Konferencja „Jarzmo Ligi Świętej? - Jan III Sobieski i Rzeczpospolita

Transkrypt

Konferencja „Jarzmo Ligi Świętej? - Jan III Sobieski i Rzeczpospolita
Konferencja
„Jarzmo Ligi Świętej? - Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696”
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
20 czerwca 2016 r.
Program
Aula 201
9.45-10.00 – otwarcie obrad i powitanie uczestników – ks. prof. dr hab. Waldemar
Graczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW
Sesja I
Polityka wewnętrzna
10.00-10.20 – mgr Jan Jerzy Sowa, Uniwersytet Warszawski – Nervus belli? Rola hiberny
w finansowaniu wysiłku wojennego Korony w czasie wielkiej wojny tureckiej
10.20-10.40 – mgr Marek Groszkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Marcin Zamoyski jako podskarbi wielki koronny w latach 1685-1689
10.40-11.00 – dr hab. Jarosław Stolicki, Uniwersytet Jagielloński – Czy Sobieski mógł i
powinien rozprawić się z opozycją w 1689 r.?
11.00-11.20 – dr Piotr Kroll, Uniwersytet Warszawski, Hetmanat zadnieprzański wobec
Rzeczypospolitej, Prawobrzeża i Turcji w dobie Ligi Świętej
11.20-11.40 – dyskusja
Przerwa kawowa
Pokój 206
godz. 11.40-12.00
Sesja II
Wojna z Turkami
12.00-12.20 – prof. dr hab. Marek Wagner, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,
Siedlce - Wojna polsko-turecka w latach 1687-1690 – zwycięstwa i porażki
12.20.-12.40 – dr Zbigniew Hundert, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego -
Komputowe oddziały rodziny królewskiej w kampanii mołdawskiej 1686 r. w świetle
rozkazów i sprawozdania sejmowego hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jana
Jabłonowskiego
12.40-13.00 - mgr Marcin Markowicz, Uniwersytet Warszawski – Rola polskich załóg w
twierdzach północnej Mołdawii w systemie obrony pogranicza Rzeczypospolitej w
latach 1692-1696
13.00-13.20 – dr hab. Dariusz Milewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Druga wojna Jana III z Turkami (1684-1696) w oczach współczesnych pamiętnikarzy
13.20-13.40 – dr Iwona Gosik-Kapelińska, Uniwersytet Warszawski - Jak w Krakowie
dwustulecie odsieczy wiedeńskiej świętowano, czyli Jan III Sobieski w pisarskim
dwugłosie Władysława Ludwika Anczyca i Wincentego Rapackiego
13.40-14.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji
Obiad
godz. 14.00-14.30

Podobne dokumenty