Namaluj nowoczesną Europę

Transkrypt

Namaluj nowoczesną Europę
NAMALUJ
NOWOCZESN
Ą
EUROPĘ
Paint, Sing and Dance Modern Europe
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
ISBN 978-83-937645-0-1
Wstęp
Sztuka towarzyszy naszej cywilizacji od jej zarania.
W najstarszych odkryciach archeologicznych
można napotkać dzieła sztuki. Sztuka rozwija się
wraz z rozwojem ludzkości. Każdy wiek w historii
ma swoje odzwierciedlenie w sztuce. Dlatego sztuka jest tak ważna dla ludzi. Artyści wyrażają swoje
uczucia i emocje poprzez swoje dzieła. Może to
być obraz, rzeźba, śpiew lub taniec. Jakikolwiek
materiał zostałby użyty do stworzenia dzieła sztuki, zawsze jest ono odbiciem życia wewnętrznego
artysty. We współczesnym świecie zorientowanym
na elektroniczne gadżety, media i szybką komunikację sztukę często traktuje się jako nieistotny
element ludzkiego życia. Młodzi ludzie, zaabsorbowani nowoczesnymi technologiami, przeżywają
ogromne dylematy emocjonalne. Doświadczają
stresów i napięć związanych z cywilizacją ciągłego
pośpiechu. Zdają się zapominać, że najprostszym
rozwiązaniem ich cywilizacyjnych problemów
może być sztuka. Obcowanie ze sztuką daje odprężenie i spokój. Sztuka pozwala wyrazić emocje.
Akt tworzenia jest jednocześnie aktem oczyszczenia. Tworzenie sztuki zajmuje umysł czymś, co jest
dobrem dla tworzącego, a jednocześnie może stać
się dobrem dla innych.
Sztuka uczy jak dostrzec piękno otaczającego
świata. Dlaczego więc nie zaprzyjaźnić się ze sztuką?
Może ten album stanie się początkiem takiej przyjaźni. Powodzenia!
3
Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin
[email protected]
tel.: 34 3576 100
fax: 34 3576 108
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE
Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
[email protected]
4
O projekcie
Album Namaluj Nowoczesną Europę jest produktem finalnym projektu Comenius Regio „Namaluj, Wyśpiewaj i Wytańcz Nowoczesną Europę”. Partnerami projektu były Szwedzka Gmina
Bräcke oraz Polska Gmina Koszęcin. Obie gminy
były reprezentowane przez co najmniej kilka instytucji. W Bräcke uczestnikami projektu były: Urząd
Gminy Bräcke, Bräcke Skola (szkoła), Konstforeningen Palleten (grupa plastyczna) oraz Ostersunds
Bugg n’rockenrollklubb ( grupa taneczna). W Koszęcinie uczestnikami projektu były natomiast:
Urząd Gminy Koszęcin, Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny.
Koordynatorem projektu był Urząd Gminy Koszęcin, który jako pomysłodawca projektu, znalazł gminę partnerską i zaprosił do jego realizacji pozostałe
instytucje. Współpracując z gminą Bräcke i z wszystkimi zaangażowanymi instytucjami ,Urząd Gminy
Koszęcin stworzył projekt i nadzorował realizację
wszelkich zadań projektu.
Projekt ten koncentrował się na sztuce (malarstwie, śpiewie i tańcu) ,przede wszystkim zaś na
tym, jak szkoły w Polsce i Szwecji uczą młodych ludzi sztuki. Jaka rangę przypisuje się muzyce i malarstwu w rozwoju lokalnych społeczności, jaką
rolę w obydwu krajach pełnią lokalne władze we
wspieraniu artystów oraz uzdolnionych młodych
ludzi. Celem projektu było motywowanie uczniów
do postrzegania sztuki jako hobby lub sposobu
na interesujące i spełnione życie. Projekt ten miał
również pomóc uczniom, a także dorosłym artystom lokalnym w szlifowaniu i rozwijaniu talentów, zdobywaniu wiedzy o sztuce europejskiej, jak
też porównaniu różnic i podobieństw w spojrzeniu na sztukę. Projekt miał zbadać, jakie wartości
europejskie są dla Polaków i Szwedów najistotniejsze. Zadaniem projektu było nauczyć toleran-
cji dla odmienności kulturowej oraz przełamywania stereotypów we wzajemnym postrzeganiu się
Szwedów i Polaków.
Innym, równie ważnym, celem projektu było
otwarcie młodych ludzi na potrzebę obeznania się
ze sztuką, która jest narodową oraz europejską spuścizną kulturalną. Projekt miał uświadomić im, iż bez
sztuki można zatracić sens życia. Poznanie nowych
technik plastycznych, możliwość wyrażania uczuć
oraz pogłębiania osobowości poprzez doskonalenie artystycznych umiejętności było ważnym założeniem projektu.
Nie mniej ważne było doskonalenie nauczycieli
i instruktorów w celu lepszej pracy z utalentowanymi uczniami. Projekt miał za zadanie wynagrodzić
brak piękna w codziennym życiu uczniów skoncentrowanych na muzyce pop, komiksach i reklamach.
Projekt trwał dwa lata (wrzesień 2011 – sierpień
2013). W tym czasie obie gminy zrealizowały 48
mobilności. Reprezentanci wszystkich zaangażowanych instytucji odwiedzili gminy partnerskie
i uczestniczyli w różnorodnych działaniach i wydarzeniach takich jak: wystawy plastyczne, warsztaty
taneczne i plastyczne, koncerty. Podczas konferencji i spotkań partnerskich wymieniano również doświadczenia w zakresie nauczania plastyki, muzyki
i tańca, a także zarządzania gminą.
Rezultaty projektu maja wielką wartość. Wszyscy
uczestnicy poszerzyli wiedzę o sztuce, jak również
poznali kulturę, tradycje i życie codzienne partnera. Te wspomnienia pozostaną z nimi na zawsze,
wzbogacając i czyniąc piękniejszym nasze życie
duchowe.
5
Sztuka polska
Najwcześniejsze dzieła sztuki polskiej pochodzą
z wczesnego Średniowiecza. Pierwszymi rzeźbami
były posążki dzików i niedźwiedzi z Kultury Łużyckiej. Z czasów Rzymskich pozostały bogato zdobione naczynia. W X i XI wieku pojawiło się malarstwo sakralne jak również płaskorzeźby oraz posągi
świętych. Nadal powstawały zdobione naczynia
i narzędzia.
W okresie Gotyckim nastąpił rozkwit płaskorzeźb
sakralnych oraz rzeźb przedstawiających Pietę. Pojawiły się freski. Powstało wiele pięknych, bogato
zdobionych ołtarzy stworzonych przez anonimowych artystów. Pod koniec epoki można zaobserwować pierwsze przykłady malarstwa sztalugowego. Oprócz tematów religijnych pojawiły się
również krajobrazy.
Renesans był w sztuce polskiej okresem wielu wpływów, głównie z Europy zachodniej. Nadal
powstawały portrety, również trumienne. W epoce
Baroku i Rokoko moda na malowanie portretów
pozostała a sztuka tego okresu została wzbogacona o wielkie rzeźby o tematyce religijnej.
6
Romantyzm w Polskiej sztuce reprezentowali
między innymi Jakub Tatarkiewicz, Kazimierz Maliński i Józef Peszka. W epoce Romantyzmu Juliusz
Kossak malował swoje sceny przedstawiające konie. Wojciech Gerson tworzył krajobrazy podczas,
gdy Jan Matejko przedstawiał w swoich obrazach
wielkie bitwy i inne sceny z historii Polski.
Realizm Mistyczny miał dwóch głównych przedstawicieli. Byli to Józef Chełmoński oraz Aleksander
Gierymski. W Modernizmie, pod wpływem Rodina
tworzył jeden z najsławniejszych polskich rzeźbiarzy, Ksawery Dunikowski.
Najświetniejszymi przedstawicielami polskiego
malarstwa modernistycznego byli Jacek Malczewski oraz Stanisław Wyspiański. Na przełomie XIX
i XX wieku Tadeusz Makowski, w swoich obrazach,
pokazał świat widziany oczami dziecka.
Artyści tworzący później są określani mianem
współczesnych .
Agata Bogacka
Artystka urodziła się 1976 r. w Warszawie.
Maluje na płótnach najbliższą sobie
rzeczywistość: przyjaciół w intymnych
sytuacjach, życie warszawskiej klubowej
bohemy oraz samą siebie. Jej prace
zbudowane są przy pomocy konturu i płaskich
plam barwnych, co sprawia, że jej twórczość
jest rozpoznawalne na pierwszy rzut oka.
