Broszura DISCO Wielkopowierzchniowe

Komentarze

Transkrypt

Broszura DISCO Wielkopowierzchniowe
Kosiarki
DISCO
Wielkopowierzchniowe
Dobrze dopasowany.
System zbioru pasz z CLAAS.
Jeśli codziennie pracuje się w rolnictwie, potrzebne jest coś
więcej, niż mocna maszyna. Potrzebna jest technika, którą
rolnik chętnie wykorzystuje, która niezawodnie funkcjonuje w
długiej i ciężkiej pracy oraz jest optymalnie dopasowana w
łańcuchu zadań. Potrzebne są systemy, które wzajemnie się
zazębiają.
Jako jeden z czołowych oferentów systemów do zbioru pasz,
firma CLAAS proponuje rozwiązania dostosowane do każdych
zbiorów. Nasze, dobrze do siebie dopasowane maszyny,
wspomagają codzienną pracę rolnika, pozwalając osiągać
najlepsze wyniki w produkcji pasz.
disco.claas.com
2
Systemy zbioru z CLAAS
3
DISCO.
4
Spis treści
DISCO
Nowe belki tnące MAX CUT
6
Efektywność
14
Obsługa
16
Budowa
18
Kondycjonery
20
Łatwość obsługi
22
Wielkopowierzchniowe
24
DISCO DUO
28
DISCO AUTOSWATHER
30
DISCO BUSINESS
34
DISCO CONTOUR
38
DISCO TREND
40
Jakość zbioru
44
CLAAS Service & Parts
46
Argumenty
48
Dane techniczne
50
5
MAX CUT.
Zawsze o pokos do przodu.
Doskonałe wyniki w każdych warunkach
pracy.
Dobra technika nie potrzebuje alternatyw. Właśnie
dlatego belka tnąca MAX CUT jest zamontowana we
wszystkich kosiarkach wielkopowierzchniowych
DISCO.
6
Nowa belka tnąca MAX CUT
7
MAX CUT.
Zadowoleni klienci na całym świecie.
Gabriele Gambini, firma usługowa,
Darcy Finch, firma usługowa, Nowa
Włochy
Zelandia
Yukio Tomari, rolnik, Japonia
„Swoją DISCO koszę głównie rajgras. W
„Uważam, że belka tnąca jest świetna,
ponieważ w każdej sytuacji pracuje
niezawodnie”.
„Pracujemy z MAX CUT już od czterech
jechać o wiele szybciej z
ponad 12 000 ha. Belka charakteryzuje
utrzymaniem doskonałej jakości cięcia”.
się najwyższą trwałością i zawsze
perfekcyjną wydajnością”.
8
porównaniu z innymi kosiarkami mogę
lat i w tym czasie zebraliśmy plony z
Nowe belki tnące MAX CUT
1 Gabriele Gambini, firma usługowa, Włochy
2 Darcy Finch, firma usługowa, Nowa Zelandia
3 Yukio Tomari, rolnik, Japonia
4 Karl Krumm, firma usługowa, Niemcy
5 Hayo Verbeek, rolnik, Niemcy
6 Didier Grasset, rolnik, Francja
Karl Krumm, firma usługowa, Niemcy
„Moi klienci i ja jesteśmy absolutnie
Hayo Verbeek, rolnik, Niemcy
„Także przy wysokich prędkościach
Didier Grasset, rolnik, Francja
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z belki
zadowoleni z jakości pracy DISCO 9100
roboczych i zmieniającej się wysokości
tnącej. Oprócz jakości cięcia równie
C AS. Tę maszynę kupiłbym ponownie”.
roślin jakość cięcia jest zawsze bardzo
wysoko oceniam niskie koszty
dobra”.
konserwacji i łatwość obsługi”.
9
Sekret tkwi w falistym kształcie.
3 000 ton nacisku.
Idealnie spasowane śrubowo.
Baza belki tnącej tworzona jest przez prasę o nacisku 3.000 t.
Dno i pokrywa obrabiane są razem, dzięki temu obie połówki
Falista wanna wytłoczona z jednego kawałka metalu. Ten
idealnie do siebie pasują. Nowoczesny sposób
sekret MAX CUT zapewnia niezbędną stabilność i pozwala na
skręcania gwarantuje perfekcyjne połączenie bez osłabiania
stosowanie wyjątkowych szczegółów technicznych. Tylko
materiału spawami, dając odporność na uginanie oraz
idealnie falisty kształt bezkompromisowo i wydajnie spełnia
stabilność. Duże znaczenie ma drobnoziarnista stal belki MAX
wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej belce tnącej.
CUT, która zapewnia jej wytrzymałość na ekstremalne
obciążenia i maksymalną żywotność.
Mocna pokrywa.
Optymalne wykorzystanie materiału: uwarunkowany falistym
kształtem maksymalny przekrój i bardzo małe otwory
modułów w pokrywie belki zachowuję jej najwyższą
stabilność.
10
Belka tnąca MAX CUT
Funkcjowanie w szczegółach.
Najwyższa jakość cięcia przy maksymalnej
wydajności.
Tylko falisty kształt tworzy miejsce dla dwóch specjalnie
hartowanych wkładów pośrednich: wkład pośredni z
Perfekcyjne cięcie dzięki specjalnemu kształtowi wkładów
przewyższeniem tam, gdzie nożyki biegną ku sobie (z lewej),
pośrednich: tam, gdzie pary nożyków się rozchodzą powstaje
działa jak przeciwostrze i zapobiega gromadzeniu się brudu.
maksymalne pokrycie okręgów działania nożyków. Zwiększa
Służy też jako ochrona ostrza belki. Odchodzące od siebie
to powierzchnię cięcia.
nożyki wcześniej przechodzą przez wąski wkład pośredni (z
prawej) i zaczynają bezpośrednio ciąć. Specjalny kształt
zapewnia przy tym optymalny przepływ materiału.
SAFETY LINK.
Efekt tunelu.
Znany moduł bezpieczeństwa SAFETY LINK został
Bardzo szerokie płozy ślizgowe o specjalnym kształcie
zmodernizowany i powiększony. W wytłaczanej wannie belki
prowadzą brud do tyłu i dbają o czystość paszy. Ze względu
ma teraz więcej miejsca i w razie potrzeby jest łatwiej
na falisty kształt mogą one być podparte bardzo daleko i
wymieniany. Specjalnie uszczelnione podwójne łożysko
chronić belkę.
kulkowe gwarantuje najwyższą żywotność. Każda pojedyncza
tarcza tnąca jest chroniona przez zdefiniowane miejsce
pękania i w razie kolizji jest wyłączana z układu napędu a
osiowa śruba utrzymuje tarczę tnącą na pozycji.
11
MAX CUT – maksymalnie dobra.
Wyjątkowa koncepcja napędu.
Przez dalszy rozwój napędu satelitarnego w połączeniu z
zaletami innych koncepcji napędu belka tnąca MAX CUT jest
tak efektywna, jak żadna inna. Dzięki falistemu kształtowi duże
koła satelitarne są ułożyskowane bardzo daleko z przodu i
zazębiają się w dwóch miejscach. Równomierne odstępy
tarcz w każdych warunkach dbają o perfekcyjny obraz cięcia.
Zastosowano tu wyłącznie materiały o najwyższej jakości,
gwarantujące maksymalną żywotność. Nowa belka MAX CUT
jest stale smarowana i nie wymaga konserwacji.
Oszczędność paliwa.
−− Wyjątkowa łatwość uciągu na szerokich płozach, gdzie
zbiera się mniej materiału a opory są mniejsze
−− Belka tnąca może pracować ze zredukowaną liczbą
obrotów (850 obr/min). Jakość cięcia pozostaje zachowana
a zużycie paliwa obniża się aż do 16%
Precyzja każdej części.
Chronione dźwigary noży.
Bardzo dokładnie obrobione, baryłkowe koła zębate dbają o
Uchwyty nożyków są dla ochrony wyposażone na dolnej
najbardziej skuteczne przeniesienie sił. Ze względu na swoją
stronie w odporną na ścieranie warstwę wolframowo
wielkość obracają się dużo wolniej niż koła satelitarne. Dzięki
węglanową, podobną jak stosowane w łopatach koparek.
temu belka pracuje cicho i bez tarcia.
12
Nowe belki tnące MAX CUT
1 Wanna wytłoczona z jednego kawałka metalu
2 Tarcze tnące przesunięte do przodu
3 Swobodnie obracające się noże
4 Efektywny napęd
5 Optymalny efekt tunelu
6 Innowacyjna koncepcja ześrubowania stabilizująca
ugięcia i kształt
7 Trwałe smarowanie belki tnącej
8 Moduły bezpieczeństwa SAFETY LINK
9 Dodatkowo hartowane i łączone śrubowo wkłady
pośrednie
10 Płozy ślizgowe z efektem spojlera
11 Komfortowa, szybka wymiana noży
12 Opcjonalnie dostępne są płozy ścieralne, płozy
wysokiego cięcia, płozy podwójnie wysokiego
cięcia i osłona belki
13 Bardzo małe otwory belki
Mocny kształt i działanie.
Praca bez przeszkód.
Specjalny kształt gwarantuje optymalny przepływ materiału
Długo ostre i bezpieczne: swobodnie obracające się nożyki
oraz wysoką odporność na ścieranie. Dodatkowe sworznie
odchylają się na przeszkodach i nie uderzają o stronę
ścieralne chronią skośne powierzchnie.
przeciwną. Zanim zostaną wymienione, zawsze można je
wykorzystywać obustronnie.
13
Lepsza jakość paszy.
Optymalne wyniki z ACTIVE FLOAT.
W każdym momencie prawidłowe ustawienie.
Rzadko który łan jest jednolity. W różnych warunkach, jak
Ciśnienie odciążania można dopasować z kabiny ciągnika do
miejsca mokre lub suche można wraz z ACTIVE FLOAT
aktualnych warunków pracy przez działający jednostronnie
reagować szybko i nieskomplikowanie. Przez działający
zespół sterowania. Ustawioną wartość odczytuje się na
jednostronnie zespół sterowania szybko reguluje się siłę
dobrze widocznym manometrze. Obowiązuje tu żelazna
nacisku kosiarki na podłoże – także podczas jazdy. Widoczny
zasada: tak duże odciążenia jak to możliwe, nie więcej
z kabiny manometr pokazuje ustawioną wartość.
obciążenia, niż to konieczne. Pełne odciążenie kosiarki stosuje
się przede wszystkim przy koszeniu na krawędziach pola.
−− Optymalne dopasowanie do podłoża i ochrona darni
Kosiarka przesuwa się wtedy nad nierównościami.
−− Czysta pasza
−− Zredukowane zapotrzebowanie siły i paliwa
−− Mniejsze zużycie części
ACTIVE FLOAT – wersja komfortowa.
−− Wysokie prędkości robocze
Szybkie dopasowania do warunków pracy: we wszystkich
Opory tarcia przekształcane w opory toczenia.
kosiarkach wielkopowierzchniowych z komfortową
hydrauliką Load-Sensing ustawienie ciśnienia odciążania
następuje bezstopniowo i w każdym czasie a dokonywane
Wszystkie kosiarki wielkopowierzchniowe DISCO są
seryjnie wyposażone w hydropneumatyczne odciążenie
ACTIVE FLOAT. Odciążenie przenosi masę kosiarki z darni na
ciągnik. Redukowane są siły ściągania na zboczu, co
zwiększa komfort jazdy i podnosi jakość pracy.
14
jest przez menu robocze terminala.
Efektywność
Najlepsze noty dla DISCO CONTOUR.
MAX CUT i ACTIVE FLOAT:
W niezależnych testach okazało się, że przy kosiarkach
−− Zużycie paliwa mniejsze aż do 16% dzięki redukcji
DISCO CONTOUR znacznie zmniejszyło się zużycie paliwa a
liczby obrotów WOM do 850 obr./min
w paszy stwierdzono mniej popiołu surowego. Obok ACTIVE
−− ACTIVE FLOAT obniża zużycie paliwa o 2,5% a
FLOAT odpowiada za to środkowe zawieszenie maszyny. Ta
zawartość popiołu surowego w paszy o 17%
seria otrzymała najwyższe oceny. Nie tylko zmniejsza koszty
paliwa ale przy delikatnym zbiorze paszy podnosi produkcję
mleka. Poprzez redukcję liczby obrotów WOM do 850 obr./
min dodatkowo redukowane jest zużycie paliwa.
Oszczędny WOM pozwala
dodatkowo zredukować
zużycie paliwa.
W niezależnym teście DLG
udowodniono: kosiarki DISCO
CONTOUR z ACTIVE FLOAT są
bardzo efektywne.
15
Efektywna obsługa. Odciążenie operatora.
Terminale obsługowe.
Modele DISCO DUO, AUTOSWATHER BUSINESS są seryjnie
wyposażone w komfortową hydraulikę Load-Sensing. Dzięki
temu możliwa jest ich wygodna obsługa przez tablet z EASY
on board, COMMUNICATOR II albo każdy inny terminal
współpracujący z ISOBUS. Dla DISCO 9200 BUSINESS / C
BUSINESS jest dostępny również terminal OPERATOR.
Gdy ciągnik w pełni współpracuje z ISOBUS, to wszystkie
przyciski funkcyjne można obłożyć ważnymi poleceniami.
Przez dodatkowy przewód P2 można podnosić kosiarkę na
COMMUNICATOR II.
końcach pola korzystając z zespołu sterowania działającego
jednostronnie, zintegrowanego w zarządzaniu ciągnikiem na
Intuicyjna obsługa łatwego sterowania wszystkich funkcji
nawrotach.
Przy DISCO CONTOUR obsługa odbywa się do wyboru albo
przez terminal ISOBUS albo przez CLAAS OPERATOR.
Oprócz tego w modelach DUO, AUTOSWATHER, BUSINESS i
CONTOUR możliwe jest liczenie hektarów. Z opcjonalną
drukarką zadań można przenieść na papier wszystkie dane
bezpośrednio na polu.
DISCO TREND pracuje całkowicie bez terminala i jest
wygodnie obsługiwana na przykład przez wielofunkcyjną
dźwignię CMOTION ciągnika. Do podnoszenia
poszczególnych kosiarek dostępny jest opcjonalny zawór
2-drożny.
OPERATOR.
Ergonomiczny terminal obsługowy z dużym wyświetlaczem i
podświetlanymi przyciskami.
Przez tablet można wygodnie sprawdzać wiele
innych danych (np. informacje o pogodzie, pocztę,
kalendarz, dane gospodarstwa, mapy pól).
16
Elastyczne wykorzystanie już posiadanego tabletu.
Dotykowy ekran jest prosty i klarowny.
Połączenie WLAN przez bezprzewodowy interfejs:
Proste i szybkie sprzężenie tabletu i maszyny.
Obsługa
EASY on board.
Z nową aplikacją CLAAS wszystkie maszyny z ISOBUS będą
Obsługa przez tablet jest nie tylko komfortowa, ale również
teraz wygodnie sterowane przez tablet; jedyny warunek to
niezawodna. Szybkie i pewne zasilanie tabletu w prąd jest
ciągnik z ISOBUS. Dołączone maszyny można po prostu
zagwarantowane przez port USB. Oprócz tego zwiększa się
obsługiwać przez ekran dotykowy. Więcej komfortu dają
przejrzystość w kabinie. Uchwyt do tabletu jest dostarczany w
przyciski F (wyposażenie) jak w każdym innym terminalu
zakresie wysyłki.
ISOBUS.
W przyszłości to maszyny nie będą wyposażone w terminal,
Zaletą jest, że klient może używać posiadany tablet jako
ale operator będzie miał w tablecie zawsze przy sobie wiele
terminal maszyny i tym samym ma otwarte rozwiązanie o
ważnych danych maszyny oraz informacji osobistych –
wysokiej elastyczności dla kolejnych zastosowań. Z dostępem
CLAAS tworzy proste, korzystne cenowo i indywidualne
online, może np. przedsiębiorca świadczący usługi,
rozwiązania dla gospodarstwa.
sprawdzać wszystkie istotne informacje przez tablet.
17
Doskonale zbudowane.
Jazda po drogach.
Najlepsze dopasowanie do podłoża.
Kompaktowa i bezpieczna: do redukcji wysokości
Kosiarki zawsze są zawieszane z orientacją na punkt
transportowej poniżej 4,00 m, boczne fartuchy są w
ciężkości, mogą się swobodnie kołysać i dopasowywać do
zależności od modelu składane mechanicznie lub
konturów gleby. Oznakowanie strzałkami na wysięgnikach
hydraulicznie. Podczas transportu kosiarki są zabezpieczone
pokazuje prawidłowe ustawienie.
kłem sterowanym mechanicznie lub hydraulicznie.
18
Budowa
Solidna budowa.
Kosiarki to nie tylko stabilna i przejrzysta budowa. Ze swoimi
masywnymi częściami doskonale nadają się do stałej pracy. W
celu ochrony części składowe hydrauliki są w miarę
możliwości zintegrowane w ramie.
Zabezpieczenie najazdowe.
Przez dołączenie z nachyleniem o 15° kosiarka w wypadku
kolizji z przeszkodą odchyla się do tyłu oraz lekko unosi do
góry. Do dalszej pracy wystarczy krótkie cofnięcie ciągnikiem.
Kosiarki wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie
najazdowe Nonstop, samoczynnie wracają do pozycji
wyjściowej.
19
Szybciej do celu.
Kondycjoner palcowy.
Kondycjoner walcowy.
Kondycjonery palcowe ze spiralnie ułożonymi zębami w
Przy paszy tak bogatej w liście jak lucerna konieczne jest
kształcie V są idealne do zbioru traw. Intensywność
łagodne kondycjonowanie. Celem jest tu zgniecenie łodyg bez
kondycjonowania ustawiana jest blachą szykany. Elastyczne
utraty liści. Zadanie to doskonale spełniają kosiarki DISCO z
ułożyskowanie umożliwia odchylenie się palców w wypadku,
kondycjonerem walcowym. Zachodzące na siebie walce w
gdy w paszy znajdzie się kamień. W ten sposób zmniejszane
kształcie V z wyjątkowo trwałego poliuretanu zgniatają twarde
są koszty napraw. Zbierany materiał jest rozdzielany na całej
łodygi i chronią liście. Stopień kondycjonowania ustawia się
szerokości roboczej przez opcjonalny kołpak szerokiego
przez naprężenie sprężyn. Równocześnie chronią one walce
rozrzutu lub za pomocą regulowanej blachy jest odkładany w
przed ciałami obcymi. Do formowania pokosów służą
pokos.
przestawialne blachy pokosu.
Przechytrzyć pogodę.
Sucha masa w %
Z kondycjonerem
Kosiarki wyposażone w kondycjoner pozwalają istotnie skrócić
czas więdnięcia - wzgl. suszenia roślin. W ten sposób można
efektywniej wykorzystać wąskie okna czasowe przy zbiorze
pasz. Oszczędza się także na czasie przetrząsania. Firma
CLAAS proponuje kondycjonery palcowe lub walcowe o
Bez kondycjonera
szerokości roboczej do 10,70 m.
Czas
20
Kondycjoner
Kołpak szerokiego rozrzutu.
Równomierne suszenie: z opcjonalnym kołpakiem szerokiego
rozrzutu dla kosiarek z kondycjonerem palcowym materiał jest
równomiernie rozkładany na całej szerokości roboczej.
Blachy pokosu.
Przez ustawialne blachy pokosu można komfortowo reagować
na zmieniające się ilości paszy i elastycznie ustawiać
szerokość pokosu.
Bębny transportowe.
Bębny transportowe na zewnętrznych tarczach tnących
zapewniają optymalny przepływ materiału.
Tarcze pokosu.
Dla optymalnego odkładania pokosu dla modeli bez
kondycjonera dostępne są obrotowe tarcze pokosu.
21
Więcej czasu na najważniejsze.
Komfortowe szczegóły.
Kosiarki DISCO zbudowane są tak, że wytrzymują stałe,
wysokie obciążenia i w każdej sytuacji zapewniają doskonałą
jakość cięcia. Są przy tym łatwe w obsłudze i wydajnie pracują
przy minimalnym zapotrzebowaniu sił. Wszystkie niezbędne
prace konserwacyjne można wykonać szybko i komfortowo,
do- i odłączanie jest tak proste, jak nigdy.
Wygodne dołączanie.
Wszystkie kosiarki wielkopowierzchniowe DISCO mają łączniki
prowadzące dźwigni dolnych. Koszenie jest bezstresowe – od
samego początku.
Eliminacja pomyłek.
Złącza hydrauliczne KENNFIXX® w prawie wszystkich
kosiarkach wielkopowierzchniowych można łatwo przyłączać
z uchwytem magnetycznym lub bez niego.
Szybka wymiana nożyków.
Z dołączoną dźwignią montażową możliwa jest wymiana
nożyków jednym obrotem dłoni. Zapasowe nożyki
przewożone są w pojemniku zabezpieczonym przed
deszczem. Dźwignia montażowa i pojemnik na nożyki są
umieszczone na kosiarce.
22
Łatwość obsługi
Kształt: ładny i funkcjonalny.
Na pałąkach ochronnych z reguły szybko widoczne są ślady
zużycia. Dlatego w kosiarkach wielkopowierzchniowych
DISCO zastosowano pałąki ochronne wykonane ze
szlachetnej stali. Do zmocowania fartuchów ochronnych użyto
śrub również odpornych na korozję. W ten sposób fartuchy
można bezproblemowo wymienić nawet po latach
użytkowania.
Wymiana oleju – czysta sprawa.
Do czystej wymiany oleju w przekładni CLAAS dostarcza dla
kosiarki tylnej pojemnik z dwoma króćcami - wlewowym i
spustowym - dopasowanymi do otworów wlewowego i
spustowego.
Swobodny dostęp.
Najlepszy dostęp do czyszczenia i konserwacji belki tnącej we
wszystkich modelach. Fartuchy ochronne można bezpiecznie
zamocować na przewidzianych do tego celu hakach.
Wałek przegubowy.
Wszystkie kosiarki DISCO dysponują wałkami
przekaźnikowymi z nowoczesnymi osłonami i smarowaniem.
Dużą wagę przyłożono tu również do dostępności.
Smarowanie co 250-h upraszcza konserwację.
23
Odpowiedni model dla Ciebie.
Kosiarka wielkopowierzchniowa dla
każdego.
Obok klasycznych DISCO CONTOUR, DISCO
AUTOSWATHER ze składaniem pokosów i DISCO
DUO z układem jazdy tyłem dostępny jest komfortowy
model DISCO BUSINESS; oprócz niego również model
wprowadzający w świat dużych kosiarek DISCO
TREND. Pięć serii różni się komfortem obsługi i
wyposażeniem. Spełnione są wszystkie, wysokie
wymagania jakościowe, jakie CLAAS stawia każdej
maszynie.
24
Wielkopowierzchniowe
25
Oferta dopasowana do wymagań klientów.
DISCO DUO
DISCO AUTOSWATHER
Kosiarka do ciągnika z układem jazdy tyłem
Kosiarka do biomasy
9400 C DUO:
9200 C AUTOSWATHER:
9,10 m / 8,90 m
9,10 m / 8,90 m
−− Load-Sensing
−− Load-Sensing
−− Obsługa P2
−− Obsługa P2
−− ISOBUS
−− ISOBUS
−− EASY on board5
−− EASY on board5
−− COMMUNICATOR II
−− COMMUNICATOR II
Zabezpieczenie najazdowe
Hydrauliczne (nonstop)
Hydrauliczne (nonstop)
Ryglowanie transportowe
Hydrauliczne
Hydrauliczne
Zintegr. opcje kosiarek czołowych
−− Nadzór l. obr. i wskazania ACTIVE FLOAT
Modele1, 2 i szer. robocze3
Obsługa i sterowanie
Opcje kosiarek czołowych
6
−− Sterowanie ACTIVE FLOAT
−− Automat. sterowanie hydr. fartuchów
ochronnych
Składanie zewn. fartuchów ochronnych
Hydrauliczne
Hydrauliczne lub mechaniczne
Ogranicz. wys. unoszenia
Elektronicz. (czujnik kąta)
Elektronicz. (czujnik kąta)
1 „C“ oznacza kondycjoner palcowy a „RC“ kondycjoner walcowy
2 Modele dostępne niezależnie od kraju
3 Dwie pozycje otworów do wyboru większej szerokości roboczej lub większego pokrycia
4 Szerokość robocza zależnie od kosiarki czołowej
5 EASY on board: obsługa przez tablet z uniwersalną App terminala z CLAAS
6 Opcje kosiarek czołowych można wykorzystać tylko wtedy, gdy kosiarka posiada ACTIVE FLOAT wzgl. hydrauliczne fartuchy ochronne.
26
Wielkopowierzchniowe
DISCO BUSINESS
DISCO CONTOUR
DISCO TREND
Model komfortowy
Klasyk
Model wejściowy
1100 RC BUSINESS / C BUSINESS:
9200 CONTOUR / RC CONTOUR / C CONTOUR:
9200 TREND:
9,40-10,70 m
9,10 m / 8,90 m
9,10 m / 8,90 m
9200 BUSINESS / C BUSINESS:
8500 CONTOUR / RC CONTOUR / C CONTOUR:
8500 TREND:
9,10 m / 8,90 m
8,30 m / 8,10 m
8,30 m / 8,10 m
−− Load-Sensing
−− ISOBUS (wybór)
−− Terminal niewymagany
−− Obsługa P2
−− OPERATOR
−− Hydr. zespoły sterowania
−− ISOBUS
−− Hydr. zespoły sterowania
4
−− EASY on board5
−− COMMUNICATOR II
−− OPERATOR beim 9200 BUSINESS / C BUSINESS
Hydrauliczne (nonstop)
Mechaniczne
Mechaniczne
Hydrauliczne
Hydrauliczne
Mechaniczne
−− Nadzór l. obr. i wskazania ACTIVE FLOAT
−− Nadzór l. obr. i wskazania ACTIVE FLOAT
–
Hydrauliczne
Hydraulicznie lub mechaniczne w 9200 CONTOUR
Mechanicznie w 9200 TREND
Elektronicz. (czujnik kąta)
Elektronicz. (czujnik kąta)
Mechanicznie (rygiel oporowy)
−− Sterowanie ACTIVE FLOAT
−− Automat. sterowanie hydr. fartuchów ochronnych
27
Gwarantowana widoczność.
Niepokonane.
DISCO 9400 C DUO o szerokości roboczej 9,10 m to
najszersza na rynku kosiarka przeznaczona do ciągników z
układem jazdy tyłem. Dzięki montażowi bezpośrednio przed
kabiną kierowca ma pełny widok na zespoły kosiarki i pole –
przy zachowaniu maksymalnego komfortu jazdy. W razie
potrzeby istnieje możliwość przebudowania kosiarki i pracy w
kombinacji przód-tył.
Zalety DUO.
−− ACTIVE FLOAT dla wszystkich jednostek (także kosiarki
czołowej)
−− MAX CUT dla najwyższej jakości cięcia
−− Kondycjoner palcowy
−− Hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe Non-Stop
−− Złącza hydrauliki KENNFIXX® z oznaczeniami i uchwytem
magnetycznym, zapewniają właściwe podłaczenie.
−− Hydr. składanie boczne fartuchów (seryjnie)
−− Hydrauliczne ryglowanie transportowe
−− Prowadnice dźwigni dolnych do wygodnego montażu
−− Listwa świateł LED
−− Opcjonalnie cztery reflektory robocze LED do profesjonalnej
pracy w ciemnościach
Nadzór liczby obrotów i ochrona napędu.
Gdy liczba obrotów jednej z kosiarek spadnie poniżej wartości
granicznej (którą można ustawić), kierowca jest informowany o
tym sygnałem optycznym i akustycznym. Pozwala to na
wykorzystanie pełnego potencjału wydajności maszyny. Za
pomocą czujników kątów można zaprogramować żądaną
wysokość podnoszenia dla nawrotów. W połączeniu z
nadzorem liczby obrotów czujniki kątów chronią napęd przed
błędami obsługi.
28
Podnoszenie pojedynczych kosiarek
na nawrotach.
Kompaktowa pozycja transportowa.
DISCO DUO
Komfortowa obsługa na przykład
przez terminal ISOBUS S10 oraz
przyciski funkcyjne drążka
jezdnego ISOBUS.
Doskonała widoczność odciąża
operatora i podnosi wydajność
koszenia.
W razie kolizji ochrona hydraulicznym
zabezpieczeniem najazdowym
Nonstop – kosiarka obraca się i
samoczynnie ustawia w pozycji
wyjściowej.
Seryjne siłowniki podnoszenia i
odciążania w systemie ACTIVE
FLOAT gwarantują pracę ze
znakomitą ochroną darni.
29
Kosiarka do biomasy.
Naprawdę wszechstronna.
Postaw na bezpieczeństwo.
DISCO 9200 C AUTOSWATHER jest profesjonalną kosiarką
Aby zbierany materiał był bez strat przenoszony na palcach
dla firm usługowych, dużych gospodarstw i użytkowników
kondycjonera do taśm transportowych, kosiarkę wyposażono
biogazowni. Kosiarka do biomasy ze składaniem pokosów
w zamkniętą obudowę kondycjonera.
jest zbudowana specjalnie do zbioru na kiszonkę z całych
roślin, jak żyto na zielono czy pszenżyto. Różne zastosowania
dają jej maksymalną wszechstronność.
30
DISCO AUTOSWATHER
Jedna kombinacja, cztery zastosowania.
1 Składanie pokosów:
2 18 m a na jeden pokos:
Do składania pokosów oba zespoły taśm są składane w dół.
Oprócz układania pojedynczych pokosów, podnoszenie taśm
Specjalnie do zbioru biomasy DISCO 9200 C AUTOSWATHER
podczas jazdy w jedną stronę i z powrotem pozwala złożyć
tworzy perfekcyjne pokosy o kształcie skrzynkowym. Wysoki
szerokość roboczą 18 m na szerokość 12 m. W kombinacji ze
moment obrotowy napędu taśm oznacza pracę z niską liczbą
zgrabiarką LINER 3600 dysponującą szerokością roboczą
obrotów.
wynoszącą ponad 12,50 m tworzy się jeden wielki pokos z
szerokości roboczej 18 m. Doświadczenia z praktyki pokazują,
że w ten sposób można zwiększyć wydajność sieczkarni
JAGUAR aż do 40%.
3 Szeroki rozrzut:
4 Koszenie na krawędziach:
Jest się elastycznym także, gdy pogoda nie pomaga: przez
DISCO 9200 C AUTOSWATHER umożliwia efektywną pracę w
podniesienie zespołów taśm DISCO 9200 C AUTOSWATHER
strefie krawędzi: z zespołem aktywnej taśmy można na
może pracować jak zwykła kosiarka wielkopowierzchniowa.
krawędzi pola przerzucić zbierany materiał do wewnątrz. W
ten sposób nic się nie traci.
31
Zbieramy energię.
BELT BOOST.
Kondycjoner palcowy.
Gdy na nawrotach następuje podniesienie kosiarek, taśmy
Kondycjoner palcowy podaje materiał bezpośrednio na taśmę.
transportowe z opatentowaną technologią BELT BOOST
automatycznie przyspieszają do maksymalnej liczby obrotów.
Pokos formowany jest w stożek a nie rozrzucany na
szerokość. Podbieracz kolejnej maszyny może zebrać go
czysto i bez strat.
32
DISCO AUTOSWATHER
Nadzór liczby obrotów i ochrona napędu.
Zalety AUTOSWATHER.
Gdy liczba obrotów jednej z kosiarek spadnie poniżej wartości
−− Dwa indywidualne zespoły taśm o ustawianej prędkości i
granicznej (którą można ustawić), operator jest informowany o
najwyższej przepustowości materiału
tym sygnałem optycznym i akustycznym. Pozwala to na
−− ACTIVE FLOAT
wykorzystanie pełnego potencjału wydajności maszyny. Za
−− Kondycjoner palcowy
pomocą czujników kątów można zaprogramować żądaną
−− MAX CUT dla najwyższej jakości cięcia
wysokość podnoszenia dla nawrotów. W połączeniu z
−− Ochrona hydraulicznym zabezpieczeniem najazdowym
nadzorem liczby obrotów czujniki kątów chronią napęd przed
błędami obsługi.
Nonstop w razie kolizji – kosiarka obraca się i samoczynnie
ustawia w pozycji wyjściowej
−− Złącza hydrauliki KENNFIXX® z oznaczeniami i uchwytem
magnetycznym, zapewniają właściwe podłaczenie.
−− Hydr. składanie boczne fartuchów (opcjonalnie)
−− Hydrauliczne ryglowanie transportowe
−− Prowadnice dźwigni dolnych do wygodnego montażu
−− Listwa świateł LED
−− Opcjonalne cztery reflektory robocze LED do profesjonalnej
pracy także nocą
−− Automatyczne centralne smarowanie (opcja)
Opcje dla kosiarki czołowej.
Dla większego komfortu można zoptymalizować DISCO 9200
C AUTOSWATHER z kosiarką czołową CLAAS pod
warunkiem, że takie opcje istnieją zarówno w kosiarce
czołowej jak i w wielkopowierzchniowej. Dla dodatkowych
opcji kosiarki czołowej nie trzeba wtedy dodatkowego zespołu
sterowania. Dostępny jest nadzór liczb obrotów i wskaźnik
ACTIVE FLOAT, sterowanie ACTIVE FLOAT oraz automatyczne
Podnoszenie pojedynczych zespołów na nawrotach
oraz indywidualne składanie zespołów taśm
umożliwione jest przez profesjonalne sterowanie.
sterowanie hydraulicznym składaniem fartuchów ochronnych.
Obsługa jest wygodna, na przykład przez tablet z
EASY on board.
33
NOWOŚĆ
Kosić w nowych wymiarach.
Niespotykana siła uderzenia.
DISCO 1100 BUSINESS z szerokością roboczą aż do 10,70
m to największa na rynku kosiarka z MAX CUT. Wyróżnia ją
całkowicie nowy poziom wydajności, inteligentna technika i
komfortowa obsługa najbardziej przydatna w profesjonalnej
pracy. Nowa DISCO 1100 BUSINESS jest wyposażona albo w
kondycjoner palcowy albo w walcowy i jak dotychczas jest
najszerszą kosiarką z kondycjonerem.
Znany już model z serii BUSINESS, kosiarka DISCO 9200
BUSINESS o maksymalnej szerokości roboczej 9,10 m,
dostępna z kondycjonerem palcowym lub bez niego.
Koncepcja napędu DISCO 1100.
Nowy układ napędowy jest wyjątkowo niezawodny a
równocześnie mało wymagający w konserwacji. Ponieważ
kosiarka jest napędzana od zewnątrz, wystarcza jeden
teleskopowy wałek przekaźnikowy.
Teleskopowe wysięgniki DISCO 1100.
Oba teleskopowe wysięgniki z belkami tnącymi MAX CUT o
szerokości 3,80 m są przez terminal bezstopniowo
dopasowywane do kosiarki czołowej. Przez chroniony,
umieszczony wewnętrznie siłownik pomiaru drogi możliwe jest
elastyczne ustawienie pokrycia kosiarek, przez co na ciasnych
zakrętach i na zboczach ich wzajemne pokrycie będzie
większe.
Do transportu można złożyć teleskopowe wysięgniki do góry i
opuścić do uzyskania prześwitu 20 cm. W ten sposób
szerokość robocza 10,70 m włącznie z kondycjonerem
osiągnie kompaktową wysokość transportową poniżej 4 m.
34
DISCO BUSINESS
Z hydraulicznie sterowanymi wysięgnikami, zależnie
od kosiarki czołowej osiąga się szerokość roboczą
między 9,40 m a 10,70 m.
Profesjonalna technika teleskopowania otwiera
całkowicie nowe możliwości.
Optymalny wynik pracy także na zakrętach z
maksymalnym pokryciem (do 60 cm).
35
Technika. Niezawodna i inteligentna.
Nadzór liczby obrotów i ochrona napędu.
Gdy liczba obrotów jednej z kosiarek spadnie poniżej wartości
granicznej (którą można ustawić), kierowca jest informowany o
tym sygnałem optycznym i akustycznym. Pozwala to na
wykorzystanie pełnego potencjału wydajności maszyny. Za
pomocą czujników kątów można zaprogramować żądaną
wysokość podnoszenia dla nawrotów. W połączeniu z
nadzorem liczby obrotów czujniki kątów chronią napęd przed
błędami obsługi.
Opcje dla kosiarki czołowej.
Dla większego komfortu można zoptymalizować DISCO 9200
BUSINESS i DISCO 9200 BUSINESS z kosiarką czołową
CLAAS pod warunkiem, że takie opcje istnieją i w kosiarce
czołowej i w wielkopowierzchniowej. Nie trzeba wtedy
dodatkowego zespołu sterowania. Dostępny jest nadzór liczb
obrotów i wskaźnik ACTIVE FLOAT, sterowanie ACTIVE FLOAT
oraz automatyczne sterowanie hydraulicznym składaniem
fartuchów ochronnych
Zalety BUSINESS.
−− ACTIVE FLOAT
−− MAX CUT dla najwyższej jakości cięcia
−− Hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe Non-Stop
−− Złącza hydrauliki KENNFIXX® z oznaczeniami i uchwytem
magnetycznym, zapewniają właściwe dołączenie.
−− Seryjne, składane hydraulicznie boczne fartuchy ochronne ,
przy DISCO 1100 dodatkowe, dwuczęściowe składanie
wewnętrznych fartuchów ochronnych
−− Hydrauliczne ryglowanie transportowe
−− Prowadnice dźwigni dolnych do wygodnego montażu
−− Listwa świateł LED
−− Opcjonalnie cztery reflektory robocze LED do profesjonalnej
pracy w ciemnościach
W razie kolizji ochrona hydraulicznym
zabezpieczeniem najazdowym
Nonstop – kosiarka obraca się i
samoczynnie ustawia w pozycji
wyjściowej.
36
Dodatkowe opcje dla kosiarki
czołowej, np. nadzór liczby obrotów,
sterowanie ACTIVE FLOAT i składanie
fartucha ochronnego.
DISCO BUSINESS
Noc zamieniona w dzień.
Czasem kosi się aż do nocy, dlatego cztery dostępne
opcjonalnie reflektory robocze LED umożliwiają profesjonalną
pracę także w ciemnościach.
Poniżej 4 m: kompaktowa pozycja
transportowa z dużym prześwitem w
obu modelach BUSINESS
37
Klasyk.
DISCO CONTOUR.
Od lat model sukcesu.
Jeszcze więcej komfortu.
Z dwoma różnymi szerokościami (9,10 m / 8,90 m lub 8,30 m
−− MAX CUT dla najwyższej jakości cięcia
/ 8,10 m) DISCO CONTOUR w każdych warunkach pracuje
−− Złącza hydrauliczne KENNFIXX® z oznaczeniami
czysto i niezawodnie.
−− Programowana wysokość dla nawrotów
−− Hydrauliczne składanie fartuchów ochronnych opcjonalne
Sprawdzone zalety CONTOUR.
we wszystkich DISCO 9200 CONTOUR
−− Hydrauliczne ryglowanie pozycji transportowej (bez linki)
−− Prowadnice dźwigni dolnych do wygodnego montażu
−− ACTIVE FLOAT
−− Mechaniczne zabezpieczenie najazdowe
−− Do wyboru bez kondycjonera, z kondycjonerem palcowym
Opcje dla kosiarki czołowej.
lub walcowym
−− Synchroniczne rozkładanie zespołów kosiarek także na
zboczach
−− Kompaktowa i stabilna
Dla większego komfortu otrzymuje się w DISCO CONTOUR
nadzór liczby obrotów i wskaźnik ACTIVE FLOAT dla kosiarki
czołowej CLAAS, pod warunkiem, że kosiarka czołowa jest z
opcją ACTIVE FLOAT.
38
DISCO CONTOUR
Nadzór liczby obrotów i ochrona napędu.
Twardy test w lucernie.
Gdy liczba obrotów jednej z kosiarek spadnie poniżej wartości
Zespół suszarni Luzéal we Francji gospodaruje ogółem na
granicznej (którą można ustawić), kierowca jest informowany o
40 000 ha w sześciu lokalizacjach. Co roku powstaje tu ok.
tym sygnałem optycznym i akustycznym. Pozwala to na
162.000 t wysuszonego towaru oferowanego w formie
wykorzystanie pełnego potencjału wydajności maszyny. Za
pelletów i balotów. W Saint-Remy-sur-Bussy zastosowano
pomocą czujników kątów można zaprogramować żądaną
poprzedni model DISCO 9100 RC w połączeniu z kosiarką
wysokość podnoszenia dla nawrotów. W połączeniu z
czołową DISCO 3500 FRC i belką tnącą MAX CUT. Przez dwa
nadzorem liczby obrotów czujniki kątów chronią napęd przed
lata ten zespół skosił z kondycjonowaniem około 20 000 ha
błędami obsługi.
lucerny. Oprócz jednego, obciętego w wyniku kolizji modułu
SAFETY LINK maszyny nie były w warsztacie. Hughes
Dubreuil, kierownik zakładu w Saint-Remy-sur-Bussy: „Jakość
pracy i stabilność kombinacji kosiarek oraz belka tnąca MAX
CUT całkowicie nas przekonały.“
Kompaktowa pozycja transportowa do bezpiecznej
jazdy po drogach.
Oszczędność miejsca: stabilna pozycja parkowania
we wszystkich kosiarkach wielkopowierzchniowych.
OPERATOR: ergonomiczny terminal obsługowy z
dużym wyświetlaczem i podświetlonymi
przyciskami wyboru funkcji sterowania.
39
NOWOŚĆ
Mądra decyzja.
DISCO 9200 TREND.
DISCO TREND ma teraz większą szerokość roboczą:
przy 9,10 / 8,90 m jest jeszcze wydajniejsza
niepokonana w serii TREND.
40
DISCO TREND
Kompaktowy i stabilny zaczep z seryjnie
montowanym systemem odciążenia ACTIVE FLOAT.
Prowadnice dźwigni dolnych do wygodnego
montażu.
Manometr do łatwego ustawiania siły nacisku dla
obu kosiarek.
Mechaniczne zwolnienie zabezpieczenia
najazdowego: w wypadku kolizji maszyna odchyla
się do tyłu i lekko do góry.
41
Wyposażenie TREND.
Atrakcyjna technika zawsze pasuje.
Wykorzystanie inteligencji ciągnika.
