Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2013

Transkrypt

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2013
KURIA DIECEZJALNA
ul. Widok 80-82; PL 62-800 KALISZ; tel. (062) 766 78 55; Fax. (062) 766 78 60
Kalisz, dnia 12 stycznia 2013 roku
L.dz. 34/2013
KOMUNIKAT
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Drodzy Bracia Kapłani!
Drodzy Bracia i Siostry!
Z inicjatywy i woli Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II, w całym
Kościele obchodzimy 2 lutego - w Święto Ofiarowania Pańskiego - Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego, czyli poświęconego Bogu w życiu zakonnym lub w Instytutach
Świeckich.
W niektórych parafiach mamy bezpośredni kontakt z zakonnikami i siostrami
zakonnymi. Dostrzegamy ich zaangażowanie w życie Kościoła i naszych parafii. Wnoszą
oni w życie Kościoła dar modlitwy, pokuty, świadectwo życia ewangelicznego oraz
wieloraką cichą i ofiarną pracę charytatywną na rzecz ubogich, chorych, głodujących
bezdomnych i niepełnosprawnych.
Najmniej widoczne są Siostry Klauzurowe, tzn. takie, które z zasady nie wychodzą
z klasztoru, oddają się modlitwie i pokucie w intencji i imieniu Kościoła.
W duchu wiary pragniemy 2 lutego uświadomić sobie jak wiele im zawdzięczamy.
Siostry te utrzymują się tylko z darów ludzi, którzy doceniają ich rolę w Kościele. W naszej
Diecezji są cztery zakony klauzurowe - Siostry Kapucynki (Ostrów Wlkp.), Siostry
Karmelitanki (Kalisz), Siostry Klaryski (Kalisz) i Siostry Kamedułki (Złoczew).
Pragniemy wspomóc je materialnie, dlatego prosimy Kapłanów, aby w łączności
z Świętem 2 lutego, przeprowadzili zbiórkę do puszek, w niedzielę poprzedzającą lub
następującą po Święcie Ofiarowania Pańskiego, a wiernych o zrozumienie i ofiarność.
Zebrane ofiary prosimy przekazać do Kurii Diecezjalnej z zaznaczeniem: „Siostry
Klauzurowe".
Niech Boże błogosławieństwo wspomaga Zakonników, Siostry Zakonne i nas
wszystkich w wierności swemu powołaniu.
Ks. dr Andrzej Latoń
Wikariusz Generalny

Podobne dokumenty