Rynek Instalacyjny 11/2012

Komentarze

Transkrypt

Rynek Instalacyjny 11/2012
kolektory słoneczne i pompy ciepła
nawiewniki
powietrza zewnętrznego
11/2012
rok XX
kanalizacja
obszarów wiejskich
promienniki
i przepompownie ścieków
Cena 14 zł (5% VAT)
ISSN 1230-9540
Indeks 344079
Nakład 10 tys. egz.
WWW.RYNEKINSTALACYJNY.PL
REKLAMA
» OSZCZĘDZANIE ENERGII JEST PRZYSZŁOŚCIĄ «
MRÓZ: STAŃ Z RYWALEM OKO W OKO
A Z NIM ZWYCIĘŻYSZ.
Izolacje Techniczne
z wełny kamiennej PAROC
PAROC Pro Section 100 i PAROC Hvac Section AluCoat T
otuliny z wełny kamiennej, przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej
wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych, rurociągów parowych i ciepłowniczych,
kanałów spalin oraz przewodów kominowych.
PAROC Pro Combi 100 może dopasowywać się średnicą wewnętrzną do trzech różnych
średnic zewnętrznych rury. Otuliny zostały sklasyfikowane jako produkty niepalne.
PAROC Pro Bend 100 i PAROC Hvac Bend AluCoat T
gotowe elementy z wełny kamiennej, służące do izolacji kolan rurociągów. Przeznaczone są do izolacji
termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych i wody użytkowej. Standardowo
przygotowywane są dla promienia 1,5d lub 3d i kąta 90 stopni.
PAROC Section Bend AluCoat T pokryte są zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną.
PAROC Wired Mat
maty z wełny kamiennej, jednostronnie obszyte siatką z drutu stalowego ocynkowanego, przeznaczone
są do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów
spalin, kominów i wszystkich powierzchni, gdzie wymagana jest bardzo duża odporność na stałe obciążenia
wysokich temperatur. PAROC Wired Mat AL1 i PAROC Wired Mat AluCoat mogą być jednostronnie pokryte
niezbrojoną (AL1) lub zbrojoną (AluCoat) folią aluminiową.
PAROC Pro SLAB płyty z wełny kamiennej przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej powierzchni
płaskich, ścian dużych zbiorników niskotemperaturowych, dużych kotłów energetycznych, elektrofiltrów,
kanałów spalin, instalacji odsiarczania spalin oraz jako wypełnienie blaszanych kasetonów.
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat i PAROC Lamella Mat AluCoat
maty lamellowe z wełny kamiennej, jednostronnie pokryte folią aluminiową, przeznaczone są do izolacji
termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, małych
zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych. Zapobiegają również kondensacji pary wodnej, a dzięki
prostopadłemu do folii ułożeniu włókien znakomicie zachowuje pierwotną grubość izolacji na ostrych krawędziach
i narożnikach. Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej: 250°C.
Izolacje akustyczne PAROC InVent
płyty z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, skrzynek
rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych
oraz jako wewnętrzna powłoka tłumiąca w urządzeniach wentylacyjnych. Zewnętrzna powłoka płyt (welon
szklany w kolorze czarnym (N3) lub na specjalne zamówienie - białym (N1)) dostosowana jest do przepływu
powietrza z prędkością 20m/s nie powodując przy tym porywania włókien.
PAROC POLSKA sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno
Telefon +61 468 21 90, Fax +61 468 23 04
www.paroc.pl
System „BH-Res B2B”
szczegóły na stronie 57.
Od Redaktora
Jesień to okres wytężonej pracy w naszej branży. Inwestorzy przypominają sobie,
że niedługo już zima i dobrze byłoby mieć zmontowane i działające instalacje.
Jednak tym razem odkładali decyzje bardzo długo. O ile w poprzednich latach
ruch w interesie zaczynał się już w końcu sierpnia, a apogeum osiągał pod koniec
września, w tym roku dopiero z końcem października zaczęło się coś dziać.
Czy wszyscy zdążą przed zimą i mrozami? Pewnie nie, ale nowe technologie nie są
już tak pracochłonne jak dawniej i daje to instalatorom spore szanse nadgonienia
zaległości.
Czy powinno nas dziwić takie zachowanie inwestorów? Raczej nie – postępują
adekwatnie o informacji z tv i prasy codziennej. Codziennie prześcigają się one
w doniesieniach o kryzysie – bo nie wiedzie się niektórym firmom, wieszczą koniec
świata – bo tak wynika z kalendarza Majów, eskalują strach i emocje groźnymi
tytułami. A jeśli przeanalizować wyniki w dłuższej perspektywie, polska
gospodarka i rynek budowlany wcale nie radzą sobie aż tak źle. Zdaniem
analityków budowlanka została rozregulowana przez boom w inwestycjach
drogowych, kiedy okazało się, że na tak duże wyzwania nie były przygotowane
ani firmy, które nie umiały poprawnie skalkulować ryzyka, ani inwestor, który
bezwzględnie wykorzystał swoją przewagę, ani prawo preferujące taniochę
i bylejakość.
O aktualnej sytuacji branży instalacji grzewczych dowiemy się z raportu
Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
podsumowującego III kwartał br. (str. 12). Widać, że choroba, która dotknęła
sektor budownictwa drogowego, rozlała się na cały rynek budowlany – mamy
zatory płatnicze, brak zaufania, chaos i odkładanie decyzji. Są też jednak branże,
które stale odnotowują wzrosty sprzedaży.
Jesień to także czas sympozjów i targów. Producenci zrzeszeni w Polskiej
Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła zorganizowali swój pierwszy
kongres. Podsumowali na nim rynek i jego perspektywy – w tym przypadku
całkiem niezłe. Szerzej o tym piszemy na str. 10 i 34. Z kolei Instytut Energetyki
Odnawialnej przygotował analizę polskiego rynku kolektorów słonecznych
– o najważniejszych wnioskach z niej wynikających piszemy na str. 30.
W numerze listopadowym kontynuujemy temat optymalnego źródła ciepła
dla domów jednorodzinnych (str. 35) i podpowiadamy, jak obniżyć koszty
eksploatacji kotłowni gazowych (str. 41). Piszemy też o ogrzewaniu hal
przemysłowych i pomieszczeń za pomocą promienników (str. 45).
Specjalistom od wentylacji proponujemy artykuł o nawiewnikach (str. 51).
Te zakończenia instalacji decydują niejednokrotnie o efekcie żmudnej pracy
projektantów i instalatorów. Wracamy również do tematu wentylacji w komorach
bezpiecznej pracy – str. 58.
Kanalizacja terenów wiejskich przyniosła spory bagaż doświadczeń projektantom
i inwestorom. Na co warto zwrócić uwagę przy takich inwestycjach
i projektowaniu, piszemy na str. 64.
Jerzy Kosieradzki
4
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
CIEPŁOO W TWO
CIEPŁO
TWOIM
OIM DDO
DOMU
OOM
M
MIESIĘCZNIK
INFORMACYJNO-TECHNICZNY
ISSN 1230-9540, Nakład 10 000
Wydawca
Dom Wydawniczy MEDIUM
Bogusława Wiewiórowska-Paradowska
Adres redakcji
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel./faks 22 512 60 75 do 77
e-mail: [email protected]
www.rynekinstalacyjny.pl
Redaktor naczelny
Jerzy Kosieradzki, tel. 22 512 60 75
[email protected]
26
Certyfikacja kurków kulowych do instalacji gazowych
W artykule opisano sytuację powstałą po opublikowaniu w sierpniu 2011 r. w wykazie norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych normy EN
331:1998 wraz ze zmianą A1:2010.
Zmiana w normie spowodowała, że od września
br. wielu producentów
kurków gazowych nie
mogłoby sporządzać deklaracji zgodności na
znak CE lub krajowej deklaracji zgodności. Jest
jednak wyjście z tej sytuacji.
Fot. Ferro
Redaktorzy prowadzący
Jolanta Słowińska, tel. 501 166 437
30
[email protected]
Waldemar Joniec, tel. 22 512 60 76
[email protected]
Sekretarz redakcji
Agnieszka Orysiak, tel. 600 050 378
czych. Polska stała się jednym z liderów
w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim rankingu czwarte miejsce (za Niemcami, Włochami i Hiszpanią). W 2012 r. zainstalowane zostanie kolejne ponad 200 tys. m2, a łączna wartość
skumulowana przekroczy 1 mln m2 kolektorów
słonecznych.
[email protected]
Recenzenci
dr hab. inż. Witold Chmielnicki,
prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral,
dr inż. Władysław Kasieczka,
dr inż. Florian Piechurski,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek,
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik,
dr inż. Kazimierz Wojtas
Reklama i marketing
tel./faks 22 810 28 14, 512 60 70
Dyrektor biura reklamy i marketingu
Joanna Grabek, [email protected]
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodzki, [email protected]
Kierownik ds. promocji
Marta Lesner-Wirkus, [email protected]
Kolportaż i prenumerata
tel./faks 22 512 60 74, 810 21 24
Specjalista ds. prenumeraty
Jerzy Lachowski, [email protected]
Fot. Viessmann
Już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzew-
34
Rynek pomp ciepła
Prognozy rozwoju rynku OZE w Polsce i pozostałych krajach Unii wskazują, że znaczącą rolę w wypełnieniu wymagań dyrektywy może
odegrać geotermia, zwłaszcza niskotemperaturowa z pompami ciepła, które zostały uznane
za urządzenia korzystające z OZE. Eksperci prognozują stały i stabilny wzrost liczby montowanych pomp ciepła w Polsce, pomimo że nie
korzystają one z takiego wsparcia jak kolektory słoneczne.
Fot. Junkers
Redakcja
Aleksandra Cybulska (red. portalu
internetowego), Joanna Korpysz-Drzazga
(red. językowy), Janina Myckan-Cegłowska
(red. statystyczny), Jacek Sawicki
(red. tematyczny), Bogusława Wiewiórowska-Paradowska (red. tematyczny)
Skład, łamanie
Agencja Reklamowa MEDIUM
45
[email protected]
Za publikację w „Rynku Instalacyjnym” MNiSW
przyznaje jednostkom naukowym 5 punktów.
Dom Wydawniczy MEDIUM
jest członkiem Izby Wydawców Prasy
Rys. Zehnder
Druk
Zakłady Graficzne TAURUS
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
tekstów i nie zwraca materiałów niezamówionych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń, ma też prawo odmówić publikacji
bez podania przyczyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by Dom Wydawniczy
MEDIUM. Rozpowszechnianie opublikowanych
materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
Rynek kolektorów
słonecznych
Ogrzewanie
promiennikowe
Ogrzewanie za pomocą promienników pozwala na zmniejszenie zużycia energii w stosunku
do tradycyjnych rozwiązań – zwłaszcza w obiektach wysokich, wielkokubaturowych i użytkowanych okresowo. Urządzenia te umożliwiają
zapewnienie komfortu w pomieszczeniach przy
niskiej temperaturze otoczenia i szybkie jego
uzyskanie po okresie przerwy w pracy.
SPIS TREŚCI
51
Nawiewniki powietrza
w wentylacji i klimatyzacji
Fot. Swegon
W pomieszczeniu obsługiwanym przez wentylację i klimatyzację ze scentralizowanym przygotowaniem powietrza jedynymi widocznymi dla użytkowników elementami instalacji są nawiewniki
i wywiewniki powietrza. Ważny jest nie tylko wygląd – od ich konstrukcji zależy utrzymanie określonych warunków komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności powietrza i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi.
AKTUALNOŚCI
Targi RENEXPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kongres PORT PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rynek instalacji grzewczych w III kwartale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Inżynier – zawód poszukiwany
Rozmowa z prof. K. Wojdygą, dziekanem WIŚ PW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inauguracja roku na WIŚ PW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nowości w technice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zrównoważone budownictwo przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nowa biogazownia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podwójny jubileusz marki Purmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
75 lat Grupy Rockwool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Viega na Antarktydzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Efektywny inkubator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Klimat w łazience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ustawa przyjazna dla fotowoltaiki
Grzegorz Wiśniewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Certyfikacja kurków kulowych do instalacji gazowych
Magdalena Swat, Zdzisław Gebhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Skorzystaj ze szkoleń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zapraszamy na targi i konferencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Oferty dla polskich firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENERGIA
Rynek kolektorów słonecznych w Polsce
Kanalizacja ciśnieniowa
i podciśnieniowa obszarów
wiejskich
64
Systemy kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej to rozwiązanie alternatywne dla kanalizacji grawitacyjnej – szczególnie przy niesprzyjających warunkach hydrogeologicznych i spadkach terenu. Kanalizacja
ciśnieniowa sprawdza się na obszarach
o zróżnicowanej konfiguracji terenu, wysokim poziomie wód gruntowych i rozproszonej
zabudowie. Z kolei podciśnieniowa zalecana
jest dla terenów płaskich o zwartej bądź rozproszonej zabudowie na obszarach podmokłych i zalewowych.
70
Przepompownie
– zestawienie
Rys. Białogon
rynekinstalacyjny.pl
Białogon
Ecol-Unicon
Grundfos
Inwap
Kessel
Meprozet
Metalchem
Warszawa
Techneau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rynek pomp ciepła w Polsce
Małgorzata Smuczyńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego
Władysław Szaflik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Nagrzewnice wodne w obiektach o małej i średniej kubaturze
Michał Wajman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem.
Cz. 5. Osiedlowa sieć ciepłownicza – wariant podstawowy
Ryszard Śnieżyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Ogrzewanie promiennikowe
Waldemar Joniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Mocowanie i wibroizolacja pionowych rurociągów w budynkach wysokich
Adam Radzimski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Nowe izolacje techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka, Anna Santorska, Maria Nalewajko
POWIETRZE
Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji
Anna Charkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
System BH-Res B2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 2)
Krzysztof Kaiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
WODA
Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa obszarów wiejskich
Marek Kalenik, Tadeusz Siwiec, Piotr Wichowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Przepompownie – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
INFORMATOR
Aktualności normalizacyjne, Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katalog firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gdzie nas znaleźć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
listopad 2012
76
77
80
82
7
AKTUALNOŚCI
Targi
RENEXPO
D
rugie Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej
RENEXPO odbywały się w Warszawie 17–18
października. Zgromadziły około 90 wystawców, a co trzecia osoba spośród 3,5 tys. zwiedzających uczestniczyła również w towarzyszących targom konferencjach.
Tegoroczna edycja zbiegła się z końcówką
prac nad projektem ustawy o odnawialnych
źródłach energii, od której wielu specjalistów
oczekuje przełomowych rozwiązań. Nasz rynek OZE pozostał w tyle za czołowymi państwami UE, ale gdy dziś tam panuje stagnacja lub spadek sprzedaży, w Polsce utrzymują
się lub przewidywane są duże wzrosty, np. na
rynku kolektorów słonecznych, energetyki wiatrowej i fotowoltaiki czy biogazu. Z tym faktem
8
listopad 2012
Fot. WJ
wiąże się z pewnością duża liczba firm zagranicznych na targach – stanowiły one 40% wystawców. Liczebnością wyróżniały się zwłaszcza te oferujące technologie związane z fotowoltaiką. Czy wsparcie dla produkcji energii
elektrycznej w ogniwach będzie w Polsce rzeczywiście atrakcyjne? Okaże się po opublikowaniu ustawy – ma to nastąpić na początku
2013 r., ale bardziej realna jest połowa roku. Na targach prezentowano też biogazownie, małe elektrownie wodne i kolektory słoneczne oraz pompy ciepła i inteligentne sieci energetyczne.
Wystawie towarzyszyły konferencje i fora
branżowe. Szczególnymi wydarzeniami były
I Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz II Konferencja Fotowoltaiki. Na tym pierwszym dyskutowano
o perspektywach rozwoju rynku pomp ciepła
i ich znaczeniu w budynkach niskoenergetycznych i okołozeroenergetycznych, prezentowano również przykłady dobrych praktyk (szerzej na s. 10).
Specjaliści od fotowoltaiki rozmawiali o perspektywach branży w Polsce i na świecie, systemach wsparcia, które ma wprowadzić ustawa o odnawialnych źródłach energii, powoływano się też na przykłady zrealizowanych
inwestycji w kontekście opłacalności i bezpieczeństwa. Wiele uwagi poświęcono procesowi
inwestycyjnemu, w tym wymaganym pozwole-
niom, koncesjom i uzyskiwaniu zielonych certyfikatów oraz procedurom przyłączania systemu PV do sieci energetycznej.
Na konferencji poświęconej biopaliwom
transportowym dyskutowano m.in. o zmianach
w prawodawstwie krajowym związanych z implementacją dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, kryteriach zrównoważonego rozwoju i systemach certyfikacji biopaliw,
biopaliwach nowej generacji i rynku surowców do ich produkcji. Z kolei w trakcie branżowych forów dyskusyjnych poświęconych kolektorom słonecznym, małym elektrowniom
wodnym i biopaliwom wymieniano się informacjami o technologiach, produktach i konwj
kretnych realizacjach.
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Kongres PORT
PC
Pierwszy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła pod hasłem Perspektywy rozwoju pomp
ciepła i ich znaczenie w budynkach niskoenergetycznych i okołozeroenergetycznych odbył się 18 października
w Warszawie podczas Targów RENEXPO. Uczestniczyło w nim ok. 400 osób – producentów, projektantów,
instalatorów, dystrybutorów i naukowców. Dyskutowano o perspektywach rozwoju rynku pomp ciepła w kraju
i na świecie oraz ich pozytywnym wpływie na zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej sektora
grzewczego.
W
wystąpieniu otwierającym konferencję
prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman wskazywał, że w krajach, w których dużą część nowych budynków stanowią obiekty
energooszczędne i pasywne, pompy ciepła są
już standardowo stosowane. Ponadto w wielu krajach europejskich funkcjonują systemy
wsparcia dla instalacji z pompami ciepła. Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych
uznała pompy ciepła za urządzenia korzystające z OZE – pompa przekazuje ok. 75% energii
ze źródeł odnawialnych, a 100% dzięki „zielonej taryfie” na energię elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych.
Marek Miara, Instytut Fraunhofera
Prognozy wskazują, że liczba instalacji
z pompami ciepła będzie rosła – do ich stosowania zachęca m.in. dyrektywa EPBD recast,
która obliguje członków UE do tego, żeby od
2021 r. wszystkie nowe budynki były budowane w technologii okołozeroenergetycznej. Ponadto pompy ciepła coraz częściej będą używane do chłodzenia budynków, bo ich zastosowanie w systemie chłodzenia pasywnego jest
5–7 razy bardziej efektywne energetycznie niż
instalacji z klimatyzatorami. Kolejnym ważnym
dla branży wydarzeniem jest wprowadzenie od
2014 r. nowego oznakowania energetycznego
urządzeń grzewczych, zgodnie z którym pompy ciepła zarówno do ogrzewania, jak i pod-
10
listopad 2012
grzewu wody użytkowej będą miały najwyższe
klasy energetyczne. Prezes PORT PC zwrócił
uwagę, że projekt ustawy o OZE zawiera m.in.
wymóg 13-proc. udziału energii odnawialnej
w całkowitym zużyciu energii w nowych i modernizowanych budynkach – w praktyce oznacza to, że do ogrzewania nowych budynków
będą stosowane kotły gazowe (olejowe) wraz
z instalacją solarną lub kotły na biomasę albo
pompy ciepła. Jednak nadal zbyt mało wiemy o tych ostatnich – Polacy pytani o ekologiczne źródła energii wymieniają pompy ciepła na równi z energią jądrową i z węgla, zatem rozpropagowanie tej technologii wymaga
jeszcze wiele pracy.
Mariusz Radziszewski z Ministerstwa Gospodarki mówił o pompach ciepła
w kontekście projektu ustawy o OZE. Ustawa
ta praktycznie nie reguluje kwestii instalacji
z pompami ciepła i nie będą one objęte wsparciem państwa, przepisy wspomagać bowiem
będą produkcję energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, a nie ciepła. Uregulowana natomiast zostanie certyfikacja instalatorów mikro i małych instalacji, m.in. z pompami ciepła. Przez trzy lata od wejścia w życie ustawy
czynności instalatora mikro i małych instalacji OZE będzie można wykonywać m.in. na
podstawie dokumentów wydanych w ramach
już istniejących systemów certyfikacji w zakresie budowy mikro lub małej instalacji albo na podstawie zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji. Źródeł dofinansowania instalacji z pom-
W trakcie niespełna dwóch lat działalności PORT PC urosło do rangi najważniejszego stowarzyszenia w branży pomp ciepła. Jest to przykład efektywnej i harmonijnej współpracy firm,
które na co dzień konkurują ze sobą na rynku. Członkowie uczestniczą w działaniach na rzecz
branży, m.in. w konsultacjach rządowych planów w sprawie energii odnawialnej i projektów
aktów prawnych. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami, w tym z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej i Grzewczej, Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (niemieckie BWP,
szwajcarskie FWS) i jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. W działaniach PORT PC uczestniczą specjaliści z polskich i zagranicznych
uczelni technicznych oraz instytutów badawczych – m.in. z AGH, Politechniki Warszawskiej,
Krakowskiej i Śląskiej oraz Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech.
Główne cele, jakie postawiło sobie stowarzyszenie, to zwiększenie jakości wykonywanych
instalacji z pompami ciepła, rozpowszechnienie wiedzy na temat tych urządzeń oraz stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce. PORT PC
aspiruje do stania się platformą informacyjną i komunikacyjną dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką pomp ciepła. Koncentruje się na innowacyjności, badaniach, pracach
rozwojowych, szkoleniu i dokształcaniu, pracuje nad standardami technicznymi i certyfikacją fachowców.
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
pami ciepła można natomiast szukać w programie wsparcia NFOŚiGW dla budownictwa
pasywnego i energooszczędnego, które będzie
oferowane od nowego roku.
Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA
(Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła)
omówił perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła w Europie i ich znaczenie dla unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Rynek ten
stale rośnie, wzrasta popularność pomp typu powietrze/woda, widać jednak duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Jeśli
uwzględnić liczbę montowanych pomp na tysiąc mieszkańców, liderami są Szwecja, Norwegia, Finlandia i Szwajcaria. Coraz większy
będzie udział pomp ciepła w ogrzewaniu budynków, m.in. dzięki temu, że energia do ich
zasilania będzie produkowana z odnawialnych
źródeł i jest powszechnie dostępna, a urządzenia te można też zastosować do magazynowania ciepła, gdy pojawią się jego nadwyżki, i wykorzystać w okresie grzewczym.
Aktualną sytuację i prognozy dla polskiego
rynku pomp ciepła przedstawiła dr inż. Małgorzata Smuczyńska, sekretarz zarządu PORT
PC (patrz s. 34).
Praktyczne znaczenie programów badawczych dotyczących pomp ciepła w Polsce i na
świecie przedstawił Marek Miara z Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Otóż
pompy ciepła są różnie odbierane w poszczególnych krajach – o ile w Szwajcarii ponad
95% użytkowników jest zadowolonych z ich
pracy, w Wielkiej Brytanii wręcz trudno byłoby
znaleźć takie osoby ze względu na liczne błędy popełnione przy instalacji pomp i budowie
dolnego źródła. Z przebadanych przez Instytut kilkudziesięciu instalacji z pompami ciepła
wynika, że istotny wpływ na ich sprawność ma
dolne źródło ciepła i rodzaj systemu grzewczego, względnie typ budynku, i kwestie te powinny być starannie przeanalizowane przed wykonaniem instalacji i doborem pomp. W praktyce
zdarzają się znaczne różnice sprawności w ramach instalacji jednego typu, co wskazuje, jak
duże znaczenie ma faza instalacyjna oraz użytkowa. Najlepiej sprawdzają się proste systemy
z dobrze dobranymi i poprawnie współdziałającymi elementami. Sytuację na rynku pomp
ciepła można poprawić poprzez wskazanie najczęstszych błędów oraz możliwości ich uniknięcia. Dzięki współpracy Instytutu z PORT
PC na stronach internetowych stowarzyszenia
można obejrzeć wizualizację pracy ponad 30
obiektów z pompami ciepła.
Adolf Mirowski, wiceprezes zarządu PORT
PC, poinformował o stopniu zaawansowania
prac nad wytycznymi dotyczącymi wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
rynekinstalacyjny.pl
Prace te PORT PC planuje zakończyć w styczniu 2013 r., zatem w druku wytyczne ukazać
się mogą w marcu przyszłego roku. Do szybkich prac nad nimi skłoniło stowarzyszenie kilka czynników: brak na rynku polskim jednoznacznych wytycznych do wykonania i odbioru
dolnych źródeł ciepła, pogarszanie się jakości
ich wykonania, brak poziomu odniesienia dla
służb odbiorowych i administracji orzekającej
oraz powstawanie negatywnych opinii na temat technologii pomp ciepła. Wytyczne zawierać będą m.in.: aktualny stan prawny dotyczący dolnych źródeł ciepła, szeroki zakres wiedzy
o technologii pomp ciepła i dziedzinach z nimi powiązanych, liczne tabele, wykresy i przy-
Marian Rubik, PORT PC
Małgorzata Smuczyńska, PORT PC
Paweł Lachman, PORT PC
kłady obliczeniowe, wymagania materiałowe,
a także praktyczne informacje inżynierskie odniesione do polskich warunków. W wytycznych
znajdą się zatem realne dla terenu Polski wartości jednostkowej wydajności z gruntu. Co
warte podkreślenia, pojawi się w nich także
obowiązek stosowania odpowiednich wypełnień w gruntowych pionowych wymiennikach
oraz zalecane wymiary sond w zależności od
stosowanego materiału i głębokości wymiennika pionowego, a także obowiązek prowadzenia prób ciśnieniowych z zastosowaniem wody.
Będzie to obowiązkowa lektura dla projektantów, instalatorów dolnych źródeł, firm wiertniczych, kierowników budowy oraz inspektorów
nadzoru, a także użytkowników instalacji.
Europejski system szkoleń instalatorów
pomp ciepła (EUCert) przygotowany przez
EHPA zaprezentował wiceprezes zarządu
PORT PC Artur Karczmarczyk. Stowarzyszenie rozpocznie takie szkolenia w przyszłym
roku – będą trwać ok. 40 godzin i kończyć
się egzaminem. Szkolenie teoretyczne i praktyczne będzie obejmowało m.in. zagadnienia:
analizy kosztów, geologii, klimatu i uregulowań
prawnych, budynków energooszczędnych, zasad działania i szczegółów technicznych pomp
ciepła, systemów dystrybucji ciepła i integracji systemów hydraulicznych, doboru i instalacji dolnego źródła ciepła oraz serwisu. Stowarzyszenie planuje przeszkolenie co najmniej
120 instalatorów. Nabór będzie się odbywał
poprzez członków wspierających PORT PC,
a koszt szkolenia wyniesie 1400 zł (z czego
1000 zł to pomoc de minimis).
Plany stowarzyszenia na przyszły rok
przedstawił Paweł Lachman. Poprzeczka została zawieszona wysoko – prowadzone będą
m.in. kampanie informacyjne, konkursy, wspomniane szkolenia oraz prace nad wytycznymi
i polską metodą szacowania wskaźnika SPF
zaadaptowaną z niemieckich wytycznych VDI
4650, która pomoże ocenić celowość inwestycji w pompy ciepła (o tych inicjatywach będziemy informować na bieżąco w RI oraz w portalu Rynekinstalacyjny.pl).
Za wybitny wkład w rozwój technologii
pomp ciepła w Polsce zarząd PORT PC uhonorował statuetkami stowarzyszenia dwóch specjalistów – dr. inż. Mariana Rubika i dr. hab.
inż. Brunona Grochala. W trakcie kongresu
ogłoszono też konkurs dla studentów uczelni wyższych na najlepszą pracę dyplomową
2012/13 o tematyce związanej z pompami
ciepła. Rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2013 r., a nagrodą jest 1 tys. zł oraz miesięczny staż u producenta pomp ciepła – członka wspierającego PORT PC.
Waldemar Joniec, fot. wj, PORT PC
listopad 2012
11
AKTUALNOŚCI
Z E
Ś W I A T A
Uponor z KWH
Uponor i KWH Pipe połączyły działalność w zakresie sieci infrastrukturalnych. Nowa spółka
– Uponor Infrastructure Solutions – ma się stać
wyspecjalizowanym dostawcą systemów rur
infrastrukturalnych w Europie Północnej i innych regionach świata. Sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych Uponor wyniosła w 2011 r.
150 mln euro, podczas gdy KWH Pipe odnotował sprzedaż netto na poziomie 234 mln
euro.
uponor.pl
Ładny dom pasywny
W konkursie Solar Decathlon Europe 2012, na
który zgłaszano projekty przyjaznych środowisku i zrównoważonych budynków mieszkalnych
w całym cyklu ich istnienia, wzięło udział 20
zespołów z 15 krajów. Zgłoszono m.in. projekt
jednokondygnacyjnego budynku z dużymi przeszkleniami autorstwa pięćdziesięcioosobowej
grupy studentów z Uniwersytetu Technicznego
w Aachen. Obiekt jest całkowicie zautomatyzowany i wykorzystuje energię z zamontowanej na
dachu o powierzchni 144 m2 instalacji fotowoltaicznej. Komponenty do budowy domu zeroenergetycznego dostarczyła firma Schüco.
Schüco
Ekologiczny akademik
W Aarhus w Danii powstał 12-kondygnacyjny
akademik dla ponad 200 studentów szkół technicznych, który nie tylko spełnia wyśrubowane
wymagania programu „low-energy class 2015”
(zmniejszenie zużycia energii o 1/4 w stosunku do obowiązujących regulacji), ale pozwala
też na ograniczenie konsumpcji energii do absolutnego minimum. System opracowała firma
Grundfos, a opiera się on na aktywnym udziale
użytkowników w kontroli zużycia wody i energii. Każde z mieszkań wyposażone jest w system
opomiarowania zużycia wody i prądu przez całą dobę. Przez pierwszy rok zachowania mieszkańców będą monitorowane, a później przeanalizowane – na tej podstawie powstaną rozwiązania zmierzające do dalszego zmniejszenia
zużycia wody i energii.
grundfos.com
Wilo w Chinach
W połowie października br. Wilo uroczyście
otworzyło nową fabrykę w Pekinie. Niemiecka firma jest obecna na chińskim rynku od
1995 r. i jak dotąd zainwestowała na nim łącznie 24 mln euro. Nowy zakład produkcyjny spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju: specjalne
wykładziny i pokrycia dachowe ograniczą emisję CO2, a dzięki pompom ciepła i klimatyzacji
zasilanej z wewnętrznych źródeł obiekt będzie
zużywać tak mało energii, jak to tylko możliwe.
Zastosowano w nim także kolektory słoneczne,
inteligentny system oświetlenia i wentylacji oraz
własny system oczyszczania ścieków.
wilo.com
Liderzy energetyki wiatrowej
USA i Chiny postrzegane są raczej jako kraje niechętne rozwojowi odnawialnych źródeł
energii. Jednak to właśnie one są światowy-
12
listopad 2012
Rynek instalacji grzewczych
w III kwartale
W
edług raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych w III kwartale 2012 r. negatywne wpływy ogólnej sytuacji rynkowej miały coraz
większy wpływ na branżę instalacyjnogrzewczą i całe budownictwo. Pogłębiały się problemy z przepływem płatności, a wielu inwestorów odkładało decyzje o zakupach.
Dane GUS wskazują na wyraźne spowolnienie produkcji budowlano-montażowej. Wprawdzie
w okresie styczeń–wrzesień br. produkcja budowlano-montażowa była o 1,4% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 r., to jednak
od połowy roku spadała, a dotychczas regułą było, że w miesiącach letnich rosła. Problemy w sektorze budowlanym, w tym instalacji grzewczych,
mogą się jeszcze nasilić w okresie zimowo-wiosennym, gdy prace budowlane i instalacyjne będą w dużym stopniu ograniczone przez warunki pogodowe.
W ciągu 9 miesięcy br. upadło 200 firm budowlanych, a zatory płatnicze w branży systematycznie
rosną, co szczególnie dotyczy mniejszych i średnich
firm. Maleją marże, a to ogranicza możliwości mniejszych podmiotów i w konsekwencji jeszcze bardziej
zmniejsza możliwości konkurowania na rynku.
Branża urządzeń grzewczych i ogólnie rynek instalacji grzewczych w dużej mierze zależą od budownictwa mieszkaniowego. Wprawdzie w okresie styczeń–wrzesień 2012 r. oddano do użytku
104 621 mieszkań, co oznacza wzrost o 20,5%
w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.
i o 7,1% w porównaniu z 2010 r., w tym czasie
odnotowano jednak znaczący spadek, o ok. 10%,
wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów. Ten trend spadkowy w budownictwie spowodował, że także branża instalacyjnogrzewcza odnotowała stosunkowo niewielkie wzrosty, a nawet
stagnację i spadek sprzedaży w zależności od segmentu rynku lub firmy. Jest to o tyle znamienne, że
tradycyjnie miesiące jesienne były okresem największych obrotów w branży.
Większość firm dystrybucyjnych, a wcześniej
także producentów, zaostrzyła politykę finansową.
W wielu miejscach Polski podaż nowych mieszkań
jest na tyle wysoka, że wstrzymywane są nowe inwestycje i rynek „obiektówek” jest coraz trudniejszy z uwagi na ostrą walkę cenową i ryzyko finansowe z powodu przeciągania płatności. W tej sytuacji
znane marki radzą sobie lepiej, tak samo jak dobrzy
instalatorzy, choć coraz bardziej uwidacznia się tendencja spadku marż i sięgania po najtańsze oferty,
co nie zawsze idzie w parze z jakością.
Efektem ubocznym spadku sprzedaży mieszkań są zatory płatnicze wobec wykonawców, któ-
rzy z kolei nie płacą dostawcom-hurtownikom, a ci
producentom, pogarszając w ten sposób ich wyniki i płynność finansową. Trudności w ściąganiu należności powodują zaostrzanie polityki windykacyjnej u większości dystrybutorów urządzeń, którzy
nie chcą podejmować ryzyka współpracy z niepewnym klientem, a wielu dystrybutorów nawet
rezygnuje z dostarczenia towarów. Sygnały o takich praktykach dystrybutorów docierają do producentów od inwestorów, którzy często nie mogą
zrealizować inwestycji, ponieważ wszyscy lokalni
dystrybutorzy rezygnują z dostaw. Wielu dostawców decyduje się obsługiwać inwestycje bezpośrednio, zwłaszcza w przypadku elementów do instalacji zewnętrznych.
Z informacji zebranych na rynku instalacji grzewczych wynika, że pomimo pesymistycznych opinii
ogólna sprzedaż w III kwartale br. w porównaniu
do analogicznego okresu 2011 r. nie wypadła tak
źle. Jednak sierpień i wrzesień, zamiast jak co roku
przynieść wzrosty, przyniosły spadki sprzedaży i pogłębiły nie najlepsze nastroje. Pewne wzrosty odnotowano dopiero pod koniec września. Czy się one
utrzymają, trudno prognozować, gdyż w tym roku
na rynku miało miejsce wiele odstępstw od tradycyjnego rozwoju sytuacji.
Podsumowując, większość opinii wskazuje na
to, że III kw. 2012 r. był okresem pewnego spowolnienia w branży instalacyjnogrzewczej. Obroty
były zasadniczo niższe niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku, choć nie tak znacząco, jakby na to
wskazywały nastroje w branży.
Sytuacja w wybranych
grupach produktowych
Rynek pomp ciepła w dalszym ciągu odnotowuje duże wzrosty, rzędu 10–20%, a niektórzy dystrybutorzy sygnalizowali nawet 30–40%, zwłaszcza
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Z E
w przypadku pomp do przygotowania c.w.u. Rośnie
także zainteresowanie pompami powietrze/woda do
c.o. Wpływ na to miały m.in. możliwości uzyskania
w niektórych regionach kraju wsparcia finansowego. Na rynku pojawiają się nawet opinie, że pompy powietrze/woda będą wypierać z rynku kolektory słoneczne. Należy jednak pamiętać, że podstawą doboru urządzeń nie powinna być chwilowa
dobra koniunktura dla danej technologii, ale uwarunkowania techniczne. Niemniej jednak potencjał
stosowania pomp ciepła w Polsce jest jeszcze duży i niewykorzystany, zwłaszcza w perspektywie coraz większego udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, turbiny wiatrowe).
W segmencie kolektorów słonecznych odnotowano wzrosty rzędu 10–15%, ale wskazywano na
spadek ich dynamiki. Sygnalizowano, że słabsze
marki osłabły, a mocne się wzmocniły. Może to wynikać m.in. z tego, że w przypadku inwestycji dofinansowywanych przez różne fundusze wykonawcy wolą unikać ryzyka montowania urządzeń z niesprawdzonych źródeł i mających niepewne warunki
gwarancji.
Jeśli chodzi o rynek gazowych kotłów wiszących,
większość respondentów wskazywała na pewien
spadek w porównaniu do zeszłego roku – dotyczyło
to głównie kotłów konwencjonalnych. Sprzedaż kotłów kondensacyjnych powoli wzrasta, konsekwentnie zwiększając ich udział w grupie kotłów wiszących. W niektórych przypadkach były to wzrosty
nawet rzędu kilkunastu procent. Jednak podobnie jak w przypadku pomp ciepła należy pamiętać
o niskim poziomie odniesienia. Po okresie stagnacji w segmencie kotłów kondensacyjnych ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. sygnalizowane są
wzrosty rzędu 5–8%.
Nadal spada sprzedaż gazowych przepływowych
podgrzewaczy wody. Sygnalizowano nawet 20-proc.
spadki. Jest to efekt kurczącego się rynku wymian
i praktycznie całkowitego odejścia od stosowania
tych urządzeń w nowych obiektach.
W grupie kotłów stojących w zasadzie wszyscy
ankietowani wskazywali na znaczące spadki sprzedaży, zwłaszcza w segmencie gazowych kotłów konwencjonalnych i olejowych – nawet o 30%.
Na rynku grzejników spadała sprzedaż urządzeń
stalowych – o ok. 10% w skali roku, a w ostatnim
kwartale nawet o 25%. Kolejny raz odnotowano
spadek sprzedaży instalacji miedzianych – kosztem zyskujących na znaczeniu instalacji stalowych
i z tworzyw.
Bardzo trudną sytuację mają producenci kotłów
na paliwa stałe, zwłaszcza na ekogroszek. Podwyżki cen węgla spowodowały brak zainteresowania
tymi urządzeniami. Producenci, którzy późno zajęli się produkcją tych urządzeń lub sporo w nią zainwestowali, mogą mieć kłopoty ze zwrotem poniesionych nakładów. Praktycznie wszyscy respon-
rynekinstalacyjny.pl
denci w tej grupie producentów, a jest ich ok. 200,
wskazywali na regres.
Wzrost odnotowały segmenty różnych akcesoriów instalacyjnych, w tym m.in. pomp obiegowych,
zaworów termostatycznych, ogólnie armatury instalacyjnogrzewczej oraz systemów kominowych.
Reasumując, należy podkreślić, że w III kwartale br. w branży wzmocniły się niepewne nastroje.
Spowodowały to m.in. zatory płatnicze, malejący
portfel zamówień instalatorów w dłuższej perspektywie czasowej oraz nowy trend bardzo nierównych
miesięcy w analizowanym kwartale. Ponadto oceny
firm dotyczących wielkości sprzedaży w tym okresie
różniły się bardziej niż dotąd. Pojawiło się zjawisko
eskalacji wyścigów cenowych, co widać szczególnie w sklepach internetowych.
Niemały wpływ na ogólną sytuację branży instalacyjnej miało pewne osłabienie siły nabywczej deweloperów. Przedłużanie się tej sytuacji
oraz spadek siły nabywczej inwestorów indywidualnych mogą przynieść negatywne efekty dla branży w przyszłym roku. Według prognoz Open Finance znaczna nadpodaż gotowych mieszkań na rynku w połączeniu z mniejszą dostępnością kredytów
hipotecznych sprawiają, że deweloperzy odkładają rozpoczęcie nowych projektów, co potwierdzają też dane GUS.
Z kolei duży wzrost liczby mieszkań oddanych
do użytku w ostatnim roku jest spowodowany obawami deweloperów przed nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony praw nabywców, które weszły
w życie pod koniec kwietnia br. Biorąc pod uwagę
dużą nadpodaż mieszkań w sześciu największych
aglomeracjach (szacowaną na 60 tys. lokali), nie
należy oczekiwać zmian w spadkowej tendencji rozpoczynanych przez deweloperów inwestycji. Przy
obecnym tempie sprzedaży rynek wchłonie tę nadwyżkę za ok. 2 lata.
Zatem kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek liczby rozpoczynanych budów i wydawanych
pozwoleń. Natomiast powinna się ustabilizować
liczba mieszkań oddawanych do użytkowania, a po
pewnym czasie będzie ona maleć.
Na rynku pracy w branży instalacyjnej panuje
praktycznie zastój. Pracodawcy nie zwiększają zatrudnienia z obawy przed kryzysem, który wieszczą
media. Nie przybywa etatów i nie rosną płace. Na
tę sytuację w branży urządzeń grzewczych nakłada
się ofensywa lobby ciepłowniczego, m.in. w ramach
projektu Ciepła Systemowego, oraz wprowadzanie
przepisów ograniczających np. montaż kotłowni
w piwnicy (co wydaje się oczywistym absurdem)
lub niewydawanie pozwolenia na budowę czy modernizację dla obiektów publicznych wyposażonych
we własne źródło ciepła, o ile w okolicy znajduje się
przyłącze do sieci ciepłowniczej.
Pełne raporty dotyczące oceny rynku instalacyjnogrzewczego dostępne są na stronie www.spiug.pl.
mat. SPIUG
Ś W I A T A
mi liderami w rozwoju energetyki wiatrowej,
trzecią pozycję zajmują Niemcy, a po piętach
depczą im Indie. Chiny zainstalowały farmy
o łącznej mocy 62,7 GW, USA – 46,9 GW,
a Niemcy – 29,1 GW. Liderzy osiągnęli te wyniki dzięki mechanizmom rynkowym, a nie dotacjom. W UE po Niemczech plasują się Hiszpania (21,7 GW), Francja (6,8 GW), Włochy
(6,7 GW) i Wielka Brytania (6,5 GW). Polska
ma ok. 2,1 GW.
wnp.pl
40% z OZE
Dotacje do energii ze źródeł odnawialnych prowadzą do niepokojącego niemiecki rząd wzrostu cen. Planowano, że do 2020 r. 35% energii elektrycznej wytwarzane będzie ze źródeł
odnawialnych. Jednak rozwój elektrowni wiatrowych, słonecznych i na biomasę jest tak szybki,
że możliwe jest osiągnięcie 40%, a do 2050 r.
nawet 80%. Berlin forsuje „energetyczną rewolucję” po rezygnacji z energii atomowej. Z powodu obawy przed niekontrolowanym wzrostem
cen energii elektrycznej resort ochrony środowiska postuluje stopniowe ograniczanie dopłat do
tej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
PAP
Biopaliwa II generacji
W fińskim Porvoo powstaje pilotażowa fabryka
Neste Oil do produkcji biokomponentów z różnych odpadów przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Będzie to olej mikrobiologiczny wytwarzany z odpadów przemysłowych, leśnych
i rolniczych. Zastosowana technologia umożliwi np. przetwarzanie słomy w surowiec o jakości premium do produkcji odnawianego oleju napędowego. Rozwiązanie ma być testowane, a za 3 lata rozpocznie się produkcja na cele
komercyjne.
wnp.pl
Soczewki Fresnela
Hiszpańskie Puerto Errado 2 o mocy 30 MW to
pierwsza na świecie elektrownia słoneczna, która wytwarza energię elektryczną na skalę przemysłową przy wykorzystaniu technologii soczewek Fresnela. Energia zasili 15 tys. gospodarstw domowych i obniży emisję CO2 o 16 tys.
ton rocznie. Technologia oparta jest na modułowym kotle solarnym i polu z soczewkami Fresnela. Wykorzystuje bezpośrednie wytwarzanie
pary (500°C) i nie wymaga wymienników ciepła
ani sieci absorberów. Efektywność bloku energetycznego wynosi 38% i jest konkurencyjna dla
innych konstrukcji solarnych, a koszty działania
i budowy elektrowni są niskie.
ABB, Novatec Solar
Cła na PV z Chin
Komisja Europejska wszczęła dochodzenie dotyczące nałożenia cła wyrównawczego na import paneli i podzespołów fotowoltaicznych
z Chin. Skargę złożyło stowarzyszenie producentów UE ProSun, wskazując, że chińscy producenci korzystają z dotacji rządowych, co stoi
w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji. W 2011 r. do UE trafiły panele o wartości
ok. 21 mld euro.
wnp.pl
listopad 2012
13
AKTUALNOŚCI
W Y W I A D
Inżynier
– zawód poszukiwany
Rozmowa z prof. Krzysztofem Wojdygą,
nowym dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej
Czy w Pana ocenie zainteresowanie
studiami technicznymi zwiększa się, czy
raczej spada?
Z pewnością popularność studiów rośnie,
a mimo to w tym roku akademickim naukę
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej rozpoczęło 440 osób, podczas gdy w ubiegłym roku 540. Z liczbą studentów wiąże się ministerialna dotacja, zatem wydawałoby się, że im więcej chętnych,
tym lepiej dla uczelni. Niestety, większa liczba
studentów to również większe koszty. Musimy
więc tak manewrować, aby te wpływy i wydatki zrównoważyć.
Oczywiście sytuacja, gdy jest więcej chętnych niż miejsc na uczelni, ma też dobre strony. Możemy przyjąć studentów o wyższym poziomie wiedzy, co wyraźnie procentuje podczas
późniejszej pracy dydaktycznej. Podczas studiów technicznych przekazujemy zarówno wiedzę ogólną, jak i zawodową. W latach poprzednich, kiedy na egzaminie maturalnym nie zdawano matematyki, musieliśmy uczyć studentów
tego, co powinni opanować już w szkole średniej – wpływało to niekorzystnie na poziom nauczania. Fakt, że matematyka wróciła na maturę, daje się już zauważyć.
A czy studia dobrze przygotowują inżynierów do późniejszej pracy, także za granicą?
Na Wydziale oferujemy kilka specjalności,
trzy z nich są czysto inżynierskie i ich absolwenci mają w zasadzie zagwarantowaną pracę. Pierwsza z tych specjalizacji obejmuje
ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację i gazownictwo, druga to instalacje
wodociągowe i kanalizacyjne, a trzecia, bardzo
popularna, to budownictwo wodne. Oprócz tego na kierunku ochrona środowiska proponujemy takie specjalności, jak ochrona powietrza, ochrona wód powierzchniowych i ochrona gleby. Po tym kierunku jest trochę trudniej
o zatrudnienie, ale najlepsi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej
14
listopad 2012
pracy. Wielu z nich podejmuje też studia podyplomowe lub studia niestacjonarne na kierunkach inżynierskich. Po ich ukończeniu mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania
i nadzoru budowlanego. Inżynieria środowiska to bardzo pojemne zagadnienie i kierunki
z nią związane znaleźć można nie tylko na politechnikach, ale i na uniwersytetach czy akademiach rolniczych.
Dużo się mówi o tym, że inżynieria środowiska powinna w większym stopniu
nawiązywać do programów nauczania dawnych wydziałów inżynierii sanitarnej
i wodnej.
Ja także uważam, że powinniśmy w jakimś stopniu wrócić do programów kształcących inżynierów z tamtych czasów, jednak
wymagania rynku pracy są teraz inne niż 40
czy 20 lat temu. Zdajemy sobie sprawę, że
konieczne jest zwiększenie roli kierunków inżynierskich, bo takie jest zapotrzebowanie
rynku. Zrobimy to na pewno, ale jeszcze nie
w tym roku.
Dawniej absolwenci Wydziału byli tak
przygotowani do pracy, że spokojnie mogli
się mierzyć np. z kolegami niemieckimi. Czy
obecni absolwenci również mogą stanąć do
takiej konkurencji?
Zdecydowanie tak. Nasi studenci wyjeżdżają na jedno- lub dwusemestrowe stypendia
w ramach programów Erasmus, Erasmus Mundus czy Sokrates. Poznają inne sposoby kształcenia, ale nadal uważają, że nasze przygotowanie merytoryczne jest lepsze niż tamtejszych
studentów. Z takiej formy kształcenia korzysta
ok. 10% studentów Wydziału, jednak powinno to działać w obie strony i musimy zachęcić studentów zagranicznych, by także chcieli się u nas kształcić. Jak na razie są to pojedyncze przypadki.
Na uczelniach zagranicznych pojawiają
się gościnnie wykładowcy, zwykle praktycy,
dzielący się swoim doświadczeniem z młodymi adeptami tej „wiedzy tajemnej”, jaką
Fot. JK
jest technika cieplna i klimatyzacja. Jak to
wygląda w warunkach polskich?
Na studiach podyplomowych czasami zatrudniamy wykładowców, którzy są jednocześnie doświadczonymi praktykami. Natomiast
wykładowcy studiów dziennych muszą spełniać pewne kryteria akademickie określone
w rozporządzeniu ministerstwa. Staramy się
również, aby pojawiali się u nas gościnnie
na wykładach profesorowie z uczelni zagranicznych.
Jakie ma Pan plany jako nowy dziekan
WIŚ PW? Co Pana zdaniem trzeba zrobić już,
a co w dalszej perspektywie?
W trakcie kampanii wyborczej zadano mi
pytanie, co zrobię przez pierwsze 100 dni urzędowania jako dziekan. Odpowiedziałem, że będę się przyglądał, i to robię, choć na Wydziale
pracuję ponad 30 lat i wydaje mi się, że znam
go dobrze. Jednak inaczej patrzy się na wydział jako zarządzający, a inaczej jako pracownik. Jednym z problemów, z którymi muszę
się zmierzyć, są finanse – w zeszłym roku Wydział miał mały deficyt, w tym roku powinniśmy wypracować małą nadwyżkę. Wydział powinien zarabiać. Prace naukowe na zlecenie,
ekspertyzy, projekty – to działania, które mogą
przynieść korzyści, nie tylko finansowe. Weźmiemy np. udział w programie Blue Gas dotyczącym gazu łupkowego, nie przyniesie to początkowo dużych pieniędzy, ale perspektywy
są obiecujące.
Na Politechnice odbyły się niedawno
warsztaty robocze z firmą Dalkią. Czy to
zapowiedź ściślejszej współpracy?
W lipcu br. prof. Włodzimierz Kurnik, rektor PW poprzedniej kadencji, podpisał umowę
o współpracy pracowników wydziałów Inżynierii Środowiska oraz Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa z Dalkią Polska. W trakcie seminarium
ustalono jej ramy i obszary. Traktuję to jako początek współpracy z przemysłem, która przyniesie korzyści obu stronom.
Rozmawiał Jerzy Kosieradzki
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Prof. dr hab. inż.
Waldemar Andrzej Jędral
Politechnika Warszawska,
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa,
Instytut Techniki Cieplnej
Fot. JK
Inauguracja roku na
1
października w Dużej Auli Politechniki
Warszawskiej zainaugurowano nowy rok
akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska
PW. Podczas uroczystości dziekan prof. nzw.
dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga przedstawił nowo wybrane władze Wydziału: prodziekana ds.
studiów stacjonarnych dr. inż. Jarosława Chudzickiego, prodziekana ds. studenckich dr. inż.
Apoloniusza Kodurę, prodziekana ds. ogólnych
i nauki prof. nzw. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliga
oraz prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
i podyplomowych doc. dr inż. Małgorzatę Perchuć. W prezydium zasiedli także przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału. Wykład inauguracyjny pt. „Problemy współpracy
nauki z przemysłem” wygłosił prof. dr hab. inż.
Andrzej Osiadacz.
Inauguracja roku akademickiego była także okazją do uroczystego wręczenia odznaczeń i nagród osobom zasłużonym dla inży-
WIŚ PW
nierii środowiska. Na wniosek prezesa zarządu
Oddziału Warszawskiego PZITS oraz redakcji
„Rynku Instalacyjnego” Ministerstwo Środowiska przyznało trzem naukowcom, autorom
znanym z łamów RI, odznaki honorowe „Za
zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Odznaczeni to: Waldemar Jędral
(Politechnika Warszawska), Władysław Szaflik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) i Jerzy Sowa (Politechnika Warszawska).
Wręczono również grupowe i indywidualne
nagrody JM Rektora PW, a prof. dr hab. inż.
Bogdan Mizieliński został honorowym członkiem europejskiego zrzeszenia REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air
jk
Conditioning Associations).
Zdjęcia i relacja wideo na
Profesor nauk technicznych od 1998 r., profesor
zwyczajny od 2007 r. Specjalizuje się w efektywności energetycznej pomp
i instalacji pompowych oraz sposobach jej zwiększania. Współautor lub autor ok. 80 prac naukowo-badawczych realizowanych w ramach programów rządowych (PR), problemów centralnych
(CPBR) i resortowych, projektów badawczych
(grantów KBN) oraz prac wykonywanych bezpośrednio dla przemysłu. Większość uzyskanych
wyników zostało wdrożonych w zakładach przemysłowych, elektrociepłowniach, ciepłowniach
komunalnych i przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. Autor wielu publikacji na łamach czasopism naukowo-technicznych, m.in. „Rynku Instalacyjnego”.
Prof. dr hab. inż.
Władysław Zbigniew
Szaflik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Ogrzewnictwa,
Wentylacji i Ciepłownictwa
Profesor nadzwyczajny od 1996 r., profesor nauk technicznych od 2010 r. Specjalista w dziedzinie optymalizacji zużycia energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz
wymiany i przewodzenia ciepła. Autor lub współautor prac dotyczących modelowania i badania
układów źródeł ciepła, instalacji geotermicznych
i geotermalnych oraz zagadnienia optymalnego
projektowania instalacji ciepłej wody i układów
służących do jej przygotowywania. Autor licznych
publikacji naukowych w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. w „Rynku Instalacyjnym”.
Dr inż. Jerzy Piotr Sowa
Politechnika
Warszawska, Wydział
Inżynierii Środowiska,
Zakład Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa
Współtwórca i organizator konferencji naukowych
pn. „Jakość powietrza wewnętrznego w Polsce”, odbywających się w cyklu
dwuletnim. Prowadzi badania naukowe z zakresu inżynierii środowiska, dotyczące m.in. jakości powietrza wewnątrz budynków, racjonalizacji zużycia energii w sektorze komunalnym
i zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Popularyzuje zagadnienia inżynierii i ochrony środowiska w czasopismach technicznych i innych
wydawnictwach.
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
15
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Sterowanie w systemach
VRF Midea
SIECIOWE
STEROWANIE
6GTGRK9ZKXU]GTOG
9ZXUTG-ϩ´]TG
SIECIOWE
STEROWANIE
/TZKRROMKTZSGTGMKXUL3OJKG
IMM V4.0.00 Release
*UI[SKTZ
'IZO\GZOUT
9INKJ[RK
SGTGMKSKTZ
*K\OIKSUTOZUXOTM
6XUPKIZOTLUXSGZOUT
.KRV
+TKXM_
KLLOIOKTI_
SGTGMKSKTZ
*K\OIK
JKYZOTGZUX
)UUROTM
.KGZOTM
'J\GTIKJL[TIZOUT
+TKXM_
IUTY[SVZOUT
SUTOZUX
'OXOTRKZ
3KYYGMK
]GXTOTM
6U]KXULL
Administrator
9_YZKS
YUR[ZOUT
*OYIUTTKIZOUT
+XXUX
9ZGZOYZOIGR
JGZG
2UM
9INKJ[RK
2UIQ
)NKIQKJ
/TJUUX[TOZ
F1
,RUUX
F2
,RUUX
F3
,RUUX
F4
,RUUX
ȭ
8
'JSOTOYZXGZUX
6GYY]UXJ
ȭ
8
ȭ
8
;YKXTGSK
ȭ
ȭ
3KKZOTM
XUUS
3KKZOTM
XUUS
EEȭ
ȭ
8
ȭ
8
8
ȭ
ȭ
3KKZOTM
XUUS
8
ȭ
8
ȭ
ȭ
3KKZOTM
XUUS
3KKZOTM
XUUS
ȭ
ȭ
8
8
ȭ
3KKZOTM
XUUS
5[ZJUUX[TOZ
51
8KYKZ
=OXKIUTZXURRKX
(KZZKX=UXRJ(KZZKX2OLK
Midea stworzyła program umożliwiający kontrolę
i zarządzanie układami VRF. System IMM (Intelligent
Manager of Midea) ma zastosowanie w układach
Midea V4+ i VR4+ (z odzyskiem ciepła) w dużych
obiektach, a także MINI VRF w mniejszych budynkach
czy pojedynczych lokalach.
Oprogramowanie pozwala na sterowanie aż 1024
jednostkami wewnętrznymi oraz 256 jednostkami zewnętrznymi z jednego komputera. Jego istotną cechą
3KT[
*K\OIK
SUTOZUXOTM
/TZKRROMKTZSGTGMKXUL3OJKG
Telefon
=2'4
IMM V4.0.00 Release
5T5LL
5LL
8[TTOTM3UJK
,GT9VKKJ
9KZZOTM:KSVKXGZ[XK
ȭ
/TJUUX:KSVKXGZ[XK
ȭ
,GT9VKKJ
,[TIZOUT2OSOZGZOUT
*K\OIK/*
*K\OIK4GSK
8
/TLUXSGZOUTI[K
'RGXSSKYYGMK
Telefon
6)
/6+ZNKXTKZ
3'> 3'> 3'> 0+*=+=4Ù:[email protected]'
3'> jest też możliwość sterowania wszystkimi jednostkami
za pośrednictwem sieci – wykorzystując laptop, iPad czy
iPhone. Dodatkową zaletą programu jest opcja rozliczania
kosztów energii zużytej przez poszczególnych najemców
lokali. Program daje administratorowi obiektu możliwość
tworzenia raportów okresowych z podliczeniem opłat
za zużytą energię dla pojedynczych pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych czy lokali użytkowych, w których znajduje się system klimatyzacji Midea. Wszystkie
dane są zapisywane na dysku lub karcie pamięci, co
pozwala prosto i szybko zweryfikować historię pracy
całego układu.
mat. SPS Klima
0+*@+=4Ù:[email protected]'
Zasuwa
ABS EffeX
Firma Karmat oferuje zasuwę burzową montowaną na pionowej rurze odpływowej jako wygodny, tani
i często jedyny możliwy sposób ochrony budynku przed
zalaniem. Zawór z powodzeniem przeszedł serię badań
wymaganych normą PN-EN 13564 i otrzymał znak CE,
a niezależne laboratorium zewnętrzne potwierdziło
sprawność i skuteczność jego działania w pozycji pionowej. Konstrukcja ręcznego zamknięcia umożliwia sprawdzenie poprawności działania zaworu bez zdejmowania
pokrywy. Tak jak i pozostałe modele zasuwa burzowa
do montażu w pionie działa samoczynnie i niezawodnie,
zabezpieczając pomieszczenia przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Z możliwością
montażu na pionowej rurze wiąże się brak konieczności
wykonania przeróbek instalacji i niższe koszty.
mat. Karmat
Firma Sulzer Pumps wprowadziła cztery nowe produkty z serii ABS EffeX. Do oferty pomp ściekowych dodano
pompy z wirnikami 2- i 3-łopatkowymi. Wirniki Contrablock Plus zwiększają poziom odporności na blokowanie,
zapewniając minimalny swobodny przelot substancji stałych 75 mm (3 cale). Seria obejmuje pompy ściekowe
o zakresie mocy od 1,3 kW (1,8 KM)/DN 80 (3 cale) do
w pionie
Rozdzielacz
TECEfloor
Firma TECE proponuje rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECEfloor. Przeznaczony do montażu system
składa się z mosiężnego rozdzielacza z przepływomierzami i mieszacza z termostatycznym zaworem trójdrogowym VTA 532 zintegrowanego z trójbiegową pompą
HUPA15-4.0 oraz zabezpieczeniem przed przegrzaniem
powyżej 55°C. Wydajność cieplna mieszacza osiąga
OP 7600 W. Instalator z dużą precyzją może określić
oczekiwaną wartość temperatury wody (w zakresie
35–50°C). Rozdzielacz wyposażono w dodatkowy zawór nad pompą, dzięki czemu możliwa jest jej wymiana
bez potrzeby zamykania przepływomierzy i powtórnej
regulacji przepływów. Termistorowe zabezpieczenie
przed przegrzaniem nie wymaga dodatkowej regulacji.
Obsługę rozdzielacza ułatwia nastawa. Urządzenie może
obsługiwać od 3 do 10 odrębnych sekcji obejmujących
powierzchnię do 110–120 m2. Regulowany by-pass pozwala na redukcję szumów przy zbyt mocnej pompie,
16
listopad 2012
jednocześnie odciążając ją, gdy automatyka zamyka
poszczególne pętle grzewcze. Dzięki dwóm termometrom instalator może w pełni monitorować temperaturę
zasilania i powrotu z OP. Zastosowanie rozdzielacza
wymaga zachowania różnicy 10°C pomiędzy źródłem
ciepła a nastawą na zaworze. Proces jego uruchamiania poprzedzany jest napełnianiem i odpowietrzaniem
wszystkich sekcji oraz odpowietrzaniem mieszacza,
pompy i by-passu.
mat. TECE
po rewolucji
400 kW (536 KM)/DN 400 (16 cali). Wszystkie wirniki
pomp są otwarte i wyposażone w regulowaną płytę dolną. W asortymencie znaleźć można mieszadła zatapialne
o wysokiej, średniej i średnioniskiej prędkości obrotowej.
Wykorzystano tu trzy technologie silników. Mieszadła
średnioobrotowe XRW zaopatrzono w silnik z magnesami
stałymi, a mieszadła wolnoobrotowe dostępne są w pełnym zakresie wielkości. Zastosowanie silnika w klasie
sprawności premium zgodnej z IE3 zmniejszyło zużycie
energii do 25%. Zoptymalizowano kompozytowe łopatki,
2- i 3-łopatkowe śmigła obejmują szeroki zakres zdolności
mieszania. Kolejną istotną funkcję pełnią trzystopniowa
przekładnia zębata i trwale nasmarowane olejem bezobsługowe łożyska o obliczeniowej trwałości powyżej 100
tys. godzin. Dmuchawy promieniowe HST 20 z napędem
bezpośrednim reprezentują trzecią generację urządzeń
HST do napowietrzania ścieków w pełni chłodzonych
powietrzem. Łożyska magnetyczne, szybkoobrotowy silnik
z magnesami stałymi, nowozaprojektowany wirnik i nowa
konstrukcja uszczelnienia labiryntowego przyczyniają się
do zachowania równowagi. Dmuchawa ma również intuicyjny system sterowania procesem oraz wbudowane
tłumiki i inne akcesoria.
mat. Sulzer Pumps
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Pakiety
Armaflex Duct
Firma Armacell proponuje izolację kanałów wentylacyjnych Armaflex Duct pokrytą srebrną folią aluminiową, która nie tylko zwiększa atrakcyjność wizualną,
ale również pomaga utrzymać w czystości zaizolowane
powierzchnie. Jest to ważna cecha szczególnie w przypadku miejsc, które nie są ukryte w ścianach lub suficie.
Warstwa folii aluminiowej zapewnia również dodatkową
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, na które narażony mógłby być delikatny materiał izolacyjny.
Podstawę stanowi Armaflex – elastyczny materiał na
bazie spienionego kauczuku syntetycznego, którego zamkniętokomórkowa struktura jest doskonałą barierą dyfuzyjną, zapobiegającą kondensacji pary wody na zimnej
powierzchni kanału. Zapewnia to również bardzo dobrą
izolację akustyczną. Armaflex Duct charakteryzuje się
wysoką elastycznością i jest również dostępny w wersji
Komplety
termostatyczne
Do grupy kompletów termostatycznych Ferro dołączyły zestawy: ZTV01, ZTV02, ZTV03 i ZTV04. W komplecie termostatycznym prostym uniwersalnym ZTV01
i kątowym uniwersalnym ZTV02 znalazły się: głowica
termostatyczna GT10 z przyłączem M30×1,5 oraz
Stiebel Eltron
samoprzylepnej, co pozwala na łatwe i szybkie zabezpieczenie nawet najbardziej skomplikowanej instalacji
wentylacyjnej. Umożliwia także bezproblemowe zabezpieczenie innych trudnych do zaizolowania elementów,
takich jak rury o dużej średnicy czy różnego rodzaju
zbiorniki, a aż pięć dostępnych grubości (9, 15, 19,
25 oraz 32 mm) pozwoli wybrać izolację, która spełni
różne wymagania.
mat. Armacell
zawór podłączeniowy uniwersalny prosty/kątowy do
grzejników typu V. Natomiast w skład kompletu termostatycznego prostego uniwersalnego ZTV03 i kątowego
uniwersalnego ZTV04 oprócz zaworu podłączeniowego
uniwersalnego prostego/kątowego do grzejników typu V
wchodzi głowica termostatyczna 0101/B z przyłączem
M30×1,5. Zestawy ZTV01 i ZTV02 pracują w maksymalnej temperaturze 100°C, przy maksymalnym ciśnieniu 10 barów i maksymalnej temperaturze otoczenia
50°C. Ich skala regulacji to 0–5, a jej zakres 0–28°C.
Średnica przyłączy zaworu wynosi GZ3/4”×GZ3/4” lub
po zastosowaniu znajdującego się w komplecie nypla
GZ3/4”×GZ1/2”. Z kolei dla zestawów ZTV03 i ZTV04
maksymalna temperatura pracy wynosi 100°C, maksymalne ciśnienie pracy 10 barów, maksymalna temperatura otoczenia 50°C, skala regulacji 1–6 i zakres
7–30°C. Średnica przyłączy zaworu to GZ3/4”×GZ3/4”
lub GZ3/4”×GZ1/2” po zastosowaniu znajdującego się
w komplecie nypla. Gwarancja na wszystkie zestawy
wynosi 24 miesiące.
mat. Ferro
Firma Stiebel Eltron zaprezentowała pompę ciepła
powietrze/woda WPL 20 basic do nowobudowanych
obiektów, a także modernizacji istniejących już instalacji grzewczych. Jest ona dostępna w dwóch pakietach:
STANDARD oraz MODERNIZACJA. Pozwala na uzyskanie
temperatury zasilania 60°C, co oznacza, że w budownictwie energooszczędnym może stanowić jedyne źródło
ciepła dla systemu c.o. i c.w.u., oraz bezawaryjną pracę
nawet przy temperaturze otoczenia –18°C. Konstrukcja urządzenia umożliwia ustawienie go na zewnątrz
budynku. Pompa ciepła jest odszraniana, dodatkowo
wyposażono ją w elektroniczny zawór rozprężny, może
też pracować w kaskadzie. Moc grzewcza modelu WPL
20 basic przy A2/W35 wynosi 12,90 kW, a współczynnik
efektywności COP to 3,36 zgodnie z EN 14511. Głównym
elementem pakietów jest pompa ciepła wraz z obudową do zabudowy zewnętrznej, poza tym w ich skład
wchodzi automatyka sterująca do montażu na ścianie,
stojący zasobnik buforowy SBP 400 (STANDARD) lub
KAN-therm
Push Platinum
Firma KAN wprowadziła na rynek nowoczesny,
bezoringowy system rurowy KAN-therm Push Platinum.
System łączy zalety rur wielowarstwowych z walorami
samozaciskowej bezoringowej techniki połączeń „push”
polegającej na nasuwaniu na połączenie mosiężnego
pierścienia zaciskowego. W jego skład wchodzą specjalnej konstrukcji rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-HD
Platinum oraz złączki z PPSU i mosiądzu o popularnym
w budownictwie zakresie średnic: 14, 18, 25 i 32 mm.
Zastosowanie rur wielowarstwowych znacznie ułatwia
i przyspiesza montaż instalacji – można je łatwo i trwale
formować, a to umożliwia wykonywanie estetycznych
podejść pod grzejniki. Budowa rur eliminuje kłopoty
rynekinstalacyjny.pl
związane z wydłużalnością rurociągów i gwarantuje
pełną szczelność dyfuzyjną instalacji. System zapewnia wygodę podczas montażu oraz trwałość i bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji instalacji. Pozwala na
wykonywanie pewnych połączeń w posadzkach i pod
tynkiem, a można go stosować zarówno do budowy
instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, jak i instalacji
grzewczych. Możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego do 15 lat ma potwierdzać trwałość i bezpieczeństwo systemu.
mat. KAN
SBP 700 E (MODERNIZACJA) wraz z kompaktową grupą
podłączeniową, pompa buforowa, moduł zdalnego sterowania z czujnikiem temperatury wewnętrznej i trzema
trybami pracy. W pakiecie STANDARD dostępny jest też
stojący zasobnik c.w.u. z jedną wężownicą o powierzchni
4,8 m² z wbudowanym czujnikiem temperatury c.w.u.
oraz kompaktowa grupa podłączeniowa do niego i pompa
obiegowa (w pakiecie MODERNIZACJA – za dopłatą).