Dla gospodarstw, które przy niższej masie maszyn stawiają na
Do pracy DISCO TREND nie trzeba terminala. Może ona być
pełną siłę uderzenia idealną kosiarką jest DISCO TREND.
obsługiwana bezpośrednio przez zespoły sterowania w
Pracuje z ciągnikami już od 120 KM i jest modelem
ciągniku. W wersji podstawowej konieczny będzie tylko jeden
wejściowym w kierunku techniki wielkopowierzchniowej. Jej
zawór sterujący o działaniu jednostronnym do składania i
potencjał wykorzystywany jest w pełni także z mocniejszymi
odciążania ACTIVE FLOAT (dla obu zespołów tnących).
ciągnikami. W łatwej w uciągu kosiarce DISCO TREND
Kolejny zawór sterujący o działaniu jednostronnym posłuży do
zastosowano elementy o tak samo wysokiej jakości, jak w
pojedynczego podnoszenia obu kosiarek (opcja).
innych kosiarkach wielkopowierzchniowych CLAAS.
Także bez terminala kosiarek można komfortowo zintegrować
sterowanie kosiarki w zarządzaniu na nawrotach. Podnoszenie
pojedynczych kosiarek odbywa się wygodnie przez przyciski F
na drążku CMOTION albo bezpośrednio przez zespoły
sterujące w podłokietniku. W ten sposób inteligentna technika
w ciągniku mądrze współdziała z dołączonymi maszynami.
42
DISCO TREND
Zalety TREND.
DISCO TREND i CORTO.
−− ACTIVE FLOAT
Jeśli ktoś woli pracować bębnową kosiarką czołową, może
−− MAX CUT dla najwyższej jakości cięcia
idealnie połączyć DISCO TREND z CORTO 3200 F / FN
−− Mechaniczne zabezpieczenie najazdowe
PROFIL.
−− Mechaniczne ryglowanie transportowe
−− Łatwe dołączanie dzięki nakładkom prowadzącym dźwigni
dolnych
−− Opcjonalnie obrotowa tarcza pokosu
−− Podnoszenie na nawrotach bez terminala i opcjonalne
podnoszenie pojedynczych kosiarek
−− Odstawianie w pozycji transportowej
−− Zawór trójdrożny pojedynczego podnoszenia każdej z obu
kosiarek (opcja)
43
Dla specjalistów.
Dopracowane w każdym detalu.
Decyduje właściwy moment.
Nasze produkty są wzajemnie optymalnie dopasowane.
Okna czasowe zbioru pasz są często bardzo małe. Dlatego
Dbamy, aby jakość paszy zachowana była przy każdym kroku
maszyny CLAAS do zbioru pasz pracują niezawodnie z dużą
roboczym i nie idziemy tu na żadne kompromisy.
siłą uderzenia. Tylko tak można zebrać materiał w optymalnym
momencie. To podstawowy warunek wysokiej jakości.
Wasz cel to także nasz cel:
−− Zdrowe krowy
−− Więcej mleka z pasz zielonych
−− Wyższe wydajności gazu w biogazowniach
−− Produkcja gospodarska, efektywna i trwała
44
Jakość zbioru
Także kolejny sezon musi być udany.
Zbiór z jednoczesną ochroną gleby, darni oraz zbieranej paszy
– to wszystko jest dla CLAAS oczywiste. Wspieramy rolników
takimi rozwiązaniami CLAAS jak na przykład: ACTIVE FLOAT,
MAX CUT i wyjątkowa kinematyka PROFIL przy DISCO, MAX
SPREAD przy VOLTO, GRASS CARE przy LINER lub
EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) w CARGOS. Uważnie
słuchamy naszych klientów i z wieloma pomysłami
optymistycznie patrzymy w przyszłość.
45
Cokolwiek się dzieje.
CLAAS Service & Parts.
Ważne są Twoje wymagania.
Części i akcesoria ORIGINAL.
Możecie na tym polegać: jeśli nas potrzebujecie, jesteśmy.
Maszyna jest zaopatrzona – Twoje zadowolenie jest
Zawsze i wszędzie. Szybko. Niezawodnie. W razie potrzeby
zapewnione. Nasze zadanie to: myśleć nad rozwiązaniami
24 godziny na dobę. Z precyzyjnym rozwiązaniem
Twoich żniw i Twojego gospodarstwa. Specjalnie dopasowane
przedłużającym życie maszyny, której potrzebuje
do Twoich maszyn: dokładnie pasujące części zamienne,
Twoje gospodarstwo. Cokolwiek się dzieje.
wysokojakościowe materiały eksploatacyjne oraz pomocne
akcesoria. Wykorzystaj bogatą ofertę naszych produktów w
100% pewności działania.
Montaż części zamiennych CLAAS ORIGINAL gwarantuje
najwyższą pewność działania. Nasze części zamienne są
których oferujemy gotowe rozwiązania których wymaga Twoja
maszyna. Cokolwiek się dzieje.
Zawsze szybko na miejscu.
dokładnie pasującymi częściami z nowoczesnej seryjnej
produkcji podlegającymi stałej kontroli jakości. Cokolwiek się
Gęsta sieć serwisu i osobisty partner do rozmów gwarantują
dzieje.
stały, dobry dostęp do nas – od pracowników serwisu aż po
doradztwo techniczne i serwis. Cokolwiek się dzieje.
46
CLAAS Service & Parts
Zawsze w najnowszym stanie.
Z Hamm na cały świat.
Partnerzy handlowi CLAAS na całym świecie należą do
Nasz centralny magazyn części zamiennych wysyła wszystkie
najlepszych specjalistów od techniki rolniczej. Mechanicy są
części ORIGINAL szybko i niezawodnie na cały świat. Twój
doskonale wykwalifikowanymi fachowcami dysponującymi
lokalny partner CLAAS w najkrótszym czasie zapewnia
narzędziami specjalnymi i diagnostycznymi. Serwis CLAAS
właściwe rozwiązanie: dla żniw, dla gospodarstwa. Cokolwiek
działa w bardzo wydajny sposób, całkowicie spełniający
się dzieje.
oczekiwania klientów w zakresie kompetencji i niezawodności.
Cokolwiek się dzieje.
CLAAS Parts Logistics Center w Hamm, Niemcy,
dysponuje ponad 155.000 różnych części
rozmieszczonych na powierzchni ponad 100.000
m 2.
47
Raz DISCO, zawsze DISCO.
Lepsza jakość paszy.
Wysoka stabilność.
−− Wysoka jakość cięcia z belką tnącą MAX CUT
−− Utwardzane i doskonałe materiały wszystkich części
−− Szerokie płozy ślizgowe
−− Doskonały obraz cięcia: bez pasm i brudu na belce
−− Maksymalny przekrój dzięki specjalnemu kształtowi
wkładów pośrednich
−− Spokojny bieg także przy wysokiej prędkości jazdy
−− Łagodny przepływ materiału
−− Zawieszenie środkowe i odciążenie ACTIVE FLOAT dla
ochrony gleby i łatwego uciągu
48
składowych
−− Wytłoczona z jednego kawałka metalu, falista wanna bez
spawów
−− Falisty kształt, maksymalna wielkość pokrywy belki, małe
otwory modułów
−− Innowacyjna koncepcja łączenia śrubami gwarantująca
odporność na zginanie i zachowanie kształtu, także przy
ekstremalnych obciążeniach
Argumenty
Wydajne, ekonomiczne i niezawodne.
