Czy na hostingu mogę uruchomić serwer gry?

Komentarze

Transkrypt

Czy na hostingu mogę uruchomić serwer gry?
Hosting Reseller: Czy na hostingu mog? uruchomi? serwer
gry?
Na hostingu WWW nie mo?na uruchomi? serwera gry. Jest to mo?liwe jedynie na serwerze
VPS.
Unikalny ID rozwi?zania: #1010
Autor: : Hekko.pl
Zaktualizowano: 2012-03-21 13:40
Strona 1 / 1
(c) 2017 Hekko.pl <[email protected]> | 2017-03-02 04:35
URL: http://www.pomoc.hekko.pl/content/5/11/pl/czy-na-hostingu-mog%C4%99-uruchomi%C4%87-serwer-gry.html
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty