Dr n. med. Edyta BIERNAT

Komentarze

Transkrypt

Dr n. med. Edyta BIERNAT
”Warsztaty szkoleniowe terapeutyczno –
integracyjno - psychologiczne
dla chorych na stwardnienie rozsiane i
ich opiekunów w Wiśle”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze
środków PFRON
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego
Miejscem warsztatów był Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „START” w Wiśle ul. Olimpijska 1
Program:
6 wrzesień 2012
godz. 13.00 rozpoczęcie i zakwaterowanie w ośrodku
godz. 14.00 obiad
godz. 15.00 – 17.00 spotkanie integracyjne rozpoczynające warsztaty
godz. 18.00 kolacja
godz. 18.30 wykład prof. Zbigniewa Królickiego na temat wpływu psychiki i pozytywnego myślenia na procesy zdrowienia.
7 wrzesień 2012
godz. 7.30 gimnastyka poranna z mgr Marta Syryjczyk
godz. 8.00-9.00 śniadanie
godz. 10.00 wykład dr Edyty Biernat Kałuża na temat wpływu diety warzywno owocowej na przebieg stwardnienia rozsianego.
godz. 14.00 obiad
godz. 15.00 Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne prowadzone przez Benedyktyna Ojca Jana Pawła Konobrodzkiego
18.00 kolacja
Czas wolny
8 wrzesień 2012
godz. 7.30 gimnastyka poranna z mgr Marta Syryjczyk
godz. 8.00-9.00 śniadanie
10.00 wykład mgr Marty Syryjczyk na temat skutecznej rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane.
14.00 obiad
15.00 wykład dr Joanny Woyciechowskiej pt. : „EPIGENETKA dla powrotu do zdrowia i utrzymania go.”
18.00 kolacja z grilla przy ognisku
9 wrzesień 2012
godz. 7.30 gimnastyka poranna z mgr Marta Syryjczyk
godz. 8.00-9.00 śniadanie
10.00 Msza św.
11.00 Warsztaty antydepresyjne które wspólnie z Ojcem Janem Pawłem poprowadzi psycholog Gabriela Bartyzel
13.30 obiad
14.00 zakończenie warsztatów
GOŚĆ
SPECJALNY
Dr Joanna Woyciechowska
Jest Ona absolwentką Warszawskiej Akademii Medycznej.
Specjalizacja I i II stopnia z neurologii otrzymała w Warszawskiej klinice Neurologicznej.
Doktorat z neuroimmunologii, obroniony w Państwowym Zakładzie Higieny, był
sponsorowany przez Instytut Psychoneurologiczny.
Od 1974 roku przebywa w USA, gdzie przez pięć lat pracowała naukowo w Narodowych
Instytutach Zdrowia. Najpierw jako Visiting Fellow, a potem jako Medical Fellow.
Rezydenturę neurologiczną powtórzyła w Georgetown University w Waszyngtonie.
W 1987 roku założyła Wielodyscyplinarny Program dla Osób z SM, którego przez
następne 9 lat była dyrektorem. Od 1996 roku opiekuje się chorymi i jednocześnie
studiuje oraz praktykuje Medycynę Integracyjną w Północnej Karolinie.
Jest autorką wielu specjalistycznych publikacji i książek dla osób chorych na
stwardnienie rozsiane. W tym Przewodnika dla osób chorych "Sobie Moc" o którym
wieloletnia wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Dr med.
Barbara Patzer pisze: "Przewodnik dla osób z SM pt. Sobie Moc jest cennym zbiorem
własnych przemyśleń na temat radzenia sobie z przewlekłą i destrukcyjną chorobą
centralnego układu nerwowego, jaką jest stwardnienie rozsiane.
Własne, wieloletnie doświadczenie lekarza skoncentrowanego głównie na tym
schorzeniu pozwala dr Woyciechowskiej podejść w sposób niesłychanie szeroki do
różnych aspektów tej choroby, począwszy od czynników usposabiających do jej
powstania na poziomie genetyki, nawyków codziennych, niezdrowej diety, sposobu
myślenia, alergii, zaburzeń wchłaniania w jelitach, urazów psychicznych i fizycznych
poprzez uszkodzenie układu immunologicznego do wpływu wielu tych czynników na
odpowiedź układu neuroimmunologicznego.
Rzetelna informacja na temat możliwości terapeutycznych daje osobom z SM wgląd w
ofertę medycyny w tym schorzeniu.
Pani Doktor od wielu lat związana jest emocjonalnie z Polską i chorymi na SM w naszym
kraju. Cały czas utrzymuje kontakt z osobami chorymi, pomaga im i wspiera na co
dzień.
Uczestnictwo w wykładzie dr Joanny Woyciechowskiej jest wyjątkową okazją do
zdobycia większej wiedzy na temat choroby, sposobów jej leczenia oraz radzenia sobie
z problemami z nią związanymi.
Dzień pierwszy
6 wrzesień 2012
Spotkanie integracyjne rozpoczynające warsztaty
Wykład prof. Zbigniewa Królickiego na temat wpływu
psychiki i pozytywnego myślenia na procesy zdrowienia.
Prof. Zbigniew Królicki
Wykładowca Metody Silvy, popularyzator Feng-Shui
Jest pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej zajmującym się techniką niskich temperatur oraz niekonwencjonalnymi źródłami
energii. W dziedzinach tych ma ponad 140 publikacji krajowych i zagranicznych.
Szerszemu ogółowi znany jest jako publicysta, autor i popularyzator radiestezji, chińskiej sztuki aranżacji przestrzeni Feng Shui, medycyny holistycznej i różnych
form terapii naturalnej, a przede wszystkim propagator metod i technik rozwijających potęgę myśli, woli i sugestii doskonalących umysł człowieka - metod
umożliwiających normalnym ludziom dostęp do intuicyjnych, paranormalnych informacji i umiejętności.
Urodził się w dniu tygodnia nazwanym od wieków dniem Wenus, pod znakiem Lwa, z ascendentem Wodnika. Według horoskopu Chińskiego w roku Węża pod
wpływem elementu Wody. W wieku 24 lat ukończył Politechnikę Wrocławską. W trzy lata później zrobił doktorat, w wieku 37 lat habilitację. Ma też gruntowne
wykształcenie "niekonwencjonalne" - dyplom mistrzowski w rzemiośle radiestezji, ukończone krajowe i zagraniczne kursy i seminaria z zakresu bioterapii, ESP
oraz medycyny chińskiej, a także sugestopedii i programowania neurolingwistycznego. Jest autorem ośmiu książek i kilkudziesięciu publikacji z tych dziedzin.
Z metodą Jose Silvy zetknął się po raz pierwszy w 1981 roku podczas kursu Doskonalenia Umysłu - niezwykle popularnym, wzorowanym na metodzie Silvy i
przez wiele lat jedynym dostępnym w kraju kursie medytacji dynamicznej. Zachęcony osiąganymi niezwykłymi efektami rozpoczął gruntowne studia nad
metodą Silvy, badaniami świadomości człowieka, medytacją dynamiczną, wizualizacją. W 1986 roku, będąc w Niemczech trafił zupełnie "przypadkowo" na
ultraseminarium prowadzone przez Jose Silvę. Od 1987 roku rozpoczyna samodzielne prowadzenie kursów Doskonalenia Umysłu.
Wyciągając wnioski z dyskusji i uwag uczestników tych kursów oraz wzorując się na książce Shakti Gwain Creative visualization opracował autorski program
kursu Twórczej Wizualizacji, który od 1990 roku z dużym powodzeniem prowadzi w wielu ośrodkach na terenie całego kraju. Z ogromnym sukcesem prowadzi
też kursy specjalistyczne wzorowane na TW w dziedzinie medycyny, biznesu, prosperity, twórczości artystycznej.
