ENERGIA 1. praca a. pojęcie b. wzór i jednostka c. graficzny obraz

Transkrypt

ENERGIA 1. praca a. pojęcie b. wzór i jednostka c. graficzny obraz
ENERGIA
1. praca
a. pojęcie
b. wzór i jednostka
c. graficzny obraz pracy
d. przykłady wykonania pracy
2. moc
a. pojęcie
b. wzór i jednostka podstawowa
c. koń mechaniczny
3. zależność między pracą a mocą
4. energia a praca
a. energia kinetyczna
 pojęcie
 wzór i jednostka
 przykłady
b. energia potencjalna ciężkości
 pojęcie
 wzór i jednostka
 przykłady
c. energia potencjalna sprężystości
 pojęcie
 wzór i jednostka
 przykłady
d. zasada zachowania energii
5. energia wewnętrzna
 pojęcie
 pierwsza zasada termodynamiki
6. transport energii
 przewodnictwo
 konwekcja
 promieniowanie
7. ciepło jako forma przekazywania energii
a. ciepło właściwe
b. ciepło przemiany fazowej
8.
bilans cieplny
9.
kalorymetr
10.
odnawialne źródła energii
a. energia słoneczna
b. energia wiatru
c. energia pływów morskich, fal morskich
d. energia cieplna oceanów (maretermiczna)
e. energia geotermiczna
f. energia z biomasy
11.
nieodnawialne źródła energii
12.
źródła konwencjonalne
a. gaz ziemny
b. ropa naftowa
c. węgiel
d. energia nuklearna
13.
źródła niekonwencjonalne
a. wodór
b. ogniwa paliwowe
c. magneto-hydrodynamiczna
d. geotermiczna - gejzery

Podobne dokumenty