Pakiet MODERNIZACJA przeznaczony jest do c.o., a także do współpracy z istniejącym już kotłem gazowym,
olejowym czy elektrycznym w systemie biwalentnym
równoległym lub alternatywnym.
mat. Stiebel Eltron
listopad 2012
17
AKTUALNOŚCI
Zrównoważone
budownictwo przyszłości
Fot. PCz
IV
Międzynarodowa Konferencja na temat
Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa, poświęcona zrównoważonemu budownictwu przyszłości, odbywała się
24–27 września 2012 r. w Częstochowie. Prezentowano na niej wyniki badań oraz praktyczne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa, ważne nie tylko z punktu widzenia naukowców i biznesu, ale także dla szerokiego
grona osób i podmiotów świadomych współczesnych wyzwań o charakterze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.
Konferencja miała wielowątkowy charakter, a rozmowy prowadzone były w blokach
tematycznych. W toku dyskusji i wymiany
doświadczeń wskazano różnorodne problemy stanowiące przesłankę do dalszych ba-
dań i sformułowano wiele wniosków. Do najważniejszych z nich należy stwierdzenie, że
stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju
w budownictwie jest szansą na stałą poprawę warunków życia ludzkości, większe bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawę stanu
środowiska naturalnego. Rozwiązywanie problemów budownictwa zrównoważonego ma
zdecydowanie charakter globalny, stąd potrzeba kontynuowania i rozwijania kontaktów
oraz wymiany doświadczeń między specjalistami reprezentującymi różne instytucje, począwszy od instytucji naukowych po przedsiębiorstwa budowlane, z różnych krajów i kręgów naukowo-technicznych.
Wskazywano też na potrzebę realizowania procesów edukacyjnych w zakresie zrów-
noważonego rozwoju na poziomie szkolnictwa wyższego, rozszerzania kontaktów między uczelniami różnych krajów, między innymi
w oparciu o wymianę studentów, dyplomantów
i doktorantów. Wskazane jest również całościowe, systemowe podejście do problemów zrównoważonego budownictwa. Chodzi tu nie tylko
o same obiekty budowlane, ale także zrównoważone funkcjonowanie podmiotów gospodarczych mających udział w projektowaniu oraz
realizacji faz przedprodukcyjnych i produkcyjnych procesu budowlanego. Należy ponadto uwzględniać nie tylko aspekty ekologiczne,
ale również społeczne.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych, biur badawczych, pracowni projektowych, firm produkcyjnych oraz przedsiębiorstw budowlanych z 14
krajów: Armenii, Chin, Rosji, Czech, Gruzji,
Niemiec, Włoch, Ukrainy, Białorusi, Słowacji,
Węgier, USA, Rumunii i Polski. Spotkanie zorganizowały wydziały Zarządzania oraz Budownictwa Politechniki Częstochowskiej we współpracy z Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) oraz Beijing
University of Civil Engineering and Architecture
(Chiny). Konferencja odbywa się co roku w różnych krajach, poprzednio – w Pekinie.
Adam Ujma, Piotr Tomski
Politechnika Częstochowska
Nowa biogazownia
Fot. JK
W
miejscowości Konopnica, 80 kilometrów od Warszawy, 5 października oficjalnie rozpoczęła pracę nowa biogazownia rolnicza o mocy 1,99 MW. Zainstalowano w niej
18
listopad 2012
dwa silniki gazowe Jenbacher firmy GR z certyfikatem ecomagination, które wytwarzają
energię elektryczną i ciepło ze sprawnością
elektryczną sięgającą 40,8% przy wydajności
całkowitej 86,6%. Instalacja zostanie wkrótce
połączona z lokalną siecią ciepłowniczą, dzięki
czemu będzie dostarczać ciepło przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym w Rawie
Mazowieckiej i okolicach. Biogaz produkowany jest w innowacyjnej technologii fermentacji
suchej firmy F&M GmbH, przetwarzając lokalne produkty rolnicze.
Biogazownia należąca do spółki Bioenergy
Project charakteryzuje się roczną wydajnością
przekraczającą 8000 godzin operacyjnych, co
umożliwia produkcję 16 800 MWh elektryczności i 17 024 MWh ciepła. Inwestycja ma
być przyjazna środowisku – przy produkcji samej energii możliwe jest ograniczenie emisji
CO2 o ok. 20 000 t w skali roku, czyli o równowartość ilości wchłanianej przez 1,7 mln
sosen. Dzięki produkcji biogazu w technologii suchej fermentacji opartej na kukurydzy
lub trawie obiekt nie będzie wytwarzał dodatkowego hałasu ani wydzielał uciążliwych zapachów. Przedstawiciele miejscowych władz
uważają, że inwestycja wpłynie także korzystnie na gospodarkę regionu jako bodziec do rozwoju i profesjonalizacji produkcji rolnej – zbiory lokalnych rolników będą paliwem do zasilania instalacji.
Po części oficjalnej i uroczystym przecięciu wstęgi goście mogli zwiedzić zakład i zajk
poznać się z procesem produkcyjnym.
rynekinstalacyjny.pl
6]\EV]\PRQWDĪOHSV]\FK
UXURFLąJyZ7UHOOHERUJ3LSH6HDOV
&]\FKFHV]SURGXNRZDüUXURFLąJLZáD]\LXV]F]HONLRZ\ĪV]HMMDNRĞFLSU]\
MHGQRF]HVQ\PREQLĪHQLXNRV]WyZPRQWDĪX"8V]F]HONL7UHOOHERUJWRSURGXNWR
XGRZRGQLRQHMZSUDNW\FHOHWQLHMKLVWRULLLZLRGąFHMSR]\FMLQDU\QNX]DFKRGQLHM
(XURS\:VSyáSUDFXMąF]SURGXFHQWDPLZ\NRQDZFDPLLRSHUDWRUDPLUXURFLąJyZ
¿UPD7UHOOHERUJRSUDFRZDáDQDMGRVNRQDOV]HUR]ZLą]DQLDXV]F]HOQLDQLDGRUXU
SODVWLNRZ\FKLEHWRQRZ\FK2EHMPXMąRQHPHFKDQL]P\]LQWHJURZDQH]VHNFMDPL
UXURUD]ZVWĊSQLHQDVPDURZDQHSRáąF]HQLDPLQLPDOL]XMąFHNRQLHF]QRĞüSUDF
Z\NRQ\ZDQ\FKSRGF]DVXNáDGDQLDUHGXNXMąFOLF]EĊSUREOHPyZLSRSUDZLDMąF
RJyOQąMDNRĞüUXURFLąJX$E\SR]QDüGDOV]HLQIRUPDFMHRXV]F]HONDFK7UHOOHERUJ
VNRQWDNWXMVLĊ]QDPLMHV]F]HG]LVLDMOXERGZLHGĨQDV]ąZLWU\QĊLQWHUQHWRZą
7HOOXEQRZDMDNRĞüZVSyáSUDF\FRP
Trelleborg Pipe Seals
AKTUALNOŚCI
Z
K R A J U
Rynek budowlany
Według analityków PMR w 2013 r. z powodu mniejszej liczby inwestycji infrastrukturalnych rynek budowlany odnotuje pierwsze od
10 lat spadki, o ok. 7%. Wynikać to będzie
głównie z sytuacji w segmencie budowy dróg,
która odpowiada za kłopoty finansowe wielu
firm budowlanych. Przed większymi spadkami
uchroni rynek stabilny rozwój segmentu niemieszkaniowego oraz rozwijające się budownictwo kolejowe i przemysłowe, w tym realizacja kilku dużych inwestycji energetycznych.
Ożywienie w branży budowlanej powinno wrócić w 2015 r. wraz z szybszym wzrostem gospodarczym i realizacją pierwszych znaczących
inwestycji współfinansowanych w ramach nowej perspektywy unijnej.
pmrpublications.com
Nadzieje budowlanki
Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa rynek inwestycji energetycznych nie
powinien powielać błędów przy budowie dróg
i autostrad, a perspektywy rozpoczęcia realizacji kilkudziesięciu miliardowych inwestycji z nadzieją wypatruje sektor budowlany. Program budowy dróg i autostrad zamiast wzmocnić branżę budowlaną, doprowadził do jej kryzysu. Tylko
kilka firm było przygotowanych na realizację tak
wielkich inwestycji, GDDKiA jako zamawiający
popełniła wiele błędów, a jej jedynym kryterium
wyboru były ceny.
PZPB
Co czeka budownictwo?
Za 7 lat nowowznoszone i remontowane obiekty
należące do państwa będą zużywać bardzo mało
energii, a od 2021 r. dotyczyć to będzie również
innych nowych budynków. Obecnie w Polsce dopuszczalne jest zużycie na rocznym poziomie
ok. 120–300 kWh/m2 (u naszych zachodnich
sąsiadów jest to ok. 50 kWh/m2a). KAPE ocenia średni koszt termomodernizacji budynku
publicznego na 400 tys. zł, a liczbę budynków,
które tego wymagają, na ok. 3 tys. Oznacza to,
że koszt inwestycji przekroczy 1 mld zł. Nastąpią również zmiany w konstruowaniu budynków,
a rozwój budownictwa energooszczędnego ma
być korzystny dla wszystkich, napędzi gospodarkę i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
newseria.pl
Energooszczędność
tylko w 6%
Według danych Home Broker aż 94% wznoszonych obecnie w Polsce budynków nie ma
podstawowych rozwiązań, które mogłyby obniżyć koszty utrzymania tych obiektów. Dobrze
zaprojektowany i wykonany budynek z użyciem energooszczędnych rozwiązań jest droższy o ok. 5–10% w porównaniu do tradycyjnych
rozwiązań, jednak ten dodatkowy koszt zwraca
się stosunkowo szybko dzięki taniej eksploatacji. W Niemczech koszty związane z budownictwem energooszczędnym stanowią tylko 2–5%
inwestycji, gdyż rozwiązania te stały się popularne i powszechnie stosowane.
newseria.pl
20
listopad 2012
Fot. Purmo
Podwójny jubileusz marki Purmo
R
ettig ICC, firma rodzinna, w której prezesem
zarządu jest Cyril von Rettig, to największy
światowy wytwórca produktów grzewczych, produkujący w 15 fabrykach na terenie 11 krajów europejskich ponad 9 milionów grzejników rocznie, zatrudniający 3 tys. osób.
Grzejniki firmy docierają do 50 krajów na całym
świecie. Wśród nich te z najbardziej rozpoznawalną marką Purmo, które nazwę zawdzięczają niewielkiej fińskiej miejscowości. Powstał w niej 60 lat temu nieduży zakład, który z czasem przeobraził się
w firmę Purmo-Produkt produkującą grzejniki płytowe. Pod koniec lat 70. firmę przejął koncern Rettig
i był to pierwszy krok do ekspansji marki na światowe rynki. Dzisiaj główne zakłady produkcyjne Purmo/Radson mieszczą się w Rybniku, Zonhoven, Jakobstad, Gateshead, Meiningen, Izmirze, Dimlach
oraz Biache St. Vaast.
20 lat temu Purmo zawitało do Polski. Od początku dyrektorem sprzedaży i marketingu był Wojciech Makowski, który przyczynił się do sukcesu tej
marki. – Trzy podstawowe filary, które zapadły mi
w pamięć jeszcze z początków mojej pracy w firmie Rettig i na których opiera się polityka firmy,
to: rodzina, klienci, pracownicy – to bez wątpienia
podstawa każdej firmy, ale filarem tego, co stało
się w Warszawie, sukcesów biura sprzedaży Purmo, była osobowość Wojtka Makowskiego – wspominał Tomasz Tarabura, dyrektor Purmo w firmie
Rettig ICC, podczas jubileuszowej gali, którą zorganizowano 27 października w warszawskim hotelu Westin. Uroczystość, na której spotkali się pracownicy i partnerzy handlowi Purmo, goście z Polski oraz z zagranicy, była jednocześnie pożegnaniem
Wojciecha Makowskiego, który w styczniu 2013 r.
przechodzi na emeryturę. Jego stanowisko obejmie
Andrzej Iżycki.
Za dotychczasową współpracę, z życzeniami
dalszych sukcesów w rozwoju marki, dziękował
pracownikom m.in. Elo Dhaene, dyrektor handlo-
wy marek Purmo, Radson i LVI, oraz reprezentanci
firm: Grupa IK, Grupa ABG, Tadmar, Onninen, TG
Instalacje, Winsar, Grudnik i Sanea. O muzyczną
oprawę spotkania zadbał kwartet Obsession i zejs
spół Sweet Combo.
rynekinstalacyjny.pl
Sklepy
Restauracje
Szkoły
Biura
Fabryki
Hotele
Szpitale
MIDEA PREZENTUJE
SYSTEMY VRF V4 PLUS
FULL DC INVERTER
Wysoki współczynnik IPLV (zintegrowana wartość obciążenia
częściowego) na poziomie 4,57, kompaktowe wymiary dla
wydajności do 180 kW spełnią wymagania różnorodnych
komercyjnych zastosowań: od małych obiektów po wieżowce.
Wyłączny dystrybutor urządzeń marki Midea na Polskę
ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa
tel.: 22 518 31 27 | 22 518 31 34/36/38 | fax: 22 518 31 37
e-mail: [email protected] | www.midea-poland.pl
81.8Pa
Silnik wentylatora
DC
Wysoki spręż
81,8Pa
Praca naprzemienna
agregatów
Tryb automatycznego
przełączania sprężarki
Program
serwisowy
AKTUALNOŚCI
Z
K R A J U
Paroc firmą roku
Grupa Paroc została firmą roku branży izolacyjnej podczas corocznej Światowej Konferencji Branży Izolacyjnej. Nagrodę Global Insulation Company of the Year 2012 przyznano za
pionierską rolę firmy w badaniu wpływu obiektów na środowisko naturalne oraz za innowacyjne rozwiązania dla renowacji. Jury podkreślało, że Paroc w swojej działalności kładzie nacisk na równoważenie skutków ekologicznych,
społecznych i ekonomicznych.
Paroc
Klima-Therm
w nowej odsłonie
Strona internetowa Klima-Therm ma zupełnie
nową szatę graficzną, nowy layout i prostą nawigację. Wzbogacono ją o kilka nowoczesnych
rozwiązań i użytecznych narzędzi, m.in. aktywną mapę z lokalizatorem GPS firm partnerskich i formularze online w dziale Serwis. Dopełnieniem nowoczesnego wizerunku jest fanpage stworzony na portalu społecznościowym,
który funkcjonuje pod hasłem Kocham świeże
powietrze i propaguje świeże powietrze w szerokim ujęciu.
klima-therm.pl
Konkurs ESBE
W ramach Klubu ESBE ruszył nowy konkurs
skierowany do instalatorów „Odbierz pieniądze
za zakupy produktów ESBE”. Zasady są proste
– za kupno towarów ESBE, które są oznakowane
specjalnym kodem promocyjnym, instalatorzy
otrzymują środki finansowe na karcie przedpłaconej VISA. Wystarczy kupić produkty z kodem
promocyjnym, zarejestrować się na stronie internetowej i wprowadzić kod promocyjny, po czym
otrzymuje się kartę VISA, a na nią raz w miesiącu przelewane są pieniądze, które można wykorzystać na dowolny cel. Ich wysokość zależy
od liczby uzbieranych punktów.
klubesbe.pl
Uskrzydlone kominy
Firmę MK Sp. z o.o. nagrodzono „Skrzydłami Biznesu” – wyróżnieniem za wysokie zyski
i stabilność finansową. Ma ona teraz prawo do
używania tytułu „stabilne przedsiębiorstwo”.
Najbliższe plany MK zakładają nie tylko poszerzenie oferty o nowe rozwiązania i ulepszanie
obecnych produktów, ale także podbój nowych
rynków, zwłaszcza Anglii i Irlandii. Firma przygotowała także nowoczesny program MKing do
ofertowania i szybkiej wyceny systemów kominowych, który pomaga klientom wybrać optymalny system i jego części składowe.
MK
Nowe strony Ariston
Nowa strona internetowa ułatwia dostęp do
informacji na temat energooszczędnych produktów i usług. To podręczne vademecum dla
inwestorów indywidualnych i profesjonalistów
z czytelnym podziałem na sekcje dla klientów,
serwisantów i instalatorów. Projekt nowej strony został nagrodzony prestiżową nagrodą IKA
interactive key award 2012 w kategorii Technologie i Innowacje.
Ariston
22
listopad 2012
Fot. Rockwool
75 lat Grupy Rockwool
N
a początku XX wieku uwagę badaczy hawajskiego wulkanu Kilauea zwrócił wiszący na
tamtejszych drzewach wełnopodobny materiał. Jak
się okazało, skalne włókna o szczególnych właściwościach ognioochronnych i izolacyjnych były
efektem erupcji wulkanu. Ten naturalny proces stał
się inspiracją dla duńskich przedsiębiorców, którzy
w 1937 r. w Hedehusene otworzyli pierwszą fabrykę Rockwool, produkującą wełnę skalną.
Dziś Grupa Rockwool obecna jest w 40 krajach, z fabrykami w Europie, Ameryce Płn. i Azji,
a zatrudnia ponad 9 tys. pracowników. Od 20 lat
Rockwool Polska Sp. z o.o funkcjonuje w naszym
kraju i jako pierwszy zachodni inwestor uruchomiła tu produkcję wełny mineralnej. Ma dwie fabryki:
w Cigacicach koło Zielonej Góry i w Małkini na Mazowszu. Firma zainwestowała do tej pory w proces
technologiczny, rozbudowę linii i instalacje proekologiczne ok. 880 mln zł, zatrudniając blisko 1 tys.
pracowników.
W Cigacicach rozpoczęto właśnie następną inwestycję, o wartości ok. 100 mln zł, która da pracę
kolejnym 100 osobom. Nowa linia technologiczna
będzie kolejnym impulsem ekonomicznym dla regionu i odpowiedzią na wzmożony popyt na panele
sufitowe nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale
i w Rosji, na Bliskim Wschodzie, a także w Azji. Inwestycja została zaprojektowana z uwzględnieniem
najnowszych urządzeń i systemów ochrony środowiska. – Rockwool w Cigacicach powstał w wyniku
przejęcia fabryki izolacji w 1993 r. Od tego czasu zainwestowaliśmy już setki milionów złotych
w rozwój naszej firmy, unowocześniając linie produkcyjne i tworząc nowe miejsca pracy, co istot-
nie wpłynęło na rozwój i poprawę życia w regionie
– stwierdził Andrzej Kielar, prezes Rockwool Polska.
Po ukończeniu budowy linii produkcji sufitów podwieszanych łączna kwota zainwestowana w Polsce
js
wzrośnie do blisko 1 mld zł.
Andrzej Kielar, prezes Rockwool Polska
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Klimat
w łazience
F
irma Kludi zorganizowała 10 października spotkanie prasowe, na którym zaprezentowała najnowsze produkty oraz kolejną
Fot. Viega
Viega na
Antarktydzie
I
ndyjskie Narodowe Centrum Badania nad Antarktyką i Oceanami (NCAOR) uruchomiło we
wschodniej części Antarktydy nową stację badawczą Bharati. Na powierzchni 2 tys. m2 powstało małe miasteczko dla 50 osób z własnym
zasilaniem, kotłownią, zaopatrzeniem w świeżą wodę i oczyszczalnią. I nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie ekstremalne warunki, którym muszą sprostać niezbędne do funkcjonowania całej bazy instalacje – temperatura
spada do –40°C. Za podstawową konstrukcję
bazy odpowiedzialna była firma IMS Ingenieurgesellschaft z Hamburga, a szczegółowe rozplanowanie i wykończenie budynku powierzono
spółce KAEFER Construction z Bremen. Instalacje grzewcze i sanitarne wykonano w oparciu
o rozwiązania Viega, które sprawdziły się już
w podobnych stacjach badawczych na biegunie południowym.
W instalacji grzewczej użyto system Prestabo składający się z elektrolitycznie galwa-
nizowanych rur stalowych o średnicach nominalnych od DN 15 do 50, o łącznej długości
2,5 tys. m. Zasilającą ją wodę zabezpieczono
przed zamarzaniem dodatkiem 57% glikolu.
Wymagało to wcześniejszego sprawdzenia w laboratoriach firmy reakcji elementów z EPDM
uszczelek złączek zaprasowywanych na wodę
z wysoką zawartością glikolu. Sprawdzono również pracę instalacji w temperaturze do –40°C
przy maksymalnym ciśnieniu 6 barów.
Instalację wody użytkowej wykonano w systemie Sanpress Inox, którego elementy produkowane są ze stali nierdzewnej 1.4521. Trzy
nitki rur o średnicach nominalnych od DN 15
do 40 transportują wodę ciepłą, zimną i szarą. Stałą temperaturę wody na poziomie 60°C
gwarantują zawory Easytop regulujące cyrkulację. Są one wyposażone w samoregulujący
moduł do dezynfekcji termicznej, który stanowi skuteczne zabezpieczenie przez bakteriami
Legionella.
js
Efektywny inkubator
S
łupski Inkubator Technologiczny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej to obiekt
o powierzchni 7000 m2 mający służyć rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności. Nowoczesną infrastrukturę budynku oddano do
dyspozycji m.in. firmom prowadzącym badania w zakresie technologii informatycznych,
automatyki i robotyki, energii odnawialnych
oraz metalurgii. Obiekt wyróżnia się oryginalną bryłą i wnętrzami, a zastosowany system grzewczo-klimatyzacyjny zasilają energooszczędne gazowe absorpcyjne pompy ciepła
firmy Robur. Urządzenia te należą do grupy A+++ według projektu klasyfikacji systemów grzewczych opracowanego przez Komisję Europejską. System zużywa do 50% mniej
rynekinstalacyjny.pl
energii i ma o połowę mniejszą emisję CO2 niż
w przypadku zastosowania gazowych kotłów
kondensacyjnych.
Słupski Inkubator Technologiczny rozpoczął
oficjalną działalność 5 października. Inwestycja kosztowała 41 mln zł, a dotacje ze środmat. Robur
ków unijnych wyniosły 75%.
Fot. Kludi
książkę wprowadzającą w arkana designu,
której wydanie wsparła. Gościem spotkania
była projektantka wnętrz Justyna Smolec,
która opowiadała o tajnikach projektowania wnętrz łazienkowych. Przemyślany projekt jest bowiem podstawą urządzenia funkcjonalnej łazienki. Dobór urządzeń i mebli
to nie tylko wybranie odpowiednich gabarytów, ale także ich optymalne rozmieszczenie.
Oferta Esprit homebath concept daje wiele
możliwości ustawień. Na małej powierzchni
dobrym rozwiązaniem może być np. montaż natrysku KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, łączącego deszczownicę z tradycyjną
rączką natryskową i wyposażonego w regulację siły strumienia wody. Estetyczny wygląd
łazienki osiągniemy, ograniczając do minimum liczbę widocznych elementów instalacyjnych, w czym pomogą rozwiązania podtynkowe. Baterie tego rodzaju, umywalkowe,
wannowe czy natryskowe, znaleźć można
w ofercie KLUDI.W przypadku baterii wannowych i natryskowych uzupełnieniem może
być uniwersalny moduł podtynkowy KLUDI
FLEXX.BOXX pozwalający na prosty montaż
i komfortowe korzystanie z rozwiązań podtynkowych.
Jolanta Słowińska
listopad 2012
23
AKTUALNOŚCI
Ustawa przyjazna dla
fotowoltaiki
Komentarz do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z 9 października oraz projektu tzw. ustawy
wprowadzającej z 11 października br.
24
listopad 2012
ustawy o OZE z podziałem na wielkość instalacji, rodzaj OZE oraz typ technologii. Pewnym
paradoksem jest fakt, że w takim ujęciu docelowego wsparcia rynku OZE jest znacznie więcej wygranych (ozn. ☺) niż przegranych (ozn.
). Patrząc na wysokości taryf FiT i porównując je do maksymalnego dotychczasowego
wsparcia (ok. 45–48 gr/kWh) oraz uwzględniając, które współczynniki korekcyjne są wyższe od obecnej jednolitej dla wszystkich OZE
wszystkie rodzaje
OZE
wszystkie rodzaje
OZE
Wystarczy informacja
do operatora z opisem
instalacji, nie stanowi
działałalności
gospodarczej
wszystkie odmiany
technologiczne OZE
Brak opłat
przyłączeniowych, o ile
mikroinstalacja ma moc
mniejszą niż aktualnie
wydane warunki
przyłączenia – tylko
zgłoszenie u operatora
wszystkie odmiany
technologiczne OZE
przychody jednostkowe
wartości (równej 1), łatwo wskazać tych, którzy zyskują i tracą (technologie, które tracą, zaznaczono na rysunku czerwoną ramką).
Jeżeli proponowane w projekcie ustawy
o OZE rozwiązania odnieść do stanu obecnego, to względne obniżenie wsparcia najbardziej
dotyczy współspalania, a największe względne
zwiększenie intensywności wsparcia ma miejsce w przypadku fotowoltaiki. Sektor OZE potrzebuje zarówno racjonalizacji (ograniczenia
Mikroinstalacja
Mała instalacja
Instalacja OZE (duża)
10 kW
40 kW 50 kW
75 kW 100 kW 200 kW 500 kW 1 MW 5 MW 10 MW 20 MW 50 MW
1,20
0,95
0,65
0,90
1,80
1,50
1,45
0,70
0,65
1,40
0,55
1,10
0,45
0,75
0,30
0,30
0,95
1,30
1,30
1,05
1,15
1,70
1,70
1,40
1,15
1,15
1,60
0,70
2,30
1,60
2,00
1,30
2,85
1,15
2,45
1,15
2,75
1,10
1,20
1,20
Stała cena zł/kWh
Wsp. korekcyjny ŚP
lądowa
Energetyka wiatrowa morska
rolniczy
ze składowisk odpadów
z oczyszczalni ścieków
Biogaz
współspalanie
biomasa stała
biomasa + CHP
Biomasa
biopłyny
Energetyka wodna
na budynkach
wolnostojące
PV
Geotermia
Rodzaje OZE
wymagania admin.
ieskrywanym celem ustawy o odnawialnych źródłach energii jest zmniejszenie
obciążeń i racjonalizacja systemu wsparcia
konsumentów energii. Dopiero na drugim miejscu jest wsparcie tych technologii OZE, które
mają szansę na rozwój, spadek kosztów i pełną komercjalizację przed 2020 r. Nieuchronnie plany te wiązać się będą z naruszeniem
dokonanego w ubiegłej dekadzie podziału interesów w sektorze OZE.
Podczas kilkuletnich prac nad Krajowym
Planem Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych rynek podzielono „indykatywnie” na różne rodzaje OZE. W toku dyskusji
rząd deklarował dalsze wykorzystanie biomasy
na cele energetyczne, w szczególności współspalanie, duże oczekiwania (wsparte postępującymi wówczas osiągnięciami na rynku) miała też energetyka wiatrowa. Zwycięsko z walki o wyższe „deklarowane” przez rząd udziały
w rynku wyszło współspalanie, ale w tle tego sporu w KPD w końcu oficjalnie doceniono
termiczną energetykę słoneczną (kolektory) jako główną technologię prosumencką reprezentującą zielone ciepło (i chłód), która nie była
wspierana w poprzednich dyrektywach dotyczących OZE. W KPD nie dostrzeżono jeszcze konieczności uwzględnienia fotowoltaiki jako nowej opcji technologicznej w krajowej strukturze
wytwarzania zielonej energii. Kwestia ta nabrała
wagi dopiero na etapie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Niniejszy komentarz do projektu ustawy
o OZE z 9 października 2012 r. oraz projektu
tzw. ustawy wprowadzającej z 11 października 2012 r. dotyczy tylko wąskiej części problemu nowego systemu wsparcia – zróżnicowania intensywności wsparcia dla produkcji
energii elektrycznej z OZE oraz uproszczeń administracyjnych dla mniejszych instalacji. Dyskusje dotyczą zwłaszcza tej pierwszej kwestii,
której wyrazem są tzw. współczynniki korekcyjne i wysokość stałych taryf typu FiT na mikro
i małe instalacje OZE. W przypadku małych instalacji objętych systemem FiT ważnym czynnikiem stają się też podatki. W zależności od
wielkości instalacji, jej rodzaju oraz odpowiedniej wielkości przychodów beneficjenci proponowanego w projekcie ustawy systemu wsparcia mogą w różnym stopniu korzystać z uproszczeń i niższych danin publicznych.
Na rys. 1 syntetycznie przedstawiono instrumenty wsparcia proponowane w projekcie
przyłączenie do sieci
N
Potrzebny jest wpis do rejestru
wytwórców energii w małej
instalacji, działalność gospodarcza
Wymagana koncesja
Pobierana jest połowa opłaty przyłączeniowej
Pobierana jest pełna opłata
przyłączeniowa
Rys. 1. Zaadresowanie głównych instrumentów wsparcia w projekcie ustawy o OZE
Moc
kW
1
2
3
5
10
20
30
40
50
75
100
200
400
1 000
Legenda:
Roczny
czas pracy
godz.
Systemy PV
Produkcja
Stawka FiT
energii
kWh
zł/kWh
Przychody
zł/rok
Rys. IEO
Systemy kogeneracyjne – mikrobiogazownie
Roczny
Produkcja
Stawka FiT Przychody
czas pracy
energii
godz.
kWh
zł/kWh
zł/rok
900
900
1,15
1 035
8 000
8 000
0,65
5 200
900
1 800
1,15
2 070
8 000
16 000
0,65
10 400
1 000
3 000
1,15
3 450
8 000
24 000
0,65
15 600
1 000
5 000
1,15
5 750
8 000
40 000
0,65
26 000
1 000
10 000
1,15
11 500
8 000
80 000
0,65
52 000
1 000
20 000
1,15
23 000
8 000
160 000
0,65
104 000
1 100
33 000
1,15
37 950
8 000
240 000
0,65
156 000
1 100
44 000
1,15
50 600
8 000
320 000
0,65
208 000
1 100
55 000
1,15
63 250
8 000
400 000
0,65
260 000
1 200
90 000
1,15
103 500
8 000
600 000
0,65
390 000
1 200
120 000
1,15
138 000
8 000
800 000
0,65
520 000
1 200
240 000
1,15
276 000
8 000
1 600 000
0,65
1 040 000
1 200
1 200
480 000
1 200 000
1,15
1,15
552 000
1 380 000
8 000
8 000
3 200 000
8 000 000
0,65
0,65
2 080 000
5 200 000
obligatoryjne opodatkowanie podatkiem VAT [przychody >150 tys. zł/rok]
obligatoryjne opodatkowanie podatkiem dochodowym bez możliwości ryczałtu [przychody > 150 tys. euro]
Rys. 2. Porównanie modeli podatkowych dla mikro, małych i średnich instalacji OZE na przykładzie
systemów fotowoltaicznych i mikrobiogazowni o tej samej mocy zainstalowanej z uwzględnieniem
typowych wartości FiT dla mocy odpowiednio 100/200 kW i symulacji przychodów w systemie ŚP
dla wyższych mocy [2]
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Z
K R A J U
Smay innowatorem
Firma Smay została laureatem konkursu „Innovator Małopolski 2012” w kategorii przedsiębiorstwo średnie za kompaktową jednostkę napowietrzającą iSWAY – ADAPTIVE wyposażoną
w automatykę firmy Plum Sp. z o.o. Urządzenie
jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem
technicznym służącym do ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach,
zdolnym do samodzielnej adaptacji do zmieniających się dynamicznie warunków w eksploatowanym budynku dzięki zastosowaniu modeli dynamicznych sieci neuronowych.
Smay
Zmiany w BWT
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
Prezesem zarządu BWT Polska jest od sierpnia br. Andrzej Rumbuć. Pełniący od 20 lat tę
funkcję Jacek Jedynak objął stanowisko członka
zarządu i dyrektora sprzedaży. Andrzej Rumbuć
pracował wcześniej w firmie Philips oraz Wavin-Metalplast Buk Sp. z o.o. BWT jest znane
z produktów do uzdatniania wody i budowy instalacji basenowych.
BWT
Pion oddzieleń
przeciwpożarowych
Mercor SA optymalizuje strukturę organizacyjną
w celu wydzielenia pionu oddzieleń przeciwpożarowych i przeniesienia go do spółki zależnej. Proces powinien zostać zakończony do końca marca
2013 r. Celem reorganizacji jest usprawnienie zarządzania pionami produktowymi w ramach Grupy Mercor. Zmiana ta umożliwi również poprawę
komunikacji z klientami spółki i ułatwi inwestorom ocenę działalności Grupy.
Mercor
CIAT w taszkienckiej
bibliotece
Uzbecka Biblioteka Narodowa z muzeum książki, czytelniami, salami konferencyjnymi i magazynami księgozbiorów wymaga stałej temperatury i wilgotności – klimatyzację taką wykonała firma CIAT. Zastosowano w niej 18 jednostek
uzdatniających powietrze, 28 jednostek klimatyzacji precyzyjnej, 50 jednostek wentylacyjnych
i wyciągowych, 205 jednostek klimatyzacji komfortu, 4 agregaty wody lodowej, 3 uszczelniane
płytowe wymienniki ciepła oraz 2 zbiorniki ciepłej wody. Wartość kontraktu wyniosła ponad
1,5 mln euro.
CIAT
Sprostowanie
W informacji Ile kosztuje inteligentne oprogramowanie („Aktualności z kraju”, RI 10/2012,
s. 22) błędnie zasugerowaliśmy, że szacunkowe
koszty opomiarowania liczników energii dotyczyć będą firmy PSE Operator, a nie całego rynku. Poprawne sformułowanie powinno brzmieć:
„Eksperci w raporcie przygotowanym dla PSE
Operator szacują koszty wdrożenia inteligentnego opomiarowania dla 16 mln liczników na ok.
7 mld zł”. Całą informację opracowano m.in. na
podstawie publikacji serwisu wnp.pl, a nie, jak
podaliśmy, PSE Operator S.A. i CIRE.pl.
Redakcja
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
25
AKTUALNOŚCI
Magdalena Swat
Zdzisław Gebhardt
Certyfikacja kurków kulowych
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
do instalacji gazowych
W artykule opisano sytuację powstałą po opublikowaniu w sierpniu 2011 r. w wykazie norm zharmonizowanych
z dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych normy EN 331:1998 wraz ze zmianą A1:2010. Zmiana
w normie spowodowała, że od września br. wielu producentów kurków gazowych nie mogłoby sporządzać
deklaracji zgodności na znak CE lub krajowej deklaracji zgodności. Instytut Nafty i Gazu zgłosił ten problem
do komitetu CEN/TC 236 i do czasu jego rozwiązania proponuje sposób postępowania pozwalający zapewnić
stabilność na polskim rynku kurków gazowych stosowanych w budynkach.
I
nstytut Nafty i Gazu w Krakowie od
1996 r. dokonuje oceny zgodności kurków kulowych do domowych instalacji gazowych na podstawie kryteriów technicznych
KT-34-96 Armatura gazowa. Kurki kulowe
do instalacji gazowych. Wymagania i badania [9]. W aktualnym wydaniu tych kryteriów
w całości przywołane zostały wymagania normy PN-EN 331:2002 [4] i zgodne z nią badania, z rozszerzeniem wymagań dotyczących
znakowania typu lub oznaczenia handlowego
kurka, klasy temperaturowej T1, T2, T3 i znaku bezpieczeństwa.