Pod koniec 1992 roku po ukończeniu kursu instruktorskiego i przejściu pełnej procedury weryfikacyjnej uzyskał, jako drugi wykładowca, prawo nauczania
Metody Silvy w Polsce. Od sierpnia 1995 roku po ukończeniu międzynarodowego kursu instruktorskiego w Laredo w Teksasie ma prawo wykładania tej metody
na całym świecie.
Od października 1993 roku prowadzi zajęcia Metody Silvy w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Jest autorem kilku publikacji dotyczących tej
metody, w tym popularnej broszury Medytacja dynamiczna J. Silvy jako metoda odzyskania i zachowania zdrowia
Jest osobą wierzącą i praktykującą. Nie pije alkoholu i nigdy nie palił papierosów. Czynnie uprawia sport - pływanie i koszykówkę, Tai-chi chuan i Chi-kung. Od
czasu do czasu pisze wiersze i gra na gitarze. Lubi dalekie podróże - był w Chinach, Korei i na dalekiej Syberii, w USA i Meksyku. Jak sam twierdzi wiele rzeczy w
życiu rodzinnym i zawodowym, na planach materialnych i duchowych osiągnął dzięki Metodzie Silvy i konsekwentnemu stosowaniu jej z wiarą, nadzieją i
oczekiwaniem.
Za najwyższą wartość w życiu uważa miłość i bezinteresowną przyjaźń drugiego człowieka, za największy swój dorobek - dom i rodzinę: wspaniałą żonę,
trójkę dzieci i dwójkę wnuków. Żonę, która, jak każda Waga, stanowi przeciwwagę do jego zainteresowań i pomysłów, dbającą o to, aby jednak zawsze chodził
po ziemi.
Dzień drugi
7 wrzesień 2012
Wykład dr Edyty Biernat Kałuża
na temat wpływu diety warzywno owocowej na przebieg stwardnienia
rozsianego.
Dr n. med. Edyta BIERNAT-KAŁUŻA
Swoją karierę zawodową rozpoczęła już w trakcie studiów na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, pełniąc od 1988 do
1991 roku funkcję szefowej Koła Internistycznego przy I Oddziale Wewnętrznym i Stacji Dializ w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie
Międzylesiu, które było i jest prowadzone od ponad 30 lat przez p. Prof. Jacka Imielę - konsultanta krajowego ds chorób wewnętrznych. Wówczas
zaszczepione pasja i całościowe podejście do Pacjenta rozwija do chwili obecnej: najpierw jako lekarz na w/w oddziale w Międzylesiu, następnie
jako asystentka w Klinice Chorób Tkanki Łącznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie, a od 2000 r. do końca kwietnia 2012 w Carolina
Medical Center (CMC - prestiżowej klinice ortopedii i medycyny sportowej) będąc Kierownikiem Centrum Kompetencji Reumatologia,
Ordynatorem Oddziału Reumatologia (pierwszego w Polsce niepublicznego oddziału reumatologicznego) i wreszcie od 2010 roku założycielką i
Kierownikiem pierwszego w Polsce Centrum Medycyny Żywienia. W latach 2000-2004 swoimi zdolnościami menedżersko-organizacyjnymi
wspomagała firmę będąc kierownikiem ds. medycznych i członkiem zarządu oraz vice-prezesem Carolina Medical Center. Do czasu
zakończenia wieloletniej współpracy wzbogacała CMC również pod względem marketingu medycznego.
