Informatyka w biznesie i administracji

Transkrypt

Informatyka w biznesie i administracji
Wydział Informatyki i Ekonomii WSIiE TWP
Oferta dydaktyczna na rok ak. 2016/2017
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA(licencjackie, trzyletnie), profil praktyczny
Ekonomia
Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi
umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu
ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest
przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór specjalności następuje po drugim semestrze.
praktyki zawodowe: np.: urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje (wykaz)
inne: ERASMUS+ (zagraniczne praktyki zawodowe, część studiów), koła naukowe
specjalność: Informatyka w biznesie i administracji (nowość)
Studia na specjalności Informatyka w biznesie i administracji są skierowane do tych studentów ekonomii, którzy pragną
nabyć umiejętność zastosowania środków, metod i narzędzi informatyki do wspomagania pracy jednostek gospodarczych
oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Absolwent oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii
posiada wiedzę i umiejętności z obszaru informatyki ekonomicznej m.in. w zakresie oprogramowania użytkowego,
systemów informatycznych zarządzania, podstaw: programowania, tworzenia serwisów www i e-usług, baz danych,
systemów operacyjnych, sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, marketingu internetowego,
pracy grupowej i zarządzania projektami IT.
Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni
Internetu, własna firma
Przykładowe stanowiska: specjalista ds. informatyki, specjalista ds. reklamy i promocji w Internecie, wdrożeniowiec
systemów informatycznych, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, właściciel przedsiębiorstwa
1

Podobne dokumenty