A Mask - Dossier Techniczne

Komentarze

Transkrypt

A Mask - Dossier Techniczne
Sustainable Beauty Sp. z o.o.
ul. Patriotów 110
04-844 Warszawa
tel. +48 022 332 73 77
fax +48 022 332 73 78
www.davines.biz.pl
DOSSIER TECHNICZNE
Spis treści
TEORIA KOLORU WŁOSÓW
1. Kolor i kolorymetria: podstawowe zagadnienia
1.1
1.2
1.3
Kolor
Kolory podstawowe, pochodne i trzeciorzędowe
Kolor czarny i biały
2. Teoria koloru włosów
2.1
2.2
2.3
2.4
Budowa i skład chemiczny włosów
Włosy w różnych grupach etnicznych
Pigmenty
Gwiazda Ostwalda
MASK – DOSSIER TECHNICZNE
1. System Mask: klasyfikacja kolorów
2. Odczyn pH
3. Podstawowe składniki produktów
koloryzujących i rozjaśniających
3.1
3.2
3.3
Pigmenty
Nadtlenek wodoru
Amoniak
4. System Mask
5. System Mask – CPS
6. Sposób użycia produktów Mask
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
Diagnoza włosów
Test na wrażliwość skórną
Preparat ochronny Protection Provider
System Mask – koloryzacja półtrwała
System Mask – koloryzacja ton w ton
System Mask – rozjaśnianie i pokrycie siwych włosów
Pokrycie od 0 do 70% siwych włosów
Pokrycie od 70 do 100% siwych włosów
Przykłady
Serie CPS Extralifts
Prepigmentacja
Repigmentacja
Intensyfikatory koloru dla systemu Mask
Urządzenia emitujące ciepło
1
1
1
1
2
2
2
3
4
6
7
7
7
8
8
9
10
11
11
11
11
12
12
12
13
14
15
16
17
17
18
19
MASK LIGHT – DOSSIER TECHNICZNE
1. System Mask Light do koloryzacji półtrwałej
1.1
1.2
1.3
1.4
Krem koloryzujący Mask Light
Aktywator Activation Source 10 vol.
Zalety systemu Mask Light:
Preparat Protection Provider
22
22
23
24
24
2. Sposoby użycia i czasy działania
3. Pielęgnacja włosów po koloryzacji
24
25
L’ART DECOLOR – DOSSIER TECHNICZNE
1. Rozjaśnianie
2. Diagnoza włosów
3. System L’Art Decolor
28
28
29
3.1
3.2
3.3
Proszek do dekoloryzacji włosów White Bleaching Powder
Pasta do dekoloryzacji włosów White Bleaching Paste
Tonery
4. Usuwanie pigmentu
4.1
4.2
Usuwanie pigmentu naturalnego
Usuwanie pigmentu kosmetycznego
AKTYWATORY
29
30
30
31
31
32
29
• czerwony + niebieski = fioletowy
• czerwony + żółty = pomarańczowy
• żółty + niebieski = zielony
1. Kolor i kolorymetria:
podstawowe zagadnienia
Trzy kolory pochodne (rysunek 2)
pokazano w postaci trójkątów zewnętrznych
obok trójkąta wewnętrznego.
1.1 Kolor
Co to jest kolor? Percepcja koloru to złożone zjawisko i rezultat połączenia trzech procesów: fizycznego, chemicznego i psychologicznego.
Kolor to światło. Powstaje w wyniku oddziaływania światła na przedmioty. Światło jest falą
elektromagnetyczną, która podlega odbiciu oraz pochłanianiu i której właściwości zasadniczo stanowią domenę fizyki i rządzą się jej prawami.
W percepcji koloru udział bierze również czynnik chemiczny. Sposób, w jaki światło oddziaływuje na przedmiot zależy od jego budowy chemicznej. Ostatecznie widzenie kolorów to proces psychologiczny, w którym nasz mózg przetwarza fale świetlne odbierane
przez nasze oczy.
Kolor to zjawisko złożone i zależne od sposobu postrzegania go przez poszczególne osoby, stąd trudno jest obiektywnie opisać i zdefiniować każdy kolor. W dziedzinie nauki zwanej kolorymetrią, międzynarodowy system klasyfikacji kolorów opiera się na parametrach
chemii fizycznej. Parametry te służą do definiowania istniejących kolorów w sposób jednoznaczny i uniwersalny.
Niektóre podstawowe zagadnienia kolorymetrii dotyczą koloryzacji włosów. Należy jednak
pamiętać, że na koloryzację włosów mają również wpływ inne czynniki, takie jak ich struktura, zawartość melaniny i zastosowane pigmenty.
rys. 2
Kolory trzeciorzędowe uzyskuje się przez połączenie koloru podstawowego z jednym z
kolorów pochodnych.
• żółty + pomarańczowy = żółto-pomarańczowy
• czerwony + pomarańczowy = czerwono-pomarańczowy
• czerwony + fioletowy = czerwono-fioletowy
• niebieski + fioletowy = niebiesko-fioletowy
• niebieski + zielony = niebiesko-zielony
• żółty + zielony = żółto-zielony
rys. 3
Kolory trzeciorzędowe (rysunek 3) pokazano w okręgu zewnętrznym.
Należy zaznaczyć, że taka klasyfikacja kolorów, niezależnie od dziedziny jej stosowania,
stanowi arbitralny wybór. Nie znajduje potwierdzenia w chemiczno-fizycznych i fizjologicznych procesach leżących u podstaw widzenia kolorów. Warto również pamiętać, że
w kolorymetrii, tak jak i malarstwie, mianem kolorów podstawowych i pochodnych określa
się barwy inne niż w koloryzacji włosów. Za podstawowe uważa się kolory: cyjan, żółty i
purpurowy, podczas gdy czerwony, zielony i niebieski to barwy pochodne.
1.3 Kolor czarny i biały
1.2 Kolory podstawowe, pochodne
i trzeciorzędowe
Kolory można podzielić na podstawowe, pochodne i trzeciorzędowe. Kolorów podstawowych nie można uzyskać w wyniku mieszania innych kolorów. W koloryzacji włosów za
kolory podstawowe uważa się:
• niebieski
• żółty
• czerwony
Trzy podstawowe kolory
przedstawiono w trójkącie wewnętrznym.
rys. 1
W kolorymetrii rozróżnia się dwa typy połączeń kolorów: addytywny i subtraktywny. W połączeniach addytywnych traktuje się kolor jako światło, a nie jego interakcję z przedmiotem. Jeśli
fala świetlna nie jest w całym swoim widmie pochłaniana przez żaden obiekt, postrzegany
kolor nazywamy białym i mówimy wtedy o addytywnym połączeniu. Addytywne połączenie
kolorów nie ma jednak żadnego znaczenia w koloryzacji włosów. Najważniejszym i najczęściej
stosowanym łączeniem kolorów jest mieszanie subtraktywne, które jest wynikiem oddziaływania między światłem a przedmiotami, które pochłaniają część jego widma, które nie dociera
do naszych oczu. Uzyskany w ten sposób kolor stanowi część widma światła, które nie zostało
pochłonięte. Klasycznym przykładem jest nakładanie sie dwóch tuszy, żółtego na niebieski,
na białej kartce papieru. Część światła odbijana przez papier to wynik pozostałości koloru,
który nie został pochłonięty przez dwa kolory postrzegane jako barwa zielona. Subtraktywne
łączenie kolorów ma ogromne znaczenie we wszystkich obszarach koloryzacji, a szczególnie w koloryzacji włosów, ponieważ uwzględnia różnice w obrębie mieszanych kolorów, jak
również powierzchni, na które oddziaływuje światło. Łączenie subtraktywne trzech kolorów
podstawowych powoduje uzyskanie barwy czarnej, co oznacza sytuację, w której całe widmo
światła zostaje pochłonięte.
Poprzez mieszanie kolorów podstawowych otrzymujemy nieskończoną liczbę innych kolorów. W wyniku zmieszania dwóch kolorów podstawowych w równych proporcjach otrzymujemy kolory pochodne:
1
Przy korzeniu komórki kutikuli rozmieszczone są poziomo, natomiast w trzonie ułożone są
ukośnie, z dolną częścią przyczepioną do kory, a górną oddzieloną (jak w przypadku kłosa
zboża). Pod kutikulą znajdują sie dwie inne warstwy zwane korą i rdzeniem.
2. Teoria koloru włosów
2.1 Budowa i skład chemiczny włosów
Każdy włos składa się z części wystającej ponad skórę, zwanej TRZONEM, oraz podskórnej, zwanej KORZENIEM, która zakończona jest owalnym zgrubieniem, zwanym CEBULKĄ.
Gruczoł łojowy
Skóra właściwa
Naskórek
WŁOS
Mięsień
prostujący
włos
Podskórna
tkanka łączna
Cebulka
Mieszek
włosa
Naczynia
krwionośne
Gruczoł potowy
rys. 4
Włos i skóra
Ponieważ na włos stale oddziałuje środowisko zewnętrzne, zabezpieczony jest on bardzo
odporną powłoką ochronną zwaną kutikulą. Kutikula zbudowana ze zrogowaciałej substancji (KERATYNY) składa się z 6–8 warstw spłaszczonych, nachodzących na siebie
komórek (o grubości 0,2–0,5 mikrona).
Rdzeń
Kora
Kutikula
Pochewka wewnętrzna
Pochewka zewnętrzna
2.2 Włosy w różnych grupach etnicznych
Macierz
Brodawka warstwy
skóry właściwej
Naczynia krwionośne
Skład chemiczny włosów jest następujący:
Keratyna: białko występujące głównie w korze włosa (stanowiące jej największą część).
W skład keratyny wchodzą przede wszystkim następujące aminokwasy:
1) 17,5% cysteiny
2) 11,7% seryny
3) 11,1% kwasu glutaminowego
4) 6,9% treoniny
5) 6,5% glicyny
6) 5,6% argininy
Proces keratynizacji (rogowacenie), szczególnie dotyczący włosów, regulowany jest za
pośrednictwem hormonów i witamin, jak również czynników genetycznych i metabolicznych, i prawdopodobnie związany jest z metabolizmem cholesterolu i jego estryfikacją
kwasami tłuszczowymi syntezowanymi przez kutikulę (zewnętrzną warstwę włosa). Uboga
dieta oraz enzymatyczne defekty reakcji syntezy cholesterolu i kwasu tłuszczowego mogą
spowodować zaburzenie procesu keratynizacji, doprowadzając do uszkodzenia struktury
rdzenia włosa.
Tłuszcze: składają się z trójglicerydów, wosków, fosfolipidów, cholesterolu, skwalenu i
wolnych kwasów tłuszczowych, występują w łoju skórnym.
Składniki mineralne (pierwiastki śladowe): stanowią ważny składnik układów enzymów
białkowych. Istnieje bezpośredni związek między ilością pierwiastków śladowych zawartych we krwi, a znajdującymi się we włosach.
• żelazo: większa jego ilość znajduje się we włosach rudych niż we włosach blond i czarnych.
• magnez: większe ilości we włosach czarnych.
• cynk: niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek wzrostowych macierzy. Niedobór cynku osłabia włosy i spowalnia ich wzrost.
• miedź: niezbędna do katalizowania reakcji przekształcenia tyroksyny w DOPA w procesie syntezy melaniny.
• ołów: większe ilości we włosach brązowych. Biorąc pod uwagę fakt, że niemal cały ołów
występujący w organizmie pochodzi z zewnątrz i ponieważ włosy są miejscem jego akumulacji, wykonuje się pomiary zawartości ołowiu w najdalszej części trzonu w celu oceny
poziomów zanieczyszczenia środowiska.
W przypadku niedoboru białek oraz soli mineralnych we włosach pod mikroskopem widać
będzie cienki trzon i bardzo małą cebulkę.
Pigmenty: w przypadku włosów są to melaniny (kolorowe substancje) występujące w formie rozproszonej lub ziarnistej.
rys. 5
Przekrój włosa
Ze względu na strukturę włosów występującą u różnych grup etnicznych, można wyróżnić
trzy ich typy: kaukaski, azjatycki i afrykański.
Jeśli wyobrazimy sobie poziomy przekrój włosa, można wyróżnić kilka ważnych różnic
w jego strukturze.
Włosy typu kaukaskiego, powszechne na terenie Europy, mają przekrój eliptyczny, tj. nie
całkowicie zaokrąglony i nieco wydłużony. W porównaniu do pozostałych dwóch typów
2
włosów charakteryzuje je mniejsza średnica przekroju, zwarta kutikula, z licznymi i ciasno
połączonymi łuskami. W zwykłych warunkach są to włosy o średniej odporności i nawilżeniu.
Organizmy albinosów nie wytwarzają białek koniecznych do
produkcji melaniny.
1
NIEBIESKI
CZERWONY
Włosy typu azjatyckiego mają największą średnicę i przekrój o najbardziej zaokrąglonym
kształcie. Są proste i gładkie, a łuski kutikuli ciasno dopasowane do siebie, tworzą odporną powłokę.
Natomiast włosy typu afrykańskiego charakteryzują się bardzo wydłużonym przekrojem
o kształcie „ziarna fasoli”. Odmienne od dwóch wyżej opisanych typów są włosy afrykańskie, które mają strukturę cylindryczną z nieregularnościami wzdłuż trzonu. Średnica ich
przekroju ma długość pośrednią między średnicą włosów typu kaukaskiego i azjatyckiego.
Warstwa kutikuli jest ogólnie cieńsza, jej łuski ułożone bardzo ukośnie i w obszarze krzywizny przekroju całkowicie rozchylone i nieprzylegające na końcach do kory włosa. Włosy
typu afrykańskiego są kruche, porowate i niezbyt dobrze nawilżone z powodu wydzielania
przez gruczoły bardzo małej ilości łoju.
2.3 Pigmenty
Za każdym razem, kiedy chcemy zrobić pasemka lub rozjaśnić włosy, zarówno naturalne
jak i farbowane wpływamy na pigmenty. Dlatego poznanie ich ma znaczenie dla zrozumienia ich wpływu na końcowy rezultat koloryzacji i dekoloryzacji. W tej publikacji znajdą się
informacje na temat pigmentów naturalnych i sztucznych.
Innego rodzaju melanocyty znajdują się w skórze i ich zadaniem
jest jej ochrona przed działaniem
promieni słonecznych.
2
ŻÓŁTY
Aby uzyskać doskonałe rozjaśnienie włosów, należy pamiętać o melaninach. Jedynym
typem melaniny, który zawsze występuje we włosach, nawet po ich dekoloryzacji, jest feomelanina. Dlatego nie jest możliwe rozjaśnienie włosów do uzyskania idealnej bieli. Duże
znaczenie ma również fakt, że podczas rozjaśniania najpierw eliminuje się eumelaninę.
W zrozumieniu wpływu, jaki mogą mieć pozostałości pigmentów (tj. melaniny, które nadal są obecne we włosach po dekoloryzacji) może pomóc poniższy rysunek, na którym
przedstawiono związek pomiędzy występowaniem pigmentów resztkowych na każdym
poziomie włosów (rys. 2).
100% niebieskiego
Pigmenty naturalne: melanina
70% niebieskiego
30% fioletowego
100% fioletowego
naturalny poziom
U większości osób włosy zawierają naturalne pigmenty, wyjątkiem są albinosi1. Kolor włosów i skóry zależy od jakości, ilości i występowania melanin. Melaniny są substancjami
złożonymi, które powstają z aminokwasu (tyrozyna) w procesie reakcji chemicznych zachodzących w określonych komórkach: melanocytach.
Melanocyty znajdują się w cebulce włosa, a dokładniej w pobliżu brodawki włosa, i podczas jego wzrostu produkują i wydzielają do nowo utworzonej warstwy korowej włosa melaninę, która nadaje mu kolor 2.
Z wiekiem produkcja i występowanie melaniny zmienia się i oznacza utratę naturalnego
koloru, aż do osiągnięcia przez włosy barwy białej, gdy całkowicie brak w nich melaniny.
Zmiana zabarwienia włosów i produkcja melaniny zależy od genów i charakterystyki fizjologicznej każdego człowieka.
Naturalny kolor włosów jest określany przez ilość melaniny zawartej we włosach. Dotąd
nie poznano dokładnego składu chemicznego melaniny, ale wiemy, że do tej grupy substancji należą:
1. Eumelanina: pigmenty ziarniste o odcieniach od barwy czarnej do niebieskiej zwykle
znajdujące się we włosach ciemnych.
2. Feomelanina: pigment o małym zagęszczeniu o odcieniach nadających włosom barwę
od żółtej po pomarańczową, zwykle występujący u osób jasnowłosych. Melanina żółta
jest szczególnie odporna na dekoloryzację.
3. Osoby o rudych włosach charakteryzuje inna grupa pigmentów, które nawet jeśli formalnie nie są rodzajem melaniny, zaliczane są do feomelanin. Pigmenty te noszą nazwę trikosyderyn.
Na rysunku 1 pokazano w przybliżeniu różnice w występowaniu melaniny związane z każdym poziomem włosów.
rys. 1
70% fioletowego
30% czerwonego
100% czerwonego
70% czerwonego
30% pomarańczowego
100% pomarańczowego
70% pomarańczowego
30% żółtego
100% żółtego
70% żółtego
rys. 2
3
Pigmenty sztuczne
Pigmenty można znaleźć we wszystkich kolorowych substancjach. Jak można sobie wyobrazić, jest to charakterystyczne dla milionów substancji. Wystarczy rozejrzeć się dookoła w poszukiwaniu bezbarwnej rzeczy. Znalezienie takiej jest trudne.
Pigmenty kosmetyczne przeznaczone do koloryzacji włosów dzielimy na dwie główne grupy:
1. pigmenty bezpośrednie
2. pigmenty utleniające
Pigmenty bezpośrednie
Pigmenty bezpośrednie to kolorowe substancje, które nadają włosom kolor bez konieczności używania aktywatora. Działają na powierzchni włosa na poziomie kutikuli, stąd efekt
ich stosowania jest mniej intensywny i trwa krócej niż w przypadku pigmentów utleniających. Dlatego są one używane jako wzmacniacze koloru.
Pigmenty utleniające
Tę grupę pigmentów charakteryzuje przede wszystkim całkowity brak koloru. Jak to możliwe, że pigment może nie mieć koloru?
Aby uaktywnić kolor, cząsteczki pigmentu muszą połączyć się ze sobą w procesie zwanym polimeryzacją, tworząc większą cząsteczkę. Aby doszło do tego, wymagany jest aktywator. Reakcja polimeryzacji zachodzi pod wpływem nadtlenku wodoru zawartego w
aktywatorach. Jest to reakcja utleniania i dlatego pigmenty te noszą nazwę utleniających.
Polimeryzacja pigmentów jest procesem, w wyniku którego następuje łączenie się pojedynczych cząsteczek (nawet różnego typu) w makrocząsteczki, tj. większe cząsteczki.
Jedynie makrocząsteczki są w stanie nadać kolor włosom (więcej informacji na temat pigmentów można znaleźć w części „Mask – dossier techniczne”.
2.4 Gwiazda Ostwalda
Koło barw Ostwalda stanowi przydatne narzędzie pozwalające wyjaśnić i zrozumieć,
w jaki sposób właściwości kolorów można wykorzystać w teorii koloryzacji włosów. Można
je przedstawić, rysując dwa przecinające się trójkąty: kolory podstawowe znajdują się w
wierzchołkach pierwszego trójkąta, natomiast w wierzchołkach drugiego trójkąta kolory
pochodne – uzyskane z połączenia kolorów podstawowych.
rys. 8
Zbudowane w ten sposób koło barw Ostwalda umożliwia nie tylko przedstawienie kolorów
podstawowych i pochodnych, ale również barw definiowanych jako ciepłe i zimne, co pozwala łatwo zrozumieć pojęcie „dopełniania” barw.
4
Podział poziomy gwiazdy pozwala wyróżnić w jej górnej części kolor zielony, niebieski
i fioletowy, natomiast w dolnej żółty, pomarańczowy i czerwony. Pierwsze wymienione
kolory (fioletowy, zielony i niebieski) uważane są za barwy zimne, podczas gdy czerwony,
pomarańczowy i żółty za ciepłe.
Dodatkowy podział na kolory zimne i ciepłe łatwo można zdefiniować w odniesieniu do odcieni barw podstawowych i pochodnych. W przypadku kolorów trzeciorzędowych ten dodatkowy podział nie jest tak czytelny. W rzeczywistości, chociaż kolor żółtopomarańczowy
czy czerwonopomarańczowy można uznać za ciepły, a niebieskofioletowy czy niebieskozielony za zimny, to kolor żółtozielony lub czerwonofioletowy trudno określić jako ciepły
lub zimny na podstawie przeważającej ilości pigmentów o odcieniu zimnym lub ciepłym,
składających się na taką mieszankę.
kolory ZIMNE
kolory CIEPŁE
rys. 9
rys. 10
Pojęcie dopełniania kolorów stanowi ich zdolność do kontrastowania z innym kolorem lub
neutralizowania go. A dokładniej kolory, które znajdują się po przeciwnych stronach koła
barw Ostwalda: niebieski i pomarańczowy, fioletowy i żółty, zielony i czerwony są kolorami
dopełniającymi, tj. jeden neutralizuje odcień drugiego, i po ich zmieszaniu uzyskuje się
kolor brązowy lub ciemnoszary, w zależności od zastosowanych proporcji. Jest to właściwość bardzo przydatna w koloryzacji włosów, gdy konieczne jest złagodzenie odcienia w
celu uzyskania barwy mniej intensywnej lub niepożądanej. Przykładowo, aby złagodzić
zbyt intensywny odcień czerwony, można użyć odrobiny koloru zawierającego pigmenty
zielone lub aby zredukować podczas rozjaśniania odcień żółtopomarańczowy można użyć
barwy fioletowoniebieskiej, pamiętając jednak, że odcienie zimne mogą łagodzić intensywność odcieni ciepłych, ale nie odwrotnie, ponieważ w końcowym wyniku nastąpiłoby
nałożenie się kolorów, dające efekt metaliczny.
DOSSIER TECHNICZNE
1. System Mask: klasyfikacja kolorów
Klasyfikacja kolorów w systemie Mask opiera się na międzynarodowym systemie numeracji, który za pomocą liczb definiuje zarówno poziom jak i tonację koloru. Każdy kolor składa
się najczęściej z trzech liczb (np. 6,73).
1. Pierwsza liczba w przykładzie (6) odnosi się do poziomu, tj. w jakim stopniu kolor włosów jest jasny lub ciemny. Poziomy włosów:
1
czarny
6
ciemny blond
2
najciemniejszy lub bardzo ciemny
brąz
7
średni blond
3
ciemny brąz
8
jasny blond
4
średni brąz
9
bardzo jasny blond
5
jasny brąz
10
najjaśniejszy blond
Poziomy włosów przedstawiają wersje „neutralnego” brązu, które można uzyskać, zmieniając proporcje koloru żółtego, niebieskiego i czerwonego. W przypadku kolorów ciemniejszych przeważać będzie niebieski, jaśniejszych – żółty, podczas gdy czerwony będzie
na poziomie pośrednim.
2. Druga liczba (7) odpowiada głównemu lub podstawowemu odcieniowi, co jest potrzebne do zdefiniowania tonacji (zimna lub ciepła).
3. Liczba trzecia (3) odpowiada drugorzędowemu odcieniowi – refleksowi.
Możliwe odcienie i kombinacje kolorów, które je tworzą:
1
popiel
zielony
2
opalizujący (fioletowy)
fioletowy + niebieski
3
złoty
żółty
4
miedziany
czerwony + żółty
5
mahoniowy
fioletowy + czerwony
6
czerwony
czerwony
7
beżowy
zielony + żółty
Znaczenie cyfry zero różni się w zależności od jej pozycji w numeracji. Jeśli zero znajduje
się za liczbą określającą kolor bazowy, oznacza zimny, naturalny odcień, jeśli jednak pojawia się po liczbie określającej podstawowy odcień, jego znaczenie jest inne. Przyjrzyjmy
się przykładowo numerom 6,60 i 6,66. Pierwszy określa kolor jako ciemny blond z głębokim odcieniem czerwonym, natomiast drugi kolor ciemny blond z czerwonym odcieniem z
refleksami w ciepłej tonacji czerwieni.
Te dwa oznaczenia opisują następujące różnice w barwach: 6,66 wskazuje, że podkreślono czerwony odcień koloru i dlatego postrzegany jest on jako bardziej żywy, lśniący i
czysty, podczas gdy numer 6,60 oznacza, że odcień czerwony jest głębszy, intensywniejszy w wyniku dodania naturalnego składnika i dlatego bardziej nasycony, o mniejszej ilości
refleksów. Różnice te łatwo jest zaobserwować, porównując kolorowe kosmyki w portfolio
kolorów systemu Mask.
Przyjrzymy się teraz znajdującym się w kole barw Ostwalda kolorom trzeciorzędowym
systemu Mask w odniesieniu do kolorów podstawowych i pochodnych. Tworzą one różne
odcienie i określają kolory pochodne.
rys. 11
Jak widać na podstawie koła barw Ostwalda, na przykład odcień mahoniowy znajduje się
między kolorem fioletowym i czerwonym, beżowy między żółtym i zielonym itd.
6
2. Odczyn pH
Przed szczegółowym omówieniem podstawowych składników preparatów koloryzujących
i rozjaśniających, konieczne jest krótkie wyjaśnienie dotyczące odczynu pH i roli substancji kwaśnych i zasadowych.
Odczyn pH jest własnością charakterystyczną dla roztworów wodnych. Tylko dla substancji rozpuszczalnych w wodzie można określić odczyn pH. Wartość pH roztworu zależy
od stężenia i rodzaju substancji rozpuszczonych w wodzie. Aby wyjaśnić to zjawisko w
bardziej zrozumiały sposób, przedstawiamy powyżej skalę pH i przykładowe wartości pH
niektórych produktów firmy Davines.
Zależnie od pomiaru zmierzonej wartości pH roztwór ma odczyn zasadowy lub kwaśny.
Każda substancja rozpuszczalna w wodzie, której pH mieści się między 0 a 7 określana
jest jako kwaśna, natomiast substancje rozpuszczalne w wodzie o pH między 7 a 14 nazywane są zasadowymi. Roztwory o wartości pH bliskiej 7 określa się jako obojętne. Warto
zauważyć, że wartość 7 oznacza również odczyn pH czystej wody.
Odżywki Davines Essential Haircare
Aktywator Activation Source
Substancje o odczynie zasadowym mają zdolność do rozchylania łusek kutikuli włosów.
Dlatego wszystkie produkty, takie jak preparaty do trwałej ondulacji, prostujące lub do
trwałej koloryzacji, które muszą oddziaływać na wewnętrzną strukturę włosa, mają zasadowy odczyn pH.
W przeciwieństwie do nich produkty o kwaśnym pH zamykają łuski włosa: szampony i
odżywki są więc produktami o odczynie kwaśnym.
Szampon Davines Essential Haircare
Serum odbudowujące Davines Essential Haircare Rest
Produkty Mask i Mask Light
Produkty kosmetyczne o odczynie zasadowym, które powodują rozchylanie się łusek włosa, uważane są często za preparaty uszkadzające strukturę włosów. Jednak warto pamiętać, że w skład produktów kosmetycznych wchodzi wiele innych substancji, a ich formuła
jest tak przygotowana, że wpływ składników o odczynie zasadowym jest równoważony i
struktura włosów nie zostaje znacząco zmieniona. Oczywistym przykładem są produkty z
linii Mask, które choć charakteryzują się wysokim odczynem pH, nie uszkadzają włosów,
ponieważ ich formuła redukuje szkodliwe właściwości substancji zasadowych. Co więcej,
na etapie pielęgnacji włosów po zabiegach z użyciem preparatów zasadowych stosowane
są produkty o odczynie kwaśnym, które przywracają włosom ich naturalne właściwości.
3. Podstawowe składniki
produktów koloryzujących
i rozjaśniających
Trzy składniki używane do koloryzacji włosów to: pigmenty, aktywator i amoniak.
3.1 Pigmenty
rys. 12
Odczyn pH określa stężenie jonów wodorowych w roztworze wodnym. Im większe jest
stężenie jonów wodorowych, tym niższa wartość pH.
Pigmenty używane w trwałej koloryzacji włosów są bezbarwnymi substancjami złożonymi
różniącymi się pod względem chemicznym. Aby wydobyć kolor, pigmenty, zwane monomerami, muszą połączyć się w procesie polimeryzacji, tworząc większe cząsteczki.
W skrócie: „polimeryzacja” jest procesem, w którym wiele małych jednostek, monomerów,
łączy się w jeden, większy element. Na przykład polimeryzację można porównać do procesu łączenia pojedynczych pereł w celu wykonania naszyjnika. Różnicę w polimeryzacji
7
pigmentów stanowi jedynie efekt końcowy – nie uzyskuje się pojedynczego łańcucha, ale
agregaty cząsteczek, które tworzą większą cząsteczkę pigmentu – makropigment. Większa cząsteczka pigmentu jest kolorowa, natomiast pojedyncze pigmenty są bezbarwne.
Jedynie makropigmenty mogą służyć do koloryzacji włosów. W rzeczywistości z powodu
swojego rozmiaru zostają uwięzione we włosach, co wpływa na trwałość koloru.
polimeryzacja
monomery
Produkty Mask można używać w połączeniu z pięcioma aktywatorami Activation Source o
różnej zawartości procentowej nadtlenku wodoru:
makropigment
rys. 13
Polimeryzacja następuje w obecności tlenu, który uwalniany jest z nadtlenku wodoru używanego na etapie koloryzacji i z tego powodu znana jest również jako reakcja utleniania.
3.2 Nadtlenek wodoru
Aktywator
% H2O2
Efekt
7 vol.
2,1%
koloryzacja półtrwała
10 vol.
3%
koloryzacja ton w ton
20 vol.
6%
rozjaśnienie o 1 poziom
30 vol.
9%
rozjaśnienie o 2 poziomy
40 vol.
12%
rozjaśnienie o 3 poziomy
Nadtlenek wodoru jest substancją zasadową i stanowi związek dwóch atomów wodoru
i dwóch atomów tlenu. Jego cząsteczka (H2O2) uwalnia tlen przekształcając się w cząsteczkę wody (H2O). Uwolniony atom tlenu jest bardzo aktywny i łatwo reaguje z innymi
substancjami, zapoczątkowując reakcję zwaną utlenianiem.
3.3 Amoniak
Tlen uwolniony z nadtlenku wodoru, będącego składnikiem aktywatora, pełni trzy funkcje
podczas koloryzacji:
Amoniak występuje w naturze w postaci gazowej (NH3), natomiast w procesie koloryzacji
używa się go jako roztworu wodnego (wodorotlenek azotu NH4OH).
Amoniak ma podwójne zadanie:
1. Utlenianie pigmentów w celu ostatecznego uzyskania substancji kolorowych (reakcja
polimeryzacji).
2. Rozjaśnianie naturalnych melanin. Siła rozjaśnienia jest ściśle powiązana z objętością
(lub stężeniem) użytego nadtlenku wodoru.
3. Równoważenie koncentracji pigmentów i uzyskanie optymalnego odczynu pH mieszanki koloryzującej.
Dzięki wszystkim tym reakcjom nadtlenek wodoru znajduje się u podstaw całego procesu
koloryzacji.
8
Przyspieszanie reakcji ułatwiającej uwalnianie tlenu z nadtlenku wodoru i katalizowania
reakcji polimeryzacji.
Tworzenie środowiska zasadowego, w którym keratynowe łuski kutikuli włosa rozchylają
się, umożliwiając przedostawanie się pigmentów do jego wnętrza.
W odróżnieniu od innych substancji zasadowych, mając postać gazu, amoniak szybko się
ulatnia. Sprawia to, że pod koniec procesu koloryzacji bez trudu przywracany jest fizjologiczny odczyn pH włosów.
4. System Mask
• Wysoka niezawodność koloryzacji i odtwarzalność efektów.
• Uniwersalny system koloryzacji, który umożliwia stopniowe manipulowanie kolorem.
Dzięki zastosowaniu aktywatora Activation Source 7 vol. uzyskuje się efekt koloryzacji
półtrwałej, doskonałej do tworzenia nowych odcieni lub delikatnego zmieniania koloru
podczas przyciemniania włosów, bez trwałego rezultatu.
• Pozostałości pigmentów nie barwią skóry na głowie.
Pracownicy centrum badań firmy Davines udzielili odpowiedzi na kilka pytań, które pozwolą na wyjaśnienie od strony technicznej zalet produktów Mask:
1. Co powoduje, że po koloryzacji produktami Mask włosy są jedwabiste, miękkie
w dotyku i puszyste?
Formuła bazy produktów Mask opiera się na składnikach lipidowych (substancje kremowe), które dzięki neutralnemu odczynowi pH farby wraz z pigmentami wnikają do wnętrza
włosa i pomagają zamykać łuski kutikuli włosów. Dlatego włosy są takie jedwabiste, miękkie w dotyku i pełne objętości.
Taki efekt pozwala osiągnąć także pielęgnacyjne działanie białek mleka i specjalnego
środka pielęgnującego (polyquaternium-6). Białka mleka oddziaływają wewnątrz włosa,
natomiast środek pielęgnujący wpływa na zewnętrzne warstwy włosa i utrzymuje w równowadze ładunki elektrostatyczne.
Białka mleka zawierają oligopeptydy otrzymywane z kazeiny, małe polipeptydy nie większe niż 1500 daltonów, które z łatwością przenikają do kory wraz z prekursorami koloru i
zostają zatrzymane wewnątrz struktury włosa. Inne substancje zawarte w preparatach na
bazie mleka – kwas mlekowy, laktoza, aminokwasy i sole mineralne – mają właściwości
powodujące zatrzymywanie cząsteczek wody i nawilżanie włosów, co pozwala zachować
doskonałą równowagę hydrolipidową zewnętrznych warstw kutikuli włosów.
Jest to niezwykle innowacyjny system koloryzacji, który spełniając oczekiwania i potrzeby
większości klientów, pozwala uzyskać naturalny i trwały kolor kosmetyczny. Na system
składa się bogata paleta kremów koloryzujących, które współdziałają z aktywatorami Activation Source o różnej zawartości procentowej nadtlenku wodoru: 7, 10, 20, 30 i 40 vol.
Poniżej podano charakterystyczne właściwości wyjątkowych i niezastąpionych w salonach fryzjerskich produktów systemu Mask:
• Formuła kremu, który służy jednocześnie do koloryzacji i pielęgnacji włosów bez zmiany
struktury keratyny. Zawartość składników odżywczych wzbogaconych o białka mleka
sprawia, że włosy są jedwabiste, miękkie w dotyku i pełne objętości.
• Nadają włosom niezwykły blask.
• Niezależnie od wybranego koloru włosy wyglądają bardzo naturalnie.
• Efekt koloryzacji utrzymuje się długo, a kolor traci na intensywności stopniowo i równomiernie.
• Perfekcyjne pokrycie siwych włosów bez konieczności mieszania naturalnych kolorów
bazowych.
Podsumowując, białka mleka w połączeniu z substancjami kremowymi bazy działają na
kutikulę włosów, powodując zamykanie ich łusek, wiązanie substancji odżywczych i ich
nawilżenie.
2. Co sprawia, że włosy farbowane produktami Mask są takie lśniące?
Połysk zwykle jest charakterystyczny dla powierzchni odbijających światło. Im gładsza,
bardziej zwarta i równa powierzchnia, tym bardziej lśniące włosy. Taki efekt stosowania
produktów Mask gwarantują dwa czynniki:
• „wypełniające” i zamykające łuski włosa działanie białek mleka i składników lipidowych,
które wypełniają wewnętrzne „puste obszary” w strukturze włosa i nadają gładki wygląd
oraz wyrównują powierzchnię nawet najbardziej zewnętrznych jego części;
• równomierne rozprowadzenie pigmentów wewnątrz włosów umożliwia jednolite odbijanie światła od ich powierzchni.
9
3. Dlaczego dzięki produktom Mask można uzyskać taki naturalny i jednolity kolor?
Rezultat końcowy zależy od bardzo precyzyjnego zrównoważenia ilości pigmentów i bazy
systemu Mask, która została opracowana z myślą o maksymalnym wykorzystaniu pigmentów pod względem penetracji, polimeryzacji i jednorodnego rozprowadzenia. Ponadto uzyskanie tak niezwykle naturalnych kolorów możliwe było dzięki wyczerpującym badaniom
nad rodzajem stosowanych pigmentów.
5. System Mask – CPS
Firma Davines gwarantuje, że jej produkty są ciągle unowocześnianie dzięki stałemu opracowywaniu ich innowacyjnych formuł przez laboratorium badawczo – rozwojowe. Dlatego
formuła CPS systemu Mask jest nieustannie udoskonalana i ulepszana pod względem kremowej konsystencji, poziomu ochrony i wyjątkowego koloru. Właściwości te odzwierciedla
symbol CPS: Cream – Protection – Shine.
4. Dlaczego produkty Mask nie barwią skóry na głowie?
Postanowiono dodać delikatny środek powierzchniowo czynny, który powoduje usuwanie
resztek pigmentów, ale nie zmienia końcowego koloru włosów ani nie ma na niego wpływu.
5. Od czego zależy trwałość koloryzacji z wykorzystaniem produktów Mask? Dlaczego kolory uzyskane dzięki produktom Mask tracą na intensywności powoli i
równomiernie?
Pigmenty, które równomiernie i głęboko przeniknęły w strukturę włosa, uwalnianie są powoli i stopniowo. Ponadto włosy są nawilżane, a ich łuski zamykane dzięki składnikom
lipidowym i białkom mleka. Uwalnianie cząsteczek pigmentu następuje w sposób stały i
dotyczy cząsteczek mniejszych z najbardziej zewnętrznych warstw włosów. Większe cząsteczki „uwięzione” we wnętrzu włosów zachowują ich kolor, aż do następnego zabiegu
koloryzacji.
6. Co sprawia, że system Mask to produkty od razu gotowe do stosowania bez konieczności mieszania z naturalną bazą, aby możliwe było pokrycie siwych włosów?
W trakcie opracowywania formuły koloru laboratorium firmy Davines udało się precyzyjnie
i w odpowiedni sposób zrównoważyć ilość pigmentów podstawowych (odpowiedzialnych
za poziom) i pigmentów nadających odcień (odpowiedzialnych za tonację lub refleksy koloru). Pigmenty podstawowe pozwalają na pokrycie siwych włosów, które występują w
procentowo dużej ilości, natomiast pigmenty nadające odcień zachowują ich odpowiednią
tonację.
Cream (kremowa konsystencja): dodanie składników o większych własnościach emulgujących pozwala uzyskać bardziej kremową formułę, która ułatwia mieszanie się koloru
z aktywatorem Activation Source i sprawia, że włosy są bardzej miękkie w dotyku i jedwabiste.
Protection (ochrona): Substancje nawilżające, wygładzające i pielęgnujące zawarte
w formule zostały perfekcyjnie zbalansowane. Gwarantuje to coraz lepszą ochronę struktury włosów i utrzymanie ich w lepszej kondycji, nawet jeśli koloryzacji poddawane są
włosy bardzo suche, łamliwe i zmęczone.
Shine (połysk): Formuła produktów została wzbogacona w składniki zmiękczające pochodzenia roślinnego, które przez pokrycie powierzchni włosów powodują, że ich struktura staje się bardziej zwarta i gładka, i dzięki temu światło odbija się od ich powierzchni
równomiernie, nadając im intensywniejszy połysk. Ponadto składniki roślinne znajdują się
również w aktywatorach Activation Source i dzięki temu elementy systemu współdziałają, zwiększając przenikanie pigmentów, które nasycają włosy barwą. Bardziej zwarta
struktura włosów i nasycenie ich pigmentami pozwalają na redukcję „pustych” obszarów,
tj. miejsc, w których nie doszło do wybarwienia włosów i które pozostają matowe. Dzięki
temu włosy są bardziej lśniące.
10
6. Sposób użycia produktów Mask
Pigmenty kosmetyczne: pigmenty pochodzące z wcześniej zastosowanych kolorów kosmetycznych.
Procent włosów siwych: konieczne jest nie tylko stwierdzenie obecności siwych włosów,
ale również ustalenie, czy występują równomiernie lub czy są skoncentrowane tylko w
niektórych obszarach. W obu przypadkach ważne jest ogólne oszacowanie procentowej
ilości siwych włosów w celu dobrania najodpowiedniejszego zabiegu koloryzacji.
Kondycja włosów: należy ocenić stan włosów. Na przykład włosy zniszczone są bardziej
porowate i łatwiej absorbują pigmenty. Proponując produkty do pielęgnacji po koloryzacji,
należy pamiętać, że włosy porowate dużo łatwiej uwalniają pigmenty.
Skóra głowy: ważna również jest dokładna ocena stanu skóry głowy. Należy sprawdzić,
czy nie jest podrażniona lub zaczerwieniona.
W tym rozdziale przedstawiamy sposób użycia produktów Mask we wszystkich możliwych
zastosowaniach: do koloryzacji półtrwałej, ton w ton, pokrywania siwych włosów, całkowitego rozjaśniania, jak również rozjaśniania produktami Extralifts. Oprócz tego zostaną
opisane dwie techniki, które odgrywają ważną rolę w koloryzacji: prepigmentacja i repigmentacja.
6.1 Diagnoza włosów
Przed każdym zastosowaniem bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie stanu włosów klientki i ocena specyficznych aspektów:
Wybór koloru: przy pomocy karty kolorów należy dobrać kolor lub najodpowiedniejszą
kombinację kolorów w celu spełnienia życzeń klientki.
Naturalny poziom włosów: należy ocenić sytuację wyjściową z uwzględnieniem długości włosów klientki i stanu ich końcówek. Ustalić kolor docelowy, który ma być uzyskany
w procesie koloryzacji. Różnica między poziomem włosów i ich docelowym kolorem ma
wpływ na wybór rodzaju aktywatora Activation Source stosowanego do przygotowania
mieszanki.
Pigmenty resztkowe: stosując aktywator o objętości równej lub większej niż 20, częściowe rozjaśnienie naturalnej melaniny uzyskuje się jednocześnie z koloryzacją. Pigmenty
resztkowe to pigmenty, które nadal są obecne we włosach po ich rozjaśnieniu i których
skład będzie różnił się w zależności zarówno od rodzaju włosów jak i uzyskanego poziomu rozjaśnienia. Pigmenty resztkowe mają znaczenie, ponieważ wpływają na końcowy
rezultat koloryzacji.
Porowatość i struktura: na etapie analizy rodzaju włosów, ważne jest ustalenie, czy włosy są cienkie, średniej grubości lub grube oraz czy ze względu na swoją strukturę nie są
oporne na koloryzację. Należy również ocenić ich porowatość, ponieważ ma duży wpływ
na wchłanianie pigmentu. Im bardziej porowate włosy, tym bardziej podatne na koloryzację. Stąd najłatwiej farbuje się włosy cienkie i porowate. Z tego powodu należy unikać
silnie działających preparatów. Przeciwieństwem włosów cienkich i porowatych są włosy
grube i szorstkie oraz siwe, które nie są podatne na koloryzację. W takich przypadkach
podczas nakładania preparatu koloryzującego najlepiej jest używać większych jego ilości
niż zazwyczaj.
Typy włosów: różne grupy etniczne charakteryzują odmienne typy włosów i takie różnice
mają duży wpływ na ustalenie prawidłowego czasu procesu koloryzacji, tak aby przyniósł
zadawalający efekt. Czas działania preparatu liczy się tutaj bardziej niż jego rodzaj. Na
przykład włosy typu afrykańskiego mają słabą strukturę i łatwo je rozjaśnić. Dlatego też
najlepiej stosować ten sam czas koloryzacji, co w przypadku włosów typu kaukaskiego.
Natomiast włosy typu azjatyckiego są bardziej oporne i trudniejsze do rozjaśnienia, więc
wymagają dłuższego czasu działania. Z tego powodu na ogół czasy pozostawienia preparatów na włosach są podawane jako pewien zakres, a nie jedna wartość.
6.2 Test na wrażliwość skórną
Zaleca się przeprowadzenie testu na alergię skórną, opisanego w ulotce dołączonej do
każdego pudełka z produktem Mask przynajmniej na 48 godzin przed zastosowaniem, aby
wyeliminować możliwość wystąpienia reakcji alergicznej.
6.3 Preparat ochronny Protection Provider
Przed zastosowaniem produktu zaleca się nałożenie palcami lub wacikiem preparatu
ochronnego Protection Provider na uszy i skórę w pobliżu linii włosów. Zawiera on środek
tworzący film zabezpieczający przed zabrudzeniem.
11
6.4 System Mask – koloryzacja półtrwała
Użycie produktów Mask z aktywatorem Activation Source 7 vol. pozwala na uzyskanie
efektu koloryzacji półtrwałej. Do tego celu można stosować wszystkie kolory systemu
Mask oprócz produktów Extralifts.
Koloryzacja półtrwała doskonale nadaje się do tonowania pasemek, nadawania włosom nowych refleksów lub przyciemniania ich bez trwałego efektu. Można tworzyć nowe refleksy i
ożywiać kolory, aby na nowo podkreślić już zastosowane odcienie.
Użycie aktywatora Activation Source 7 vol., który charakteryzuje się niskim procentem
zawartości nadtlenku wodoru (2,1%), pozwala uzyskać efekt koloryzacji półtrwałej dzięki
mniejszej sile utleniania pigmentów.
Półtrwała koloryzacja produktami Mask utrzymuje się do ok. 10 myć włosów, zanim odcienie i refleksy zaczną tracić na intensywności. Trwałość zależy od struktury włosów,
wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych i użytych produktów.
Sposób użycia:
Włosy umyte i wytarte ręcznikiem.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 7 vol.
1
:
2
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż równomiernie mieszankę na włosy u ich nasady i rozprowadź na całej ich długości aż po końcówki.
4. Czas działania na włosach: 15 minut. W przypadku niewielkiej ilości włosów siwych
przedłuż czas do 20 minut.
6.5 System Mask – koloryzacja ton w ton
Aby uzyskać efekt koloryzacji ton w ton, tj. w tym samym odcieniu, co włosy klientki lub
ciemniejszym, można stosować wszystkie kolory systemu Mask (oprócz produktów Extralifts) z aktywatorem Activation Source 10 vol.
Koloryzacja ton w ton pokrywa jedynie niewielki procent siwych włosów. W przypadku
włosów cienkich i porowatych pokrycie może być większe.
Pierwsze użycie: włosy naturalne, niepoddawane zabiegom koloryzacji
Włosy suche, nie umyte.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 10 vol.
1
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż równomiernie mieszankę na włosy u ich nasady i rozprowadź na całej ich długości aż po końcówki. Sprawdź pokrycie włosów u ich nasady. Czas działania na włosach:
30 minut.
12
Kolejna aplikacja: ożywienie koloru, koloryzacja odrostów
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 10 vol.
1
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż równomiernie mieszankę na włosy u ich nasady. Całkowity czas działania na
włosach: 30 minut.
4. Cała długość włosów i końcówki:
a) Jeśli nie ma potrzeby rozprowadzenia mieszanki na całej długości włosów i końcówkach, ostatnie 5 minut przed upływem czasu działania przeznacz na wmasowanie jej
nad umywalką do wytworzenia na włosach emulsji.
b) Jeśli zajdzie potrzeba nałożenia mieszanki na całe włosy i końcówki w celu ich przyciemnienia o więcej niż ½ poziomu, przygotuj nową mieszankę i rozprowadź na całej
długości włosów i końcówkach na 15 minut przed zakończeniem całkowitego czasu
działania na włosach.
6.6 System Mask
– rozjaśnianie i pokrycie siwych włosów
W przypadku klientek zamierzających rozjaśnić naturalny kolor włosów należy dobrać właściwy aktywator Activation Source w zależności od docelowego poziomu rozjaśnienia* na
końcu procesu koloryzacji (patrz tabela poniżej).
Poziom rozjaśnienia
Objętości aktywatora Activation Source % nadtlenku wodoru
rozjaśnienie o 1 poziom
20
6%
rozjaśnienie o 2 poziomy
30
9%
rozjaśnienie o 3 poziomy
40
12%
40 + Mask 000 (Hyper Blonde Booster
rozjaśnienie o 4 poziomy
– Czysty Ton)
12%
*Poziom rozjaśnienia podawany jest w odniesieniu do efektu uzyskanego na włosach
u ich nasady.
Jak podano w tabeli system Mask pozwala na rozjaśnianie włosów nawet o 4 poziomy
z zastosowaniem produktu Mask 000 (Hyper Blonde Booster – Czysty Ton) i w połączeniu
z aktywatorem Activation Source 40 vol. Sposób użycia i proporcje składników do przygotowania mieszanki podano niżej.
Oprócz ustalenia z klientką poziomu rozjaśnienia włosów w stosunku do ich naturalnego
koloru należy również ustalić, czy występuje siwizna. Po potwierdzeniu występowania siwych włosów metody stosowania produktów Mask będą różniły się w zależności od ich
procentowej ilości. Innej metody należy użyć w przypadku konieczności pokrycia od 0 do
70% siwych włosów, a inną do pokrycia od 70 do 100% siwizny.
Przykład:
40 g produktu Mask Color + 60 g aktywatora Mask Activation Source 30 lub 40 vol.
6.7 Pokrycie od 0 do 70% siwych włosów
W przypadku rozjaśniania naturalnego koloru włosów bez zawartości pigmentów kosmetycznych należy pamiętać o bardzo ważnym aspekcie, tj. odmiennej podatności na rozjaśnianie całej długości włosów i końcówek w stosunku do włosów u ich nasady. W praktyce włosy u ich nasady dużo łatwiej
ulegają rozjaśnieniu i z tego powodu, aby uzyskać równomierne rozjaśnienie
całych włosów, do rozjaśniania ich na całej długości i końcówkach zaleca
się używanie aktywatora o większej objętości niż w przypadku aktywatora
używanego do rozjaśniania włosów u ich nasady.
Należy zwrócić uwagę, że różna podatność na rozjaśnianie dotyczy włosów
normalnych i grubych, natomiast w przypadku włosów cienkich, zwykle porowatych, może nie być konieczne stosowanie innych objętości aktywatora do
rozjaśniania włosów u ich nasady, na całej długości i końcówkach. W takim
wypadku metoda użycia będzie taka sama, jak opisana poniżej, z jedyną
różnicą polegającą na stosowaniu aktywatora o tej samej objętości zarówno
do rozjaśniania włosów u ich nasady, jak i na całej długości i końcówkach.
Czas działania na włosach może różnić się w zależności od typu włosów
i w przypadku włosów cienkich i porowatych zaleca się stosowanie mieszanki przez krótszy czas.
W poniższej tabeli podano objętości aktywatora Activation Source, które należy stosować do rozjaśniania włosów u ich nasady, na całej ich długości
i końcówkach w przypadku pierwszej aplikacji produktów.
1. Włosy normalne i grube:
Czas
Włosy u ich
działania: na
nasady:
całej długości
poziomy
włosów
rozjaśnienia
i końcówkach
Cała długość
włosów
i końcówki:
poziomy
rozjaśnienia
Aktywator
Activation
Source
1
30 vol.
20 min
2
40 vol.
3
40 vol. + 000
Aktywator
Activation
Source
Włosy u ich
nasady: czas
działania
1
20 vol.
30–40 min
20 min
2
30 vol.
35–45 min
20 min
3
40 vol.
45–60 min
Pierwsza aplikacja: włosy naturalne, niepoddawane zabiegom koloryzacji
Włosy suche, nie umyte.
1. Cała długość włosów i końcówki:
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 30–40 vol.
1
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Rozprowadź mieszankę równomiernie na całej długości włosów i końcówkach. Czas
działania: 20 minut.
Jeśli zajdzie potrzeba użycia preparatu Mask 000 na całej długości włosów i końcówkach,
proporcje są następujące:
Mask
000
+
Activation Source 40 vol.
1/2
1/2
:
1,5
Przykład:
50 g produktu Mask + 50 g preparatu Mask 000 + 150 g aktywatora Activation Source 40 vol.
Włosy u ich nasady
Bez usuwania z włosów mieszanki koloryzującej rozprowadzonej na całej ich długości i
końcówkach przygotuj nową mieszankę, stosując objętości aktywatora podane w tabeli
odpowiadające pożądanemu poziomowi rozjaśnienia, i nałóż na włosy u ich nasady. Czas
działania: patrz czasy podane w tabeli powyżej.
Kolejna aplikacja: ożywienie koloru, koloryzacja włosów u ich nasady
Włosy suche, nie umyte.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 20–30 lub 40 vol.
1
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę na włosy u ich nasady. Czas działania: patrz czasy podane w tabeli
powyżej w kolumnie dotyczącej koloryzacji włosów u ich nasady.
4. Cała długość włosów i końcówki:
a) Jeśli nie ma potrzeby rozprowadzenia mieszanki na całej długości włosów i końcówkach, ostatnie 5 minut przed upływem czasu przeznacz na wmasowanie jej nad
umywalką do wytworzenia na włosach emulsji.
b) Jeśli zajdzie potrzeba nałożenia mieszanki na całe włosy i końcówki w celu ich przyciemnienia o więcej niż ½ tonu, przed zakończeniem czasu pozostawienia mieszanki
na włosach przygotuj nową mieszankę z wykorzystaniem aktywatora o mniejszej
objętości (10/20 vol.) i bez usuwania już nałożonej mieszanki z włosów u ich nasady
rozprowadź ją na całej długości włosów i końcówkach. Pozostaw na 10–15 minut.
c) Możliwe jest również zastosowanie na całej długości włosów i końcówkach produktów Mask do koloryzacji półtrwałej. W takim wypadku konieczne jest spłukanie
produktu z włosów u ich nasady i postępowanie z wilgotnymi włosami wg instrukcji
opisanych w części 8.4 z przeprowadzaniem kontroli wzrokowej.
Kolejna aplikacja: rozjaśnianie włosów u ich nasady o 4 poziomy
W niektórych przypadkach kolejnego użycia produktów może być wymagane uzyskanie
rozjaśnienia włosów u ich nasady o 4 poziomy. Na przykład, jeżeli w wyniku dekoloryzacji włosy klientki na całej długości i końcówkach są na poziomie 9, a włosy u nasady na
13
poziomie 5, można zastosować aktywator Activation Source 40 vol. i preparat Mask 000
w celu uzyskania takiego samego poziomu rozjaśnienia, jaki występuje na całej długości
włosów i końcówkach.
Sposób użycia:
Włosy suche, nie umyte.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
000
+
Activation Source 40 vol.
1/2
1/2
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę równomiernie na włosy u ich nasady. Czas działania: 45–60 minut.
4. W przypadku rozjaśniania włosów na całej ich długości i końcówkach postępuj wg instrukcji opisanych powyżej w punkcie 4.
2. Włosy cienkie i porowate
Poziomy
rozjaśnienia
Aktywator Activation Source
Czas działania: włosy u ich nasady,
cała długość i końcówki
1
20 vol.
30–40 min
2
30 vol.
30–40 min
3
40 vol.
