Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 750 213 złotych i dzieli się na 9

Transkrypt

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 750 213 złotych i dzieli się na 9
INFORMACJA
O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
W SPÓŁCE MAKARONY POLSKIE SA
/STAN NA DZIEŃ 3 LISTOPADA 2016 ROKU/
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 750 213 złotych i dzieli się na 9 250 071 akcji
nominalnej 3,00 złote każda.
Liczba głosów z akcji wynosi 9 250 071 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
o wartości

Podobne dokumenty