
2,17
2,28
2,94
4,26
** Długość śrub przy układaniu na szalunku 19 mm
W przypadku elementów PAL 2UM wzgl. PAL HT/ PGV HT/ PGV H z płytą izolacji akustycznej należy zwrócić uwagę na specjalną statykę
PH 210090
LINIFIX Śruby budowlane Ing
Zalecane zastosowanie:
Zapotrzebowanie:
wysokość zabudowy **
mm
102/122
142
162
182
do systemów izolacji dachów stromych 11
na m2 ok. 5 szt.
∅ długość
mm
8 x 220
8 x 240
8 x 260
8 x 280
8 x 300
8 x 320
opakowanie/
zawartość
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
50 szt./pudełko
jednostka
miary
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
0,96
1,02
1,06
1,13
1,19
1,32
*** Długość śrub przy układaniu na szalunku 24 mm
PH 210090
uszczelnienie śrub
długość
mm
3
10
szerokość
mm
60
opakowanie/
zawartość
rolka 30 m.b.
rolek/
opakowanie
10
jednostka
ilościowa
m.b.
€ /m.b.
bez Vat.
0,80
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Elementy Budowlane
PH 210090
LINIREC WdU-Profil wodoszczelna konstrukcja dachowa
80x20mm, sfazowany i 3-krotnie nawiercony na całej długości , polecany dla wodoszczelnej
konstrukcji dachowej pod membraną uszczelniającą
grubość
mm
20
szerokość
mm
80
długość
mm
2440
€ / jednostka
miary bez Vat.
8,30
Jednostka
miary
m.b.
kontrłata
wodoszczelna membrana
profil LINIREC WdU 20mm
płyta izolacyjna LINITHERM
paroizolacja
PH 210090
worek zwrotny na poliuretan
tylko na pozostałości montażowe płyt Linitherm PUR/PIR
łącznie z opłatą recyklingowa
(odbiór min. 3 worków powiązany z nową dostawą LINITHERM)
opakowanie/
zawartość
1000 Ltr.
zapakowanych prawidłowo i posortowanych na palecie lub w worku
Worek zwrotny PUR/PIR
Zwrot resztek PUR
+ koszty transportu zwracanych materiałów
€ / jednostka
miary bez Vat.
40,00
40,00
jednostka
miary
sztuka
m3
informacja po z³o¿eniu zapytania
izolacyjna rama montażowa do okna dachowego LITEC DDZ
NOWOŚĆ
PH 210090
LITEC DDZ Velux
izolacyjna rama montażowa do okna dachowego Velux
Rdzeñ izolacyjny:
wielo warstwowa budowlana płyta konstrukcyjna LINIREC, o gęstości 550 kg/m3, klasa E,
Bemessungswert der przewodność cieplna λ 0,070 W/(mK), stosowany w
zakresie temperatur od –50 do +100 °
do zastosowania wyłącznie z oknami dachowymi Velux
Uwaga:
Šszerokość
grubość
grubość
mm
mm
mm
razem
³ata
kontr³ata
40
30
110
40
40
110
Inne grubości po złożeniu zapytynia
szerokość mm
podstawa ³aty
50
50
szerokość mm
podstawa okna
dachowego
60
60
długość
mm
jednostka
miary
€ / m.b.
bez Vat.
2440
2440
m.b.
m.b.
21,30
21,80
Akcesoria do LITEC DDZ ramy izolacyjne do okien dachowych
taśma uszczelniająca
PH 210090
patrz strona 9
11
Izolacja dachów stromych
LINITHERM ®
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
PAL GK
Izolacja od środka stosowana w modernizacjach
wznoszeniu nowych budynków, jako uzupełniająca izolacja termiczna montowana podkrokwiowo
Warstwa kryj¹ca
(powierzchniowa):
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary zewnêtrzne:
Grubość mm
element
F30B
Ochrona przed
elektrosmogiem!
PAL GKL
PH 213000
LINITHERM PAL GK
Rdzeñ izolacyjny:
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
na przedniej stronie płyta gipsowa, grubość 9,5 mm
po obwodzie zamek pióro-wpust (w zakresie dostawy)
2500 x 600 (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm
PUR/PIR
Grubość mm
Ilość sztuk na
p³yta
palecie
m2
z kartonogipsu
39,5
30
9,5
45
67,5
49,5
40
9,5
36
54,0
69,5
60
9,5
26
39,0
89,5
80
9,5
20
30,0
109,5
100
9,5
17
25,5
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Warstwa kryj¹ca
System monta¿u:
³¹czenie krawêdzi:
Wymiary zewnêtrzne:
Grubość mm
Ilość sztuk na
p³yta z kartono- palecie
m2
gipsu
49,5
40
9,5
36
54,0
69,5
60
9,5
26
39,0
Inne grubości po złożeniu zapytynia
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary zewnêtrzne:
Grubość mm
PUR/PIR
PAL 2L
Łączenie krawędzi:
Wymiary zewnêtrzne:
Sposób monta¿u
LINITHERM PAL GKL a
LINITHERM PAL 2L
wartość
λD PUR/PIR
wartość U*
[W/(m2K)]
0,022
0,022
Grubość mm
PUR/PIR
40
60
37,10
42,60
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
wokół łączenie zamkowe N+F
2500 mm x 620 mm (= wymiary obliczeniowe)(wymiar powierzchni kryjącej o
2 cm mniejszy)
Ilość sztuk na
palecie
m2
77,5
51,2
38,3
31,0
wartość
λD PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
wartość U*
[W/(m2K)]
0,51
0,35
0,27
0,21
€ / m2
bez Vat.
16,30
22,70
27,90
33,30
PH 213000
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
zintegrowane łaty montażowe służące do wyrównywanie różnic płaszczyzny ele
mentów konstrukcji dach (bez dodatkowej podkonstrukcji) przy pomocy śrub justujących
w płaszczyźnie podłużnej połączenie pióro-wpust, w poprzecznej łączenie na felc
2500 mm x 620 mm (= wymiary obliczeniowe)(wymiar powierzchni kryjącej o
2 cm mniejszy)
Ilość sztuk na
palecie
m2
50
77,5
33
51,2
wartość
λD PUR/PIR
0,022
0,022
wartość U*
[W/(m2K)]
0,56
0,37
przy użycie śrub justujących dla
płyt LinithermPAL GKL/2 L ze
zintegrowanymi łatami
Wyrównanie różnicy śrubami justującymi
12
€ / m2
bez Vat.
0,55
0,37
LINITHERM PAL 2L ze zintegrowanymi ³atami
System monta¿u:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
PH 213000
PH 213000
40
50
60
33
80
25
100
20
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Rdzeñ izolacyjny:
28,70
31,10
36,80
42,40
47,90
0,65
0,50
0,34
0,26
0,21
LINITHERM PAL 2
Rdzeñ izolacyjny:
Ochrona przed
elektrosmogiem!
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
€ / m2
bez Vat.
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
na przedniej stronie płyta gipsowa, grubość 9,5 mm
zintegrowane łaty montażowe służące do wyrównywanie różnic płaszczyzny elementów
konstrukcji dach (bez dodatkowej podkonstrukcji ) przy pomocy śrub justujących
po obwodzie zamek pióro-wpust (w zakresie dostawy)
2500 mm x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm Grubość mm
element
PUR/PIR
PAL 2
wartość U*
[W/(m2K)]
LINITHERM PAL GKL ze zintegrowanymi ³atami
Rdzeñ izolacyjny:
F30B
Ochrona przed
elektrosmogiem!
wartość
λD PUR/PIR
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,1 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
€ / m2
bez Vat.
21,80
28,40
Akcesoria monta¿owe
Dodatkowa izolacja pod krokwiami
LINITHERM ®
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Elementy Budowlane
PH 213090
LINIFIX śruby Troko
Grubość mm dla
∅ długość
element
mm
39,5 - 49,5
LINITHERM PAL GK
5,1 x 90
69,5
LINITHERM PAL GK
5,1 x 110
89,5
LINITHERM PAL GK
5,1 x 130
LINITHERM PAL GK
5,1 x 160
109,5
* w przypadku bezpośredniego montażu na krokwiach
wielkość/
zawartość
250 szt./pudełko
250 szt./pudełko
250 szt./pudełko
250 szt./pudełko
jednostka
miary
250 sztuki
250 sztuki
250 sztuki
250 sztuki
€ / jednostk
miary bez Vat.
21,85
26,35
31,00
34,75
PH 213090
LINIFIX śruby justujące
Głębokość wnikania w krokiew:
zapotrzebowanie oko³o
≥ 40 mm zależnie od tego, jak płaskie są krokwie
5 sztuki/m2
długość
mm
120
140
160
* w przypadku bezpośredniego montażu na krokwiach
wielkość/
zawartość
100 szt./pudełko
100 szt./pudełko
100 szt./pudełko
jednostka
miary
100 sztuki
100 sztuki
100 sztuki
€ / jednostk
miary bez Vat.
25,30
38,65
43,70
PH 210090
LINITHERM pianka monta¿owa
łącznie z opłatą recyklingowa
wielkość/
zawartość
puszka 600ml
zawartość
kartonu
12 puszki
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostk
miary bez Vat.
7,70
PH 210090
LINITHERM L+D folia NSK
membrana paroizolacyjna i wiatroizolacyjna do konstrukcji dachowych, sufitowych i ściennych
włóknina polipropylenowa, aluminiowany polipropylen, beżowo-srebrny, klasa pożarowa E,
Sd-Wert 40 m -10/+5, odporność temperaturowa od -40°C do +80°C
zakładka wzdłużna obustronna z akrylową taśmą klejącą o szerokości 40 mm
szerokość
m.b.
1,5
długość
m.b.
50
wielkość
rola m2
75
zawartość
palety
24 rolki
jednostka
miary
m2
PH 210090
LINITHERM L+D taśma uszczelniająca
szerokość
mm
60
2,30
wielkość
rola m
25
zawartość
kartonu
10 rolki
jednostka
miary
m.b.