35–45 min
4
40 vol. + 000
40–50 min
Pierwsza aplikacja: włosy naturalne, niepoddawane zabiegom koloryzacji
Sposób użycia:
Włosy suche, nie umyte.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 30, 40 vol.
1
:
1,5
Przykład:
40 g produktu Mask Color + 60 g aktywatora Mask Activation Source 30 lub 40 vol.
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę równomiernie na włosy u ich nasady i rozprowadź na całej ich długości i końcówkach. Czas działania: przestrzegaj czasów podanych w tabeli.
Przy stosowaniu preparatu Mask 000 proporcje składników mieszanki są następujące:
Mask
000
+
Activation Source 40 vol.
1/2
1/2
:
1,5
Przykład:
50 g produktu Mask + 50 g preparatu Mask 000 + 150 g aktywatora Activation
Source 40 vol.
14
Kolejna aplikacja: ożywienie koloru, koloryzacja włosów u ich nasady
Włosy suche, niemyte.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 20–30 lub 40 vol.
1
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę na włosy u ich nasady. Czas działania: przestrzegaj czasów podanych
w tabeli powyżej.
4. Cała długość włosów i końcówki:
a) Jeśli nie ma potrzeby rozprowadzenia mieszanki na całych włosach i końcówkach,
ostatnie 5 minut przed upływem czasu działania przeznacz na wmasowanie jej nad
umywalką do wytworzenia na włosach emulsji.
b) Jeśli zajdzie potrzeba nałożenia mieszanki na całe włosy i końcówki w celu ich
przyciemnienia o więcej niż ½ poziomu, przed zakończeniem czasu pozostawienia
mieszanki na włosach przygotuj nową mieszankę z wykorzystaniem aktywatora o
mniejszej objętości (10/20 vol.) i bez usuwania już nałożonej mieszanki z włosów
u ich nasady rozprowadź ją na całej długości włosów i końcówkach. Pozostaw na
10–15 minut.
c) Możliwe jest również zastosowanie na całej długości włosów i końcówkach produktów Mask do koloryzacji półtrwałej. W takim wypadku konieczne jest spłukanie
produktu z włosów u ich nasady i postępowanie z wilgotnymi włosami wg instrukcji
opisanych w części 8.1 z przeprowadzaniem kontroli wzrokowej.
6.8 Pokrycie od 70 do 100% siwych włosów
W przypadku klientek, u których siwe włosy występują równomiernie i jest ich od 70% do
100%, należy przyjąć, że ilość siwych włosów wynosi 100%. W tej sytuacji, aby uzyskać
równomierne pokrycie siwych włosów, należy zastosować kolor ciemniejszy. Poniżej wyjaśniono, jak postępować w przypadku pierwszej aplikacji produktów, ożywiania koloryzacji
i pokrywania odrostów.
Pierwsza aplikacja: włosy naturalne, niepoddawane zabiegom koloryzacji
Włosy suche, nie umyte.
Użyj koloru o poziom ciemniejszego niż kolor, który chcesz uzyskać, i zakładając, że nie
ma potrzeby rozjaśniania włosów, zastosuj aktywator Activation Source 20 vol.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Mask
+
Activation Source 20 vol.
1
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Rozprowadź mieszankę na całej długości włosów i końcówkach. Czas działania: 20
minut.
4. Przygotuj nową mieszankę i nałóż na włosy u ich nasady. Czas działania: 30–40 min
Kolejna aplikacja: ożywienie koloru, koloryzacja odrostów
Przy koloryzacji odrostów, gdy ilość siwych włosów wynosi od 70 do 100%, ważne jest,
aby pamiętać o użyciu koloru o ton ciemniejszego od docelowego koloru włosów. Natomiast powtórna koloryzacja włosów na całej ich długości oraz końcówek wymaga użycia
produktu o kolorze odpowiadającym docelowemu kolorowi włosów.
Włosy suche, nie umyte.
1. Przygotuj mieszankę w poniższych proporcjach, używając produktu o kolorze o ton
ciemniejszym niż docelowy kolor włosów.
Mask
+
Activation Source 20 vol.
1
:
1,5
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę na włosy u ich nasady. Czas działania: 20–25 minut.
4. Cała długość włosów i końcówki:
a) Jeśli nie ma potrzeby rozprowadzenia mieszanki na całej długości włosów i końcówkach, ostatnie 5 minut przed upływem czasu przeznacz na wmasowanie jej nad
umywalką do wytworzenia na włosach emulsji.
b) Jeśli zajdzie potrzeba nałożenia mieszanki na całe włosy i końcówki w celu ich przyciemnienia o więcej niż ½ tonu, przed zakończeniem czasu pozostawienia mieszanki
na włosach przygotuj nową mieszankę z wykorzystaniem aktywatora o mniejszej
objętości (10/20 vol.) i bez usuwania już nałożonej mieszanki z włosów u ich nasady
rozprowadź ją na całej długości włosów i końcówkach. Pozostaw na 10–15 minut.
c) Możliwe jest również zastosowanie na całej długości włosów i końcówkach produktów Mask do koloryzacji półtrwałej. W takim wypadku konieczne jest spłukanie produktu z włosów u ich nasady i postępowanie z wilgotnymi włosami wg instrukcji opisanych w części 8.1 z przeprowadzaniem kontroli wzrokowej koloryzowanych miejsc.
6.9 Przykłady
PRZYKŁAD 1: klientka z włosami w 80% siwymi, szorstkimi i niepodatnymi na koloryzację, wybrany kolor 6 NW. W tym przypadku należy postępować wg instrukcji w części 8.5
dotyczących zmiany tonacji barwy przy pokrywaniu w 100% siwych włosów i konieczności
zastosowania koloru o ton ciemniejszego od docelowego koloru włosów.
Pierwsza aplikacja:
1. Przygotuj mieszankę wg poniższych proporcji (podane ilości należy traktować wyłącznie jako przykład):
40 g koloru Mask 5 NW + 60 g aktywatora Mask Activation Source 20 vol.
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania kremu o jednolitej konsystencji.
3. Rozprowadź mieszankę na całej długości włosów i końcówkach. Czas działania: 20
minut.
Przygotuj nową mieszankę.
20 g koloru Mask 5 NW + 30 g aktywatora Mask Activation Source 20 vol.
4. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania kremu o jednolitej konsystencji.
5. Nałóż mieszankę na włosy u ich nasady. Czas działania: 35 minut.
Ożywienie koloru, koloryzacja włosów u ich nasady:
Po uzyskaniu u klientki jednolitego koloru 6 NW, należy go zachować podczas następnych
koloryzacji, pamiętając że włosy u ich nasady są w 80% siwe i zawsze należy stosować
kolor o ton ciemniejszy.
1. Przygotuj mieszankę wg poniższych proporcji (podane ilości należy traktować wyłącznie jako przykład):
20 g koloru Mask Color 5 NW + 30 g aktywatora Mask Activation Source 20 vol.
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę równomiernie na włosy u ich nasady. Czas działania: 25 minut.
Następnie przygotuj następującą mieszankę:
40 g koloru Mask Color 6 NW + 60 g aktywatora Mask Activation Source 7/10 vol.
4. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania kremu o jednolitej konsystencji.
5. Rozprowadź mieszankę na całej długości włosów i końcówkach. Czas działania: 10–15
minut.
PRZYKŁAD 2: klientka z cienkimi włosami w 40–50% siwymi o strukturze średnio odpornej na koloryzację. Wybrany kolor Mask 6,4, naturalny poziom włosów klientki wg klasyfi kacji – 4.
W tym przypadku koloryzacja musi również powodować rozjaśnienie włosów, ponieważ
naturalny kolor włosów klientki to 4, a docelowy – 6, więc różnią się 2 tonami rozjaśnienia.
Dlatego należy zastosować aktywator Activation Source 30 vol. na włosy u ich nasady,
natomiast aktywator Activation Source 40 vol. na całej ich długości i końcówkach.
Pierwsza aplikacja:
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
40 g koloru Mask 6,4 + 60 g aktywatora Mask Activation Source 40 vol.
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania kremu o jednolitej konsystencji.
3. Rozprowadź mieszankę równomiernie na całej długości włosów i końcówkach. Czas
działania: 20 minut.
Przygotuj nową mieszankę z użyciem aktywatora o mniejszej objętości do koloryzacji włosów u ich nasady.
20 g koloru Mask 6,4 + 30 g aktywatora Mask Activation Source 30 vol.
4. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
5. Nałóż mieszankę równomiernie na włosy u ich nasady. Czas działania: 35–45 minut w
zależności od typu włosów.
Ożywienie koloru, koloryzacja włosów u ich nasady:
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
20 g koloru Mask 6,4 + 30 g aktywatora Mask Activation Source 30 vol.
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę na odrosty. Czas działania: 20–25 minut.
Ponownie przygotuj mieszankę z użyciem aktywatora o mniejszej objętości (maks. 20 vol.).
30 g koloru Mask 6,4 + 45 g aktywatora Mask Activation Source 7/10/20 vol.
4. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania kremu o jednolitej konsystencji.
Rozprowadź mieszankę na całej długości włosów i końcówkach. Czas działania: 10–15
minut.
15
6.10 Serie CPS Extralifts
System Mask obejmuje dwie serie produktów Extralifts CPS: serię Extralifts 11, która umożliwia rozjaśnianie o 4 poziomy i serię Extralifts2 12, która służy do rozjaśniania o 5 poziomów.
Serię 11 zaleca się do stosowania na włosach o poziomie 6 i 7, natomiast serię 12 na włosach o poziomie 5 i 6. Można mieszać kolory w obrębie tej samej serii – 11 i 12, a nawet
produkty z jednej serii z produktami z drugiej serii. Wszystkie można stosować do rozjaśniania całych włosów z użyciem papierków lub dowolnej techniki.
Możliwe jest łączenie z preparatem Mask 000 w celu uzyskania dodatkowego poziomu
rozjaśnienia.
Pierwsza aplikacja: włosy naturalne, niepoddawane zabiegom koloryzacji
Dla włosów o strukturze od średniej do szorstkiej, objętości aktywatora zastosowane do
rozjaśnienia włosów u ich nasady będą się różniły od użytych do rozjaśniania włosów na
całej ich długości aż po końcówki. To samo dotyczy czasów pozostawienia mieszanki
na włosach, które muszą być różne w zależności od struktury włosów. Włosy cienkie i
porowate wymagają do rozjaśnienia krótszego czasu niż włosy średniej grubości i grube.
Poniżej przedstawiono dwa przypadki rozjaśniania włosów różnego typu.
1. Włosy normalne i grube
Włosy u ich
nasady:
poziom
rozjaśnienia
Aktywator
Activation
Source
Włosy u ich
nasady: czas
działania
Cała długość
włosów
i końcówki:
poziom
rozjaśnienia
Aktywator
Activation
Source
Czas działania
na całej długości włosów i
końcówkach
4
40 vol.
45–60 min
4
40 vol. + 000
45–60 min
2. Włosy cienkie i porowate
Poziomy
rozjaśnienia
Aktywator
Activation
Source
Włosy u ich
nasady: czas
działania
Cała długość
włosów
i końcówki
Czas
działania na całej
długości włosów
i końcówkach
4
40 vol.
45–60 min
40 vol.
20 min
5
000 + 40 vol.
45–60 min
000 + 40 vol.
20 min
Sposób użycia:
Włosy suche, nie umyte.
Cała długość włosów i końcówki:
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
rys. 14
Ponadto formuła produktów Extralifts 11 i 12 została wzbogacona o cenny składnik w postaci wyciągu z rzepy brassica campestris, który jest bogaty w fitosterole i którego funkcją
jest ochrona skóry głowy przed podrażnieniem dzięki łagodzącemu działaniu.
Poniżej omówiono dokładniej sposób użycia produktów Extralifts.
Poziomy rozjaśnienia
włosów u ich nasady
Proporcje
Aktywator
Activation Source
Czas działania
4
1 część produktu
Mask Extralifts
+ 2 części aktywatora
Activation Source
40 vol.
45–60 min
5
1 część produktu
Mask Extralifts2
+ 2 części aktywatora
Activation Source
40 vol.
45–60 min
16
Mask Extralifts
000
+
Activation Source 40 vol.
1/2
1/2
:
2
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Rozprowadź mieszankę na całej długości włosów i końcówkach. Czas działania: 20
minut.
Włosy u ich nasady:
4. Przygotuj nową mieszankę w proporcjach podanych w tabelach i, bez usuwania poprzednio nałożonej mieszanki z całej długości włosów, nałóż nową mieszankę na włosy
u ich nasady. Czas działania: 45–60 min.
pigmentacji używany jest zwykle odcień złoty, miedziany i czerwony (-,3, -,34 -,43 -,4 -,6
-, 62) wybranego koloru docelowego. Stosuje się tonację ciepłą, ponieważ pozwala na
odtworzenie koloru bazowego bez zakłócania efektu koloryzacji końcowej.
Kolejna aplikacja: ożywienie koloru, koloryzacja odrostów
Włosy suche, nie umyte.
1. Przygotuj mieszankę w podanych niżej proporcjach:
Poziomy rozjaśnienia
włosów u ich nasady
Proporcje
Aktywator
Activation Source
Czas działania
4
1 część produktu
Mask Extralifts
+ 2 części aktywatora
Activation Source
40 vol.
45–60 min
5
1 część produktu
Mask Extralifts
+ 1 część preparatu
Mask 000
+ 2 części aktywatora
Activation Source
Sposób użycia
1. Wyciśnij niewielką ilość produktu bezpośrednio z tubki do miseczki, zamieszaj pędzlem,
aby uzyskać jednolitą, kremową konsystencję i nałóż na wybrany obszar włosów.
2. Aby przyspieszyć wchłanianie pigmentów, wmasuj rękoma tylko we włosy, nie w skórę
na głowie.
3. Następnie postępuj wg instrukcji użycia produktów Mask.
6.12 Repigmentacja
40 vol.