Komfort.
−− Trwałe, niezawodne i odporne na ścieranie
−− Maksymalna wygoda serwisowania: bardzo dobry dostęp
−− Nowoczesny napęd MAX CUT jest wyjątkowo wydajny i
oszczędny
−− MAX CUT: 100% jakości made by CLAAS: tylko najlepsze
materiały, najwyższa precyzja obróbki i stały nadzór
−− Oszczędność zużycia paliwa dzięki ACTIVE FLOAT
i ekonomicznym prędkościom WOM (850 obr./min)
do czyszczenia i konserwacji
−− SAFETY LINK chroni układ napędu i w razie potrzeby jest
łatwo wymienialny
−− Komfortowa wymiana oleju przekładni z dostarczonym
pojemnikiem oleju
−− Bez konieczności wymiany oleju w belce tnącej
−− Długie okresy smarowania wałków przegubowych
−− Bardzo łatwy montaż płóz ścieralnych, wysokiego cięcia i
podwójnie wysokiego cięcia
−− Komfortowe dołączanie i prowadzenie dźwigni dolnych
Więcej informacji pod: disco.claas.com
49
Z DISCO pracuje się bez stresu.
50
Dane techniczne
Kosiarki wielkopowierzchniowe DISCO 1
Wymiary i masy
Szerokość robocza2
Kategoria zaczepu
Liczba obrotów WOM
Szerokość transportowa
Wysokość maszyny
Masa
m
obr/min
m
m
ok. kg
Kosiarka
Belka tnąca MAX CUT5
Odciążenie ACTIVE FLOAT
Tarcze (po 2 noże na tarczę)
Szybka wymiana nożyków
Kondycjoner
Liczba obr. kondycjonera
obr/min
9400 C
DUO
9200 C
AUTOSWATHER
1100 RC
BUSINESS
1100 C
BUSINESS
9200 C
BUSINESS
9200
BUSINESS
9200 RC
CONTOUR
9200 C
CONTOUR
9200
CONTOUR
8500 RC
CONTOUR
8500 C
CONTOUR
8500
CONTOUR
9200
TREND
8500
TREND
9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,81
2800
9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
3590 (+ 404)
9,40-10,703
III
1000 (850)
2,95
3,79
3570
9,40-10,703
III
1000 (850)
2,95
3,79
3520
9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
2360
9,10 / 8,90
III (II)
1000 (850)
2,95
3,89
2010
9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
2600
9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
2320
9,10 / 8,90
III (II)
1000 (850)
2,95
3,89
1980
8,30 / 8,10
III
1000 (850)
2,95
3,64
2300
8,30 / 8,10
III
1000 (850)
2,95
3,64
2100
8,30 / 8,10
III (II)
1000 (850)
2,95
3,64
1830
9,10 / 8,90
III (II)
1000 (850)
2,95
3,64
1940
8,30 / 8,10
III (II)
1000 (850)
2,95
3,64
1790
●
●
2x8
●
●
●
2x8
●
●
●
2x9
●
●
●
2x9
●
●
●
2x8
●
●
●
2x8
●
●
●
2x8
●
●
●
2x8
●
●
●
2x8
●
●
●
2x7
●
●
●
2x7
●
●
●
2x7
●
●
●
2x8
●
●
●
2x7
●
910
1100 / 990
940
910
910
–
940
910
–
940
910
–
–
–
Hydraulika
Zespoły sterowania
Obsługa
Kompatybilne z ISOBUS
EASY on board
COMMUNICATOR II
OPERATOR
Kabel ISOBUS
Liczenie hektarów dla OPERATOR
Drukarka zleceń
Opcje
Hydr. skład. boczne fartuchy ochr.
Szeroki rozrzut
Przestaw. blacha pokosu
Zewnętrzna tarcza pokosu
Płozy wysokiego cięcia
Płozy podwójnie wys. cięcia
Płozy ścieralne
Osłona belki (do intens. pracy)
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem
Hydr. ryglow. transport.
Zabezpieczenie najazdowe
Mechaniczne
Hydrauliczne
LS (lub 1 x ew + swob. powrót) + 1 x ew dla P2
2 x ew (+ 1 x ew6)
1 x ew + 1 x dw
●
○
○7
–
○7
–
○7
●
○
○7
–
○7
–
○7
●
○
○7
–
○
–
○
●
○
○7
–
○
–
○
●
○
○7
○7
○7
○7
○7
●
○
○7
○7
○7
○7
○7
● (wybór)
–
–
○7
○7
○7
○7
● (wybór)
–
–
○7
○7
○7
○7
● (wybór)
–
–
○7
○7
○7
○7
● (wybór)
–
–
○7
○7
○7
○7
● (wybór)
–
–
○7
○7
○7
○7
● (wybór)
–
–
○7
○7
○7
○7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
○
●
–
○
○
○
○
●
●
○
●
●
–
○
○
○
○
●
●
●
–
●
–
○
○
○
○
●
●
●
○
●
–
○
○
○
○
●
●
●
○
●
–
○
○
○
○
●
●
●
–
–
●
○
○
○
○
●
●
○
–
●
–
○
○
○
○
●
●
○
○
●
–
○
○
○
○
●
●
○
–
–
●
○
○
○
○
●
●
–
–
●
–
○
○
○
○
●
●
–
○
●
–
○
○
○
○
●
●
–
–
–
●
○
○
○
○
●
●
–
–
–
○
○
○
○
○
●
–
–
–
–
○
○
○
○
○
●
–
–
●
–
●
–
●
–
●
–
●
–
●
●
–
●
–
●
–
●
–
●
–
●
–
●
–
●
–
1 C = Kondycjoner walcowy, RC = Kondycjoner rolkowy, bez dpdatków = bez
kondycjonera
2 Szer. robocza z kosiarką czołową 3600 FRC / FC / F PROFIL, 3200 FRC /
FC / F PROFIL, 3150 F
3 Zależnie od kosiarki czołowej, ustawianie bezstopniowe
4 Centralne smarowanie
5 Standardowa wys. cięcia 40 mm (przestawiana bezstopniowo, 30-70 mm)
6 Do pojedynczego podnoszenia
7 Wyposażenie do wyboru
CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące
obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika prosimy kontaktować się
ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w
żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.
●Seryjnie○Opcja□Dostępne–Niedostępne
●Seryjnie○Opcja□Dostępne–Niedostępne
CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
365FarmNet to nowoczesne narzędzie zarządcze dla
całego gospodarstwa rolnego. Nowa, inteligentna sieć
łącząca różne działy gospodarstwa na tylko jednej
platformie niezwykle ułatwia precyzyjne kierowanie
nim przez 365 dni w roku.
Firma CLAAS jest partnerem systemu 365FarmNet.
64-320 Buk
Tel. 61 834 9800
claas.pl
520019320815 KK ME 1015
www.365farmnet.com

Podobne dokumenty

Kosiarki czołowe, tylne i zaczepiane

Kosiarki czołowe, tylne i zaczepiane pracy. Belki tnące MAX CUT można znaleźć we wszystkich kosiarkach czołowych i wszystkich kosiarkach tylnych DISCO. CLAAS stawia na profesjonalną technikę od najmniejszego do największego modelu.

Bardziej szczegółowo