Toaleta dla psów w Parku Piastowskim

Transkrypt

Toaleta dla psów w Parku Piastowskim
Toaleta dla psów w Parku Piastowskim
-Toaleta dla psów w Parku Piastowskim została wykonana w odpowiedzi na skargi
mieszkańców dotyczące zanieczyszczenia Parku Piastowskiego przez psy; jest to wydzielone
miejsce w parku, ogrodzone drewnianą palisadą i odpowiedni oznakowane.
-Ogródek został wykonany przez Zakład Budowlano-Drogowy „GRZESIEWICZ”, z którym
Miasto ma podpisaną umowę na wykonanie napraw urządzeń małej architektury i ciągów
pieszych na terenach zieleni miejskiej.
-Teren zostanie oznakowany ( w dniu dzisiejszym będą zamontowane tablice); w 3 miejscach
Parku ustawione będą tablice informacyjne, wskazujące kierunek do toalety ( wejście do
Parku od strony wjazdu przy ul. Zawadzkiego, wejście na wysokości Biedronki i wejście od
strony ul. Piastowskiej).
-Tablice wykonała zielonogórska firma „UNIWERSUM”.
-Koszt realizacji: ok. 2000 zł wykonanie ogrodzenia; 1200 zł wykonanie i montaż tablic.
-Prosimy mieszkańców o przyprowadzenie psów w to miejsce; jeśli toaleta się przyjmie,
podobne miejsca będą realizowane w innych parkach.

Podobne dokumenty