45–60 min
2. Wymieszaj składniki, aż do otrzymania jednolitej mieszanki.
3. Nałóż mieszankę na włosy u ich nasady. Czas działania: patrz tabela.
4. Cała długość włosów i końcówki: rozprowadź na całej długości włosów i końcówkach,
jeśli utraciły kolor i wymagają ponownej koloryzacji. W takim przypadku spłucz włosy i
do przygotowania mieszanki użyj aktywatora Activation Source 7/10 vol., i pozostaw ją
na włosach przez 5–15 minut. W zależności od użytego produktu Extralifts zalecane
jest przygotowanie następujących mieszanek:
Użyty produkt Extralifts
Mieszanka
11,0
10,0
11,1
10,01
11,2
10,0 + fioletowy intensyfikator koloru
11,3
10,0 + żółty intensyfikator koloru
11,7
10,0 + żółty + zielony intensyfikator koloru
Na etapie zmywania ważne jest, aby nie wmasowywać produktów Extralifts we włosy,
tworząc emulsję, ale tylko spłukać je wodą nad umywalką.
Repigmentacja jest techniką używaną do przywracania włosom pigmentów, które zostały
poprzednio usunięte w procesach dekoloryzacji, rozjaśniania lub w wyniku długotrwałego
i powtarzającego się działania czynników naturalnych, takich jak słońce, woda morska czy
basenowa itd.
Repigmentacja ma zastosowanie, gdy preparat koloryzujący będzie nakładany na włosy
o bazowym kolorze jaśniejszym o dwa tony od koloru docelowego. Zważywszy, że kolor
kosmetyczny może wyrównać tonację włosów jedynie o dwa poziomy, nałożenie preparatu koloryzującego bez repigmentacji może prowadzić do uzyskania mało widocznego i
wyblakłego koloru.
Repigmentacja umożliwia uzyskanie jednolitego koloru bazowego, który jest o 1 ton jaśniejszy od koloru docelowego. Następnie można przejść do nałożenia preparatu koloryzującego o docelowym kolorze.
Do odtwarzania utraconej pigmentacji używa się następujących serii odcieni:
-,3 , -,34 -,43 -,4 -,6 -,62
Przykład: klientka, której poziom włosów określono numerem 9, wybiera kolor 6,66. Jeśli
kolor Mask 6,66 zostałby nałożony bezpośrednio, uzyskany rezultat koloryzacji nie byłby zadowalający, dlatego konieczna jest repigmentacja. Po przeanalizowaniu poniższego
wykresu można zauważyć, że utracona melanina we włosach o poziomie między 9 a 7 to
pigmenty żółte i pomarańczowe. Dlatego w tym przypadku do przygotowania mieszaniny
należy wybrać kolory pochodne w odcieniu miedzianym.
6.11 Prepigmentacja
W sytuacji, gdy siwe włosy występują w dużej ilości i nierównomiernie, ale są skupione w
określonych obszarach głowy, zwykle na skroniach, należy zastosować specjalną technikę, zwaną prepigmentacją. Zastosowanie tej techniki, która ma na celu przywrócenie
pigmentacji włosom siwym, umożliwi uzyskanie jednolitego koloru.
Nałóż kolor bezpośrednio na miejsce z siwymi włosami bez mieszania z aktywatorem.
Prepigmentacja różni się od techniki pokrywania siwych włosów występujących równomiernie, ponieważ używany jest kolor jaśniejszy od docelowego koloru włosów. Do pre17
Poniżej zalecane proporcje kolorów w mieszance dla tego przypadku:
100% niebieskiego
30% fioletowego
70% niebieskiego
10 g koloru Mask 8,3
naturalny odcień
100% fioletowego
70% fioletowego
10 g koloru Mask 7,3
30% czerwonego
30% pomarańczowego
100% pomarańczowego
70% pomarańczowego
30% żółtego
100% żółtego
70% żółtego
10 g koloru Mask 6,3
60 g aktywatora 10 vol.
100% czerwonego
70% czerwonego
10 g koloru Mask 9,3
rys. 15
W skład mieszanki powinny wchodzić składniki koloryzujące odmierzone w równych częściach.
Nałóż mieszankę na suche włosy i pozostaw na 20 minut. Spłucz mieszankę, a następnie
umyj włosy. Osusz włosy ręcznikiem i nałóż preparat do koloryzacji półtrwałej Mask 6,0 wg
instrukcji podanych w części 8.4.
I na końcu przykład klientki o włosach w kolorze bazowym 9,3, która wybiera kolor 6,4.
Utracone melaniny przy zmianie koloru z 9 na 7 to pigmenty żółte i pomarańczowe, ale w
tym przypadku, ponieważ kolor docelowy jest barwą ciepłą, nie trzeba uwzględniać możliwości zakłócenia tonacji koloru docelowego i użyć do repigmentacji odcienie miedziane.
Poniżej informacje na temat mieszanki zalecanych kolorów:
10 g koloru Mask 9,34
10 g koloru Mask 8,43
10 g koloru Mask 9,4
10 g koloru Mask 7,4
10 g koloru Mask 8,4
10 g koloru Mask 6,4
10 g koloru Mask 7,4
60 g aktywatora 10 vol.
10 g koloru Mask 6,66
60 g aktywatora 10 vol.
Nałóż mieszankę na suche włosy i pozostaw na 20 min. Spłucz mieszankę, a następnie
umyj włosy. Osusz włosy ręcznikiem i nałóż preparat do koloryzacji półtrwałej Mask 6,66
wg instrukcji podanych w części 8.4.
Oto inny przykład: klientka o bazowym kolorze włosów określanym numerem 10 wybiera
kolor 6,0. Również w tym przypadku można zaobserwować zróżnicowane występowanie
melaniny na różnych poziomach. Łatwo także zauważyć, że i tutaj przejście z koloru 10 na
6 wymaga uzupełnienia brakującej melaniny głównie pigmentami żółtymi i pomarańczowymi. Należy jednak pamiętać, że kolorem docelowym ma być barwa 6,0 (kolor z zimnymi
refleksami). Dlatego, aby nie zakłócić oczekiwanego efektu koloryzacji przez dodanie odcieni miedzianych, zostaną użyte produkty w tonacji złotej.
Nałóż mieszankę na suche włosy i pozostaw na 20 minut. Spłucz mieszankę, a następnie
umyj włosy. Osusz włosy ręcznikiem i nałóż preparat do koloryzacji półtrwałej Mask 6,4 wg
instrukcji podanych w części 8.4.
6.13 Intensyfikatory koloru dla systemu Mask
Intensyfikatory koloru to kolorowe preparaty o konsystencji kremu charakteryzujące się
dużym stężeniem pigmentów, opracowane specjalnie w celu uzupełnienia systemu Mask
i wzmocnienia poszczególnych barw. Dostępne są w różnych kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym, czerwonym i zółtym.
Intensyfikatory koloru stosuje się w określonych proporcjach ilościowych wg „zasady 10”.
W ten prosty sposób można łatwo zapamiętać, jak ustalić wymaganą ilość intensyfikatora
18
koloru w odniesieniu do poziomu włosów i ilości produktu do otrzymania koloru docelowego.
Według „zasady 10” na 100 g produktu Mask do koloryzacji włosów o poziomie 1 należy
użyć 10 g intensyfikatora koloru. Poczynając od powyższego założenia, im wyższy numer określający kolor bazowy włosów, tym mniejszą o 1 gram ilość intensyfikatora koloru
należy użyć (zawsze odnośnie do 100 g). Proporcja ta ma zastosowanie do wszystkich
intensyfikatorów koloru z wyjątkiem zielonego, którego dotyczy inna zasada – „zasada 20”,
tj. dla każdego poziomu ilość zielonego intensyfikatora koloru, którą należy użyć, jest równa podwojonej ilości określonej dla innych intensyfikatorów. Należy również pamiętać, że
stosowanie intensyfikatorów koloru wymaga obliczenia ilości aktywatora dodawanego do
mieszanki wyłącznie na podstawie ilości użytego preparatu koloryzującego, bez uwzględniania intensyfikatora koloru.
Poziom
Intensyfikator
koloru
Zielony
intensyfikator
koloru
Produkt Mask
1
10 g
20 g
100 g
2
9g
18 g
100 g
3
8g
16 g
100 g
4
7g
14 g
100 g
5
6g
12 g
100 g
6
5g
10 g
100 g
7
4g
8g
100 g
8
3g
6g
100 g
9
2g
4g
100 g
10
1g
2g
100 g
W zależności od odcienia koloru podstawowego używa się intensyfikatorów o różnych
kolorach.
• NIEBIESKI intensyfikator nadaje się do naturalnych kolorów zimnych (0).
• ZIELONY intensyfikator nadaje się do kolorów z numeracją ,1 (odcienie popielate).
• FIOLETOWY intensyfikator nadaje się do kolorów z numeracją ,2 (odcienie opalizujące).
• ŻÓŁTY intensyfikator nadaje się do kolorów z numeracją ,3 (odcienie złote).
• CZERWONY intensyfikator nadaje się do kolorów z numeracją ,6 (odcienie czerwone).
Aby wzmocnić kolory -43, -34 i -4, wymieszaj intensyfikator CZERWONY i ŻÓŁTY w różnorodnych proporcjach zgodnie z odcieniem.
6.14 Urządzenia emitujące ciepło
W przypadku stosowania urządzeń emitujących ciepło (klimazon) zaleca się skrócenie
czasu pozostawienia mieszanki na włosach o ok. 10 minut. W przypadku włosów mocno
kręconych i grubych wskazane jest używanie urządzeń nagrzewająco-nawilżających, natomiast dla wszystkich innych rodzajów włosów urządzeń emitujących gorące powietrze.
Aby uniknąć nadmiernego wysuszenia mieszanki koloryzującej, lepiej jest stosować urządzenia emitujące ciepło o średniej mocy i bez nawiewu wentylatorowego.
Kilka przykładów:
• Aby wzmocnić kolor 3,0, wymieszaj 50 g koloru + 4 g intensyfikatora NIEBIESKIEGO +
75 g aktywatora.
• Aby wzmocnić kolor 5,01, wymieszaj 50 g koloru + 3 g intensyfikatora ZIELONEGO + 75
g aktywatora.
• Aby wzmocnić kolor 8,22, wymieszaj 50 g koloru + 1,5 g intensyfikatora FIOLETOWEGO
+ 75 g aktywatora
• Aby wzmocnić kolor 6,66, wymieszaj 50 g koloru + 2,5 g intensyfikatora CZERWONEGO
+ 75 g aktywatora
• Aby wzmocnić kolor 7,3, wymieszaj 50 g koloru + 2 g intensyfikatora ŻÓŁTEGO + 75 g
aktywatora
19
20
DOSSIER TECHNICZNE
21
1. System Mask Light
do koloryzacji półtrwałej
W laboratoriach badawczych firmy Davines opracowano Mask Light – system koloryzacji
półtrwałej, który ma niezwykłą zdolność działania ochronnego i odbudowującego strukturę
włosów podczas procesu koloryzacji.
Aby zoptymalizować nie tylko proces koloryzacji, ale również ochronę skóry głowy i odbudowę struktury włosów, przygotowano produkty o różnych kolorach współdziałające z
aktywatorem Activation Source 10 vol.
System Mask Light stworzono z myślą o dwóch celach: optymalizacji wyniku końcowego
procesu koloryzacji oraz zachowania dobrej kondycji włosów, a także przywracania jej w
razie potrzeby. Piękny efekt kolorystyczny zawdzięczamy nie tylko dobremu produktowi,
ale również kondycji włosów, na których go stosujemy.
1.1 Krem koloryzujący Mask Light
Krem koloryzujący Mask Light nie zawiera
amoniaku i wzbogacono go o substancje
chroniące skórę głowy i włosy:
Fitosterole, aktywne składniki roślinne,
uzyskane z wyciągu z rzepy brassica campestris. W procesie krystalizacji oczyszcza
się je i zagęszcza. Stanowią główny składnik olejów i tłuszczy roślinnych.
• Działanie łagodzące na skórę głowy.
• Działanie antystatyczne na włosy.
Kremowa formuła ułatwia mieszanie z roztworem nadtlenku wodoru i nakładanie preparatu. Produkty Mask Light pozwalają na pokrycie siwych włosów, nadając im lśniące odcienie i objętość.
Jest to bardzo uniwersalny system koloryzacji. Użyty z aktywatorem Activation Source w
proporcji 1:1, choć działa jak kolor półtrwały, gwarantuje wysokie pokrycie siwych włosów.
Podczas jednego procesu system Mask Light odbudowuje strukturę, zamyka komórki kutikuli i nadaje włosom kolor i piękny połysk.
Nie zawiera amoniaku, a do łagodnej i stopniowej aktywacji pigmentów zastosowano 3%
roztwór nadtlenku wodoru. Działanie zasadowe ma mieszanka monoetanolaminy i argininy, aminokwasu roślinnego, który pomaga stworzyć środowisko zasadowe wymagane
do procesu koloryzacji i głębokiej odbudowy włosa. Arginina jest naturalnym składnikiem
keratyny dzięki czemu szybko zostaje wchłonięta do włosa. Nie działa toksycznie ani agresywnie.
Formuła bez amoniaku nie powoduje wydzielania nieprzyjemnego zapachu.
Rzepa brassica campestris
Mikroproteiny pszenicy oraz hydrolizowane peptydy pszeniczne natychmiast odbudowują korę włosów. Peptydy pszeniczne
wzmacniają strukturę keratyny włosa, prowadząc do znacznego zwiększenia odporności mechanicznej, co zapobiega łamaniu
się trzonu włosów.
• Działanie odbudowujące.
• Zwiększona mechaniczna odporność
włosów.
• Natychmiastowe głębokie działanie.
Pszenica
22
1.2 Aktywator
Activation Source 10 vol.
17,5
3,0
Próbka kontrolna
Próbka badana
Zwiększona mechaniczna odporność włosów. W porównaniu
z próbką kontrolną zmniejsza się liczba wypadających pod
wpływem czesania włosów, które zostały poddane działaniu
Mask Light.
Kremowy roztwór 3% nadtlenku wodoru zawiera:
• substancje wygładzające z owoców palmy (heksyldekanol, laurynian heksadecylu), które powodują rozpuszczanie pigmentów i przyspieszają
ich przenikanie do włosów.
• Składniki ochronne (kwas fosfonowy, EDTA czterosodowy), które przez blokowanie jonów metali
zapobiegają tworzeniu się wolnych rodników.
W rezultacie zmniejszeniu ulega ilość uszkodzonych włosów, które teraz nabierają większego
połysku i są zdrowsze.
Wolne rodniki mogą tworzyć się w wyniku reakcji
katalizowanych przez jony metali (Ca++, Mg++,
Pb++ itd.).
Są to szczególnie niestabilne cząsteczki, ponieważ posiadają tylko jeden elektron (anion ponadtlenkowy O2-, hydroksyl OH-, tlenek azotu
NO-, hydrogen H-, tlen syngletowy O2+itd.) w przeciwieństwie do cząsteczek dwuelektronowych. Dlatego dążą do osiągnięcia równowagi przez przyłączenie elektronu innych,
sąsiednich cząsteczek. W ten sposób cząsteczki pozbawione elektronu stają się niestabilne i z kolei one dążą do przyłączenia elektronu. Zachodzi wtedy proces wyzwalający
reakcję łańcuchową o niestabilnym mechanizmie. Wolne rodniki mogą tworzyć się również
wewnątrz komórek podczas metabolizmu. Z powodu działania specyficznych enzymów,
takich jak dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) wolne rodniki ulegają przekształceniu w wodę
i tlen, które mogą być wydalane z organizmu z moczem, potem i podczas oddychania.
kwas fosfonowy
i EDTA czterosodowy
działają przeciwrodnikowo
Blokują
JONY METALI
Mg++, Ca++, Pb++…
WOLNE RODNIKI
Są przyczyną:
Przenikanie mikroprotein (fluorescencyjny barwnik żółty)
w korze. Analiza z użyciem mikroskopu fluorescencyjnego.
USZKODZENIA STRUKTURY
WŁOSÓW, PROCESU
ZAPALNEGO, STARZENIA
Mechanizm działania składników ochronnych
23
1.3 Zalety systemu Mask Light:
• brak amoniaku
• odbudowa struktury włosów
• ochrona skóry głowy
• działanie przeciwrodnikowe
• zwiększona mechaniczna odporność włosów
• pokrycie siwych włosów
• lśniące i jednolite odcienie
• modne kolory
• możliwość mieszania odcieni w celu uzyskania specjalnych efektów
• kremowa formuła ułatwiająca nakładanie na włosy
1.4 Preparat Protection Provider
Przed zastosowaniem produktu zaleca się nałożenie palcami lub wacikiem preparatu
ochronnego Protection Provider na czoło i wzdłuż linii włosów. Preparat zawiera środki
tworzące na skórze film, który stanowi barierę ochronną zapobiegającą barwieniu skóry
podczas koloryzacji.
2. Sposoby użycia i czasy działania
Mask Light jest systemem przeznaczonym do koloryzacji, który nie zawiera amoniaku,
odbudowuje strukturę włosów i wygładza ich kutikulę w trakcie zabiegu, zapewniając wyjątkowy efekt lśniących włosów o jednolitym odcieniu, a także ochronę koloru. Kremowa
formuła ułatwia mieszanie z roztworem nadtlenku wodoru i nakładanie preparatu, który nie
spływa z włosów. Produkty do koloryzacji Mask Light pokrywają siwiznę i nadają włosom
lśniące refleksy i objętość. Zaleca się stosowanie preparatu Protection Provider na czoło
i wzdłuż linii włosów.
24
BRAK SIWYCH WŁOSÓW:
Pierwsza aplikacja: włosy naturalne
Nałóż na suche włosy.
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 2 części aktywatora Activation Source
10 vol. czas działania: 20 minut na włosach u ich nasady, na całej długości i końcówkach.
Kolejna aplikacja: włosy farbowane
Nałóż na suche włosy.
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 2 części aktywatora Activation Source
10 vol. czas działania: 15 minut na włosach u ich nasady oraz 5 minut na całej długości
włosów i końcówkach.
Stosowanie systemu Mask Light do pokrycia siwych włosów
DO 40% SIWYCH WŁOSÓW
Pierwsza aplikacja: włosy naturalne
Nałóż na suche włosy.
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 2 części aktywatora Activation Source
10 vol. czas działania: 30 minut na włosach u ich nasady, na całej długości i końcówkach.
Kolejna aplikacja: włosy farbowane
Nałóż na suche włosy.
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 2 części aktywatora Activation Source
10 vol. czas działania: 25 minut na włosach u ich nasady oraz 5 minut na całej długości
włosów i końcówkach.
PONAD 40% SIWYCH WŁOSÓW
Pierwsza aplikacja: włosy naturalne
Nałóż na suche włosy.
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 1 część aktywatora Activation Source 10 vol. czas działania: 30 minut na włosach u ich nasady, na całej długości włosów i
końcówkach.
Kolejna aplikacja: włosy farbowane
Nałóż na suche włosy.
TYLKO WŁOSY U ICH NASADY:
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 1 część aktywatora Activation Source
10 vol. czas działania: 25 minut.
CAŁA DŁUGOŚĆ WŁOSÓW I KOŃCÓWKI:
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 2 części aktywatora Activation Source
10 vol. czas działania: 5 minut.
Produkty Mask Light pozwalają pokryć wysoki procent siwych włosów, ale należy uwzględnić fakt, że włosy w 70% do 100% siwe będą w efekcie o 1 poziom jaśniejsze.
TRWAŁOŚĆ ODCIENIA
TRWAŁOŚĆ KOLORU
8–12 myć
14–16 myć
Trwałość produktów Mask Light zależy od kondycji włosów i rodzaju używanego szamponu.
Nadawanie odcienia pasemkom:
Nałóż na umyte i wytarte ręcznikiem włosy.
proporcje mieszanki: 1 część produktu Mask Light + 2 części aktywatora Activation
Source 10 vol. czas działania: 5 minut na włosach u ich nasady, na całej długości włosów
i końcówkach.
3. Pielęgnacja włosów
po koloryzacji
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na włosach jest ważne i ma na celu przywrócenie
kwaśnego odczynu pH włosów. Firma Davines oferuje produkty do stosowania po koloryzacji z linii Essential Haircare.
Wśród produktów z linii Essential Haircare można znaleźć różnorodne kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów po koloryzacji. Ich formuła w szczególności odpowiada
potrzebom różnego typu włosów i charakterystycznym dla nich problemom.
Więcej informacji na temat rodzajów produktów i ich zastosowania można znaleźć w specjalnych materiałach lub na stronie internetowej www.davines.biz.pl.
25
TECHNICAL
DOSSIER
/ DOSSIER TÉCNICO
DOSSIER
TECHNICZNE
1. Rozjaśnianie
2. Diagnoza włosów
Proces rozjaśniania zależy od naturalnego poziomu włosów (patrz rys. 4 – definicja poziomu). Liczba poziomów rozjaśnienia, którą należy ustalić w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu, zależy od naturalnego poziomu włosów. Celem rozjaśnienia jest osiągnięcie
właściwej równowagi między oczekiwanym poziomem i pigmentami resztkowymi. Czynność ta ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania harmonijnego i zadowalającego efektu
końcowego. Inne czynniki mające wpływ na dekoloryzację to rodzaj aktywatora wybranego do przygotowania mieszanki i czas pozostawienia roztworu na włosach.
Przed każdym zastosowaniem preparatu do dekoloryzacji należy dokładnie ocenić kondycję włosów i skóry głowy.
Skóra głowy: sprawdzić, czy wygląda zdrowo, nie ma zaczerwień lub podrażnień.
Naturalny poziom: ustalić poziom włosów w celu doboru właściwego aktywatora w stosunku do siły rozjaśnienia (patrz Rys. 5).
Poziomy: poziomy kolorystyczne włosów wg klasyfikacji międzynarodowej:
Substancją odgrywającą główną rolę w procesie rozjaśniania jest nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru składa się z dwóch atomów wodoru i dwóch atomów tlenu. Jego cząsteczka
(H2O2) uwalnia tlen, co powoduje przekształcenie jej w cząsteczkę wody (H2O). Uwolniony
atom tlenu jest bardzo aktywny i łatwo reaguje z innymi substancjami, zapoczątkowując
reakcję zwaną utlenianiem.
Należy również zauważyć, że nadtlenek wodoru jest:
• wrażliwy na światło i może ulec przemianie pod wpływem promieniowania słonecznego,
• wrażliwy na ciepło i pod wpływem wysokich temperatur oraz gorącego środowiska może
ulec przemianie.
1
czarny
2
bardzo ciemny brąz
3
ciemny brąz
4
średni brąz
5
jasny brąz
6
ciemny blond
7
średni blond
Dlatego należy zachować ostrożność! Nadtlenek wodoru należy przechowywać
w szczelnie zamkniętych butelkach i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub źródeł ciepła. Po otwarciu zawartość butelki należy zużyć w krótkim czasie. Kurz, pył i sole metali ciężkich w kontakcie z nadtlenkiem wodoru zwiększają możliwość uwalniania tlenu, sprawiając, że staje się bezużyteczny.
8
jasny blond
9
bardzo jasny blond
Inną bardzo ważną substancją w procesie rozjaśniania jest nadsiarczan. Jest to sól, która
powoduje uaktywnienie nadtlenku wodoru w aktywatorze, pobudzając reakcję utleniania.
Nadsiarczan wytwarza również środowisko zasadowe, które przyspiesza uwalnianie tlenu
z nadtlenku wodoru i powoduje rozchylanie się łusek kutikuli włosów, wzmagając oddziaływanie na jego strukturę.
28
10 najjaśniejszy blond
rys. 4
Pigmenty resztkowe: pigmenty pozostałe po dekoloryzacji. Od nich zależy efekt końcowy.
Pigmenty kosmetyczne: przy ich stosowaniu należy wziąć pod uwagę bieżący kolor włosów. Kolory kosmetyczne zwykle trudniej usunąć niż melaninę.
Kondycja włosów: ważne, aby ustalić kondycję włosów w celu zoptymalizowania końcowego rezultatu rozjaśniania.
Sposób użycia:
3. System L’Art Decolor
L’Art Decolor jest kompletnym systemem przeznaczonym do wykonywania pasemek oraz
dekoloryzacji i częściowego lub całkowitego odbarwiania wszystkich rodzajów włosów.
Jest również uniwersalnym, innowacyjnym i szybkim w działaniu systemem, którego wielką zaletą jest możliwość rozjaśniania włosów i nadawania im odpowiedniego odcienia w
trakcie jednego zabiegu. Pozwala fryzjerom na kreatywność i całkowitą swobodę ekspresji, jak również na dowolne sposoby stosowania z użyciem folii do koloryzacji i papierków,
a także może służyć do balejażu. Dzięki zastosowaniu tonerów, zarówno pojedynczo lub w
połączeniu, można uzyskać pożądane odcienie. Balejaż lub całkowite odbarwienie można
wykonywać bezpiecznie, ponieważ wszystkie produkty z tej linii zostały opracowane ze
szczególnym uwzględnieniem struktury włosów.
System L’Art Decolor obejmuje zróżnicowane produkty przeznaczone do włosów różnego
typu: proszek do dekoloryzacji, pastę do dekoloryzacji i sześć tonerów (niebieski, fioletowy, żółty, pomarańczowy, czerwony i brązowy).
System L’Art Decolor stosuje się w połączeniu z czterema aktywatorami Activation Source
z zawartością nadtlenku wodoru w różnych objętościach: 7, 20, 30 i 40.
Aktywatory przyspieszają i zwiększają moc dekoloryzacji zarówno proszku, jak i pasty, co
umożliwia uzyskanie różnych poziomów rozjaśnienia włosów zgodnie z objętością wybranego aktywatora, jak podano w tabeli poniżej:
rys. 5
Aktywatory % H2O2
Efekt przy stosowaniu
z proszkiem
na włosach naturalnych
Efekt przy stosowaniu
z pastą na włosach
farbowanych
Rozjaśnienie o 2 poziomy
7 vol.
2,1%
Rozjaśnienie o 3 poziomy
Zastosowanie
Do wykonania pasemek lub całkowitego rozjaśnienia włosów naturalnych.
Faza 1. Przygotowanie
Zmieszaj aktywatory 7, 20, 30 lub 40 vol. z odpowiednim tonerem w następujących
proporcjach:
1 część Proszku rozjaśniającego + 1 część Aktywatora 7, 20, 30, 40 vol. + 0.5 Tonera
Na przykład:
100g Proszku rozjaśniającego Bleaching Powder + 100g Aktywatora + 50g tonera
50g Proszku rozjaśniającego Bleaching Powder + 50g Aktywatora + 25g tonera
20g Proszku rozjaśniającego Bleaching Powder + 20g Aktywatora + 10g tonera
Do wykonania pasemek bez tonowania, zmieszaj tylko proszek z aktywatorem w następujących proporcjach:
1 część Proszku rozjaśniającego + 1,5 części Aktywatora 7, 20, 30 lub 40 vol.
Na przykład:
100g Proszku rozjaśniającego Bleaching Powder + 150g Aktywatora
50g Proszku rozjaśniającego Bleaching Powder + 75g Aktywatora
20g Proszku rozjaśniającego Bleaching Powder + 30g Aktywatora
Aktywator
Poziomy rozjaśnienia
7 vol.
3 poziomy
20 vol.
6%
Rozjaśnienie o 5 poziomów
Rozjaśnienie o 3 poziomy
20 vol.
5 poziomów
30 vol.
9%
Rozjaśnienie o 7 poziomów
Rozjaśnienie o 5 poziomów
30 vol.
7 poziomów
40 vol.
12%
40 vol.
Ponad 7 poziomów (kontrola wzrokowa)
Rozjaśnienie o ponad 7 poziomów Rozjaśnienie o ponad 5 poziomów
Aktywator o objętości 10 vol. daje bardzo podobny efekt, co aktywator o objętości 7 vol. i
dlatego zaleca się stosowanie produktu łagodniejszego.
