e 90 super - Przedstawiciel HWR

Transkrypt

e 90 super - Przedstawiciel HWR
E 90 SUPER
Bezzapachowy wysokowydajny
odwapniacz.
Art.-Nr. 2170
Atest PZH HŻ/13910/99, HK/B/0791/03/98
E 90 SUPER szybko i bezpiecznie odwapnia i usuwa kamieo kotłowy:
 z maszyn do lodów, ekspresów do kawy- herbaty i zmywarek do naczyo,
 czyści garnki, czajniki, bojlery i zlewozmywaki z szlachetnej stali,
 zbiorniki na ciepłą wodę , naczynia i armaturę,
 zapewnia ochronę i gotowośd dla wszystkich kuchennych urządzeo metalowych.
E 90 SUPER działa dezynfekcyjnie i skutecznie przeciwko:
 każdemu rodzajowi osadów wapiennych
 pozostałościom z kawy i herbaty
 algom i odkładaniu się osadów mineralnych i rdzy.
Obszary zastosowań i zalecane rozcieńczenie:
Rozpuszczone osady mineralne spłukad czystą wodą.
Urządzenia po odwapnieniu dokładnie wypłukad czystą wodą.
Czysta forma do 1: 4
1 : 4 do 1 : 10
1 :10 do 1 : 50
do 1 : 100
dysze w zmywarkach do naczyo, prysznice (perlatory) ,
silnie zawapnione maszyny, obiegi wody,
systematyczne odwapnianie urządzeo, zlewów, armatur,
zapobiegawczo w zbiornikach na ciepłą i zimną wodę.
Charakterystyka chemiczna:
Wygląd: żółtawy płyn o łagodnym zapachu.
Skład: Roztwór z związków powierzchniowo-czynnych, kwasów nieorganicznych, inhibitorów korozji i środków
wspomagających w wodzie.
Wolny od środków zapachowych i farbujących, od kwasu solnego, azotowego i kwasu fluorowodorowego.
Klasyfikacja: Żrący
Wszystkie zawarte substancje rozkładają się biologicznie.
Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i
kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania.
Status: styczeo 2013
Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6
tel/fax 33 8652210
tel kom 601 437687
http://www.hwr-chemie.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty