Program konferencji

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji
Program konferencji:
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników
9.30 – 9.40
Otwarcie konferencji - Małgorzata Matusiak, Dyrektor DODN
we Wrocławiu
9.40 – 9.50
Wystąpienie Anny Żabskiej, Dyrektora Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia
9.50 – 10.00
Wystąpienie Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa
Dolnośląskiego
10.00 – 10.20
Wystąpienie Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
10.20 – 10.50
Doradztwo zawodowe, czyli jak mądrze konstruować karierę Lilla Jaroń, Wicedyrektor ds. zarządzania EFS Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy
10.50 – 11.20
Jak oczarować rekrutera? - Jarosław Kłosowski, Prezes Zarządu,
Monitor Gospodarczy Sp. z o.o. Agencja Doradztwa Personalnego
11.20 – 11.35
Potrzeby edukacyjne nauczycieli kształcenia zawodowego
Ewa Norkowska, Kierownik ds. kształcenia zawodowego DODN
11.35 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 12.20
Dobre praktyki szkolnego doradcy zawodowego w obszarze
współpracy z pracodawcami - Katarzyna Druczak, doradca zawodowy
ZS Nr 5 w Wałbrzychu
12.20- 12.50
Gra Miejska w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Ewa Karlińska, doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego,
life & career coach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
12.50 – 13.20
Po co studia młodym ludziom? - przejście ze szkoły na rynek pracy Agnieszka Pijaczyńska, Dyrektor Biura Karier - Wyższa Szkoła
Bankowa we Wrocławiu
13.20 – 13.40
Działalność edukacyjna i współpraca z placówkami oświatowymi
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia - Przemysław Mandela,
pracownik Działu Edukacji Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
13.40 – 14.00
Dyskusja, podsumowanie konferencji
–
UWAGA:
po konferencji będzie możliwość obejrzenia przestrzeni edukacyjnej Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia.

Podobne dokumenty