Administracja biznesu

Transkrypt

Administracja biznesu
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie, trzyletnie), profil praktyczny
Administracja
Specjalność Administracja biznesu kierowana jest do osób, które chcą poszerzyć bądź nabyć wiedzę
z zakresu administracji ze szczególnym uwzględnieniem administracji biznesu.
Program studiów przygotowuje absolwenta do pracy na stanowiskach menadżerskich w prywatnych
jednostkach, a także w organach administracji rządowej jak i samorządowej. Absolwent nabywa
wiedzę dotyczącą funkcjonowania oraz struktury wewnętrznej administracji publicznej. Umiejętnie
posługuje się przepisami prawnymi z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa urzędniczego,
prawa finansowego, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa handlowego i gospodarczego. Poza
wymienionymi gałęziami prawa absolwent dysponuje szeroką wiedzą z zakresu prawa i postępowania
administracyjnego, które w sposób szczególnie dogłębny zostały omówione w trakcie studiów tj. od
zagadnień teoretycznych kończąc na analizie poważnych kazusów.
Program studiów uwzględnia przedmioty specjalnościowe w ramach, których mieści się między
innymi przedmiot Public relations, który ma na celu pokazanie absolwentom jak w poprawny
i efektywny sposób kształtować relacje w przyszłym miejscu pracy. Dodatkowo studia wzbogacone
są o przedmiot dotyczący coachingu, którego zadaniem jest wskazanie narzędzi oraz ukazanie sposobu
posługiwania się nimi w sektorze administracji rządowej i samorządowej.

Podobne dokumenty