Wilhelm Sasnal
Współczesny artysta, urodził się
w Tarnowie 29 grudnia 1972 roku.
W jego obrazach można zauważyć inspiracje
czerpane z kubizmu, pop-artu, minimalizmu,
fotorealizmu, abstrakcji, surrealizmu
i malarstwa gestu. Jego obrazy znajdują się
w najsłynniejszych galeriach świata (m.in.
w Guggenheim Museum czy Museum
of Modern Art w Nowym Jorku).
7
Katarzyna Kozyra
Urodzona 1 lutego 1963 w Warszawie.
Jest artystką interdyscyplinarną, tworzy
instalacje, rzeźby, fotografię i sztukę wideo.
Dzięki swoim pracom zyskała międzynarodowe
uznanie i na stałe weszła do kanonu sztuki
polskiej, głównie nurtu krytycznego.
Jerzy Nowosielski
Urodził się 7 stycznia 1923 w Krakowie,
gdzie zmarł 21 lutego 2011.
Artysta, którego nie da się przyporządkować
żadnemu z kierunków sztuki współczesnej.
Nowosielski malował abstrakcje, portrety,
martwe natury, ale do najbardziej znanych
prac artysty należą akty kobiece i ikony.
8
Zdzisław Beksiński
Jeden z artystów polskich XX wieku,
urodził się 24 lutego 1929 roku w Sanoku,
zmarł 21 lutego 2005 w Warszawie.
Prace artysty przedstawiały jego własne
przeżycia, myśli, lęki, obsesje. Jego twórczość
nazywana jest mrocznym symbolizmem.
Jerzy Duda-Gracz
Urodził się 20 marca 1941 roku
w Częstochowie, zmarł 5 listopada
2004 roku w Łagowie.
Zaliczany jest do niezwykle utalentowanych
polskich malarzy i rysowników XX wieku.
Duda był także scenografem i pedagogiem.
Jego obrazy charakteryzowały się
groteskowością oraz balansowaniem na
granicy surrealizmu i symbolizmu.
Tadeusz Kantor
Urodził się 6 kwietnia 1915 roku
w Wielopolu Skrzyńskim,
zmarł 8 grudnia 1990 roku w Krakowie.
Zaliczany jest do najwybitniejszych
polskich reżyserów, malarzy, scenografów,
grafików. Uznawany za przedstawiciela
konceptualizmu oraz surrealizmu. Jego
sztuka charakteryzuje się abstrakcyjnością
oraz odejściem od wszelkich konwencji.
9
Tamara Łempicka
Data i miejsce urodzin Tamary Łempickiej
nigdy nie zostały potwierdzone.
Najprawdopodobniej przyszła na świat
w 1898 lub 1895 roku w Moskwie bądź
w Warszawie. Artystka zmarła 18 marca
1980 roku w Cuernavaca w Meksyku.
Niekiedy nazywana była Tamara de Lempicka.
Zaliczana do grona wybitnych polskich
malarzy epoki art déco. Jej życie prywatne
mocno widoczne było na obrazach. Liczne
romanse, także z kobietami, przenosiła
na płótno. Intensywne kolory, kubistyczne
kształty oraz wyczucie estetyki,
określały malarstwo Łempickiej.
Olga Boznańska
Urodziła się 15 kwietnia 1865 roku w Krakowie,
zmarła 26 października 1940 roku w Paryżu.
Zaliczana jest do najbardziej uzdolnionych
polskich malarek. Jest przedstawicielką
realizmu i impresjonizmu.
Polska malarka zasłynęła swoim niezwykle
interesującymi portretami. Na obrazach
bardzo często uwieczniała wnętrza swojej
pracowni lub krajobraz z okna. Jej technika
opierała się na niewielkich punktach
wykonywanych pędzlem.
10
Witkacy – Stanisław Ignacy Witkiewicz
Urodził się 24.02.1885 w Warszawie,
zmarł 18.09.1939 popełniwszy
samobójstwo we wsi Jeziory.
Był polskim malarzem. dramaturgiem,
pisarzem, krytykiem literackim,
fotografikiem oraz filozofem.
Charakterystyczne w jego twórczości są
portrety tworzone za pomocą pasteli.
Leon Wyczółkowski
Urodził się w 1852 roku w Hucie Miastkowskiej,
zmarł 27 grudnia 1936 w Warszawie.
