IPS Lidzbark Warmiński. Rusza Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej

Transkrypt

IPS Lidzbark Warmiński. Rusza Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej
IPS Lidzbark Warmiński. Rusza Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej !
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór do Szkoły
Przedsiębiorczości Społecznej, skierowanej do młodzieży w wieku 18-24 lata z terenu powiatu
lidzbarskiego. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2013 r.
Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej, to cykl szkoleniowy składający się z pięciu dwudniowych szkoleń
i jednej wizyty studyjnej, umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu zakładania i
funkcjonowania spółdzielni socjalnych lub organizacji pozarządowych, tworzenia biznesplanu,
wypracowania produktów i usług, podstaw księgowości, zagadnień kadrowych, aspektów prawnych,
budowania i zarządzania zespołem, marketingu.
Jeśli:
 masz 18-24 lata,
 jesteś osobą bezrobotną, w tym uczącą się w systemie zaocznym
 chcesz poznać tajniki przedsiębiorczości społecznej,
 chcesz nauczyć się tworzyć biznesplan,
 masz dużą motywację do rozwoju osobistego;
 chcesz nauczyć się, w jaki sposób założyć przedsiębiorstwo społeczne,
 chcesz rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne,
 jesteś zdecydowany/a by wziąć swoje życie zawodowe we własne ręce.
Ta szkoła jest dla Ciebie!
Cykl szkoleniowy skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką ekonomii
społecznej, poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego, zwiększenia swojej atrakcyjności i
kompetencji na rynku pracy.
Spotkania organizowane będą od października 2013 do lutego 2014 w Pałacu w Galinach. Wizyta
studyjna odbędzie się po zakończeniu cyklu szkoleniowego. Szczegółowy program oraz formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.owies.org.pl, w załączniku Regulamin szkoły. Organizator
zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
Dojazd na miejsce szkolenia na własny koszt.
Osoby zainteresowane udziałem w Szkole Przedsiębiorczości Społecznej prosimy o wypełnienie i
dostarczenie
formularza
zgłoszeniowego
bezpośrednio
do
biura
lub
drogą
mailową
([email protected]). Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły można uzyskać w biurze IPS ul.
Wierzbickiego 3B, 11-100 Lidzbark Warmiński tel.: 89 511-94-40. Osobą kontaktową jest
animator/doradca IPS: Katarzyna Borkowska.
Materiały do pobrania dostępne na stronie:
http://www.owies.org.pl/1,411-lidzbark_warminski._szkola_przedsiebiorczosci_spolecznej
Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej w powiecie lidzbarskim organizowana jest w ramach projektu
„Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty