Słońce niech wschodzi tam gdzie ty

Transkrypt

Słońce niech wschodzi tam gdzie ty
SŁOŃCE NIECH WSCHODZI TAM GDZIE TY
G
D7
2
 4




Oj,
Dla
Gdy
nie
zdol
wo
cze
no
ko
 







bę
pra
twa
dziesz
cy
rzy
mógł,
dość,
rój,
a
by
nie trać
niech nie

kaj, aż
ści two
ło sie
czyn
ich
bie
wie lki
speł
wszę dzie znaj
wi
dzisz smu
nić
dziesz
tnych

G
5

 
rze
cza
ga

 
sze
su
sną


za
twym bla
na
bez
pło
twych za
pa
skiem
dne
łów
szły,
sny.
sny.
C
10

   
 






lecz od
Twym za
Choć by
wa
da
ty




dzien
fałsz
uś
G
17
nych
i
miech
dróg,
zło,
twój,
G
 
słoń
słoń
sloń

żnie krocz po
niem bę
dzie
lko je
dno
D7




kaz dej z twych co
tę pić wszę dzie
ser ce roz
grzał
 
ce niech
ce niech
ce niech
wscho dzi
wscho dzi
wscho dzi
D
tam,
tam,
tam,


gdzie
gdzie
gdzie
ty.
ty.
ty.
G

 
 

Słoń ce niech


wscho dzi








 
 
tam,
gdzie
ty,
słoń ce niech
C
25




wscho dzi






tam,
gdzie
ty,
D
G

    
Ktoś przez cie bie
D
31
   
  
   
   




 
 


dro gę
po
mgły.
Słoń
ce niech
wscho dzi
znaj dzie
przez cie
G

 

tam,





gdzie
ty.
C
mne



Podobne dokumenty