Był wybitnym malarzem, grafikiem,
rysownikiem okresu Młodej Polski, to jeden
z przedstawicieli realizmu i impresjonizmu
w malarstwie Polskim. Na swoich płótnach
przedstawiał często architekturę, rzeźby oraz
widoki Tatr. Chętnie malował również martwe
natury, studia roślin oraz pejzaże.
Jacek Malczewski
Urodził się 15 lipca 1854 roku w Radomiu,
zmarł 8 października 1929 w Krakowie.
Symbolizm wyniósł go na szczyty
popularności. To co charakterystyczne w jego
obrazach to anioły, chimery, cmentarzyska
i motywy historyczne. Malował również
autoportrety i cykle tematyczne.
11
Jan Matejko
Urodził się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie, zmarł w rodzinnym mieście 1 listopada 1893 roku. Pasją Matejki było malarstwo historyczne
i batalistyczne. Precyzja i szczegółowość jego obrazów była cechą charakterystyczną. Jego dzieła są niezwykle dynamiczne, często w formacie
panoramicznym oraz wielowątkowym. Ponadto Matejko używał intensywnych barw, często też stosował kontrasty dla podniesienia dramaturgii sceny.
Henryk Siemiradzki
Urodził się 24 października 1843 roku
w Nowobiełogrodzie, zmarł 23 sierpnia
1902 roku w Strzałkowie. Zaliczany do grona
przedstawicieli polskiego akademizmu.
Interesował się przede wszystkim tematyką
religijną i historyczną. Malował również portrety
i scenki rodzajowe z codziennego życia.
Józef Chełmoński
Urodził się 7 listopada 1849 w Boczkach, zmarł,
6 kwietnia 1914 w Kuklówce Zarzecznej.
Był przedstawicielem Polskiego realizmu, który
polegało na ukazywaniu scen rodzajowych,
przedstawiających autentyzm życia polskiej czy
ukraińskiej wsi. Tworzone przez Chełmońskiego
realistyczne i nastrojowe pejzaże odtwarzały
w rzeczywisty sposób koloryt natury.
12
Sztuka szwedzka
Szwedzka sztuka prehistoryczna pojawiła się
wraz z końcem Epoki Żelaza. Ryty skalne w formie symboli i wyobrażeń można znaleźć jeszcze
dziś. Zwane są petroglifami. Ryty zmieniły się z nadejściem Epoki Brązu. Wyobrażały zwierzęta oraz
symbole runiczne. Z nadejściem Chrześcijaństwa
pojawiły się ekrany oraz krucyfiksy. Gotycka sztuka
była reprezentowana głównie przez rzeźbę i malarstwo sakralne. W Renesansie przeważały portrety książąt. Okres Rokoko przyniósł prawdziwy rozkwit w sztuce szwedzkiej. Najsławniejszym artystą
tego okresu był Gustaf Lundberg.
W XIX wieku pojawiły się dzieła Marcusa Larssona, Egona Lundgrena, jak również historyczne obrazy Carla Gustava. Schyłek XIX wieku był okresem
wielkiego rozkwitu szwedzkiej kultury i sztuki. Do
najsławniejszych nazwisk tej epoki należą: Anders
Zorn, Amalia Lindgren, Carl Larsson, Bruno Liljefors, a także Eugene Janssoni, Ernst Josephson.
Modernizm wkroczył do Szwecji wraz z dziełami
Axela Tornemana, Hilmy Av Klint, Nillsa Dardela
i Gosty Nillssona. Rzeźbę zaś reprezentowali: Carl
Eldh oraz Carl Milles. Sztuka szwedzka od zawsze
inspirowana była wpływami Europy zachodniej.
Wpływy te pochodziły głównie z Francji, Niemiec
i Włoch. Po drugiej wojnie światowej pojawiły się
w sztuce Szwecji również silne wpływy amerykańskie.
13
Albertus Victor (XV w.)
Urodził się w Essen w Niemczech.
Był sławnym malarzem kościelnym.
W Szwecji jego obrazy można
znaleźć w 36 kościołach.
W Sztokholmie;
Taby kyrka
Bromma kyrka
Storkyrkan
W Uppsali:
Uppsala domkyrka
Habo-Tibble kyrka
Balinge kyrka
Helga Trafaldignets kyrka
W Strangnas:
Lids kyrka
Vadsbro kyrka
14
Johan Tobias Sergel 1740-1815
Był sławnym szwedzkim
malarzem i rysownikiem.
Jego prace były niezwykle obrazowe.
W Sztokholmie znajduje się
plac jego imienia (Sergels torg.)
Pomnik Gustava II Adolfa, Sztokholm.
Posąg wykonany przez J. T. Sergela
and Pierre’a Huberta LÁrchevĕque
15
August Strindberg 1849-1912
Strindberg był szwedzkim dramaturgiem,
powieściopisarzem, poetą, eseistą i malarzem.
Kariera Strindberga trwała 40 lat. W tym czasie napisał ponad
60 sztuk i ponad 30 dzieł literackich, autobiograficznych,
historycznych, analiz kulturalnych i politycznych.
Jest uważany za „ojca” współczesnej literatury
szwedzkiej a jego Czerwony Pokój (The Red Room) (1879) jest
uważany za pierwszą szwedzką powieść nowoczesną.
poniżej: Zamarznięte fale na plaży
16
Per Leander Engström
Per Leander Engström był szwedzkim malarzem.
Pracował głównie w północnej Szwecji.
1909-1910 studiował u Henri Matisse’a w Paryżu.
Inspiracje czerpał od Paula Gauguina,
Vincenta van Gogha, Paula Cézanne’a,
jak też od samego Matisse’a.
Leander Engström poślubił Marię Edlund w 1913.
Ich synowie Kjell Leander Engström (1914-1979)
i Tord Leander Engström (1914-1985)
również zostali artystami.
17
Isaac Grünewald 1889-1946
Isaac ożenił się dwukrotnie. Jego pierwszą żoną
była Sigrid Hjerten a drugą Märtha Grundell.
Studiował malarstwo u Matisse’a w Paryżu.
Sigrid Hjerten 1885-1948
Była szwedzką malarką modernistyczną. Malowała
przez 30 lat zanim zmarła z powodu komplikacji
podczas zabiegu lobotomii, któremu poddała się,
gdyż cierpiała na schizofrenię.
Studiowała malarstwo u Matisse’a podczas
swojego małżeństwa z Isaakiem Grünewaldem.
18
Gösta Adrian Nilsson, GAN 1884-1965
Gösta Adrian-Nilsson, GAN, urodził się
w Lund, a zmarł w Sztokholmie. Był szwedzkim artystą
i pisarzem. Na początku inspirował się twórczością
Kandinsky’ego i Franza Marka. Później w jego pracach można
zauważyć inspiracje dadaizmem i surrealizmem.
Nie krył swojego homoseksualizmu w czasach, kiedy
homoseksualizm był traktowany jak przestępstwo.
Jego obrazy z postaciami marynarzy i atletów
pokazują jego pasję i siłę.
19
Carl Larsson 1853-1919
Carl Larsson był szwedzkim malarzem i dekoratorem
wnętrz. Należał do Ruchu Sztuk i Rzemiosł. Wśród
jego obrazów można
znaleźć prace olejne, akwarele i freski.
Za jego najlepsze dzieło uważa się Midvinterblot
(Midwinter Sacrifice), wielkie malowidło
ścienne, obecnie wystawione
w Swedish National Museum of Fine Arts.
W 1882 roku w Grez-sur-Loing, koło Paryża, które
było kolonią skandynawskich artystów, spotkał Karin
Bergöö, która wkrótce została jego żoną.
20
Bruno Liljefors 1860-1939
Bruno Liljefors, był szwedzkim malarzem.
Sławę zyskał malując dramatyczne sceny
ze zwierzętami w roli głównej.
W wielu jego obrazach występują ptaki drapieżne.
21
John Bauer 1882-1918
Był szwedzkim malarzem i ilustratorem. Jego
najbardziej znanymi ilustracjami były ilustracje do
Bland tomtar och troll (Among Gnomes and Trolls).
W wieku 16 lat wyruszył do Sztokholmu, by
studiować sztukę, a po dwóch latach wstąpił
do Szwedzkiej Akademii Sztuk Pięknych (Royal
Swedish Academy of Arts). Tam spotkał Esther
Ellquist, którą poślubił w 1906 r. Wspólnie
wyruszyli w dwuletnią podróż po Niemczech
i Włoszech, aby studiować sztukę (1908–1910).
Bauer przedstawił swoją żonę w wielu swoich
obrazach, między innymi w Księżniczce Wróżek
(The Fairy Princess) in 1905.
22
Rolf Lidberg 1930-2005
Urodził się w Liden, w Medelpad. Był szwedzkim malarzem
i botanikiem. Zasłynął obrazami z motywami trolli.
Część swojego życia spędził na Sycylii i Teneryfie.
23
Philip von Schantz 1928-1998
Był szwedzkim artystą malarzem.
W swoich obrazach i rysunkach używał
zawsze skali 1:1.
24
Lars Gunnar („Lasse”) Åberg 1940Jest szwedzkim aktorem, muzykiem, reżyserem filmowym i artystą.
W latach 1960–64 studiował w Konstfack na wydziale grafiki
i projektowania. Jako artysta, słynie z tworzenia wielorakich
litografii; jego szkice Myszki Miki zdobią wiele przedmiotów
użytkowych. Jego filmy przyniosły ponad 300 mln koron
(43 mln dolarów) zysku w samej Szwecji; nie doczekały się jednak
dystrybucji zagranicznej na większą skalę.
Lars Vilks 1946Jest szwedzkim artystą.
Rozgłos przyniosły mu rysunki Mahometa, proroka Islamu. Vilks
urodził się w Helsingborg w Szwecji. Jego ojciec był Łotyszem,
a matka Szwedką. Uzyskał tytuł doktora historii sztuki na
uniwersytecie w Lund w 1987r. W latach 1988 - 1997 pracował
w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Oslo.
Od 1997 do 2003 był profesorem teorii sztuki w Państwowej
Akademii Sztuk Pięknych w Bergen. Jako teoretyk sztuki, Vilks jest
zwolennikiem instytucjonalnej teorii sztuki.
Po prawej: Rzeźba zatytułowana Nimis
25
Ilon Wikland 1930Szwedzka artystka i ilustratorka
urodzona w Tartu w Estonia.
W 1944r. uciekła z przyjaciółmi
z Estonii do Szwecji.
Najbardziej znane są jej ilustracje
do książek Astrid Lindgren,
między innymi do „The Children
of Noisy Village”.
26
Karin Mamma Andersson 1962Karin Mamma Andersson urodziła się w 1962r.
w Luleå. Jest szwedzką artystką. Mieszka
i pracuje w Sztokholmie. Jej partnerem
jest szwedzki artysta Jockum Nordström.
Przyczyniła się do przyznania Nagrody Nobla
takim pisarzom jak: Elfriede Jelinek 2004,
Harold Pinter 2005, Orhan Pamuk 2006 and
Doris Lessing 2007. Zdobyła pierwsze miejsce
i otrzymała nagrodę w wysokości 1mln koron
w Carnegie Art Award w 2006r.
27
Konkursy plastyczne
Projekt „Paint, Sing and Dance Modern Europe”
koncentrował sie na sztuce. Miał w swych założeniach pomóc uczniom w poznawaniu i właściwej
percepcji sztuki, w rozwijaniu talentów artystycznych m.in.poprzez naukę różnych technik malarskich, a także w przełamywaniu stereotypów we
wzajemnym postrzeganiu się partnerów projektów czyli Szwedów i Polaków. Wypełniajac powyższe cele , w szkołach Gminy Koszęcin przeprowadzono kilka konkursów plastycznych, o których
chcieliśmy wspomnieć w niniejszej publikacji.
Konkurs na logo projektu
Jednym z najciekawszych konkursów był konkurs
na logo projektu. Logo miało służyć do celów promocyjnych projektu, miało być czytelne, łatwe do
zapamiętania, identyfikowalne z projektem i obrazujące jego założenia . Na konkurs wpłynęło pra-
wie 50 prac plastycznych. Pomysły uczniów były
zaskakujące i bardzo oryginalne. Kilka prac konkursowych wraz z pracą, która zwyciężyła w konkursie
i jest obecnie wykorzystywana jako logo projektu,
przedstawiamy poniżej.
ZWYCIĘSKA PRACA – LOGO PROJEKTU
28
WYBRANE PRACE KONKURSOWE
Konkurs na karykaturę Szweda/Polaka
Zadaniem konkursowym było przedstawienie
w formie karykatury znanych postaci szwedzkich
i polskich: ( aktorów, pisarzy, reżyserów, muzyków,
itp.).Postacie te miała charakteryzować lekkość
i poczucie humoru, prac miały wzbudzać pozytywne emocje i mogły przedstawiać jedną, lub więcej
osób, a także skupiać się na temacie, jako całości.
