REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "WOJAS"

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "WOJAS"
4.3
"Karta stałego Klienta Wojas" nie jest kartą płatniczą i nie posiada
określonego terminu ważności.
4.4
"Karta stałego Klienta Wojas" jest własnością Firmy Wojas Trade
Sp. z o.o. Użytkownikowi Karty nie wolno jej odstępować.
V. USTALENIA PRZEJŚCIOWE
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "WOJAS"
I.
Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie i
obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.
1.2
Przez określenie salony firmowe Wojas należy rozumieć salony
wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
5.2
Książeczki Wojas – „ Z myślą o Tobie” uprawniają do 31 maja 2013
r. do uzyskania jednorazowego rabatu przy dowolnym zakupie w
sieci Wojas w wysokości 5% . Po uzyskaniu rabatu Książeczka
zostaje anulowana. Od tej daty Uczestnikowi przysługuje prawo
uczestnictwa w programie na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie i naliczanie obrotów odbywa się od zera. Od 1 czerwca
2013 roku książeczki Wojas – „ Z myślą o Tobie” nie będą
honorowane.
UCZESTNICTWO W PROGRAMIE - KARTY STAŁEGO
KLIENTA
2.1
Warunkiem przystąpienia do programu i uzyskania "Karty stałego
Klienta Wojas" jest dokonanie zakupu w jednym z salonów
firmowych Wojas oraz podpisanie prawidłowo wypełnionej ankiety
z danymi personalnymi i wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych w komputerowej bazie Wojas Trade Sp. z o. o.
2.2
Ewidencja zakupów na kartę prowadzona jest przez Wojas Trade
Sp. z o.o. w komputerowym systemie na podstawie okazanej przez
klienta karty stałego klienta, bezpośrednio przed dokonaniem przez
Klienta zakupu w dowolnym salonie firmowym Wojas.
2.3
Dotychczas wydane karty stałego klienta podlegają wymianie na
nową kartę, przy czym dotychczasowa historia zakupów klienta z
okresu 24 miesięcy poprzedzających wymianę karty zostanie
przypisana do nowej karty. W ymiana karty odbywać się będzie
przy pierwszym dokonanym zakupie z udzieleniem Klientowi
dotychczas przysługującego rabatu. Od tej daty Uczestnikowi
przysługuje prawo uczestnictwa w programie na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie .
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1
II.
5.1
Zakończenie uczestnictwa w programie (Wykreślenie Uczestnika z
bazy danych) następuje na pisemny wniosek Uczestnika złożony w
dowolnym salonie sieci Wojas, na podstawie decyzji Organizatora
o wykluczeniu Uczestnika z programu. Karta stałego Klienta
zostanie dezaktywowana w systemie informatycznym, co powoduje
skasowanie i utratę zebranych przez Uczestnika informacji o
obrotach.
VI. USTALENIA KOŃCOWE
6.1
W razie zgubienia karty lub jej uszkodzenia prosimy o zgłoszenie
tego faktu w dowolnym salonie sieci Wojas lub mailowo:
[email protected] .
6.2
Uzyskanie przez Klienta "Karty stałego Klienta Wojas" daje firmie
Wojas Trade Sp. z o. o. prawo do zbierania i analizowania
wszelkich informacji związanych z zakupami Klienta w salonach
firmowych Wojas.
6.3
Wydawca "Karty stałego Klienta Wojas" – Wojas Trade Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w dowolnym
terminie, bez podania do wiadomości przyczyn i bez prawa do
ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie.
6.4
Wojas Trade Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zakończenia
programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania
przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem.
Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą strony
internetowej www.wojas.pl. oraz w sklepach firmowych.
6.5
Wojas Trade Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian do Regulaminu programu lojalnościowego „Wojas".
Powiadomienie o wprowadzonych zmianach do programu nastąpi
poprzez stronę internetową: www.wojas.pl. oraz w sklepach
firmowych .
III. ZASADY OTRZYMYWANIA RABATÓW
3.1
3.2
„Karta stałego Klienta Wojas" upoważnia klienta przy dokonywaniu
kolejnego zakupu do:

5% rabatu, pod warunkiem, że w sklepach firmowych sieci
Wojas dokonał zakupów o minimalnej łącznej wartości ponad
500 PLN w okresie ostatnich 24 miesięcy;

8% rabatu, pod warunkiem, że w sklepach firmowych sieci
Wojas dokonał zakupów o minimalnej łącznej wartości 1500
PLN w okresie ostatnich 24 miesięcy;

10% rabatu, pod warunkiem, że w sklepach firmowych sieci
Wojas dokonał zakupów o minimalnej łącznej wartości 2000
PLN w okresie ostatnich 24 miesięcy
"Karta stałego Klienta Wojas", uprawnia do zakupu wszystkich
artykułów /obuwie, galanteria skórzana, akcesoria/ z oferty Wojas
w salonach firmowych Wojas odpowiednio z 5%, 8% oraz 10%
rabatem udzielanym od ceny detalicznej niezależnie od wartości
zakupów.
3.3
"Karta stałego Klienta Wojas” uprawnia do uczestnictwa w
specjalnych promocjach organizowanych dla posiadaczy kart.
Informacje na temat tych promocji będą przekazywane drogą
pocztową, pocztą elektroniczną oraz w formie SMS.
3.4
Rabat z "Kartą stałego Klienta Wojas", nie obejmuje akcji
promocyjnych i wyprzedaży posezonowych oraz zakupów
dokonywanych w salonach outletowych.
3.5
Uczestnicy nie mogą sumować rabatów z kilku kart.
3.6
Uczestnik może sprawdzić prawa do rabatów, w każdym
momencie w dowolnym salonie sieci Wojas.
3.7
Przystając do programu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie
od Organizatora informacji handlowych, marketingowych, drogą
elektroniczną i poprzez sms.
01.06.2012 r.
Dział Promocji i Reklamy WOJAS
IV. INFORMACJE O KARCIE
4.1
Wydawcą "Karty stałego Klienta Wojas" jest Wojas Trade Sp. z o.
o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. Ludźmierska 29.
4.2
"Karta stałego Klienta Wojas" jest kartą plastikową z kodem
kreskowym.
1

Podobne dokumenty