LINITHERM Dichtfix
€ / jednostka
miary bez Vat.
1,00
PH 210090
LINITHERM Dichtfix to wysokiej jakości masa klejąca, trwale sklejająca izolacje
przeciwwilgociową oraz paroizolacje z twardymi podłożami- bez konieczności stosowania
łaty dociskowej.
wielkość
Tuba
310 ml
awarto
kartonu
20 tub
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
5,60
PH 210090
Ko³nierz ³¹cz¹cy LINITHERM
odporna na rozerwanie, rozciągliwa folia polimerowa, z obustronna warstwą flisu,
zintegrowana z taśmą rozprężną 3x15mm
szerokość
mm
200
400
600
wielkość
rola m.b.
10
10
10
zawarto
kartonu
5 rolek
5 rolek
5 rolek
jednostka
miary
m.b.
m.b.
m.b.
€ / jednostka
miary bez Vat.
3,80
5,85
7,30
PH 210090
LINITHERM Taśma rozprężna
(do uszczelnia przestrzeni pomiędzy murem a izolacją - w stanie zabudowanym skompresowana w około 30%) impregnowana i jednostronnie samo klejąca.
Oryginalna
grubość x
szerokość samo
klej¹ca mm
20 x 15
40 x 20
60 x 30
dla fug
mm
skompresowany
format dostawy
mm
długość
rolki m
zawartość
kartonu
m
jednostka
miary
€ / jednostka
miary bez
Vat.
3-7
7-12
10-18
4 x 15
8 x 20
12 x 30
7,5
4,3
5,0
150,00
64,50
50,00
m.b.
m.b.
m.b.
2,10
4,20
8,30
13
Innenausbau
8 sztuki/m2
Zapotrzebowanie oko³o
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Izolacja termiczna ścian od wewnątrz – skuteczna ochrona
przed powstawaniem pleśni
PH 213000
LINITHERM PAL SIL
PAL SIL
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary zewnêtrzne
Skuteczna ochrona
przed tworzeniem
pleśni i oddziaływaniem
elektrosmogu!
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
od strony wewnętrznej płyta silikatowa, grubość 6mm
grubość 26mm: krawędzie nieobrobione
grubości 36-66m: po obwodzie zamek pióro-wpust (w zakresie dostawy),
płyta silikatowa sfazowana
Grubość 26 mm: 2500 x 1200 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość 36 - 66 mm: 2500 x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm Grubość mm Grubość mm
element
PUR/PIR
p³yta silikatowa
36
30
6
46
40
6
66
60
6
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Ilość sztuk na
palecie m2
45
67,5
36
54,0
26
39,0
wartość
λD PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
LINITHERM PAL SIL L do ścian, na których będzie układana glazura wzgl. pod dachem płaskim
PAL SIL L
Rdzeñ izolacyjny:
System:
Warstwa kryj¹ca:
Po³¹czenie krawêdzi:
Wymiary zewnêtrzne:
Skuteczna ochrona
przed tworzeniem
pleśni i oddziaływaniem
elektrosmogu!
€ / m2
bez Vat.
34,00
36,50
41,60
wartość U*
[W/(m2K)]
0,64
0,50
0,34
PH 213000
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
z wbudowanym łączeniem do mechanicznego mocowania
od strony wewnętrznej płyta silikatowa, grubość 6 mm, mocowana klamrowo
do wbudowanego łacenia
po obwodzie zamek pióro-wpust (w zakresie dostawy),
płyta silikatowa sfazowana
2500 mm x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm Grubość mm Grubość mm
element
PUR/PIR
p³yta silikatowa
46
40
6
66
60
6
Ilość sztuk na wartość
palecie m2 λD PUR/PIR
36
54,0 0,022
26
39,0 0,022
wartość U*
[W/(m2K)]
0,54
0,37
€ / m2
bez Vat.
42,40
47,30
LINITHERM PAL SIL Klin
(izolacja boczna)
LINITHERM PAL SIL Klin
(izolacja boczna)
LINITHERM PAL SIL
Klin ościeża
Izolacja ściany zewnętrznej
od wewn¹trz za pomoc¹
LINITHERM PAL SIL
Elementy można naklejać
bezpośrednio na mur.
Zasadniczo mo¿liwe s¹ dwa rodzaje
klejenia:
• klejenie pełnopowierzchniowe
przy równym podłożu
• klejenie z wałkiem kleju na
krawędziach i punktowe
przy nierównościach
Na złączu podłużnym (sprężyna
drewniana) elementy są łączone
śrubami do ramy.
LINITHERM PAL SIL
Izolacja wewnętrzna ścian
14
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,13 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
PAL SIL Klin ościeża
PH 213000
Rdzeñ izolacyjny:
System monta¿u:
Warstwa kryj¹ca:
Krawêdzie:
Grubość:
Wymiary zewnêtrzne:
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
ze zintegrowanymi łatami do mocowania mechanicznego
od strony wewnętrznej płyta silikatowa, grubość 6mm
w dłuższej płaszczyżnie bez felcu
66/6
2500 x 600 mm
Grubość mm Grubość mm
element
PUR/PIR
66/6
60/0
Grubość mm
p³yta silikatowa
6
wartość
λD PUR/PIR
0,028
jednostka
miary
sztuka
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
od strony wewnętrznej płyta silikatowa, grubość 6mm
w dłuższej płaszczyżnie bez felcu
2500 x 300 mm
wartość
λD PUR/PIR
0,028
jednostka
miary
sztuka
PUR/PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E, z obu stron folia aluminiowa
od strony wewnętrznej płyta silikatowa, grubość 6mm
krawêdzie nieobrobione
2500 x 1200 mm (= wymiary obliczeniowe), Laibungsplatte ohne Kantenverbindung
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary zewnêtrzne
Grubość mm
PUR/PIR
20
Grubość mm
p³yta silikatowa
6
Ilość sztuk na
palecie
m2
45
135,0
wartość
λD PUR/PIR
0,022
PH 213090
głębokość wkręcania 30-60mm zależnie od rodzaju muru
ca. 2szt. m2
∅ długość
mm
7,5 x 72
7,5 x 82
7,5 x 92
7,5 x 102
7,5 x 122
wielkość/
zawartość
100 szt./pudełko
100 szt./pudełko
100 szt./pudełko
100 szt./pudełko
100 szt./pudełko
€ / jednostk
miary bez Vat.
23,55
25,80
28,60
31,00
38,85
jednostka
miary
pudełko
pudełko
pudełko
pudełko
pudełko
PH 213090
Klej szpachlowy
Zu¿ycie:
€ / m2
bez Vat.
22,70
wartość U*
[W/(m2K)]
0,91
LINIFIX śruby mocujące
Głębokość wkręcania
zapotrzebowanie
€ / jednostka
miary bez Vat.
11,60
PH 213000
LINITHERM PAL SIL Zuschnittplatte
Grubość mm
element
26
€ / jednostka
miary bez Vat.
19,00
PH 213000
LINITHERM PAL SIL Klin ościeża
Grubość mm Grubość mm Grubość mm
element
PUR/PIR
p³yta silikatowa
26/10
20/4
6
Akcesoria monta¿owe
Elementy Budowlane
LINITHERM PAL SIL Klin (izolacja boczna)
Rdzeñ izolacyjny:
Warstwa kryj¹ca:
Krawêdzie:
Wymiary zewnêtrzne:
PAL SIL Zuschnittplatte
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Biała zaprawa klejąca i zbrojeniowa
do uniwersalnego zastosowania wewnątrz pomieszczeń, bardzo dobre przywieranie
ok. 3,5 kg/m2
wielkość/
zawartość kg
20
jednostka
miary
worek
€ / jednostk
miary bez Vat.
29,00
zalety dla budujących oraz tych,
którzy remontuj¹ swój dom
Termorenowacja:
Izolacja od wewnątrz płytą
LINITHERM PAL SIL Płyty LINITHERM
PAL SIL mogą być przyklejane
Bezpośrednio do tynku.
Zasadniczo możliwe są 2 sposoby
klejenia:
-cało powierzchniowe klejenie przy
równej powierzchni
-klejenie punktowe w przypadku
występujących nierówności.
W obrębie dłuższej krawędzi (tracone pióro) elementy są przykręcane
przy pomocy śrub ramowych
optymalne parametry izolacyjne
poręczne i lekkie płyty izolacyjne
prosta i wolna od mostków cieplnych obróbka
możliwość wykończeniowego tynkowania i tapetowania
zysk przestrzeni mieszkalnej dzięki cienkiej konstrukcji
doskonałe właściwości z punktu widzenia wpływu na
organizm człowieka
idealne rozwiązanie z punktu widzenia fizyki budowli
15
Innenausbau
PAL SIL Klin
LINITHERM ®
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Suchy jastrych
PH 212000
LINITHERM PGF
PGF
pianka twarda PUR/PIR zgodna z normą PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie folia aluminiowa
płyta gipsowo-pilśniowa, grubość 18 mm
pianka twarda PUR/PIR bez felcu, płyta gipsowo-pilśniowa łączona zakładkowo
1235 x 635 mm (= wymiary obliczeniowe) (wymiary kryjące 3,5cm mniejsze)
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
Grubość mm Grubość mm Grubość mm
³¹cznie
PUR/PIR
płyta gips.-pilśn.
38
20
18
48
30
18
58
40
18
68
50
18
78
60
18
98
80
18
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Ilość na palecie
sztuk
m2
40
31,4
32
25,0
26
20,4
22
17,3
20
15,7
16
12,5
wartość
λD PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
wartość U*
[W/(m2K)]
0,91
0,64
0,50
0,41
0,34
0,26
€ / m2
bez Vat.
25,20
27,30
29,10
31,10
33,20
36,90
Akcesoria monta¿owe
PH 212090
Klej
Zapotrzebowanie:
około 50 g/m
2
wielkość/
zawartość
butelka 0,8 kg
jednostka
miary
sztuka
PH 212090
Śruby
Zapotrzebowanie:
€ / jednostk
miary bez Vat.
10,60
około 13 szt./m2
wielkość/
zawartość
500 szt./ opakowanie
jednostka
miary
pudełko
€ / jednostk
miary bez Vat.
5,50
LINITHERM PGF Suchy jastrych
Przykłady struktury podłogi
LINITHERM PGF na betonie
LINITHERM PGF na deskowaniu i paroizolacji
16
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,1 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
LINITHERM PGF na deskowaniu i paroizolacji
z ok³adzin¹ doln¹
Szybki i prosty monta¿
Poręczne płyty o formacie 1235x635mm
mogą zostać łatwo zamontowane już przez jedną
osobę. Połączenie zakładkowe płyt jest niezawodne
i dokładne. Płyty Linitherm PGF są łączone w na
styku zakładek klejem i dodatkowo skręcane lub
klamrowane.
Izolacja pod³ogi poddasza nieu¿ytkowego
Grubość mm
³¹cznie
Grubość mm
PUR/PIR
68
60
78
70
88
80
108
100
128
120
148
140
168
160
188
180
pozostałe grubości na zapytanie
Dostawa całych pakietów
Grubość
zwartość
mm
paczki
OSB p³yta sztuk
m2
8
4
2,88
8
4
2,88
8
3
2,16
8
3
2,16
8
3
2,16
8
2
1,44
8
2
1,44
8
2
1,44
Ilość na
palecie
sztuk
64
56
48
42
36
32
28
24
m2
46,1
40,3
34,6
30,2
25,9
23,0
20,2
17,3
wartość
λD PUR/PIR
Hwartość U*
[W/(m2K)]
€ / m2
bez Vat.
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,34
0,30
0,26
0,21
0,18
0,15
0,13
0,12
29,10
30,70
32,20
36,10
40,00
43,80
47,60
51,30
PH 212010
LINITHERM P OSB Plus Poddasze
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
OSB/3-płyta, grubość 15 mm
pianka sztywna PUR/PIR: z zakładką dookoła; płyta OSB: z ząbkami dookoła
1200 mm x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)(wymiar powierzchni kryjącej o 1 cm mniejszy)
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
Grubość mm
³¹cznie
Teraz dostępne
w poręcznym,
mniejszym
PH 212010
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E, z obu stron folia aluminiowa
OSB/3-płyta, grubość 8 mm
PUR / PIR - twarda pianka z ząbkowanymi brzegami na całym obwodzie, OSB płyta
wzdłuż obwodu połączenie felcowe
1200 mm x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)(wymiar powierzchni kryjącej o 1 cm mniejszy)
Wymiar zewnêtrzny:
P OSB Plus poddasza
Elementy Budowlane
LINITHERM P OSB Poddasze
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Teraz dostępne w
poręcznym,
mniejszym formacie
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Boden/ Decke
P OSB Poddasze
LINITHERM ®
Grubość mm
PUR/PIR
115
100
135
120
155
140
175
160
pozostałe grubości na zapytanie
Dostawa całych pakietów
Grubość
mm
OSB p³yta
15
15
15
15
zwartość
paczki
sztuk
m2
2
1,44
2
1,44
2
1,44
2
1,44
Ilość na
palecie
sztuk
40
36
32
28
m2
28,8
25,9
23,0
20,2
wartość
λD PUR/PIR
Hwartość U* € / m2
[W/(m2K)]
bez Vat.
0,022
0,022
0,022
0,022
0,21
0,18
0,15
0,13
39,40
43,10
46,90
50,70
Akcesoria
PH 212090
Klej do drewna
Zapotrzebowanie:
około 40g/m
2
Wielkość/
zawartość
butelka 550 g
Wiadro 10 kg
izolacja termiczna od strony poodasza przez
naczonego do warunkowego chodzenia
LINITHERM PAL
LINITHERM PGV
(Opis produktów i ceny strona 21)
jednostka
miary
sztuka
sztuka
€ / jednostk
miary bez Vat.
12,40
78,40
Izolacja termiczna od strony niezamieszkałego poddasza użytkowego (możliwość chodzenia)
LINITHERM P OSB / LINITHERM P OSB Plus
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,1 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
17
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
1 PAL KD
Izolacja termiczna od strony sufitu piwnicy, akcesoria
PH 211010
LINITHERM PAL KD Izolacja termiczna od strony sufitu piwnicy
Rdzeñ izolacji:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
bez felcu
1200 x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm
zwartość paczki
³¹cznie
sztuk
m2
40
12
8,64
60
8
5,76
80
6
4,32
100
5
3,60
120
4
2,88
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Dostawa całych pakietów
Ilość na palecie
sztuk
m2
120
86,4
80
57,6
60
43,2
50
36,0
40
28,8
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
PH 211090
Akcesoria LINITHERM KD
Monta¿
dla Abb.
1
1
€ / m2
bez Vat.
11,80
14,90
18,60
22,20
25,70
wartość U***
[W/(m2K)] p³yta
0,50
0,35
0,26
0,21
0,19
Taśma klejąca
PP-Taśma klejąca
zapotrzebowanie
2,5 m.b./m2
LINIFIX Klamra
mocuj¹ca,
obustronna
25 mm
2szt. na
element
wielkość
zawartość
jednostka miary
50 mm
rolka 50 m.b.
m.b.
€ / j.m.
bez Vat.
0,45
opakowanie
100 szt.
opakowanie
25,40
Inne warianty mocowań na zapytanie
2 PAL KD weiß
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
przednia strona = folia aluminiowa łącząca z białym pokryciem
na obwodzie wcięcie do profilu typu H
1200 x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm
zwartość paczki
PUR/PIR
sztuk
m2
40
12
8,64
60
8
5,76
80
6
4,32
100
5
3,60
Dostawa całych pakietów
3 PAL KD Top
PH 211010
LINITHERM PAL KD weiß Izolacja termiczna od strony sufitu piwnicy
Ilość na palecie
sztuk
m2
120
86,4
80
57,6
60
43,2
50
36,0
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
PH 211010
LINITHERM PAL KD Top Izolacja termiczna od strony sufitu piwnicy
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
przednia strona = panel dekoracyjny z płyty pilśniowej, grubość 3 mm, biała farba
na obwodzie wcięcie do profilu typu H
1500 x 1200 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm
Grubość mm
³¹cznie
PUR/PIR
43
40
63
60
83
80
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Ilość na palecie
sztuk
m2
56
100,8
38
68,4
28
50,4
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
wielkość
dla Abb.
2
3
Profil L
PVCszary
Profil łączący
H
PVC
szary/
biały
PVC
szary/
biały
ocynkowane
30/30
25/60
LINIFIX
Klamry
mocuj¹ce
ocynkowane
Inne warianty mocowań na zapytanie
18
€ / m2
bez Vat.
22,20
25,60
29,30
wartość U ***
[W/(m2K)] p³yta
0,50
0,34
0,26
PH 211090
Akcesoria LINITHERM PAL KD weiß / LINITHERM PAL KD Top
Monta¿
€ / m2
bez Vat.
15,00
17,60
21,60
25,50
wartość U ***
[W/(m2K)] p³yta
0,50
0,35
0,26
0,21
długość
mm
2400
Zapotrzebowanie/
m2
Rozmìr
zawartość
Jednotka
množství
m.b.
€ / j.m.
bez Vat.
1,85
2400 / 1140* /
540**
2,5m.b. dla PAL KD
weiß/ 1,4 m.b. dla
PAL KD TOP
na element PAL KD
weiB : 2szt.
PAL KD TOP: 5szt.
10 szt./
opakowanie
m.b.
1,60
100 szt./
opakowanie
pudełko
44,90
15 mm für
Dicken 40/43 mm
20 mm für
weitere Dicken
* do LINITHERM PAL KD Top (złącze poprzeczne)
** do LINITHERM PAL KD biały (złącze poprzeczne)
*** Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,0 [m²K/W] i Rse = 0,17 [m²K/W]. Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Systemy sufitów podwieszanych dla hal przemysłowych,
magazynów, itp., akcesoria monta¿owe
LINITHERM ®
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Elementy Budowlane
PH 211000
LINITHERM PAL S
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
Grubość mm
PUR/PIR
40
60
80
100
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
przednia strona = folia aluminiowa lakierowana na biało
na obwodzie wcięcie do profilu typu H
3000 x 1200 mm (= wymiary obliczeniowe)
Ilość na palecie
sztuk
m2
60
216,0
40
144,0
30
108,0
24
86,4
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
PH 211000
LINITHERM PAL S Dekor
2 PAL S Dekor
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
€ / m2
bez Vat.
15,30
18,10
22,20
26,10
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,51
0,35
0,27
0,21
Decke
1 PAL S
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
przednia strona = panel dekoracyjny z płyty pilśniowej, grubość 3 mm,
w kolorze białym
na obwodzie wcięciu do profilu H
3000 x 1200 mm (= wymiary obliczeniowe)
Grubość mm
Grubość mm
³¹cznie
PUR/PIR
63
60
83
80
Inne grubości po złożeniu zapytania
Ilość na palecie
sztuk
m2
38
136,8
29
104,4
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
€ / m2
bez Vat.
28,00
32,00
wartość U**
[W/(m2K)] p³yta
0,35
0,26
Akcesoria monta¿owe
PH 211090
Příslušenství LINITHERM PAL S / LINITHERM PAL S Dekor
Monta¿
dla Abb.
Profil L PVC
1
2
PVC
szary/
biały
wielkość
mm
30/30
długość
mm
6000
PH 211090
Akcesoria LINITHERM PAL S / LINITHERM PAL S Dekor
Monta¿
dla Abb.
1
2
Profil łączący H
LINIFIX
Wieszak
z taśmy
metalowej
PVC
szary/
biały
ocynkowane
wytoczone
wielkość
mm
25/60
długość
mm
6000 / 1140*
Zapotrzebowanie/
m2
1,15 m.b.
zawartość
10 szt.
opakowanie
140 mm für
1 - 1,5 szt.
Dicken 40/60 mm
170 mm für
Dicken 80/100
mm
jednostka
miary
m.b.
€ / j.m.
bez Vat.
1,60
szt.
0,95
PH 211090
Akcesoria LINITHERM PAL S / LINITHERM PAL S Dekor
Monta¿
Profil łączący H
dla Abb.
1
2
LINIFIX
Klamry mocuj¹ce
ocynkowane
PVC
szary/
biały
ocynkowane
wielkość
mm
25/60
€ / j.m.
bez Vat
1,85
jednostka
miary
m.b.
długość
mm
6000 / 1140*
Zapotrzebowanie/m2
1,15 m.b.
zawartość
140 mm für
Dicken 40/60 mm
170 mm für
Dicken 80/100 mm
3 szt.
100 szt./
opakowanie
10 szt.
opakowanie
jednostka
miary
m.b.
€ / j.m.
bez Vat.
1,60
pudełko
44,90
Inne warianty mocowań na zapytanie
* do złącza poprzecznego
** Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,1 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
19
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
PAL W
Zewnêtrzna izolacja termiczna jako element konstrukcji fasad
wentylowanych i rdzeń izolacyjny ściany trójwarstwowej
PH 216000
LINITHERM PAL W
Rdzeñ izolacyjny:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiary zewnêtrzne:
Grubość mm
PUR/PIR
twarda pianka PUR/PIR wg normy PN-EN 13165, klasa odporności
ogniowej C-s2, d0 wg PN-EN 13501-1 (odpowiada krajowej terminologii nadzoru
budowlanego - materiał trudno zapalny ) zgodnie z dopuszczeniem Z-23.15 –1436
obustronnie pokryta folią aluminiową
krawędzie płyty proste lub felcowane
1200 x 600 mm (= wymiary obliczeniowe) (wymiary kryjące z felcem mniejsze o 2 cm)
zwartość paczki
sztuk
m2
80
6
4,32
100
5
3,60
120
4
2,88
140
3
2,16
160
3
2,16
Inne grubości po złożeniu zapytynia
dop³ata netto do m2 p³yty z felcem
Dostawa całych pakietów
Ilość sztuk na
palecie
sztuk
m2
60
43,2
50
36,0
40
28,8
30
21,6
30
21,6
wartość λ
PUR/PIR
wartość U *
[W/(m2K)] p³yta
€ / m2
bez Vat.
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,26
0,21
0,18
0,15
0,13
17,10
21,50
25,30
28,90
32,70
+ 0,30
Zalety dla budujących i
Izolacja ściany zewnętrznej
dla konstrukcji fasady
wentylowanej
remontujących:
Niezawodna izolacja ścian dla fasad wentylowanych
i ścian trójwarstwowych
Doskonała izolacyjności przy minimalne grubości płyt
Smukła konstrukcja ścian
Stabilna forma płyt oraz odporność na ściskanie
Płyty izolacyjne ze zintegrowaną paroizoacją
Klasa odporności ogniowej
C-s2, d0 n. PN-EN 13501-1
Bezmostkowy monta¿
Łatwa obróbka dzięki poręcznemu formatowi i
niskiej wadze
PH 216090
LINITHERM blokada przeciwpo¿arowa
K¹townik monta¿owy:
Reaktywny profil
wentylacyjny:
długość mm
profil V2A o grubości 1mm, z otworami montażowymi o długości 6mm
krata aluminiowa o reaktywnej powierzchni
wysokość mm
1500
110
Wykonanie w wymiarach niestandardowych na zapytanie
głębokość mm
80
€ / m.b.
bez Vat.
37,80
Blokada przeciwpożarowa Linitherm jako uzupełnienie systemu izolacji fasady wentylowanej Linitherm PAL W
Aluminiowa krata przeciwpożarowa, na górnej stronie profilu pokryta jest warstwą, która reaguje po przekroczeniu 150 C,
zamykając dopływ powietrza/szczelinę wentylacyjną niepalną, nieprzepuszczalną dla powietrza pianą. Blokada przeciwpożarowa
zamyka w przypadku pożaru szczelinę wentylacyjną , zapobiegając w ten sposób przemieszczaniu się gorących gazów w kierunku
kondygnacji nad poziomem pożaru.
20
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,13 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Izolacja dachów płaskich, podłóg, ścian itd. uniwersalne p³yty izolacyjne
Izolacja dachu płaskiego,
izolacja pod wylewkê,
podłóg strychowych,
tarasów itd.
Rdzeñ izolacji:
£¹czenie krawêdzi:
Wymiar zewnêtrzny:
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E, obustronnie z folią aluminiową
Grubość 20 - 40 mm: bez felcu
Grubość 50 - 100, 200 mm: z felcem lub bez
Grubość 120 - 240 mm: z felcem
1200 x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)
(wymiary kryjące płyty z felcem o 2 cm mniejsze)
zwartość paczki
sztuk
m2
25
16
12
10
8
7
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
5,04
Ilość na
palecie
sztuk
m2
250
180,0
160
115,2
120
86,4
100
72,0
80
57,6
70
50,4
80
6
4,32
60
43,2
100
5
3,60
50
36,0
120
4
2,88
40
28,8
140
3
2,16
36
25,9
160
3
2,16
30
21,6
*180
2
1,44
28
20,2
*200
2
1,44
24
17,3
*220
2
1,44
20
14,4
*240
2
1,44
20
14,4
pozostałe grubości oraz formaty specjalne na zapytanie
dop³ata netto do m2 p³yty z felcem
Dostawa całych pakietów
PGV
LINITHERM PGV
Izolacja dachu płaskiego,
rdzeń izolacyjny ściany
trójwarstwowej,
izolacja pod wylewkê,
podłóg strychowych,
tarasów itd.
Rdzeñ izolacji:
LINITHERM®
Dämmsysteme
LINZMEIER
Bauelemente
Wymiar zewnêtrzny:
88499 Riedlingen
www.Linitherm.de
[email protected] T 07371 1806-0
07613 Königshofen
T 036691 722-0
20
30
40
50
60
zwartość paczki
sztuk
m2
25
16
12
10
8
Klin LINITHERM PUR
Rdzeñ izolacji:
format:
wartość U **
[W/(m2K)] p³yta
€ / m2
bez Vat.
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,95
0,67
0,51
0,41
0,35
0,30
6,60
7,70
9,00
10,40
12,20
13,80
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,27
0,21
0,18
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
≥ 80 mm PH 215000
15,40
17,90
21,30
24,40
27,90
30,90
34,00
36,90
39,90
+ 0,30
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E
obustronnie pokryta włóknem mineralnym
Grubość 20 - 40 mm: bez felcu
Grubość 50 - 100, 200 mm: z felcem lub bez
Grubość 120 - 240 mm: z felcem
1200 x 600 mm (= wymiary obliczeniowe)
(wymiary kryjące płyty z felcem o 2 cm mniejsze)
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
Ilość na
palecie
sztuk
m2
250
180,0
160
115,2
120
86,4
100
72,0
80
57,6
80
6
4,32
60
43,2
100
5
3,60
50
36,0
120
4
2,88
40
28,8
140
3
2,16
36
25,9
160
3
2,16
30
21,6
*180
2
1,44
28
20,2
*200
2
1,44
24
17,3
*220
2
1,44
20
14,4
*240
2
1,44
20
14,4
pozostałe grubości oraz formaty specjalne na zapytanie
dop³ata netto do m2 p³yty z felcem
Dostawa całych pakietów
Klin poliuretanowy
wartość λ
PUR/PIR
< 80 mm PH 214000
£¹czenie krawêdzi:
Grubość mm
PUR/PIR
Elementy Budowlane
Außenwand/ Flachdach/ Universal
LINITHERM PAL
20
30
40
50
60
70
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
< 80 mm PH 214000
PAL
Grubość mm
PUR/PIR
LINITHERM ®
wartość λ
PUR/PIR
wartość U **
[W/(m2K)] p³yta
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
1,17
0,83
0,64
0,52
0,44
0,026
0,026
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,31
0,25
0,20
0,17
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
€ / m2
bez Vat.
6,40
7,10
8,30
9,50
10,50
≥ 80 mm PH 215000
13,30
16,60
19,70
23,10
26,00
29,20
32,20
35,50
38,50
+ 0,30
PH 215090
klin do attyki (klin trapezowy)
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E
długość 1200mm
wymiary
zwartość paczki
mm
sztuk
50 x 50
100
80 x 80
72
100 x 100
50
120 x 120
40
pełne kliny lub inne wymiary na zapytanie
Dostawa całych pakietów.
* produkty o d³u¿szym terminie dostawy
** Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,1 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
wartość λ
PUR/PIR
0,028
0,028
0,028
0,028
€ / m2
bez Vat.
1,25
1,80
2,40
2,80
21
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Izolacja LINITHERM PAL do dachów płaskich ze
spadkiem
Izolowanie ze spadkiem
PH 21500020
Izolacja LINITHERM PAL do dachów płaskich ze spadkiem
Izolacja do dachów płaskich ze spadkiem, wartość λ 0,022, składająca się z izolacji podstawowej LINITHERM PAL (bei mehrlagiger Verlegung), spadku LINITHERM PAL von 30 bis 230
mm oraz płyt narożnikowych/koszowych LINITHERM PAL, zgodnie z projektem spadku, opis
elementów systemu patrz strona 21 i 22
wartość λ
PUR/PIR
0,022
Spadek
%
2
Izolacja
Jednotka
množství
m3
€ / j.m.
bez Vat.
cena na zapytanie
Vorteile des Baukastensystems
Innenentwässerung
mit LINITHERM PAL Gefälledämmung und Kehlplatten
von 230 mm bis 30 mm
1-lagig verlegt
PAL spadkowy
LINITHERM PAL spadkowy
NEU: Zusätzliche Dicken
Rdzeñ izolacji:
Einlagige Verlegung eines
Gefälles bis 9,6 m möglich
PAL spadkowy Płyta narożna
NEU: Zusätzliche Dicken
Einlagige Verlegung eines
Gefälles bis 9,6 m möglich
PAL Spadkowy Płyta koszowa
NEU: Zusätzliche Dicken
Einlagige Verlegung eines
Gefälles bis 9,6 m möglich
22
n
bietet eine Vielzahl an Verlegemöglichkeiten und
Entwässerungsarten
n
Gefälle-, Kehl-, Grat- und Universalplatten können
einfach zusammengestellt werden
n
kurze Lieferfristen durch schnelle Verfügbarkeit aller
erforderlichen Teile
n
erfüllt höchste Ansprüche an Wärmeschutz und Dachgeometrie
n
schnelle und unkomplizierte Verlegung
n
Zeit- und Kostenersparnis
PH 21500020
Po³¹czenie krawêdzi:
Wymiary:
pianka sztywna PUR/PIR zgodna z normą PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryte folią aluminiową
bez felcu
1200 x 1200 mm
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
130/155
155/180
180/205
205/230
Spadek
%
2
2
2
2
2
2
2
2
Ilość na palecie
sztuk
m2
48
69,1
30
43,2
22
31,7
18
25,9
16
23,0
14
20,2
12
17,3
10
14,4
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
€ / m2
bez Vat.
15,80
19,80
23,60
27,30
31,10
34,80
38,50
42,10
PH 21500020
PAL spadkowy Płyta narożna - kąt 45°
PAL Spadkowy P³yta naro¿na lewa spadek 2%
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
130/155
155/180
180/205
205/230
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
€ / szt.
bez Vat.
13,50
16,80
20,00
23,30
26,50
29,80
33,00
36,30
PAL Spadkowy P³yta naro¿na prawa spadek 2%
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
130/155
155/180
180/205
205/230
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
130/155
155/180
180/205
205/230
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
€ / szt.
bez Vat.
13,50
16,80
20,00
23,30
26,50
29,80
33,00
36,30
€ / szt.
bez Vat.
13,50
16,80
20,00
23,30
26,50
29,80
33,00
36,30
PH 21500020
LINITHERM PAL Spadkowy Płyta koszowa, kąt 45°
PAL Spadkowy P³yta koszowa lewa spadek 2%
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
PAL Spadkowy P³yta koszowa prawa spadek 2%
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
130/155
155/180
180/205
205/230
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
€ / szt.
bez Vat.
13,50
16,80
20,00
23,30
26,50
29,80
33,00
36,30
Izolacja LINITHERM PGV do dachów
płaskich ze spadkiem
LINITHERM ®
LINZMEIER
Systemy Dociepleñ
Elementy Budowlane
PH 21500020
Izolacja LINITHERM PGV do dachów płaskich ze spadkiem
Izolacja do dachów płaskich ze spadkiem, wartość λ 0,026/0,028, składająca się z izolacji
podstawowej LINITHERM PGV, spadku LINITHERM PAL oraz płyt narożnikowych/koszowych
LINITHERM PGV, zgodnie z projektem spadku, opis elementów systemu patrz strona 21 i 23
Izolacja
Innenentwässerung
mit LINITHERM PAL / PGV Gefälledämmung und Kehlplatten
Aussenentwässerung
mit LINITHERM PAL / PGV Gefälledämmung und Gratplatten
PH 21500020
LINITHERM PGV spadkowy
PGV spadkowy
Rdzeñ izolacji:
®
RM
E
e
I TstH
ER
em
EI
sy
L I äN
mm
M
D
N Z nte
L I ueleme
Ba
.de
erm .de
ith erm
w.Lin ith
wwfo @ Lin
In
gen
edlin06-0
9 Ri1 18
49
88 0737
T
fen
ho
nigs 2-0
72
3 Kö
91
61
07 0366
T
Grubość mm
³¹cznie
5/30
30/55
55/80
80/105
105/130
.de.de
ermerm
nithnith
[email protected]
wwInfo
en
Riedling
1806-0
884T99
07371
ofen
722-0
Königsh
076T13
036691
en
Riedling
1806-0
884T99
07371
Ilość na palecie
sztuk
m2
116
167,0
48
69,1
30
43,2
22
31,7
18
25,9
wartość λ
PUR/PIR
0,028
0,028
0,026
0,026
0,026
wartość λ
PUR/PIR
029
027
027
€ / szt.
bez Vat.
11,40
14,80
18,20
21,40
ofen
722-0
Königsh
076T13
036691
PGV Spadkowy P³yta koszowa lewa spadek 2%
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
wartość λ
PUR/PIR
029
029
027
027
€ / szt.
bez Vat.
11,40
14,80
18,20
21,40
PAL Spadkowy P³yta naro¿na prawa spadek 2%
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
wartość λ
PUR/PIR
029
029
027
027
€ / szt.
bez Vat.
11,40
14,80
18,20
21,40
PH 21500020
PGV Spadkowy P³yta koszowa prawa spadek 2%
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
Plan nachylenia LINITHERM PAL Spadkowy / LINITHERM PGV Spadkowy
plan < 200 m2
plan > 200 m2
Zmiana
€ / m2
bez Vat.
10,50
13,50
17,40
21,30
25,20
PH 21500020
LINITHERM PGV Spadkowy Płyta koszowa, kąt 45°
PGV spadkowy Płyta koszowa
.de.de
ermerm
nithnith
[email protected]
wwInfo
Spadek
%
2
2
2
2
2
PGV Spadkowy P³yta naro¿na lewa spadek 2%
Grubość mm
³¹cznie
30/55
55/80
80/105
105/130
®
E Re M I E R
Htem
ITsys
E
L IN
Dämm I N Z Mente
L Bauelem
pianka sztywna PUR/PIR zgodna z normą PN-EN 13165, klasa E, obustronnie
pokryta włóknina mineralna, (Grubość 5/30 bez włókniną mineralną)
bez felcu
1200 x 1200 mm
LINITHERM PGV spadkowy Płyta narożna, kąt 45°
PGV spadkowy Płyta narożna
®
E Re M I E R
Htem
ITsys
E
L IN
Dämm I N Z Mente
L Bauelem
Po³¹czenie krawêdzi:
Wymiary:
€ / j.m.
bez Vat.
cena na zapytanie
Jednotka
množství
m3
Izolowanie ze spadkiem
Punktentwässerung
mit LINITHERM PAL / PGV Gefälledämmung und Kehlplatten
wartość λ
PUR/PIR
0,026/0,028
Spadek
%
2
wartość λ
PUR/PIR
029
029
027
027
€ / szt.
bez Vat.
11,40
14,80
18,20
21,40
PH 21500020
€ / výkres
bez DPH
60,00
95,00
30,00
23
LINZMEIER
L I N I TH ERM ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Lekki dach przemysłowy
PH 215010
LINITHERM PAL FD
PAL FD
Rdzeñ izolacji:
£¹czenie krawêdzi:
Uwaga:
Wymiar zewnêtrzny:
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
z obu stron folia aluminiowa
z felcem
konieczna paroizolacja od strony wewnętrznej
2440 x 1200 mm (= wymiary obliczeniowe)
(wymiary kryjące płyty z felcem o 2 cm mniejsze)
Grubość mm
PUR/PIR
80
100
120
140
160
180
200
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Ilość na palecie
sztuk
m2
30
87,8
24
70,3
20
58,6
17
49,8
15
43,9
13
38,1
12
35,1
wartość λ
PUR/PIR
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0
7
T 6
0 1
3 3
6 K
6
9
®
R
M
PUR / PIR - twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
obustronnie pokryta włóknem mineralnym
z felcem
konieczna paroizolacja od strony wewnętrznej
2440 x 1200 mm (= wymiary obliczeniowe)
(wymiary kryjące płyty z felcem o 2 cm mniejsze)
ie
d
1 li
8 n
0 g
6 e
-0 n
E
8
8
T 4
0 9
7 9
3 R
7
1
R
I
E
e
E
te
H
m
e
M
st
n
e
IT
sy
Z
m
m
le
e
u
a
w
In w
fo w
.L
@ in
L it
in h
it e
h rm
e
rm .d
.d e
e
IN
N
m
ä
I
B
L
D
L
£¹czenie krawêdzi:
Uwaga:
Wymiar zewnêtrzny:
ö
1 nig
7 s
2 h
2 o
-0 fe
n
Rdzeñ izolacji:
€ / m2
bez Vat.
15,20
17,90
21,30
24,40
27,90
30,90
34,00
PH 215010
LINITHERM PGV FD
PGV FD
Grubość mm
Ilość na palecie
PUR/PIR
sztuk
m2
80
30
87,8
100
24
70,3
120
20
58,6
140
17
49,8
160
15
43,9
180
13
38,1
200
12
35,1
Inne grubości po złożeniu zapytynia
wartość λ
PUR/PIR
0,026
0,026
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
przekrój konstrukcji – lekki dach
przemys³owy
• Doskonałe wartości izolacji przez
dziesiêciolecia
• Odporność na wysokie temperatury
i nie podtrzymujące palenia
• Dobre właściwości ochrony
przeciwpożarowej - spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej
zgodnie z norm¹ DIN 18234-1
• Długowieczność, odpowiadająca
okresowi eksploatacji budynku (z
reguły 50 lat i więcej)
24
wartość U *
[W/(m2K)] p³yta
0,27
0,21
0,18
0,15
0,14
0,12
0,11
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,1 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
wartość U *
[W/(m2K)] p³yta
0,31
0,25
0,20
0,17
0,15
0,14
0,12
€ / m2
bez Vat.
