Forum Ekonomiczne w Krynicy

Transkrypt

Forum Ekonomiczne w Krynicy
XXI Forum Ekonomiczne
7-9 września 2011, Krynica-Zdrój
Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?
Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane corocznie od 1991 r., jest uznanym wydarzeniem w
Europie Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju
współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Krynica to
ważny punkt na mapie politycznej świata gdzie na tak dużą skalę Wschód spotyka się z Zachodem.
Pojawia się tu ponad 2000 gości z 60 krajów. Uczestnicy to grono ekspertów i liderów życia
politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego z Europy, Azji i Ameryki.
Centrum Konferencyjne w Krynicy
Przyszłość Europy i Unii Europejskiej, w dużej mierze zależy od wyniku politycznej debaty nad
wspólną polityką gospodarczą i mechanizmem jej koordynacji oraz modelu podziału środków jaki
wybierze wspólnota myśląc o kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Będzie to miało
wpływ zarówno na pozycję Europy na świecie jak i na jej wewnętrzny rozwój. Decydując się na
partnerstwo i szybsze wyrównywanie różnic cywilizacyjnych oraz wspieranie słabszych regionów
Unia musi liczyć się z wolniejszym tempem dochodzenia do pozycji światowego lidera. Cel ten może
osiągnąć szybciej stawiając na rywalizację, jednak wówczas ryzykuje się znaczne opóźnienie
wyrównywania szans nowych członków. Konieczne jest więc poszukiwanie rozwiązań jak szybko
osiągnąć pozycję lidera nie rezygnując z aktywnego wspierania tych, którzy najbardziej potrzebują
pomocy i dlatego motto tegorocznego spotkania brzmi: „Europejskie dylematy: partnerstwo czy
rywalizacja?”
W 1992 roku Polska demokracja zaczynała powoli krzepnąć, zmiany polityczne stawały się nie tylko
faktem, ale i codzienną rzeczywistością. Potrzeba międzynarodowego dialogu rosła od lat, ale jego
realizacja dopiero wówczas stawała się możliwa. Przepaść między państwami byłego ZSRR i będących
w sferze jego wpływów, a krajami Europy Zachodniej dopiero zaczynała się zacierać, rosła potrzeba
przyspieszenia tego procesu. Kraje byłego bloku i pozostałe państwa europejskie, potrzebowały
debaty – politycznej i gospodarczej. Tę lukę wypełniło Forum, gdzie od dziewiętnastu lat liczni
przedstawiciele świata gospodarczego Europy Zachodniej spotykają się w Krynicy mogąc porównać
swoje wyobrażenia i oczekiwania z partnerami ze Wschodu.
Liczba krajów uczestniczących w Forum Ekonomicznym
W trakcie Forum odbywa się 5 sesji plenarnych i ponad 100 paneli dyskusyjnych realizowanych w
kilku ścieżkach tematycznych takich jak m.in.
- Makroekonomia,
- Biznes i zarządzanie,
- Paliwa i energetyka,
- Inwestycje, prywatyzacja, rozwój gospodarczy
- Innowacje i zrównoważony rozwój
Sesje plenarne, panele dyskusyjne oraz dziesiątki konferencji prasowych, ekspozycji i prezentacji
specjalnych stały się doskonałą formą prezentacji sektora gospodarczego. Wszystkie spotkania i
wydarzenia podczas Forum odbywają się w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Podczas ostatniego
Forum na 2350 uczestników ponad 1200 przyjechało z niemal 60 krajów świata
Liczba uczestników Forum Ekonomicznego.
Krynickie Forum wyrosło zatem na najbardziej znane miejsce spotkań przedsiębiorców ze
Wschodu i z Zachodu. Jest bowiem wspaniałą okazją do debat i nieformalnych rozmów przyciągając
na imprezę coraz więcej biznesmenów tak z całej Europy jak i pozostałych kontynentów. Liczba
uczestników Forum od roku 2000 szybko zaczęła rosnąć i dziś jest to największe tego typu wydarzenie
w regionie Europy Środkowo-Wchodniej. Ubiegłoroczne XX Forum Ekonomiczne, jego rozmach,
różnorodność, a przede wszystkim rekordowa liczba gości są najlepszym potwierdzeniem sukcesu
jaki odnosi proponowana od lat formuła spotkania. Na takich konferencjach klasa polityczna
wyznacza poziom zaufania do swoich krajów, niezbędny środowiskom biznesowym do inwestowania.
Rozmowy o stosunkach między starą a nową Europą nadal znajdują coraz większe grono uczestników
i słuchaczy. Wciąż przybywa chętnych do dyskusji o tym jak szybciej i efektywniej budować
gospodarkę wolnorynkową, jak pokonywać trudności gospodarcze oraz jak unikać błędów przy
tworzeniu nowoczesnego państwa prawa.
Sesja inauguracyjna XX Forum Ekonomicznego
Analizując obraz Forum w opiniotwórczej prasie zagranicznej można stwierdzić, że bardzo często
podkreśla się, iż jest to wyjątkowe miejsce spotkania nowej, Środkowo-Wschodniej Europy z
Zachodem, miejsce, gdzie dyskutuje się o tak ważnych problemach jak perspektywy rozwoju giełd
środkowoeuropejskich, regionalne bezpieczeństwo energetyczne czy możliwości lokalizacji inwestycji
w krajach regionu.
Rokrocznie obrady Forum relacjonują największe polskie i światowe media. Ostatnie Forum gościło
500 dziennikarzy z całego świata, którzy reprezentowali niemal 200 redakcji. Tak opiniotwórcze
dzienniki, jak m.in. Le Monde i Le Soir określiły je mianem Davos Wschodu. Frankfurter Allgemeine
Zeitung w jednej z relacji pisał, iż na początku lat 90-tych nikt nie mógł nawet marzyć o tym, że
krynickie spotkania ówczesnych tytanów biznesu i polityków z krajów bloku wschodniego jednym
tchem będą wymieniane razem ze Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. We francuskim
dzienniku Le Monde mogliśmy z kolei przeczytać, że „Forum Ekonomiczne w Krynicy jest
bezsprzecznie spotkaniem elit ekonomicznych i politycznych Europy Środkowej i Wschodniej” oraz,
że „Krynica stała się symbolem ambicji Polski uznania jej za pełnoprawne mocarstwo regionalne w
nowej, większej UE, podczas którego dochodzi do licznych kontaktów przedstawicieli świata biznesu.
Amerykański miesięcznik Forbes zauważył, że Forum z pewnością jest dobrym miejscem do
nawiązywania kontaktów i wymiany myśli, podczas którego z roku na rok przybywa rasowych
menedżerów i najważniejszych ekspertów, zwłaszcza z zagranicy.
Relacje z Forum możemy znaleźć także w największych agencjach światowych jak: Reuters,
Bloomberg, AFP czy EFE oraz na łamach najpoczytniejszych dzienników międzynarodowych w tym
m.in. Financial Times, The Wall Street Journal, FAZ, Kommersant. Od kilka lat ogromna większość z
nich jest partnerami medialnymi Forum. Do Krynicy co roku przyjeżdżają także dziennikarze z tak
ważnych i opiniotwórczych mediów jak CNN, The Economist, France 24, Le Figaro, The Guardian, Der
Spiegel, Newsweek , Manager Magazyn, Il Sole 24 Ore, La Tribune, Les Echos, Handelsblatt, Financial
Times Deutschland, L’Expansion, WirtschaftsBlatt, Hospodarske Nowiny i Magyar Nemzet.
Wręczenie nagrody Człowiek Roku dla Jose Manuela Barroso - obok Jerzy Buzek i Zygmunt Berdychowski
Zdaniem wielu uczestników Forum krynickie spotkanie w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia stało
się jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowo-intelektualnych w Europie. Goście w Krynicy w
coraz większym stopniu zwracają uwagę na kompleksowość, szerokie spojrzenie na sprawy nie tylko
środkowoeuropejskie, ale także globalne.

Podobne dokumenty