Program Dni Belgijskich - Kucharze

Transkrypt

Program Dni Belgijskich - Kucharze
To register for particular events, please click here
SILVER SPONSORS:
GOLD SPONSORS:
HONORARY PATRON:
MEDIA PATRONS:
MEDIA CO-OPERATION:
Belgian Tram Ride
Date: 22-23.10.2015 • Venue: Warsaw • Entry: Free of charge
To introduce the delights of Belgian means of transport to Warsaw inhabitants, a special tram will be travelling around the streets of the capital.
Passengers on board the tram will have the pleasure to taste some delicious Belgian chocolate and enjoy the soothing sounds of a saxophone.
Przejażdżka Belgijskim Tramwajem
Data: 22-23.10.2015 • Miejsce: Warszawa • Wstęp: Bezpłatny
Chcąc nieco przybliżyć mieszkańcom Warszawy uroki belgijskich podróży, ulicami stolicy przejedzie specjalny tramwaj. Pasażerowie
będą mogli skosztować belgijskiej czekolady i wsłuchać się w brzmienie saksofonu.
22.10.2015, Route/Trasa: Banacha - Grójecka - Filtrowa - Marszałkowska - Gen. Andersa - Słowackiego - Metro Marymont - Ks. Popiełuszki
- Okopowa - Zajezdnia Wola
23.10.2015, Route/Trasa: Banacha - Grójecka - Filtrowa - Nowowiejska - Marszałkowska - Gen. Andersa - Dworzec Gdański - Most Gdański
ul. Jagiellońska - Ratuszowa ZOO - ul. Jagiellońska - Most Gdański - Gen. Andersa - Marszałkowska - Puławska - Metro Wilanowska
SPONSOR IN-KIND:
MEDIA PATRONS:
Make a Smurfy Pillow
Date: 24.10.2015, 01.00 pm-06.30 pm • Venue: Warsaw, Rewers Restaurant, BUW building, ul. Dobra 56/66 • Entry: Free of charge
“Make a Smurfy Pillow” is a charity initiative during which the participants themselves, using sewing machines and under the watchful
eye of the organisers, will be able to make pillowcases with the motif of the famous Belgian cartoon characters “The Smurfs”. All
pillowcases will be donated to the Pediatric Hospital of the Medical University of Warsaw.
Uszyj Smerfnego Jasia
Data: 24.10.2015, 13:00-18:30 • Miejsce: Warszawa, Restauracja Rewers, budynek BUW, ul. Dobra 56/66 • Wstęp: Bezpłatny
„Uszyj Smerfnego Jasia” to charytatywna inicjatywa, podczas której uczestnicy za pomocą maszyn krawieckich i pod czujnym okiem
organizatorów będą mogli sami uszyć poszewki na poduszki z motywem słynnych belgijskich „Smerfów”. Wszystkie poszewki zostaną
przekazane do Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
PARTNERS:
MEDIA PATRONS:
CMYK
M100 Y90
C80 M30
M46 Y94
C60 Y100
C34 M96
C98 M94
M8 Y100
Comic Books-Belgian History
Date: 24.10.2015, 01.30 pm • Venue: Warsaw, Rewers Restaurant, BUW building, ul. Dobra 56/66 • Entry: Free of charge
If you would like to know more about the rich history of Belgian comics, we cordially invite you to a meeting with the Delegate of the
Wallonia-Brussels in Warsaw, Franck Pezza, who will present the impact and importance of the picture stories which have become cult
objects in Belgium.
Komiksy-Belgijska Historia
Data: 24.10.2015, 13:30 • Miejsce: Warszawa, Restauracja Rewers, budynek BUW, ul. Dobra 56/66 • Wstęp: Bezpłatny
Aby poznać bogatą historię belgijskiego komiksu, serdecznie zapraszamy na spotkanie z Delegatem Walonii-Brukseli w Warszawie,
Franckiem Pezzą, który przybliży wpływ i znaczenie historyjek obrazkowych będących przedmiotem kultu w Belgii.
PARTNERS:
MEDIA PATRONS:
Comic Books Workshop
Date: 24.10.2015, 01.30 pm • Venue: Warsaw, Rewers Restaurant, BUW building, ul. Dobra 56/66 • Entry: Free of charge
As part of the “Comic Books-Belgian History” meeting, there will also be a comic book workshop where the participants will get the
chance to test their drawing skills and learn how to make their first real comic. Authors of the best drawings will be awarded with
prizes. Workshop will be complemented by a exhibition of works that were part of the „Belgian Comic Books Heroes in Warsaw” art
contest, in the frame of the Belgian Days 2014.
Warsztaty Komiksu
Data: 24.10.2015, 13:30 • Miejsce: Warszawa, Restauracja Rewers, budynek BUW, ul. Dobra 56/66 • Wstęp: Bezpłatny
W ramach spotkania “Komiksy-Belgijska Historia” odbędą się także warsztaty, których uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje
umiejętności rysunkowe jak również dowiedzieć się, jak stworzyć swój pierwszy prawdziwy komiks. Podczas warsztatów wręczone
zostaną nagrody dla autorów najlepszych rysunków. Warsztatom będzie towarzyszyć wystawa prac, które brały udział w konkursie
„Bohaterowie Belgijskich Komiksów w Warszawie”, w ramach Dni Belgijskich 2014.
PARTNERS:
MEDIA PATRONS:
Live Molecular Cooking with Jean Bos
Date: 24.10.2015, 03.00 pm •Venue: Warsaw, Rewers Restaurant, BUW building, ul. Dobra 56/66 • Entry: Free of charge
We would like to cordially invite all food connoisseurs and admirers of performances demonstrating incredible skill to a live molecular
cooking presentation by world-renowned chef Jean Bos. The Belgian culinary master will captivate all the guests present with the
unique flavours and original forms of the prepared dishes, which will include a range of meat and fish dishes, soups and desserts.
Pokaz Kuchni Molekularnej Jeana Bosa
Data: 24.10.2015, 15:00 • Miejsce: Warszawa, Restauracja Rewers, budynek BUW, ul. Dobra 56/66 • Wstęp: Bezpłatny
Wszystkich koneserów smaku i wielbicieli efektownych popisów umiejętności serdecznie zapraszamy na pokaz kuchni molekularnej
światowej sławy Szefa Kuchni Jean’a Bosa. Belgijski mistrz sztuki kulinarnej uwiedzie gości niepowtarzalnymi smakami i oryginalnymi
formami przygotowania wielu dań mięsnych, rybnych, zup a także deserów.
PARTNERS:
MEDIA PATRONS:
Meeting with Marek Orzechowski
Date: 24.10.2015, 05.00 pm • Venue: Warsaw, Rewers Restaurant, BUW building, ul. Dobra 56/66 • Entry: Free of charge
If you would like to know more about how everyday life in Belgium looks and what the differences are between Poland and Belgium, we
cordially invite you to a meeting with Marek Orzechowski, a well-known Polish author and journalist who has been living in Brussels
for many years. The discussed topics will relate to the author’s book entitled “Belgijska melancholia”.
Spotkanie z Markiem Orzechowskim
Data: 24.10.2015, 17:00 • Miejsce: Warszawa, Restauracja Rewers, budynek BUW, ul. Dobra 56/66 • Wstęp: Bezpłatny
Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, jak wygląda życie codzienne w Belgii, a także jakie są różnice pomiędzy Polską a Belgią, serdecznie
zapraszamy na spotkanie z Markiem Orzechowskim, znanym publicystą i dziennikarzem od lat mieszkającym w Brukseli. Inspiracją
do rozmowy będzie książka autora zatytułowana „Belgijska melancholia”.
PARTNER:
MEDIA PATRONS:
Saxophone Concert
Date: 24.10.2015, 07.00 pm • Venue: Warsaw, Rewers Restaurant, BUW building, ul. Dobra 56/66 • Entry: Free of charge
Music lovers and fans of jazz music will be able to enjoy the sounds of a saxophone during a special jazz concert performed by Morpheus
Saxophone Quartet.
Koncert Saksofonowy
Data: 24.10.2015, 19:00 • Miejsce: Warszawa, Restauracja Rewers, budynek BUW, ul. Dobra 56/66 • Wstęp: Bezpłatny
Melomani i fani muzyki jazzowej będą mogli wsłuchać się w brzmienie saksofonów podczas wyjątkowego koncertu jazzowego
w wykonaniu Morpheus Saxophone Quartet.
PARTNER:
MEDIA PATRONS: