Instrukcja - PC-AKME

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja - PC-AKME
Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy
przestanie służyć, należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy
tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten
sposób pomagamy chronić środowisko naturalne.
1.0 Instrukcje
z zakresu bezpieczeństwa
Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim
podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani
nie stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie
wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować
uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego
użytkowania.
Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich
jak grzejniki czy wydmuchy.
Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w
pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Nie otwierać obudowy urządzenia.
Przed przystąpieniem do korzystania z niniejszego produktu
prosimy o wykonanie kopii zapasowej swoich danych.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utracone dane o ile
nie wykazane zostałoby nasze celowe działanie w tym celu lub
wykazane nasze rażące zaniedbanie.
W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych
jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby
odzyskania danych z istniejących plików zapasowych.
Gratulujemy zakupu urządzenia miernika UA0104!
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome
użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
1
2.0
Informacje ogólne
Elastyczna klawiatura pianina z USB (UA0104) jest prosta w
obsłudze i wykonana zgodnie z najwyższymi standardami
skupionymi na dopracowanym do ostatniego szczegółu projekcie
oraz wysokiej jakości produkcji.
2.1 Charakterystyka
1. Elastyczne pianino UA0104 można zwinąć, włożyć do torby i
przechowywać w niewielkiej przestrzeni.
2. Oferuje wiele funkcji, które użytkownik może wybierać z
panelu urządzenia:
• 128 tonów (patrz załączona lista tonów)
• 100 opcji rytmów (patrz załączona lista rytmów)
• Klawisze funkcyjne od 001 do 100
•
40 utworów w wersji demo (patrz załączona lista utworów
demo)
• Opcja nagrywania muzyki: Max 336 nut
3. Urządzenie potrzebuje 4 baterie 2AA 1,5V, z którymi może
pracować 12 do 15 godzin.
4. Urządzenie można również podłączyć do gniazda sieci
korzystając z załączonego zasilacza.
2
2.2 Specyfikacje
• Port USB oraz gniazdo MIDI Jack
•
•
62 klawiszy (standardowe 5 oktawowe pianino + 1 klawisz)
Ton: 128
• Rytm: 100 (trzy sekcje: NOR / VAR / FILL)
• Utworzy demonstracyjne: 40
•
Funkcja nagrywania: odtwarzania 336 nagranych nut
• 64 strun: brzmienie pojedyncze i wielostrunowe
• Napięcie prądu wejściowego: DC 6V (bateria AA 1.5V x 4
szt.)
• Na wyjściu: 500mW
• Wymiary: Część główna: 9,6 x 22,8 x 3,3 cm
Klawiatura: 88 x 17,4 x 0,5 cm
2.3 Zawartość opakowania:
•
Pianino silikonowe – 1 szt.
• Zasilacz – 1 szt.
• Kabel zasilania USB – 1 szt.
•
Instrukcja obsługi – 1 szt.
3.0Zastosowanie
3.1 Klawisze funkcyjne – informacje ogólne
3
Klawisz
1. PLAY
2. REC
3. DEMO
4. TONE+
5. TONE6. RHY+
7. RHY8. START/STOP
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ON/OFF
VOL+/VOLDC 6V
HEADPHONE
OUT EXT SP
MIDI
USB
Opis
Odtwarzanie nagranych utworów muzycznych
Klawisz nagrywania
Klawisz odtwarzania demo utworów
Wybór tonu
Wybór tonu
Wybór bitu
Wybór bitu
Uruchom/ zatrzymaj utwór demo lub funkcja
rytmu
Zasilanie włącz/ wyłącz
Regulacja siły dźwięku
Gniazdo na wtyk Jack DC (6V)
Gniazdo na wtyk Jack słuchawek
Gniazdo na wtyk Jack głośników
Gniazdo na wtyk MIDI Jack
Port USB do synchronizacji z komputerem
3.2 Gra
4
 Tryby gry:
1. Należy wcisnąć przycisk ON/FF by włączyć pianino. Zaświeci
się wyświetlacz oraz dioda tonu. Wyświetlacz wskaże 000, a
ustawienie tonu będzie na tonie 000.
2. Należy wcisnąć przycisk TONE+ oraz TONE- by wybrać ton
gry. Bieżący wybór będzie widoczny na wyświetlaczu.
3. Użytkownik może też wybrać rytm gry w tym samym czasie.
 Rytm:
1. Należy wcisnąć przycisk START/STOP, by przejść do funkcji
rytmu.
2. Korzystając z przycisków RHY+ i RHY- należy wybrać
szukaną opcję rytmu.
3. Należy wcisnąć przycisk TONE+ oraz TONE- by wybrać ton
gry.
 Nagrywanie:
1. Wcisnąć przycisk REC by przejść do trybu nagrywania; na
wyświetlaczu pojawi się REC, a urządzenie jest gotowe do
nagrywania.
2. Gdy urządzenie przełączone zostało na tryb nagrywania,
użytkownik może grać według własnego uznania. Wygrywane
melodie zostaną nagrane (maksymalnie 336 nut). Gdy miejsce
do nagrywania zostanie zapełnione, na wyświetlaczy pojawi
się „FUL”. Przez cały czas gdy przestrzeń do nagrywania jest
pełna komunikat FUL będzie znajdował się na wyświetlaczu.
Aby otworzyć nagraną melodię należy wcisnąć przycisk PLAY;
można też wcisnąć przycisk REC by wyjść z trybu nagrywania.
3. Korzystając z urządzenia w trybie nagrywania należy wcisnąć
przycisk REC by wyjść; na wyświetlaczu pojawi się komunikat
OFF, a następnie urządzenie przejdzie do normalnego trybu
działania.
4. Korzystając z urządzenia w trybie nagrywania, należy wcisnąć
przycisk PLAY by odtworzyć nagraną melodię. Melodia musi
5
składać się z co najmniej kilku dźwięków.
5. Podczas odtwarzania użytkownik może wciskać przycisk
TONE+ i TONE- by zmienić ton nagranych dźwięków.
6. Po zresetowaniu systemu lub wyjściu z trybu nagrywania lub
przejściu ponownie w tryb nagrywania, wcześniej nagrane
melodie zostaną automatycznie skasowane.
 Utwór demo:
1. Należy wcisnąć przycisk DEMO by przejść do poziomu
wyboru utworów demo.
2. Należy wcisnąć przycisk DEMO by przechodzić kolejno po
tytułach utworów w wersjach demonstracyjnych.
3. Wciskać przycisk TONE+ i TONE- by zmienić tematyczny ton
odtwarzanego utworu demo.
 Inne:
1. Jeśli użytkownik nie dotknie żadnego klawisza przez 2 minuty,
urządzenie automatycznie przejdzie w stan spoczynku i
oszczędzania energii, na następnie wyłączy wyświetlacz.
2. Podczas odtwarzania utworów demo lub rytmów wciśnięcie
przycisku START/STOP zatrzyma odtwarzana melodię; w
normalnym trybie pracy wciśnięcie przycisku START/STOP
spowoduje przejście do funkcji rytmu.
3. Gdy system wyłączy się samodzielnie i automatycznie, należy
wcisnąć dowolny przycisk by go na nowo uruchomić.
Następnie należy wprowadzić tryb grania; na wyświetlaczu
pojawi się najpierw 000.
 Wtyczka 6V typu Jack:
Wsunąć wtyczkę DC 6V zasilacza do tego gniazda by korzystać
z urządzenia bez baterii.
 Gniazdo na wtyk typu Jack do słuchawek
6
Gniazdo służące do podłączenia słuchawek.
 OUT EXT SP JACK:
Gniazdo do podłączenie zewnętrznego głośnika z wtykiem typu
Jack.
7
3.3 Lista tonów
Nr
tonu
000
wyświetl
a
000
001
001
002
002
003
003
004
005
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
016
017
017
018
Nazwa
Nr
tonu
Acoustic Grand 066
Piano
Bright Acoustic 067
Piano
Electric Grand 068
Piano
Honky-tonk
069
Piano
Rhodes Piano 070
Chorused
071
Piano
Harpsichord
072
Clavichord
073
Celesta
074
Glockenspiel
075
Music box
076
Vibraphone
077
Marimba
078
Xylophone
079
Tubular Bells
080
Dulcimer
081
wyświetl
a
066
Nazwa
067
Baritone Sax
068
Oboe
069
English Horn
070
071
Bassoon
Clarinet
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
082
083
083
018
Hammond
Organ
Percussive
Organ
Rock Organ
084
084
019
020
021
019
020
021
Church Organ
Reed Organ
Accordion
085
086
087
85
86
87
022
022
Harmonica
088
88
023
023
Tango
Accordion
089
89
Piccolo
Flute
Recorder
Pan Flute
Bottle Blow
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
Lead 1 (square)
Lead 2
(Sawtooth)
Lead 3
(Calliope lead)
Lead 4 (Chiff
