Dobre oznaczenia hal produkcyjnych - MAINTECH

Transkrypt

Dobre oznaczenia hal produkcyjnych - MAINTECH
Piotr Augustyński
Sales Manager South Poland
Dobre oznaczenia hal produkcyjnych
Plan prezentacji:
• Kilka słów o firmie BRADY
• Premiera podręcznej drukarki BMP21
• Jakie oznaczenia występują na halach
produkcyjnych?
• Opis poszczególnych rodzajów oznaczeń
• Oznaczenia w nowoczesnych metodach
zarządzania (LEAN, 5S, wizualizacja)
• Przegląd przemysłowych systemów
oznaczeń
Profil firmy BRADY
Korporacja Brady jest międzynarodowym producentem kompletnych
systemów identyfikacji, zabezpieczeń hal produkcyjnych, wyrobów
przemysłowych oraz pracowników. Produkty firmy Brady, do których
zalicza się najwyŜszej jakości etykiety i oznaczenia, urządzenia
zabezpieczające, drukarki wraz z oprogramowaniem, a takŜe elementy
konstrukcyjne, wpływają na podwyŜszenie poziomu bezpieczeństwa oraz
wydajności produkcji.
Prezentacja firmy BRADY: MRO
MRO - Rozwiązania dla Działu Utrzymania Ruchu i BHP:
oznaczenia miejsc pracy, znaki bezpieczeństwa, systemy
LOCKOUT, tagi, oznaczenia kabli, przewodów i rur, identyfikatory,
drukarki.
Prezentacja firmy BRADY: OEM
OEM - Rozwiązania dla firm produkcyjnych: etykiety
identyfikacyjne, oznaczenia elektroniki, elementy konstrukcyjne do
telefonów komórkowych, komponenty do produkcji dysków
twardych itp.
Firma BRADY
•
•
•
•
•
•
•
ZałoŜona w 1914 r. w USA
Obecnie zatrudnia prawie 10 000 ludzi na całym świecie
Roczne obroty przekraczają 1500 milionów $
Notowana na Giełdzie Nowojorskiej od 1999 r.
Obecna w ponad 70 krajach na 5 kontynentach
W Europie obecna od lat 60
Kompletne rozwiązania w róŜnych segmentach rynku z
produkcją etykiet, jako podstawową działalnością
Podręczna drukarka etykiet BMP21
• Przenośna drukarka etykiet z klawiaturą i
wyświetlaczem
• Szybkie i łatwe tworzenie:
• oznaczania kabli i przewodów,
• wtyków, gniazd, tablic rozdzielczych
• maszyn, urządzeń i środków trwałych
• etykiet inspekcyjnych
• innych oznaczeń przemysłowych
• Etykiety Brady nie odklejają się i pozostają
czytelne przez wiele lat.
• Oznaczenia odporne na warunki przemysłowe.
Przykłady zastosowań BMP21
Więcej informacji o BMP21
http://www.youtube.com/watch?v=hKqpFkpXsuU
Jakie oznaczenia na halach?
LOTO – Lockout / Tagout
LOTO to system bezpieczeństwa dla Działu
Utrzymania Ruchu.
LOCKOUT – blokuje wszystkie typy
niebezpiecznej energii na maszynach,
podczas naprawy/ przeglądu
TAGOUT – informuje o przeprowadzanych
pracach na maszynie
Oznaczenia: tagi, procedury, punkty LOTO
Oznaczenia logistyczne i magazynowe
Dobrze oznaczone magazyny to:
• oszczędność czasu
• brak pomyłek przy wydawaniu materiałów
• systemy logistyczne oparte na kodach kreskowych
• trwałe, czytelne oznaczenia oszczędzają czas i
pieniądze
Oznaczenia: regałów, miejsc paletowych,
pojemników, maszyn i infrastruktury IT
Oznaczenia bezpieczeństwa
Oznaczenia bezpieczeństwa:
• przeciwpoŜarowe / drogi ewakuacyjne
• znaki bezpieczeństwa /równieŜ w 2 językach/
• oznaczenia stref niebezpiecznych
• informacje o konieczności stosowania środków
ochrony osobistej
• oznaczenia rurociągów
• oznaczenia zaworów / kabli / przewodów
• odbojniki, słupki, łańcuchy
• taśmy do zamykania stref
• oznaczenia na podłodze /ciągi komunikacyjne/
Oznaczenia środków trwałych / maszyn
• identyfikacja środków trwałych
• skanery kodów kreskowych / terminale
• tabliczki znamionowe
• polskie opisy maszyn /dyrektywa maszynowa/
• etykiety plombowe
• etykiety inspekcyjne
• kalibracja maszyn / narzędzi
• oznaczniki kabli i przewodów
• oznaczenia kontroli jakości
System zarządzania przeglądami
• Safetrack – elektroniczne zarządzanie
przegladami
• Oprogramowanie komputerowe oparta o
automatyczną identyfikację (tagi RFiD) oraz
komputery przenośne
• Pozwala zarządzać lepiej przeglądami – wiadomo
kto, kiedy, co. Automatycznie generuje
potwierdzenia i raporty
•Oszczędza czas i pieniądze
•Mniej przestojów i napraw, poprawne ustawienia
LEAN Co to jest???
Koncepcja lean (ang. szczupły, chudy) w skrócie definiowana jest
jako eliminacja czynności, które wykonywane są przy tworzeniu
produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi
lub usłudze. Chcąc osiągnąć odchudzoną z niepotrzebnych
czynności produkcję naleŜy wykorzystać narzędzia, którymi lean
dysponuje:
• 5S - Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja i
Samodyscyplina.
• TPM - Total Productive Maintenance - Optymalne Utrzymanie
Ruchu; celem jest zapewnienie maksymalnej dostępności
krytycznych urządzeń.
• SW – Standard Work - Standaryzacja wykonywanej pracy
poprzez procedury
• Visual Workplace – Wykorzystanie oznaczeń do stworzenia jak
najbardziej ergonomicznego miejsca pracy
Wizualizacja jest kluczem do LEAN
Wizualizacja jest krytyczna do ustalenia
standardów operacyjnych i ciągłego polepszania
ergonomii miejsca pracy
Przykład 5S
Przykład SW
Przykład TPM
Wizualizacja – Smarowanie
Wizualizacja - przeglądy
Wizualizacja - Części
Wizualizacja – Rozwiązywanie problemów
Wizualizacja - Bezpieczeństwo
Wizualizacja – przygotowanie do rozruchu
Przemysłowe systemy oznaczeń
• Pozwalają na wykonanie trwałych, przemysłowych
oznaczeń
• Wykorzystanie? – wszytko to, o czym była mowa wcześniej
w prezentacji
Zastosowania (1)
Zastosowania (2)
Drukarka przenośna HandiMark
•
•
•
•
•
•
•
•
Przenośna drukarka termotransferowa z klawiaturą i
wyświetlaczem
Doskonałe urządzenie do tworzenia:
– Oznaczeń - bezpośrednio na hali produkcyjnej,
– Znaków bezpieczeństwa,
– Oznaczenia rur,
– Oznaczenia maszyn, kabli, przewodów, wyłączników,
– Uzupełniania zniszczonych oznaczeń
– Zalaminowanych przywieszek – najtrwalszy sposób
oznaczeń
Trwałe, przemysłowe oznaczenia samoprzylepne z bardzo
mocnym klejem
Druk termotransferowy gwarantuje trwałość i czytelność
oznaczeń przez długie lata
Oznaczenia odporne na wodę, UV, chemikalia, ścieranie; takŜe
na zewnątrz budynków
Drukuje na taśmach o szerokości do 50mm
Wbudowana biblioteka piktogramów
MoŜliwość podłączenia do komputera i korzystania z
oprogramowania MarkWare
Drukarka MiniMark
• Idealne narzędzie dla Działu Utrzymania Ruchu
• Doskonałe narzędzie do tworzenia:
– Oznaczeń,
– Instrukcji,
– Znaków bezpieczeństwa
– Oznaczenia rur
• Trwałe, przemysłowe oznaczenia samoprzylepne z bardzo mocnym
klejem
• Drukuje na taśmach do szerokości 100mm, z prędkością 100mm/s.
Drukarka GlobalMark Color&Cut
•
•
•
•
•
•
•
•
Kolorowa drukarka termotransferowa z ekranem dotykowym i
ploterem tnącym
Doskonałe urządzenie do tworzenia:
– Oznaczeń przemysłowych, kolorowych
– Znaków bezpieczeństwa,
– Oznaczenia rur,
– Oznaczenia maszyn, kabli, przewodów, wyłączników,
– Tagów i przywieszek LOTO
Trwałe, przemysłowe oznaczenia samoprzylepne z bardzo mocnym
klejem
Druk termotransferowy gwarantuje trwałość i czytelność oznaczeń
przez długie lata
Oznaczenia odporne na wodę, UV, chemikalia, ścieranie; takŜe na
zewnątrz budynków
Drukuje na taśmach o szerokości do 100mm
Wbudowana biblioteka piktogramów
Oparta o Windows CE + oprogramowanie MarkWare
Drukarka PowerMark
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kolorowa drukarka termotransferowa z ekranem
dotykowym
Dla wymagających duŜych oznaczeń
Doskonałe urządzenie do tworzenia:
– DuŜych oznaczeń przemysłowych
– Znaków bezpieczeństwa,
– Oznaczenia rur,
– Oznaczenia maszyn,
Trwałe, przemysłowe oznaczenia samoprzylepne z bardzo
mocnym klejem
Druk termotransferowy gwarantuje trwałość i czytelność
oznaczeń przez długie lata
Oznaczenia odporne na wodę, UV, chemikalia, ścieranie;
takŜe na zewnątrz budynków
Drukuje na taśmach o szerokości do 250mm
Wbudowana biblioteka piktogramów
Oparta o Windows CE + polskie oprogramowanie MarkWare
Dlaczego systemy drukujące?
1. Trwałe, wyraźne oznaczenia przemysłowe
2. Wysoka jakość materiałów – mocny klej
3. Druk termotransferowy gwarantuje czytelność
znaków do 5 lat (równieŜ na zewnątrz)
4. MoŜliwość tworzenia „od ręki” własnych
znaków na podstawie wbudowanych szablonów
5. Zgodność z polskimi i zagranicznymi normami
znaków bezpieczeństwa i oznaczeń rurociągów
6. Oszczędność czasu i pieniędzy
Pozwólcie nam to zrobić
Piotr Augustyński
Sales Manager South Poland
Tel +48 691 130 100
Fax +48 18 442 80 72
[email protected]

Podobne dokumenty