SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA
SZKOLNY TURNIEJ
SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA
GIMNAZJUM NR 3
REGULAMIN
Cele turnieju:
1) Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów.
2) Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny uczniów.
3) Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
4) Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.
5) Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Czas i miejsce turnieju
1) Szkolny turniej szachowy rozpocznie się od eliminacji w dniu 14 grudnia 2016 r. Początek
rozgrywek godzina 14:15 – sala numer 7.
2) Finały odbędą się w dniach 11 i 18 stycznia 2017 r. w godzinach 14:15-15:00 w sali numer 7.
Uczestnicy:
1.Turniej przeznaczony jest dla uczniów i uczennic Gimnazjum nr 3 w Kielcach.
2.Uczniowie zgłaszają swój udział w turnieju najpóźniej do dnia 9 grudnia do godziny 14:15.
3. Zgłoszenia przyjmuje opiekun Szkolnego Koła Szachowego p. Marcin Braniewski.
4. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zasady gry:
1. Eliminacje będą odbywały się systemem pucharowym. Wygrywa ten uczeń, który
w dwóch partiach uzyska 1,5 - 2 pkt. (zwycięstwo -1 pkt, remis 0,5 pkt). Zawodnicy
grają naprzemiennie raz białymi i raz czarnymi bierkami.
2. Finały rozgrywane będą systemem kołowym(każdy z każdym).
3. W przypadku niestawienia się zawodnika jego przeciwnik wygrywa partię
walkowerem.
4. Przewiduje się przeprowadzenie dodatkowej gry w przypadku osiągnięcia przez 2
najlepszych uczestników turnieju takiej samej ilości punktów.
5. Uczeń biorący udział w turnieju może zostać zdyskwalifikowany za : niesportowe
zachowanie lub inne wykroczenia ujęte w WZO.
Nagrody:
Zwycięzca turnieju otrzyma puchar oraz nagrodę książkową. Za uzyskanie II , III i IV
miejsca przewidziane są nagrody książkowe. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy
i talony na „jedynkę”
Zapraszamy

Podobne dokumenty