3.1 Proszek do dekoloryzacji włosów
White Bleaching Powder
Faza 2. Aplikacja
Nałożyć na suche włosy i pozostawić do 25 minut przy zastosowaniu urządzeń nagrzewająco-nawilżających lub do 40 minut z zastosowaniem folii aluminiowej i bez urządzenia
emitującego ciepło.
Faza 3. Zmywanie
Dobrze spłukać i umyć włosy odpowiednim szamponem. Użyć odżywki.
Opakowanie
500 g / 16,07 oz.
W kontrolowanym procesie proszek do dekoloryzacji doskonale nadaje się do samego odbarwiania lub dekoloryzacji
z jednoczesnym nadawaniem odcienia niefarbowanym włosom w naturalnym kolorze. Innowacyjna formuła produktu
pozwala uzyskać jednolite rozjaśnienie i pełną kontrolę nad
procesem rozjaśniania dzięki uaktywnieniu proszku pod
wpływem ciepła (stosuje się go tylko wraz z folią aluminiową
lub urządzeniami nagrzewająco-nawilżającymi). Znajdujący
się w składzie produktu naturalny wyciąg z rośliny cyamopsis
tetragonoloba nawilża włosy i chroni je podczas rozjaśniania.
rys. 6
29
Faza 2. Aplikacja
Nałożyć na suche włosy i pozostawić na ok. 25 minut bez folii lub do 40 minut z papierkami
lub folią. Nie używać urządzeń emitujących ciepło.
3.2 Pasta do
dekoloryzacji włosów
White Bleaching Paste
Faza 3. Zmywanie
Dobrze spłukać i umyć włosy odpowiednim szamponem. Użyć odżywki.
Opis
Jest to produkt wzbogacony o składniki zmiękczające, które
chronią strukturę włosów. Specjalna formuła do rozjaśniania
włosów poddanych koloryzacji kosmetycznej, a w szczególności odwodnionych. Formuła doskonale zrównoważona, pozwalająca uzyskać oczekiwany i trwały rezultat zarówno przy
odbarwianiu, jak i usuwaniu nałożonych na siebie kolorów.
Produkt przeznaczony szczególnie do całkowitego odbarwiania włosów. Za pomocą mieszanek pasty do dekoloryzacji
i tonerów można uzyskać żywe i intensywne odcienie.
Opakowanie
375 g / 12,05 oz.
3.3 Tonery
rys. 8
SPOSÓB UŻYCIA:
Zastosowanie
Do włosów koloryzowanych w celu uzyskania pasemek i całkowitego odbarwienia.
Faza 1. Przygotowanie
Dekoloryzacja i zmiana odcienia podczas jednego nałożenia wymaga zachowania poniższych proporcji:
1 część pasty do dekoloryzacji + 1 część aktywatora + 0,5 części tonera
Na przykład:
50 g pasty do dekoloryzacji + 50 g aktywatora + 25 g tonera
lub
100 g pasty do dekoloryzacji + 100 g aktywatora + 50 g tonera
W przypadku tradycyjnych pasemek wykonywanych bez użycia tonera proporcje są następujące:
1 część pasty do dekoloryzacji + 1,5 części aktywatora
Na przykład:
50 g pasty do dekoloryzacji + 75 g aktywatora
lub
100 g pasty do dekoloryzacji + 150 g aktywatora
30
Aktywator
Poziomy rozjaśnienia
7 vol.
2 poziomy
20 vol.
3 poziomy
30 vol.
5 poziomów
40 vol.
Ponad 5 poziomów (kontrola wzrokowa)
rys. 10
Opis
Toner jest kremożelem, którego główną funkcją po wymieszaniu z proszkiem lub pastą
do dekoloryzacji jest zmiana odcienia podczas procesu dekoloryzacji. Zawiera pigmenty
bezpośrednie, które stanowią kontrast w stosunku do wydobytych podczas dekoloryzacji
odcieni naturalnych lub podkreślają je. Zawartość środków pielęgnujących sprawia, że
kolor jest trwalszy, a kutikula włosa bardziej zwarta i jedwabista.
Tonery dostępne są w 6 kolorach:
Niebieski toner kontrastuje z odcieniami miedzianymi.
Fioletowy toner redukuje nadmiar odcieni złotych.
Czerwony toner wzmacnia odcienie czerwone/mahoniowe.
Pomarańczowy toner wzmacnia odcienie miedziane.
Żółty toner wzmacnia odcienie złote.
Brązowy toner wzmacnia odcienie kasztanowe.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zastosowanie
Do tonowania pasemek, włosów poddawanych dekoloryzacji i włosów odbarwionych.
Sposób użycia
Dodać wybranego tonera do mieszanki pasty lub proszku dekoloryzującego z aktywatorem wg proporcji podanych w instrukcji użycia proszku lub pasty do dekoloryzacji.
Aby uzyskać intensywniejsze odcienie, należy stosować poniższe proporcje:
4. Usuwanie pigmentu
Definicje
1 część proszku lub pasty do dekoloryzacji + 1 część aktywatora + 1 część tonera
Przez rozjaśnianie rozumie się każdy proces, w którym następuje rozjaśnienie koloru, zarówno włosów naturalnych, jak i farbowanych. Rozjaśnienie melaniny nazywa się procesem usuwania pigmentu naturalnego, a rozjaśnianie koloru kosmetycznego to usuwanie
pigmentu kosmetycznego.
Należy pamiętać, że siła rozjaśniania proszku lub pasty zmniejsza się w przypadku intensywniejszych odcieni.
4.1 Usuwanie pigmentu naturalnego
Bezpośrednie nakładanie na pasemka: toner można zastosować tylko na same pasemka,
aby podkreślić efekt końcowy i odświeżyć wcześniejsze pasemka, które utraciły swoje oryginalne odcienie. Ponieważ działanie pigmentów jest silne, zaleca się sprawdzanie efektu
po ich nałożeniu na włosy lub rozcieńczanie mieszanki wodą wg proporcji najlepiej dostosowanych do każdego przypadku.
Tonery można również mieszać ze sobą, aby uzyskać jeszcze bardziej wyrafinowany i
wymyślny efekt. Na przykład, aby uzyskać odcień złotomiedziany, do tej samej mieszanki
można dodać toner pomarańczowy i żółty.
Opakowanie
150 ml / 5,07 fl.oz.
Proszku można używać do całkowitej dekoloryzacji, stosując mieszanki w poniższych proporcjach:
Rozjaśnienie ok. 3 poziomy
30g Proszku rozjaśniającego + 30g Aktywatora 7 vol. + 15g tonera
(lub 45g Aktywatora 7 vol. Bez tonera)
Rozjaśnienie ok. 5 poziomy
30g Proszku rozjaśniającego + 30g Aktywatora 7 vol. + 15g tonera
(lub 45g Aktywatora 20 vol. Bez tonera)
Rozjaśnienie ok. 7 poziomy
30g Proszku rozjaśniającego + 30g Aktywatora 7 vol. + 15g tonera
(lub 45g Aktywatora 30 vol. Bez tonera)
Rozjaśnienie o ponad 7 poziomów
30g Proszku rozjaśniającego + 30g Aktywatora 7 vol. + 15g tonera
(lub 45g Aktywatora 40 vol. Bez tonera)
Czas działania na włosach: 25 minut
Jeśli zajdzie potrzeba powtórnego nałożenia na włosy w celu uzyskania oczekiwanego
rezultatu, zaleca się umycie włosów, nałożenie odżywki i wysuszenie suszarką. Należy
ponownie przygotować mieszankę, używając aktywatora o niższej objętości nadtlenku
wodoru.
31
4.2 Usuwanie pigmentu kosmetycznego
Taki proces jest stosowany, gdy zajdzie potrzeba usunięcia pigmentu kosmetycznego
w celu uzyskania koloru jaśniejszego niż poprzedni lub wyeliminowania niedoskonałości
w postaci matowych kolorów lub gdy doszło do nałożenia się kolorów. Poniżej podano
przykłady mieszanek, które można użyć do usuwania pigmentów za pomocą pasty do
dekoloryzacji:
Delikatne usuwanie pigmentu kosmetycznego do maksymalnie ½ poziomu
30 g pasty do dekoloryzacji + 30 g szamponu Nounou + 100 g gorącej wody
Rozjaśnienie o 1–2 poziomy
30 g pasty do dekoloryzacji + 30 g szamponu Nounou + 60 g aktywatora 7 vol.
Rozjaśnienie o 3 poziomy
30 g pasty do dekoloryzacji + 30 g aktywatora 20 vol. + 15 g tonera
(lub 45 g aktywatora 20 vol. bez tonera)
Rozjaśnienie o 4–5 poziomów
30 g pasty do dekoloryzacji + 30 g aktywatora 30 vol. + 15 g tonera
(lub 45 g aktywatora 30 vol. bez tonera)
Rozjaśnienie o 5–6 poziomów
30 g pasty do dekoloryzacji + 30 g aktywatora 40 vol. + 15 g tonera
(lub 45 g aktywatora 40 vol. bez tonera)
Jeśli wymagane jest użycie bardziej płynnej mieszanki, można dodać od 10 do 20 g preparatu ochronnego Protection Provider.
Czas działania: 25 minut
Produkt należy nakładać równomiernie i w wystarczającej ilości. Musi pokrywać wybraną
część włosów poddawaną dekoloryzacji.
Jeśli po wymaganym czasie nie uzyskano oczekiwanego poziomu koloru, może być konieczne powtórzenie dekoloryzacji. W takim przypadku ważne jest, aby usunąć poprzednio nałożony produkt ręką lub przy pomocy grzebienia, ale bez użycia wody. Następnie
należy ponownie nałożyć nowo przygotowaną mieszankę. Należy zawsze sprawdzać stan
włosów przed ponownym nałożeniem produktu.
Zaleca się rozpoczęcie nakładania od włosów nad karkiem w kierunku czoła.
Należy spłukać po uzyskaniu oczekiwanego, jaśniejszego poziomu koloru włosów. Następnie zastosować odżywkę, wysuszyć włosy i nałożyć wybrany preparat do koloryzacji.
32
UNIWERSALNA LINIA AKTYWATORÓW
DO SYSTEMÓW MASK, MASK LIGHT
I L’ART DECOLOR
ACTIVATION SOURCE
Zalety
• Uniwersalna linia aktywatorów do stosowania z systemami
Mask, Mask Light i L’Art Decolor firmy Davines
• Składniki zmiękczające i ochronne dla zdrowych i lśniących włosów
• Lepsze przenikanie koloru do wnętrza włosa i trwalsza koloryzacja
• 7 vol. - 10 vol. - 20 vol. - 30 vol. - 40 vol. w butelkach 900 ml/30,43 fl.oz.
34
Mask PIELĘGNACYJNY SYSTEM DO KOLORYZACJI TRWAŁEJ
Zalety
• naturalny kolor i wyjątkowy połysk
• zdrowe i lśniące włosy
• składniki nawilżające i hydrolizowane białka mleka nadające włosom objętość, jedwabistość i miękkość
• łatwe spłukiwanie
• trwały kolor
• perfekcyjne pokrycie siwych włosów
• kolor półtrwały z aktywatorem 7 vol. (1+2)
• 90 kolorów, 5 intensyfikatorów koloru i 1 Hyper Blonde Booster – Czysty Ton
Proporcje mieszania: 1 część koloru Mask + 1,5 części aktywatora Activation Source (proporcje dla kolorów Extralifts: 1+2)
Mask Light PIELĘGNACYJNY SYSTEM DO KOLORYZACJI PÓŁTRWAŁEJ
Zalety
• formuła koloru w kremie bez amoniaku
• odbudowa włosów podczas koloryzacji
• składniki pielęgnujące i wzmacniające białka pszenicy nadające
włosom objętość i wyjątkowy połysk
• naturalny wyciąg z rzepy brassica campestris chroniący skórę głowy
• naturalne i równomierne zmniejszanie intensywności koloru
• optymalne pokrycie siwych włosów
• przyjemny zapach
• 32 kolory
L’Art Decolor SYSTEM ROZJAŚNIANIA I TONOWANIA WŁOSÓW
Zalety
• narzędzie do kreatywnego tworzenia pasemek, całkowitej dekoloryzacji i rozjaśniania
• innowacyjny system do jednoczesnego rozjaśniania i tonowania
• specjalistyczne produkty do wszystkich typów włosów: 1 proszek do dekoloryzacji,
1 pasta do dekoloryzacji i 6 tonerów
• proszek do dekoloryzacji idealny do włosów o naturalnym kolorze – kontrolowany proces
dekoloryzacji nadający włosom miękkość i połysk
• pasta do dekoloryzacji ze składnikami zmiękczającymi przeznaczona do włosów farbowanych, w szczególności do odwodnionych, a także do włosów naturalnych
• tonery do nadawania odcienia podczas procesu rozjaśniania
• totalna kreatywność: mieszanki różnych tonerów umożliwiają uzyskanie wszystkich
oczekiwanych odcieni
• całkowita swoboda stosowania: z użyciem folii, papierków i do balejażu
Proporcje mieszania:
• 1 część pasty White Bleaching Paste/proszku White Bleaching Powder + 1 część
aktywatora Activation Source + 0,5 części tonera
• 1 część pasty White Bleaching Paste/proszku White Bleaching Powder + 1,5 części aktywatora Activation Source
intensywniejsze tonowanie wymaga zwiększenia ilości wybranego tonera:
1 część proszku lub pasty do dekoloryzacji + 1 część aktywatora + 1 część tonera
Proporcje mieszania:
• 0–40% włosów siwych: 1 część koloru Mask Light + 2 części
aktywatora Activation Source 10 vol. (koloryzacja półtrwała)
• powyżej 40% włosów siwych: 1 część koloru Mask Light + 1 części
aktywatora Activation Source 10 vol. (koloryzacja półtrwała)
35
36

Podobne dokumenty