W 2005 r. Instytut uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr AC 010) na
wyroby budowlane w zakresie normy PN-EN
331:2005 [5], a w tym roku rozszerzył notyfikację o normę EN-331:1998 z EN 331:1998/
A1:2010 (jednostka notyfikowana nr 1450).
Przeprowadzanie certyfikacji kurków kulowych do instalacji gazowych na znak bezpieczeństwa i jakości jest dobrowolne. INiG wydał do tej pory kilkadziesiąt certyfikatów na
znak bezpieczeństwa obejmujących kurki kulowe produkcji krajowej i zagranicznej do instalacji gazowych w budynkach. Jak dotąd
nie dochodziły z rynku żadne sygnały wskazujące na ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa w tym zakresie. Zarówno w Polsce, jak
i w wielu innych krajach europejskich nie określono w przepisach prawnych wymagań dotyczących odporności kurków kulowych na wysokie temperatury.
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
Stan prawny
1 września 2012 r. skończył się okres
przejściowy dla normy PN-EN 331:2005 [5]
i zaczęła ona obowiązywać wraz ze zmianą –
PN-EN 331:2005/A1:2011 [6], która wprowadza do katalogu PN normę EN 331:1998/
A1:2010. W zmianie tej dokonano harmonizacji normy EN 331 z dyrektywą 89/106/EEC
[1] i w podpunkcie 5.7 wprowadzono procedurę badania „Odporność na wysokie tempe-
26
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
na rok
2013
do archiwum
+dostęp
RI z lat 2009-12
w internecie
CENA PRENUMERATY
BEZ ZMIAN:
• półroczna – 80 zł
• roczna studencka – 80 zł
promocja
• roczna – 122 zł
• dwuletnia – 220 zł
rynekinstalacyjny.pl
specjalne
+wydania
w ramach serii
„Biblioteka RI”
Obsługa prenumeraty:
Jerzy Lachowski
tel. 22 810 21 24, faks 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
listopad 2012
27
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIA
Skorzystaj ze szkoleń
Aquatherm-Polska tel. 22 321 00 00,
faks 22 321 00 20, e-mail: [email protected]
Szkolenia dla wykonawców, projektantów z zakresu wewnętrznych
instalacji sanitarnych i grzewczych z polipropylenu PP-R (80); technika
zgrzewania – ćwiczenia; zasady projektowania i montażu wodnego
ogrzewania podłogowego – ostatni wtorek m-ca, Warszawa
Aspol-FV tel. 42 640 73 11
Podstawy projektowania i wykonawstwa instalacji z polipropylenu:
właściwości materiału, praktyczne zapoznanie się z metodą łączenia
elementów instalacyjnych (zjawisko polifuzji termicznej), sposoby
prowadzenia instalacji, kompensacja – obliczenia, rozwiązania praktyczne
Energeo – system dolnych źródeł do pomp ciepła: podstawy doboru
i wykonawstwa, praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem polifuzji termicznej
(łączenie elementów instalacyjnych z HDPE), prezentacja komputerowego
programu doborowego dolnych źródeł, płyny niskotemperaturowe HENOCK
przeznaczone do instalacji dolnych źródeł
Wentylacja mechaniczna – odzysk ciepła z wentylacji: podstawy wentylacji
mechanicznej, zachowanie komfortu cieplnego, zasady doboru elementów
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, technologia montażu,
prezentacja rekuperatorów z serii RAPTOR
Terminy do uzgodnienia
Atlantic tel. 22 487 50 76, Sławomir Rostkowski (Dział Techniczny)
e-mail: [email protected]
Bezpłatne szkolenie z odnawialnych źródeł energii dotyczące: pomp ciepła
typu powietrze-woda, termodynamicznych ogrzewaczy wody z wbudowaną
pompą ciepła i kolektorów słonecznych
Beretta tel. 56 657 16 00, faks 56 657 16 57, e-mail: [email protected]
Szkolenia dla instalatorów, serwisantów – Toruń, w terenie do uzgodnienia
Broen tel. 74 832 54 32
Szkolenia dla projektantów i instalatorów: zawory Ballorex w równoważeniu
hydraulicznym
Brötje www.broetje.pl
Szkolenia instalacyjno-montażowe dla instalatorów i serwisantów kotłów BRÖTJE:
Bydgoszcz – tel. kom. 605 351 402, [email protected]
Gdańsk – tel. 601 775 716, [email protected]
Łódź – tel. 510 022 921, [email protected]
Poznań – tel. 607 689 015, [email protected]
Przyszowice k. Gliwic – tel. 605 98 76 71, [email protected]
Stanowice k. Oławy – tel. 695 100 194, [email protected]
Szczecin – tel. 605 034 158, [email protected]
Warszawa – tel. 605 987 602, [email protected]
BS4 tel. 602 555 394, e-mail: [email protected]
Szkolenia dla instalatorów i projektantów dotyczące projektowania i instalacji
rurociągów Durapipe z ABS-u, specjalnego tworzywa m.in. do wody lodowej
i glikolu w klimatyzacji i chłodnictwie. Szkolenia w siedzibie BS4 (bezpłatne)
lub w miejscu wskazanym przez klienta (klient pokrywa wtedy koszt pobytu
i przejazd osoby przeprowadzającej szkolenie). Terminy do uzgodnienia
Centralny Ośrodek Chłodnictwa
tel. 12 637 09 33 w. 105, 212, [email protected], www.coch.pl
F-gazy urządzenia stacjonarne
Klimatyzacja samochodowa
Certyfikacja kompetencji B
Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split
Kurs początkowy i uzupełniający dla ubiegających się o świadectwo
kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi
Agregaty wody lodowej
Układy termodynamiczne w pompach ciepła w teorii i praktyce
Clima Komfort tel. 507 017 354, e-mail: [email protected]
Szkolenia dla instalatorów instalacji grzewczych z pompami ciepła
z bezpośrednim odparowaniem oraz z pompami typu powietrze/woda,
solanka/woda i woda/woda. Terminy do uzgodnienia
Comap Polska tel. 22 679 00 25, e-mail: [email protected],
www.comap.pl
Szkolenia dla instalatorów i projektantów w zakresie instalacji ogrzewania
podłogowego BIOfloor oraz instalacji dystrybucji wody sanitarnej i grzewczej
SKINsystem – na terenie całego kraju
Danfoss Poland – Ciepłownictwo tel. 58 51 29 134
Danfoss Poland – Ogrzewnictwo i Wentylacja
tel. 22 755 06 01
Szkolenia i warsztaty techniczne dla instalatorów i projektantów – na terenie
całego kraju
De Dietrich www.dedietrich.pl
Szkolenia dla instalatorów we Wrocławiu:
T1A „Urządzenia grzewcze o mocy do 50 kW” – kotły De Dietrich małych
mocy w technice domowej: kotły atmosferyczne DTG, kotły naścienne gazowe
MS ZENA, kotły gazowe kondensacyjne AGC, EGC, MCR II, MCA, kotły olejowe
GT 120, technika solarna
T1B „Kotły żeliwne średnich i dużych mocy” – atmosferyczne DTG 230/330,
olejowo-gazowe GT 220 do GT 530, palniki nadmuchowe olejowe/gazowe,
automatyka i kaskady kotłów
T2A „Kotły kondensacyjne” – kotły MCR II, MCA z Diematic i-System, GTU C
120, AGC, EGC, MCA PRO 45-115, C 230, C310/610
T4A „Pompy ciepła” – pompy ciepła PAC
Możliwość odbycia dodatkowego szkolenia przy hurtowniach partnerskich
w ramach trasy mobilnego laboratorium De Dietrich z zakresu:
typoszereg gazowych kotłów kondensacyjnych MCR i Ecodens (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkolenia T2A w siedzibie firmy
De Dietrich we Wrocławiu)
pompy ciepła ROE ll i ROE+ – montaż i uruchamianie (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkoleń T1A lub T2A w siedzibie firmy)
zestawy Dietrisol PRO i Dietrisol Light (warunkiem uczestnictwa
jest wcześniejsze odbycie szkolenia T1A w siedzibie firmy)
28
listopad 2012
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
tel. 71 326 13 43, e-mail: [email protected]
Szkolenia z wykorzystania termowizji w diagnostyce budowlanej: ocena
energetyczna budynku, ocena stanu technicznego przegród budowlanych,
samodzielne wykonanie ekspertyz budowlanych. Szkolenia z wykorzystania
termowizji w diagnostyce energetycznej: ocena stanu technicznego urządzeń
i sieci energetycznych, samodzielne wykonanie ekspertyz termowizyjnych.
Szkolenia obejmują praktyczne ćwiczenia z użyciem kamer termowizyjnych
i obsługą specjalistycznych programów do interpretacji zdjęć
Dwudniowe szkolenia ze sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej oraz audytów
Ferroli tel. 32 47 33 100, 604 516 500
e-mail: [email protected]
Chętnych na szkolenia zapraszamy do centrum szkoleniowego Ferroli
w Sosnowcu. Zakres szkoleń obejmuje: kondensacyjne kotły gazowe wiszące
i stojące, kotły gazowe wiszące i stojące, kotły stojące olejowo-gazowe, układy
solarne, agregaty wody lodowej. Szkolenia odbywają się po potwierdzeniu
uczestnictwa minimalnej liczby osób
Flowair tel. 58 669 82 20, faks 58 627 57 21, e-mail: [email protected],
www.flowair.com
Szkolenia dla projektantów i instalatorów z zakresu ogrzewania
nadmuchowego: nagrzewnic wodnych (LEO), nagrzewnic gazowych (ROBUR),
kurtyno-nagrzewnic i kurtyn powietrznych (ELiS)
Fujitsu
Szkolenie dla instalatorów, projektantów, studentów: systemy klimatyzacji
ze zmiennym przepływem VRF AIRSTAGE – Warszawa, tel. 22 517 36 00;
Gdańsk, tel. 58 768 03 33; Wrocław, tel. 71 785 49 67; Kraków,
tel. 12 341 47 07; Rzeszów, tel. 17 854 73 10; Lublin, tel. 609 690 998;
Katowice, tel. 32 209 49 26; Łódź, tel. 42 685 52 94; Poznań,
tel. 61 852 54 90; Białystok, tel. 605 886 475; Bydgoszcz, tel. 607 800 395
Gazomet tel. 65 545 02 20, e-mail: [email protected]
Stacje gazowe – budowa i eksploatacja
Technika redukcyjna i zabezpieczająca
Armatura zaporowa i urządzenia ciśnieniowe
Budowa i zasady działania urządzeń eksploatowanych w gazownictwie
Geberit tel. 22 843 06 96
Dla projektantów i wykonawców – systemy instalacyjne, kanalizacji
wewnętrznej HDPE, Public, wodociągowe Mapress i Mepla,
podciśnieniowego odwodnienia dachów Geberit Pluvia
Glen Dimplex Polska e-mail: [email protected]
Cykliczne szkolenia dla projektantów i wykonawców instalacji grzewczych
z pompami ciepła typu powietrze/woda, solanka/woda oraz woda/woda
o mocach 1,87–125,8 kW. Przekazywane informacje są też przydatne
handlowcom chcącym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu oferowanych
produktów. Miejsce szkolenia – Poznań. Terminy oraz formularz
zgłoszeniowy na www.dimplex.pl
Grundfos www.grundfos.pl
Całoroczne szkolenia online:
Grundfos Professional/Grundfos Ecademy dla instalatorów, projektantów
– ponad 10 modułów szkoleniowych, m.in. o pompach Grundfos ALPHA2,
MAGNA, SOLOLIFT2, dyrektywie EuP, regulacji AUTOADAPT oraz nowych
pompach cyrkulacyjnych COMFORT PM i in.
Thinking Buildings Universe/Grundfos CBS e-learning dla projektantów
– aplikacje w Budownictwie Użyteczności Publicznej: m.in. Koszty Cyklu Życia
(LCC), obiegi mieszające, klimatyzacja, dezynfekcja wody, ścieki i wiele innych
HDG Bavaria tel. 52 326 76 76,
e-mail: [email protected], [email protected]
Technologie spalania biomasy drzewnej w kotłach wsadowych i w kotłach
automatycznych – Osielsko
Hewalex tel. 32 214 17 10 wew. 376, infolinia 801 000 810,
e-mail: [email protected]
Cykl szkoleń technicznych z zakresu instalacji kolektorów słonecznych i pomp
ciepła – co drugi piątek w siedzibie firmy (Czechowice-Dziedzice)
Itron Polska (dawniej Actaris)
tel. 12 257 10 28 w. 143, e-mail: [email protected]
Szkolenia dla projektantów – nowoczesne systemy opomiarowania wody
i energii cieplnej
KAN sekretariat: tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
Szkolenia dla projektantów – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
Szkolenia dla wykonawców – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
Szczegóły i terminy na www.kan.com.pl
Kessel tel. 71 774 67 60
Dla projektantów, wykonawców, serwisantów z zakresu zaworów zwrotnych,
przepompowni, wpustów, separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych,
oczyszczalni ścieków
Kisan tel. 22 701 71 30, 22 701 71 34
Warsztaty komputerowe dla projektantów: Instal-op – program
wspomagający projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego
oraz Instal-san – wspomagający instalacje c.w. i z.w.
Klimosz tel. 32 475 21 77 w. 11 – Żory,
61 436 24 74 – Września k. Poznania, www.klimosz.pl
Szkolenie praktyczne z zakresu kotłów na węgiel, drewno, pelety i ziarno
– pierwszy i ostatni czwartek roboczy miesiąca w Żorach i raz w miesiącu
we Wrześni
Luxbud Elektryczne Systemy Grzewcze
tel. 22 766 45 60, 22 766 45 70, e-mail: [email protected]
Szkolenia dla instalatorów, projektantów: ochrona przed oblodzeniem
schodów, podjazdów, rur z zimną wodą, rynien i rur spustowych, ogrzewanie
podłogowe: kable i Comfort Maty, termostaty, regulatory, systemy detekcji
wycieków
Makroterm tel. 12 37 93 781, 603 979 292,
inż. Dominik Litwiński, e-mail: [email protected]
Cykl szkoleń dla instalatorów, handlowców, serwisantów i projektantów
z zakresu Zintegrowanego Oprogramowania: Turbokominki z płaszczem
wodnym; kolektory słoneczne Turbosolar; Integratory; projektowanie systemów
ZO w domach jednorodzinnych
Warsztaty dla instalatorów: podłączanie Integratora
Terminy do uzgodnienia
Meibes tel. 65 529 49 89, e-mail: [email protected]
www.meibes.pl, www.logotermy.pl, www.solar.meibes.pl
www.ee-flow-control.pl
Dla instalatorów: armatura grzewcza i instalacyjna, systemy solarne
Dla projektantów: logotermy, węzły grzewcze, systemy solarne, efektywność
energetyczna w budownictwie
Nibco tel. 42 677 56 00
Szkolenie z zakresu instalacji sanitarnych PVC-C/PVC-U NIBCO
dla instalatorów, projektantów i inwestorów
Nibe-Biawar www.biawar.com.pl
Szkolenia z zakresu pomp ciepła i systemów solarnych, obejmujące m.in.
budowę i zasadę działania pomp ciepła i systemów solarnych, zasady doboru
poszczególnych urządzeń, praktyczne wskazówki i przykładowe problemy
Paradigma, przedst. Georg Zylka tel. 32 26 10 100
Szkolenia dla instalatorów, projektantów, architektów w zakresie techniki
SOLAR (kolektory słoneczne w systemach grzewczych), podstawy techniki
solar, rozwiązania systemowe, zasady doboru, planowania i rozwiązań
technik solar – Dąbrowa Górnicza
Prandelli Polska tel. 58 762 84 60, 604 29 25 50,
e-mail: [email protected]
Szkolenia cykliczne dla projektantów i instalatorów w siedzibie firmy:
Podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa w systemach instalacji
sanitarnych firmy Prandelli; Gdańsk – pierwszy wtorek m-ca,
w terenie – do uzgodnienia
Raychem Polska, Tyco Thermal Controls
tel. 22 33 12 950, e-mail: [email protected]
Szkolenia dla projektantów, instalatorów i monterów w zakresie elektrycznych
systemów grzewczych: ochrona przed zamarzaniem instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, rynien i rur spustowych; zabezpieczenie przed oblodzeniem
ciągów pieszych i pojazdów; ogrzewanie podłogowe; systemy detekcji
i lokalizacji wycieków
Sanha Polska tel. 76 857 32 02
e-mail: [email protected]
Szkolenia dla instalatorów i projektantów na terenie całego kraju – techniki
połączeń zaciskowych z miedzi, stali i tworzyw sztucznych; dobór i montaż
ściennych paneli grzewczych
Sanit tel. 32 332 67 43
Szkolenie dot. zgrzewaczy rur PP i PE do wody i gazu, dające uprawnienia
IGNiG-u oraz certyfikat na zgrzewanie systemu ELGEF+ firmy GEORG
FISCHER
Sotralentz tel. 46 833 30 34
e-mail: [email protected]
Szkolenia techniczne dla instalatorów z zakresu przydomowych
oczyszczalni ścieków, obejmujące przede wszystkim najnowsze technologie:
OCZYSZCZALNIE TYPU SL BIO (połączenie złoża biologicznego i osadu
czynnego) oraz oczyszczalnie drenażowe z Tunelami Filtracyjnymi (bez
kamienia, rur ani geowłókniny), jak również tradycyjne oczyszczalnie
drenażowe (kamień, rura, geowłóknina). Szkolenia odbywają się w ostatni
wtorek miesiąca w Skierniewicach. Zapisy – drogą mailową.
Termet tel. 74 854 70 50, 74 854 04 46
www.termet.com.pl
Szkolenia dla serwisantów, instalatorów, projektantów, handlowców
w zakresie oferty produkcyjnej Termet w ośrodkach szkoleniowych
w: Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku-Białej, Aleksandrowie Łódzkim,
Kielcach, Rzeszowie, Orońsku, Pile, Olsztynie, Białymstoku i Świebodzicach
Tweetop tel. 510 091 445
e-mail: [email protected]
Szkolenia „Systemy zaprasowywane i skręcane rur wielowarstwowych”
w hurtowniach Grupy SBS Sp. z o.o. w wybranych miastach: Kielce, Łódź,
Zduńska Wola, Płońsk, Płock
Uponor Polska tel. 801 000 425, 22 266 82 00
Szkolenia dla instalatorów w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej
wody, c.o. i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
Szkolenia dla projektantów z wykorzystaniem programów Instalsoft
lub Audytor, w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej wody, c.o.
i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
Viessmann tel. 71 360 71 00, www.viessmann.pl,
e-mail: [email protected]
Dla projektantów – aspekty projektowania nowoczesnych
systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych
i niskotemperaturowych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła
Dla instalatorów – montaż, uruchomienie, serwis pomp ciepła, kolektorów
słonecznych, kotłów wiszących oraz stojących małej i średniej mocy
2-letnia Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii
Viessmann
Wavin Metalplast-Buk www.wavin.pl,
e-mail: [email protected], bezpłatna infolinia: 800 161 555
Szkolenia online dla firm:
Materiały elastyczne a materiały sztywne w systemach kanalizacji
grawitacyjnej na podstawie porównania systemu z PVC-U z systemem
z kamionki
Zehnder tel. 605 885 886
Sławomir Duda (koordynator serwisu), e-mail: [email protected]
Szkolenia serwisowe Zehnder:
Centrale energetyczne Zehnder COMFOBOX
– poziom II – 23 listopada
– poziom II – 14 grudnia
Systemy dystrybucji powietrza i centrale wentylacyjne Zehnder Comfoair
– poziom II – 22 listopada
– poziom II – 13 grudnia
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
TARGI, KONFERENCJE, OFERTY
Zapraszamy na targi i konferencje
LISTOPAD
LISTOPAD
POLEKO Targi Ochrony Środowiska
20–23 listopada 2012 r., Poznań
GET NORD Specjalistyczne Targi Elektrotechniki,
Techniki Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji
22–24 listopada 2012 r., Hamburg (Niemcy)
STYCZEÑ
VI Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw
sztucznych”, 29 listopada–1 grudnia 2012 r., Wolbórz – Polskie Stowarzyszenie
Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, tel./faks 56 659 11 34,
e-mail: [email protected], www.prik.pl
GRUDZIEÑ
VIII Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2012 „Opcje zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji
inwestycji w energetykę niskoemisyjną”, 14 grudnia 2012 r., Warszawa
– Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., tel. 22 424 82 00,
e-mail: [email protected], www.proinwestycje.pl
BUDMA
Międzynarodowe Targi Budownictwa
29 stycznia–1 lutego 2013 r., Poznań
MARZEC
LUTY
SIBEX Targi Budowlane
SILTERM-INSTAL Salon Techniki Grzewczej
i Klimatyzacyjnej
22–24 lutego 2013 r., Sosnowiec
IX Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje basenowe
– projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie”, 6–8 marca
2013 r., Zakopane – Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, tel./faks 32 237 21 73, e-mail: [email protected],
www.polsl.pl/Wydzialy/RIE/Strony/Konferencje.aspx
patronat medialny
Oferty dla polskich firm
Białoruś
Rosja
Firma poszukuje producentów pomp ciepła.
GMS Promburvod, adres: 220024 Mińsk, ul. Asanalijewa 29,
tel. +375 17 275 2413, e-mail: [email protected],
Sergiej Aleksandrowicz Likchtar – język rosyjski.
Firma szuka producentów modułów fotowoltaicznych.
Kommunstrojserwis, adres: Petriszki, ul. Solnecznaja 10,
tel. +375 17 503 0522, e-mail: [email protected],
Michaił Rjabszew – jęz. rosyjski.
Firma poszukuje producentów paneli słonecznych
stosowanych w przemyśle i gospodarstwie domowym.
Solarcity, adres: Borowlany, ul. Mira 3A,
tel. +375 33 660 77 75, e-mail: [email protected]
Hurtownia instalacyjna szuka dostawców sprzętu
dla instalacji c.o., c.w.u., wodociągowych i kanalizacyjnych.
Terem, adres: 196247 Leninskij prospekt 151, office 728,
St. Petersburg, tel. +7 (812) 329 19 92,
e-mail: [email protected] – jęz. angielski, rosyjski.
Węgry
Firma produkująca komponenty i systemy chłodnicze szuka
polskich producentów taśm, płyt i zwojów aluminiowych, rur,
płyt i taśm miedzianych, rur i taśm stalowych. Güntner-Tata
Hűtőtechnika Kft., adres: 2890 Tata, Szomódi u. 4,
tel. + 36 34 588 579, faks +36 34 587 000, e-mail: lajos.
[email protected], Lajos Harmath – jęz. angielski.
IX Sympozjum Naukowo-Techniczne
INSTALACJE BASENOWE
projektowanie, wykonawstwo,
eksploatacja, finansowanie
6-8 marca 2013 r., ZAKOPANE
promocja
Organizator:
rynekinstalacyjny.pl
Politechnika Śląska
tel./faks 32 237 21 73
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
e-mail: [email protected] i [email protected]
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18
www.polsl.pl/Wydzialy/RIE/Strony/Konferencje.aspx
listopad 2012
29
ENERGIA
Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka
Anna Santorska, Maria Nalewajko
Rynek kolektorów
Instytut Energetyki Odnawialnej
słonecznych w Polsce
Na podstawie raportu IEO „Rynek kolektorów słonecznych w Polsce” (4. edycja, 2012)
Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych.
Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim
rankingu czwarte miejsce (za Niemcami, Włochami i Hiszpanią). Rynek kolektorów słonecznych jest jak
dotychczas branżą najbardziej przewidywalną i stabilną w dłuższym okresie. Według wstępnych szacunków
w 2012 r. zainstalowane zostanie kolejne ponad 200 tys. m2, a łączna wartość skumulowana przekroczy 1 mln m2
kolektorów słonecznych.
Z
badań przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że
w 2011 r. sprzedaż kolektorów słonecznych
w Polsce wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok.
254 tys. m2. Na koniec 2011 r. łącznie zainstalowanych i użytkowanych było 909 tys. m2
kolektorów słonecznych (rys. 1), co stanowi
równoważnik 637 MW mocy cieplnej. Pod
względem mocy zainstalowanej kolektory
słoneczne stanowią drugą po energetyce
wiatrowej technologię OZE w Polsce. Zeszłoroczne obroty rynku wynosiły ponad 500 mln zł
(uwzględniając wartość całych systemów
solarnych) – był to rekordowy wynik.
Według wstępnych szacunków
w 2012 r. zainstalowane zostanie kolejne
Powierzchnia kolektorów słonecznych [m 2]
1 000 000
900 000
powierzchnia corocznie instalowana
800 000
powierzchnia skumulowana
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Lata
Rys. 1. Sprzedaż kolektorów w Polsce w latach 2000–2011
Rys. IEO
70%
61
60%
50%
55
43
44
42
41
40%
28
30%
39
33
38
29
20%
10%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Lata
Rys. 2. Tempo wzrostu sektora kolektorów słonecznych w latach 2001–2011
30
listopad 2012
Rys. IEO
ponad 200 tys. m2, a łączna wartość skumulowana przekroczy 1 mln m2.
Na rys. 2 przedstawiono średnie tempo
wzrostu sektora w ostatnich jedenastu latach,
liczone jako wartości skumulowane powierzchni kolektorów słonecznych. W latach 2010–11
zaobserwowano mniejszy wzrost tego sektora,
jednak średnie tempo wzrostu, rzędu 30–40%,
jest w dalszym ciągu jednym z najwyższych
spośród wszystkich sektorów energetyki odnawialnej w Polsce oraz w relacji do rynków
kolektorów słonecznych w innych krajach UE.
Tak wysokie tempo wzrostu jest charakterystyczne jedynie dla sektorów młodych, dynamicznie się rozwijających, podczas gdy polska
branża kolektorów słonecznych utrzymuje to
tempo już ponad dekadę. Na rys. 2 zaznaczono
linię trendu, która obrazuje unikalną ciągłość
i stabilność wzrostu całej branży.
Analizując rynek kolektorów słonecznych
w Polsce, warto zwrócić uwagę na sprzedaż
w poszczególnych regionach (rys. 3). Co roku
największą popularnością instalacje słoneczne
cieszą się w województwach małopolskim
i śląskim (ok. 60–75 tys. m2 kolektorów).
Znaczna ilość sprzedawana jest również w woj.
podkarpackim (tj. 50–60 tys. m2), natomiast
w województwie łódzkim i wielkopolskim ok.
30–40 tys. m2. Zainteresowanie instalacjami
słonecznymi widać również w woj. dolnośląskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie sprzedaż
waha się od ponad 20 do 30 tys. m2 kolektorów. Województwa północnej Polski mają
w dalszym ciągu niewielki udział w instalowaniu kolektorów słonecznych pomimo powstania kilku firm w tym regionie. Jednak biorąc
pod uwagę 2011 r., ze względu na działanie
Regionalnych Programów Operacyjnych i programu dotacji NFOŚiGW , zauważono wzrost
zainteresowania instalacjami słonecznymi
w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim.
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
31
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
KATALOG
FIRM
promocja
s. 77
32
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
Systemy zaprasowywane Viega:
technika łączenia do
każdego rodzaju instalacji.
Do bezpiecznego i dokładnego
montażu instalacji gazowych:
Viega Profipress G
System ze stali nierdzewnej
zapewnia najwyższy poziom
higieny w instalacjach wody
użytkowej: Viega Sanpress Inox
Elastyczny montaż instalacji
sanitarnych i grzewczych
dzięki zastosowaniu tworzywa
sztucznego: Viega Pexfit Pro
Ekonomiczne rozwiązanie –
system z ocynkowanej stali
do instalacji grzewczych:
Viega Prestabo
Idealne rozwiązanie do instalacji
wody użytkowej i instalacji
grzewczej: Viega Profipress
Niezawodne rozwiązanie –
złączki z brązu do instalacji
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym:
Viega Sanpress
Viega. Liczy się pomysł! Jedna zaciskarka wystarczy do szybkiego i dokładnego wykonywania połączeń w różnych instalacjach.
System kontroli SC-Contur umożliwia bezpieczny montaż, a bogaty asortyment produktów obejmuje rozwiązania do każdej sytuacji.
Więcej informacji: Viega Sp. z o.o. · telefon: 58-66 24 999 · telefaks: 58-66 24 990 · [email protected] · www.viega.pl
ENERGIA
dr inż. Małgorzata Smuczyńska
PORT PC
Rynek pomp ciepła w Polsce
Polska jako kraj członkowski UE zobowiązana jest do implementacji do prawodawstwa krajowego wymogów
unijnych, między innymi dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych. Jej głównym celem jest doprowadzenie do wzrostu wykorzystania OZE w całkowitym zużyciu
energii do poziomu 15% w 2020 r. Prognozy rozwoju rynku OZE w Polsce i pozostałych krajach Unii wskazują,
że znaczącą rolę w wypełnieniu wymagań dyrektywy może odegrać geotermia, zwłaszcza niskotemperaturowa,
wykorzystująca pompy ciepła, które zostały uznane za urządzenia korzystające z OZE.
T
echnologia wykorzystania geotermii niskotemperaturowej jest znana i rozwijana na
świecie już od ponad 50 lat, również w Polsce
pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Niestety wciąż jest to wyłącznie efekt wysiłków producentów i hobbystów
starających się pokazać zalety tej technologii
poszerzającemu się gronu użytkowników pomp
ciepła mimo relatywnie wysokich kosztów
początkowych takiej inwestycji.
w 2011 r. pomp solanka/woda, woda/woda
i powietrze/woda, bez uwzględnienia pomp
do produkcji c.w.u. – wg danych PORT PC)
nawet do 100 tys. szt.
Taka liczba urządzeń mogłaby już znacząco
oddziaływać zarówno na zwiększenie efektywności energetycznej, jak i redukcję emisji
CO2 i innych zanieczyszczeń. Jednak bez
zewnętrznego dofinansowania dynamiczny
rozwój tej gałęzi OZE jest wciąż hamowany
wysokim kosztem inwestycyjnym – szacuje się, że w 2016 r. sprzeda się w Polsce
ok. 20 tys. szt. (rys. 1).
Perspektywy wzrostu
I Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), który
odbył się w Warszawie 18 października br.,
był okazją do przeprowadzenia analizy aktualnego stanu rynku pomp ciepła i wykonania
symulacji, jak rynek ten mógłby wyglądać,
gdybyśmy skorzystali z rozwiązań bardziej
doświadczonych w tym zakresie krajów sąsiednich. Dobrym przykładem promowania
technologii pomp ciepła są specjalne taryfy
energetyczne dla tych urządzeń funkcjonujące
w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Czechach
czy Francji, a także różne formy dotacji czy ulg
podatkowych. Gdyby w Polsce, korzystając
z doświadczenia krajów Europy Zachodniej,
udało się uruchomić dobry mechanizm wsparcia dla inwestycji z pompami ciepła, w ciągu
kilku lat ich liczba mogłaby wzrosnąć nawet
ponaddziesięciokrotnie. Oznaczałoby to, że
liczba instalowanych pomp ciepła wzrosłaby
w naszym kraju z 6 tys. (liczba sprzedanych
Liczba sztuk
21 000
18 000
15 000
12 000
Polski rynek pomp ciepła
Opierając się na danych opublikowanych
przez BRG Consult oraz BSRIA, a także szacunkach większości producentów pomp ciepła
zrzeszonych w PORT PC, można stwierdzić,
że w 2011 r. w Polsce sprzedano ok. 10 tys.
szt. różnych typów pomp ciepła (rys. 2).
Były to głównie pompy gruntowe oraz pompy powietrzne do produkcji c.w.u. (po ok.
4,5 tys. szt.). Na podstawie tych danych
sprzedaż pomp ciepła zasilanych powietrzem
zewnętrznym typu monoblok i split szacuje
się na 1,3 tys. szt.
W segmencie gruntowych pomp ciepła
w Polsce najczęściej instalowane są pompy
o mocy do 10 kW, np. w latach 2008–2009
stanowiły one 41–43%. Są one montowane
w nowych domach jednorodzinnych o powierzchni użytkowej od 150 do 200 m2, które
Pompy ciepła powietrze wewnętrzne/woda
Pompy ciepła solanka/woda
Pompy ciepła powietrze zewnętrzne/woda
Pompy ciepła powietrze/woda – tylko do c.w.u.
9 000
6 000
3 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lata
Rys. 1. Prognoza sprzedaży pomp ciepła w Polsce w latach 2012–2016
34
listopad 2012
Rys. BRG Consult
4302
4474
1252
252
Liczba sztuk sprzedanych pomp ciepła typu solanka/woda
Liczba sztuk sprzedanych pomp ciepła typu woda/woda
Liczba sztuk sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda
Liczba sztuk sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda
tylko do c.w.u.
Rys. 2. Rynek pomp ciepła w Polsce w 2011 r.
Rys. PORT PC
stanowią 80% wszystkich nowobudowanych
domów jednorodzinnych. Niewielki wpływ
na sytuację miał zapewne wzrost zainteresowania pompami ciepła firm deweloperskich,
które dostrzegają możliwość zwiększenia
atrakcyjności oferty domów poprzez wyposażenie je w urządzenia wykorzystujące OZE.
Pompy ciepła o mocy 12–20 kW stanowiły
w 2008 r. 39% instalacji pomp gruntowych,
a w 2009 r. odnotowano spadek ich udziału
– do 32%. W ubiegłym roku odnotowano
wzrost popytu na pompy ciepła o dużej mocy
grzewczej na potrzeby ogrzewania budynków
wielorodzinnych, biurowo-usługowych, turystyczno-rekreacyjnych, sakralnych, a także
przemysłowych (wzrost udziału z 20 do 25%).
Przed 2007 r. instalacje takie były montowane głównie w obiektach poddawanych
termomodernizacji, jednak w ostatnich latach
stale rośnie ich liczba również w nowych
budynkach.
W grupie pomp ciepła zasilanych powietrzem zewnętrznym najczęściej instalowane
są urządzenia o mocy do 14 kW. Montowane
są one w nowych domach jednorodzinnych,
często usytuowanych w miastach i na ich
obrzeżach, gdzie nie ma działek o wystarczająco dużych powierzchniach, by można było
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
zastosować kolektory gruntowe. W ostatnich
latach do oferty pomp powietrznych typu
monoblok dołączyły pompy ciepła typu split,
których udział w tym segmencie rynku wzrósł
z 16 do 24%.
Pompy korzystające z powietrza zewnętrznego cieszą się bardzo dużą popularnością
w krajach zachodniej Europy, m.in. we Francji,
Niemczech, Austrii, a także w Czechach,
zatem również w Polsce można się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania
tą technologią. Urządzenia te wykorzystują
niewątpliwie najtańsze i najłatwiejsze do pozyskania źródło ciepła, poddano je też znacznym
modyfikacjom i ulepszeniom – powinno się
to przyczynić do przełamania bariery braku
wiedzy dotyczącej tych urządzeń oraz obalenia
dość popularnego stereotypu dotyczącego ich
małej wydajności w warunkach klimatycznych
Polski. Zwiększenie zastosowania systemów
na bazie powietrznych pomp ciepła może być
też efektem rozszerzenia oferty tych urządzeń
przez wielu producentów pomp powietrznych,
m.in. o pompy typu split.
Obecnie w Polsce pompy ciepła montowane
są głównie w nowych budynkach. Według
danych PORT PC spośród wszystkich zbudowanych w ub.r. instalacji z pompami ciepła
82% zamontowano w nowych obiektach,
a 18% w budynkach poddawanych termomodernizacji. Jednak to właśnie modernizowane budynki, zwłaszcza te z kotłowniami
olejowymi i na gaz płynny, są dużą szansą
na rozwój rynku pomp typu powietrze/woda.
Większość pomp tego typu może współpracować z innymi źródłami ciepła, jak np. kotły
elektryczne, olejowe i gazowe. Zastosowanie
w takich budynkach powietrznych pomp ciepła
umożliwia redukcję kosztów ogrzewania nawet
o ok. 60%. Możliwe zatem, że pompy ciepła
typu powietrze/woda mają jeszcze przed
sobą świetlaną przyszłość, gdy zaczną być
powszechnie stosowane w modernizowanych
instalacjach grzewczych.
Inaczej przedstawia się sytuacja pomp
ciepła zasilanych powietrzem wentylacyjnym,
których główną funkcją jest produkcja c.w.u.
przy wykorzystaniu ciepła zawartego w powietrzu wewnątrz budynku. W ostatnich 3 latach w Polsce obserwuje się znaczny wzrost
zainteresowania takim rozwiązaniem – jest
to spowodowane głównie stosunkowo niską
ceną tych urządzeń oraz prostotą montażu.
Według danych PORT PC liczba powietrznych
pomp ciepła do produkcji c.w.u. zamontowanych w Polsce w 2011 r. przewyższyła liczbę
pomp zasilanych powietrzem zewnętrznym
i w ubiegłym roku stanowiła 43% wszystkich
zamontowanych pomp ciepła.
rynekinstalacyjny.pl
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie
Rozwiązania
źródła ciepła dla domu
jednorodzinnego
Heat sources solutions in one-family houses
Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną
kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową.
Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem
ciepłej wody.
Układ hydrauliczny kotłowni
Cechy kotła wpływające
na rozwiązanie hydrauliczne
kotłowni
Przy wyborze układu hydraulicznego kotłowni dla danego budynku należy zwrócić
uwagę na następujące dane w dokumentacji
techniczno-ruchowej kotła:
rodzaj urządzenia: czy jest to kocioł zwykły,
o obniżonych parametrach, czy kondensacyjny (patrz RI 10/2012), do jakich
parametrów pracy jest zalecany i jaka
powinna być temperatura czynnika grzejnego powracającego do kotła,
typ i wielkość pompy zainstalowanej
pod obudową kotła, jej charakterystykę
i możliwość regulacji,
typ naczynia wzbiorczego zainstalowanego pod obudową kotła, jego pojemność
i ciśnienie wstępne,
dopuszczalny minimalny strumień masy
wody mogący płynąć przez kocioł,
schemat przepływu czynnika w kotle
(czy pod obudową kotła umieszczony jest
zawór upustowy),
możliwość podgrzewania c.w.u. i zalecany sposób podłączenia podgrzewaczy
c.w.u.
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe
rozwiązania kotłowni gazowych możliwe
do zastosowania w domach jednorodzinnych. Przedstawiono i omówiono
wybrane schematy rozwiązań układów
hydraulicznych kotłowni wraz z niezbędnymi elementami układów regulacji.
Abstract
The paper presents basic solutions of gas
boiler-rooms for one-family houses. Selected flow charts of hydraulic systems and
necessary elements of control systems
are presented.
z bezpośrednim zasilaniem jednego lub kilku
obiegów grzewczych (rys. 1),
OG-1
PK
ZB
NW
Układy hydrauliczne kotłowni
centralnego ogrzewania
Stosowane układy zasilania w ciepło
instalacji centralnego ogrzewania kotłowni
można sprowadzić do trzech podstawowych
schematów hydraulicznych:
Rys. 1. Schemat kotłowni z bezpośrednim zasilaniem
obiegu grzewczego [6]
listopad 2012
35
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
36
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
37
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
38
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Michał Wajman
Nagrzewnice wodne
junior product manager
www.flowair.com
w obiektach o małej i średniej kubaturze
Od pewnego czasu zarówno na polskim, jak i europejskim rynku grzewczym systematycznie odnotowuje
się wzrost liczby dostępnych urządzeń i rozwiązań grzewczych. Tendencja ta nie omija również wodnych
nagrzewnic powietrza, będących obecnie najczęściej stosowanymi odbiornikami ciepła. Ich zadaniem jest
efektywne zapewnienie komfortu cieplnego nie tylko w obiektach o średniej i dużej kubaturze, ale również
w małokubaturowych. Wybranie spośród różnych jednostek tej najbardziej energooszczędnej, która efektywnie
ogrzeje pomieszczenie, może być dużym problemem. Firma FLOWAIR, czołowy producent nagrzewnic
wodnych w Polsce, przybliża aspekty techniczne urządzeń, pomagając w ich poprawnym doborze i pozwalając
zaoszczędzić cenny czas inwestora, projektanta, instalatora lub serwisanta.
K
ażda nagrzewnica powietrza ma cechy
charakterystyczne wyróżniające ją na tle
innych, podobnych urządzeń. Jednak konstrukcja i zasada działania podstawowego elementu
każdego aparatu grzewczego, tzn. wymiennika
ciepła, jest niezmienna. W wodnym ogrzewaniu nadmuchowym stosuje się najczęściej
lamelowe wymienniki CuAl, w których aluminiowe lamele nałożone są na miedziane rury
meandrycznie oplatające bryłę wymiennika.
Taka konstrukcja zapewnia efektywny odbiór
ciepła z rur wypełnionych gorącym medium
grzewczym przez strumień przepływającego
powietrza.
mieszczeniu 15°C dla 100-proc. wydajności
wentylatora wynosi 13°C. Przy tych samych
parametrach pracy przyrost temperatury na
dwurzędowym wymienniku ciepła, zastosowanym np. w nagrzewnicy LEO FB 15, wyniósłby
23,5°C, a więc o ponad 80% więcej.
23°C
zużyciem energii elektrycznej (LEO FB 15 M
z wentylatorem EC zużywa 57,5 W) może się
okazać w rachunku ekonomicznym rozwiązaniem bardziej atrakcyjnym. Dla komfortu osób
przebywających w obiekcie nie bez znaczenia
jest również niepowstawanie przeciągów,
10°C
10°C
35°C
10°C
23°C
35°C
10°C
23°C
10°C
35°C
35°C
Nagrzewnica o mocy do 30 kW z wymiennikiem jednorzędowym i nagrzewnica o mocy ok. 17 kW
z dwurzędowym wymiennikiem
Lamelowy wymiennik ciepła
Moc wymiennika ciepła z oczywistych
powodów jest zatem zależna od jego powierzchni, grubości lameli, ich odległości od
siebie, średnicy rur oraz liczby ich rzędów.
Szczególnie istotną kwestią jest liczba rzędów
rur, ponieważ decydująco wpływa na przyrost
temperatury powietrza na wymienniku. Przykładowo przyrost temperatury w nagrzewnicy
o jednorzędowym wymienniku ciepła o nominalnej mocy do 30 kW1) przy parametrach
wody 90/70°C i temperaturze powietrza w po-
40
listopad 2012
Konstrukcja wymiennika ciepła bezpośrednio
wiąże się z problematyką ogrzewania obiektów
mało- i średniokubaturowych. W obiektach
małych, o kubaturze do 700 m3, stosunkowo
często występuje zapotrzebowanie na temperaturę wyższą niż 18°C. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest dobranie urządzeń
o mniejszej mocy grzewczej przy jednocześnie
większym przyroście temperatury powietrza.
Aby przyrost temperatury miał zadowalającą
wartość, dobierany aparat grzewczy musi posiadać przynajmniej dwurzędowy wymiennik
ciepła. Wspomniana nagrzewnica LEO FB 15
optymalnie wpisuje się w tak zdefiniowane
kryteria.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne z kilkurzędowymi wymiennikami ciepła o małych
mocach z powodzeniem stosować można
również do ogrzewania obiektów średniokubaturowych. Mniejsze urządzenie charakteryzuje się bowiem niższym kosztem zakupu,
a w powiązaniu z dodatkowymi niższymi
kosztami materiałowymi instalacji i mniejszym
a dla instalatora bądź serwisanta – mała
masa jednostki, którą bezproblemowo może
zainstalować lub zdemontować jedna osoba
(masa LEO FB 15 wypełnionego wodą wynosi
zaledwie 12 kg).
Dla obiektów o niedużej kubaturze zaleca się stosowanie nagrzewnic wodnych
o małych mocach, które mając mniejszą
wydajność wentylatora, ogrzeją powietrze
w sposób bardziej komfortowy, bez przeciągów. W przypadku obiektów, które wymagają wyższej temperatury (powyżej 18°C),
optymalnym rozwiązaniem jest nagrzewnica
o kilkurzędowym wymienniku ciepła (minimum dwa rzędy), natomiast w obiektach
o średniej kubaturze, ze względu na znacznie
większą liczbę czynników koniecznych do
rozważenia w trakcie projektowania, zaleca
się poprzedzenie doboru urządzeń analizą
techniczno-ekonomiczną.
1)
Przy następujących parametrach: temp. wody zasilanie/powrót – 90/70°C, temp. powietrza na wlocie do
aparatu – 0°C.
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
dr inż. Ryszard Śnieżyk
Możliwości obniżenia kosztów ciepła
z kotłowni zasilanej gazem
Cz. 5. Osiedlowa sieć ciepłownicza – wariant podstawowy
Possibilities of the decrease of costs of the heat from the boiler station supplied with natural gas.
Part 5. District heat distribution network – basic version
Do budowy kotłowni osiedlowej można wykorzystać sieć łączącą poszczególnych odbiorców z nowym źródłem
ciepła. Znajomość warunków pracy układu przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwala na optymalne
wykorzystanie kotłów gazowych do wytwarzania ciepła na potrzeby chwilowe.
W
poprzednich częściach cyklu przedstawiono pokrótce możliwości obniżenia
kosztów zaopatrzenia w ciepło z kotłowni
gazowych analizowanego osiedla. Idea tego
rozwiązania sprowadza się do zastąpienia
wielu kotłowni jedną dwupaliwową [1] oraz
przeprowadzenia szczegółowej analizy zapotrzebowania na ciepło budynków poddanych
termomodernizacji [2]. W kolejnej części cyklu
wyznaczono parametry pracy poszczególnych
instalacji c.o. i przygotowania c.w.u. [3] oraz
wskazano różnice w przypadku lokalizacji
wymienników c.w.u. w kotłowni osiedlowej,
w istniejących kotłowniach i w każdym budyn-
K1
04
03
ku. W części czwartej [4] wstępnie dobrano
kotły – szczególną uwagę poświęcono możliwości zastosowania kondensacyjnych kotłów
gazowych, co umożliwiłoby dalsze obniżenie
kosztów paliwa o ok. 13%.
Proponowane działania powinny spowodować łączne obniżenie kosztów paliwa
o około 1/3.
Warianty struktury
osiedlowej sieci ciepłowniczej
Należy przeanalizować przynajmniej trzy
warianty struktury osiedlowej sieci ciepłowniczej:
10
l=85m
T2
l=85m
11
T1
l = 85 m
09
18
l = 100 m
l = 165 m
K2
16
K4
14
17
l = 430 m
08
01
07
12
15
13
D
A
B
C
E
K5 Sz
05
06
Rys. 1. Plan osiedla ze wstępną strukturą osiedlowej sieci ciepłowniczej – wariant podstawowy
rynekinstalacyjny.pl
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowy
wariant osiedlowej sieci ciepłowniczej
– niezbędnej do realizacji koncepcji budowy kotłowni osiedlowej. Wyznaczono
najlepszą lokalizację kotłowni osiedlowej
(K3) oraz przebieg i średnice przewodów
sieci osiedlowej, przeprowadzono też
obliczenia hydrauliczne i zaprezentowano wykresy ciśnień piezometrycznych
w sieci ciepłowniczej. Zasygnalizowano
problemy dotyczące współpracy gazowej
kotłowni osiedlowej z kotłownią olejową
znajdującą się w innym budynku. Konieczne jest kontynuowanie poszukiwań
najlepszego rozwiązania przyłączenia odbiorców do kotłowni osiedlowej.
Abstract
K3
02
1. podstawowy – połączenie istniejących
kotłowni siecią dwuprzewodową o stałej
temperaturze zasilania tzco = 70°C;
Rys. RŚ
The article presents a basic version of
a district heat distribution network, required for completion of a district heating
plant design. The best possible location
of the district heating plant (K3), as well
as the route and diameter of a heat
distribution network were determined, hydraulic calculations were carried out and
diagrams of piezometric pressure in the
heat distribution network were presented.
The issues concerning operation of the
district gas heating plant in parallel with
an oil heating plant in a different building
were indicated. It is necessary to seek the
best possible solution to connect the final
users to the district heating plant.
listopad 2012
41
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
42
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
43
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
44
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Waldemar Joniec
Ogrzewanie
promiennikowe
Ogrzewanie za pomocą promienników pozwala na zmniejszenie zużycia
energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań – zwłaszcza w obiektach
wysokich, wielkokubaturowych i użytkowanych okresowo. Urządzenia
te umożliwiają bowiem zapewnienie komfortu w pomieszczeniach przy
niskiej temperaturze otoczenia i szybkie jego uzyskanie po okresie
przerwy w pracy.
Promieniowanie IR
Promienniki to urządzenia grzewcze, które większość energii oddają do otoczenia
w formie promieniowania podczerwonego
(ang. infrared – IR). Jest to promieniowanie
elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy
światłem widzialnym a falami radiowymi
(tab. 1).
Promieniowanie podczerwone emitują
wszystkie ciała o temperaturze wyższej od
zera bezwzględnego (–273,15°C, tj. 0 K).
Długość fali i intensywność tego promieniowania zależą od temperatury źródła. Im jest
ona wyższa, tym krótsza jest emitowana fala
i wyższa jej częstotliwość oraz intensywność
promieniowania cieplnego.
nowych temperatura żarnika wynosi 2200°C,
a w wodnym grzejniku promiennikowym
poniżej 100°C.
Temperatury promienników
Od temperatury zależy długość fali i intensywność jej promieniowania, a tym samym
skuteczny zasięg promieni i stosunek energii
przekazywanej do otoczenia w formie promieniowania i konwekcji. Im wyższa temperatura, tym promieniowanie intensywniejsze
i w mniejszym stopniu pochłaniane przez powietrze. Właściwości promienników o różnych
temperaturach i długościach fal warunkują
ich zastosowanie. Jedne są optymalne dla
ogrzewania niskich pomieszczeń mieszkalnych
Promieniowanie
rentgenowskie
Ultrafiolet
Światło
widzialne
Promieniowanie
podczerwone
Fale radiowe
5 pm – 0,001 μm
0,001–0,38 μm
0,38–0,78 μm
0,78–1000 μm
> 1000 μm
Tabela 1. Zakresy promieniowania elektromagnetycznego i ich długości fal [1–3]
Funkcjonuje kilka podziałów podczerwieni
na mniejsze przedziały pasm. Jednym z nich
jest podział na: NIR (near infrared) 0,78–5 μm,
MIR (mid infrared) 5–30 μm i FIR (far infrared)
30–1000 μm. Inny podział zastosował jeden
z producentów lamp grzewczych [8], na fale:
krótkie – IR-A (0,8–1,4 μm), średnie – IR-B
(1,4–3 μm) i długie – IR-C (3–10 μm). Można
się też spotkać z podziałem na: NIR (near infrared) 0,75–1,4 μm, SWIR (short wavelength
infrared) 1,4–3 μm, MWIR (mid wavelength
infrared) 3–8 μm, LWIR/TIR (long wavelength
infrared/thermal infrared) 8–15 μm i FIR (far
infrared) 15–1000 μm [7].
Podziały te mają znaczenie, kiedy porównuje
się różne typy promienników pod względem
temperatury ich pracy i długości fali oraz zasięgu promieniowania. Jak duży jest przedział
temperatur dla urządzeń stosowanych do
ogrzewania, niech świadczy fakt, że w elektrycznych promiennikach kwarcowo-haloge-
rynekinstalacyjny.pl
i biurowych, inne w kościołach, a jeszcze
inne w dużych obiektach przemysłowych lub
na zewnątrz.
W promiennikach o temperaturze pracy
1500–2300°C (elektryczne lampy kwarcowo-halogenowe) maksymalne natężenie strumienia energii przypada na długość fali ok. 1,6 μm.
Ta fala nie jest pochłaniana przez powietrze
i można ją skutecznie skupić lustrami reflektorów i ukierunkować na ściśle określone obszary. Energia z takich promienników dociera
praktycznie bez strat na znaczne odległości
i urządzenia te są optymalne do ogrzewania
powierzchni na wolnym powietrzu (np. trybun
na stadionach) oraz wszędzie tam, gdzie trzeba
uzyskać natychmiastowe działanie w ściśle
określonym czasie i dla konkretnej oraz oddalonej powierzchni. Warto tu odnotować,
że ten zakres promieniowania uznawany jest
za najlepszy do ogrzewania starych kościołów z freskami i malowidłami ściennymi,
listopad 2012
45
ENERGIA
gdyż taki rodzaj ogrzewania ma najmniejszy
udział konwekcji i tym samym ograniczone
są ruchy powietrza wywołane ogrzewaniem
oraz wykraplanie się wilgoci i osiadanie kurzu
na ścianach i suficie. Do nowych, często
używanych świątyń z dobrze izolowanymi
przegrodami i wentylacją mechaniczną zaleca
się coraz częściej wodne niskotemperaturowe
promiennikowe ogrzewanie płaszczyznowe
(ścienne i podłogowe), które może też pełnić a)
funkcję chłodzenia.
Promienniki o temperaturze 1100–1400°C
(elektryczne lampy kwarcowe) emitują najwięcej energii w zakresie fali o długości
1,8–2,8 μm. W tym zakresie zdecydowana
większość energii dociera w formie promieniowania do ogrzewanych powierzchni. Jednak
w miarę wzrostu odległości ten stosunek ulega
zmianie. Powietrze absorbuje bowiem część
promieniowania i trudno jest je przesyłać
na duże odległości. Atutem promienników
pracujących w tym zakresie fali jest to, że
zasilające je lampy nie emitują mocnego
światła (fali elektromagnetycznej w zakresie
promieniowania widzialnego).
W promiennikach o temperaturze pracy
800–1000°C (np. jasnych gazowych ceramicznych) najwięcej energii emitowane jest
w postaci fali o dł. 2,5–2,8 μm. Wprawdzie
powietrze absorbuje sporą część tej energii,
jednak urządzenia te są skuteczne w ogrze-
b)
Temperatura powietrza oraz temperatura odczuwalna: a) w przypadku ogrzewania promiennikowego,
b) w przypadku tradycyjnego ogrzewania powietrza
Rys. Zehnder
waniu obiektów wysokich. Ten zakres fali nie
poddaje się już tak skutecznemu skupianiu
i kierowaniu za pomocą luster reflektorów na
ściśle wybrane i bardzo oddalone powierzchnie, ale dzięki odpowiedniej budowie skutecznie odbijają one rozproszoną wiązkę promieni
w kierunku powierzchni ogrzewanej.
Urządzenia, których temperatura pracy
wynosi 300–400°C (m.in. ciemne gazowe
promienniki rurowe), emitują większość
energii w zakresie od 4 do 7 μm i jest ona
w znacznym stopniu absorbowana przez
powietrze. Z jednej strony mają nieduży
zasięg, ale jednocześnie mogą być używane
w niezbyt wysokich pomieszczeniach. Promieni tych nie można kierować za pomocą
luster reflektorów, dlatego promienniki otacza
się dużymi elementami ceramicznymi do
odbijania promieni w kierunku powierzchni
ogrzewanych.
W urządzeniach grzewczych osiągających
temperatury poniżej 100°C powstaje fala
elektromagnetyczna o długości 5–15 μm.
Promienie te mają niewielki zasięg, ale jest
on skuteczny w małych i niewysokich pomieszczeniach, np. mieszkalnych czy biurowych, zapewniając komfort ich użytkownikom.
Promiennikowe panele sufitowe i ścienne
mogą łączyć funkcje ogrzewania i chłodzenia, być zasilane niskoparametrowymi źródłami ciepła (pompami ciepła) i zapewnić
komfort w pomieszczeniu mieszkalnym lub
biurowym już przy parametrach zasilania
35–42°C. Wodne promienniki podsufitowe
o temperaturze poniżej 100°C stosuje się
też do ogrzewania wysokich pomieszczeń,
promienniki
reklama
ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU SP. Z O.O.
34-114 Brzeźnica, Brzeźnica 320
tel. 33 481 75 70, 33 483 22 22, faks 33 879 20 30
www.promienniki-ask.pl, www.nagrzewnice-ask.pl
www.rekuperatory-ask.pl
Omega – gazowe promienniki rurowe
moc urządzeń: od 12 do 200 kW;
długość rur promieniujących: od 1,5 do 24 m;
możliwość sterowania dwustopniowego i z płynną regulacją mocy w zakresie 60–100%;
rury promieniujące obustronnie pokryte aluminium i wygrzewane w wysokich temperaturach;
specjalnie uformowany odbłyśnik o podwyższonym współczynniku odbicia;
zastosowanie: hale produkcyjne i magazynowe, obiekty o dużej kubaturze, wiaty, hangary, zadaszenia,
zastosowania technologiczne;
certyfikat CE dopuszczający promienniki Omega do stosowania w krajach UE;
gwarancja: 24 miesiące.
Sun-Ray – gazowe promienniki ceramiczne
zakres mocy: od 8 do 36 kW;
możliwość zastosowania dwustopniowej regulacji 50–100%;
płyta ceramiczna osiąga temperaturę 800–900°C;
cechy szczególne: zwarta i prosta budowa gwarantująca długą i bezawaryjną pracę, łatwa instalacja
i eksploatacja, ekologiczne spalanie gazu oraz 30–50% oszczędności;
zastosowanie: hale produkcyjne i magazyny, obiekty o dużej kubaturze, wiaty, hangary, zadaszenia,
zastosowania technologiczne;
certyfikat CE dopuszczający promienniki Sun-Ray do stosowania w krajach UE, aprobata IGNiG
oraz znak bezpieczeństwa B;
gwarancja: 24 miesiące.
46
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
takich jak hale montażowe i magazynowe,
oraz tam, gdzie względy bezpieczeństwa
ograniczają użycie wysokotemperaturowych
urządzeń gazowych lub elektrycznych, a także
w obiektach, w których pożądany jest równomierny rozkład promieniowania i zapewnienie
wysokiego komfortu pracownikom. Atutem
tych promienników jest też to, że mogą być
zasilane tanią energią (np. pompami ciepła
z gruntowymi wymiennikami) lub energią
odpadową z procesów przemysłowych.
Temperatury w obiekcie
Przyjmuje się, że przy tej samej odczuwalnej dla człowieka temperaturze w pomieszczeniu ogrzewanym promiennikami można
utrzymywać temperaturę powietrza niższą
o 2–4°C niż w pomieszczeniu ogrzewanym
konwekcyjnie [4–6]. W konsekwencji zużycie energii na potrzeby grzewcze zmniejsza
się o 10–25%. W wielu obiektach nie jest
wymagane stałe ogrzewanie pomieszczeń
lub wszystkich stref i tym samym można je
okresowo wyłączać. Promienniki pozwalają
zaś na szybkie uzyskanie komfortu po okresie
braku ogrzewania.
Ten system pozwala też na osiągnięcie niskiego gradientu temperatury pomiędzy strefą
pod sufitem a strefą przebywania ludzi, co ma
szczególne znaczenie w budynkach wysokich.
Gradient temperatury dla promienników wyno-
si ok. 0,3°C/m, a dla tradycyjnego ogrzewania
konwekcyjnego ponad 2,5°C/m.
Lokalizacja urządzeń
Człowiek znajdujący się w polu działania
promiennika absorbuje promienie i odczuwa
wzrost temperatury tylko w tej części ciała,
która jest wyeksponowana na promieniowanie. Zatem optymalne jest równomierne
pokrycie promieniami strefy przebywania ludzi
w celu uniknięcia odczuwania przez nich różnic
w temperaturze poszczególnych części ciała.
W niektórych przypadkach, wynikających
z np. procesów technologicznych, odchodzi
się od równomiernego pokrywania tej strefy
promieniowaniem.
Istotny jest również wpływ intensywności
promieniowania na człowieka. Przyjmuje się, że
moc przypadająca na 1 m2 powierzchni powinna się zawierać w przedziale 100–250 W/m2
w zależności od warunków wewnętrznych
panujących w pomieszczeniu oraz jego przeznaczenia [4]. Producenci podają minimalne
odległości promienników od stref przebywania
ludzi dla każdego ze swoich urządzeń. Np. dla
promienników jasnych gazowych zalecana
minimalna wysokość instalowania to 4,5–5 m,
a dla ciemnych gazowych 4,0 m przy montażu
sufitowym i 3,5 m przy montażu ściennym.
Warto też wziąć pod uwagę możliwość zainstalowania promienników na wysokości
wynikającej z obecności innych instalacji lub
urządzeń (np. suwnic w halach).
Istotny wpływ na dobór promienników ma
charakter i przeznaczenie obiektu oraz stosowana technologia produkcji, rodzaj urządzeń,
a także rozmieszczenie stanowisk pracy, jej
cykl, liczba pracowników itp. Określają one
maksymalną temperaturę wewnętrzną oraz
temperaturę dyżurną konieczną do zachowania
w okresach nieużytkowania pomieszczeń.
Istotny jest też dostęp do nośników energii
(gaz ziemny lub płynny, energia elektryczna)
lub do sieci ciepłowniczej, a także do źródeł
niskotemperaturowych. Ważne są również
wymagania przeciwpożarowe dla danego
obiektu z uwagi na jego konstrukcję, procesy
technologiczne lub bezpieczeństwo ludzi.
Literatura
1. Januszajtis A., Fale, PWN, Warszawa 1991.
2. Litwin R., Teoria pola elektromagnetycznego, WNT,
Warszawa 1969.
3. Szczeniowski S., Elektryczność i magnetyzm, PWN,
Warszawa 1980.
4. Kowalczyk M., Gazowe i elektryczne promienniki podczerwieni, ZNTC Solaren, Gdańsk 2004.
5. Koczyk H. (red.), Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie,
montaż, eksploatacja, SysTherm Serwis, Poznań 2005.
6. Reckangel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.R.,
Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik, EWFE, Gdańsk
1994.
7. http://www.chemie.de/lexikon/Frequenzband.html.
8. Philips Entertainment Lamps catalogue, 2012.
9. Materiały firm: Drewart, Foko, Kampmann, Zehnder.
reklama
promienniki
KAMPMANN POLSKA SP. Z O.O.
99-100 Łęczyca, ul. Lotnicza 21 F
tel. 24 721 91 85, faks 24 721 91 91
e-mail: [email protected]
www.kampmann.pl
Galaxis – stropowe promienniki płytowe
zasilanie wodne;
maks. temperatura pracy: 120°C;
maks. ciśnienie pracy: 10 barów;
ciśnienie nominalne: 16 barów;
wymiary: szerokość 300–1500 mm, długość 4000–5000 mm;
min. wysokość montażu: 3,1 m;
budowa: płyta promieniująca z walcowanej na zimno blachy stalowej o grubości 1,0 mm oraz rury stalowe
28×1,5 mm przewodzące wodę są trwale połączone z panelem poprzez zgrzewanie, łączenie rur za pomocą
złączek zaciskowych lub spawanie;
sterowanie: automatyczne, indywidualne i strefowe;
akcesoria: szybkozłączki zaciskowe, blachy osłonowe, osłony umożliwiające staczanie się piłek, zestawy
montażowe i zawory regulacyjne;
promienniki dostarczane są standardowo w kolorze RAL 9016 – inne kolory na zapytanie;
obszary zastosowań: optymalne ogrzewanie w strefie przebywania ludzi w halach sportowych, na kortach
tenisowych, w halach sportów jeździeckich, fabrycznych i magazynowych, pomieszczeniach handlowych,
wystawienniczych, na otwartych przestrzeniach, jak np. pasaże handlowe, magazyny wysokiego składowania,
stocznie i hangary;
cechy szczególne: wersja perforowana pozwala zmniejszyć hałas i skrócić czas pogłosu występujący w halach
produkcyjnych, wystawienniczych, sportowych, tenisowych itp., panele perforowane mają otwory o średnicy
5,5 mm i dostarczane są w specjalnym materiale ochronnym.
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
47
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Adam Radzimski
Mocowanie i wibroizolacja
pionowych rurociągów
w budynkach wysokich
Mocowanie pionowych rurociągów, które kurczą się bądź wydłużają pod
wpływem temperatury, zawsze przysparzało wiele problemów inżynierom
projektującym systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
w budynkach wielopiętrowych. Zmiana temperatury o np. 40°C powoduje,
że standardowa stalowa rura o długości 33 m wydłuża się bądź kurczy
o 20 mm. W wysokich budynkach rurociągi stalowe mogą się wydłużać
nawet o 130 mm. Powoduje to duże naprężenia, które z jednej strony
stanowią obciążenie konstrukcji budynku i zamocowania, z drugiej
zaś wprawiają cały system konstrukcji budynku i instalacji technicznej
w drgania, zwiększają poziom hałasu instalacyjnego oraz powodują duże
nieszczelności w izolacji i zabezpieczeniu przeciwogniowym.
P
roblem ten można rozwiązać za pomocą
naturalnych kompensatorów U-kształtowych lub kompensatorów mieszkowych z kilkoma punktami zamocowań (punktami stałymi
i przesuwnymi/prowadzącymi). Metody te są
skuteczne, ale mają także sporo wad.
Zastosowanie kompensatorów naturalnych,
np. U-kształtowych (rys. a), może wiązać się
z koniecznością instalacji pomp o większej
mocy z powodu większych oporów oraz
zmian kierunków przepływowych. Część powierzchni użytkowej musi być przeznaczona
na prowadzenie większej liczby rurociągów.
Koszt instalacji zwiększa się dodatkowo przez
długość rurociągu, ilość kształtek, dodatkowe
zamocowania i robociznę.
Przed wprowadzeniem kompensatorów
gumowych i ze stali nierdzewnej (rys. b) konstruktorzy byli zmuszeni do korzystania z kompensatorów naturalnych U-, Z-, L-kształtowych
oraz punktów stałych. Dzięki kompensatorom
mieszkowym rura może być prosta na całej
długości, ale wzrasta możliwość awarii, które
oznaczają nie tylko utratę ogrzanej bądź schłodzonej wody, lecz także możliwość powstania
uszkodzeń spowodowanych przez wodę i parę
wodną. Kompensatory mieszkowe wymagają
okresowych przeglądów i dlatego muszą być
łatwo dostępne, a to nie zawsze jest możliwe.
Konieczne staje się zastosowanie dodatkowego układu zaworów, które umożliwią szybkie
zamknięcie przewodu i jego konserwację.
Zawory takie są dosyć drogie, a ich działanie
48
listopad 2012
może być zbyt wolne, by zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.
Zarówno kompensatory mieszkowe, jak
i naturalne U-kształtowe wymagają zastosowania licznych punktów zamocowań, co
dla konstruktora jest kolejną trudnością. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja rurociągu z kompensatorami wymaga
przede wszystkim osiowego jego prowadzenia
oraz dodatkowych punktów prowadzących
i punktów stałych jednocześnie po obu jego
stronach. Każda para punktów zamocowań
może być poddana znacznym obciążeniom,
dodatkowo zwiększanym przez siły niezbędne
do zmiany położenia kompensatorów U-kształtowych bądź kompensatorów mieszkowych
i ich oporowi. Konieczne staje się więc
uwzględnienie znacznych współczynników
bezpieczeństwa dla zamocowań i elementów
konstrukcyjnych.
Kompensatory naturalne i mieszkowe z zalecanymi zaworami odcinającymi powodują
w większości turbulentny przepływ medium,
co wywołuje większy poziom drgań i hałas
od instalacji. Oferowane przez firmę Adam
innowacyjne systemowe rozwiązania mocowania i wibroizolacji pionowych rurociągów
eliminują opisane wyżej problemy. Pozwala
na to zastosowanie różnorodnych zawieszeń
i podpór sprężynowych wraz z odizolowanymi
prowadzeniami, umieszczonych w taki sposób,
aby podtrzymywać rurociąg, a jednocześnie
umożliwiać jego swobodne kurczenie się
a)
b)
a)
b)
c)
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
GL
c)
Piony rurociągów: rozwiązania tradycyjne – kompensatory
U-kształtowe (a) i mieszkowe (b) oraz nowe rozwiązanie
– innowacyjny system zamocowania pionów rurociągów
na podporach sprężynowych (c)
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
A R T Y K U Ł
i wydłużanie z zachowaniem niewielkich i łatwo dających się obliczyć zmian obciążenia
(rys. c).
System odizolowanego zamocowania pionu
rurociągu może być zaprojektowany w oparciu o odizolowany (odsprzężony od korpusu
budowlanego) centralny punkt stały, który
w czasie eksploatacji systemu pozostaje
neutralny, albo jako swobodnie zawieszony system oparty wyłącznie na podporach
sprężynowych i odizolowanych osiowych
prowadzeniach. Jeżeli używa się jednego
odizolowanego punktu stałego, jest on umieszczony jak najbliżej środka pionowego odcinka
rurociągu, tak by rurociąg mógł się rozszerzać
i kurczyć w obu kierunkach, tj. nad i pod nim.
Dzięki umieszczeniu odizolowanego punktu
stałego pośrodku rurociągu różnice długości
przy każdym końcu wynoszą tylko 1/2 długości całego wydłużenia czy kurczenia się.
Zamocowanie jest tak zaprojektowane, by
bez dodatkowej regulacji mogło wytrzymać
ekstremalne naprężenia, powstające np. wtedy, gdy z systemu usuwa się wodę w celu
konserwacji itp.
Swobodnie zawieszone systemy, bez centralnego punktu stałego, są również tak zaprojektowane, by mogły rozszerzać się i kurczyć
w obu kierunkach od środka, ale ich regulacja
jest o wiele trudniejsza, ponieważ trudno jest
oszacować usztywnienie instalacji na końcach
oraz w punktach rozgałęzień. Dlatego też
instalacje muszą być uważnie sprawdzane
w celu uniknięcia przypadkowego unieruchomienia w punktach rozgałęzień. Poza tym,
gdy usuwa się wodę w celu konserwacji,
może się okazać, że trzeba użyć dodatkowych
zamocowań albo wyregulować poszczególne
punkty zamocowania.
W zależności od wytrzymałości układów
mocujących liczba i rozmieszczenie zamocowań sprężynowych mogą być różne. Jeden
zestaw na każdym piętrze umożliwia maksymalne rozłożenie ciężaru, ale można też
rozmieszczać zamocowania w większych
odstępach. W większości systemów powinno się stosować izolowane prowadnice,
które umożliwiają ustawienie rurociągu pionowo w linii prostej zarówno w systemach
mocowanych centralnie, jak i swobodnie
zawieszonych. Uchwyty pionowe mogą być
zespawane z rurociągiem w celu wzmocnienia
konstrukcji. Łatwo jest je instalować i nie
wymagają konserwacji.
Co najważniejsze, w każdych warunkach
(w chwili instalacji, z wodą, bez wody, przy
ekstremalnych temperaturach) wiadomo, jakie jest obciążenie poszczególnych punktów
S P O N S O R O W A N Y
zawieszeń. Oprócz tego, że zmiany obciążenia w punktach zawieszenia wywołane
kurczeniem i wydłużaniem się rurociągu są
minimalne, dodatkową korzyścią jest to, że
sprężyny absorbują większość naturalnych
drgań pomiędzy budynkiem i rurą, a dodatkowa masa neoprenowa izoluje akustycznie
cały układ.
Odpowiednio zaprojektowany system rurociągów z zawieszeniem/podporami sprężynowymi pozwala wyeliminować wszystkie wady
poprzednich systemów, a ponadto umożliwia
bezproblemowy, szybki, prosty montaż, bezpieczeństwo oraz bezserwisową długoletnią
eksploatację.
NOISE & VIBRATION CONTROL
ADAM Sp. z o.o.
Systemy Mocowań, Wibroizolacji
i Izolacji Dźwiękowych
84-230 Rumia, ul. Morska 9A
tel./faks 58 671 38 35
e-mail: [email protected]
www.adam.com.pl
reklama
Płyny niezamarzające do
instalacji solarnych, chłodniczych,
klimatyzacyjnych, grzewczych
i pomp ciepła
rynekinstalacyjny.pl
TRANSTHERM
PPH Glyco-Tech
tel. 22 290 56 57
[email protected]
www.transtherm.pl
listopad 2012
49
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Nowe izolacje techniczne
Izolacje techniczne PAROC to wysokiej jakości wyroby z wełny kamiennej.
Izolacja bez przegrzewów
Odporna izolacja
PAROC Pro Section 140 F4 to elementy
zastępujące stalową konstrukcję wsporczą
płaszcza izolacji na rurociągach poziomych.
Ich zastosowanie pozwala uniknąć przegrzewów przez konstrukcję wsporczą płaszcza
izolacji. Wysoka gęstość zastosowanych
elementów umożliwia utrzymywanie stałej
odległości między rurociągiem a płaszczem
izolacji i zapobiega jej osiadaniu pod wpływem
ciężaru płaszcza i pogorszeniu właściwości
izolacyjnych.
PAROC Pro Section 140 Clad to otulina
z wełny skalnej przeznaczona do wykonywania izolacji rurociągów, pokryta wzmocnioną
włóknami szklanymi folią aluminiową z warstwą odporną na działanie promieni UV. Taka
kombinacja powłoki zewnętrznej sprawia, że
izolacja jest odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Nie wymaga dodatkowych
nakładów na wykonanie płaszcza i jego konstrukcji wsporczej. Można ją stosować na
rurociągach na zewnątrz z ciepłym oraz zimnym medium. Wyposażona jest w taśmę
samoprzylepną, która ułatwia montaż i tworzy
szczelne dla wilgoci samowulkanizujące się
połączenie.
Zalety PAROC Pro Section 140 Clad to:
wodoszczelność – jako płaszcz zastosowano
wodo- i paroszczelne pokrycie; dzięki tym
cechom oraz samowulkanizującej się taśmie
otuliny zapewniają szczelność pokrycia oraz
optymalną izolacyjność cieplną; zmniejszone zostaje jednocześnie ryzyko wykraplania
się pary wodnej i korozji rurociągu;
wytrzymałość – pokrycie tworzy odporną na uszkodzenia mechaniczne warstwę
chroniącą izolację;
odporność na działanie UV – w aplikacjach
zewnętrznych narażonych na działanie promieni słonecznych ważna jest nie tylko
wytrzymałość, lecz także odporność na
promieniowanie ultrafioletowe; daje to pewność, że zastosowany materiał nie będzie
z czasem tracił swoich właściwości;
szybkość montażu – dzięki jednoczesnej
aplikacji otuliny i płaszcza można zaoszczędzić czas i materiały potrzebne do wykonania izolacji rurociągów.
W skład systemu wchodzą otuliny na odcinki proste, segmenty na kolana oraz taśma
samoprzylepna.
PAROC Pro Section 140 F4
Elementy PAROC Pro Section 140 F4 mają
cylindryczny kształt z jednostronnym nacięciem wzdłużnym lub postać połówek cylindra
bez okładziny powierzchni zewnętrznej. Ich
średnica wewnętrzna wynosi 89–1016 mm,
długość 100 mm, a grubość 20–200 mm.
Korzyści z zastosowania tych produktów to:
mniejsze o ok. 25% straty ciepła (w odniesieniu do takich samych grubości izolacji
z tradycyjną stalową konstrukcją wsporczą),
mniejsza o ok. 25% grubość izolacji (w wypadku takich samych strat ciepła) i mniejsza
ilość blachy użytej jako płaszcz izolacji,
znaczna redukcja czasu potrzebnego do
wykonania konstrukcji wsporczej płaszcza izolacji dzięki zastosowaniu gotowych
elementów.
Ponadto w rozwiązaniu tym nie występują
mostki cieplne. Nie trzeba więc korygować
wartości współczynnika przewodzenia ciepła
materiału izolacyjnego (co jest wymagane
w wypadku tradycyjnej stalowej konstrukcji
wsporczej).
50
listopad 2012
Płyty PAROC InVent stosowane są jako wewnętrzna wykładzina kanałów wentylacyjnych,
wypełnienie kulis szczelinowych tłumików
akustycznych, izolacja dźwiękochłonna skrzynek rozprężnych oraz izolacja dźwiękochłonna
w centralach wentylacyjnych. Produkty te
używane są również do wytłumienia kanałów
wentylacyjnych od środka. Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie z systemu tłumików
akustycznych oraz dodatkowo, w wypadku
prowadzenia kanałów na zewnątrz budynków,
pozwala uniknąć stosowania dodatkowego
płaszcza izolacji.
Płyty PAROC InVent z pokryciem G9 sklasyfikowane zostały jako nadające się do
stosowania w instalacjach HVAC. Produkty te
pozytywnie przeszły badania przeprowadzone
zgodnie z normą EN ISO 846:1997 „Ocena
oddziaływania mikroorganizmów na tworzywa
sztuczne” w Institut für Lufthygiene w Berlinie.
Właściwości akustyczne płyt zostały potwierdzone badaniami wykonanymi w Instytucie
Techniki Budowlanej.
Większa efektywność kolektorów
PAROC InSolar 50 to płyta z wełny skalnej
przeznaczona do wypełnień płaskich kolektorów słonecznych. Produkt ten ma zwiększać
ogólną wydajność kolektorów słonecznych.
Izolacja zwiększa wydajność energetyczną
kolektorów słonecznych dzięki ograniczeniu
absorpcji energii słonecznej tylko do elementów wymiennika ciepła. Nie dopuszcza do
nadmiernego nagrzania się kolektora, prowadzącego do zmniejszenia efektywności (przyjmuje się, że wzrost temperatury wewnątrz
kasety panelu o 1°C powoduje utratę ok.
0,5% jego sprawności). Specjalna kompozycja
składników płyty InSolar sprawia mianowicie,
że wewnątrz kasety kolektora nie uwalniają się
gazy, które mogłyby osiąść na wewnętrznej
powierzchni panelu. Absorpcja energii słonecznej, a co za tym idzie wydajność całego
kolektora pozostaje więc bez zmian.
PAROC InSolar 50 przeszedł pozytywnie
testy „Odgazowywanie z materiałów termoizolacyjnych w płaskich kolektorach słonecznych”
przeprowadzone w szwajcarskim instytucie
SPF (Solartechnik Prüfung Forschung).
Nowa jakość w akustyce
Oferta płyt InVent przeznaczonych do
wykonywania izolacji akustycznych została
wzbogacona o produkt z nowym pokryciem
G9. Pod nazwą G9 kryje się płótno w kolorze
czarnym, które wraz z wełną ma parametry
tłumienia porównywalne z tradycyjnym welonem szklanym. Zaletą tych płyt jest również
wytrzymałość powierzchni na uszkodzenia
mechaniczne.
Paroc Polska Sp. z o.o.
62-240 Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4
tel. 61 468 21 90, faks 61 415 45 79
www.paroc.pl
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Nawiewniki powietrza
dr inż. Anna Charkowska
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
w wentylacji i klimatyzacji
Air inlets in ventilation and air conditioning
W pomieszczeniu obsługiwanym przez wentylację i klimatyzację ze scentralizowanym przygotowaniem
powietrza jedynymi widocznymi dla użytkowników elementami instalacji są nawiewniki i wywiewniki
powietrza.
N
awiewnik powietrza zgodnie z definicją zamieszczoną w normie PN-EN 12792:2006 [5]
to uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. Jego konstrukcja ma zapewnić utrzymanie określonych
warunków komfortu w zakresie temperatury,
prędkości, wilgotności powietrza i poziomu
dźwięku w strefie przebywania ludzi. Natomiast
wywiewnik to urządzenie, przez które powietrze
opuszcza obsługiwane pomieszczenie.
Pojęciem nierozerwalnie związanym z nawiewnikami, wywiewnikami i ich pracą jest tzw.
rozdział powietrza, czyli rozprowadzenie powietrza w sposób zapewniający określone warunki,
takie jak wielkość wymiany powietrza, ciśnienie,
czystość, temperatura, wilgotność, prędkość
powietrza i poziom dźwięku, w określonej strefie tego pomieszczenia, osiągane zazwyczaj za
Streszczenie
W artykule omówiono pojęcie efektywności wentylacji, pokrótce przedstawiono
również wybrane rodzaje nawiewników
powietrza stosowane w instalacjach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Abstract
The article defines the efficiency of a ventilation system, as well as presents selected types of air inlets used in mechanical
ventilation and air conditioning systems.
Wentylatory
Pełny program wentylatorów
do wentylacji ogólnej,
oddymiającej (certyfikowanych
wg PN-EN 12101-3)
i przemysłowej
Osprzęt wentylacyjny
• nawiewniki
• tłumiki
• regulatory przepływu
• fan coile
• belki i stropy
chłodzące
pomocą nawiewników i wywiewników, które
tworzą wspólnie granice między obsługiwanym
pomieszczeniem i systemem rozprowadzenia
powietrza [5]. Projektant, rozważając wybór
metody rozdziału powietrza w pomieszczeniu,
powinien uwzględnić oprócz konieczności zapewnienia oczekiwanych parametrów w strefie
przebywania użytkowników także efektywność
wentylacji, uznawaną za miarę stopnia, w jakim
usuwane są zanieczyszczenia [11].
Rodzaje przepływu powietrza
Dla budynków użyteczności publicznej,
zwanych komfortowymi, rozróżnia się dwa
podstawowe rodzaje przepływów powietrza
w pomieszczeniach warunkujące dobór od-
BSH Klima Polska
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 18 58
fax 22 737 18 59
[email protected]
www.bsh.pl
Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne
Innowacyjność i ekologia,
wysoka jakość
Aparaty
grzewczo-wentylacyjne
reklama
Ponad 100 wielkości
w wersjach przemysłowych
i komfortu
rynekinstalacyjny.pl
Nadciśnieniowe
systemy
zapobiegania
zadymianiu
Zgodnie z normą PN-EN 12101 – cz. 6
(<3 sek, max 50 Pa) utrzymujemy
niezadymione drogi ucieczki
Kurtyny powietrzne
Funkcjonalność i estetyka.
Ponad 100 wielkości różnych typów kurtyn
listopad 2012
51
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
52
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
53
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
54
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
Producent
wentylatorów
promieniowych
TORUŃ
LIPNO
WŁOCŁAWEK
reklama
PŁOCK
rynekinstalacyjny.pl
WARSZAWA
listopad 2012
55
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
56
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
System BH-Res B2B
Aplikacje B2B (ang. Business to Business) to oprogramowanie przeznaczone dla firm, umożliwiające zarządzanie
relacjami występującymi pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami.
S
ystem B2B firmy BH-Res powstał w celu zautomatyzowania obsługi klientów.
Umożliwia on kontrahentom samodzielne
wykonanie, w łatwy sposób, wielu czynności, które dotychczas mogły sprawiać
problemy i wymagały dużego zaangażowania
pracowników firmy i jej klientów. W systemie
wprowadzono również kilka innowacyjnych
rozwiązań, dzięki którym instalator może
zmniejszyć koszty wykonania instalacji i zaoszczędzić czas.
BH-Res B2B oferuje przede wszystkim zautomatyzowanie realizacji zamówień, czyli:
składanie zamówień i śledzenie ich statusu
oraz składanie zapytań ofertowych,
dostęp do aktualnych informacji o promowanych produktach,
dostęp do informacji o stanie rozliczeń
z firmą kontrahenta,
wszystkie produkty w jednym miejscu,
katalog produktów z dokładnymi opisami,
aktualne ceny i stany magazynowe,
śledzenie transportu zamówionych materiałów.
instalacji. „Optymalizator” analizuje wiele
możliwych sposobów rozkroju płyt i wybiera
optymalny sposób, który zapewnia najmniejsze zużycie materiałów oraz minimalną liczbę
połączeń wzdłużnych przy wykonywaniu elementów instalacji.
Dane źródłowe dla „Optymalizatora” mogą
być dostarczane na kilka sposobów:
najbardziej zaawansowane i najwygodniejsze jest zaimportowanie do systemu pliku
wynikowego z programu projektowego
umożliwiającego projektowanie instalacji
w systemie Climaver, tj. Ventpacka lub
Wentyli. Plik taki zawiera specyfikację
wszystkich elementów instalacji w postaci
odcinków prostych i kształtek;
tzw. moduł „Climaver” umożliwia ręczne
wprowadzenie poszczególnych elementów;
Sercem systemu BH-Res B2B jest moduł
„Optymalizacja”. Jest to zaawansowane narzędzie, dzięki któremu wykonywanie instalacji
stanie się łatwiejsze i co najważniejsze, tańsze.
Najważniejszym zadaniem modułu jest pomoc
w dokładnym wyliczeniu optymalnego zużycia
materiałów przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnych w technologii Climaver.
Stosowane dotychczas metody wyliczania
zużycia materiałów, np. w programach służących do projektowania instalacji, były oparte
na dość dużych przybliżeniach i wyniki tych
obliczeń często odbiegały od rzeczywistego
zużycia. Wyniki obliczeń „Optymalizatora” są
precyzyjne i wiarygodne z tego względu, że
oparte zostały na konkretnym (zoptymalizowanym) sposobie wykrawania płyt Climaver
w celu otrzymania potrzebnych elementów
dodatkowo przygotowany został tzw. moduł
„Blacha”, który służy do zamiany instalacji
z blachy na instalację w systemie Climaver.
W module tym można ręcznie wprowadzić
poszczególne elementy z blachy, które są
zamieniane na odpowiedniki w systemie
Climaver.
Po wprowadzeniu elementów do programu
„Optymalizator” zamienia wszystkie możliwe kształtki na odcinki proste. Następnie
przeprowadza obliczenia, których wynikiem
jest dokładne zestawienie wszystkich niezbędnych materiałów systemu Climaver oraz
przedstawienie optymalnego sposobu rozkroju
poszczególnych płyt. Ten sposób rozkroju
płyt obrazowany jest zarówno w formie
specyfikacji, jak i w formie graficznej, gdzie
każda płyta jest odpowiednio rozrysowana.
rynekinstalacyjny.pl
Wykonawca ma możliwość wyboru formy
bardziej dla niego czytelnej.
Dzięki dokładnemu wyliczeniu zużycia materiałów możliwe będzie przygotowanie odpowiedniej oferty do przetargu. Dotychczas
wykonawcy, obawiając się niedoszacowania
materiałów, często uwzględniali zbyt duży
naddatek materiałowy, co skutkowało niepotrzebnym zawyżaniem ceny oferty.
Wynik obliczeń zużycia materiałów udostępniany jest wszystkim wykonawcom startującym w danym przetargu, którzy zwrócili
się do firmy BH-Res poprzez system B2B
z zapytaniem ofertowym.
Możliwość zaprezentowania optymalnego
sposobu rozkroju płyt pozwala nawet mało
zaawansowanym instalatorom sprawnie wykonać instalację i jak najlepiej wykorzystać
materiał. Taki sposób wykroju prezentowany
jest wykonawcy, który wygrał przetarg i przystępuje do zamawiania materiałów.
Dużą zaletą korzystania z systemu BH-Res
B2B jest możliwość wypracowania przez kontrahenta historii współpracy, która korzystnie
wpływa na jej dalsze warunki.
BH-Res Sp.j.
35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3
tel. 17 864 13 13, faks 17 866 09 40
e-mail: [email protected], www.bh-res.pl
listopad 2012
57
POWIETRZE
Wentylacja
mgr inż. Krzysztof Kaiser
komór bezpiecznej pracy (cz. 2)
Safe operation chamber ventilation Part II
Komory bezpiecznej pracy stosowane są głównie w laboratoriach, a także przy pracach wymagających w obszarze
roboczym powietrza o wysokim stopniu czystości, zarówno pyłowej, jak i mikrobiologicznej (patrz RI 10/2012).
Zalecenia dotyczące doboru
Podczas zakupu komory należy zwrócić
uwagę, czy posiada ona certyfikat niezależnego akredytowanego laboratorium potwierdzający wykonanie komory według normy
EN 12469:2002. W Stanach Zjednoczonych
dla wszystkich modeli BSC klasy II (typ A1,
A2, B1, B2) w celu uzyskania certyfikatu
zaleca się wykonanie badań i testów zgodnie
ze standardem NSF/ANSI Standard 49-2007,
tj. m.in.:
pomiar prędkości przepływu powietrza przez
obszar pracy,
pomiar prędkości czołowego przepływu
powietrza,
test dymowy kierunku przepływu powietrza
dla różnych wariantów działania komory,
test szczelności zamocowania filtra HEPA,
test szczelności połączeń i uszczelnień,
testy i pomiary elektryczne,
badanie natężenia oświetlenia,
badanie emitowanego hałasu i wibracji,
Zakres
badanie skuteczności działania lamp UV.
Poza badaniami i testami sprawdzającymi
podczas produkcji zaleca się również wykonywanie okresowych kontroli pracy urządzenia,
w tym także parametrów fizycznych i czystości
powietrza (tabela 1). Komory bezpieczeństwa
powinny być testowane przynajmniej raz
w roku, a o częstotliwości i zakresie badań
kontrolnych powinien decydować kierownik
laboratorium. Dokładność wyników badań
może być zapewniona tylko wówczas, gdy
urządzenia do badań, w tym komory, będą
właściwie konserwowane i kalibrowane.
Z punktu widzenia ochrony produktu przed
skażeniem krzyżowym oraz bezpieczeństwa
pracy obsługi (bioaerozole, substancje szkodliwe i toksyczne) największe znaczenie mają
następujące testy:
test integralności filtra – generowanie w komorze roboczej mgły olejowej i sprawdzanie
fotometrem stężenia mgły za filtrami HEPA.
Wynik testu uważa się za pozytywny, jeżeli
Streszczenie
W części drugiej artykułu przedstawiono zalecenia dotyczące doboru komór BSC. Ponadto
zaprezentowano obowiązujące w Stanach
Zjednoczonych wymagania dla komór oraz
konieczne testy, jakie należy przeprowadzić
w celu zakwalifikowania danej komory do
odpowiedniej klasy i typu. Na zakończenie
przedstawiono wyniki badań przepływu powietrza i czystości mikrobiologicznej powietrza otrzymanych podczas kontroli działania
dwóch komór bezpiecznej pracy będących
na wyposażeniu laboratorium.
Abstract
The requirements concerning selection of
BSC chambers are shown in the second
section of the article. The requirements
valid in the US for chambers and required
tests to qualify the chamber to a specific
class and type are also detailed. The results
of test for air flow and microbiological air
cleanness obtained during operation control
of two chambers available in the laboratory
are presented.
Klasa BSC
I
II
III
nie dotyczy
dla nowozainstalowanej, przeniesionej lub zmodernizowanej
(tylko A1) (wymagane podczas
certyfikacji)
dla nowozainstalowanej, przeniesionej lub zmodernizowanej
(wymagane podczas certyfikacji)
Kontrola filtrów HEPA
wymagana
wymagana
wymagana
Sprawdzenie prędkości przepływu w dół
nie dotyczy
wymagane
nie dotyczy
Sprawdzenie prędkości czołowej
wymagane
wymagane
nie dotyczy
jeśli zastosowano takie
rozwiązanie (wymagana podczas
certyfikacji)
nie dotyczy
wymagana
wymagany
wymagany
wg potrzeb użytkownika
(wymagany podczas certyfikacji)
wg potrzeb użytkownika
(wymagane podczas certyfikacji)
wg potrzeb użytkownika
(wymagane podczas certyfikacji)
wymagane
Sprawdzenie integralności kabiny
Kontrola rozkładu ciśnienia w kabinie
Test przepływu dymu
Sprawdzenie działania alarmów i blokad
Badania i pomiary elektryczne
zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącymi bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz dodatkowo wg potrzeb użytkownika (wymagane podczas certyfikacji)
Pomiary natężenia oświetlenia
Pomiary natężenia promieniowania UV*)
Pomiary hałasu i wibracji
*)
wg potrzeb użytkownika
(wymagane podczas certyfikacji)
Wg CDC [9] zastosowanie lamp UV w BSC nie jest konieczne, a raczej nie zaleca się ich stosować. Jednak w przypadku zastosowania lamp UV zaleca się, aby moc promieniowania dla długości fali 254 nm nie była mniejsza niż 40 μW/cm2.
Tabela 1. Przykłady testów w zależności od klasy BSC na podstawie [9]
58
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO ODŚNIEŻANIA DACHÓW
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
60
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, tel. +48 22 675 78 19, +48 22 676 95 87, e-mail: [email protected], www.ebmpapst.pl
Bariery dla
powietrza
Dobór
do bud
Klapy ppoż.
Opinie
Detekcja gazów
Oddymian
budynków
mieszkalny
o
k
l
y
T na:
Przewody
stalowe
Wentylacj
pożarowa
Wentylatory
dostępne wszystkie artykuły
„Rynku Instalacyjnego” z lat 2009-2012
Met
wym
prze
do p
wody
we
Aktualnoś
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
63
WODA
dr inż. Marek Kalenik
dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW
dr inż. Piotr Wichowski
Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa
obszarów wiejskich
Pressure and vacuum sewerage system of country areas
W ostatnich kilkunastu latach w Polsce nastąpił bardzo dynamiczny wzrost inwestycji w zbiorcze sieci
kanalizacyjne. W latach 2003–2011 na obszarach wiejskich wybudowano 34 719,1 km sieci kanalizacyjnych
– dwa razy więcej niż do 2003 r. W miastach w tym samym okresie zbudowano tylko 14 169,5 km (wzrost
o 35% w porównaniu do 2003 r.). Do tak intensywnego rozwoju sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich
zdecydowanie przyczyniła się dostępność środków na inwestycje komunalne z funduszy europejskich, o które
władze gmin mogą się ubiegać jeszcze do 2015 r.
Ś
cieki bytowe z obszarów wiejskich do
oczyszczalni ścieków można odprowadzać
siecią kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej
i podciśnieniowej. Na rys. 1 pokazano budowę
poszczególnych sieci kanalizacyjnych. W kanalizacji grawitacyjnej przepływ ścieków w rurociągach jest wymuszony przez siły ciężkości
i odbywa się ze swobodnym zwierciadłem.
Inaczej w rurociągach kanalizacji ciśnieniowej
– przepływ wymuszony jest przez pompy
ściekowe z urządzeniem rozdrabniającym,
które włączają się losowo w zależności od
szybkości napełniania się ściekami zbiorników
poszczególnych przydomowych pompowni
ścieków. Z kolei przepływ ścieków w rurociągach kanalizacji podciśnieniowej jest wymuszony przez pompy próżniowe znajdujące się
w stacji podciśnieniowej. Również w systemie
kanalizacji podciśnieniowej zawory opróżniające otwierają się losowo w zależności od
szybkości napełniania się ściekami komór
poszczególnych węzłów opróżniających.
Zalecenia dotyczące
budowy kanalizacji ciśnieniowej
W zależności od zastosowanych pomp system kanalizacji ciśnieniowej można podzielić
na kanalizację nisko-i wysokociśnieniową.
W systemie kanalizacji niskociśnieniowej
stosuje się pompy wirowe o maksymalnej użytecznej wysokości podnoszenia ok. 35–45 m.
Natomiast w kanalizacji wysokociśnieniowej
stosowane są pompy wyporowe o maksymalnej użytecznej wysokości podnoszenia
ok. 80–100 m (rys. 2). Kanalizację wysokocia)
2
9
2
11
7
8
2
11
1
6
5
4
11
Streszczenie
W artykule przedstawiono nowoczesne
rozwiązania niekonwencjonalnych systemów kanalizacji. Podano zalecenia
dotyczące budowy i eksploatacji oraz
zakresy zastosowania kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej.
2
3
1
b)
śnieniową stosuje się w szczególnych przypadkach – do tłoczenia ścieków rurociągami tranzytowymi na duże odległości, ok. 10–15 km,
oraz gdy występują duże geodezyjne różnice
wysokości terenu [4].
Kanalizacja ciśnieniowa służy do odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych
(z wyłączeniem ścieków opadowych) do
oczyszczalni ścieków. W miejscu podłączenia
kanalizacji ciśnieniowej z innym systemem
należy zastosować studzienkę rozprężną
z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec
12
10
9
13
14
6
11
7
8
18
11
7
8
c)
2
2
16
1
16
17
15
9
17
14
Abstract
In the article was presented the modern
solutions of unconventional sewerage
systems. The recommendations apply to
construction and operations and ranges
use pressure and vacuum sewerage
system was given.
64
listopad 2012
Rys. 1. Schemat kanalizacji: a) grawitacyjnej, b) ciśnieniowej, c) podciśnieniowej; 1 – budynek, 2 – przykanalik,
3 – kanał ściekowy, 4 – kolektor ściekowy, 5 – studzienka kanalizacyjna, 6 – pompownia ścieków,
7 – oczyszczalnia ścieków, 8 – kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika, 9 – rzeka,
10 – przydomowa pompownia ścieków, 11 – przewód ciśnieniowy, 12 – przyłącze do płukania (hydrant),
13 – zawór odpowietrzająco-napowietrzający, 14 – zasuwa odcinająca, 15 – studzienka z zaworem
opróżniającym lub węzeł z zaworem opróżniającym, 16 – przewód podciśnieniowy, 17 – rewizja,
18 – stacja podciśnieniowa [1]
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
65
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
66
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
GPL
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
68
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
69
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
KIELECKA FABRYKA POMP „BIAŁOGON” S.A.
25-818 Kielce, ul. Druckiego-Lubeckiego 1
tel. 41 366 82 19, 41 366 82 05, faks 41 345 51 54
e-mail: [email protected]
www.kfp-bialogon.com.pl
reklama
przepompownie
Przepompownie typu PP – dwupompowe i o większej liczbie pomp
Do przetłaczania ścieków socjalno-bytowych, przemysłowych, wód opadowych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej i ciśnieniowej;
dane techniczne:
– zbiornik wykonany z betonu klasy C30/45 lub polimerobetonu,
– wydajność Q: do 700 m3/h, wysokość podnoszenia H: do 50 m,
– pompy o mocy od 1,5 do 22 kW w wykonaniu żeliwnym, zasilane trójfazowo, z wirnikiem typu Vortex,
jednokanałowym lub z urządzeniem rozdrabniającym,
– armatura zaporowo-odcinająca w wykonaniu żeliwnym,
– piony tłoczne, drabinka, podest technologiczny, pokrywa włazu, części złączne w wykonaniu
kwasoodpornym,
– szafa sterownicza w obudowie z alucynku z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65, wyposażona
w moduły zabezpieczające i sterujące pracą pomp, układ sterowania umożliwia pracę w trybie ręcznym
lub automatycznym, pomiar poziomu ścieków realizowany jest za pomocą sondy hydrostatycznej,
a w przypadku awarii jej funkcję przejmują dwa pływaki zabezpieczające, możliwość zainstalowania modułu
do przesyłania danych o stanach awaryjnych pompowni na telefony komórkowe, możliwość wykonania
systemu monitoringu i wizualizacji pracy jednej lub wielu przepompowni;
cechy szczególne: prosty montaż, automatyczna praca urządzenia, sterowanie zasuwami odcinającymi
z poziomu terenu, możliwość przepłukania rurociągu tłocznego poprzez przyłącze umieszczone na pionie
tłocznym, możliwość dostosowania przepompowni do indywidualnych wymagań klienta, obsługa gwarancyjna
i pogwarancyjna;
wyrób posiada niezbędne dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi itd.);
gwarancja: 2 lata.
70
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
przepompownie
Pompownie typu PD – jednopompowe
reklama
Do przetłaczania ścieków socjalno-bytowych, wód drenażowych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
i ciśnieniowej;
dane techniczne:
– zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego,
– wydajność Q: do 15 m3/h, wysokość podnoszenia H: do 50 m,
– pompa o mocy od 1,1 do 5,5 kW w wykonaniu żeliwnym, zasilana trójfazowo, z wirnikiem z urządzeniem
rozdrabniającym,
– armatura zaporowo-odcinająca w wykonaniu żeliwnym,
– pion tłoczny i części złączne w wykonaniu kwasoodpornym,
– szafa sterownicza wyposażona w moduły zabezpieczające i sterujące pracą pomp, sterownik umożliwia
sterowanie ręczne lub pracę w trybie automatycznym, załączanie i wyłączanie pompy realizowane za pomocą
dwóch pływaków;
cechy szczególne: prosty montaż, praca urządzenia w trybie automatycznym, możliwość dostosowania
przepompowni do indywidualnych wymagań klienta, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna;
wyrób posiada niezbędne dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi itd.);
gwarancja: 2 lata.
GRUNDFOS POMPY SP. Z O.O.
62-081 Przeźmierowo, Baranowo k. Poznania, ul. Klonowa 23
infolinia: 801 801 112
e-mail: [email protected]
www.grundfos.pl
Agregaty podnoszenia ścieków MULTILIFT
Urządzenia zapewniające bezproblemowe usuwanie ścieków przez jeden agregat dostarczony w stanie gotowym
do eksploatacji, działający całkowicie automatycznie i wyposażony w sterownik. Najwyższy poziom technologii
usuwania ścieków;
dane techniczne:
– 6 rozmiarów zbiorników z wieloma przyłączami o pojemności od 44 do 3×450 l oraz 6 wielkości silników
dla każdego zbiornika w wersjach jedno- i trójfazowych – możliwość dostosowania do indywidualnych
wymagań budynku,
– wersje pojedyncze i podwójne – podwójna z dwiema identycznymi pompami pracującymi naprzemienne
(system redundantny),
– nowy inteligentny sterownik: pełny monitoring i ochrona (możliwa komunikacja z BMS),
– wszystkie zbiorniki są odporne na działanie ścieków i wodoszczelne, chronią przed przykrym zapachem
i wytrzymują ciśnienie do 5 m,
– wszystkie przyłącza po stronie tłocznej zaprojektowane dla ciśnienia o wartości 1,5 razy większej
niż maksymalne ciśnienie pompy,
– zakres przepustowości: od 1680 do 14 400 l/godzinę,
– powierzchnia: od 0,15 do 1,6 m2,
– cały agregat ma stopień ochrony IP 68 i może pracować nawet podczas zalania (poza sterownikiem),
– wersja MULTILIFT MD1/V z SE dla pracy ciągłej do odprowadzania wody deszczowej;
cechy szczególne:
– jednostki o kompaktowych rozmiarach, dostarczane w formie gotowej do montażu zawierającej okablowany
sterownik oraz wszystkie przyłącza i zawór zwrotny – po ich podłączeniu agregat jest gotowy do pracy (plug
and pump),
– nowy, ulepszony czujnik poziomu: bezstykowa i ciągła kontrola,
– unikalna obrotowa tarcza wejściowa: montaż nie wymaga regulacji położenia agregatu,
– nowy kształt dna: redukuje potrzebę oczyszczania,
– zaprojektowany z myślą o pracy przerywanej, 60 cykli na godzinę,
gwarancja: 2 lata;
cena: na zapytanie.
NOWOŚĆ!
Pompownie typu PUST
Kompletne prefabrykowane przepompownie do gromadzenia i pompowania wody z drenażu, deszczowej
lub ścieków;
dane techniczne:
– zbiornik z PE-HD dostarczany razem z zestawem rur tłocznych i zaworami,
– w zależności od umiejscowienia zbiornika, rodzaju tłoczonej cieczy oraz dobranych pomp instalacja rurowa
jest wykonana z PE lub stali nierdzewnej,
– zbiornik: Ø 400, 600, 800 i 1000 mm, wysokość 1500, 2000, 2500–3000 mm – przepompownie przydomowe,
– dostępne również zbiorniki: średnica 1700 mm, wys. 2000–6000 mm,
– orurowanie wewnętrzne ze stali nierdzewnej,
– system montażu: autozłącze do montażu na dnie lub na ścianie zbiornika,
– zabudowa podziemna, montaż wolnostojący,
– zbiornik przystosowany do montażu 1 lub 2 pomp;
cechy szczególne:
– monolityczna studzienka odporna na korozję; łatwość montażu w trudno dostępnym terenie dzięki małej
masie własnej zbiornika, pompa z autozłączem ze stali nierdzewnej, montowana do ściany zbiornika,
co ułatwia wymontowanie i zamontowanie pomp,
– odporność połączenia na zamulanie, cały system montażowy opuszczany po prowadnicy, przekrój
zewnętrznego obrysu dolnej części pompowni w kształcie trapezu zabezpieczający przed wyparciem, dopływ
i przepust kablowy oraz przewód wentylacyjny dostosowany do warunków instalacyjnych, właz z PE-HD
z zamknięciem ograniczającym dostęp osób nieupoważnionych, łatwy dostęp do zaworów,
– odporność na pH od 4 do 10, łańcuch i elementy złączne oraz górny łącznik prowadnic, a także mocowanie
wyłączników pływakowych i zawór zwrotny oraz odcinający ze stali nierdzewnej;
gwarancja: 2 lata;
cena: na zapytanie;
w ofercie dostępne również przepompownie z betonu, polimerobetonu i laminatu, wykonywane na konkretne
zamówienie.
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
71
ECOL-UNICON SP. Z O.O.
80-299 Gdańsk, ul. Balcerskiego 2
tel. 58 340 48 30, faks 58 342 26 87
www.ecol-unicon.com
reklama
przepompownie
Tłocznia ścieków ETS z separatorami części stałych
Oryginalne urządzenie objęte ochroną patentową do przepompowywania ścieków bytowo-gospodarczych.
Wyróżnia się w swojej klasie ergonomią i łatwością obsługi;
dane techniczne:
– korpus betonowy, polimerobetonowy lub z tworzywa sztucznego PE-HD,
– moduł tłoczni: hermetyczny zbiornik ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego PE-HD,
– pompy: kanałowe wirnikowe, zainstalowane na zewnątrz zbiornika tłoczni, o bardzo szerokim zakresie
wydajności i dużej wysokości podnoszenia oraz sprawności,
– dwa separatory części stałych ze stali nierdzewnej umieszczone na zewnątrz modułu tłoczni przed każdą
pompą, wyposażone w elastyczne klapy cedzące,
– osprzęt hydrauliczny: orurowanie na kołnierze ze stali kwasoodpornej z armaturą odcinającą i zwrotną,
– standardowo w każdej tłoczni: drabina, pomost eksploatacyjny, poręcze, oświetlenie, wentylacja mechaniczna;
cechy szczególne:
– przestrzennie zoptymalizowany układ technologiczny minimalizujący wielkość komory,
– każda pompa ma separator, który oddziela i magazynuje większe zanieczyszczenia, zabezpieczając tym
samym cały układ przed zapychaniem,
– bezpośredni dostęp do wszystkich części tłoczni – lokalizacja kluczowych elementów na zewnątrz komory,
– dwa niezależne układy napływowe z możliwością ich odcięcia bez konieczności zatrzymania pracy
urządzenia (np. możliwa wymiana pompy),
– możliwość zastosowania pomp różnych producentów zgodnie z potrzebami klienta,
– szczelna komora zbiorcza i antyodorowy kominek wentylacyjny (eliminacja odorów kanalizacyjnych),
– pełna kontrola i komfort użytkowania – system bezprzewodowego monitoringu EU-MS;
deklaracja zgodności z normą PN-EN 12050-1:2002 oraz dyrektywą 89/106/EEC, certyfikat badania typu
E-30-00565-12 oraz oznaczenie CE, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).
Pompownie ścieków EPS
od 1988 r.
Sp. z o.o.
B R Z E G
INWAP SP. Z O.O.
49-305 Brzeg, ul. Starobrzeska 34B
tel./faks 77 416 17 16, 77 411 47 90
e-mail: [email protected]
www.inwap.pl
reklama
Kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia przystosowane do wbudowania w sieć kanalizacji
grawitacyjno-ciśnieniowej i ciśnieniowej, przeznaczone do odprowadzania lub podnoszenia na wyższe poziomy
ścieków bytowo-gospodarczych, wód deszczowych i drenażowych;
dane techniczne:
– zbiornik: betonowy, polimerobetonowy lub z tworzywa sztucznego PE-HD,
– pompy: zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym otwartym (Vortex), jedno- lub wielokanałowym, dowolna
konfiguracja pracy pomp uzależniona od dopływu do zbiornika,
– osprzęt hydrauliczny: orurowanie łączone na kołnierze ze stali, armatura (zawory zwrotne i odcinające),
– sterownik umożliwiający pracę w trybie automatycznym, sterowanie za pomocą sondy hydrostatycznej
lub regulatorów pływakowych,
– wyposażenie dodatkowe: drabina, pomost eksploatacyjny, poręcze, deflektory, instalacja płucząca;
cechy szczególne:
– możliwość monitorowania i zdalnego sterowania poprzez włączenie do systemu monitoringu EU-MS,
transmisja danych w technologii GPRS i internet,
– możliwość zainstalowania dodatkowych elementów wyposażenia: przepływomierza elektromagnetycznego,
hydrodynamicznych zaworów płuczących, krat koszowych, żurawi z wciągarką,
– posadowienie pompowni w dowolnym terenie – przykrycia włazowe ze stali kwasoodpornej, włazy kanałowe
żeliwne dowolnych rozmiarów zapewniające swobodny demontaż pomp;
deklaracje zgodności, certyfikaty, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).
Pompownia kompaktowa typ PES0,8/2,3-ZL-1xORKAN-2HSI
Pompownia przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych lub opadowych
(inne pompy) z indywidualnych budynków mieszkalnych (1–2 budynki) i gospodarczych. Wyposażona w pompę
wyporową ORKAN 5/4” do tłoczenia ścieków niezależnie od warunków terenowych oraz istniejącej sieci;
dane techniczne:
– pompa zatapialna z „nieblokowalnym” rozdrabniaczem typu ORKAN 5/4” Qmaks. = 0,9 dm3/s, Hmaks. = 100 m,
z silnikiem 800 W, 230 lub 400 V, obroty: 1400 1/min,
– instalacja hydrauliczna DN 32 z rur kwasoodpornych, zawór zwrotny, szybkozłącze hydrauliczne ZHZN
z zasuwą nożową oraz zawór bezpieczeństwa i przeciwpróżniowy,
– skrzynka sterująca z obudową z PVC (min. IP 55) i z zamknięciem, wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik
sterowania, zabezpieczenie silnika nadprądowe, tryb pracy automatyczny/ręczny, moduł sygnalizacyjny
dźwiękowy (przeciążenie, przepełnienie),
– hydrosonda INWAP z przewodem 10 m,
– zbiornik z tworzywa PE-HD ze specjalną konstrukcją Ø 800 mm o wysokości 2250 mm wraz z pokrywą
PE-HD Ø 600 zamykaną na kłódkę oraz kompletem uszczelek in situ;
cechy szczególne:
– zredukowana komora mokra zbiornika zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i zagniwaniu ścieków oraz
wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów, profil żebrowy zapobiega wypieraniu zbiornika przez wody gruntowe,
– „nieblokowalność” rozdrabniacza pompy ORKAN, wieloletnia żywotność części ruchomych,
– energooszczędność – pompa może zużywać tylko 180 W na 1 m3 ścieków,
– możliwość wydłużenia zbiorników nawet do 3000 mm,
– lekka konstrukcja i prosta modułowa budowa pozwalają na samodzielny montaż i uruchomienie także
przez użytkownika,
– szybki i elastyczny serwis (D2D);
certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, DTR pompowni i skrzynki sterującej;
gwarancja: do 36 miesięcy;
cena netto pompowni: 6800 zł dla 400 V i 6990 zł dla 230 V.
72
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
przepompownie
Pompownia kompaktowa typ PE1,0/2,3-ZD-2xORKAN-3P
reklama
Pompownia przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych lub opadowych
(inne pompy) z indywidualnych budynków mieszkalnych (3–12 budynków) i gospodarczych. Wyposażona
w pompę wyporową ORKAN 5/4” do tłoczenia ścieków niezależnie od warunków terenowych oraz istniejącej
sieci;
dane techniczne:
– dwie pompy zatapialne z „nieblokowalnym” rozdrabniaczem typu ORKAN 5/4” Qmaks. = 0,9 dm3/s,
Hmaks. = 100 m, z silnikiem 800 W, 230 lub 400 V, obroty: 1400 1/min,
– instalacja hydrauliczna dla dwóch pomp DN 32 z rur kwasoodpornych, zawór zwrotny, szybkozłącze
hydrauliczne ZHZN z zasuwą nożową oraz zawór bezpieczeństwa i przeciwpróżniowy,
– skrzynka sterująca dla układu dwóch pomp wyposażona w obudowę PVC (min. IP 55) z zamknięciem,
wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik sterowania, zabezpieczenie silnika nadprądowe, tryb pracy
automatyczny/ręczny, moduł sygnalizacyjny dźwiękowy (przeciążenie, przepełnienie) i inne,
– regulatory pływakowe z przewodem neoprenowym 10 m,
– zbiornik z tworzywa PE-HD Ø 1000 mm o wysokości 2280 mm wraz z pokrywą PE-HD Ø 600 zamykaną
na kłódkę oraz kompletem uszczelek in situ;
cechy szczególne:
– funkcja mieszania i napowietrzania ścieków – pompa ORKAN zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń
i zagniwaniu ścieków oraz wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów, profil żebrowy zapobiega wypieraniu
zbiornika przez wody gruntowe,
– „nieblokowalność” rozdrabniacza pompy ORKAN, wieloletnia żywotność części ruchomych,
– energooszczędność – pompa może zużywać tylko 180 W na 1 m3 ścieków,
– możliwość wydłużenia zbiorników nawet do 3000 mm,
– lekka konstrukcja i prosta modułowa budowa pozwalają na samodzielny montaż i uruchomienie także
przez użytkownika,
– szybki i elastyczny serwis (D2D);
certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, DTR pompowni i skrzynki sterującej, instrukcje i wymogi
dotyczące montażu pompowni;
gwarancja: do 36 miesięcy;
cena netto pompowni: 11 900 zł dla 400 V.
KESSEL SP. Z O.O.
55-040 Kobierzyce, Biskupice Podgórne, ul. Innowacyjna 2
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
e-mail: [email protected]
www.kessel.pl
Przepompownia Aqualift F Compact
Przeznaczona do odprowadzania ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów z budynków mieszkalnych;
dane techniczne:
– zbiornik: tworzywo sztuczne, wymiary: Ø 400, H = 490–600 mm, pojemność: 20 l, wydajność: 0,3–3,0 l/s,
– wysokość podnoszenia: maks. 9,5 m,
– pompa KTP 1000, moc: 1 kW, napięcie: 230 V,
– króciec tłoczny 1½”, gwint zewnętrzny lub przewód tłoczny D = 40 mm do połączenia klejonego PVC,
– średnica przewodu doprowadzającego ścieki: DN 100,
– kołnierz do uszczelnienia przeciwwilgociowego,
– sterownik urządzenia ze zintegrowanym systemem samodiagnozy (SDS) do automatycznego sterowania
pompą;
cechy szczególne:
– urządzenie jedno- lub dwupompowe, wyjmowanie pompy bez użycia narzędzi,
– nasada teleskopowa o płynnej regulacji wysokości do wyrównania z poziomem,
– pokrywa w klasie A15 do wklejenia płytek, kołnierz do uszczelnienia przeciwwilgociowego, zintegrowany
w pokrywie wpust odbiera wodę z powierzchni podłogi;
gwarancja: 2 lata;
cena katalogowa netto: 10 520 zł.
Przydomowa przepompownia Aqualift F LW600 Tronic
Przeznaczona do odprowadzania ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów;
dane techniczne:
– zbiornik LW600 z polietylenu PE-LLD, pojemność: 42–300 l,
– głębokość zabudowy: od 800 do 2250 mm, głębokość wlotu do zbiornika: od 400 do 1850 mm,
– pompa TPF1000 z rozdrabniaczem, moc: 1 kW, zasilanie: 230 V,
– wysokość podnoszenia: do 10 m, wydajność: do 11 m³/h,
– przewód tłoczny DA 40 mm do połączeń klejonych PVC ze zintegrowaną klapą zwrotną,
– średnice przewodu doprowadzającego ścieki: DN 150, DN 200,
– sterownik urządzenia ze zintegrowanym systemem samodiagnozy (SDS) do automatycznego sterowania
pompą;
cechy szczególne:
– zbiornik monolityczny odporny na osady zanieczyszczeń oraz ścieki agresywne,
– teleskopowa nasada z płynną regulacją wysokości i pokrywą w klasie A/B, D z żeliwa szarego,
– urządzenie jedno- lub dwupompowe, wyjmowanie pompy bez użycia narzędzi;
gwarancja: 20 lat na tworzywo PE;
cena katalogowa netto: 7700 zł.
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
73
przepompownie
reklama
BRZESKA FABRYKA POMP I ARMATURY „MEPROZET” SP. Z O.O.
49-304 Brzeg, ul. Armii Krajowej 40
tel. 77 416 40 31, faks 77 416 23 48
e-mail: [email protected]
www.meprozet.com.pl
Przepompownie przydomowe BS i PES
Do odprowadzania ścieków sanitarnych, wód drenażowych/opadowych z indywidualnych posesji i gospodarstw
rolnych oraz małych obiektów gospodarczych, handlowych i użyteczności publicznej;
dane techniczne:
– zbiornik (opcjonalnie):
• z polimerobetonu (typu SOLIDKAN produkcji MEPROZET), średnica: 0,8 lub 1 m, wysokość: 2,0–2,7 m,
właz żeliwny Ø 600 klasy A15,
• z polietylenu (PE-HD), średnica: 0,8 lub 1 m, wysokość: 2,0–2,2 m, pokrywa włazowa Ø 600 (PE-HD),
– parametry hydrauliczne: wydajność od 2 do 5 l/s, wysokość podnoszenia od 2 do 20 m;
– jedna lub dwie pompy zatapialne MEPROZET: PZM-S (Vortex) lub PZM-R (rozdrabniacz), moc: 0,75–1,9 kW,
zasilanie: 3×400 V (wybrane typy 1×230 V),
– instalacja hydrauliczna: króciec wlotowy 160 PVC, orurowanie wewnętrzne i króciec tłoczny ze stali
nierdzewnej 2”,
– armatura: żeliwne szybkozłącza hakowe ZZM-50 zintegrowane z zaworem zwrotnym kulowym 2” (konstrukcja
z pokrywą wyczystną), zasuwa odcinająca,
– sterowanie: regulatory pływakowe, skrzynka sterownicza w układzie przekaźnikowym (zabezpieczenia pracy
pompy, sygnalizacja alarmowa);
dokumentacja sprzedażowa: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, DTR;
gwarancja standardowa: zbiornik z wyposażeniem – 3 lata, pompy i skrzynka sterownicza – 2 lata.
Przepompownie sieciowe B i BZ
Do odprowadzania ścieków w układach kanalizacji grawitacyjno-tłocznej i kanalizacji ciśnieniowej
oraz do przetłaczania ścieków na duże odległości bądź ich podnoszenia na wyższy poziom;
dane techniczne:
– zbiornik (opcjonalnie):
• z polimerobetonu (typu SOLIDKAN produkcji MEPROZET), średnica: 0,8–2,5 m, wysokość: 2–10 m,
• z betonu (B45), średnica: 0,8–2,5 m, wysokość: 2–7 m,
– parametry hydrauliczne: wydajność od 2 do 200 l/s, wysokość podnoszenia od 2 do 55 m,
– jedna, dwie lub trzy pompy zatapialne MEPROZET: PZM-S (Vortex), PZM-R (rozdrabniacz) lub PZM-K
(wirnik jednokanałowy), moc: 0,75–22 kW, zasilanie: 3×400 V,
– wewnętrzna instalacja tłoczna DN 50–200 z żeliwa i stali nierdzewnej,
– armatura żeliwna MEPROZET: stopy sprzęgające, zawory zwrotne kulowe ZZ, zasuwy odcinające nożowe ZN,
– wyposażenie standardowe ze stali nierdzewnej: włazy ocieplane, drabiny, pomosty obsługowe, poręcze
(wykonania niestandardowe do uzgodnienia),
– sterowanie: sonda hydrostatyczna (opcjonalnie pływaki), skrzynka sterownicza ze sterownikiem
programowalnym (opcjonalnie przekaźnikowa) – doposażenie skrzynki standardowe lub zgodne
ze specyfikacją klienta,
– monitoring (opcja w dostawie): system MeproGSM – przekazywanie informacji alarmowych w formie
SMS-ów i system MeproGPRS – nadzór pracy przepompowni w czasie rzeczywistym (online);
możliwość aplikacji pomp innych producentów;
dokumentacja sprzedażowa: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, DTR;
gwarancja standardowa: zbiornik z wyposażeniem – 3 lata, pompy i skrzynka sterownicza – 2 lata, inne warunki
do uzgodnienia.
reklama
METALCHEM-WARSZAWA S.A.
01-259 Warszawa, ul. Studzienna 7A
tel. 22 837 12 70, faks 22 836 89 50
e-mail: [email protected]
www.metalchemsa.pl
Przepompownie przydomowe PDM
Do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych lub opadowych z indywidualnych
budynków mieszkalnych, gospodarczych, względnie małych wspólnot mieszkaniowych;
dane techniczne:
– zbiornik: z polietylenu PE-HD, pojemność do 10 m3,
– wymiary: średnica 800–1000 mm, wys. do 4500 mm, sposób zabudowy podziemny,
– pompa: zatapialna jedno- lub trójfazowa o swobodnym przelocie lub z rozdrabniaczem,
– wydajność: 0–800 l/min,
– wysokość podnoszenia: 0–70 m,
– pobór mocy: 0,55–4 kW,
– armatura i kształtki: DN 40 lub DN 50, króciec wlotowy PVC Ø 110–200;
sterowanie: wbudowany pływak w pompie lub rozdzielnica z pływakami;
gwarancja: 2 lata.
Przepompownie sieciowe PMS
Przeznaczone do ścieków i wód deszczowych;
dane techniczne:
– zbiornik: z polimerobetonu, z betonu B-45 lub z polietylenu,
– wymiary: zakres średnic od 1000 do 3000 mm,
– pompy: zatapialne 1,1–22 kW;
wyposażenie standardowe:
– stopy sprzęgające, prowadnice ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, armatura zaporowo-zwrotna DN 50–300,
– orurowanie wewnętrzne: stal nierdzewna,
– pokrywa włazu z kratą do wietrzenia, drabinka i pomost obsługowy oraz konstrukcje stalowe w wykonaniu
ze stali nierdzewnej,
– szafa sterownicza;
wyposażenie dodatkowe: m.in. systemy monitoringu przepompowni:
– MRM-GPRS – monitoring ciągły (w czasie rzeczywistym) i nadzorowanie pracy przepompowni ścieków,
– MRT-GSM – powiadomienie na telefon komórkowy przez wiadomość SMS.
74
listopad 2012
rynekinstalacyjny.pl
reklama
przepompownie
TECHNEAU POLSKA SP. Z O.O.
95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Długa 61
tel. 42 717 93 93, faks 42 717 93 94
e-mail: [email protected]
www.techneau.com.pl
Przepompownia TECHNEAU STAR 600
Polietylenowa przepompownia przeznaczona do przetłaczania wody brudnej, wód drenażowych lub ścieków
przemysłowych, w zestawie jednopompowym, do instalacji w gruncie;
dane techniczne:
– pojemność: 400 lub 500 l – do 10 użytkowników,
– zbiornik z PE-HD wykonany metodą odlewu rotacyjnego, średnica: 0,6 m, wysokość: 1,4 lub 1,8 m, w opcji
dostępne nadstawki,
– wydajność: od 0,5 l/s, wysokość podnoszenia dla QP = 100 l/min: od 4 m,
– pompy zatapialne Ebara (5 modeli),
– możliwość zastosowania dużej liczby pomp oraz wcześniejszego ustalenia wysokości i średnic wlotu
i wylotu;
cechy szczególne:
– zbiorniki z zewnętrznym ożebrowaniem i grubością ścianki 1 cm, co znacznie zwiększa ich wytrzymałość
na naciski gruntu, jednocześnie ułatwiając kotwienie w gruncie,
– wypukłe dno zbiornika umożliwia kotwienie do płyty fundamentowej,
– możliwość wyposażenia w instalację tłoczną służącą do połączenia pompy z przyłączem odpływowym,
– parametry mogą być określane indywidualnie – możliwość zakupu pompowni bez wyposażenia;
znak CE, świadectwa i deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa;
gwarancja: 10 lat na zbiornik, 2 lata na wyposażenie;
cena katalogowa netto: od 3250 zł z dostawą.
Przepompownia TECHNEAU STAR 400
Polietylenowa przepompownia przeznaczona do ścieków sanitarnych oraz wody brudnej, w zestawie jednolub dwupompowym, w wersji z prowadnicami lub bez, do instalacji w gruncie;
dane techniczne:
– zbiornik z PE-HD wykonany metodą odlewu rotacyjnego, średnica: 0,8 m, wysokość: 1,0 m, w opcji dostępne
nadstawki,
– objętość: 350 l – do 49 użytkowników,
– wydajność: od 0,5 l/s,
– wysokość podnoszenia dla QP = 100 l/min: od 4 m,
– pompy zatapialne Ebara (5 modeli) lub Techneau Semisom,
– możliwość zastosowania dużej liczby pomp oraz wcześniejszego ustalenia wysokości i średnic wlotu i wylotu;
cechy szczególne:
– ścianki zbiornika o grubości ok. 1 cm, co znacznie zwiększa ich wytrzymałość na naciski gruntu,
– pierścienie umożliwiające kotwienie do płyty fundamentowej,
– możliwość wyposażenia w instalację tłoczną służącą do połączenia pompy z przyłączem odpływowym,
– parametry mogą być określane indywidualnie – możliwość zakupu pompowni bez wyposażenia;
znak CE, świadectwa i deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa;
gwarancja: 10 lat na zbiornik, 2 lata na wyposażenie.
Przepompownia TECHNEAU STAR 1000
Polietylenowa przepompownia przeznaczona do przetłaczania wody brudnej lub ścieków brudnych, z zewnętrzną
komorą zaworów (znacznie ułatwia obsługę i dostęp do urządzeń przepompowni) lub bez niej, w zestawie
dwupompowym, do instalacji w gruncie;
dane techniczne:
– zbiornik z PE-HD wykonany metodą odlewu rotacyjnego, średnica: 1,2 m, wysokość: 2,0 lub 2,5 m, w opcji
dostępne nadstawki,
– objętość: 800 l – do 200 użytkowników,
– wydajność: od 0,5 l/s,
– wysokość podnoszenia dla QP = 100 l/min: od 8 do 20 m,
– pompy zatapialne Techneau Semisom – duży wybór,
– możliwość wcześniejszego ustalenia wysokości oraz średnic wlotu i wylotu;
cechy szczególne:
– ścianki zbiornika mają zewnętrzne ożebrowanie i grubość ok. 1 cm, co znacznie zwiększa ich wytrzymałość
na naciski gruntu,
– pierścienie umożliwiają kotwienie do płyty fundamentowej,
– możliwość wyposażenia w instalację tłoczną służącą do połączenia pompy z przyłączem odpływowym,
– parametry mogą być określane indywidualnie – możliwość zakupu pompowni bez wyposażenia;
znak CE, świadectwa i deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa;
gwarancja: 10 lat na zbiornik, 2 lata na wyposażenie.
Przepompownia TECHNEAU SRT 10
Przeznaczona do przetłaczania wody brudnej, ścieków brudnych lub wody deszczowej, ze zbiornikiem o dużej
wytrzymałości mechanicznej i odpornym na korozję, w zestawie dwupompowym, do instalacji w gruncie;
dane techniczne:
– zbiornik z poliestru o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na korozję,
– wysokość: do 6 m – 200 użytkowników,
– wydajność: od 0,5 l/s,
– wysokość podnoszenia dla QP = 100 l/min: od 8 do 20 m,
– pompy zatapialne Techneau Semisom – duży wybór,
– możliwość wcześniejszego ustalenia wysokości i średnic wlotu i wylotu,
– szeroki wybór skrzynek sterowniczych – ciśnieniowe sterowanie pompami;
cechy szczególne:
– pokrywa zamykana na kłódkę dla większego bezpieczeństwa przy instalacji w terenie zielonym,
– możliwość wyposażenia w instalację tłoczną do połączenia pompy z przyłączem odpływowym,
– parametry mogą być określane indywidualnie – możliwość zakupu pompowni bez wyposażenia,
– zbiornik wyposażony w uchwyty ułatwiające przenoszenie, kotwienie i instalację przepompowni;
znak CE, świadectwa i deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa;
gwarancja: 10 lat na zbiornik, 2 lata na wyposażenie.
rynekinstalacyjny.pl
listopad 2012
75
INFORMATOR
NORMY
Aktualności
Jerzy Nowotczyński
Krystyna Nowotczyńska
normalizacyjne
W
zestawieniu podano wybrane nowe normy
z branży instalacyjnej oraz projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości
PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje
się na www.pkn.pl.
Wybrane nowe normy
ogłoszone przez PKN
PN-EN ISO 1452-5:2011
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią
i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do
stosowania
Określa właściwości dotyczące przydatności systemów przewodów rurowych z PVC-U do budowy przewodów rurowych służących do przesyłania wody i do
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej
pod ziemią i nad ziemią. Podaje parametry badań.
Wprowadza: EN ISO 1452-5:2010, zgodna z:
ISO 1452-5:2009, zastępuje: PN-EN ISO 14525:2011
PN-EN 88-1:2011
Regulatory ciśnienia i związane z nimi urządzenia
zabezpieczające do urządzeń gazowych – Część 1:
Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych do
500 mbar (oryg.)
Określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji i działania regulatorów ciśnienia przeznaczonych do palników gazowych i urządzeń spalających
gaz o wymiarze nominalnym przyłączy do DN 250
włącznie. Zawiera procedury odpowiednich badań
oraz informacje potrzebne dla nabywcy i użytkownika. Uwzględnia regulatory odpowiednie dla paliw
gazowych z pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny gazów
oraz ciśnień wlotowych do 500 mbarów włącznie.
Podaje klasyfikację takich regulatorów oraz definicje
32 terminów. Nie uwzględnia regulatorów podłączanych bezpośrednio do gazociągu rozdzielczego, przeznaczonych do urządzeń gazowych instalowanych
na zewnątrz oraz takich, w których stosowana jest
pomocnicza energia elektryczna.
Wprowadza: EN 88-1:2011,
zastępuje: PN-EN 88-1:2007, PN-EN 12067-1:2002,
PN-EN 12067-1:2002/A1:2004, PN-EN 12078:2002
PN-EN 1012-2+A1:2011
Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Pompy próżniowe
Dotyczy wszystkich pomp próżniowych, zespołów
pomp próżniowych i próżniowych układów pompujących. Wymienia zagrożenia związane z pompami
próżniowymi oraz określa wymagania bezpieczeństwa
stosowane do projektowania, instalacji, eksploatacji,
konserwacji i utrzymywania w sprawności technicznej. Nie dotyczy pomp do ciągłego pompowania do
otwartych układów o ciśnieniu wlotowym wyższym
od 750 mbarów (tj. odkurzacze, wentylatory).
Wprowadza: EN 1012-2:1996+A1:2009,
zastępuje: PN-EN 1012-2+A1:2009,
zharmonizowana z dyrektywą: 2006/42/EC
PN-EN 13942:2012
Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych – Zawory instalowane na
rurociągach
76
listopad 2012
Zawiera wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, wytwarzania, badań i dokumentacji zaworów
kulowych, zwrotnych, zasuwowych i czopowych
stosowanych w systemach rurociągów spełniających wymagania ISO 13623 dla przemysłu naftowego i gazowniczego. Z zakresu tej normy wyłączono
naziemne systemy zasilające używane w przemyśle
dostaw gazu.
Wprowadza: EN 13942:2009/AC:2009,
EN 13942:2009, normy zgodne: ISO 14313:2007,
ISO 14313:2007/AC1:2009, zastępuje: PN-EN
13942:2009,
PN-EN 13942:2009/AC:2009
PN-EN 60335-2-53:2012
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część
2–53: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun i kabin do napromieniowania promieniami podczerwonymi (oryg.)
Dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych
zespołów grzejnych w saunach i kabinach o mocy do
20 kW.
Wprowadza: EN 60335-2-53:2011, zgodna z:
IEC 60335-2-53:2011, zastępuje:
PN-EN 60335-2-53:2004/A1:2007,
PN-EN 60335-2-53:2004, zharmonizowana
z dyrektywą: 2006/95/EC
PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część
7–701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone
w wannę lub prysznic (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-701:2007/A11:2011
PN-EN 13951:2012
Pompy do cieczy – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Urządzenia do produktów spożywczych. Zasady konstruowania umożliwiające
zapewnienie higieny w użytkowaniu (oryg.)
Zawiera wymagania techniczne bezpieczeństwa dla
pomp i zespołów pompowych przeznaczonych do
produktów spożywczych w postaci cieczy. Przeznaczona do stosowania wraz z EN 809, podaje dodatkowe wymagania dotyczące zagrożeń powstających
podczas pompowania substancji spożywczych dla
ludzi i zwierząt domowych. Dotyczy pomp wirowych,
wyporowych rotacyjnych i tłokowych.
Wprowadza: EN 13951:2012, zastępuje:
PN-EN 13951+A1:2009, zharmonizowana
z dyrektywą: 2006/42/EC
PN-EN ISO 9908:2011
Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych
– Klasa III (oryg.)
Podaje wymagania klasy III dla pomp odśrodkowych
ogólnego zastosowania jednostopniowych i wielostopniowych, o konstrukcji poziomej lub pionowej
(do sprzęgania lub monoblokowych), z dowolnym
napędem i do dowolnej instalacji. Dotyczy właściwości konstrukcyjnych związanych z instalowaniem,
obsługą techniczną i bezpieczeństwem pracy, łącznie
z płytą fundamentową, sprzęgłem i orurowaniem pomocniczym, z wyłączeniem napędu, jeśli nie jest on
integralną częścią pompy.
Wprowadza: EN ISO 9908:1997, zgodna z:
ISO 9908:1993, zastępuje: PN-ISO 9908:1996,
PN-ISO 9908:1996/Ap1:1999
PN-EN ISO 4641:2011
Węże i przewody z gumy do zasysania i tłoczenia
wody – Wymagania (oryg.)
Określa minimalne wymagania dotyczące węży
i przewodów ze wzmocnieniem tekstylnym, o gładkim
otworze, do zasysania i tłoczenia wody. Dla warunków pracy trzech typów węży i przewodów określa
wymagania dotyczące zakresu temperatury otoczenia
i wody: temperatury otoczenia od –25 do 70°C, temperatury wody podczas pracy: 0–70°C.
Wprowadza: EN ISO 4641:2011, zgodna z:
ISO 4641:2010, zastępuje: PN-EN ISO 4641:2009
PN-EN 16194:2012
Przenośne niepodłączone do kanalizacji kabiny
toaletowe – Wymagania dla obsługi i produktów
związanych z rozmieszczeniem kabin i produktów
sanitarnych (oryg.)
Dotyczy mobilnych kabin toaletowych (włączając
toalety suche), które nie są podłączone do systemu
kanalizacji. Określa wymagania obsługi dotyczące
rozmieszczenia kabin i wymagań zależnych dla kabin
i produktów sanitarnych z uwzględnieniem higieny,
zdrowia i bezpieczeństwa. Określa minimum wymagań jakościowych dotyczących kabin i produktów
sanitarnych, liczby przewidywanych kabin, lokalizacji
i przerw na czyszczenie/usuwanie.
Wprowadza: EN 16194:2012
Projekty norm
prPN-prEN ISO 9806
Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań
Określa metody badań trwałości, niezawodności
i wymagań bezpieczeństwa kolektorów cieczowych,
które opisano w EN 12975-1. Zawiera cztery metody
badań charakterystyk cieplnych kolektorów cieczowych. Dotyczy także hybrydowych kolektorów fotowoltaiczno-cieplnych (PVT).
Zastąpi: PN-EN 12975-2:2007, zgodna z 89/106/EEC.
Planowane uznanie za PN – grudzień 2014 r.
prPN-prEN ISO 10121-1
Metody badania do oceny parametrów użytkowych mediów i urządzeń stosowanych do oczyszczania powietrza z gazów w wentylacji ogólnej
– Część 1: Materiały filtracyjne (media) do oczyszczania powietrza z gazów
Planowane uznanie za PN – grudzień 2014 r.
prPN-prEN ISO 11297-1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Część 1: Postanowienia ogólne
Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych
Określają wymagania i metody badania systemów rur
z tworzyw sztucznych ściśle pasowanych przeznaczonych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Mają zastosowanie do rur i kształtek jako wyrobów oraz do systemu
zainstalowanych wykładzin.
Planowane uznanie za PN – grudzień 2014 r.
prPN-prEN ISO 11299-1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych
Część 1: Postanowienia ogólne
Zawiera wymagania i metody badania przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji podziemnych sieci gazowych. Jest stosowana
do rur i kształtek jako wyrobów oraz do zainstalowanego systemu wykładziny. Nie dotyczy powłok natryskiwanych, rurociągów istniejących ani wypełnień
przestrzeni pomiędzy rurami.
Zastąpi: PN-EN 14408-1:2006.
Planowane uznanie za PN – grudzień 2013 r.
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
KATALOG FIRM
Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych
Stosowana do rur z PE zarówno dla niezależnych, jak
i interaktywnych wykładzin rur ciśnieniowych, łącznie z armaturą i połączeniami do budowy systemu do
renowacji.
Zastąpi: PN-EN 14408-3:2006.
Planowane uznanie za PN – grudzień 2013 r.
Katalog – Indeks firm
Kotły i urządzenia dla kotłowni
Armatura i osprzęt c.o.
Oprogramowanie inżynierskie
EFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Grzejniki
prPN-prEN 16436
EFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych oraz przewody rurowe do stosowania z propanem, butanem i ich mieszaninami w fazie gazowej
Określa charakterystyki i wymagania eksploatacyjne
dla przewodów rurowych i węży wykonanych z gumy
lub tworzyw sztucznych do stosowania z propanem
i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej do
podłączania urządzeń w zakresie temperatur otoczenia od –30 do 70°C i ciśnień roboczych 0,2–30 barów.
Nie ma zastosowania do węży dla celów spawalniczych i napędowych – transportowania LPG.
Planowane uznanie za PN – grudzień 2013 r.
Instalacje i sieci gazowe
EFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Instalacje i urządzenia
wentylacyjno-klimatyzacyjne
KONWEKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
OWENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Instalacje kanalizacyjne
MEPROZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Instalacje z.w.
prPN-prEN 61853-2
Badanie parametrów wyjściowych i uzysku
energetycznego modułów fotowoltaicznych (PV)
– Część 2: Pomiary efektów związanych z odpowiedzią spektralną, kątem padania promieniowania
Określa metody badań opracowane w celu sporządzenia mapy parametrów wyjściowych modułu w szerokim zakresie wartości temperatury i natężenia promieniowania słonecznego. Metody te mają na celu określenie efektów związanych z odpowiedzią spektralną,
kątem padania promieniowania i temperaturą roboczą
modułu – wszystko w funkcji warunków otoczenia.
Ponadto zawiera definicję dni wzorcowych w sensie
natężenia promieniowania i profili klimatycznych, metody dla oszacowania chwilowej i scałkowanej mocy
oraz uzysku energetycznego, a także metody przedstawienia tych wyników w postaci oceny ilościowej.
Planowane uznanie za PN – grudzień 2012 r.
EWE ARMATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Instalacje c.w.u.
EWE ARMATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Izolacje dźwiękowe
ADAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Izolacje techniczne
ARMACELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
PAROC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ROCKWOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
STEINBACHER IZOTERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Izolacje termiczno-akustyczne
OWENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
rynekinstalacyjny.pl
CAD-Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
HYDROSYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Pompy
MEPROZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Rury i kształtki instalacyjne
MPJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Sieci kanalizacyjne
MEPROZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
MPJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Sieci wodociągowe
EWE ARMATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
MEPROZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
MPJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Systemy kominkowe
KONWEKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Systemy mocowań
ADAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Systemy oczyszczania ścieków
MEPROZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Urządzenia kontrolno-pomiarowe
PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Wibroizolacje
ADAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Armacell Poland Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2
tel. 71 31 75 025, fax 71 31 75 115
www.armacell.com
prPN-prEN 62548
Producent materiałów izolacyjnych
dla profesjonalistów
– nowoczesne
izolacje kauczukowe
do zastosowań
w instalacjach
chłodniczych,
klimatyzacyjnych,
sanitarnych
i grzewczych
reklama
Wymagania projektowe dla paneli fotowoltaicznych (PV)
Określa wymagania projektowe dla paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem prądu stałego,
zabezpieczeń elektrycznych, sposobów podłączania
i uziemienia. Nie obejmuje urządzeń magazynujących energię, urządzeń do konwersji mocy lub
obciążeń. W systemach dołączonych do sieci wymogi bezpieczeństwa zawarte w normie są jednak
w znacznym stopniu zależne od falowników podłączonych do paneli PV zgodnie z wymaganiami norm
IEC 62109-1 i IEC 62109-2. Wymagania dotyczące
instalacji są także w sposób krytyczny zależne od
zgodności z serią norm IEC 60364 (patrz rozdział 4).
Niniejsza norma nie obejmuje bardzo małych paneli
PV o mocy mniejszej niż 100 W, prądzie mniejszym
niż 8 A i napięciu obwodu otwartego mniejszym niż
35 V, wyznaczonych w standardowych warunkach
testowania.
Norma nie obejmuje również modułów prądu zmiennego. Celem niniejszej normy jest odniesienie się już
na etapie projektowania do wymogów dotyczących
bezpieczeństwa związanych ze specyfiką systemów
fotowoltaicznych. Systemy stałoprądowe, a w szczególności panele fotowoltaiczne, wprowadzają pewne
dodatkowe zagrożenia w porównaniu z tymi, które
pojawiają się w konwencjonalnych zmiennoprądowych systemach zasilania, w tym możliwość
powstania i podtrzymania łuku elektrycznego przy
prądach nie większych od normalnych prądów
działania. Norma nie zawiera wymagań związanych
z instalacją baterii akumulatorowych w systemach,
ale obejmuje wymagania związane z ochroną paneli
PV, powstałe jako efekt korzystania z takich baterii
w systemach PV.
Planowane uznanie za PN – grudzień 2012 r.
PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Euroklasa ogniowa: B/BL-s3-d0
listopad 2012
77
77
INFORMATOR
reklama
KATALOG FIRM
...sprawdzone w każdym detalu
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR POLSKIEGO
PRODUCENTA KURKÓW KULOWYCH
FIRMY EFAWA
ORAZ PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ
HISZPAŃSKIEJ FIRMY GENEBRE
85
Krystyna Kostyrko
Paweł Wargocki
stożkowo-membranowy
zwrotny zawór
antyskażeniowy
EWE
81
ZŁ z VAT
100% polskiego kapitału
Pomiary zapachów
i odczuwalnej jakości
powietrza
w pomieszczeniach
W OFERCIE:
– KURKI KULOWE DO SIECI WODNYCH,
CIEPŁOWNICZYCH, GAZOWYCH I PAROWYCH
– PRZEPUSTNICE, FILTRY, ZAWORY ZWROTNE,
ŁĄCZNIKI AMORTYZACYJNE, ZASUWY
Wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2012
Oprawa broszurowa, format: 16,5 x 23,5 cm, stron 452
EFAR Sp.j.
reklama
listopad 2012
zestawy wodomierzowe od 1/2"
do 2" i ich elementy
zawory kulowe oraz skośne
grzybkowe od 1/2" do 2"
zawory antyskażeniowe typu EA
i EB od 3/4" do 2" (połączenia
gwintowe) oraz od DN 50
do DN 200 (połączenia kołnierzowe)
cena egzemplarza w prenumeracie
niższa o 15% od ceny detalicznej
promocja
promocja
78
bezwłazowe studzienki
wodomierzowe dla wodomierzy
od Qn 2,5 do Qn 6
Prenumerata
„Rynku Instalacyjnego”
Księgarnia Techniczna
Dom Wydawniczy MEDIUM
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. 22 512 60 60, faks 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
oferuje:
ul. Gołężycka 27
61-357 Poznań
tel. +48 61 870 00 11
faks +48 61 879 33 11
[email protected]
www.efar.com.pl
przy prenumeracie rocznej (10 numerów)
i półrocznej (5 numerów) koszty wysyłki
pokrywa wydawnictwo
do studentów skierowana jest specjalna
oferta edukacyjna (wymagana jest kserokopia
aktualnej legitymacji studenckiej)
prenumeratę można zamówić od dowolnego
numeru
Cena prenumeraty:
– próbna (kolejne 3 numery):
bezpłatna
– edukacyjna:
80 zł
– półroczna:
80 zł
– roczna:
122 zł
– dwuletnia:
220 zł
Zamówienia można składać:
– telefonicznie: 22 810 21 24 lub 512 60 82
– faksem: 22 810 27 42
– e-mailem: [email protected]
lub [email protected]
– przez internet: www.rynekinstalacyjny.pl
lub ksiegarniatechniczna.com.pl
stojaki hydrantowe i ich elementy
hydranty i zawory ogrodowe
nawiertki do rur wszelkich typów
przejścia przez mury
EWE Armatura Polska Sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 24
52-315 Wrocław
Tel. 71 361 03 43, 71 361 03 49
Faks 71 361 03 52, 71 361 03 74
reklama
W monografii podano informacje o środkach
technicznych i urządzeniach do ograniczania w pomieszczeniach stężeń odorantów
powodujących uciążliwe zapachy powietrza
wewnętrznego. Opisano w niej również koszty
wynikające
z pogorszonej
powietrza
Publikacja
stanowi jakości
propozycję
urew pomieszczeniach, zarówno ponoszone bezgulowania sfery rozliczania kosztów
pośrednio przez użytkowników pomieszczeń,
ciepła ii wody
w budynkach.
jak i zużycia
przez najemców
pracodawców.
Koszty
Uwzględnia
ona rozwiązania
techte związane
są z pogorszonymi
warunkami
niczne eksploatowanych
w PolsceSą
zdrowotnymi
i obniżoną produktywnością.
one znaczne
w porównaniui zcentralkosztainstalacjirównież
wodociągowych
mi niestosowania
niskoemisyjnych materiałów
nego ogrzewania.
i zwiększonego zużycia energii w budynku.
Publikacja
ta jest pierwszą na rynku polskim
Praca zbiorowa:
– dr wydawniczą
inż. Lucjan Furtak,
pozycją
zajmującą się powyższą
– dr hab.
inż. Stanisław
Rabiej,
tematyką.
Problemy
związane
z jakością
– mgr w
inż.pomieszczeniach
Czesław Wachnicki,
powietrza
są szeroko
– mgr inż. Jakub Wild
badane poza granicami kraju, w krajach wyWyd. PKTSGGiKco ma znaczący wpływ na
sokorozwiniętych,
ISBN: 83-902450-3-5
poprawę
warunków użytkowania budynków.
Rok wydania 1998
Wdrożenie do praktyki w Polsce pomiarów
opisywanych w monografii może przynieść
wymierne korzyści i rzutować na podniesienie
konkurencyjności polskiego budownictwa.
www.ewe-armaturen.de/pl
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
KATALOG FIRM
ADAM Sp. z o.o.
Systemy Mocowań i Izolacji Dźwiękowych
84-230 Rumia, ul. Morska 9A
tel. 58 771 38 88, faks 671 38 35
e-mail: [email protected], www.adam.com.pl
JESTEŚMY POLSKIM
PRODUCENTEM:
Wentylatorów
dachowych,
osiowych,
bębnowych,
promieniowych,
przeciwwybuchowych
Wymienników
i nagrzewnic
Urządzeń
grzewczo-wentylacyjnych
Zestawów
do uprawy grzybów
ŚWIADCZYMY USŁUGI:
Wycinania laserowego
Cynkowania ogniowego
posiadamy
certyfikaty:
ISO 9001:2000, TÜV, CE 0035
Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych
„KONWEKTOR” Sp. z o.o.
87-600 Lipno
ul. Wojska Polskiego 6
tel. 54 287 22 34, 54 287 25 04
faks 54 287 23 41, 54 287 24 97
IZOLACJE TECHNICZNE
q OTULINY
PAROC Pro Section 100
PAROC Section AluCoat T
PAROC Section AL5T
q MATY:
PAROC Wired Mat 65, 80, 100
PAROC Wired Mat 80, 100 AluCoat
PAROC Wired Mat 80, 100 AL1
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat
PAROC Lamella Mat AluCoat
PAROC Pro Felt 60 N1
PAROC Pro Felt 80 N1
q PŁYTY
PAROC Pro Slab 60, 80, 100, 120
PAROC InVent 60 N1, N3, PAROC InVent 60 N1/N1,
N3/N3, PAROC InVent 80 N1, N3
PAROC InVent 60 G1, G2
PAROC InVent 80 G1, G2
q PŁYTY SPECJALNE
PAROC Fireplace Slab 90 AL1
PAROC Pro Slab 150
Wełna luzem: PAROC Pro Loose Wool
„OWENT” Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, aleja 1000-lecia 2a
Brzeska Fabryka Pomp i Armatury
MEPROZET Sp. z o.o.
49-304 Brzeg, ul. Armii Krajowej 40
tel. 77 416 40 31, faks 77 416 23 48
e-mail: [email protected]
www.meprozet.com.pl, www.polimerobetony.pl
PRODUKTY IZOLACYJNE DLA BUDOWNICTWA
Izolacje ogólnobudowlane
Płyty: PAROC UNS 37, GRS 20, SSB1
Granulat: PAROC BLT 9
Izolacje fasad
– metoda lekka mokra: płyty PAROC FAS 4 i FAL 1
– metoda sucha: płyty PAROC WAS 25 i 25t, WAS 35,
WAS 50 i 50t
Izolacje dachów płaskich
Płyty: PAROC ROS 30 i 30g, ROS 50, ROB 60 i 60t
Przedsiębiorstwo MPJ
Marek Jastrzębski
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 15
tel. 81 472 22 22, faks 81 472 20 00
e-mail: [email protected], www.mpj.pl
Izolacje ogniochronne
PAROC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno
Tel. +48 61 468 21 90
Faks +48 61 415 45 79
www.paroc.pl
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
61-441 Poznań, ul. Samotna 2
tel. centrala 61 830 20 17, fax 61 832 04 21
e-mail: [email protected]
www.perfexim.com.pl
Fabryka Wentylatorów
CAD – Projekt s.c.
05-822 Milanówek, ul. Staszica 2B
tel./faks 22 465 59 29
e-mail: [email protected]
www.megacad.pl
Bezpośredni importer i producent armatury
instalacyjnej, sanitarnej, c.o., kanalizacyjnej
i łazienkowej, grzejników stalowych i aluminiowych z osprzętem. Producent marek własnych: Perfekt System oraz Nexe New Line.
Perfekt System to pełny, nowoczesny system przeznaczony do instalacji grzewczych
(ogrzewania grzejnikowego i podłogowego)
i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody)
obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX
i bardzo szeroki asortyment złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania
oraz kurków kulowych, kurków podłączeniowych, zaworów zwrotnych i grzejnikowych,
zasuw i odpowietrzników automatycznych.
ROCKWOOL Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
infolinia: 801 660 036, 601 660 033
e-mail: [email protected]
www.rockwool.pl
steinbacher izoterm sp. z o.o.
05-152 Czosnów, Cząstków Maz. k. W-wy, ul. Gdańska 14
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm® 300
otuliny z półsztywnej pianki poliuretanowej z płaszczem
zewnętrznym z PVC
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
e-mail: [email protected]
www.owent.pl
rynekinstalacyjny.pl
Baterie marki NEXE New Line to połączenie
klasycznego smaku i elegancji z nowoczesnym stylem. Komfortowe produkty, w których jakość i przystępna cena łączą się.
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
listopad 2012
79
79
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
Gdzie
nas znaleźć
Salony sprzedaży prasy
EKO-INSTAL
Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15B
tel. 52 365 03 70, -37, 327 03 77
FAMEL
Kępno, ul. Świerczewskiego 41
tel. 62 782 85 95
Kluczbork, ul. Gazowa 2
tel. 77 425 01 00
Namysłów, ul. Reymonta 72
tel. 77 410 48 30
Olesno, ul. Kluczborkska 9a
tel. 34 359 78 51
Oława, ul. 3 Maja 20/22
tel. 71 313 98 79
Wieluń, ul. Ciepłownicza 23
tel. 43 843 91 20
HEATING-INSTGAZ
Rzeszów, ul. Przemysłowa 13
tel. 17 854 70 10
MIEDZIK
Szczecin, ul. Mieszka I 80
tel. 91 482 65 66
PAMAR
Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 19
tel. 33 810 05 88, -89
Dystrybutorzy
AES
Jasło, ul. Kopernika 18
tel. 13 446 35 00
ASPOL-FV
Łódź, ul. Helska 39/45
tel. 42 650 09 82
BARTOSZ Sp.j.
Białystok, ul. Sejneńska 7
tel. 85 745 57 12
BARTOSZ Sp.j. Filia Kielce
Kielce, ul. Ściegiennego 35A
tel. 41 361 31 74
BAUSERVICE
Warszawa, ul. Berensona 29P
tel. 22 424 90 90
Warszawa, ul. Albatrosów 10
tel. 22 644 84 21
Szczecin, ul. Pomorska 141/143
tel. 91 469 05 93
BOSAN
Warszawa, ul. Płowiecka 103
tel. 22 812 70 72
CENTROSAN Centrum Techniki Grzewczej
Piaseczno, ul. Julianowska 24
tel. 22 737 08 35
faks 22 737 08 28
PROMOGAZ-KPIS
Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 7
tel. 12 653 03 45, 653 15 02
SANET
Gdynia, ul. Opata Hackiego 12
tel. 58 623 41 05, 623 10 96
TERMECO
Lublin, ul. Długa 5
tel. 81 744 22 23
WILGA
Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65
tel. 34 370 90 40, -41
GRUPA SBS
www.grupa-sbs.pl
AND-BUD
Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32
tel. 15 823 01 48
APIS Andrzej Bujalski, www.apis.biz.pl
Garwolin, ul. Targowa 2
tel. 25 782 27 00
Łosice, ul. 11 Listopada 6
tel. 83 359 06 67
Łuków, Aleje Kościuszki 17
tel. 25 798 29 48
Siedlce, ul. Torowa 15a
tel. 25 632 71 02
ANGUS
Warszawa, ul. Pożaryskiego 27a
tel. 22 613 38 60, 812 41 45
AQUA
Gorzów Wlkp., ul. Szenwalda 26
tel. 95 720 67 20
Gorzów Wlkp., ul. Młyńska 13
tel. 95 728 17 20
Legnica, ul. Działkowa 4
tel. 76 822 94 20
Wałcz, ul. Budowlanych 10b
tel. 67 387 01 00
Wrocław, pl. Wróblewskiego 3 A
tel. 71 341 94 67
Zielona Góra, ul. M.C. Skłodowskiej 25
tel. 68 324 08 98
B&B
Wrocław, ul. Ołtaszyńska 112
tel. 71 792 77 75, faks 71 792 77 76
ARMET
Chorzów, ul. ks. Wł. Opolskiego 11
tel. 32 241 12 39
FEMAX
Gdańsk – Kiełpinek, ul. Szczęśliwa 25
tel. 58 326 29 00
[email protected]
Osielsko k. Bydgoszczy, ul. Szosa Gdańska 1
tel. 52 381 39 50
[email protected]
GRUPA INSTAL-KONSORCJUM
80
POL-PLUS
Zielona Góra, ul. Objazdowa 6
tel. 68 453 55 55
listopad 2012
Katowice, ul. Opolska 23-25
tel. 32 205 01 84
BEHRENDT
www.behrendt.com.pl
Brodnica, ul. Batalionów Chłopskich 24
tel. 56 697 25 06
Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 56e
tel. 56 472 59 02
Rypin, ul. Mławska 46f
tel. 54 280 72 68
[email protected]
BORKOWSKI
Swarzędz, ul. Zapłocie 4
tel. 61 818 17 24, 818 17 25
BUD-INSTAL CHEM-PK
Opoczno, ul. Partyzantów 6
tel. 44 755 28 25
BUDEX
Wieluń, ul. Warszawska 22
tel. 43 843 11 60
CUPRUM-BIS
Toruń, ul. Lubicka 32
tel. 56 658 60 73
ELTECH
Częstochowa, ul. Kalwia 13/15
tel. 34 366 84 00
FILA
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 43
tel. 58 520 22 06
GRAMBET
Poznań – Skórzewo, ul. Poznańska 78
tel. 61 814 37 70
GROSS
Kielce, ul. Zagnańska 145
tel. 41 340 58 10, -15
HYDRASKŁAD
Koło, ul. Sienkiewicza 30
tel. 63 261 00 29
Łask, ul. 9 Maja 90
tel. 43 675 53 11
Pabianice, ul. Lutomierska 42
tel. 42 215 71 60
Sieradz, ul. POW 23
tel. 43 822 49 27
Turek, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 63 214 12 12
Warta, Proboszczowice
tel. 43 829 47 51
Zduńska Wola
ul. Getta Żydowskiego 24c
tel. 43 825 57 33
HYDRO-SAN
Kwidzyń, ul. Wąbrzeska 2
tel. 55 279 42 26
INSTALATOR
Ełk, ul. T. Kościuszki 24
tel. 87 610 59 30
Łomża, ul. Zjazd 2
tel. 82 216 56 47
Ostrołęka, ul. Boh. Westerplatte 8
tel. 29 760 67 37, 760 67 38
INSTALBUD
Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 48
tel. 44 646 46 48
MESAN
Wejherowo, ul. Gdańska 13G
tel. 58 677 08 28, 677 90 90
METALEX
Włocławek, Planty 38a
tel. 54 235 17 93
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
MIEDŹ
Łódź, ul. Pogonowskiego 5/7
tel. 42 632 24 53
Pabianice, ul. Tkacka 23b
tel. 42 215 76 23
NOWBUD
Radomsko, ul. Młodzowska 4
tel. 44 682 22 17
TIBEX
Łódź, ul. Inflancka 29
tel. 42 640 61 22
Gdynia, ul. Hutnicza 18
tel. 58 663 02 35, 667 37 30
[email protected]
GRUPA TG
Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 24
tel. 95 725 60 00/06, faks 95 733 30 63
[email protected]
CENTRUM
Węgorzewo, ul. Warmińska 16
tel. 87 427 22 53
Katowice, ul. Leopolda 31
tel. 32 609 79 80 i 81, faks 32 609 79 83 i 85
[email protected]
PUH CIJARSKI, KRAJEWSKI, RĄCZKOWSKI
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 35a
tel. 24 268 81 82
HYDRO-INSTAL
Gniew, ul. Krasickiego 8
tel. 58 535 38 16
RADIATOR
Wałbrzych, ul. Wysockiego 20a
tel. 74 842 36 04
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM
I ARTYKUŁAMI INSTALACYJNYMI
Rzeszów, ul. Reja 10
tel. 17 853 28 74
REMBOR
Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 144
tel. 44 734 00 61 do -65
ROMEX
Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
tel. 23 662 87 25
RPW SANNY
Radom, ul. Limanowskiego 95e
tel. 48 360 87 96
SANITER
Płock, ul. Dworcowa 42
tel. 24 367 49 56
Warszawa, ul. Kłobucka 8 paw. 120
tel. 22 607 99 51
SAN-TERM
Łódź, ul. Warecka 10
tel. 42 611 07 81
SANTERM
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74
tel. 81 743 89 11
SAUNOPOL
Łódź, ul. Inflacka 37
tel. 42 616 06 56
SAWO
Zielona Góra, ul. Osadnicza 24
tel. 68 320 46 16
SYSTEMY GRZEWCZE – AUGUSTOWSKI
Kutno, ul. Słowackiego 7
tel. 24 355 44 19
Łęczyca, ul. Ozorkowska 27
tel. 24 721 55 75
TERMER – MCM
Bełchatów, ul. Cegielniana 76
tel. 44 635 08 71
TERMET
Zduńska Wola, ul. Sieradzka 61
tel. 43 823 64 31
TERMOPOL 2
Kraków, ul. Wodna 23
tel. 12 265 06 35
TERWO
Łódź, ul. Pogonowskiego 69
tel. 42 636 66 02
THERM-INSTAL
Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel. 42 677 39 60
Łódź, ul. Kopcińskiego 41
tel. 42 677 39 00
THERMEX
Łódź, ul. Wólczańska 238/248 lok. 81
tel. 42 684 78 37
THERMO-STAN
Głowno, ul. Bielawska 17
tel. 42 719 15 26, faks 42 719 05 15
[email protected], www.thermostan.pl
Łowicz, ul. Napoleońska 12, tel. 46 837 83 93
rynekinstalacyjny.pl
ZBI WACHELKA INERGIS
Częstochowa, ul. Kisielewskiego 18/28B
tel. 34 366 91 18
ISKO
Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerczewskiego 82
tel. 32 473 82 40
KAN
Białystok-Kleosin, ul. Zdrojowa 51
tel. 85 749 92 00
Gdynia, Chwaszczyno
ul. Gdyńska 82, tel. 58 629 46 25
Tychy, ul. Przemysłowa 55
tel. 32 219 09 30
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82
tel./faks 41 366 02 77
[email protected]
Konin-Stare Miasto, ul. Ogrodowa 21
tel. 63 245 70 10 do 15, faks 63 245 70 20
[email protected]
Kraków, ul. Rozrywka 1
tel. 12 410 12 00, faks 12 410 12 13
[email protected]
Kraków, ul. Zawiła 56
tel. 12 262 53 54, faks 12 262 53 49
[email protected]
Legnica, ul. Poznańska 12
tel. 76 852 57 58, faks 76 852 57 57
[email protected]
Lublin, ul. Olszewskiego 11
tel. 81 710 40 80, [email protected]
Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
tel./faks 18 442 87 94
[email protected]
Warszawa, ul. Marsa 56B
tel./faks 22 812 92 62
Poznań, ul. św. Michała 77
tel. 61 665 82 84
Olsztyn, ul. Cementowa 3
tel. 89 539 15 38, 534 54 97, faks 89 534 17 70
[email protected]
MAKROTERM
Zakopane, ul. Sienkiewicza 22
tel. 18 20 20 740
Opole, ul. Cygana 1
tel. 77 423 21 40, [email protected]
Płock, ul. Targowa 20a
tel. 24 367 10 24 do 38, faks 24 367 10 26
[email protected]
PRANDELLI POLSKA
Gdańsk, ul. Budowlanych 40
tel. 58 762 84 50
REGULUS-system
Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 2
tel./faks 33 812 36 69, 815 10 25
[email protected], www.regulus.com.pl
RESPOL EXPORT-IMPORT
Czeladź, ul. Wiejska 44
tel. 32 265 95 34
Warszawa, ul. Burakowska 15
tel. 22 531 58 58
Michałowice-Reguły
Al. Jerozolimskie 333
tel. 22 738 73 00
Wrocław, ul. Krakowska 13
tel. 71 343 52 34
®
www.respol.pl
Poznań, ul. Lutycka 11
tel. 61 849 68 10 do 15, faks 61 849 68 41
[email protected]
Poznań, ul. św. Michała 43
tel. 61 650 34 24, faks 61 650 34 20
[email protected]
Rzeszów, ul. Instalatorów 3
tel. 17 823 24 13, faks 17 823 63 79
[email protected]
Stargard Szczeciński, ul. Limanowskiego 32
tel./faks 91 577 64 96, [email protected]
TADMAR
TADMAR – sieć hurtowni
Centrala: Poznań, ul. Głogowska 218
tel. 61 827 24 00, faks 61 827 24 10
[email protected]
Szczecin, ul. Żyzna 17
tel. 91 439 16 42, 91 311 38 61
[email protected]
Tarnów, ul. Tuchowska 23
tel./faks 14 626 83 23, [email protected]
Toruń, ul. Chrobrego 135/137
tel. 56 611 63 43 do 45, faks 56 611 63 50
[email protected]
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 27/35
tel. 52 581 22 63 do 65, faks 52 345 81 85
[email protected]
Wałbrzych, ul. Chrobrego 53
tel./faks 74 842 24 29
[email protected]
Ciechanów, ul. Przasnyska 40
tel. 23 674 36 76 do 77, faks 23 674 36 78
[email protected]
Warszawa, ul. Krakowiaków 99/101
tel. 22 868 81 28 do 37
[email protected]
Częstochowa, ul. Bór 159/163
tel. 34 365 90 43, faks 34 365 91 07
[email protected]
Wrocław, ul. Długosza 41/47
tel.71 372 69 96
[email protected]
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 71
tel. 58 342 13 22 do -24, faks 58 343 12 43
[email protected]
Zamość, ul. Namysłowskiego 2
tel./faks 84 627 16 14
[email protected]
listopad 2012
81
81
INFORMATOR
INDEKS FIRM
Zawiercie, ul. Mylna 12/7 (wjazd od ul. Równej 15A)
tel./faks 32 671 02 55, tel. 32 671 35 04
[email protected]
[email protected]
Zielona Góra, ul. Batorego 118 A
tel./faks 68 324 18 28
[email protected]
Pełna lista hurtowni Tadmar na www.tadmar.pl
TG INSTALACJE
centrala: Poznań, ul. Lutycka 111
tel. 61 843 65 64, faks 61 845 68 17
[email protected]
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 31
tel. 52 325 58 58, faks 52 325 58 50
[email protected]
Katowice, ul. Porcelanowa 68
tel./faks 32 730 32 10
[email protected]
Łódź, ul. Stalowa 1
tel./faks 42 659 96 76, [email protected]
Piaseczno, ul. Puławska 34 bud. 28
tel./faks 22 644 91 37, [email protected]
Poznań, ul. Lutycka 111
tel. 61 845 68 03, faks 61 845 68 00
[email protected]
Siedlce, ul. Karowa 18
tel. 25 633 95 85, faks 25 640 71 65
[email protected]
Warszawa, ul. Białołęcka 233 A
tel. kom. 600 207 551, [email protected]
Wrocław, ul. Fabryczna 14 hala nr 5
tel. 71 339 00 20, tel./faks 71 339 00 24
[email protected]
Zielona Góra, ul. Lisia 10 B
tel. 68 325 70 66, faks 68 329 96 06
[email protected]
Księgarnie
FERT Księgarnia Budowlana
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54a
GEPRO Księgarnia Techniczna
Lublin, ul. Narutowicza 18
Główna Księgarnia Techniczna
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. 22 626 63 38
firm
FERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 PARADIGMA . . . . . . . . . . . . . . . 28
FILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 PAROC . . . . . . . . . . . . 2, 22, 50, 79
FLOWAIR . . . . . . . . . . . . 28, 39, 40 PERFEXIM . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
FUJITSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PGE OPERATOR . . . . . . . . . . . . . 25
GAZOMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 POL-PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Strona GEBERIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PRANDELLI . . . . . . . . . . . . . . 28, 81
ADAM . . . . . . . . . . . . . . . 48, 79, 84 GEPRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 PROMOGAZ-KPIS . . . . . . . . . . . . 80
AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 GLEN DIMPLEX . . . . . . . . . . . . . . 28 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
Nazwa
AND-BUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 GLYCO-TECH . . . . . . . . . . . . . . . . 49 OPAŁEM I ARTYKUŁAMI
INSTALACYJNYMI . . . . . . . . . . . 81
ANGUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 GRAMBET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
PURMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
APIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 GROSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
RADIATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
AQUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 GRUNDFOS . . . . . . . . 12, 28, 67, 71
RAYCHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
AQUATHERM . . . . . . . . . . . . . . . 28 GRUPA
REGULUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ARISTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 INSTAL-KONSORCJUM . . . . . . . 80
REMBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ARMACELL . . . . . . . . . . . . . . 17, 77 GRUPA SBS . . . . . . . . . . . . . . . . 80
RESPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ARMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 GRUPA TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ROBUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ASK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 HDG BAVARIA . . . . . . . . . . . . . . 28
ROCKWOOL . . . . . . . . . . . . . 22, 79
ASPOL-FV . . . . . . . . . . . . . . . 28, 80 HEATING-INSTGAZ . . . . . . . . . . 80
ROMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ATLANTIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 HEWALEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
RPW SANNY . . . . . . . . . . . . . . . 81
B & B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 HYDRASKŁAD . . . . . . . . . . . . . . 80
SAN-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
BARTOSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 HYDRO-INSTAL . . . . . . . . . . . . . 81
SANET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
BAUSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . 80 HYDRO-SAN . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SANHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
BEHRENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 HYDROSYSTEM . . . . . . . . . . . . . 78
SANIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
BERETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 IDMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SANITER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
BH-RES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 57 INFO-PANDA . . . . . . . . . . . . . . . 82
SANTERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
BIAŁOGON . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 INSTALATOR . . . . . . . . . . . . . . . 80
SAUNOPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
BORKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . 80 INSTALBUD . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
BOSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 INWAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
SCHÜCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BROEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SMAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BRÖTJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ITRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SOTRALENTZ . . . . . . . . . . . . . . . 28
BS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 KAMPMANN . . . . . . . . . . . . . . . 47
SPS KLIMA . . . . . . . . . . . . . . 16, 21
BSH KLIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 KAN . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 28, 81
STEINBACHER IZOTERM . . . . 1, 79
BUD-INSTAL CHEM-PK . . . . . . . 80 KARMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
STIEBEL ELTRON . . . . . . . . . . . . 17
BUDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 KESSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 73
SULZER PUMPS . . . . . . . . . . . . . 16
BWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 KISAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SYSTEMY GRZEWCZE
CAD-PROJEKT . . . . . . . . . . . . . . 79 KLIMA-THERM . . . . . . . . . . . . 5, 22 – AUGUSTOWSKI . . . . . . . . . . . . 81
CENTRALNY OŚRODEK
KLIMAWENT . . . . . . . . . . . . . . . 59 TADMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
CHŁODNICTWA . . . . . . . . . . . . . 28
KLIMOSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TECE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CENTROSAN . . . . . . . . . . . . . . . . 80
KLUDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 TECHNEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
CENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
KONWEKTOR . . . . . . . . . . . . 55, 79 TERMECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
CIAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KWH PIPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 TERMER – MCM . . . . . . . . . . . . . 81
CIJARSKI, KRAJEWSKI,
LOGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 TERMET . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 81
RĄCZKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . 81
LUXBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TERMOPOL 2 . . . . . . . . . . . . . . . 81
CLIMA KOMFORT . . . . . . . . . . . . 28
MAKROTERM . . . . . . . . . . . . 28, 81 TERWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Księgarnia Budowlana ZAMPEX
Kraków, ul. Długa 52
COMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Księgarnia INFO-PANDA
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 50
CWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Księgarnia Naukowo-Techniczna LOGOS
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 5
tel. 89 533 34 37
DE DIETRICH . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Księgarnia Techniczna NOT
Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 09 68
EBM-PAPST . . . . . . . . . . . . . . . . 61 METALEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 TRELLEBORG . . . . . . . . . . . . . . . 19
Księgarnia Naukowo-Techniczna s.c.
Kraków, ul. Podwale 4
Księgarnia Piastowska
Cieszyn, ul. Głębocka 6
P.U.H. MERCURJUS Andrzej Warth
Gliwice, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14b
tel. 32 231 28 81
Księgarnia Techniczna Anna Dyl
Kraków, ul. Karmelicka 36
82
Indeks
listopad 2012
CUPRUM-BIS . . . . . . . . . . . . . . . 80
DANFOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MEIBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
MEPROZET . . . . . . . . . . . . . . 74, 79 TG INSTALACJE . . . . . . . . . . . . . 82
MERCOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 THERM-INSTAL . . . . . . . . . . . . . 81
MERCURJUS . . . . . . . . . . . . . . . 82 THERMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
MESAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 THERMO-STAN . . . . . . . . . . . . . 81
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA
ENERGII I ŚRODOWISKA . . . . . . 28 METALCHEM-WARSZAWA . . . . 74 TIBEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ECOL-UNICON . . . . . . . . . . . . . . . 72 MIDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 21 TWEETOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
EFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 MIEDZIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 TYCO THERMAL CONTROLS . . . 28
EKO-INSTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 80 MIEDŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 UPONOR . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 28
ELTECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 VIEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 33
ESBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 MPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 VIESSMANN . . . . . . . . . . . . . . . . 28
EWE ARMATURA . . . . . . . . . . . . 78 NIBCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 WACHELKA INERGIS . . . . . . . . . 81
FAMEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 NIBE-BIAWAR . . . . . . . . . . . . . . 28 WAVIN METALPLAST-BUK . . . . 28
FEMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 NOWBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 WILGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
FERRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 OWENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 WILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FERROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PAMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ZAMPEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
rynekinstalacyjny.pl
Nowe produkty
Nowe ro]wiã]ania
Nowe niős]e ceny
'o naEycia takőe w sieci Kurtowni :.7
Producent:
- kratek,
- anemostatów,
- nawiewników,
- d\s] daOekieJo ]asi÷Ju
&:. 6p ] oo Ğódŏ, uO :ğodarska , teO e-maiO: Eiuro#cwkcompO wwwcwkcompO

Podobne dokumenty

Pobierz egzemplarz bezpłatny

Pobierz egzemplarz bezpłatny się prezentacje poświęcone aktywnemu podejściu do badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania niecek basenowych i wdrażania nowych technologii oczyszczania wody, warunkom eksploa...

Bardziej szczegółowo

Rynek Instalacyjny 1

Rynek Instalacyjny 1 Barbara Piórczyńska (gł. księgowa) Skład, łamanie [email protected]

Bardziej szczegółowo

kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru

kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru Danuta Ciecierska (HR), Maria Królak (księgowość) Skład, łamanie [email protected]

Bardziej szczegółowo