Ceyhun Yaman Erhan Lanpir Emine Özdemir Fatma Gürle Hüsniye

Transkrypt

Ceyhun Yaman Erhan Lanpir Emine Özdemir Fatma Gürle Hüsniye
ORGANIZATORZY:
Dofinansowano ze środków
Gminy Miasta Toruń
Honorowy patronat
J E Yusuf Ziya Özcan
Ambasador Turcji w Warszawie
Spośród wielu europejskich wydarzeń, liczne odsłaniają bogactwo
oświatowej kultury. Znaczącym wydarzeniem w Polsce, w Toruniu,
w Muzeum Okręgowym, ważnym miejscu dla mieszkańców grodu
Kopernika, jawi się prezentacja twórczości współczesnych tureckich
artystów. Niezwykła okazja ujrzenia obrazów z dalekiego kraju wydarzyła
się dzięki artystycznym przyjaźniom. Efektem przyjacielskich kontaktów
jest podpisanie umowy pomiędzy stowarzyszeniem International Culture
Art Dialogues działającym w Turcji, a Związkiem Polskich Artystów
Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Toruński. JE Ambasador Turcji
zgodził się objąć wystawę pt. ART LA TURQUE honorowym patronatem.
Połączono w ten sposób marzenia organizatorów VII Międzynarodowego
Sympozjum Malarskiego “Malownicza Barbarka” 2015 o przeniesieniu sympatii twórczych artystów z obu państw na forum międzynarodowe.
Tak, aby rozwarte graniczne bramy ułatwiały dostęp do ludzkich serc
i myśli.
Marek Głowacki
Among the many events organised in Europe, quite a few of them reveal
the richness and high value of cultural education. Therefore, the exhibition
of works created by contemporary Turkish artists to be held in such an
important place for the local community of Nicholas Copernicus’ hometown
as the District Museum is likely to be noticed and appreciated nationwide.
This quite unique opportunity to see paintings and drawings from afar
arose out of bonds of friendship existing within the international community of artists. This time mutual friendship led to the signing of a partnership
agreement between the international association Culture Art Dialogues
active in Turkey and the Association of Polish Artists and Designers - Polish Functional Arts - Toruń Branch (ZPAP PSU Okręg Toruński). The exhibition
entitled ART LA TURQUE is held under the honorary patronage of the Turish
Ambassador to Poland. And thus the dreams of the many organisers of the
Seventh Painting Symposium Malownicza Barbarka 2015 are coming true.
The friendship and ‘creative sympathies’ shared by artists of our two countries
have a chance to find a voice on the international arena and let the border
gate that opens now allow access to human hearts and minds.
Marek Głowacki
Ceyhun Yaman
Ceyhun Yaman
Urodził się w 1976 roku w Ceyhan w prowincji Adana, gdzie uczęszczał do szkoły
podstawowej i gimnazjum. Wykształcenie
średnie uzyskał w Antalyi. W 2001 roku
ukończył studia na Wydziale Edukacji
Artystycznej Uniwersytetu Anatolijskiego
i podjął pracę nauczyciela sztuk plastycznych w mieście Mersin. Artysta posiada
autorską pracownie plastyczną.
[email protected]
+90 530 384 38 43
Born in 1976 in Ceyhan in the province
of Adana, Ceyhun completed his elementary and junior high-school education
there to later attend secondary school
in Antalya. After graduating from the
Anadolu University Faculty of Art Education in 2001 he started working as
a teacher of fine arts in the city of Mersin. Ceyhun has his own studio where he
produces his original pieces of art.
Erhan Lanpir
[email protected];
[email protected]
+90 505 780 7393
Erhan Lanpir
Erhan LANPİR urodził się w Bilecik w Turcji w 1979 roku. W 1997r. ukończył Anatolijskie Liceum Plastyczne w Eskişehir,
a w 2001 uzyskał dylom magistra w dziedzinie edukacji artystycznej na Uniwersytecie Anatolijskim. Artysta mieszka i pracuje w Eskişehir. Erhan Lanpir często
wystawia swoje prace zarówno na wystawach grupowych jak i indywidualnie
w kraju i za granicą.
Erhan LANPİR was born in Bilecik in Turkey
in 1979. In 1997 he graduated from Anadolu Fine Arts High School in Eskişehir and
then continued his education at Anadolu
University (master’s degree in art education, 2001) The artist lives and works in
Eskişehir. Erhan Lanpir has had a few
one-man exhibitions. His works have
participated in several group exhibitions
in Turkey and abroad.
Emine Özdemir
Emine Özdemir
Urodziła się w 1957 roku w Amasyi w Turcji. Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Dokuz Eylül. Przez
wiele lat pracowała jako nauczyciel sztuk
plastycznych. Prace artystki były wielokrotnie nagradzane i wystawiane w Turcji
i za granicą, m.in. w Bułgarii, Serbii, Tunezji, Japonii, w Chinach, Polsce, Finlandii,
USA, Egipcie, Iranie i w Wielkiej Brytanii.
W dorobku wystawienniczym Emine
Özdemir znajduje się dwadzieścia pięć
wystaw indywidualnych i dwadzieścia
zbiorowych. Ulubioną techniką realizacji
plastycznych artystki jest grafika (drzeworyt). Artystka należy do wielu stowarzyszeń twórczych, m.in. USPD (International Plastic Artists’ Association) oraz
HIAA (Helsinki International Artists’
Association). Emine Özdemir prowadzi
pracownię w Güzelbahçe/ Izmir, gdzie,
oprócz oddawania się twórczości własnej,
prowadzi zajęcia plastyczne.
www.emineozdemir.com
[email protected]
+90 543 831 66 66
Emine Özdemir was born in 1957 in Amasyi in Turkey. A graduate of the Dokuz
Eylül University Faculty of Art Education,
she worked as a teacher of fine arts for
many years. The artist’s works have been
repeatedly awarded and exhibited in Turkey and other countries, such as Bulgaria,
Serbia, Tunisia, Japan, China, Poland,
Finland, the USA, Egypt, Iran and the
UK. Emine Özdemir has had twenty-five
one-artist exhibitions and twenty collective ones. Her favourite means of artistic
expression is graphic art (woodcut). She
belongs to many associations, including
USPD (International Plastic Artists’ Association) and HIAA (Helsinki International Artists’ Association). Emine Özdemir
owns a studio in Güzelbahçe /Izmir,
where, in addition to producing her
own works of art, she runs art classes.
Fatma Gürle
[email protected]
+90 533 656 57 64
Fatma Gürle
Urodziła się w Izmirze w Turcji. Ukończyła
Wydział Zarządzania na Uniwersytecie
Anatolijskim. Karierę artystyczną rozpoczęła w 1999 roku od ceramiki użytkowej.
Zajmuje się także malarstwem (akwarela). Jej prace brały udział w pięćdzie
sięciu wystawach w Turcji, Grecji, Polsce
i Tunezji (pięćdziesiąt wystaw zbiorowych
i dwie indywidualne). Fatma Gürle jest
laureatką siedmiu nagród.
Born in Izmir, Turkey, Fatma Gürle graduated from the Anadolu University Faculty
of Management. She began her artistic career in 1999 when she took interest
in ceramic art. She is a painter too (watercolour). Her works have participated
in fifty collective exhibitions in Turkey,
Greece, Poland and Tunisia. So far she
has had two one-artist exhibitions and
has received seven awards.
