Radiostacja RRC-9500 jest pokładową radiostacją UKF/FM z

Transkrypt

Radiostacja RRC-9500 jest pokładową radiostacją UKF/FM z
Przeznaczenie:
Radiostacja RRC-9500 jest pokładową radiostacją UKF/FM z wysokim stopniem
zabezpieczenia przed przeciwdziałaniem radioelektronicznym, która zapewnia
niezawodną łączność w warunkach nasilonych działań wojny radioelektronicznej oraz
oferuje szeroki zakres dodatkowych usług. RRC-9500 jest częścią rodziny PR4G
obejmującej radiostacje plecakowe i pokładowe, zestaw urządzeń peryferyjnych,
taktyczny terminal transmisji danych oraz szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.
Radiostacja pokładowa RRC-9500 przystosowana jest do zainstalowania we wszystkich
typach pojazdów wojskowych
Komplet roboczy: - zespół nadawczo-odbiorczy zintegrowany ze wzmacniaczem mocy
- mikrotelefon
- antena prętowa
Możliwości
eksploatacyjne:
Radiostacja umożliwia:
- pracę analogową na stałej częstotliwości
- pracę cyfrową na stałej lub skokowo zmienianej częstotliwości
- realizację łączności utajnionej
- stałe monitorowanie pracy na stałych częstotliwościach przeznaczonych do pracy
analogowej
- realizację połączeń typu konferencyjnego i punkt-punkt
- automatyczną transmisję alarmu
- sprawdzenie tożsamości abonenta
- realizację testu jakości łącza radiowego
- współpracę z zewnętrznym urządzeniem utajniającym
- programowanie nastaw radiostacji za pomocą programatora
- realizację usług w trybach cyfrowych z innymi radiostacjami rodziny PR4G
- transmisję danych
- pracę w systemach Jednokanałowego i Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego
- awaryjne kasowanie wprowadzonych nastaw
- programowanie parametrów początkowych drogą radiową (opcja)
- realizację wywołań priorytetowych
- realizacje testu sprawności poszczególnych elementów radiostacji
Podstawowe dane 1. Zakres częstotliwości
techniczne:
pracy:
2. Odstęp międzykanałowy:
3. Modulacja analogowa:
4. Tryby pracy:
5. Rodzaje transmisji:
30÷87,975 MHz
25 kHz
F3E (zgodna z STANAG 4204)
a) praca analogowa na stałej częstotliwości
b) praca cyfrowa na stałej częstotliwości
c) hopping częstotliwości
d) poszukiwanie wolnego kanału
e) tryb mieszany
f) ORTHO
g) skaning
a) cyfrowa transmisja mowy: modulacja DELTA z
prędkością 16 kbit/s
b) transmisja danych: interfejs cyfrowy (zgodna z MILSTD-188-114 lub CCITT V24/V28),prędkość 50÷4800
bit/s
c) bezpośrednia współpraca ze zwykłymi radiostacjami
UKF/FM w trybie pracy na stałej częstotliwości (zgodna
z STANAG 4204)
6. Znamionowe napięcie
zasilania:
7. Znamionowa moc
wyjściowa w.cz.:
8. Czułość odbiornika:
9. Zakres temperatur pracy:
24 V
50/5/0,5W
≥0,5 µV
- 30 ºC, + 50ºC

Podobne dokumenty