13,30
16,60
19,70
23,10
26,00
29,20
32,20
P³yty do renowacji lukarn, wieniec nak³adany,
ramy do obróbki podwy¿szonej okien dachowych
Wieniec nakładany
LITEC ®
LINZMEIER
Systemy Budowlane
Elementy Budowlane
PH 31
Wieniec nakładany LITEC VELUX do okien w dachach płaskich
pianka twarda PUR/PIR zgodna z normą PN-EN 13165, Grubość 60 mm, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3, obustronnie pokryty warstwą z włóknem mineralnym
Warstwy wykoñczeniowe: strony wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z płyty OSB grubości 15 mm
Uwaga:
fabrycznie konfekcjonowane pojedyncze elementy łącznie z elementami konstrukcyjnymi
z drewna
Zakres dostawy:
konfekcjonowane pojedyncze elementy, 15 mb taśmy rozprężnej uszczelniającej 20 x 15 mm,
środki mocujące: 10 szt. 4,5 x 50 mm, 10 szt. 5 x 120 mm
Wysokość:
300 mm
Rdzeñ izolacji:
DAR dach płaski
LITEC DAR zabudowa podwyższająca kąt nachylenia okna dachowego w dachu płaskim
Rdzeñ izolacji:
Warstwy kryj¹ca:
Uwaga:
€ / jednostka
miary bez Vat.
248,00
300,00
287,00
311,00
335,00
346,00
385,00
397,00
458,00
jednostka
miary
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
PH 31
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, grubość 60 mm, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3, obustronnie pokryty warstwą z włóknem mineralnym
od wewnątrz i z zewnątrz płyta OSB 15mm
dostarczane w formie poszczególnych elementów łącznie z elementami konstrukcyjnymi z
drewna
670
710
VELUX
Wymiar wewnêtrzny DAR
szerokość mm
szerokość okna mm
Roto WD/NE
szerokość okna mm
Roto
szerokość okna mm
650
Oklinowanie
20°
wysokość okna mm
VELUX Roto
Roto
WD/NE
980
1040
980
1180
1240
1180
1400
1460
1400
€ / m2 bez Vat.
750
660
800
780
650
615,00
642,00
660,00
790
950
1000
940
740
1150
1200
1140
940
1140
740
940
1140
617,00
646,00
677,00
656,00
687,00
687,00
722,00
pozostałe wymiary i wielkości lub kombinacje okien dostępne na zapytanie
GBS - attyka prefabrykowana
LITEC attyka prefabrykowana
Rdzeñ izolacji:
Warstwy kryj¹ca:
Uwaga:
PH 31
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, grubość 60 mm, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3, obustronnie pokryty warstwą z włóknem mineralnym
od wewnątrz i z zewnątrz płyta OSB 15mm
dostarczane w formie poszczególnych elementów łącznie z elementami konstrukcyjnymi z
drewna
Grubość mm
wysokość
³¹cznie
mm
90
600
90
750
inne grubości na zamówienie
długość
mm
2500
2500
jednostka
miary
bm
bm
€ / jednostka
miary bez Vat.
63,00
74,00
25
Lekki dach przemysłowy/ Aufkeilrahmen / Attika
zalecany przez firmę
szerokość
długość
mm
mm
600
600
800
800
600
900
900
900
1000
1000
900
1200
1200
1200
1000
1500
1500
1500
Istnieje możliwość zamówienia innych wysokości
LINZMEIER
L I TEC ®
Elementy Budowlane
Systemy Budowlane
LITEC GBS Systemy lukarn
System lukarn LITEC GBS
GBS
PH 31
pianka twarda PUR/PIR zgodna z normą PN-EN 13165, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3
obustronnie pokryty warstwą z włóknem mineralnym
strony wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z płyty OSB grubości 22 mm
detale prefabrykowane zgodnie z planem montażowym włącznie z elementami
konstrukcyjnymi z drewna
Rdzeñ izolacji:
Warstwy wykoñczeniowe:
Uwaga:
€ / zestaw
bez Vat.
Grubość elementów
mm
144, 164, 184, 204
zestaw elementów
lukarny
dodatkowe obliczenia statyczne
Dach stromy DAR
Lukarna z dachem
szczytowym z elementem
szczytowym
kalkulacja zale¿nie od nak³adu
dostępne również w wersji z zespoloną płytą z włókna drzewnego
grubości 40mm, w celu zwiększenia parametrów izolacji akustycznej
Grubość elementów 164 (80+40), 184 (100+40), 204 (120+40) mm
LITEC GBS H
Lukarna trójk¹tna
cena na zapytanie
Lukarna z dachem
jednospadowymř
Lukarna z dachem
szczytowym
Lukarna łukowa
Lukarna z dachem
płaskim
LITEC DAR zabudowa podnosząca kąt nachylenia okna dachowego
Rdzeñ izolacji:
Warstwy kryj¹ca:
Uwaga:
cena na zapytanie
PH 31
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, grubość 60 mm, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3, obustronnie pokryty warstwą z włóknem mineralnym
od wewnątrz i z zewnątrz płyta OSB 15mm
dostarczane w formie poszczególnych elementów łącznie z elementami konstrukcyjnymi z
drewna
Pozostałe formaty do rozmiarów niestandardowych okien lub kombinacji dostępne na zamówienie.
DLITEC GS P³yty do renowacji lukarn
GS
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
Format:
Grubość mm
³¹cznie
Grubość mm
PUR/PIR
82
102
122
142
162
60
80
100
120
140
PH 31
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3
z obu stron folia aluminiowa
od zewnątrz płyta OSB, 22mm
Standard 2500 x 1200 mm
Grubość mm
p³yta z w³ókna drzewnego
22
22
22
22
22
wartość λ
PUR/PIR
wartość U *
[W/(m2K)] p³yta
€ / m2
bez Vat.
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,33
0,25
0,21
0,17
0,15
40,90
44,70
48,60
52,40
56,20
dostępne również w wymiarach wg indywidualnego zamówienia
Inne grubości po złożeniu zapytynia
26
* Wartość współczynnika U uwzględniająca opór cieplny Rsi = 0,13 [m²K/W] i Rse = 0,04 [m²K/W].
Nie uwzględniono sytuacji specyficznych dla poszczególnych obiektów, zgodnie z PN-EN ISO 6946.
cena na zapytanie
Akcesoria GBS
LITEC ®
LINZMEIER
Systemy Budowlane
Elementy Budowlane
PH 210090
LINITHERM L+D folia NSK
membrana paroizolacyjna i wiatroizolacyjna do konstrukcji dachowych, sufitowych i ściennych
włóknina polipropylenowa, aluminiowany polipropylen, beżowo-srebrny, klasa pożarowa E,
Sd-Wert 40 m -10/+5, odporność temperaturowa od -40°C do +80°C
zakładka wzdłużna obustronna z akrylową taśmą klejącą o szerokości 40 mm
szerokość
m.b.
1,5
długość
m.b.
50
wielkość
rola m2
75
zawartość
palety
24 rolki
jednostka
miary
m2
PH 210090
LINITHERM L+D taśma uszczelniająca
szerokość
mm
60
2,30
wielkość
rola m
25
zawartość
kartonu
10 rolek
jednostka
miary
m.b.
€ / jednostka
miary bez Vat.
1,00
PH 210090
Ko³nierz ³¹cz¹cy LINITHERM
odporna na rozerwanie, rozciągliwa folia polimerowa, z obustronna warstwą flisu,
zintegrowana z taśmą rozprężną 3x15mm
szerokość
mm
200
400
600
wielkość
rola m.b.
10
10
10
zawarto
kartonu
5 rolek
5 rolek
5 rolek
jednostka
miary
m.b.
m.b.
m.b.
€ / jednostka
miary bez Vat.
3,80
5,85
7,30
PH 210090
taśma uszczelniająca
t. butylkauczukowa 1mm / uszczelnienie kosz, kalenica
wielkość
rola m
10
10
zawartość
kartonu
5 rolek
4 rolek
jednostka
miary
m.b.
m.b.
€ / jednostka
miary bez Vat.
5,75
8,30
PH 210090
Taśma uszczelnijąca z połączeniem T
tasma uszczelniajaca z połaczeniem T tasma polyakrylatowa
szerokosc
mm
200
wielkosc
rola m
25
zawartość
kartonu
4 rolek
jednostka
miary
m.b.
€ / jednostka
miary bez Vat.
3,20
PH 210090
pianka monta¿owa poliuretanowa LINITHERM
łącznie z opłatą recyklingowa
opakowanie/
zawartość
puszka 600ml
zawartość
kartonu
12 puszki
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat
7,70
PH 210090
pianka monta¿owa poliuretanowa pistoletowa LINITHERM
łącznie z opłatą recyklingowa
opakowanie/
zawartosc
puszka 750 ml
zawartosc
kartonu
12 puszki
jednostka
miary
sztuka
€ / jednostka
miary bez Vat.
7,90
27
LITEC GBS Systemy lukarn
szerokość
mm
200
300
LINZMEIER
L I TEC ®
Elementy Budowlane
Systemy Budowlane
Prefabrykowane ściany, elementy dachu
LITEC WBS elementy ścian prefabrykowanych
WBS
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
Uwaga:
PH 31
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3
obustronnie pokryty warstwą z włóknem mineralnym
od środka płyta OSB grubość 15mm
od zewnątrz płyta OSB , grubość 15mm
dostarczane w formie poszczególnych elementów łącznie z elementami
konstrukcyjnymi z drewna
€ /zestaw
bez Vat.
Grubość elementów
130, 150, 170, 190
zestaw ścian
od zewnątrz płyta OSB , grubość 15mm
cena na zapytanie
LITEC WBS H
z zewnętrzną nośną płytą podtynkową z włókna drzewnego grubości 60mm
cena na zapytanie
175, 195, 215, 235
pozostałe wykonania warstwy kryjące dostępne na zamówienie
dodatkowe obliczenia statyczne
kalkulacja zale¿nie od nak³adu
LITEC DBS elementy dachu prefabrykowanego
DBS
Rdzeñ izolacji:
Warstwy kryj¹ca:
Uwaga:
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3
obustronnie pokryta włókniną mineralną
od wewnątrz i z zewnątrz płyta OSB 15mm
dostarczane w formie poszczególnych elementów łącznie z elementami
konstrukcyjnymi z drewna
Grubość elementów
150, 170, 190, 210, 230
zestaw elementów dachowych
dodatkowe obliczenia statyczne
pozostałe wykonania warstwy kryjące dostępne na zamówienie
Nadbudowa dachu mansardowego na zabytkowej kamienicy przy
zastosowaniu systemów LITEC DBS,
LITEC GBS i LITEC WBS
Warstwa zewnętrzna :
płyta OSB
Rdzeń izolacyjny:
twarda pianka PUR/PIR
Warstwa wewnętrzna:
płyta OSB
Hurtownia budowlana wznoszona z
elementów ścian prefabrykowanych
LITEC WBS
Warstwa zewnętrzna: płyta multiplan w
okleinie modrzewiowej
Rdzeń izolacyjny: twarda pianka PUR/PIR
Warstwa wewnętrzna: płyta
gipsowo-włoknowa
28
PH 31
€ /zestaw
bez Vat.
cena na zapytanie
kalkulacja zale¿nie od nak³adu
Dach produkujący energię
Dach produkujący energię
LITEC Dach produkujący energię
Rdzeñ izolacji:
Warstwa kryj¹ca:
Uwaga:
Długość :
Szerokość :
Moc:
LITEC ®
LINZMEIER
Systemy Budowlane
Elementy Budowlane
PH 31
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
gęstość około 33 kg/m3
obustronnie pokryty warstwą z włóknem mineralnym
od środka płyta OSB grubość 22 mm
od strony zewnętrznej membrana ze zintegrowanymi mudułami fotowoltalicznymi
dostarczane w formie poszczególnych elementów łącznie z elementami
konstrukcyjnymi z drewna
max. 13000mm, zależnie od wymiarów budynku
dopasowana do wymiarów budynku
około 45 Wp /m2
Grubość elementów
mm
315 mm
wartość U 0,16 W/(m²K)
335 mm
wartość U 0,14 W/(m²K)
355 mm
wartość U 0,13 W/(m²K)
dodatkowe obliczenia statyczne
€ / stavebnice
bez Vat.
cena na zapytanie
cena na zapytanie
cena na zapytanie
kalkulacja zale¿nie od nak³adu
Os³ona , izolacja termiczna i produkcja pr¹du:
system dachowy dopasowan
do indywidualnych rozmiarów,
dla dachów dwuspadowych i
pulpitowych
montowany bez dodatkowej
podkonstrukcji
brak tradycyjnego pokrycia
dachowego np. dachówki
Prefabrykowane ściany/ Elementy dachu/ Dach produkujący energię
wysoka jakość izolacji
termicznej z pianki PUR/PIR
spełnia wymogi ustawy o
odnawialnyc źródłach energii
harmonijnie dopasowany do
konstrukcji ścian
prefabrykowane elementy
dachu wykonywane s¹ na
indywidulane zamówienie i
wymagaj¹ jedynie
zamontowania i podłączenia.
Z dostaw¹ elementów
dostarczane są: okablowanie i
połączenia - całość dachu do
belki okapowej
Foto: alwitra GmbH & Co., Trier
29
LINZMEIER
L I TEC ®
Elementy Budowlane
Systemy Budowlane
Belka montażowa Universal do dachu
płaskiego
Belki montażowe dach płaski, Izolacyjna rama okienna
LITEC Universal belka do dach płaski
Rdzeñ izolacyjny:
szerokość mm
długość mm
50
2440
PH 31
wielo warstwowa budowlana płyta konstrukcyjna LINIREC, o gęstości 550 kg/m3, klasa E,
Bemessungswert der przewodność cieplna λ 0,096 W/(mK),
stosowany w zakresie temperatur od –50 do +100 °C
100
2440
125
2440
175
2440
360
2440
425
2440
490
2440
12,60
17,20
23,50
29,50
34,50
46,30
57,80
69,50
81,00
92,60
104,20
115,60
18,50
26,10
35,40
44,00
51,60
69,50
86,80
104,20
121,60
138,80
156,20
173,80
20,40
30,80
41,00
51,30
61,60
82,00
102,40
122,90
143,40
163,90
184,60
204,90
23,70
35,60
47,30
59,00
70,90
94,50
118,20
141,90
165,50
189,00
212,70
236,40
€ / m.b. bez Vat.
grubość mm
20
2,80
5,10
30
3,80
7,50
40
5,00
9,80
50
6,30
12,60
60
7,50
14,20
80
9,60
19,30
100
12,20
24,10
120
14,60
29,50
140
16,80
33,60
160
19,30
38,60
180
21,60
43,50
200
24,10
48,30
inne formaty i docięcia na zapytanie
Attyka dach płaski
240
2440
6,60
8,80
12,60
15,40
18,20
24,10
30,30
36,30
42,20
48,30
54,40
60,40
8,70
12,80
17,10
21,40
25,20
33,60
42,20
50,50
59,00
67,50
75,90
84,60
Belka LITEC dach płaski attyka
PH 31
wielo warstwowa budowlana płyta konstrukcyjna LINIREC, o gęstości 550 kg/m3,klasa E,
Bemessungswert der przewodność cieplna λ 0,096 W/(mK),
stosowany w zakresie temperatur od –50 do +100 °C, krótkotrwale do 250 °C
górna strona ścięta ze spadkiem 5%
Rdzeñ izolacyjny:
Uwaga:
100
2440
125
2440
20
5,00
7,60
30
6,00
9,50
40
7,50
12,50
50
8,40
14,60
60
9,50
16,80
80
11,30
22,70
100
14,00
28,20
inne formaty i docięcia na zapytanie
8,50
11,50
14,60
18,00
20,60
28,20
35,30
szerokość mm
długość mm
50
2440
175
2440
240
2440
360
2440
425
2440
490
2440
25,90
31,60
36,70
54,00
56,00
46,30
55,60
80,90
101,20
71,70
95,50
119,40
82,60
110,20
137,80
€ / m.b. bez Vat.
grubość mm
14,90
19,30
23,90
27,50
39,40
49,20
belka LITEC, dach płaski
Izolacyjna rama okienna
LITEC Izolacyjna rama okienna
Rdzeñ izolacyjny:
profil podstawowy
dwuczęściowy profil ościeżnicowy (profil podstawowy + profil nasadzany) z konstrukcyjnych
płyt budowlanych LINIREC, o gęstości 550 kg/m3, klasa E,
lstosowany w zakresie temperatur od –50 do +100 °C,
Bemessungswert der przewodność cieplna λ 0,096 W/(mK)
szerokość
mm
40
profil nasadzany
40
profil nasadzany
40
profil nasadzany
40
profil nasadzany
40
profil nasadzany
40
profil nasadzany
40
inne formaty i docięcia na zapytanie
30
PH 31
60
2440
€ / bm
bez Vat.
6,80
100
120
140
160
180
200
2440
2440
2440
2440
2440
2440
10,10
12,90
15,10
17,20
19,40
21,60
wysokość mm
długość mm
LITEC listwa okienna, Kotwy WDVS LITEC
Elementy Budowlane
LITEC listwa okienna dom pasywny
Rdzeñ izolacyjny:
100
2440
PH 31
z klejonych wielowarstwowo budowlana płyta konstrukcyjna LINIREC, o gęstości 540 kg/m3,
klasa E, Bemessungswert der przewodność cieplna λ 0,096 W/(mK),
tosowany w zakresie temperatur od –50 do +100 °C
120
2440
160
2440
80
19,30
23,20
100
24,10
29,00
120
29,00
34,80
140
33,60
40,50
160
38,60
46,30
180
43,50
52,10
200
48,30
57,80
inne formaty i docięcia na zapytanie
30,90
38,60
46,30
54,00
61,80
69,50
77,10
szerokość mm
długość mm
belka montażowa, okno w domu pasywnym
200
2440
€ / bm bez Vat.
grubość mm
Kotwy WDVS LITEC
LINZMEIER
Systemy Budowlane
38,60
48,30
57,80
67,50
77,10
86,80
96,40
belka montażowa, dom pasywny
Kotwy WDVS LITEC
Rdzeñ izolacji:
Wykonanie:
PH 31
z klejonych wielowarstwowo budowlana płyta konstrukcyjna LINIREC, gęstość objętościowa
540 kg/m3, klasa E, można stosować w temperaturach od -50° C do +100° C oporność na
wilgoć, bez grzybów ani pleśni, Bemessungswert der przewodność cieplna λ 0,096 W/(mK)
z 2 otworami do mocowania na ścianie
Grubość
mm
Ø mm
Zawartość
kartonu sztuk
λ [W/(m2K)]
€ / sztuk
bez Vat.
40
60
80
100
(60+40)
120
(60+60)
140
(80+60)
160
(80+80)
180
(80+60+40)
200
(80+80+40)
Dostawa całych pakietów
100
100
100
10
10
10
0,096
0,096
0,096
7,30
8,80
10,40
Bohle/ Dämmzarge/ WDVS-Anker
Listwa okienna, dom pasywny
LITEC ®
Skrzynki na listy, oświetlenie zewnętrzne, skrzynki rolet,
zadaszenia, markizy i wiele innych można mocować
łatwo i bez mostków cieplnych w systemie łączenia
izolacji cieplnej
31
LINZMEIER
LINIREC®
Elementy Budowlane
Budowlana płyta konstrukcyjna
Budowlana płyta konstrukcyjna
Budowlana p³yta konstrukcyjna
LINIREC - płyty budowlane z prasowanego poliuretanu
Rdzeñ izolacyjny:
przewodność cieplna:
Naprężenie ściskające:
Pêcznienie :
krawêdzie:
Format:
Zalety:
z prasowanej pianki PUR/PIR, klasa E,
gęstość pkoło 550kg/m3, inne gęstości na zapytanie
stosowany w zakresie temperatur od –50 do +100 °C, krótkotrwale do 250 °C
Bemessungswert der przewodność cieplna λ 0,096 W/(mK)
≥ 7,1 MPa, STN EN 826 ( odchylenia zależnie od użytego miału/wielkości ziaren, zawartości
środka wiążącego oraz mieszanek środków wiążących
0,8% wg STN EN 68763
ścięte dookoła
1220 x 2440 mm
Grubość mm
Ilość na palecie
PUR/PIR
sztuk
m2
12
50
148,8
15
40
119,1
17
35
104,2
20
30
89,3
22
27
80,4
25
24
71,4
27
22
65,5
30
20
59,5
40
15
44,7
50
12
35,7
60
10
29,8
Inne grubości po złożeniu zapytynia
Aprobata
techniczna
Z-23.11.1932
PH 41
n Aprobata techniczna Z-23.11.1932
n dobra izolacyjność termiczna
n twardy
n wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
n stabilność w warunkach wysokiej wilgotności
n nie pleśniejący
n nie próchniejący
nodporny na działanie olejów mineralnych, acetonu,
metylenchlorydu, rozcieñczonych zasad i kwasów
n obróbka przy użyciu maszyn stosowanych do obróbki drewna
λ [W/(m2K)]
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
€ / m2
bez Vat.
21,30
26,60
28,70
30,60
33,00
35,30
37,70
41,30
51,80
64,70
77,60
Obszary zastosowań: n ze względu na dobre parametry izolacyjności termicznej, jako
termiczny element dystansowy w budynkach zgodnie z
przepisami EnEv jak również w budynkach pasywnych
n termiczny element dystansowy w konstrukcji fasad
n element łączący w izolacji ściany
n rozwiązania specjalne dla dachów płaskich i skośnych
n jako legar podtynkowy, ościeża okien i drzwi
n jako okładzina cokołu w przypadku fasad drewnianych
n jako profile i listwy
n wypełnienia ścian działowych
n zabudowy pojadów
n produkcja mebli (szczególnie w pomiszczeniach o
wysokiej wilgotności)
Płyta budowlana Linirec jest konstrukcyjną płytą budowlaną wykonaną ze zrecyklingowanej twardej pianki PUR/PIR.
Może być obrabiana zwykłymi narzędziami i urządzeniami stosowanymi do obróbki drewna.
Płyta jest odporna na obciążenia mechaniczne, bardzo twarda oraz stabilna w warunkach wysokiej wilgotności.
Ponadto w oparci o płytę LINIREC możliwe jest wykonanie niezwykle trwałych i niezawodnych detali dachów skośnych
i płaskich.
Mo¿liwe jest wykonanie indywidualnych zamówieñ.
Jako wypełnienie drzwi i fasad , płyty LINIREC dostępne są z dowolną wierzchnią warstwą kryjącą.
Przyk³ady zastosowañ
LINIREC Budowlana p³yta konstrukcyjna do
produkcji mebli
LINIREC Budowlana p³yta konstrukcyjna jako wypełnienie ścian
działowych
32
LINIREC Budowlana p³yta konstrukcyjna
jako ościeża okien i drzwi
Kszta³towa p³yta izolacyjna
LITEC ®
LINZMEIER
Systemy Budowlane
Elementy Budowlane
P³yta kszta³towa LITEC PAL
Płyta kształtowa PAL
Wykonanie:
Rdzeñ izolacji:
Wymiary:
PH 31
płyta izolacyjna, krawędź i powierzchnia na zamówienie z zastosowaniem obróbki CNC
(frezowanie, rowkowanie, wiercenie, piłowanie itp.),
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
przewodność cieplna λ 0,022W/(mK), obustronnie z folią aluminiową
na zamówienie
€ / sztuk
bez Vat.
cena na
zapytanieí
P³yta kszta³towa LITEC PGV
Płyta kształtowa PGV
Wykonanie:
Rdzeñ izolacji:
Dämm
THER
system
LINZ
Baue
e
MEI
lemen
www.L
initherm
Info @Li
nitherm.de
.de
te
Wymiary:
płyta izolacyjna, krawędź i powierzchnia na zamówienie z zastosowaniem obróbki CNC
(frezowanie, rowkowanie, wiercenie, piłowanie itp.),
PUR / PIR-twarda pianka według PN-EN 13165, klasa E,
przewodność cieplna λ 0,025-0,028 W/(mK), obustronnie pokryta włóknem mineralnym
na zamówienie
M®
ER
LINI
Dämm
THER
system
LINZ
Baue
88499
T 073 Riedlingen
71 180
6-0
e
MEI
lemen
te
M®
ER
€ / sztuk
bez Vat.
cena na
zapytanieí
07613
T 036 Königshofe
691 722
n
-0
www.L
initherm
Info @Li
nitherm.de
.de
88499
T 073 Riedlingen
71 180
6-0
07613
T 036 Königshofe
691 722
n
-0
Przyk³ady zastosowañ
Budowlana p³yta konstrukcyjna / Kszta³towa p³yta izolacyjna
LINI
PH 31
P³yta kszta³towa LITEC PGV z wyciêciami, kana³ami itp.
Wykonanie na zamówienie (np. rysunek konstrukcyjny w formacie dxf)
P³yta kszta³towa LITEC PGV z otworami, wyciêciami okr¹g³ymi lub prostok¹tnymi itp.
Wykonanie na zamówienie (np. rysunek konstrukcyjny w formacie dxf)
33
LINZMEIER
LI NITH ERM ®
L ITEC ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Systemy Budowlane
Warunki dostawy
Cena:
Wszystkie ceny podano w euro bez ustawowego podatku VAT
Koszt transportu:
Dostawa do Polski
od wartości netto towaru € 3000,- bezpłatna
dostawa,
bez rozładunku
Możliwość dojechania i wjechania na miejsce
rozładunku samochodem ciężarowym
lub tirem.
Koszty transportu dla dostaw
poniżej granicy bezpłatnej dostawy
w ramach jednego załadunku dodatkowego
= ryczałtowo
€ 250,00
Termin dostawy:
Nie jest możliwe określenie sztywnego terminu. Dostawa odbywa się w określonym przedziale czasu przed południem/po południu. Maksymalnie 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem dostawy może nastąpić zmiana/
przesunięcie terminu.
W miarę możliwości staramy się dotrzymywać podanych terminów dostaw, podane terminy należy jednak
zawsze traktować niewiążąco. Roszczenia wynikające z opóźnień w dostawie lub wysuwane na ich podstawie
roszczenia odszkodowawcze s¹ wykluczone.
Zwroty:
Zwroty towaru mogą być przyjmowane tylko po uprzednim uzgodnieniu, przy potrąceniu kosztów
przyjęcia zwrotów i ponownego magazynowania w wysokości 20% wartości towaru.
Towar musi być w stanie nie budzącym żadnych zastrzeżeń. Zwracane materiały muszą być zapakowane w
nienaruszonych opakowaniach zbiorczych/paczkach.
Koszty transportu są obliczanie w oparciu o ilość towaru i odległość.
W celu przyjęcia zwrotu wymagany jest obowiązkowo (bez wyjątków) dowód zwrotu firmy Linzmeier Bauelemente GmbH.
Ważność cen:
Podane ceny obowi¹zuj¹ do momentu wydania nowego cennika.
Wraz z wydaniem nowego cennika wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność.
Podane ceny nie stanowi¹ wi¹¿¹cej oferty handlowej. Naliczane s¹ ceny obowi¹zuj¹ce w dniu dostawy.
Podstawą niniejszego cennika są nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności.
Verpackung:
Die Palettierung unserer LINITHERM Dämmsysteme und LITEC Bausysteme erfolgt auf Holz-Einwegpaletten.
Die Paletten werden nicht gesondert berechnet.
Die Palettierung unserer LINIREC Konstruktionsbauplatten erfolgt auf stabilen Holz-Einwegpaletten.
Diese werden mit dem Betrag 15,- €/Palette berechnet.
Geschäfts-
Die Auftragsannahme und Lieferung erfolgt unter Zugrundelegung unserer
bedingungen:
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verwendung gegenüber Unternehmern“.
Die aktuelle Fassung unserer AGB finden Sie auf unserer Internetseite
www.Linzmeier.de/Unternehmen/agb zum Download.
34
L ITEC ®
L INITHER M ® L I N Z M E I E R
Systemy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Elementy Budowlane
35
Warunki dostawy
Zapis
LINZMEIER
LI NITH ERM ®
L ITEC ®
Elementy Budowlane
Systemy Dociepleñ
Systemy Budowlane
Sprawdzone od dziesięcioleci systemy izolacyjne LINITHERM są
produkowane zgodnie z austriacką normą EN 13165 i
podlegają stałej kontroli jakości instytucji Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum e.V. ze Stuttgartu.
Systemy budowlane LITEC z wbudowan¹ konstrukcj¹
z ramy drewnianej są produkowane zgodnie z normą
DIN 1052 i podlegają stałej kontroli jakości.
Firma Linzmeier Bauelemente GmbH, będąca członkiem
różnych stowarzyszeń, jest zawsze poinformowana
o nowościach.
UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804
Deklarationsinhaber
IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V.
Herausgeber
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programmhalter
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer
EPD-IVP-20140207-IBE1-DE
Ausstellungsdatum
20.01.2015
Gültig bis
19.01.2020
PU-Dämmplatten mit 50 µm Aluminium-Deckschicht
IVPU
Industrieverband
Polyurethan-Hartschaum e.V.
Dla pianki twardej PUR/PIR dostępna jest ekologiczna
deklaracja produktowa. Ekologiczna deklaracja produktowa
wg austriackiej normy ISO 14025 stanowi podstawę
zrównowa¿onego budownictwa i analizy budynków
pod kątem wymagań związanych z ekologią.
www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com
Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
D-88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96
Königshofen
Schortentalstraße 24
D-07613 Heideland
b. Eisenberg / Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20
[email protected]
www.Linitherm.com
BE / Preisliste / Polen / 02-2016
Możłiwość zmian zastrzeżona
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie

Podobne dokumenty