W związku z ponad 12-letnią pracą zawodową i naukową na pograniczu reumatologii i ortopedii, w jej codziennej praktyce lekarskiej
szczególną rolę odgrywa poszukiwanie ogólnoustrojowych (w tym reumatologicznych) przyczyn patologii ortopedycznych takich jak:
spondyloartropatie, których przykładem jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zzsk), łuszczycowe zapalenie stawów (łzs), reaktywne
zapalenie stawów (rezs) oraz choroby wywołane przez kryształy tzw. krystaloartropatie, których przedstawicielem jest najczęstsze zapalenie
stawów u mężczyzn czyli dna moczanowa czy pseudodna/chondrokalcynoza/artropatia pirofosforanowa.
Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem innych chorób narządu ruchu, często związanych z infekcjami: boreliozy, reaktywnego zapalenia
stawów np. po przebyciu zakażenia bakteriami Yersinia, Salmonella, Chlamydia oraz nieprawidłowego przebiegu pooperacyjnego po operacjach
ortopedycznych, w tym po zabiegach artroskopowych, także w dziedzinie traumatologii sportowej. Diagnozuje i leczy niezabiegowo różnorodne
choroby ścięgien (w tym przyczepów – tzw. entezopatii) ze ścięgnem Achillesa na czele. W swojej praktyce lekarskiej szczególną wagę przykłada
zarówno do poszukiwania przyczyn zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej, jak i do kompleksowego jej leczenia, które obejmuje m.in. zmianę
nawyków żywieniowych i redukcję masy ciała. Zajmuje się także leczeniem dolegliwości stawowych u pacjentów z chorobą Hashimoto czyli
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy.
Prowadzi też kompleksową terapię chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (poza leczeniem farmakologicznym, rehabilitacją,
poprzez unikatowe leczenie dietetyczne). W razie konieczności stosuje w terapii tzw. mini-pulsy sterydowe i uzupełnia niedobory
albumin w formie podań dożylnych. Jako pierwsza i jedyna w Polsce (poza finansowaniem przez NFZ) prowadzi od ponad 8 lat leczenie
przewlekłych, zapalnych chorób stawów: reumatoidalnego (rzs), łuszczycowego (łzs), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa –
zzsk oraz niezróżnicowanej spondyloartropatii metodami biologicznymi.
•
Naukowe kliniczne badania p.dr Edyty Biernat-Kałuży skupiają się również wokół zagadnień niedoboru witaminy D3 i jej wpływu na
stan zdrowia, w tym u pacjentów z różnorodnymi chorobami autoimmunologicznymi np. z chorobą Hashimoto, rzs, stwardnieniem
rozsianym (SM).
Od ponad 3 lat zajmuje się nową dopiero rozwijającą się w Polsce i Europie (z korzeniami w USA) dziedziną medycyny, jaką jest
medycyna żywienia. Jest założycielką pierwszego w Polsce Centrum Medycyny Żywienia, które powstało jesienią 2010 w Carolina
Medical Center we współpracy z p. mgr Małgorzatą Desmond.
Propaguje dietę niskotłuszczową opartą o niskoprzetworzone produkty roślinne. Metodami dietetycznymi (również z uwzględnieniem
badań w kierunku tzw. nietolerancji pokarmowych) wspomaga leczenie różnych chorób autoimmunologicznych oraz metabolicznych.
Dzięki kompleksowemu podejściu do leczenia Pacjenta, zazwyczaj uzyskuje poprawę kliniczną u chorych z problemami
metabolicznymi: hiperlipidemią, cukrzycą, zaburzeniami tolerancji glukozy, zespołem oporności na insulinę, dną moczanową, zespołem
metabolicznym i otyłością oraz na tle zaburzeń autoimmunologicznych np. z reumatoidalnym zapaleniem stawów - rzs, chorobami
związanymi z antygenem HLA-B27 tj: zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa - zzsk, łuszczycowym zapaleniem stawów (łzs),
różnymi chorobami tkanki łącznej np. toczniem rumieniowatym układowym (tru-SLE), zespołem Sjoegrena i innymi tzw. „kolagenozami”
również w przebiegu chorób ze śródmiąższowym zapaleniem płuc, łuszczycą, wspominaną wcześniej chorobą Hashimoto, celiakią,
różnymi zapalnymi chorobami jelit tj. chorobą Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – colitis ulcerosa
oraz stwardnieniem rozsianym (SM). Korzystny efekt kompleksowej terapii obserwuje też u chorych na alergie oraz trądzik.
W ramach zalecania wegańskiego sposobu odżywiania została zaproszona do udziału w filmie „To tylko zwierzęta”, w którym
wypowiada się na temat medycznych aspektów weganizmu. Decyzją internautów film ten został laureatem (11.05.2012) konkursu
organizowanego przez miesięcznik „Vege” za najlepsze propagowanie idei wegetarianizmu w Polsce w 2011 roku.
P. dr med. Edyta Biernat-Kałuża jest zapraszana do licznych wystąpień radiowych, telewizyjnych, jak i udzielania wywiadów do
różnych mediów, też czasopism.
Dodatkowo od 3 lat ściśle współpracuje Księżmi Pallotynami w Konstancinie w ramach tzw.” postów Daniela”, czyli rekolekcji z dietą
warzywno-owocową p. dr med. Ewy Dąbrowskiej. Systematycznie wygłasza wykłady nt. medycyny żywienia, medycznych aspektów
postu, dzieląc się również osobistym doświadczeniem chorowania na 2 choroby związane z układem immunologicznym (reaktywne
zapalenie stawów u osoby z antygenem HLA B27 oraz stwardnienie rozsiane).
Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne prowadzone przez
Benedyktyna Ojca Jana Pawła Konobrodzkiego
O. Jan Paweł Konobrodzki OSB
Od lat jest duchowym wsparciem dla chorych na stwardnienie rozsiane.
Jest Tynieckim „specjalista” od medytacji chrześcijańskiej, rodem z Wołomina.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Papieża Jana Pawła II w 1987 roku.
Przez wiele lat pracował w tynieckiej parafii i wydawnictwie.
Zawsze pogodny, dla każdego ma uśmiech i dobre słowo.
Mimo wielu zajęć potrafi znaleźć czas na choćby chwilę rozmowy.
Ostatnio możemy go zobaczyć w „Rozmównicy” w Religii TV, jest też
sekretarzem Opactwa, prowadzi warsztaty medytacyjne relaksacyjne czy
antydepresyjne.
Czas wolny…..40 ste urodziny
Dzień trzeci
8 wrzesień 2012
Wykład oraz zajęcia praktyczne mgr Marty Syryjczyk
na temat skutecznej rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane.
Wykład dr Joanny Woyciechowskiej pt. :
„EPIGENETKA dla powrotu do zdrowia i utrzymania go.”
Dzień czwarty
9 wrzesień 2012
Msza Święta
Warsztaty antydepresyjne które wspólnie z Ojcem Janem Pawłem
prowadziła psycholog Gabriela Bartyzel
https://www.youtube.com/watch?v=JokDgSPeIME
https://www.youtube.com/watch?v=59rBaBVCWSo&feature=plcp
Zakończenie warsztatów.
Zdjęcia (prawie) grupowe 
Filary projektu
Dr Joanna Woyciechowska
Jan Paweł Konobrodzki
Małgorzata Felger
dyrektor Fundacji Helpful Hand
mgr rehabilitacji Marta Syryjczyk
Prezes Fundacji Helpful Hand
Stanisław Sikora
Towarzystwo w Ośrodku …. Krzysztof „Diablo” Włodarczyk
Materiały informacyjne
Stołówka
CZAS WOLNY
INTEGRACJA GRUPY
”Warsztaty szkoleniowe terapeutyczno – integracyjno psychologiczne dla chorych na stwardnienie rozsiane i ich opiekunów
w Wiśle” w dniach 6 – 9 wrzesień 2012 roku
zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowym ze środków PFRON
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego
Serdecznie dziękujemy !!!

Podobne dokumenty