lead)
Lead 5
(Charagn)
Lead 6 (Voice)
Lead 7 (Fifths)
Lead 8
(Bass+Lead)
Pad 1 (New
age)
Pad 2 (Warm)
8
Tenor Sax
024
024
025
025
026
026
027
027
028
028
029
029
030
030
031
031
032
033
032
033
034
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
046
047
048
049
049
050
050
Acoustic Guitar
(Nylon)
Acoustic Guitar
(Steel)
Electric Guitar
(Jazz)
Electric Guitar
(Clean)
Electric Guitar
(Muted)
Overdriven
Guitar
Distortion
Guitar
Guitar
Harmonics
Acoustic Bass
Electric Bass
(Finger)
Electric Bass
(Pick)
Fretless Bass
Slap Bass 1
Slap Bass 2
Synth Bass 1
Synth Bass 2
Violin
Viola
Cello
Contrabass
Tremolo Strings
Pizzicato
Strings
Orchestral Harp
Timpani
String
Ensemble 1
String
Ensemble 2
Synth Strings 1
090
090
091
091
Pad 3
(Polysynth)
Pad 4 (Choir)
092
Pad 5 (Bowed)
093
093
Pad 6 (Metallic)
094
094
Pad 7 (Halo)
095
095
Pad 8 (Sweep)
096
096
FX 1 (Rain)
097
097
098
099
098
099
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
FX 2
(Soundtrack)
FX 3 (Crystal)
FX 4
(Atmosphere)
FX 5
(Brightness)
FX 6 (Goblins)
FX 7 (Echoes)
FX 8 (Sci-fi)
Sitar
Banjo
Shamisen
Koto
Kalimba
Bag Pipe
Fiddle
Shanai
112
113
114
112
113
114
Tinkle Bell
Agogo
Steel Drums
115
115
Woodblock
116
116
Taiko Drum
9
051
052
053
051
052
053
Synth Strings 2 117
Choir Aahs
118
Voice Oohs
119
117
118
119
054
054
Synth Voice
120
120
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
Orchestra Hit
Trumpet
Trombone
Tuba
Muted Trumpet
French Horn
Brass Section
Synth Brass 1
Synth Brass 2
Soprano Sax
Alto Sax
121
122
123
124
125
126
127
121
122
123
124
125
126
127
Melodic Tom
Synth Drum
Reverse
Cymbal
Guitar Fret
Noise
Breath Noise
Seashore
Bird Tweet
Telephone Ring
Helicopter
Applause
Gunshot
3.4 Lista utworów Demo
Nr
utworu
1
2
3
Tytuł
Blue Danube
Sweet Smil
Lyphard Melody
Nr
utworu
21
22
23
4
Ballade For Adeline
24
5
Turkish March
25
6
Friendship Everlasting
26
7
8
9
10
March of The Toreadors
If You Are Happy
For Elise
Green Sleeves
27
28
29
30
10
Tytuł
Jasmine Flower
Skinkiang Dance
Romance
Anomino
Dance of Litde
Four Swans
Breakfast at
Tiffany’s
Pig Angel Back His
Wife
Song of Joy
Brilliant Waitz
Swan Lack
Serenade of Mozart
11
12
13
14
15
16
17
31
32
33
34
35
36
37
Love is Blue
Don’t Go
Doracmon
Prcmiers sour
Sealed. With a Kiss
Serenade of Heykens
Whispers in fall
18
19
Childhood Memory
Liang Zhu
Fields of Fortune
Music Instantaneous
Radetzky March
Beer Barrel Polka
Can You Feel The Love
Tonight
Spain Bullfighter
Spring’s Voice Waltz
38
39
20
Maiden’s Prayer
40
Moon River
I just Called to Say
I Love You
Days On My Past
3.5 Lista rytmów
BEAT & POP
0
8 Beat 1
1
8 Beat 2
2
8 Beat 3
3
8 Beat 4
4
60’s 8 Beat
5
8 Beat Ballad
6
8 Beat Rock
7
16 Beat 1
8
16 Beat 2
9
16 Beat Pop
1
16 Beat Shuffle
3
Techno
7
SOUL & FUNK
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
Funky Pop
Jazz Funk
Cool Funky
Soul 1
Soul 2
Soul Shuffle
Soul Blues
R&B
6/8 Gospel
Pop Groove
11
LATIN
7
Bossa Nova 1
0
7
Bossa Nova 2
1
7
Rhumba
2
7
Pop Rhumba
3
7
Cha Cha
4
7
Pop Cha Cha
5
7
Tango
6
7
Jazz Samba
7
7
Reggae
8
7
Pop Reggae
9
KLASYCZNE
0
11
Ballad
1
Slow Ballad
2
1
16 Beat Ballad
3
1
Unplugged
4
ROCK
1
Rock
5
1
Pop Rock
6
1
Fast Rock
7
1
Slow Rock 1
8
1
Slow Rock 2
9
2
Rock & Roll
0
2
Heavy Metal
1
2
Blues Boogie
2
2
Blues Boogie
3
2
Shuffle
4
2
Blues Shuffle
5
2
Rock Shuffle
6
2
Charlston
7
DANCE
2
8
2
Disco 1
Disco 2
7
JAZZ Funk
4
Swing
8
4
Cool Jazz
9
5
Pop Swing
0
5