Celem konkursu było poznanie osób ważnych
w życiu danego kraju i przełamywanie stereotypowego myślenia uczniów. Malowanie karykatur
okazało się zadaniem dosyć trudnym. Na konkurs
wpłynęły tylko trzy prace w formie karykatury.
Uczniowie polscy i szwedzcy przygotowali jednak,
już poza konkursem, prace w formie kolażu przedstawiające znanych Szwedów i Polaków. Poniżej
przedstawiamy kilka wybranych prac.
KARYKATURY NARYSOWANE PRZEZ UCZNIÓW
30
31
KOLAŻE PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW POLSKICH I SZWEDZKICH
32
33
Konkursy na okładkę płyty CD i albumu
Pomysł konkursu na okładkę płyty i albumu
zrodził się w trakcie realizacji projektu. W regulaminach zapisano, że prace powinny być przedstawione w formie graficznej lub elektronicznej,
powinny zawierać elementy charakterystyczne
dla Polski i Szwecji, a jednocześnie nawiązywać
do tematu projektu. Wybrane prace konkursowe
pokazano poniżej:
ZWYCIĘSKIE PRACE KONKURSOWE
34
WYBRANE PRACE UCZNIÓW
35
Artyści lokalni
W obu gminach realizujących projekt (Bräcke oraz Koszęcin), mieszka i tworzy kilku znakomitych lokalnych
artystów. Wielu z nich poznaliśmy osobiście w trakcie realizacji projektu, pozostali zgodzili się zaprezentować
swoje prace w naszym albumie.
Atilla Vas
urodził się w1974 r. Studiował sztukę na
uniwersytecie w Unea. Mieszka w Gallo, gdzie
też ma swoją pracownię. Wystawia swoje
prace w galerii sztuki. Należy do Ostersund
Konstforening oraz do Bräcke Konstforening.
Pracuje jako nauczyciel plastyki i języka
szwedzkiego w szkole średniej w Bräcke. Zaczął
malować jako nastolatek. Tworzy głównie
obrazy olejne z użyciem pędzla lub noża. Maluje
również akwarelami i farbami akrylowymi. Swoje
inspiracje czerpie z przyrody regionu Jamtland,
pełnego wodospadów, światła i spokoju
tworzących harmonijną całość. Podróżuje po
Szwecji i północnej Europie w poszukiwaniu
inspiracji. W swoich obrazach stara się
pokazać „sztuczną duszę”, w którą, w procesie
malowania ,pragnie tchnąć życie.
36
37
Berith Högberg
Urodziła się w grudniu 1950 r. Mieszka
w Bräcke, gdzie pracuje jako nauczycielka
języka szwedzkiego. Do sierpnia 2012 r.
uczyła też plastyki. W wolnym czasie robi
zdjęcia w swoim ogrodzie. Fotografuje
też podczas górskich wędrówek. Lubi
słuchać muzyki ,a słowa piosenki są dla
niej równie ważne jak melodia. Berith
również maluje. Inspiracje czerpie
z muzyki i książek.
38
39
39
Viviane Hagfelt Lundgren
lubi malować akwarele przedstawiajace kwiaty.
Jej obrazy są bardzo szczegółowe i realistyczne.
40
41
Maria Lukksepp
artysta-ceramik. Urodziła się w Holandii.
Mieszka i tworzy w Tavnas, gdzie ma swoją galerię.
Jej wyroby ceramiczne są bardzo różnorodne.
Organizuje również kursy garncarstwa.
42
Johny Lundgren
jest z zawodu fotografikiem. Tworzy
głownie portrety. W 2013 r. został
poproszony o wykonanie portretów koni
Królowej Wielkiej Brytani.
43
44
Marcin Painta
Studiował w latach 2002 – 2007 na wydziale Wychowania
Artystycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie,
kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk
Plastycznych, specjalność Grafika warsztatowa. Dyplom
zrealizował w pracowni druku płaskiego prowadzonej przez
prof. Grzegorza Banaszkiewicza. Od 2012 roku należy do
interdyscyplinarnej grupy artystycznej Młodzi Sztuką.
Artysta objęty Patronatem Medialnym/Artystycznym:
Artistic Gurantee of Art Imperium. Jego obrazy, grafiki
i rysunki znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce
i za granicą min. Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie, jak również w stałych ekspozycjach:
Dom Modelowy, Janki k/Warszawy.
45
46
Marcelina Wachowska
Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na
kierunku Grafika Warsztatowa i absolwentką Uniwersytetu
Opolskiego – kierunek Edukacja Artystyczna. Zabawę ze sztuką
zaczęła w Liceum Plastycznym w Opolu 10 lat temu. Od tego
czasu rozwija się plastycznie i zawodowo na wielu polach
w zakresie grafiki i plastyki. Poczynając od podstawowych dziedzin,
jak malarstwo czy rysunek, poprzez ciekawsze specjalizacje –
snycerstwo i grafikę warsztatowa, aż po korzystanie z nowych
mediów. Obecnie zawodowo pracuje jako grafik i zajmuje się
projektowaniem graficznym dla klienta komercyjnego.
W wolnym czasie poświęca się rysunkowi i turystyce górskiej.
47
48
Stanisław Konik
malarz amator z Koszęcina. Dawniej zajmował się metaloplastyką,
obecnie zamierza zająć się rzeźbieniem w drewnie. Jego obrazy
przedstawiają głównie przyrodę (kwiaty, zwierzęta, krajobrazy).
Maluje także portrety. Malarstwo to hobby Pana Konika. Mówi,
że dzięki niemu czuje się szczęśliwy i wolny. Rzadko wystawia bądź
sprzedaje swoje dzieła. W domu stworzył własną galerię sztuki.
49
50
Krystyna Janiczek (1944 – 1992)
przez wiele lat była nauczycielką w Szkole
Podstawowej w Sadowie. Przez 10 lat
pełniła funkcję dyrektora tej szkoły.
Jej obrazy przedstawiają przede wszystkim
przyrodę, martwe natury oraz elementy
architektoniczne. Zajmowała się też grafiką.
51
52
Anna Szczepańska
Już jako dziecko odkryła w sobie pasję do szydełkowania.
Wykonuje przeróżne serwetki. Od kilku lat zajmuje się też scrapbookingiem.
Wykonuje kartki okolicznościowe (urodzinowe, ślubne, na chrzty oraz
artystyczne kartki zaproszenia). Jest właścicielką sklepu internetowego
www.ecovia.pl
53
Sylwia Mańka
pracuje jako sekretarka w Zespole Szkół
w Koszęcinie. Scrapbookingiem zajmuje
się od kilku lat. Jej prace to kartki i pudełka
okolicznościowe. W wolnym czasie lubi
również malować i rysować.
54
55
Ryszard Korzekwa
Artysta rzeźbiarz mieszkający w Koszęcinie.
Jego rzeżby można podziwiać m.in.
w Kościele Św. Trójcy w Koszęcinie.
56
57
Paweł Mucha
emerytowany artysta Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Rzeźbiarz amator. Rzeźbą zajmuje się od 10 lat. Rzeźbi w drewnie, często na miejscu,
w lesie. Swoje rzeźby uważa za dziwne stwory i nazywa je drewnotworami.
Jego dzieła są często bardzo duże, inspirowane tematyką myśliwską. Tworzy też sztukę
użytkową (stoły, krzesła, fotele).
58
59
Podsumowanie
Album jest produktem finalnym projektu: „WYMALUJ, WYŚPIEWAJ I WYTAŃCZ NOWOCZESNĄ
EUROPĘ”. Powstał dzięki współpracy z nauczycielami
z Gminy Bräcke i Koszęcin, w tym przede wszystkim
z Berith Högberg, Evy Norin i Marcinem Paintą.
Podziękowania należą się lokalnym artystom z obydwu gmin za udostępnienie swoich prac do albumu.
Wszelkie informacje o sztuce oraz artystach polskich i szwedzkich zaczerpnięto z ogólnodostępnych stron internetowych.
60
Mamy nadzieję, że przeglądanie albumu sprawi
przyjemność czytelnikowi, że album ten będzie służył jako pomoc dydaktyczna do zajęć plastycznych,
pomoże wypromować twórczość lokalnych artystów, a także pokaże, jak różnorodna i różnobarwna
bywa sztuka.

Podobne dokumenty