Hüsniye Ceylan
Hüsniye Ceylan
Urodziła się w 1956 roku w Amasyi w Turcji. Uczennica Emine Özdemir. Rozpoczęła
swą przygodę z malarstwem w 2000 roku po przejściu na emeryturę, stopniowo rozwijając swój talent i poszerzając
umiejętności m. in. o techniki grawerskie,
metaloplastyczne, linoryt, malarstwo olejne i akrylowe. Prace artystki brały udział
w wielu wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą, m.in. w Azerbejdżanie, Grecji,
Rumunii, Iranie i Polsce.
[email protected]
+90 532 323 75 65
Born in 1956 in Amasyi in Turkey, Hüsniye
Ceylan began her adventure with painting in 2000 when, after she had retired,
she began studying art under the tutorage of Emine Özdemir, gradually developing her talent by exploring the art of engraving, metalwork, linocut as well as oil
and acrylic painting. She has participated
in several group exhibitions in Turkey
and elsewhere, including those held in
Azerbaijan, Greece, Romania, Iran and
Poland.
Mualla Gürle
Mualla Gürle - Turcja
[email protected]
+90 537 439 68 83
Urodziła się w Izmirze w Turcji. Studiowała na Wydziale Germanistyki Instytutu
Edukacji w Izmirze. Jest również absolwentką Wydziału Administracji i Biznesu
Uniwersytetu Anatolijskiego. Obecnie
studiuje grafikę w Izmirze. Jej prace brały
udział w dwóch wystawach indywidualnych, czterdziestu konkursowych i pięćdziesięciu zbiorowych w Turcji, Chinach,
Polsce, Egipcie i Tunezji.
Born in Izmir, Turkey, Mualla Gürle first
studied German at the Institute of Education in Izmir and then Business and
Administration at Anadolu University.
Currently she is completing her graduate studies in Graphic Arts in Izmir. Her
works have participated in two one-artist
exhibitions, forty competitions and fifty
collective exhibitions in Turkey, China,
Poland, Egypt and Tunisia.
Nevrez Akin
Nevrez Akin
Urodził się w 1978 roku w Eskişehir w Turcji. Absolwent Wydziału Malarstwa Instytutu Kształcenia Nauczycieli (2001). Pracuje
jako nauczyciel sztuk plastycznych. W jego dorobku wystawienniczym znajdują
się dwie wystawy indywidualne w Turcji
oraz uczestnictwo w konkursach i szeregu
wystawach zbiorowych w Turcji, Stanach
Zjednoczonych oraz w Tunezji.
Born in 1978 in Eskişehir in Turkey, Nevrez
Akin graduated from the Teacher Training
Institute Department of Painting in his
home town (2001). Since graduation he
has worked as an arts teacher. So far he
has had two one-man exhibitions in Turkey and has participated in several art
competitions and exhibitions in Turkey,
the US and Tunisia.
Raşit Altun
[email protected]
+90505 504 9275
Raşit Altun
Urodził się w Izmirze w 1980 roku. Ukończył szkołę średnią w Menemen. W 2001
roku ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Anatolijskiego. W dorobku wystawienniczym
artysty znajdują się trzy wystawy indywidualne i wiele wystaw zbiorowych. Jego
dzieła znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych. Raşit Altun brał udział
w wielu konkursach, uzyskując liczne
nagrody i wyróżnienia. Artysta posiada
autorską pracownię plastyczną w Eskişehir.
Born in Izmir in 1980, Raşit graduated
from high school in Menemen. In 2001
he completed his studies at the Anadolu
University Faculty of Art Education. So
far he has had three one-man exhibitions
and participated in several collective ones.
His works can be found in public and
private collections. So far Raşit has taken
part in several art competitions, many
a time receiving prizes and awards.
The artist has his own studio in Eskişehir.
Dofinansowano ze środków
Gminy Miasta Toruń
Ceyhun Yaman
Erhan Lanpir
Emine Özdemir
Fatma Gürle
Hüsniye Ceylan
Mualla Gürle
Nevrez Akin
Raşit Altun
malarstwo
boyama
art
malarstwo
la Turque
malarstwo
painting
painting

Podobne dokumenty