Swing Fox
1
5
Big Band
2
5
Big Band Meduim
3
5
Jazz Waltz
4
5
Ragtime
5
5
Dixeland
6
5
Quick Step
7
COUNTRY
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
Country 1
Country 2
Pop Country
Country Rock
Country Folk
3/4 Country
Country Waltz
Country Shuffle
Country Boogie
12
8
March 1
0
8
March 2
1
8
German March
2
8
6/8 March
3
8
Polka
4
8
Pop Polka
5
8
Waltz
6
8
Slow Waltz
7
8
Vienna Waltz
8
8
Musette
9
PIANO
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
8 Beat
Ballad
Boogie
Jazz
Swing
Jazz Waltz
Twist
March
6/8 March
Waltz
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
Disco Funk
Dance
House 1
6
6
7
6
8
6
9
9
Country Blues
Country Quick Step
Bluegrass
House 2
Rap
Euro Beat
Hip Hop
4.0
Jak dbać o elastyczne pianino
1. Korzystanie z baterii
A. Nie należy korzystać z baterii akumulatorowych
(przeznaczonych do ponownego ładowania)
B. Nie wyrzucać baterii do ognia; baterie mogą wybuchnąć lub
ich zawartość wyciec.
C. Nie mieszać baterii alkaicznych, standardowych (cynkowo
węglowych) z bateriami akumulatorowymi (do ponownego
ładowania) niklowo-kadmowymi.
D. Nie mieszać baterii zużytych z nowymi.
E. Należy poprawnie wkładać baterie.
F. Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia.
2. Czyścić klawiaturę miękką suchą ściereczką.
3. Po zakończeniu korzystania, zwinąć klawiaturę i włożyć do
pudełka.
4. Przechowywać z dala od wysokich temperatur i wilgoci.
13
5.0
Uwagi
1. Gdy urządzenie nie jest wykorzystywane, zaleca się by
baterie zostały wyjęte z komory na baterie. Zabezpieczy to
przed uszkodzeniem urządzenia wskutek ewentualnego
wycieku płynu z baterii.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z zasilacza należy wyjąć
baterie.
3. Gdy użytkownik korzysta z zasilania urządzenia przez
zasilacz, po zakończeniu korzystania należy zawsze
wyłączyć urządzenie i wyjąć zasilacz z gniazdka.
4. Podczas korzystania z urządzenia, klawiatura powinna
spoczywać na gładkiej powierzchni. Nie należy rozkładać
klawiatury na nierównych powierzchniach ani ruszać podczas
korzystania. Może to doprowadzić do uszkodzenia
niektórych funkcji.
5. Nie należy własnoręcznie przeprowadzać żadnych zmian
produktu ani stosować na nim ostrych ani tnących narzędzi.
Może to doprowadzić do uszkodzenia funkcjonowania
urządzenia.
6. Podczas zwijania klawiatury po użyciu, należy pamiętać by
nie zwijać jej zbyt ciasno.
7. Nie należy naciągać, ciągnąć ani skręcać elastycznej
powierzchni klawiatury.
8. Nie umieszczać klawiatury w pobliżu miejsc, gdzie narażona
byłaby na działanie silnego pola magnetycznego. Fale
14
takiego pola mogą upośledzić lub uszkodzić funkcje
produktu.
9. Nie rozbierać urządzenia na mniejsze części.
10. Nie korzystać z urządzenia w miejscach wilgotnych lub
mocno zakurzonych.
11. Unikać korzystania z urządzenia w wysokich temperaturach
oraz przy wysokiej wilgotności. Wysokie temperatury i wilgoć
mogą niekorzystanie wpłynąć na działanie urządzenia.
Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia
główne założenia dyrektywy 2004/108/WE oraz
2006/95/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady
Europy w zakresie urządzeń i terminali
telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi o
bezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia
wymogi zgodności interferencji elektromagnetycznej.
Produkt posiada znak CE. Niniejsze oświadczenie jest
oświadczeniem producenta.
15

Podobne dokumenty